Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Taul1

VIEWS: 6 PAGES: 1

									                                   liite tarjouspyyntöön 005 2011
TARJOUSLOMAKE                                    Hinta
1. TEKOJA-LEHTI
Koko: 210x280
Sivumäärä: 2 krt/vuosi 24-sivuinen ja 2 krt/vuosi 16-sivuinen
Painos: noin 36 000 kpl
Sidonta: stiftattu
Paperi: 90g m² offsetpainopaperi
Väri: 4-väri
Aineisto: pdf-tiedosto, ei vedoksia
Liitteet: stiftattu liiite
Postitus: painosta Itella Magazine Pro 2-toimintamallin mukaan
osoitteet toimitetaan tiedostona

Yhden paino- ja postituskerran hinta (24 sivua)
Yhden paino- ja postituskerran hinta (16 sivua)
Yllämainitut hinnat yhteensä (= vertailtava hinta)

2. MUUT TIEDOT

Selvitys ympäristöystävällisyydestä liitteenä             Kyllä / Ei

Yritys täyttää tarjouspyynnön kohdan 12 sovelttuvuus kriteerit    Kyllä / Ei
Liitteenä luettelo toimittajan referensseistä             Kyllä / Ei
Liitteenä näytteitä toimittajan painotyön laadusta          Kyllä / Ei
Liitteenä selvitys toimittajan asiakastuesta ja toimituskyvystä    Kyllä / Ei
Liitteenä selvitys yhdyshenkilön ammattitaidosta (mukaan lukien CV)  Kyllä / Ei

Yrityksen nimi
Y-tunnus
Yhteyshenkilö
Yhteystiedot


Päiväys

Allekirjoitus

								
To top