nagios_kurulumu by liuhongmei

VIEWS: 4 PAGES: 5

									Gelişim:
Sürüm 2.0 Aralık 2005 Ozgur KARATAS <okaratas (at) ges dot net dot tr>


Özet:

Bu belgede Nagios kurulumu anlatılmış ve ortam olarak Slackware Linux 10.2, Debian
GNU\Linux, Apache, MySQL, PHP kullanılmıştır.


Telif Hakkı:


Bu belgenin, Nagios Kurulumu NASIL, 2.0 sürümünün telif hakkı Ozgur KARATAS'a aittir.
Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür
Belgeleme Lisansının 1.1 ya da daha sonraki sürümünün koşullarına bağlı kalarak
kopyalayabilir, dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.

Linux, Linus Torvalds adına kayıtlı bir ticarî isimdir.BÖLÜM 1: Nagios Kurulumu ve Kullanımı:

Nagios Nedir?

Network üzerinde bulunan sistemleri monitor etmek için kullanılan bir yazılımdır. Bu yazılım
ile bütün aktif cihazlarınızı bir web arayüzünde monitor edebilirsiniz. En kullanışlı özelliği
ise; farklı görevler ile farklı görev grupları oluşturabilmenizdir.

Örneğin test isimli makinenize PING görevi ekleyebilir ve diğer PING edeceği cihazlar
grubuna dahil edebilir ve de kendinize durum maili attırabilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri:

Nagios‟u kurmadan önce sisteminizde apache (www.apache.org) „nin kurulu olması ve CGI
sayfalarını çalıştırabilmesi için gerekli ayarların httpd.conf dosyasında yapılmış olması
gerekmektedir. Bununla birlikte GD Library‟lerinde kütüphanenizde kurulu olması
gerekmektedir. (http://www.boutell.com/gd/)

Not: statusmap ve trends cgi dosyalarının çalışması için bu gereklidir.


Öncelikle son sürümünü indirelim

Nagios resmi web sitesinden nagiosun son surumunu indirin.
http://www.nagios.org/download.

Paketi Açalım
Indirmiş olduğunuz paketi tar komutu ile açın:

tar xzf nagios-version.tar.gz

Kullanıcı Gruplarını Oluşturalım

Paketi derledikten sonra nagios isimli bir sistem kullanıcısı ekleyin ve bunun şifresiz bir
kullanıcı olmasına dikkat edin.

adduser nagios

Dizin Oluşturalım

Nagios aşağıda görüldüğü gibi /usr/local dizini altında kurulmalıdır. Işlemlerini “nagios”
kullancısı tarafından yapacağından bu dizin altına kurulum yapılır.

mkdir /usr/local/nagios

Bu dizin için nagios kullanıcısına yetki verin:

chown nagios /usr/local/nagios

Web Erişim Ayarları

Öncelikle aşağıdaki komut ile Apache sunucusunun yetkilisini görelim:

grep "^User" /etc/httpd/conf/httpd.conf

Nagios Command Grubu

Bu grubu daha çok büyük ölçekli bir firma iseniz veya Redhat kullanıyor iseniz ekleyin.

/usr/sbin/groupadd nagcmd

Kullanıcı modlarının apache servis yetkilisi ile birleştirilmesi gerekir:

/usr/sbin/usermod -G nagcmd apache
/usr/sbin/usermod -G nagcmd nagios

Şimdi Kuruluma Başlayalım

Açtığımız paketin içine girip aşağıdaki komutu vermeliyiz. Ama bundan önce configure
komutunu kendinize göre ayarlayın:

./configure --prefix=prefix --with-cgiurl=cgiurl --with-htmurl=htmurl --with-nagios-
user=someuser --with-nagios-group=somegroup --with-command-group=cmdgroup

    prefix parametresi ile nagios‟un kurulacağı dizin yolu belirtilir. (/usr/local/nagios)
    cgiurl parametresi ise cgi dosyalarının url adresini belirtir. (/nagios/cgi-bin)
    htmurl parametresi ile web domain ayarlanır. (/nagios/)
    someuser parametresi nagios kullanıcısıdr ve nagios olarak belirtilmelidir.
    somegroup parametresi ile nagios va nagcmd ortak grubu belirlenir ve nagios’dur.
    cmdgroup parametresine yukarıda dediğim gibi eğer nagcmd grubu ekledi iseniz bu
     değeri ekleyin. Normalde ise nagios eklenir.

Kompile Edelim

Sistemimize kompile etmeye başlıyoruz:

make all

Yüklemeye Başlayalım

Aşağıdaki komut ile birlikte web arayüzü ve /usr/local/nagios dizini oluşacaktır:

make install

Son olarak

Nagiosun düzenli olarak çalışması için bu komutla rc.d dizini altına nagios script eklenecektir:

make install-init

Dizinleri Tanıyalım:

Nagiosun kendi dizini:

cd /usr/local/nagios

Bu dizine girdiğinizde aşağıdaki gibi 5 dizin göreceksiniz.

Dizin  Açıklama
bin/   Nagios çalışır script betiklerinin olduğu dizin
etc/   Konfigurasyon ve CGI ayarlarının yapıldığı dizin
sbin/  CGI dosyalarının bulunacağı dizin
share/  HTML Dizini
var/   Log ve status dosyalarının tutulduğu dizin

Pluginleri indirin:

Nagios kurulumdan sonra bazı eklentiler beraberinde gelmez. Bu pluginleri yeniden indirip
derlemelisiniz ve bu pluginlerin tutulacağı dizin ise /usr/local/nagios/libexec dizinidir. Bu
nedenle /usr/local/nagios dizini altında “mkdir libexec” komutu ile yeni bir dizin oluşturun ve
indirdiğiniz pluginleri bu dizin altına atın.

http://sourceforge.net/projects/nagiosplug/

Web Arayüzünü Ayarlayalım
Öncelikle Apache ayar dosyası olan httpd.conf dosyasını açın ve aşağıdaki satırları ekleyin.

ScriptAlias /nagios/cgi-bin /usr/local/nagios/sbin
<Directory "/usr/local/nagios/sbin">
  Options ExecCGI
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  AuthName "Nagios Access"
  AuthType Basic
  AuthUserFile /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users
  Require valid-user
</Directory>

Alias /nagios /usr/local/nagios/share
<Directory "/usr/local/nagios/share">
  Options None
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  AuthName "Nagios Access"
  AuthType Basic
  AuthUserFile /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users
  Require valid-user
</Directory>

Bu satırları ekledikten sonra,
#apachectl stop
#apachectl start

komutları ile apacheyi restart ediniz.

http://makineip/nagios/ adresinde nagios çalışmaya başlayacaktır.

http://yourmachine/nagios/cgi-bin/ adresi ise libexec altındaki cgi dosyalarının çalıştığı
satırdır.

Naigos Ayarları:

Öncelikle /usr/local/nagios/ dizini altına gidiyoruz. Burada /bin adlı dizinin içerine girin.

root@*****:/usr/local/nagios/bin# ls
nagios* nagiostats*

Nagiosu hiç başlatmadan aşağıdaki ayarlamalar yapılmalıdır:

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Komutu ile nagios‟u web arayüzünden yönetecek olan bir kullanıcı ekleyelim.
Sonrasında /usr/local/nagios/etc altındaki nagios.cfg dosyasında;
use_authentication=1

değerini bulun ve parametre karşılığının 1 olduğundan emin olun.

Burada nagios.cfg dosyası tamamı ile okunmalı ve gerekli izin/erişim ayarları yapılmalıdır.
Bunun sonrasında minimal.cfg dosyası incelenmeli ve gerekli ayarlar yapılmalıdır.

Nagios.cfg dosyası içerisinde;

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/contactgroups.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/dependencies.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/escalations.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/hostgroups.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/servicegroups.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/hosts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/services.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/hostextinfo.cfg

Bu satırları bulun ve başında # işareti var ise kaldırın. Ardından sırası ile bu dosyaları
oluşturup gerekli yetkilendirmeleri ve servisleri bu dosyalara yazmalısınız.

Buraya kadar herşey tamamsa /usr/local/nagios/bin/ dizini altında,
#./nagios –s /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

komutunu vererek konfigurasyon dosyanızı kontrol ediniz. Herhangi bir hata verdiğinde bu
hatayı giderin. Herşey yolunda ise şanslısınız 

#./nagios /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg &

komutunu vererek nagios‟u başlatabilir ve

http://localhost/nagios/

adresinden erişebilir, giriş için htpasswd komutu ile oluşturduğunuz nagiosadmin kullanıcısı
ve şifresini kullanabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenler:

  1. Nagios dizinlere bağlı çalışır. Bu nedenle /usr/local/nagios dizinine default olarak
   kurulum yapılmalıdır.
  2. libexec dosyası /usr/local/nagios/ altında olmalı ve CGI dosyaları (statusmap.cgi,
   trends.cgi) bu dizin altında olmalıdır.

								
To top