Docstoc

REP B05 COMPRSA (Excel)

Document Sample
REP B05 COMPRSA (Excel) Powered By Docstoc
					  VEILINGSDATUM / SALE DATE                                       Tel.:        27-41-486 1143
       27.09.2006                                          Fax:        27-41-486 1325
   KATALOGUS / CATALOGUE                                        E-mail:      info@cmw.co.za
        B05                                            Web:       www.cmw.co.za
                    WOLMARKVERSLAG - WOOL MARKET REPORT
                                27 September 2006

                         MARKANALISE / MARKET ANALYSIS
   Die gemiddelde styging in die wolmark van               The average price increase of approximately 3%
   nagenoeg 3% op vandag se veiling, reflekteer              in the wool market on today's sale, simply reflects
   eenvoudig die verswakking van die Rand.                the weakening of the Rand. This exchange rate
   Hierdie wisselkoers gedrewe styging was ook              driven price increase was also present in the out
   van toepassing op onderlyne en saadbesmette              sorts and seed contaminated wool. Even so,
   wol. Nogtans het goeie uitsoek lotte lang fyn             good selected lots of long fine wool, enjoyed
   wol prysstygings van tot 5-6% behaal.                 price increases of up to 5-6%. Competition from
   Kompetisie onder beide vetwoluitvoerders                both grease wool exporters as well as local
   asook plaaslike verwerkers was baie goed en              processors was good so that 99% of the 8000
   99% van die aanbod van 8000 bale is van die              bales was sold. Voorhoede Farm of Caledon
   hand gesit. Voorhoede Plaas van Caledon                fetched R44.20/kg for 1 bale BH wool of 17.2
   behaal R44.20/kg vir 1 baal BH van 17.2 mikron             micron while Mr J de K Schoeman of Somerset
   terwyl Mnr J de K Schoeman van Somerset-Oos              East fetched R42.90 for 2 bales of BL of 18 micron.
   R42.90/kg behaal vir 2 bale BL wol van 18
   mikron.
                       MARKVOORUITSIG / MARKET OUTLOOK
    Die wisselvalligheid en onsekerheid van die              The unstable and uncertain Australian wool
    Australiese wolmark dui daarop dat daar op              market, indicates that at this stage there is no
    hierdie stadium geen duidelike mark neigings             definite clear market tendencies. Although these
    teenwoordig is nie. Alhoewel hierdie                 circumstances make any market forecast
    omstandighede enige vooruitskouing grootliks             erroneous at best, the entrance of the big main
    fouthoudend maak, behoort toetrede van die              role players should contribute positive to the
    groot rolspelers positief tot die mark by te dra.           market.
    Die volgende veiling waarop ongeveer 8000               The next auction will be held on the 4 October
    bale aangebied sal word op 4 Oktober 2006               2006 with approximately 8000 bales on offer,
    gehou, aldus mnr Johan Louw, Bestuurder :               according to Mr Johan Louw, Manager: Wool
    Wolbemarking.                             Marketing.                 NASIONALE VEILINGSOPSOMMING / NATIONAL SALES SUMMARY
                SUID-AFRIKA / SOUTH AFRICA                           KOPERS / BUYERS
  AANBOD    VERKOOP  VERKOPE      PRYSBEWEGING       MARKAANWYSER     BUYER       %    KOPER      %
   OFFER    SOLD   CLEARED      PRICE MOVEMENT     MARKET INDICATOR   Chargeurs      28     BF      7
   6,841     6,734   98.4%          1.0%          3104     Stucken      11    ADF      0
               VOLGENDE VEILING / NEXT SALE                  Seg Masurel     18   Lempriere   0.5
    datum / date       aanbod / offer         opmerkings / remarks    SAWEX       14   New Eng    0.5
     04.10.2006          8,000            Good Selection      Modiano      27
                 AUSTRALIË / AUSTRALIA                     WISSELKOERS / EXCHANGE RATE (ZAR)
            vir week geëindig / for week ended - 22.09.2006             GELDEENHEID        DATUM / DATE
  AANBOD    VERKOOP  VERKOPE      PRYSBEWEGING         EMI (AUD $)      CURRENCY       20.09.2006  27.09.2006
   OFFER    SOLD   CLEARED      PRICE MOVEMENT     MARKET INDICATOR      VSA / USA $       7.34     7.43
   61,870    53,208   86.0%          -1.6%          743           AUD $       5.53     5.69
       AANBOD VOLGENDE VEILINGSWEEK / OFFERING NEXT SALE WEEK                  EURO        9.31     9.62
                       70,745                       STERLING        13.88    14.41
                    MARKVOORUITSIG / MARKET OUTLOOK
CMW WOOL MARKET REPORT                                    71d2ec82-5f10-4e4e-9b2a-023b143110b1.XLS
                              PRICE MOVEMENT FOR GOOD QUALITY WOOL PER MICRON: 2006/2007 SEASON
                                             SOUTH AFRICAN NATIONAL SALE INDICATOR PRICE
                             19 MICRON      20 MICRON      21 MICRON      22 MICRON        23 MICRON     24 MICRON         25 MICRON    ZAR PRICE
            6000
CLEAN PRICE (c/kg)
            5500


            5000


            4500


            4000


            3500


            3000


            2500


            2000
                 11.01  18.01  25.01  01.02    08.02  22.02   02.03   08.03  22.03    05.04   20.04     03.05  17.05      31.05    14.06       23.08    06.09  13.09  20.09
           19 MICRON  3441  3839  3926  4137    4632   4205    4393    4479   4424      0     0       4243  4737      4719     4910       4852    5142  5142  4997
           20 MICRON  3056  3345  3541  3494    4007   3754    3839    3870   3898     3595    3637      3482  3931      4077     4234       4376    4555  4555  4504
           21 MICRON  2967  3133  3259  3400    3628   3485    3535    3552   3490     3232    3248      3232  3584      3749     3784       4041    4155  4155  4025
           22 MICRON  2864  3089  3172  3263    3494   3406    3445    3484   3418     3146    3137      3123  3453      3667     3700       3911    4010  4010  3909
           23 MICRON  2942  3048  3110  3235    3397   3311    3440    3407   3307     3097    3066      3101  3412      3608     3599       3864    3984  3984  3779
           24 MICRON  0   2914  3066  3038    3296   3173    3220    3288   3143     2992    3029      3106  3372      3525     3472       3780    3827  3827  3827
           25 MICRON  2649  2917  2988   0     2828   3029    3066     0   3050     2955    0       3057  3057       0      3374       3626    3638  3638   0
           ZAR PRICE  2206  2320  2382  2493    2641   2572    2612    2627   2590     2425    2427      2466  2671      2835     2817       3016    3069  3069  3072

                                                                 SALE DATE
             CMW WOOL MARKET REPORT                                                                  71d2ec82-5f10-4e4e-9b2a-023b143110b1.XLS
                   HOOGSTE PRYSE / HIGHEST PRICES
                     27 September 2006
                      WES-KAAP / WESTERN CAPE
Voorhoede Plaas, Caledon                       1 BH  17.2  R 44.20 /kg
Voorhoede Plaas, Caledon                       2 AH  17.9  R 43.95 /kg
N de K Uys, Heidelberg                        2 BM  18.5  R 39.45 /kg
Joubert Broers, Swellendam,                      8 BM  20.1  R 35.35 /kg
H Z N van Deventer, Caledon                      1 BMY  19.3  R 34.55 /kg
H Z N van Deventer, Caledon                      1 CL  17.6  R 34.55 /kg
D C Human, Bredasdorp                         2 BMY  18.9  R 34.00 /kg
D C Human, Bredasdorp                         2 BMY  18.9  R 34.00 /kg
N de K Uys, Heidelberg                        2 CM  18.6  R 33.50 /kg
Langkuil Trust C, Caledon                       3 CMY  20.1  R 31.50 /kg


                      OOS-KAAP / EASTERN CAPE
J de K Schoeman, Somerset-Oos                     2 BL  18.0  R 42.90 /kg
M G Connellan, Stutterheim                      3 BH  18.2  R 41.70 /kg
C J van Schalkwyk, Willowmore                     2 BH  17.7  R 41.00 /kg
V B Bursey, King William`s Town                    1 BH  18.4  R 40.80 /kg
Neusberg, Middelburg                         4 CH  17.6  R 40.40 /kg
Neusberg, Middelburg                         6 BH  18.4  R 40.15 /kg
J de K Schoeman, Somerset-Oos                     1 YAM  18.9  R 39.05 /kg
I K Burden, King William`s Town                    1 CH  17.9  R 39.00 /kg
J de K Schoeman, Somerset-Oos                     3 CL  17.7  R 39.00 /kg
M G Connellan, Stutterheim                      3 AMY  18.5  R 38.60 /kg


                       VRYSTAAT / FREE STATE
Vleiplaas, Trompsburg                         3 AH  18.1  R 42.35 /kg
Vleiplaas, Trompsburg                         6 BH  18.2  R 41.45 /kg
Plaatjiesfontein, Trompsburg                     2 BH  18.9  R 38.70 /kg
Plaatjiesfontein, Trompsburg                     1 BH  19.0  R 38.00 /kg
J M Jacobs, Excelsior                         1 AH  19.5  R 36.45 /kg
Vleiplaas, Trompsburg                         9 BF  19.5  R 35.90 /kg
Plaatjiesfontein, Trompsburg                     1 AH  19.8  R 35.65 /kg
Vleiplaas, Trompsburg                         7 BH  19.6  R 35.30 /kg
Vleiplaas, Trompsburg                         3 BFY  19.5  R 35.05 /kg
Vleiplaas, Trompsburg                         4 BY  18.1  R 33.00 /kg


                     NOORD-KAAP / NORTHERN CAPE
P J van der Merwe, Richmond                      2 AH  16.8  R 42.20 /kg
P J van der Merwe, Richmond                      4 AH  18.0  R 41.40 /kg
P J van der Merwe, Richmond                      2 BH  18.6  R 36.45 /kg
P J van der Merwe, Richmond                      2 BH  18.6  R 36.45 /kg
P J van der Merwe, Richmond                      3 AH  18.8  R 36.35 /kg
Kirfjohl, Philipstown                         2 BBL  18.7  R 35.00 /kg
Merilily Boerdery, Hopetown                      4 BM  19.6  R 34.55 /kg
F G J Wiid jr, Hopetown                        1 BH  19.8  R 34.40 /kg
P J van der Merwe, Richmond                      1 AH  19.4  R 33.80 /kg
P J van der Merwe, Richmond                      1 AH  19.4  R 33.30 /kg


Namens CMW, baie geluk!
On behalf of CMW, congratulations!

KOOS STRYDOM - WOLBEMARKING / WOOL MARKETING
                           SA WOOL MARKET INDICATOR MOVEMENT IN ZAR AND USD TERMS
                                          (FOR 12 MONTHS PERIOD UP TO 27.09.2006)

          3500                                                                                  550                                                                                              500


          3000
                                                                                              450
MARKET INDICATOR (ZAR)
                                                                                               MARKET INDICATOR (US$)
                                                                                              400

          2500
                                                                                              350                                                                                              300
          2000

                                                                                              250                                                                                              200
          1500

                          ZAR PRICE
                                                                                              150
                          US$ PRICE          1000                                                                                  100
              11.01  18.01  25.01  01.02  08.02  22.02  02.03  08.03  22.03  05.04  20.04  03.05  17.05  31.05  14.06  23.08  06.09  13.09  20.09  27.09

                                                   SALE DATE
      11.01    18.01  25.01  01.02    08.02  22.02  02.03  08.03    22.03  05.04   20.04   03.05  17.05  31.05   14.06


19 MICRON   3441    3839   3926   4137    4632   4205   4393   4479    4424     0     0   4243   4737   4719    4910
20 MICRON   3056    3345   3541   3494    4007   3754   3839   3870    3898   3595    3637    3482   3931   4077    4234
21 MICRON   2967    3133   3259   3400    3628   3485   3535   3552    3490   3232    3248    3232   3584   3749    3784
22 MICRON   2864    3089   3172   3263    3494   3406   3445   3484    3418   3146    3137    3123   3453   3667    3700
23 MICRON   2942    3048   3110   3235    3397   3311   3440   3407    3307   3097    3066    3101   3412   3608    3599
24 MICRON      0   2914   3066   3038    3296   3173   3220   3288    3143   2992    3029    3106   3372   3525    3472
25 MICRON   2649    2917   2988      0   2828   3029   3066      0   3050   2955      0   3057   3057     0   3374
ZAR PRICE   2206    2320   2382   2493    2641   2572   2612   2627    2590   2425    2427    2466   2671   2835    2817


US$ PRICE   362     384   397   413     427   422   427   421     409   403    408    410   430   427    413
US$/ZAR   6.10    6.04   6.00   6.04    6.18   6.10   6.12   6.24    6.34   6.01    5.95    6.02   6.21   6.64    6.82


CAT NO   A17     A18   A19   A20     A21   A22   A23   A24     A25   A26    A27    A28   A29   A30    A31
550500450
 MARKET INDICATOR (US$)
400350300250200150100
 23.08  06.09  13.09  20.09   27.09


 4852   5142   5142   4997      0
 4376   4555   4555   4504    4487
 4041   4155   4155   4025    4161
 3911   4010   4010   3909    3995
 3864   3984   3984   3779    3884
 3780   3827   3827   3827    3819
 3626   3638   3638     0     0
 3016   3069   3069   3072    3104


  427   429   419   407    418
7.06   7.16   7.33   7.55    7.43


B01   B02   B03   B04    B05

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:10/13/2011
language:Italian
pages:9