; PPP over het Oude China door Dominique en Kevin
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PPP over het Oude China door Dominique en Kevin

VIEWS: 7 PAGES: 36

 • pg 1
									China
 Kevin
  
Dominique
           Inleiding
◊ Samenvatting
◊ Hoe heeft Qin Shi Huangdi zo machtig kunnen worden?
◊ Hoe was het leven in China voor het Chinese keizerrijk?
◊ Hoe zag het leven van Qin Shi eruit?
◊ Hoe was het leven voor de Chinese bevolking onder Qin
 Shi?
◊ Zijn er nog overblijfselen van de regeerperiode van Qin
 Shi?
◊ Hoe Lang is een Chinees?
◊ Antwoord hoofdvraag
China
Qin Shih Huang-ti
    • Hemels mandaat
Mandarijnen
     Godsdienst in China
•  Confucianisme
•  Voorouderverering
•  Boeddhisme
•  Taoïsme
     Confucianisme
• Koeng Foe-tsjoe, Confucius
• 5 relaties
 - de vorst en onderdaan
 - relatie tussen vader en zoon
 - relatie tussenman en vrouw
 - relatie tussen oudere broer en
 jongere broer
 - relatie tussen vrienden
Voorouderverering

 •Muziek
 •Dans
 •Vuurwerk
 •Offers
 •Goden eren
         Boeddhisme
• 5 voorschriften
•  1. niet doden
•  2. niet stelen
•  3. niet liegen
•  4. geen seksueel wangedrag vertonen
•  5. geen bedwelmende middelen gebruiken

• Karma
• Begrijpen van het leven
          Taoïsme
•  Rituelen
•  Tao Te Ching
•  Yin en Yang
•  Wu Wei
•  Wu Xing
Wu Xing
Reorganisatie van het leger
Standenmaatschappij
     Ambtenaren, rijke
     grondbezitters
     Boeren


     Ambachtslieden


     Handelaren
Hoe was het leven in China voor het
    Chinese keizerrijk?


         • Feodale koninkrijken
         • Periode van strijdende
          staten
         • Eerste keizerrijk
Strijdende Staten
  Hoe zag het leven van Qin Shi
        eruit?
•  Qin Shi Huangdi
•  259 – 210 v. Chr.
•  221 v.Chr. gekroond
•  Eerste Keizer van China
秦始皇帝
    Onsterfelijkheid
• Vrouwen

• Eilanden der onsterfelijke

• Kwikpillen
Qin Shi 
   • 49 jaar
   • Overdosis
   • Inspectieronde

   • Zijn opvolger was
    Er Shi
   • Han-dynastie
Hoe was het leven voor de Chinese
bevolking onder Qin Shi Huangdi?

         • Legalisme
http://www.youtube.com/watch?v=FaNwNkhQWTs&feature=related 3 minuten part 6
Zijn er nog overblijfselen van
   de regeerperiode?
Chinese muur
6000 km lang
8 meter hoog en 6,5 meter breed
1000 forten en uitkijktorens
Bewaakt door 1000000 mensen
Tombe
Binnenkant Tombe
Grafheuvel
Tombe
http://www.youtube.com/watch?v=SQewLihz4Fg&feature=related 7.45 minuten part 9
Terracottaleger
Verschillende gezichten
Hoe Lang is een Chinees?•??????
 Antwoord hoofdvraag
• Invoering gelijke munten, taal, maten en
 gewichten.

• Overtreden van de wet werd streng gestraft =
 orde

• Legalisme


• Hemels Mandaat
Einde

								
To top
;