Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

alma-0001 by stariya

VIEWS: 25 PAGES: 8

									             12. ALMA INTEGRÁLT VÉDELME

Az alma termesztésének növényvédelmi vonatkozásai:
Termőterülete 40-45 ezer ha, legnagyobb területen termesztett gyümölcsünk. Termésátlaga
13-35 t/ha, ez függ a termesztéstechnológiától, a termesztés intenzitásától. Termesztési cél:
egész éves nyersfogyasztás, konzervipari felhasználás. Hazánkban 7 db gyümölcstermő tájat
különböztetünk meg, és egyedül a dél-dunántúli termőtájon nem termesztenek almát. A
legköltségesebben előállítható – nagyon hosszú a tenyészideje. Fajtáktól függően akár 15-20
állománypermetezést is igényel termesztése.

Fajtaválasztás:
Lisztharmatra érzékeny fajták: Jonathan fajtakör
Varasodásra érzékeny fajták: Golden delicious és a Starking fajtakör
Varasodás rezisztens fajták: Florina (ez liszth-ra érzékeny!)
Lisztharmatra és varasodásra is rezisztens fajták: Prima, Rewena, Remo, Relinda, azaz az ún.
Re- sorozat
A lisztharmatra és varasodásra is rezisztens fajták növényvédelmi kezeléseinek száma sokkal
kevesebb (5-10), így a termesztési költségük is sokkal alacsonyabb. Ezekkel a fajtákkal
érdemes csak a bio-termesztésben próbálkozni.

Jelentős károsítók:
Kórokozók:
-Almamozaik: Apple moasic ilarvirus – csak vegetatív úton terjed, az idősebb leveleken
látszanak a fehéres-citromsárgás kör alakú vagy sávos foltok. ZÁRLATI!

-Tűzelhalás- Erwinia amylovora ZÁRLATI! Mo-on 1996-tól. Vmennyi növ-i részt
megtámadja. Rovarok, olló, esőcseppel terjed. Fertőzéshez szükséges: fogékony növényi rész,
azaz pirosbimbós állapottól, effektív hőösszeg, cseppfolyós víz a növényi felületen, átl. napi
középhő 15-16°C. Maryblyt előrejelző rendszer is ezekre épül.

-Almafa gyökérgolyváját előidéző fajok – Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes
ZÁRLATI! Talajból széteső golyvák 2 évig életképesek.Faiskolában 3-4 éves vetésforgó

-Almafa kéregelhalása (Phomopsis mali) ZÁRLATI!

-Almafa varasodás- Venturia inaequalis/Spilocaea pomi Ascomycota-Loculoascomycetes,
levelekben pszeudotéciummal, vmint ÚJABBAN a vesszőkön, ágakon micéliummal is áttelel,
20 fokon 10h-ás levélnedv, 10 mm eső.

-Almafa lisztharmat- Podosphaera leucotricha. Fertőzött csúcsrügyben micéliummal telel,
kora tavasztól 40% párától, legkedv:20-24°C. Primer fertőzésből indul tavasszal, szekunder
fertőzések év közben jelentkeznek.

-Moniliás rothadás Monilinia fructigena/ Monilia fructigena. AScomycota t., apotéciumos
gomba

Gyümölcsrothadást okozók (Alternaria tenuis, Botritis cinerea, Penicillium sp)

Kártevők:
-Cserebogár pajorok (Melolontha spp.) ZÁRLATI!


                       1
-Kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) ZÁRLATI! 2nsz diapauzáló L1 telel
-Szúfajok- Scolytus mali ZÁRLATI! 2 n, kifejlett lárva telel. A járatok nem keresztezik
egymást
-levéltetvek: Zöld alma-levéltetű -Aphis pomi: tojás telel a vesszőkön rügyek közelében
        Hamvas almafa levéltetű- Dysaphis plantaginea
        Levélpirosító levéltetű-Dysaphis devecta :tojás telel
-Atkák: Közönséges takácsatka-Tetranichus urticae, 2n, nőstény telel a fás részeken
   Galagonya takácsatka- Tetranichus viennensis, 6-8 nemzedék, nőstény telel,
   pirosbimbós állapot idején jönnek elő
   Piros-gyümölcsfa takácsatka- Pannonychus ulmi 5-6 nemz, piros tojás telel a fás
   részeken, a lárvák piros-bimbós állapot idején kelnek ki
   Almatermésűek levélatkája- Aculus schlechtendali
-Vértetű- Eriosoma lanigerum) ZÁRLATI! Kif nőstény almagyökerén telel. Term.
Betelepített ellensége a vértetű fürkész: Aphelinus mali, 1930-as években hozta be Jeszenszky
Árpád

-Almailonca- Adoxophyes reticulana, 2nsz L. csak hámozgat a gyüm. felszínén
-Almamoly- Laspeyresia pomonella, 2-3 nemzedék, kif L kéregrep-ben telel
-Aknázómolyok: Phyllonorycter blancardella,
-Lombosfa fehérmoly- Leucoptera malifoliella
-Amerikai fehér medvelepke -Hyphantria cunea ZÁRLATI! 2nsz báb telel
-Kis téli araszoló- Operophtera brumata
-Nagy téli arasuoló- Erannia defoliaria
-Bimbólikasztó bogár- Anthonomus pomorum 1 nemzedék, imágó telel kéregrepedésekben
-Bundásbogár- Epicometis hirta. Virágkártevő 1 nemz, imágó telel a talajban

Gyomnövények: Stellaria, Capsella, Avena, Chenopodium, Amaranthus, Ambrosia, Erigeron,
Matricaria, Galium, Cynodon, Agropyron, Convolvulus.

Az integrált védelem tér- és időbeli elhelyezése:

Területkiválasztás: Mivel állókultúra (15-20 évre leköti a területet), így nagyon fontos a
helyes táblakiválasztás. Kerülni kell a mélyfekvésű, fagyzugos, pangóvizes, erősen szeles
területeket. Telepítés előtt fontos a szélirány figyelembevétele és a tereprendezés (egyenletes
termőfelület, belvizek megszüntetése).

Talajelőkészítés telepítésnél: Talajjavítás, 40-60 cm-es mélyszántás szükséges. Fontos az
évelő gyomnövények irtása. Szervestrágya kijuttatása 30-50 t/ha adagban, majd feltöltő
trágyázás az aktív gyökérzónába (P,K).

Koronaformák: Kialakításuknál előtérbe kell helyezni a légjárhatóságot, illetve a
növényvédelmi munkák minél nagyobb eredményességét. A legszellősebb formák egyben a
legkorszerűbbek is: karcsúorsó, szuperorsó, szabadorsó, termőkaros orsó illetve a
sövényforma.

Fajta/hibrid kiválasztása, szerepe az int. nv-ben: Egészséges szaporítóanyag használata.
Rezisztens és toleráns fajták előtérbe helyezése. Piaci igények mellett a fajták kórtani
tulajdonságait is vegyük figyelembe. Lisztharmatra érzékeny fajta a JONATHÁN, IDARED.
Lisztharmat-toleráns: STARKING. Varasodásra érzékeny: STARKING. Hármas rezisztencia
(varasodás, lisztharmat, erwinia): FREEDOM, REEMO, REANDA. Kettős rezisztencia


                       2
(lisztharmat, varasodás): PRIMA, CHARDEN, RE-sorozat. (Az Erwinia rezisztencia nem
bizonyított, katalógusokban találkozhatunk csak vele, max toleráns, de nem rezisztens egyik
sem!!!)

Gyomviszonyok, gyomszabályozás: Évelő gyomok ellen a területen a telepítés előtt kell
védekezni, így az első két évben gyommentes lesz az állomány. Vegyszeres gyomirtást csak a
sorokban végezzünk, a sorközben mechanikai gyomirtást (tárcsázást) alkalmazzunk. A
herbicideket a többi peszticidtől külön menetben juttassuk ki.

1. évtől (telepítéstől) használható szerek: Kihajtás előtt: DUAL GOLD (s-metolaklór),
FINALE (glufozinát-ammónium), REGLONE AIR (diquat-dibromid), STARANE
(fluroxipir)–évente egyszer.
Kihajtás után: Szelektív egyszikűirtók FUSILADE FORTE (fluasifop-P-butil), TARGA
(quizalofop-etil), TARGA SUPER (quizalofop-P-etil), és a magról kelőkre ható DUAL
GOLD 960 EC(s-metolaklór)

2. évtől használható szerek: ACENIT (acetoklór), LINUREX (linuron).

3. évtől használható szerek: DEVRINOL, NAPROGUARD (napropamid), AFALON
DISPERSION (linuron), STOMP, PANIDA (pendimetalin)

4. évtől használható szerek: FOZÁT, GLIALKA, GLYFOS, GLYPHOGAN, ROUNDUP
(glifozát), MEDALLON PREMIUM (glifozát-ammónium), FOLAR (terbutilazin + glifozát),
GALIGAN (oxifluorfen)

4. évnél idősebb almában használható szerek: MECOMORN, MECAPHAR, U46-M FLUID,
JAMBOL M (MCPA), DIURON (diuron), NIKESUPER COMBI (diuron + linuron +
terbutilazin), CASORON G (diklobenil).
Tél végi teendők a nyugalmi időszakban (rügypattanásig):

Metszés, koronaritkítás: Célja a szellős korona kialakítása (permetezhetőség), beteg illetve
fertőtött részek eltávolítása (gyertyás vesszők – lisztharmat), ezzel gyéríthetőek a károsító
szervezetek áttelelő képletei. Lisztharmatos ágrészek, fertőzött vesszők kurtítása. Metszés
után fasebkezelés: FIXPOL, BIOCÉRA, FABALZSAM, FADOKTOR, FAGÉL,
FAPLASZT. Metsző eszközök fertőtlenítése (hypo).

Mechanikai fatisztogatás: Kéregkaparás a törzsön, vastagabb ágakon (kéregkaparó vas,
drótkefe). Elhalt kéreg alatti áttelelő alakok (sodrómolyok, aknázómolyok, kéregmoly,
pajzstetvek, takácsatkák). Gyümölcsmúmiák eltávolítása. Nagy hernyófészkek (aranyfarú
lepke lárvái) eltávolítása. Ezen károsító-képletek összegyűjtése egy fólián a fa alatt, majd
elégetésük javasolt. Mindez előkészíti a fát a lemosó permetezésre, annak hatékonysága nő.

Egyéb agrotechnikai teendők: Lehullott lomb kigereblyézése a területről. Fontos a nyesedékek
eltávolítása, mivel a sorközben maradt szerves anyag nagymértékben rontja a herbicidek
hatékonyságát. Mindezek után egy sorköz kultivátorozásra/tárcsázásra van még szükség.                       3
Tél végi lemosó permetezés: március eleje. Február végén, nagy permetlémennyiséggel
(1200 l/ha), lemosásszerűen végzett kezelés. Célszervezetek: pajzstetvek, atkák, levéltetvek,
sodrómolyok, vértetű, bimbólikasztó bogár, varasodás, baktériumos betegségek valamint
tűzelhalás.: TOPSIN-M 70WP, Bordói lé, NEVIKÉN (poliszulfidkén+vazelinolaj)-
mészkénlé: pajzstetű, levéltetű, vértetű, atkák, sodrómolyok áttelelő képletei ellen.


Növényvédelmi beavatkozások rügypattanástól sziromhullásig:

Rügypattanáskori általános lemosás: Általában a tél végi lemosó permetezésen kívül
szükséges még egy lemosás, rügyfakadáskor, ami leginkább állati kártevők ellen irányul
(pajzstetvek, atkák, levéltetvek). Erre a célra olajokat használunk: VEKTAFID A
(paraffinolaj), AGROL PLUSZ (vazelinolaj).
Amennyiben kéntartalmú szerekkel végezzük, úgy a fentieken kívül lisztharmat ellen és atkák
ellen is hatásos: NEVIKÉN, VEKTAFID S (vazelinolaj + poliszulfidkén), TIOSOL (Ca-
poliszulfid): varasodás is. Tűzelhalás és varasodás ellen is hatékony kombinációt réztartalmú
szerek közbeiktatásával készíthetünk: FUNGURAN-OH (rézhidroxid), CUPROXAT
(tribázikus rézszulfát). +paraffinolaj. VEKTAFID R

Egérfül: varasodás, lisztharmat – ként akkor használhatok, ha napátlaghő eléri a 10°C-ot.
Rézkészítmények.

Pirosbimbós állapot: Erwinia ellen ekkor még lehet 1 rezes lemosás. A fosetil-AL hatóanyagú
ALIETTE 80WG szert ekkor kell elkzedeni és egész az intenzív hajtásnövekedés időszakának
végéig használható. Ez a hatóanyag a növény természetes védekező képességét fokozza.
Egyéb gombák ellen szisztemikus blokk alkalmazása: egymás után 3-4x kell szisztemikus
szert használni,ugyanazt a hatóanyagot juttatjuk ki újra és újra azért, mert ekkor kezdődik az
intenzív hajtásnövekedés. Ez a szisztemikus blokk eltart időben kb a kisdiónyi méretű
gyümölcsnagyságig. Azért használjuk uazt a hatóanyagot, mert a gyors növekedés
következtében a kijuttatott hatóanyag gyorsan felhígul a növényben és ezt kell szinten
tartanunk. 3.-4. szisztemikus kezelés mellé keverjünk be vmilyen kontakt szert is pl.
ditiokarbamátok, ftálimideket. Réz nem juttatható ki virágzáskor, mert leperzseli a virágot. A
rézre egyes fajták gyümölcsei is érzékenyek. A kén 10-25 °C között használható.
Szisztemikus blokkban használható hatóanyagok: azol-típusú vegyületek: tebukonazol: RIZA,
FOLICUR SOLO, tetrakonazol: DOMARK 10EC, difenokonazol: SCORE 250EC, ALFA-
SOLO 250EC, miklobutanil: SYSTHANE DUPLO, penkonazol: TOPAS 100EC, triflumizol:
TRIFMINE 30WP.
Mélyhatásúak, nem szisztemikusak a következők: piraklostrobin: TERCEL, trifloxistrobin:
ZATO 50WG
Pirosbimbós állapotban érdemes kijuttatni vmilyen piretroidot a bimbólikasztó bogár ellen.
Figyeljünk a méhek védelmére! Virágzásban is használhatóa a tiakloprid hatóanyagú
CALYPSO 480 SC, amely már a különböző molylepkék ellen is védelmet nyújt.


1Varasodás: rügypattanás egérfüles állapot, márc közepe,
A fertőzött levelekben marad fenn, valamint kimutatták, hogy micéliummal is képes áttelelni
a vesszőkön, ágakon. Fontos a lomb összegyűjtése és talajbaforgatása, vagy elégetése
(prevenció). A fertőzés már rügypattanás után elkezdődhet, ezért korán védekezni kell. A
fertőzés kialakulására nedves időben lehet számítani. A vegetáció alatt folyamatosan
szükséges ellene védekezni. Figyelni kell a leveleket, hogy látszódnak-e a halvány barna


                       4
foltok. Ha igen, akkor halaszthatatlanul védekezni kell. A gyümölcs fertőződése
szempontjából a kritikus időszak egész a terméskötődéstől a viaszréteg kialakulásáig tart,
ugyanis ekkor a gyümölcs finoman szőrözött, amin tovább megmarad a nedvesség a nagy
felülete miatt. Csak a szisztemikus szerek használata ad kellő védelmet. Ld. Fenn.
Rügypattanástól kontakt réztartalmú szerekkel: ASTRA RÉZOXIKLORID, BORDÓILÉ,
CHAMPION, CUPROXAT, KOCIDE, KOCIDE 2000, FUNGURAN-OH, RÉZGÁLIC,
RÉZKÉN, RÉZOXIKLORID, VITRA RÉZHIDROXID.
+ ANTRACOL (propineb), POLYRAM DF (metiram), DITHANE, VONDOZEB, MANEX,
MANZATE (mankoceb), BUVICID K, MERPAN, ORTHOCID (kaptán), FOLPAN (folpet),
EFUZIN (dodin). Virágzáskor érdemes áttérni a felszívódó szerekre.

Levéltetvek, vértetű:
Zöld alma-levéltetű, Szürke alma-levéltetű, Levélpirosító alma-levéltetű.
Betelepedésükkor, felszaporodás kezdetén kell védekezni (meleg időben, zöldbimbós
állapotban). Az előrejelzés elengedhetetlen a védekezéshez. Általában zöld/pirosbimbós
állapotra esik az első védekezés, majd szükséges zölddió nagyságnál, és érés előtti
zárópermetezés is. Fontos a szerrotáció! A május közepei védekezés vértetű ellen is hatásos.
 NURELLE D (cipermetrin + klórpirifosz), PIRIMOR (pirimikarb)CSAK levéltetűre hatásos!,
VEKTAFID-A (paraffinolaj), CHINTOP (béta-cipermetrin + kinalfosz), JUDO 8(lambda-
cihalotrin + pirimikarb), KARATE (lambda-cihalotrin), BI-58, DANADIM PROGRESS,
ROGOR, SINORATOX (dimetoát), ACTARA: tiametoxám, Talstar 10n
Vértetű: ha jelen vannak a természetes ellenségei (vértetű-fürkészek: Aphelinus mali),
célszerű környezetkímélő szereket alkalmazni.
KARATE méhkímélőben vagy olajos szerek AGROKÉN, AGROL plusz

1Atkák:
A tavaszi lemosó permetezések ellenére (S), szinte minden évben védekezni kell ellenük.
Tavasszal, tömeges lárvakeléskor 1 vagy 2 kezelés, akaricidekkel: OMITE (propargit),
FLUMITE (flufenzin), SANMITE (piridaben), NISSORUN (hexitiazox), TORQUE
(fenbutatin-oxid), OMITE (propargit), BI 58, ROGOR (dimetoát), MAGUS (fenazaquin).

1Lisztharmat: zöldbimbóstól, márc vége a hajtásnövekedés végéig
Rügyekben telel át. A fertőzött rügyek jól elkülöníthetőek (rojtosak), ezekből fertőzött
hajtások fejlődnek. A fertőzés kialakulására száraz időben lehet számítani. Prevenció:
metszéskor a hajtásvégeket el kell távolítani.
Kémiai védekezés: már zöldbimbós állapottól el kell kezdeni. A vegetáció elején kontakt, és
alacsony hőmérsékleten is hatásos szerekkel: CHORUS (ciprodinil), kéntartalmúak (10 C
felett): KÉN, KUMULUS, COSAVET, EUROKÉN, KÉNKOL, NEDVESÍTHETŐ KÉN,
NIKEKÉN, SOLFO, SZULFUR, THIOVIT, AGRILKÉN, MÉSZKÉNLÉ, RÉZKÉN.
A vegetáció alatt szükségszerint kell ellene védekezni.
Később, virágzás körül, célszerű szisztemikus szereket használni: TOPSIN M (tiofanát-metil),
SYSTHANE (miklobutanil), BAYLETON (triadimefon), TOPAS (penkonazol).
Virágzáskor lisztharmat és varasodás ellen egyaránt hatásos szereket is használhatunk:
DISCUS (krezoxim-metil), ZATO (trifloxistrobin), SYSTHANE (miklobutanil), TOPAS
(penkonazol), TOPSIn (tiofanát-metil), SCORE 250EC(difenokonazol) ezek a varasodás és a
lisztharmat ellen is jók CHORUS (ciprodinil), RUBIGAN (fenarimol).

Pajzstetvek: már fehérbimbós állapottól április második fele
A fák pusztulása a csúcsi rész felől kezdődik.
A védekezés gyümölcsnövekedéstől érésig folyamatosan, összesen 4 alkalommal történjék.


                       5
Olajos szerek: SAMATOIL, AGROL PLUSZ, BIOLA, NEVIKÉN, VEKTAFID A/R/S.
10nap
+ BI 58, DANADIM, ROGOR, SINORATOX 28n(dimetoát), KARATE méhkímélőben vagy
olajos szerek AGROKÉN, AGROL plusz

Tűzelhalás:    virágzás idején, április vége május eleje: már lehetnek méhek a
gyümölcsösben!!!
Baktérium. Hűvös, nedves időjárás kedvez a felszaporodásnak. A kezdeti tünetek észlelésekor
a fertőzött részek eltávolítása (metszés a látható tünet alatt 30-40 cm-rel). Metszőollók
fertőtlenítése (Hypo).
Megelőző jellegű védekezések március közepén, rügypattanástól zöldbimbós állapot végéig
(7-10 naponként). Nagy lémennyiséggel, réztartalmú kontakt szerek használata ajánlott:
ASTRA RÉZOXIKLORID, BORDÓILÉ, CHAMPION, CUPROXAT, KOCIDE, KOCIDE
2000, PLUTO, RÉZOXIKLORID, VITRA RÉZHIDROXID
A virágzáskori csapadékos időjárás növeli a fertőzés veszélyét, ekkor is védekezni szükséges.
Előrejelzési program: MARYBLYT, a védekezés időzítésére. A virágzáskori fertőzést jelzi
előre, 4 feltétel alapján (kinyílt virág, kellő baktériumtömeg, nedvesség a növényen, 15,6 C
feletti napi átlaghőmérséklet). Amikor ezek teljesülnek, akkor kell a preventív védekezést
végrehajtani. ALIETTE (foszetil-Al), VEKTAFID R (rézoleát + paraffinolaj),
STREPTOMYCIN – állami védekezésekkor.

Virágzó almások termésszabályozása:
A  terméskötődést  segíteni  lehet  FRIGOCUR,    NEVIROL,   DIRIGOL-N-nel.
Gyümölcsritkításra és gyümölcshullás-gátlásra is használhatók. Használatukkal minden évben
közel azonos mennyiségű termést szüretelhetünk.

Gyümölcskötődés, kis gyümi május második felétől
Molykártevők:
Almamoly (május köz) és almailonca a legjelentősebbek. A molykártevők egészen
szeptember végéig fellépnek. Üzemi előrejelzésen alapuljon a védekezés. Mindig a frissen
kelő lárvák ellen kell védekezni.
Erős fertőzésnél már rügypattanáskor, egyébként pirosbimbós állapotban kerüljön sor az első
védekezésre. Később, virágzásban is védekezni kell, MÉHKMÉLÉS!!!IGRekkel.
Juvenil hormon analógok: CASCADE (flufenoxuron), NOMOLT (teflubenzuron), MATCH
(lufenuron), ALSYSTHIN (triflumuron), INSEGAR (fenoxikarb), AVAUNT, STEWARD
(indoxakarb) + BACTUCID, DIPEL (Bacillus thuringiensis).

DECIS 3n(deltametrin), KARATE (lambda-cihalotrin), TALSTAR 8n(bifentrin), BI 58,
DANADIM, ROGOR, SINORATOX 28n(dimetoát), NURELLE D (cipermetrin +
klórpirifosz)
lepkék ellen hatásos szerek: LANNATE 10n(metomil), MOSPILAN (acetamiprid),
CALYPSO 14n(tiakloprid),

Levélaknázó-molyok:
Előrejelzésen (szexferomoncsapdás rajzásmegfigyelés) alapuló védekezés kell. Általában nem
kell külön menetben védekezni ellenük, mert a sodrómolyok elleni védekezés visszafogja a
kártételüket. Parazitoidjai (ha jelen vannak) jobban kordában tudják tartani, mint az agresszív
kémiai védekezés, ezért célszerű kímélni a fürkészdarazsakat, vagyis amikor ezek imágó
alakban vannak, ne permetezzünk rájuk toxikus inszekticidekkel! A kitinszintézisgátló szerek
parazitoidkímélők, és hatásosak is a levélaknázó-molyokkal szemben. Ezek a szerek a tojások


                       6
ellen irányulnak, így fontos hogy a levelek fonáki részén is jó legyen a permetléfedettség. Az
első nemzedék elleni beavatkozás a későbbi kártételt jelentősen mérsékeli.
CASCADE (flufenoxuron), NOMOLT (teflubenzuron), MATCH (lufenuron), ALSYSTHIN
(triflumuron), INSEGAR (fenoxikarb), AVAUNT, STEWARD (indoxakarb).

Növényvédelmi beavatkozások gyümölcsérésig:
Lisztharmat:
A lisztharmat a késői (júliusi) meleg hatására nagymértékben költözik a rügyek pikkelyei
közé, ezért a sziromhullás után is folytatni kell a védekezést ellene. Nagy lémennyiséggel
végzett lemosásszerű permetezésekre van szükség a rügyek záródásáig.

Monilia:
Csak gyümölcsöket fertőz. Megelőző védekezésként a rágókártevők számát kell csökkenteni.
Jégverés esetén azonnal védekezni kell.
Réztartalmú szerek használata ajánlott: BORDÓI POR, CHAMPION, KOCIDE, KOCIDE
2000, RÉZGÁLIC, RÉZOXIKLORID, PLUTO.
POLYRAM DF (metiram), DITHANE, MANZATE (mankoceb), BUVICID K (kaptán),
FOLPAN (folpet), CHORUS (ciprodinil), ROVRAL (iprodion)- ez speciális botricid.

Varasodás:
Folytatni a védekezéseket, az engedélyezett szerekkel.

Vértetű: Gyümölcsnövekedés, érés idején záróvédekezés kell.

Atkák: Július közepén (gyümölcsnövekedés, érés) zárópermetezés szükséges, az akaricid
szerekkel.

Molykártevők:
A védekezés sodrómolyok, almamoly, almailonca ellen irányul, a fent már említett szerekkel.
Az almailoncára (2nsz) később, csak július közepétől kell számítani. Fendona 7n, Judo 10n,
Karate Zeon 3n, Nurelle 14n, match 28n, Nomolt 14n,

Nyári metszés:
Augusztusban, de legalább 2 héttel szüret előtt. Célja: koronaritkítás, a nem megfelelő irányú
hajtások eltávolítása, megvilágítottság javítása, gyümölcsszinezés.

Szüret előtti zárópermetezések:
A zárópermetezéseknél fokozott figyelmet az ÉVI-re.Rövid ÉVI-jű kontakt szereket
alkalmazzunk.

Termésszedés utáni beavatkozások:
Lehullott lomb összegyűjtése, varasodás áttelelő képleteinek pusztítására kezelése.

Őszi lemosó permetezés:
Réztartalmú szerekkel (tüzelhalás ellen).
                       7
KÖRTE:
Jelentősebb károsítói:
Venturia pyrina: körte varasodás vesszők varas foltjai, koni tönkökkel, fiatal hajtásokat ha
nedvesek
Monilia fructigena: körte monilia gyümi múmiák álszkleró, magas pára, sebzés
Erwynia amilovora: tűzelhalás
Almamoly, körtemoly: Laspeyresia pomonella/pyrivora körtem:1 nsz talajban gubóban L
Kaliforniai pajzstetű: Quadraspidiotus perniciosus
Körte levélbolhák: Psylla spp Cacopsylla pyricola/pyri 5-6 nsz, I kéregben,
Recés körtepoloska: Stephanitis pyri 2nsz kif egyed kéreg áprilisban már előjön
Poloskaszagú körtedarázs: Hoplocampa brevis L taljban gubóban 1 nsz
Bimbólikasztóbogár: Anthonomus pyri évi 1 nemz, imágó telel

Integrált védelme

Lisztharmat, levéltetvek, takácsatkák ellen nem szükséges a védekezés, csak ritkán
Viszont a körte levélbolbák Psylla spp ellen fontos!!!

Nagyobb ökológiai igénye van.

  1. Gyomirtó alapkezelés
  2. lemosó permetezés előbbmint alma
  varasodás ellen rügyfakadás előtt, március közepe
  3. egérfüles állapot: márc vége: KÖRTELEVÉLBOLHA
  imágó telel és a nedvkeringés beindulásával már meg is jelenik és tojást is rak. A lárvák
  ellen kombival véd: NOMOLT +KARATE, egy hét múlva újra, valamint egy hónap
  múlva kb
  4. fehérbimbós állapot: április eleje
  poloskaszagú körtedarázs: rajzáskezdet a vir előtt. I ellen piret, fiatal L ellen
  sziromhulláskor.
  5. Virágzás alatt: április második fele.
  Erwinia
  6. sziromhullás után monilia, poloskaszagú körtedarázs
  innentől mint az alma

MONILIA: ftálimidek, ditio, és Cu-ek: pirosbimbós állapotig, ill nyár végétől ismét.

Körte lbolha: DECIS, NURELLE D (klórpirifosz cipermetrin), IGR: CASCADE
(flufenoxuron), DIMILIN (diflubenzuron), NOMOLT (teflubenzuron)
                       8

								
To top