Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

kod_gp

VIEWS: 4 PAGES: 2

									            BONITAČNÝ KÓD – GRÓNSKY PESA – kohútikova výška pes           fenka
0 62,1 – 62,9 cm               0  57,1 – 58,0 cm
M 60,0 – 62,0 cm               M  55,0 – 57,0 cm
S 63,0 – 64,0 cm               S  58,1 – 59,0 cm
V 64,1 – 66,0 cm               V  59,1 – 61,1 cm
9 pod 60,0 a nad 66,0 cm           9  pod 55,0 a nad 61,1cm

B – skus                   C – chrup
0 nožnicový                 0  úplný
1 tesný nožnicový              00 zub naviac
9 nepravidelný nožnicový, kliešťový,     1  chýba 1 – 2 x P1, M3
  predkus, podkus             2  chýba 3 – 4 x P1, 1 – 2 x M3 + 1 – 2 x P1
                       3  chýba 1 x P2, M2 + 1 – 2 x P1, M3
                       5  chýba 2 x P2, M2
                       6  chýbajú 3 funkčné zuby
                       8  chýbajú viac ako 3 funkčné zuby

D – hlava                  d – čuchové partie
0 široká, mierne klenutá, znatateľným stop  0 klinovitá, široká, mierne sa zužujúca, pevné pysky
1 široká s málo znatateľným stopom      1 široká, kratšia
2 mohutnejšia lebka s výrazným stopom    3 užší dlhší nos
3 užšia lebka                4 široký nos, voľné pysky
4 typická ale menšia lebka k pomeru k telu  9 netypická
5 krátka, hrubá, silne vyznačený stop
6 úzka hlava bez stopu
9 netypická

E – oko                   F – ucho
0 mierne šikmo uložené, tmavo hnedé     0  rovno nasadené, trojuholníkové malé, so
1 stredne hnedé                  zaoblenou špičkou
2 svetlo hnedé                2  väčšie
4 jantárové, viacej šikmé          3  špicaté
5 predradené, hlboko vsadené, guľaté     4  mierne rozkleslé, ale typické
9 netypické, entropia, ektropia       6  nízko nasadené, veľké špicaté
                       9  sklopené netypické

G – krk                   H – horná línia
0 silný - krátky               0  rovná a primerane dlhá
2 silný - dlhší               1  rovná dlhšia u fenky
4 slabý – dlhší               2  krátka
5 veľmi krátky                3  mäkký chrbát
9 netypický                 4  dlhá chrbtová línia vzhľadom k výške
                       6  veľmi dlhý chrbát, slabé bedrá
                       9  prenesený, prestavaný a kaprovitý chrbát

CH – spodná línia              I – hrudné končatiny
0 široký a hlboký hrudník          0   rovné, silné, správne uhlené
1 mohutnejší hrudník             1   rovné, silné, širší postoj
2 úzky plochý hrudník            2   rovné silné, užší postoj
3 plytký plochý hrudník           4   mierne vybočené lakte
9 slabý hrudník vyduté brucho        8   vybočené lakte
                       9   krivé vadne uhlené
                                                     GP


J – panvové končatiny                 j – tlapa
0 rovné, silné, správne uhlené            0   veľká kompaktná, prsty zovreté, dobre
1 širší postoj                        klenuté
2 užší postoj                     3   mierne rozovreté tlapy
3 mierne zbiehavé v holenných kĺboch         4   rozovreté tlapy, málo klenuté tlapy
4 strmé uhlenie                    7   chýba srsť medzi prstami
8 vybočené holenné kĺby
9 krivé kravský postoj

K – chvost                      L – srsť
0 silný, vysoko nasadený, silno stočený        0   stredne dlhá s hustou podsadou
1 nesený v oblúku cez chrbát             2   dlhšia s hustou podsadou
3 šabľovito nesený                  3   kratšia s hustou podsadou
4 dlhý, tenký, dobre zatočený             5   dlhá, rozkleslá
5 dolu nesený                     8   vlnitá
8 krátky, slabo osrstený               9   netypická
9 trvalo dolu nesený, netypický

M – farba                       N – pohyb
H hnedá                        0  voľný priestorný
B čierna                       3  príliš zovretý pohyb zadných končatín
M šedá                        5  príliš široký
W biela                        6  málo priestorný valivý
9 albinizmus, biele znaky               8  krátky, viazaný, trhavý
                           9  ťažkopádny, mimochod

O – povaha                      P – pigment
P priateľská, veselá                 0   sýty čierny
B nedôverčivá                     1   sýty hnedý
9 agresívna, bojazlivá                2   Premenlivý nos (snežný)
                           3   menšie neprefarbenie nosnej huby
                           6   strakatosť nosa, pyskoch a viečkach
                           9   ružový nos

R – typ                        S – pohlavný výraz
0 kompaktný, primerane silný              0  typický pre psa, typický pre fenku
1 vlčí typ na vyšších nohách              2  málo výrazný
2 menší dostatočne silný                4  nevýrazný
3 silný kompaktný, ale ťažkopádny           5  opačný, netypický, t.j. hrubý u fenky, alebo
4 drobnejší, ale živší                   jemný u psa
7 slabý
8 príliš ťažký, tupý, lenivý


Pre zaradenie do chovu môže mať pes hodnotenie od 0 do 4.
Ak sa objaví 5 a vyššie, hodnotí sa ako nechovný a vyraďuje sa z chovu.
Vyradzujúcou vadou je aj kryptorchizmus a monorchizmus
Pre zaradenie do chovu môže mať fenka hodnotenie od 0 do 6.
Ak sa objaví 7 a vyššie, hodnotí sa ako nechovná a vyraďuje sa z chovu.
Je povinná RTG DBK s hodnotením u psou a súk : 0/0, 0/1, 1/0, 1/1.
Chovateľ musí brať na zreteľ že spojenie dvoch jedincov je podmienené tím, že jeden z nich musí mať RTG DBK
negatívnu t.z. 0/0.

								
To top