ü - DOC by zhangyun

VIEWS: 8 PAGES: 9

									   Inledning

Kula är bland många fortfarande betraktad som en styrkegren. Men det är inte
bara styrka som behövs för att stöta långt. Snabbhet, teknik, spänst och
smidighet är väl så viktiga egenskaper.

På senare år har rotationstekniken blivit allt vanligare. Det innebär att ungdomar
som är snabba och har god kordinationsförmåga kan lyckas mycket bra i grenen.


   Hur håller man kulan?

Kulan skall vila mot basen av fingrarna,
inte nere i handflatan.
Fingrarna skall spreta lite runt kulan och
tummen skall vila mot sidan av kulan som
ett stöd.

OBS!
Spretar fingrarna för mycket runt kulan
är risken att man får allt tryck på ett par
fingrar vid utstöten, vilket kan orsaka
skador i de fingrarna.

Håller man fingrarna för tätt ihop är
risken stor att kulan ”glider av” antingen
neråt eller uppåt i utstöten vilket gör att
stöten blir misslyckad.

Kulan skall vila mot sidan av halsen
(inte för långt bak och inte för långt fram).
Detta är ganska individuellt. Man kommer
snabbt underfund med vad som känns
bekvämast.

Armbågen skall vara pararellt med marken.
Det är viktigt att armbågen inte ramlar ner
mot marken. Se till att tummen pekar
nedåt mot marken.
I kulstötning avnvänder man sig av två olika tekniker:
   Glidteknik
   Rotationsteknik

Bägge teknikerna indelas i två faser:
  Ansats
  Utstöt
   Glidteknik – ansats

Stå på höger fot vid den bakre ringkanten
med ryggen i kastriktningen (detta kan
variera beroende på hur lång man är mm).
Kastare som inte är så långa kan stå lite
längre in i ringen.
Kryp ihop genom att böja knä, höft och
rygg. Vänster arm hänger avslappnad rakt
ner. Vänster ben hålls i luften intill höger
ben.
Sänk tyngdpunkten ytterligare, fall bakåt
med höfterna utan att resa ryggen, skjut
vänster ben kraftfullt framåt i
stötriktningen och tryck ifrån med höger
ben (hälen är sist i).
Höger fot dras snabbt in under kroppen och
höger fot vrids motsols 45 – 90 grader.
Vänster arm hänger fortfarande passivt
nedåt.

Här är det också mycket viktigt att
överkroppen är ”låst” dvs att när man gör
vridningen med höger ben inte följer med
med överkroppen. Överkroppen skall alltså
fortfarande peka bakåt, från stötriktningen.
Vänster fot sätts i mot insidan av plankan
eller strax innanför, lite till vänster om
mitten.
Foten vrids om så att tårna pekar snett
framåt höger.
   Glidteknik – utstöt

Kroppens tyngdpunkt förskjuts framåt mot
vänster ben, samtidigt som ryggen reses
och höfterna roterar fram i stötriktningen.
Vänster arm slås kraftigt framåt-uppåt,
bröstkorgen följer med i framvridningen
och spänns upp.

Här är det mycket viktigt att armbågen
och axeln är rakt bakom kulan
Vänster arm har nu roterat runt och böjs in
för att blockera vidare rotation av
överkroppen. Höger arm sträcks samtidigt
som vänster ben sträcks.
Man fullföljer utstöten med en fullständig
utsträckning av kroppen.
Man skall sträva efter att ”titta över ett
staket”
Vid behov görs ett sk balanssteg (höger fot
sätts i med utsidan mot plankans insida och
vänster ben sträcks bakåt i ringen).

För vissa så känns detta självklart medan
för andra så passar det inte alls.
   Rotationsteknik – ansats

Kastaren står med böjda ben och krum
rygg med ryggen i kastriktningen och
fötterna nära ringkanten. Avståndet mellan
fötterna bör vara ca 40 cm men kan
variera.


Först görs en försväng åt höger så att
kroppen twistas lite. Twistningen sker
främst i axlarna så att kulan förs tillbaka.


Rotationen startar med en vridning av
överkroppen åt vänster samtidigt som det
sker en tyngdöverföring mot vänster fot.
Vänster arm hålls rakt ut åt sidan.

Vänster arm får aldrig vara före vänster
knä. Vänster knä leder rörelsen.
Kastaren roterar kring vänster fotblad
samtidigt som tyngdpunkten sänks och
förskjuts mot ringens mitt. Höger fot,
utåtvinklad, sveper i en vid båge runt
vänster fot.
Här gäller det att vara ”trög” i överkroppen
och se till att tyngdpunkten verkligen
flyttas över till vänster fot. Risken är
annars att man kraschar in i mitten och
ramlar ut åt vänster.

Höger fot sätts i lite framför ringens mitt
samtidigt som det sker en sänkning av
tyngdpunkten, genom en lätt böjning av
höger knä. Vänster arm hålls passiv, lätt
böjd framför kroppen. När höger fot sätts i
ska det ske på tå och så lätt som möjligtMed en snabb vridning av underkroppen
trycks vänster fot i vid ringens framkant.
Foten skall peka framåt för att skapa mesta
möjliga
förspänning i bålen.
Här gäller fortsättningsvis att
vara trög i överkroppen för att skapa
maximal bålspänning
   Rotationsteknik – utstöt

Vänster arm slås kraftfullt uppåt-framåt i
rotationsriktningen. Tyngdpunkten förskjuts
något framåt i stötriktningen.
Kraftig bensträckning med båda benen,
höger arm sträcks samtidigt som vänster
arm böjs in för att blockera vidare rotation
av kroppen.
Balansen återtas under ytterligare en
rotation i ringen, där först vänster ben
sträcks rakt mot mitten av ringen och man
sedan fortsätter att rotera med höger fot
samtidigt som vänster fot dras in mot
stjärten.
   Att tänka på!!

För att kunna ge kulan så hög fart      Använd lång väg, börja djupt ner och avsluta så
som möjligt i utstötsögonblicket        högt som möjligt.
                       Använd ben och rygg innan axel och arm arbetar
                       Arbeta så avspänt som möjligt
                       Mycket förspänning i slagläget
                       Utnyttja rotation av kroppen så mycket som
                        möjligt (rotationsteknik)
                       Höfterna i centrum av ringen hela tiden, nära
                        rotationscentrum, kroppstyngdpunkten i lodlinjen
                        (rotationsteknik)
Glidteknik
                       Börja så långt in i ringen att man efter
                        ansatssteget kommer med vänsterfoten fram till
                        stopplankan.
                       Ej snabbare ansats än att man hinner dra in
                        högerfoten under sig
                       Vid utstöten är höger axel högre än vänster axel
                        och vänster arm böjd intill kroppen.
                       Sträva efter att ”titta över högt staket” vid
                        utstöten
Rotationsteknik             Håll in kulan mot halsen genom att hålla armbågen
                    rakt ut från kroppen
                    Håll överkroppen lite lätt böjd under hela ansatsen
                    fram till utstöten
                    För attskapa rotation måste detta ske i början av
                    tvåfotsfasen
                    Behåll förspänningen under hela rotationen. Var
                    ”trög” i överkroppen.
                    Fortsätt kroppens rotation även under benens
                    sträckfas

   Vanliga problem och korrigeringsförslag

Det räcker inte att vara stark för att kunna stöta långt. En bra kulstötare måste
också vara snabb, aktionssnabb. Därför är det viktigt att träna snabba rörelser
och att teknikträna med lättare redskap. Ett vanligt tekniskt problem är att
kastaren inte använder benen i tillräcklig omfattning. Det kan bero på att man
stöter från ”raka ben” men också på att högerfoten inte kommer tillräckligt långt
in under kroppen.

   Glidteknik

För låga stötar         Dåligt tryck framåt med höften, bröstet hinner inte
                 spännas upp.
                 Kastaren ”genar” i sidled framåt vid utstöten.


För höga stötar         Dålig tyngdöverföring från vänster till höger ben.
                 Står för smalt mellan fötterna i utstöten.


För kort ansatssteg       Står på för rakt högerben.
                 Skjuter inte vänster ben tillräckligt hårt mot
                 plankan.
                 Faller inte tillräckligt bakåt i början av ansatsen


Stöter ut till höger       Kommer inte fram med höften
                 Vrider inte om högerfoten i ringens mitt


Stöter ut till vänster      Dålig balans i ansats och utstöt
                 Blockerar för dåligt med vänster arm


Svårt att stå kvar        För dålig eller sen vänsterbensträckning
                 Sträcker höger ben för tidigt.
   Rotationsteknik

Dålig fart framåt i ringen      Är inte tillräckligt mjuk i fotisättningarna utan
                   bromsar
                   Trycker inte på med höfterna in i mitten


Dålig rotation            Sätter inte tillräcklig fart i början av tvåfotsfasen
                   med frånskjut med högerbenet
                   Är inte tillräckligt vid med högerbenet i första
                   rotationen

Dålig acceleration i utstöten      Sen vänsterfotisättning
                    För hög tyngdpunkt när utstöten börjar
                    Utnyttjar inte bensträckningen
                    Roterar inte färdigt med höfterna innan utstöten


Svårt att stå kvar          För dålig eller sen vänsterbensträckning
                   Fortsätter inte att rotera i utstöten
                   Blir rörelsen för mycket linjär framåt blir det lätt
                   övertramp


Stöter ut till höger         För snabbt förstasteg så vänsterbenet kommer i
                   för tidigt i utstöten.
                För dålig balans, sänk tyngdpunkten
   Stödövningar – Glidteknik

   Stå i utgångsläge och glid
   med vänster fot iväg tills
   höger ben är sträckt och
   höger häl är i marken. Dra
   nu snabbt höger ben in
   under dig och vinkla in
   höger fot 45-90 grader
   under dig.   Upprepade riktiga glidsteg
   för att få ett snabbt steg
   och för att få högerfoten in
   under kroppen.
 Utstötsövningar där man
 övar tyngdöverföring från
 höger till vänster ben och
 avslutar med snabb och
 fullständig
 vänsterbensträckning
 Stödövningar – rotationsteknik

 Rotera runt på vänster fot
 (360 grader), utan
 tyngdpunktshöjning.
 Rotera på höger fot (180
 grader) med böjt högerknä
   Stå vänd i kastriktningen
   med vänster fot innanför
   ringen. Gör ett snabbt steg
   in i ringens mitt, rotera och
   stöt ut. Detta kallas också
   ”sydafrikan”
Att bli en bra kulstötare tar lång tid. Misströsta inte om träningen och resultaten
inte blir exakt som du har tänkt dig hela tiden.

Tänk också på att tekniska förändringar i ditt kulstötande i början kan göra att du
stöter kortare (pga att kroppen är van att stöta på ett annorlunda sätt), men på
längre sikt så kommer du att märka att dina stötar blir längre och då blir ju också
träningen och tävlingar mm roligare.

Glöm ej heller att en allsidig träning med mycket inslag av snabbhet, spänst,
smidighet är grunden för att du skall hålla dig skadefri och få ut så mycket som
möjligt av ditt kulstötande.

Lycka till!!!!

Bosse Johansson
Kasttränare
IK Orient, Uddevalla

								
To top