Docstoc

Cong nghệ moi trường_Tel: 04.62968157

Document Sample
Cong nghệ moi trường_Tel: 04.62968157 Powered By Docstoc
					Chuyển giao công nghệ môi trường
Liên hệ: 04. 629 68 157 - 09 88 88 29 49 Hiện nay, Trung tâm đang tiến hành chuyển giao công nghệ xử lý môi trường cho nhiều tổ chức và các cá nhân trên toàn quốc. Các công nghệ của Trung tâm góp phần Bảo vệ môi trường, ngăn chặn và giảm ô nhiễm môi trường.... Trung tâm hiện nay đang triển khai hàng loạt các công nghệ đón đầu về xử lý ô nhiễm môi trường như: 1. Nghiên cứu, chế tạo, lắp đặt thiết bị pilot xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh tải trọng
cao

2. Nghiên cứu, chế tạo, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải mạ, thực phẩm, dệt nhuộm kết hợp cả 2
phương pháp hoá học và vi sinh

3. Công gnhệ xử lý khí thải hữu cơ (VOCs) bằng vật liệu nano 4. Công nghệ xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng bằng vật liệu nano 5. Công nghệ lò đốt sử dụng công nghệ cốc hoá rác và đốt bằng lò plasma 6. Công nghệ hồ sinh học sử dụng các chất khôi phục hiện trạng môi trường 7. Công nghệ xử lý dầu thải 8. Công nghệ tái chế rác thải theo mô hình khép kín 9. Công nghệ xử lý TCE, Thinner, bản mạch điện tử, màng lọc sinh học,...


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags: Cong, nghe, truong
Stats:
views:77
posted:8/17/2009
language:Vietnamese
pages:1
Description: Chuyen giao cong nghe