kimcuongden
pham mai phuong

My Stats:
Docs: 987
Views: 110590
Profile Visits: 4523
Professional Information:
company: aptech
industry: Computer Software
Address:
city: HaNoi
zip: 20000
country: Vietnam
Education:
undergraduate: bachkhoa-aptech
degree:
year: 2007
graduate:
degree:
year: 2008


Bai_Tap_Nguyen_ly_ke_toan
From: kimcuongden | Date: 5/9/2009  | Views: 1129
Categories:
1,129 views language: Vietnamese
BaiTapC1
From: kimcuongden | Date: 5/9/2009  | Views: 75
Categories:
75 views language: English
HDSD_HTKK2.0_Cung_cap_cho_DN
From: kimcuongden | Date: 5/8/2009  | Views: 125

TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 2.0 (DÙNG CHO DOANH NGHIỆP) Mã hiệu dự án: HTKKThue Tên dự án:... ...  more>>

Categories:
125 views language: Vietnamese
1205592377_Hethongtaikhoanketoandoanhnghiepcohieuluctuthang04-2006
From: kimcuongden | Date: 5/4/2009  | Views: 186
Categories:
186 views language: English
15btc
From: kimcuongden | Date: 5/4/2009  | Views: 249

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:15/2006/QĐ-BTC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 QUYẾT... ...  more>>

Categories:
249 views language: Vietnamese
the
From: kimcuongden | Date: 4/30/2009  | Views: 15
Categories:
15 views language: English
thêm
From: kimcuongden | Date: 4/30/2009  | Views: 13
Categories:
13 views language:
them xanh
From: kimcuongden | Date: 4/30/2009  | Views: 20
Categories:
20 views language: Vietnamese