ganpati_stotra by stariya

VIEWS: 4 PAGES: 1

									  || SHREE GANESHAAYA NAMA HAA ||    PRANAMYA SHIRSA DEVAM
   GOURI PUTRAM VINAYAKAM
  BHAKTAA VAASAM SMARE NITYAM
   AYU KAMAARTHA SIDDHAYE

  PRATHAMAM VAKRA TUNDAM CHA
    EKA DANTAM DWITIYA KAM
   TRUTIYAM KRISHNA PINGAKSHA
   GAJA VAKRAM CHATURTHAKAM

   LAMBODARAM PAMCHAM CHA
    SHASHTAM VIKAT MEVACHA
    SAPTAM VIGHNA RAJENDRA
  DHUMRA VARNAM TATHAA SHTAKAM

    NAVAM BHALCHANDRAM CHA
    DASHAMAM TU VINAYAKAM
     EKA DASHAM GANAPATI
     DWADASHAM TU GAJANAN

    DWADASHA TANI NAAMAANI
   TRI SANDHYAM YAHA PATHE NAR
   NA CHA VIGHNA BHAYAM TASYA
   SARVA SIDDHI KARAM PRABHO

    VIDYARTHI LABHTE VIDYA
   DHANARTHI LABHTE DHANAM
   PUTRAARTHI LABHTE PUTRAA
   MOKSHAARTHI LABHTE GATIM

    JAPED GANAPATI STOTRAM
   SHADBHIR MAASAI FALAM LABHET
    SANVAT SAREN SIDDHI CHA
    LABHTE MAATRA NA SANSHAY

  ASHTE BHYA BRAHMANYE BHYASHCHA
    LIKHITWA HA SAMAR PAYET
    TASYA VIDYA BHAVET SARVA
    GANESHASYA PRASADAT HA

|| ITI SRI GANAPATI STOTRAM SAMPURNAM ||

								
To top