5 by liwenting

VIEWS: 13 PAGES: 49

									   SISTEM e-PENARAFAN
      SKPM 2010
Penyampaian Power Point ini perlu dilakukan
bersama on line (www.moe.gov.my/skpm)

Gunakan jawapan /pengiraan yang telah dilakukan
dalam bengkel untuk mengisi skor dalam e-
penarafan
Persediaan Sebelum menggunakan
   e-Penarafan SKPM 2010
1. Pastikan anda telah melengkapkan instrumen
  SKPM yang terdiri daripada Standard 1-
  Standard 5 (Telah melaksanakan PKS secara
  manual)
2. Capaian Internet yang tidak bermasalah
3. Gunakan HURUF BESAR ketika menaip manual
  bagi arahan dalam e-Penarafan   e -Penarafan
Langkah 1 :Capaian ke Sistem
             Sila Taip
         http://www.moe.gov.my/skpm
Langkah 2 :Laman Utama Sistem e-Penarafan


     1
       3 Perkara yang perlu diambil perhatian
   2
       No 1- Laman utama –Tunjukkan paparan ini
       No 2- Login –
       No 3- Sila tukar kata laluan (penting)
     3
   1

  Bila anda tekan butang
  hubungi Kami paparan 2 akan
  terhasil. Menunjukkan senarai
  nama yang boleh membantu
2  dalam SKPM 2010
Langkah 3 :Login
    1   Penting :
       No 1 :
       Taip ID pengguna dan kata laluan
       ( Guna huruf besar, taip tanpa ruang)
       ID Pengguna : Kod sekolah
    2   Katalaluan : Kod Sekolah

       No 2 : Tekan butang Log in (anak panah)
1. Jika Log in kali pertama,
  Pastikan anda menukar
  kata laluan
2. Tekan butang Tukar
  katalaluan
Langkah 4 :Tukar Katalaluan


          1
                   2
               3
       1. Taip katalaluan yang baru (pastikan
         ingat)
       2. Sahkan katalaluan dengan menaip
         perkataan yang sama dalam 1
       3. Simpan jika telah pasti
Langkah 5 :Konfigurasi Borang SKPM

                   2
            3
       1. Tekan butang
        SKPM2010
       2. Paparan 2
        terhasil
       3. Tekan butang
     1   setup
Langkah 5
:Konfigurasi
Borang SKPM
  1
    1. Isi Deskripsi
      berdasarkan
      bilangan
2
      sebenar
    2. Pilih butang
      tidak jika tiada
      asrama
    3. Pilih
      tahap/tingkatan
  3   yang ada di
      sekolah sahaja
    4. Tekan butang
4     simpan
PENGISIAN SKOR
Langkah 6 :Pengisian Standard 1   2       3

       1. Tekan butang Standard 1
       2. Anda berada di paparan
       3. Butang merah   aspek belum diisi

   1
  1        2         31. Sekiranya butang berwarna hijau
  - telah diisi              4
2. Anda berada di paparan
3. Butang merah     aspek belum diisi
4. Pilih Skor yang sesuai dan simpan
Pilih skor yang telah ditentukan oleh
        sekolah
15
Langkah 7 :Pengisian Skor 6              1
            2
                                  3
Jika skor yang dipilih adalah 6. Pihak sekolah MESTI
memberi justifikasi ke dalam petak yang disediakan.      Jangan lupa
Semua maklumat ditaip menggunakan huruf BESAR       Klik Button Simpan


Perhatian: Sekali `key in’ data, sekali simpan
Pengisian Standard 2 : Tiada asrama
        Jika anda memilih tiada asrama
        paparan ini akan terhasil bila anda
        menekan butang 2.8
      Pengisian
 Aspek 3.1.2, 3.2.2,3.2.3 dan 3.2.4
• Pastikan anda telah menyediakan senarai yang
 diperlukan
• Telah mengisi instrumen yang melibatkan
 aspek-aspek tersebut.
Langkah 8 :Pengisian aspek 3.1.2
              2


    3

         1. Tekan butang Standard 3 : 3.1
          Kurikulum
         2. Menghasilkan paparan
      1  3. Jika tiada rekod sila tekan butang
          tambah rekod
Langkah 8 :Pengisian aspek 3.1.2 – Pilih Panitia
Mata Pelajaran
1
1. Pilih Panitia-Contoh : Bahasa Inggeris  2
2. Pilih Skor
3. Simpan
        3
1. Sekiranya anda telah memilih skor dan menekan
  butang simpan paparan di bawah akan keluar.
2. Pilih Ok –untuk pasti menyimpan rekod atau cancel
  jika belum pasti.
1. Paparan ini akan keluar jika selesai memberi skor
  panitia.
2. Tekan butang Tambah Rekod untuk menambah
  Panitia seterusnya.
3. Bilangan panitia hendaklah sama dengan bilangan
  panitia semasa anda melaksanakan konfigurasi
Kemudahan diberi kepada pihak
 sekolah jika terdapat lain-lain
 panitia iaitu panitia yang tidak
terdapat di dalam “List” Rekod


        24
    1
 2

1. Jika menggabungkan
  beberapa MP dalam satu
  Panitia- pilih Lain-lain Panitia
2. Taip nama Panitia dalam
  ruang nyatakan ( Contoh :
                   3
  EPPA)
3. Pilih skor
4. Simpan
STANDARD 3.2.2,
 3.2.3 dan 3.2.4
Skor Pengurusan
 Kokurikulum
    26
Klik Tambah
  Rekod
       27
   Taipkan Nama
Persatuan/Kelab, beri skor
    dan simpan


           28
 STANDARD 4
Pembelajaran dan
  Pengajaran    29
Langkah 9 :Pengisian Standard 4
          2
       1. Sila tekan butang Standard 4
       2. Paparan terhasil dan tekan butang
        Import Data Guru Dari EMISONLINE
        sekiranya Tiada Rekod (Pastikan data
    1    EMIS telah dikemaskini)
1. Paparan
  terhasil
  setelah
  menekan
  butang
  Import Data
  Guru Dari
  EMISONLINE
Klik untuk tambah guru baru
secara manual .(jika tiada dalam
data EMIS ataupun menambah
Guru)
                  32
Senarai Nama selain dari Guru Sekolah
   berkenaan perlu dihapuskan.
                  33
1. Tekan Butang
  Pensil untuk
  mengaktifkan
  guru yang
  dipilih
      1.  Pilih nama guru dan menghasilkan
         paparan ini.Pilih Tingkatan & Mata
         pelajaran
      2.  Pilih skor yang sesuai bagi setiap
         aspek (pastikan skor yang diberikan
         berdasarkan markah pencerapan
  1      yang telah dilaksanakan).
      3.  Simpan jika telah pasti
    23
Langkah 10 :Export Data Ke Excel
       Klik untuk export data
       ke excel. Bagi
       mendapatkan
       keseluruhan analisis
       pencapaian P&P guru   36
 STANDARD 5
KEMENJADIAN
  MURID


   37
Langkah 11 :Pengisian Standard 5
   1   1. Pengisian data menggunakan peratus
       2. Isi peratus dengan dua titik perpuluhan
       3. Simpan setelah selesai
     2
            3
                            38
Langkah 12 :Pengisian Standard 5
   1  1. Pengisian data menggunakan skor 1-6
      2. Pilih skor yang sesuai
      3. Simpan setelah selesai
         2


           3               39
Langkah 13 :Pengisian Standard 5
     1. Pengisian data menggunakan Peratus
   1   ( Pastikan nilas GPS telah ditukar kepada peratus
       – Rujuk buku SKPM 2010)
     2. Peratus dalam 2 titik perpuluhan
     3. Simpan setelah selesai
                       2
             3
 RUMUSAN
PENARAFAN


  41
RUMUSAN SKOR
Klik untuk
rumusan
        42
        RUMUSAN SKOR
Boleh Export
  Excel


               43
Perakuan


  Klik untuk
  perakuan
        44
PERAKUAN

       1. Pengisian
        data Belum
        lengkap
   1    2. Tidak boleh
        diperakui
     2
             45
PERAKUAN    Perakuan oleh
      GB/Pengetua boleh
       dibuat sehingga
       semua maklumat
      lengkap dimasukkan
       ke dalam portal.
        Perakuan ini
       dilakuan setelah
        pihak sekolah
      berpuas hati dengan
       semua maklumat
       yang diberikan.
Auto log off
  Auto log off selepas 20 minit; sistem tidak
            aktif.
  Pengguna perlu daftar masuk semula.
                       47
        Capaian ke Sistem e-
     Mula
          Penarafan


        Daftar Masuk ke Sistem
                     Ubah Kata Laluan
           e-Penarafan


CARTA ALIR     Konfigurasi Borang

PROSES
           SKPM 2010KERJA       Isi Skor Standard 1
          hingga Standard 5

(SEKOLAH)
         Semak Rumusan Skor         Perakuan Keputusan   Tamat
          Penarafan Sekolah
                  48
Sekian Dan Terima Kasih

								
To top