Docstoc

1139

Document Sample
1139 Powered By Docstoc
					                                          pvt adviesburo
                                          sparrenlaan 10
                                           5342 hs oss
                                        +31 (0)412 636 936
                                       +31 (0)6 525 60 204
                                      info@pvtadviesburo.nl
                                       www.pvtadviesburo.nl
Curriculum Vitae

Persoonsgegevens:

Achternaam:            van Tol
Naam:               Paul, P.M.M.
Adres:               Sparrenlaan 10
Postcode/Plaats:          5342 HS Oss
Tel.:               +31 (0) 412 636 936
Mobiel:              +31 (0) 6 525 60204
E-mail:              info@pvtadviesburo.nl
Web site:             www.pvtadviesburo.nl
Geboortedatum:           06-02-1948
Geboorteplaats:          Voorschoten
Nationaliteit:           Nederlandse
Geslacht:             mannelijk
Rijbewijs:             BE
Bedrijfsnaam:           PvT Adviesburo
BTW nummer:            0620-05-467-B01
Banknummer:            52.49.82.406
KvK:                's-Hertogenbosch 160 75 705
bank: ABN-AMRO   52.49.82.406                    BTW-nr: NL 0620.05.467.B01
                                 K.v.K.: ’s-Hertogenbosch 160.75.705
                                          maandag 17 oktober 2011


Algemeen hoofdindeling:

Periode 1 (zie blz. 5):  1968 – 1980:   Programmeur/Systeem analist COBOL Mainframe systemen
Periode 2 (zie blz. 5):  1980 – 1993:   Manager Tulip Computers
Periode 3:        1993 – heden:  Freelance ontwikkelaar/docent MS-Office


Periode 3:        1993 – heden   Freelance programmeur en docent

Programmeur (75%): MS-Visual Basic for Applications (VBA)
          (Automation met MS-Access, Excel en Word 2003/2007/2010)

Docent (25%):       MS-Excel 2003/2007/2010 (basis/vervolg)
             MS-Access 2003/2007/2010 (basis/vervolg/VBA)

Branches:         Bank
             Bouwbedrijf
             Handelsmaatschappij
             Detailhandel
             Overheid

Freelance projecten : -    ontwikkeling MS-Access/Excel VBA kantoorapplicaties
                (Enkele projecten zijn overlappend. Er vindt regelmatig onderhoud plaats,
                afgewisseld met het geven van trainingen.)

                 EMS Applicatie (2010 – heden Arena bloemen)
                  Menu gestuurd Enterprice Management Systeem
                  Forecasting incl. inkoop overzicht
                  Stock take proces
                  Productie- en resource planning
                  Management Marge rapportage
                 MS-Access project ‘Senseo recall control tower’ (2009 – 2010 Philips)
                  dashboard rapportage vanuit SQL server
                  ad hoc SQL queries
                  Excel koppelingen naar SQL server
                  management informatie
                 Bank informatie systemen       (2008 – 2009 van Lanschot)
                  periodieke performance vergelijking
                  berekening opbrengsten relaties
                  berekening bestandsvergoedingen
                 Purchase Comparison system      (2006 – 2007 Buynamics)
                                    (2010 nwe. versie)
                  internationaal inkoop vergelijkingssysteem groothandel
                  diverse prijsvergelijkings overzichten
                  onderhoud leden/artikel gegevens
                  e-mail data verspreiding
 Page 2 of 7
                                     maandag 17 oktober 2011


           Inkomende goederen inspectie bij een importeur (2007 Logitech)
             omzetting van Excel naar Access
             compleet nieuw ontwerp
             rapportage incl. Grafieken
            Certificate of Origin Information system (2006 Logitech)
             diverse database connecties voor de bron data
             automatisch CoO Issue/Request voor nieuwe producten en verlopen
               CoO’s
             generatie van KvK lijsten
            Capaciteitsplanning product montage (2005 – 2006 Kone)
             volledig menu gestuurd met beveiligde toegang
             project data automatisch vanuit SAP systeem gelezen
             grafische weergave over 26 weken van 5 dagen, daarna nog anderhalf
               jaar met 78 weken
             vakantie en andere afwezigheid volledig automatisch verwerkt
             project verschuiving, verlenging en onderbreking
             regionale verdeling en clustering van groepen medewerkers
             grafische weergave van de totale capaciteit inclusief uitbesteding
            internationaal Forecasting Access systeem (2002 – 2005 Logitech)
             landelijke en centrale retail forecast
             accuraatheid forecast van historische invoer
             verdeling producten afhankelijk van toevoer en accuraatheid
             analyse van de historische gegevens
             export data naar Excel
            frontline Access systeem / SAP system (1998 – 2003 Kone)
             automatische upload data vanuit SAP systeem (dagelijks)
             volledig menu gestuurd rapportage systeem voor alle afdelingen
             export data naar Excel
             merge systeem naar Excel sablonen (standard formulieren) in
               combinatie met e-mail system
             service contract bewakingssysteem
            Factureringssysteem van meubelzaak (mrt.1994 – jun. 1994 Margiet)
             eenvoudig adressen- en artikelbestand opgezet
             facturering met journaalposten
             managment informatie naar verkoper en werkplaats
            Ledenadministratie van beroepsvereniging (incl. conversie vanuit Perfect
            View)                  (nov. 1993 – mrt. 1994 NVD)
             relationele database (> 30 tabellen)
             complete integriteitsregels (zowel op relatie- en veldniveau)
             volledig menu- en knopgestuurd
            … en vele andere projecten (zie www.pvtadviesburo.nl voor meer details)

        -  Cursus trajecten van ± half jaar bij o.a. Lucent (AT&T), Rijkswater Staat,
          Blinden Instituut Bartiméus en Gemeente Zwijndrecht (MS-Windows en MS-
          Office) en vele anderen
 Page 3 of 7
                                   maandag 17 oktober 2011


        -  Vele korte cursussen via o.a. Compu'Train en SPC
        -  Diverse conversies naar MS-Office (o.a. Delta Lloyd Bank)
        -  Word sjablonen werkend met Access adressenbestand dmv VBA
          programmering (Gemeente Zwijndrecht)
        -  Ontwikkeling bij o.a. van Lanschot, Philips, Kone en Logitech
 Page 4 of 7
                                         maandag 17 oktober 2011


Periode 1 en 2:    Overzicht

Stam / Kluwer     Adm. medewerker              1968 – 1970
Philips:       Programmeur                1970 – 1973
Zonnenberg:      Programmeur/Analist            1973 \/ 1980
IBM Australië:    Programmeur/Analist            1976 /\ 1977
Compudata/Tulip:   Technical manager             1980 – 1993
PvT Adviesburo:    freelance docent en ontwikkelaar     1993 – heden

Details:      Stam Tijdschriften / Kluwer;          1968 – 1970
           Administratief en operationeel medewerker
           advertentie administratie PolyTechnisch tijdschrift
           Start automatiseringsproces

          Philips: programmeur: 1970 – 1973
           Operator: Gamma 10 / Philips 2000 (tijdelijk)
           Cobol projecten:  tijdregistratiesysteem incl. managment informatie inzake
                     productiviteit en direct/indirect
                     diverse productie batch verwerkingen.

          Zonnenberg: detachering prog/anal.      1973 – 1976
           Cobol projecten:   zuivelindustrie:
                     kaasproductie systeem (grondstoffen, productieoverzichten,
                     opslag, transport)
                     Transformatoren fabriek:
                     Financieel/managment systeem
                     Gemeente:
                     Opzet automatisering op B-200 kantoorcomputer:
                     Onroerend Goed belasting
                     Inningen Gas/Electra voorschotten
                     Parkeer registratie/analyse systeem

          IBM Australië: programmeur/analist:     1976 – 1977
           PL1 projecten:   incl. database DDL en DML
                     diverse financiële rapportages
                     debuggen productie software
                     opzetten PL1 prog. handboek (spec ass.)

          Zonnenberg: detachering prog/anal.     1977 – 1980
           Cobol project:    ontwerp/analyse: (projectteam 9 pers. in Ierland)
                     Automobiel dealer systeem op Data General:
                     - werkplaats adm.
                     - financiële adm.
                     - verkoop systeem
                     - balie verkoop
                     - voorraad systeem (incl. link naar importeur)
 Page 5 of 7
                                      maandag 17 oktober 2011


        Compudata/Tulip: diverse staffuncties    1980 – 1993
         Opleidingen:     nieuwe afdeling (tbv. geïmporteerd systeem)
                    - start opzet/geven van cursussen (hard/softw)
                    - cursus administratie
                    - open rooster / bedrijfsopl.
                    - meerdere vestigingen
                    - uiteindelijk 12 medewerkers
         Documentatie:    nieuwe afdeling (na bouw eerste Tulip)
                    - handboek Tulip System I (ned/eng)
                    - techn.- en gebruikers handboek nieuwe systemen
                    - uiteindelijk 3 medewerkers

         Technische ondersteuning: nieuwe afdeling (internationaal)
                   - opleiding verkopers / dealers / vestigingen
                   - ondersteuning verkoop (beurzen)
                   - helpdesk / telefonische techn. ondersteuning
                   - opzetten technische handboeken
                   - terugkoppeling naar R&D
                   - uiteindelijk 7 medewerkers

         S.R.C. manager:   Sparepart/Repair Center
                   - verkoop/levering reserve onderdelen
                   - reparatie afhandeling
                   - logistieke afhandeling (im-/export)
                   - financiële administratie
                   - eigen programmatuur (dBase) opgezet incl. Managment
                     Informatie Systeem, Statistische Analyse en
                     Tracking/Tracing Reparaties
                   - personeelsbeleid adm. en technisch personeel
                   - uiteindelijk 28 medewerkers

         PvT Adviesburo:   zie pagina 2 voor project details
 Page 6 of 7
                                       maandag 17 oktober 2011


Samenvatting:

Opleidingen:            ULO / Kweekschool     1960 - 1968
                  Management          1978
                  Kwaliteit          1991

Talen:               Engels, Duits (en Frans)

Automatiseringsopleidingen:    Basic EDP          1971
                  COBOL            1972
                  AMBI             1972 - 1974
                  Structured/defensive prog.  1976 – 1977
                  Visual Studio, VB 2005    2006

Ervaringsoverzicht:        Tot 1980 diverse mainframes
                  Vanaf 1980 PC’s (in netwerk omgeving)

Operating Systems:         OS-MV (JCL)
                  CP/M, MS-DOS en Windows t/m XP en NT 4.0
                  Novell Netware

Computertalen:           COBOL, PL1, Pascal, Basic, dBase, VBA, VB
                  Beginselen van Magic en Delphi

Software:             WP, Word
                  Lotus, Quattro Pro en Excel
                  PowerPoint
                  dBase, Btrieve, Access

Huidige specialiteiten (vanaf 1993):

Programmeur:            MS-Visual Basic for Applications (VBA)
                  (Automation met MS-Access, Excel en Word 2003/2007/2010)

Docent:              MS-Excel 2003/2007/2010 (basis/vervolg)
                  MS-Access 2003/2007/2010 (basis/vervolg/VBA)
 Page 7 of 7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:10/17/2011
language:Dutch
pages:7