Posters Turkish by derrickcizzle

VIEWS: 0 PAGES: 1

									Geriye do¤ru bakan çocuk koltu¤u

0 – 9kg

Öne do¤ru bakan çocuk koltukları

8 – 18kg

Boy yükseltme koltukları (booster seats)

14 – 26kg

Omuzdan Geçen Çocuk Kemeri (harnesses)

14 – 32kg

Çocuklarınızın arabada GÜVENLI olmasını sa¤layın.
Kanunen bu sizin sorumlulu¤unuz.
ERC DESIGN 032244

Keep your children SAFE in the car. It’s your legal responsibility.

This poster is written in Turkish. For further information contact:

VicRoads 1300 360 745 Royal Children’s Hospital Safety Centre (03) 9345 5085


								
To top