Air Force Selection 2011 Air Force IDNO Officer Name

Document Sample
Air Force Selection 2011 Air Force IDNO Officer Name Powered By Docstoc
					    Selection- 2011 - Air Force
IDNO  Officer Name       Child Name         Marks
0001  RMDJC Samaranayake    SAMARANAYAKE, R.M.D.S.L.  8286.00
0002  C Wickramarathne     WICKRAMARATHNE, S.V.    8441.00
0003  BP Karunanayake      KARUNANAYAKE, R.M.     8590.00
0004  A Hettiarachchi      HETTIARACHCHI, A.G.     4070.00
0005  WP Hewagama        HEWAGAMA, N.N.       2675.00
0006  DGTS Edirasinghe     EDIRISINGHE, D.G.D.T.    5733.00
0007  SK Weerasekara      WEERASEKARA, B.M.      8123.00
0008  PMNS Kulatunga      KULATHUNGA, P.M.D.S.    5278.00
0009  IN Rajasooriya      NISSANKA, N.L.       2900.00
0010  DVP Wijethunga      ALMEIDA, T.T.D.       1740.00
0011  PS Hewage         HEWAGE, C.Y.        8040.00
0012  SP Pemasiri        DAMSINI, S.P.S.       8950.00
0013  K Sumanasiri       ISURULANKA, K.K.      8350.00
0014  KSN Ranaweera       RANAWEERA, K.S.N.      6317.00
0015  RAR Nishantha       RANATHUNGE, R.A.S.R.H.   7858.00
0016  GBH Kandambi       KANDAMBI, R.D.H.      8057.00
0017  N Vitharana        VITHARANA, M.M.S.      3450.00
0018  DMT Kumaradasa      AKARSHANA, M.T.D.      5410.00
0019  HMB Herath        HERATH, H.M.L.J.      8917.00
0020  LHR Hapuarachchi     RANDAHARA, L.H.R.N.     4887.00
0021  KVM Dias         DIAS, K.V.I.U.       7715.00
0022  SA Rajapaksha       RAJAPAKSHA, U.I.      4486.00
0023  PDSPBotheju        BOTHEJU, P.T.D.G.R.D.    8360.00
0024  KH Keerthirathne     KARIYAWASAM, K.H.N.K.    4700.00
0025  RD Sumanasiri       DEEWINDA, R.D.S.      8733.00
0026  WG Weerasinghe      WEERASINGHE, W.N.L.     8605.00
0027  MGSCK Senavirathne    SENEVIRATHNA, M.G.K.    8112.00
0028  DA Senaka         DOLAWATHTHAGE, T.P.     7761.00
0029  PH Kusumsiri       DANDENIYA, P.H.S.S     3625.00
0030  INV Fernando       FERNANDO, I.G.K.      4950.00
0031  SAN Gunawardena      GUNAWARDHANA, S.A.S.S.   8195.00
0032  UM Karunarathne      KARUNARATHNE, U.M.W.K.O.  8075.00
0033  PH Premachandra      VINODYA, P.H.V.       1650.00
0034  OWG Sarathchandra     SARATHCHANDRA, O.W.S.C.   8650.00
0035  AM Jayatissa       BINODITH, A.W.M.M.     9021.00
0036  D Priyntha        DELESHA, D.M.        9033.00
0037  G Rathnapala       RATHNAPALA, G.E.D.     7960.00
0038  DL Priyantha       GIHANSA, D.G.        8845.00
0039  PGSK Dias         DIAS, P.G.A.M.       9043.00
0040  EDS Dayarathne      HIDESARA, E.D.D.      7483.00
0041  PR Priyadharshana     NETHMINI, P.I.       2233.00
0042  STC Manorathne      MANORATHNE, S.T.C.     4940.00
0043  KS Weerasinghe      KETHAKI, W.V.        8309.00
0044  KRD Bandara        BANDARA, K.R.L.S      8145.00
0045  HAC Peiris       PEIRIS, W.S.A.N.         7693.00
0046  WMNK Weerasekara    WEERASEKARA, W.M.C.T.      7737.00
0047  DK Indunild       KAVINDYA, B.K.S.         2400.00
0048  AWLP Kumara       LAKSHAN, A.W.M.         7859.00
0049  KANS Jayarohana     JAYAROHANA, K.A.A.L.       4733.00
0050  KRD Sirisena      KUMARARATHNA, K.T.H.       7623.00
0051  HDRP Mendis       MIHISARA, H.D.D.         8640.00
0052  WUD Perera       PERERA, W.H.R.          8460.00
0053  S Leel         NIWANTHAKA, S.D.P.        7697.00
0054  NU Kapila        SHANAKA, N.U.P.         8188.00
0055  WADS Deshapriya     DESHAPRIYA, W.A.S.M.       3605.00
0056  JADP Jayakodi      JAYAKODY, J.A.N.D.        4517.00
0057  MKS Gunarathne     GUNARATHNA, M.K.S.D.       7843.00
0058  RPR Janaka       RANTHILAKA, R.P.L.G.A.      8250.00
0059  VKLIP Jayasena     JAYASENA, V.K.L.K.I.       7350.00
0060  GPS Jayasinghe     JAYASINGHE, G.P.S.N.       8315.00
0061  HPS Senadeera      SENADEERA, H.P.V.O.       8510.00
0062  N Ananda        NAURUNNAGE, G.N.         5850.00
0063  MT Champika       AMAKARA, M.K.          6480.00
0064  SA Nimalsiri      SUNDARAPPERUMA, S.A.A.K.     6105.00
0065  SNN Kumarasiri     VIHANGA, S.N.M.          540.00
0066  HRN Jayalal       PRABASHWARA, H.R.K.       6520.00
0067  WSN Gunrathne      MADUSHAN, W.A.P.         1217.00
0068  EGRPVKGoondeniya    GOONDENIYA, E.G.R.P.U.      5473.00
0069  KHAP Kumara       SAWBAGYA, K.H.A.I.        8223.00
0070  PKR Jayantha      SANKALPA, P.K.I.         7050.00
0071  RAJ Karunasiri     SANDAMALI, R.A.R.T.       4883.00
0072  NPR Nuwarpaksha     NUWARAPAKSHA, N.P.T.Y.      3050.00
0073  K Ruwan         KAVISHA, K.S.          7687.00
0074  MCP Gunathilake     GUNATHILAKA, M.S.N.P.      1565.00
0075  ARA Ramanayake     RAMANAYAKE, A.R.S.K.S.      7839.00
0076  BHCR Wijesinghe     WIJESINGHE, B.H.N.M.       5060.00
0077  HA Nilushan       GEESAN, M.A.C.          542.00
0078  WPMKP Wickramasooriya  WICKRAMASOORIYA, W.P.M.K.K.P.S  2417.00
0079  AMGITK Alwis      ALWIS, A.M.G.S.T.D.       7064.00
0080  DMWK Dissanayake    KAVISHKA, D.M.I.         2395.00
0081  DMCK Dissanayake    DISSANAYAKA, D.M.Y.S.      6065.00
0082  GBUAK Fernando     SADAKUMARI, K.R.         5562.00
0083  MGDMK De Silva     SHAVINDA, M.G.T.         3395.00
0084  ML Wijekumara      SAVENJITH, M.D.         6017.00
0085  AMSK Attanayake     ATTANAYAKE, A.M.C.N.S.      3190.00
0086  BP Samantha       KAVINDA.B.P.M.          5723.00
0087  APNS Arunasriya     DESANJANA, A.P.V.        7795.00
0088  M Ajith         JAYARATHNA, M.N.H.        8289.00
0089  MKNS Gunasinghe     GUNASINGHE, M.K.M.S.K.      590.00
0090  KH Samantha       DEWMINI, K.H.T.         8147.00
0091  WDR Prasanna      WALIMUNI, W.D.K.H.        6642.00
0092  JBPR Kumara     PABASARA, J.B.S.       7792.00
0093  MH Shantha      DILSHAN, M.H.S.C.       1585.00
0094  HSP Fonseka     FONSEKA, H.F.D.T.       2480.00
0095  AL Jayakodige    JAYAKODIGE, L.T.       7593.00
0096  MGR Ariyadasa    ARIYADASA, M.G.G.S.      3883.00
0097  TT Priyanka     SUPUN, T.C.          2345.00
0098  LG Niroshani     RATHNAYAKE, S.S.        592.00
0099  WADSK Dissanayake  SENADEERA, S.D.S.M.      4688.00
0100  DAN Kumari      DISSANAYAKE, E.Y.L.      3724.00
0101  MGG Thilakarathne  THILAKARATHNA, M.G.M.H.    4005.00
0102  ULRS Gunasinghe   GUNASINGHE, U.L.S.L.     8050.00
0103  DMK Jayanath     DISSANAYAKE, D.M.U.A.     5821.00
0104  HKWP Guruge     GURUGE, A.V.W.P.       9472.00
0105  AL Wasantha Kumara  LIYANAGE, I.C.        7920.00
0106  BPSK Brandiwatta   SATHSARA, B.A.        8227.00
0107  DJ Mohandiramge   JAYAWEERA, M.A.D.       6517.00
0108  DAP Jayasinghe    JAYASINGHE, D.D.H.      1100.00
0109  UGK Manjula     GAMAGE, M.T.T.        3195.00
0110  HHPSK Siriwardena  SIRIWARDANA, H.H.K.S.     2775.00
0111  EW Chandana     SATHSARANI, E.W.K.N.     1633.00
0112  MLV Gunawardena   GUNAWARDANA, V.K.       6160.00
0113  HMP Nandaka Kumara  HERATH, H.M.D.S.       7865.00
0114  SGJS Dayarathne   DAYARATHNE, S.N.G.D.S.    7683.00
0115  KK Henry       RUWINDI, K.K.N.        7357.00
0116  SKN Pushpakumara   DE SILVA, S.R.N.       7772.00
0117  SW Gunasekara    GUNASEKARA, S.A.C.S.     8117.00
0118  MDS Premarathne   PREMARATHNA, M.D.A.S.     7829.00
0119  ARSPL Ramanayake   RAMANAYAKA, A.R.N.D.     6818.00
0120  DMSAG Jayasena    DISSANAYAKA, D.M.A.C.E.B.B.  6550.00
0121  AMKG Kumarathunga  KUMARATHUNGA, A.M.K.G.C.M.  7560.00
0122  KGAA Kumara     SEWMINI, K.G.A.A.       2730.00
0123  HAAN Hettiarachchi  HETTI ARACHCHI, A.A.     4392.00
0124  NSN Jayadewa     JAYADEWA, O.D.        8205.00
0125  PSDB Palihawadana  PALIHAWADANA, P.A.J.N.D.   8240.00
0126  BK Sarathchandra   UDANI, B.K.A.         6233.00
0127  DJG Punchihewa    PUNCHIHEWA, D.G.       8225.00
0128  MA Priyantha     DEVINDI, H.T.A.        8392.00
0129  WCS Sovis      SOVIS, W.M.Y.         7530.00
0130  CGPS Kumara     DARMADASA, D.G.P.D.D.     4690.00
0131  CGPS Kumara     DARMADASA, D.G.S.D.D.     4690.00
0132  DMUC Dissanayake   DISSANAYAKA, D.M.N.S.     2523.00
0133  WKP Indika      LIMASA, W.K.D.        7823.00
0134  IDB Weerathunga   WEERATHUNGA, I.H.L.      7383.00
0135  RMA Rambukwella   RAMBUKWELLA, R.M.A.N.     7760.00
0136  WV Weerasinghe    WEERASINGHE, W.T.N.      7821.00
0137  IWRNB Gunarathne   GUNARATHNE, R.S.B.      8107.00
0138  HHS Bandara     BANDARA, H.H.A.S.       7625.00
0139  RMS Bandara       RATHNAYAKA, R.M.O.A.    1885.00
0140  SASN Gunarathne     GUNARATHNE, S.A.A.S.    6055.00
0141  PM Ajith Priyantha    VIDMANTHI, P.M.R.OL.    6555.00
0142  WMSK Wijesooriya     WIJESOORIYA, W.M.S.N.    6755.00
0143  WMLN Wijethunga     WIJETHUNGA, W.M.D.N.    7523.00
0144  AGS Wijesinghe      WIJESINGHE, A.R.P.S.    6917.00
0145  HM Chandraratne     DILHARA, H.M.S.       8575.00
0146  DM Karunarathne     KARUNATHILAKA, D.M.I.R.   8767.00
0147  WMS Bandara       BANDARA, W.M.M.       8080.00
0148  PMVST Bandara      BANDARA, P.M.S.K.      3467.00
0149  PS Thilakarathne     THILAKARATHNE, D.U.     7391.00
0150  MM Anurarathne      ANURARATHNA, M.M.P.N.    7133.00
0151  UDS Deshappriya     DESHAPRIYA, U.D.I.S.    4590.00
0152  SAD Wijerathne      WIJERATHNE, D.O.      9848.00
0153  WH Palitha        SAVITHMA, W.H.T.      3417.00
0154  MAS Wickramasinghe    WICKRAMASINGHE, M.P.S.   3611.00
0155  LRM Danapala       LIYADIPITIYA, R.M.S.H.   4692.00
0156  HMJWB Herath       BANDARA, S.V.W.       8413.00
0157  GANM Wimalarathne    GANEPOLA, G.A.N.D.     8450.00
0158  LVA Kumara        LIYANAGE, G.M.       9322.00
0159  NGS Janaka        NIMSARA, N.G.J.       7067.00
0160  Poodagoda        DHARMASIRI, P.L.R.     7100.00
0161  THT Sudharshana     SUDARSHANA, T.H.D.     7708.00
0162  PAS Jayarthna      PERAMUNA, P.A.S.N.     2450.00
0163  HMWK Herath       HERATH, H.M.T.S.K.     8400.00
0164  WGS Weerasinghe     WEERASINGHE, W.G.M.T.    8467.00
0165  HMK Herath        HERATH, H.M.K.S.      8033.00
0166  WMSN Wijerathne     WIJERATHNA, W.M.S.K.    6308.00
0167  EMTPGCKEkanayake     EKANAYAKE, E.M.T.P.G.G.K.  3481.00
0168  LA Jayaruwan       ANJANA, L.C.        6720.00
0169  KGS Kumara        KPUGAMA, K.G.K.T.N.     7759.00
0170  WA Silva         SILVA, .W.T.A.       6671.00
0171  MM Hemage        HEMAGE, M.M.        8471.00
0172  JARS Jayasinghe     JAYASINGHE, J.A.R.S.    9105.00
0173  VTS Sirimanna      SIRIMANNE, M.N.       8077.00
0174  BWDNM Samarakoon     SAMARAKOON, S.M.      4575.00
0175  ADR Liyanaarchcchi    USANYA, D.L.A.D.      7460.00
0176  NP Perera        PERERA, N.H.        7737.00
0177  DGPR Jayathilake     JAYATHILAKA, D.G.P.S.    6655.00
0178  MAMC Manathunga     MANATHUNGA, M.A.T.     8700.00
0179  WMNG Wijerathne     WIJERATHNE, W.M.R.A.B.   6675.00
0180  MDCL Jayasinghe     JAYASINGHE, M.D.C.K.    8355.00
0181  RPK Girihagama      GIRIHAGAMA, G.P.      5033.00
0182  AMWG Jayawardena     JAYAWARDHANA, A.M.I.N.   2867.00
0183  KADNR Kasthuriarachchi  KASTHURIARACHCHI, A.P.   7117.00
0184  RMJ Rathnayake      RATHNAYAKE, R.M.S.S.    3950.00
0185  MGJD Wijeyasiri     RATHNAYAKE, M.V.S.     5117.00
0186  AAJ Sujeewan     ALAHAKOON, A.A.Y.C.    4040.00
0187  KD Jayadasa     MUTHUMAL, K.D.M.S.    6117.00
0188  TDS Weerathunga   WEERATHUNGA, T.D.C.D.   5983.00
0189  JRK Vithana     VITHANA, T.K.K.      7850.00
0190  SAN Priyathissa   SANCHITH, S.A.L.     5317.00
0191  SRP Subasinghe    SUBASINGHE, S.S.B.    8533.00
0192  SPD Senanayake    SENANAYAKE, S.P.R.D.   4570.00
0193  LHR Sirilal     SUVINYA, L.H.S.      8141.00
0194  PMA Dassanayke    DASANAYAKE, D.M.D.C.   6905.00
0195  WSJ Silva      SILVA, W.K.N.       6150.00
0196  ALD Kumara      ANJANA, A.L.J.      5405.00
0197  KAMS Kariyapperuma  KARIYAPPERUMA, K.A.M.D.  7867.00
0198  SGTB Ehalamalpe   EHELAMALPE, N.M.B.    4490.00
0199  WANT Weerasinghe   WEERASINGHE, W.A.S.A.   1567.00
0200  NU Gamage      GAMAGE, R.T.       7663.00
0201  AGP Gamini      KAUSHIKA, A.G.H.     3405.00
0202  JADSP Jayasooriya  JAYASOORIYA, J.A.D.M.D.  1580.00
0203  JJ Mittvithachchi  MILLAVITHANACHCHI, P.P.  7857.00
0204  MKK Munsasinghe   MUNASINGHE, M.K.T.K.   3233.00
0205  MT Kapila Jagath   NAVANJANA, M.A.K.N.    4983.00
0206  WSP Soysa      SOYSA, W.M.S.       5067.00
0207  DSP De Silva     DE SILVA, D.A.D.     3740.00
0208  MN Diwakara     MANNAPERUMA, M.J.P.    5483.00
0209  HM Ifthicar     IFTHICAR, M.A.      2910.00
0210  HBCN Lakdasa     LAKDASA, S.J.       6492.00
0211  HNC Abeyrathne    ABEYRATHNE, H.K.H.    5817.00
0212  DHC Kothalawala   KOTHALAWALA, D.R.S.    650.00
0213  KGR Laksiri     UMAYANGANA, K.G.J.    4400.00
0214  NMUNBandara     BANDARA, N.M.D.T.N.    8800.00
0215  DGGCIP Kumara    KUMARA, D.G.G.A.I.D.   7839.00
0216  HAACR Thisera    TISSERA, H.A.N.D.R.    2483.00
0217  HMI Wijesekara    WIJESEKARA, H.S.K.    7841.00
0218  MK Subasinghe    SUBASINGHE, S.R.     1570.00
0219  NN Jayasena     MADUBHASHINI, N.N.    4740.00
0220  WPG Pathirana    PATHIRANA, W.P.V.S.    3317.00
0221  W Premasiri     WELIWATTA, S.S.      4355.00
0222  PP Wijethunga    WIJETHUNGA, N.S.     5190.00
0223  DGWMT Bandara    BANDARA, D.G.W.M.T.S.   6183.00
0224  WVNT Weerasinghe   WEERASINGHE, W.V.T.S.   8291.00
0225  MUH Perera      PERERA, M.G.T.      7689.00
0226  EA Dayasiri     DAYASIRI, S.T.      1615.00
0227  CD Weeerasekara   WEERASEKARA, T.S.D.    8388.00
0228  HST Baduwatta    BANDARA, H.T.K.      7433.00
0229  RD Sirijeewa     ANJALEE, R.P.       7267.00
0230  N Senadeera     SENADEERA, N.V.      6855.00
0231  W Udugalage     UDUGALAGE, O.L.      4017.00
0232  WAS Perera      PERERA, W.A.M.S.     1775.00
0233  JUS Wickramasinghe  WICKRAMASINGHE, J.H.L.  1017.00
0234  MK Wasantha     MAHA KUMBURA, V.K.    6025.00
0235  KPS Jayashantha   SANDARU, K.P.C.      3615.00
0236  NDLB Herath     NAWALAGE, N.D.T.H.    3683.00
0237  GGMR Kumara     UPASARI, G.G.I.      4695.00
0238  MMM Shareefdeen   SHAREEFDEEN, M.M.     7017.00
0239  KGJ Jayanatha    DAHAMSA, K.G.T.      2108.00
0240  K Nilantha      KAWISHIKA, K.K.      5445.00
0241  AG Wickramapala   WICKRAMAPALA, A.G.H.N.  8093.00
0242  HR Amratunga     THARINDE, H.T.      2625.00
0243  GUI Silva      DE SILVA, G.M.N.S.    2190.00
0244  GMS Bandara     BANDARA, G.M.S.S.     3110.00
0245  TGC Amarasiri    AMARASIRI, T.G.H.V.P.   5017.00
0246  WT Abeywickrama   WBEYWICRAMA, W.H.N.    4350.00
0247  HDN Jayatissa    JAYATISSA, H.D.T.U.    6180.00
0248  EWNL Weerasekara   WEERASEKARA, E.W.M.M.   2618.00
0249  KGW Kumara      KALUGALA, K.G.R.N.    7613.00
0250  SR Jayasinghe    JAYSINGHE, H.S.      7862.00
0251  WADPN Wijesinghe   SENANAYAKA, W.T.S.S.   2600.00
0252  DRD Kumari      KANDAMULLA, K.D.P.B.   2683.00
0253  BGVS Basnayaka    BASNAYAKA, B.M.G.K.    2610.00
0254  KHMCRH Abeyrathne  JAYASINGHE, J.K.M.    1190.00
0255  SMD Senavirathne   SENEVIRATHNE, D.S.V.    594.00
0256  R Nandani      JITHMA, H.K.H.K.      596.00
0257  WBK Saranga     HERATH, H.M.G.S.     2520.00
0258  BMG Kumudini     WICKRAMASINGHE, S.H.    598.00
0259  RGSK Kempitiya    MALDENIYA, I.A.      600.00
0260  PVS Kumari      PERERA, J.A.M.S.      601.00
0261  WMD Chamarika    PERERA, M.W.J.      2106.00
0262  WA Kumari      RASHMIKA, H.N.       602.00
0263  TN Ranasinghe    YATAWATHURA, P.S.     603.00
0264  ST Kodituwakku    DISSANAYAKE, S.N.     604.00
0265  GP Fernando     FERNANDO, G.P.R.D.    7725.00
0266  RMA Ratnayake    RATHNAYAKE, R.M.A.S.   5395.00
0267  RATCP Adikari    ADIKARI, R.A.T.D.P.    4717.00
0268  WMS Jayalath     JAYALATH, W.M.N.H.    1645.00
0269  N Dicmadugoda    DICMADUGODA, M.S.L.    4800.00
0270  KPMP Kumara     PATHIRANA, K.P.M.M.S.P.  2883.00
0271  RAUN Ranawaka    RANAWAKA, R.A.T.K.    4480.00
0272  DMNCKDassanayake   DASSANAYAKA, D.M.K.G.K.  7831.00
0273  GT Ruwansiri     GALAPPATHTHI, K.S.P.   5800.00
0274  RM Rathnasiri    RATHNAYAKA, R.M.S.H.I.  4050.00
0275  RPP Rajapaksha    RAJAPAKSHA, R.P.C.U.   2975.00
0276  SA Rupasena     TARUNETH, S.A.A.     1637.00
0277  UKPS Deshappriya   DESHAPRIYA, U.K.P.K.M.   544.00
0278  GRP Dissanayake   KAUSHALYA, G.R.D.     2560.00
0279  ET Thiranga     MEWANYA, L.L.N.      4467.00
0280  GHR Priyantha    GARUNAYAKA, G.H.M.V.    546.00
0281  SHSM De Silva    DE SILVA, S.H.B.S.    4640.00
0282  TMSRK Thennakoon   THENNAKOON, T.M.R.S.   3565.00
0283  KRI Kithulgoda    KITHULGODA, K.A.P.     548.00
0284  HS Kumarasiri    DAMSARA, H.T.       1550.00
0285  DMGCT Nandasena   NANDASENA, D.M.G.K.I.   7885.00
0286  BMSK Sepalika    THEMINDA, H.P.V.     7140.00
0287  TMSP Bandara     PERERA, K.D.N.N.     3224.00
0288  KJ Nishanthi     RANASINGHE, P.H.D.M.D.   550.00
0289  HPD Wijeayathilaka  NIMESHA, P.K.D.H.     7393.00
0290  DUM Dayasiri     DE SILVA, P.J.D.      551.00
0291  THDGK Premarathne  HERATH, H.R.A.P.     2388.00
0292  IRMJN Perera     PERERA, I.R.M.R.     8483.00
0293  RGM Padmasiri    JANANI, R.G.D.       553.00
0294  RGM Padmasiri    JAYANI, R.G.D.       553.00
0295  MMCP Kumara     SESHADI, M.M.S.S.     3485.00
0296  G Ajith       SHEHARA, G.N.       633.00
0297  AMWK Bandra     ATHTHANAYAKA, A.M.A.M.  3217.00
0298  KNSAS Dhammika    SENADEERA, S.A.D.N.    645.00
0299  GGVP Gunasekara   GUNASHAKARA, G.G.D.N.   3974.00
0300  PDYN Abeywickrama  PASINDU, M.M.       500.00
0301  SKD Sampath     RIDMAL, S.K.D.H.     2250.00
0302  TKKS Kumarasinghe  KUMARASINGHE, T.K.I.A.   505.00
0303  RMSK Roshan     SHANAKA, R.M.R.      525.00
0304  PMCP Dias      DIAS, M.N.        9217.00
0305  PMCP Dias      DIAS, S.T.        9217.00
0306  GSN Priyadarshana  GAMAGE, G.S.D.A.     9083.00
0307  SADCM Jayatilake   JAYATHILAKA, S.A.M.D.H.  5900.00
0308  HDAJ Kumari     JAYAWICKRAMA,S.A.     1900.00
0310  SW Senavirathne   SENAVIRATHNA, S.P.    4488.00
0311  GI De Soysa     DE ZOYSA, G.Y.D.     6350.00
0312  AI Athulathmudali  ATHULATHMUDALI, K.R.   5955.00
0313  MB Sembakottige   MINDULA, S.I.       8115.00
0314  BMS Bandara     SATHSARANI, B.M.K.    4609.00
0315  K Dayananda     KANDAMBI, P.B.      1942.00
0316  E Gunarathne     SASMINA, E.S.       8060.00
0317  WCM Perera      PERERA, W.K.S.      6030.00
0318  KP Mahinda      PRAMODYA, K.P.G.     7667.00
0319  PTN Wimalasooriya  WIMALASOORIYA, N.S.    5433.00
0320  RMSS Bandara     BANDARA, R.M.C.P.S.    7763.00
0321  TD Rajapaksha    RAJAPAKSHA, T.S.K.    5142.00
0322  WM Amaradasa     WIJEKOON, K.C.D.     8300.00
0323  DHN Jayasekara    JAYASEKARA, D.H.S.W.   6800.00
0324  KS Gunathilake    GUNATHILAKA, K.G.B.    5967.00
0325  B Wimalasena     WIMALASENA, B.A.S.    7955.00
0326  HARSK Hapangama   HAPANGAMA, H.A.S.S.    4859.00
0327  GHJ Nishantha    NETHRA, G.H.R.      3488.00
0328  RAS Rupasinghe    RUPASINGHE, I.S.V.     7217.00
0329  KMAP Bandara     BANDARA, K.M.S.W.     7712.00
0330  MADI Samaraweera   SAMARAWEERA, M.A.D.M.M.  8183.00
0331  MP Galabada      SAMADI, G.K.        3420.00
0332  WARC Fernando     FERNANDO, W.R.       7490.00
0333  PR Sujeewa      NETHMI, P.S.        2680.00
0334  DMB Wickramarathne  WICKRAMARATHNA, T.D.    9025.00
0335  M Somathilaka     IRANJAYA, M.D.N.      8091.00
0336  MDRP Somarathne    SOMARATHNA, M.D.K.R.    4555.00
0337  DMB Udugoda      UDUGODA, D.M.L.C.B.    7913.00
0338  NH Palihawadana    PALIHAWADANA, U.I.     3983.00
0339  MDN Pushpakumara   KUMARA, M.D.A.A.P.     7743.00
0340  KHMSC Herath     HERATH, K.H.M.C.M.     1605.00
0341  HMRK Sumanadasa    SUMANADASA, H.M.N.I.M.   8025.00
0342  WA Priyantha     DINUJA, W.A.E.       3491.00
0343  DSMSS Bandara     BANDARA, D.S.M.A.P.     555.00
0344  WG Premasiri     SANANJAYA, W.G.I.     7275.00
0345  NMK Senarathne    SENARATHNA, N.M.H.D.    7887.00
0346  DGDI Bandara     BANDARA, D.D.G.N.N.    6473.00
0347  HDK Rajapaksha    WICKRAMASINGHE, R.W.S.C.  2477.00
0349  MUC Premarathne    PREMARATHNA, W.D.     6362.00
0350  MK Pushpakumara    SARANGA, M.K.M.      7720.00
0351  MSG Jayalath     JAYALATH, N.Y.N.      6140.00
0352  BP Abeywardena    ABEYWARDANA, I.D.     3230.00
0353  L Kulasiri      KAVEESHA, L.N.       7930.00
0354  OPMLS Wijerathne   WIJERATHNA, O.P.M.S.S.   7227.00
0355  HMNW Bandara     BANDARA, H.M.P.      5725.00
0356  HMDH Abeysinghe    ABEYSINGHE, H.M.M.N.    5555.00
0357  LMN Gunasekara    GUNASEKARA, L.S.K.     4225.00
0358  SMC Pushpakumara   SAMARAKODY, S.M.D.N.    5300.00
0359  PARU Kumara      PATHIRAJA, P.A.H.R.    5638.00
0360  LPLLNK Liyanage    LIYANAGE, L.L.H.D.     5167.00
0361  HAI Perera      WIJERATHNA, W.M.M.T.C.   556.00
0362  WGL Arunakumara    ARUNAKUMARA, H.M.L.    2110.00
0363  NSMW De Silva     DE SILVA, N.M.C.      6450.00
0364  EMS Dissanayake    DISSANAYAKA, E.M.G.J.D.  4405.00
0365  KAN Ananda      NIMHARA, K.A.G.      3150.00
0366  WR Naidahewa     NAIDAHEWA, M.Y.      1400.00
0367  WMC Dissanayake    DISSANAYAKA, W.M.Y.O.   2733.00
0368  RK Haputhantri    HAPUTHANTHRI, S.A.K.    655.00
0369  HMGK Herath      HERATH, H.M.D.T.      2650.00
0370  GVRSSU Bandara    BANDARA, G.V.R.H.S.    2350.00
0371  JMA Buddhika Kumara  DULNETH, J.M.A.S.     5436.00
0372  IS Welagedara     WELEGEDARA, K.A.      6267.00
0373  JDJ Nirohana     JAYASINGHE, J.D.C.J.    7678.00
0374  KMJ Karunanayake   KARUNANAYAKA, K.M.S.K.D.  4613.00
0375  TN Vidanage      VIDANAGE, P.B.       2933.00
0376  RMSGT Rathnayake    WEERASINGHE, M.A.L.T.    605.00
0377  AMP Ajanthi       SENANAYAKA, S.L.M.I.H.   7702.00
0378  KDD Somathilaka     SOMATHILAKA, K.T.R.    1725.00
0379  KAB Silva        SILVA, K.S.D.       7805.00
0380  HDAN Haturusinghe    HATHURUSINGHE, H.D.S.N.  2050.00
0381  GG Bandara       BANDARA, D.P.S.      3550.00
0382  MRAP Ranawaka      RANAWAKA, M.R.P.N.     1485.00
0383  R Ramawickrama     RAMAWICKRAMA, O.L.     4805.00
0384  ADM Koralage      KORALAGE, S.D.M.      3990.00
0385  TVSS Alwis       MALALASEKARA, M.U.N.    1233.00
0386  JWL Pitawela      PITAWELA, P.S.I.      1800.00
0387  VGS Jayarathne     JAYARATHNA, V.G.H.S.    7817.00
0388  RM Gamini Thilaka    JANEESHA, R.M.S.      3033.00
0389  SPM Sathkumara     SATHKUMARA, S.P.H.L.Y.S.  4067.00
0390  WN Kandambi       KANDAMBI, H.M.       3660.00
0391  WGC Waldeniya      WALDENIYA, W.G.L.A.    8143.00
0392  KLNR Jayaweera     JAYAWEERA, K.L.D.S.    8457.00
0393  RWM Wasantha Kumara   IMASHA, R.W.M.N.      6275.00
0394  BTJ Kumara       LAKSHITHA, B.Y.      7875.00
0395  RMM Pushpakumara    RATHNAYAKA, R.M.R.P.    7739.00
0396  DMN Dissanayake     DISSANAYAKA, D.M.N.B.   5610.00
0397  RMANS Priyadharshana  AKARSHANA, R.H.N.     6194.00
0398  HWP Pushpakumara    GITHARA, H.W.       7980.00
0399  JSC Senanayake     SENANAYAKA, I.A.      6600.00
0400  W Jayaweera       WITHANACHCHI, K.C.     6692.00
0401  HMK Hennayake      HENNAYAKE, H.M.B.D.    5690.00
0402  HPPM Weerawardena    WEERAWARDHANA, H.P.D.N.  7621.00
0403  AHCP Chandrasiri    CHANDRASIRI, A.H.I.T.   5937.00
0404  WRAL Weeerasinghe    WEERASINGHE, W.R.A.S.M.  7721.00
0405  DMA Bandara       BANDARA, D.M.S.T.S.    8835.00
0406  DS Upul Kumara     SAVITHYA, D.T.D.      6933.00
0407  UAR Wickramadasa    WICKRAMADASA, D.Y.     5267.00
0408  JRP Vithanage      DILSHAN, P.W.T.      5571.00
0409  MGCP Madagama      MADAGAMA, M.G.H.H.     7600.00
0410  HMP Bandusena      GITHULI, H.M.G.      3890.00
0411  NMCP Perera       PERERA, N.M.P.S.      7704.00
0412  GMKHK Samaranayake   SAMARANAYAKE, G.M.H.C.   8139.00
0413  EMGL Jayalala Bandara  BANDARA, I.M.G.A.D.    7220.00
0414  PA Susil        RAVIHANSI, S.T.      7658.00
0415  AM Weerasundara     PRABUDDHIKA, A.M.S.    3885.00
0416  HMK Shantha Kumara   HITINAYAKA, H.M.T.S    7827.00
0417  JMS Punchibanda     GIMHANA, J.M.I.V.     2725.00
0418  DMCP Dissanayake    DISSANAYAKA, D.M.D.S.   5970.00
0419  S Weerasinghe      WEERASINGHE, M.V.     7577.00
0420  NGUI Jayathilaka    JAYATHILAKA, N.G.C.M.   6392.00
0421  GHRP Kumara       HEWAGE, J.M.        7572.00
0422  SR Edirisooriya     EDIRISOORIYA, K.R     7745.00
0423  WC Perera        PERERA, M.P.        7395.00
0424  HMW Herath        HERATH, H.M.S.N.      7714.00
0425  GPGP Sanjeewa      RASHMIKA, G.P.G.T.     3383.00
0426  HM Ranaweera       KAUSHALYA, H.M.N.M.     3133.00
0427  SJMSK Bandara      BANDARA, S.J.M.S.D.C.    2555.00
0428  MDVK Wijewickrama    WIJEWICKRAMA, M.D.I.U.   5558.00
0429  KMCSK Manike       DAMSATH, M.P.S.S.      3390.00
0430  WMS Wanasinghe      WANASINGHE, H.P.      8311.00
0431  K Chaminda        BIMASHA, K.M.        4500.00
0432  PG Dissanayake      DISSANAYAKA, S.V.D.     4000.00
0433  SR Siriwardena      SIRIWARDHANA, N.R.     5488.00
0434  JAAK Jayasinghe     JAYASINGHA, J.A.C.D.    8219.00
0435  DS Palihawadana     PALIHAWARDHANA, T.A.    5742.00
0436  MWB Mendis        AMAMI, M.C.P.        8380.00
0437  WLR De Silva       HIMASHI, A.         8833.00
0438  WAND Wijesinghe     WIJESINGHE, W.A.H.N.V.   8722.00
0439  DMW Kulasooriya     KULASOORIYA, D.M.R.T.    8433.00
0440  FDRS De Silva      DE SILVA, F.D.A.C.     3691.00
0441  LAA Sampath       LIYANAARACHCHI, L.D.I.   7710.00
0442  N Dissanayake      DISSANAYAKE, D.M.S.T.R   7924.00
0443  AM Rathnayake      RATHNAYAKA, A.M.W.S     8041.00
0444  MA Kumara        SANDAMINI, N.R.O.      5273.00
0445  WMGAB Wickramasinghe   WICKRAMASINGHE, K.N.    7729.00
0446  JADAW Jayasundara    JAYASUNDARA, J.A.D.N.M.W.  4683.00
0447  KA Pushpakumara     CHATHURYA, K.A.T.      8160.00
0448  TLC Lakmal        NIMSARA, T.L.S.       7856.00
0449  RMMK Rathnayake     RATHNAYAKE, R.M.V.S.    7990.00
0450  MB Chandrasiri      CHANDRASIRI, M.S.B.     7674.00
0451  DRC Wijemanna      WIJEMANNA, V.U.       6315.00
0452  PDN Gunathilake     SANJANA, P.D.H.       7300.00
0453  NMM Gunasekara      GUNASEKARA, M.N.      6476.00
0454  JM Dissanayake      DISSANAYAKE, J.M.H.S.    3525.00
0455  MPK Karunarathne     KARUNARATHNA, T.P      7469.00
0456  LAMDI Wijerathne     WIJAYARATHNA, L.A.M.T.S.  4065.00
0457  AMSK Abeysinghe     ABEYSINGHE, A.M.K.D.    7060.00
0458  WPLI Wickramapathirana  SADAMITH, W.P.H.      4138.00
0459  KMAR Karunarathne    KARUNARATHNA, K.M.P.N.   7083.00
0460  TM Silva         SILVA, I.R.T.M.       5333.00
0461  PVAS Vithanage      VITHANAGE, H.M.       7878.00
0462  HG Priyantha       MADHUBASHINI, H.D.     7088.00
0463  SWS Silva        SILVA, S.S.K.        4917.00
0464  WSM Botheju       BOTHEJU, W.J.M.       9075.00
0465  DMTL Bandara       VIHANGA, D.S.M.N.      8370.00
0466  MW Pradeep Kumara    HANSADEE, W.D.N.      8036.00
0467  UM Senapala       PRARTHANA, U.S.       8837.00
0468  AM Pushpakumra      SENAVIRATHNA, A.V.S.    4892.00
0469  KMK Bandara       KARUNANAYAKA, K.M.T.D.   5812.00
0470  TMSK Thennakoon    THENNAKOON, T.M.P.D.K.   6133.00
0471  UPRK Pathiraja    PATHIRANA, U.P.C.G.    6808.00
0472  SA Nishantha Herath  HERATH, S.A.T.K.      7654.00
0473  WPS Vithanage     WITHANAGE, N.T.      7711.00
0474  C Dhahanayake     DAHANAYAKE, T.N.      5305.00
0475  RM Dharmarathne    RATHNAYAKA, R.M.T.N.    7167.00
0476  RM Dharmarathne    RATHNAYAKA, R.M.T.D    7167.00
0477  WKS Saman Kumara   DEWMINI, W.K.A.      5000.00
0478  PGCP Kumara      IDDAMALGODA, P.G.L.D.   5755.00
0479  AM Bodaragama     BODARAGAMA, S.T.      5224.00
0480  KD Kumara       KAVIYANJANA, K.L.D.    5805.00
0481  KSK De Silva     DE SILVA, K.H.S.      5583.00
0482  LGS Chandrapala    LEUSENIYA, L.G.S.A     5892.00
0483  LGK Priyantha     KAVISHA, L.G.N.      6725.00
0484  PGN Rajapaksha    RAJAPAKSHA, P.G.D.H.    4417.00
0485  TRM Silva       SILVA, T.K.M.       6083.00
0486  DSW Kumara      SANDARUWAN, D.C.      667.00
0487  PH Mangalaari     MANGALAARI, S.R.G.     5595.00
0488  PH Mangalaari     MANGALAARI, M.R.G.     5595.00
0489  GGWTK Gunawardena   GUNAWARDHANA, S.A     8217.00
0490  STR Dewasiri     SERASINGHE, S.T.P.D.    4783.00
0491  ES Ponnanperuma    PONNAMPERUMA, Y.A.     6738.00
0492  MWANP Wijeyasooriya  WIJAYASURIYA, M.W.A.A.G.  7238.00
0493  RMP Silva       SILVA, R.T.N.       5700.00
0494  As Samanthilake    DANANJAYA, A.P.D.     3475.00
0495  DSI De Ssilva     DE SILVA, D.M.S.      3561.00
0496  AG Dhammika      ABAYAGUNAWARDHANA, D.S.  3410.00
0497  ANT Subasinmghe    SUBASINGHA, P.K.N.     2115.00
0498  NM Faaiz       AAQUIL,F.S.        4945.00
0499  HWS Kumara      DAMSARA, H.W.J.      4855.00
0500  DHA Chandrasiri    JAYASEKARA, D.H.K.N.    3545.00
0501  Sl Paranagama     PARANAGAMA, S.K      2471.00
0502  MGT Melegoda     RANSALI, M.G.T       5105.00
0503  UKA Shantha      HIMASHA, U.K.H       3017.00
0504  GVUJ Silva      SILVA, G.V.K.K       3310.00
0505  WIP De Silva     MANETHYA, K.C.C       606.00
0506  HDSJ Abeyapala    HASARANGA, H.D.D.I     5976.00
0507  LH Kannangara     KANNANGARA, D.B      8255.00
0508  GAS Gunarathne    GUNARATHNA, G.A.M.B    5030.00
0509  CD Wickramasinghe   WICKRAMASINGHA, K.N    5615.00
0510  PML Rubasinghe    RUBASINGHA, N.R      6605.00
0511  MRT Jayantha     SHEHARA, K.N        7360.00
0512  AWRHM Gunawardena   AMARAKOON, A.W.R.M.M.S.D  1530.00
0513  KB Abeysena      BANDARA, I.S        8313.00
0514  M Sunanda       PRABUSITHA, M.P       591.00
0515  AKA Charika      NIRTHANA, A.K.A.M     7650.00
0516  KMRS Kumara      ISURU, K.M         2565.00
0517  RRMRHRK Galagoda    GALAGODA, R.R.M.R.A.T   1300.00
0518  GKB Dilantha      NANAYAKKARA, G.K.N.S    4315.00
0519  EC Wasantha       LAKSHAN, E.P        5717.00
0520  SGHP Kumara       PRABHASHI, S.G.T.S     4810.00
0521  WARD Kumara       THASMIKA, W.A.N.D     5227.00
0522  EC Pushpakumara     DEWMINI, E.S.B       2720.00
0523  TVRNRangajeewa     AROSHANA, T.V.K.G     1500.00
0524  KWRK Nandasena     NANDASENA, K.W.R.A     7040.00
0525  DS Manohara       NAVODYA, D.S        6488.00
0526  HVRK Priyantha     THARUSHIKA, H.V.H     7665.00
0527  DMSS Dissanayake    THATHSARA, D.M.S      7105.00
0528  WP Dharmadasa      RISHADI, W.P.S       4267.00
0529  RKA Priyantha      GIMSARA, T.C        7967.00
0530  P Wickramarathna    WICKRAMARATHNA, R.M    6686.00
0531  UGM Udumalwaththa    HANSHANI, U.G.N      7889.00
0532  KA De Silva       DE SILVA, K.A.D      3810.00
0533  WBM Samnapriya     WANDANA, W.B.D       557.00
0534  HC Kumara        NETHMIKA, H.K       3495.00
0535  KC De Silva       DE SILVA, D.D.       7660.00
0536  SMSKB Samarakoon    SAMARAKOON, S.M.D.W.B   7902.00
0537  GDSH Amarasena     DILSHAN, G.D.T.M      8383.00
0538  PI Punchihetti     PUNCHIHETTI, S.P      8445.00
0539  AGU Ranjith       DDINUTHTHARA, A.G.C    7054.00
0540  DWP Kumara       MANETH, D.W.T.       7892.00
0541  SMC Kularathne     KULARATHNA, S.M.A.P    7750.00
0542  GYDL Senarathne     YATINUWARA, O.T.S     5050.00
0543  KAD Jayantha      MISHEL, K.A.D.A      7588.00
0544  GLMA Dharmasena     DHARMASENA, G.L.T.D    1893.00
0545  WM Wijerathne      WEERARATHNA, W.M.S.G    5055.00
0546  DS Lasantha       DULANJALI, D.W.G.K     7481.00
0547  DI Rajarathne      RAJARATHNA, N,W      7627.00
0548  VCP Vidanage      THILAKSHANI, I       6305.00
0549  LMPS Wijesekara     WIJESEKARA, L.M.D.P    2970.00
0550  WKJ Gunasinghe     GUNASINGHA, S.K.S.K    8517.00
0551  WS Wijekumara      KAUSHANI, W.B.N      7475.00
0552  SG Amarasinghe     AMARASINGHA, S.G      7228.00
0553  DSCJS Dissanayake    DISWSANAYAKA, D.S.S.R.S  8329.00
0554  HRMLR Dissanayake    DISSANAYAKA, H.R.M.R.S.  6525.00
0555  SHRI Kumara       NIPUNIKA, S.H.S      5738.00
0556  SPNP Senanayake     SENANAYAKA, S.P.K.H    7975.00
0557  AS Kumara        NIMSARANI, A.D       7864.00
0558  SS Priyantha      RANDIMAL, S.T.A      4437.00
0559  MKG Dharmathilake    DHARMATHILAKA, M.K.G.G.C  8571.00
0560  AM Dasanayake      KAVINDI, A.M.P       7617.00
0561  AGC Premathilake    PREMATHILAKA, A.G.J.S   7656.00
0562  KMSW Priyadharshana   DASUNIKA, K.M.K.M     7631.00
0563  PC Jayasinghaarachchi  JAYASINGHAARACHCHI, G.N  4560.00
0564  RC Janusha      RUPASINGHA, G.I       5633.00
0565  RM Upasena      RAATHNAYAKA, R.M.D.T.L   6823.00
0566  N Jayathilake     JAYATHILAKA, N.N.A     7310.00
0567  JADS Panditharathna  PANDITHARATHNA, J/A/C/E   4550.00
0568  DSC Ranmuthu     RANSILU, D.O        4388.00
0569  EMA Ekanayake     EKANAYAKA, E.M.M.P     3667.00
0570  DG Hettiarachchi   ABIMAN, H.G.R        2423.00
0571  WMIRK Wijekoon    WIJEKOON, W.M.D.T      7325.00
0572  HMJSK Herath     HERATH, H.M.A.S       8083.00
0573  HHKR De Silva     DE SILVA, H.H.K.S.P     7911.00
0574  KA Krishantha     SADISA, K.A.Y.K       7619.00
0575  DR Wimalaguna     WIMALAGUNA, D.W.Y.S     6773.00
0576  NGK Kumara      NETHSARANI, N.G.M      5721.00
0577  KRCN Randeera     KAVINDA, K.R.T.G      5230.00
0578  DM Wimalasena     DISSANAYAKA, D.M.W.S    4725.00
0579  KD Dammika      LISHAYA, K.D.S.T      3892.00
0580  DMDAS Alahakoon    ALAHAKOON, P.D.M.D.A.N   7767.00
0581  DKM Amarajeewa    KARUNASAGARA, D.K.M.D.N.S  8067.00
0582  PLJ Rashika      RASMIKA, P.L.N       4967.00
0583  HRAS Rangana     RASANGA, H.R.A.T      7340.00
0584  RMP Ratnayake     RATHNAYAKA, R.M.P.M     5423.00
0585  SGS Jayasinghe    JAYASINGHA, S.D.G.S.D    1590.00
0586  BGW Perera      PERERA, B.L.B        6433.00
0587  RAMH Senavirathne   SENAVIRATHNA, R.M.P.S    4325.00
0588  APGR Samarathunga   SAMARATHUNGA, A.P.G.T.A   5077.00
0589  GAH Kumara      PASANMITH, G.A.D      5073.00
0590  SPC Gunasekara    GUNASEKARA, S.S.      4567.00
0591  W Senarathne     HANSIKA, U.T        7700.00
0592  PGS Piyatissa     PRABODANE, P.G.N      7717.00
0593  S Gallage       DULNATH, G.B        8478.00
0594  IAC Jayajeewa     KATHTHIRI ARACHCHI, P.B   7995.00
0595  KMKS Konara      KONARA, K.M.S.P       8317.00
0596  TPGS Amaralal     MANUTTARA, T.P.G.M     2517.00
0597  MDYRC Kumara     NETHSARANI, M.D.K.R     6883.00
0598  KPJ Piyasiri     CHAMODI, K.P.J       7883.00
0599  APMS Kumara      KUMARA, A.I.M.S       7765.00
0600  A Anil        SHAMODANI, A.T       7305.00
0601  HD Palliaguru     PALLIYAGURUGE, A.S.     3221.00
0602  YAKT Yapa       YAPA, Y.M.T.N.M.      3720.00
0603  AGI Jayadewa     JAYADEWA, A.G.I.M.     2895.00
0604  GP Kumara       DEWMINI, G.H.        3888.00
0605  WACL Wedisinghe    WEDISINGHE, W.A.S.C.M.   2385.00
0606  KGLS Gunasena     GUNASENA, K.G.V.A.     5888.00
0607  TVS Premalal     DANANJANA, T.V.S.S.     7671.00
0608  WGS Piyasiri     PIYASIRI, W.R.R.      8660.00
0609  JS Jayalath      JAYALATH, A.N.       8550.00
0610  DMDS Bandara     CHALANYA, D.M.I.N.     5440.00
0611  LWKN Priyadharshana   SADEUMINA, L.W.G.T.H.     8755.00
0612  NGA Kumara        SEWWANDI, N.G.N.S.       3227.00
0613  RMA Bandara       BANDARA, R.M.C.J.       7115.00
0614  WMPC Kumara       WIJEKOON, W.M.O.T.       4862.00
0615  MM Senarath       MALAVIGE, U.S.S.        6050.00
0616  DMDB Dissanayake     DISSANAYAKA, D.M.S.N.     4317.00
0617  DA Shantha        CHETHIYA, D.A.         2317.00
0618  PAV Shamnatha      ARAMBAGE, P.A.V.S.       9327.00
0619  HB Fernando       FERNANDO, P.M.         7425.00
0620  RSNS Palitha       WIJERATHNA, R.S.D.D.      2433.00
0621  PBS Nishantha      BANDARA, P.K.S.        3617.00
0622  EMKGB Bandara      BANDARA, E.M.K.G.L.A.     6400.00
0623  MARJI Perera       PERERA, M.A.L.A.        4495.00
0624  KMC Wijewardena     WIJAYAWARDANA, K.M.B.A.    7233.00
0625  RMMW Ratnayake      RATHNAYAKE, R.M.N.N.      2583.00
0626  SKSW Jayasinghe     JAYASINGHE, S.K.S.S.      8595.00
0627  WMC weerakoon      WEERAKOON, W.M.W.N.      8038.00
0628  LDDU Shantha       IMESHA, L.D.R.         8304.00
0629  IM Rathnayake      RATHNAYAKE, I.M.H.B.      7825.00
0630  MS Manjula        PABANDA, M.K.         4450.00
0631  AWMU Abeyruwan      SOORIYAMPOLA, D.W.M.T.U.    6850.00
0632  RMW Bandara       BANDARA, R.M.C.N.N.      8192.00
0633  GG Thilakasiri      DISSANAYAKA, M.N.       7863.00
0634  WN Sirichandra      SIRICHANDRA, W.T.C.T.     3933.00
0635  RM Jayantha       NADEELA, R.M.D.        8742.00
0636  TS Bhahaman       BAHAMAN, T.M.S.A.       3165.00
0637  KSJL Fernando      FERNANDO, K.S.K.S.       7870.00
0638  WAMK Perera       WEERASINGHE, W.A.S.E.     6110.00
0639  SAS Shantha       MANDINEI, S.A.N.        4617.00
0640  AMHN Rathnayake     RATHNAYAKE, R.M.P.P.      8071.00
0641  DLR Senavirathne     SENEVIRATHNA, R.S.       8567.00
0642  HAC Kumara        HIRUDIKA, H.A.         6767.00
0643  TGSKT Gamage       GAMAGE, T.G.U.I.        1540.00
0644  AMS Dissanayake     ADIKARI, A.M.W.S.S.      8150.00
0645  TR Dinapala       ILANGASINGHE, I.M.U.R.     5528.00
0646  AW Akalanka       ABEYGUNAWARDHANA, M.G.     7741.00
0647  SM Sugathapala      RANDIKA, M.S.D.        3355.00
0648  KWRS Weerasinghe     WEERASINGHE, P.B.       1140.00
0649  DMNK Dissanayake     DISSANAYAKE, D.M.I.T.     5517.00
0650  AMKUGC Wijebandara    SADAMITH, A.M.K.U.G.A.     3940.00
0651  WM Weerakoon       WEERAKOON, W.M.S.D.      5233.00
0652  KDNS Kumara       SEMUTHU, K.D.R.        1475.00
0653  WH Chaminda       CHAMI, W.H.O.H.        8069.00
0654  WHMPH Warnakulasooriya  WARNAKULASOORIYA, W.H.M.W.H.  2133.00
0655  N Karunarathne      KARUNARATHNA, N.T.       4183.00
0656  JPJ Premathilake     LAKSHITHA, J.P.C.       1990.00
0657  DCA Kumara        SEHARA, D.N.          1145.00
0658  GP Dissanayake    DISSANAYAKA, P.D.M.      8841.00
0659  KMW Banda       WIJERATHNA, K.M.S.I.N.    4667.00
0660  AMT Athauda      ATHAUDA, A.M.A.K.       3355.00
0661  RDGSC Ranasinghe   RANASINGHE, R.D.G.B.J.    6333.00
0662  G Wineethapala    CHAMENDI, D.B.R.K.      6137.00
0663  DMS Dissanayake    KAWUSHALYA, D.M.S.      5705.00
0664  MSN Peiris      PEIRIS, M.S.L.        1617.00
0665  KN Thushanthani    KARUNARATHNA, A.V.A.L.    4435.00
0666  RMS Kumara      RAJAPAKSHA, R.M.C.S.K.    1283.00
0667  TMKR Thennakoon    TENNAKOON, T.M.V.N.      7927.00
0668  WGN Jayawickrama   JAYAWICKRAMA , W.G.K.G.    6483.00
0669  HMA Heenkenda     HEENKEDA, H.M.H.K.      8367.00
0670  MPJSK Sirisena    KUMARA, N.N.S.        7965.00
0671  AGPS Kumara      KUMARA, A.G.R.H.       7909.00
0672  SPR Indika      KALHARA, S.T.I.        4470.00
0673  RMT Rajapaksha    RAJAPAKSHE, R.M.G.      8633.00
0674  WGBS Pethiyagoda   PETHIYAGODA, W.G.S.T.H.    9188.00
0675  WM Ajantha Kumara   WICKRAMASINGHE, W.M.J.K.   5567.00
0676  DRSK Rankothge    RANKOTHGE, D.R.G.K.A.     7317.00
0677  PRCSK Ranaweera    RANAWEERA, P.R.U.S.      6650.00
0678  WDTL Jayalath     JAYALATH, W.D.P.M.      8163.00
0679  PH Niluka       NILUKA, P.D.H.        7526.00
0680  WMS Wijesundara    WIJESUNDARA, W.M.N.A.     7687.00
0681  MS Chaminda      DILSHAN, M.T.         6683.00
0682  SDKA De Silva     DANANJANA, S.D.T.       7938.00
0683  BMAH Mallawaarchchi  MALLAWAARACHCHI, B.M.A.H.L.  6689.00
0684  RJ Korea       COREA, R.S.          7605.00
0685  VPKRD Pathirana    PATHIRANA, U.P.A.R.      5815.00
0686  DA Sampath      PAMINI, D.A.         2362.00
0687  NPMP Hemantha     HEMANTHA, N.P.M.D.      5110.00
0688  KADM Prasantha    MADUBHASHA, K.A.D.P.     3608.00
0689  HMNP Bandara     BANDARA, H.M.U.S.       7900.00
0690  DMSAR Bandara     DISANAYAKE, D.M.A.C.I.B.   7847.00
0691  VKSA Silva      BANDARA, O.V.         8167.00
0692  HCA Sampath      HETTIARACHCHI, H.V.V.     5810.00
0693  N Muthukumarana    MUTHUKUMARANA, S.D.      8233.00
0694  RWRC Rajasekara    RAJASEKARA, M.A.       4478.00
0695  PGTM Prasanna     PRASANNA, P.GE.E.       6470.00
0696  WKN Bandara      BANDARA, W.K.N.S.       5388.00
0697  TK Moragodage     MORAGODAGE, K.R.       7473.00
0698  WPG Jayasinghe    JAYASINGHE, D.K.T.      6311.00
0699  WAC Pradeep Kumara  WIJESINGHE, W.A.T.N.     7224.00
0700  WMS Kumara      KUMARA, W.M.K.K.       5147.00
0701  SDTI Samarathunga   SAMARATHUNGA, S.D.K.R     5217.00
0702  DMLS Kumara      KAWSHALYA, D.M.K.       3727.00
0703  WP Jayarathne     RAVIHARA, W.P.A.D.      9317.00
0704  JACA Senavirathne   SENAVIRATHNA, I.A.R.M.    8079.00
0705  SGCA Shantha    NIMSARA, S.G.A       7855.00
0706  CP Kuruneru     KURUNERU, V.I.       7718.00
0707  UKMR Ananda     PABASARA, U.K.G.      5553.00
0708  MHCP Weerasekara  WEERASEKARA, M.H.C.P.   5973.00
0709  AN Gunarathne    GUNARATHNA, D.M.U.H.    7333.00
0710  HD Ariyawansa    DAHANAYAKA, H.D.R.J.V.   7033.00
0711  WHS Priyadharsana  PRIYADARSHANA, W.H.A.I.  8095.00
0712  HKP Laleendra    PRAMODA, H.K.R.      3775.00
0713  PDT Samptha     NADEESHA, P.D.T.      7777.00
0714  DGUR Kumara     KUMARA, D.G.S.D.      4433.00
0715  RAMN Asanka     ADIKARI, R.A.M.R.S     7633.00
0716  DMN Dahanayake   DAHANAYAKA, D.M.R.J.    7691.00
0717  KWR Herath     HERATH, K.H.S.       7355.00
0718  KGN Nanda      BHASITHA, K.G.P.      8221.00
0719  KP Liyanage     LIYANAGE, B.M.       8463.00
0720  LDRD Balasooriya  BALASOORIYA, L.B.D.R.D.  3563.00
0721  SPAS Jayasekara   JAYASEKARA, H.H.      7386.00
0722  RM Chinthana    RATHNAYAKE, R.M.R.L.    3895.00
0723  WMA Dasantha    WIJEKOON, W.M.S.V.H.    5145.00
0724  DI Dilanatha    DANGALLA, D.P.R.      2717.00
0725  WKHA Monti     DANANJAYA, H.A.S.S     4133.00
0726  W Manjula      HASHALANKA, W.N.      4633.00
0727  HMJM Dharmasena   HERATH, H.M.K.P.K.     3800.00
0728  WMAT Bandara    BANDARA, T.D.       4475.00
0729  DPS Kumara     LIDAHEMAPOLA, D.P.N.H.   3804.00
0730  PWAA Rajapaksha   RAJAPAKSHA, R.W.A.R.V.   3535.00
0731  MCU Kumara     RANATHUNGA, M.A.S.S.T.   4060.00
0732  PGGAI Gamage    GAMAGE, P.G.G.W.D     6717.00
0733  WK Bandara     BANDARA, W.P.M.      2633.00
0734  RK Sameera     PAWAN, R.K.Y.       4813.00
0735  A Senavirathne   SENEVIRATHNE, K.T.S.    7555.00
0736  HMSS Bandara    BANDARA, H.M.K.D.     6388.00
0737  WGSK Gunawardena  BANDARA, S.G.M.A      559.00
0738  HGVG Jayasinghe   JAYASINGHE, H.G.V.G.D.T.  2530.00
0739  HMU Jayarathne   JAYARATHNA, H.M.S.P.    2527.00
0740  WR Harischandra   HARISCHANDRA, W.N.N.    4275.00
0741  RSS Weerasinghe   WEERASINGHE, S.D.R.    2445.00
0742  JP Jayasinghe    JAYASINGHE, J.M.W.     1450.00
0743  JMR Samantha    NETHMINI, J.M.I.      5945.00
0744  GNG Bandara     BANDARA, G.E.N.      7113.00
0745  GWD Ariyasinghe   ARIYASINGHE, G.W.S.B.D.  8283.00
0746  VC Lashantha    VITHANAGE, T.R.      5391.00
0747  OPJ Krishantha   KRISHANTHA, O.P.J.     7970.00
0748  Bj Kumarasinghe   KUMARASINGHA, K.M.A.I.   7705.00
0749  DD Ranathunga    RANATHUNGA, D.S.R.D.H.   1470.00
0750  RAJSB Ranasinghe  DEUMINI, R.A.D.P.T.    6828.00
0751  IMS Pushpakumara  KAVINDA, I.M.L.      5133.00
0752  WPM Perera     PERERA, W.P.M.        8772.00
0753  JAAR Jayahama    JAYAMAHA, J.M.C.B.M.     8437.00
0754  NYR Nugegoda    NUGEGODA, S.K.        5574.00
0755  DKM Krishantha   KANKANAMGE, V.S.       9250.00
0756  HMMS Dias      DIAS, H.M.S.M.        9067.00
0757  RMKTK Gunasekara  GUNASEKARA, R.M.M.T.     8615.00
0758  CS Hewage      LIYANAGE, S.D.U.       1850.00
0759  HLVk Abeywardena  ABEYWARDHANA, H.L.C.N.    9467.00
0760  NVC Sajeewani    WICKRAMAARACHCHI, K.W.S.W.  607.00
0761  PKDP Lakmali    JAYASINGHE, S.D.       2367.00
0762  KII Upamali     RANATHUNGA, R.A.V.P.     657.00
0763  KP Wajira      WANNIARACHCHI, D.D.      560.00
0764  JGDS Priyantha   WARSHADA, J.G.N.P.      2383.00
0765  RMCk Rathnayake   RATHNAYAKE, R.M.S.A.     510.00
0766  ST Sajeewa     SANDEEPANI, S.T.P.      635.00
0767  HMWS Kumara     HESHAN, H.S.P.        2800.00
0768  RWCP Hemachandra  HEMACHANDRA, G.W.P.A.    7183.00
0769  RR Kumara      NIMASHA, R.C.        3971.00
0770  IKS Kumara     LAKSHAN , I.K.I.       6633.00
0771  MC Pushpakumara   KUMARA, M.S.R.        2390.00
0772  AWA Abeysinghe   ABEYSINGHE, A.W.M.K.K.    648.00
0773  JAU Wijesinghe   RUWANGI, J.A.D.        970.00
0774  LMB Priyanga    IMALSHA, L.M.A.        717.00
0775  PASK Ranathunga   RANATHUNGA, D.S.       4817.00
0776  BHS Pushpakumara  SATHNIDU, B.H.S.       2614.00
0777  AS Sigachchi    SAMARADIWAKARA, D.H.N.    3855.00
0778  KAM Perera     PERERA, K.P.K.        2940.00
0779  MMJ Premarathne   PREMARATHNA, M.H.G.K.    8933.00
0780  BDS Kumara     SANDUMINI, B.D.       4685.00
0781  RP Saratha Kumara  RAJAPAKSHA, V.P.J.      7283.00
0782  SMBS Kumara     DAYADINU, S.H.D.Y.      2000.00
0783  GD Priyadharshana  GANEGODA, S.S.        4905.00
0784  AGH Kumara     GAMAGE, A.G.K.N.A.      561.00
0785  SA Dissanayake   DISSANAYAKA, T.A.D.H.K.   2662.00
0786  KIP Karunasena   KARUNASENA, K.T.D.      562.00
0787  PHPS De Silva    DE SILVA, P.H.P.S.T.     5643.00
0788  AHSC Rodrigo    RODRIGO, A.H.L.J.      9533.00
0789  AWPEA Wijesooriya  WIJESOORIYA, A.P.D.T.    6505.00
0790  MA Rohana      DEWINDI, M.A.T.       1440.00
0791  LRJ Sumanawardena  SUMANAWARDHANA, L.S.M.    7983.00
0792  KSS Silva      SILVA, K.N.N.        2275.00
0793  PKDR Kumara     NIMSARA, P.K.D.S.D.     5683.00
0794  DIU Gunawardena   GUNAWARDHANE, R.O.      7022.00
0795  TM Peris      PEIRIS, I.H.K.        9167.00
0796  AGA Kumara     PESANJITH, A.G.K.      8900.00
0797  VH Ananda      ANANDA, V.H.S.L.       8200.00
0798  LB Kumara      LIYANAGE, A.D.        2533.00
0799  AKP De Silva        DE SILVA, A.T.P       7860.00
0800  WW Wickramasinghe     PRABODANI, W.K.       5719.00
0801  SOD Karunarathne      KARUNARATHNA, U.D.G.A.   7950.00
0802  APK De Silva Weerasinghe  WEERASINGHE, R.S.D.S.    2460.00
0803  MN Chandana        NIMSARA, M.A.        6300.00
0804  WAKSA Paddmakumara     PATHMA KUMARA, W.A.K.T.R.  2075.00
0805  CT Welikala        WELIKALA, M.T.       8421.00
0806  RMN Wijesinghe       WIJESINGHE, R.M.N.S.    2113.00
0807  DDN Mendis         MENDIS, D.N.S.       3155.00
0808  PMN Priyashantha      SUBARATH, P.M.       8110.00
0809  DMLI Amarajith       THISUM D.H.W.        2605.00
0810  KDC Kumara         LIHANSA K.D.S.       7450.00
0811  TKN Perera         PERERA, T.A.R.       6833.00
0812  RHMU Thushara       DANANJANA, R.H.M.D.     9183.00
0813  KDP Padma Kumara      KUMARA, P.M.P.       3600.00
0814  UKDJKP Udawatta      UDAWATTA, S.T.       3807.00
0815  SWA Krishan        NISHAN, S.W.A.P.      5467.00
0816  S Kuruppuarachchi     KURUPPUARACHCHI, P.K.S.   5590.00
0817  DM Jayantha        GUWANYA, D.M.K.G.      1817.00
0818  YAA Anuruddha       ANUTHTHARA, Y.A.H.     5083.00
0819  RC Panangala        PANANGALA, N.N.       7420.00
0820  WAC Withana        JAYASEKARA, W.S.D.     5941.00
0821  GL Wijeyawardena      WIJAYAWARDHANA, C.C.    4875.00
0822  TBC Peiris         PEIRIS, T.R.I.       4150.00
0823  KS Deshappriya       DESHAPRIYA, K.L.A.     7389.00
0824  MANR Muthukuda       CHAMODA, M.A.N.       9767.00
0825  LGW Kumara         LIYANAGAMA, V.       2085.00
0826  KMGAKA Bandara       BANDARA, D.T.A.       9843.00
0827  KPS Upananda        PATHIRANA, K.P.S.D     9192.00
0828  MGJ Pushpakumara      YASASVI, D.R.        6440.00
0829  SR Weerakoon        WEERAKOON, M.D.R.      5245.00
0830  GGB Mahendra        SITHUMINI, G.G.W.      8406.00
0831  TH Marso          MARSO, T.H.         9080.00
0832  BPJ Pathirana       PEHASARANI, B.P.C.     7833.00
0833  SK Wijethunga       WIJETHUNGA, S.S.      7057.00
0834  SKN Dayarathne       DAYARATHNA, S.K.H.R.    8374.00
0835  C Mahaaarchchi       MAHAARACHCHI, D.S.     7895.00
0836  AR Kumara         SANDAMITH, A.P.       5833.00
0837  SJ De Silva        DE SILVA, T.D.       4867.00
0838  AMTP Athapaththu      ATHTHAPATHTHU, A.M.P.B.   8583.00
0839  JAJN Kumara        JAYASINGHE ARACHCHI, M.T.  8377.00
0840  RMNR Rathnayake      RATHNAYAKA, R.M.M.S.    4310.00
0841  EMWWCY Dissnayake     DISANAYAKA, E.M.W.W.K.G.  3333.00
0842  MHS Priyantha       YESHANA, M.H.S.       609.00
0843  RTN Kumara         SATHSARA, R.T.C.      1383.00
0844  RM Chandana        BUDARA, M.M.        4990.00
0845  DM Malalasekara      DASSANAYAKE, D.M.K.V.    5237.00
0846  KGA Ravindra     SAINETHARA, K.G.P.S.     5140.00
0847  KKPM Rasanshaka   KALUARACHCHI, K.K.P.S.D.    563.00
0848  HAG Ranjan      ABEPITIYA, H.A.G.L.R.     9038.00
0849  AMG Banda      ARAWE, A.M.L.U.R.B.      7471.00
0850  DS Amarasinghe    AMARASINGHE, V.R.       6983.00
0851  SMC Bandara     BANDARA, S.M.A.K.       9300.00
0852  HMC Herath      HERATH, H.M.S.E.       6530.00
0853  AGS Rukshan     METHSARANI, A.G.M.S.     1770.00
0854  PMJ Prasad      PRASADIKA, J.P.M.Y.      1317.00
0855  WADK Mahakumara   MAHAKUMBURA, W.A.D.K.M.    3710.00
0856  PGG Abeysinghe    ABEYSINGHE, P.G.G.      2455.00
0857  GGR Karunathilake  GALAHITIYAWA, G.G.M.M     9233.00
0858  SAJ Bandara     SUMETHMA, S.A.D.       3867.00
0859  MHWS Heennilame   THAKSHARA, M.H.P.       5340.00
0860  RPB Rajarathne    RAJARATHNA, R.P.D.N.P.    2017.00
0861  SMG Samarakoon    SAMARAKOON, S.M.M.G.     6187.00
0862  TWP Karunarathne   KARUNARATHNA, T.W.K.P.S.   3300.00
0863  WKB Sudasinghe    SUDASINGHE, W.K.B.      8850.00
0864  WANN Welhenage    WELHENAGE, W.D.N.       2983.00
0865  CA Gamage      PRABHA, D.C.         9071.00
0866  MK Illangasinghe   ILLANGASINGHE, M.U.      8323.00
0867  KLAL Kumara     PRAMODYA, K.L.A.T.      7933.00
0868  RIP De Silva     DE SILVA, R.S.N.P.      4900.00
0869  MPL Weerakoon    WEERAKOON, S.H.        8021.00
0870  DGSIR Ariyarathne  ARIYARATHNE, D.G.D.N     8750.00
0871  PR Rajakaruna    RAJAKARUNA, S.R.       8293.00
0872  LADP Sampath     LIYANA ARACHCHI, C.R.     8320.00
0873  CMCB Chandrasekara  CHANDRASEKARA, C.M.N.N.    8029.00
0874  HU Gunawardena    GUNAWARDHANE, H.R.U.E     9852.00
0875  HMTK Gattapola    GATTAPOLA, H.M.C.M.      7367.00
0876  RGDW Rajapaksha   RAJAPAKSHA, R.G.A.V.     3633.00
0877  WMPL Senavirathne  BANDARA, W.M.T.R.S.      7288.00
0878  SB Sarath      SAPUGODA, S.A.L.K.      6695.00
0879  MS Karunarathne   KARUNARATHNE, I.M.S.     8738.00
0880  UGI Palitha     UDATHENNA, U.G.S.S.      9171.00
0881  PJ Hettiarchchi   HETTIARACHCHI, N.V.      1950.00
0882  MC Madonsa      MEDONSA, M.R.R.        4580.00
0883  SS Edirisinghe    EDIRISINGHE, E.H.B.B.     5025.00
0884  AMS Abeysinghe    ABEYSINGHE, A.M.K.S.     7109.00
0885  KIR Kumara      PRABODYA, K.D.M.       6733.00
0886  HWGS Kumara     DIMANSA, H.W.G.L.       2917.00
0887  HIRP Kumara     ADETHYA, H.M.         8137.00
0888  UPNA Pushpakumara  NETHUSARA, U.P.A.T.D.     4441.00
0889  RMRR Rathnayake   RATHNAYAKE, R.M.S.M.     3540.00
0890  SCW Piyasena     SANARAJA, S.R.K.       7786.00
0891  HMHGK Banda     MADUSHANI, H.M.H.C.      8045.00
0892  WDGMN Pathirana   DISSANAYAKA, W.D.G.M.P.S.D.  3817.00
0893  WWG Suranga       FERNANDO, W.W.N.A.        8610.00
0894  RDSA Rajapaksha     RAJAPAKSHA, R.D.M.P.       4445.00
0895  RMRK Ranaweera      RANAWEERA, R.M.S.D.       2200.00
0896  WAJP Fernando      FERNANDO, W.A.T.N.        2990.00
0897  EMPC Bandara       BANDARA, E.M.N.N.        5520.00
0898  LHTP Kumara       LAMAHEWA, K.S.          2535.00
0899  BGCNK Hapuarachchi    HAPUARACHCHI, B.G.R.V.      4705.00
0900  HGP Thilakarathne    THILAKARATHNE, H.G.S.N.     8295.00
0901  TAAD Dharmasiriwardena  DHARMASIRIWARDHANA, T.A.P.G.   2267.00
0902  WP Karunarathne     KARUNARATHNA, P.M.        8267.00
0903  ULGS Gunasinghe     GUNASINGHE, U.D.M.R.       6358.00
0904  UKGL Padmini       RATHNAPALA, D.V.         8410.00
0905  GMSS Kumari       PREMATHILAKA, R.S.N.D.      1783.00
0906  WWRWMSB Weerasooriya   WEERASOORIYA, W.W.R.W.M.D.M.B.  8000.00
0907  SELPT Silva       SILVA, S.E.L.P.K.        4083.00
0908  SK Karunarathne     KARUNARATHNE, M.A.S.H.      8085.00
0909  HW Kumarage       KUMARAGE, R.P.          5750.00
0910  N Wasantha        AYANEEJA, N.S.          5375.00
0911  SDS Senarathne      SENARATHNA, S.D.S.M.       5020.00
0912  SDS Senarathne      SENARATHNA, S.D.H.M.       5020.00
0913  SPGM Samarasooriya    SAMARASOORIYA, S.P.R.K.     5100.00
0914  RRACS Ranathunga     RANATHUNGA, R.R.         8307.00
0915  TS Thilakarathne     THILAKARATHNE, S.V.N.      6813.00
0916  RDMP Ranasinghe     RANASINGHE, B.D.C.G.       6778.00
0917  MASL Madurasinghe    MADURASINGHE, M.A.N.K.N.     8175.00
0918  IGG Wijebandara     WIJEBANDARA, I.G.S.K.      7455.00
0919  RMS Shantha       RAJAPAKSHA, R.M.N.G.       7800.00
0920  MA Kumara        MAKAVITA, M.B.A.         6070.00
0921  MC Siriwardena      SIRIWARDHANA, M.V.V.       8100.00
0922  KGS Lasantha       KAUSHALYA, K.G.S.K.       5731.00
0923  MCJ Karunarathne     KARUBNARATHNE, M.A.C.      3060.00
0924  HG Wasantha       VIHANGA, H.G.A.N.        7881.00
0925  WDC Wijesinghe      WIJESINGHE,W.D.S.        6467.00
0926  JWPD Rangana       JAYAPRIYA, JW.P.C.        5200.00
0927  MGD Robinson       THATHSARANI, M.G.D.K.      7155.00
0928  KBNRK Rathnayake     RATHNAYAKA, K.B.D.P.G.S.     7467.00
0929  KGAI Kumara       HIRUSHINI, K.G.A.M.       7479.00
0930  KGTS Kumara       BANDARA, K.G.H.J.W.       3367.00
0931  KMNP Priyadharshana   DESHAN, K.M.A.          5767.00
0932  HMC Kumara        KUMARI, H.M.S.P.         6000.00
0933  WD Nimal         WEERASINGHA, W.D.C.P.      7610.00
0934  STT Pushpakumara     PUSHPAKUMARA, S.T.B.T.      1133.00
0935  EKGTS Thilakrathne    THILAKARATHNE, E.K.GG.M.A.    3325.00
0936  GMAR Gunarathne     GUNARATHNA, G.M.A.S.B.      8505.00
0937  NWSK Thennakoon     THENNAKOON, N.H.M.K.       1825.00
0938  RDGSK Ranathunga     RANATHUNGA, R.D.G.N.D.      3083.00
0939  MP Vidhanagamage     VIDANAGAMAGE, S.M.N.       6238.00
0940  W Kumarasinghe     KUMARASINGHA, T.I.      3400.00
0941  KAAISFernando      OSHADHA, M.A.C.        1720.00
0942  HMYG Wimalawathi    JAYATHISSA, B.K.G.S.V.G.B.  1937.00
0943  BUP Kumarage      WIJERATHNA, D.M.J.S.A.    1933.00
0944  DMS Senavirathne    SENAVIRATHNA, D.M.K.V.    4583.00
0945  RM Nanda        ROSHAN, M.M.M.        1033.00
0946  PCI Weerasooriya    WEERASOORIYA, D.Y.V.     8185.00
0947  RN Liyanage       LIYANAGE, M.M.        5400.00
0948  EMSD Ekanayake     EKANAYAKA, E.M.K.W.      8133.00
0949  WA Nawarathna Banda   WICKRAMARACHCHI, W.A.A.E.W.  8522.00
0950  JMDU Ananda       JAYAMANNA, J.M.D.H.N.     8760.00
0951  HAP Perera       PERERA, H.A.O.B.       6742.00
0952  SP Senanayake      SENANAYAKE, J.T.       5533.00
0953  AGLAN Kumara      NIMWARI, A.G.L.A.T.      3900.00
0954  KKN Jayawantha     JAYAWANTHA, K.K.R.R.     6900.00
0955  AHJ Rodrigo       RODRIGO, H.D.         2995.00
0956  Lal Dissanayake     DISSANAYAKE, D.H.       5350.00
0957  PPWK Gunasekara     GUNASEKARA, G.P.V.W.     3433.00
0958  IKVR Kumara       NETHMINI, I.K.M.       8230.00
0959  MDCS Wijayapala     WIJAYAPALA, M.D.V.S.     2242.00
0960  PVI Perera       PERERA, P.S.V.        8089.00
0961  AMG Abeysinghe     ABEYSINGHE, D.C.       8883.00
0962  EMCT Ekanayake     EKANAYAKE, E.M.A.P.      8326.00
0963  LG Gunarathne      CHAMIKARA, L.G.A.J.      8453.00
0964  SWGL Kumara       DEVINDA, S.W.G.H.       8805.00
0965  DDP Dissanayake     DISSANAYAKA, D.T.P.      8867.00
0966  KW Kiriwandala     MIHIPURA, K.D.M.       3025.00
0967  DM Podibanda      DASANAYAKE, D.M.I.S.     3183.00
0968  DKC Jayasinghe     JAYASINGHE, D.M.C.      2630.00
0969  LCC De Silva      DE SILVA, L.H.T.H.      7092.00
0970  KSDVS Kariyawasam    DHANANJAYA, K.S.D.S.     8417.00
0971  PHKP Kumara       HERATH, P.H.S.D.K.      8171.00
0972  RGA Jayathilake     JAYATHILAKA, R.G.M.R.     8054.00
0973  AMP Alahakoon      ALAHAKOON, A.M.H.K.      5183.00
0974  AJL Jayathilaka Banda  LANSAKARA, L.J.M.A.K.     7783.00
0975  KBS Shantha       YAHAMPATH, K.D.P.D.      6020.00
0976  AGS Gunawardena     GUNAWARDANA, A.G.R.K.P.    7907.00
0977  RAS Kumara       RAIGAMA ARACHCHI, J.A.    8155.00
0978  EWMP Perera       GEEMETH, E.W.G.        1517.00
0979  WMSK Wanasinghe     WANASINGHE, W.M.S.K.     3478.00
0980  UW Kapilarathna     WATHTHEGAMA, U.D.P.      1767.00
0981  WJR Perera       PERERA, W.K.C.        7695.00
0982  PHKUB Handakumbura   SANDEEPA, P.H.K.G.D.     7731.00
0983  LG Ravindra       SASHEENDRA, L.G.S.      5525.00
0984  nda Ariyarathne     SADARUWAN, M.D.A.       5729.00
0985  IGWK Ihalagedara    IHALAGEDARA, I.S.D.T.     1467.00
0986  R Rajakaruna      RAJAKARUNA, R.S.H.      5471.00
0987  KGP Wasantha      DEWMINI, K.G.I.D.       6383.00
0988  PSP Peiris       PEIRIS, P.J.G.        7477.00
0989  GWG Upul        OMEDHA, G.G.T.        3100.00
0990  UL Nayanajith      UMAGILIYAGE, T.S.       4473.00
0991  PAA Wimalasiri     WIMALASIRI, P.A.Y.K.     3700.00
0992  PSDDS Siri Gunasinghe  SIRI GUNASINGHE, R.S.D.P.A.  3425.00
0993  RGTR Rathnasekara    RATHNASEKARA, R.G.D.R.    5727.00
0994  PKP Kumara       SAVINDIKA, K.P.C.       4090.00
0995  EMKB Edirisinghe    EDIRISINGHE, E.M.P.N.     8500.00
0996  TTA Fernando      FERNANDO, T.T.D.S.      7861.00
0997  NDSWimalasiri      WIMALASIRI, N.D.S.L.A.    5221.00
0998  LJ Wijayantha      INDURANGA, L.J.N.       5136.00
0999  LJ Wijayantha      INDURANGA, L.J.N.       5136.00
1000  HMU Bandara       BANDARA, H.M.K.K.       2427.00
1001  JVT Nishantha      DILSARA, J.A.T.        503.00
1002  LDG Sandamal      HIRANNYA, W.D.C.       1833.00
1003  JHR Hemalee       JAYASINGHE, J.A.L.A.     6540.00
1004  C Wasthuhewa      WATTUHEWA, O.K.        7727.00
1005  JDC Jayasekara     JAYASEKARA, J.D.M.M.     2855.00
1006  RHMA Bandara      RAJAKARUNA, R.H.M.N.A.B.   2467.00
1007  A Jayasekara      JAYASEKARA, M.B.       5155.00
1008  TN Deen         DEEN, S.M.          9017.00
1009  NKT Tanippuliarachchi  ARACHCHI, S.S.T.       9100.00
1010  R Ramalingam      RAMAHNGAM, N.G.        900.00
1011  MADCI Gunasinghe    GUNASINGHE, M.A.D.D.A.    3767.00
1012  HEI Fernando      FERNANDO, H.L.B.        850.00
1013  MAJP Wijewardena    WIJEWARDANA, M.A.K.S.     2850.00
1014  RAPSD Krishantha    PATABENDI, R.A.P.R.K.     800.00
1015  RM Wijesinghe      WIJESINGHE, R.M.D.      2577.00
1016  RM Wijesinghe      WIJESINGHE, R.M.D.      2577.00
1017  K Seelarathne      ISURIKA, K.R.         1655.00
1018  W Sisira Kumara     KUMARI, W.M.A.         610.00
1019  MG Sunil        HALANGODA, M.G.C.R.      7904.00
1020  RDL Munasinghe     MUNASINGHE, R.D.N.H.     2657.00
1021  PKDS Jayakodi      JAYAKODY, P.K.N.W.       860.00
1022  NMPB Narasinghe     NARASINGHE, N.M.R.G.B.     659.00
1023  DW Laksiri       MUTHUMALKI, D.S.U.      1733.00
1024  KAD Sirisena      NETHSARANI, K.A.R.      8073.00
1025  SPBS Kumara       WERAKE, D.N.         7845.00
1026  RMSn Bandara      BANDARA, R.M.H.S.       3350.00
1027  MDCG Appuhami      NETSARANI, M.D.K.       3967.00
1028  NIR Jayasiri      DE SILVA, N.T.K.       2580.00
1029  HSC Peiris       PEIRIS, H.G.K.        1490.00
1030  NHC Nawarathne     NAWARATHNA, N.H.T.L.     3730.00
1031  HMN Herath       HERATH, H.M.A.D.       6145.00
1032  HARS Prasanna      PRASANNA, A.R.         637.00
1033  HAWC Samaranayake    SAMARANAYAKA, H.A.T.C.    3500.00
1034  RSK Kalubovila    KALUBOWILA, K.N.      639.00
1035  SMW Samarakoon    WIJESOORIYA, S.M.P.B.   6667.00
1036  TTN Priyalal     BAGGAYA, T.T.        583.00
1037  HALSK Hettiarchchi  HETTIARACHCHI, H.A.D.N.   641.00
1038  Gm Bandara      GAMAWALAWWA, G.C.A.     643.00
1039  MUR De Silva     DE SILVA, M.N.T.      4220.00
1040  KDKS Kumarage    KUMARAGE, K.D.S.H.     2750.00
1041  GGRS Bandara     BANDARA, G.G.P.K.     4172.00
1042  GMG Gunarathne    GUNARATHNA, P.M.O.W.    2967.00
1043  W Thilakarathne   PERERA, W.S.T.       6888.00
1044  SWC Samarakoon    SAMARAKOON, S.M.D.M.    3640.00
1045  KRKKTS Ranaweera   RANAWEERA, K.R.K.N.A.   2640.00
1046  SKTMBPDB Ranawaka  RANAWANA, S.K.T.M.M.C.   4410.00
1047  WRW Karunarathne   KARUNARATHNA, W.I.S.    2333.00
1048  SK Amila Indika   DULJAYA, S.K.S.       565.00
1049  UKKSB Premathilake  PREMATHILAKA, U.K.K.S.B.  2590.00
1050  US Jayasinghe    JAYASINGHE, O.K.      512.00
1051  HMNB Herath     HERATH, H.M.N.K.N.     515.00
1052  WGNB Herath     HERATH, W.G.N.A.B.     517.00
1053  KMGN Nuwan      METHNADEE, K.M.G.S.B.    566.00
1054  SAM Gunathilake   GUNATHILAKA, S.A.I.U.    520.00
1055  BL Kolitha      MADUSHAN, B.N.S.      522.00
1056  NM Chathuranga    NIMSARA, N.H.        507.00
1057  BMS Amararathne   AMARARATHNA, B.B.M.    5855.00
1058  AMS Priyadharshana  HESHAN, A.M.D.       612.00
1059  PASJ Perera     PERERA, P.A.P.N.      2355.00
1060  SO Pattiarchchi   PATTIARACHCHI, G.T.S.   2525.00
1061  SADC Samarakoon   SAMARAKOON, S.A.S.N.    3472.00
1062  YMSPY Bandara    BANDARA, Y.M.S.L.Y.    8272.00
1063  WKA Ravindra     WELAGEDARA, W.K.A.N.M.   2667.00
1064  RP Pemananda     RANGADIPATHI, D.N.     614.00
1065  KPS Thushara     SHEHARA, K.P.N.       615.00
1066  EMJH Ekanayake    EKANAYAKE, E.M.S.N.    2473.00
1067  NMC Pushpakumara   CHAMIKA, N.M.S.      7230.00
1068  AKD Udaya Kumara   KUMARA, A.K.Y.P.U.     7747.00
1069  KAHS Priyantha    MALINGA, K.A.H.W.R.    5478.00
1070  AN Shokman      SCHOKMAN, R.S.       4492.00
1071  KS Pushpakumara   PUSHPAKUMARA, K.B.M.    567.00
1072  HMNS Premalal    DISSANAYAKA, H.M.T.H.   2467.00
1073  SDNK Seshath     SESATH, S.D.V.S.      7122.00
1074  RPS Bandara     BANDARA, R.G.A.S.     1155.00
1075  RPS Bandara     BANDARA, R.G.A.S.     1155.00
1076  SAR Gomas      GOMAS, S.N.K.M.       569.00
1077  VGP Vithanage    VITHANAGE, V.G.M.R.    4167.00
1078  RKP Nimal Kumara   KAVEESHA, R.K.P.N.     1195.00
1079  KGLSK Jayasinghe   JAYASINGHE, K.K.G.S.N.   3559.00
1080  KMS Anuruddha    KURUPPU, K.M.S.D.     1480.00
1081  ES Ellawalage    ELLAWALA, E.T.S.      980.00
1082  APKL Balasooriya   BALASOORIYA, A.P.U.K.D.  5980.00
1083  DPJ Ariyawansa    ARIYAWANSA, D.P.P.M.    975.00
1084  BMDB Basnayake    BASNAYAKE, B.M.S.C.    1860.00
1085  KHN Kahavita     KAHAVITA, K.H.H.T.     3553.00
1086  UR Wijesooriya    WIJESOORIYA, U.R.S.U.   5150.00
1087  IDRRD Jayathilake  JAYATHILAKA, I.D.M.D.    570.00
1088  MPRSUK Marasinghe  MARASINHE, I.C.P.     3557.00
1089  WPGT Gamlath     GAMLATH, W.G.C.P.     2217.00
1090  GACL De Soysa    DE ZOYSA, G.L.C.      1117.00
1091  MHL Harshan     DEVNETHMI, M.H.T.     1557.00
1092  WLDS Wijethunga   WIJESINGHA, W.L.D.S.    571.00
1093  WPS Gunasena     SHEHARA, W.P.N.       572.00
1094  NSC Kumara      NELUNDENIYA, N.K.G.    2067.00
1095  AS Digdeniyage    DIGDENIYAGE, C.H.     2167.00
1096  EMKB Ekanayake    BANDARA, E.M.T.M.     1967.00
1097  RUGN Wijebandara   RAJAPAKSHA, R.U.H.G.E.K.  573.00
1098  MATT Ariyawansa   ARIYAWANSHA, M.A.K.D.S.  2570.00
1099  KPS Kulathunga    KULATHUNGA, K.N.N.     1554.00
1100  BAAS Karunarathne  KARUNARATHNA, B.A.N.A.   1750.00
1101  BAAS Karunarathne  KARUNARATHNA, B.A.K.J.   1750.00
1102  LASKYasarathne    THATHSARANI, L.A.V.    2890.00
1103  DVRI Samarasinghe  SAMARASINGHA, D.V.K.A.   2585.00
1104  DM Samitha      DIWAKARA, D.M.D.T.     3117.00
1105  SA Abeysundara    ABEYSUNDARA, S.S.A.    4300.00
1106  WGSS Perera     PERERA, D.G.K.A.      3717.00
1107  KHN Kumara      KUMARA, K.H.N.       1417.00
1108  HDRK Weragoda    WERAGODA, K.R.       1560.00
1109  NGSS Amarasinghe   AMARASINGHA, N.G.H.D.   4142.00
1110  MAN Siripala     DAMSARANI, M.A.K.D.    5550.00
1111  WAD Asela      SATHSARANI, W.D.T.     574.00
1112  MYR Pemadasa     PREMADASA, M.T.L.      660.00
1113  WASS Wijesinghe   WIJESINGHE, S.S.      662.00
1114  JAWT Jayaweera    JAYAWEERA, J.A.V.L.    1183.00
1115  MGB Wickramanayake  WICKRAMANAYAKA, M.G.N.K.  7986.00
1116  AMSB Adasooriya   NIMSITH, A.M.S.      4383.00
1117  RMSK Rathanayake   RATHNAYAKA, R.M.E.S.    6100.00
1118  RRMWSB Rathnayake  RATHNAYAKE, R.R.M.N.S.   5493.00
1119  CHR Abeywardena   ABEYWARDANA, D.H.P.S.   5992.00
1120  KMDNB Konara     ERANDAKA, K.M.I.D.     6545.00
1121  BLL Prasad      DILSHAN, B.L.K.      3530.00
1122  ET Sampath      SAMPATH, E.A.W.      7819.00
1123  KL Samarawickrama  SAMARAWICKRAMA, K.S.N.   6217.00
1124  VPS Kumara      THARUPABA, V.M.      7520.00
1125  RMA Ariyashantha   RATHNAYAKE, R.M.N.T.    2358.00
1126  JC Paranavithana   PARANAWITHANA, H.V.    2035.00
1127  DG Rajeewa      MALEESHA, D.G.S.      6750.00
1128  S Samarasinghe    DHILSHAN, C.        4615.00
1129  WAWM Kumara      WIJEKOON, W.A.C.A.     8063.00
1130  AAJ Hemachandra    HEMACHANDRA, A.A.H.M.   3695.00
1131  MUS Silva       SILVA, M.Y.J.       7364.00
1132  RDDS Sirigunasinghe  SIRIGUNASINGHE, R.D.C.K.  4054.00
1133  NMS Wasantha     NANAYAKKARA, N.M.D.A.   2622.00
1134  GHGCK Gunarathne   GUNARATHNA, G.H.G.B.S.   7150.00
1135  EAACK Edirisinghe   EDIRISINGHE, E.A.U.S.   5270.00
1136  RKAAJ Rathnasekara  RATHNASEKARA, R.K.A.H.N.  8717.00
1137  DMN Dasanayake    DASANAYAKA, D.M.H.B.    616.00
1138  AM Karunayake     SANDARUWAN, A.M.S.     618.00
1139  WMG Silva       GAJANAYAKA, W.M.Y.B.    5775.00
1140  AMMB Athapaththu   ATHAPATHTHU, A.M.M.N.H.  8667.00
1141  MN Sahabandu     SAHABANDU, C.K.      3105.00
1142  BDT Priyadharshana  DINANDI, B.D.S.      4033.00
1143  KLGA Liyanage     LIYANAGE, V.R.       3687.00
1144  LALK Perera      PERERA, L.H.S.       3733.00
1145  R W Jayakodi     JAYAKODI, J.D.T.H.     683.00
1146  WMWW Karunarathne   WIJESUNDARA, W.M.D.K.   7629.00
1147  WPN Shantha      WEERAPPULI, W.T.N.D.    8425.00
1148  MDCS Pemadasa     DASSANAYAKE, M.D.G.U.   4305.00
1149  WMP Karunarathne   KARUNARATHNA, W.M.K.U.   3360.00
1150  MSP Silva       SILVA, M.N.N.       1780.00
1151  WMS Wijesinghe    WIJESINGHE, W.M.D.T.N.   4933.00
1152  GL Jayamini      NIHARA, G.I.        7190.00
1153  BWUK Bowanga     BOWANGA, B.W.G.K.U.    7550.00
1154  SDM Premalal     PREMALAL, S.D.T.V.     3785.00
1155  PMN Kumara      MADUWANTHI, P.M.H.I.    4230.00
1156  IBERS Pushpakumara  BANDARA, I.B.E.R.C.A.I.  5250.00
1157  RMS Kumara      RATHNAYAKE, R.M.L.N.    4063.00
1158  HPTS Jayarathne    JAYARATHNA, H.P.N.R.    5950.00
1159  KN Silva       SILVA, K.S.A.       2627.00
1160  AKP Weerasinghe    WEERASINGHE, S.N.     1200.00
1161  UASK Samarajeewa   SAMARAJEEWA, U.G.S.R.    620.00
1162  RAJ Rajapaksha    RAJAPAKSHA, R.A.S.A.    2475.00
1163  SHU Dinantha     DINANTHA, S.H.D.      5367.00
1164  KSMKC Milroy     PREMODDYA, K.M.K.N.    5600.00
1165  NK Jayatissa     JAYATISSA, N.N.S.     1600.00
1166  STR Thilakawardena  THILAKAWARDENA, S.N.    5428.00
1167  kAG Wijewardena    WIJEWARDHNA, K.A.C.I.   3517.00
1168  BDDN Punyadasa    BALAGE, S.S.        7723.00
1169  WSMAR Bandara     BANDARA, W.S.M.A.H.    8655.00
1170  HMBG Rathnapala    HERATH, T.B.        2767.00
1171  WPSR Ekanayake    EKANAYAKE, W.P.R.H.    7400.00
1172  WPSR Ekanayake    EKANAYAKE, W.P.R.A.    7400.00
1173  KDA Ganga Kumarai   HARSHADEVA, T.K.N.     622.00
1174  LGA Shamalee     GALTHEMPITIYA, G.K.G.    624.00
1175  AHT Kumarai       DE SILVA, K.S.T.       626.00
1176  JLAN Jayawardena    GAMAGE, D.G.S.R.       628.00
1177  MBS Fernando      RATHNAYAKE, G.D.N.     4600.00
1178  JADC Jayasinghe     KUMARA, H.D.V.R.       575.00
1179  MGTAC Galappaththi   RAMALKA, P.V.G.D.      576.00
1180  MMI Sudharshi      DISSANAYAKA, N.P.T.J.    1050.00
1181  MKC Priyadhashani    DAHANAKABANDARA, D.R.S.A.  577.00
1182  MPA Pathirana      RANATHUNGA, N.R.A.K.O.    578.00
1183  SKWMDN Kumarasena    JAYAWEERA, M.D.N.K.     5138.00
1184  MVC Dharmawardena    SANDINA, B.A.B.S.      579.00
1185  KK Kotuwelanda     JAYAWARDANA, H.M.      580.00
1186  SAN Samaraweera     ILANGAKOON, T.M.       581.00
1187  BDWD Samaranayake    SAMARANAYAKE, B.D.D.C.   9825.00
1188  WAAS Weththasinghe   NETMAL, W.A.V.       6122.00
1189  MS Nasrim        NASRIM, M.A.        7756.00
1190  NPJ Nayananayake    RASHMIKA, J.C.I.T.G.    3160.00
1191  RUK Perera       PERERA, R.R.U.       2117.00
1192  MHAD Nishantha     DURANGA, M.H.A.D.      6367.00
1193  EPS Nandasiri      AKASH, A.R.         6700.00
1194  AARW Kumra       AROSHA, A.A.K.       9830.00
1195  HMN Weerakoon Bandara  WEERAKOON, H.M.O.I.N.    5650.00
1196  AA Chnadrasiri     NETHMINI, L.A.H.      9367.00
1197  SUJ Fernando      FERNANDO, S.C.N.      7292.00
1198  PADR Piyathilaka    ADITHYA, P.A.D.O.      2540.00
1199  MAS Weerasinghe     WEERASINGHE, M.A.R.M.    7533.00
1200  CPK Nawarathne     NAWARATNE, R.T.B.      7709.00
1201  DLR Dissanayake     DISANAYAKE, D.L.Y.N.    7200.00
1202  SA Rathnayake      MIHIRANGA, S.A.K.      3705.00
1203  PGASK Ranasinghe    RANASINGHE, P.G.U.T.    8475.00
1204  RJG Pisyasena      PIYASENA, R.Y.K.      1660.00
1205  YHUD Yapa        YAPA, Y.H.N.L.       5905.00
1206  UGJ Bandara       BANDARA, U.G.T.A.      665.00
1207  KGPD Gamage       GAMAGE, K.G.P.N.      2670.00
1208  A Hewavitharana     HEWAVITHARANA, H.L.S.    5240.00
1209  WRSS Perera       PERERA, W.B.G.L.      7917.00
1210  PAG Jagath       ADIKARAM, P.A.C.H.     3455.00
1211  HAP Hettiarachchi    HETTIARACHCHI, H.D.N.    3567.00
1212  RBGR Bandara      BANDARA, R.B.H.R.      8087.00
1213  PWPT Bandara      MAKEHELWALA, P.W.T.M.B.   5825.00
1214  EMKL Ekanayake     EKANAYAKA, E.M.A.H.L.    3320.00
1215  PDTP Pushpakumara    PATHIRAGE, P.D.M.P.     2740.00
1216  RHMS Hemachandra    HEMACHADRA, R.H.P.T.    7942.00
1217  NSL Situge       SITUGE, H,K,D,       5988.00
1218  MARA Perera       PERERA, M.A.I.U.      5933.00
1219  WATS Dias        DIAS, W.A.M.S.       2150.00
1220  EAMB Ekanayake     EKANAYAKA, E.A.T.T.     4825.00
1221  DRRJ Bandara      BANDARA, D.R.S.R.      5895.00
1222  MGG Abeykoon Banda  ABEYKOON, M.G.K.B.    5415.00
1223  D Nimal       DISSANAYAKA, D.R.N.    6155.00
1224  AAJN Abeysinghe   ABEYSINGHE, A.A.K.D.   2100.00
1225  PSA Silva      SILVA, P.S.P.M.      1020.00
1226  N Jayakodi      JAYAKODY, N.A.       910.00
1227  NACD Gunasekara   GUNASEKARA, N.A.V.M.D.  1067.00
1228  JP Janakarathne   PADMINI, J.G.T.N.     2183.00
1229  IMCK Manchanayake  MANCHANAYAKE, I.M.S.B.  3850.00
1230  HJP Meedeniya    MEEDENIYA, K.H.      1575.00
1231  HJP Meedeniya    MEEDENIYA, K.S.      1575.00
1232  ANGDPL De Silva   DE SILVA, A.N.G.D.T.P.  6354.00
1233  WMS Gunarathne    WIJESUNDARA, W.M.L.M.   7567.00
1234  THSA Jayatissa    JAYATHISSA, T.H.U.D.   8081.00
1235  LK Artigala     ARTIGALA, C.D.      4605.00
1236  GS Shantha      SENADHEERA, C.R.     3650.00
1237  MM Upul       DE SILVA, M.M.T.H.    2572.00
1238  GS Rajendra     GUNASINGHE, I.S.     5115.00
1239  KC Koralage     KORALAGE, M.D.      4367.00
1240  MR Piyananda     PARINDI, M.R.       7062.00
1241  VPS Priyadharshana  MADUBHASHANI, V.B.    7583.00
1242  DMV Dissanayake   DISSANAYAKE, D.M.H.L.   8600.00
1243  MS Dhammika     MEDAGEDARA, A.D.     1610.00
1244  SC Pushpakumara   PUSHPA KUMARA, S.T.D.   5976.00
1245  WWS Bandara     BANDARA, W.W.M.K.R.    3978.00
1246  PWG Dharmathilake  SANDARUWAN, P.N.     3813.00
1247  RRMN Alahakoon    ALAHAKOON, R.R.M.P.N.H.  5383.00
1248  JSW Jayawardena   JAYAWARDHANA, H.D.W.   3555.00
1249  AGCW Adikari     ADIKARI, A.G.M.S.     5355.00
1250  AR Ariyarathne    ALAHAKOON, A.R.S.K.    2300.00
1251  RADSJ Prasanna    RANASINGHE, R.A.S.P.   6242.00
1252  HMBG Herath     HERATH, H.M.T.T.L.    6950.00
1253  KM Nimal       KAPURUSINGHE, T.D.N.   6225.00
1254  M Nanadasiri     MALLAWAARACHCHI, M.M.S.  8955.00
1255  PGC Weerasinghe   WEERASINGHE, P.G.S.S.   7517.00
1256  GG Rubasinghe    RUBASINGHE, P.M.G.    2080.00
1257  RDAWK Jayaweera   JAYAWEERA, R.S.C.     8260.00
1258  GHC Prasad      PRABUDDA, G.H.R.     3315.00
1259  HR Muthukumarana   MUTHUKUMARANA, H.S.A.S.  5578.00
1260  KKD Kulathilaka   KULATHILAKA, K.K.K.G.   8620.00
1261  DMKB Dasanayake   DASANAYAKE, D.M.S.N.   3655.00
1262  KDA Sisira Kumara  DIWYANGANA, K.D.S.    7789.00
1263  NSS Perera      PERERA, N.V.S.      1667.00
1264  JHPG Tisera     TISERA, J.H.T.H.A.     509.00
1265  WR Jayasooriya    JAYASOORIYA, W.R.S.H.   4217.00
1266  HFAN Fonseka     FONSEKA, H.F.C.D.     4483.00
1267  NI Wellahewage    HEWAGE, T.U.W.      9980.00
1268  BWSK Jayasinghe   KAPILARATHNA, B.W.S.V.  9880.00
1269  JPN Nishantha     ERANDANA, J.G.T.       9995.00
1270  MMDC Shantha Lal   METHNULEE, M.M.N.G.     9903.00
1271  W Rajapaksha     RAJAPAKSHA, C.N.       9875.00
1272  MLS Premarathne    PREMARATHNE, M.I.P.     9960.00
1273  MPGD Wijesinghe    WIJESINGHE, M.P.G.R.S.    9950.00
1274  WAP Wickramarachchi  WICKRAMAARACHCHI, W.N.S.L.  9945.00
1275  TAKSK Jayathilake   JAYATHILAKA, T.A.W.K.    9940.00
1276  VGT Karunarathne   KARUNARATHNA, H.V.      9870.00
1277  WMNS Wijekoon     WIJEKOON, W.M.H.S.      9865.00
1278  HGND Fernando     HAPUGODA, H.G.N.N.      9985.00
1279  DAKSK Gunawardena   GUNAWARDHANA, D.A.K.K.R.   9890.00
1280  RPN Senavirathne   SENEVIRATHNA, R.P.C.T.    9900.00
1281  TKRH Perera      PERERA, T.K.R.D.       9935.00
1282  DML Dissanayake    DISSANAYAKA, D.M.P.B.    9975.00
1283  HGTD Gamage      GAMAGE, H.G.T.D.       9930.00
1284  GAJ Chaminda     GAMLATH, G.A.T.D.      9895.00
1285  RMJS Rathnayake    RATHNAYAKA, R.M.S.D.     9925.00
1286  LS Abeywickrama    ABEYWICKRAMA, D.U.      9955.00
1287  AGS Keerthisena    KEERTHISENA, A.G.M.D.    9920.00
1288  MM Abeyrathne     ABEYRATHNA, M.M.D.N.     9970.00
1289  AHM Prasantha     HIMAYA, A.H.P.        9965.00
1290  MRNS Bandara     BANDARA, M.R.H.C.      9885.00
1291  YC De Silva      DE SILVA, Y.C.S.       9860.00
1292  PHR Bandara      PABASARA, P.H.N.       9915.00
1293  GSW Perera      PERERA, G.S.T.M.       9910.00
1294  HWG Shantha Kumara  WATTEGEDARA, H.W.G.M.M.   9905.00
1295  HA Karunasena     KAVINDHA, H.C.P.       1025.00
1296  SHSD De Silva     DE SILVA, S.H.S.M.      8017.00
1297  KUMARA LRPT      CHANIRU L.R.D.        7569.00
1298  RUPASINGHE JBA    RUPASINGHE J.B.I.M.     8065.00
Selected school         Address
Nalanda M.V.           Colombo - 10
D.S.Senanayaka M.V        62,Gregory Rd,Colombo 7
D.S.Senanayaka M.V        62,Gregory Rd,Colombo 7
Lumbini V.            Colombo 5
Holly Family Primary Girls Sch  Wennappuwa
Sri Sangamitta B.V        62,Ananda Rajakaruna Mv., Colombo 8.
Nalanda M.V.           Colombo - 10
Sri Swarnajothi M.V.       Kiribathkumbura
Lindsay B.M.V          724,Gall Rd,Colombo 3
Ananda Sastralaya        Kotte
Rahula College          Matara
Viharamaha Devi B.V.       Kiribathgoda
Mahinda College         Wodwerd Mawatha,Galle.
Sobitha Boy's K.V.        Sapugaskanda,Makola
St. Paul's Balika M.V.      Milagiriya, Colombo 5
Rahula College          Matara
Tangalle Model P.V.       Tangalle.
Holly Family Primary Girls Sch  Wennappuwa
St. Anthony's Balika M.V.    Kandy
Kirindiwela M.V.         Kirindiwela
Sangamitta M.V.         Wakwella Road, Galle
P. de S. Kularathna M. V.    Ambalangoda
Swarnamali B.M.V.        Kandy
St. Mary's M.V.         Veyangoda
Maliyadeva Boys Collge      Kurunegala
Kingswood College        Kandy
Kegalle M.V.           Kegalle.
Viharamahadevi B.M.V.      Kandy
Sri Darmaloka M.M.V.       Kelaniya
St. Joseph College        Kuliyapitiya
Dhammissara M.M V.        Nattandiya
Yasodara B.M.V          Kinsy Rd,Colombo 8
Tissa M.M.V.           Kalutara
C.W.W.Kannangara M.M.V      Mathugama.
C.W.W.Kannangara M.M.V      Mathugama.
Debarawewa P.S.         Tissamaharama.
Seethawaka M.M.V.        Avissawella.
Southland Balika M.V.      Galle
Southland Balika M.V.      Galle
Mahanama M.V.          Collupitiya
Henarathgoda Keppetipola MV   Mudungoda
Wayaba Janadhipathi Balika V.  Saragama, Thiththawella, Kurunegala
Swarnamali B.M.V.        Kandy
Maliyadeva Model School     Colombo Road Kurunegala
St. Peter's College      Negombo.
Maliyadeva Model School    Colombo Road Kurunegala
Vidyakara Balika V.      Maharagama
Thurstan M.V.         Colombo 3
Dudly Senanayake K.V     Mirigama
Bandarawatta Parakkrama M.V  Gampaha.
Sujatha Balika V.       Rahula Road, Matara
D.S.Senanayaka M.V      62,Gregory Rd,Colombo 7
Batemulla M.V.        Imaduwa
Pathiraja Tennakoon K.V.   Mihintale
Ananda Sastralaya       Kotte
Narammala M.V.        Narammala
Rajakeeya V.         Horana
Harischandra M.V..      Temple Road, Negombo.
Pathberiya Narada M.M.V.   Parakaduwa.
Sir John Kothelawala M.    Kurunegala
St. Joseph's Balika M.V.   Kegalle.
Olcott Adarsha K.V.      Weheragampita, Matara
St. Aloysius College     Galle
Kalyane M.V.         Kitulgala
Bandaragama M.M.V.      Bandaragama
Prince of Wales College    Moratuwa
Anura Adarsha K.V       Aluthgama, Yakkala.
Rajakeeya V.         Horana
Dharmashoka M.M.V.      Ambalangoda
Siddhartha Balaka M.M.V.   Weligama
Nalanda Balika M.M.V     Minuwangoda
Imbulana Sri Sena M.V     Imbulana
Mahinda College        Wodwerd Mawatha,Galle.
Tissa M.M.V.         Kalutara
Malgamuwa Dammaloka K.V.   Giriulla
Sri Sangamitta B.V      62,Ananda Rajakaruna Mv., Colombo 8.
Ananda V.           Chilaw
Moratuwa M.V.         Moratuwa
Hataraliyadda P.S       Hataraliyadda
Sri Darmaloka M.M.V.     Kelaniya
Vijaya V.           Welimada
Sri Sangamitta B.V      62,Ananda Rajakaruna Mv., Colombo 8.
Kristudewa Boys School    Baddegama
Sri Darmaloka M.M.V.     Kelaniya
Vidyaloka M.V.        Paththalagedara,Veyangoda.
Ananda M.M.V.         Elpitiya
Dharmapala M.V.        Eheliyagoda.
Weeraketiya P.V.       Weeraketiya
Sumana Balika M.V.      Ratnapura.
Mahanaga M.V.         Angunakolapelassa.
Ranpokunugama M.V.      Nittambuwa
Sangamitta M.V.        Wakwella Road, Galle
Karandeniya K.V.       Karandeniya
Ferguson Girls High School.  Ratnapura.
Karndana K.V.(North)     Karandana North
St. Josephs Balika M.V.    Gampola.
Sri Palee M.V.        Horana
Pahathgama R.C.K.V.      Pahathgama, Hanwella.
President's College      Sri Jayawardenapura Rajagiriya.
St. Anthony's M.V.      Wattala
Dedigama P .V.        Dedigama.Thunthota.
Kalutara Balika M.V.     Kalutara

Southland Balika M.V.     Galle
Rajakeeya V.         Horana
Gothami K.V          Gampaha
Vijaya V.           Matale
Vidyaloka M.V.        Paththalagedara,Veyangoda.
Mallaththawela M.M.V.     Wellawaya
Jayanthi M.M.V.        Nikaweratiya.
Gamini M.V.          Dummaldeniya,Warakapola.
Newstead Balika M.V.     Negombo.
Dharmapala M.V.        Pannipitiya
Swarnapali Balika M.V.    Anuradhapura
Embilipitiya M.M.V.      Embilipitiya
Devananda M.V.        Ambalangoda
Dodamgaslanda Rajakeeya V.  Nilantattuwa, Ridigama.
Maliyadeva Model School    Colombo Road Kurunegala
Kalutara M.V.         Kalutara
Sri Sumangala V.       Kandy
Gothami M.M.V.        Kandy
Ferguson Girls High School.  Ratnapura.
Bandarawatta Parakkrama M.V  Gampaha.
Holy Family Balika M.V    Kurunegala
St. Paul's Balika M.V.    Milagiriya, Colombo 5
Kristudewa Balika M. V    Baddegama
St. Annes M.V         Kurunegala
Sujatha Balika V.       Rahula Road, Matara

Kadugannawa P.V        Kadugannawa
Kadugannawa P.V        Kadugannawa
St. Sebastian Boys P.S.    Kandana
Sujatha Balika V.       Rahula Road, Matara
Ethuglapura Prince V.     Pilessa
St. Mary's College.      Mathugama.
Walasmulla Model P.      Walasmulla
Sri Sangamitta Balika M.V.  Matale
Sir John Kothelawala M.    Kurunegala
St. Mary's College        Negombo.
Agrabodhi M.V.          Kantale.

Gothami M.M.V.          Kandy
Sri Sumangala V.         Kandy
Dharmapala M.V.         Eheliyagoda.
Gamini M.V.           Ampara.
Anula Balika M.V.        Nugegoda
St. Sylvester's College     Kandy
Yapahuwa M.V.          Mahawa.

U.B.Wanninayake M.M.V.      Galgamuwa.
Ibbagamuwa M.V.         Ibbagamuwa.
Vishaka Balika M.V.       Vajira Rd, Colombo 4
Sri Sangamitta B.V        62,Ananda Rajakaruna Mv., Colombo 8.
Galle M.M.V           Galle.
Meegahakiula P.V.        Meegahakiula
Holly Family Primary Girls Sch  Wennappuwa
Viharamaha Devi B.V.       Kiribathgoda
St. Joseph's Balika M.V.     Kegalle.
Embilipitiya M.M.V.       Embilipitiya
Sri Bodhi V..          Gampaha.
Rippon Balika V.         Galle
Lunuwatte M.M.V.         Lunuwatta
Thissapura M.M.V         Uva-Thissapura.
Mahanama K.V           Monaragala
Jayanthi M.M.V.         Nikaweratiya.
Vijaya V.            Welimada
Udisspattuwa P.V.        Udispattuwa .
Thakshila K.V.          Horana
Ananda Balika M.V.        Hingurakgoda
St. Thomas College        Kotte
Anula Balika M.V.        Nugegoda
Maliyadeva Boys Collge      Kurunegala
St. Paul's Balika M.V.      Milagiriya, Colombo 5
Wayaba Janadhipathi Balika V.  Saragama, Thiththawella, Kurunegala
St. Mary's M.V.         Veyangoda
Mahanama M.V.          Collupitiya
Gothami M.M.V.          Kandy
Ananda College          Colombo 10

Sri Sumangala Balika M.V.    Panadura
Harischandra M.V..        Temple Road, Negombo.
Sri Siddahartha Kumara M.V.   Gampaha
Mahanama M.V.          Collupitiya
Holy Angels Girls V.       Kuliyapitiya
Galagedara .P.S         Galagedara
Joshep Vaz M.M.V       Wennappuwa
Ananda Sastralaya.      Mathugama.
P. de S. Kularathna M. V.  Ambalangoda
Sujatha Balika V.      Rahula Road, Matara
Gurukula M.V.        Kelaniya
Dharmapala M.V.       Pannipitiya
Bandaranayaka M.V.      Mirigama
Sujatha Balika V.      Rahula Road, Matara
Bandaranayaka M.V.      Mirigama
Kegalle Balika M.V.     Kegalle.
Kottawa Dhrmapala M.V.    Horana Rd, Kottawa
Nalanda M.V.         Colombo - 10
Galahitiyawa Hemamalie M.V  Ganemulla.
Pannala M.V.         Pannala
Dharmapala M.V.       Pannipitiya
Shariputra M.V.       Pamburana, Matara
Seevali M.M.V        Seevali Lane,Colombo 8
Thurstan M.V.        Colombo 3
Dharmashoka K.V.       Maharagama
Wickramashila M.M.V.     Giriulla
Sri Sumangala Balika M.V.  Panadura
Royal College        Panadura
Gothami K.V         Gampaha
Lumbini V.          Colombo 5
Vijaya V.          Welimada
Dharmapala M.V.       Pannipitiya
Nugawela Boy's School    Nugawela
Galahitiyawa Hemamalie M.V  Ganemulla.
St. Anthony's Balika M.V.  Kandy
Rajakeeya V.         Horana
Rikillagaskada Adarsha V.  Rikillagaskada
Dambadeniya M.M.V.      Dambadeniya
Samudradevi Balika      Nugegoda
Sri Sumangala Balika M.V.  Panadura
St. Joseph B.M.V.      Nugegoda
Swarnamali B.M.V.      Kandy
Newstead Balika M.V.     Negombo.
Kumara V.          Balangoda.
Anula Balika M.V.      Nugegoda
Sri Sangamitta B.V      62,Ananda Rajakaruna Mv., Colombo 8.

Yasodara B.M.V        Kinsy Rd,Colombo 8
St. John's M.V.       Nugegoda
Janadipathi Balika V.    School Av.,Nawala,Rajagiriya.
Sri Siddhartha M.M.V.     Eppawala
Yasodara B.M.V        Kinsy Rd,Colombo 8
Dambulla P.S         Dambulla.
Visaka B.V.          Sapugaskanda
Sri Sangamitta B.V      62,Ananda Rajakaruna Mv., Colombo 8.

Subharathi Mahamatya M.V.   Godagama, Homagama.
Middeniya P.V         Middeniya
Divulgaskotuwa.P.S      Beligamuwa,Galewela.
Ferguson Girls High School.  Ratnapura.
Kulupana Thakshila P.V.    Kulupana, Pokunuwita
D.S. Senanayaka M.V      Senkadagala,Kandy
Dharmashoka M.M.V.      Bandarawela.
Nalanda Balika M.M.V     Minuwangoda
Horagasmulla P.V.       Divulapitiya.
Tissa M.M.V.         Kalutara
St. Joseph's Balika M.V.   Kegalle.
Kalutara M.V.         Kalutara
Janadipathi Balika V.     School Av.,Nawala,Rajagiriya.
Vidyakara Balika V.      Maharagama
President's College      Sri Jayawardenapura Rajagiriya.
Elakaka M.V.         Haburugala
Rathnawali B.M.V       Park Rd,Boralla,Colombo 8
Subharathi Mahamatya M.V.   Godagama, Homagama.
Nimala Maria Balika M.V.   Tudella, Ja-ela
Ananda V.           Chilaw
Ananda Balika M.V.      Kotte
Vidyakara Balika V.      Maharagama
Sri Pragnarathna M.V     Gelioya
Malabe Boy's Model School   Malabe
Don Pedrick M.V.       Horana
C.W.W.Kannangara M.V.     Colombo - 08.
Sri Sumangala Boys' M.V.   Panadura
St. Aloysius V.        Ratnapura
Ruwanwella M.V.        Ruwanwella
Ferguson Girls High School.  Ratnapura.
St. John's M.V.        Nugegoda
Olukaranda V.         Kekirawa
Wendala P.V.         Wendala-Ruwanwella
Hemamali B.M.V.        Kandy
Jinaraja M.V.         Gampola.
Dharmadutha M.V.       Badulla
Warakapola Bauddha V.     Warakapola.
Udagama K. V.         Pinnawala, Balangoda.
Zahira College        Gampola.
St. Bernedett's Model M.V.  Polgahawela
Olcott Adarsha K.V.      Weheragampita, Matara
Karukkuwa Sugathananda M.V  Madampe
Olukaranda V.         Kekirawa
St. Bernedett's Model M.V.  Polgahawela
Balagalla P.V.        Divulapitiya
Gurukula M.V.         Kelaniya
Bandaranayaka K.V       Nochchiyagama
Mayurapada K. V.       Narammala
President's College      Sri Jayawardenapura Rajagiriya.
Ranpokunugama M.V.      Nittambuwa
Harischandra M.V..      Temple Road, Negombo.
Tissa M.M.V.         Kalutara
St. John's M.V.        Nugegoda
Saddhatissa M.V.       Ampara.
Siri Piyarathana K.V.     Padukka
Siri Piyarathana K.V.     Padukka
Sri Gnanodaya M.M.V      Wariyapola
Sri Rahula B.M.V.       Malabe
Visaka Balika M.V.      Bandarawela.
Homagama M.V.         Ahturugiriya Rd., Homagama
Siriwardhana M.V.       Yatiyantota
Anuruddha kumara M.V.     Nawalapitiya
St. Sebastian Boys P.S.    Kandana
Vidyaloka M.V.        Paththalagedara,Veyangoda.
Udabadalawa Sudharshana M.V  Maspotha


Girls High School       Kandy
Samudradevi Balika      Nugegoda
Gangasiripura K.V.      Gampola.
Sri Sumangala Boys' M.V.   Panadura
P. de S. Kularathna M. V.   Ambalangoda
Vijitha M.M.V.        Dickwella
Sangamitta M.V.        Wakwella Road, Galle
Kuda Kusum Balika M.V.    Bandarawela.
Deiyandara M.M.V       Deiyandara
Rahula College        Matara

Vijitha M.M.V.        Dickwella
Mahaweli M.V.         Katugasthota
Thambuththegama Primary S.  Thmbuththegama.
Sri Sumangala M.M.V.     Wariyapola
Mahanama K.V         Monaragala
Anula Devi Balika V.     Galle.
Walasmulla Model P.      Walasmulla
Manadi P.V.          Aranayaka.
Sri Bodhi V..         Gampaha.
Uyanwatta Adarsha K.V.    Uyanwatta, Matara
Richmond Collee         Galle
Vidyartha College        Kandy
Uhana K.V.            Uhana.

Isipathana M.V.         Colombo - 05
Weeraketiya P.V.         Weeraketiya
Richmond Collee         Galle
Kirindiwela M.V.         Kirindiwela
C.W.W.Kannangara M.V.      Colombo - 08.
Wattegama M.M.V.         Wattegama
St. Servatius College      Kotuvegoda, Matara
Mahamaya B.M.V.         Matara
D.B.Wijethunga M.M.V.      Daskara,Muruthagahamula
Sri Sumangala M.M.V.       Wariyapola
Narammala M.V.          Narammala
St. Bernedett's Model M.V.    Polgahawela
Gangasiripura K.V.        Gampola.
Assedduma Subharathi K.V.    Kuliyapitiya
Mayurapada M.M.V.        Mawanella.
Sri Nissanka M. V.        Kurunegala
S.W.R.D. Bandaranayaka Isuru K  Werahera,Kurunegala
Richmond Collee         Galle
Thakshila K.V.          Horana
Kitulampitita Ananda M.V.    Kitulampitiya, Galle
Embilipitiya J.S.S        Pallegama,Embilipitiya
Yakella Seelananda M.V.     Bulathkohupitiya.
Walasmulla Model P.       Walasmulla
Mahinda M.V.           Anuradhapura
Sri Sumangala V.         Digamadulla, Weeragoda.
Pannala M.V.           Pannala
Ranpokunugama M.V.        Nittambuwa
Swarna Jayanthi M.V.       Kegalle.
Ananda V.            Chilaw
Lumbini Royal K.V.        Kandy
Talahinna Siddhartha V.     Ibbagamuwa.
Pallethalavinna Model P.V.    Pallethalavinna
Bandarawatta Parakkrama M.V   Gampaha.
Embilipitiya M.M.V.       Embilipitiya
Hiripitiya Prymary School.    Veyangoda.
Agamethi Balika V.        Panadura.
Sri Siddahartha Kumara M.V.   Gampaha
Pitiyegedara P.V         Bemmulla

Sri Rahula V.          Katugasthota
Sri Sumangala V.         Kandy
Kottawa Dhrmapala M.V.      Horana Rd, Kottawa
Nalanda Boys M.M.V        Minuwangoda
Udugampola P.V          Udugampola
Mayurapada K. V.         Narammala
Nugawela Boy's School      Nugawela
Newstead Balika M.V.       Negombo.
Diyakalamulla Sripathi Royal K  Kuliyapitiya
Ranpokunugama M.V.        Nittambuwa
Dambadeniya M.M.V.        Dambadeniya
Prince of Wales College     Moratuwa
Lindsay B.M.V          724,Gall Rd,Colombo 3
Holy Family B.M.V.        100, Galle Rd,Dehiwala.
President's College       Sri Jayawardenapura Rajagiriya.
Rajakeeya M.M.V.         New Town,Polonnaruwa.
Diyatalawa M.V.         Diyatalawa.
St. Joseph College        Kuliyapitiya
Shariputra M.V.         Pamburana, Matara
Kingswood College        Kandy
St. Anthony's Balika M.V.    Kandy
Mahagamasekera M.V.       Radawana.
Debarawewa P.S.         Tissamaharama.
Wayaba Janadhipathi Balika V.  Saragama, Thiththawella, Kurunegala
St. Joseph's M.V.        Bandarawela.
Debarawewa P.S.         Tissamaharama.
Southland Balika M.V.      Galle
Swarnapali Balika M.V.      Anuradhapura
Dharmapala M.V.         Bandarawela.
Dutugemunu M.V.         Buttala
Dharmapala M.V.         Bandarawela.
Kumara V.            Balangoda.
Kuda Kusum Balika M.V.      Bandarawela.
Bandarawela M.M.V.        Bandarawela.
Dharmapala M.V.         Bandarawela.
Dharmashoka M.M.V.        Bandarawela.
Harischandra M.V..        Temple Road, Negombo.
D.S.Senanayake Model P.V.    Anuradhapura
Vijaya V.            Welimada
Biyanvila Kumara(President)M.V  Mahara,Kadawatha
Embilipitiya J.S.S        Pallegama,Embilipitiya
Sirimavo Bandaranayaka Model P  Matale
Walasmulla Model P.       Walasmulla
D.S.Senanayaka M.V.       Uhumiya
Bandarawela M.M.V.        Bandarawela.
Kaluvila Sena M.V.        Hidogama,Anuradhapura
St. Aloysius V.         Ratnapura
Dharmapala M.V.         Bandarawela.
Girls' High School        Hotel Road,Mountlavinia.
Galewela P.S           Galewela.
Vijayaba M.M.V.         Hungama.
Dharmapala M.V.         Pannipitiya
Ibbagamuwa M.V.         Ibbagamuwa.
Kuda Kusum Balika M.V.     Bandarawela.
Viharamahadevi Balika M.V.   Badulla
Uva M.V.            Badulla
Dharmawickrama B.M.V.      Kandy
Sri Siddhartha M.M.V.      Eppawala
Diyatalawa M.V.         Diyatalawa.
Embilipitiya M.M.V.       Embilipitiya
Pallebedda M.V.         Pallebadda
Sri Jayawardenapura Boys V.   Kotte
St. Annes M.V          Kurunegala
Siri Dhamma V.         Labuduwa,Akmeemana
Dharmashoka M.M.V.       Ambalangoda
Dharmashoka M.M.V.       Ambalangoda
Girls High School        Kandy
Bandarawela M.M.V.       Bandarawela.
Hingurakgoda K.V.        Hingurakgoda.
Sirimavo Bandaranayake Balika  Hanguranketha
Mahinda M.V.          Anuradhapura
Mawathagama Roman C. V .    Mawathgama
Olcott Adarsha K.V.       Weheragampita, Matara
Viharamahadevi B.M.V.      Kandy
Sangamitta Balika.V.      Kirindiwela
Sangamitta M.V.         Wakwella Road, Galle
Sri Sumangala Boys' M.V.    Panadura
Kekirawa Railway Town V     Kekirawa
Pathiraja Tennakoon K.V.    Mihintale
Thakshila K.V.         Horana
Wewagedara K.V         Kurunegala
Pathiraja Tennakoon K.V.    Mihintale
Galnewa Primary School     Galnewa.
St. Joseph's College      Anuradhapura
Ferguson Girls High School.   Ratnapura.
Minneriya M.M.V.        Hingurakgoda
Sri Pragnarathna M.V      Gelioya
Rambadagalla M.M.V.       Ridigama
Dodamgoda Miriswatta M.V.    Dodamgoda.
Nalanda Boys M.M.V       Minuwangoda
Theraputta P.V.         Ambalantota.
Gnanodaya M.V.         Kalutara
St. Paul's Balika M.V.     Milagiriya, Colombo 5
Uhana K.V.           Uhana.

Ruwanweli M.M.V.        Horowpothana.
Ranwala Mahanaga M.V.      Kegalle.
Dharmawickrama B.M.V.      Kandy
U.B.Wanninayake M.M.V.   Galgamuwa.
Magallegama Model V.    Nikaweratiya.
St. Josephs Balika M.V.  Gampola.
Sangamitta M.V.      Wakwella Road, Galle
Kristudewa Balika M. V   Baddegama
Sri Sumangala M.M.V.    Wariyapola
Sri Sumangala M.M.V.    Wariyapola
Visaka B.V.        Sapugaskanda
Ambanpola K.V.       Ambanpola.
St. Thomas Boys College  Matara
Sri Rahula V.       Katugasthota
St. Aloysius College    Galle
Sarasavi Uyana M.V.    Peradeniya
Siri Dhamma V.       Labuduwa,Akmeemana
Ambanpola K.V.       Ambanpola.
Kalutara M.V.       Kalutara
Moratuwa M.V.       Moratuwa
Princes of Wales College  Moratuwa
Princes of Wales College  Moratuwa
Anula Balika M.V.     Nugegoda
Girls' High School     Hotel Road,Mountlavinia.
Asoka V.          Colombo - 08.
Mahanama M.V.       Collupitiya
Prince of Wales College  Moratuwa
Christ King College.    Thudella.
Rewatha M.M.V.       Balapitiya
Sri Sumangala Balika V.  Weligama
Karandeniya K.V.      Karandeniya
Ananda Sastralaya.     Mathugama.
Neluwa M.M.V.       Neluwa.
Velapura V.        Kalutara
Bandaranayake M.V.     Paiyagala
Janadhipathi B.V.     Walahanduwa,Galle
Velapura V.        Kalutara
Bandaranayake M.V.     Paiyagala
Kalyanatissa K.V.     Batapola
Sri Darmaloka M.M.V.    Kelaniya
Thurstan M.V.       Colombo 3
Tangalle Model P.V.    Tangalle.
Tangalle Model P.V.    Tangalle.
Rahula College       Matara
Swarnapali Balika M.V.   Anuradhapura
Kahagolla M.V.       Diyatalawa.
Debarawewa P.S.      Tissamaharama.
Tangalle P.V.       Tangalle
Debarawewa P.S.      Tissamaharama.
Tissamaharama M.V.     Tissamaharama.
Giragama K.V          Pilimathalawa
Walasmulla Model P.      Walasmulla
Ruhunu Vijayaba M.V.      Sitinamaluwa, Tangalla
Ruhunu Vijayaba M.V.      Sitinamaluwa, Tangalla
Yatalatissa P.S.        Tissamaharama.
Janadhipathi B.V.       Walahanduwa,Galle
Yatalatissa P.S.        Tissamaharama.
Diyatalawa M.V.        Diyatalawa.
Anula Devi Balika V.      Galle.
Sacred Heart Convent B.M.V.  Galle
Richmond Collee        Galle
Sri Sumangala Balika V.    Weligama
Ruhunu Vijayaba M.V.      Sitinamaluwa, Tangalla
Mahinda College        Wodwerd Mawatha,Galle.
Sacred Heart Convent B.M.V.  Galle
Vidyaloka M.V.         Wakwella Road,Galle.
Sri Dharmarama Model V.    Ahangama
Kathaluwa G.V.S.D.Silva K.V.  Ahangama
Devananda M.V.         Ambalangoda
Mayurapada K. V.        Narammala
Delta Gemunupura M.V.     Pussallawa
Weeraketiya P.V.        Weeraketiya
Debarawewa P.S.        Tissamaharama.
St. Joseph's College      Anuradhapura
Kekirawa Railway Town V    Kekirawa
D.S. Senanayaka M.V      Senkadagala,Kandy
St. Joseph B.M.V.       Nugegoda
Gamini M.M.V.         Bentota

Rippon Balika V.        Galle
Kebithigollewa M.V.      Kebithigollewa.
Olcott Adarsha K.V.      Weheragampita, Matara
Sri Chandrajothi M.V.     Yakkala
Rambewa M.V          Rambewa.
St. Mary's M.V.        Veyangoda
Olcott Adarsha K.V.      Weheragampita, Matara
Kegalle M.V.          Kegalle.
Yasodara B.M.V         Kinsy Rd,Colombo 8
Ananda M.M.V.         Elpitiya
Yasodara Devi Balika M.V.   Gampaha.
St. Agnes Balika M.V.     Balangoda.
Dharmadutha M.V.        Badulla
Wattegama B.M.V.        Wattegama

Wattegama M.M.V.        Wattegama
Ananda V.           Chilaw
Christ Church College     Matale
Gamini M.M.V.         Bentota
St. Joseph's M.V.       Bandarawela.
Rajakeeya M.M.V.       New Town,Polonnaruwa.
Ibbagamuwa M.V.        Ibbagamuwa.
President's College      Maharagama
Wayamba Royal V.       Hawanpalessa,Nikaweratiya.
Sri Darmaloka M.M.V.     Kelaniya
Bakamoona Mahasen M.M.V.   Bakamoona
St. Sylvester's College    Kandy
Debarawewa P.S.        Tissamaharama.
Debarawewa P.S.        Tissamaharama.
Matara M.M.V.         Matara
Kristudewa Balika M. V    Baddegama
Vidyaloka M.V.        Wakwella Road,Galle.
St. Joseph's College     Anuradhapura
Agamethi Balika V.      Panadura.
Devananda M.V.        Ambalangoda
Uhana K.V.          Uhana.
Kristudewa Boys School    Baddegama
Pallegama Sri Siduhath K.V  Pepiliyawala.
Bakamoona Mahasen M.M.V.   Bakamoona
Lewla Dodamwala V.      Kandy
Mahanama M.V.         Collupitiya
Christ Church College     Matale
S.W.R.D. Bandaranayaka M.V.  Kundasale.
St. Servatius College     Kotuvegoda, Matara
President's College      Sri Jayawardenapura Rajagiriya.
Karandeniya K.V.       Karandeniya
Delta Gemunupura M.V.     Pussallawa
Mahinda College        Wodwerd Mawatha,Galle.
C.W.W.Kannangara M.M.V    Mathugama.
Bandaranayake Balika M.V.   Ampara.
Prajapathi Gothmi B.V.    Ambalangoda
Dudley Senanayaka M.M.V.   Tholangamuwa.
Sangamitta M.V.        Wakwella Road, Galle
Dudley Senanayaka M.M.V.   Tholangamuwa.
Telijjawila Rajakeeya M.V.  Telijjawila.
Sri Rahula B.M.V.       Malabe
Galewela P.S         Galewela.
Batemulla M.V.        Imaduwa
Yoda-ela M.V.         Yodaela.
Vijitha M.M.V.        Pulasthigama.
Vijaya V.           Matale
Siri Dhamma V.        Labuduwa,Akmeemana
D.S.Senanayaka M.V      62,Gregory Rd,Colombo 7
Ginigathhena Primary S.    Ginigathena.
Mahinda M.V.         Anuradhapura
Weeraketiya P.V.       Weeraketiya
Dambulla P.S         Dambulla.
St. Andrews P.V.       Puttalam.
Lakdasa M.V          Kurunegala
Kannangara Model K.V.     Anamaduwa.
Kristudewa Boys School    Baddegama
Royal College         Colombo 7.
Asoka V.           Colombo - 08.
Sri Nissanka M.M.V.      Indulgodakanda Kurunegala
Galahitiyawa Hemamalie M.V  Ganemulla.
Wattegama B.M.V.       Wattegama
Udugampola P.V        Udugampola
D.S.Senanayake Model P.V.   Anuradhapura
Wannithammennawa M.V.     Anuradhapura
St. Joseph's Balika M.V.   Kegalle.
Wayaba Rajakeeya P.V.     Kurunegala
Swarnapali Balika M.V.    Anuradhapura
Sirimavo Bandaranayaka P.V.  Galgamuwa
K.B.Rathnayake M.V.      Anuradhapura
Swarnapali Balika M.V.    Anuradhapura
Kahatagasdigiliya M.M.V.   Kahatagasdigiliya..
Kekirawa Railway Town V    Kekirawa
Wannithammennawa M.V.     Anuradhapura
Girls High School       Kandy
Yasodara Balika V.      Ambagasdowa
D.S.Senanayake Model P.V.   Anuradhapura
Sri Siddhartha M.M.V.     Eppawala
Peradeniya Junior School   Peradeniya
Bandaranayaka K.V       Nochchiyagama
Mahinda M.V.         Anuradhapura
St. Theresa's K.V.      Kurudugaha,Elpitiya
K.B.Rathnayake M.V.      Anuradhapura
Kumbukgete M.V.        Kumbukgete.
Mahinda M.V.         Anuradhapura
Rahula College        Matara
Kahatagasdigiliya M.M.V.   Kahatagasdigiliya..
Uva M.V.           Badulla
U.B.Wanninayake M.M.V.    Galgamuwa.
Sri Sumangala M.M.V.     Wariyapola
Kahatagasdigiliya M.M.V.   Kahatagasdigiliya..
D.D.Athulathmudali K.V.    Mathugama.
Mallaththawela M.M.V.     Wellawaya
D.B.Welagedara M.M.V     Malkaduwawa
St. Joseph's College     Anuradhapura
Wannithammennawa M.V.     Anuradhapura
Gamini M.M.V         Koswatta, Kalawana
Bandaranayaka K.V        Nochchiyagama
Mawathagama Roman C. V .    Mawathgama
Vijayapala M.V.         Matale
Sri Rahula V.          Katugasthota
Medawachchiya M.M.V.      Medawachchiya.
Nissanka M.M.V         Badalkumbura
D.S. Senanayaka M.V       Senkadagala,Kandy
Mayurapada M.M.V.        Mawanella.
Balalla U.B. Wanninayaka M.V.  Balalla.
Pellwatta M V          Pellwatta
Galewela P.S          Galewela.
Uda Dumbara M.V.        Uda Dumbara.
Swarnapali Balika M.V.     Anuradhapura

Buddhadatta K.V.        Ambalangoda
Girls High School        Kandy
Dharmaraja V.          Kandy
Visaka Balika M.V.       Bandarawela.
Hemamali B.M.V.         Kandy
Mayurapada M.M.V.        Mawanella.
Kegalle M.V.          Kegalle.
Sarasavi Uyana M.V.       Peradeniya
Seethadevi B.M.V.        Kandy
Mahinda College         Wodwerd Mawatha,Galle.
Nalanda Balika M.M.V      Minuwangoda
Richmond Collee         Galle
Sacred Heart Convent B.M.V.   Galle
Mayurapada K. V.        Narammala
St. John Bosco's M.V.      Kalu-aggala, Hanwella.
Dehiowita Budd. P.V.      Dehiowita
Sri Deerananda M.        Haramitigala,Pilimathalawa
Sri Sangamitta Balika M.V.   Matale
Vidyartha College        Kandy
Kingswood College        Kandy
Matara M.M.V.          Matara
Vijitha M.M.V.         Dickwella
St. Bernedett's Model M.V.   Polgahawela
Kegalle Balika M.V.       Kegalle.
Thambuththegama Primary S.   Thmbuththegama.
Anurudda M.M.V         Lunuwila
Kegalle Balika M.V.       Kegalle.
Dhammissara M.M V.       Nattandiya
Sirimavo Bandaranayaka P.V.   Galgamuwa
Siri Piyarathana K.V.      Padukka
Walasmulla Model P.       Walasmulla
D.S.Senanayake Model P.V.    Anuradhapura
Sri Rahula V.          Katugasthota
Ruhunu Vijayaba M.V.     Sitinamaluwa, Tangalla
D.S.Senanayake Model P.V.  Anuradhapura
Siri Dhamma V.        Labuduwa,Akmeemana
Siri Dhamma V.        Labuduwa,Akmeemana
Swarnapali Balika M.V.    Anuradhapura
Kegalle Balika M.V.     Kegalle.
Rajakeeya M.M.V.       New Town,Polonnaruwa.
Vidyaloka M.V.        Wakwella Road,Galle.

Gurukula M.V.        Kelaniya
Assedduma Subharathi K.V.  Kuliyapitiya
Dharmapala M.V.       Pannipitiya
Harischandra M.V..      Temple Road, Negombo.
Devananda M.V.        Ambalangoda
Vijaya V.          Welimada
Nakkawatta M.M.V.      Nakkawatta
St. Bernedett's Model M.V.  Polgahawela
Keppetipola M.V.       Keppitipola
Gohagoda M.V.        Katugastota
Sri Chandrajothi M.V.    Yakkala
Walasmulla Model P.     Walasmulla
Tangalle Model P.V.     Tangalle.
Kumbukwewa M.V.       Kumbukwewa.
Thambuththegama Primary S.  Thmbuththegama.
Pilessa M.V.         Pilessa
St. Josephs Balika M.V.   Gampola.
St. Bernedett's Model M.V.  Polgahawela
Sri Bodhi V..        Gampaha.
Attanakadawala M.V.     Attanakadawala
St. Thomas Boys College   Matara
Pathiraja Tennakoon K.V.   Mihintale
Sri Sumangala M.M.V.     Wariyapola

Polpithigama M.M.V.     Polpithigama.
Dharmashoka M.M.V.      Bandarawela.
Sri Sumangala Boys' M.V.   Panadura
Royal College        Panadura
Sri Sumanajothi P.V.     Ingiriya
Anula Devi Balika V.     Galle.
St. Joseph's Balika M.V.   Kegalle.
Rajarata M.V.        Hingurakgoda
St. Sebastian Boys P.S.   Kandana
Debarawewa P.S.       Tissamaharama.
Kahatagasdigiliya M.M.V.   Kahatagasdigiliya..
Ranpathwila M.V.       Ranpathwila.
Sarasavi Uyana M.V.     Peradeniya
Gettuwana M.V        Kurunegala
D.S.Senanayaka M.V        62,Gregory Rd,Colombo 7
Kalutara Balika M.V.       Kalutara
Royal College          Colombo 7.
Ananda College          Colombo 10

S.D.S. Jayasinghe M.M.V.     Dharmapala Mawatha,Dehiwala
Sirimavo Bandaranaike Balika M  Colombo -07
President's College       Maharagama
Ananda M.M.V.          Elpitiya
Royal College          Panadura
Presbetarian M.V.        L.V.Gunarathna Mawatha,Dehiwala
Sri Gnanissara M. V.       Dharga Town
St. Michael's College      Polwatta,Colombo 3
Siddahartha M.M.V.        Balapitiya
Jayanthi M.M.V.         Nikaweratiya.
Gonagala M.V.          Gonagalapura
Matara M.M.V.          Matara
St. Aloysius College       Galle
Joshep Vaz M.M.V         Wennappuwa
Sri Naga M.V.          Naula
Viisaka P.V.           Kuliyapitiya
Sri Rahula B.M.V.        Malabe
Princes of Wales College     Moratuwa
Lumbini V.            Colombo 5
Tangalle Model P.V.       Tangalle.
Visaka B.V.           Sapugaskanda
Ananda College          Colombo 10
Girls' High School        Hotel Road,Mountlavinia.
Thakshila K.V.          Horana
Talalla North M.V.        Kekanadura
Bandaragama M.M.V.        Bandaragama
Sumana Balika M.V.        Ratnapura.
Ferguson Girls High School.   Ratnapura.
Ruwanwella M.V.         Ruwanwella
Janadhipathi B.V.        Walahanduwa,Galle
Royal College          Colombo 7.
St. Joseph B.M.V.        Nugegoda
Kalahe Sri Sumangalodaya M.V   Wanchawala
Southland Balika M.V.      Galle
St. Sebestian Girl's P.V.    Kadana.
St. John's M.V.         Nugegoda
Sri Sumangala Boys' M.V.     Panadura
Dharmapala M.V.         Eheliyagoda.
Ananda College          Colombo 10
St. Annes M.V          Kurunegala
Ginigathhena Primary S.     Ginigathena.
Pilimathalawa P.V        Pilimathalawa
Embilipitiya M.M.V.       Embilipitiya
Rajakeeya V.           Horana
Weeraketiya P.V.         Weeraketiya
Lindsay B.M.V          724,Gall Rd,Colombo 3
Anula Balika M.V.        Nugegoda
Sri Swarnajothi M.V.       Kiribathkumbura
Indipalegoda M.V.        Pitigala
Devananda M.V.          Ambalangoda
Nalanda Boys M.M.V        Minuwangoda

Sri Sumangala Balika M.V.    Panadura
Kannangara Model K.V.      Anamaduwa.
Samudradevi Balika        Nugegoda
Gnanodaya M.V.          Kalutara
St. Aloysius College       Galle
Kottawa Dhrmapala M.V.      Horana Rd, Kottawa
Ananda Balika M.V.        Kotte
Horagasmulla P.V.        Divulapitiya.
Princes of Wales College     Moratuwa
Samudradevi Balika        Nugegoda
Prince of Wales College     Moratuwa
Sri Sumangala Boys' M.V.     Panadura
St. Mary's College.       Mathugama.
Sirimavo Bandaranaike Balika M  Colombo -07
Meegahathenna P.V.        Meegathenna.
Sirimavo Bandaranaike Balika M  Colombo -07
Wickramashila M.M.V.       Giriulla
Visaka B.V.           Sapugaskanda
Ruhunu Vijayaba M.V.       Sitinamaluwa, Tangalla
Sri Sumangala Balika M.V.    Panadura
Dharmapala M.V.         Eheliyagoda.
Nalanda Balika M.M.V       Minuwangoda
Munidasa Kumarathunga V.     Bomiriya, Kaduwela
St. Mary's College.       Kegalle.
Sangamitta M.V.         Wakwella Road, Galle
Kamburupitiya M.V.        Kamburupitiya.
Girls' High School        Hotel Road,Mountlavinia.
Ananda College          Colombo 10
Anula Balika M.V.        Nugegoda
Sri Nissanka M. V.        Kurunegala

Agamethi Balika V.        Panadura.
Ananda Sastralaya        Kotte
St. Thomas Boys College     Matara
Janadhipathi B.V.        Walahanduwa,Galle
Colombo South Science College  Mount Lavinia
Ananda College          Colombo 10
Sri Sumangala V.         Kandy

Sirimavo Bandaranaike Balika M  Colombo -07
Kalutara Balika M.V.       Kalutara
Yatiyantota M.M.V.        Yatiyantota
Wickramashila M.M.V.       Giriulla
Kalutara Balika M.V.       Kalutara
Hathamuna K.V.          Hingurakgoda
Ananda Balika M.V.        Hingurakgoda
Ranwala Mahanaga M.V.      Kegalle.
Gangasiripura K.V.        Gampola.
Yatiyalpothana K.V.       Kavudulla.
President Model P.V.       Dodanwala, Kandy
Ambulugala M.V.         Mawanella.
Rajarata M.V.          Hingurakgoda
Medirigiriya M.M.V.       Medirigiriya
Dharmashoka M.M.V.        Ambalangoda
Medawachchiya M.M.V.       Medawachchiya.
Southland Balika M.V.      Galle

Uva M.V.             Badulla
Rajakeeya M.M.V.         New Town,Polonnaruwa.
Viharamaha Devi B.V.       Kiribathgoda
D.S.Senanayaka M.V        62,Gregory Rd,Colombo 7
Wayaba Rajakeeya P.V.      Kurunegala
Dharmaraja V.          Kandy
St. Mary's College.       Kegalle.
Thopawewa M.V.          Polonnaruwa.

Minneriya M.M.V.         Hingurakgoda
C.W.W.Kannangara M.M.V      Mathugama.
Sri Sangamitta Balika M.V.    Matale
Giritalegama M.V.        Giritale.
Gnanodaya M.V.          Kalutara

Sir John Kothelawala M.     Kurunegala
Minneriya M.M.V.         Hingurakgoda
Kristudewa Balika M. V      Baddegama
Viharamaha Devi B.V.       Kiribathgoda
Laxapana M.M.V.         Laxapana.
St. Anthony's M.V.        Wattala
Rajarata M.V.          Hingurakgoda
Medirigiriya M.M.V.       Medirigiriya
Ampitiya M.V.          Ampitiya
Kekirawa Railway Town V     Kekirawa
Mawathagama Roman C. V .     Mawathgama
Nagalakanda M.V.         Minneriya
Viharamahadevi B.V.       Deens Road - Colombo 10
Thopawewa M.V.          Polonnaruwa.


Dharmaraja V.          Kandy
Wendala P.V.           Wendala-Ruwanwella
Giritalegama M.V.        Giritale.
St. Mary's College.       Mathugama.
Vijaya V.            Matale
Jayanthi Gurukula K.V.      Giritale
St. Sylvester's College     Kandy

Mahinda M.V.           Anuradhapura
Parakrama M.V.          Rambukkana.
Nagalakanda M.V.         Minneriya


Medirigiriya M.M.V.       Medirigiriya
Urapola P.V           Urapola
Kebithigollewa M.V.       Kebithigollewa.
Vidyakara M.V.          Opanayaka
Dhammissara M.M V.        Nattandiya
Giritalegama M.V.        Giritale.
Hemamali B.M.V.         Kandy
Galnewa Primary School      Galnewa.
Dambulla P.S           Dambulla.
Batemulla Primary School     Imaduwa
Uyanwatta Adarsha K.V.      Uyanwatta, Matara
Sirimavo Bandaranayaka Model P  Matale
Lakdasa M.V           Kurunegala
Mahanama M.V.          Getambe, Kandy
Viharamahadevi B.M.V.      Kandy
Sir John Kothelawala M.     Kurunegala
Ananda Balika M.V.        Hingurakgoda
Bandaranayaka K.V.        Hettimulla.

Sarasavi Uyana M.V.       Peradeniya
Rajakeeya M.M.V.         New Town,Polonnaruwa.
Udugampola P.V          Udugampola
Weera Mohan Jayamaha M.V     Dabulugama,Dambulla.
Viharamaha Devi B.V.       Kiribathgoda
Rattota Baptist V.        Rattota
Pallethalavinna Model P.V.    Pallethalavinna
Vidyaloka K.V.          Hingurakgoda
Tibbatuwewa M.V.      Kekirawa

Hingurakdamana M.V.     Hingurakdamana.

D.B.Wijethunga M.M.V.    Daskara,Muruthagahamula
Divulankadawela M.M.V.   Divulankadawela
Nalanda M.V.        Colombo - 10

Wayaba Rajakeeya P.V.    Kurunegala
Kingswood College      Kandy
Maliyadeva Balika M.V    Kurunegala
Joshep Vaz M.M.V      Wennappuwa
D.S.Senanayake Model P.V.  Anuradhapura
Walasmulla Model P.     Walasmulla
Bandaranayaka M.V.     Mirigama
Somaweera Chandrasiri V.  Piliyandala
Prajapathi Gothmi B.V.   Ambalangoda
Sujatha K.V.        Rambukkana.
Swarnamali B.M.V.      Kandy
Christ King College.    Thudella.
Holy Family Balika M.V   Kurunegala
Maliyadeva Balika M.V    Kurunegala
Holy Family Balika M.V   Kurunegala
Dharmaraja V.        Kandy
D.S.Senanayake Model P.V.  Anuradhapura
Sangamitta Balika.V.    Kirindiwela
St. Aloysius V.       Ratnapura
U.B.Wanninayake M.M.V.   Galgamuwa.
Tissa M.M.V.        Kalutara
P. de S. Kularathna M. V.  Ambalangoda
Swarna Jayanthi M.V.    Kegalle.
St. Anthony's Balika M.V.  Kandy
Hataraliyadda P.S      Hataraliyadda
Harischandra M.V..     Temple Road, Negombo.
Maliyadeva Model School   Colombo Road Kurunegala
St. Joseph's M.V.      Bandarawela.
Rambadagalla M.M.V.     Ridigama
Agrabodhi M.V.       Kantale.
Subharathi Mahamatya M.V.  Godagama, Homagama.
Dambulla P.S        Dambulla.
Kekirawa Railway Town V   Kekirawa
Yasodara Devi Balika M.V.  Gampaha.
Ganetenna M.V.       Hingula.
St. Aloysius College    Galle
Yatalatissa P.S.      Tissamaharama.
Galewela P.S        Galewela.
St. Joseph's College    Anuradhapura
Anula Devi Balika V.       Galle.

Seethawaka M.M.V.        Avissawella.
St. Peter's College       Negombo.
Sir John Kothalawela M.M.V.   Dodangaslanda.

Sarasavi Uyana M.V.       Peradeniya
Prajapathi Gothmi B.V.      Ambalangoda
Wattegama B.M.V.         Wattegama
Mahinda M.V.           Anuradhapura
Parakrama M.V.          Rambukkana.
Swarna Jayanthi M.V.       Kegalle.
Swarna Jayanthi M.V.       Kegalle.
Sri Buddha Jayanthi M.M.V.    Balangoda.
Katukurunda Darmapala M.V.    Kalutara
Sinhala M.M.V.          Trincomalee.
Sirimavo Bandaranayaka Model P  Matale
Bandarawela M.M.V.        Bandarawela.
Subharathi Mahamatya M.V.    Godagama, Homagama.
St. Bernadette M.V        Polgahawela

St. Paul's Balika M.V.      Milagiriya, Colombo 5
Royal College          Colombo 7.
Thimbirigaskatuwa M.V.      Thimbirigaskatuwa, Negombo.
St. Sebestian Girl's P.V.    Kadana.
Dharmashoka K.V.         Maharagama
Dompe P.V.            Dompe.
Dharmapala M.V.         Eheliyagoda.
Nugawela Balika M.V.       Nugawela
Nugawela Balika M.V.       Nugawela
Kottawa Dhrmapala M.V.      Horana Rd, Kottawa
Pindeniya P.V.          Pindeniya.Atala.
Vidyartha College        Kandy
Jayanthi M.M.V.         Nikaweratiya.
Marapola M.V           Veyangoda
Kanadulla Darmaraja M.V.     Kuliyapitiya
Ananda V.            Chilaw
Dudly Senanayake K.V       Mirigama
Kegalle M.V.           Kegalle.
St. Anne's M.V.         Kurana Negombo

Sri Pagngnananda M.M.V.     Raddoluwa, Kotugoda.
St. Anne's M.V.         Kurana Negombo
D.B.Welagedara M.M.V       Malkaduwawa
Kengalle P.V.          Kengalle.
Thimbirigaskatuwa M.V.      Thimbirigaskatuwa, Negombo.
Andiambalama R.C.P.V.      Andiambalama.
St. John Bosco's M.V.      Kalu-aggala, Hanwella.
Gamini Disanayaka K.V.     Pallewaththa, Hasalaka.
Sri Sumangala M.V.       Iriyawetiya
Janadipathi Balika V.      School Av.,Nawala,Rajagiriya.
Jinaraja Balika M.V.      Weegulawatte Road, Gampola.
St. Peter's College       Negombo.
Bandaranayaka K.V.       Hettimulla.

St. Joseph's K.V.        Main Street, Negombo.
Mahamaya B.V.          Pahalabiyanwila,Kadawatha
Nugawela Balika M.V.      Nugawela
Marapola M.V          Veyangoda
Sri Nissanka M. V.       Kurunegala
Mederigama K.V.         Hingula.
Batuwatta.K.V.         Batuwatta.
Lumbini V.           Colombo 5
Vijitha M.M.V.         Dickwella
Karalliyadda K.V.        Teldeniya.
Naminioya M.M.V.        Wilgamuwa
Seeduwa R.C.P.V.        Seeduwa.
Sri Siddahartha Kumara M.V.   Gampaha
Urapola P.V           Urapola
Ananda M.V           Dewalapola
Jinaraja M.V.          Gampola.
Kotugoda Sri Rahula M.V     Kotugoda
Karunarathna Buddhist College  Maththumagala,Ragama
Kulupana Thakshila P.V.     Kulupana, Pokunuwita
Dunagaha Ranasingha M.V.    Dunagaha
St. Anthony's College      Kandy
St. Josephs Balika M.V.     Gampola.
Kristudewa Boys School     Baddegama
Pannala M.V.          Pannala
Dunagaha Ranasingha M.V.    Dunagaha
St. Joseph College       Kuliyapitiya
Isipathana M.V.         Colombo - 05
Sri Medhankara M.V.       Horana
Nalanda Boys M.M.V       Minuwangoda
Mihindu V.           Ratnapura.
Rathnawali B.M.V        Park Rd,Boralla,Colombo 8
Gothami K.V           Gampaha
Vidyalankara K.V.        Temple Road, Negombo.
Vidyalankara K.V.        Temple Road, Negombo.
Nimala Maria Balika M.V.    Tudella, Ja-ela
St. Agnes Balika M.V.      Balangoda.
Nittambuwa Bauddha M.V     Nittambuwa
Christ Church College      Matale
Kirimetiyana Buddhist Balika  KirimetiyanaLunuwila
Dambadeniya M.M.V.        Dambadeniya
Veyangoda P.V.          Veyangoda
Sujatha K.V.           Rambukkana.
D.B.Welagedara M.M.V       Malkaduwawa
Narammala M.V.          Narammala
Sri Sumangala K.V.        Ussapitiya.
St. Bernadette M.V        Polgahawela
Sri Deerananda M.        Haramitigala,Pilimathalawa
Thulhiriya K. V.         Thulhiriya.
Sri Pagngnananda M.M.V.     Raddoluwa, Kotugoda.
Gamini M.M.V.          Bentota
Wilayaya M M V          Aralaganwila
Walbolana Sri Devarakshitha KV  Pallewela
Ranwala Mahanaga M.V.      Kegalle.
Sri Pushpadana V.        Peradeniya,Eriyagama
Hiripitiya Prymary School.    Veyangoda.
Pathadumbara M V         Walala, Menikhinna
Sri Darmaloka M.M.V.       Kelaniya
Ruwanwella M.V.         Ruwanwella
Udupila P.V.           Delgoda
Udupila P.V.           Delgoda
Sri Palee M.V.          Horana
Meegahathenna P.V.        Meegathenna.

Mayurapada M.M.V.        Mawanella.
Ibbagamuwa M.V.         Ibbagamuwa.
Dodamgoda Miriswatta M.V.    Dodamgoda.
Kristudewa Boys School      Baddegama
Mahanama M.V.          Getambe, Kandy
Rambewa M.V           Rambewa.
Holy Family B.M.V.        100, Galle Rd,Dehiwala.
Kitulampitita Ananda M.V.    Kitulampitiya, Galle
Viisaka P.V.           Kuliyapitiya
Lourdes M.V           Nattandiya
Sri Sangamitta Balika M.V.    Matale
Hettipola Adarsha P.V.      Hettipola
Ethuglapura Prince V.      Pilessa
Nugawela Balika M.V.       Nugawela
Wickramashila M.M.V.       Giriulla
Sir John Kothelawala M.     Kurunegala
Anura Adarsha K.V        Aluthgama, Yakkala.
Wayaba Rajakeeya P.V.      Kurunegala
Swarna Jayanthi M.V.       Kegalle.
Gothami K.V           Gampaha
Gamini M.M.V.          Nuwara Eliya
Sangamitta Balika.V.       Kirindiwela
Bandaragama M.M.V.        Bandaragama
Ruhunu Vijayaba M.V.     Sitinamaluwa, Tangalla
Assedduma Subharathi K.V.   Kuliyapitiya
Royal College         Panadura
Isipathana M.V.        Colombo - 05
Parakrama M.V.        Rambukkana.
Joshep Vaz M.M.V       Wennappuwa
Seethadevi B.M.V.       Kandy
Nalanda Balika M.M.V     Minuwangoda
Maliyadeva Boys Collge    Kurunegala
Palukadawala Track 04 V.   Galgamuwa.
Sri Gnanodaya M.M.V      Wariyapola
Rahula Primary        Godakawela
Maliyadeva Boys Collge    Kurunegala
St. Anne's Balika P.V.    Wattala
Kalutara Balika M.V.     Kalutara
Vidyakara M.V.        Opanayaka
St. John's M.V.        Nugegoda
Galahitiyawa Hemamalie M.V  Ganemulla.
Horagasmulla P.V.       Divulapitiya.
Maliyadeva Boys Collge    Kurunegala
Bandaranayaka M.V.      Mirigama
Bandarawatta Parakkrama M.V  Gampaha.
Kannangara Model K.V.     Anamaduwa.
St. Peter's College      Negombo.
Rahula College        Matara
Seethadevi B.M.V.       Kandy
Sir John Kothalawela M.M.V.  Dodangaslanda.
Pothuhara Model School    Pothuhera,Kurunegala
St. Joseph College      Kuliyapitiya
Lumbini V.          Colombo 5
Pathadumbara M V       Walala, Menikhinna
Royal College         Panadura
Don Pedrick M.V.       Horana
Pujapitiya P.S.        Pujapitiya
Nalanda Boys M.M.V      Minuwangoda
Nakkawatta M.M.V.       Nakkawatta
Dhammissara M.M V.      Nattandiya
St. Anthony's College     Baddegama
Prince of Wales College    Moratuwa
Ibbagamuwa M.V.        Ibbagamuwa.
Thakshila K.V.        Horana
Kegalle Balika M.V.      Kegalle.
Vidyalankara K.V.       Temple Road, Negombo.
St. Mary's College.      Kegalle.
St. Mary's College.      Kegalle.
Vishaka V. (Weerodara)    Mahaweli Uyana Senkadagala,Kandy
D.B.Welagedara M.M.V     Malkaduwawa
Sudarma M.V          Magalla, Galle.
Thimbirigaskatuwa M.V.    Thimbirigaskatuwa, Negombo.
St. Peter's College      Negombo.
St. Sebastian Boys P.S.    Kandana
Janadipathi Balika V.     School Av.,Nawala,Rajagiriya.
Joshep Vaz M.M.V       Wennappuwa
Rajagiri M.V.         Dippitiya,Aranayaka.
Sri Pagngnananda M.M.V.    Raddoluwa, Kotugoda.
Batuwanhena Rathnasiri K.V.  Elpitiya
Nimala Maria Balika M.V.   Tudella, Ja-ela
Katunayaka M.V.        Katunayaka.
St. Xavier's M.M.V.      Marawila
Royal College         Colombo 7.
Asoka V.           Colombo - 08.
Isipathana M.V.        Colombo - 05
Rathanalankara M.V.      Alawwa
Rajakeeya V.         Horana
Gothami K.V          Gampaha
Sri Bodhi V..         Gampaha.
Maliyadeva Balika M.V     Kurunegala
Ipalawa Ananda V.       Kirindigalla,Ibbagamuwa.
Mahamaya B.M.V.        Kandy
Newstead Balika M.V.     Negombo.
Visaka B.V.          Sapugaskanda
Isipathana M.V.        Colombo - 05
Isipathana M.V.        Colombo - 05
Dudley Senanayaka M.M.V.   Tholangamuwa.
Horagasmulla P.V.       Divulapitiya.
Dharmaraja V.         Kandy
Mawathagama Roman C. V .   Mawathgama
Dhammissara M.M V.      Nattandiya
Kulupana Thakshila P.V.    Kulupana, Pokunuwita

St. Bernadette M.V      Polgahawela
Assedduma Subharathi K.V.   Kuliyapitiya

Bandarawatta Parakkrama M.V  Gampaha.
Yasodara Devi Balika M.V.   Gampaha.

Visaka Balika M.V.      Bandarawela.
Sri Palee M.V.        Horana
Assedduma Subharathi K.V.   Kuliyapitiya
Harischandra M.V..      Temple Road, Negombo.
Sri Darmaloka M.M.V.     Kelaniya
Udugampola P.V        Udugampola
Hiripitiya Prymary School.  Veyangoda.
Jinaraja M.V.         Gampola.
Sri Deerananda M.      Haramitigala,Pilimathalawa
Karandeniya K.V.       Karandeniya

Rathnawali B.M.V       Park Rd,Boralla,Colombo 8
St. Joseph's K.V.      Main Street, Negombo.
Meepawala Amarasooriya V.  Meepawala
Nawa Kanishta V.       Avissawella.
Christ Church College    Matale
Bandaranayaka K.V.      Hettimulla.
Bandaranayaka K.V.      Hettimulla.
Sri Swarnajothi M.V.     Kiribathkumbura
Vijaya V.          Matale
Veyangoda P.V.        Veyangoda

Velapura V.         Kalutara
Siri Sumana K. V.      Rathgama
Kalutara M.V.        Kalutara
Sri Rahula B.M.V.      Malabe
Rippon Balika V.       Galle
Kamburupitiya M.V.      Kamburupitiya.
Thambuththegama Primary S.  Thmbuththegama.
Mavilamada M.V.       Kandy
Kalaththawa V.        Kurundankulama.
Ruwanwella M.V.       Ruwanwella
Sri Deerananda M.      Haramitigala,Pilimathalawa
Sri Pagngnananda M.M.V.   Raddoluwa, Kotugoda.

Dambulla P.S         Dambulla.
Bandaranayaka K.V.      Hettimulla.
Asoka V.           Colombo - 08.
Gunapala Malalasekara P.V.  Walaswewa,Mahawa.
Vishaka Balika M.V.     Badulla
Assedduma Subharathi K.V.  Kuliyapitiya
Sri Siddhartha M.M.V.    Eppawala
S.D.S. Jayasinghe M.M.V.   Dharmapala Mawatha,Dehiwala
D.S.Senanayake Model P.V.  Anuradhapura
Dharmashoka M.M.V.      Bandarawela.
Sri Palee M.V.        Horana
Nalanda M.V.         Colombo - 10
Jayanthi M.M.V.       Nikaweratiya.
Sri Saranankara M.M.V.    Bingiriya
Ananda Sastralaya      Kotte
Siri Sumana K. V.      Rathgama
Sunethradevi K.V       Imbulgoda
Thopawewa M.V.        Polonnaruwa.
Royal College        Colombo 7.
Mahamaya B.M.V.       Kandy
Vishaka Balika M.V.       Vajira Rd, Colombo 4
Mahamaya B.M.V.         Kandy
Theraputta P.V.         Ambalantota.
Maliyadeva Balika M.V      Kurunegala
Mayurapada M.M.V.        Mawanella.
Vishaka Balika M.V.       Vajira Rd, Colombo 4
Vishaka Balika M.V.       Vajira Rd, Colombo 4
Sirimavo Bandaranayaka Model P  Matale
Mahinda M.V.           Anuradhapura
Mahamaya B.M.V.         Kandy
Sujatha Balika V.        Rahula Road, Matara
Kannangara Model K.V.      Anamaduwa.
Royal College          Colombo 7.
Maliyadeva Boys Collge      Kurunegala
Richmond Collee         Galle
St. Mary's M.V.         Veyangoda
Prince of Wales College     Moratuwa
Mahamaya B.M.V.         Kandy
Royal College          Colombo 7.
Ananda Balika M.V.        Hingurakgoda
Dharmashoka M.M.V.        Ambalangoda
Maliyadeva Balika M.V      Kurunegala
Dharmashoka M.M.V.        Ambalangoda
Mahinda M.V.           Anuradhapura
Princes of Wales College     Moratuwa
Vishaka Balika M.V.       Vajira Rd, Colombo 4
Kahawatta Model P.V.       Kahawatta,Beliatta.
Prajapathi Gothmi B.V.      Ambalangoda
Ranpokunugama M.V.        Nittambuwa
D.S.Senanayake Model P.V.    Anuradhapura

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:740
posted:10/6/2011
language:English
pages:56