DigM_deltagerliste_270911 by liwenting

VIEWS: 1,328 PAGES: 20

									Deltagerliste                                             Digitaliseringsmessen11                             27-09-2011
        Arbejdsplads      Fornavn      Efternavn      Afdeling                                Titel

        A-2           Lars       Rasmussen                                         Partner

        A-2           Cuno       Bille Christensen                                     Partner

        A-2           Peter       Müller                                           Partner

        A-2           Morten      Jung                                            Chefkonsulent

        A-2           Charlotte     Steinmark                                         Chefkonsulent

        A-2           Martin      Kingsley Buah                                       Seniorkonsulent

        Aabenraa Kommune    Eva        Minke Andersen   IT-afdelingen                             IT- og Digitaliseringschef

        Aabenraa Kommune    Karin       Sørensen      Tal i sag, talegenkendelse som værktøj i arbejdet med sagsbehandling  Projektkoordinator

        Aabenraa Kommune    Hanne       Nors        Tal i sag, talegenkendelse som værktøj i arbejdet med sagsbehandling  Projektleder

        Aabenraa Kommune    Anneli      Calender      Administrationsenheden                         Koordinator

        Aabenraa Kommune    Yvonne      Callesen      Borgerservice                             lokalcenterleder

        Aabenraa Kommune    Tom        Ahmt        Stab                                  Stabsdirektør

        Aabenraa Kommune    Joan       Martinussen     Arbejdsmarked og Social                        IT- og Projektkoordinator

        Aabenraa Kommune    Charlotte Bay   Greisen       It-afdelingen                             Team-leder

        Aabenraa Kommune    Steen Meyer    Larsen       IT / digitalisering                          Projektleder

        Aabenraa Kommune    Hanne       Nors        Sundhed og Omsorgsforvaltningen, Ledelses- og sundhedssekretariatet Fagkoordinator

        Aabenraa Kommune    Gertrud      Davids Fink     Digitalisering                             esdh koordinator

        Aabenraa Kommune    Lars Harding   Hansen       Ledelses- og Sundhedssekretariatet                   afdelingschef

        Aabenraa Kommune    Joan       Lundgren      Beredskabsafdelingen                          IT-superbruger

        Aalborg Kommune     Hanne       Dahl        BorgerService                             Afdelingschef

        Aalborg Kommune     Tonny       Andreasen      IT- og Personalekontoret, Borgmesterens Forvaltning          Projektleder

        Aalborg Kommune     Ane        Elsnab       IT- og Personalekontoret, Borgmesterens Forvaltning          Projektleder

        Aalborg Kommune     Grethe      Fallesen      IT- og Personalekontoret, Borgmesterens Forvaltning          Projektleder

        Aalborg Kommune     Franck Bo     Nielsen       IT- og Personalekontoret, Borgmesterens Forvaltning          Projektleder

        Aalborg Kommune     Kim        Houlberg      IT- og Personalekontoret, Borgmesterens Forvaltning          Kontorchef

        Aalborg Kommune     Michael Signer  Andersen      Borgerservice                             Specialist

        Aalborg Kommune     Preben      Andersen      Borgerservice                             fuldmægtig

        Aalborg Kommune     Pia        Therkildsen     Ældreområde Nord                            Chefsekretær

        Aalborg Kommune     Maria Vrist    Møldrup       Ældreområde Nord                            Kontorelev

        Aalborg Kommune     Torben      Elin        Forsyningsvirksomhederne                        Afsnitsleder

        Aalborg kommune     Peter       Thomsen       IT-afsnittet                              IT-konsulent

        Aalborg Kommune     Hanne Weje    Hangstrup      Familie og Beskæftigelsesforvaltningen                 Konsulent

        Aalborg Kommune     Marianne     Rosted       It-afsnittet, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen         Konst. it-leder

        Aalborg Kommune     Kjartan      Klein        Skole- og Kulturforvaltningen                     Kommunikationskonsulent

        Aalborg Kommune     Jakob       Kruuse       Skole- og Kulturforvaltningen                     Sekretariatschef

        Aalborg Kommune     Erik       Mouritsen      Skole- og Kulturforvaltningen                     IT-chef

        Aalborg Kommune     Kirsten      Skovrup       Ældre- og Handicapforvaltningen                    Kontorchef

        Aarhus Brandvæsen    Per        Dyrvig

        Aarhus Brandvæsen    Christian N.   Poulsen

        Aarhus Kommune     Morten      Kastberg Beck    Borgerservice - Udviklingsafdelingen                  Udviklingspraktikant

        Aarhus Kommune     Vibeke      Bech        Borgerservice                             Leder af Borgerbetjeningen

        Aarhus Kommune     Mette       Holst-Langberg   Borgerservice og Biblioteker                      Fuldmægtig

        Aarhus Kommune     Finn Bruun    Ravnsbæk      Borgerservice                             Leder af Back-Office

        Aarhus Kommune     Rasmus Ry     Nielsen       Borgmesterens Afdeling                         ITchef

        Aarhus Kommune     Flemming     Nielsen       Digitaliseringsafdelingen                       Digitaliseringschef

        Aarhus Kommune     Mads Nymann    Rasmussen      Borgerservice og Biblioteker                      AC Fuldmægtig

        Aarhus Kommune     Henrik      Traberg       Borgerservice og Biblioteker                      Sekretariatschef

        Aarhus Kommune     Bente       Valbak       Borgmesterens Afdeling                         Konsulent

        Aarhus Kommune     Ivan       Krogh        Borgmesterens afdeling                         Chefkonsulent

        Aarhus Kommune     Jacob       Asmussen      Borgerservice - Udviklingsafdelingen                  Servicedesigner

        Activate LMS      Tomas       Lund                                            Partner

        Add-On Products     Kent       Aagaard       Salg                                  Salgschef

        Ærø Kommune       Bettina      Rosenbæk      IT                                   IT-Chef

        Ærø Kommune       Jesper      Rosenbeck      IT-Afdelingen                             IT-Koordinator

        Ærø Kommune       Anne       Bille        Sekretariat og borgerservice                      Afdelingsleder

        Albertslund Kommune   Henriette     Krag        Digitaliseringscentret                         Digitaliseringschef

        Albertslund Kommune   Peder       Fløjborg      Digitaliserings Centret                        Projektkonsulent

        Albertslund Kommune   Birgitte     Lund        Digitaliseringscentret - Udvikling                   ESDH-ansvarlig, IT-projektleder

        Ålborg Kommune     Anette      Jensen

        Ålborg Kommune     Alice       Lauritsen

        Alia          Morten      Rikard

        Alia          Louise Jagd    Rosendal                                          Projektleder

        Allerød Kommune     Jesper Holdflod  Pallesen      Digitalisering og Kommunikation                    Stabschef

        Arrow ECS Denmark A/S  Thomas      Poppelgaard                                        Citrix Concept Manager

        Assens Kommune     Henning      Qvick        Byrådssekretariatet                          Kommunaldirektør

        Assens Kommune     Jim H.      Staffensen     Social, Sundhed og Arbejdsmarked                    Direktør
                                                                                            Side 1 af 20
Deltagerliste                                                Digitaliseringsmessen11                     27-09-2011
        Assens Kommune       Anne        Lindhardsen      Byrådssekretariatet                ESDH-Koordinator

        Assens Kommune       Torben       Christiansen     Social, Sundhed og Arbejdsmarked         borgerservicechef

        Assens Kommune       Laila       Von der Lippe     Social, Sundhed og Arbejdsmarked         afdelingsleder

        Assens Kommune       Karen       Ørbech        Social, Sundhed og Arbejdsmarked         afdelingsleder

        Assens Kommune       Morten       Alm          Social, Sundhed og Arbejdsmarked         It-leder

        Assens Kommune       Kirsten      Brink         Social, Sundhed og Arbejdsmarked         afdelingsleder

        Assens Kommune       Pia        Jensen        Plan og Kultur                  Projektleder

        Atea A/S          Søren       Trojel        Videokonference                  Business Manager

        Atea A/S          Jacob Holm     Thomsen        AV                        Business Manager

        Atea A/S          Luke        Hamilton Garner    Apple                       Salgschef

        Atea A/S          Torben       Rosager Dinesen    Atea Mobility                   Account Manager

        Atea A/S          Morten       Velling        Apple                       Salgsspecialist

        Atea A/S          Lars Villy     Nielsen        Apple                       Salgschef

        Atea A/S          Jan Engholt    Sørensen       Public                      Key Account Manager

        Atea A/S          Robert Kjær    Madsen        Public                      Key Account Manager

        Atea A/S          Jens Kristian   Kristensen                               Account Manager

        ATP            Carsten      Wissing        Forretningsudvikling               Ordningsansvarlig

        ATP            Mette       Bollerup Madsen    Marketing & Digitalisering            Forretningskonsulent

        ATP            Martin       Wulff         Merketing og digitalisering            Domæneansvarlig

        ATP            Martin       Håkansson       IT                        Senior Løsningsarkitekt

        ATP            Thomas       Gottschalk      Forretningsudvikling               Proces ansvarlig

        ATP            Thorbjørn     Konstantinovitz    Design og Arkitektur               Løsningsarkitekt

        ATP            Rune        Arnfeldt Jarden    Marketing & Digitalisering            Webspecialist

        ATP            Anders Schmidt   Hansen        Marketing & Digitalisering            Underdirektør

        Autolog Systems      Stig        Lyngsie        Salgsafdelingen                  Business Developer

        Autolog Systems      Peter       Svendsen       Salgsafdelingen                  Produktspecialist og salgskonsulent

        Autolog Systems      Martin       Stolpe-Thomsen    Salgsafdelingen                  Salgsdirektør

        Autolog Systems      Tina Rosa     Emborg        Salgsafdelingen                  Key Account Manager

        Autolog Systems ApS    Tina Rosa     Emborg        Salg & Marketing                 Salgs- og marketingkoordinator

        Ballerup Kommune      Lene        Thystrup       Miljø & Teknik                  Specialkonsulent

        Ballerup Kommune      Henrik       Bolberg        Kommunalbestyrelse                Kommunalbestyrelsesmedlem

        Ballerup Kommune      Torben       Bille         Center for Borgerservice             Afsnitsleder

        Ballerup Kommune      Michael      Krautwald-Rasmussen  kmb                        Udvalgsformand skole

        Ballerup Kommune      Peter       Als          Kommunalbestyrelsen                Kommunalbestyrelsesmedl.

        Ballerup Kommune      Ulrik       Falk-Sørensen     Kommunalbestyrelsen                Kommunalbestyrelsesmedl.

        Ballerup Kommune      Karsten      Kriegel        Kommunalbestyrelsen                Kommunalbestyrelsesmedl.

        Ballerup Kommune      Maria       Lundahl Assov     Kommunalbestyrelsen                Kommunalbestyrelsesmedl.

        Ballerup Kommune      Lolan       Ottesen        Kommunalbestyrelsen                Kommunalbestyrelsesmedl.

        Ballerup Kommune      John        Madsen        IT-Centret                    Afdelingschef

        Ballerup Kommune      Hanne       Bahnsen        Borgerservice                   Afdelingschef

        Ballerup Kommune      Kåre Harder    Olesen        Kommunalbestyrelsen                Kommunalbestyrelsesmedl.

        Ballerup Kommune      Jytte       Møller Christensen  IT-Centret                    Digitaliseringschef

        Ballerup Kommune      Søren V.      Larsen        Social, Sundhed og beskæftigelse         Seniorkonsulent

        Ballerup Kommune      Annne-Marie    Bertelsen       Center for Borgerservice             Projektleder

        Ballerup Kommune      Rita        Lützhøft Andersen   IT-Centret                    Chefkonsulent, Projektleder

        Ballerup Kommune      Lars        Dalgaard       Teknik & Miljø                  GIS-koordinator

        Billund Kommune      Jørgen       Rye          Staben                      Stabschef

        Billund Kommune      Anders       Fihl         Udvikling                     Projektleder, udviklingskonsulent

        Billund Kommune      Lisbeth      Nørgaard       Ældreområdet Aktiv Pleje             Konsulent

        Billund Kommune      Lisbeth      Schmidt        Ældreområdet Aktiv Pleje             Leder af Aktiv Pleje

        Billund Kommune      Ole        Bisbjerg       Billund Bibliotekerne               Bibliotekschef

        Biometric Solutions    Alex        Ramskov

        Biometric Solutions    Thomas       Raben Ramskov

        Biometric Solutions    Anders       Sønderby

        Bluewhale         Christian     Mørch                                  Ejer

        Bluewhale Aps       Jan        Bækgaard Nielsen                            Salgskonsulent

        Bornholms Regionskommune  Kenth Halfdan   Ferning        Direktionen                    Kommunaldirektør

        Bornholms Regionskommune  Claus Stensgaard  Jensen        Direktionen                    Økonomidirektør

        Bornholms Regionskommune  Claus       Munk         Politisk & Administrativt Sekretariat       Stabschef

        Bornholms Regionskommune  Finn Bruun     Jensen        Politisk & Administrativt Sekretariat       Projektleder

        Bornholms Regionskommune  Gitte       Skovgaard       Politisk & Administrativt Sekretariat       Fuldmægtig

        Brøndby Kommune      Søren       Top-Nørgaard     Kommunikationsteamet               Kommunikationskonsulent

        Brøndby Kommune      Nadia Maria    Lind         Kommunikationsteamet               Kommunikationskonsulent

        Brøndby Kommune      Jesper       Saxbøl        Teknisk Forvaltning                Kontorchef

        Brøndby Kommune      Søren       Forsmann       Borgerservice                   Souschef

        Brøndby Kommune      Lise        Boye-Hansen      Teknisk Forvaltning                Udviklingskonsulent

        Brøndby Kommune      Stina       Johansen       Ældrecenteret Nygårds Plads            Afdelingsleder
                                                                                      Side 2 af 20
Deltagerliste                                                   Digitaliseringsmessen11                      27-09-2011
        Brønderslev Kommune           Sanne     Riger         Borgerservice                  Borgerservicechef

        Brønderslev Kommune           Karsten    Bach         Udvikling og Planlægning            Udviklingskonsulent

        Brønderslev Kommune           Bente     Højer         Fællessekretariatet               Overassistent

        Brønderslev Kommune           Bo       Kristensen      Fællessekretariatet               Assistent

        Brønderslev Kommune           Mette     Jensen        IT afdelingen                  Projektleder

        Brønderslev Kommune           Lene      Faber         Staben for Service               Vicekommunaldirektør

        Buanco                 Anders     Ravn         Salg                      Salgschef

        Buanco                 Jens      Bundgaard Bagge    Salg                      Salgschef

        Buanco                 John      Simonsen       Salg                      Salgschef

        C2IT A/S                Michael    Skovsgaard      vSolutions                   Partner

        C2IT A/S                Flemming    Brink         Cloud Services                 Projektansvarlig

        C2IT A/S                Knud      Sehested       Cloud Services                 Chefkonsulent

        C2IT A/S                Søren     Pind         Sjælland                    Regionsanscarlig Sjælland

        Capevo A/S               Daniel     Johannsen                               Business Development Director

        Capevo A/S               Brian     Mørkeberg Lundkvist                          Account manager

        Capevo A/S               Peter     Møller Andersen                            Account manager

        CEDI - Center for Digital Forvaltning  Magnus     Rein Alkil                              Netværkskonsulent

        CIM Gruppen               Henning    Vestergaard                              Adm. direktør

        CIM Gruppen               Sven      Brixen                                Marketing

        CIM interconn              Søren     Møller                                Teknisk direktør

        CIM interconn              Paw      Mejdahl                                Key Account Manager

        CIM Mobility              Allan     Krøyer                                Teknisk direktør

        Citrix Systems             Jan      Werenfeldt      Sales                      Senior Enterprise Relationship Manager

        Convergens A/S             John      Johansen                               Salgs- og marketingchef

        Convergens A/S             Stephen Hall  Reusch                                Direktør

        Convergens A/S             Bo       Svensson                               Adm. direktør

        Coromatic A/S              Mia      Jørgensen       Marketing                    Marketingansvarlig

        Coromatic A/S              Lars      Baun Sørensen     Ledelse                     Adm. direktør

        Coromatic A/S              Niclas     Rytter Helskov    Salg                      Sales Trainee

        CSC Scandihealth            Henrik     Rasmussen       Sales                      Account Manager

        CSC Scandihealth            Klaus     Raahauge       Sales                      Account Manager

        CSC Scandihealth            Gitte     Høj          VITAE                      Business Analyst

        CSC Scandihealth            Birthe     Kjeldsen       CSC eMEDlink                  Project Manager

        CSC Scandihealth            John      Talchow        Sales                      Account Manager

        CSC Scandihealth            Vibeke     Ankerstrøm      NOTUS Suite                   Industry Consultant

        Dafolo A/S               Birgit     Bøgvad                                Markedschef

        Dafolo A/S               Niels     Tapdrup                                Markedschef

        Dafolo A/S               Karina     Thomsen                                Projektleder

        Dafolo A/S               Klaus Thorup  Pedersen                               Partner manager

        Dafolo A/S               Poul Henrik  Pedersen                               Markedschef

        Danmarks Biblioteksforening       Vagn Ytte   Larsen        Danmarks Biblioteksforening           Formand

        Danmarks Biblioteksforening       Michel     Steen-Hansen     Danmarks Biblioteksforening           Direktør

        Danmarks Fotohandler Forening (DAFO)  Benny     Thelin                                Direktør

        Danmarks Fotohandler Forening (DAFO)  Poul Erik   Pedersen                               Direktør

        Danmarks Statistik           Jesper     Berger        It-Center                    Projektleder

        Dansk Intra               Brian     Krogsgaard

        Danske Regioner             Kristoffer   Lange         IT og Kvalitet                 Seniorkonsulent

        Data Scanning              Maria     Niebuhr        Salg                      Salgschef

        Data Scanning A/S            Johnny     Deigaard       Salg                      Salgschef

        Data Scanning A/S            Mogens     Dyhr         Salg                      Chefkonsulent

        Data Scanning A/S            Merete     Hess         Salg                      Konsulent

        Data Scanning A/S            Kell      Bømler Rasmussen   Salg                      Chefkonsulent

        Data Scanning A/S            Jeanett    Egesø         Salg                      Salgschef

        DataSign                Gunnar     Fogt

        DataSign A/S              Jens      Spedsbjerg

        DataSign A/S              Jesper     Kristensen

        Datatilsynet              Walther    Starup-Jensen                             It-sikkerhedskonsulent

        Datatilsynet              Jacob     Lundsager                               Chefkonsulent

        Datatilsynet              Lena      Andersen                               Kontorchef

        Datatilsynet              Marianne    Eskesen                                Fuldmægtig

        Datatilsynet              Henrik     Bjarnholt                               It-sikkerhedskonsulent

        Den Nationale Tolkemyndighed      Bo       Kragelund

        Devoteam Consulting A/S         Michael    Jensen                                Projektchef

        Devoteam Consulting A/S         Inge      Bjørn Bograd                             Seniorkonsulent

        Devoteam Consulting A/S         Per      Andreasen                               Projektchef

        Devoteam Consulting A/S         Zennia     Larsen                                Administrationselev

        Devoteam Consulting A/S         Per      Schultz Eeg                              Projektchef
                                                                                           Side 3 af 20
Deltagerliste                                                  Digitaliseringsmessen11                 27-09-2011
        Devoteam Consulting A/S      Casper       Søvndahl Pedersen                          Account Manager, Solutions

        DigiEyeZ A/S           Peter       Toft                                 Partner Manager

        DigiEyeZ A/S           Lars        Thorsgaard                              Key Account Manager

        DigiEyeZ A/S           Jimmy       Madsen                                Adm. Direktør

        ditmer a/s            Johan Bitsch    Nielsen

        ditmer a/s            Knud        Jensen

        ditmer a/s            Anders       Juul

        ditmer a/s            Morten       Ditmer

        ditmer a/s            Torsten      Boye

        ditmer a/s            Peter Willemoes  Kondrup

        ditmer a/s            Stig        Barrett

        Dragør Kommune          Jan        Jansen       It-afdelingen                  It-Chef

        Dragør Kommune          Joachim      Poulsen       It-afdelingen                  It-medarbejder

        Dragør Kommune          Pia        Eriksen       Borger og Social                 afd. chef

        Dragør Kommune          Gitte Pallisø   Espensen      Borger og Social                 souschef

        Dragør Kommune          Pia Kragskov    Olsen        Borgmestersekretariat, It og Udvikling      Webmaster

        Dubex A/S             Klaus       Bomholt       Salg                       Account manager

        Dubex A/S             Torben       Hartmann      Salg                       Account manager

        Dubex A/S             Ramon       Riemann       Salg                       Key Account Manager

        Dubex A/S             Lone        Flohr        Salg                       Salgsdirektør

        EG Kommuneinformation       Niels Bo      Knudsen       Forretningsudvikling               Projektchef

        EG Kommuneinformation       Martin Holmgaard  Rasmussen      Management                    Adm. Direktør

        EG Kommuneinformation       Gunilla Kristina  Jensen       Workflow                     Workflowkonsulent

        EG Kommuneinformation       Anne Steensen   Kryger       Workflow                     Workflowkonsulent

        EG Kommuneinformation       Niels       Riise        Content Management                Redaktionschef

        EG Kommuneinformation       Eva Krohn     Svendsen      Content Management                Redaktør

        EG Kommuneinformation       Nichael      Feder        Management                    IT Udviklingschef

        EG Kommuneinformation       Mie        Pedersen      Salg                       Markedschef

        EG Kommuneinformation       Dorte       Estrup       Salg                       Markedskonsulent

        EG Kommuneinformation       Hanne Bank     Simonsen      Salg                       Markedskonsulent

        EG Kommuneinformation       Jette       Hansen       Salg                       Markedskonsulent

        EG Kommuneinformation       Susanne Cate    Monin        Salg                       Markedskonsulent

        EG Kommuneinformation       Sanne       Carter       Product Management                Chef for Product Management

        EG Kommuneinformation       Marianne      Lyngfeldt      Product Management                Produktchef

        EG Kommuneinformation       Yvonne       Gade        Product Management                Produktchef

        EG Kommuneinformation       Dorte de Lony   Glintborg      Product Management                Produktchef

        EG Kommuneinformation       Thomas       Hyttel       Forretningsudvikling               Projektleder

        EG Kommuneinformation A/S     Trine       Saugmann      Product management                Produktchef

        Egedal Kommune          Jørgen       Kristensen Rasch  IT-afdelingen                  IT-chef

        Egedal Kommune          Marianne      Strand       Ældrecenteret                  IT koordinator

        Egedal Kommune          Peter       Hansen       IT-Centeret                   Afdelingsleder

        Egedal Kommune          Christine     Lindeløv      It-centeret                   It-Projektleder

        Egedal Kommune          Michael      Ellingsgaard    Udviklingsenheden                Webmaster

        Egedal Kommune          Birgitte      Østrøm       Udviklingsenheden                Kommunikationskonsulent

        Egedal Kommune          Erik        Petersen      Ældrecenteret                  Ældrechef

        Egedal Kommune          Dia        Nielsen       IT-forretning                  Account Manager

        Egedal Kommune          Inge        Skjellerup     Ældrecenteret                  IT-koordinator

        EMC                Peter       Hjelmsø                               Salg

        Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  Anders       Barfod       CKR /VIRK                    Fuldmægtig

        Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  Majken Haals    Wieth-Knudsen    Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering     Fuldmægtig

        Erhvervs- og Selsskabsstyrelsen  Anne        Pedersen      CKR                       Projektleder

        Esbjerg Kommune          Jørgen       Bruun        Borgerservice                  Borgerservicechef

        Esbjerg Kommune          Anne-Birte     Hansen       IT                        Leder IT-system

        Esbjerg Kommune          Jørgen       Hallum       IT                        IT-medarbejder

        Esbjerg Kommune          Merete       Kirkegård      IT                        IT-medarbejder

        Esbjerg Kommune          Emma        Busch Mathiasen   IT                        IT-medarbejder

        Esbjerg Kommune          Niels       Pedersen      It                        Projektmedarbejder

        Esbjerg Kommune          Joan        Neder-Helman    Borgerservicecenter Esbjerg           kontorchef

        Esbjerg Kommune          Anette       Hansen       Borgerservicecenter Esbjerg           stedfortræder

        Esbjerg kommune          Kirsten      Hessellund     Borger & Arbejdsmarked              Kontorchef

        Faaborg-Midtfyh Kommune      Peter Bach     Nielsen       It-staben                    Digitaliseringskonsulent

        Faaborg-Midtfyn Kommune      Pia        Kalmer Jørgensen  Sundhed og Handicap               Fuldmægtig

        Faaborg-Midtfyn Kommune      Anne Kirsten    Andersen      Borgerservice                  Borgerservicechef

        Faaborg-Midtfyn Kommune      Pia Normann    Jensen       Borgerservice                  Webredaktør

        Faaborg-Midtfyn Kommune      Henriette     Hyldig       Borgerservice                  Borgerservicemedarbejder

        Faaborg-Midtfyn Kommune      Lotte       Rosgård       Fællessekretariatet               Kommunikationsmedarbejder

        Faaborg-Midtfyn Kommune      Michael      Hansen       IT                        IT-Chef
                                                                                    Side 4 af 20
Deltagerliste                                              Digitaliseringsmessen11                          27-09-2011
        Faaborg-Midtfyn Kommune  Anne Lise      Vexlund      Dagtilbud-børn                    Pædagogisk pladsanviser

        Fanø Kommune       Helle        Andersen      Udviklingsafdelingen                 Udviklingskonsulent

        Fanø Kommune       Janni        Hansen       Borgerservice                    Intra- og hjemmeside administrator

        Fanø Kommune       Anette       Jensen       Borgerservice                    Afdelingsleder Borgerservice

        Favrskov Kommune     Majbritt Hemberg  Jørgensen     Visitation                      Adm. visitator

        Favrskov Kommune     Tonny        Olsen       Borgerservice                    Borgerservicechef

        Favrskov Kommune     Søren        Gormsen      IT-afdelingen                    Projektleder

        Favrskov Kommune     Henrik       Brix        It-afdelingen                    It-chef

        Favrskov Kommune     Pia         Pehrsson      IT-afdeling                     Projektleder

        Faxe Kommune       Casper       Toftholm      Udviklingsenheden                  Udviklingschef

        Faxe Kommune       Mikko        Winther Johansen  Udviklingsenheden                  Digitaliseringskonsulent

        Faxe Kommune       Peter        Hegnhøj      Udviklingsenheden                  Seniorkonsulent

        FlowIT A/S        Karsten Ley     Poulsen                                 Direktør

        FlowIT A/S        Helle Liliegren   Øland       Marketing                      Marketingchef

        FOTdanmark        Thomas W.      Møller       FOTdanmark                      Sekretariatschef

        FOTdanmark        Anne Marie     Carstens      FOTdanmark                      Konsulent

        Fotograf         Astrid       Dalum                                  Fotograf

        Fredensborg Kommune    Mikkel       Andersen      Center for It og Digitalisering           Konsulent

        Fredensborg Kommune    Flemming      Lauemøller     Center for Digitalisering og IT           IT- og Digitaliseringschef

        Fredensborg Kommune    Ulla        Skytte       Politik og Strategi                 Chefkonsulent

        Fredensborg Kommune    Rikke        Syberg       Center for Ældre og Handicap             Udviklingskonsulent

        Fredensborg Kommune    Pia         Lægaard Andersen  Digitalisering og IT                 Udviklingskonsulent

        Fredensborg Kommune    Katrine       Skovboel      Center for Digitalisering og IT           Udviklingskonsulent

        Fredericia Kommune    Merete       Juhler       Digitaliseringssekretariatet             Projektleder

        Fredericia Kommune    Ketty        Johansen      Digitaliseringssekretariatet             Projektleder

        Fredericia Kommune    Einer        Lindgreen     It-afdelingen                    it-systemansvarlig

        Fredericia Kommune    jane b.       andersen      Borgerservicecentret                 Kontorchef

        Fredericia Kommune    Stephan       Klavsen      Borgerservicecentret                 Kontorchef

        Fredericia Kommune    Susan        Bennetzen     Natur & Miljø                    Civilingeniør

        Fredericia Kommune    Mads        Lund        Byrådet                       1. Viceborgmester

        Fredericia Kommune    Jakob        Arndt       Byrådet                       Byrådsmedlem

        Fredericia Kommune    Per         Toftdahl      It-afdelingen                    Ii-afdelingschef

        Fredericia Kommune    Marianne      Rasmussen     Direktion                      Direktør for Økonomi, IT og Borgerservice

        Fredericia Kommune    Lonni        Brockhoff     Digitaliseringssekretariatet             Projektleder

        Fredericia Kommune    Per         Rasmussen     It-afdelingen                    It souschef

        Fredericia Kommune    Peter        Møller       Borgerservice                    ITProjektchef

        Fredericia Kommune    Anne-Mette     Petersen      Uddannelsescentret                  Driftschef

        Fredericia Kommune    Karen        Delfs       Uddannelsescentret                  Centerleder

        Fredericia Kommune    Frank        Nielsen      Borgerservice                    IT Webkonsulent

        Frederiksberg Kommune   Bjarne B.      Christiansen    Arbejdsgange og IT                  Projektleder

        Frederiksberg Kommune   Sabrina       Lund        Arbejdsgange og IT                  Ac-Konsulent

        Frederiksberg Kommune   Morten       Stelling Larsen  Arbejdsgange og It                  Projektleder

        Frederiksberg Kommune   Tobias       Aarsoe       Borgerservice                    Specialkonsulent

        Frederiksberg Kommune   Katja        Lundbech      IT-afdelingen                    projektleder

        Frederiksberg Kommune   Sara Mia      Petersen      Borgerservice                    Souschef

        Frederiksberg Kommune   Sven Erik      Ægidius      IT-afdelingen                    Esdh-konsulent

        Frederiksberg Kommune   Camilla       Føns Mortensen   Børne- og Ungeområdet                Specialkonsulent

        Frederiksberg Kommune   Flemming      Engstrøm      IT-afdelingen                    IT-Chef

        Frederiksberg Kommune   Tomas Shik Felter  Rasmussen     IT-afdelingen                    Digitaliseringskonsulent

        Frederikshavn Kommune   Grethe       Nielsen      IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi       Projektleder

        Frederikshavn Kommune   Hanne Engholm    Hansen       Center for IT, digitalisering og velfærdsteknologi  Projektleder

        Frederikssund Kommune   Britt        Christensen    Borgerservice                    Borgerservicechef

        Frederikssund Kommune   Palle        Skov        Opvækst Uddannelse og IKT              Direktør

        Frederikssund Kommune   Lene        Jensen       Kultur- og fritid                  fuldmægtig

        Frederikssund Kommune   Kenneth       Damsgaard     Borgerservice                    Projektleder

        Frederikssund Kommune   Jesper       Handberg      Udviklingsafdelingen                 Chefkonsulent

        Frederikssund Kommune   Pernille      König-Fonberg   Borgerservice                    Digitaliseringsmedarbejder

        Frederikssund Kommune   Dennie       Grauballe     Kommunikation                    webmaster

        Frederikssund Kommune   Jayne        Press       IKT                         IKT Chef

        FTF            Jens        Krogstrup     FTF                         Konsulent

        Fujitsu A/S        Jan         Petersen                                Account Manager

        Fujitsu A/S        Birgitte      Jensen                                 Marketingassistent

        Fujitsu A/S        Susanne       Berland                                 Marketingchef

        Fujitsu A/S        Christian      Torp                                  Markedsdirektør dPublic

        Fujitsu A/S        David        Lange                                  Account Manager

        Fujitsu A/S        Marianne      B. Haurdahl                               Markedschef ESDH

        Fujitsu A/S        Martin       Memborg                                 Salgschef
                                                                                         Side 5 af 20
Deltagerliste                                                  Digitaliseringsmessen11                              27-09-2011
        Fujitsu A/S          Bente        Christiansen                              Produktchef

        Fujitsu A/S          René        von Staffeldt Beck                           Produktchef

        Fujitsu A/S          Martin       Elmm Aafod                               Account Manager

        Fujitsu A/S          Tom         Knudsen                                Account Manager

        Furesø Kommune         Erling       Jepsen        IT                        IT Chef

        Furesø Kommune         Pia         Larsen        Borgerservice                   Sagsbehandler

        Furesø Kommune         Peter        Rosgaard       Center for Borgerservice og Kultur        Centerchef for Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid

        Futurecom Business Solutions  Brian        Jacobsen                                Senior Konsulent

        Futurecom Business Solutions  Lasse        Hjørnet                                Key Account Manager

        Gentofte Kommune        Peter        Clark-Christensen  Job & Ydelser                   IT-koordinator

        Gentofte Kommune        Jens Peter     Friis        Økonomi                      Økonomidirektør

        Gentofte Kommune        Donna        Schnell       Kommuneservice                  Digitaliseringskonsulent

        Gentofte Kommune        Annette       Ishøy-Rasmussen   Kommuneservice                  Borgerservicechef

        Gentofte Kommune        Dorthe       Bomholtz Nielsen   Kommuneservice                  Digitaliseringskonsulent

        Gentofte Kommune        Henrik       Jepsen        Kommuneservice                  Digitaliseringskonsulent

        Geodatacenteret I/S      Per Lykke      Larsen        Geodata Danmark - Sorø              Direktør

        Geokon A/S           Lea         Taggaard       Salg                       Salgschef

        Geokon A/S           Ole         Villumsen      Salg                       Kundekonsulent

        Geokon A/S           Michael       Kramer        Udvikling                     Udviklingschef

        Geokon A/S           Troels       Kreipke       Udvikling                     IT-ingeniør

        Geokon A/S           Kim         Møller Behrend    Administration & Økonomi             Administrations- og Økonomichef

        Geokon AS           Connie       Skanderup      Salg                       Salgssekretær

        Gladsaxe Kommune        Pia         van Acker      Kommunikationsafdelingen             Digitaliseringskonsulent

        Gladsaxe Kommune        Lisbeth Møller   Hansen        Ledelsessekretariatet               specialkonsulent

        Gladsaxe Kommune        Troels Haudrum   Larsen        Ledelsessekretariatet               specialkonsulent

        Gladsaxe Kommune        Rikke        Rosenmeier      Kommunikationsafdelingen             Kommunikationsmedarbejder

        Gladsaxe Kommune        Maya        Busted        Kommunikationsafdelingen             Webmaster

        Glostrup Kommune        Martin       Simonsen       Politisk Administrativt Sekretariat        Kommunikationskonsulent

        Glostrup Kommune        Christian      Mahrt        HR og Udvikling                  Kommunikationskonsulent

        Glostrup Kommune        Britta       Berg         Politisk Administrativt Sekretariat        kommunikationskonsulent

        Greve Kommune         Liselott      Blixt        byrådet                      byrådsmedlem

        Greve Kommune         Henrik Balleby   Hansen        Strategi & Ledelse                Byrådsmedlem

        Greve Kommune         Michael       Kalmberg       It afdelingen                   It chef

        Greve Kommune         Maj         Buch         Økonomi & it                   økonomichef

        Greve Kommune         Jesper       Storgaard      It afdelingen                   It projektleder

        Greve Kommune         Kai         O. Svensson     Social- og Sundhedsudvalget            Udvalgsformand

        Greve Kommune         Claus        Voglhofer      Borgerservice                   Digital projektleder

        Greve Kommune         Monica Lea     Christiansen     Borgerservice                   Udviklingskonsulent

        Greve Kommune         Tina Malling    Kiær         Borgerservice                   Borgerservicechef

        Gribskov Kommune        Vibeke       Steen        IT                        IT-konsulent

        Gribskov Kommune        Dorthe       Runge-Dalager    IT                        Teamleder

        Gribskov kommune        Hanne        Milwertz       IT                        IT-konsulent

        Gridmanager          Anders       Kastrup                                Senior Key Account Manager

        Gridmanager          Jesper       Toft                                  Account Manager

        Gridmanager          Mogens       Birkelund                               CEO

        Grontmij A/S          Anders       Humle

        Grontmij A/S          Helge        Tøttrup

        Grontmij A/S          Ole Urup      Mogensen

        Grontmij A/S          Nils Bo       Wille-Jørgensen

        Guldborgsund Kommune      Kirsten       Sydendal       Borgerservice                   Digital pilot

        Guldborgsund Kommune      Rie         Zibrandtsen     Ekstern Borgerservice               Assistent

        Guldborgsund Kommune      Henrik       Porst        IT                        IT - Chef

        Guldborgsund Kommune      Lars Kjær      Lauridsen      Udvikling og Digitalisering            Digitaliseringskonsulent

        Guldborgsund kommune      Charlotte Ameland  Jensen        Digitaliseringsenheden              Udviklingskonsulent

        Guldborgsund kommune      Hanne        Larsen        Borgmestersekretariatet              ESDH-koordinator

        Guldborgsund Kommune      Christian      Smith        Stab og Plan                   Stabschef

        Guldborgsund Kommune      Bettina May     Lauridsen      Børn og Kultur                  Ledelsessekretær

        Guldborgsund Kommune      Hanne        Clausen       Børn og Kultur                  Teamleder

        Guldborgsund Kommune      Charlotte      Møller        Borgerservice                   Teamleder

        Gunnebo Nordic         Dennis       Jørgensen

        Gunnebo Nordic         Stig        Døssing

        Gunnebo Nordic         Peter        Sørensen

        Gunnebo Nordic         Brian        Kjeldgaard

        Gunnebo Nordic         Michael       Schønberg

        Gunnebo Nordic         Lennart       Christensen

        Haderslev Kommune       Jytte        Knudtzen       Økonomi                      Økonomichef

        Haderslev Kommune       Anders       Hell Hansen     Historisk Arkiv for Haderslev Kommune       IT arkivar
                                                                                                 Side 6 af 20
Deltagerliste                                                   Digitaliseringsmessen11                        27-09-2011
        Haderslev Kommune    Jens Chr. K.       Hansen         Udviklingsteam                   Udviklingskonsulent

        Haderslev Kommune    Thomas          Kallenbach       UDC IT                       IT Chef

        Haderslev Kommune    Jan           Nielsen         Erhvervs- og Borgerservice - Stab          Konsulent

        Haderslev Kommune    Lisbeth         Nissen         Borgerservice                    Overassistent

        Haderslev Kommune    Bent           Øjgaard         UDCIT                        Chefkonsulent

        Haderslev Kommune    Barbara         Frenzel         Teknik og Miljø / Data og Information        Teamleder

        Haderslev Kommune    Jens G.         Møller         Økonomiafdelingen                  Teamleder

        Haderslev Kommune    Anne-Mette        Michelsen        Ydelse, Borgerservice og Digitalisering       chef

        Haderslev Kommune    Jesper          Stockmarr        Stab og Administration               Teamleder

        Haderslev Kommune    Jane           Nilsson         Borgerservice                    Overassistent

        Haderslev Kommune    Brita          Langvad         Voksen- og Sundhedsservice/Stab og Administration  IT Konsulent

        Haderslev Kommune    Anette Rust       Nielsen         Borgerservice                    Assistent

        Haderslev Kommune    Carsten         Berg          UDCIT / Servicecenter                Servicemanager salg og servicedesk

        Halsnæs Kommune     Hanne          Christensen       Velfærdsservice / Borgerservice           Fagkoordinator

        Halsnæs Kommune     Janne          Aarre          Velfærdsservice                   adm. medarbejder / webredaktør

        Halsnæs Kommune     Lars           Søndergaard       Velfærdsservice/Borgerservice            leder af Borgerservice

        Halsnæs Kommune     Birte          Carøe          Sundhedsservice                   Leder af Sundhedsservice

        Halsnæs Kommune     Johnny          Damkjær Grenzlikovski  Strategi og Organisation              Organisationskonsulent

        Halsnæs Kommune     Toini S.         Floris         Kommunikation og Presse               Leder af Kommunikation og Presse

        Hedensted Kommune    Susanne         Astrup         it-afdelingen                    It-chef

        Hedensted Kommune    Søren D.         Carlsen         Økonomi                       Økonomichef

        Hedensted Kommune    Jette          Arendt. Pedersen    Borgerservice                    Borgerserviceleder

        Hedensted Kommune    Ulla           Schrøder        Borgerservice                    Borgerserviceleder koordinator

        Hedensted Kommune    Mariann         Norup          Fællessekretariatet                 ESDH-Projektleder

        Hedensted Kommune    Pia           Larsen         Senior Service                   Myndighedsleder

        Hedensted Kommune    Anni           Steffensen       Senior service                   It konsulent

        Hedensted Kommune    Liselotte        Hillestrøm       Fællessekretariatet                 Byrådsmedlem

        Helene Elsass Center  Betina          Rasmussen

        Helsingør Kommune    Thor Herlev       Jørgensen        Borgerservice, IT og Kommunikation         Strategisk Konsulent

        Helsingør Kommune    Kim           Baumgarten       It, Tele og Innovation               IT-chef

        Helsingør Kommune    Marie          Ilsøe          It-afdelingen                    It-arkitekt

        Helsingør Kommune    Anne Kyung        NIelsen         Borgerservice                    Områdeleder

        Helsingør Kommune    Susanne         Bald          Digitalisering                   Digitaliseringskonsulent

        Helsingør Kommune    Asger          Ringsing        Borgerservice, IT og Digitalisering         Koordinator

        Herlev Kommune     Thomas          Zacho          IT                         IT-chef

        Herlev Kommune     Nabila          Tayyab         Borgerservice, Ekspressen              Kontorchef

        Herning Kommune     Jens Ole         Mogensen        Skole og dagtilbud                 Pædagogisk IT- og medievejleder

        Herning Kommune     Henning         Olsen          IT-Udvikling                    Projektleder

        Herning Kommune     Kim Nielsen       Ranch          Borgerservice                    Afdelingsleder

        Herning Kommune     Søren          Søgaard         IT-Udvikling                    Webmaster

        Hillerød Kommune    Søren          Kristensen       IKT-afdelingen                   Digitaliserings- og IKT-chef

        Hillerød Kommune    Charlotte        Dam           ATP                         Test manager

        Hillerød Kommune    Kenn Spang        Becker         ATP                         Testmanager

        Hillerød Kommune    Sarmed          Al-Daraji        ATP                         Softwaretestspecialist

        Hillerød Kommune    Povl           Scheel-Bech       IKT og Digitalisering                Projektleder for udbud for digitalisering

        Hillerød Kommune    Pernille Randløv     Schmidt         ATP                         Testspecialist

        Hillerød Kommune    Susanne         Lorentzen        Voksen & Handicap                  afdelingschef

        Hillerød Kommune    Mikkel          Winther         Digitalisering og IKT                IT-Udviklingskonsulent

        Hjørring Kommune    Marianne         Carlsen         Borgerservice                    Borgerservicechef

        Hjørring Kommune    Peter          Lorentzen        IT-afdelingen                    IT-chef

        Hjørring Kommune    else           Rantzau         Innovation og digitalisering            udviklingskonsulent

        Hjørring Kommune    Tina           Bolet          Borgerservice                    Udviklingsmedarbejder

        Hjørring Kommune    Bente          Neerup         Interne stabe + Teknik og Miljø           Teamleder

        Hjørring Kommune    Jacob          Bækgaard        Innovation og Digitalisering            Udviklingskonsulent

        Hjørring Kommune    Klaus          Kongsbak        Navigator                      IT-medarbejder

        Hjørring Kommune    Jesper          Lauritsen        Teknik- og Miljøområdet               Udviklingskonsulent

        Hjørring Kommune    Hans Tølbøl       Jensen         Borgmesterkontoret                 ESDH Konsulent

        Hjørring Kommune    Hans           Cavallius        Park & Vej                     Koordinator

        Hjørring Kommune    Camilla         Simonsen        Teknik- og Miljø                  Miljømedarbejder

        Hjørring Kommune    Kim Schaarup       Sørensen        IT afdelingen                    IT Supportchef

        Hjørring Kommune    Nanna Geraldine Victoria Eliasen         Teknik og Miljø                   Udviklingskonsulent

        HK           Hanne          Kristensen       Borgerserviceudvalg                 Fuldmægtig

        HK Kommunal       Gitte          Strøbæk         Personalepolitisk                  Udvalgssekretær

        HK Kommunal       Jette          Ingemann Hansen     Borgerservice                    Specialist

        HK Kommunal       Bettina         Chimera         HK/Kommunal                     Projektkoordinator

        HK Kommunal       Lotte          Theilsø         Borgerservice                    assistent

        Høje-Taastrup Kommune  Lars           Rygaard         Økonomi- og Digitaliseringscentret         Udviklingskonsulent
                                                                                             Side 7 af 20
Deltagerliste                                              Digitaliseringsmessen11                                      27-09-2011
        Høje-Taastrup Kommune  Søren Hoe     Hansen        Økonomi- og Digitaliseringscentret         IT-konsulent

        Høje-Taastrup Kommune  Lisbeth      Jensen        Økonomi- og Digitaliseringscentret         Webredaktør

        Høje-Taastrup Kommune  Brian       Andersen       Økonomi- og Digitaliseringscentret         Webkonsulent

        Høje-Taastrup Kommune  Henny       Jessen        Sundheds- og Omsorgscentret            Teamchef

        Høje-Taastrup Kommune  Niels Jakob Lund  Birn         Sundheds- og Omsorgscentret            Udviklingskonsulent

        Holbæk Kommune     Keld        Sørensen       Kommunikation og Digitalisering          Systemkonsulent

        Holbæk Kommune     Erik Kjærgaard   Andersen       Direktionen                    Direktør

        Holbæk Kommune     Kenn        Thomsen        Direktionen                    Direktør

        Holbæk Kommune     Erik        Grove-Stephensen   Digitalisering og kommunikation          Projektleder

        Holbæk Kommune     Christian     Schiønning      Kommunikation og Digitalisering          Webmaster

        Holbæk Kommune     Troels       Gade         Kommunikation og Digitalisering          Projektleder

        Holbæk Kommune     Jan        Hansen        Socialcentret                   Chefkonsulent

        Holbæk Kommune     Arne        Frimand        Arbejdsmarkedscentret               Koordinator

        Holbæk Kommune     Anne-Marie     Skipper        Arbejdsmarkedscentret               Jobchef

        Holstebro Kommune    Anders       Bjært Sørensen    IT                         IT Chef

        Horsens Kommune     Ole        Aasmoe        IT-afdelingen                   IT-chef

        Horsens Kommune     Camilla      Gertz         Spiserobot                     Afdelingsleder

        Horsens Kommune     Lise        Muligh        Støvsugere                     medarbejder

        Horsens Kommune     Flemming      Smith         PUC                        Leder

        Horsens Kommune     Jan        Qvist Olesen     BorgerService                   afdelingsleder

        Horsens Kommune     Niels       Aalund        Borgmesterkontoret                 Kommunaldirektør

        Horsens Kommune     Malene       Rasmussen       Jobcenter Horsens                 HR-medarbejder

        Horsens Kommune     Mikael       Eggert Jørgensen   Center for Job og Afklaring            Centerleder

        Horsens Kommune     Jesper       Willer        Center for Job og Afklaring            Kommunikationskonsulent

        Horsens Kommune     Signe       Bøttzau        Teknik og Miljø                  Sasbehandler

        Horsens Kommune     Søren       Grotkær        Voksen og Sundhed                 Økonomi og administrationschef

        Horsens Kommune     Flemming      Hartmann       BorgerService                   Fuldmægtig

        Horsens Kommune     Syss        Olsen         Udvikling og Kommunikation             Udviklingskonsulent

        Horsens Kommune     Poul        Harder        Byrådssekretariatet                Sekretariatschef

        Horsens Kommune     Mads Lund     Torslev        Byrådssekretariatet                ESDH og Arkivansvarlig

        Horsens Kommune     Saliem       Bader         Byrådet                      Byrådsmedlem

        Horsens Kommune     Steffen      Damskier       Innovation og udvikling              Innovationschef

        Horsens Kommune     Birgitte      Gussenhoven Eriksen  Udvikling og Kommunikation             Udviklingskonsulent

        Horsens Kommune     Linda       Nielsen        Voksen og Omsorg                  Husassistent

        Horsens Kommune     Lone Britt     Rasmussen       Løn- og Personaleservice              Teamleder

        Horsens Kommune     Preben Nørgarard  Christensen      HR-køn- og personaleservice            Specialist

        Horsens Kommune     Robert Gauti    Jonsson        Voksen og Sundhed                 Konsulent

        Hørsholm Kommune    Sofie Milred    Søndergaard      Hørsholm Bibliotek                 Udviklingskonsulent

        Hørsholm Kommune    Simon Agerlin   Lund         Sundhed og Omsorg                 Udviklingskonsulent

        Hørsholm Kommune    Mikkel       Borch         Sundhed & Omsorg                  Ergoterapeut

        Hørsholm Kommune    Sune        Johansson       Borgerservice                   Borgerservicechef

        Hosens Kommune     Lis        Augustesen      Løn- og Personaleservice              Lønchef

        Hovedstadsregionen   Pernille      Carlsen        Jadea                       Konsulent

        Hvidovre Kommune    Christina     Warlund        Borgerservicecentret                IT-konsulent

        Hvidovre Kommune    Ditte       Mernild        Borgerservice                   Overassistent

        Hvidovre Kommune    Birgit Friborg   Madsen        Borgerservicecentret                Kontorchef

        Hvidovre Kommune    Margit       Halberg        Borgerservicecentret                Borgerservicechef

        Hvidovre kommune    Bende       Kilde         Social/arbejdsmarkedsforv.             It-koordinator

        Hvidovre Kommune    Rebekka      Kinimond Carlson   HvidovreBibliotekerne               Udviklingschef

        Hvidovre Kommune    Christa      Bergmann       It- og Digitalisering               Chefkonsulent

        Hvidovre Kommune    Karina       Holst Garner     It- og Digitalisering               Specialkonsulent

        Hvidovre Kommune    Juri        Christensen      It- og Digitalisering               Chefkonsulent

        Hvidovre Kommune    Niels Bjørn    Jensen        It- og Digitalisering               It-chef

        Hvidovre Kommune    Pernille      Schiermacher     Børne- og Ungeforvaltningen            It-koordinator

        Hvidovre Kommune    Morten Boock    Hansen        Staben for Social og Arbejdsmarketsforvaltningen  IT og Stabs Konsulent

        Hvidovre kommune    Thomas       Christiansen     Teknisk forvaltning                Digitaliserings & it medarbejder

        Hvidovre Kommune    May        Sahin         Borgerservicecentret                overassistent

        Hvidovre Kommune    Tina        Nyegaard       Borgerservicecentret                overassistent

        Hvidovre kommune    Anne        Johansen       Central og Kultur forvaltningen          overassistent

        Hvidvovre Kommune    Mette       Hansen        Teknisk Forvaltning                Sekretariats- og It-leder

        IBM           Anders N.     Christiansen     IBM Sales & Distribution, IBM General Business   Client Unit Executive - Public Sector

        IBM           Teddy       Bisholt        IBM Sales & Distribution, ibm.com         Client Representative - Public Sector, Denmark

        IBM           Henrik       Kjeldsen       IBM Sales & Distribution, ibm.com         Client Manager - Public Sector

        IBM           Anne-Marie     Friborg        IBM Sales & Distribution, ibm.com         NE IOT STG RSS Sales Management Support

        IBM           Niels       Pagh-Rasmussen    IBM Sales & Distribution, IBM General Business   Architect, MPA

        IBM           Thomas H      Stampe        IBM Sales & Distribution, IBM General Business   Associate Partner

        IBM           Søren       Borgkvist       Software Group                   Rational Sales Specialist - Public & Distribution IBM Software Sales
                                                                                                      Side 8 af 20
Deltagerliste                                              Digitaliseringsmessen11                                                  27-09-2011
        IBM            Peter       Lange       SW group                     Executive IT-Architect

        IBM            Peter       Langvad      IBM Global Business Services, Denmark      Principal, Telecom and Media Sector

        IBM            Martin       Sørensen      Rational                     Sales Trainee

        IBM            Bo         Rathjen      Nordic ISV                    Alliance Manager

        IBM            Ivan        Olsen       SW group                     Technology Manager

        IBM            Søren Julius    Schmidt      Public & Finance sector             Senior salgschef, Business Development

        IBM            Henrik       Thomsen      SW                        SW Client leader

        IBM            Thomas       Kjærsgaard     Health Care                   Client Rep.

        IBM            Carsten      Block       GBS                       Senior IT-specialist

        IBM Danmark        Per        Henriksen     IBM Sales & Distribution, IBM General Business  Client Manager - Public Sector

        IBM Danmark        Jørgen       Fabrin       IBM Sales & Distribution, IBM General Business  Sales & Distribution - Public

        IBM Danmark        Tage        Rosenmeier     Marketing                    Marketing

        IBM Danmark        Stefan V      Ankersen      Software                     IBM Sales & Distribution, Software Sales

        IBM US           Bruce D      Baron       IBM Software                   Offerings Manager - Government, Public Sector and Smarter Cities IBM Software Group, Rational

        IBM USA          Ben A.       Amaba       IBM Software                   Worldwide Executive IBM Software Group, Worldwide Sales

        Idisplay Interactive    Simon       Brandt       Esbjerg                     Teknisk Direktør

        Idisplay Interactive ApS  Ulrik       Møll        Esbjerg                     Direktør

        Ikast-Brande Kommune    Jette       Skott Kristensen  IT-afdelingen                  IT-chef

        Ikast-Brande Kommune    Lene        Skovgaard     IT-afdelingen                  Teamleder

        Ikast-Brande Kommune    Mikael       Havtorn      Kommunikationsteamet               Webmaster

        Ikast-Brande Kommune    Mette Ladegaard  Jørgensen     Kommunikationsteamet               Kommunikationsmedarbejder

        Ikast-Brande Kommune    Karin       Hansen       Teknisk Stab                   Overassistent

        Ikast-Brande Kommune    Thorkil      Skovbjerg     IT-afdelingen                  IT-koordinator

        Ikast-Brande Kommune    Karsten      Dall Sørensen   Kommunikation                  Webmedarbejder

        Ikast-Brande Kommune    Nels        Torup       Borgerservice                  Borgerservicechef

        Ikast-Brande kommune    Maj-Britt     Jahn        Borgerservice                  Borgerservicemedarbejder

        Ikast-Brande Kommune    Lars        Thomsen      Borgerservice                  Borgerservicemedarbejder

        Ikast-Brande Kommune    Tina        Thisgaard     Daginstitutionsafdelingen            Pladsanviser

        Ikast-Brande Kommune    Morten       Friis       Kortkontoret                   Teamkoordinator

        In-JeT ApS         Louise Birch    Riley                                Konsulent

        In-JeT ApS         Jesper       Thestrup                              Direktør

        INFOBA           Nicoline      Mygind       Markedsføring                  Marketingsassistent

        INFOBA           Maria       Væring                               Direktør og partner

        INFOBA           Torben       Væring                               Systemarkitekt og partner

        INFOBA           Lasse       Støchkel      IT                        webdesigner

        Integrationsministeriet  Robert       Rasmussen     Digitaliseringsafdelingen            Projektchef

        Ishøj Kommune       Claes       Jakobsen      Borger- og Socialservice             Afdelingsleder

        Ishøj Kommune       Mustafa      Baskaya      Borger- og Socialservice             Specialist

        Ishøj Kommune       Jesper       Vig Meyer     Kommunikation                  Webmaster

        IST            Anfinn Leivsson  Hansen                               IT-projektleder

        IST            Bo         Nielsen                               Landechef

        IST            Julie       Tanggaard                              Konsulent

        IT Quality         Mads Nørgaard   Madsen                               Direktør

        IT Quality         Kristian      Østergaard                             Account Manager

        IT Quality         Kenneth Fenger   Jeppesen                              Key Account Manager

        IT- og Telestyrelsen    Camilla      Benfeldt      Borgerkommunikationskontoret           Kommunikationsmedarbejder

        IT- og Telestyrelsen    Martin Ege     Nielsen      Center for digitalisering            Specialkonsulent

        IT- og Telestyrelsen    Lisbeth      Hvingtoft     Borgerkommunikationskontoret           Chefkonsulent

        IT- og Telestyrelsen    Lisann       Troelsen      Borgerkommunikationskontoret           Souschef

        IT- og Telestyrelsen    Peter       Houmann      Kontoret for it-kompetencer og tilgængelighed  Fuldmægtig

        IT- og Telestyrelsen    Michael Bach    Petersen      Kontoret for it-kompetencer og tilgængelighed  Kontorchef

        IT- og Telestyrelsen    Maj        Ravnkilde     Kontoret for it-kompetencer og tilgængelighed  Fuldmægtig

        IT- og Telestyrelsen    Helle       Schade-Sørensen  Center for digitalisering            Chefkonsulent

        IT- og Telestyrelsen    Morten Meyerhoff  Nielsen      Borgerkommunikationskontoret           Projektleder

        IT- og Telestyrelsen    Marie       Munk        Direktion                    Vicedirektør

        IT- og Telestyrelsen    Jeppe Harder    Nybo        Kontoret for it-kompetencer og tilgængelighed  Fuldmægtig

        Iwall           Thomas Kanstrup  Christensen                             Direktør

        JADEA           JADEA       Janne Mottlau                            Leverandør

        Jammerbugt Kommune     Christian     Michaelsen     Udviklingsafdelingen               Webkoordinator

        Jammerbugt Kommune     Lotte       Vestenbæk     Borgerservice                  Assistent

        Jammerbugt kommune     Kristina      Bakmann      Udviklingafd.                  Kommunikationskoordinator

        Jammerbugt Kommune     Noel        Mignon       Udviklingsafdelingen               Udviklingschef

        Jammerbugt Kommune     Mette       Ankjær       Udviklingsafd.                  Teamleder

        Jammerbugt kommune     Leif        Mortensen     IT-afdelingen                  IT-Chef

        Kalles kaffe        Nis        Wiborg Jensen                            Barista

        Kalundborg Kommune     Anne C.      Dandanell     Digitalisering & IKT               Teamleder, Digitalisering

        Kalundborg Kommune     Bjarne       Østergaard     Digitalisering & IKT               Teamleder, IKT
                                                                                                                 Side 9 af 20
Deltagerliste                                           Digitaliseringsmessen11                 27-09-2011
        Kalundborg Kommune  Anja       Bang         Digitalisering & IKT               Webmaster

        Kalundborg Kommune  Preben      Christensen      Organisation & Kommunikation           teamleder

        Kalundborg Kommune  Heidi T.     Kristensen      Digitalisering & IKT               Digitaliseringsmedarbejder

        Kerteminde Kommune  Marianne Friis  Toft         Økonomiforvaltningen               Økonomidirektør

        Kerteminde Kommune  Dennis      Harris        IKT                       IKT-chef

        Kerteminde Kommune  Anette      Andersen       Borgerservice/Ydelseskontor           Teamleder

        Kerteminde Kommune  Monica      Palner        Borgerservice                  Teamleder

        Kerteminde Kommune  Karin      Friis-Brixen     Borgerservice                  Borgerservicechef

        Kerteminde Kommune  Sonja      Rasmussen       Borgmestersekretariatet             Borgmester

        Kerteminde Kommune  Pia R.      Rasmussen       IKT-afdelingen                  IKT-afdelingen

        Kerteminde Kommune  Ulrik      Hasselstrøm      IKT-afdelingen                  IKT-leder

        KITA         Louise      Andersen       Sekretariat

        KL          Anna       Lyneborg Nielsen   Center for Borgerbetjening og IT-politik     Studentermedhjælper

        KL          Anders      Holte         Center for Borgerbetjening og IT-politik     Konsulent

        KL          Anne Kathrine  Fjord-Marschall    Center for Borgerbetjening og IT-politik     Konsulent

        KL          Astrid      Starck        Center for Borgerbetjening og IT-politik     Konsulent

        KL          Charlotte    Munksgaard      Center for Borgerbetjening og IT-politik     Chefkonsulent

        KL          Christina    Baere         Center for Borgerbetjening og IT-politik     Sekretær

        KL          Jacob      Poulsby Andersen   Center for Borgerbetjening og IT-politik     Konsulent

        KL          Jakob      Harder        Center for Borgerbetjening og IT-politik     Centerchef

        KL          Kjeld      Romer Larsen     Center for Borgerbetjening og IT-politik     Chefkonsulent

        KL          Ken       Rindsig        Center for Borgerbetjening og IT-politik     Souschef

        KL          Laila      Grønbjerg Harborg   Center for Borgerbetjening og IT-politik     Sekretær

        KL          Lene       Hansen        Center for Borgerbetjening og IT-politik     Konsulent

        KL          Lis       Bentin        Center for Borgerbetjening og IT-politik     Chefkonsulent

        KL          Michael     Hald         Center for Borgerbetjening og IT-politik     Konsulent

        KL          Pernille     Jørgensen       Center for Borgerbetjening og IT-politik     Chefkonsulent

        KL          Rasmus      Edelberg       Center for Borgerbetjening og IT-politik     Projektchef

        KL          Rasmus      Korch Svendsen    Center for Borgerbetjening og IT-politik     Konsulent

        KL          Sidsel      Kjær Scheibel     Center for Borgerbetjening og IT-politik     Konsulent

        KL          Nikolaj     Skovmann Malkov    Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Konsulent

        KL          Henriette    Günther Sørensen   Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Chefkonsulent

        KL          Erik       Helweg-Larsen     Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Chefkonsulent

        KL          Carsten     Egø Nielsen      Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Seniorkonsulent

        KL          Peter      Thrane        Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Chefkonsulent

        KL          Ole       Hansen        Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Seniorkonsulent

        KL          Thomas      Mørk Glintborg    Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Projektleder

        KL          Peter      Falkenberg      Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     IT-arkitekt

        KL          Mette      Tange Vestergaard   Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Chefkonsulent

        KL          Pia       Hansen        Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Konsulent

        KL          Gitte      Svendsen       Center for IT-arkitektur og Arbejdsgange     Chefkonsulent

        KL          Mette      Schwebs        Arbejdsmarked og Uddannelse           Konsulent

        KL          Kristina     Bendixen       Arbejdsmarked og Uddannelse           Vicekontorchef

        KL          Peter      Lindrup        Konsulentvirksomhed               konsulent

        KL          Ralf       Klitgaard Jensen   Afdeling for Velfærd og Service         Afdelingschef

        KL          Niels Arendt   Nielsen        Arbejdsmarked og Uddannelse           Kontorchef

        KMD A/S       Jens Otto    Størup        BI                        Områdedirektør

        KMD A/S       Birthe      Knygle        BI

        KMD A/S       Birger      Krogsgaard      AS                        Produvct Manager

        KMD A/S       Eivind      Jacobsen       AS                        Product Manager

        KMD A/S       Michael     Guldager Hansen    Børn og Unge                   Solution Manager

        KMD A/S       Jonna      Fuglsang Borella   Børn og Unge                   Solution Manager

        KMD A/S       Merete      Lind-Nielsen     Børn og Unge                   Product Manager

        KMD A/S       Martine     Bøgesgaard M Petersen Børn og Unge                   Product Manager

        KMD A/S       Ann       Stecher        Børn og Unge                   Launching Manager

        KMD A/S       Bo        Kroager        BPO                       Servicekonsulent

        KMD A/S       Mads Buch    Andersen       BPO                       Konsulent

        KMD A/S       Maibrit     Georg         KMD International                Business Analyst

        KMD A/S       Marike Frøhlke  Nielsen        Venture                     Product Manager

        KMD A/S       Leif       Westmark       Consulting                    Senior Konsulent

        KMD A/S       Bettina     Guldager       Consulting                    Senior Konsulent

        KMD A/S       Jens Suhr    Nielsen        Venture                     Chefkonsulent

        KMD A/S       Lars Monrad   Gylling                                Administrerende Direktør

        KMD A/S       Aleksandar    Langelykke      Venture                     Product Manager

        KMD A/S       Birgit      Stausholm       Lovbaserede Softwareløsninger          Market Intelligence

        KMD A/S       Bo        Bengtsson       Lovbaserede Softwareløsninger          Pre- og Aftersales

        KMD A/S       Brian      Bargmeyer       Lovbaserede Softwareløsninger          Solution Manager
                                                                             Side 10 af 20
Deltagerliste                                            Digitaliseringsmessen11                 27-09-2011
        KMD A/S       Christian     Aalbæk Nielsen     Lovbaserede Softwareløsninger          Områdedirektør

        KMD A/S       Dina        Hoff Myrup Raabjerg  Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Dorthe       Guldager        Marketing                    Team Chef

        KMD A/S       Dorthe       Henriksen       Lovbaserede Softwareløsninger          Projektsalgschef

        KMD A/S       Elo        Frisenvang Munk    Lovbaserede Softwareløsninger          Domænechef KMD Sag

        KMD A/S       Henrik       Dybsted Jørgensen   Lovbaserede Softwareløsninger          Product Manager

        KMD A/S       Inge        Olsen         Marketing                    Marketing specialist

        KMD A/S       Jan        Krøll         Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Jens Arne     Madsen         Salg                      Områdedirektør

        KMD A/S       Jens        Karstenskov      Lovbaserede Softwareløsninger          Product Manager KMD SAG

        KMD A/S       Jens        Nørregaard Nielsen   Lovbaserede Softwareløsninger          Solution Manager

        KMD A/S       John        Harding        Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Jørgen Günther   Jensen         Lovbaserede Softwareløsninger          Pre- og Aftersales

        KMD A/S       Karen       Nielsen        Salg                      Direktør

        KMD A/S       Karin       Bagger         Lovbaserede Softwareløsninger          Forretningsspecialist

        KMD A/S       Lars Kaare     Pedersen        Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Line        Sinding Skött     Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Louise       Langelykke       Lovbaserede Softwareløsninger          Market Intelligence

        KMD A/S       Louise Neel    Høyer         Marketing                    Senior Marketing Konsulent

        KMD A/S       Martin       Toft          Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Mette       Helmer         Lovbaserede Softwareløsninger          Enhedschef KMD Sag

        KMD A/S       Anne        Juel Jørgensen     Ekstern Kommunikation              Public Affairs

        KMD A/S       Mikkel       Høgenhaug       Ventures                    Product Manager

        KMD A/S       Camilla      Lind          Borgerservice                  Product Manager

        KMD A/S       Ole Albert     Kimose         Lovbaserede Softwareløsninger          Solution Manager

        KMD A/S       Ole        Pedersen        Lovbaserede Softwareløsninger          Solution Manager

        KMD A/S       Rene        Andersen        Lovbaserede Softwareløsninger          Solution Manager

        KMD A/S       Ruth        Wisborg        Salg                      Områdedirektør

        KMD A/S       Søren       Lejbach        Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Søren       Wamsler        Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Louis       Busk          Distributionscenter               Teknisk support

        KMD A/S       Jes        Holm Jakobsen     Distributionscenter               Teknisk support

        KMD A/S       Trine       Rask Larsen      Lovbaserede Softwareløsninger          Product Manager

        KMD A/S       Michael      de Voss        Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Nikolaj      Grønning        Ventures                    Product Manager

        KMD A/S       Dennis       Olesen         Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Helle       Kjeldgaard       Lovbaserede Softwareløsninger          Solution Manager

        KMD A/S       Maria Kathrine   Kolind Sprogøe     Lovbaserede Softwareløsninger          Specialist

        KMD A/S       Johnny       Porter         Lovbaserede Softwareløsninger          Leder

        KMD A/S       Klaus       Lyksted        Salg                      Key Account Manager

        KMD A/S       Thora Kristine   Sørensen        Lovbaserede Softwareløsninger          Product Manager

        KMD A/S       Tom        Kønig         Lovbaserede Softwareløsninger          Product Manager

        KMD A/S       Sonja Birthe    Malmgren        Lovbaserede Softwareløsninger          Product Manager

        KMD A/S       Binish       Sheikh         Lovbaserede Softwareløsninger          Specialist

        KMD A/S       Allan       Wissmann        Borgerservice                  Chefkonsulent

        KMD A/S       Kåre        Fribert        Borgerservice                  Chefkonsulent

        KMD A/S       Torben       Melchiorsen      Borgerservice                  Chefkonsulent

        KMD A/S       Olga        Petræus        KMD Informatik                 Solution Manager

        KNord Lyngby     Anne        Kjær Jensen                              Kommunikations studerende

        København Kommune  Amnon       Salimanov       KBS Digitalisering               Projektleder

        Københavns Kommune  Peter Ulf     Larsen         Borgerservice                  Borgerservicechef

        Københavns Kommune  Michael      Voel Jensen      Børne- og Ungeforvaltningen           IT-chef

        Københavns Kommune  Jannie       Hellstrøm       Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  Projektleder

        Københavns Kommune  Lone        Curtis         Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  Projektleder

        Københavns Kommune  Jesper Hammerich  Lux          Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  Udviklingschef

        Københavns Kommune  Benedicte     Krog-Meyer       KBS Digitalisering               Konsulent

        Københavns Kommune  Hannah       Schierup        Københavns Borgerservice            Projektleder

        Københavns Kommune  Anders       Petersson       Kulturdiagonalen/KKF              Adm leder

        Københavns Kommune  Lona        Lindberg        Ydelsesservice                 afdelingschef

        Københavns Kommune  Leif        Lund-Petersen     Ydelsesservice                 Adm.sagsbehandler

        Københavns Kommune  Flemming      Otto          Københavns Borgerservice            Kontorchef

        Københavns Kommune  Nadja       Månsson        Udviklingskontoret               Projektleder

        Københavns kommune  Søren Bøge     Frederiksen      Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  it arkitekt - Proktleder

        Københavns Kommune  Charlotte     Stenberg        Udviklingskontoret               Projektleder

        Københavns Kommune  Signe       Bockhahn Bjerregaard  Ydelsesservice                 Afdelingschef

        Københavns Kommune  Lars        Østergaard       Børne- og Ungdomsforvaltningen         Specialkonsulent

        Københavns Kommune  Kjeld       Christiansen      Sundhed- og Omsorgsforvaltningen        Chefkonsulent
                                                                              Side 11 af 20
Deltagerliste                                                            Digitaliseringsmessen11                     27-09-2011
        Københavns Kommune                 Morten       Binder        Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen      Administrerende direktør

        Københavns Kommune                 Mette        Ugelvig       Sundheds- og Omsorgsforvaltningen           Konsulent
                                                       Børne & Ungdomsforvaltningen, Ledelsesinformation og
        Københavns Kommune                 Gitte        Wührnfeldt      Implementering                     projektleder/specialkonsulent

        Københavns Kommune                 Mette        Kirchhof Jensen   Sundhed- og Omsorgsforvaltningen - Informatikstaben  Systemkonsulent

        Københavns Kommune Hjemmeplejen Indre By/Østerbro  Merete       Graack Ekstrøm    Mobil lift                       Ssh. og rygressourceperson

        Københavns Kommune Hjemmeplejen Indre By/Østerbro  Dorthe       Tingbjerg Simonsen  Mobil lift                       Arbejdsmiljøkoordinator

        Kofoed & Co                     Tina Holm      Mikkelsen                                  Salgschef

        Kofoed & Co                     Christian Meisner  Kofoed                                   Direktør

        Køge Kommune                    Marie Louise    Tvede        Borgerservice                     Administrativ medarbejder

        Køge Kommune                    Jens        Larsen        Borgerservice                     IT Koordinator

        Køge Kommune                    Joan        Rasmussen      Borgerservice                     Administrativ medarbejder

        Køge Kommune                    Michael       Haagensen      Borgerservice                     Sektionsleder

        Køge Kommune                    Peter        Ravnholt       Borgerservice                     Borgerservicechef

        Kolding kommune                   Hanne        Hedeager       Seniorforvaltningen                  Systemadministrator

        Kolding kommune                   Margit       Hansen        Informatikenheden                   udviklingskonsulent

        Kolding Kommune                   Pelle        Dalsgaard-Petersen  BUF                          Datakonsulent

        Kolding Kommune                   Troels       Vinding       Kommunikation                     afdelingschef

        Kolding Kommune                   Per         Jakobsen       Kommunikation                     kommunikationskonsulent

        Kolding Kommune                   Nicolai       Dupont Heidemann   Koldingbibliotekerne                  Bibliotekschef

        Kolding Kommune                   Bente        Christensen     Sundhedsområdet                    Projektleder

        KOMBIT                       Peter        Egelund                                   Projektdirektør

        KOMBIT                       Michel       Sassene       Projekt Dataadgang                   Konsulent

        KOMBIT                       Hans        Berthelsen                                 Adm. dir.

        KOMBIT                       Thomas       Christiansen                                Markedsdirektør

        KOMBIT                       Christina      Knudsen       Projekt DUBU                      Projektleder

        KOMBIT                       Christopher     Thisted       Projekt DUBU                      Konsulent

        KOMBIT                       Brian        Jørgensen      Projekt FLIS                      Projektleder

        KOMBIT                       Susanne       Rasmussen

        KOMBIT                       Anne        Moore        It-arkitekt

        KOMBIT                       Sisse        Bang         Projekt Beskæftigelse                 Projektleder

        KOMBIT                       Mahdad       Fahimi        Projekt Dataadgang                   Projektleder

        KOMBIT                       Lars Kronborg    Berth        It-arkitekt

        KOMBIT                       Mette        Kurland       It-arkitektur                     Chefkonsulent

        KOMBIT                       Henrik       Poulsen       BBR                          Projektleder

        KOMBIT                       Nils Thor      Rosted        Forretningsudvikling                  Forretningsudvikler

        KOMBIT                       Poul Ditlev     Christiansen     Forretningsudvikling                  Forretningsudviklingschef

        KOMBIT                       Steen        Pedersen       Forretningsudvikling                  Forretningsudvikler

        KOMBIT                       Henrik       Klejs        Klippekortet                      Projektleder

        KOMBIT                       Mia         Valentiner      Kommunikation

        KOMBIT                       Mikkel Tang     Hedegaard      Kommunikation

        KOMBIT                       Sabrina       Britten-Riis     Kommunikation

        KOMBIT                       Klavs        Jørgensen      Projekt Kontanthjælp                  Konsulent

        KOMBIT                       Ulrik        Røhl         Projekt Kontanthjælp                  Projektleder

        KOMBIT                       Jesper Bo      Seidler       Leverandørkontakt

        KOMBIT                       Tommy Abraham    Mostrup       Projekt Min Digitale Byggesag             Projektleder

        KOMBIT                       Christina      Gross        Projekt NemRefusion                  Projektleder

        KOMBIT                       Peter Stougaard   Christensen     KommuneNetværk                     Projektleder

        KOMBIT                       Rasmus Halkjær   Iversen       Projekt Rammearkitektur                Projektleder

        KOMBIT                       Flemming      Hartwich

        KOMBIT                       Louise       Dalby

        KOMBIT                       Flemming      Heilberg       Rådgivning

        KOMBIT                       Kenneth Møller   Johansen       Projekt SAPA                      Projektleder

        KOMBIT                       Morten       Hass         Projekt Udbudsplan                   Projektleder

        KOMBIT                       Torben       Simoni

        KOMBIT                       Pernille      Østerbye       Projekt Umbrella                    Projektleder

        KOMBIT/Rudersdal Kommune              Kenneth       Jacobsen       Projekt FLIS                      Konsulent

        Kommune TV                     Jakob        Hyldahl                                   Projektleder

        Kommune TV                     Allan        Jensen                                   Producer

        Konica Minolta                   Ole         Larsen        Salg Offentlig                     Key Account Manager

        Konica Minolta                   Rasmus       Wich         Salg Aalborg                      Key Account Manager

        Konica Minolta                   Tina        Michelsen      Marketing                       Marketingkoordinator

        Konica Minolta                   Reda        Belmadani      Salg                          Solutions Account Manager

        KS - Norge                     Ellen Karin Toft  Larsen        Innovasjon og utvikling                Spesialrådgiver

        KvaliCare                      Rie         Nygaard

        KvaliCare ApS                    Susan Funnell    Jørgensen                                  Partner

        Læsø Kommune                    Per         Bragt        it-afd.                        it-chef

        Langeland Kommune                  Jani        Hansen        Budget & Regnskab                   Funktionsleder
                                                                                                  Side 12 af 20
Deltagerliste                                             Digitaliseringsmessen11                         27-09-2011
        Langeland Kommune     Marianne     Gejl        HR og Kommunikation               formidlingskonsulent

        Langeland Kommune     Jan        Kristiansen    Intern Service                  Servicechef

        Langeland Kommune     Martin Bech    Jørgensen     Borgerservice                  Funktionsleder

        Langeland Kommune     Leif Roth     Hansen       HR og Kommunikation               Webkonsulent

        Legetek.dk        Lars       Mortensen                              Pædagogisk konsulent

        Lejre Kommune       Mikkel Solgaard  Bojsen-Møller   Koncernsekretariatet               Koncernsekretariatschef

        Lejre Kommune       Per        Jeilsø       IT-Afdelingen                  IT-Projektkoordinator

        Lejre Kommune       Esben       Frederiksen    Servicecenter Hvalsø & Borgerservice       Centerchef

        Lejre Kommune       Jessie      Lynggaard     Borgerservice                  Borgerservicechef

        Lejre Kommune       Yukio       Bergholdt     Kommunikation                  Webmaster

        Lemvig Kommune      Frank Rud     Jensen       Borgerservice                  Borgerservicechef

        Lemvig Kommune      Lone       Knak        Borgerservice                  Sagsbehandler

        Lemvig Kommune      Birte       Krummelbein    Borgerservice                  Overassistent

        Lemvig Kommune      Thomas      Hyldgaard     IT-Afdelingen                  IT-Chef

        Logiva A/S        Erik       Bro                                 Konsulent

        Logiva A/S        Tinna       Holmbo                               Konsulent

        Lolland Kommune      Gorm       Sørensen      IT-support                    IT-konsulent

        Lolland Kommune      Thomas      Hylleborg     Udvikling og Erhverv               Digitaliseringskonsulent

        Lolland Kommune      Christine     Hansen       Borgerservice                  assistent

        Lolland Kommune      Ulla       Kristensen     Borgerservice                  overassistent

        Lolland Kommune      Finn       Mortensen     IT                        IT-Chef

        Lolland Kommune      Thomas      Knudsen      Direktion                    Kommunaldirektør

        Lolland Kommune      Marianne     Knudsen      Borgerservice                  Sektorchef

        Lolland Kommune      Hanne       Christensen    Borgerservicesektoren              Souschef

        Lolland Kommune      Lars       Kristensen     IT                        IT Souschef

        Lolland Kommune      Bitten      Jørgensen     IT-Sektor                    IT-Medarbejder

        Lolland Kommune      Jannik      Gustavsen     IT Sektoren                   overassistent

        Lolland Kommune      Lars       Wassileffsky    IT Sektor                    IT Driftschef

        Lolland Kommune      Thomas Godsted  Rysgaard      IT Sektor                    IT Konsulent

        Lolland Kommune      Troels      Christensen    IT                        IT Konsulent

        Lolland Kommune      Karin       Wood Pedersen   Udvikling og Erhverv               Udviklingskonsulent

        Lolland Kommune      Heidi       Larsen       Udvikling og Erhverv               souschef

        Lolland Kommune      Jette       Johnsen      Udvikling og Erhverv               Webmaster

        Lyngby-Taarbæk kKommune  Hanne       Frølund      It-afdelingen                  Leder

        Lyngby-Taarbæk Kommune  Lone       Oudrup       Borgerservice                  Souschef

        Lyngby-Taarbæk Kommune  Jens       Kjellerup     Itafdelingen                   It-chef

        Malte Gormsen ApS     Malte       Gormsen

        Mariagerfjord Kommune   Niels       Højgaard      Byrådssekretariatet               Kommunaldirektør

        Mariagerfjord Kommune   Michael      Dahl        Center for it og Digitalisering         It-chef

        Mariagerfjord Kommune   Lisbeth      Fog        Center for borgerservice og byrådsbetjening   SBSYS-koordinator

        Max Manus A/S       Frank       Petersen                              Konsulent

        Max Manus A/S       Peter       Damm                                Konsulent

        Max Manus A/S       Steen       Reimann-Petersen                          Chefkonsulent

        MedCom          Lone       Høiberg      Teletolkning                   Konsulent

        MedCom          Rikke       Viggers      Teletolkning                   Konsulent

        MediaConnect       Michael      Jensen                               Projektleder

        MediaConnect       Bruno       Nordensgaard                            Salgschef

        Mercell          Niels Arn     Garler       salg                       Projektkonsulent

        Mercell          Arne Bøgh     Drasbæk      Support                     Indkøbs Helpdesk

        Mercell          Michael      Pedersen      Salg MTS                     Salgskonsulent

        Mermaid          Michael      Cens        Salg                       Sales Director

        Mermaid          Nico       Colijn       Marketing                    Marketing Director

        Mermaid          Kim        Kristensen     Salg                       Key Account Manager

        Mermaid          Torben      Wejs        Salg                       Key Account Manager

        Mermaid          Steen       Malmberg      Salg                       Key Account Manager

        MicroLan ApS       Jeanne      Sjørslev

        MicroLan ApS       Dennis      Jensen

        Microsoft Danmark     Jørgen      Rahbek       Unified Communications              Produktchef

        Microsoft Danmark     Niss       Brodersen     Offentlig Sektor

        Microsoft Danmark     Thomas      Vollmer

        Microsoft Danmark     Rikke       Bech Olsen     Marketing                    Marketing Manager - Public Sector

        Microsoft Danmark     Kim        Svane Pedersen   Offentlige kunder                Løsningsspecialist - unified communications

        Microting A/S       Søren Holme    Tornehave     Salgsafdelingen                 Salgsdirektør

        Microting A/S       Jesper Bjerring  Hansen       Salgsafdelingen                 Markedschef

        Microting A/S       Sanela      Tiro        Salgsafdelingen                 Salgs- og projektkoordinator

        Microting A/S       Niels       Windfeld-Lund   Administration                  Adm. Direktør

        Middelfart Kommune    Kinne Morthorst  Kaysen       Centralforvaltnings sekretariatet        Analyse- og udviklingsmedarbejder
                                                                                       Side 13 af 20
Deltagerliste                                             Digitaliseringsmessen11                     27-09-2011
        Middelfart Kommune   Terkel       Knudsen      Staben                       Udviklingskonsulent

        Middelfart Kommune   Steen       Dahlstrøm     Borgmesterkontoret                 Borgmester

        Mitii Development A/S  Jan Friis     Hansen

        MONTES A/S       Per        Rønn       Salg                        Salgschef

        MONTES A/S       Tina        Vedel

        Morsø Kommune      Henrik René    Christensen    Job og Borgerservice                Chef

        Morsø Kommune      Jonna       Bovbjerg     Borgerservice                   Overassistent

        Morsø Kommune      Berit       Zimmer      Velfærdssekretariat                Konsulent

        Morsø Kommune      Lis        Dich       Fællessekretariatet                Afdelingsleder

        Morsø Kommune      Lene        Svendsen     IT-afdeling                    IT-Konsulent

        Morsø Kommune      Mie Færch     Nielsen      IT-Konsulent                    IT-Konsulent

        Morsø Kommune      Michael      Christensen    IT-afdeling                    IT-Konsulent

        Morsø Kommune      Kent        Gadgaard     IT-afdelingen                   Afdelingsleder

        Morsø Kommune      Sergej       Selimovic     Børn og Undervisning                Assistent

        Moxie Software     Andy        Yeates

        Næstved Kommune     Bodil       Guntofte     IT-Centret                     IT-chef

        Næstved Kommune     Johnni       Helt       Daginstitutionsafdelingen             Daginstitutionschef

        Næstved Kommune     Bente       Møller      Daginstitutionsafdelingen             Kontorchef

        Næstved Kommune     Elisabeth     Lundstedt     Borgerservice                   Borgerkonsulent

        Næstved Kommune     Gitte       Nonbo       Fællessekretariatet                Kontorchef

        Næstved Kommune     Christian S.    Poulsen      Fællessekretariatet                eDoc Administrator

        Næstved Kommune     Finn        Aniol       Fællessekretariatet                eDoc Administrator

        Næstved Kommune     Bo         Kiersgaard    Plan og Trafik                   Planlægger

        Næstved Kommune     Charlotte     Jensen      Byggeri og Drift                  Byggesagbehandler

        Nespresso Denmark    Claus       Ljungberg                              Regional Key Account Manager

        Netmester        Andreas      Rask Lundsgaard                           Kundechef

        Netmester        Peter       C Svensen                              Projektleder

        Netop Solutions     Jesper       Idorn                                Marketing Manager

        Nets DanID       Mikael       Brøgger                               Sales Manager, eSecurity

        NNIT          Søren       Skaarup      Presales                      Ph.d Stipendiat

        NNIT          Sine        Almstrup     Public Comp.                    Senior Key Account Manager

        Norddjurs Kommune    Hans Jørgen    Laursen      Økonomi- og lønafdelingen             Projektleder

        Norddjurs Kommune    Hans Carsten    Rasmussen     Plan og Byg                    Plan- og Byggechef

        Norddjurs Kommune    Mogens       Caspersen     Fællessekretariatet                Sekretariatschef

        Norddjurs Kommune    Kim        Jensen      Vej og park                    Vej og parkchef

        Norddjurs Kommune    Leif Råby     Pedersen     IT-Afdelingen                   IT-Chef

        Norddjurs Kommune    Morten       Mygind      Borgerservice                   afdelingsleder

        Norddjurs kommune    Marianne      Petersen     Borgerservice                   Teamleder

        Norddjurs Kommune    Anders Brinc    Larsen      Serviceområdet                   Direktør

        Norddjurs Kommune    Lotta       Sandsgaard    Natur og Miljø                   Natur- og miljøchef

        Norddjurs Kommune    Karen       Skau       Arbejdsmarked og Borgerservice           Arbejdsmarked- og borgerservicechef

        Nordfyns Kommune    Janne       Pedersen     Borgerservice                   Borgerservicechef

        Nordfyns Kommune    Michael      Heuing      Borgmesterkontoret                 Webmaster

        Nordic Care Solutions  Douwe       Hoekstra     Sales                       CCO

        Nordic Care Solutions  Krijn       Lakeman                               CEO

        Nordic Care Solutions  Jimmy       Hansen      Software Development                Manager IT

        Nyborg Kommune     Thomas       Holst       Økonomiafdelingen                 Digitaliseringskonsulent

        Nyborg Kommune     Bente       Damhave      Byrådet                      Byrådspolitiker

        Nyborg Kommune     Erik        Christensen    Nyborg Rådhus                   Borgmester

        Odder Kommune      Bente Markfoged  Jensen      Plejeboligerne Bronzealdervej           Leder

        Odder Kommune      Rasmus       Borch       Byrrådservice                   Skoleog konsulent

        Odder Kommune      Jan        Møller      IT-afdelingen                   IT-chef

        Odder Kommune      Betina       Bille       Byrådsservice                   IT-Konsulent

        Odder Kommune      Claus Buur     Rasmussen     Byrådsservice                   Webmaster

        Odder Kommune      Kirsten      Bødker      Borgerbutikken                   Leder af Borgerbutikken

        Odder Kommune      Anne Juul     Sørensen     ældrerservice                   ældrechef

        Odder Kommune      Thomas       Trust       ældreservice                    økonomichef

        Odder Kommune      Birgitte      Madsen      ældreservice                    it-proces konsulent

        Odense Kommune     Ann-Dorrit     Lagoni      BorgerServiceCenter                Administrationschef

        Odense Kommune     Lene        Henriksen     Servicecenter                   IT-Konsulent

        Odense Kommune     Birgit Overgaard  Pedersen     Udførerdelen                    Konsulent

        Odense Kommune     Christina Løve   Madsen      ServiceManagement                 Konsulent

        Odense Kommune     Eva        Lund       IT-afdelingen                   projektleder

        Odense Kommune     Morten       Dall       Digitalisering                   Forretningsarkitekt

        Odense Kommune     Bodil       Holmelin     Servicestyrelsen                  It-kvalitetssikringskonsulent

        Odense Kommune     Jimmy       Hansen      Natur, Miljø og Trafik               IT-fagkonsulent

        Odense Kommune     Torben       Just       Natur, Miljø og Trafik               IT-Fagkonsulent
                                                                                   Side 14 af 20
Deltagerliste                                               Digitaliseringsmessen11                    27-09-2011
        Odense Kommune   Mie          Andersen        Digitalisering                   IT Konsulent

        Odense Kommune   Mie          Ladefoged       Borgerservice                   Fællestillidsrepræsentant

        Odense Kommune   Carsten        Nydam         E2012                       Konsulent

        Odense Kommune   Birgitte Hjelm    Paulsen        Økonomi og Organisationsudvikling         e2012-projektleder

        Odense Kommune   Birgit        Pedersen        Organisation                    Web-chef

        Odense Kommune   Henrik        Dyrehauge       Natur, Miljø og Trafik               Teknisk designer

        Odense Kommune   Jesper Poniewozik   Clausen        BorgerServiceCenter                IT- og digitaliseringskonsulent

        Odense Kommune   Sigurd        S. Kristensen     Økonomi og Organisationsudvikling         Funktionsleder

        Odense Kommune   Lisa Søndergaard   Jørgensen       Projektfunktionen                 Projektleder

        Odense Kommune   Carl         Østergaard       Økonomi- og organisationsudvikling         Projektleder

        Odense Kommune   Annette Vestergaard  Christensen      Web                        webkonsulent

        Odense Kommune   Timm         Frank         Projektfunktionen                 Projektleder og proceskonsulent

        Odense Kommune   Henrik        Jørgensen       Servicecentret                   Delivery Manager

        Odense Kommune   Marianne       Carlsson        Servicecentret                   Funktionsleder Service Management

        Odense Kommune   Helle         Johansen        Servicecentret                   Delivery Manager

        Odense Kommune   Flemming       Jørgensen       Projektfunktionen                 Projektleder

        Odense Kommune   Peter         Valentin        Udførerdelen                    Funktionsleder

        Odense Kommune   Jeff Deleuran     Hansen         Udførerdelen                    Projektkonsulent

        Odense Kommune   Mogens        Harregaard       Digitalisering                   Proces- og projektkonsulent

        Odense Kommune   Jesper        Nikolajsen       Digitalisering                   IT-Arkitekt

        Odense Kommune   Stinne        Skydt Pilgaard     Welfare Tech Region                Udviklingskonsulent

        Odense Kommune   Allan         Bager         Digitalisering                   Digitaliseringschef

        Odense Kommune   Gitte         Pasgaard        Center for velfærdsteknologi            Udviklingskonsulent

        Odense Kommune   Michael        Breuning        Digitalisering                   Konsulent

        Odense Kommune   Lars         Kusch         Digitalisering                   Konsulent

        Odense Kommune   Steen         Skovholm        Forretningsudvikling SAF              konsulent

        Odense Kommune   Gitte Brandt     Olsen         Servicecentret                   IT-medarbejder

        Odense Kommune   Henrik        Grauslund       Digitalisering                   IT-Konsulent

        Odsherred Kommune  Jan          Witt          Projekt og Intern Udvikling            Webkonsulent

        Odsherred Kommune  Niels Ebbe      Pedersen        Digitalisering og IT                IT-chef

        Odsherred Kommune  Birgit        Larsen         Fagcenter for plejecentre             Fagchef

        Odsherred Kommune  Helle         Kristensen       Digitalisering og IT                IT koordinator

        Odsherred Kommune  Kirsten Hougård    Johansen        Projekt og Intern Udvikling            Udviklingskonsulent

        Odsherred Kommune  Lissi         Andersen        Borgerservice                   Centerchef

        Odsherred Kommune  Anette        Christensen      Projekt og Intern Udvikling            udviklingskonsulent

        Odsherred Kommune  Thea         Hass          Direktionen                    Direktør

        Ofir        Margit        Seifert        Slag                        Key Account Manager

        Ofir        Michael        Rønnest        Salg                        Salgschef

        Ofir        Michael        Jelling        Salg                        Salgschef

        Ofir        Mona         Wachah         Salg                        Key Account Manager

        Ofir        Ulla         Habekost        Salg                        Key Account Manager

        Økonomistyrelsen  Jens         Krieger Røyen     Grunddata                     Chefkonsulent

        Økonomistyrelsen  Nanna         Skovgaard       Fonden for Velfærdsteknologi            Kontorchef

        Økonomistyrelsen  Lea          Dall Zilmer      NemLog-in                     Specialkonsulent

        Økonomistyrelsen  Kenneth        Mose Kruuse      NemLog-in                     Specialkonsulent

        Økonomistyrelsen  Anna Louise      Kropp Kehler      NemLog-in                     Fuldmægtig

        Økonomistyrelsen  Kristian       Alban         Effektiv kommunikation med det offentlige     Projektleder

        Økonomistyrelsen  Klaus         Cramer Rubæk      Effektiv kommunikation med det offentlige     Fuldmægtig

        Økonomistyrelsen  Lars         Vad Jensen       Statens Business Case-model            Projektleder

        Økonomistyrelsen  Christian       Plaschke        Strategi og Analyse                Specialkonsulent

        Økonomistyrelsen  Maren         Bach Grønbæk      Strategi og Analyse                Fuldmægtig

        Økonomistyrelsen  Martin        Nordentoft Rasmussen  Fonden for Velfærdsteknologi            Chefkonsulent

        Økonomistyrelsen  Rasmus        Steen         Fonden for Velfærdsteknologi            Fuldmægtig

        Økonomistyrelsen  Sara         Marie Holmsgaard    Fonden for Velfærdsteknologi            Fuldmægtig

        Økonomistyrelsen  Lars         Frelle-Petersen                              Vicedirektør

        Økonomistyrelsen  Daniel        Bennetsen       Fonden for Velfærdsteknologi            Kommunikationsrådgiver

        Ondisplay      Jan          Koborg Olsen

        Ondisplay      Morten        Bilde

        Peytz & Co.     Claus         Sølvsteen                                 Kon

        Peytz & Co.     Lars         Nielsen

        Qmatic       Karin         Bech Madsen      Salg                        Key Account Manager

        Qmatic       Bo          Rosenkrands Johansen  Salg                        Key Account Manager

        Qmatic       Michael        Linnemann

        Qmatic       Bent         Bracke

        Qmatic       Anja         Kjeldsen

        Randers Kommune   Rasmus        Bak-Møller       Politik, Kommunikation og Digital service     stabschef

        Randers Kommune   Bent         Højlund        IT                         IT-chef
                                                                                    Side 15 af 20
Deltagerliste                                                Digitaliseringsmessen11                               27-09-2011
        Randers Kommune       Lars        Bertelsen      Skole-it                     Leder

        Randers Kommune       Janus        Halkier       Pædagogisk Udvikling               Udviklingskonsulent

        Randers Kommune       Karen Marie     Schytter      Børn, skole og kultur               Pædagogisk Udviklingschef

        Randers Kommune       Jan         Engrob       Kommunikation                   Webkonsulent

        Randers Kommune       Preben       Bach        IT-afdelingen                   IT-projektleder

        Rebild Kommune       Per Bo       Christensen     Fællescenter IT og Digitalisering         Centerchef

        Rebild Kommune       Charles       Lydersen      Fællescenter It og Digitalsiering         Projektleder

        Rebild Kommune       Jens        Askehave      Fællescenter It og Digitalisering         Projektleder

        Rebild Kommune       Charlotte Damborg  George       Fællescenter Sekretariat             Kommunikationsmedarbejder

        Recall A/S         Jakob        Westergaard

        Recall A/S         Jeppe        Vestergaard

        Region Midtjylland     Bente        Knudsen       Regionssekretariatet, Digital Forvaltning     Sekretær for Brugerklubben SBSYS

        Region Syddanmark      Lene        Galsgaard      Odense Universitetshospital            Kommunikationskonsulent, ansvar for patientinformation

        Region Syddanmark      Ragnhild      Engen        Center for Rehabilitering og Specialrådgivning  Talepædagog og IKT konsulent

        Region Syddanmark - OUH   Gitte        Dahl        Afdelimgen for Driftsoptimering og IT       Lean-konsulent

        RES Software        Patrik       Zander                                Senior International Sales Engineer

        Ringkøbing-Skjern Kommune  Carsten       Spang        Borgerservice, IT og Kommunikation        Fagchef

        Ringkøbing-Skjern Kommune  Mogens       Pedersen      Direktion                     Direktør

        Ringkøbing-Skjern Kommune  Anette       Stokholm      Borgerservice Skjern               Borgerservicekonsulent

        Ringkøbing-Skjern Kommune  Jette        Rask        IT                        Tovholder

        Ringkøbing-Skjern Kommune  Bent        Grimstrup      IT                        Faglig Koordinator

        Ringsted Kommune      Per         Prehn        Borgerservice                   Borgerservicechef

        Ringsted Kommune      Lotte        Ramsdahl      Borgerservice                   Projektleder

        Ringsted Kommune      Lisbeth       Pedersen      IT & Indkøb                    Projektleder

        Ringsted Kommune      Jakob        Olsen        IT & Indkøb                    Webmaster

        Ringsted Kommune      Dorthe       Jakobsen      Byrådssekretariatet                Funktionsleder

        Ringsted Kommune      Sadik        Topcu        Byrådet                      Byrådsmedleme

        Ringsted kommune      Anders       von Buchwald    Ringsted Bibliotek                Bibliotekar

        Ringsted kommune      Jens-Erik      Korntved      Biblioteket                    Stadsbibliotekar

        Rødovre Kommune       Pia         Mørch        Fællesforvaltningen                sekretariatschef

        Rødovre Kommune       Per         Ullerichs      Fællesforvaltningen                Kommunaldirektør

        Roskilde Kommune      Jette        Rasmussen      Borgerservice                   Borgerservicechef

        Roskilde Kommune      Mogens       Vestergaard     Roskilde Bibliotekerne              Bibliotekschef

        Roskilde Kommune      Hanne        Duvander      Digitalisering og Borgerservice          konsulent

        Roskilde Kommune      Steen        Hansen       Digitalisering og Borgerservice          Borgerservicemedarbejder

        Roskilde Kommune      Janne        Andersen      Borgerserivce                   Borgerservicemedarbejder

        Roskilde Kommune      Helle        Mortensen      Borgerservice                   Borgerservicemedarbejder

        Roskilde Kommune      Brian        Andersen      Digitalisering og Borgerservice          Digitaliseringskonsulent

        Roskilde Kommune      Pia         Berring       Sekretariatet Teknik og Miljø           Udviklikngskonsulent

        Roskilde Kommune      Morten       Thøgersen      Social og Sundhed                 Udviklingskonsulent

        Roskilde Kommune      Henrik       Kolind       Kommunaldirektøren                Kommunaldirektør

        Roskilde Kommune      Marianne      Weil        Borgerservice                   Afsnitsleder

        Roskilde Kommune      Niels Skov     Jensen       Digitalisering og Borgerservice          Konsulent

        Roskilde Kommune      Emel        Ugurlu       Borgerservice                   Borgerservicemedarbejder

        Roskilde Kommune      Tina        Gaarde       Borgerservice                   Fuldmægtig

        Roskilde Kommune      Jens        Olsen        IT-Service                    IT Konsulent

        Rudersdal Kommune      Carina       Buchard Møller   Digitalisering og Organisationsudvikling     Udviklingskonsulent

        Rudersdal Kommune      Tenna        Nielsen       Digitalisering og Organisationsudvikling     Specialkonsulent

        Rudersdal Kommune      Gitte Søvsø     Jensen       Digitalisering og Organisationsudvikling     Udviklingskonsulent

        Samsø Kommune        Hans Fogh      Rasmussen      Intern Service                  IT-udvikler

        Samsø Kommune        Martin Østergaard  Mortensen      Intern Service                  IT-medarbejder

        Scala            Jørgen       Enevoldsen                              Sales Manager

        Scan-Tech IT        Thomas       Riviere                                CEO

        Scan-Tech IT        Bjarne       Jensen                                Salg

        Scan-Tech IT        Henrik       Kromann                                Salg

        Scan-Tech IT        Tommy        Jørgensen                               Service

        Schultz Information     Eskil        Thygesen

        Schultz Information     Kenneth       Lundø

        Schultz Information     Kim         Meisner

        Schultz Information     Karsten       Hommelgaard     Forretningsudvikling               Key Account Manager

        Schultz Information     Gert        Rindom                                Key Account Manager

        SecuriPax a/s        Nis Peder      Bonde

        Selvstændig         Frank        Langmack                               Poet

        Servicestyrelsen      Karin        Gertsen       Spiserobot                    Fuldmægtig

        Servicestyrelsen      Kristian      Gribskov      Forflytning                    Fuldmægtig

        Servicestyrelsen      Lise        Skov Pedersen    Støvsugere                    Fuldmægtig

        Servicestyrelsen      Rikke        Sølvsten Sørensen                           Specialkonsulent
                                                                                                Side 16 af 20
Deltagerliste                                              Digitaliseringsmessen11                    27-09-2011
        Servicestyrelsen   Stine         Pontoppidan Myltoft  Data                       It-konsulent

        Signaturgruppen    Morten Storm     Petersen                                Direktør

        Signaturgruppen    Rasmus        Kjærgaard                               Salgschef

        Silkeborg Data    Caspar        Bergstrøm       Forretningsudvikling               Leder

        Silkeborg Data    Jesper Palm      Mortensen       Produktudvikling

        Silkeborg Data    Torben        Yde          Kundeservice

        Silkeborg Data    Morten        Mortensen       Kundeservice

        Silkeborg Data    Erik         Ernø-Kjølhede     Kundeservice                   Afdelingsdirektør

        Silkeborg Data    Jesper Vorndran    Jensen        Produktudvikling

        Silkeborg Data    Dorte         Winther        Forretningsudvikling               Afdelingsdirektør

        Silkeborg Kommune   Tina         Villumsen       Job- og Borgerservice              Leder af Borgerservice

        Silkeborg Kommune   Lotte         Niemann        Teknik og Miljøafdelingen            IT-koordinator

        Silkeborg Kommune   Jonas Linde      Mikkelsen       Børne- og Familieafdelingen           IT Projektkonsulent

        Silkeborg Kommune   Charlotte       Knudsen        Job- og Borgerservice              udviklingskonsulent

        Silkeborg Kommune   Jens         Ilsø         Kommunikation/O&P                Webmaster

        Silkeborg Kommune   Julie Møller     Wraa         Kommunikation                  Webkonsulent

        Silkeborg Kommune   Lone Juric      Sørensen       Kommunikation/O&P                Projektleder

        Silkeborg Kommune   Heidi         Duus         Økonomi & IT                   Specialkonsulent

        Silkeborg Kommune   Lars         Koefoed        IT                        Projektleder

        SINTEF        Espen H.       Aspnes        Avd. Midicinsk teknologi             Seniorrådgiver

        Siteimprove      Camilla        Simonsen                                Kundeansvarlig

        Skanderborg Kommune  Lene         Paustian       Borgerservice                  Digital borgerservicemedarbejder

        Skanderborg Kommune  Erik         Nysom         Teknik og Miljø                 Sekretariatsleder

        Skanderborg Kommune  Kenni         Sørensen       Analyse & Innovation               IT-forretningsarkitekt

        Skanderborg Kommune  Charlotte Elnegaard  Larsen        Borgerservice                  Assistent

        Skanderborg Kommune  Karsten        Karlsen        Analyse & Innovation               Projektleder

        Skanderborg Kommune  Carsten        Møller        Analyse & Innovation               Projektleder

        Skanderborg Kommune  Stig         Christensen      Jobcenter Skanderborg              jobcenterchef

        Skanderborg Kommune  Leif Haarbo      Nielsen        Analyse & Innovation               Teamleder

        Skanderborg kommune  Jesper Cetnie     Rasmussen       Jobcenter                    Afdelingsleder

        Skanderborg Kommune  Stig Rohde      Andersen       Byråds- og direktionssekretariatet        webmaster

        Skanderborg Kommune  Anders        Kollin        Fagsekretariat Børn og Unge           Udviklingskonsulent

        Skanderborg Kommune  Søren         Aalund        Fagsekretariat Børn og Unge           Souchef - Børn og Unge

        Skanderborg Kommune  Doris         Rebsdorf       Borgerservice                  Borgerservicemedarbejder

        Skive Kommune     Mette         Jakobsen       Borgerservice                  Borgerservicechef

        Skive Kommune     Michael        Hviid         IT-afd.                     IT-chef

        Skive Kommune     Tina         Landbo        Borgerservice                  Digital Ambassadør

        Skive Kommune     Pia          Thomsen        Borgerservice                  Fuldmægtig

        Skive Kommune     Gitte         Ravnholt       Borgerservice                  Overass.

        Skive Kommune     Lis          Hansen        Kultur og markedsføring             Webansvarlig

        Skive Kommune     Hanne         Greisen        kultur og Markedsføring             Kultur- og markedsføringschef

        Slagelse Kommune   Bente         Frisch        Kommunikation og Udvikling            Webmaster

        Slagelse Kommune   Michael        Andersen       IT & Digitalisering               IT-chefkonsulent

        Slagelse Kommune   Lisbeth        Hald         Center for Borgerservice             Områdeleder

        Slagelse Kommune   Inge         Andersen       Center for Borgerservice             Områdeleder

        Slagelse Kommune   Helle         Larsen        Center for Folkesundhed             Chefsekretær

        Slagelse Kommune   Susanne        Jensen        Center for Folkesundhed             Adminstrativ medarbejder

        Slagelse Kommune   Claus         Ritter        IT og Digitalisering               Stabschef

        Slagelse Kommune   Lars         Hansen        IT og Digitalisering               Afdelingsleder

        Socialministeriet   Jesper        Nielsen        Digitalisering og it               Chef for digitalisering og it

        Soft Design A/S    Sune         Ro Andersen      Synchronicer                   Kommunikation og Marketing

        Soft Design A/S    Jan          Ludvigsen       Synchronicer                   Salgschef

        Soft Design A/S    Kurt         Nielsen        Synchronicer                   Account Manager

        Solrød Kommune    Karin         Gabel         Borgerservice                  Borgerservicechef

        Solrød Kommune    Camilla        Lauritzen       Borgerservice                  Projektmedarbejder

        Solrød Kommune    Laila Hanna      Nissen        Teknisk og miljø                 GIS-koordinator

        Solrød Kommune    Amalie        Kofoed        Borgerservice                  Fuldmægtig

        Solutors A/S     Peter         Bræmer                                 Produktchef

        Solutors A/S     Niels         Rugaard                                Produktchef

        Solutors A/S     Lene         Lohse                                 Marketingspecialist

        Solutors A/S     Christian       Krogh-Jeppesen                             Marketingchef

        Solutors A/S     Patrick        Goldbæk                                Montageleder

        Solutors A/S     Brian         Würtz                                 Adm. Direktør

        Solutors A/S     Rene         Juel Andersen                             Key Account Manager

        Solutors A/S     Martin        Dyekjær                                Key Account Manager

        Solutors A/S     Mads         Rahbek                                 Salgskonsulent

        Solutors A/S     Lasse         Nørby                                 Salgskonsulent
                                                                                   Side 17 af 20
Deltagerliste                                                      Digitaliseringsmessen11                     27-09-2011
        Solutors A/S                 Annbritt     Haahr                                Teamleder

        Solutors A/S                 Michael      Andersen                              Salgskonsulent

        Solutors A/S                 Lars       Jensen                               Uddannelseskonsulent

        Solutors A/S                 VisioSign     Bemanding

        Solutors A/S                 Ulrik       Damgaard                              Direktør Marked & Finans

        Solutors A/S                 Nana       Hansen                               SMART Underviser

        Solutors A/S                 VisioSign     Bemanding

        Solutors A/S                 Lis        Søderholm                              Kursusleder

        Sønderborg Kommune              Georg       Thomsen      Ældreservice                   Plejecenterleder

        Sønderborg Kommune              Kim        Christensen    Ældreservice                   Konsulent

        Sønderborg Kommune              Johnnie      Kristensen     IT                        IT-Chef

        Sønderborg Kommune              Bo        Mathiasen     IT                        IT-udviklings chef

        Sønderborg Kommune              Per        Juhl        IT                        IT-drift chef

        Sønderborg Kommune              Tina       Regelsen      Kommunikation                  Webkoordinator

        Sønderborg Kommune              Connie Kirstine  Nielsen      It udvikling og projektledelse          Matrixkonsulent

        Sønderborg Kommune              Jørn       Lehmann Petersen  Byråd                      Byrådsmedlem

        Sønderborg Kommune              Michael      Holst       Direktion                    Direktør

        Sønderborg Kommune              Helle       Schultz      Ældreservice                   Projektleder

        Sønderborg Kommune              Susanne      Krogh       Borgerservice                  Borgerservicechef

        Sønderborg Kommune              Lene       Hansen       Borgerservice                  Borgerservicemedarbejder

        Sønderborg Kommune              Anna       Jensen       Borgerservice                  Borgerservicemedarbejder

        Sønderborg Kommune              Ernst G.     Petersen      Borgerservice                  Koordinator

        Sønderborg Kommune              Brian       Jensen       Borgerservice                  Borgerservicemedarbejder

        Sorø Kommune                 Bodil       Thomsen      Borgerservice                  Borgerservicechef

        Sorø Kommune                 Merete      Ravn        Borgerservice & IT                Projektleder

        Sorø Kommune                 erik       sennenwaldt    byråd                      kommunalpolitiker

        Spitze & Co                 Tim Daniel    Hansen                               Partner og strategisk rådgiver

        Spitze & Co                 Jimmi       Hansen                               Direktør & Partner

        Spitze & Co                 Martine      Koehler Andersen                          Direktør & Partner

        Spitze & Co                 Carsten      Steffensen                             Teknologichef & Partner

        Spitze & Co                 Michael      Schrøder                              Supportchef & Partner

        Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S  Lars Bjørck    Olsen       Kunde og leverandørservice            Chefkonsulent

        Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S  Lars       Grelck       Kunde og leverandørservice            Chefkonsulent

        Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S  Jeanette     Funder       Kunde og leverandørservice            Konsulent

        Statussystem                 Rene       Mortensen     Forhandler af iwall               Salgsdirektør

        Statussystem                 Jacob       Jacobsen      Forhandler af Iwall               Direktør

        Stevns Kommune                Grethe Højen   Rasmussen     Borgerservice                  Afdelingschef

        Stevns Kommune                Ole        Anker       Sundhed                     Fmd. Social- og Sundhedsudvalget

        Stevns Kommune                Ulla Lykke    Sager       IT-centret                    IT-chef

        Stevns Kommune                Jimmy       Lerche       IT-centret                    Faglig koordinator

        Stevns Kommune                Jan Nepper    Bjerre       Økonomi & Udvikling               Digitaliseringsprojektleder

        Stevns Kommune                Bjørn Lars    Voltzmann     Direktionen                   Vicekommunaldirektør

        Strålfors                  Peter       Bausager

        Strålfors / AION               Jacob       Gyldenkærne

        Strålfors Information Logistics       Lise       Boelsmand     eKommunikation                  Account Manager

        Strålfors Information Logistics       Ulla       Stuart       eKommunikation                  Projektleder

        Struer Kommune                Helle       Berg        IT-afdelingen                  Chefkonsulent for digitalisering

        Svendborg Kommune              Lene       Slettemose     Kultur, Erhverv og Udvikling           Projektleder

        Svendborg Kommune              Vivienne     Ottosen      Myndighedsafd.                  Konsulent

        Svendborg Kommune              Bjørn       Pedersen      Borgerservice                  Afdelingsleder

        Svendborg kommune              Marianne     Wedderkopp     Borgerservice                  Borgerservicechef

        Svendborg Kommune              Bo        Svendsen-Tune   IT-afdelingen                  IT-Konsulent

        Svendborg Kommune              David       Schwartz Møller  IT-Kontoret                   IT-Konsulent

        Svendborg Kommune              Bjørn       Pedersen      Borgerservice                  Afdelingsleder

        Svendborg Kommune              Jørgen      Christensen    Svendborg IT                   IT-konsulent

        Svendborg Kommune              Jan        Larsen       Svendborg IT                   IT-konsulent

        Svendborg Kommune              Lisbeth      Dalhoff      Myndighedsafdelingen               Konsulent

        Syddjurs Kommune               Jon        Badstue Pedersen  Udvikling og projekt               Projektleder

        Syddjurs Kommune               Torben      Sørensen      Borgerservice                  Udviklingsansvarlig

        Syddjurs Kommune               Ole        Winther      Borgerservice                  Afdelingsleder

        Tabulex ApS                 Carlo       Lund                                Salgskonsulent

        Tabulex ApS                 Thomas      Brandt                               Salgskonsulent

        Tabulex ApS                 Stig       Korgaard                              Adm. Direktør

        Tårnby Kommune                Jane       Grundahl      Ydelsescentret                  Afdelingsleder

        Tårnby Kommune                Henrik      Wendt       Biblioteket                   Leder af Digital udvikling og Drift

        Tårnby Kommune                Liani       Andersen      Servicecentret                  Afdelingsleder

        Tårnby Kommune                Gitte       Roking       Servicecentret                  Stedfortræder
                                                                                             Side 18 af 20
Deltagerliste                                               Digitaliseringsmessen11                   27-09-2011
        Tårnby Kommune      Martin       Borch-Tersing    Servicecentret                  Assistent

        Tårnby Kommune      Steen Ejler    Olsen        IT-afdelingen                   IT-chef

        Tårnby Kommune      Martin       Jespersen      Organisations- og Personaleafdelingen       IT-koordinator

        Team Data Solutions A/S  Poul Skytte    Madsen                                 Adm. direktør

        Team Data Solutions A/S  Niels B.      Johansen                                Teknisk direktør / partner

        Team Data Solutions A/S  Egon        Bo                                   Senior konsulent

        Team Data Solutions A/S  Lars Hvalsø    Sørensen                                Software Engineer

        Team Data Solutions A/S  Martin       Califano                                Software Engineer

        Team Data Solutions A/S  Ulrik       Olsen                                 Software Engineer

        Team Data Solutions A/S  Mikkel       Petersen                                Software Engineer

        Team Data Solutions A/S  Jan        Rasmussen                               Senior konsulent

        Team Data Solutions A/S  David       Rytter                                 Software Engineer

        Team Online        Niels       Bækholm       Odense                      Kundekonsulent

        Team Online        Henning      Seiding       Odense                      Direktør

        Teknologisk Institut   Louise       Ojén

        Telenor          Rebecca      Veinø        Marketing Erhverv                 Projektleder

        Telenor          Lauge       Gejl         Public Account                  Key Account Manager

        Telenor          Karina       Hansborg-Sørensen  Public Account                  Key Account Manager

        Telenor          Michael Brüchle  Thordal       Centre of Excellence               Chefkonsulent

        Telenor A/S        Morten       Saaby        Marked                      Markedschef, Mobil Data

        Thisted Kommune      Jette       Ganzler Kristensen  IT-afdelingen                   Digitaliseringschef

        Thisted Kommune      Gitte Frøkjær   Pedersen       Borgerservice                   Borgerservicemedarbejder

        Thisted Kommune      Tina        Yde         Borgerservice                   Borgerservicemedarbejder

        Thisted Kommune      Lone Dandanell   Christensen     Borgerservice                   Borgerservicemedarbejder

        Thisted Kommune      Steen       Jensen        IT-afdelingen                   IT-konsulent

        Thisted Kommune      Sigrid       Rishøj        IT-afdelingen                   Digitaliseringsprojektleder

        Thisted Kommune      Mads        Laursen       IT-Afdelingen                   IT-supporter

        Tønder Kommune      Pia Høgh      Bertelsen      Borgerservice                   Koordinator

        Tønder Kommune      Anette       Jönsson       Borgerservice                   Borgerservicechef

        Tønder Kommune      Tove        Poulsen

        TOPRENT          Jan        Kjær Jørgensen    Støvsugere                    Leverandør

        Torshavn         Rókur       Tummasarson     Borgerservice                   Afdelingsleder

        Traen A/S         Leif        Henriksen      Salg og marketing                 Account Manager

        Traen A/S         Jørgen       Hedegård       Produktledelse                  Produktchef

        Traen A/S         Simon       Svarrer       Salg                       Salgs- og Marketingdirektør

        Traen A/S         Michael      Knudsen                                Produktchef

        Traen A/S         Cristina      Klein                                 Afdelingsleder

        Traen A/S         Martin       Sigaard                                Forretningsarkitekt

        Trapeze Group       Christian     Erikstrup                               Salgschef

        Trapeze Group       Malene       Miller                                 Salgassistent

        Udbetaling Danmark    Carsten      Bodal                                 Vicedirektør

        UNI-C           Lars Lomborg    Nielsen       Grundskoleafdelingen               Konsulent

        UNI-C           Mette       Østman        -                         Konsulent

        Vækstfonden        Søren Steen    Rasmussen                               Partner

        Vallensbæk Kommune    Annette      Fabricius      Borgerservice                   Afdelingsleder

        Vallensbæk Kommune    Micha       Linkimer       Borgerservice                   Borgerservicekonsulent

        Varde Kommune       Helle       Marquertsen     Borgerservice                   Borgerservicechef

        Varde Kommune       Anette       Lund         It-afdelinge                   ESDH-konsulent

        Varde Kommune       Lene        Warwick       Børn, Unge og Familie               Chef for Børn, Unge og Familie

        Varde Kommune       Lars Peter     Mosgaard       IT                        IT-chef

        Varde Kommune       Minja       Omanovic       Borgerservice                   Assistent

        varde kommune       Inger       Hansen        borgerservice                   teamleder

        Varde Kommune       Lone Thulsted   Christensen     Borgerservice                   Teamleder

        Varde Kommune       Bent Ole      Gelmer        Skoleafdelingen                  Skolechef

        Varde Kommune       Maiken       Schmiegelow     Social- og Handicapservice            Virksomhedsleder

        Varde Kommune       Frants Bilde    Kjeldsen       Ledelsesekretariatet               Sekretariatschef

        Varde Kommune       Pia Koch      Hauge        Plan, Kultur og Teknik              sekretariatschef

        Varde Kommune       Rune Christoffer  Olesen        Kommunikation og Udvikling            Udviklingskonsulent

        Varde Kommune       Henrik       Jensen        Staben Social og Sundhed             IT-Systemadministrator

        Varde Kommune       Jørgen       Nielbæk       Kommunikation og Udvikling            Udviklingschef

        Varde Kommune       Vibeke       Jensen        Ledelsessekretariatet               Udviklingskonsulent

        Varde Kommune       Erik        Schultz       Jobcenter                     Jobcenterchef

        Vejen Kommune       Jane        Ussing        Borgerservice                   Borgerservicechef

        Vejen Kommune       Jan        Blasius       Intern Service                  Udviklingskonsulent

        Vejen Kommune       Jan        Pedersen       IT-afdelingen                   IT-chef

        Vejen Kommune       Henrik       Flindt        It-afdelingen                   It-servicechef

        Vejen Kommune       Steen       Aldenborg      Jobcenter Vejen                  Chefkonsulent
                                                                                   Side 19 af 20
Deltagerliste                                              Digitaliseringsmessen11                   27-09-2011
        Vejen Kommune       Conni       Schwarts      Jobcenter Vejen                  Koordinator

        Vejen Kommune       Louise      Hansen       Jobcenter Vejen                  Koordinator

        Vejen Kommune       Phu        Van Nham      BUC, Beskæftigelses- og UdviklingsCenter      Centerleder

        Vejen Kommune       Mette       Hollænder      Intern Service - Sekretariat            ESDH-konsulent

        Vejle Kommune       Bente       Jessen       Skoleafdelingen                  Konsulent

        Vejle Kommune       Henning Aagaard  Jensen       Digitalisering og Analyse             Digitaliseringskonsulent

        Vejle Kommune       Yelva       Jensen       Myndighedsafdelingen, Velfærdsforvaltningen    Teamleder

        Vejle Kommune       Bjarke      Eriksen       Digitalisering- og Analyse             Analyse- og digitaliseringschef

        Vejle Kommune       Anne       Koba        Social- og Psykiatriafdelingen           Centerleder

        Vejle Kommune       Helle       Bertelsen      Social- og Psykiatriafdelingen           Centerleder

        Vejle Kommune       Birgit      Holm        Social- og Psykiatriafdelingen           Social- og Psykiatrichef

        Vejle Kommune       Malene Majlund  Fischer       Social- og Psykiatriafdelingen           Centerleder

        Vejle Kommune       Rolf Dalsgaard  Johansen      Velfærdsforvaltningen               Stabschef

        Vejle Kommune       Kasper      Wamberg       Digitalisering & Analyse              Konsulent

        Vejle Kommune       Kenneth      Jessen       Jobcenter Vejle                  Afdelingschef

        Vejle Kommune       Bjarne      Sinding       Jobcenter Vejle                  Udviklingskonsulent

        Vejle Kommune       Thomas      Majholt       Skoleafdelingen                  Praktikant

        Vejle Kommune       Jes Rønnow    Lungskov      Vejle Stadsarkiv                  dArkivar

        Vejle kommune       Hans       Aandstad-Sørensen  Skoleafdelingen                  Viceskolechef

        Vejle Kommune       Agnete      Moos        Digitalisering & Analyse              Digitaliseringskonsulent

        Vejle Kommune       Anne       Dyrberg       Digitalisering og Analyse             Konsulent

        Vejle Kommune       Pierre      Vassard       Myndighedsafdelingen, Velfærdsforvaltningen    Myndighedschef

        Vejle Kommune       Anne       Grønnegård     Velfærdsforvaltningen               Chefkonsulent

        Vejle Kommune       Bjarne      Falk        Teknik & Miljø Digital               Afdelingsleder

        Vejle Kommune       Søren       Jul         T&M Digital                    Projektleder

        Vejle Kommune       Annemette Lund  Rønning Andersen                            ESDH Controller

        Vesthimmerlands Kommune  Lene Juel     Petersen      Børn- og skoleforvaltningen            Proceskonsulent

        Vesthimmerlands Kommune  Lone       Broberg       Administrations- og IT-afdelingen         IT-teamleder

        Vesthimmerlands Kommune  Pia        Risgård       Administrations- og IT-afdelingen         Afdelingsleder

        Vesthimmerlands Kommune  Janne       Dinesen       Kommunikation                   Afdelingschef

        Vesthimmerlands Kommune  Kristina Friis  Hansen       Kommunikation                   Digitaliseringskonsulent

        Vesthimmerlands Kommune  Bjørn       Stålgren      Børne- og skoleforvaltningen            IT-konsulent

        Viborg Kommune      Christian     Aabo        It og Digitalisering                I-sikkerhedskoordinator

        Viborg Kommune      Claus       Dreier       Ledelsessekretariatet               Konsulent

        Viborg Kommune      Peter       Busk        IT og Digitalisering                It-projektleder

        Viborg Kommune      Bjørn       Mølgård       Job & velfærd                   konsulent

        Viborg Kommune      Benedicte     Wriedt       Ledelsessekretariatet               Chef

        Viborg Kommune      Erik       Sørensen      It og Digitalisering                It- og digitaliseringschef

        Viborg Kommune      Gitte       Pedersen      Borgerservice                   Overassistent

        Viborg Kommune      Anette      Jakobsen      Borgerservice                   Administrativ koordinator

        Viborg Kommune      Torben S.     Hansen       Borgerservice                   Afdelingsleder

        Virtual Lab ApS      Allan       Frikke Hansen    Esbjerg                      Direktør

        VMware          Helle       Mørup                                 Inside Systems Engineer

        Vordingborg Kommune    Leif       Mørch        IT-staben                     IT-projektleder

        Vordingborg Kommune    Flemming     Holm        IT-staben                     IT-projektleder

        Vordingborg Kommune    Jesper      Nielsen       IT-staben                     IT-chef

        Zaqsolutions       Peter       Schaadt                                Partner

        Zaqsolutions       John       Kjær Olesen                              Partner

                     Jens Ole     Henriksen                               Konsulent
                                                                                   Side 20 af 20

								
To top