Docstoc

Pr. dato

Document Sample
Pr. dato Powered By Docstoc
					                   Dugnadsliste for 2007 - 2008        pr. 16.05.07     Justert:
 Dato       Hovedansvarlig        Telefon          Medhjelpere       Telefon     Medhjelpere       Telefon
16/ Sep. Aker, Lars/Berit          6939 8023 Larsen, Rolf Werner           6934 0131 Movik, Bjarne         6935 3488
                             Hunn, Tore og Solrunn Winsnes     6939 0211 Ruud, Per Ole         6939 0029
                             Weberg-Larsen, Anita/Fredrik     6934 3062 Ek, Arne            6939 0211
23/ Sep.  Krosby, Anders/Jorun       6934 6997 Nilsen, Kari Ekeberg/Odd Gunnar     6935 3770 Dreier, Ole Herman W.     6934 2393
                             Bjørnstad, Ann-Kristin/Sander     6932 8233 Antonsen, Gjermund       6939 1991
                             Svandal, Magne
30/ Sep.  Mangersnes, Josh /Nina      6933 0389 Mangersnes, Anne Marte          6933 0389  Anfinsen, Wenche      6914 1950
                             Kjell Kristoffersen          6939 1161  Sandnes, Pål        6914 1950
 7/ Oct.  Pettersen Arne/Inger Berit    6933 1696 Elvestad, Tone/Jon            6933 1169  Pettersen, Nina       6933 1696
                             Paulsen, Kristine Roll/Gisle     6932 8743  Karlsen, Svein R.      6931 3459
14/ Oct.  Stenseth, Per/Astrid       6931 8315 Johansson, Emma/Ann K./Simon       6935 3092  Høie, Kåre         934 52 931
                             Bekhus, Espen             6932 7377  Holm, Arne         6932 7109
21/ Oct.  Hurrød, Lise Lene/Olav      6932 9549 Mathisen, Unni/Jappen          6934 3133  Jarmann, Per J.       6931 1632
                             Hansen, Mona Mathisen         6931 3830  Aakre, Rolf         6931 3657
28/ Oct.  Norum, Knut/Gunn         6939 0489 Norum, Ida/Marte             6939 0489  Ottesen, Jan/Audny     6928 2641
 4/ Nov.  Kahrs, Jojo/Arnhild        6939 0662 Kahrs, Christian Kirknes         951 42 134  Riddervold, Marianne    6939 1288
                             Kahrs, Marit Kirknes                Fasting, Mari
11/ Nov.  Ruud, Øystein/Elisabeth      6939 1731 Ruud, Henriette             6939 1731  Teigland, Jarle       6933 7591
                             Sikkeland, Agnes           6931 9125  Sikkeland Hansen, Olav   6913 2206
18/ Nov.  Jakobsen, Svein/Gunn A.      6934 1340 Jakobsen, Elise/Espen          6934 1340  Sommerfelt, Jorun      6928 2686
                             Martinussen, Liva/Jakob        6934 0527  Soukop, Milos        6931 3840
25/ Nov.  Antonsen, Siv/Terje        6939 0164 Husebye, Birgitte/Aamodt, Bent O.    6939 6043  Antonsen, Karl       6939 0844
                             Haabeth,Turid/ Nilsen S. Roger    6934 1634  Aker, Hans/Lise       6939 7746
 2/ Dec.  Karlsen, Tom A./Unni Strand    6933 1541 Karlsen, Kjell A.            6933 1541  Mordt, Camillo       6939 0291
                             Karlsen, Marie Skarpaas        6939 7590  Karlsen, Leif A.      6931 7608
 9/ Dec.  Olaussen, Trine/Per        6939 0882 Olaussen, Kamilla/Marie         6939 0882  Østhagen, Sindre K.     971 66 212
                             Nordvik, Bjørn            6933 5335  Nordvik, Monica Di Hiller  6933 5335
                             Lars Ketil Liane           950 92 360  Steinar Ekeberg       6933 4435
16/ Dec.  Husebye, Bjørn W.         6939 0130 Hansen, Gerd/Tore            6931 6470  Aker, Lars         6939 8023
                             Martinsen, Truls H.          9019 9956  Tore Bøhaugen        917 70 120
26/ Dec.  Skihyttegruppa 2. juledag     900 16 992 Gudmestad, Kari             6934 6704  Borgersen, Jorun      6934 6949
                             Olsen, Mette Strand          6931 5818  Bekhus, Alf H.       6934 5225
 6/ Jan.  Skjeltorp, Vigdis/Dag       6939 1337 Skjeltorp, Trine/Ole Edvind       6939 1337
                             Hansen, Emilie/Knut Harry/Sander   6933 7370  Zachariassen, Eva      6933 7370
13/ Jan.  Simonsen, Sven          6931 6272 Simonsen, Nele/Siv            6931 6272  Andersen, Stein       6939 1107
                             Bjørland, Tor/Grete/Ivar       6932 3388  Hansen, Åge R.       6928 2895
                             Reigstad, Ivar            970 92 368
20/ Jan.  Brønn, Thorleif          6939 0891 Brønn, Kathrine             958 68 304Johansen, Magnus        958 68 304
                             Kristiansen, Mari-Ann/Gjermund    6932 5608 Kristiansen, Ole H./Per H.   6932 5608
27/ Jan.  Skedsmo, Karin/          6930 9499 Alexandersen, Sigrid/Kristin/Bertil   6933 3979 Alexandersen, Guro/Stine    6933 3979
      Danevad, Espen          6931 9499 Hanssen, Ole J./Tone Røed        6934 9497 Skedsmo, Petter Kristian    936 41 852
 3/ Feb.  Klavestad, Gerd/John       6934 6533 Heidenstrøm, Sara/Rebekka/Bjørn     6931 3911 Klavestad, Lars Ole      6931 2215
                             Per Aaberg              6935 3348 Klavestad, Anne Sofie     9062 8827
10/ Feb.  Kjellesvik Tellef/Solgunn G.   6934 3399 Kjellesvik Frida/Ragnhild        6934 3399 Bromander, Axel/Marit     6933 1128
                                                     Bromander, Gitte/Nicoline   6933 1128
17/ Feb. Mathisen, Ann-Kristin/Ove       6936 5445 Mathisen,Ttea             6913 1124 Lunde, Tove          6913 2851
     Aarstein                    Marthinsen, B. Yngvar         6933 1965 Lunde, Kai M.         6913 1124
                                                     Hansen, Rolf A.        916 30 326
24/ Feb. Hansen, Tore H/Gerd          6931 6470 Henriksen, Torunn/Svein/Knut J.    6931 3679 Aasbrenn, Kjell        6931 6270

 2/ Mar. Kilmork, Jarle/Helena         6934 7877 Kilmork, Ragnhild/Christian      6934 7877  Furuheim, Knut M./Maria   6930 8682
                             Josefsen, Bjørn Roar/Kristin      6934 5155  Josefsen, Amund/David    6934 5155
 9/ Mar. Stokseth, Tor A./Randi        6933 1550 Strand Olsen, Andreas K./Haakon    6931 5813  Sanna, Joackim/Ove     958 38 575
                             Armstrong, Ingrid           6969 2080  Strømseter, Kari      6939 0152
                             Larsen, Terje             6932 9338
                             Kristiansen, Lasse           400 68 996Slensvik, Jan Olav       6932 8218
20/ Mar. Aker, Lars/Berit (Skjærtor.)     6939 8023 Larsen, Rolf Werner          6934 0131 Forsberg, Carl Alfred     6934 0819
                             Gunnar Andreassen           6939 9204 Solheim, Helge Andre      6933 6699
24/ Mar. Skihyttegruppa 2. Påskedag      6931 6470 Gudmestad, Kari            6934 6704 Borgersen, Jorun        6934 6949
                             Olsen, Mette Strand          6931 5818 Michelsen, Kjell        6934 9203
30/ Mar. Modahl, Saur/Einar          6931 1287 Gulliksen Mæhlum, Eivind/Gisle     6933 0272 Høye, Christina        6933 7616
                             Syversen, Elisabeth          6933 0272 Ottesen, Henrik        6931 3492
                             fam Lundberg                   Kilde, Kristoffer Sigurd    6939 9700
 6/ Apr. Olaussen, O/Mauland, T        6931 0031 Edvardsen, Kåre S./Arne Edvard     6933 5390 Baastad, Inger Marie      995 30 141
                             Tveterås, Susanne/Trygve        3932 5129 Brunes, Morten Taraldsten   416 59 740
                             Kilde, Gunn/Tor Reidar         6939 9700
13/ Apr. Aleksandersen,Per/Solbjørg      6939 7734 Aleksandersen, Kristine/Marte     6939 7734 Nipe, Kirsten/Knut       6939 0017
                             Larsen, Lars O./Karl Kristian     6934 9437 Hansen, Kim Min/Rolf      6933 1466
20/ Apr. Leister, Erik (Kiosk)         6939 0710
27/ Apr. Svandal, Anne M./Simon        6939 1821
   Dugnadsliste 2006/2007 - alfabetisk
Dato   Navn                 Dato    Navn               Dato      Navn
 25/ Nov. Aker, Hans/Lise            16/ Dec.  Husebye, Bjørn W.          23/ Sep.  Nilsen, Kari Ekeberg/Odd Gunnar
 16/ Dec. Aker, Lars               14/ Oct.  Høie, Kåre             13/ Apr.  Nipe, Kirsten/Knut
 16/ Sep. Aker, Lars/Berit            30/ Mar.  Høye, Christina           9/ Dec.  Nordvik, Bjørn
 20/ Mar. Aker, Lars/Berit (Skjærtor.)      25/ Nov.  Haabeth,Turid/ Nilsen S. Roger    9/ Dec.  Nordvik, Monica Di Hiller
 13/ Apr. Aleksandersen, Kristine/Marte     18/ Nov.  Jakobsen, Elise/Espen        28/ Oct.  Norum, Ida/Marte
 13/ Apr. Aleksandersen,Per/Solbjørg       18/ Nov.  Jakobsen, Svein/Gunn A.       28/ Oct.  Norum, Knut/Gunn
 27/ Jan. Alexandersen, Guro/Stine        21/ Oct.  Jarmann, Per J.           9/ Dec.  Olaussen, Kamilla/Marie
 27/ Jan. Alexandersen, Sigrid/Kristin/Bertil  20/ Jan.  Johansen, Magnus           6/ Apr.  Olaussen, O/Mauland, T
 13/ Jan. Andersen, Stein            14/ Oct.  Johansson, Emma/Ann K./Simon     9/ Dec.  Olaussen, Trine/Per
 30/ Sep. Anfinsen, Wenche            2/ Mar.  Josefsen, Amund/David        28/ Oct.  Ottesen, Henrik
 23/ Sep. Antonsen, Gjermund           2/ Mar.  Josefsen, Bjørn Roar/Kristin    28/ Oct.  Ottesen, Jan/Audny
 25/ Nov. Antonsen, Karl             4/ Nov.  Kahrs, Christian Kirknes       7/ Oct.  Paulsen, Kristine Roll/Gisle
 25/ Nov. Antonsen, Siv/Terje           4/ Nov.  Kahrs, Jojo/Arnhild          3/ Feb.  Per Aaberg
 9/ Mar. Armstrong, Ingrid            4/ Nov.  Kahrs, Marit Kirknes         7/ Oct.  Pettersen Arne/Inger Berit
 26/ Dec. Bekhus, Alf H.             2/ Dec.  Karlsen, Kjell A.           7/ Oct.  Pettersen, Nina
 14/ Oct. Bekhus, Espen              2/ Dec.  Karlsen, Leif A.          13/ Jan.  Reigstad, Ivar
 13/ Jan. Bjørland, Karin             2/ Dec.  Karlsen, Marie Skarpaas       4/ Nov.  Riddervold, Marianne
 13/ Jan. Bjørland, Tor/Grete/Ivar        7/ Oct.  Karlsen, Svein R.          11/ Nov.  Ruud, Henriette
 23/ Sep. Bjørnstad, Ann-Kristin/Sander      2/ Dec.  Karlsen, Tom A./Unni Strand     16/ Sep.  Ruud, Per Ole
 26/ Dec. Borgersen, Jorun            6/ Apr.  Kilde, Gunn/Tor Reidar       11/ Nov.  Ruud, Øystein/Elisabeth
 24/ Mar. Borgersen, Jorun            6/ Apr.  Kilde, Kristoffer Sigurd      30/ Sep.  Sandnes, Pål
 10/ Feb. Bromander, Axel/Marit          2/ Mar.  Kilmork, Jarle/Helena         9/ Mar.  Sanna, Joackim/Ove
 10/ Feb. Bromander, Gitte/Nicoline        2/ Mar.  Kilmork, Ragnhild/Christian     11/ Nov.  Sikkeland Hansen, Olav
 6/ Apr. Baastad, Inger Marie          10/ Feb.  Kjellesvik Frida/Ragnhild      11/ Nov.  Sikkeland, Agnes
 6/ Apr. Brunes, Morten Taraldsten       10/ Feb.  Kjellesvik Tellef/Solgunn G.    13/ Jan.  Simonsen, Nele/Siv
 16/ Dec. Bøhaugen, Tore+B146          26/ Nov.  Klavestad, Anne Sofie        13/ Jan.  Simonsen, Sven
 20/ Jan. Brønn, Kathrine             3/ Feb.  Klavestad, Gerd/John         9/ Dec.  Østhagen, Sindre K.
 20/ Jan. Brønn, Thorleif            12/ Nov.  Klavestad, Lars Ole         27/ Jan.  Skedsmo, Karin/
 27/ Jan. Danevad, Espen             9/ Mar.  Kristiansen, Lasse         27/ Jan.  Skedsmo, Petter Kristian
 23/ Sep. Dreier, Ole Herman W.         20/ Jan.  Kristiansen, Mari-Ann/Gjermund   26/ Dec.  Skihyttegruppa 2. juledag
 6/ Apr. Edvardsen, Kåre S./Arne Edvard     20/ Jan.  Kristiansen, Ole H./Per H.     24/ Mar.  Skihyttegruppa 2. Påskedag
 16/ Sep. Ek, Arne                30/ Sep.  Kristoffersen, Kjell         6/ Jan.  Skjeltorp, Trine/Ole Edvind
 9/ Dec. Ekeberg, Steinar            23/ Sep.  Krosby, Anders/Jorun         6/ Jan.  Skjeltorp, Vigdis/Dag
 7/ Oct. Elvestad, Tone/Jon           13/ Apr.  Larsen, Lars O./Karl Kristian     9/ Mar.  Slensvik, Jan Olav
 4/ Nov. Fasting, Mari             16/ Sep.  Larsen, Rolf Werner         20/ Mar.  Solheim, Helge Andre
 20/ Mar. Forsberg, Carl Alfred         20/ Mar.  Larsen, Rolf Werner         18/ Nov.  Sommerfelt, Jorun
 2/ Mar. Furuheim, Knut M./Maria         9/ Mar.  Larsen, Terje            18/ Nov.  Soukop, Milos
 26/ Dec. Gudmestad, Kari            20/ Apr.  Leister, Erik (Kiosk)        14/ Oct.  Stenseth, Per/Astrid
 24/ Mar. Gudmestad, Kari             9/ Dec.  Liane, Lars Ketil           9/ Mar.  Stokseth, Tor A./Randi
 30/ Mar. Gulliksen Mæhlum, Eivind/Gisle     30/ Mar.  Lundberg               9/ Mar.  Strand Olsen, Andreas K./Haakon
 20/ Mar. Gunnar Andreassen           17/ Feb.  Lunde, Kai M.            26/ Dec.  Strand Olsen, Mette
 6/ Jan. Hansen, Emilie/Knut Harry/Sander    17/ Feb.  Lunde, Tove             24/ Mar.  Strand Olsen, Mette
 16/ Dec. Hansen, Gerd/Tore           30/ Sep.  Mangersnes, Anne Marte        9/ Mar.  Strømseter, Kari
 13/ Apr. Hansen, Kim Min/Rolf          30/ Sep.  Mangersnes, Josh /Nina       27/ Apr.  Svandal, Anne M./Simon
 21/ Oct. Hansen, Mona Mathisen         17/ Feb.  Marthinsen, B. Yngvar        23/ Sep.  Svandal, Magne
 17/ Feb. Hansen, Rolf A.            16/ Dec.  Martinsen, Truls H.         30/ Mar.  Syversen, Elisabeth
 24/ Feb. Hansen, Tore H/Gerd          18/ Nov.  Martinussen, Liva/Jakob       11/ Nov.  Teigland, Jarle
 13/ Jan. Hansen, Åge R.             17/ Feb.  Mathisen, Ann-Kristin/Ove Aa.     6/ Apr.  Tveterås, Susanne/Trygve
 27/ Jan. Hanssen, Ole J./Tone Røed       21/ Oct.  Mathisen, Unni/Jappen        16/ Sep.  Weberg-Larsen, Anita/Fredrik
 3/ Feb. Heidenstrøm, Sara/Rebekka/Bjørn    17/ Feb.  Mathisen,Ttea             6/ Jan.  Zachariassen, Eva
 24/ Feb. Henriksen, Torunn/Svein/Knut J.    24/ Mar.  Michelsen, Kjell          21/ Oct.  Aakre, Rolf
 14/ Oct. Holm, Arne               30/ Mar.  Modahl, Saur/Einar         24/ Feb.  Aasbrenn, Kjell
 16/ Sep. Hunn, Tore og Solrunn Winsnes      2/ Dec.  Mordt, Camillo
 21/ Oct. Hurrød, Lise Lene/Olav         16/ Sep.  Movik, Bjarne
 25/ Nov. Husebye, Birgitte/Aamodt, Bent O.
Opplysninger vedr. hyttevakter

Hei alle erfarne og nye dugnadsmedlemmer, og velkommen til et nytt år til Skihytta!

Ovenfor presenteres forslaget til årets dugnadsliste, og vi håper at alle kan stille til denne så viktige jobb.

Det er utarbeidet et skriv som heter: ”Hjelp jeg har fått hyttevakt. Hva gjør jeg da?” Det fås ved
henvendelse til Hyttestyret, og bygger på erfaringer som mannskapene har gjort gjennom mange
år. Skrivet kan være nyttig for nye og som gjenoppfrisking for de erfarne. Gode forslag mottas
med takk. NB! Hovedansvarlig må ringe medhjelperne og kontrollère at de er klar over sin vakt!

Pengeveske/nøkler hentes hos Tore H. Hansen i Traraveien 52, tlf. 6931 6470. Dit skal den også
returneres etter endt vakt. Husk å skrive i dugnadsboken.

En viktig del av FSK’s inntekter kommer som kjent fra dugnadsinnsatsen på Skihytta. Dessuten
får vi meget positiv respons både fra byens innbyggere og næringsliv for den innsatsen som
gjøres i marka og på Breidablikk. Vi håper igjen på en snørik vinter og velvillighet fra
medlemmene, slik at hytta kan holdes åpen med og uten snø.

NB! 9-gjengen er historie, nå er det 10-gjengen. Den/de hovedansvarlig(e) bør møte noe før 09.00,
for er det godt vær bør vaffelsteking skje kontinuerlig for å ta imot ”hovedtrykket” fra ca.11.30-14.00

Denne oversikt kommer kun i FS-Posten, på hjemmesiden og som oppslag på Skihytta.

Medhjelperne bør ikke møte før 11.00(væravhengig, og avtales med hovedansvarlig). Det kan
også avtales hvem som avslutter dugnaden. (Kfr «Vakt på Skihytta»). Vakter kan byttes
innbyrdes hvis tidspunktene ikke passer, men husk at antallet som byttes må være slik at det
ikke blir for få på vakt. Normalt trengs 6-7 stk, hvis skisøndag bør det være 8-10 stk inkl kiosken.

Hvis det er skiføre på lørdager, er det hovedansvarlige påfølgende søndag som også tar denne.
I de tilfeller hytta er leid ut lørdag, tas salget i kiosken, eventuelt klubbrommet, som også kan
åpnes ved stor pågang på de vanlige søndager.

Dersom dere savner noen på lista, håper vi at dere tar kontakt Jan Erik på telefon: 6934 3413
eller mobil 900 16 992. Eller Jan H. Martinussen tlf 6934 0527

Hvis det er manko på varer ifb med dugnaden, er det et ønske at hovedansvarlig etter
endt vakt ringer JEP på tlf. 900 16 992, slik at bestilling kan skje påfølgende dag. Takk!

Vennlig hilsen hyttestyret

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:10/6/2011
language:Norwegian
pages:3