Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Bahasa Sunda

VIEWS: 325 PAGES: 1

									Nama mata diklat     : Bahasa Sunda

Kelas          : XI TKJ

Nama guru        : Ade Misbahudin
RINGKASAN MATERI

Pek pilih salah sahiji judul drama dihandap

 1.   Capitaru

    Perpisahan kelas – Kanaekan Kelas – Rajaban jeung agustusan

 2.   Tugasna

    Pilih Pamaen lengkap tugas jeung caritana

 3.   Eusina

    Pika seubeuleun, pika reuseupeun, seudiheun anu ahir caritana tobat masing-masing

    kelompok 6 pamaen bebas

 4.   Carana

    Rekam jieun cabaret kanu kaset vita waktuna 60 – 120 meunit

 5.   Ahirna

    Naskah di keutik kumpulkeun jeung hasilna paling lambat

								
To top