Partisan Voting Index - Cook Political Report

Document Sample
Partisan Voting Index - Cook Political Report Powered By Docstoc
					         Partisan Voting Index
       Districts of the 111th Congress

        The Cook Political Report

Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic
Partisan Voting Index                     District Summary         Districts of the 111th Congress
Cook Political Report           Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic         Page 2B.3

                                        2008               Pres      2004                Pres
Seq    Sta CD Member Elected                PVI   Rank   Winner Margin  McCain  Obama Cong      Winner Margin   Bush   Kerry Cong


 1.    AL   6  BACHUS, SPENCER (R)          R+29     1   McCain  (54)    77    22        BUSH   (56)    78    22
 2.    TX  13  THORNBERRY, MAC (R)          R+29     2   McCain  (54)    76    23        BUSH   (56)    78    22
 3.    TX  11  CONAWAY, K. MICHAEL (R)        R+28     3   McCain  (52)    75    24        BUSH   (57)    78    22
 4.    GA  9  DEAL, NATHAN (R)            R+28     4   McCain  (52)    75    23        BUSH   (54)    77    23
 5.    TX  19  NEUGEBAUER, RANDY (R)         R+26     5   McCain  (45)    72    27        BUSH   (55)    78    23

 6.    AL   4  ADERHOLT, ROBERT B. (R)        R+26     6   McCain  (54)    76    22        BUSH   (43)    71    28
 7.    UT   3  CHAFFETZ, JASON (R)          R+26     7   McCain  (38)    67    29        BUSH   (57)    77    21
 8.    TX   8  BRADY, KEVIN (R)            R+25     8   McCain  (48)    74    25        BUSH   (45)    73    28
 9.    NE   3  SMITH, ADRIAN (R)           R+24     9   McCain  (39)    68    30        BUSH   (51)    75    24
10.    LA   1  SCALISE, STEVE (R)           R+24     10   McCain  (47)    72    26        BUSH   (42)    71    29

11.    OK   3  LUCAS, FRANK D. (R)          R+24     11   McCain  (46)    73    27        BUSH   (43)    72    28
12.    KS   1  MORAN, JERRY (R)            R+23     12   McCain  (39)    69    30        BUSH   (46)    72    27
13.    UT   1  BISHOP, ROB (R)            R+21     13   McCain  (30)    64    33        BUSH   (48)    73    25
14.    TX   4  HALL, RALPH M. (R)           R+21     14   McCain  (39)    69    30        BUSH   (41)    70    30
15.    FL   1  MILLER, JEFF (R)            R+21     15   McCain  (35)    67    32        BUSH   (44)    72    28

16.    TN 1    ROE, DAVID P. (R)           R+21     16   McCain  (41)    70    29        BUSH   (37)    68    31
17.    TX 1    GOHMERT, LOUIE (R)           R+21     17   McCain  (38)    69    30        BUSH   (39)    69    31
18.    GA 11   GINGREY, PHIL (R)           R+20     18   McCain  (34)    66    33        BUSH   (42)    71    29
19.    TX 17   Edwards, Chet (D)           R+20     19   McCain  (35)    67    32 MD      BUSH   (40)    70    30  BD
20.    WY AL   LUMMIS, CYNTHIA M. (R)         R+20     20   McCain  (32)    65    33        BUSH   (40)    69    29

21.    MS  4  Taylor, Gene (D)            R+20     21   McCain  (36)    67    32 MD      BUSH   (37)    68    31  BD
22.    GA  6  PRICE, TOM (R)             R+19     22   McCain  (30)    65    34        BUSH   (41)    70    29
23.    GA  3  WESTMORELAND, LYNN A. (R)       R+19     23   McCain  (30)    65    35        BUSH   (41)    70    29
24.    TX  14  PAUL, RON (R)             R+18     24   McCain  (33)    66    33        BUSH   (34)    67    33
25.    NC  6  COBLE, HOWARD (R)           R+18     25   McCain  (27)    63    36        BUSH   (39)    69    30

26.    OK   4  COLE, TOM (R)             R+18     26   McCain  (33)    66    34        BUSH   (34)    67    33
27.    ID   1  Minnick, Walt (D)           R+18     27   McCain  (26)    62    36 MD      BUSH   (38)    69    30
28.    TN   7  BLACKBURN, MARSHA (R)         R+18     28   McCain  (32)    66    33        BUSH   (32)    66    33
29.    FL   4  CRENSHAW, ANDER (R)          R+17     29   McCain  (25)    62    37        BUSH   (39)    69    31
30.    ID   2  SIMPSON, MICHAEL K. (R)        R+17     30   McCain  (25)    61    36        BUSH   (38)    69    31

31.    MO 7    BLUNT, ROY (R)             R+17     31   McCain  (28)    63    35        BUSH   (35)    67    32
32.    PA 9    SHUSTER, BILL (R)           R+17     32   McCain  (28)    63    35        BUSH   (35)    67    33
33.    IN 5    BURTON, DAN (R)            R+17     33   McCain  (19)    59    40        BUSH   (43)    71    28
34.    NC 10   MCHENRY, PATRICK T. (R)        R+17     34   McCain  (28)    63    36        BUSH   (34)    67    33
35.    TX 5    HENSARLING, JEB (R)          R+17     35   McCain  (27)    63    36        BUSH   (35)    67    33

36.    SC  3  BARRETT, J. GRESHAM (R)        R+17     36   McCain  (29)    64    35        BUSH   (32)    66    34
37.    TX  12  GRANGER, KAY (R)            R+16     37   McCain  (27)    63    36        BUSH   (34)    67    33
38.    GA  7  LINDER, JOHN (R)            R+16     38   McCain  (20)    60    39        BUSH   (40)    70    30
39.    NC  3  JONES, WALTER B. (R)          R+16     39   McCain  (24)    62    37        BUSH   (36)    68    32
40.    TN   2  DUNCAN, JOHN J., JR. (R)        R+16     40   McCain  (30)    64    34        BUSH   (30)    64    35

41.    AL   2  Bright, Bobby (D)           R+16     41   McCain  (26)    63    37 MD      BUSH   (34)    67    33
42.    GA  1  KINGSTON, JACK (R)           R+16     42   McCain  (27)    63    36        BUSH   (33)    66    34
43.    OK  1  SULLIVAN, JOHN (R)           R+16     43   McCain  (29)    64    36        BUSH   (31)    65    35
44.    CA  22  MCCARTHY, KEVIN (R)          R+16     44   McCain  (21)    60    38        BUSH   (37)    68    31
45.    KY  5  ROGERS, HAROLD (R)           R+16     45   McCain  (36)    67    31        BUSH   (22)    61    39

46.    AR   3  BOOZMAN, JOHN (R)           R+16     46   McCain  (31)    64    33        BUSH   (26)    62    37
47.    GA  10  BROUN, PAUL C. (R)           R+15     47   McCain  (25)    62    37        BUSH   (30)    65    35
48.    NC   5  FOXX, VIRGINIA (R)           R+15     48   McCain  (23)    61    38        BUSH   (33)    66    33
49.    SC   4  INGLIS, BOB (R)            R+15     49   McCain  (23)    60    38        BUSH   (31)    65    34
50.    UT   2  Matheson, Jim (D)           R+15     50   McCain  (18)    58    40 MD      BUSH   (35)    66    31  BD

51.    MO   8  EMERSON, JO ANN (R)          R+15     51   McCain  (26)    62    36        BUSH   (28)    64    36
52.    KY   2  GUTHRIE, BRETT (R)           R+15     52   McCain  (23)    61    38        BUSH   (31)    65    34
53.    MS   3  HARPER, GREGG (R)           R+15     53   McCain  (22)    61    38        BUSH   (31)    65    34
54.    AZ   6  FLAKE, JEFF (R)            R+15     54   McCain  (24)    61    37        BUSH   (29)    64    35
55.    KY   1  WHITFIELD, ED (R)           R+15     55   McCain  (25)    62    37        BUSH   (27)    63    36

56.    TX   6  BARTON, JOE (R)            R+15     56   McCain  (20)    60    40        BUSH   (33)    67    34
57.    OH   4  JORDAN, JIM (R)            R+15     57   McCain  (22)    60    38        BUSH   (31)    65    34
58.    CO   5  LAMBORN, DOUG (R)           R+14     58   McCain  (19)    59    40        BUSH   (34)    66    33
59.    IN   4  BUYER, STEVE (R)            R+14     59   McCain  (13)    56    43        BUSH   (39)    69    30
60.    AL   1  BONNER, JO (R)             R+14     60   McCain  (23)    61    38        BUSH   (29)    64    35
1. Data compiled by POLIDATA with assistance from National Journal & the Cook Political Report. Data collected from state and local election authorities.
2. Even though some states do compile results by district, all data should be considered preliminary. Final review will tabulate final percentages and vote estimates.
3. All percentages are rounded and based upon total vote. The percentage for other candidates is excluded from this listing.
4. Districts with a close margin in the Presidential vote are flagged by a pound sign (#). Use these data with a healthy degree of skepticism.
5. Pres/Cong is indicated for "turnover" districts. In 2008, MD for MCCAIN DEMOCRAT; OR for OBAMA REPUBLICAN. In 2004, BD for BUSH DEMOCRAT, KR for KERRY REPUBLICAN.

[pvi528c~pspvi11~ID09] [52~DAVIDRANK~2B]
Districts of the 111th Congress         District Summary                                      Partisan Voting Index
Page 2B.4          Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic                           Cook Political Report

                                        2008               Pres      2004                 Pres
Seq   Sta CD Member Elected                PVI   Rank   Winner Margin  McCain  Obama Cong      Winner Margin    Bush    Kerry Cong


61.   OH  8  BOEHNER, JOHN A. (R)           R+14     61   McCain  (23)    61    38        BUSH   (29)     65     35
62.   MO  4  Skelton, Ike (D)             R+14     62   McCain  (22)    60    38 MD      BUSH   (29)     64     35  BD
63.   LA  5  ALEXANDER, RODNEY (R)          R+14     63   McCain  (25)    62    37        BUSH   (25)     62     37
64.   IN  3  SOUDER, MARK E. (R)           R+14     64   McCain  (13)    56    43        BUSH   (37)     68     32
65.   KY  4  DAVIS, GEOFF (R)             R+14     65   McCain  (22)    60    38        BUSH   (27)     63     36

66.   TX  21  SMITH, LAMAR (R)             R+14     66   McCain  (18)    58    40        BUSH   (32)     66     34
67.   MS  1  Childers, Travis W. (D)         R+14     67   McCain  (24)    62    37 MD      BUSH   (25)     62     37
68.   OK  2  Boren, Dan (D)              R+14     68   McCain  (31)    66    35 MD      BUSH   (19)     59     41  BD
69.   TX  3  JOHNSON, SAM (R)             R+14     69   McCain  (16)    57    42        BUSH   (34)     67     33
70.   TX  31  CARTER, JOHN R. (R)           R+14     70   McCain  (16)    57    41        BUSH   (33)     67     34

71.   KS 4   TIAHRT, TODD (R)             R+14     71   McCain  (19)    58    40        BUSH   (30)     64     34
72.   LA 7   BOUSTANY, CHARLES W., JR. (R)      R+14     72   McCain  (28)    63    35        BUSH   (21)     60     39
73.   MD 6   BARTLETT, ROSCOE G. (R)         R+13     73   McCain  (18)    58    40        BUSH   (31)     65     34
74.   AK AL   YOUNG, DON E. (R)            R+13     74   McCain  (22)    59    38        BUSH   (26)     61     36
75.   TN 3   WAMP, ZACH (R)              R+13     75   McCain  (25)    62    37        BUSH   (23)     61     38

76.   TX  2  POE, TED (R)               R+13     76   McCain  (20)    60    40        BUSH   (27)     63     37
77.   TN  4  Davis, Lincoln (D)            R+13     77   McCain  (29)    64    34 MD      BUSH   (17)     58     41  BD
78.   OK  5  FALLIN, MARY (R)             R+13     78   McCain  (19)    59    41        BUSH   (28)     64     36
79.   OH  2  SCHMIDT, JEAN (R)            R+13     79   McCain  (19)    59    40        BUSH   (28)     64     36
80.   AZ  2  FRANKS, TRENT (R)            R+13     80   McCain  (23)    60    38        BUSH   (24)     62     38

81.   CA 21   NUNES, DEVIN G. (R)           R+13     81   McCain  (14)    56    42        BUSH   (32)     66     34
82.   TX 7   CULBERSON, JOHN ABNER (R)        R+13     82   McCain  (17)    58    41        BUSH   (29)     64     36
83.   TX 26   BURGESS, MICHAEL C. (R)         R+13     83   McCain  (17)    58    41        BUSH   (29)     65     35
84.   TX 22   OLSON, PETE (R)             R+13     84   McCain  (17)    58    41        BUSH   (29)     64     36  BD
85.   WA 4   HASTINGS, DOC (R)            R+13     85   McCain  (18)    58    40        BUSH   (28)     63     36

86.   TN  6  Gordon, Bart (D)             R+13     86   McCain  (25)    62    37 MD      BUSH   (20)     60     40  BD
87.   MD  1  Kratovil, Frank, Jr. (D)         R+13     87   McCain  (19)    59    40 MD      BUSH   (26)     63     36
88.   AL  5  Griffith, Parker (D)           R+12     88   McCain  (23)    61    38 MD      BUSH   (20)     60     40  BD
89.   WI  5  SENSENBRENNER, F. JAMES, JR. (R)     R+12     89   McCain  (16)    58    41        BUSH   (27)     64     36
90.   VA  6  GOODLATTE, BOB (R)            R+12     90   McCain  (15)    57    42        BUSH   (27)     63     36

91.   PA  19  PLATTS, TODD RUSSELL (R)         R+12     91   McCain  (14)    56    43        BUSH   (28)     64     36
92.   LA  3  Melancon, Charlie (D)          R+12     92   McCain  (24)    61    37 MD      BUSH   (17)     58     41  BD
93.   TX  24  MARCHANT, KENNY (R)           R+11     93   McCain  (11)    55    44        BUSH   (30)     65     35
94.   VA  9  Boucher, Rick (D)            R+11     94   McCain  (19)    59    40 MD      BUSH   (20)     60     39  BD
95.   LA  4  FLEMING, JOHN (R)            R+11     95   McCain  (20)    59    40        BUSH   (19)     59     40

 96.   FL  14  MACK, CONNIE (R)             R+11     96   McCain  (15)    57    42        BUSH   (24)     62     38
 97.   CA  2  HERGER, WALLY (R)            R+11     97   McCain  (12)    55    43        BUSH   (26)     62     37
 98.   NC  9  MYRICK, SUE WILKINS (R)         R+11     98   McCain  (10)    55    44        BUSH   (27)     63     36
 99.   NE  1  FORTENBERRY, JEFF (R)          R+11     99   McCain  (10)    54    44        BUSH   (27)     63     36
100.   ND  AL  Pomeroy, Earl (D)            R+10    100   McCain   (9)    53    45 MD      BUSH   (27)     63     36  BD

101.   SC  1  BROWN, HENRY E., JR. (R)         R+10    101   McCain  (14)    56    42        BUSH   (22)     61     39
102.   FL  6  STEARNS, CLIFF (R)            R+10    102   McCain  (14)    57    42        BUSH   (22)     61     39
103.   CA  41  LEWIS, JERRY (R)             R+10    103   McCain  (11)    54    44        BUSH   (25)     62     37
104.   GA  8  Marshall, Jim (D)            R+10    104   McCain  (13)    56    43 MD      BUSH   (22)     61     39  BD
105.   LA  6  CASSIDY, BILL (R)            R+10    105   McCain  (16)    57    41        BUSH   (19)     59     40

106.   IN  6  PENCE, MIKE (R)             R+10    106   McCain   (6)    52    46        BUSH   (29)     64     35
107.   TX  10  MCCAUL, MICHAEL T. (R)          R+10    107   McCain  (11)    55    44        BUSH   (24)     62     38
108.   CA  4  MCCLINTOCK, TOM (R)           R+10    108   McCain  (10)    54    44        BUSH   (24)     61     38
109.   CA  49  ISSA, DARRELL E. (R)           R+10    109   McCain   (8)    53    45        BUSH   (26)     63     37
110.   OR  2  WALDEN, GREG (R)             R+10    110   McCain  (11)    54    43        BUSH   (23)     61     38

111.   CA 42   MILLER, GARY G. (R)           R+10    111   McCain   (8)    53    45        BUSH   (25)     62     37
112.   PA 5   THOMPSON, GLENN (R)           R+ 9    112   McCain  (11)    54    44        BUSH   (22)     61     39
113.   IL 19   SHIMKUS, JOHN (R)            R+ 9    113   McCain  (11)    54    44        BUSH   (22)     61     39
114.   CA 52   HUNTER, DUNCAN D., JR. (R)        R+ 9    114   McCain   (8)    53    45        BUSH   (24)     61     38
115.   WV 1   Mollohan, Alan B. (D)          R+ 9    115   McCain  (15)    57    42 MD      BUSH   (16)     58     42  BD

116.   KS  2  JENKINS, LYNN (R)            R+ 9    116   McCain  (12)    55    43        BUSH   (20)     59     40  BD
117.   MO  2  AKIN, W. TODD (R)            R+ 9    117   McCain  (11)    55    44        BUSH   (20)     60     40
118.   IA  5  KING, STEVE (R)             R+ 9    118   McCain  (10)    54    44        BUSH   (21)     60     39
119.   AZ  3  SHADEGG, JOHN B. (R)           R+ 9    119   McCain  (14)    56    42        BUSH   (16)     58     42
120.   OH  5  LATTA, ROBERT E. (R)           R+ 9    120   McCain   (8)    53    45        BUSH   (23)     61     39
1. Data compiled by POLIDATA with assistance from National Journal & the Cook Political Report. Data collected from state and local election authorities.
2. Even though some states do compile results by district, all data should be considered preliminary. Final review will tabulate final percentages and vote estimates.
3. All percentages are rounded and based upon total vote. The percentage for other candidates is excluded from this listing.
4. Districts with a close margin in the Presidential vote are flagged by a pound sign (#). Use these data with a healthy degree of skepticism.
5. Pres/Cong is indicated for "turnover" districts. In 2008, MD for MCCAIN DEMOCRAT; OR for OBAMA REPUBLICAN. In 2004, BD for BUSH DEMOCRAT, KR for KERRY REPUBLICAN.

                                                                    [pvi528c~pspvi11~ID09] [52~DAVIDRANK~2B]
Partisan Voting Index                     District Summary         Districts of the 111th Congress
Cook Political Report           Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic         Page 2B.5

                                        2008               Pres     2004                Pres
Seq    Sta CD Member Elected                PVI   Rank   Winner Margin   McCain  Obama Cong     Winner Margin   Bush   Kerry Cong


121.   SD  AL  Herseth Sandlin, Stephanie (D)     R+ 9    121   McCain   (8)    53    45 MD      BUSH   (22)    60    38  BD
122.   VA  7  CANTOR, ERIC (R)            R+ 9    122   McCain   (7)    53    46        BUSH   (23)    61    38
123.   SC  2  WILSON, JOE (R)            R+ 9    123   McCain   (9)    54    45        BUSH   (21)    60    39
124.   FL  5  BROWN-WAITE, GINNY (R)         R+ 9    124   McCain  (13)    56    43        BUSH   (17)    58    41
125.   AL  3  ROGERS, MIKE (R)            R+ 9    125   McCain  (13)    56    43        BUSH   (17)    58    41

126.   CA 19   RADANOVICH, GEORGE P. (R)       R+ 9    126   McCain   (6)    52    46        BUSH   (23)    61    38
127.   KY 6    Chandler, Ben (D)           R+ 9    127   McCain  (12)    55    43 MD      BUSH   (17)    58    41  BD
128.   MO 9    LUETKEMEYER, BLAINE (R)        R+ 9    128   McCain  (11)    55    44        BUSH   (18)    59    41
129.   PA 10   Carney, Christopher P. (D)       R+ 8    129   McCain   (8)    53    45 MD      BUSH   (20)    60    40  BD
130.   IN 8    Ellsworth, Brad (D)          R+ 8    130   McCain   (4)    51    47 MD      BUSH   (24)    62    38  BD

131.   CO 6    COFFMAN, MIKE (R)           R+ 8    131   McCain   (6)    53    46        BUSH   (21)    60    39
132.   PA 16   PITTS, JOSEPH R. (R)          R+ 8    132   McCain   (4)    51    48        BUSH   (23)    62    38
133.   CA 40   ROYCE, EDWARD R. (R)          R+ 8    133   McCain   (5)    51    47        BUSH   (22)    60    39
134.   TX 32   SESSIONS, PETE (R)           R+ 8    134   McCain   (7)    53    46        BUSH   (19)    60    40
135.   WV 2    CAPITO, SHELLEY MOORE (R)       R+ 8    135   McCain  (11)    55    44        BUSH   (15)    57    42

136.   AR 1    Berry, Marion (D)           R+ 8    136   McCain  (20)    59    38 MD      BUSH    (5)    52    47  BD
137.   VA 1    WITTMAN, ROBERT J. (R)         R+ 7    137   McCain   (4)    51    48        BUSH   (21)    60    39
138.   MI 2    HOEKSTRA, PETER (R)          R+ 7    138   McCain   (3)    51    48        BUSH   (21)    60    39
139.   NJ 11   FRELINGHUYSEN, RODNEY P. (R)      R+ 7    139   McCain   (8)    54    45        BUSH   (16)    58    42
140.   MO 6    GRAVES, SAM (R)            R+ 7    140   McCain   (9)    54    45        BUSH   (15)    57    42

141.   OH 7    AUSTRIA, STEVE (R)           R+ 7    141   McCain   (9)    54    45        BUSH   (14)    57    43
142.   MN 6    BACHMANN, MICHELE (R)         R+ 7    142   McCain   (9)    53    45        BUSH   (14)    57    42
143.   MT AL   REHBERG, DENNY (R)           R+ 7    143   McCain   (2)#    50    47        BUSH   (21)    59    39
144.   AR 4    Ross, Mike (D)             R+ 7    144   McCain  (19)    58    39 MD      BUSH    (4)    51    48  BD
145.   NJ 5    GARRETT, SCOTT (R)           R+ 7    145   McCain   (8)    54    45        BUSH   (15)    57    43

146.   OH 18   Space, Zackary T. (D)         R+ 7    146   McCain   (8)    53    45 MD      BUSH   (15)    57    43  BD
147.   SC 5    Spratt, John M., Jr. (D)        R+ 7    147   McCain   (7)    53    46 MD      BUSH   (15)    57    42  BD
148.   WA 5    MCMORRIS RODGERS, CATHY (R)      R+ 7    148   McCain   (6)    52    46        BUSH   (16)    57    41
149.   FL 7    MICA, JOHN L. (R)           R+ 7    149   McCain   (8)    53    46        BUSH   (14)    57    43
150.   WV 3    Rahall, Nick J., II (D)        R+ 6    150   McCain  (14)    56    42 MD      BUSH    (7)    53    46  BD

151.   NE   2  TERRY, LEE (R)             R+ 6    151   Obama    (1)#   49    50 OR      BUSH   (22)    60    39
152.   IL  15  JOHNSON, TIMOTHY V. (R)        R+ 6    152   McCain   (3)    50    48        BUSH   (18)    59    41
153.   IN   9  Hill, Baron P. (D)           R+ 6    153   McCain   (2)#   50    48 MD      BUSH   (19)    59    40  BD
154.   NC  11  Shuler, Heath (D)           R+ 6    154   McCain   (6)    52    47 MD      BUSH   (14)    57    43  BD
155.   MI   3  EHLERS, VERNON J. (R)         R+ 6    155   McCain   (1)#   49    49        BUSH   (19)    59    40

156.   PA   4  Altmire, Jason (D)           R+ 6    156   McCain  (10)    55    44 MD      BUSH    (9)    55    45  BD
157.   PA  17  Holden, Tim (D)            R+ 6    157   McCain   (4)    51    48 MD      BUSH   (16)    58    42  BD
158.   FL   9  BILIRAKIS, GUS M. (R)         R+ 6    158   McCain   (6)    52    47        BUSH   (14)    57    43
159.   PA  18  MURPHY, TIM (R)            R+ 6    159   McCain  (11)    55    44        BUSH    (9)    54    46
160.   TN   8  Tanner, John S. (D)          R+ 6    160   McCain  (13)    56    43 MD      BUSH    (6)    53    47  BD

161.   AZ   1  Kirkpatrick, Ann (D)          R+ 6    161   McCain  (10)    54    44 MD      BUSH    (8)    54    46
162.   CA  44  CALVERT, KEN (R)            R+ 6    162   Obama   (1)#    49    50 OR      BUSH   (19)    59    40
163.   FL   2  Boyd, Allen, Jr. (D)          R+ 6    163   McCain  (10)    54    45 MD      BUSH    (8)    54    46  BD
164.   NJ   4  SMITH, CHRISTOPHER H. (R)       R+ 6    164   McCain   (6)    52    47        BUSH   (12)    56    44
165.   NY  26  LEE, CHRISTOPHER JOHN (R)       R+ 6    165   McCain   (6)    52    46        BUSH   (12)    55    43

166.   CA 25   MCKEON, HOWARD P. ’BUCK’ (R)      R+ 6    166   Obama    (1)#   48    49 OR      BUSH   (19)    59    40
167.   FL 13   BUCHANAN, VERN (R)           R+ 6    167   McCain   (6)    52    47        BUSH   (12)    56    44
168.   NM 2    Teague, Harry (D)           R+ 6    168   McCain   (1)#   50    49 MD      BUSH   (17)    58    41
169.   IL 18   SCHOCK, AARON (R)           R+ 6    169   McCain   (2)#   50    48        BUSH   (16)    58    42
170.   FL 15   POSEY, BILL (R)            R+ 6    170   McCain   (4)    51    48        BUSH   (14)    57    43

171.   CO   4  Markey, Betsy (D)           R+ 6    171   McCain   (1)#   50    49 MD      BUSH   (17)    58    41
172.   FL  12  PUTNAM, ADAM H. (R)          R+ 6    172   McCain   (1)#   50    49        BUSH   (17)    58    42
173.   CA  48  CAMPBELL, JOHN (R)           R+ 6    173   Obama    (1)#   49    49 OR      BUSH   (18)    59    40
174.   CA  46  ROHRABACHER, DANA (R)         R+ 6    174   McCain   (2)#   50    48        BUSH   (15)    57    42
175.   CA   3  LUNGREN, DANIEL E. (R)         R+ 6    175   Obama    (1)#   49    49 OR      BUSH   (17)    58    41

176.   NY  29  Massa, Eric J. J. (D)         R+ 5    176   McCain   (2)#   50    48 MD      BUSH   (14)    57    42
177.   NC   7  McIntyre, Mike (D)           R+ 5    177   McCain   (5)    52    47 MD      BUSH   (12)    56    44  BD
178.   NV   2  HELLER, DEAN (R)            R+ 5    178   McCain   (0)#   49    49        BUSH   (16)    57    41
179.   FL  21  DIAZ-BALART, LINCOLN (R)        R+ 5    179   McCain   (2)#   51    49        BUSH   (14)    57    43
180.   VA   5  Perriello, Thomas S. P. (D)      R+ 5    180   McCain   (2)#   51    48 MD      BUSH   (13)    56    43
1. Data compiled by POLIDATA with assistance from National Journal & the Cook Political Report. Data collected from state and local election authorities.
2. Even though some states do compile results by district, all data should be considered preliminary. Final review will tabulate final percentages and vote estimates.
3. All percentages are rounded and based upon total vote. The percentage for other candidates is excluded from this listing.
4. Districts with a close margin in the Presidential vote are flagged by a pound sign (#). Use these data with a healthy degree of skepticism.
5. Pres/Cong is indicated for "turnover" districts. In 2008, MD for MCCAIN DEMOCRAT; OR for OBAMA REPUBLICAN. In 2004, BD for BUSH DEMOCRAT, KR for KERRY REPUBLICAN.

[pvi528c~pspvi11~ID09] [52~DAVIDRANK~2B]
Districts of the 111th Congress         District Summary                                      Partisan Voting Index
Page 2B.6          Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic                           Cook Political Report

                                        2008               Pres     2004                 Pres
Seq   Sta CD Member Elected                PVI   Rank   Winner Margin   McCain  Obama Cong     Winner Margin    Bush    Kerry Cong


181.   MN 7   Peterson, Collin C. (D)         R+ 5    181   McCain   (3)    50    47 MD      BUSH   (12)     55     43  BD
182.   MI 10   MILLER, CANDICE S. (R)          R+ 5    182   McCain   (2)#    50    48        BUSH   (14)     57     43
183.   VA 2   Nye, Glenn C. (D)            R+ 5    183   Obama   (2)#    48    50        BUSH   (16)     58     42
184.   CO 3   Salazar, John T. (D)           R+ 5    184   McCain   (3)    50    48 MD      BUSH   (11)     55     44  BD
185.   AR 2   Snyder, Vic (D)             R+ 5    185   McCain  (10)    54    44 MD      BUSH    (4)     51     48  BD

186.   FL  25  DIAZ-BALART, MARIO (R)          R+ 5    186   McCain   (1)#   50    49        BUSH   (13)     56     44
187.   AZ  5  Mitchell, Harry E. (D)          R+ 5    187   McCain   (5)    51    47 MD      BUSH    (9)     54     45  BD
188.   FL  16  ROONEY, THOMAS J. (R)          R+ 5    188   McCain   (5)    52    47        BUSH    (9)     54     46  BD
189.   OH  3  TURNER, MICHAEL R. (R)          R+ 5    189   McCain   (4)    51    47        BUSH    (9)     55     46
190.   WI  6  PETRI, THOMAS E. (R)           R+ 4    190   Obama    (1)#   49    50 OR      BUSH   (14)     57     43

191.   VA  4  FORBES, J. RANDY (R)           R+ 4    191   Obama    (2)#   49    50 OR      BUSH   (14)     57     43
192.   AZ  8  Giffords, Gabrielle (D)         R+ 4    192   McCain   (6)    52    46 MD      BUSH    (6)     53     47  BD
193.   FL  24  Kosmas, Suzanne M. (D)          R+ 4    193   McCain   (2)#   51    49 MD      BUSH   (11)     55     45
194.   NY  13  McMahon, Michael E. (D)         R+ 4    194   McCain   (2)#   51    49 MD      BUSH   (10)     55     45
195.   TX  23  Rodriguez, Ciro D. (D)          R+ 4    195   Obama    (3)    48    51        BUSH   (15)     57     43  BD

196.   OH 16   Boccieri, John A. (D)          R+ 4    196   McCain   (3)    50    48 MD      BUSH    (8)     54     46
197.   MN 2   KLINE, JOHN (R)             R+ 4    197   McCain   (1)#   50    48        BUSH    (9)     54     45
198.   CA 24   GALLEGLY, ELTON (R)           R+ 4    198   Obama    (3)    48    51 OR      BUSH   (13)     56     43
199.   NY 3   KING, PETER T. (R)            R+ 4    199   McCain   (5)    52    47        BUSH    (5)     52     47
200.   MI 4   CAMP, DAVE (R)              R+ 3    200   Obama    (2)#   48    50 OR      BUSH   (11)     55     44

201.   CA  45  BONO MACK, MARY (R)           R+ 3    201   Obama    (5)    47    52  OR     BUSH   (13)     56     43
202.   KS  3  Moore, Dennis (D)            R+ 3    202   Obama    (3)    48    51        BUSH   (11)     55     44  BD
203.   CA  26  DREIER, DAVID (R)            R+ 3    203   Obama    (4)    47    51  OR     BUSH   (12)     55     44
204.   CA  50  BILBRAY, BRIAN P. (R)          R+ 3    204   Obama    (4)    47    51  OR     BUSH   (11)     55     44
205.   FL  18  ROS-LEHTINEN, ILEANA (R)         R+ 3    205   Obama    (2)#   49    51  OR     BUSH    (9)     54     46

206.   PA  3  Dahlkemper, Kathleen A. (D)       R+ 3    206   McCain   (0)#   49    49 MD      BUSH    (7)     53     47
207.   NY  19  Hall, John J. (D)            R+ 3    207   Obama    (2)#   48    51        BUSH    (8)     54     45  BD
208.   MI  1  Stupak, Bart (D)             R+ 3    208   Obama    (2)#   48    50        BUSH    (8)     53     46  BD
209.   OH  14  LATOURETTE, STEVEN C. (R)        R+ 3    209   McCain   (0)#   49    49        BUSH    (6)     53     47
210.   NJ  7  LANCE, LEONARD (R)            R+ 3    210   Obama    (1)#   49    50 OR      BUSH    (6)     53     47

211.   NY  20  Gillibrand, Kirsten E. (D)        R+ 2    211   Obama    (3)    48    51        BUSH    (8)     54     46  BD
212.   FL  8  Grayson, Alan (D)            R+ 2    212   Obama    (5)    47    52        BUSH    (9)     55     45
213.   OH  6  Wilson, Charlie A., Jr. (D)       R+ 2    213   McCain   (3)    50    48 MD      BUSH    (2)#    51     49  BD
214.   IL  16  MANZULLO, DONALD A. (R)         R+ 2    214   Obama    (7)    46    53 OR      BUSH   (11)     56     44
215.   VA  10  WOLF, FRANK R. (R)            R+ 2    215   Obama    (7)    46    53 OR      BUSH   (11)     55     44

216.   MI  7  Schauer, Mark H. (D)           R+ 2    216   Obama    (5)    47    52        BUSH    (9)     54     45
217.   NY  24  Arcuri, Michael A. (D)          R+ 2    217   Obama    (2)#   48    50        BUSH    (6)     53     47  BD
218.   WI  1  RYAN, PAUL (R)              R+ 2    218   Obama    (4)    47    51  OR     BUSH    (8)     54     46
219.   IN  2  Donnelly, Joe (D)            R+ 2    219   Obama    (9)    45    54        BUSH   (13)     56     43  BD
220.   NC  8  Kissell, Larry (D)            R+ 2    220   Obama    (6)    47    52        BUSH    (9)     54     45

221.   NC  2  Etheridge, Bob (D)            R+ 2    221   Obama (6)       47    52        BUSH    (9)     54     46  BD
222.   TX  27  Ortiz, Solomon P. (D)          R+ 2    222   Obama (7)       46    53        BUSH   (10)     55     45  BD
223.   WI  8  Kagen, Steve (D)             R+ 2    223   Obama (9)       45    53        BUSH   (11)     55     44  BD
224.   MI  8  ROGERS, MIKE (R)             R+ 2    224   Obama (7)       46    53  OR     BUSH    (8)     54     45
225.   IL  14  Foster, Bill (D)             R+ 1    225   Obama (11)      44    55        BUSH   (12)     56     44

226.   IL 13   BIGGERT, JUDY (R)            R+ 1    226   Obama (10)      44    54  OR     BUSH   (11)     55     45
227.   CA 11   McNerney, Jerry (D)           R+ 1    227   Obama (9)       44    54        BUSH    (9)     54     45  BD
228.   MN 1   Walz, Timothy J. (D)           R+ 1    228   Obama (4)       47    51        BUSH    (4)     51     47  BD
229.   NY 23   MCHUGH, JOHN M. (R)           R+ 1    229   Obama (5)       47    52  OR     BUSH    (4)     51     47
230.   IL 11   Halvorson, Deborah L. (D)        R+ 1    230   Obama (8)       45    53        BUSH    (7)     54     46

231.   FL  10  YOUNG, C. W. "BILL" (R)         R+ 1     231   Obama   (4)    47    52 OR      BUSH    (2)#    51     49
232.   IL  8  Bean, Melissa L. (D)          R+ 1     232   Obama   (13)    43    56        BUSH   (12)     56     44  BD
233.   PA  12  Murtha, John P. (D)           R+ 1     233   McCain   (0)#    49    49 MD      Kerry   (3)     49     51
234.   NJ  3  Adler, John H. (D)           R+ 1     234   Obama   (5)    47    52        BUSH    (3)     51     49
235.   NY  1  Bishop, Timothy H. (D)         EVEN     235   Obama   (4)    48    51        BUSH    (1)#    49     49  BD

236.   MI 6   UPTON, FRED (R)            EVEN     236   Obama (10)      44    54  OR     BUSH    (7)     53     46
237.   MN 3   PAULSEN, ERIK (R)           EVEN     237   Obama (6)       46    52  OR     BUSH    (3)     51     48
238.   MI 11   MCCOTTER, THADDEUS G. (R)       EVEN     238   Obama (9)       45    54  OR     BUSH    (6)     53     47
239.   NH 1   Shea-Porter, Carol (D)         EVEN     239   Obama (6)       46    53        BUSH    (2)#    51     48  BD
240.   TX 28   Cuellar, Henry (D)           EVEN     240   Obama (12)      44    56        BUSH    (8)     54     46  BD
1. Data compiled by POLIDATA with assistance from National Journal & the Cook Political Report. Data collected from state and local election authorities.
2. Even though some states do compile results by district, all data should be considered preliminary. Final review will tabulate final percentages and vote estimates.
3. All percentages are rounded and based upon total vote. The percentage for other candidates is excluded from this listing.
4. Districts with a close margin in the Presidential vote are flagged by a pound sign (#). Use these data with a healthy degree of skepticism.
5. Pres/Cong is indicated for "turnover" districts. In 2008, MD for MCCAIN DEMOCRAT; OR for OBAMA REPUBLICAN. In 2004, BD for BUSH DEMOCRAT, KR for KERRY REPUBLICAN.

                                                                    [pvi528c~pspvi11~ID09] [52~DAVIDRANK~2B]
Partisan Voting Index                       District Summary         Districts of the 111th Congress
Cook Political Report             Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic         Page 2B.7

                                        2008               Pres      2004                Pres
Seq    Sta CD Member Elected                PVI   Rank   Winner Margin  McCain  Obama Cong      Winner Margin   Bush   Kerry Cong


241.   IA 4    LATHAM, TOM (R)           EVEN     241   Obama (8)       45    53  OR     BUSH    (2)#   51    48
242.   WA 3    Baird, Brian (D)           EVEN     242   Obama (9)       45    53        BUSH    (2)#   50    48  BD
243.   IL 6    ROSKAM, PETER J. (R)         EVEN     243   Obama (14)      43    56  OR     BUSH    (7)    53    47
244.   OH 12   TIBERI, PATRICK J. (R)        D+ 1     244   Obama (10)      45    54  OR     BUSH    (2)#   51    49
245.   NJ 2    LOBIONDO, FRANK A. (R)        D+ 1     245   Obama (9)       45    54  OR     BUSH    (1)#   50    49

246.   OH  15  Kilroy, Mary Jo (D)          D+ 1    246   Obama (9)       45    54        BUSH    (1)#   50    50
247.   GA   2  Bishop, Sanford D., Jr. (D)      D+ 1    247   Obama (9)       45    54        BUSH    (0)#   50    50  BD
248.   FL  22  Klein, Ron (D)             D+ 1    248   Obama (4)       48    52        Kerry   (5)    48    53
249.   OH   1  Driehaus, Steve (D)          D+ 1    249   Obama (10)      44    55        BUSH    (1)#   51    50
250.   IA   3  Boswell, Leonard L. (D)        D+ 1    250   Obama (9)       44    54        BUSH    (0)#   50    50  BD

251.   OR   5  Schrader, Kurt (D)           D+ 1    251   Obama   (11)    43    54        BUSH    (1)#   50    49  BD
252.   GA  12  Barrow, John (D)            D+ 1    252   Obama   (11)    44    55        BUSH    (1)#   50    49  BD
253.   OR   4  DeFazio, Peter A. (D)         D+ 2    253   Obama   (11)    43    54        Kerry   (0)#   49    49
254.   MI   9  Peters, Gary C. (D)          D+ 2    254   Obama   (13)    43    56        BUSH    (2)#   51    49
255.   NV   3  Titus, Dina (D)            D+ 2    255   Obama   (13)    43    55        BUSH    (1)#   50    49

256.   PA   8  Murphy, Patrick J. (D)         D+ 2    256   Obama   (9)    45    54        Kerry   (3)    48    51
257.   PA  15  DENT, CHARLES W. (R)          D+ 2    257   Obama   (12)    43    56  OR     Kerry   (0)#   50    50  KR
258.   VA  11  Connolly, Gerald E. (D)        D+ 2    258   Obama   (15)    42    57        BUSH    (1)#   50    49
259.   KY   3  Yarmuth, John A. (D)          D+ 2    259   Obama   (12)    43    56        Kerry   (2)#   49    51
260.   CT   5  Murphy, Christopher S. (D)       D+ 2    260   Obama   (14)    42    56        Kerry   (0)#   49    49

261.   WI 7    Obey, David R. (D)           D+ 3    261   Obama   (13)    42    56        Kerry   (1)#   49    50
262.   MN 8    Oberstar, James L. (D)         D+ 3    262   Obama   (9)    45    53        Kerry   (7)    46    53
263.   NY 25   Maffei, Daniel B. (D)         D+ 3    263   Obama   (13)    43    56        Kerry   (3)    48    50  KR
264.   IL 12   Costello, Jerry F. (D)         D+ 3    264   Obama   (13)    43    56        Kerry   (4)    48    52
265.   TX 15   Hinojosa, Ruben (D)          D+ 3    265   Obama   (20)    40    60        BUSH    (3)    51    49  BD

266.   ME   2  Michaud, Michael H. (D)        D+ 3    266   Obama   (11)    43    55        Kerry   (6)    46    52
267.   TN   5  Cooper, Jim (D)            D+ 3    267   Obama   (13)    43    56        Kerry   (4)    48    52
268.   WA   8  REICHERT, DAVID G. (R)         D+ 3    268   Obama   (15)    42    57  OR     Kerry   (3)    48    51  KR
269.   WA   2  Larsen, Rick (D)            D+ 3    269   Obama   (14)    42    56        Kerry   (4)    47    51
270.   NH   2  Hodes, Paul W. (D)           D+ 3    270   Obama   (13)    43    56        Kerry   (5)    47    52

271.   IL  17  Hare, Phil (D)             D+ 3    271   Obama   (15)    42    57        Kerry   (3)    48    51
272.   PA   7  Sestak, Joe (D)            D+ 3    272   Obama   (13)    43    56        Kerry   (6)    47    53
273.   NY  27  Higgins, Brian (D)           D+ 4    273   Obama   (10)    44    54        Kerry   (9)    45    53
274.   PA   6  GERLACH, JIM (R)            D+ 4    274   Obama   (17)    41    58  OR     Kerry   (3)    48    52  KR
275.   CA  18  Cardoza, Dennis A. (D)         D+ 4    275   Obama   (20)    39    59        BUSH    (0)#   50    49  BD

276.   PA  11  Kanjorski, Paul E. (D)         D+ 4    276   Obama   (15)    42    57        Kerry   (6)    47    53
277.   NY  2  Israel, Steve (D)           D+ 4    277   Obama   (13)    43    56        Kerry   (8)    45    53
278.   WI   3  Kind, Ron (D)             D+ 4    278   Obama   (17)    41    58        Kerry   (4)    48    51
279.   CA  47  Sanchez, Loretta (D)          D+ 4    279   Obama   (22)    38    60        BUSH    (1)#   50    49  BD
280.   CO   7  Perlmutter, Ed (D)           D+ 4    280   Obama   (19)    40    59        Kerry   (3)    48    51

281.   CA 20   Costa, Jim (D)             D+ 5    281   Obama   (21)    39    60        Kerry   (2)#   49    51
282.   NY 9    Weiner, Anthony D. (D)         D+ 5    282   Obama   (11)    44    55        Kerry   (12)    44    56
283.   NM 1    Heinrich, Martin (D)          D+ 5    283   Obama   (20)    39    60        Kerry   (3)    48    51  KR
284.   MA 10   Delahunt, William D. (D)        D+ 5    284   Obama   (11)    43    55        Kerry   (12)    43    56
285.   IA 1    Braley, Bruce L. (D)          D+ 5    285   Obama   (18)    41    58        Kerry   (7)    46    53

286.   WA 9    Smith, Adam (D)            D+ 5    286   Obama   (17)    40    58        Kerry   (7)    46    53
287.   NC 13   Miller, Brad (D)            D+ 5    287   Obama   (20)    40    59        Kerry   (5)    47    52
288.   WA 6    Dicks, Norman D. (D)          D+ 5    288   Obama   (17)    41    57        Kerry   (8)    45    53
289.   CT 4    Himes, James A. (D)          D+ 5    289   Obama   (20)    40    60        Kerry   (6)    46    52  KR
290.   OH 13   Sutton, Betty (D)           D+ 5    290   Obama   (15)    42    57        Kerry   (12)    44    56

291.   NJ  12  Holt, Rush D. (D)           D+ 5    291   Obama   (18)    41    58        Kerry   (9)    46    55
292.   NY   4  McCarthy, Carolyn (D)         D+ 6    292   Obama   (17)    41    58        Kerry   (10)    44    55
293.   TX  25  Doggett, Lloyd (D)           D+ 6    293   Obama   (20)    39    59        Kerry   (7)    46    54
294.   IL  10  KIRK, MARK STEVEN (R)         D+ 6    294   Obama   (23)    38    61  OR     Kerry   (6)    47    53  KR
295.   CT   2  Courtney, Joe (D)           D+ 6    295   Obama   (18)    40    58        Kerry   (10)    44    54

296.   NY 22   Hinchey, Maurice D. (D)        D+ 6    296   Obama   (20)    39    59        Kerry   (9)    45    54
297.   MD 3    Sarbanes, John P. (D)         D+ 6    297   Obama   (20)    39    59        Kerry   (9)    45    54
298.   AZ 7    Grijalva, Raul M. (D)         D+ 6    298   Obama   (16)    42    57        Kerry   (14)    43    57
299.   NY 21   Tonko, Paul (D)            D+ 6    299   Obama   (18)    40    58        Kerry   (12)    43    55
300.   PA 13   Schwartz, Allyson Y. (D)        D+ 7    300   Obama   (18)    41    58        Kerry   (13)    43    56
1. Data compiled by POLIDATA with assistance from National Journal & the Cook Political Report. Data collected from state and local election authorities.
2. Even though some states do compile results by district, all data should be considered preliminary. Final review will tabulate final percentages and vote estimates.
3. All percentages are rounded and based upon total vote. The percentage for other candidates is excluded from this listing.
4. Districts with a close margin in the Presidential vote are flagged by a pound sign (#). Use these data with a healthy degree of skepticism.
5. Pres/Cong is indicated for "turnover" districts. In 2008, MD for MCCAIN DEMOCRAT; OR for OBAMA REPUBLICAN. In 2004, BD for BUSH DEMOCRAT, KR for KERRY REPUBLICAN.

[pvi528c~pspvi11~ID09] [52~DAVIDRANK~2B]
Districts of the 111th Congress         District Summary                                      Partisan Voting Index
Page 2B.8          Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic                           Cook Political Report

                                        2008               Pres      2004                 Pres
Seq   Sta CD Member Elected                PVI   Rank   Winner Margin  McCain  Obama Cong      Winner Margin    Bush    Kerry Cong


301.   NM 3   Lujan, Ben Ray (D)            D+ 7    301   Obama   (23)    38    61        Kerry   (8)     46     54
302.   MD 2   Ruppersberger, C. A. "Dutch" (D)     D+ 7    302   Obama   (22)    38    60        Kerry   (10)     45     54
303.   DE AL   CASTLE, MICHAEL N. (R)          D+ 7    303   Obama   (25)    37    62  OR     Kerry   (8)     46     53  KR
304.   IA 2   Loebsack, Dave (D)            D+ 7    304   Obama   (22)    38    60        Kerry   (12)     44     55
305.   MA 6   Tierney, John F. (D)           D+ 7    305   Obama   (17)    40    57        Kerry   (17)     41     58

306.   MO 3   Carnahan, Russ (D)            D+ 7    306   Obama   (21)    39    60        Kerry   (14)     43     57
307.   TX 29   Green, Gene (D)             D+ 8    307   Obama   (24)    38    62        Kerry   (11)     44     56
308.   ME 1   Pingree, Chellie (D)           D+ 8    308   Obama   (23)    38    61        Kerry   (12)     43     55
309.   NC 4   Price, David E. (D)           D+ 8    309   Obama   (24)    37    62        Kerry   (11)     44     55
310.   CA 51   Filner, Bob (D)             D+ 8    310   Obama   (28)    35    63        Kerry   (8)     46     53

311.   NJ 6   Pallone, Frank, Jr. (D)         D+ 8    311   Obama   (22)    38    60        Kerry   (14)     43     57
312.   MA 5   Tsongas, Niki (D)            D+ 8    312   Obama   (20)    39    59        Kerry   (16)     42     57
313.   IN 1   Visclosky, Peter J. (D)         D+ 8    313   Obama   (24)    37    62        Kerry   (11)     44     55
314.   OR 1   Wu, David (D)              D+ 8    314   Obama   (25)    36    61        Kerry   (11)     44     55
315.   OH 10   Kucinich, Dennis J. (D)         D+ 8    315   Obama   (20)    39    59        Kerry   (17)     42     58

316.   TX 20   Gonzalez, Charles A. (D)         D+ 8    316   Obama   (28)    36    63        Kerry   (10)     45     55
317.   MA 3   McGovern, James P. (D)          D+ 9    317   Obama   (19)    39    58        Kerry   (19)     40     59
318.   NY 18   Lowey, Nita M. (D)            D+ 9    318   Obama   (24)    38    62        Kerry   (16)     42     58
319.   MA 2   Neal, Richard E. (D)           D+ 9    319   Obama   (20)    39    59        Kerry   (20)     40     59
320.   NJ 9   Rothman, Steven R. (D)          D+ 9    320   Obama   (23)    38    61        Kerry   (18)     41     59

321.   WA  1  Inslee, Jay (D)             D+ 9     321   Obama   (27)    36    62        Kerry   (14)     43     56
322.   RI  2  Langevin, Jim R. (D)          D+ 9     322   Obama   (24)    37    61        Kerry   (17)     41     57
323.   CT  3  DeLauro, Rosa L. (D)          D+ 9     323   Obama   (26)    36    63        Kerry   (15)     42     56
324.   NC  1  Butterfield, G.K. (D)          D+ 9     324   Obama   (27)    36    63        Kerry   (15)     42     57
325.   OH  9  Kaptur, Marcy (D)            D+10     325   Obama   (26)    36    62        Kerry   (17)     42     58

326.   NV 1   Berkley, Shelley (D)          D+10     326   Obama   (29)    34    64        Kerry   (15)     42     57
327.   TX 16   Reyes, Silvestre (D)          D+10     327   Obama   (32)    33    66        Kerry   (13)     44     57
328.   NJ 8   Pascrell, Bill, Jr. (D)         D+10     328   Obama   (28)    36    63        Kerry   (18)     41     59
329.   MO 5   Cleaver, Emanuel, II (D)        D+10     329   Obama   (27)    36    63        Kerry   (19)     40     60
330.   IL 3   Lipinski, Daniel (D)          D+11     330   Obama   (29)    35    64        Kerry   (18)     41     59

331.   MI  5  Kildee, Dale E. (D)           D+11     331   Obama   (29)    35    64        Kerry   (18)     41     59
332.   CO  2  Polis, Jared (D)            D+11     332   Obama   (30)    34    64        Kerry   (17)     41     58
333.   HI  1  Abercrombie, Neil (D)          D+11     333   Obama   (42)    28    70        Kerry   (6)     47     53
334.   MD  5  Hoyer, Steny H. (D)           D+11     334   Obama   (32)    33    66        Kerry   (16)     42     57
335.   MA  9  Lynch, Stephen F. (D)          D+11     335   Obama   (22)    38    60        Kerry   (27)     36     63

336.   FL  11  Castor, Kathy (D)            D+11     336   Obama   (33)    33    66        Kerry   (17)     41     58
337.   CA  10  Tauscher, Ellen O. (D)         D+11     337   Obama   (32)    33    65        Kerry   (18)     40     59
338.   CA  36  Harman, Jane (D)            D+12     338   Obama   (31)    34    64        Kerry   (19)     40     59
339.   SC  6  Clyburn, James E. (D)          D+12     339   Obama   (29)    35    64        Kerry   (22)     39     61
340.   MS  2  Thompson, Bennie G. (D)         D+12     340   Obama   (33)    33    66        Kerry   (19)     40     59

341.   CA  23  Capps, Lois (D)             D+12     341   Obama   (33)    32    66        Kerry   (18)     40     58
342.   OH  17  Ryan, Tim (D)              D+12     342   Obama   (26)    36    62        Kerry   (26)     37     63
343.   CA  39  Sanchez, Linda T. (D)          D+12     343   Obama   (33)    32    65        Kerry   (18)     40     59
344.   NJ  1  Andrews, Robert E. (D)         D+12     344   Obama   (31)    34    65        Kerry   (21)     39     61
345.   NY  5  Ackerman, Gary L. (D)          D+12     345   Obama   (27)    36    63        Kerry   (26)     37     63

346.   MI  12  Levin, Sander M. (D)          D+12     346   Obama   (32)    33    65        Kerry   (21)     39     61
347.   CT  1  Larson, John B. (D)           D+13     347   Obama   (33)    33    66        Kerry   (21)     39     60
348.   FL  20  Wasserman Schultz, Debbie (D)      D+13     348   Obama   (27)    36    63        Kerry   (28)     36     64
349.   CA  27  Sherman, Brad (D)            D+13     349   Obama   (34)    32    66        Kerry   (20)     39     59
350.   CA  43  Baca, Joe (D)              D+13     350   Obama   (38)    30    68        Kerry   (18)     41     58

351.   MN 4   McCollum, Betty (D)           D+13     351   Obama   (31)    34    64        Kerry   (25)     37     62
352.   CA 1   Thompson, Mike (D)           D+13     352   Obama   (34)    32    66        Kerry   (21)     38     60
353.   AZ 4   Pastor, Ed (D)             D+13     353   Obama   (33)    33    65        Kerry   (24)     38     62
354.   MI 15   Dingell, John D. (D)          D+13     354   Obama   (34)    32    66        Kerry   (24)     38     62
355.   RI 1   Kennedy, Patrick J. (D)         D+13     355   Obama   (32)    33    65        Kerry   (25)     36     62

356.   VT AL   Welch, Peter (D)            D+13     356   Obama   (37)    30    67        Kerry   (20)     39     59
357.   MA 1   Olver, John W. (D)           D+14     357   Obama   (31)    33    64        Kerry   (28)     35     63
358.   IN 7   Carson, Andre (D)            D+14     358   Obama   (43)    28    71        Kerry   (17)     42     58
359.   HI 2   Hirono, Mazie K. (D)          D+14     359   Obama   (48)    25    73        Kerry   (12)     44     56
360.   MA 4   Frank, Barney (D)            D+14     360   Obama   (29)    34    63        Kerry   (32)     34     65
1. Data compiled by POLIDATA with assistance from National Journal & the Cook Political Report. Data collected from state and local election authorities.
2. Even though some states do compile results by district, all data should be considered preliminary. Final review will tabulate final percentages and vote estimates.
3. All percentages are rounded and based upon total vote. The percentage for other candidates is excluded from this listing.
4. Districts with a close margin in the Presidential vote are flagged by a pound sign (#). Use these data with a healthy degree of skepticism.
5. Pres/Cong is indicated for "turnover" districts. In 2008, MD for MCCAIN DEMOCRAT; OR for OBAMA REPUBLICAN. In 2004, BD for BUSH DEMOCRAT, KR for KERRY REPUBLICAN.

                                                                    [pvi528c~pspvi11~ID09] [52~DAVIDRANK~2B]
Partisan Voting Index                     District Summary         Districts of the 111th Congress
Cook Political Report           Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic         Page 2B.9

                                        2008               Pres      2004                Pres
Seq    Sta CD Member Elected                PVI   Rank   Winner Margin  McCain  Obama Cong      Winner Margin   Bush   Kerry Cong


361.   CA  29  Schiff, Adam B. (D)          D+14     361   Obama   (37)    30    68        Kerry   (24)    37    61
362.   CA  53  Davis, Susan A. (D)          D+14     362   Obama   (38)    30    68        Kerry   (24)    38    61
363.   FL  19  Wexler, Robert (D)          D+15     363   Obama   (32)    34    66        Kerry   (33)    34    66
364.   WI   2  Baldwin, Tammy (D)          D+15     364   Obama   (39)    30    69        Kerry   (25)    37    62
365.   GA  13  Scott, David (D)           D+15     365   Obama   (44)    28    72        Kerry   (20)    40    60

366.   CA 32   Solis, Hilda L. (D)          D+15     366   Obama   (38)    30    68        Kerry   (26)    37    62
367.   MA 7    Markey, Edward J. (D)         D+15     367   Obama   (32)    33    65        Kerry   (33)    33    66
368.   CA 5    Matsui, Doris O. (D)         D+15     368   Obama   (41)    28    70        Kerry   (23)    38    61
369.   NY 28   Slaughter, Louise McIntosh (D)    D+15     369   Obama   (38)    30    69        Kerry   (27)    36    63
370.   CA 15   Honda, Michael M. (D)         D+15     370   Obama   (39)    30    68        Kerry   (27)    36    63

371.   NC  12  Watt, Melvin L. (D)          D+16     371   Obama   (42)    29    71        Kerry   (25)    37    63
372.   VA  8  Moran, James P. (D)          D+16     372   Obama   (40)    30    69        Kerry   (29)    35    64
373.   CA  16  Lofgren, Zoe (D)           D+16     373   Obama   (41)    29    70        Kerry   (28)    36    63
374.   FL   3  Brown, Corrine (D)          D+18     374   Obama   (47)    26    73        Kerry   (30)    35    65
375.   CA  30  Waxman, Henry A. (D)         D+18     375   Obama   (43)    28    70        Kerry   (33)    33    66

376.   AL   7  Davis, Artur (D)           D+18     376   Obama   (48)    26    74        Kerry   (29)    35    65
377.   CA  38  Napolitano, Grace F. (D)       D+18     377   Obama   (45)    27    71        Kerry   (32)    34    65
378.   NY  17  Engel, Eliot L. (D)          D+18     378   Obama   (44)    28    72        Kerry   (34)    33    67
379.   CA  17  Farr, Sam (D)             D+19     379   Obama   (46)    26    72        Kerry   (33)    33    66
380.   OR   3  Blumenauer, Earl (D)         D+19     380   Obama   (46)    26    71        Kerry   (34)    33    67

381.   PA  14  Doyle, Michael D. (D)         D+19     381   Obama   (41)    29    70        Kerry   (40)    30    69
382.   CA   7  Miller, George (D)          D+19     382   Obama   (45)    27    72        Kerry   (35)    32    67
383.   IL   5  Emanuel, Rahm (D)           D+19     383   Obama   (47)    26    73        Kerry   (34)    33    67
384.   IL   9  Schakowsky, Janice D. (D)       D+20     384   Obama   (46)    26    72        Kerry   (37)    32    68
385.   VA  3  Scott, Robert C. "Bobby" (D)     D+20     385   Obama   (52)    24    76        Kerry   (33)    33    66

386.   CA 14   Eshoo, Anna G. (D)          D+21     386   Obama   (48)    25    73        Kerry   (38)    30    68
387.   CO 1    DeGette, Diana (D)          D+21     387   Obama   (50)    24    74        Kerry   (37)    31    68
388.   NJ 13   Sires, Albio (D)           D+21     388   Obama   (50)    25    75        Kerry   (38)    31    69
389.   MD 8    Van Hollen, Chris (D)         D+21     389   Obama   (50)    25    74        Kerry   (39)    30    69
390.   CA 34   Roybal-Allard, Lucille (D)      D+22     390   Obama   (52)    23    75        Kerry   (39)    30    69

391.   WI 4    Moore, Gwen (D)            D+22     391   Obama   (52)    24    75        Kerry   (40)    30    70
392.   NY 8    Nadler, Jerrold (D)          D+22     392   Obama   (48)    25    74        Kerry   (45)    27    72
393.   TX 9    Green, Al (D)             D+22     393   Obama   (55)    23    77        Kerry   (40)    30    70
394.   CA 13   Stark, Fortney Pete (D)        D+22     394   Obama   (51)    24    74        Kerry   (43)    28    71
395.   MN 5    Ellison, Keith (D)          D+23     395   Obama   (50)    24    74        Kerry   (43)    28    71

396.   TN   9  Cohen, Steve (D)           D+23     396   Obama   (56)    22    77        Kerry   (40)    30    70
397.   CA  12  Speier, Jackie (D)          D+23     397   Obama   (51)    24    74        Kerry   (44)    27    72
398.   CA   6  Woolsey, Lynn C. (D)         D+23     398   Obama   (54)    22    76        Kerry   (42)    28    70
399.   CA  28  Berman, Howard L. (D)         D+23     399   Obama   (54)    22    76        Kerry   (43)    28    71
400.   TX  18  Jackson-Lee, Sheila (D)        D+24     400   Obama   (55)    22    77        Kerry   (44)    28    72

401.   GA 4    Johnson, Henry C. "Hank", Jr. (D)   D+24     401   Obama   (59)    20    79        Kerry   (43)    29    71
402.   LA 2    CAO, ANH "JOSEPH" (R)         D+25     402   Obama   (52)    23    75  OR     Kerry   (51)    24    75
403.   MD 7    Cummings, Elijah E. (D)        D+25     403   Obama   (59)    20    79        Kerry   (46)    26    73
404.   NY 7    Crowley, Joseph (D)          D+26     404   Obama   (59)    20    79        Kerry   (49)    25    74
405.   NY 14   Maloney, Carolyn B. (D)        D+26     405   Obama   (57)    21    78        Kerry   (50)    25    74

406.   GA 5    Lewis, John (D)            D+26     406   Obama   (60)    20    80        Kerry   (48)    26    74
407.   CA 37   Richardson, Laura (D)         D+26     407   Obama   (61)    19    80        Kerry   (48)    25    74
408.   MO 1    Clay, Wm. Lacy (D)          D+27     408   Obama   (61)    20    80        Kerry   (50)    25    75
409.   TX 30   Johnson, Eddie Bernice (D)      D+27     409   Obama   (64)    18    82        Kerry   (50)    25    75
410.   FL 23   Hastings, Alcee L. (D)        D+28     410   Obama   (66)    17    83        Kerry   (51)    24    76

411.   CA 31   Becerra, Xavier (D)          D+29     411   Obama   (62)    18    80        Kerry   (55)    22    77
412.   MD 4    Edwards, Donna F. (D)         D+31     412   Obama   (71)    14    85        Kerry   (57)    21    78
413.   MI 13   Kilpatrick, Carolyn C. (D)      D+31     413   Obama   (68)    16    84        Kerry   (62)    19    81
414.   WA 7    McDermott, Jim (D)          D+31     414   Obama   (69)    15    84        Kerry   (60)    19    79
415.   CA 35   Waters, Maxine (D)          D+31     415   Obama   (70)    14    84        Kerry   (59)    20    79

416.   IL 4    Gutierrez, Luis V. (D)        D+32     416   Obama   (72)    13    85        Kerry   (58)    21    79
417.   MA 8    Capuano, Michael E. (D)        D+32     417   Obama   (71)    14    84        Kerry   (60)    19    79
418.   OH 11   Fudge, Marcia L. (D)         D+32     418   Obama   (71)    14    85        Kerry   (63)    18    81
419.   NY 12   Velazquez, Nydia M. (D)        D+33     419   Obama   (73)    13    86        Kerry   (62)    19    80
420.   NJ 10   Payne, Donald M. (D)         D+33     420   Obama   (74)    13    87        Kerry   (64)    18    82
1. Data compiled by POLIDATA with assistance from National Journal & the Cook Political Report. Data collected from state and local election authorities.
2. Even though some states do compile results by district, all data should be considered preliminary. Final review will tabulate final percentages and vote estimates.
3. All percentages are rounded and based upon total vote. The percentage for other candidates is excluded from this listing.
4. Districts with a close margin in the Presidential vote are flagged by a pound sign (#). Use these data with a healthy degree of skepticism.
5. Pres/Cong is indicated for "turnover" districts. In 2008, MD for MCCAIN DEMOCRAT; OR for OBAMA REPUBLICAN. In 2004, BD for BUSH DEMOCRAT, KR for KERRY REPUBLICAN.

[pvi528c~pspvi11~ID09] [52~DAVIDRANK~2B]
Districts of the 111th Congress         District Summary                                      Partisan Voting Index
Page 2B.10         Arranged by PVI Value, Most Republican to Most Democratic                           Cook Political Report

                                        2008               Pres      2004                 Pres
Seq   Sta CD Member Elected                PVI   Rank   Winner Margin  McCain  Obama Cong      Winner Margin    Bush    Kerry Cong


421.   MI  14  Conyers, John, Jr. (D)         D+34     421   Obama   (74)    12    87        Kerry   (65)     17     83
422.   IL  1  Rush, Bobby (D)             D+34     422   Obama   (74)    13    87        Kerry   (66)     17     83
423.   FL  17  Meek, Kendrick B. (D)          D+34     423   Obama   (75)    12    87        Kerry   (67)     17     83
424.   IL  7  Davis, Danny K. (D)           D+35     424   Obama   (76)    12    88        Kerry   (67)     17     83
425.   CA  33  Watson, Diane E. (D)          D+35     425   Obama   (75)    12    87        Kerry   (67)     16     83

426.   PA  1  Brady, Robert A. (D)          D+35     426   Obama   (76)    12    88        Kerry   (69)     15     84
427.   CA  8  Pelosi, Nancy (D)            D+35     427   Obama   (73)    12    85        Kerry   (71)     14     85
428.   IL  2  Jackson, Jesse L., Jr. (D)       D+36     428   Obama   (80)    10    90        Kerry   (68)     16     84
429.   NY  6  Meeks, Gregory W. (D)          D+36     429   Obama   (78)    11    89        Kerry   (70)     15     84
430.   CA  9  Lee, Barbara (D)            D+37     430   Obama   (78)    10    88        Kerry   (73)     13     86

431.   NY  11  Clarke, Yvette D. (D)          D+38     431   Obama   (81)     9    90        Kerry   (73)     13     86
432.   PA  2  Fattah, Chaka (D)            D+38     432   Obama   (81)    10    90        Kerry   (75)     12     87
433.   NY  10  Towns, Edolphus (D)           D+38     433   Obama   (82)     9    91        Kerry   (73)     13     86
434.   NY  15  Rangel, Charles B. (D)         D+41     434   Obama   (87)     6    93        Kerry   (80)     9     90
435.   NY  16  Serrano, Jose E. (D)          D+41     435   Obama   (90)     5    95        Kerry   (79)     10     89
1. Data compiled by POLIDATA with assistance from National Journal & the Cook Political Report. Data collected from state and local election authorities.
2. Even though some states do compile results by district, all data should be considered preliminary. Final review will tabulate final percentages and vote estimates.
3. All percentages are rounded and based upon total vote. The percentage for other candidates is excluded from this listing.
4. Districts with a close margin in the Presidential vote are flagged by a pound sign (#). Use these data with a healthy degree of skepticism.
5. Pres/Cong is indicated for "turnover" districts. In 2008, MD for MCCAIN DEMOCRAT; OR for OBAMA REPUBLICAN. In 2004, BD for BUSH DEMOCRAT, KR for KERRY REPUBLICAN.

                                                                    [pvi528c~pspvi11~ID09] [52~DAVIDRANK~2B]

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:82
posted:10/5/2011
language:English
pages:9