kimcuongden
pham mai phuong

My Stats:
Docs: 987
Views: 111439
Profile Visits: 4533
Professional Information:
company: aptech
industry: Computer Software
Address:
city: HaNoi
zip: 20000
country: Vietnam
Education:
undergraduate: bachkhoa-aptech
degree:
year: 2007
graduate:
degree:
year: 2008


them tròn
From: kimcuongden | Date: 4/30/2009  | Views: 3
Categories:
3 views language: Vietnamese
thems
From: kimcuongden | Date: 4/30/2009  | Views: 6
Categories:
6 views language: Vietnamese
INF
From: kimcuongden | Date: 4/17/2009  | Views: 17
Categories:
17 views language:
Tin_hoc_dai_cuong_-_bai_tap[1] - PDF
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 706

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Biên soạn: PHAN THỊ HÀ NGUYỄN TIẾN HÙNG Giới thiệu môn học 0 1 2 GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. GIỚI... ...  more>>

Categories:
706 views language: Vietnamese
ICT4B_Handbook_Completed[1]
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 61
Categories:
61 views language: English
excel
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 151

Khoa CNTT - V§H Më Excel 1 I. khëi ®éng vµ mµn h×nh Excel 1. Khëi ®éng Sau khi... ...  more>>

Categories:
151 views language: Vietnamese
KTVXM
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 44

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  ...  more>>

Categories:
44 views language: Vietnamese
KTvimo - PDF
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 1498
Categories:
1,498 views language: English
HuongDan-CaiDat
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 80
Categories:
80 views language: Vietnamese
NHDT ToanA1 - DOC
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 758

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (0343).560074 Website: http://www.e-ptit.edu... ...  more>>

Categories:
758 views language: Vietnamese
Giao trinh Toan Cao Cap A1 - PDF
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 999

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Sýu tầm by hoangly85 GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Bài 1 Giới hạn và liên tục I. SỐ THỰC VÀ HÀM SỐ 1.Các số thực... ...  more>>

Categories:
999 views language: Vietnamese
Giaitich1 QTKD - DOC
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 1042

1. Tên học phần 2. Hệ đào tạo 3. Ngành 4. Mã học phần 5. Loại môn học 6. Khoa 7. Thời lượng : GIẢI TÍCH (TOÁN CAO CẤP A1) ANALYSE : Đại học : QTKD  ...  more>>

Categories:
1,042 views language: Vietnamese
Hướng dẫn - DOC
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 67
Categories:
67 views language: Vietnamese
readme
From: kimcuongden | Date: 1/1/2009  | Views: 18
Categories:
18 views language: