Docstoc

Bahasa Sunda

Document Sample
Bahasa Sunda Powered By Docstoc
					Nama mata diklat     : Bahasa Sunda

Kelas          : XI TKJ

Nama guru        : Ade Misbahudin
RINGKASAN MATERI

Pek pilih salah sahiji judul drama dihandap

 1.   Capitaru

    Perpisahan kelas – Kanaekan Kelas – Rajaban jeung agustusan

 2.   Tugasna

    Pilih Pamaen lengkap tugas jeung caritana

 3.   Eusina

    Pika seubeuleun, pika reuseupeun, seudiheun anu ahir caritana tobat masing-masing

    kelompok 6 pamaen bebas

 4.   Carana

    Rekam jieun cabaret kanu kaset vita waktuna 60 – 120 meunit

 5.   Ahirna

    Naskah di keutik kumpulkeun jeung hasilna paling lambat

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:325
posted:10/12/2011
language:Indonesian
pages:1