Websidor att kommentera by zhangyun

VIEWS: 14 PAGES: 31

									Namn          URL              Jacob      Slobodan
American Wind     http://www.awea.org/      God
                           Nilsson     Markovic för vindkraft med mycket info+
                                    hemsida
Energy Association http://www.bergey.com
Bergey Windpower                   information om Too much info, hardly to find then you
                           Intressant för
Co., the world's
BTM Consult Aps    http://www.btm.dk       småskalig till 1986 och fakta,consult företag, som bra u
                           BTM-C kom     mycket är ett danskt site, ganska arbe
canwea SmallWind http://www.smallwindenergy.c Inriktad mot        Canada was always interesting countr
            http://mainweb.hgo.se/projekt Kanadasligger CVIs hemsida "på teknikstår det på hemsi
Small Wind Turbines a/en/SmallWind.html
Centrum för                      "Just nu     mycket bra sida: is"! " samarbetes part
Vindkraftsinformatio /cvi.nsf
Danska         http://www.windpower.org/en/ Dansk sida      mycket info, många alternativ, krånglig
vindkraftindustri
De Montfort      core.htm
            http://www.iesd.dmu.ac.uk/wi som innehåller I can read this because this is like stud
                           Mycket fakta
            http://www.inforse.dk/europe/ om vindkraft.
University, Wind on nd_energy/table0.html
DIERET Course                     Grundläggand denna sida passar mig, bra blandning
Ren En         dieret/dieret.html
Dokumentation från http://www.naturvardsverket.s e förklaringar
                           Inte tillräcklig  mycket viktiga info: arbete, mål, miljö +
regionala
ELFORSK        e/sv/Nedre-
            http://www.elforsk.se     fakta. Svårt att
                           En bra       man kan hitta bra info men det tar tid a
EMD WindPRO      http://www.emd.dk       hemsida med
                           EMD erbjuder    typisk företag hemsida med: organisat
Energikunskap -    http://www.energikunskap.se/ länder med
                           Kan inte hitta   det går inte att öppna, då
Faktabas - Olika    web/otherapp/ekunskap.nsf - webplatsen.
Energimyndighetens http://www.energimyndighete Bra hemsida, ordning och reda på Internet, omfattande
Energy Crossroads n.se - vindkraft &
hemsida        http://www.energyxroads.com mängder av
                           Efter man sätt  tekniskt bra arbete och omfattande ma
A burning need to
Eolus Vind AB     http://www.eolusvind.com    filmerna på
                           Svenskt      Kommunal sidan, inga fel, men tråkigt
European Wind Day http://www.windday.eu        företag som
                           Trevlig      stort tänkande bakom, visar geografi,
Garrad Hassan -    http://www.garradhassan.co hemsida om      Company info, de om visa sitt arbete+
                           Garrad Hassan erbjuder experthjälpville vindkraft. Föret
Experts in wind
Great Plains      m
            http://www.windustry.org    Grundfakta om education page ++++
Windustry Project
Hannevind vindkraft http://hannevind.com       vindkraft.
                           Intressant     om du vill bygga, bra beräkningar++++
AB National
Idaho         http://www.inl.gov/wind/softw hemsida för
                           Detaljerade    typical universitet home page++
Laboratory - Idaho
International Energy are/
            http://www.ieawind.org     data om
                           En summering global vind tänkande +++++
Agency WindCenter, http://www.energy.iastate.edu av FoU och
Iowa Energy                      Hyfsad      anpassad sida om man vill fördjupa sig
            http://www.mnforsustain.org/ hemsida vad
Wind Energy Manual /renewable/wind/wem-
Net Energy from                    USA-inriktad   bra arbete bakom, dålig presentation+
Windpower
Open Directory -    windpower_tyner_g_net_ener sida med med
            http://www.dmoz.org/Science/ Mängder en     kortfattad, globalt lösningar++++
Science Technology Technology/Energy/Renewab länkar till
PowerOfWind.com http://powerofwind.org        Amerikansk    Current Issues+++++
Projekt Middelgrund http://www.universalwindoffsh sida som
                           Bolag som     dessa sidor är i min smak ++++
            http://www.crest.org/index.ht strävarbra att väldigt omfattande sida ++++
Renewable Energy ore.se/index.html          Några efter
Policy Project
Renewable Energy ml  http://www.ceere.org/rerl/publ dokument om
                           Lättlästa     This page is currently under constructio
Research Laboratory ications/published/community dokument om
Smålandsvind AB - http://www.smalandsvind.se Bolag som         Småland is my heart++++
Vindkraft i Småland http://www.vindenergi.org/drift utför bra
Svensk                        Mycket      very good++++
produktionsstatistik uppfolj.htm
Svensk         http://www.vindenergi.org   statistik bra
                           Mycket om     very good, can be better+++
vindkraftforskning
Svensk         http://www.svensk-       hemsida, lätt
                           Förmedling av Nyheter på bra sätt++++
vindkraftförening
Sveriges        vindkraft.org
            http://www.sero.se       information om about everything++++
                           Väldigt lite
energiföreningars
Svevind AB       http://www.svevind.se     fakta om
                           Lite men     company presentation++
Vindkraft,
The educational    http://www.educypedia.be/ed väsentlig och
                           Lite       scientific notation++
encyclopedia, wind ucation/physicsenergywind.ht tveksamma
Tore Wizelius artiklar http://www.helagotland.se/so Artiklarna     mycket fakta+++
om vindkraft                     Massor av
U.S. Department of k/?paper=&r=2554#Wizelius insända av bra dåligt från början, men mycket bra pres
            http://www.osti.gov/wind
Energy Wind of
US Department     http://www.eere.energy.gov/w dokument att
                           Bra hemsida    global site(U.S. energy) all about energ
Energy, Wind
Utility Wind      indandhydro/windpoweringa om vindkraft i
            http://www.uwig.org      Extremt      Global site (U.S. energy) all about ener
Integration Group                   långsam sida.
                           Redan gått
Vindstatistik Sverige http://www.vindenergi.org/driftuppfolj.htm igenom.Vindkraftforskning i fokus, rapport, stor
VIND 2007 - Svensk http://www.vind2007.se       Om man är     vind 2007, med många företag bakom
Vindkraftskonferens http://windeis.anl.gov/index.cf intresserad av Very big site with key word++
Wind Energy EIS                    Vindkraft i
PublicEnergy Statistics World Wide
Wind Information    m               USA. Statistik
                           Översikt     allt i en globalt bra projektering stor pot
            http://home.wxs.nl/~windsh/stats.html av varje lands energiproduktion från vindkraft. S
Wind Power--An     http://www.telosnet.com/wind Trevlig läsning old thinking about marketing--
Illustrated History of                om
Wind Slovakia     http://www.seps.sk/zp/fond/di Relativt     mycket fakta, inga konkreta handlingar
windenergy history eret/wind.htm
           http://www.ifb.uni-      mycket fakta
                          Mer lättläst   På ett eller annan sätt kommer man till
Vindkompaniet     stuttgart.de/~doerner/ewinde och kortfattad
           http://www.vindkompaniet.se Bra         ny kraft för framtid, bra presentation++
World Wind Energy http://www.wwindea.org      En mycket om
                          informationbra mycket bra, presentation med olika stil
AssociationTutoria (awea.org)
Wind Web WWEA http://www.awea.org/faq/       hemsida omdet man söker svar på. Mycket bra sida.
                          Lätt att hitta  mach better site guide+++
           http://www.windenergyworks.org/WEWBasics/tabid/66/Default.aspx power++
Wind Energy Works! Basics                       buy svår wind electric
                          Mycket kompakt text, now, att läsa, inget att rekommende
            Network           Mängder      very good site about everything, nice
EU India Wind Energyhttp://www.euindiawind.net/index.asp med kontaktinformation till alla möjliga sortersim
VindGIS        http://www.gis.lst.se/vind/            över Sverige, om man vill kan man gå
                          Detaljerade kartormycket bra, omfattande, allt i ett: from
Vattenfall      www.vattenfall.se       En av
Eon          www.eon.com          Sveriges
                          En av
Fortum        www.fortum.se         Sveriges
                          En av
Second Wind      http://www.secondwind.com/ Sveriges      Very good
world, wind, energy http://www.world-wind-energy.info/       technological site
                                  allt i ett +++++
           http://www.windtech-international.com/component/option,com_weblinks/catid,25/Itemid
Wind tech international                       You can find info about international coo
ABB                                 abb:s
           http://www.abb.com/ProductGuide/Alphabetical.aspx site +++
renewable energy world                       turbine companies++
           http://www.renewable-energy-world.com/display_article/272821/121/ARTCL/none/WIN
siemens                               how stuff works
           http://media.howstuffworks.com/siemens-corporation/video/wind-power-the-world-s-fa-2
             http://www.indianwindpower.com/
             http://www.world-wind-energy.info/

Stattkraft        http://www.statkraft.no/pub/vindkraft/kor
             t_forklart/index.asp
Dynawind         http://www.dynawind.se/
             http://www.bwea.com/offshore/
The British Wind Energy Association
Arise Windpower AB www.arisewindpower.se
Slättens vind       www.slattensvind.nu

Stena Renewable      www.stenarenewable.se

Rädda           www.raddahallandskusten.se
Hallandskusten
WinWinD          www.winwind.fi

University of Illinois  https://netfiles.uiuc.edu/mragheb/www/
             NPRE%20498WP%20Wind%20Power
             www.nofuel.org
             www.risoe.dk

             http://www.windplatform.eu/
             http://www.skf.com/portal/skf/
             http://www.winddata.com/
             home/industries?contentId=2
Vindkraft i Skåne     http://www.ek-
             skane.se/files/skanes_energiting_2007/
Winddata         http://www.winddata.com/
Vindstatistik       http://www.vindstat.nu/
Naturskyddsförening    http://www.snf.se/verksamhet
en energi
O2            /energi/vindkraft.htm
             http://www.o2.se
Bonnet          http://www.bonnet.se/websho
offshorewind       p/files/vindkraft.pdf
             http://www.offshorewind.net/
             www.svenskenergi.se

Eons hemsida       www.eon.se
vattenfalls hemsida    www.vattenfall.se
westas vind        www.vestas.se
liten vindkraft      www.litenvindkraft.se
Driftuppföljning    www.vindstat.nu
vindkraft DK -
Hornsrev        http://www.hornsrev.dk/Engel
Environmental     http://www.favonius.se/vindkraft.php
            sk/Miljoeforhold/uk-
sida om hur vindkraft fungerar
off-wind website    Concerted Action on Offshore Wind Energy in Europe
Winddata        http://www.winddata.com/
          Daniel Karlsson Alfred          Robert      Johan Zakrisson
          Amerikansk     Johanssonmed Klasson
                    Proffs sida,     Stor sida     Bra och full med
          sammanslutning fokus på ekonomi, nyhetsbrev
          Sida för      Försäljning av    Minikraftverk   fakta. Lite rörig
                                        Bra om man
          försäljning avmed vindkraftverk <10 hobbygrejor
          Konsultfirma    Konsultbolag inom Fet dansk       behöver veta nått
                                        företag vars
          Generell mot
          inriktning sida   vindkraft, info
                    Mycket bra      konsultfirma
                               Kanadensisk    hemsida inte
                                        Mycket bra och
          förmarknadsförin om smådatabas
          Svenskt centrum Svensk          vindkraftförenin intressant
                               Kort enkel info Trevlig
          för
          Dansk        med svenska
                    Dansk sida med    samt bra info
                               Här finns allt  länksammling,
                                        Samling av
          vindkraftssamma ouppdaterad
          Allehanda      Fakta späckat     Träningsprogra danmarks största
                                        Kul och lärorik
          Fakta sida med online kurs med
          Svensk                           Sida Något
                    Mycket fakta om m ser taffligt ut sida. full av rörig
                               kunde inte
          vindkraftsdata   förnyelsebar
          Naturvårderket, Dokument från       öppna länkenom intressant fakta.
                               Här finns allt  Bra sida där man
          info om bla
          Elnätsbolags    lokal konferenser miljömål riktlinjer kan läsa om vad
                    Länkar till      Svenska      Elforsk har stor
          samanslutning    http://www.vinden elföratags
          Konsultfirna med Danskt          Dataprogram    betydelse för den
                                        Kul med en aktör
          mjukvaruframställ konsult/projekterin
det går inte att öppna, då       Länk funkade ej.            på marknaden.
                                        fakta om vad som
                    http://www.energik Lite av allt som händer i Sverige
          Statlig myndighet Energimyndighete             Nationell
                               Tråkig modern expertmyndighet
          med inriktning på ns huvudsida, bra rör energi och
          Fokus på energi Amerikans                  Film om USAs
          användandet och dokumentärfilm
          Exploateringsföre svenskt företag     vindkraftkonsultf möjligheter att
                               propaganda    Förtag som säljer
          tag i
          Marknadsföring som etablerar och irma i Sverige
                    Hemsida för EUs Europeiska       och konsulterar på
                                        Vindkraftens dag.
          av vindkraftens
          Konsultfirma    vind dag 15 juni
                    Brittiskt företag   vinddagen
                               konsult      Inte så spännande
                                        Stor aktör på
          Lätt begriplig sida med mer än 200 Info och guider marknaden. Kul
                    Amerikanskt               Ännu en
          om vindkraft från nätverk tillverkar
          Svensk tillverkare svensk för       Svensk      organisation som
                                        Väldigt oproffsig
          av gårdsverk
          Data över      av småskaliga
                    Amerikansk      vindkraftverk
                               Excellbaserade hemsida. Mindre
                                        Verkar vara en
          vindkraftverkens avancerad
          Samanställings   mossig dåligt     rapporter och
                               Material från   intressant sida där
                                        IEAs
          Sida med lathund Iwoa wind energy olika
          sida med info om uppdaterad sida     Grundläggande vindkraftssida
                                        Publikation från
                    Rapport bra
          för planering av manual, somoch
 ra arbete bakom, dålig presentation+             info
                               Almännt och lite Iowa
                                        Rapport från
          Sammanställning avhandlardatabas kostnadsberäkni Minnisota
                    Sökning i       Stor       intressant
          s med länkar till på vindkraft. sida länksamling
          Sida för att    Propaganda      lite småfakta   länksammling med
                                        propagandasida
          marknadsföra
          Svensk exploatör för ut tvinga fram ingen höjdare
                    Hemsida för det    Ganska ung    Bra inte tillför
                                        somoch intressant
                               lite om förnybar sida ominte någon
          med inriktning på företag som fond konsultfirma
          Sida med listade Amerikansk                 Hittade
                    Lättlästa faktablad energi men lite vindrelaterad
          delstatsrapporter som syftar till att
          Sida för                 Energi till    några bra länkar.
                    Smålänningar kan pengar
          vindkrafts med om vindkraft, att
          Elproducent                vindkraft     Dåligt uppdaterad
                                        Litet företag. Tillför
                    Har med!!       Forskningsproje inget speciellt till
          vindkraft somöver domredan hittat till energiföretag
          Driftstatestik                       Mycket bra sida
          Vindkraftsintrese denna sida,för
          enskilda                 Forskningsproje där ovan
                    Huvudsida hade kt rapporter       Se det mästa
          nternas
          Ideell förening   vindforsk med
                    svensk        kt rapporter
                               Svenska      Svårt att få ut
                               här finns inget Mest av
          med ambition att vindkraftförening, vindkraftförenin någotför intresse
          Ideell förening   Sveriges
          branch stödjande Energiföreningars direkten
          Norrlänsk      svenskt företag    bara       medlemmar. läsa
                                        Intressant att
          vindkraftsprojektö som jobbar med
          Teknikbeskrivnin Kunskapssökning vindkraftprojektö om ett
                               Bra Länksida   Enorm
          gar av olikaTore i databas på info lite olika
          Notiser om     Artikel sök på             länksammling.
                                        21 intressanta
          Sammanställins Tore Wizelius
          Wizelius      Sökmotor för     tidningsartiklar tidningsartiklar och
                               sökning bland   Portal med väldigt
          sida över olika   vetenskapligt
          Sammanställand Statligt          publikationer
                               USA        många och
                                        Amerikanskt
          e branschsida för amerikanskt
          Inget nytt under Intresseorganisati energimyndighe program med
                               ingen direkt info Många trevliga
          solen på denna on som jobbar
          Se ovan       Se 31.        några       länkar. Tråkig
                                        se nummer
                               Årsstatistik mm för vindkraft 31.
          Branch       Hemsida för      endast info om Bara information
          expo/konferens i Svenska
          Mål och policies Statlig amerikansk konferens
          Driftstatestik              Kartor över    Länkar svenska
                                        om dentill en del
          för
          sammanställd    hemsida        lite statistik om intressanta
                               vindresurser i installerad produktion av världens och med 2006
                                        Bra sammanställning
                    Internationell statistik på hur mycket vindkraft el det produceras fram tillelproduktion från vi
          Nu och då tid.              Historia nutid  Intressant sida.
          Vindkraftverkens             och utopi     Trevligt avbrott
         Blandat historia,             lite statistik om Intressant text.
         fakta, teorier om
         Ett sycke       tysk universitets  installerad
                               Lite enkel    Kul speciellt
                                        Inte historisk
         vindkraft historia,
         Projektleverantör   svenskt historia
                    sida, liteföretag  historia fattig
                               kan ej öppna   läsning. Inte
                                        Ännu ett svenskt
         inom planering,
         Sammanhållen
         Informativ sida    world wind med             Många som vill ha
                    som jobbarenergy länken an nån företag länkar. Inte
                               info om
         portal sida förmed
         med korta
         Organisation                konstruktion och Bra och mycket info i många infallsvinklar
                    associaiton, en Energy Associations speciellt trevlig sida med mycket bra fakta på/av vind
                    American Wind    Stor sida     sida med mycket
         fokus på utökat
         Projekt för                nyhetsbrev lite argument ochinformativ sida övertyga skeptiker mha
                               ingen teknik   Inte särskillt fakta. Försöker
                    Promotionsida för vindkraft, mycket om fördelar med vindkraft
         samarbete mellan
         Kartbaserat                         Bra sida full med fakta.
                               ger inte mig så mycket, organisationssidaKul fart på/göra konkurrenskr
                    Samarbetsprojekt mellan EU och Indien som har till uppgift att få att läsa om ett annat land
         planeringsverktyg              Sverige där man Kul kan hitta data på uppförda verk. Sidan är ej uppd
                                        bla intressant
                    Interaktiv karta överkarta med olika skikt och annorlunda sida
u can find info about international cooperation+++

bine companies++
         Under pröva själv
         finns en lite kul
                                       Bweas tillhavssida.
                                       Mycket fakta
Emma Jönsson Fredrik Osbeck Jonas Eriksson Per Svantesson          Simon Norin
Informationscent Amerikansk !!,   Amerikanska    Bra sida för     American Wind
er - vindkraft
Amerikanskt    nyhetsbrevet
          Amerikansk,             Bra info för dock
                   vind och energi allmän info. den
                   Vindkraft för              Energy snurror
                                       Mindre
företag -
Oberoende     1Kw,
          Dansk       mindre
                   Konsultföretag  som tänkt sätta
                            Endast en       på 1-10kw. se
                                       går bara att
konsultfirma
Kanadensisk    konsultfirma,
          Kanadensiska   inom energy
                   small       presentation av
                            Innehåller en     innehållet av
                                       Lite fackta och
informationssida vindenergi
Svenskt      Svensksida,    home, olika sida utförlig handbok
                   en svenska sätt kommer ej in på     priser etc. i
                                       Rikligt med
Informationssida mycket info av
centrum för    Danska      med mycket
                   Dansk intresse sidan ett
                            Finns         information.
                                       Danish Wind
från Dansk
Jättebra      vindkrafts
          Engeksk      organisation,
                   teroi läs om   intressantnästan
                            Här finns       Industry vindar
                                       Om hur
kurshemsida om vindkraftskurs. detta!!
Övergripande    Blandat      innehåller    allt! Ombra sida.
                            Mycket        uppstår och lite
                                       Samlad kompott
sida om      förnyelsebart, på frågeställningen Innehåller fakta
Naturvårdsverke Konferensmateri Naturvårdsverket Branschinformati      med fina bilder:
                                       Dokumentatione
ts sida med
Hemsida för    al om planering dokument från
          gå på sök     Svenska      on, konferenser
                            Man måste       rna innehåller
                                       Projektarbeten,
svenska
Kunsultfirma    publikation -
          mjukvaru     Danskt företag beställa alla
                   elföretagens   Här kan man      forskning,
                                       Demoverision
Informationssida företag,allmänt. som tillverkar
inom        endast har funk FÅR EJ ATT     ladda ner en
                            Kan ej öppnas.    av WindPRO
                                       går ej att gå in
om svensk              FUNGERA!!
Vindkarteringen kräver sökning Energimyndighet Allmän            på!!! mycket att
                                       finns
av Hans
Film                 Amerikansk sida informationssajt.
          på vindkraft- en en
          en film, 54min           Länksida       läsa om ochfrån
                                       Filmsnuttar
Projekterar,    25$ + frakt
          Bolag, ingen   som beskriver
                   Företag i Sverige Bra sajt, finns    en att se deras
                                       Kul
uppför och
Infosida om    direkt info om
          Europeiska    Lite projekterar info om många
                   somnätt sida   Fina bilder på    Fina bilder…
                                       kommande och
'European wind vinddagen 15
Konsultfirma    Konsult,     som skapats för vindkraftverk.
                   Programvaror till Vindindex m.m.    Stor
med expertis
Nätverk med    mjukvarutillverka design för
          funkade aldrig  Hjälper      Dock en
                            Bra vägledning    internationell
                                       Allmän fakta,
mål att förmedla för mej….
Tillverkare av   Småskalig     föreningar och
                   Sida om små    om man för
                            Reklam har      USA-inriktad,
                                       Försäljning av
småskalig
Mjukvaruutveckl tillverkare,
          Idaho & Utah,   vindkraft. Känns småskaliga
                   Mycket av varan Jämnförelser      småskaliga att
                                       Programvara
are
Internationellt  Weibull
          Under wind    effektkurvor/diag mellan olika i
                   Mycket innehåll, Vindkraften      ladda hem.
                                       Inte så
samarbete för
Välgjord      information finn man skulle på
          Iowa energi    Finns med     världen, mer
                            Har Iowa       informationsrik
                                       hyfsad
          2002, rapport
"Handbok" över centerallmänt
Rapport om              dokument av vindkraft än
                   Analysering   En ingående      vindenergi
                                       avkastningen
Nätregister över om energi, Part det amerikanska intressant analys
nettoenergin    Länksamling, en Länkar i massor Ytterliggare 2      för massa bra
                                       en nätenergi
                   Sida som AWEA miljoner länkar...
sidor relaterade del finns denna som länkas
Kampanjsida för AWEA sida,               Grundläggande     att ha och fakta
                                       myter länkar
vindkraft!     mest om bolaget vill framhäva är i fakta som ej ger
Projekthemsida, allabout wind    Middelgrund    Företag som      tex :)
                                       offshore
Projekthemsida bakom
ingående om    cool olje     rampljuset! sida utvecklar
                   Amerikansk    Dåligt upplägg    inte särskilt
Faktablad över en del rapporter, som vill
för förnyelsebar konsumtions     företagssida   på sidan.
                            Grundläggande     uppdaterade
                                       faktablad tar
vindkraft ioch
Projektör     ex utfall av
          Energiföretag   som
                   Företagssida   info och lite till,
                            Ingen fakta.     upp det
                                       liten enkel
förvaltare av   finns nedan igen som planerar
Produktionsstati som har       Forsknings och Mycket bra        hemsida från
                                       vindstatistik
stik vindkraft
Vindforsk -    vindforsk, sida  bidrag och lite
                   Samma som     webdatabas som
                            Nyhetsrapporter    månad för
                                       driftstatistik
grundläggande om forskning
Ideeell och    inget direkt   ovan gällande
                   Vindkraftförening om svensk
                            Organsisation     svensk
                                       ointressant
politisk obunden förutom länkar . förlagd i Sverige, som ordnar sida
Främjar      Inget utom länk Användarvänlig Föregående         sero
användning av till svensk-inte
Projektering,   Projektör,    hemsida som
                   Utveckling,    är en
                            Projektteringsför   vindkraftsektion
                                       de projekterar i
planering och
Encyklopedisk mycke teknik
          Länksida,     projektering och etag som utför
                   Massa       Ytterliggare en    norrland och här
                                       Rörigt! välj
     på 'wind många kring
sökningav/om
Artiklar      artiklar teknik  länksidor.. Diss sida med en
                   Tore Wizelius   Gotlandsblaskan    kategoristora
                                       artiklar: inom
Sökmotor över vindkraft, sidan, information, om ? sökmotor för
Tore Wizelius   sökning i ej   vindkraft, teknik En          händelser med
                                       en massa
dokument/rappo många
Program för mer Offeciel       och en dålig
                   Vindkraftsprojekt allt inom
                            Amerikansk      publicerade
                                       vindkraft
vindkraft i USA myndighet sida, ering i USA,
Forum för     Lobby o politik  Förening,     "propageringssid
                            Organisation
                            Här finns mycket   amerika:
                                       info om
                   organisation   som
samhällsintegrer Statistik över producerad vindel i sverige.har i
                   seminarier,
Vindstatistik över de svenska vindkraftverken     bra          vindteknologin i
                                       statistik
Vindkraftskonfer Konferens info rapporter,
                   vindkraftskonfer Info och        konferensinform
ens över
Guide                Miljöproblem få EIStabell som
          politisk påverkn, enser svår attoch uppföljning på
                            En dokument,     ation gav
                                       tråkig
          Visar produktion lite annat om
          inder vind
vindenergi vindstatistik energi av vindel om just ett stort
Internationell            Handlar (MW)   visar många av    ingenting
                                       ger uppdaterad vindenergistatistik wo
Vindkraftens    information om utvecklig och
                   trevlig sida där En gubbe från     vindkraftsutveck
historia      vindkraften    historia och   Colorado som     lingens historia
Vindenergi     utförlig      Förnyelsebar    Text som tar upp allmän info med
Vindkraftens    beskrivning av
          länkar men     energi, beskriver lite om det mesta korta
                    Milstolpar och   Nostalgi, lite om en historisk
historia -inriktat ingen info 2sid
Företag      Projektör,     annan historia, vindkraftens
                    Vinkompaniet    Företag, finns  vandring med
                                      Liten enkel och
                             Får om ett tiotal mycket info
på projektering, faktablad i PDF Ab, företag inom info ej upp sidan. bra sida. men
Plattform för   under: vind     Ej tillgänglig
Bra information energy som 1:an,071002 det
                    Går in resourses Amatörinformation. särskilt
internationellt om det mesta som rör vindkraft
          samma        unde på      Propaganda som ej Många länkar till lättläst.
                    info, områdena Kort info om
          USA, mest politiskflesta som funkar vindkraft ?
Propaganda för vindkraft        Amerikans sida borde kunna      olika förklaringar till hur och varför vin
          mest politik info, möte vill upplysa Här finns Indien Indiens installerade vinkraftskapacite
Sammarbete mellan europeisk och som o disskution vindkraft ibra
                    Nätverk för
                    indisk vindkraftsindustri
GIS-data                företag,
                    Projekteringsver kartor över     kul med kartorna valbara lager
          cool "karta" med olika "teman" vinkraftverk,kraftlednigar och annat som som kan visa uppfö
                    ktyg för
Nystartat
vindkraftsföretag
Ekonomisk
förening med
Bolag i Stena-
koncernen alla
Det är inte som
som är positiva
Vindkraftslevera
ntör
Kurshemsida

          Dansk resarch
          center ktring
          Om lager &
          växelådor,                        softwares,
                                       databas.
Selma Najar   Per Sjöberg Ingrid Edman Hilda Malm Jimmy Boman Jonas
enkel och    Bra länkar,   Trevligt att                   Ok, men
                         Informations Den delen jag Revelj
detaljerad
relevanta    faktablad.
        Säljare av    Ok, kan
                 manbra med stin sida
                         Mindre     tyckte var sida plottrig och
                                 Intressant    Även denna
information
dålig layout  småskalig
        Utvecklings   mkt enda som vindkraftver om småett
                 Det       Rådgivnings BTM är       plottrig och
                                         Typisk
ge inte lust
cost      och om
        Info       är bra är nog firma för val konsultföretag företagssida,
                 Sidan med    Vindkrafts En sida om      Smart, lätt att
calculator   småskalig
        Bra länkar,   mersida, deras rådgivning småvindkraftver hitta inteoch
                 Ok till för   Bra länk    Denna      Bra, på
perfekt för   faktablad mm. faktablad är
        Bästa      Mycket bra    guide.
                         Bra info    hemsidan är in värst lätt
                                 Om man går    Snygg,
oss och
kort      hemsidan. Bra sida. Synd att angående på fliken "Know att hitta på,
        Väldigt     Otroligt bra   Beräknings En trevlig      Oproff.
sammanfata
webbsidan    ingående info. sida med
        Bra info om   Mycket bra    program för uppbyggd
                         Historia    En hemsida    Ganska
                                         Känns väldigt
innehåller
det är mer   alla förnybara sida. Även
        Info om              samt jämför med en hel del billig, nästan
                 Lättöverskådli Läs om      Innehåller    Snygg och
politisk snack
No comment   vindkraftkonfer g sida.
        Sv.kraftnät -  Ok, trevliga   konferanser dokument fakta enkel, inte
                         Forskning Innehåller från Ger ingen
!!!
bra       Vindkraftkonsu sammanfattni som
        info om el,   Inte speciellt Windpro     om forskning
                                 EMD är ett    klar bild med
                                         Ett
introduktion
kunde inte   lter,
        se        Kan ej öppna. mm fakta inom
                 relevant,    Enkelt     Innerhåller   mjukvaroföre
                                         Kort och
öppnas     Energimyndigh Bra, intressant och frågor översiktlig
        Bra dokument           Hitta de    Mycket      Ok, får helt
                                         konsiv, ut de
relevanta    och länkar.
        Filmsnuttar   inforamtion.
                 Intressant o   senaste
                         Kritisk    informationsrik dom vill på
                                 Denna sidan   Trailer på en
dokumentäre
No comment   från en film   viktigt men   gransknings handlar omär
        Projekteringsfö Ej intressant. Svenskt      Eulos vind    förnybarener
                                         Inte mycke
!!!       retag.
        Evenemang    För lite     etableringsf ett företag som om vindkraft,
                         Promote    Denna sidan   Allmän info
                         Mångfasset handlar omett om den
        mm. Lite info. informationger sida för
        Vindkraftkonsu Hemsidan             Hassan är    Bara företags
        lt, program
        Div info om   När så skulle erad
                 inte jagmkt   Ideéll     internationelt
                                 Denna sidan   info, aldrig
                                         Fick
        Bra hemsida Finns mig
Kommersiell vindkraft. Icke klicka inte mkt organisation erbjuder är igång denna
                         Säljer     Hannevind    Tillverkare av
        Beräkningar, information på gårdsvindkr ett företag som mindre verk,
företag som småskaliga      Finns inte så Olika       Innerhåller   Data för verk
        vindros,
        Rapporter,    mkt info på
                 Bra,       beräkningsp information och i området
                         Forskning, På denna sidan Mest
        rörigt. bra
        Oerhört     intressant.   Informations finner man
                 Mkt informativ medlem      Innehåller    konferens
                                         Mycke bra,
intressant   info om det
        Förespråkare och Rörigt      sida tekniskt mycket sidan
                         Svår      Denna      kort och
                                         Allmän info
men specifikt för miljön i
        Länksida.    Ok                        En vindkraft
                         orienterad. innerhåller en om bra
                         Utmärkt    Denna sidan
        Väldigt bra.
        Allmän info,   Litar inte på          Det som ett
                         samling av består avär
                         Den               länksamling
                                         Bra, kortfakta
No comment USA. Projekterings-, informationen. ultimata
                 Trevlig och   Utvecklar   intressant wind om vindkraft
                                 Universal i   Står mest om
!!!       utvärderingför lättläst info om vindkraftpar offshore jobbar bolaget som
        Energisida    Artikeln "Wind Förnyelseba Innerhåller inte Här kan man
        med bra
        Energisida.   energy aktuellt ra
                 Inte så for   Vindforskni som mycket. är hitta bra
                                 Denna sidan   En del
        El- fakta
        Div och om    för mig mkt
                 Inte så     ngssida.
                         Vill      väldigt
                                 Innerhåller inte meterial och
                                         Energibolag
        projekteringsfö info på en
        Driftinfo om   Kan vara     producera så mycket
                         Stödjs av   Denna sidan   som
länken     alla verk i
        Rapporter,    ok källa att
                 Kan vara en   Elforsk. för innerhåller ett Står mycket
                         Program    Innerhåller
                 Inte mkt fakta vindkraftfors antal rapporter om
forskningspr driftuppföljning ok källa att
inget      Svensk              Ideell och   Det enda som Länkar
energiförenin Bra kontakter, Deras sidan, Energiföreni var intressant En länk till
intressant !! vindkraftföreni på deninfo om politiskt      Sidan innehäll
g : bra
inget      länkar till
        Projekteringsfö vindkraft vill
                 Om man      ng som
                         svår      Svevind arbetar svensk-
                                 inte mycket,   Projekterar
speciellt på retag,
bra svar !!   Bra länkar till hitta träffar orienterad. med utveckling, inom av
                 Många      Toppensida Denna sidan     Länkar
konkreta    div.
        Artiklar om   på ämnet men för
                 Intressanta           innerhåller
                         Intressant Innerhåller     blandad med
                                         En sida
        Wizelius. lite och roliga
        Söksystem,    Väl       läsning från massor avsidan artiklar om
                         Sökmotor    På denna     Söksida,
        krångligt. i
        Vindkraft    uppdaterad
                 Inte så     för vindkraft. kan man göra mycket
                         Amerikans Innerhåller      Officiell
        Organisation. intressant för vindkraftsid information en myndighets
        USA.       Väl       Förnyeseba Innerhåller om Mycke politik
                 verk i Sverige, r energi            och lobby
        Kompliceradalla uppdaterad som nr 31. som hel del som nr 31 statestik över den producera
        Driftinfo om           Samma
                 Samma sida förklaringar. Samma 31        Lite
        Om en      Hittar bara   Konferanser Finns ingen     Info om en
        konferens.
        Program för   info om     Info ökning fakta baraen hel konferens
                 Inte speciellt mellan      Här finnsen
                                 Detta är     Mycket om
        vindkr.utveckli vindkraftproduktion, mål, mm.över vindproduktion i världen av vindel i MW
                         för översikt del
        Tabell länders bra. sida! Väl upplagd och samlad info. sida den politiska
bra statistikkälla        Bra       Bra      intressant    Produktion
inget      Vindkraft    Intressant, bra Brq       Intressant    Kort om info
intressant   historia, USA. sammanfattat! historiesökn läsning om       om vindkraft,
                 Mycket allmän Ok, men inte Svårsurfad Innehåller         Grundlig
          vindkraft   info. Om
                 Historia,     så väl
                          Ganska      sida. Himla massor med
                                   Historiasida Här kan man   beskrivning
                                                  Länkar
          historia
          mycket    viktiga årtal.
                 Projekteringsfö intressant
                          Ganska bra    fina ritningar läsa om de
                                   Tafatt och På denna sidan Projekterings
          reklam !!!!!
          bra källa   Världsorganisa information
                 retag vind. +   Bra, mkt     faktalös
                                   Bra både    Här man ladda företaginfo,
                                          kan kan man
                                          Innerhåller  Mycke
          innehåller
Många länkar till lättläst.   tion,info. Frågor,informativ. lättlästa svar på läsa kanmängdenfrånkunde gärna varit lite mer ing
                 Bra        Trevliga och info, som en sidafrågor mensamma som 1 i denna lista.
                          svar.      Känns      olikaom man
                                          mycket fakta.
                                          Här  i olika av
                                                  de alla andra
                 Blogg, lite info. Känns mycket det är viktigt attsatsa man övertyga, inte politisk informativ.
                                   Promotionsida de vindkraft. Fina video
                                          läsa kan
                                          Här försöker Amerikaskt,
          handlarom vinds egenskaper och hur som en kampanj och att omom på förnybara energi specielltinfo
                 Info om mella EU och indien, Indien. om utvecklingen ett vindkraft politik
                          Inte speciellt intressant.
                                   Mycket     Innerhåller av
                                          hitta
          handlar om samarbeteEUs sammarbete medväldigt kort och sammanfattad!!Mycke indien. Inte så mycket intre
                 Kartor över olika förhållanden, vind mark, mm
                                   Här kan jag fördriva timmar analys, karta, man kan greja och by
                                          web-baserat  Rolig olika kartor.
          handlar om vindkraftverknlägningar i hela Sverige:forutsätningar, boverktsmed alladet innehåller också VINDG
                Projekt i skåne
                Vinddata vid
                olika
                Avläsningar
                från de flesta
                Miljöinfo.
                Kooperativ
                vindkraft.
                Småskalig
                vindkraftverk
                Kartor över
                världen mm.
Anna           Martin Hector Gustav Karlsson Patrik Svensson
mycket bra om allt
Thorbjörnsson       byråkratisk och Informativ men     En bra hemsida
man vill veta om
Rolig sida där man    svåröverskådlig inte på djupet.
             Komplett sida   Dålig hemsida    med mycket info.
                                 Är inriktad mot
kan ladda ner
Några bra länkar,     om sida som
             En man letar    men intressant
                       Konsultföretag.   den amrikanska
                                 konsult företag
annars ingetden som riktar sig om Inte om småskalig där bra hemsida
Bra sida för vidare. en bra sida       Bra givande.     En man måste
vill köpa sigom våra man är
Intresssant ett                          om man har men
             en svenska sida vindkraft. på Gotland.sida med tänkt inte så uppdaterad.
                       Högskolan      En Informativ
svenska tycker
rolig, så         med mycket
             komplett sida              mycket länkar
                       Dansk branschorganisation förbra till
                                 En mycket vindkraft. Mycket bra info och bra upp
danskarna om sin
matematiskt och                          sida med det
             med mycketpå Dåligt uppbyggd sida. Likvärdig info på många andra sidor.
             studieguide               En ganska rörig
tekniskt om
Bra sammanfattning engelska, ej
             bra sida med    Informativ men    sida med en del
                                 Ganska
av flera sorters
Naturvårdsverkets     mycket       dåligt uppbyggd intressant och
             presentationer Rapporter/dokum Endast info. Om
syn på vindkraft är
Bra om svensk       från olika
             mest        entation om lokala olika vindkaft
                       Bara länk till    Ingen direkt info.
vindkraft. många
Här finns         publikationer om http://www.vinden Om vindkraftverk
             danskt       Data- och      Ingen direkt info.
verktyg lättläst planera konsultbolag
massa för att fakta, gick ej att öppna konsultföretag
                       Lättläst men     Om vindkraftverk
                                 kunde inte öppna
bra sida där man kan 2007-10-01
kanon, allt man vill   vindkartor för   väldigt lite info om denna känk
                       Lättläst men lite  Bra info med
Bra om Det är
vetafilm. svensk     hela om
             sida sverige på info om vindkraft. många artiklar
                       Reklam om film. Några
skrämmande hur vi
inget vidare       klimatotet i
             företag som    Inte givande alls. intressanta filmer
                       Privat företag.   Ett litet
informativ, bara om             "Vindens om
Mycket trevligt initiativ hjälper till med Ingen infodag" -
             Mest en sida              vindkraftsföretag.
                                 onfo. Om
av EU.
Inget vidare alls.    angående eu-
             konsultbolag    EWEA. Inte
                       Privat företag.   europas bra
                                 En ganska
Intressant om hur     med allt från
             ett ej                 en sida man vill
                       Inte så givande. sida omför dem
                       Huvudsakligen
             konsumentvänli om vindkraft för
vinden fungerar. som vinstdrivande
Hemsida för den               Privat företag som som är
                                 Ett litet
bra om det eget
vill köpa ett ska litet g sida om små säljer småskalig vindkraftsföretag.
             många       Fick inte      Amerikansk sida
gämföras vindkurvor. effektkurvor/diag programmet att
bra översikt över     en oerhört     Organ inom      medså mycket
                                 inte mycket info
världens vindkraft.
om Iowas vindkraft,                        bra info
             omfattande sida OECD för info från Iowa huvudsakligen om lagar, kostnader etc.
                       Amerikansk      info.om
inget vidare. att läsa. en omfattande Irrelevant info.
rörig, mastig                           mindrevindke´raft
                                 begränsad info.
många bra länkar     analys vidare till Dålig sida.men jag Bra sida med
             länkar av det   Sökportal
vidare.
inget vidare.       artikar och sidor tror ändå Google många länkar
             en propaganda Intresseorganisati Ganska
Intressant om                           detaljerad info.
             sida från AWEA on utan mkt info. begränsadinfo.
             en sida som    Privat företag
miljöpåverkan i över mest handlar om specialiserat på
helt ok, översikt     en amerikansk Inte givande.       Om projekt info.
                                 ganska lite stora
olika energilkällor
artikel om vindkraft. informationssida Gav inte något
             företag som               Inte så mycket
Ganska bra. med helt tillhandahåller
inget vidare,       företaget     nytt. så mkt info. info.
                       Inte         företagssida inte
ok länkar. den som
Kanon för         planerar är
             om man för     Intressanta foton mycket att ha
                       Bra vindstatistik  Bra sida om man
gillar statistik, mycket intresserad av
Bra om Vindforsk     om man är     Forskningsgrupp. en ha
                       och årsrapporter vill del statistik
intressant om svensk intresserad av
             svensk       Förutom någon
                       Branschorganisati vindkraftverk
                                 Ganska
klicka vidare till sero- vindkraftförening on. Inte
intresseförening.                         inte någon info.
             en komplett och Branschorganisati begränsad vidare
ungdomtillverkare av användarvänlig on. Dålig
Svensk den sidan är projektering,      Privat företag.   info.om ett
                                 info
vindkraftverk, helt ok planering ochtill Inte givande. till vindkraftverks
Spännande läsning     länkar vidare   Länkar vidare    väldigt mycket
om hur en turbin
skönt att det finns    artikar och sidor sidor av många vi info. bra artiklar
             artiklar och    Informativa     en del
motståndare också, länkar som
Krångligt.        söksida inom    artiklar från flera en sök sida som
                       Sökportal men jag
Bra, USAs         teknikområdet
             sida som hjälper tror ändå Google inte funkar så bra
                       Endast för den    en bra sida med
             oganisation som amerikanska etc. mycket dokument
energidepartement. till och
nja, mastig sida.              Branschforum     Många att läsa
kopia?          försöker är
             om man   hitta            Bra inte gick att
                       Inte så bra. rad 31.somsida om man
                       Hänvisar till
om en konferens,     intresserad av
             Mest en sida    Konferens som är vill ha statistik
                                 bara info om
ingetok sida alls. svar angående en
Helt vidare med      amerikansk sida irrelevant när man vindkraftsdagen
             statistik och   Inte givande.    inte så mycket att
             om vindkraft och Statistik som likaväl ha statistiksida
på vanlig frågor om och länkar vidare till varje land, rolig sida.kan läsas på Wikipedia.
häftigt med statistik   information om             Bra
Mycket bra om       en informativ   Inte givande.    En del bra info.
vindkraftshistoria!    sida om                 Om vindkraftens
tråkig sida!       en informativ
             enkel sia om    Ful hemsida och Ganska rörig
Lite om         och faktarik sida förmodligen mer sida vidare sida
             vindkraftens    Jättedålig.     Ingen
vinkraftshistoria,
om specifika       företag som är Privat företag      endast info antal
                                 info om ett om
vindkraftplaneringar,e inriktat på att
Kanonbra om       en         med lite info. Lite vindkraftsprojekt
                       Branschorganisati Mycket bra sida
             världsomspänna on med informativoch svar i info länk
                       Informativ frågor med bra denna
tekniken! Världigt från awea är bra. länk 1, men bramen inget på djupet.
Även denna sida     samma som
             ännu en                 bra sida
             amerikansk vindkraftverk känns orimliga, de både låter
                                 en vindkraftsförening
Deras försök att spräcka myter om sida Intresseorganisation utan mkt info. och stör om de är för nära män
             ett projekt startat
             av EU för att    Databas men endast men kontaktuppgifter läsa
                                 inte så bra annars.
Intressant om indiska vindkraftverk, inte så tekniskt informativ, med mycket vettigt atttill producenter osv. Oanv
             ett komplett
inget vidare bra.                        bra
             dataprogram om Databas för GIS-data. hemsida med ett program för vindkraftsprojek
Om det svenska
energiläget nu.     Länkar till några
             av dem största
             aktörerna på
             den svenska
              marknaden
Kontinuerlig
statistik om om
Bra rapporter
miljöpåverkan av sida om hur vindkraft fungerar
         off-wind website
         Winddata
Thomas Andersson     Emil Nilsson Hanna Norrman Dmitrijs          Johan Roger
Bra            Ett samfund Mest USA-         Guzs bare Informationen
                                 Nesten
Intressanta små verk.   Komplett sida inriktad. som
             som        Företag Finns    info om selve på hemsidan
                                 Webside til en Intressant för
                                         Första
liksröm          En sida som säljer små
             med        Konsultföretag. forhandler i
                                 Enkel      småskalig
                                         intrycket av
Bra fakta om       riktar sig
             En bra sida    Mest infoför
                      Bra sida om     webside til en Man tar upp
                                 Nyttig     "Centrum för
småskalig
Ok mkt länkar om     om mycket bra intresserade av webside med småskaliga
             En man är     Här finns mycket Veldig mye     Vindkraftsinfo
svenska,läroriko
Mkt bra lagar       Svensksida    En och länkar
             Dansk sida infosida med        info om om Eftersom
                                 Mye info
Mkt metrologi o      med både
             Studieguide    väldigt mycket
                      Mycket info men vindkraft i
                                 Et helt     Danmark är
                                         Denna sidan
vindkunskap, srora-
Riktigt bra om      på engelska, inte sida med
             Bra sida med Bra uppdaterad vindenergi-Informasjons täcker
                                         Förnyelsebar
småom beräkning av
Lite verk placering,   mycket
             Innehåller    mycket fakta bl.a websideom
                      Inte särskilt nyttig En side  om energi ligger i
                                         I dagsläget så
buller. Inga
Info om                   Inte Dokument vindkraftkonfe finns för lite
             presentationer sida.bra, men
             Svenska                Websiden til Bra sida, har
Vindkraftskonferense
Här hittar man               Inte så bra men Konsulentfirm lite bravarje.
             elföretagens länkar vidare till en
             Danskt                         En av sida
mjukvaran WindPro
Fungerar ej                 gick kan öppna a som driver för den som
             konsultbolag man ej attladda
             gick ej att              (klarte ikke å Fel på
Bra vindkarta, länkar   öppna 071003 varken 07-10-02 åpne
             Varierad     bra info om vad Webside til     hemsidan?
                                         En av de
Video Ja oljan tar slut  energistatistik som händer
             En        en film. Vill    denklimafilm. bättre av detta
                                 En svenske Sidor
Förnybart ex vind
Bra länkar Annars     Företag som uppmärksamma Firma som
             amerikansk    ett företag som           slag måste
                                         Eolus
mest om företaget
Propaganda Why      hjälper till med säljer tjänster
             En sida om    Inte mycket     driver med til projekterar
                                 Websiden    Kul sida med
                                         Företaget
Inte energy politik
windmkt att lära.     Konsultbolag användbar som den
             europeiska    ett företag info. Konsulentfirm seriöst
                                         Garrad
Företagsinfo
Tunn Om "kollektiv    som sysslar
             Ett ej      tillhandahåller
                      bra sida.      a som driver Ger en del
                                 En frivillig
vindkraft" USA vill
Bra info om man      vinstdrivande Grundläggande organisasjon information
             Konsumentvä Info om deras       Firma fra    Första
bygga ett för vindkr
Mjukvara litet verk    nlig sida där produkter. om
             Många       Användbar              Bra sida gör
                                 Kristianstad intrycket men
                                 En
beräkningar att lära
Rörigt o inget                          Websiden til Åter igen inte
             effektkurvor/di man vill se och forskningssen jag tyckeren
             IEA har      information
Bra på mkt om om     En bra ett
             skapat sida    länkar som visar vindavdelinge sida vars
                      ganska bra fakta En         Mycket
vindkraft
Om möjligheterna     för att få en   Inte mycket om En artikkel om Texten i
             Analys av det menså bra sida. manual/læreh intressant
 mkt länkar i USA
bygga vindkmen      amerikanska Omsida där man energiregnska helhet är bra
             En sida som En vindkraftens En side med En bra
Inget Ägandeskap
rörig. nytt Mkt USA av  länkar vidare kan hitta många linker til:
             En        Sida som eg     En       söksida föra
                                         "Powering
Beskrivning ett      propagerande bara visar på
             Sidan handlar bra sida om       støttesiden til stronger,
                                 Et svensk    Intressant
projektet Lite historik
Bra dokument om      mest om
             En        offshore-
                      Info om olika    selskap som sida där man
                                 En       En
vidförståelse ngt
Bra länkar för barn    omfattande
             Ett företag    förnybara
                      Viss bra fakta    uoversiktelig amerikansk
                                 Fakta om    Otroligt
och vuxna Bra
Allmänt om projekt i   som
             Ett företag    om bl.amycket
                      inte så       vindkraft og
                                 Energiselskap givande sida,
                                         En av de
småland o till Sv
Bla länkar hist      Här jobbar
             somkan man information. man som eier flere bättre
                      Bra sida om     Et svensk    Elforsk
fördjupning om
Bla kalender       hitta
             Är man      söker info omhitta forskningspro hemsida var
                      här kan man     Et svensk    Har inte
seminarier
Bra att känna till om            bra org men inte forskningspro mycket mer
             intresserad av olika rapporter
             Svensk                 Websiden til Bra sida men
nyheter o seminarium
Intresseförening,     vindkraftföreni så mycket bra
             Komplett och Bra sida med       Riksorganisas En tråkigt
                                 den Svenske lite sida avatt
politik
Om några parker      användarvänli info om bl.a
             Projektering, Företag som       Et av
                                 jonselskap   betydelse
                                         Inte så
Bra länkar, bilder    Länkar vidare Länkar till mycket som driver
             planering och planerar och       Webside med mycket
                                         Sidan
menfrån massmedia
Lite rörig        till artiklar och fakta men lite
             Artiklar och   Artiklar och     lenker tilmed innehåller en
                                 En side     Rolig sida
om vindkr bla Tore
Söksystem snårit     länkar som
             Sökmotor     insändare kan søkeresultater medhelt tokig
                      Bra att man     En søkemotor Inte
Mkt om USA        med inriktning söka efter om
             Information    Informerar      for søk av
                                 En       sida, här kan
                                         Denna sidan
ekonomi Rörigt
Spontant         om
             En        hur vindkraft kan informasjonss påstår sig
                      Organisation     En       Fel på
                                         Har tolkat
Bra koll på löget                         kan ta del av hemsidan? i
             organisation som vill skynda organisasjon31.
                      se rad nr där            denna sida
             Vindkrafts forskningssida31 manSe lenke nr. seminarier, rapporter och forskningspr
Bara om en gammal     Mest en sida En sida som        Websiden til Vind 2007 är
konferensUSA
Bra foton         om
             Amerikansk    handlar om ‖den den Svenske åretsdatasida,
                      En omfattande    Informasjonss En sida som
                                         Ren
Statistik för världen   sida som                En for     visar
                      Statistik om vindkraften världen över. vind
                      sida med info om ide side med statistikken over bruk av vindenergi i 30
                                         Nuvarande
             En Holländsk sida där statistisk om vindkraft världen över kan ses. Annars är det myck
Vidkraftshistoria USA   Bra sida som Bra sida med       En webside   Intressant
             illustrerar    vindkrafthistoria. om        sida som tar
Mkt info men tråkig   En mycket    Mycket fakta    En side med Mycket bra
tröttsam att läsa
Rolig illustrativ    tråkig och
            En historisk   men väldigt tjockt oversikt over: sida som tar
                     Lättläst sida med Litt      En lättläst
Projekteringsföretag sida där
historia        Vinkompaniet viktiga årtal och vindkrafthistor sida om
                     Företag som    Et selskap   En mycket
andelar iinte mkt
Nej gav vindkraft    AB är ett tyvärr projekterar och som
            Sidan är     En internationell (websiden
                              En tutorial  intressant
                                      Liknar sidan
                                      Viktiga inslag
förutom bra länkar teknik mycket bra sidasida med frågor flesta ikke) vindkraft. Bra.
Bra grundläggande inte tillgänglig organisation
            En        En som täcker definnessvar om för vadtycks
                               och     av AWEA
                              med områden inom vindkraft. Men mycket är tilläm
                              En webside   Sidan
            En sida som till+ propagande
                     En sida nuvarande problem för utbredningen av vindkraft
                              Sidende positiva sidorna
                              fram til EU- Sidan visar
Grundläggande vad vindkraft räckerbehandlar som lyfter som beskriver ha vissa med vindkraft. i Amerika. Me
            EIWEN      Ett vindkraftsamarbete
                              En side medEUIntressant
                              universitet   jobbar tillsammans genom att byta I
                                       och Indien.
Kul att de Indien på frammarshär ett nätverk där företag, Indiamellanmm knytningarnaLite fakta om vindkraft Iin
            Vindgis     Rolig sida bra verktyg för förutsättningarna för vindkraft på olika få en
                              VindGis - en sida av den
Bra karta över verg i Sverige är förmodligen ett där man kan seprojektering för vindkraftverk eller för attplatse
sida om hur vindkraft fungerar
Dokument                Länk till dokument        Jacob Nilsson
                                     Bra men lite
Vindkraft                http://www.wikipedia.org/ fakta. bättre sida
                                     Ännu
Wind power               http://www.wikipedia.org/ med mer data
                                     Mycket bra sida
Guided Tour on wind energy                        med relativt
                    http://www.windpower.org/en/tour.htm
                                     Intressant och
                                     lättläst och
IVA Vindkraft till lands och till sjöss http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/VindkIVA.p
                                     Konkreta
Faktablad om vindkraft                          lättlästastatistik
                    http://mainweb.hgo.se/projekt/cvi.nsf/index3?OpenFrameset&paid=239&c
                                     Mycket
                     Installation, Cost, and Performanceatt i
                                     Intressant Trends: 2006
                                     om vindprojekt
Annual Report on U.S. Wind Powerhttp://www.eere.energy.gov/windandhydro/windpoweringamerica/pdfs/200
Engineering Textbook Wind Energy                     RETScreen har
                    http://www.retscreen.net/ang/t_software.php
                                     Ekonomidelen är
Wind Energy Manual                            väldigt enkel att
                    http://www.energy.iastate.edu/renewable/wind/wem-index.html
                                     Mycket fakta om
Wind Energy Training Course                       vindkraft.
                    http://www.iesd.dmu.ac.uk/wind_energy/table0.html
                                     Trevligt
Wind Energy Fact Sheets 1-12                       dokument att
                    http://www.canwea.ca/Fact_Sheets_eng.cfm
                                     Mycket inriktad
                    http://nrelpubs.nrel.gov/Webtop/ws/nich/www/public/Record?&w=NATIVE
Wind Power Today. U.S. Department of Energy 2006             på aktiviteter och
                                     Väldigt
Vindkraft - en översikt                         övergripligt fakta
                    http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/vind.pdf/$F
                                     Ett ganska
Wind Energy Fact Sheets (awea.org)                    Amerikanskt
                    http://www.awea.org/pubs/factsheets.html
                                     Övergriplig
WIND ENERGY BASICS                            teknisk fakta
                    http://www.awea.org/faq/wwt_basics.html
                                     För och
Wind                                   nackdelari med
                    http://www.need.org/needpdf/infobook_activities/SecInfo/WindS.pdf
                                     WTs står fokus
―Wind Energy - The Facts‖                        i början. Hur
                    http://www.ewea.org/index.php?id=33 har
                                     Nuvarande
Wind Force 12 (2005)                           statistik om
                    http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/
                                     Olika strategier
                    http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/
STRATEGIC PLAN FOR RESEARCH & DEVELOPMENT (EWEA) uppnå en        för att
                                     Dokument
Strategic Research Agenda (EWEA)                     inriktad mot
                    http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/
                                     Bra information
Powering Change: EWEA annual report 2006                 om det läget i
                    http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/
loka företag hemsida-arisewindpower   http://www.arisewindpower.se/
 EON Vind Sverige AB          http://www.svensk-vindkraft.org/index.php?option=com_docman&task=do
Stena Renewable Energy AB        http://www.stenarenewable.com/projekt/documents/ForumKnared_000.pd
Liten vindkraft             http://www.litenvindkraft.se/index.php
Favonius consultning          http://www.cityweb.se/onclickupdate/dynamiskapdf/20051216102056.pdf
Projekt rapport-Högskolan på Götland  http://mainweb.hgo.se/projekt/cvi.nsf/353FA4D0B8B9C586C1256EBA004
Artikel                 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,500902,00.html
Nyteknik                http://www.nyteknik.se/art/52203
Nyteknik                http://www.nyteknik.se/art/52044
Vindkartering              www.geo.uu.se/luva/default.aspx?pageid=13152&lan=0
Handlingar från Ludvika kommun www.ludvika.se/toppmeny/kommunen/forvaltningar/miljoochbyggkontoret/byggfysiskplanering/plan
Kriegers flak - Faktablad (PDF)     http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/5219
Vindkraft i skåne            http://www.ek-skane.se/files/skanes_energiting_2007/arena8/j_larsen_o_g
                    http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2007_08
Vindkraft Tillståndsprocessen och kunskapsläget

Småverk                www.bonnet.se
                    http://www.offshorewind.net/
                    http://www.crest.org/articles/static/1/binaries/wind%20issue%20brief_FINA
                    http://www.world-wind-energy.info/
            Slobodan Markovic Daniel         Alfred Johansson Robert Klasson
                       Karlsson att solenergin till ca 1-3 uppdateras kontinuerligt vilket är kul. Vestas problem
                       Liknelsen
            Grundledande fysikaliska principer+++ Wikipedia texter% omvandlas till vindenergi vilket är ca 50-100 ggr me
                        man licenc??   Mycket bättre än av energitillverkningen vilket tyder på en Tores bok.
            för visa sidor behöverVindkrafteni Danmark står för 20% den svenska artikeln, bra komplement tillviss potenti
                       Mycket       Mycket bra sida med mycket de Dock inte lika populärvetenskaplig s
            mycket bra dansk sida +++ omfattande och ganska ingående sida itext.olika delämnesorådena för vindkraft.
                       Inte speciellt intressant rapport, artikel inget som redan framkommit, vindkraft storska
                                 Bra och lättläst
            Värdefulla info om utveckling och framtida planer++ tillägger som behandlar det mesta ang.trycker på från 20
                                 Folder om centrum för vindkraftsinformation. Infon är från 2003.
            the best ever+++++ Sidan innehåller vissa intressanta forskningsrapporter för förkovringsstoff, känns dock a
                       Trend vind installation rapport över effekt och kostnad i USA, tydlig. Intressant jämförel
                                 Årlig 2006+
            Omfattande rapport om U.S.på hur vindkraftverken effektmässigt stegit över åren är kommersiella verk över 50
                                 Ser ej att för är något att läsa här, kräver lite av igenom videokursen
            the best ever+++++ Komplex beräkningsmodell det projekteringskalkyler, har redan gåttanvändaren före anvä
                                 Mycket text en del ny info, från med avseende på teknik och ekonom
            Education site+++ Frågeställningar för beslut till vindkraftsetablering2006 utgivet av Iowa Energy Center
                                 Mycket text på fakta och teori allt mossig upplägg och sidan och drif
            Voluminously site- Omfattande kunskaps bank med många sidor. Dockfrån metrologi till underhånnär från 1
                        construction++ 12 st. frakta blad (pdf), bra informativt material men inte mycket nytt. F
            Very interesting, goodKänns som alla vindkraftsbyggare har samma byråkrati att brottas med oavset vilket lan
                       Givetvis kan stödet very much innovation+++++
                                 Federal rapport om vindkraftverksutveckling. Lite kul läsning utveckla
            Energy Wind Technologies Program and till vindkrafts expolatören minska intresset för tillverkana attmed vink
                       Alla rapporter ochGrundläggande infoframtidspotentialen på området vindkraft men de s
            Översikt över framtidens energi system++  dokument tyder på från energimyndigheten. Tyvärr så verkar infon va
                       Känns som      Ett gäng fakta blad från The American Wind Energy Association. Ok i
            shop,publicaions,weekly news++ att informationen är återkommande fån andra sidor, fakta och jämförelserna
            Vind tutorial+++             beskrives väl detta känns dock inte att redan läst denna sida
                       Kapacitetsfaktorn Bra Q&A från iawea, avsnitt,dock som jag förväxla med tillgängligheten
                       Trotts att produktionskosnaden från The National produktionskostanden för vindelen s
            wind prodauction(Westas) in U.S. ++ Bra fakta bladborde vara lika harEnergy Education and Development
                       Sidan        del intressanta downloads med avseende på olika ämnen som, ekon
            All about Wind Energy++ inehåller enBra lägesrapport från European Wind Energy Association. Mycket tex
                       the wind industry Lägesrapport och framtidsutsikt gjort av Greenpeace och miljömål. Up
            EWEA is the voice of Intressant sida som speglar vindkraftens möjligheter i hänseende att uppnå ewea för Th
                       Smart att big potential++
                                 Strategiplan för forskning och gemensam handlingsplan inom segme
            The wind power sector has the man tillsammans försöker enas om enutveckling av vindkraft i Europa, rapport
                       Europeisk startegiÄnnu ett härligt EU dokument. Syftar göra vägleda hur samarbete/utv
                                 för
            About prioriting wind energy research+++ att öka vindkraftens potential och till att den kosnadseffektiv. Och s
                       Även på Europeisk nivå
                                 Slutligen ett till EU dokument. Sammanfattning av vindkraft användan
            Wind power and energy economy statistic+++ brottas exploatören med svaga nät inte bar ett svenskt påfund.
            verkligheten i dages Hallands län-stor projekt+++
            ex. på bra presentation+++
            dagens verklighet+++
            bra info sida +++
            realistiska beräkningar och riktig redovisning+++
            ordning och reda i rapport
            The dangers of Wind Power
                       Intressant ang havsbaserad vindkraft
                       Utveckling

nen/forvaltningar/miljoochbyggkontoret/byggfysiskplanering/planarenden/fordjupadoversiktsplanfjallbergetsaxbergetvindkraft.4.25640dc91115585c42b80002590.html
ww/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/521964aktue/522294krieg/index.jsp
es/skanes_energiting_2007/arena8/j_larsen_o_g_fagerstrom_lansstyrelsen_i_skane.pdf
eten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2007_08.pdf/$FILE/ET2007_08.pdf?OpenElement
es/static/1/binaries/wind%20issue%20brief_FINAL.pdf
           Johan Zakrisson Emma Jönsson Fredrik Osbeck Jonas Eriksson
                                Enkel även kan länka forum för
                                          Fritt
           Bra och intressant sammanfattning där man och kort, BRA sig vidare alla
                     Övergripande
                                          att
                     Ganska detaljerad informationkort, BRA skriva om
           Sida full med bra fakta. Även bra vidarelänkningsmöjligheter
                                Enkel och     Samma som
                     Jättebra!       Grunderna om ovan fast vid
                                          Danish vind
           Väldigt bra dokument med massor av värdefull fakta vindpower, BRA
                     Faktarapport               industry
                                          Bra beskrivande
                                2002, infoskrift, ett ej teknik
           En av energimyndighetens publikationer. Beskriver på ok, bra sätt dagens läge i Sverige.
                                          dokument med
                                          Bra upplägg ?
           Högskolan på gotland verkar ligga långt fram när det gäller vindkraft. på sida med mycket bra fakta
                     Faktablad       Svensk, får upp hela hemsidanBra
           Bra och intressant rapport om läget i USA  vindkraft     grunder inom ger
                                          Rapport som
                     Rapport över USAsEkonimi, USA, 2006, kostnader, installeffekt, osv, OK
                                Onlinematerial, god insikt för att
                                          Mjukvara hur
           Bra läsning gjord för experter och högskolestudenter Canada, brai bilder, BRA
                     Digital lärobok
                     Handbok om läsa om            kunna
                                          Dokument på
                                IOWA, komprimerand, men ok
           Intressant rapport där man både vindkraft historia och pågående projekt i Iowa
                     Digital kurs
           Bra fakta. Dåligt uppdaterad                 engelska
                                har varit med innanorm av som
                                          F
                                          självträningskurs
                                          K
           Bra sida med mycket fakta från ett oberoende organ text anadensisk
                     Faktablad       bra bilder , lite
                                          sida där text.
           Mycket bra läsning där man bland annat kanbilder, övergripande man
                                          Amerikansk
                                Stora läsa mer om teknologin sida
           Framtidsskrift som Grundläggande broschyr om vindkraft av man
                                Bra text      där Energimyndigheten
                                          Statens
                      beskriver hur utvecklingen i Sverige går mot större och bättre vindkraftverk. Intressant rap
                     Faktablad                Energimyndighet
                                          American wind
           Många olika publikationer. Bra bredd Bra faktablad, handmålade bilder, 8 sidor
                                Bra text, tekniskt energy
                                          s
           Bra och lättläst publikation om vindkraft, mest informativ amma som
                     Basfakta
                     Faktablad       3sidor,      ovan fast mer
                                          Amerikans sida
           Trevlig läsning. Tillför inte särskillt mycket nyttUSA snabb genomgång
                                          The börjar
                                          som European
           Mycket bra rapport Jättebra faktabladdelardokument, konstaterar att med
                                10 av ämnet.
                      som täcker stora om allt från teknik till ekonomi vindkraft efterfrågas och är lönsamt, i viss
                                          Wind Energy
                                          Global wind
                     Kul med inslag frånHur mycket är installerad, co2, Koyoto, hur ligger olika länder till, 2005,
                                 världens olika delar
           Intressant läsning. Rapport över internationella policies och engagemang i vindkraft
                                          energy council
                                          EWEA
                     Strategier för samkörning av utveckling och forskningoch bra för oss behövs inom EU
                                Startegisk utvecklingsplan 2004, inom vindkraftsområdet
           Stor rapport som behandlar forskning och utveckling. Mycket välskrivenvilken utvecklingmed en annorlunda a
                     Agenda 2005               behandlar ett
                                          The European
                                Agenda för strategisk utveckling. 2005, vilka problem skall lösas, vilka f
           Bra publikation. Tyvärr från över energiforskning, främst vindkraft inom EU
           Ganska tråkig    EWEA rapport 2006            wind industry
                                          EWEA ser till
                                Framtid för förnyelsebar, installerad kapasitet 2006, utvecklingsplaform
                                          vändningspunkte
                      Rapport över vindkarteringen samt mer om MIUU av Hans Bergström
                          översiktsplan, Miljökonsekvensbeskrivning, Samrådsredogörelse, Stenas miljöko
                       Födjupad
tsaxbergetvindkraft.4.25640dc91115585c42b80002590.html
         Per Svantesson Simon        Per Sjöberg Ingrid Edman Hilda Malm
                   Norin
                   Lite fakta   Står endast grundlig info. Bra start. konkret fakta om vindkraft
         Bra att wikipedia ständigt uppdateras.                  man
                                   Bra överblick om Kort inte vet så mkt om vindkraft.
           fakta     Mer fakta
         Mer finns iän på svenska.
         Här                                   Konkret
                                   Ger en god överblick om och bra fakta
                           Mycket bättre än den svenska. Översikt.vindkraftsområdet.
         princip all
         Intressant                      Mkt bra sida! bra god inblick bra fakta.
                                              illustrationer,
                           Mycket bra, med all grundinfo man behöver.i det mesta om vindkraft.
                   Allt från Coriolis till tekniska beskrivningar,GerMånga bra och intressanta guidade turer
                           Bra siffror. InfoBra och lättläst artikel. Dock läsning. uppdaterad info eftersom
                                    om vindkraft 2002 men bra inte helt
                                              nu, imorgon
         rapport, skriven En fakta rapport inom iva-projektet. Tryckt då,Land eller till havs vad ska sverige satsa på. I
                   Ger       Bra faktablad om div områden. Åter ett faktablad
                                   Mkt bra och installationer i olika län.
         Hittar ej dokumentet. bla info om befintliga och kommandelättlästa faktablad. Hade gärna fått vara fler och m
                   Sammanställning om läget i USAej att öppna.Min acrobat kan inte öppna dokumentet
                           Statistik, tabeller, 2006.
                                   Går
         Finns intressant statistik om vindkraftsproduktion. ekonomi. Mest USA.
                   Excelprogram Grund för om allt. så vindkraft. Får inte upp sidan inte har programmet.
                           för beräkningar inom nödvändig att att om man på
                                   Inte        Bra läsa
         Ytterliggare en rapport som övergriper lite projektering. Olika nätformer.ha kanske... min dator
                   Tråkig om man är trött.
         En rapport om Iowas vindenergisituation. Lite allmän info… och lättförstålig. Den härsvårt at hittaju med blan
                           Översikt     Mkt informativ Mycket bra fakta men sidan finns det man vi
         Reklamsitekänsl Om hur vindar uppstår och annat om vind. helst(om länk jobbig isida. Kommer aldrig finns
                            dock hur mycket fakta som (samma och finns djungeln) här sidan
                                   Otroligt      Bökig man information! Den
         En sida med dåligt upplägg menVäldigt ingående info. bra sida med myckethittarpå webbsidefliken) mer gåm
                           Inte så ingående. Miljö, djur. bland upplagd sida och nerlite info som finns
                                   bilder bilder, välj Dumt dokumenten drar på alla
         a, ont om fakta, Små dokument med mycket Lättläst och överskådlig information menläs … för låg nivå.
                           Tester, undersökningar, Väl uppdaterad, bra nivå på information.
                                   Bra sida. utveckling. USA.
         Får ej upp länken.vindkraft idag (2005) Amerika inget speciellt. Toppen bra dokument och bra illustrationer
                   En kort liten översikt dyrbar tid att då, på. informationsnivån lite väl låg. Publicerad 1999 B
                           lägga om    Lättläst men     framtiden.
         Samhällsinfo. Inget jag behöver Bra start. vindkraft titta nu och iEnergimyndighetens faktainfo om vindkraft.vil
         Många bra
         dokument om     basics!             Ok
                           Lite av varje; myter, miljö, djur. Vilket dokument är det jag ska läsa?
                   basics!
         Väldigt ytlig fakta(skit!).     Bra start.              En mängden. Ingen sida jag gillar så gärna
                                   Trevliga och lättlästai svar på olika frågor men de kundemycket
                   Fyra       basics.
         Kortfattad ytligt skräp. sidor bra Bra start.              Bra och kort överblickbar sammanfattning
                                   Ok, men många andra sidor har samma info på bättre sätt. öve
                   (2003-2004)VARFÖR SLÖSA TID som man kommit fram till NÄR mötet och även enskilda
                           Mycket vindkraften PÅ
                                   M          Faktasammanfattningssida FINNS!!!
         Global vindkraftsrapport och målen medom allt. kt info ANDRA DOKUMENT på G8DETTAbra struktur och lä
                   Hur       Internationella Intressant läsning om hur vindkraftläget är idag. Lite för utdrag
                                    mål, statistik.
         Samma som ovan. världsmarknaden ser ut för vindkraften Hur mycket koldioxid kan sparas om vindkraft
                   deras strategi för forskning och utveckling tekniskt.
                            uppdaterad. Ok, lite svår     Europas standardisering av vindkraft
         Bra rapport om man vill hålla sigMål, framtid, forskning. Inteatt hänga med.
         Rapport om hur man vill expansera vindkraftenMkt information, lite info.
                           EU:s statistik, mål. det som bör prioriteras utredning om framtidens vindkraf
                                     Europa.     Omfattande
         Innehåller en fin (2005) Undersökning som tar iuppAllmän teknisk för kompakt.
                           Info om EWEA, årlig statistik. EUs svårt att hänga med, vindkraft
                                   Lite för ingående, lite
         Europakarta där 2006 års sammanställning, bl.a. deras konferenserländers utveckling avinte så intressant.
er om MIUU av Hans Bergström
ensbeskrivning, Samrådsredogörelse, Stenas miljökoncekvensbeskrivelse för Saxberget
                        Kablage och nyhetsbrev kring bygget.
Jimmy Boman
Här kan man    Jonas Revelj Anna Thorbjörnsson Martin Hector
få översiktligen
Här får man                           gratis är
                  wikipedia är som vad vindkraft uppslagsverk där alla kan gå in och är det svå
          En enkel och bra beskrivning omvanligt bra, mycket länkar att söka vidare på. Dockändra själv
mer får man
Här                Mycket bra om        samma som innan fast på engelska
          Den svenska är mindre info påman söker på engelska, massa information. med betydlig me
väldigt
Detta                              att mest
                  Har svar på alla mina frågor! Den kompletta sidan om vindkraft som jag vet.
          Grunderna för vindpower, bra och enkel denförståguidade turen är kanon. Bra upplägg inte kr
dokument11
Här finns             intressant, bra artikel.   en om vindkraft, bra
          En skrift från 2002 med grundläggande inforapport skriven av en professor från uppsala univ
faktablad om
Här står det            kanonbra faktablad, speciellt sidaskuggor och miljöpåverkandelarna svårt att h
          ok svensk infosida om vinkraft        bra om som behandlar den flesta som är av vindkra
information om
Här kan man                           Rapport kostnader för och installationseffekt
                   text att läsa, men intressant med om kostnaderett vindkraftverk.
          En amerikansktung från 2006 som tar upp, ekonomi, en amerikanska marknaden och vindkra
läsa kan man
Här om analys           Om från kanada        ett program som används välden över följa.
          Bra online material utvärdering av vindkraftverk, matematiskt, ganska enkelt att för att göra oli
få bra fakta om
En trevlig             Om              Engelskt dokument som på ett bra sätt beskriver vind
          Ok, kort om Iowa Iowas vindkraftverk, inget vidare bra.
uppbyggd
Här kan man            tråkig.           sida där man steg för steg går igenom vindkraftens a
få översiktlig
Här kan man            intressant, speciellt om hur djur påverkas av vindkraft.
          Kortfattad text med bra bilder        hur lämplig är vindkraft i canada och hur är den uppb
Här om hur
läsa får man            bra inblick dagens vindkraftsutveckling. nytta av vindkraft på ställen där det
          Bra text, sammanfattar dei bra        hur kan man dra
översiktlig
Här kan man    Bra       lättläst och informativt. dokument om vindkraftens utveckling (onshore/offsh
få en mängd
Här får man             bra innehåll        fakta om vindkraft
          Faktablad medmycket bra, speciellt det faktablad om ljud. och förnyelsebar energi, dock på e
översiktlig
Detta                innehållsrik text      bättre
          Mycke bra och bra svar på alla vanliga frågor. upplagt än föregående sida då man gjort det m
dokument
Dessa               hur bra som som går igenom de mesta och uppbyggnad och utbredning an v
          Kortfattad info om vindkraft,helst om vind. bakgrund, info
dokument
Detta               inget vidare.        analys/översikt av
          Ett dokument som visar att vinkraft är: efterfrågat, lönsamt energirådet i 5 delar, mycket inform
dokument
Här kan man                           en mer miljöinriktad rapport om vindkraft i olika lände
                  länder ligger till: Hur att läsa.
          Visar hur olika intressant, men tung mycke, co2 koyoto och g8
läsa om
I detta               från 2004
          Utvecklingplan tråkig och svårläst.     Rapport från ewea om forskning och framtagning av
dokument kan
Här kan man                           Ewea vinkraft.
                  mycket ska lösas, vilka poblembeskriver här, dagens läge för vindkraften, on
          Agenda från 2005, vadintressant om framtidensfinns
läsa om EWEA            Inte intressant alls, bara om bra och vilkavisar hur mycket vinkraft som är
                                årliga rapporten organisationer som vindkraft, påstå
          Hur framtiden ser ut för förnyelsebarenergi, vem bild som från ewea angående ingår i eweainst
Gustav Karlsson Patrik Svensson Thomas Andersson Emil Nilsson
           väldigt kortfattat änTunnt ett Wikipedia. Detta är lonsamhetsgrans Bra överblick över vil
                       engelska viss bra inf: fungerar
Välskrivet men mycket mer mycket bra om hurmenvindkraftverk 6,5m/s ett fritt forum för alla att skriva om vindk
                      Den Eng vs Sv       Samma som ovan fast vid engelsk sökning får m
Välskrivet och heltäckande. Dock inte så djupt i detalj. mer omfattande, teori o beräkningar Överblick över vä
           väldigt för vindkraft. Mycket bra kommentarer BRA industri association är en mycket vä
                      Behövs inga info och Danisk vind
Dansk branschorganisationbra genomgång av vindkraftverk bra uppdelad.
           bra läsning om vindkrafts ekonomi mellanBra förutsättningar för en utbyggnad lands o på
                      Ganska bra vad det     land och hav bl.a.
Oberoende kunskapsbank. Välskrivet om svensk vindkraft. gäller beskrivande dokument som presenteras ha
           många bra dokument om vindkraftverk Bra upplägg och information om grunderna inom
                      CVI så uppdaterad.
Högskolan på Gotland. Informativ men inte Centrum för Vindkraftsinformation Hemsidan ligger fn på is. Mkt länkar till lagar
           vindkraftsstatistik i USAom utbyggn
                      Bra            oframför allt USA
Bra och aktuell information om amerikansk vindkraft. i världRapport som iger god insikt i hur den Amerikans
           man kan få muntligBra för projektering avHär finns mjukvara så mycket
                      genomgång Fick det inte att annars
                                   vindkraft
Programvara för projektering och kostnadsanalyser? av vindkraft verkfungera.inte för att kunna effektivisera ol
           Iowa om kostnader, lagar etc.ett vindkraftverk fungerar
                      Bra förstå        Välskrivna dokument
Amerikansk info om Bra sida med bra info om hur aerodynamik, olika typer av verk på engelska som berättar
           En          om om Aerodynamik på vingar. Generatorer mm Dock gammal
                                   En form av utbildningsplattform där självträning
Dåligt uppbyggd sida. väldigt bra sida Bra allt du behöver veta om vindkraft
           bra sida med mycke info             Kanadensisk sida ett 12 pdf-dokument beskriv
Kanadensisk sida - försäljningsinriktad. Lättläst Skriven för allmänheten? Täcker där brett område
           en bra amerikansk Lärande, Intressant Low wind teknologi+ låg kostnad
Amerikansk sida, inte så mkt info.     sida med många bilder   Amerikansk sida där man beskriver utvecklinge
           så aktuell (1999). sida kortfattad Bakgrund till vindkraft, Framtid. har satt ihop ett dokum
                                   Statens Energimyndighet Gammal,
Endast basinfo. Inte ganska ointressant Enkelom hur vindkraften har byggts ut de senaste 10 åren enklaste lag
           väldigt        framförallt USA Ganska mkt wind energy assoication som ger ut m
                                   American
Endast tråkiga faktablad. bra sida om Tråkig läsavindkraft i amerika fokus på samhälle
           väldigt bra      framförallt vindkraft i amerika frågor
                                   Samma
Informativ men inte på djupet. sida om Bra faktabok svarar på många som ovan fast mer lättsmält skrivet text
           Vindkraftsstatistik i Grunder USA fokus, Hur vind uppstår mm börjar med att beskriva va
Endast sammanfattande.           usa            Amerikans sida som
           europeiska vindkrafts organisationen. Med mycket vindkraft statistik i Association har gjo
                      Statestik om Europa The European Wind är bra
The Facts vol 1-5: Heltäckande och informativ - mycket bra! Tillhörande dokument Energyeuropa
           Bra info om bl.a. vindkraftsubyggnaden år2020Bra i olika läder
                      Hur el från vindkraft 2020. wind olika länders satsningar osv.
                                   Global
Mycket bra artikel med målsättning om 12%lånt vindkraften har kommitomenergy council beskriver hur läget s
           Mycket utveckling Europas
                      i djupgående läsning EWEA Bla Hur passar vinkr där flera länder
Informativt om forskning ochbra sida medEuropa.paraplyorganinsation behandlar ett nätverk in i samhället sl
           bra          Intressant forskning, möjligheter, som handlar om den nya eran om at
Intressant men lite rörig.sida om forskning om vindkraft       Dokument framtid, jämf länder
           bra statistik osv. Översikt marknaden olika länder. Utveckling framövernivå den nya tek
                                   EWEA ser som händer på eu för
Rapport om EWEA:s satsningar om vindkraft i europa samt info om mvadtill vändningspunktenEj så mkt teknik
                      Vindkraft i skåne
                      Vindkraft Tillståndsprocessen och kunskapsläget

                      Småverk
        Hanna Norrman Dmitrijs Guzs Johan Roger
                  Generell      En sida med
                  informasjon om mycket
                  En info om
        En bra sida sida medmye mervindkraft. Nackdelen med Wikipedia är att man inte vet vem som har skrivit mat
                            Som
                  En guided tour förgående
                  omfattende
        Omfattande med mycket fakta. Samma nackdel som den svenska sidan.
                            En mycket
                  En omfattende intressant veta.
                   princip kan hitta Intressant
        En sida där man i med grundig      allt man vill
                  rapport om
        Bra text med info om utveckling. dokument.
                  Samling med Intressant
                  faktablad om    sida med bra
        Detta är en jättebra sida med mycket bra information
                  Rapport om     Mycket
                   utvecklingen avTyvärr så ser
                            vindkraft
        En rapport om hurvindkraft i USA imponerad avut I USA
                  Ingeniør-
                  En användas Gillar
                  håndbok med försvinner för
        Ett program som kan manual omvärlden över mittatt göra vindkraftrelaterade beräkningar
        se rad 23, ―websidor att kommentera‖ att förstå
                  Vindenergikurs dokumentet,
                  vindkraft     För
                  som kommentera‖ som
        se rad 8, ―websidor att tar meg
                  Et sett med    denna
                            Lite
                  Faktablad och tidigare
                   planering om Något USA
        bra texter om bl.a faktaark om hur vindkraft påverkar omgivningen
                  vindenergi om inriktat men
        Text som bl.a berör teknik föri att producera vindkraft vid låg vindhastighet, förändrinagar av rotorblad mm
                  Faktablad     Ett
                  vindkraft iom   informations
        Bra,lättläst text om utveckling och framtid för vindkraft I Sverige.
                  Faktaark      Ger en
                  vindkraft, og översikt i F&U
        Bra info men tungläst.
                  Basisfakta     Ger som
                  Kort på på
        Bra, korta texter med svaroftefrågor. Se kommentar rad 2, ―websidor att kommentera‖
                  svar oversikt   andra sidor
                            Lite för lite
                  over vindenergi information
        Historia och info om vindkraften I USA. Även allmänt om hur vindkraft fungerar.
                  Oversikt over En mycket
                  Rapport i EU. omfattande
                  vindkraft om
        Omfattande info om utveckling, ekonomi, miljöpåverkan, arbetstillfällen mm som etablering av vindkraft medfö
                            Man förklarar
                   miljöpåverkan kan minskas genom ökad användning av vindkraft
        En rapport om hurvindkraft-
                  Strategisk     den rådande
                            Olika
                  rapport fra
                  Forskningsrapp strategier för
        En rapport där man har studerat forskning och framtid för vindkraft
                            Ett
                  Årsrapport fra omfattande
                  ort om
        I denna rapport beskrivs situationen för vindkraft, nu och i framtiden. Vilken roll vindkraften har I att minska m
                            Texten kräver
                  EWEA.       översiktig
        EWEA:s årliga rapport om vindkraft. Man spår här en lysande framtid för vindkraften.
processen och kunskapsläget
Videodokument Länk till dokument            Jacob Nilsson Slobodan Markovic
          http://www.retscreen.net/ang/t_training.php Everything about windvindkraftverkens applika
Training Course Wind Energy part 1-3          En grundläggande film om vindenergi, energy, very good ++++
                            Bakgrunden till elnätet tas upp, not new, but kids must now ab
Winds of Change http://www.kidwind.org/materials/videos.html wind powers isvilket är väldigt intressant. Edis
                            Kul att se hur ett vindkraftverk byggs och sätts ihop i en kort ve
GE Construction http://www.kidwind.org/materials/videos.html Mycket begriplig, bra presentation (understand
          http://www.kidwind.org/materials/videos.html education is future+++
Vestas Construction Video                På nära avstånd ser vindkraftverken enorma ut och hur kan ver
          http://www.kidwind.org/materials/videos.html kid wind projekt+++
Futures Channel Video - Wind Farming          Här får man veta vindkraftverkens storlek (de som är grid-conn
          http://www.awea.org/newsroom/video/AWEA_TV_ad.html öka andelen förnybara energikä
                            Det finns intresse i Amerika att
                                      Wind
AWEA TV Ad Urges Congress to Adopt Renewable Energy Standardand water are friends, +++
WWD-3 Wind Turbine                   Skiljer sig uppbyggnaden av vindkraftverken mellan olika företa
                                      Mycket bra
          http://www.winwind.fi/english/tuotteet-3mw-general.html film och realistisk bra visning+++
          http://www.ewea.org/index.php?id=897 för vindkraft är enorm. för allmänhet+++++ 1/4 av
EWEA "SEIZE THE OPPORTUNITY"              Potentialen    Bra reklam video Potentialen ligger runt
                                      utveckling video info+++
          http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?d=71531&a=864581
                                      Vi behöver Energi+++
          http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=20812&a=810842&lid=is_m
          http://www.current.tv/watch/1002250           Research about wind+++
                                      Same opinion, no comment
          http://www.public.tv/programmes.php?PID=2105&Title=Can+Wind+Farms+Enchance+our+
                                      visning film from vattenfal
          http://www.world-television.se/projects/2006/vattenfall/videospelare/webcast.php?position=
                                      dtransmision and distribution
          http://www.areva-td.com/home_tdmain/liblocal/docs/videos/institutional_high.html
                                      2.5MW vindkraft
          http://www.fuhrlaender.de/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=112&
          http://www.youtube.com/results?search_query=wind+power no commnet
Vinkraft      http://www.kraftskolen.no/filmer_oppgaver.html
          Finns
An inconvenient truth tyvärr inte på nätet men en film man måste se - hyr den!
Vindkraft i skåne http://www.ek-skane.se/files/skanes_energiting_2007/arena8/j_larsen_o_g_fagerstrom_lan
          http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2007_08.pdf/$FILE/ET20
Vindkraft Tillståndsprocessen och kunskapsläget
          Daniel Karlsson Alfred Johansson Robert Klasson Johan Zakrisson
                    Bra översikt om vindkraft Info intressant matematisk modell,vindkraft eller utan ett komplem
                               Grundlig övervägandepower point. Mennågot och olika projektarbetet
                                         Bra ö-nätsdrifter av supertråkigt som någon som
          Informativa presenationer på begriplig nivå. och information om användningsområdenatt prova i elnät. går igen
                    Vind          historia elåldern Tröttnar i början av givande
                                          tråkig vindkraftenergi i USA
          Kan ej se denna film. of change, utbildningskipp på 23 min om inte specielltdenna långa film. För mycket om
                    två           om snabbt och bra äger inte så mycket på den korta
                                         S
          Kan ej se denna film. snabbspolningarrolig att bygga vindkraftverk plus reklamsnutt från GE tiden
                    Reklamklipp för Vestas, bilder gigantiska där- Känns mest som en lång reklamfilm. Lite ku
                               bra denna      Så apparat
          Helt klart imponerade den lilla människan ivideo bygge troligen i Sverige.
                    Klipp om omvända att jobba på ett vindkraft projektering/bygg till väga
                    Reklam klipp för är ok video inte speciellt intressant man går erfoderligt man bygger ett v
                                         Kul att se hur
          Gillar beskrivningen av den hur det att fläkten, för övrigt inget spec. Ger en bild avbolag när fundament storle
                    stödja "Urges     inte så mycket infoFår inte ut något skördas utan film
          Nytänkande inom amerikanskt jordbruk inte bara de normala sådden skall alls av denna även vindenergin
                    till från början visarmonteringsvideo verk i Finland film om transport och uppbyggnaden
          Precissions arbete4min klipp somtill slut.          Lagom lång
                                bygget av 3MW intressant men långsam
                    Klipp för att "promota" europeisk vindkraft. såen propagandafilm
                               sådär man lär sig inte
                                         Mest mycket,
          Europas oljeberoende kan minskas genom allternativen tex vindenergi. Samtidigt som Europa har teknologin
eckling video info+++
behöver Energi+++
search about wind+++
me opinion, no comment
ning film from vattenfal
ansmision and distribution
_2007/arena8/j_larsen_o_g_fagerstrom_lansstyrelsen_i_skane.pdf
 nsf/FilAtkomst/ET2007_08.pdf/$FILE/ET2007_08.pdf?OpenElement
Emma Jönsson
Informativ      Fredrik Osbeck Jonas Eriksson Simon          Per Sjöberg
grundläggande
Amerikansk                Samma        Norin     Bra
                               omfattande och lärorik
           Slideshow, om energi, inte mycket vindkraft, långsam video med grundlig info. Nät, kostna
dokumentär -
Konstruktionsvid             kanadensiska    historia, 2003 Historsk återblick. Intervjuer. Framtid. me
           Historia om el i USA + Vindkraftens utveckling.    blackout och vindsnurror tillsammans Ne
eo av GE-verk
Häftig        Tempo, BRA     Här går det fort.. Snabb film   Snabb uppsättning av vindkraftverk.
konstruktionsfilm
Övergripande               En snabb
                     Maffiga
           BRA , men lite långsam bilder             två delar….bra bildkvalitet…
                               tornet byggs i Vestas video om uppbyggnad av ett verk
film om ffa vind
Propaganda för                 vestas arkiv,
                     från ok, enkel
                     Amerikans film Inspirerande! Uppbyggnad av verk i New York.
           olika, arbetsuppgifter,
vindkraft - US
Konstruktionsvid             som liten snutt reklamfilm
           Reklam ? För vindkraft.beskriver
                     En fin               Inte så mycket info för oss.
eo av WinWinD-
Kampanjfilm från             som merverk lastbilar det ut när man bygger ett på till färdigt verk.
                     3MW:s
           STORA delar, montering, kranar, Så ser        Montering, från fabrik 3MW
EWEA                   från långsam
           Allmän info, enkel, lite        reklamfilm   Energisituationen i världen.
Al Gore's miljöfilm
Ingrid Edman Hilda        Jimmy Boman Jonas Revelj Anna Thorbjörnsson
                 Denna
         Malm
         Får förstå men litepå min dator
                 sidan för långsam.        Intressant och kul med en berättande att lyssna p
Trevlig video, lätt attinte upp presentationen Väldigt grundlig med mycke fakta, dock väldigt tråkigröst, som e
                 I denna film så
         Tittar hellre på reklammed flera olika film nyhetsprogram som förklararladdavidkraft är och hu
                 får manman tv Amerikanskt Den här kan jag tyvärr inte vad hem, har försökt
                       del
Jag får den ej att fungera, har försökttapå en än dennadatorer.
                 Här får
         Kul      snabbvisning   blir till   snabbversion inte ger direkt lika matnyttigt, snygg
Inte speciellt bra. att se när ett findkraftverkSimpla småroliga filmer som av bygge, inte nått bra som vestas f
                 Denna filmen
Kul att se.           visar hela            Kul att se hur ett vindkraftverk sätts upp, informat
         Bra video men jobbig musik vestas: Bra film som visar hur ett vindkraftverk monteras.
                 I denna
         Beskrivning av uppförandedet de gör.
                 givande med Den längsta: Bra förklarande, men känns som en sig om miljö
                                 Bra,
Bra film, man blir sugen på att arbeta film såav ett vindkraftverk film, kul å se amerikaner som bryr reklamfilm fö
                 Ett ganska
         Räcker med meningslös
                 reklamen på   Idyllisk inte ladda ner ännu mer
                                 Sorgligt att det behövs reklam för att detta land sk
Jag kunde inte få den att fungera. film tv behöveramerikask reklamfilm om vindkraft
                 Denna
OK                Denna del
                 visar en inget under hela filmenBygge med autentiska ljud, bra.
         Mindre bra de sägerfilm av Hade gjort sig bättre med ljud, ändå trevligt och se hur det mont
         känns mest handlar om
                 som reklam.   Fick aldrig de stigande priser. Himla bra gjort film
                                 kanonbra film!
Inte så givande,Intressant om elberoendet i europa och dessa att fungera Den ger lite hopp om att EU samla
Martin Hector Gustav Karlsson Patrik           Thomas Andersson
                   Svensson hur vindkraftverk
         Informativa slides, speciellt om en kurs
                   bra video om    Grundläggande Bra
en bra och informativ sida som är upplagd som kostnadsanalyser. fungerar
         * Fick inte     bra video om hur man Historia, vindkraftverk
                             USA
fungerade ej 2007-10-05 Real-programmet attt fungera *bygger ettvad el beroende vi är.
         en grupp studenter om jobbar medman bygger ett vindkraftverk
                   bra video om hur småskalig vindkraft som lego Rolig snabb
                             och installering. Inte
nyhetsinslag omSnabbspolade filmersom konstruktion Bygga vidkraft enkelt så bra.
         Bra film om transport och montering man Vestas-verk.
                   bra video som verkligen fångar vindkraftverk
                             Byggnation
intressant film om resandet av ett westasverkom hur av ettbygger etten. Vestas verk
         från U.S.A om uppförandet om hur man Bygga ett vindkraftverk vind, amerikanska ingenjö
                   bra video verk vindkraftverk, etc. Grundl om
                             vindanalys verk,
beskrivande filmMycket bra om montering av av ettochUSAbygger inkluderar intervjuer av väl enkel
         Endast förespråkar vindkraft. särskilt mkt info om
                   kort film inte
mest en reklamfilm som30 sek lång. Gav ingenting. Ej intressant vindkraft
         montering transport och montering avmontering av ett 3mw winwind se montage av verk
                   intressant      ett 3MW-verk
Tillverkning och Bra film omav ett 3-MW verk video påTransport av verkets delar, Bra kraftverk
         Säljande filmer. Inte informativa alls egentligen.
                   bra film vindkraften, ett energin i europa
                             Livsstil energikonsumption Framtid Europa få och el frå
om hur europa inte har råd att inte satsa påom den framtidamåste både för en säker energileverans25% miljö
                  Vindkraft i skåne
                  Vindkraft Tillståndsprocessen och kunskapsläget
          Hanna       Dmitrijs Guzs Johan Roger
                            Basinformatio
          Norrman      Et slide-/lyd-  n om film.
                            En bra
 Historia, vad el beroende vi är.   kurs om
                   (Klarte ikke å  Problematike
                            Kul film om
                   åpne dels lite av monteringen I fabrik och dels hur amn reser verket på plats.
                   Korte videoen.) hur längre
          Här visas I högt tempo  snutter  En ett
                    hur viser
          intressant film omsom det går till vid resning av ett vindkraftverk
                   En video som version som
                            Bra film som
                   viser om et
                   Video berättar hur det insikt i när ett vindkraftverk kommer på plats.
          en film där man visar och      ger lite går till
                            Filmen ger en
                   firma i NY, film uppfattning
          liten amerikansk (naturligtvis)USA om hur bra och fint det är med vindkraft
                   En snutt som   Nästan som
                   oppfordrer folk dom tidigare
                   Video om
          en film där man visar hur man tillverkar och reser ett 3 MW-verk
                            USA, Europa
                   installasjon av ska öka sin
                       om
                   Video25% el från vind
stil energikonsumption Framtid Europa få
                   vindenergi
cessen och kunskapsläget

								
To top