JADUAL WAKTU SEMESTER PENDEK 2011

Document Sample
JADUAL WAKTU SEMESTER PENDEK 2011 Powered By Docstoc
					     Lampiran 1: Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Selaras Semester Pendek Politeknik KPT
MAKLUMAN:
1. SILA FILTERKAN MENGIKUT POLITEKNIK DAN JABATAN BAGI MENGAMBIL DATA YANG BERKAITAN.
2. ATAS PERMINTAAN, DISERTAKAN JUGA KELAS BAGI POLITEKNIK YANG MENGHANTAR REKOD KELAS.
3. SEBARANG KURSUS YANG TIADA DI DALAM SENARI INI DAN TIDAK SELARAS POLITEKNIK BOLEH ARRANGE MENGIKUT KEBIJA
4. BAGI POLITEKNIK YANG TIDAK MENGHANTAR DATA, BOLEHLAH MENGAMBIL KURSUS SERTA TARIKH PEPERIKSAAN BAGI ME
5. SEBARANG KEMUSYKILAN BOLEH DIAJUKAN KEPADA PEGAWAI DI BTS..

ID_XM      TARIKH           MASA      KOD  JABATAN   KURSUS
   2    Sunday, June 19, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT   JTMK    F3804
   2    Sunday, June 19, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT   JTMK    F3804
   2    Sunday, June 19, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT   JTMK    F3804
   2    Sunday, June 19, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT   JTMK    F3804
   2    Sunday, June 19, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT   JTMK    F3804
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA    B1001
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA    B1001
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA    B1001
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA    B1001
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA    B1001
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA    B1001
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKA    B1002
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA    B1002
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA    B1002
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA    B1002
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA    B1002
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA    B1002
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA    BA101
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA    BA103
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA    BA103
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKA    C3008
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKA    C3008
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA    C3008
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA    C3008
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA    C3008
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA    C3008
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA    C3008
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA    C3008
   4    Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA    C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C3008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKA  C3407
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C3407
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C3407
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C3407
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C4008
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C4411
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C4411
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C4411
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKA  C5303
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5352
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5352
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  B6022
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PBS   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PBS   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PBS   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E4121
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E4121
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E4121
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E4121
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E4121
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E4801
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E4801
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKE  ET201
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  B1001
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  B1002
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  BA101
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3182
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3182
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3182
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J3182
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3182
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  J3182
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3182
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J5106
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J5124
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J5124
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J5124
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  J5124
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  J5124
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKM  J5124
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  J5243
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5308
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5308
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5308
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5308
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1701
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP  P1803
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JP  P1803
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP  P1803
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PNS   JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PNS   JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP  P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3119
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP   P3724
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P4202
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P4202
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P4202
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JP   P5126
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P5126
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P5127
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P5127
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P5127
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P5127
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P5127
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JP   P5127
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P5127
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   PB202
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   PB202
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   PB202
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JPH  H2012
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JPH  H2012
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JPH  H2012
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JPH  H3027
4  Monday, June 20, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JTMK  F4115
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C2001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C3001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  c3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  c3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  c3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  c3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C3325
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3346
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3346
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3346
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3346
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3346
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3346
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3346
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C3381
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C3381
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C3381
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C3381
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C3381
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C3381
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C3381
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C3381
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C3382
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKE  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  E5822
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  E5822
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5822
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5822
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5822
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5822
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKM  B4001
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  E1063
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  E1063
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  E1063
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKM  E1063
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKM  J2003
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  J4260
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  J5200
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  JJ102
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  JJ102
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  JJ102
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  JJ102
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  JJ102
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   P2701
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JP   P2701
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   P2701
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JP   P2701
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   P2701
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JP   P2701
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JRKV  V3161
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMS   JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMS   JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JTMK  B1009
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F5107
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F5107
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F5107
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS   JTMK  F5107
5  Monday, June 20, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JTMK  F5107
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKA  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKA  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKA  C2325
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C5351
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PBS   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PBS   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PBS   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKE  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKE  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E5141
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E5141
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E5141
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKM  B2001
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  BA201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J2120
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKM  J2120
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  J2120
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  J4122
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKM  J4122
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKM  J4142
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  J5127
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  J5127
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PNS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2201
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2702
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2702
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2702
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2702
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD  JP  P2702
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JP  P3116
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PHT  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PHT  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PHT  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PHT  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PHT  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP  P3202
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  PB301
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP  PB301
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  PB301
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  PB301
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP  PB301
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  PB301
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU  JP  PB301
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JPH  H4035
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JPH  H4039
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMS   JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMS   JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JTMK  F2032
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMS   JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMS   JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JTMK  F3031
6  Monday, June 20, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JTMK  F3031
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMK   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA  C2007
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C3083
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3326
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA  C3326
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3326
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3326
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3326
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3326
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3326
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3326
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKA  C3417
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C3661
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C3661
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C4009
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKA  CC103
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKE  E4802
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKE  E4802
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E5123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PBS   JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PBS   JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  ET101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMK   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  J3022
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J4125
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J4125
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J4125
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  J4125
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKM  J4125
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5307
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5307
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5307
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1105
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1105
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP   P1105
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JP   P1105
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P3117
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JP   P3118
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P3910
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P4123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP   P4123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP   P4123
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JP   P5201
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JP   P5201
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PHT   JP   PA201
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JPH  H3025
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PHT   JPH  H3025
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JRKV  VI101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JRKV  VI101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JRKV  VI101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JRKV  VI101
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JTMK  F4106
7  Tuesday, June 21, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JTMK  F4106
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C1004
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C1004
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMK   JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS   JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKA  C2006
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD  JKA  C2022
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C3150
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKA  CQ202
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3042
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  E4180
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  E5144
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  E5144
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  E5144
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMK   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM  JKM  J3010
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  J4011
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  J4011
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  J4011
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J4011
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  J4011
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JKM  J4011
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JKM  J4011
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  JJ207
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  JJ207
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD  JKM  JJ207
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  JJ207
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P2803
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P2803
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JP  P2803
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JP  P2803
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P2803
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P2803
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P2803
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD  JP  P2803
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P2804
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P2804
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JP  P2804
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP  P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JP   P3201
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   P3703
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   P3703
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   P3703
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JPH  H2015
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT   JTMK  F1030
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JTMK  F1030
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JTMK  F1030
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JTMK  F1030
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMS   JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F2037
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F3017
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F3017
8  Tuesday, June 21, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F3017
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS   JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKA  C2342
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKA  C3009
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C4006
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKA  C4330
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  c4330
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  c4330
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS   JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM  JKE  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKE  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E5823
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKM  B5001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2001
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKM  E2063
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E3065
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E3065
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E3065
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E3065
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKM  E3065
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM   JKM  E3065
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  J3180
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3180
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  J3180
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3180
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3180
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J4100
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  P3130
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JP  P1804
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PNS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PNS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PNS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKK  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP  P2109
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P4604
9  Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP  P4604
 9   Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS   JP   P5205
 9   Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JP   PB302
 9   Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JP   PB302
 9   Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JPH  H4036
 9   Tuesday, June 21, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMS   JTMK  F3023
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKA  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKA  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKA  C3007
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C3149
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C3347
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C5306
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5353
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5353
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKA  CC205
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT   JKE  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSS   JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E3106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3125
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E4120
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E4141
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E5122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  B1004
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  BB101
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  E4141
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  E4141
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  E4141
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  E4141
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMK   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  J2006
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKM  J5110
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  J5126
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP  P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP  P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP  P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PNS   JP  P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JP  P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JP   P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JP   P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JP   P1106
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3305
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P3305
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JP   P3501
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P3501
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P3501
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP   P3719
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P3913
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PNS   JP   P3913
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JP   P3913
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P4122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JP   P4122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P4122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P4122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P4122
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD   JP   P4707
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JPH  H1002
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JPH  H1002
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JPH  H1002
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JPH  H5045
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JTMK  F3036
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JTMK  F3036
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JTMK  F3036
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JTMK  F4104
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JTMK  F5105
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JTMK  F5105
10  Wednesday, June 22, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JTMK  F5105
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKA  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKA  C2329
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C2329
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C2329
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKA  C4302
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C4302
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C4302
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C4302
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C4302
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C4302
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C5304
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKA  CA203
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKA  CC203
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PBS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PBS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PBS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PBS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PBS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKE  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3165
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKE  E3165
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3165
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E3165
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  E3165
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JKE  E3165
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKE  E3165
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4101
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4101
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4101
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4101
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E5124
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PBS   JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKE  EE202
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM  JKM  B3001
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMK  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP  P1107
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PHT  JP   P2115
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP  JP   P2115
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP  JP   P2115
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   P2115
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JP   P2115
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   P2115
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JP   P2115
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMJ  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD  JP   P2802
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P3801
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P3801
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JP   P3801
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM  JP   P4201
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P4504
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS  JP   P4504
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP   PB203
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP   PB203
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP   PB203
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JP   PB203
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP   PB203
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB  JP   PB203
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JPH  H3028
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM  JPH  H3028
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JTMK  B2008
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT  JTMK  B2009
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JTMK  B2009
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JTMK  B2009
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO  JTMK  B2009
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKT  JTMK  B2009
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP  JTMK  B2009
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JTMK  B2009
11  Wednesday, June 22, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU  JTMK  B2009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM  JKA  C2005
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKA  C3084
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKA  C3344
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C3364
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C3364
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JKA  C3364
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKA  C3408
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD  JKA  C3621
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C4349
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C4349
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKA  C4349
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E1001
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKT  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM  JKE  E2002
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  E4142
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JKE  E6043
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKE  EE201
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSMZA  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMK   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM  JKM  J3009
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JKM  J4103
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JKM  J4103
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  JM202
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PKB  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP   P3120
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA  JP   P3704
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP   P3704
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  MAS  JP   P3704
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JP   P3704
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PTSS  JPH  H4032
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JTMK  F1031
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PBU  JTMK  F1031
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JTMK  F5224
12  Wednesday, June 22, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JTMK  F5224
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS  JKA  C1403
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2345
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C2345
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS  JKA  C2345
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKA  C3363
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKA  C3363
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU  JKA  C5305
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKA  C5369
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKA  CA205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKA  CG206
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKA  CG206
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKT  JKE  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  MAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKE  E3005
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E4102
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E4102
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E4102
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E4102
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E4102
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JKE  E4821
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKE  E5163
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKE  E5163
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E5163
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E5163
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKE  E5163
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKE  E5163
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKE  E5163
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKE  E5163
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  EE101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  EE101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK  JKE  EE101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  EE101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  EE101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  EE101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKE  EE101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB  JKM  E1002
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMK   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKK   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSB  JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JKM  J3008
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5183
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5183
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JKM  J5183
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JKM  J5183
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU   JKM  J5222
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU  JKM  J5222
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU  JKM  J5222
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU  JKM  J5222
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU  JKM  J5222
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PPD  JKM  JJ205
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P1802
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JP  P1802
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P1802
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMU  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  SAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSP  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSA  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMK  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSAS  JP  P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PTSS  JP   P2114
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKB   JP   P5712
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JP   PM101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JP   PM101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PUO   JP   PM101
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PMM   JPH  H2017
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JPH  H2017
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PJB   JPH  H2017
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSS   JPH  HT308
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JTMK  F3038
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSIS  JTMK  F3038
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PKS   JTMK  F3038
13  Thursday, June 23, 2011  8.30 AM - 10.30 AM  PSMZA  JTMK  F3038
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C3010
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C3063
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C3063
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C3102
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C3102
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C3102
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKA  C3102
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JKA  C4303
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKA  C5011
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C5011
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKA  C5601
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKA  C5601
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  E3145
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKE  E3145
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3145
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3145
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3145
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3145
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3145
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKE  E3145
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4100
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5164
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5164
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKE  E5164
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSB  JKE  E5164
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  E2064
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  E2064
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PJB   JKM  E2064
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKM  E2064
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  E4160
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J1003
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J1003
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKK   JKM  J1003
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J1003
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J1003
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J1003
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2180
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2180
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  J2180
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2180
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J2180
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMM   JKM  J3103
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  SAS   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSA   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PMU   JKM  J5109
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JKM  JJ104
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  MAS   JP   P3705
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PPD   JP   P3705
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JP   P5206
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JP   P5206
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKS   JP   P5206
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JP   P5206
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JP   PB101
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PKB   JP   PB101
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSAS  JP   PB101
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JPH  H5044
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JTMK  F1029
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PBU   JTMK  F1029
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2034
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2034
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PTSS  JTMK  F2034
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSP   JTMK  F2034
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JTMK  F3005
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSIS  JTMK  F3005
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PUO   JTMK  F4105
14  Thursday, June 23, 2011  11.15 AM - 1.15 PM  PSMZA  JTMK  F4105
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C4331
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKA  C4331
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  C4410
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKA  C4410
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKA  CC102
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E4800
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E5143
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E5143
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSA   JKE  E6052
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  E4800
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PJB   JKM  E4800
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PPD   JKM  E5143
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS   JKM  J3184
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3184
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  J3184
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3184
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO   JKM  J3184
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  J3184
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP   JKM  J5142
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSAS  JKM  JA101
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMU  JKM  JJ204
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PNS  JP   P3414
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JP   P3414
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JP   P3414
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PNS  JP   P3414
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP   P3603
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  SAS  JP   P3603
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP   P3603
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JP   P3603
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PMM  JP   P4206
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSS  JPH  HT101
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JTMK  F3026
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F3026
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F3026
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSIS  JTMK  F3026
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JTMK  F5108
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PUO  JTMK  F5108
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JTMK  F5108
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JTMK  F5227
15  Thursday, June 23, 2011  2.30 PM - 4.30 PM  PSP  JTMK  F5227
DATA YANG BERKAITAN.
NGHANTAR REKOD KELAS.
S POLITEKNIK BOLEH ARRANGE MENGIKUT KEBIJAKSANAAN MASING-MASING.
BIL KURSUS SERTA TARIKH PEPERIKSAAN BAGI MEMBINA JADUAL PEPERIKSAAN SENDIRI.


                       NMKRS                 KELAS  BIL CALON
         DESKTOP PUBLISHING                      DIP1A      10
         DESKTOP PUBLISHING                      DIP1B       8
         DESKTOP PUBLISHING                      DIP3A       1
         DESKTOP PUBLISHING                      DIP4A       1
         DESKTOP PUBLISHING                      DIP4C       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DKA1B       2
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DKA3B       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   SKA3       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   SKA3B       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   SKASS       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   UK1       13
         MATEMATIK                           B1002       9
         MATEMATIK                           SPWSS      10
         MATEMATIK                           SSB3       1
         MATEMATIK                           SSBSS       2
         MATEMATIK                           SUB4       1
         MATEMATIK                           UK1        8
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   BA101      11
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   BA101-1      5
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DKA1A       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DKA1A       2
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DKA1A       3
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DKA1D       3
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DKA2C       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DUT1A       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   DUT1B       1
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   UK1       25
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   UK2       24
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   UK7        6
         ENGINEERING MATHEMATICS 1                   UK8        1
         MATHEMATICS                          UK1       21
         MATHEMATICS                          UK2        1
         GEOTECHNICS                          C3008      19
         GEOTECHNICS                          C3008-MP     1
         GEOTECHNICS                          DKA3A       2
         GEOTECHNICS                          DKA3A       7
         GEOTECHNICS                          DKA3B       3
         GEOTECHNICS                          DKA3C       1
         GEOTECHNICS                          DKA3D       2
         GEOTECHNICS                          DKA3E       8
         GEOTECHNICS                          DKA3K       1
GEOTECHNICS         DKA4    1
GEOTECHNICS         DKA4A    1
GEOTECHNICS         DKA4A    2
GEOTECHNICS         DKA4B    1
GEOTECHNICS         DKA4B    7
GEOTECHNICS         DKA4C    2
GEOTECHNICS         DKA4T    1
GEOTECHNICS         DKAS1    1
GEOTECHNICS         DKAS2    3
GEOTECHNICS         SKA2A    3
GEOTECHNICS         SKA2B    2
GEOTECHNICS         SKA3    1
GEOTECHNICS         SKA3    5
GEOTECHNICS         SKA3B    1
GEOTECHNICS         SKA4    4
GEOTECHNICS         SKA4    1
GEOTECHNICS         SKA4A    2
GEOTECHNICS         SKA4E    1
GEOTECHNICS         SKA4-S1   7
GEOTECHNICS         SKA5A    4
GEOTECHNICS         SKASS    7
KEMASIAPAN KAYU & PEREKAT  DBK 3    8
KEMASIAPAN KAYU & PEREKAT  DBK3(SS)  4
KEMASIAPAN KAYU & PEREKAT  SBK 4    2
KEMASIAPAN KAYU & PEREKAT  SBK 6    1
GEOTECHNICS         DKA3E    1
GEOTECHNICS         DKA4B    8
GEOTECHNICS         DKA5A    2
GEOTECHNICS         DKA5B    1
GEOTECHNICS         DKA5C    3
GEOTECHNICS         DKA5D    7
GEOTECHNICS         DKA5D    7
GEOTECHNICS         DKA5-S1  14
GEOTECHNICS         DKA6A    1
GEOTECHNICS         DKA7A    2
GEOTECHNICS         DKAS2   12
TEKNOLOGI PULPA & KERTAS  DBK 6    7
TEKNOLOGI PULPA & KERTAS  DBK 8    1
TEKNOLOGI PULPA & KERTAS  DBK5(SS)  3
THEORY OF STRUCTURES    C5303-MP  9
THEORY OF STRUCTURES    DKA 7C   4
THEORY OF STRUCTURES    DKA3A    1
THEORY OF STRUCTURES    DKA4A    2
THEORY OF STRUCTURES    DKA5A    1
THEORY OF STRUCTURES    DKA5A    3
THEORY OF STRUCTURES    DKA5B    7
THEORY OF STRUCTURES    DKA5B    3
THEORY OF STRUCTURES    DKA5C    1
THEORY OF STRUCTURES    DKA6A   23
THEORY OF STRUCTURES    DKA6B    1
THEORY OF STRUCTURES    DKA6B    7
THEORY OF STRUCTURES    DKA6C    7
THEORY OF STRUCTURES    DKA6E    4
THEORY OF STRUCTURES    DKA7A    1
THEORY OF STRUCTURES    DKA7A    4
THEORY OF STRUCTURES    DKA7B    1
THEORY OF STRUCTURES    DKA8A    2
THEORY OF STRUCTURES    PKA6    1
THEORY OF STRUCTURES    SEM5    8
THEORY OF STRUCTURES    SEM6    4
SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI  DUT7A    6
SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI  DUT8A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DJK1(SS)  3
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DKE 3A   1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DKE1(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SKE3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SKE3B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SKE4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SKE4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SKE4D    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SKE4E    2
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SS001    2
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK1     6
MATEMATIK KEJURUTERAAN   AEU     1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  BA101-1   1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  BET2A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DET 1    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DET1A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DET1B    8
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DET1B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DET1C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DET2    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DET3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DTK1    2
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DTK3A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SS101   26
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK1     1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK5    25
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK6    25
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK7    20
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK8    22
AUDIO VISUAL SYSTEMS    DKE3A    1
AUDIO VISUAL SYSTEMS    DKE4C    1
AUDIO VISUAL SYSTEMS    DKE5B    2
AUDIO VISUAL SYSTEMS    DKE6A    1
AUDIO VISUAL SYSTEMS    DKE6C    1
MESIN ELEKTRIK       DKE4A    1
MESIN ELEKTRIK       DKE4B    2
ELECTRICAL CIRCUITS     BET1A    4
ELECTRICAL CIRCUITS     BET2A   16
ELECTRICAL CIRCUITS     BTK2A    2
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2A    1
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2A    3
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2A    3
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2B    4
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2B    3
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2B    3
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2C    2
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2C    5
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2D    1
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2D    7
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2E    1
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP2-S1   9
ELECTRICAL CIRCUITS     DEP3B    4
ELECTRICAL CIRCUITS     DET2A    1
ELECTRICAL CIRCUITS     DET3C    2
ELECTRICAL CIRCUITS     DTK2    1
ELECTRICAL CIRCUITS     DTK2B    5
ELECTRICAL CIRCUITS     DTK2C    1
ELECTRICAL CIRCUITS     DTK3A    4
ELECTRICAL CIRCUITS     JKE 1    9
ELECTRICAL CIRCUITS     JKE1    21
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DPT1A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SKM1(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SKM3    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SPT3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SS001    3
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK1     5
MATEMATIK          DAD1B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  BA101-1  10
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DAD1A    7
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DAD1B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DAD2A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DAD2B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DKM1A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DKM1B    4
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DKM1C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DKM2B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DPT1B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DPT1C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 1  DTP2    1
ENGINEERING MATHEMATICS 1  SS101    8
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK3    22
ENGINEERING MATHEMATICS 1  UK4    22
INTERNAL COMBUSTION ENGINE  DAD3    19
INTERNAL COMBUSTION ENGINE  DAD3A    1
INTERNAL COMBUSTION ENGINE  DAD3B    2
INTERNAL COMBUSTION ENGINE  DAD3B    1
INTERNAL COMBUSTION ENGINE  DAD4    2
INTERNAL COMBUSTION ENGINE  J3182   29
INTERNAL COMBUSTION ENGINE      SAD6    1
THERMODYNAMIC 2           5106    1
THERMODYNAMIC 2           DKM5A    2
THERMODYNAMIC 2           DKM6    8
THERMODYNAMIC 2           DKM6A    6
THERMODYNAMIC 2           DKM6B    1
THERMODYNAMIC 2           DKM6I    2
THERMODYNAMIC 2           DKM7    2
THERMODYNAMIC 2           DKM8    1
THERMODYNAMIC 2           J5106-MP  6
THERMODYNAMIC 2           PK     1
THERMODYNAMIC 2           PK     2
THERMODYNAMIC 2           PKM5    5
THERMODYNAMIC 2           SEM6A   29
THERMODYNAMIC 2           SEM7A    1
THERMODYNAMIC 2           SEM7B    6
THERMODYNAMIC 2           SEM7C    1
THERMODYNAMIC 2           SEM8A    1
QUALITY CONTROL           DKM5X    8
QUALITY CONTROL           DTP5    5
QUALITY CONTROL           DTP6    20
QUALITY CONTROL           J5124    5
QUALITY CONTROL           PK     3
QUALITY CONTROL           TD     1
TEKNOLOGI FABRIK 3          PK     5
Kejuruteraan Pemprosesan Pertanian  DPT5A    1
Kejuruteraan Pemprosesan Pertanian  DPT5B   21
Kejuruteraan Pemprosesan Pertanian  DPT6A    2
Kejuruteraan Pemprosesan Pertanian  DPT6B   11
PEMASARAN 1             DAT1B    1
PEMASARAN 1             DAT3A    4
PEMASARAN 1             DAT3I    1
PEMASARAN 1             DAT4B    1
PEMASARAN 1             DAT5    1
PEMASARAN 1             DAT5    1
PEMASARAN 1             DLS     2
PEMASARAN 1             DPR3A    1
PEMASARAN 1             DRM2    3
SHORTHAND 1             DSK2A    1
SHORTHAND 1             DSK3    1
SHORTHAND 1             DSK3A    1
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DAT2B    1
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DAT3B    1
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DAT4B    1
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DEC5A    2
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DIB 3    5
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DIB 4    9
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DIB3A    1
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DIN 3    8
PENGURUSAN PERNIAGAAN        DIN 4    2
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DLS     35
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DLS3    24
PENGURUSAN PERNIAGAAN              dls3b    4
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DLS4     3
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DPI3(SS)   7
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DPM     22
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DPM3(SS)   8
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DPM3A    2
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DPM3A    4
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DPM3B    1
PENGURUSAN PERNIAGAAN              DPR4A    3
PENGURUSAN PERNIAGAAN              P3119    2
PENGURUSAN PERNIAGAAN              SEM7     2
PENGURUSAN PERNIAGAAN              SPK4A    1
PENGURUSAN PERNIAGAAN              SPP     2
PENGURUSAN PERNIAGAAN              SPP2(SS)   1
PENGURUSAN PERNIAGAAN              SPP3(SS)   2
MATHEMATICS FOR RETAILING            DRM2     5
PENGAUDITAN                   DAT3A    3
PENGAUDITAN                   DAT4A    7
PENGAUDITAN                   DAT4C    2
ASPEK PEMASARAN ANTARABANGSA          P5126    3
ASPEK PEMASARAN ANTARABANGSA          PK      3
KEWANGAN PERNIAGAAN               DAT3A    1
KEWANGAN PERNIAGAAN               DAT4A    1
KEWANGAN PERNIAGAAN               DAT4C    1
KEWANGAN PERNIAGAAN               DAT4E    1
KEWANGAN PERNIAGAAN               DAT5    29
KEWANGAN PERNIAGAAN               P5127    15
KEWANGAN PERNIAGAAN               PK      6
MACROECONOMICS                 DAT2A    10
MACROECONOMICS                 DAT2B    1
MACROECONOMICS                 DPM2A    1
PRINSIP PEMASARAN HOSPITALITI DAN PELANCONGAN  DHK3B    1
PRINSIP PEMASARAN HOSPITALITI DAN PELANCONGAN  DUP 3    1
PRINSIP PEMASARAN HOSPITALITI DAN PELANCONGAN  SHK 4    3
PENGANGKUTAN PELANCONGAN            DUP5     4
HUMAN COMPUTER INTERACTION           QIP4     8
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       C2001    8
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       C2001-1   5
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       DKA3B    1
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       DKA4B    1
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       DKA7A    1
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       SEM3     2
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       SEM4     2
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       SKA/DKA 2  12
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       SKA2-S1   2
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       SKA3     4
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       SKA3A    1
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING       SKA4A    2
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING  SKA4A    1
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING  SKA4B    4
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING  SKASS    10
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING  DKA3C    1
MATERIAL & CONSTRUCTION ENGINEERING  DKAS1    7
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB3    22
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB3     3
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB3    20
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB3K    2
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB4     3
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB4B    3
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB5     2
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB5     2
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB5A    3
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB5B    1
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB6     2
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB6A    2
STRUKTUR SENI BINA 2         DSB6B    1
STRUKTUR SENI BINA 2         PSB5    11
STRUKTUR SENI BINA 2         SSB6     1
KARTOGRAFI              DUT3A    5
KARTOGRAFI              DUT3B    12
KARTOGRAFI              DUT3D    3
KARTOGRAFI              SUT2B    1
KARTOGRAFI              SUT4     4
KARTOGRAFI              SUT4B    2
KARTOGRAFI              SUT4C    1
UKUR KERJA BANGUNAN 3         DUB3A    2
UKUR KERJA BANGUNAN 3         DUB3B    1
UKUR KERJA BANGUNAN 3         DUB4A    5
UKUR KERJA BANGUNAN 3         DUB4B    2
UKUR KERJA BANGUNAN 3         DUB4C    2
UKUR KERJA BANGUNAN 3         DUB6B    1
UKUR KERJA BANGUNAN 3         SUB4A    4
UKUR KERJA BANGUNAN 3         SUBSS    1
AMALAN IKHTISAS 2           SUBSS    6
ENGINEERING MATHEMATICS 4             2
ENGINEERING MATHEMATICS 4       B4001    5
ENGINEERING MATHEMATICS 4       B4001-JKE  56
ENGINEERING MATHEMATICS 4       B4001-MP   2
ENGINEERING MATHEMATICS 4       BET3A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DET3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DET3B    5
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DET4A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DET4B    5
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DET5A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DET6A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DET6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DEU5(SS)   3
ENGINEERING MATHEMATICS 4       DJK4     1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DJK5     1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE 4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE3C    23
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4B    4
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4C    6
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4D    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4E    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE4E    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE5(SS)   3
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE5A    7
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE5C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE5I(C )  5
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE6A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE6B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE6C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE6C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE6D    4
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE7B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DKE7C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DTK4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DTK5C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DTK6A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 4  JKE3     1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  JKE6     1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  MK4     3
ENGINEERING MATHEMATICS 4  PKE3     1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  QET2     1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  UK1     14
MICROWAVE          DKE5A    3
MICROWAVE          DKE5C    2
MICROWAVE          DKE6I    1
MICROWAVE          DTK5A    1
MICROWAVE          DTK5B    10
MICROWAVE          DTK6A    20
ENGINEERING MATHEMATICS 4  B4001    8
ENGINEERING MATHEMATICS 4  B4001-JKE  1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  B4001-JKM  25
ENGINEERING MATHEMATICS 4  B4001-MP   5
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DAD3B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DAD5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DAD5B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DAD5C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4  DAD6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DEM4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DEM6A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DKM 6    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DKM5(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DKM5X    5
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DMP5(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DPT3A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DPT5A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4     DTPPK   10
ENGINEERING MATHEMATICS 4     PK     1
ENGINEERING MATHEMATICS 4     PKM5    2
ENGINEERING MATHEMATICS 4     UK3     6
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1      DEM4B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1      DKM3B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1      SAD3B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1      SKM     1
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       DKM3A    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       DKM3B    8
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       DKM3C    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       DKM5X    4
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       DMP2(SS)  2
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       DTP3    2
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       J2003    6
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       J2003-1  25
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM     2
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM2    3
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM2(SS)  9
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM3    2
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM3    4
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM4    4
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM4A    3
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM4C    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       SKM5    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 2       UK     3
PLASTIC MANUFACTURING PROCESS 2  J4260-MP  1
POWER TRANSMISSION MECHANISM   J5200   11
ELECTRICAL TECHNOLOGY       DKM1A    3
ELECTRICAL TECHNOLOGY       DKM1B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY       DPT1A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY       DPT1B    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY       DPT3A    1
PEMASARAN 2            DPR2B    9
PEMASARAN 2            DPR3A    1
PEMASARAN 2            DPR3A    2
PEMASARAN 2            DPR3B    1
PEMASARAN 2            DPR4    1
PEMASARAN 2            P2701    1
FILM STUDIES II          DDV 3    8
MATHEMATICS            DIH1    1
MATHEMATICS            DIP1    1
MATHEMATICS         DIP1 S1   1
MATHEMATICS         DIP1S2    3
MATHEMATICS         DIP3     1
MATHEMATICS         DNS1A    4
MATHEMATICS         DNS1B    4
MATHEMATICS         S1009    9
MATHEMATICS         SEM4    12
MATHEMATICS         SEM5     7
WEB PROGRAMMING       DIP6A    1
WEB PROGRAMMING       DIP6B    4
WEB PROGRAMMING       DIP6C    5
WEB PROGRAMMING       DIP6-S1   8
WEB PROGRAMMING       PK      1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  2001A    7
ENGINEERING MATHEMATICS 2  2001B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  2001C    10
ENGINEERING MATHEMATICS 2  B2001-2   3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  B2001-3   4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DBK2(SS)   5
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKA3E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKA3E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKA5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKAS1    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DPB 3B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DPB4     1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DUT3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DUT3B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DUT3C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DUT3D    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DUT4B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DUT5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SBK 4    8
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SBK2(SS)   3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM3     2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4     3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4A    35
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4B    9
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4C    11
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SJP2-S1   12
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA 4A    9
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA 4B    9
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA/DKA 2  6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA2(SS)   3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA2-S1   8
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA3     6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA3     9
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA3     6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA3A    10
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA3B    7
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKA4     1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SKA4A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SKA4B    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SKA5A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SKASS   12
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SPB 5   21
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SPB2(SS)  3
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SPB2-S1   7
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SPB4    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SPBSS    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT2A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT2B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT2C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT3    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT4    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT4B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT4C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      SUT6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2      UK1     6
ENGINEERING MATHEMATICS 2      UK2    13
ENGINEERING MATHEMATICS 2      UK4     4
ENGINEERING MATHEMATICS 2      BA201   10
ENGINEERING MATHEMATICS 2      BA201-1  11
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DKA2A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DKA2C    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DKA2D    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DKA2E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DPB2    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DPB3    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2      UK1     1
STRUKTUR SENI BINA 1        C2325   18
UNDANG-UNDANG & PEMBANGUNAN TANAH  DUT7A    9
ENGINEERING MATHEMATICS 2            5
ENGINEERING MATHEMATICS 2      2001A   18
ENGINEERING MATHEMATICS 2      2001B   15
ENGINEERING MATHEMATICS 2      2001C    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2      B2001-1  14
ENGINEERING MATHEMATICS 2      B2001-2   7
ENGINEERING MATHEMATICS 2      B2001-3   6
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DEP2B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DET3A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DET3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DET3B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DET3T    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DET4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DET4B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DET5    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DET5    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2      DJK2(SS)  12
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DJK3    6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DJK4    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE 3A   5
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE2(SS)  27
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE3A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE3B   14
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE3C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE3E    6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE3L    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE4A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE4C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE4D    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE5B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE5B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKE5B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK     1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK3    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK4    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK4B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK5    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  JKE1    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  JKE2    7
ENGINEERING MATHEMATICS 2  MATH2    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  PK     4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4B    6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4C   11
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM5    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE     2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE 4    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE2    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE2(SS)  10
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE2B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE3A   10
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE3A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE3B    6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE3B    7
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE3B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4A    6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4A    7
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4A    8
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4B    9
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4B    7
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4C    6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4C    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4D    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4D    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4E    8
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE4F    6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE5A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKE6A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SS002   19
ENGINEERING MATHEMATICS 2  TD     1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK1    17
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK2     3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK3    13
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK4    25
ENGINEERING MATHEMATICS 2  BA201-1   6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  BET2A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEP1A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEP2A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEP2B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEP2B    7
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEP2C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEP3A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEP3B    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEP3C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DET2B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DET3B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK2    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTK3A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  MKA2    25
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SS002   12
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SS201   18
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK1     6
SISTEM KAWALAN 2      DJK 6    7
SISTEM KAWALAN 2      DJK 8    1
SISTEM KAWALAN 2      DJK6(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  2001A    8
ENGINEERING MATHEMATICS 2  2001B    7
ENGINEERING MATHEMATICS 2  2001C    6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  B2001-1   2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  B2001-2   6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  B2001-3   6
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DAD3    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DAD3B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DAD3B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DAD4    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEM3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEM4    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM     2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM2 S1   2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM3    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM3C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM3C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  MATH2    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4B    9
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM4C   10
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM5B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM5C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SEM6C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM    16
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM2    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM2(SS)  11
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM3    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM3    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM4A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM4C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM5C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SKM6B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SPT2A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SPT3B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  SS002   22
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK1     4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK2    11
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK3    11
ENGINEERING MATHEMATICS 2  UK4     2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  BA201-1  11
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DAD2A   10
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DAD2B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEM1A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DEM2A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM1A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM1B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM2A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM2B    4
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DKM2C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DPT2C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 2  DTP2    5
MANUFACTURING SYSTEM    DTP3    4
MANUFACTURING SYSTEM    DTP5B   43
MANUFACTURING SYSTEM    J2120    2
MATERIALS TECHNOLOGY 2   J4122     13
MATERIALS TECHNOLOGY 2   PK       1
KEJURUTERAAN LOJI KUASA 2  PK       2
MANUFACTURING CONTROL    J5127     15
MANUFACTURING CONTROL    J5127-MP    1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    CARRY     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3A     3
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3A     3
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3A     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3A     3
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3B     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3B     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3B     7
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3C     6
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3C     13
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DAT3I     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DIB 3     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DIB3     10
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DIB3(TLI1)   2
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DIB3A     5
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DIB4      1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DIB4      8
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DKB3      1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DKB5      1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DPM2(SS)    3
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DPM3A     3
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DPM3A     3
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DPM3A(TLI1)  1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DPM3B     11
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DPM4      2
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DPM5I     12
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    DPM6A     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    P2201     11
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    P2201     26
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SEM5      4
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPK2      2
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPK3      3
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPK3A     4
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPK4      5
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP2(SS)   10
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP2(TLI1)  12
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP2A     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP2A     1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP3     12
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP3      1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP3      8
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP3A     3
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP3A     5
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP3A     29
PERAKAUNAN KEWANGAN 1    SPP4      1
PERAKAUNAN KEWANGAN 1       SPP4    7
PERAKAUNAN KEWANGAN 1       SPP4A    6
PERAKAUNAN KEWANGAN 1       SPP4B    8
PERAKAUNAN KEWANGAN 1       SPP5    1
ASAS KEWANGAN           DLS3    1
ASAS KEWANGAN           DPR2B    9
ASAS KEWANGAN           DPR3A    5
ASAS KEWANGAN           DPR4    2
ASAS KEWANGAN           P2702   11
ASAS PERAKAUNAN KOS        DPI3(SS)  25
ASAS PERAKAUNAN KOS        DPM3A    1
ASAS PERAKAUNAN KOS        DPM5A    4
ASAS PERAKAUNAN KOS        SEM4    3
ASAS PERAKAUNAN KOS        SEM5    4
ASAS PERAKAUNAN KOS        SPP3(SS)  7
ASAS PERAKAUNAN KOS        SPP3A    1
ASAS PERAKAUNAN KOS        SPP4A   14
ASAS PERAKAUNAN KOS        SPP4A    7
ASAS PERAKAUNAN KOS        SPP4B   15
PERAKAUNAN KOS          DAT3A    1
PERAKAUNAN KOS          DAT3A    3
PERAKAUNAN KOS          DAT3B    2
PERAKAUNAN KOS          DAT3B    9
PERAKAUNAN KOS          DAT3B    2
PERAKAUNAN KOS          DAT4A    1
PERAKAUNAN KOS          DAT4A   13
PERAKAUNAN KOS          DAT4A    1
PERAKAUNAN KOS          DAT4B    1
PERAKAUNAN KOS          DAT4B   10
PERAKAUNAN KOS          DAT4B    1
PERAKAUNAN KOS          DAT4C    6
PERAKAUNAN KOS          DAT4C    2
PERAKAUNAN KOS          DAT4D    1
PERAKAUNAN KOS          DAT4D    1
PERAKAUNAN KOS          DAT4E    3
PERAKAUNAN KOS          DAT5    1
PERAKAUNAN KOS          DAT5A    2
PERAKAUNAN KOS          P3202   36
PERAKAUNAN KOS          P3202    6
PERAKAUNAN KOS          SPK3    1
PERAKAUNAN KOS          SPK3A    1
BUSINESS MANAGEMENT        DAT2    48
BUSINESS MANAGEMENT        DAT2A    1
BUSINESS MANAGEMENT        DBS2A   16
BUSINESS MANAGEMENT        DBS2B   16
BUSINESS MANAGEMENT        DPM2A    2
BUSINESS MANAGEMENT        DRM1    17
BUSINESS MANAGEMENT        SEM3    84
Pemasaran Strategik Hospitaliti       20
PRINSIP PENGURUSAN        DUP6    1
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DIP2     1
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DIP2     2
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DIP2    10
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DIP2B    41
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DIP3     1
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DIP3A    1
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DIP3B    1
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DIP5     1
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  DNS2     5
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  F2032-1   14
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  QIP4A    2
FUNDAMENTALS OF OPERATING SYSTEM  QIP4B    4
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DIH3     8
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DIP3    25
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DIP3     4
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DIP3A    3
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DIP3B    1
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DIP3C    2
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DIP4     8
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DIP5     9
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DNS3    12
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    DNS4     4
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING    F3031-1   1
MECHANICS OF STRUCTURES      C2007    23
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA 3A    5
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA 3B    9
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA2B    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA2C    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA2E    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3A    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3B    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3B    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4A    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4B    8
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA5C    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA5D    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKAS1    2
MECHANICS OF STRUCTURES      SEM 4A   23
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA 4A   11
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA 4B   16
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA 5    2
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA 6    1
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA/DKA 2  38
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA2(SS)   2
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA2B    2
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA2-S1   2
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA3     2
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA3    11
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA3B    1
MECHANICS OF STRUCTURES      SKA4     2
MECHANICS OF STRUCTURES    SKA4A    2
MECHANICS OF STRUCTURES    SKA4B    1
MECHANICS OF STRUCTURES    SKA5A   12
MECHANICS OF STRUCTURES    SKA6A    5
MECHANICS OF STRUCTURES    SKA7A    1
MECHANICS OF STRUCTURES    SKASS    8
MECHANICS OF STRUCTURES    UK     17
PERKHIDMATAN BANGUNAN 2    SUBSS   13
KEMUDAHAN BANGUNAN 2     BSB3    1
KEMUDAHAN BANGUNAN 2     DSB3    3
KEMUDAHAN BANGUNAN 2     DSB3    5
KEMUDAHAN BANGUNAN 2     DSB3    1
KEMUDAHAN BANGUNAN 2     SSB3    2
KEMUDAHAN BANGUNAN 2     SSB4    1
KEMUDAHAN BANGUNAN 2     SSB4    11
KEMUDAHAN BANGUNAN 2     SSB6    2
PRINSIP REKABENTUK & PRODUK  DBK 3   16
PENGURUSAN PENYENGGARAAN   SBK 4    1
PENGURUSAN PENYENGGARAAN   SBK3(SS)  2
HYDRAULICS          C4009-1  14
HYDRAULICS          DKA3B    1
HYDRAULICS          DKA3E    1
HYDRAULICS          DKA4    3
HYDRAULICS          DKA4A   18
HYDRAULICS          DKA4B    1
HYDRAULICS          DKA4B   14
HYDRAULICS          DKA4C    4
HYDRAULICS          DKA5    1
HYDRAULICS          DKA5A    4
HYDRAULICS          DKA5A    2
HYDRAULICS          DKA5B    2
HYDRAULICS          DKA5C    3
HYDRAULICS          DKA5D    1
HYDRAULICS          DKA5-S1   5
HYDRAULICS          DKA6    1
HYDRAULICS          DKA6A    3
HYDRAULICS          DKA6B    2
HYDRAULICS          DKA6B    1
HYDRAULICS          DKA6E    2
HYDRAULICS          DKAS2    7
ENGINEERING SURVEY 1     CC103    4
POWER ELECTRONICS       E4802-1  20
POWER ELECTRONICS       PK     1
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS   DKE3    2
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS   DKE5A   18
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS   DKE5I   18
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS   DKE5J    9
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS   DKE6A    5
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS   DKE6C    2
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS   DKE6-S1  14
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS      E5123-1   9
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS      JKE6    7
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS      PKE3    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY        BTK    38
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DEP1A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DEP2B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DET 1    5
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DET1A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DET1A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DET1B    8
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DET1B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DET1C    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DTK1    4
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DTK2    5
ELECTRICAL TECHNOLOGY        DTK3A    2
MATERIALS TECHNOLOGY 1        3022A   30
MATERIALS TECHNOLOGY 1        3022B   36
MATERIALS TECHNOLOGY 1        DAD4    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        DEM     2
MATERIALS TECHNOLOGY 1        DEM6A    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        DKM3(SS)  2
MATERIALS TECHNOLOGY 1        DKM3A    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        DKM3A    2
MATERIALS TECHNOLOGY 1        DKM3C    2
MATERIALS TECHNOLOGY 1        DTP3    3
MATERIALS TECHNOLOGY 1        J3022-1  45
MATERIALS TECHNOLOGY 1        J3022-2  31
MATERIALS TECHNOLOGY 1        PK     5
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SAD5B    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SEM4A    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SEM5B    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SEM6A    2
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SEM6C    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SKM2    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SKM3    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SKM3(SS)  2
MATERIALS TECHNOLOGY 1        SKM5    1
MATERIALS TECHNOLOGY 1        TD     14
MATERIALS TECHNOLOGY 1        UK1    16
MATERIALS TECHNOLOGY 1        UK2     7
INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTICS  DEM6A    1
INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTICS  DEM6B    1
INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTICS  DTP6    5
INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTICS  J4125    6
INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTICS  TD     1
Kejuruteraan Air           DPT5A    4
Kejuruteraan Air           DPT5B   21
Kejuruteraan Air           DPT6B   10
PERAKAUNAN AWALAN          DAT3A    1
PERAKAUNAN AWALAN          DPR3A    4
PERAKAUNAN AWALAN         DRM2     1
PERAKAUNAN AWALAN         P1105    1
KEUSAHAWANAN            DAT4A    5
KEUSAHAWANAN            DAT6S2   27
KEUSAHAWANAN            DPM3(SS)   3
KEUSAHAWANAN            DPR3(SS)   2
KEUSAHAWANAN            DPR4A    1
KEUSAHAWANAN            DPR7     1
KEUSAHAWANAN            SEM4    19
KEUSAHAWANAN            SEM5     6
KEUSAHAWANAN            SEM7     2
KEUSAHAWANAN            SPP3(SS)   1
KEUSAHAWANAN            SPP3A    4
KEUSAHAWANAN            SPP4A    4
PENGURUSAN PEMASARAN        DPI3(SS)   8
PENGURUSAN PEMASARAN        DPM     19
PENGURUSAN PEMASARAN        DPM3A    4
PENGURUSAN PEMASARAN        DPM3B    1
PENGURUSAN PEMASARAN        DPM3B    9
PENGURUSAN PEMASARAN        DPM3S1    3
PENGURUSAN PEMASARAN        DPM5     2
PENGURUSAN PEMASARAN        PK      1
PENGURUSAN PEMASARAN        SPP     4
PENGURUSAN PEMASARAN        SPP4B    16
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS    DEC3    13
PENGURUSAN SUMBER MANUASIA     DPM5(SS)  15
PENGURUSAN SUMBER MANUASIA     DRM2     1
PENGURUSAN SUMBER MANUASIA     DRM6     3
PERAKAUNAN KEWANGAN 4       DAT6S1    9
PERAKAUNAN KEWANGAN 4       P5201    3
FINANCIAL ACCOUNTING 1       DAT2A    2
TEMPAHAN DAN TIKETAN              1
TEMPAHAN DAN TIKETAN        DUP 4A   11
ART HISTORY            DDS 1    4
ART HISTORY            DDS 2    1
ART HISTORY            DDV 1    3
ART HISTORY            DDV 2    2
SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN     DIP5     6
SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN     F4106-1   8
CONCRETE TECHNOLOGY        DKA4A    1
CONCRETE TECHNOLOGY        SKA4A    1
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  C2006    36
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  C2006-1   16
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  DKA3B    1
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  DKA6C    1
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SEM 4B    7
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA/DKA 2  36
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA2-S1   14
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA3     2
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA3     6
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA3A    3
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA3B    5
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA3C    1
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA4    3
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA4A    3
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKA4A    1
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  SKASS    1
BAHAN & BINAAN 2          C2022   40
KEJURUTERAAN GEO SEKITARAN     DAS3    3
CONSTRUCTION TECHNOLOGY 2     DUB2A    4
INSTRUMENTATION                4
INSTRUMENTATION          DET3    5
INSTRUMENTATION          DET3A    5
INSTRUMENTATION          DET3C    1
INSTRUMENTATION          DET4    1
INSTRUMENTATION          DET4A    2
INSTRUMENTATION          DET4B    5
INSTRUMENTATION          DET4C    3
INSTRUMENTATION          DET5A    1
INSTRUMENTATION          DEU 3    3
INSTRUMENTATION          DJK 3    6
INSTRUMENTATION          DJK 4    2
INSTRUMENTATION          DJK 6    1
INSTRUMENTATION          DJK3    1
INSTRUMENTATION          DKE     4
INSTRUMENTATION          DKE 3    8
INSTRUMENTATION          DKE 4    1
INSTRUMENTATION          DKE 4A   7
INSTRUMENTATION          DKE3    8
INSTRUMENTATION          DKE3    1
INSTRUMENTATION          DKE3(SS)  1
INSTRUMENTATION          DKE3A    7
INSTRUMENTATION          DKE3A    1
INSTRUMENTATION          DKE3A    5
INSTRUMENTATION          DKE3B    2
INSTRUMENTATION          DKE3B    8
INSTRUMENTATION          DKE3C    6
INSTRUMENTATION          DKE3C    3
INSTRUMENTATION          DKE3E    2
INSTRUMENTATION          DKE3-S1  11
INSTRUMENTATION          DKE3-S2   8
INSTRUMENTATION          DKE4A   11
INSTRUMENTATION          DKE4A    2
INSTRUMENTATION          DKE4A    4
INSTRUMENTATION          DKE4A    6
INSTRUMENTATION          DKE4A    2
INSTRUMENTATION          DKE4B    3
INSTRUMENTATION          DKE4B    2
INSTRUMENTATION          DKE4B    1
INSTRUMENTATION          DKE4B    2
INSTRUMENTATION  DKE4B   1
INSTRUMENTATION  DKE4C   1
INSTRUMENTATION  DKE4C   4
INSTRUMENTATION  DKE4E   7
INSTRUMENTATION  DKE5A   1
INSTRUMENTATION  DKE5A   1
INSTRUMENTATION  DKE5A   5
INSTRUMENTATION  DKE5B   2
INSTRUMENTATION  DKE5B   1
INSTRUMENTATION  DTK    2
INSTRUMENTATION  DTK3   14
INSTRUMENTATION  DTK3A   1
INSTRUMENTATION  DTK3B   11
INSTRUMENTATION  DTK3B   1
INSTRUMENTATION  DTK4    3
INSTRUMENTATION  DTK4    3
INSTRUMENTATION  DTK4A   4
INSTRUMENTATION  DTK4B   9
INSTRUMENTATION  DTK5    1
INSTRUMENTATION  E3042-1  12
INSTRUMENTATION  JKE1    1
INSTRUMENTATION  JKE4   10
INSTRUMENTATION  PK     1
INSTRUMENTATION  PK     1
INSTRUMENTATION  sem3   37
INSTRUMENTATION  SEM34   39
INSTRUMENTATION  SKE    1
INSTRUMENTATION  SKE 3   5
INSTRUMENTATION  SKE3A   4
INSTRUMENTATION  SKE3A   2
INSTRUMENTATION  SKE4    3
INSTRUMENTATION  SKE4A   1
INSTRUMENTATION  SKE4A   5
INSTRUMENTATION  SKE4A   2
INSTRUMENTATION  SKE4B   3
INSTRUMENTATION  SKE4B   5
INSTRUMENTATION  SKE4C   6
INSTRUMENTATION  SKE4C   2
INSTRUMENTATION  SKE4C   1
INSTRUMENTATION  SKE4C   8
INSTRUMENTATION  SKE4C   6
INSTRUMENTATION  SKE4D   2
INSTRUMENTATION  SKE4D   2
INSTRUMENTATION  SKE4E   1
INSTRUMENTATION  SKE5A   9
INSTRUMENTATION  SKE5A   3
INSTRUMENTATION  SKE5B   1
INSTRUMENTATION  SKE5C   1
INSTRUMENTATION  SKE6P   1
INSTRUMENTATION  TD     5
FISIOLOGI         DEU5(SS)  2
SISTEM MIKROKOMPUTER   DJK 6    1
SISTEM MIKROKOMPUTER   DJK 8    1
SISTEM MIKROKOMPUTER   DJK6(SS)  1
MECHANICS OF MACHINES 1  3010A    2
MECHANICS OF MACHINES 1  3010B   13
MECHANICS OF MACHINES 1  DAD3A    4
MECHANICS OF MACHINES 1  DAD5A    2
MECHANICS OF MACHINES 1  DAD5D    1
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM     1
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM3    11
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM3A    1
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM4A    1
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM4B    1
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM4C    2
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM5B    5
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM6A    1
MECHANICS OF MACHINES 1  DEM6A    1
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3    4
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3(SS)  6
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3A    4
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3A    6
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3B    8
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3B    6
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3B    3
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3C    2
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3C    2
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3D    6
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM3-S1  28
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM4    7
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM4    6
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM4A    2
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM4A    3
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM4B    2
MECHANICS OF MACHINES 1  DKM4B    4
MECHANICS OF MACHINES 1  DMP3(SS)  1
MECHANICS OF MACHINES 1  DTP3    3
MECHANICS OF MACHINES 1  DTP4    9
MECHANICS OF MACHINES 1  DTP5    1
MECHANICS OF MACHINES 1  DTP6    1
MECHANICS OF MACHINES 1  J3010-2  53
MECHANICS OF MACHINES 1  J3010-MP  1
MECHANICS OF MACHINES 1  SEM4A    2
MECHANICS OF MACHINES 1  SEM4B   10
MECHANICS OF MACHINES 1  SEM5B    1
MECHANICS OF MACHINES 1  SEM5C    4
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM     9
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM3(SS)  12
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM3B    1
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM4    3
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM4   4
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM4   7
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM4A  3
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM4B  1
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM4B  4
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM4C  3
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM5   1
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM5   1
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM5   2
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM6   1
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM6A  14
MECHANICS OF MACHINES 1  SKM6B  11
MECHANICS OF MACHINES 1  TD   42
MECHANICS OF MACHINES 1  UK1   34
MECHANICS OF MACHINES 1  UK2   4
PNEUMATIC & HYDRAULIC   DKM3B  2
PNEUMATIC & HYDRAULIC   DKM3C  3
PNEUMATIC & HYDRAULIC   DKM4A  2
PNEUMATIC & HYDRAULIC   DKM5   1
PNEUMATIC & HYDRAULIC   DPU5A  1
PNEUMATIC & HYDRAULIC   SEM5B  1
PNEUMATIC & HYDRAULIC   SEM5C  1
THERMODYNAMICS 1     DEM2B  4
THERMODYNAMICS 1     DKM2B  1
THERMODYNAMICS 1     J207A  36
THERMODYNAMICS 1     SKM3   1
SHORTHAND 2        DSK2A  2
SHORTHAND 2        DSK2B  1
SHORTHAND 2        DSK3   6
SHORTHAND 2        DSK3  16
SHORTHAND 2        DSK3A  11
SHORTHAND 2        DSK3B  17
SHORTHAND 2        DSK4A  2
SHORTHAND 2        P2803  12
PENGURUSAN PEJABAT 2   DSK3A  2
PENGURUSAN PEJABAT 2   DSK4A  1
PENGURUSAN PEJABAT 2   SEM4   9
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT3   2
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT3   3
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT3A  3
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT3A  9
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT3B  1
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT3B  8
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT3C  2
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT4   2
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT4A  1
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT4B  2
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT4B  3
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT4C  2
PERAKAUNAN KEWANGAN 2   DAT4C  1
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        DAT4C   2
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        DAT4D   1
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        DAT4E   6
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        DAT5A   1
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        P3201   1
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        P3201   13
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        pats3   1
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        SPK4    5
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        SPK4    4
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        SPK4A   2
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        SPK5A   2
PERAKAUNAN KEWANGAN 2        SPK5B   2
PRINSIP & AMALAN PENGURUSAN JUALAN  DPR3    1
PRINSIP & AMALAN PENGURUSAN JUALAN  DPR4    5
PRINSIP & AMALAN PENGURUSAN JUALAN  DPR6B   1
PENGEMASAN              SHK4B   2
DIGITAL LOGIC            DIP4A   1
DIGITAL LOGIC            DNS2    1
DIGITAL LOGIC            SEM4    1
DIGITAL LOGIC            SEM5    1
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIH2    2
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIH3    1
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIP2   22
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIP2A   2
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIP2B   41
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIP3    5
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIP3B   2
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIP3B   1
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIP4    1
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DIP4    1
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DNS2A   2
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  DNS2B   5
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  F2037-1  15
PROGRAMMING FUNDAMENTALS WITH C++  QIP4B   3
COMPUTER NETWORK           DIP5A   3
COMPUTER NETWORK           DIP6A   1
COMPUTER NETWORK           SIT4E   7
ENGINEERING MATHEMATICS 5      DKA4A   1
HITUNGAN 2              DUT3B   2
HITUNGAN 2              DUT3C   1
HITUNGAN 2              DUT3D   6
HITUNGAN 2              DUT4A   2
HITUNGAN 2              DUT4A   2
HITUNGAN 2              DUT6B   1
HITUNGAN 2              SUT2-S1  5
HITUNGAN 2              SUT4    1
HITUNGAN 2              SUT4A   4
HITUNGAN 2              SUT4B   1
HITUNGAN 2              SUT5A   4
HITUNGAN 2              SUT6A   1
HITUNGAN 2             UK     6
HYDRAULICS             C3009   21
HYDRAULICS             C3009-1  18
HYDRAULICS             C3009-MP  2
HYDRAULICS             DKA2C    1
HYDRAULICS             DKA3A    6
HYDRAULICS             DKA3B    3
HYDRAULICS             DKA3E    6
HYDRAULICS             DKA4A    8
HYDRAULICS             DKA4A    8
HYDRAULICS             DKA4B    8
HYDRAULICS             DKA4B    1
HYDRAULICS             DKA4B    1
HYDRAULICS             DKA4C    2
HYDRAULICS             DKA4E    2
HYDRAULICS             DKA4T    1
HYDRAULICS             DKA5C    6
HYDRAULICS             DKA5D    3
HYDRAULICS             DKAS1   19
HYDRAULICS             DKAS2    1
HYDRAULICS             SKA2A    1
HYDRAULICS             SKA2B    4
HYDRAULICS             SKA3    3
HYDRAULICS             SKA3B    1
HYDRAULICS             SKA4    10
HYDRAULICS             SKA4A    1
HYDRAULICS             SKA4B    2
HYDRAULICS             SKA4B    1
HYDRAULICS             SKA4C    2
HYDRAULICS             SKA4E    3
HYDRAULICS             SKA5A    6
HYDRAULICS             SKA6A    2
HYDRAULICS             SKASS    1
HYDRAULICS             UK     10
CONTRACT PROCEDURES & ESTIMATING  DKA7A    2
SAINS PERSEKITARAN         C4330   39
SAINS PERSEKITARAN         DSB5A    1
SAINS PERSEKITARAN         DSB5B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5           7
ENGINEERING MATHEMATICS 5      MK 5    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5     MK 5    4
ENGINEERING MATHEMATICS 5     B5001    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5     B5001-1  20
ENGINEERING MATHEMATICS 5     B5001-MP  4
ENGINEERING MATHEMATICS 5     DET5B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 5     DET6A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5     DET6A    9
ENGINEERING MATHEMATICS 5     DET6C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5     DET6E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5     DETE    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DJK6(SS)   7
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE 6D    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE4D    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE5A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE5A    10
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE5C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE5C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE5D    22
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE5I(C )  11
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE5J    12
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6(SS)   8
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6I    4
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE6-S1   22
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE7A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE7B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE7C    5
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE8A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKE8B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DTK     7
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DTK5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DTK5B    12
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DTK5C    6
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DTK6     1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DTK7A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DTK7B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DTK8A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  JKE6     3
ENGINEERING MATHEMATICS 5  MATH5    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  MK4     1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  MK5     13
ENGINEERING MATHEMATICS 5  PET2     7
ENGINEERING MATHEMATICS 5  PET3     2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  PK      8
ENGINEERING MATHEMATICS 5  PKE     1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  PKE2     2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  PKE3     1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  PTK2     1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  TD      1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  UK1     2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DEU2(SS)   1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DJK3     4
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DKE 3    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DKE2(SS)   2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DKE3     9
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DKE3B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DKE3C    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DKE3E    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DKE4E    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DTK3B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DTK4B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   DTK5A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   E2001   31
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   E2001-1   5
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   JKE1    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   JKE2    9
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   JKE3    3
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE    11
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE2    4
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE2A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE2B    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE3A    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE3A    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE3A    5
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE3B    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE4    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE4A    5
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE4A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE4B    5
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE4B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE4C    5
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   SKE4D    5
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2   UK1    20
ISYARAT DAN SISTEM     DEU6(SS)  2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  B5001   13
ENGINEERING MATHEMATICS 5  B5001-1  12
ENGINEERING MATHEMATICS 5  B5001-MP  9
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DAD5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DAD6A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DAD6B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DAD6C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DEM5A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DEM6A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DEM6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKM     4
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKM5    5
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKM5B   19
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKM5I   30
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKM5X   31
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKM6(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DKM6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DMP6(SS)  2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DPT5A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 5  DPT6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 5  PK     11
ENGINEERING MATHEMATICS 5   SEM7C   10
ENGINEERING MATHEMATICS 5   UK1     7
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DAD3B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM3    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DAD3A   15
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DAD3A    3
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DEM     1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DEM3    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM2(SS)  80
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM3A    5
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM3B    6
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM3B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM3B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM3D    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM4    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM5    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DKM5A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DTP     1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    DTP3    4
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    E2063   30
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    E2063-1  16
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SAD5    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SEM2A    8
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SEM5B    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SEM6C    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM    10
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM3    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM3    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM3B    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM4    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM4B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM5B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM5C    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    SKM6B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    TD     19
ELECTRICAL TECHNOLOGY 2    UK     3
MECHATRONIC SENSORS      DEM3    2
MECHATRONIC SENSORS      DEM4A    1
MECHATRONIC SENSORS      DEM4B    9
MECHATRONIC SENSORS      DEM4C    3
MECHATRONIC SENSORS      TD     2
MECHATRONIC SENSORS      UK     1
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 3    3180A    8
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 3    DAD4A    1
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 3    J3180-MP  1
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 3    SAD3B    1
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 3    SAD5B    1
PLANT ENGINEERING TECHNOLOGY  DKM5    2
PEMBANGUNAN USAHAWAN      PKM6    1
PENGURUSAN PEJABAT 1      SPK3A    5
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT2B     1
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3      1
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3A     7
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3A     17
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3A     7
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3B     6
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3B     8
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3B     6
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3B(TLI1)  1
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT3C     10
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT4B     3
MATEMATIK PENGURUSAN             DAT4C     4
MATEMATIK PENGURUSAN             DEC3      9
MATEMATIK PENGURUSAN             DEC3A     9
MATEMATIK PENGURUSAN             DEC4A     3
MATEMATIK PENGURUSAN             DIB3     13
MATEMATIK PENGURUSAN             DIB3(TLI1)   2
MATEMATIK PENGURUSAN             DIB4      3
MATEMATIK PENGURUSAN             DIB4      3
MATEMATIK PENGURUSAN             DIB4A     2
MATEMATIK PENGURUSAN             DKB3      1
MATEMATIK PENGURUSAN             DLS      3
MATEMATIK PENGURUSAN             DLS3      4
MATEMATIK PENGURUSAN             DPM      4
MATEMATIK PENGURUSAN             DPM3A     14
MATEMATIK PENGURUSAN             DPM3A(TLI1)  1
MATEMATIK PENGURUSAN             DPM3B     1
MATEMATIK PENGURUSAN             DPM3B     16
MATEMATIK PENGURUSAN             DPM4      1
MATEMATIK PENGURUSAN             DPM5I     2
MATEMATIK PENGURUSAN             SPK      4
MATEMATIK PENGURUSAN             SPK2      5
MATEMATIK PENGURUSAN             SPK2      2
MATEMATIK PENGURUSAN             SPK3      3
MATEMATIK PENGURUSAN             SPK4      1
MATEMATIK PENGURUSAN             SPK5A     1
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP      10
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP      14
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP2(TLI1)  10
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP2A     1
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP3      8
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP3      2
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP3     11
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP3A     15
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP4      7
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP4      3
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP4B     7
MATEMATIK PENGURUSAN             SPP5      2
PRINCIPLES AND PRACTICES OF TRANSPORTATION  DLS4      2
PRINCIPLES AND PRACTICES OF TRANSPORTATION  DLS5      2
PENGAUDITAN DAN PENYIASATAN    DAT6S2   3
COMMERCIAL LAW          DAT2A    2
COMMERCIAL LAW          DPR2A    3
PENGURUSAN PEMASARAN PERAKAUNAN        1
CYBERPRENEURSHIP         DIP4    11
SCIENCE FOR TECHNICIANS      B1004    6
SCIENCE FOR TECHNICIANS      SKA3    6
SCIENCE FOR TECHNICIANS      SKA3    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS      SKASS    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS      SPWSS   15
SCIENCE FOR TECHNICIANS      SUT6A    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS      UK1     1
ENGINEERING SCIENCE        BB101-1   4
ENGINEERING SCIENCE        DKA1A    7
ENGINEERING SCIENCE        DKA1C    1
ENGINEERING SCIENCE        DUB2A    3
ENGINEERING SCIENCE        DUT1B    1
MECHANICS OF STRUCTURES      C3007   37
MECHANICS OF STRUCTURES      C3007-1  28
MECHANICS OF STRUCTURES      C3007-MP  3
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3A    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3A    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3A    8
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3B    3
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3C    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3C    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3D    3
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3E    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3E    7
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA3K    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4A    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4A    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4A    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4A    3
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4B   11
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4B    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4B    3
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4C    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4D    3
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA4T    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA5B    2
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA5C    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA5D    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA6B    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA6C    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA6T    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKA8A    1
MECHANICS OF STRUCTURES      DKAS1   16
MECHANICS OF STRUCTURES      DKAS2    1
MECHANICS OF STRUCTURES   SEM3     4
MECHANICS OF STRUCTURES   SEM4    10
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA 6    1
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA 7    4
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA2A    2
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA2B    5
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA3     1
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA3     7
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA3B    1
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA3B    1
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA4     2
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA4    11
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA4A    2
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA4B    1
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA4C    9
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA4E    3
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA4-S1   11
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA5A    6
MECHANICS OF STRUCTURES   SKA6A    3
MECHANICS OF STRUCTURES   SKASS    4
MECHANICS OF STRUCTURES   UK1     29
MECHANICS OF STRUCTURES   UK2     24
PENGURSAN SISA BERJADUAL  DAS3     1
LAND LAWS AND REGULATIONS  DUT3A    4
LAND LAWS AND REGULATIONS  DUT3B    7
LAND LAWS AND REGULATIONS  DUT3C    4
LAND LAWS AND REGULATIONS  DUT3D    1
LAND LAWS AND REGULATIONS  DUT4A    1
LAND LAWS AND REGULATIONS  SUT3     1
LAND LAWS AND REGULATIONS  SUT3     2
LAND LAWS AND REGULATIONS  SUT4     5
LAND LAWS AND REGULATIONS  SUT4C    3
FOUNDATION ENGINEERING   C5306-MP  12
FOUNDATION ENGINEERING   DKA 5 KSS  2
FOUNDATION ENGINEERING   DKA6     1
FOUNDATION ENGINEERING   DKA6A    1
FOUNDATION ENGINEERING   DKA6B    4
FOUNDATION ENGINEERING   DKA7     1
FOUNDATION ENGINEERING   DKA7B    1
FOUNDATION ENGINEERING   DKA8B    3
FOUNDATION ENGINEERING   DKAS2    14
FOUNDATION ENGINEERING   PKA6     1
PELARASAN UKUR       DUT7A    23
PELARASAN UKUR       DUT8A    2
MECHANICS OF STRUCTURES   CC205    13
SCIENCE FOR TECHNICIANS   B1004    3
SCIENCE FOR TECHNICIANS   DTK3T    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS   SKE 5C    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS   SKE4A    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS   SKE4B    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS   SKE4D    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS   SKE4D    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS   SKE4E    4
SCIENCE FOR TECHNICIANS   SKE4F    6
ENGINEERING SCIENCE     DEP3C    4
ENGINEERING SCIENCE     DET1A    1
ENGINEERING SCIENCE     DTK1     1
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  DET     2
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  DET 1    1
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  DET3     2
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  DET3A    2
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  DET3B    1
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  DET4     1
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  E3106-MP   1
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  PET     10
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  SEM3    21
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  SKE     3
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  SKE2B    2
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  SKE4     1
ELECTRIC MACHINE & CONTROL  SKE4A    2
TELECOMUNICATION             3
TELECOMUNICATION       DEU 3    2
TELECOMUNICATION       DEU 4    1
TELECOMUNICATION       DEU3(SS)   1
TELECOMUNICATION       DKE     5
TELECOMUNICATION       DKE 3    1
TELECOMUNICATION       DKE 4    1
TELECOMUNICATION       DKE3     3
TELECOMUNICATION       DKE3(SS)   4
TELECOMUNICATION       DKE3A    3
TELECOMUNICATION       DKE3B    9
TELECOMUNICATION       DKE3B    7
TELECOMUNICATION       DKE3B    1
TELECOMUNICATION       DKE3C    5
TELECOMUNICATION       DKE3D    3
TELECOMUNICATION       DKE3E    1
TELECOMUNICATION       DKE4A    7
TELECOMUNICATION       DKE4B    5
TELECOMUNICATION       DKE4B    12
TELECOMUNICATION       DKE4C    1
TELECOMUNICATION       DKE4C    1
TELECOMUNICATION       DKE4C    6
TELECOMUNICATION       DKE4D    1
TELECOMUNICATION       DKE4E    4
TELECOMUNICATION       DKE5A    1
TELECOMUNICATION       DKE5B    2
TELECOMUNICATION       DKE5C    1
TELECOMUNICATION       DKE5I(C )  1
TELECOMUNICATION       E3125-MP   3
TELECOMUNICATION       PKE     9
TELECOMUNICATION              SEM3    18
TELECOMUNICATION              SKE 4    5
TELECOMUNICATION              SKE2B    1
TELECOMUNICATION              SKE3A    3
TELECOMUNICATION              SKE3B    2
TELECOMUNICATION              SKE4A    6
TELECOMUNICATION              SKE4B    1
TELECOMUNICATION              SKE4B    1
TELECOMUNICATION              SKE4C    3
TELECOMUNICATION              TD     2
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE3A    2
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE3C    5
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE4B    5
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE4C    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE4C    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE4E    6
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE6A    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE6A    6
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE6A    2
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR & MAINTENANCE  DKE7C    3
CONTROL SYSTEM 1              DJK 5    1
COMMUNICATION SYSTEMS            DKE 6    1
COMMUNICATION SYSTEMS            DKE5A   19
COMMUNICATION SYSTEMS            DKE5I   15
COMMUNICATION SYSTEMS            DKE5J    4
COMMUNICATION SYSTEMS            DKE6I    3
COMMUNICATION SYSTEMS            DKE6-S1  10
COMMUNICATION SYSTEMS            DTK7A    1
COMMUNICATION SYSTEMS            E5122-1   5
COMMUNICATION SYSTEMS            PKE3    8
SCIENCE FOR TECHNICIANS           B1004    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS           DAD3    1
SCIENCE FOR TECHNICIANS           SKM1(SS)  1
SCIENCE FOR TECHNICIANS           SS104    2
SCIENCE FOR TECHNICIANS           UK1     2
ENGINEERING SCIENCE             BB101-1  13
ENGINEERING SCIENCE             DAD1A    1
ENGINEERING SCIENCE             DAD2A    1
ENGINEERING SCIENCE             DAD2B    3
ENGINEERING SCIENCE             DKM1A    3
ENGINEERING SCIENCE             DKM1C    2
ENGINEERING SCIENCE             DKM2A    5
ENGINEERING SCIENCE             DPT1C    1
ENGINEERING SCIENCE             DTP2    1
ENGINEERING SCIENCE             SS101    1
CONTROL SYSTEM 1              DEM5B    1
CONTROL SYSTEM 1              DEM6A    1
CONTROL SYSTEM 1              DEM7    1
CONTROL SYSTEM 1              E4141   15
THERMODYNAMIC 1               DAD2A    1
THERMODYNAMIC 1      DAD4B    1
THERMODYNAMIC 1      DKM     1
THERMODYNAMIC 1      DKM2(SS)  17
THERMODYNAMIC 1      DKM3A    1
THERMODYNAMIC 1      DKM3B    2
THERMODYNAMIC 1      DPT3A    1
THERMODYNAMIC 1      DTP     1
THERMODYNAMIC 1      DTP3    4
THERMODYNAMIC 1      J2006   10
THERMODYNAMIC 1      J2006-1   2
THERMODYNAMIC 1      OPEN1   25
THERMODYNAMIC 1      SAD5    1
THERMODYNAMIC 1      SEM2A    2
THERMODYNAMIC 1      SEM4A    2
THERMODYNAMIC 1      SKM     8
THERMODYNAMIC 1      SKM2    1
THERMODYNAMIC 1      SKM2(SS)  14
THERMODYNAMIC 1      SKM3    5
THERMODYNAMIC 1      SKM3    3
THERMODYNAMIC 1      SKM3B    5
THERMODYNAMIC 1      SKM4    1
THERMODYNAMIC 1      SKM4    2
THERMODYNAMIC 1      SKM4A    1
THERMODYNAMIC 1      SKM4A    2
THERMODYNAMIC 1      SKM4B    1
THERMODYNAMIC 1      SKM4C    1
THERMODYNAMIC 1      SPT2A    1
THERMODYNAMIC 1      SPT3B    2
THERMODYNAMIC 1      SPT4A    1
THERMODYNAMIC 1      TD     14
THERMODYNAMIC 1      UK     7
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM4B    1
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM4C    1
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM5A   17
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM5B   21
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM5I   14
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM6A    1
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM6B    3
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM6I    3
MECHANICS OF MACHINES 2  DKM7    1
MECHANICS OF MACHINES 2  J5110-MP  1
MECHANICS OF MACHINES 2  PK     2
MECHANICS OF MACHINES 2  PKM6    3
MANUFACTURING ECONOMY   PK     1
PRINSIP EKONOMI      DAT2B    8
PRINSIP EKONOMI      DAT3A    2
PRINSIP EKONOMI      DAT3B    1
PRINSIP EKONOMI      DEC3    1
PRINSIP EKONOMI      DIB3A    1
PRINSIP EKONOMI      DPM4    3
PRINSIP EKONOMI              P1106   18
PRINSIP EKONOMI              SPK2    1
PRINSIP EKONOMI              SPP3    3
PRINSIP EKONOMI              SPP3(4)   1
INSURANS KENDERAAN BERMOTOR        DIN 3    2
INSURANS KENDERAAN BERMOTOR        DIN 4    1
PROSEDUR KASTAM , DOKUMENTASI & EKSPORT  DLS    14
PROSEDUR KASTAM , DOKUMENTASI & EKSPORT  DLS3    3
PROSEDUR KASTAM , DOKUMENTASI & EKSPORT  DLS4    5
RETAIL OPERATION 1            DRM2    1
E-COMMERCE                DEC3    2
E-COMMERCE                DEC4A    3
E-COMMERCE                DLS4    7
PENGURUSAN PELABURAN           DPM3A    8
PENGURUSAN PELABURAN           DPM5(SS)  11
PENGURUSAN PELABURAN           DPM5A    1
PENGURUSAN PELABURAN           DPM5B    1
PENGURUSAN PELABURAN           DPM6A    1
PENGURUSAN SALURAN AGIHAN & PERUNCITAN  P4707    2
ASAS PERAKAUNAN              DHK3    1
ASAS PERAKAUNAN              SHK4C    1
ASAS PERAKAUNAN              SUP4    3
KOS DAN KAWALAN                    1
OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM       F3036-1   8
OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM       PK     1
OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM       QIP5    32
ALGORITHM AND DATA STRUCTURE       DIP5A    3
INTERACTIVE JAVA PROGRAMMING       DIP6A    1
INTERACTIVE JAVA PROGRAMMING       DIP6B    4
INTERACTIVE JAVA PROGRAMMING       DIP6C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3         3001A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 3         B3001-2   3
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA2D    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA3A    7
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA3B    9
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA4A   10
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA4A   14
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA4B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA4B    5
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA4C   11
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA4C   21
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA4E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA4T    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA5B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA5C    8
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DKA7A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT3A   10
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT3B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT3C    6
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT3D    10
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT4A    16
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT4B    7
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT4C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT4K    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT5     1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT7A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DUT8A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         SEM4     7
ENGINEERING MATHEMATICS 3         SKA/DKA 2  1
SEJARAH SENI BINA MODEN          C2329    18
SEJARAH SENI BINA MODEN          DSB4B    1
SEJARAH SENI BINA MODEN          SSB3    16
HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING   C4302-MP   1
HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING   DKA5D    1
HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING   DKA6A    1
HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING   DKA7A    1
HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING   DKA7B    1
HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING   DKA8A    1
HYDROLOGY                 DKA 6 KSS  1
HYDROLOGY                 DKA 6B    1
HYDROLOGY                 DKA 7B    1
HYDROLOGY                 DKA 7C    2
HYDROLOGY                 DKA6     1
HYDROLOGY                 DKA7     1
HYDROLOGY                 DKA8B    1
HYDROLOGY                 DKAS2    7
HYDROLOGY                 PK      1
INTRODUCTION TO HISTORY OF ARCHITECTURE  CA203    13
CONCRETE TECHNOLOGY            CC203    4
ENGINEERING MATHEMATICS 3               3
ENGINEERING MATHEMATICS 3         MK3     2
ENGINEERING MATHEMATICS 3         3001A    14
ENGINEERING MATHEMATICS 3         3001B    9
ENGINEERING MATHEMATICS 3         B3001-1   29
ENGINEERING MATHEMATICS 3         B3001-2   12
ENGINEERING MATHEMATICS 3         B3001-MP   3
ENGINEERING MATHEMATICS 3         BET3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET     6
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET3A    9
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET3A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET3B    8
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET3B    5
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET3C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET4     4
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET4A    11
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET4A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET4B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3         DET4C    11
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DET5    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DET5    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DET5B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DET6B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DET6E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DEU3(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DJK3(SS)  4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DJK4    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DJK5    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE     5
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3    4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3    5
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3(SS)  2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3A    9
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3D    6
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3E    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE3-S1  14
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4A   13
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4A   15
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4B   15
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4B   12
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4C    7
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4C    5
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4D    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4E    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE4E    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE5A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE5B    4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE5B    6
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE5C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE5C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE5C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKE6A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DTK3    10
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DTK4A   12
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DTK4B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DTK5B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DTK6A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  JKE1    4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  JKE4    9
ENGINEERING MATHEMATICS 3  MATH3    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  MK3     6
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SEM5     4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SEM6     5
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SEM7     1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE     4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE2B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE3(SS)   1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE3A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE3B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4     4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4D    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4E    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE4T    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE5A    12
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKE5P    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  TD      2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  UK1     23
ENGINEERING MATHEMATICS 3  UK2     2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  UK4     2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  UK5     15
DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS  DTK3     2
DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS  DTK3B    4
DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS  DTK4     6
DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS  DTK5B    2
DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS  E3165-1   36
DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS  PK      1
DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS  SKE     1
SENGGARAAN KEJURUTERAAN   DET3A    1
SENGGARAAN KEJURUTERAAN   DET3B    4
SENGGARAAN KEJURUTERAAN   DET5B    1
SENGGARAAN KEJURUTERAAN   DET6A    1
DATA COMMUNICATION            2
DATA COMMUNICATION      DKE 6D    1
DATA COMMUNICATION      DKE4D    1
DATA COMMUNICATION      DKE5A    3
DATA COMMUNICATION      DKE5C    1
DATA COMMUNICATION      DKE5D    20
DATA COMMUNICATION      DKE5I    19
DATA COMMUNICATION      DKE5I(C )  2
DATA COMMUNICATION      DKE5J    9
DATA COMMUNICATION      DKE6A    2
DATA COMMUNICATION      DKE6A    1
DATA COMMUNICATION      DKE6B    4
DATA COMMUNICATION      DKE6C    1
DATA COMMUNICATION     DKE6D    1
DATA COMMUNICATION     DKE6I    3
DATA COMMUNICATION     DKE7    1
DATA COMMUNICATION     DKE7A    1
DATA COMMUNICATION     DKE7B    1
DATA COMMUNICATION     DKE7C    5
DATA COMMUNICATION     DTK6    1
DATA COMMUNICATION     DTK6A    6
DATA COMMUNICATION     DTK6A   12
DATA COMMUNICATION     DTK7A    1
DATA COMMUNICATION     E5124-MP  1
DATA COMMUNICATION     JKE6    21
DATA COMMUNICATION     PK     5
DATA COMMUNICATION     PTK2    4
DIGITAL ELECTRONICS     DEP1A    2
DIGITAL ELECTRONICS     DEP1A   18
DIGITAL ELECTRONICS     DEP2A    1
DIGITAL ELECTRONICS     DEP2A    2
DIGITAL ELECTRONICS     DEP2B    3
DIGITAL ELECTRONICS     DEP2B    4
DIGITAL ELECTRONICS     DEP2D    1
DIGITAL ELECTRONICS     DEP2E    7
DIGITAL ELECTRONICS     DET2    2
DIGITAL ELECTRONICS     JKE 1    7
DIGITAL ELECTRONICS     JKE1    20
ENGINEERING MATHEMATICS 3  3001A   26
ENGINEERING MATHEMATICS 3  3001B   36
ENGINEERING MATHEMATICS 3  B3001-1   4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  B3001-2   9
ENGINEERING MATHEMATICS 3  B3001-MP  2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DAD3    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DAD3A   14
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DAD3A    8
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DAD3B    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DAD3B    5
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DAD3B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DAD4    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DEM3    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DEM3A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DEM3A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DEM4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DEM4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DEM4C    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DEM5    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM     7
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM3    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM3A    6
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM3A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM3B   10
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM3B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM3B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM3C    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM4A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DKM4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DMP3(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DPU4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DPU4B    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DPU5A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DTP     2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DTP3    7
ENGINEERING MATHEMATICS 3  DTP4    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  MATH3    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  PKM5    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SEM4A    3
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SEM5B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SEM6A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM     7
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM2    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM2A    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM3    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM3(SS)  1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM4    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM5A    5
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM6A   12
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM6B    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM6C    1
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SKM7A    4
ENGINEERING MATHEMATICS 3  SPT4A    2
ENGINEERING MATHEMATICS 3  UK1     5
ENGINEERING MATHEMATICS 3  UK4    20
ENGINEERING MATHEMATICS 3  UK5     9
STATISTIK          DAT1B    1
STATISTIK          DAT1C    1
STATISTIK          DAT4X    1
STATISTIK          DEC4    1
STATISTIK          DPM3A    2
STATISTIK          DPM5A    1
STATISTIK          DPR2B    5
STATISTIK          DPR3A    2
STATISTIK          DPR3A    1
STATISTIK          DPR4A    5
STATISTIK          DRM2    2
STATISTIK          P1107    4
STATISTIK          SPP1(SS)  2
STATISTIK          SPP2A    1
STATISTIK          SPP3    3
STATISTIK          SPP3A    9
STATISTIK          SPP4    3
STATISTIK          SPP4A    1
STATISTIK          SPP4B    3
EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM  DAT4B   1
EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM  QPM5   2
EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM  SPP    1
EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM  SPP4   1
EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM  SPP4   1
EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM  SPP4B   1
EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM  SPP4B   1
TRENGKAS 2           DSK2A   2
TRENGKAS 2           DSK2B   1
TRENGKAS 2           DSK3   10
TRENGKAS 2           DSK3   18
TRENGKAS 2           DSK3   19
TRENGKAS 2           DSK3A  11
TRENGKAS 2           DSK3B  11
TRENGKAS 2           DSK4A   1
TRENGKAS 2           P2802  28
SPEED TYPING          DSK3A   1
SPEED TYPING          DSK3B   1
SPEED TYPING          SEM4   8
PERAKAUNAN KEWANGAN 3      P4201  17
PERNIAGAAN ANTARABANGSA     DLS4   9
PERNIAGAAN ANTARABANGSA     DLS5   6
BUSINESS MATHEMATICS      DAT1B   1
BUSINESS MATHEMATICS      DAT2B   2
BUSINESS MATHEMATICS      DAT2C   1
BUSINESS MATHEMATICS      DIB2   4
BUSINESS MATHEMATICS      DPM1A   1
BUSINESS MATHEMATICS      DPM2A   6
UNDANG-UNDANG PELANCONGAN         2
UNDANG-UNDANG PELANCONGAN    DUP5   10
MATHEMATICS II         DIP 6C  2
DISCRETE MATHEMATICS      DIP3A   3
DISCRETE MATHEMATICS      DIP3B   3
DISCRETE MATHEMATICS      DIP3C   2
DISCRETE MATHEMATICS      DIP3E   7
DISCRETE MATHEMATICS      DIP4C   1
DISCRETE MATHEMATICS      S2009   9
DISCRETE MATHEMATICS      SEM4   3
DISCRETE MATHEMATICS      SEM5   7
ENGINEERING SURVEY       C2005   4
ENGINEERING SURVEY       DKA 3B  1
ENGINEERING SURVEY       DKA2B   2
ENGINEERING SURVEY       DKA3A   1
ENGINEERING SURVEY       DKA3A   1
ENGINEERING SURVEY       DKA3B   1
ENGINEERING SURVEY       DKA3E   2
ENGINEERING SURVEY       DKA4A   1
ENGINEERING SURVEY       DKA4A   3
ENGINEERING SURVEY       DKA4A   3
ENGINEERING SURVEY       DKA4B   2
ENGINEERING SURVEY     DKA4E    1
ENGINEERING SURVEY     DKA5A    1
ENGINEERING SURVEY     DKA5B    1
ENGINEERING SURVEY     DKA6A    4
ENGINEERING SURVEY     DKA6B    1
ENGINEERING SURVEY     DUB3A    3
ENGINEERING SURVEY     DUB3B    7
ENGINEERING SURVEY     DUB4B    6
ENGINEERING SURVEY     DUB4C    2
ENGINEERING SURVEY     DUB5B    2
ENGINEERING SURVEY     DUB5C    2
ENGINEERING SURVEY     SEM 4A   21
ENGINEERING SURVEY     SKA 4A   12
ENGINEERING SURVEY     SKA 4B   1
ENGINEERING SURVEY     SKA 5    1
ENGINEERING SURVEY     SKA 6    1
ENGINEERING SURVEY     SKA2(SS)  1
ENGINEERING SURVEY     SKA2A    2
ENGINEERING SURVEY     SKA2B    3
ENGINEERING SURVEY     SKA2-S1   3
ENGINEERING SURVEY     SKA3    13
ENGINEERING SURVEY     SKA3    7
ENGINEERING SURVEY     SKA3A    6
ENGINEERING SURVEY     SKA3B   14
ENGINEERING SURVEY     SKA3C    1
ENGINEERING SURVEY     SKA4    4
ENGINEERING SURVEY     SKA4A    7
ENGINEERING SURVEY     SKA4A    2
ENGINEERING SURVEY     SKA4A   10
ENGINEERING SURVEY     SKA4B    6
ENGINEERING SURVEY     SKA4B    5
ENGINEERING SURVEY     SKA4C    1
ENGINEERING SURVEY     SKA4C    2
ENGINEERING SURVEY     SKA4E    1
ENGINEERING SURVEY     SKA5A    9
ENGINEERING SURVEY     SKA6A    7
ENGINEERING SURVEY     SKA7A    1
ENGINEERING SURVEY     SKASS    4
ENGINEERING SURVEY     SUBSS    5
ENGINEERING SURVEY     UK     25
TEKNOLOGI BINAAN 2     SUBSS    5
UKUR KADASTER 3       SUT4B    3
PERKHIDMATAN ELEKTRIKAL 2  DPB 3B   1
PERKHIDMATAN ELEKTRIKAL 2  SPB 5   12
PERKHIDMATAN ELEKTRIKAL 2  SPBSS   13
PERSEKITARAN PERDAGANGAN  DBK3(SS)  4
GRAFIK KOMPUTER       C3621   15
GEODESI 1          DUT4B    7
GEODESI 1          DUT6A    2
GEODESI 1          DUT6B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  DKE3    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  DKE3B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  DKE4A    4
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE2    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE3A    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE3B    2
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE4A    3
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE4B    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE4B    4
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE4C    1
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE4E    3
ELECTRICAL TECHNOLOGY 1  SKE4F    1
ELECTRONIC SYSTEM 2          5
ELECTRONIC SYSTEM 2    DET3T    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DET4A    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DET4B    2
ELECTRONIC SYSTEM 2    DET5    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DET5A    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DET5B    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DJK3    4
ELECTRONIC SYSTEM 2    DJK4    6
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE 3A   3
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE3A    3
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE3A    4
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE3A    2
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE3A    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE3B    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE3C    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE3D    2
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE3E    2
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE4A    5
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE4B    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DKE4E    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DTK     3
ELECTRONIC SYSTEM 2    DTK3A    3
ELECTRONIC SYSTEM 2    DTK3B    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    DTK4A    6
ELECTRONIC SYSTEM 2    DTK4B    6
ELECTRONIC SYSTEM 2    DTK5A    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    E2002   10
ELECTRONIC SYSTEM 2    E2002-1   9
ELECTRONIC SYSTEM 2    JKE2    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    SKE     4
ELECTRONIC SYSTEM 2    SKE 2   17
ELECTRONIC SYSTEM 2    SKE 3   13
ELECTRONIC SYSTEM 2    SKE 4    2
ELECTRONIC SYSTEM 2    SKE2(SS)  1
ELECTRONIC SYSTEM 2    SKE2A    1
ELECTRONIC SYSTEM 2    SKE2B    3
ELECTRONIC SYSTEM 2    SKE3    3
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE3A   3
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE3A   4
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE3A   5
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE3B   2
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4    1
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4A   2
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4A   1
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4A   4
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4B   4
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4B   1
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4B   2
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4C   5
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4C   1
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4D   4
ELECTRONIC SYSTEM 2      SKE4F   1
ELECTRONIC SYSTEM 2      TD     1
ELECTRONIC SYSTEM 2      UK    28
INSTRUMENTASI         DJK 7   1
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING  AEU    1
SEMICONDUCTOR DEVICES     DEP2A   1
SEMICONDUCTOR DEVICES     DEP2A   1
SEMICONDUCTOR DEVICES     DEP2B   1
SEMICONDUCTOR DEVICES     DEP2B   5
SEMICONDUCTOR DEVICES     DEP2C   4
SEMICONDUCTOR DEVICES     DEP2D   2
SEMICONDUCTOR DEVICES     DEP2E   8
SEMICONDUCTOR DEVICES     DEP2-S1  10
SEMICONDUCTOR DEVICES     DET2A   5
SEMICONDUCTOR DEVICES     DET2B   1
SEMICONDUCTOR DEVICES     DTK1A   13
SEMICONDUCTOR DEVICES     DTK1B   12
SEMICONDUCTOR DEVICES     DTK2    1
SEMICONDUCTOR DEVICES     DTK2B   4
SEMICONDUCTOR DEVICES     JKE 1   1
SEMICONDUCTOR DEVICES     JKE1   21
MECHANICS OF MATERIAL 1    3009A   52
MECHANICS OF MATERIAL 1    3009B   45
MECHANICS OF MATERIAL 1    CARRY   1
MECHANICS OF MATERIAL 1    CM     1
MECHANICS OF MATERIAL 1    DAD5A   1
MECHANICS OF MATERIAL 1    DAD5C   6
MECHANICS OF MATERIAL 1    DAD6A   1
MECHANICS OF MATERIAL 1    DEM3    3
MECHANICS OF MATERIAL 1    DEM3    3
MECHANICS OF MATERIAL 1    DEM3A   1
MECHANICS OF MATERIAL 1    DEM3A   1
MECHANICS OF MATERIAL 1    DEM4    1
MECHANICS OF MATERIAL 1    DEM4A   2
MECHANICS OF MATERIAL 1    DEM4A   1
MECHANICS OF MATERIAL 1    DEM4B   2
MECHANICS OF MATERIAL 1  DEM5B    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  DEM6A    4
MECHANICS OF MATERIAL 1  DJL3    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3(SS)  4
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3A   15
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3A    3
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3A    2
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3B    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3B    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3C    7
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3C   15
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3D    9
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM3-S1  27
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM4    2
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM4A    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM4B    7
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM4C    3
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM5    2
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM5A    2
MECHANICS OF MATERIAL 1  DKM5B    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  DMP3(SS)  4
MECHANICS OF MATERIAL 1  DPT3A   12
MECHANICS OF MATERIAL 1  DPT5A    3
MECHANICS OF MATERIAL 1  DPU4B    2
MECHANICS OF MATERIAL 1  DPU5A   10
MECHANICS OF MATERIAL 1  DTP3    3
MECHANICS OF MATERIAL 1  DTP4    9
MECHANICS OF MATERIAL 1  DTP5    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  J3009-1   9
MECHANICS OF MATERIAL 1  J3009-2   8
MECHANICS OF MATERIAL 1  OPEN1   30
MECHANICS OF MATERIAL 1  PK     2
MECHANICS OF MATERIAL 1  SEM 4A   1
MECHANICS OF MATERIAL 1  SEM4A    3
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM3    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM3(SS)  14
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM3B    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM4    3
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM4A    2
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM4B    2
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM4B   11
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM4C    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM5    2
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM5    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM5    5
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM5C    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM6A    1
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM6B    3
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM6C   10
MECHANICS OF MATERIAL 1  SKM7A    3
MECHANICS OF MATERIAL 1       SPT4A    1
MECHANICS OF MATERIAL 1       SPT4C    1
MECHANICS OF MATERIAL 1       TD     34
MECHANICS OF MATERIAL 1       UK1    42
MECHANICS OF MATERIAL 1       UK2    23
WORKSHOP TECHNOLOGY 4        PK     1
WORKSHOP TECHNOLOGY 4        PKM5    21
ELECTRONIC SYSTEM          DEM3A    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT3    8
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT3    3
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT3A    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT3A    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT3A    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT3B    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT3B    4
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT3C    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4    2
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4A    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4A    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4B    2
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4B    7
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4C    3
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4C    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4C    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT4D    2
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT5    11
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT5    16
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT5A   23
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT6A    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       DAT6B    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       P3120    6
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       P3120   45
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       SPP3    1
UNDANG-UNDANG SYARIKAT       SPP3A   12
PENGURUSAN PROMOSI         DPR3(SS)  3
PENGURUSAN PROMOSI         DPR3A    1
PENGURUSAN PROMOSI         DPR3B    2
PENGURUSAN PROMOSI         DPR4    1
PERAKAUNAN PENGURUSAN HOSPITALITI       26
COMPUTER HARDWARE          BIP2    40
COMPUTER HARDWARE          BIP2C   26
WEB PROGRAMMING           PK     2
WEB PROGRAMMING           QIP6    1
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH   DKA3A    3
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH   DKA3E    2
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH   DKA4A    2
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH   DKA4A    3
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH   DKAS1    1
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH   SKA3    1
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH   SKA3    13
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH     SKA4    1
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH     SKASS    8
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH     SPBSS    5
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH     SUBSS    6
ASTRONOMI                DUT4A   14
ASTRONOMI                DUT6A    1
ASTRONOMI                SUT2-S1   8
PERKHIDMATAN MEKANIKAL 2        SPB 5   15
PERKHIDMATAN MEKANIKAL 2        SPB3(SS)  1
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  DKA5    5
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  DKA5C    1
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  DKA5D   10
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  DKA7A    1
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  DKA7B    2
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  DKA8A    2
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  DKAS2    5
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  PKA6    1
WATER SUPPLY & WASTEWATER ENGINEERING  SEM6    4
AKUSTIK                 DPB 7B   4
BUILDING SERVICES 1           DSB2A    5
ASTRONOMY                DUT2A    4
ASTRONOMY                DUT2B    1
ELECTRONIC SYSTEM 1           DKE3B    1
ELECTRONIC SYSTEM 1           DKE4A    1
ELECTRONIC SYSTEM 1           DTK3T    1
ELECTRONIC SYSTEM 1           SKE3A    1
ELECTRONIC SYSTEM 1           SKE4B    2
ELECTRONIC SYSTEM 1           SKE4B    2
ELECTRONIC SYSTEM 1           SKE4C    2
ELECTRONIC SYSTEM 1           SKE4C    1
ELECTRONIC SYSTEM 1           SKE4D    1
ELECTRONIC SYSTEM 1           SKE4E    7
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR             1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       BET3A    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       BTK3A    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DET3    14
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DET4A    2
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DET4A    3
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DET4B    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DEU 3    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DJK 3    8
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DJK 4    2
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DJK4    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DKE 3   12
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DKE3    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DKE3    2
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DKE3(SS)  26
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DKE3A    5
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DKE3A    3
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR       DKE3B    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE3B    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE3C    5
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE3E    3
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE3L    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE3-S1  19
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE3-S2   7
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4A    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4A    3
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4A    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4A    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4B   11
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4B    6
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4B    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4C    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4C   10
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4C    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE4D    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE5    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DKE5D    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DTK3    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DTK3B    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DTK4A    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DTK4B   10
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  DTK8A    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  E3005-1  26
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  E3005-MP  4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  JKE1    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  jke4    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  sem34   46
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SEM4    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SEM5    7
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SEM7    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE3A    6
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE3A    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE3A    2
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4A    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4A    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4A    3
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4A    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4B    4
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4B    5
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4C    5
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4D    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4D    2
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE4E    7
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE5B    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE5D    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  SKE6P    1
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR  TD     3
KAWALAN MOTOR ARUS TERUS   DET4B    3
KAWALAN MOTOR ARUS TERUS  DET6A    2
KAWALAN MOTOR ARUS TERUS  PET2    7
KAWALAN MOTOR ARUS TERUS  PET3    2
KAWALAN MOTOR ARUS TERUS  QET2    1
CIRCUIT ANALYSIS            1
CIRCUIT ANALYSIS      DEU5(SS)  6
CIRCUIT ANALYSIS      DJK 5    9
CIRCUIT ANALYSIS      DJK 6    2
CIRCUIT ANALYSIS      DKE5A   17
CIRCUIT ANALYSIS      DKE6B    7
CIRCUIT ANALYSIS      DKE6C    1
CIRCUIT ANALYSIS      DKE6D    6
CIRCUIT ANALYSIS      DKE6I    3
CIRCUIT ANALYSIS      DTK5B   16
INTEGRATED CIRCUIT DESIGN  DKE5A    6
INTEGRATED CIRCUIT DESIGN  DKE5I    1
INTEGRATED CIRCUIT DESIGN  DKE8A    1
INTEGRATED CIRCUIT DESIGN  DTK6A    4
INTEGRATED CIRCUIT DESIGN  DTK6B    2
INTEGRATED CIRCUIT DESIGN  DTK7B    2
INTEGRATED CIRCUIT DESIGN  JKE6    1
INTEGRATED CIRCUIT DESIGN  PKE3    9
MEASUREMENT         DEP2A    7
MEASUREMENT         DEP2B    3
MEASUREMENT         DET 1    9
MEASUREMENT         DET1C    1
MEASUREMENT         DET2A    2
MEASUREMENT         DET2B    6
MEASUREMENT         DTK1    2
ELECTRONIC SYSTEM 1     TD     2
FLUID MECHANICS       3008A   38
FLUID MECHANICS       3008B   28
FLUID MECHANICS       DAD3    5
FLUID MECHANICS       DAD3A   14
FLUID MECHANICS       DAD3A   14
FLUID MECHANICS       DAD3A    1
FLUID MECHANICS       DAD3B    4
FLUID MECHANICS       DAD3B   17
FLUID MECHANICS       DAD3B    2
FLUID MECHANICS       DAD4    1
FLUID MECHANICS       DAD4    2
FLUID MECHANICS       DAD4A    2
FLUID MECHANICS       DAD4A    1
FLUID MECHANICS       DAD4B    1
FLUID MECHANICS       DAD5A    1
FLUID MECHANICS       DEM     1
FLUID MECHANICS       DEM3    11
FLUID MECHANICS       DEM3A    5
FLUID MECHANICS       DEM4    1
FLUID MECHANICS       DEM4B    2
FLUID MECHANICS        DEM5B    1
FLUID MECHANICS        DKM3    5
FLUID MECHANICS        DKM3(SS)  3
FLUID MECHANICS        DKM3A    4
FLUID MECHANICS        DKM3A    2
FLUID MECHANICS        DKM3A    3
FLUID MECHANICS        DKM3B    5
FLUID MECHANICS        DKM3C   14
FLUID MECHANICS        DKM3D    6
FLUID MECHANICS        DKM3-S1  24
FLUID MECHANICS        DKM4    3
FLUID MECHANICS        DKM4    1
FLUID MECHANICS        DKM4A    3
FLUID MECHANICS        DKM4A    1
FLUID MECHANICS        DKM4B    1
FLUID MECHANICS        DKM5    13
FLUID MECHANICS        DMP3(SS)  1
FLUID MECHANICS        DPT3A   15
FLUID MECHANICS        DPU4A    1
FLUID MECHANICS        DPU4B    9
FLUID MECHANICS        DTP3    6
FLUID MECHANICS        DTP5    1
FLUID MECHANICS        DTP6    2
FLUID MECHANICS        J3008-1   4
FLUID MECHANICS        J3008-MP  1
FLUID MECHANICS        PK     4
FLUID MECHANICS        SAD4A    2
FLUID MECHANICS        SEM4A   12
FLUID MECHANICS        SEM4A    1
FLUID MECHANICS        SEM5B    2
FLUID MECHANICS        SKM     6
FLUID MECHANICS        SKM3(SS)  2
FLUID MECHANICS        SKM4    2
FLUID MECHANICS        SKM4    1
FLUID MECHANICS        SKM4    2
FLUID MECHANICS        SKM4A    4
FLUID MECHANICS        SKM4B    3
FLUID MECHANICS        SKM4C    5
FLUID MECHANICS        SKM5    1
FLUID MECHANICS        SKM5    3
FLUID MECHANICS        SKM5A    4
FLUID MECHANICS        SKM6B    5
FLUID MECHANICS        TD     43
FLUID MECHANICS        UK     26
FLUID MECHANICS        UK1     3
MECHANICS OF MOTOR VEHICLES  DAD5C    7
MECHANICS OF MOTOR VEHICLES  DAD5D    1
MECHANICS OF MOTOR VEHICLES  DAD6C    3
MECHANICS OF MOTOR VEHICLES  J5183-MP  6
INDUSTRIAL MANAGEMENT     SEM5B    4
INDUSTRIAL MANAGEMENT  SEM5C    1
INDUSTRIAL MANAGEMENT  SEM6C    2
INDUSTRIAL MANAGEMENT  SEM7A    5
INDUSTRIAL MANAGEMENT  SEM7B    7
ENGINEERING MECHANICS  DAD2A    8
ENGINEERING MECHANICS  DAD2B   11
ENGINEERING MECHANICS  DEM2A    1
ENGINEERING MECHANICS  DEM2B    1
ENGINEERING MECHANICS  DKM1A    1
ENGINEERING MECHANICS  DKM1B    1
ENGINEERING MECHANICS  DKM2A    6
ENGINEERING MECHANICS  DKM2A    7
ENGINEERING MECHANICS  DKM2B    1
ENGINEERING MECHANICS  DKM2C    1
ENGINEERING MECHANICS  DPT2C    4
ENGINEERING MECHANICS  J205A   51
ENGINEERING MECHANICS  J205B    1
TRENGKAS 1        DSK2A    1
TRENGKAS 1        DSK3    3
TRENGKAS 1        DSK3A    1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DAT2    1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DAT2S2   13
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DAT3    2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DAT3B    1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DAT3B    1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DAT4A    1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DAT4B    1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DAT4C    1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DLS     4
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DLS3    2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DLS4    7
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DLS6    2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DPB3A    1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DPI2(SS)  2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DPM2(SS)  2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DPM5(SS)  1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DPR2(SS)  1
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  DRM2    2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  P2114   47
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  PK     5
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SEM4    2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SEM5    3
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SPK3    2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SPK4    2
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SPK4    3
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SPP     8
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SPP2(SS)  6
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SPP3    5
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SPP3A   21
UNDANG-UNDANG KOMERSAN  SPP4A    3
UNDANG-UNDANG KOMERSAN        SPP4B    1
PEMASARAN STRATEGIK         DPR3A    2
PRINCIPLES OF MARKETING       DAT2    1
PRINCIPLES OF MARKETING       DBS1A   14
PRINCIPLES OF MARKETING       DBS1B    8
MATEMATIK PERKHIDMATAN PELANCONGAN  DUP5    2
MATEMATIK PERKHIDMATAN PELANCONGAN  SUP3(LI)  3
MATEMATIK PERKHIDMATAN PELANCONGAN  SUP4    2
TRAVEL AGENCY OPERATION       DUP2    1
DATABASE SYSTEM           DIP3A    1
DATABASE SYSTEM           DIP3C    1
DATABASE SYSTEM           DIP3-S1  19
DATABASE SYSTEM           F3038-1   8
HIGHWAY ENGINEERING         DKA3B    1
HIGHWAY ENGINEERING         DKA3B    5
HIGHWAY ENGINEERING         DKA3C    1
HIGHWAY ENGINEERING         DKA3E    3
HIGHWAY ENGINEERING         DKA3K    1
HIGHWAY ENGINEERING         DKA4A    5
HIGHWAY ENGINEERING         DKA4A    1
HIGHWAY ENGINEERING         DKA4C    2
HIGHWAY ENGINEERING         DKA5A    1
HIGHWAY ENGINEERING         DKAS1    6
HIGHWAY ENGINEERING         SKA2A    3
HIGHWAY ENGINEERING         SKA3B    2
HIGHWAY ENGINEERING         SKA4    3
HIGHWAY ENGINEERING         SKA4B    4
HIGHWAY ENGINEERING         SKA4-S1  16
HIGHWAY ENGINEERING         SKA5A    5
HIGHWAY ENGINEERING         SKASS    4
AMALAN INDUSTRI           DPB 3B   1
AMALAN INDUSTRI           SPB 6    1
MEKANIK STRUKTUR KAYU 1       DBK3(SS)  3
MEKANIK STRUKTUR KAYU 1       SBK 4    6
MEKANIK STRUKTUR KAYU 1       SBK 6    1
MEKANIK STRUKTUR KAYU 1       SBK3(SS)  1
THEORY OF STRUCTURES         C4303-MP  1
THEORY OF STRUCTURES         DKA3A    7
THEORY OF STRUCTURES         DKA3B    2
THEORY OF STRUCTURES         DKA4A    9
THEORY OF STRUCTURES         DKA4A    5
THEORY OF STRUCTURES         DKA4B    3
THEORY OF STRUCTURES         DKA4B   12
THEORY OF STRUCTURES         DKA5    4
THEORY OF STRUCTURES         DKA6A    2
THEORY OF STRUCTURES         DKA6B    1
THEORY OF STRUCTURES         DKA7    1
THEORY OF STRUCTURES         DKAS2   16
THEORY OF STRUCTURES         PKA6    1
CONSTRUCTION MANAGEMENT       DKA6A    1
CONSTRUCTION MANAGEMENT           DKAS2   15
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY          C5601-MP  2
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY          SKASS    6
ASAS SISTEM KAWALAN             DJK 3    8
ASAS SISTEM KAWALAN             DJK 4    1
ASAS SISTEM KAWALAN             DJK4    7
ASAS SISTEM KAWALAN             DJK5    12
ASAS SISTEM KAWALAN             DJK5(I)  29
ASAS SISTEM KAWALAN             SKE3A    3
ASAS SISTEM KAWALAN             SKE4A    1
ASAS SISTEM KAWALAN             SKE4B    1
PENGALATAN ELEKTRONIK            DET6    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE3A    2
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE3C    2
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE3C    4
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE4B    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE4C    4
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE4C    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE4D   16
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE4E    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE5    3
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE5A    3
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE5B    2
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE5B    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE5B    6
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE5C    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE6A   13
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE6A    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE6C    5
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE6C    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE6J    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE7C    2
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DKE8B    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DTK3    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DTK5A    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DTK5B    4
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DTK5B    6
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DTK5C    4
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DTK6A    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DTK6B    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DTK8A    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  E4160-MP  1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  PK     1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  PKE3    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  PTK2    5
COMPUTER SYSTEMS DIAGNOSIS AND MENTENANCE  DTK5A   26
COMPUTER SYSTEMS DIAGNOSIS AND MENTENANCE  DTK5B   14
COMPUTER SYSTEMS DIAGNOSIS AND MENTENANCE  DTK6A    3
COMPUTER SYSTEMS DIAGNOSIS AND MENTENANCE  DTK7A    3
DIGITAL SYSTEM               DEM4B    2
DIGITAL SYSTEM               DEM7    1
DIGITAL SYSTEM               TD     4
DIGITAL SYSTEM               UK     3
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DEM4A    2
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DEM5    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DEM5A    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DEM5B    7
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DEM6A    1
MICROPROCESSOR SYSTEM & MICRO CONTROLLER  DEM6A    4
WORKSHOP TECHNOLOGY 1           DKM3A    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 1           DTP3    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 1           SKM     1
WORKSHOP TECHNOLOGY 1           SKM1(SS)  1
WORKSHOP TECHNOLOGY 1           SKM2    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 1           SKM4C    2
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 2          DAD3A    3
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 2          DAD3B    2
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 2          J2180    3
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 2          SAD3B    1
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 2          SAD5B    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           3103    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM3(SS)  3
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM3A    9
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM3B    2
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM3B   11
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM3C    2
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM3C    9
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM3D    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM4A    5
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM4B    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM4B    2
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           DKM5X    4
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           J3013    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           J3103-1   9
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           J3103-MP  2
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           PK     1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           SKM3(SS)  4
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           SKM3B    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           SKM4    2
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           SKM4B    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           SKM4C    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           SKM4C    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           SKM5B    1
WORKSHOP TECHNOLOGY 3           UK     41
MECHANICS OF MATERIAL 2          5109    1
MECHANICS OF MATERIAL 2          DKM5A   15
MECHANICS OF MATERIAL 2          DKM5I   19
MECHANICS OF MATERIAL 2          DKM6    1
MECHANICS OF MATERIAL 2          DKM6A    1
MECHANICS OF MATERIAL 2          DKM6B    2
MECHANICS OF MATERIAL 2         DKM6I    2
MECHANICS OF MATERIAL 2         DKM7    1
MECHANICS OF MATERIAL 2         J5109-MP  4
MECHANICS OF MATERIAL 2         PK     15
MECHANICS OF MATERIAL 2         PK     7
MECHANICS OF MATERIAL 2         SEM6A   19
MECHANICS OF MATERIAL 2         SEM7A    2
MECHANICS OF MATERIAL 2         SEM7B    5
MECHANICS OF MATERIAL 2         SEM7C    1
MECHANICS OF MATERIAL 2         SEM8A    1
WORKSHOP TECHNOLOGY           JJ104    2
STRATEGI PERLETAKAN HARGA        DPR4A    4
STRATEGI PERLETAKAN HARGA        P3705    6
PERCUKAIAN MALAYSIA 2          DAT5A    3
PERCUKAIAN MALAYSIA 2          DAT6B    1
PERCUKAIAN MALAYSIA 2          DAT6S3   9
PERCUKAIAN MALAYSIA 2          PK     5
STATICTICS               DAT1B    2
STATICTICS               DPR2A    1
STATICTICS               DPR2B    1
UNDANG-UNDANG HOSPITALITI              3
PROGRAMMING PRINCIPLES         BIP2    40
PROGRAMMING PRINCIPLES         BIP2C   26
NETWORK FUNDAMENTALS          DNS 2A   2
NETWORK FUNDAMENTALS          DNS 2B   11
NETWORK FUNDAMENTALS          DNS 4    9
NETWORK FUNDAMENTALS          DNS2    7
VISUAL BASIC PROGRAMMING        DIP6B    1
VISUAL BASIC PROGRAMMING        DIP6C    5
JAVA PROGRAMMING            DIP5B    2
JAVA PROGRAMMING            F4105-1   4
SEJ. SENI BIN ASIA           DSB5A    1
SEJ. SENI BIN ASIA           DSB5B    2
PEMESINAN CNC              DBK 6    1
PEMESINAN CNC              DBK5(SS)  1
CONTRUCTION MATERIALS AND APPLICATION  DKA2D    1
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)   DEU5(SS)  1
MOTOR CONTROL              DJK 6   11
MOTOR CONTROL              DKE 6    2
PHYSIOLOGY FOR ENGINEER         AEU     1
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)   DEM6A    1
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)   TD     4
MOTOR CONTROL              E5143    6
HIDRAULIC MOBILE            DAD3    14
HIDRAULIC MOBILE            DAD3A    1
HIDRAULIC MOBILE            DAD3A    2
HIDRAULIC MOBILE            DAD3B   11
HIDRAULIC MOBILE            DAD3B    1
HIDRAULIC MOBILE            DAD4A    1
Kejuruteraan Loji Kuasa 3        PK     2
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 1                  DAD1A  1
WORKSHOP TECHNOLOGY 2                   SEM3C  4
FINANCIAL ACCOUNTING FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS  DIB3A  2
FINANCIAL ACCOUNTING FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS  DIB4   3
FINANCIAL ACCOUNTING FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS  DIB4   5
FINANCIAL ACCOUNTING FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS  DIB4A  4
PRINCIPLES OF PURCHASING                 DLS   24
PRINCIPLES OF PURCHASING                 DLS3   9
PRINCIPLES OF PURCHASING                 dls3a  1
PRINCIPLES OF PURCHASING                 dls3b  2
PERCUKAIAN MALAYSIA 1                   P4206  29
FUNDAMENTALS OF TOURISM AND HOSPITALITY          DUP2   5
WEB AUTHORING                       DIP3   2
WEB AUTHORING                       DIP3A  1
WEB AUTHORING                       DIP3B  5
WEB AUTHORING                       DIP3C  1
NETWORK SECURITY                     DIP6A  1
NETWORK SECURITY                     DIP6B  1
NETWORK SECURITY                     PK    2
VISUAL BASIC.NET PROGRAMMING               PK    3
VISUAL BASIC.NET PROGRAMMING               QIP5  15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:88
posted:10/14/2011
language:Malay
pages:114