Docstoc

Ganapati Aarti

Document Sample
Ganapati Aarti Powered By Docstoc
					   ai   a       ha  i   n
  Ja Dev Jai Dev – Ganesh Aarti Bhajan
                Ganesha Aar Bhajan S
       Jai Dev Jai Dev – G     rti   Song

          r
       Shendur Lal Chadh      hha
                hayo Achch Gajmuk  khko
          ondil Lal Bi
          Do           auriharko
                iraje Sut Ga

          ath
         Ha Liye Gu udladdu Sai Survarko
          ima Kahe N Jay Laga Hoo Padk
        Mahi    Na    at     ko

           Dev   ri    Vidhyasukh
       Jai Dev D Jai Shr Ganaraj V    hdata
           a         ra
       Dhanya Tumara Darshan Mer Man Ram mata

           Dev   ri    Vidhyasukh
       Jai Dev D Jai Shr Ganaraj V    hdata
           a         ra
       Dhanya Tumara Darshan Mer Man Ram mata

          avbhagati S Koi Shara
         Bha     Se    anagat Ave
          ntat   t
         San Sampat Sabahi Bharpur Pave e

          se
         Ais Tum Mah      o
               haraj Moko Ati Bhave
         Go     n     Gun
          osavinandan Nishidin G Gave,

           Dev   ri    Vidhyasukh
       Jai Dev D Jai Shr Ganaraj V    hdata
           a         ra
       Dhanya Tumara Darshan Mer Man Ram mata

 

				
DOCUMENT INFO
Stats:
views:103
posted:10/6/2011
language:English
pages:1