Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

FLOTA IMPERIUM

VIEWS: 77 PAGES: 3

									FLOTA IMPERIUM
Imperialna flota jest najlepiej zorganizowaną i wyszkoloną armią na wszystkich morzach, a przynajmniej tak twierdzi
imperialna propaganda. Żołnierze okrętowi imperium są uzbrojeni w najlepsze muszkiety, a nawet najmniejsze statki
uzbrojone są w szeregi dział. Statki budowane są w oparciu o najnowsze osiągnięcia akademii inżynierskiej w Nuln.
Krasnoludy mogą budować statki które są cudami techniki, ale za koszt i czas które wydają one na budowę jednego statku
imperium może wyprodukować tuzin okrętów. Elfy mogą mieć lepszych wojowników i szybsze statki, ale te cechy nie wiele
dają gdy imperialne okręty oddadzą kanonadę i zatopią ten zanim on zdąży się zbliżyć.

  Pod sztandarami imperatora znajdują się setki okrętów bojowych podzielona na różnorakie klasy w zależności od
rozmiaru, uzbrojenia i specjalizacji. Wszystkie statki klasy Nuln zawierają uzbrojenie eksperymentalne oraz unikalne
ogromne silniki parowe podobne do tego który napędza legendarne czołgi parowe. Statki klasy Altdorf są kolosalne i mogą
bez trudu konkurować z gigantycznymi statkami orków i okrętami fortecami krasnoludów, są zaledwie dwa porty w
imperium do których te monstrualnych rozmiarów okręty mogą zawinąć. Uzbrojenie altdorfów jest równie imponujące, jedna
burta takiego statku może mieć nawet dwieście armat. Middenheimy to lekkie uniwersalne okręty które stanowią doskonałe
uzupełnienie wszystkich innych klas. Te statki patrolują wybrzeża imperium, chronią ważne szlaki handlowe oraz są główną
bronią przeciwko piratom który terroryzują imperialne wody.

  Imperialna marynarka nie bierze do swego grona byle kogo, każdy członek załogi zostaje wyszkolony by pełni ściśle
określone funkcje na okręcie. Dowódcy takich jednostek to absolwenci imperialnych szkół oficerskich gdzie wpajana jest im
wiedza dotycząca prowadzenia starć na otwartym morzu, uzbrojenia oraz budowy swoich tak i wrogich okrętów.
IMPERIALNA MARYNARKA
Punkty/model:    5p                                  OPCJE:
Punkty/model:    8p                                    Za +3p admirał floty może
Punkty/model:    30p                                   mieć lekką zbroję
Punkty/model:    65p                                   Za +6p admirał floty może
Punkty/model:    50p                                   walczyć dodatkową bronią do
Punkty/model:    80p                                   walki wręcz, za +3p może
         R   WW     US  S   Wt   Żyw   I    A  ZP  Że     mieć pistolet, za +6p może
 Marynarz    4   3     3   3   3    1    3    1  7   4
 Żołnierz    4   4     4   3   3    1    3    1  8   3
                                               mieć muszkiet.
 okrętowy                                           Za +2p kapitan może mieć
 Ogr       6   3     3   4   4    3    3    3  7   3      lekką zbroję.
 okrętowy(B)                                         Za +4p kapitan może walczyć
 Pierwszy    4   5     4   4   3    2    4    2  8   4
 oficer (D)                                          dodatkową bronią ręczną, za
 Inżynier    4   4     4   3   3    2    4    2  8   3(6)    +2p może mieć pistolet.
 okrętowy(D)
 Kapitan     4   5     5   4   4    2    5    3  8   5
 okrętu(K)
 Admirał     4   5     5   4   4    3    5    3  9   5
 floty (K)
RYNSZTUNEK: broń ręczna, pistolet
RYNSZTUNEK: broń ręczna, pistolet, lekka zbroja
RYNSZTUNEK: broń ręczna, pistolet
RYNSZTUNEK: broń ręczna, pistolet, lekka zbroja
RYNSZTUNEK: broń ręczna, muszkiet
RYNSZTUNEK: broń ręczna
RYNSZTUNEK: broń ręczna
ZASADY SPECJALNE: imperialny fach(inżynier)

Imperialny fach
Dopóki inżynier jest na rodzimym okręcie jego żegluga rośnie do 6.

ŻAGLOWIEC KLASY „MIDDENHEIM”
Punkty/model: 800               Wielkość jednostki: 1            OPCJE:
                                                Za +25p. może mieć figurę sigmara
         Ruch    Pancerz   Ładowność  Punkty struktury             lub córkę Mannana
 Middenheim   14     12/ 9    20      8                     Za +20p. można wykupić kanonadęUZBROJENIE: po siedem dział pokładowych na każdej burcie

SPRZĘT: żagiel, bocianie gniazdo, kotwica, liny abodrażowe
ZAŁOGA: 10-20
ZASADY SPECJALNE: zwrotny, dyscyplina
OKRĘT KLASY „NULN”
Punkty/model: 740               Wielkość jednostki: 1            OPCJE:
                                                Zamiast wyrzutni rakietowej na
         Ruch    Pancerz   Ładowność  Punkty struktury             pokładzie można zamontować
 Nuln      14     10/ 10   10      7                     piekłomiot bez zamiany kosztu
                                                Za +40p może miec rozszczepiony
                                                ostrzał
                                                Za +30p może mieć zasadę kanonada
UZBROJENIE: dwa działa okretowe na każdej burcie, piekłomiot na każdej burcie,         Za +20p za każde można zastącić
wyrzutnia rakietowa na pokładzie
                                                działa okrętowe wyrzutniami
                                                rakietowymi.
SPRZĘT: imperialny silnik parowy, żagiel, wzmocniony pancerz, kotwica             Za +30p okręt może mieć uzbrojeni
ZAŁOGA: 10                                           eskperymetalne
ZASADY SPECJALNE:
Figura sigmara
  Załoga z figurą simaga na pokładzie ma premię +2 do wyniku walki w pierwszej turze każdej walki.
Córka Mannana
  Załoga z córką kapitana ma +1 do wszystkich testów żeglugi.
Uzbrojenie eksperymentalne
  Przerzut wszystkich niewypałów przy strzelaniu z broni okrętowej, jeżeli po raz drugi wypadnie niewypał +1 do wyniku rzutu na tabelę
niewypałów.
Imperialny silnik parowy
 +k6 do rzutu na ruchu. Jeżeli wypadanie 1 na dodatkowej kości okręt nie będzie mógł się poruszyć dalej niż 10cali.

								
To top