Docstoc

Bilaga 4 Spec produkter och tjänster

Document Sample
Bilaga 4 Spec produkter och tjänster Powered By Docstoc
					                    Produkter och tjänster                1(131)
                    Rev. 2007-09-18                   Dnr 2007/59
                    Dell AB,                   Ramavtal 6862/07
                                                Bilaga 4
                             Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007Bilaga 4: Specifikation Produkter och tjänster
Innehåll

1    SPECIFIKATION AV PRODUKTER .....................................................................3
  1.1 SERVRAR ..................................................................................................................3
    1.1.1  Dells rackservrar .......................................................................................3
    1.1.2  Dells tornservrar ......................................................................................11
    1.1.3  Dell PowerConnect-switchar ...................................................................16
    1.1.4  Fibre Channel SAN-switchar ...................................................................18
  1.2 STORAGE ................................................................................................................20
    1.2.1  CX3-20 och CX3-20c ...............................................................................21
    1.2.2  CX3-20S ...................................................................................................22
    1.2.3  CX3-40 och CX3-40c ...............................................................................23
    1.2.4  CX3-80 .....................................................................................................23
    1.2.5  Dell | EMC CX3-10c disksystem för lagring ............................................24
    1.2.6  Dell | EMC CX3-20f disksystem för lagring ............................................25
    1.2.7  Dell | EMC CX3-40f disksystem för lagring ............................................26
    1.2.8  AX150 och AX150i ...................................................................................27
    1.2.9  Dell|EMC CX300 .....................................................................................27
    1.2.10 EMC DMX2500 .......................................................................................28
    1.2.11 PowerVault-lagring .................................................................................28
    1.2.12 Dells bandmedier.....................................................................................36
    1.2.13 Storage Management ...............................................................................36
    1.2.14 Övriga produkter och tjänster .................................................................44
  1.3 ÖVRIGA PRODUKTER .............................................................................................. 59
    1.3.1  Tunna Klienter ......................................................................................... 59
    1.3.2  Skärmar ....................................................................................................60
    1.3.3  Tangentbord ............................................................................................. 60
    1.3.4  Mus...........................................................................................................61
2    SPECIFIKATION AV TJÄNSTER ........................................................................62
  2.1 FÖRSÄLJNING OCH LEVERANSER.............................................................................62
  2.2 INSTALLATION OCH KONFIGURATION .....................................................................63
    2.2.1  Översikt ....................................................................................................63
    2.2.2  Installation av PowerEdge-server............................................................ 64
    2.2.3  Installation av PowerEdge-server och nätverksoperativsystem ...............66
    2.2.4  Installation av PowerEdge-server (med fabriksinstallerat
        nätverksoperativsystem) ...........................................................................68
    2.2.5  Serveruppgradering, nivå 1 – Installation av intern/extern
        kringutrustning ......................................................................................... 70
    2.2.6  Serveruppgradering, nivå 2 – Installation av nätverkskort......................72
    2.2.7  Serveruppgradering, nivå 3 – Installation av hårddisk eller styrenhet för
        RAID ........................................................................................................73
    2.2.8  Installationstjänst för PowerEdge Rack ...................................................75
    2.2.9  Rackmontering av server eller lagringsenhet ..........................................77
    2.2.10 Installation av specifika operativsystem ..................................................79
    2.2.11 Förhandsinspektion av installationsplatsen ............................................80
    2.2.12 Installation av PowerConnect switch ......................................................82
    2.2.13 Avancerad installation av övervakad PowerConnect-switch ..................84
    2.2.14 Installation av Dell│EMC AX150 ........................................................... 87
    2.2.15 Implementation av DAS/SAN med Dell | EMC AX150 ............................ 90
    2.2.16 Installation av Dell|EMC CX3-xx ............................................................ 93
    2.2.17 Uppgradering av maskinvara Dell | EMC2 CX200/300/400 till CX3-20.94
                 Produkter och tjänster               2(131)
                 Rev. 2007-09-18                   Dnr 2007/59
                 Dell AB,                   Ramavtal 6862/07
                                             Bilaga 4
                          Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  2.2.18 Uppgradering av maskinvara Dell | EMC CX200/300/400/500 till CX3-
      40f ............................................................................................................96
  2.2.19 Tekniker för en halv- eller heldag............................................................ 99
  2.2.20 Installation av SCSI – kluster och NOS .................................................100
  2.2.21 Installation av kluster med fiberkanal ...................................................102
  2.2.22 Addera en DAE till befintlig SANlösning ..............................................104
  2.2.23 Installation av PowerEdge 1955 Blade med fabriksinstallerat NOS .....104
  2.2.24 Installation av extern diskhylla för PowerVault MD3000 .....................104
  2.2.25 Installation för PowerVault ML6030 .....................................................105
  2.2.26 Uppgradering av software and firmware ..............................................105
  2.2.27 Dell|EMC DAS Installation (CX) .......................................................... 105
  2.2.28 Addera HBA redundans till ett existerande SAN ...................................106
  2.2.29 Add a Dell Host into an Existing Dell | EMC Solution .......................... 106
2.3 KUNDANPASSAD FABRIKSINSTALLATION ............................................................. 106
2.4 ÅTERVINNINGSTJÄNSTER...................................................................................... 109
2.5 KONSULTTJÄNSTER .............................................................................................. 111
  2.5.1  Systemhantering .....................................................................................111
  2.5.2  Exchange ................................................................................................ 112
  2.5.3  Virtualisering ......................................................................................... 114
  2.5.4  Datacentermiljö .....................................................................................115
  2.5.5  Lagring...................................................................................................115
2.6 UTBILDNING .........................................................................................................117
  2.6.1  Hårdvaruträning ....................................................................................117
  2.6.2  Dells certifieringsprogram .....................................................................117
  2.6.3  Ett urval av Dells kurser ........................................................................118
2.7 UNDERHÅLL .........................................................................................................120
  2.7.1  Funktionsgarantier A och B ...................................................................120
  2.7.2  Dells standardgarantier .........................................................................120
  2.7.3  Tekniker på plats ....................................................................................126
  2.7.4  Responstid inom två timmar ...................................................................127
  2.7.5  Dell|EMC Underhåll ..............................................................................128
  2.7.6  Dell PowerEdge/PowerVault Underhåll ................................................129
  2.7.7  Programvarusupport ..............................................................................131
  2.7.8  Supportförlängningar och uppgraderingar efter inköpstillfället (APOS) ....
      ...............................................................................................................131
2.8 RESERVDELAR PÅ PLATS ....................................................................................... 131
            Produkter och tjänster      3(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1      SPECIFIKATION AV PRODUKTER

1.1     Servrar
1.1.1    Dells rackservrar
Med rackservertekniken kan man installera i princip vilken 19‖
rackmonterbar nätverksutrustning av industristandard som helst i rack
från Dell, eftersom vi följer IEEE-standarderna för rackmontering.

Flexibla alternativ för kablar, nätspänning, UPS och hanteringskonsol ger
en komplett lösning för konsolidering av servrar och maximering av
golvutrymmet på datacentren.

1.1.1.1    PowerEdge 1950
Dells PowerEdge 1950-server med Intel Xeon-processorer med fyra
kärnor tillhandahåller nästa generations prestanda i ett rackoptimerat 1U-
chassi. Den höga koncentrationen datorkraft och redundans gör
PowerEdge 1950 till det perfekta valet för HPCC-kluster, SAN front-end,
webb- och infrastrukturprogram, särskilt där datacenterutrymme
prioriteras högt. Dessa allra senaste servrar har nya hanteringsfunktioner
som möjliggör fjärrstyrning. Processorerna med fyra kärnor är
utbyggbara för framtida applikationsbehov.

Minskad komplexitet: Gemensam image och gemensamma
maskinvarukomponenter hos Dells PowerEdge 2950 och PowerEdge 2900
gör att kunden kan minimera den tid och de kostnader som är förknippade
med uppdatering av programvarukomponenter som BIOS och drivrutiner.
Detta ökar också administratörernas produktivitet genom att tillhandahålla
konsekvent hantering och service.

Densitet: Spara dyrbart datacenterutrymme med den kompakta 1U-designen
som samlar mycket prestanda på minsta möjliga utrymme. Det
rackoptimerade chassiet i kombination med flexibiliteten i att lägga till I/O-
kringutrustning av industristandard och hårddiskar med hög kapacitet ger en
flexibel, mycket tillgänglig lösning för företagsapplikationer.

Hög prestanda för datorintensiva program: Designen med 1U-chassi gör
PowerEdge 1950 perfekt för distribuerade eller webbaserade program som
kräver betydande processorprestanda, men utan att kräva särskilt hög
lagringskapacitet. De två I/O-kortplatserna gör fibre channel-styrenheter
eller annan extern lagring redundant, vilket gör PowerEdge 1950 till en
högpresterande processorenhet för företagsapplikationer.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.01.
            Produkter och tjänster      4(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.1.1.2   PowerEdge 2950
PowerEdge 2950 utgör maskinvaruplattformen för Vervas lösning.
Denna rackoptimerade 2U-server med två processorer och
processorkraften hos fyra kärnor ger hög prestanda kombinerad med en
balans mellan konfigureringsflexibilitet och rackdensitet. Den lämpar sig
utmärkt för nätverksinfrastrukturprogram, databasprogram, e-
post/meddelandeprogram och Internetprogram.

Minskad komplexitet: Gemensam image och gemensamma
maskinvarukomponenter hos Dells PowerEdge 1950 och PowerEdge
2900 gör att kunden kan minimera den tid och de kostnader som är
förknippade med uppdatering av programvarukomponenter som BIOS
och drivrutiner, och detta ökar också administratörernas produktivitet
genom att erbjuda konsekvent hantering och service.

Konfigureringsflexibilitet: Flexibla 2U-chassin möjliggör tillväxt och
utbyggnad samtidigt som dyrbart rackutrymme bevaras. Upp till sex 3,5-
tums hårddiskar eller åtta 2,5-tums hårddiskar samt ett mediefack för
bandenhet innebär en lagringsflexibilitet som passar många olika
applikationsbehov.

Prestanda och utbyggbarhet: Upp till två Xeon-processorer med fyra
kärnor och upp till 32 GB FBD DIMM-minne gör det möjligt för
programmen att växa allteftersom verksamheten kräver det. TCP/IP
Offload Engine (TOE) levererar bättre nätverkseffektivitet, särskilt för
webbprogram eller extern iSCSI-lagring, genom att frigöra
huvudprocessorerna så att de kan fokusera på programmet istället för på
I/O-trafik.

Dell 9G PowerEdge-servrarna med Intel Xeon 5300-seriens processorer
med fyra kärnor (Clovertown) har upp till 40 % högre prestanda per watt
än 9G PowerEdge-servrarna med Intel Xeon 5100-seriens processorer
med dubbla kärnor (Woodcrest).

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.02.

1.1.1.3   PowerEdge 2970
Dell PowerEdge 2970-rackservern, som innehåller AMD Opteron-
processorer med dubbla kärnor, ger energieffektivitet och lägre total
ägandekostnad.

Företag väljer virtualiseringslösningar i allt högre utsträckning, för att
minska de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för hantering av
svällande datacenter och distribuerade serverarkitekturer. Dagens smarta
lösning är att göra varje server mer effektiv, snarare än att lägga till
ytterligare maskiner som körs med lägre kapacitet. Virtualisering är den
huvudsakliga fördelen i datacentertanken och möjliggör bättre
            Produkter och tjänster      5(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

användning, effektiv utbyggbarhet och förenklad drift. PowerEdge 2970-
servern fungerar med Dells viktigaste branschpartners, till exempel
VMware and Microsoft, och är ett attraktivt alternativ för företag som
planerar att utnyttja virtualisering.

Uppsättningen av Dell PowerEdge-servrar optimerar systemresurser för
att garantera lägre total energiförbrukning och minskade driftskostnader
– utan att offra de prestandanivåer som krävs för att köra vanliga
företagsprogram.

De innefattar:

    Databaser på företagsnivå
    Microsoft Exchange
    Virtualiseringsprogram, t.ex. VMware ESX Server, Microsoft
    Virtual Server
    E-commerce-hanteringslösningar
    Webbmiljöer
    Företagsprogram, t.ex. ERP, CRM

PowerEdge 2970 har unika AMD Opteron-processorer som är utformade
för låg energiförbrukning, vilket optimerar utnyttjandet av den
processorkraft som baseras på arbetsbelastning. I slutänden bidrar detta
till att ni sparar pengar genom att spara energi.

Dell erbjuder branschens mest hanterbara system genom att
tillhandahålla ett antal olika val för serveradministration och hantering:

Dells egna verktyg — Kärnan av våra hanteringslösningar utgörs av Dell
OpenManage-serien för maskinvaruhantering, som tillhandahåller
omfattande funktioner för driftsättning, övervakning och ändringshantering.

Partnersamarbeten — För företag som söker en bredare lösning samarbetar
Dell med ledande leverantörer inom systemhantering, till exempel Altiris,
Novell, Microsoft och LANDesk, för att tillhandahålla funktioner för
driftsättning och ändringshantering i hela IT-miljön. För större
företagsramverk – t.ex. CA, HP eller IBM – erbjuder vi anslutningar som
gör det möjligt att hantera Dell-system med dessa verktyg.

Dell PowerEdge 2970-rackservern har ett 2U-chassi, vilket är idealiskt
för datacentermiljöer.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.03.
            Produkter och tjänster      6(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007
1.1.1.4    PowerEdge 860
Dell PowerEdge 860 rackserver tillhandahåller organisationer av alla
storlekar prisvärd prestanda för att driva webb- och
infrastrukturtillämpningar.

Tillväxten av datacentra har ökat behovet av utrymmesmedvetna servrar
som kan leverera rätt supportnivå för applikationer utan att ta upp
värdefulla kvadratmetrar. De tillgängliga processorerna för
PowerEdge 860 och dess rackoptimerade chassi innebär att man kan
packa in önskad datakraft i en 1U-formfaktor.

PowerEdge 860 har Intel Xeon 3200-sekvensprocessorer med fyra kärnor
där de fyra processorkärnor kombineras i ett enda processorchip. Detta
ger oöverträffad prestanda och energieffektivitet, vilket gör den idealisk
för samtidig körning av flera program och multikörningsuppgifter.

PowerEdge 860-servern stöder också Intels Pentium D-processor för
miljöer där det inte behövs lika mycket bearbetningskapacitet. Detta är en
kombination som ger ett fantastiskt pris/prestandaförhållande. Eller så
kan man, beroende på behov, välja Intels Celeron D-processoralternativ
för mer grundläggande uppgifter som enkla arkiverings- och
utskriftstillämpningar.

PowerEdge 860-servern är utformad så att den kan växa med era behov
och i takt med den tekniska utvecklingen. Ny högpresterande
PCI Express-arkitektur tillhandahåller flexibilitet och investeringsskydd.

PowerEdge 860 är utrustad med en komplett uppsättning
systemhanteringsverktyg, vilket hjälper er att få ut det mesta av era IT-
resurser. Med hjälp av Open Manage kan ni enkelt installera och
konfigurera komponenterna och maskinvaran till ditt PowerEdge-system.
OpenManage effektiviserar också installationen av operativsystem och
levererar drivrutiner, diagnostik och verktyg som optimerats och testats
av Dell. Med hjälp av Dell Remote Access Card (DRAC) kan ni när som
helst komma åt, övervaka, felsöka, laga och uppgradera servrar från
praktiskt taget var som helst.

Om IT-resurserna inte alltid räcker till, kan man låta Dell Services sköta
inställningarna och installationen genom att förinstallera och testa ert
operativsystem. Eller låt Dells anpassade fabriksintegrering sköta alla
konfigureringar och tester av maskin- och programvaran innan den
skickas till er. Dell kan till och med driftsätta er server i er miljö med
hjälp av vår serverinstallationstjänst.
            Produkter och tjänster     7(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Kort sagt, tillhandahåller Dell PowerEdge 860-servern utmärkt prestanda,
prisvärdhet, utbyggbarhet och hanterbarhet i en utrymmesbesparande
rackoptimerad formfaktor.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.04.

1.1.1.5    PowerEdge 6850
Denna Intel-rackserver på 4U med fyra processorer ger hög prestanda
och enastående skalbarhet. Den lämpar sig särskilt väl för krävande
företagsapplikationer såsom databashantering, serverkonsolidering,
virtualisering och migrering från dyra RISC-baserade system.

PowerEdge 6850-servern erbjuder:

    Processorkraft från Intel Xeon 7xxx-serien
    Upp till 64GB RAM-minne
    Val av SAS eller SCSI-diskar
    Redundant strömkällor som standard
    Dubbla GigaBit nätverkskort som standard

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.05.

1.1.1.6   PowerEdge 6950
Nionde generationens PowerEdge 6950-server fån Dell, utformad för att
minska komplexiteten, utgör maskinvaruplattformen för Vervas lösning.
Denna AMD-rackserver med fyra processorer ger hög prestanda och
enastående värde. Den lämpar sig särskilt väl för
krävandeföretagsapplikationer såsom databashantering,
serverkonsolidering, virtualisering och migrering från dyra RISC-
baserade system.

PowerEdge 6950-servern erbjuder:

    Processorkraft från AMD Opteron 8000-serien
    Sömlös uppgradering till fyra kärnor, vilket ger 60 % högre
    prestanda än Xeon-processorer med två kärnor (Woodcrest)
    Upp till 20 % lägre energiförbrukning
    9G-seriens maskinvarufunktioner
    Snabbare, effektivare prestanda vid hantering av minnesintensiva
    företagsprogram såsom Oracle, SQL-serverdatabaser samt
    virtualisering
    Utbyggbara mi
           Produkter och tjänster      8(131)
           Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
           Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

    nnesalternativ vid behov av hög prestanda
    Smidig övergång från 32-bitars till 64-bitars program
    Hanterbarhet och servicemöjligheter, utformad för enkel användning

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.06.1.1.1.7    PowerEdge SC1435
PowerEdge SC1435 utgör maskinvaruplattformen för Vervas lösning.
Denna rackoptimerade server med två ingångar och hög prestanda är den
idealiska plattformen för mindre och medelstora företag med behov av
teknisk databehandling, högpresterande kluster och miljöer med
distribuerat nät, där redundans levereras på klusternivå snarare än på
individuell servernivå.

PowerEdge SC1435 som är utformad med den senaste generationens
AMD Opteron-processor och utvidgningsbara minnesalternativ, ger
prestandavinster på upp till 128 % jämfört med förra generationen. Detta
innebär ett betydande framsteg i kraft – servern levereras i ett kompakt
1U-chassi och lösningen är utvecklad för att vara både prisvärd och
utbyggbar.

AMD PowerNow!-tekniken kan erbjuda ökad energibesparing genom att
optimera prestandan per watt med möjligheter för ―power-on-demand‖ –
ström på begäran. Dell PowerEdge SC1435 ger 95 W energibesparing
vid tomgång, och betydligt mindre energiförbrukning än andra system i
sortimentet vid upp till 90 % belastning.

    Nästa generations AMD-processorer med dubbla kärnor ger
    klockhastigheter på upp till 2,8 GHz och möjliggör hantering av mer
    data på kortare tid
    Smidig uppgraderingsväg till de nya AMD-processorerna med fyra
    kärnor
    Direct Connect-arkitektur kombineras med CPU:er, minne och I/O
    för minskad latens och optimerad minnesprestanda
    Upp till 128 % prestandaökning och upp till 138 % ökning av
    prestanda per watt
    Avsevärd energibesparing
    Rackoptimerat 1U-chassi gör att kunden kan förvara upp till 42
    servrar i ett 42U-rack, vilket sparar värdefullt datacenterutrymme

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.07.
            Produkter och tjänster     9(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.1.1.8    PowerEdge 1955
Maskinvaruplattformen för Vervas lösning är baserad på bladservern
PowerEdge 1955. Denna extremt optimerade, högpresterande bladserver
med två processorer och fyra kärnor levererar maximal kraft per
kvadratmeter rackutrymme. Den är idealisk för miljöer med distribuerat
nät, nätverksinfrastruktur och terminaltjänster. Bladserverhöljet inhyser
många delade resurser såsom ström, fläkt och I/O-anslutningar, vilket
medför betydande utrymmesbesparingar.

Jämförelse med en 1U-rackserver:

    PowerEdge 1955 kräver 43 % mindre fysiskt utrymme, för samma
    processorkraft. Upp till 60 bladservrar på ett rackutrymme på 42U.
    PowerEdge 1955 kompromissar inte när det gäller sann
    serverfunktionalitet. Processorer med fyra kärnor, fullbuffrat
    DIMM-minne och SAS-hårddiskar ger hög prestanda idag och
    utbyggbarhet i framtiden.
    Kan reducera antalet nätverks-, ström- och KVM-kablar med upp till
    70 %.
    Effektiviserar strömförsörjning och värmeavledning per server.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.08.

1.1.1.9    Dells rackssystem för servrar
Dell erbjuder högeffektiva racksystem för datacenterlösningar. Med hjälp
av dessa kan man minska sina långsiktiga driftskostnader genom effektivt
utnyttjande av fysiskt utrymme, enkel åtkomst till servrar och
kringutrustning, bättre luftflöde för optimal kylning och förbättrad
driftsäkerhet.

Serverracklösningens komponenter omfattar:
   Dell PowerEdge 4210 rackskåp (42U)
   Dell PowerEdge 2410 rackskåp (24U)
   Dell 1U-rackkonsol
   Rackmonteringssatser

Modellerna 4210 och 2410 stöds av lättanvända rackmonteringssatser, en
1U-rackkonsol med platt skärm, Dell konsolswitchar,
energidistribueringsenheter och avbrottsfri kraftförsörjning.
Dessa racksystem är specifikt utformade för att minska tiden för
driftsättning, hantering och underhåll av servrar som man behöver för
sina ständigt växande informationsbehov.
            Produkter och tjänster      10(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.1.1.9.1 Dell PowerEdge 4210 rack
Dell 4210 rackskåp är ett stort 42U-rack som ger oöverträffat enkel
åtkomst till alla sidor hos de installerade servrarna. Enklare underhåll
innebär kortare driftstopp och förbättrad driftsäkerhet .

Rackskåpet 4210 tillhandahåller:

    Högre säkerhetsnivå för att ge säkrare drift av servrar och
    lagringssystem som är avgörande för arbetet
    Tillräckligt djup för långa komponenter med integrerade funktioner
    för enkel kabelhantering
    Effektiv kylning och gott miljöskydd för samtliga Dells
    rackmonterade PowerEdge-, PowerVault- och PowerApp-produkter
    Verktygsfria Rapid-spår och kabelhanteringsarmar i Dells
    installationssatser för rackmontering samt tydligt märkta U-
    positioner på samtliga spår, vilket medför snabb och smärtfri
    installation av maskinvara från Dell
    Rackskåpet 4210 har tydligt märkta U-positioner på samtliga
    monteringsplatsers fram- och baksidor. I och med att det är
    mindre än två meter högt kan man flytta det genom dörrar av
    standardtyp. Sidopanelerna ger enkel åtkomst till 0U-utrymmen
    och kabelanslutningar. Rackskåpet Dell PowerEdge 4210
    uppfyller industristandarderna för höga rackskåp.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.09.

1.1.1.9.2 Dells rackkonsol
Dells 1U-rackkonsol är den systemansvariges kontrollstation som kan
monteras direkt i ett Dell-rack utan att ta upp utrymme från Vervas
servrar och annan kringutrustning.

Modellen omfattar en höj- och sänkbar 15-tums platt LCD-skärm.
Skärmen och den specialanpassade kombinationen av tangentbord och
styrkula levereras med en fast strömtransformator och dubbla PS/2-
anslutningar, plus en SVGA video-utgång. Den är fullständigt
kompatibel med 1U-rackmonteringssatsen och kan installeras på nolltid.
Fördelarna omfattar:

    Låg energiförbrukning – Den är energisnålare än skärmar av
    standardtyp, vilket ger bättre energitillgång för server- och
    lagringssystem.
    Monterbar med Rapid-spår – Passar utmärkt med 1U-Rapid-spår för
    snabb installation i Dell-rack och andra kompatibla rack. Ett
    alternativ med Versa-spår finns tillgänglig för installation med olika
    rack med runda hål som inte kommer från Dell.
            Produkter och tjänster      11(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

    Flexibla konfigurationer – Konsolen kan skötas individuellt eller
    anslutas till valfri konsolswitch från Dell.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.09.

1.1.2     Dells tornservrar
Dells PowerEdge tornservrar ger utmärkt valuta för pengarna för IT-
avdelningar som vill ha enkel, kraftfull databearbetning i kombination
med direkt prissättning.

PowerEdge-tornservrarna är framtagna för att vara flexibla och
lättillgängliga men en rad nyttiga funktioner, såsom diskar som kan
anslutas under drift (Hot-Plug), chassi som kan hanteras utan verktyg och
Intel-processorer med hög prestanda.

1.1.2.1   PowerEdge 2900
Vervas maskinvaruplattform är baserad på PowerEdge 2900-servern som är
utformad för att kunna köra program även i de mest krävande miljöer. Hot
plug-tekniken hos PCI Express-kortplatser, hårddiskar och
strömförsörjningsenheter möjliggör snabb service på begäran utan att
systemet behöver kopplas ned. Funktioner för hög tillgänglighet som är
inbyggda i processorn, kretsuppsättning och minne är utformade för att
skydda servern mot fel.

Det faktum att BIOS-system och drivrutiner är gemensamma med
PowerEdge 2950 och 1950 innebär att ni kan utveckla er image en gång och
sedan använda den för flera olika servrar efter behov. När det sedan är dags
att uppgradera kan ni minska tiden ni behöver lägga ned på att hantera ert
systems programvarukomponenter. I kombination med de gemensamma
styrenheterna, hårddiskar, gemensam systemkortsdesign och gemensamma
minnesuppgraderingar som omfattar flera PowerEdge-servrar, blir
hanteringen enkel.

    Gemensam image med PowerEdge 1950/2950 bidrar till att minska
    de totala ägandekostnaderna.
    Hög prestanda för krävande program.
    Smidig övergång från 32-bitars till 64-bitars program.
    Lång drifttid och konfigurationsflexibilitet.
    Omfattande systemhantering.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.10.
            Produkter och tjänster      12(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.1.2.2   PowerEdge 840
Dell PowerEdge 840 är en tornserver för generella syften med en
processor. Den är perfekt för företag med fjärranslutna kontor som
behöver en grundläggande server som är lätt att installera, köra, felsöka
och bygga ut med lite eller ingen IT-support. Flexibiliteten och
utbyggbarheten hos PowerEdge 840, och möjligheten att välja
databehandlingskraft gör den även till ett perfekt val för växande små till
mellanstora företag. Servern tillhandahåller utmärkta funktioner för
allmänt bruk som lämpar sig väl för små arbetsgruppsprogram såsom
meddelandeprogram och för att tillhandahålla delad Internetanslutning
och webbservning.

PowerEdge 840 stöder för bästa möjliga prestanda och samtidig körning
av flera program Intel Xeon 3200-sekvensprocessorer med fyra kärnor
där de fyra processorkärnor kombineras i ett enda processorchip. Detta
ger en dramatiskt förbättrad prestanda och ökad energieffektivitet jämfört
med processorer med enkel eller dubbel kärna.

Om det är utmärkt prestanda till ett bra pris man är ute efter är Intel
Pentium D perfekt för enkla applikationsmiljöer, och för enkla
arkiverings- och utskriftsjobb kan PowerEdge 840-servern utrustad med
den prisvärda Intel Celeron D-processorn visa sig vara helt rätt för er
organisation.

En viktig del av en kostnadseffektiv lösning är att se till att servern
uppfyller hela sin potential. Dell PowerEdge 840 är utformad för att bidra
till att garantera maximal aktiv drifttid och maximalt dataskydd. SAS-
eller SATA-hårddiskar med frontåtkomst underlättar byte av enheter med
minsta möjliga driftstopp vilket är en särskilt praktiskt funktion för
återförsäljarmiljöer som behöver uppdatera prissättningsdatabaser. Och
SAS/SATA RAID-disksystem med hot-plug-funktion innebär att om en
disk slutar att fungera går det att fortsätta använda servern.

Dessutom är PowerEdge 840-servern kompatibel med
bandsäkerhetskopiering med hög kapacitet och externa lagringslösningar
för pålitligt dataskydd och hög datatillgänglighet. Den stöder antingen
interna IDE- eller SCSI-enheter för säkerhetskopiering av band, externa
SCSI-band och lösningar med direktansluten lagring.

Serverhantering över långa avstånd kan förstöra den allmänna
effektiviteten och kostnadseffektiviteten. PowerEdge 840-servern är
särskilt utformad för att ge IT-chefer utmärkta möjligheter för lokal- och
fjärrhantering. Servern är utrustad med omfattande hanteringsverktyg
som kan minska behovet av praktiskt underhåll och den totala
ägandekostnaden:

Dell Server Assistant erbjuder enkel installation,
operativsystemsinstallation och konfigurering medan Dell
            Produkter och tjänster      13(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

OpenManage™ IT Assistant Suite garanterar enkel hantering av servern
under hela dess livstid. Och Dell Remote Access Card (DRAC) gör
fjärråtkomst, övervakning och felsökning enklare än någonsin tidigare.

Kort sagt, ger servern PowerEdge 840 en flexibel, prisvärd, tillförlitlig
och lätthanterad lösning för mindre företag och filialer.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.11.

1.1.2.3    PowerEdge 1900
Dells PowerEdge 1900-server är med nästa generations
prestandafunktioner, förbättrade möjligheter för fjärrstyrning och en lång
rad lagringsalternativ perfekt för filialer eller fjärranslutna kontor.
Servern lämpar sig även utomordentligt väl för filhantering och utskrift,
meddelandeprogram och dedikerad programsupport.

PowerEdge 1900-servern är utformad för att ge exceptionell prestanda i
ett tornchassi med nästa generations Intel Xeon-processorer med fyra
kärnor, teknik för FBD DIMM-minne och seriellt anslutna SCSI-
hårddiskar (SAS) eller seriellt anslutna ATA-hårddiskar. Den har också
stöd för åtta minneskortplatser för 16 GB minneskapacitet för
filhantering och utskrift, dedikerade fjärrprogram och
meddelandemängder på filialnivå.

Denna server har tagits fram med växande verksamheter i åtanke. Oavsett
om man vill börja i liten skala – och därmed lämna utrymme för tillväxt –
eller tillämpa den maximala serverkonfigurationen, kombinerar denna
server ett rimligt pris med företagsinriktad fjärrhantering, lagring och
tjänster.

Alla nionde generationens servrar från Dell har ett antal fysiska
egenskaper gemensamt. Den konsekventa designen förkortar den tid ni
behöver lägga ned på att driftsätta och underhålla dem. Ett exempel är
den alltid synliga LCD-skärmen, som förkortar problemsökningstiden
genom att visa serverns status i överblick. Koderna kan anpassas för
omedelbar igenkänning.

PowerEdge 1900-servern har en BMC-styrenhet (Baseboard
Management Controller) som omfattar en komplett uppsättning verktyg
för kontroll av serverns maskinvara. Denna varnar även vid serverfel,
vilket möjliggör grundläggande fjärråtgärder. Dell Remote Access
Controller (DRAC5) är en tillvalsfunktion som möjliggör fjärråtkomst,
övervakning, problemsökning, reparation och uppgraderingar oberoende
av operativsystemets status.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.12.
            Produkter och tjänster      14(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.1.2.4    PowerEdge 6800
Den utbyggbara Dell PowerEdge 6800-servern med fyra processorer
drivs av de senaste 64-bitars Intel Xeon 7100-sekvensprocessorerna med
dubbla kärnor. Den kan ge möjlighet att åstadkomma avsevärt bättre
prestanda och energieffektivitet.

PowerEdge 6800 levereras i ett 6U fristående torn eller rackmonterbart
chassi för mångsidighet och flexibilitet. Servern erbjuder, förutom den
allra senaste högpresterande tekniken, avancerade hanteringsverktyg och
lagringsfunktioner. Detta gör den till en heltäckande och modern lösning
för företagsdatabaser som Microsoft SQL Server och Oracle samt för
affärskritiska tillämpningar som PeopleSoft och SAP.

Avancerade minnesfunktioner som Memory RAID, minnesspegling och
DDR-2 SDRAM med hot-plug-funktion och felkorrigeringskod (Error
Correcting Code, ECC) i minnet ser till att systemen fungerar utan
avbrott genom att stå emot problem som normalt skulle kunna sätta
system ur drift. I kombination med hot-plug-komponenter som redundant
strömförsörjning, hårddiskar och kylfläktar ger PowerEdge 6800
imponerande hög åtkomst.

En av de viktigaste målsättningarna vid utformningen av
PowerEdge 6800 var att ge utrymme för utbyggbarhet i krävande miljöer
med databas- och företagstillämpningar. Servern ger exceptionella
interna utbyggnadsmöjligheter och även flexibilitet för extern skalbarhet.
Den har fyra PCI Express-platser och tre PCI-X-platser som ger
ytterligare utbyggbarhet för redundanta anslutningar till nätverket och
lagring. Dessutom innehåller servern redundanta inbyggda NIC-kort så
att ni får ut mesta möjliga av era PCI-kortplatser.

Tio 3,5-tums SCSI-enheter och PERC 4e/DC RAID-alternativet med
PCI Express-kapacitet eller PERC 4e/Di onboard-alternativet ger
ytterligare tillgänglighet och prestanda. Dessutom ger PERC 5/E
anslutningsbarhet till det externa SAS-lagringshöljet
PowerVault MD1000 som kan tillfredsställa prestandabehoven hos både
vanliga och krävande tillämpningar för en enskild server.

Tekniken hos PowerEdge 6800 är visserligen avancerad, men den
hanteras och underhålls enkelt med hjälp av programvaruserien Dell
OpenManage. Denna bidrar till att minska driftsättningstiden, kostnader
och påverkan på produktiviteten. Som grädde på moset kan IT-
administratörer, med hjälp av det PCI-baserade DRAC 4-kortet för
fjärrhantering som kan fås som tillval, på ett säkert sätt hantera servrar
som finns i andra byggnader eller städer.

PowerEdge 6800 har ett modulchassi med verktygslös åtkomst av de
interna komponenterna för enkla servicemöjligheter. Om ni hellre vill
lägga underhållet på entrepenad finns Dell Enterprise Support-tjänster
            Produkter och tjänster      15(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

tillgängliga för att bistå med en rad tjänster och supportalternativ för att
uppfylla just era behov.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.13.

1.1.2.5   PowerEdge SC440
Tornservern Dell PowerEdge SC440 tillhandahåller Intels teknik med
dubbla kärnor, utbyggbarhet och utmärkt energieffektivitet – allt på
ingångsprisnivå.

Teknik med dubbla kärnor kombinerar två processorkärnor på ett enda
processorchip, vilket medför en dramatisk prestandaökning. Intel Xeon
3000-sekvensprocessorer med dubbla kärnor, Intel Pentium D-
processorerna och Intel Celeron D-processorerna är andra alternativ för
den som är ute efter prestanda och värde.

Med 50 % mer SATA-lagringskapacitet och nätverksplatser med högre
prestanda än förra generationens Dell-servrar kan SC440 byggas ut i takt
med att företagets behov ökar. Dess minne, I/O-teknik och
lagringskapacitet gör PowerEdge SC440 det perfekta valet för små
företag med fem till tio klienter som kräver hög drifttid för dedikerade
program, filhantering och utskrift, meddelandeprogram och delad
Internetanslutning.

Enkel hantering är en av de främsta fördelarna med PowerEdge SC440.
Den är utformad för enkel installation, körning och problemsökning. Den
levereras med Dell Server Assistant för PowerEdge SC-servrar, vilket
gör driftsättningen snabb och enkel – idealisk för mindre och medelstora
företag med begränsad budget och begränsade resurser för IT-support.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.14.

1.1.2.6   Unisys ES7000
För att komplettera Dells serverportfölj för kunder som vill använda sig
av mycket stora servrar samarbetar Dell sedan flera år med Unisys och
kan därförerbjuda stora delar av Unisys stordatorsystem till mycket
konkurrenskraftiga priser. Den servermodell Dell fokuserat mest på i
detta segment är stordatorersättaren Unisys ED7000.

Unisys ES7000 en en extremt kraftig server för mycket krävande
applikationer eller som ersättare till dyrare RISC-baserade servrar.
Plattformen stöder upp till 32-processorer och 512GB RAM-minne.

Processorstöd finns för såväl Intel Xeon som Intel Itanium. Systemet har
vidare mycket god redundans sätt till kritiska komponenter. För att
            Produkter och tjänster      16(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

förenkla handhavande finns dedikerade service moduler med egna
dedikerade service processorer.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4 15.

1.1.2.7   PowerEdge SC1430
PowerEdge SC1430 är en tornserver för generellt bruk, med två
processorer och processorkraft från fyra kärnor som ger prisvärd
prestanda, utbyggbarhet och verksamhetsfärdiga lösningar.

PowerEdge SC1430 är utvecklad för att tillgodose behoven hos mindre
företag som saknar eller har mycket lite särskild IT-personal, men som
ändå behöver en server för filhantering och utskrift, små arbetsgrupper,
e-post, webb eller dedikerade program. PowerEdge SC1430 erbjuder den
senaste tekniken till ett överkomligt pris.

PowerEdge SC1430 lämnar också gott om expansionsutrymme – i en av
branschens minsta formfaktorer, med två ingångar. Men eftersom den är
byggd med små företags växande behov i åtanke gör PowerEdge SC1430
att ni kan utforma ett system som håller budgeten idag, men som ändå
ger dig alternativ för förändring imorgon.

Ni kan öka minneskapaciteten, lägga till en andra processor, lägga till
intern hårddisklagring, öka det valfria stödet för RAID och stöd för intern
säkerhetskopiering till band, eller ni kan inkludera löstagbara
mediaenheter såsom CD-ROM, DVD:er och diskettenheter.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.16.

1.1.2.8   PowerEdge 2161DS-2 KVM-switch
Dell 2161DS-2 KVM-switch med fjärråtkomst ger åtkomst för upp till tre
användare samtidigt (två på avstånd och en lokal). Den kan integreras
med Dells beprövade switchteknik för digitala tangentbord, skärm och
mus (KVM) med avancerad kabelhantering.

Det här systemet med 16 portar kombinerar lokal teknik och fjärrteknik i
ett 0U-chassi (1U-kapacitet). Det innehåller USB- och PS/2-portar som
stödjer plattformar för större enheter.


1.1.3    Dell PowerConnect-switchar
Dell erbjuder en rad nätverksswitcherbjudaden, vart och ett framtaget för
att leverera det absolut bästa inom pålitlighet, utbyggbarhet och
prisvärdhet.
             Produkter och tjänster      17(131)
             Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.1.3.1   PowerConnect 2700-serien
Dells PowerConnect 2708, 2716, 2724 och 2748 Gigabit Ethernet-
switchar ger automatisk switchning med enkel ―plug-and-play‖-
anslutning. Funktion för webbhantering ingår till samma överkomliga
pris.

    Kan enkelt konverteras till webbhanterade switchar enbart genom en
    knapptryckning.
    Switchning i högsta möjliga hastighet på alla portar och funktioner
    för webbhantering.
    Inbyggda lysdioder för portarna ger intuitiv visuell avläsning av
    portaktivitet och inställningar.
    Stöd för automatisk MDI/MDIX och auto-negotiation av hastighet,
    duplex och flödeskontroll.
    Stöd för Virtual Cable Diagnostics från Marvell™.

F Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.17.

1.1.3.2    PowerConnect 3400-serien
PowerConnect 3424 och 3448 stackningsbara Fast Ethernet-switchar är
perfekta för en kostnadseffektiv nätverksstomme som möjliggör
anslutning av stationära datorer på ett litet kontor eller anslutning till ett
Gigabit Ethernet-stamnät.

Den här familjen av fyra 24- och 48-portars Fast Ethernet layer 2-
switchar har alla flexibel stackning, avancerad säkerhet och
hanteringsfunktioner av företagsklass. Konfigurationerna 3424P och
3448P är också Power-over-Ethernet (PoE)-kompatibla.

Eftersom switcharna strängt följer branschstandarderna kan de användas
med andra kompatibla nätverksenheter av branschstandard, från
säkerhetsenheter till routrar och till och med andra switchar.

    VoIP med Power-over-Ethernet och sofistikerad Quality of Service
    (3424P och 3448P).
    Avancerad säkerhet, inklusive åtkomstkontroller för nätverk och
    hantering med 802.1x, MAC-baserade ACL-listor, privata VLAN:er,
    RADIUS, TACACS+ och SNMPv3.
    Ett flexibelt nätverk med fail-overskydd i stack, LACP, multipla
    uppspännande träd (spanning trees) och redundanta
    strömförsörjningsalternativ.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.18.
            Produkter och tjänster      18(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.1.3.3   PowerConnect 5300-serien
PowerConnect 5324 fullt hanterade Gigabit Ethernet-switchar ger
utmärkt prestanda för pengarna, en säker nätverksplattform och
avancerade funktioner för nätverkshantering.

    Säker Gigabit Ethernet-switchlösning med fasta portar som erbjuder
    switchingprestanda med högsta möjliga hastighet.
    Avancerade säkerhetsfunktioner bidrar till att skydda nätverket från
    oavsiktliga eller avsiktliga störningar.
    Avancerade switchfunktioner gör att nätverksadministratörer kan
    optimera trafikflödet i nätverket.
    Funktioner med hög tillgänglighet omfattar bl.a. stöd för SPT
    (Spanning Tree Protocol) och RSTP (Rapid Spanning Tree
    Protocol).

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.19.

1.1.3.4    PowerConnect 6200-serien
PowerConnect 6224 och 6248 är Dells mest avancerade switchar, som
ger sofistikerade layer 3-switchingmöjligheter till en rad olika användare,
från mindre företag till de allra största. Familjen består av 24-portars och
48-portarsversioner av Gigabit Ethernet Layer 3-switchar med stackning
som tillval, och har 10 Gigabit Ethernet-portar som tillval.

    Flexibel stackning med 48 Gbit/s upp till 12 switchar/576 gigabit
    portar – nästan 3 TB switchingkapacitet i en enda stack.
    Avancerad säkerhet som omfattar 802.1x-portautentisering och
    wirespeed Layer 2-Layer 4 ACL-listor (Access Control Lists).
    Avancerad QoS (Quality of Service) möjliggör prioritering av trafik
    baserad på ett antal användardefinierade kriterier.
    Stöder som standard vanliga LAN-routningsprotokoll som RIPv1/v2,
    OSPFv2/v3, VRRP, IGMP, DVMRP och PIM.
    Redo för IPv6 som standard.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.20.


1.1.4    Fibre Channel SAN-switchar
En Fibre Channel-switch hanterar trafik mellan fler än två servrar och
lagringsenheter i en SAN-miljö. Switchen är den huvudsakliga
komponenten i SAN-miljön som möjliggör en verklig Fibre Channel-
struktur. Fibre Channel-switchar tillhandahåller anslutning med hög
             Produkter och tjänster      19(131)
             Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

bandbredd. De passar flera Fibre Channel-enheter i komplexa och
högpresterande miljöer.
1.1.4.1    Brocade SilkWorm SW200E-switch
Brocade SilkWorm 200E är en switch med 16 portar som passar perfekt
för en rad program, och innehåller möjlighet att skapa enkla SAN-
miljöer. Den börjar från en bas med åtta portar och växer i steg om fyra
portar med hjälp av Brocades Ports-On-Demand-teknik.

SW200E kombinerar automatisk avkänning för 1, 2 och 4 Gbit/s Fibre
Channel-genomströmning med funktioner som förbättrar användningen
av switchen. Man kan dra nytta av goda anslutningsmöjligheter och
kraftfulla funktioner som gör SAN-tekniken tillgänglig och prisvärd.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.21.

1.1.4.2    Brocade SilkWorm SW4100-switch
Brocade SilkWorm SW4100-switchen erbjuder enastående värde och
utbyggbarhet. Den kan utgöra grunden i en mindre SAN-miljö eller i en
större core-to-edge-SAN-miljö för större företag.

SW4100 minskar kostnader och komplexitet i befintliga SAN-
infrastrukturer. Den ger imponerande kapacitet för medelstora lagrings-
och servermiljöer med följande funktioner:

     Kompatibilitet med äldre och framtida switchar i SilkWorm-serien
     4 Gbit/s prestanda för strategiska och dataintensiva program till
     rimliga priser.
     Ports-on-Demand-teknik för snabb utbyggbarhet och "pay-as-you-
     grow"-värde

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.22.

1.1.4.3    Brocade SilkWorm SW5000-switch

Brocade 5000 är en fristående Fibre Channel-switch med 32 portar. Den
har automatisk avkänning för 1, 2 och 4 Gbit/s. Det här är ett
standarderbjudande från Dell som hanteras av Dell|EMC SAN.

Brocade 5000 är avsedd för små och medelstora företag samt avancerade
SAN-miljöer för företag. Den passar SAN-miljöer som baseras på
Dell|EMC AX- och CX-disksystem samt Dell Fibre Channel-
bandlösningar som kräver kapacitet på upp till 4 Gbit/s.
            Produkter och tjänster      20(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.23.

1.1.4.4   Brocade SilkWorm SW4900-switch

Brocade 4900 är en fristående Fibre Channel-switch med 64 portar. Den
har automatisk avkänning för 1, 2 och 4 Gbit/s.

Brocade 4900 är avsedd för små och medelstora företag samt avancerade
SAN-miljöer för företag. Den passar SAN-miljöer som baseras på
Dell|EMC AX- och CX-disksystem samt Dell Fibre Channel-
bandlösningar som kräver kapacitet på upp till 4 Gbit/s.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.24.

1.1.4.5    Cisco MDS 9124-switch
Cisco MDS 9124 kompletterar Ciscos portfölj med
nätverkslagringsprodukter inom Fibre Channel-switch. Denna produkt
ger er en switchmiljö till ett konkurrenskraftigt pris med bra flexibilitet
och kraftfulla funktioner.Dessutom kan ni välja det flexibla "pay-as-you-
grow"-alternativet.

MDS 9124 är en Fibre Channel-switch med 24 portar och 4 Gbit/s. Den
ryms i ett 1U-hölje med redundanta strömkällor och fläktar som kan
bytas under drift. Gränssnitt för 10/100 Ethernet och seriell konsol ger
komplett hanteringsåtkomst.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.25.


1.2     Storage
Dell erbjuder ett omfattande sortiment branschledande lagringsprodukter,
från enkel säkerhetskopiering till en SAN-array med stöd för upp till
256 servrar.

Dell ingick år 2001 ett globalt strategiskt samarbetsavtal med EMC som
syftar till att dra nytta av varandras styrkor för att skapa optimala
lagringserbjudanden. Dells effektiva affärsmodell i kombination med
EMC:s gedigna produkter skapar mycket goda förutsättningar för att
kunna erbjuda driftsäkra och kostnadseffektiva lösningar.

Dell | EMC CX3-arrayer med UltraScale-arkitektur möjliggör äkta,
komplett 4 Gbit Fibre Channel-kapacitet som ger enastående prestanda
för överföring och program.
            Produkter och tjänster     21(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

CX3 UltraScale-seriens arrayer kan byggas ut från fem diskenheter upp
till 480 utan att data behöver flyttas från den ursprungliga hårddisken.
Den modulära designen gör att man kan börja med mindre
konfigurationer och sedan växa i takt med att behoven ökar och företaget
växer.

CX3-serien kan också använda tidigare generationers CX-arrayer, och på
så sätt kan man skydda befintliga SAN-investeringar.

För mycket stora lagringsmiljöer kan Dell ockå erbjuda de kraftfulla
Symmetrix-systemen i DMX4-serien.


1.2.1    CX3-20 och CX3-20c
Lagringslösningen bygger på Dell | EMC CX3-20. Denna lagringsarray
på ingångsnivå har en kapacitet på upp till 59 TB, vilket lämnar gott om
utrymme för expansion. CX3-20 kan också uppgraderas till CX3-40 eller
CX3-80-arrayer utan att data behöver flyttas.

CX3-20 är tillräckligt flexibel för att hantera oförutsedd tillväxt och
snabbt växande lagringsbehov. Oavsett om det finns behov av kapacitet
till låga kostnader eller av högkapacitetsdiskar kan kraven tillgodoses
med hjälp av Fibre Channel- eller LCFC (Low Cost Fibre Channel)-
enheter, eller en kombination av båda typer.

CX3-20c-kombinationen är en FC/iSCSI-array som är identisk med
CX3-20, förutom att den dessutom har stöd för åtta iSCSI -portar. FC-
och iSCSI-värdar kan anslutas samtidigt.

Med Navisphere Management Suite kan administratörer enkelt upptäcka,
konfigurera, hantera och övervaka alla aspekter av arrayen. Det
arraybaserade hanteringsprogrammet möjliggör effektiv hantering av en
eller fler CX-arrayer och är tillgängligt lokalt eller från en fjärransluten
plats via en säker anslutning.

SnapView, SAN Copy och MirrorView som tillval ger effektiva
möjligheter för säkerhetskopiering och katastrofåterställning som:

    Ökar programtillgängligheten samtidigt som
    säkerhetskopieringsfönstren minskar
    Ser till att information skyddas från fel hos system eller webbsidor
    Ger datamobilitet vid höga hastigheter mellan Dell | EMC CX-serien
    och andra lagringssystem som stöds

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.26.
            Produkter och tjänster      22(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.2    CX3-20S
Dell |EMC CX3-20S är en totallösning för mellanstora lagringsmiljöer
med krav på flexibla anslutningsmöjligheter och hög prestanda.
Lösningen som är baserad på samma teknologiplattform som CX3-20,
erbjuder mycket breda och flexibla anslutningsmöjligheter via 4 x iSCSI
portar och 12 x 4Gb FC portar jämnt fördelade mellan två redundanta
controllerkort med totalt 4GB cache. Inom systemet finns dubbla
redundanta loopar på 4Gb/s full duplex för anslutning till diskarna. Totalt
går det att ansluta upp till 128 servrar och systemet skalar upp till 128
diskar och 92TB.

CX3-20S tillhandahåller fullständig dataintegritet, komplett
komponentredundans och uppgraderingar till andra Dell | EMC-system
utan avbrott. Den unika kapaciteten innefattar aktiv diskrensning, cache
de-staging, komponenter som kan bytas under drift,
mikrokodsuppdateringar utan avbrott och applikationsuppgraderingar.

CX3-20S-enhetens modulära redundanta design gör det möjligt för
systemet att fortsätta fungera i händelse av fel på strömförsörjning,
kylenhet, lagringsprocessor eller diskenhet. Alla komponenter kan bytas
under drift för enkel reparation utan driftstopp.

Alla Dell | EMC-lagringssystem har extremt flexibla funktioner för
inställning av cache, jämfört med konkurrerande modulära
lagringsprodukter. Detta möjliggör exakt cache-inställning efter aktuell
belastning, vilket resulterar i optimerad prestanda.

Uppgradering utan avbrott finns inbyggt i mikrokoden i alla nya
generationens Dell | EMC-lagringssystem. Det möjliggör uppgradering
av mikrokoden under drift, utan anslutningsavbrott till lagring på
systemet. Disksystemet utför automatiskt en serie failover- och failback-
åtgärder mellan lagringsprocessorerna för att uppnå detta.
Uppgraderingen kan återställas om den nya versionen uppvisar oönskade
egenskaper i SAN-nätverket.

Liksom alla CX-seriens disksystem använder CX3-20S
administrationsverktyget Navisphere.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.26.
            Produkter och tjänster     23(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.3    CX3-40 och CX3-40c
Lagringslösningen bygger på Dell|EMC CX3-40. Denna lagringsarray
kan byggas ut upp till 119 TB och är en utmärkt lösning för stora
databaser, meddelandeprogram, fjärreplikering eller OLTP-program.

CX3-40 stödjer upp till 128 servrar och 240 enheter. Med en fullt
utbyggbar arkitektur och fullt 4-Gigabit fibre channel-stöd kan den
driftsättas snabbt och expanderar sömlöst från gigabyte till terabyte för
att tillmötesgå oförutsett växande lagringsbehov.

Med en kombination av fibre channel-enheter för prestanda och LCFC
(Low Cost Fibre Channel)-enheter för kapacitet till en lägre kostnad
erbjuder CX3-40 den rätta blandningen av olika tekniker för snabbt
växande datacenter.

CX3-40c-kombinationen är en FC/iSCSI-array som är identisk med
CX3-40, förutom att den dessutom har stöd för åtta iSCSI -portar. Man
kan ansluta FC- och iSCSI-värdar samtidigt.

Med Navisphere Management Suite kan administratörer enkelt upptäcka,
konfigurera, hantera och övervaka alla aspekter av arrayen. Det
arraybaserade hanteringsprogrammet möjliggör effektiv hantering av en
eller fler CX-arrayer och är tillgängligt lokalt eller från en fjärransluten
plats via en säker anslutning.

SnapView, SAN Copy och MirrorView som tillval ger effektiva
möjligheter för säkerhetskopiering och katastrofåterställning som:

    Ökar programtillgängligheten samtidigt som
    säkerhetskopieringsfönstren minskar
    Ser till att information skyddas från fel hos system eller webbsidor
    Ger datamobilitet vid höga hastigheter mellan Dell | EMC CX-serien
    och andra lagringssystem som stöds

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.27.


1.2.4    CX3-80
Lagringslösningen bygger på ett Dells | EMC CX3-80 nätverksanslutna
lagringssystem. CX3-80 är utvecklad för miljöer som kräver hög
kapacitet och maximal programprestanda. Den passar utmärkt för tunga
databasprogram, datalager, fjärreplikering och säkerhetskopiering till
disk. Denna lagringsarray ger avancerad funktionalitet och kan byggas ut
upp till 237 TB med en modulär ‖pay-as-you-grow‖-metod.
            Produkter och tjänster      24(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

CX3-80 stödjer upp till 256 servrar och 480 enheter. Med en fullt
utbyggbar arkitektur och fullt 4-Gigabit fibre channel-stöd kan den
driftsättas snabbt och expanderar sömlöst från gigabyte till terabyte
(genom fibre channel-anslutning) för att tillmötesgå oförutsett växande
lagringsbehov.

I och med alternativet att tillämpa en kombination av fibre channel- och
LCFC (Low Cost Fibre Channel)-teknik gör CX3-80 att man kan
tillmötesgå alla olika typer av behov hos alla program.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.28.


1.2.5    Dell | EMC CX3-10c disksystem för lagring
Dell | EMC CX3-10c drar nytta av samma arkitektur som de traditionella
disksystemen från CX-serien för att åstadkomma kapacitet och prestanda
till ett tilltalande pris. Detta gör den till en idealisk plattform för
lagringstillämpningar i mellanklassen: enkel att driftsätta, hantera och
uppgradera.

4 Gb Fibre Channel-kapacitet i hela systemet ger bästa möjliga prestanda
för bandbredd och program.

CX3-10c kan samtidigt ansluta till både Fibre Channel- och iSCSI-
värdar. Detta möjliggör anslutning av fjärrservrar eller sekundära servrar
som tidigare utnyttjade lösningar med distribuerad lagring. Dubbelt
anslutningsläge bidrar även till bättre konsolidering och utnyttjande av
SAN-lagring. Extra distribuerad lagring kan nu centraliseras och hanteras
med vanliga verktyg, vanliga procedurer för katastrofåterställning och
vanliga rutiner för säkerhetskopiering och återställning.

PowerPath-programvara, som finns i disksystemet, ger automatisk
belastningsutjämning och funktioner för sökvägsfailover i ett enda
integrerat paket som förbättrar prestandan och återhämtningsförmågan.

Programvara från Dell och EMC möjliggör administrering på hög nivå av
SAN-element genom en enda hanteringskonsol. CX3-10c-lösningen
omfattar affärskontinuitetsfunktioner som lokala ögonblicksbilder eller
kloner, synkron och asynkron fjärreplikering och, som tillval,
datamobilitet över flera plattformar.

SnapView, SAN Copy och MirrorView som tillval ger effektiva
möjligheter för säkerhetskopiering och katastrofåterställning som:

    Ökar programtillgängligheten samtidigt som
    säkerhetskopieringsfönstren minskar
    Ser till att information skyddas från fel hos system eller webbsidor
            Produkter och tjänster      25(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

    Ger datamobilitet vid höga hastigheter mellan Dell | EMC CX-serien
    och andra lagringssystem som stöds.


Dell erbjuder professionella konsult-, installations- och
implementeringstjänster för att se till att lagringssystemet CX3-10c
snabbt är online och att konfigurationen uppfyller Vervas behov. Varje
CX3-seriesystem stöds av Dells guldnivå för Premier Enterprise Support-
tjänster för att garantera att systemet fungerar och kan köras många år
framöver.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.29.


1.2.6    Dell | EMC CX3-20f disksystem för lagring
Vervas lagringslösning utgår ifrån Dell | EMC CX3-20f som ersätter
CX3-20 och ger utökad anslutningsbarhet. På frontend-sidan ger CX3-
20f ytterligare flexibilitet och expansion i direktanslutna, fibre channel-
miljöer, och på backend-sidan ger den ökade möjligheter att skapa
skiktbaserad lagring i disksystem.

De extra fibre channel-disklooparna kan tilldelas diskar av olika hastighet
(2 Gb/s eller 4 Gb/s), så att kunderna kan utnyttja befintlig teknik med
2 Gb/s utan att offra prestandan hos deras nyare, snabbare hårddiskar
med 4 Gb/s.

CX3-20f är tillräckligt flexibel för att hantera oförutsedd tillväxt och
snabbt växande lagringsbehov. Oavsett om det finns ett behov av
kapacitet till låga kostnader eller av högkapacitetsdiskar kan kraven
tillmötesgås med hjälp av en kombination av disktyper.

Med Navisphere Management Suite kan administratörer enkelt upptäcka,
konfigurera, hantera och övervaka alla aspekter av disksystemet. Det
disksystembaserade hanteringsprogrammet möjliggör effektiv hantering
av en eller fler CX-disksystem och är tillgängligt lokalt eller från en
fjärransluten plats via en säker anslutning.

SnapView, SAN Copy och MirrorView som tillval ger effektiva
möjligheter för säkerhetskopiering och katastrofåterställning som:

    Ökar programtillgängligheten samtidigt som
    säkerhetskopieringsfönstren minskar
    Ser till att information skyddas från fel hos system eller webbsidor
    Ger datamobilitet vid höga hastigheter mellan Dell | EMC CX-serien
    och andra lagringssystem som stöds
            Produkter och tjänster      26(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.26.


1.2.7    Dell | EMC CX3-40f disksystem för lagring
Lagringslösningen baseras på Dell | EMC CX3-40f som ersätter CX3-40
och är ett utmärkt val för stora databaser, meddelandehantering,
fjärreplikering och tillämpningar för transaktionsbearbetning online
(OLTP).

En av den här lösningens främsta fördelar är den utökade
anslutningsbarheten. På frontend-sidan ger CX3-40f ytterligare
flexibilitet och expansion i direktanslutna miljöer, och på backend-sidan
ger den ökade möjligheter att skapa skiktbaserad lagring i disksystem.

CX3-40f stödjer upp till 128 servrar och 240 enheter. Med en fullt
utbyggbar arkitektur och fullt fibre channel-stöd på 4 Gb kan den
driftsättas snabbt och expanderar sömlöst från gigabyte till terabyte för
att tillmötesgå oförutsett växande lagringsbehov.

Med en kombination av fibre channel-enheter för prestanda och LCFC
(Low Cost Fibre Channel)-enheter för kapacitet till en lägre kostnad
erbjuder CX3-40f den rätta blandningen av olika sorters teknik för snabbt
växande datacenter.

Med Navisphere Management Suite kan administratörer enkelt upptäcka,
konfigurera, hantera och övervaka alla aspekter av disksystemet. Det
disksystembaserade hanteringsprogrammet möjliggör effektiv hantering
av en eller fler CX-disksystem och är tillgängligt lokalt eller från en
fjärransluten plats via en säker anslutning.

SnapView, SAN Copy och MirrorView som tillval ger effektiva
möjligheter för säkerhetskopiering och katastrofåterställning som:

    Ökar programtillgängligheten samtidigt som
    säkerhetskopieringsfönstren minskar
    Ser till att information skyddas från fel hos system eller webbsidor
    Ger datamobilitet vid höga hastigheter mellan Dell | EMC CX-serien
    och andra lagringssystem som stöds.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.27.
            Produkter och tjänster      27(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.8     AX150 och AX150i
Lagringslösningen bygger på Dell|EMC AX150.

Dessa lättinstallerade disksystem erbjuder fibre channel- eller iSCSI-
anslutning. De lämpar sig utmärkt för mindre företag och arbetsgrupper
som önskar en lättanvänd, kostnadseffektiv lagringslösning, utan att
behöva kompromissa med prestanda eller tillgänglighet:

    Förbinder upp till 10 servrar med ett fåtal enkla steg eller kan
    användas som direktansluten lagring (DAS).
    Ger enkla eller dubbla fibre channel- eller iSCS-anslutningar.
    Ger upp till 6 TB delad lagring och levereras med all nödvändig
    programvara, inklusive ögonblicksbilder och hantering utan extra
    kostnad.
    AX150 och AX150i gör det möjligt för små företag med
    begränsad budget och teknisk expertis, att migrera från
    direktanslutna lagringsenheter. De kan dra fördel av vad SAN-
    enheter har att erbjuda: förenklad och centraliserad hantering,
    förbättrad användning och effektiv backup.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.30.


1.2.9     Dell|EMC CX300
Dell|EMC CX300 är ett lagringssystem med 2 Gb Fibre Channel-
gränssnitt med stöd för antingen Fibre Channel-diskar eller SATA-diskar.
Systemet har kapacitet att fungera antingen som Direct Attach Storage
(DAS), Storage Area Network (SAN)eller anslutet till Dell PowerVault
Network Attached Storage (NAS).

Det nätverksanslutna CX300-lagringssystemet är instegsprodukten i
Dell|EMC CX-serien, och utgör en kostnadseffektiv och skalbar lösning
för små och mellanstora servermiljöer. Kombinationen av både SATA-
diskar med hög kapacitet och högpresterande Fibre Channel-diskar
möjligör en flexibel och kostnadseffektiv lagring

Dell/EMC CX300 erbjuder enkla hanteringsverktyg och omfattande
afunktioner för att garantera att den konsoliderade lagringen hanteras
effektivt, skyddas ordentligt och är lättillgänglig.

    Dra nytta av EMC PowerPath tillsammans med CX300, vilket ger
    lastbalansering och datavägsfailover för kontinuerlig tillgång till
    data.
    Konfigurera, hantera och övervaka enkelt alla delar av Dell|EMC
    CX300 med EMC Navisphere Management Suite.
            Produkter och tjänster      28(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

     Öka tillgängligheten samtidigt som backupfönstret minskas med
     EMC SnapView.
     Öka kapacitet och prestanda med virtuell LUN-teknik och undvik
     avbrott vid migrering av stora datavolymer inom Dell|EMC CX300.
     Utöka online-LUN för att bibehålla tillgängligheten när ni bygger ut
     kapaciteten i Dell|EMC CX300.
     Skalbar upp till 27 TB.
     Välj konfigurationer med mellan 5 och 60 diskar.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.31.


1.2.10    EMC DMX2500
EMC DMX2500 är en mycket avancerad lagringslösning för mycket stora
lagringsmiljöer. DMX2500 är en del i EMCs beprövade Symmetrix®
DMX-4-serie och är ett världsledande lagringssystem som levererar skalbar
kapacitet och prestanda i massivt konsoliderade miljöer med mycket brett
stöd för olika system och applikationer samtidigt som de högsta av
servicenivåer hålls intakta. DMX-4 erbjuder en kostnadseffektiv skalbarhet
med utbyggnad i olika steg och servicenivåer inom ett system med olika
diskteknologier.
Med sin unika arkitektur, Direct Matrix™ Architecture erbjuds ett brett
utbud av anslutningsmöjligheter och avancerad optimering för att leverer
bästa tänkbara prestanda till ett stort antal servrar och tung belastning.
Den robusta arkitekturen gör det också möjligt att hålla de
SLAer/svarstider som krävs i en HighEnd-miljö med minimal påverkan
av olika typer av fel eller extrema laster (’bursts’). Med avancerad
funktionalitet för replikering inom och mellan system kan bästa möjliga
skydd mot logiska och fysiska katastrofer skapas.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.32.


1.2.11    PowerVault-lagring
Från nätverksansluten lagring (NAS) till direktansluten lagring (DAS) till
säkerhetskopiering på band erbjuder Dells PowerVault-lagringsprodukter
beprövad prestanda och pålitlighet, underbyggda av Dells fokus på
enkelhet och skalbarhet.
            Produkter och tjänster      29(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.11.1  PowerVault 220/221S-höljen för diskexpansion
Lagringslösningen bygger på PowerVault 220S/221S – en
lagringsexpansion för en PowerEdge-server eller två klustrade
PowerEdge-servrar.

Denna lagringslösning inrymmer upp till fjorton 3.5" U320 SCSI-
diskenheter i ett enda rackställ. I över 20 år har SCSI varit en av
grundpelarna i verksamheten och används idag främst för
lagringsexpansion på gamla servrar.

    Stödjer upp till 4,2 GB ren kapacitet vid användning av 300 GB
    U320 SCSI-diskenheter.
    Kan ansluta till två servrar för delad lagring eller för högtillgänglig
    klustring.
    Kräver en PERC 4 RAID-styrenhet (säljs separat) för diskskydd,
    lagringskonfiguration och hanteringsverktyg.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.33.

1.2.11.2   PowerVault MD1000 modulär disk
Lagringslösningen bygger på PowerVault MD 1000 modulära disksystem
– den senaste generationens diskexpansionshölje för en eller två
PowerEdge-servrar.

Denna modulära lagringslösning inrymmer upp till femton 3.5" U320
SAS-diskenheter i ett enda rackställ. SAS, det senaste framsteget inom
den beprövade SCSI-tekniken, är utrustad för att hantera de växande
kraven på prestanda och kapacitet från dagens vanliga affärsprogram –
såsom Exchange och SQL – som körs på en enda PowerEdge-server.

    Stödjer upp till 4,2 GB ren kapacitet vid användning av 300 GB
    SAS-diskenheter.
    Finns med hastigheter på 15 000 RPM eller 10 000 RPM.
    Kräver en PERC 5 RAID-styrenhet (säljs separat) som möjliggör
    kedjekoppling av tre expansionshöljen (upp till 45 enheter) för ökad
    lagringskapacitet och utbyggbarhet för spindeln.
    Alternativt kan ett hölje delas upp på två servrar, med åtta diskar på
    den ena servern och sju på den andra.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.34.
            Produkter och tjänster     30(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.11.3    MD3000 / MD3000i modulär disklagringsexpansion
Dell PowerVault MD3000 tar instegslagring till nästa nivå av kraft och
mångsidighet genom att ge flera Dell PowerEdge-servrar tillgång till ett
enda utbyggbart disksystem. MD3000 är perfekt för företag med ett
fortsatt intresse av serverbaserad lagring och för budgetkänsliga kunder
med växande applikationer som vill förlänga livslängden på sina
befintliga servrar genom att bygga ut lagringskapaciteten.

MD3000 som använder serieanslutna SCSI-hårddiskar (SAS)
representerar det allra senaste inom beprövad SCSI-hårddiskteknik.
PowerVault MD3000 finns i två versioner, dels för direktanslutning till
upp till fyra PowerEdge-servrar eller som iSCSI-SAN (MD3000i) med
anslutning för upp till 16 servrar. Båda modellerna har modulär
disklagring med plats för upp till 15 stycken 3,5-tums SAS-diskenheter i
ett enda 3U-rackhölje. Hela lagringssystemet hanteras enkelt från ett
enda gränssnitt som förenklar hanteringen och underhållet av lagringen
vartefter den växer. Med MD3000 kan lagring snabbt och enkelt läggas
till efter behov utan att driften störs.

SAS är en hårddiskteknik vars höga prestanda och utmärkta driftsäkerhet
gör den idealisk för en rad olika företagstillämpningar. När
expansionshöljet konfigureras med SAS-hårddiskar kan det uppfylla de
dynamiska lagringskraven för krävande transaktionsdatatrafik som körs
på en enda server, t.ex. mejl, databas, OLTP (transaktionsbearbetning
online), datalagring och andra I/O-intensiva applikationer. Typiska
användare kan vara små och medelstora företag, filialer, arbetsgrupper
och avdelningar, återförsäljarbutiker, tillverkningsanläggningar och
distributionscenter.

Höljets hårddiskar, strömkällor och kylningsmoduler har hot-plug-
funktioner, vilket innebär att de kan bytas ut under drift. Om det blir fel
på en av styrenheterna hanterar med andra ord den kvarvarande
styrenheten all bearbetning tills den första är igång igen. Styrenheterna i
PowerVault MD3000 ger stabil prestanda med kapacitet för en
genomströmning för direktansluten version på upp till 1 400 MB/s och
cirka 92 000 IOP/s från cache.

MD3000 hanteras av programmet MD Storage Manager. Det är en
intuitiv och lättanvänd klientbaserad Java-applikation som konfigurerar,
övervakar och hanterar ett eller flera MD3000-lagringssystem. Efter att
några grundläggande frågor har besvarats kan MD Storage Manager
snabbt avgöra den optimala konfigurationen. Om något problem skulle
uppstå med systemet känner programmet av och diagnostiserar problemet
och varnar användaren. Ett verktyg som kallas Recovery Guru startas
automatiskt och meddelar användaren om den fullständiga
återställningsprocessen, steg för steg.
           Produkter och tjänster      31(131)
           Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
           Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Dells tjänster finns tillgängliga för att hjälpa till att förenkla
installationen och de kontinuerliga åtgärderna på expansionshöljet för
hårddisken. Tillgängliga tjänster omfattar professionella
installationstjänster, diskexpansionsutbildning och Dell Enterprise
Support, som finns från den grundläggande 1-åriga Bronze Support till
den fullständiga 5-åriga Platinum-tjänsten.

MD3000 i iSCSI-version ger en ny nivå av prestanda och enkelhet för
mindre SAN-miljöer.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.35.

1.2.11.4   PowerVault NX1950
PowerVault NX1950 är en produkt för nätverksansluten lagring (NAS)
som är utformad som en sömlös, lättanvänd och extremt kraftfull lösning
för medelstora NAS-tillämpningar. Det finns två olika konfigureringar:
‖integrerad‖ och ‖gateway‖.

Den ‖integrerade‖ konfigurationen av PowerVault NX1950 omfattar en
kraftfull NAS-huvudenhet tillsammans med ett undersystem bestående av
en PowerVault-lagringsenhet.

‖Gateway‖-konfigurationen är specifikt till för nya och befintliga Dell |
EMC SAN-system. Den är utformad för att snabbt och enkelt kombineras
med dem genom att tillhandahålla file/iSCSI-target gateway-fuktionalitet.
Med sin starka NAS-gateway-plattform som utgår från den
utomordentligt kraftfulla PowerEdge 1950-servern lämpar sig den här
lösningen väl för arbetsmängden hos mellanstora nätverksanslutna
lagringsenheter.

Båda dessa lösningar från Dell är skräddarsydda för arbetsmängden hos
mellanstora nätverksanslutna lagringsenheter och gör så att du slipper
gissa under konfigurationen genom att testa och erbjuda ett system med
den optimala blandningen av processorkraft och systemminne.

PowerVault NX1950 använder Windows Unified Data Storage
Server 2003 som är ett nytt operativsystem för lagringsenheter som
utvecklats av Microsoft och Dell. Det här systemet utgår ifrån Windows
Server 2003 R2 och Windows Storage Server 2003 R2, och omfattar ett
antal avgörande förbättringar inom lagringshantering, tillhandahållande
av lagring, heterogen klientsupport, iSCSI-target-tillämpningar,
klustertillämpningar och automatisering.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.36.
            Produkter och tjänster      32(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.11.5   PowerVault ML6010 modulärt bandbibliotek
Dell rekommenderar det modulära bandbiblioteket PowerVault ML
6010. Detta ger en SAN-säkerhetskopieringslösning som erbjuder
proaktiv övervakning och därmed förkortar den totala hanteringstiden.

    Innehåller en 5U-bandbiblioteksmodul.
    Bibliotekspartitionering för ökad flexibilitet
    Proaktiv övervakning och fjärrdiagnostik kan minska
    servicesamtalen och förkorta lösningstiden
    Lättförståeliga serviceguider och funktioner för e-postavisering
    hjälper till att förhindra oplanerade driftavbrott

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.37.

1.2.11.6   PowerVault ML6020/6030 CM modulärt bandbibliotek
Dell rekommenderar de modulära bandbiblioteken PowerVault CM,
vilket ger en SAN-säkerhetskopieringslösning med utbyggbarhet vid
behov för större kapacitet. Lösningen är idealisk för kunder i behov av
proaktiv övervakning och förkortad hanteringstid.

    ML6020 CM omfattar ett 14U-bandbibliotek som består av en 5U-
    kontrollmodul och en 9U-modul för ytterligare kapacitet
    ML6030 CM omfattar ett 23U-bandbibliotek som består av en 5U-
    kontrollmodul och två 9U-expansionsmoduler för ytterligare
    kapacitet
    Ger licensnycklar för aktivering av plats för kapacitet på begäran,
    med 36 platser till att börja med, och har alternativet att aktivera upp
    till 220 platser utan att driften behöver avbrytas.
    Proaktiv övervakning och fjärrdiagnostik kan minska
    servicesamtalen och förkorta lösningstiden
    Bibliotekspartitionering för ökad flexibilitet
    En enda robot servar alla enheter och media utan avbrott, vilket ger
    hög tillförlitlighet och enklare drift


Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.37.
            Produkter och tjänster      33(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.11.7   PowerVault TL2000
IT-ansvariga ställs ofta inför ett antal återkommande komplexa problem:
ökande datamängder att lagra, färre medarbetare som arbetar med
datahantering, IT-budgetar som sträcks till bristningsgränsen och nya
tendenser som innebär att processer för dataarkivering regleras enligt lag.
Dell PowerVault TL2000 säkerställer att kapaciteten för
säkerhetskopiering och arkivering maximeras, samtidigt som
resursförbrukningen hålls nere till ett minimum.

Det rackmonterade 2U-bandbiblioteket PowerVault TL2000 är det givna
valet för små och medelstora företag med behov av prisvärd och
lättanvänd automatisk säkerhetskopiering på band.

Automatiseringen undanröjer behovet av manuella byten av enstaka
bandkassetter. Löstagbara magasin möjliggör byte av flera kassetter på
en gång och underlättar lagring offline.

PowerVault TL2000 levereras som en enhet som är färdig att monteras i
rack. Den erbjuder webbaserad fjärrhantering: administratörer kan enkelt
övervaka och hantera enheten från valfri webbläsare. Målsättningen med
införandet av halvhöga enheter är att förbättra prestandan och
driftsäkerheten. Service utförs enkelt med hjälp av enkel åtkomst via
bandbibliotekets fram- eller baksida.

Med plats för 24 bandkassetter, en 2U-formfaktor och en kapacitet på
9,6 TB representerar PowerVault TL2000 branschledande densitet till ett
mycket fördelaktigt pris.

PowerVault TL2000 automatiserar processerna för säkerhetskopiering
och arkivering för företag av alla storlekar. Oavsett om man använder
fristående bandenheter eller ett bibliotek som kräver en lösning med
högre kapacitet ger PowerVault TL2000 effektivare och pålitligare
säkerhetskopiering till en betydligt lägre administrativ kostnad.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.38.

1.2.11.8   PowerVault TL4000
IT-ansvariga ställs ofta inför ett antal återkommande komplexa problem:
ökande datamängder att lagra, färre medarbetare som arbetar med
datahantering, IT-budgetar som sträcks till bristningsgränsen och nya
tendenser som innebär att alltfler processer för dataarkivering regleras
enligt lag. Dell PowerVault TL4000 säkerställer att kapaciteten för
säkerhetskopiering och arkivering maximeras, samtidigt som
resursförbrukningen hålls nere till ett minimum.
           Produkter och tjänster      34(131)
           Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
           Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Det rackmonterade 4U-bandbiblioteket PowerVault TL4000 är det givna
valet för små och medelstora företag med behov av prisvärd och
lättanvänd automatisk säkerhetskopiering på band.

Automatiseringen undanröjer behovet av manuella byten av enstaka
bandkassetter. Löstagbara magasin möjliggör byte av flera kassetter på
en gång och underlättar lagring offline.

PowerVault TL4000 levereras som en enhet som är färdig att monteras i
rack. Den erbjuder webbaserad fjärrhantering: administratörer kan enkelt
övervaka och hantera enheten från valfri webbläsare. Målsättningen med
införandet av halvhöga enheter är att förbättra prestandan och
driftsäkerheten. Service utförs enkelt med hjälp av enkel åtkomst via
bandbibliotekets fram- eller baksida.

Med plats för 44 bandkassetter, en 4U-formfaktor och en kapacitet på
17,6 TB representerar PowerVault TL4000 branschledande densitet till
ett mycket fördelaktigt pris.

PowerVault TL4000 automatiserar processerna för säkerhetskopiering
och arkivering för företag av alla storlekar. Oavsett om man använder
fristående bandenheter eller ett bibliotek som kräver en lösning med
högre kapacitet ger PowerVault TL4000 effektivare och pålitligare
säkerhetskopiering till en betydligt lägre administrativ kostnad.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.39.

1.2.11.9   PowerVault 124T bandenheter
Det rackmonterade 2U-bandbiblioteket PV124T är det givna valet för
små och medelstora företag med behov av prisvärd och lättanvänd
automatisk säkerhetskopiering på band.

Automatiseringen undanröjer behovet av manuella byten av enstaka
bandkassetter. Löstagbara magasin möjliggör byte av flera kassetter på
en gång och underlättar lagring offline.

PowerVault 124T levereras som en enhet som är färdig att monteras i
rack. Den erbjuder webbaserad fjärrhantering: administratörer kan enkelt
övervaka och hantera enheten från valfri webbläsare. Målsättningen med
införandet av halvhöga enheter är att förbättra prestandan och
driftsäkerheten. Service utförs enkelt med hjälp av enkel åtkomst via
bandbibliotekets fram- eller baksida.

PV124T erbjuder 1 bandenhet och upp till 16 kassetter och en kapacitet
på upp till 6,4 TB okomprimerat.
            Produkter och tjänster      35(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.40.

1.2.11.10  PowerVault 114T bandställ
Bandstället PowerVault 114T är utvecklat särskilt för säkerhetskopiering
för rackoptimerade PowerEdge-servrar och PowerVault-lagringsservrar.
Det är en idealisk lösning för kunder som önskar ett rackoptimerat
dataskydd med flera enheter som kan anslutas till en server externt.

När den konfigureras med två LTO-3-enheter kan PowerVault 114T, som
har två enheter, säkerhetskopiera så mycket som 800 GB interna data i ett
rackutrymme på endast 2U. Det finns stöd för:

    DAT72
    DLT VS160
    LTO-2-L
    LTO-2
    LTO-3

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.41.

1.2.11.11  PowerVault 100T/110T bandenheter
Dell erbjuder en komplett uppsättning tekniklösningar för interna eller
externa bandenheter, för att tillgodose kraven hos olika arbetsgrupper.

Man kan välja från en uppsättning alternativ för prestanda, kapacitet,
utbyggbarhet, kompatibilitet och prisvärdhet, med stöd för:

    DAT72
    DLT VS160
    LTO™-2-L
    LTO-2
    LTO-3

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.42.

1.2.11.12  Seagate FreeAgent USB-backup
För mindre kunder eller lokalkontor erbjuder Dell också USB-backup till
mindre portable hårddiskar. En mycket kostnadseffektiv teknologi.

Segate FreeAgent kan fås i storlekarna:
             Produkter och tjänster     36(131)
             Rev. 2007-09-18              Dnr 2007/59
             Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

     250GB
     320GB
     500GB

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.43.

1.2.12    Dells bandmedier
Dells bandmedier är mycket pålitliga, till ett konkurrenskraftigt pris. All
bandmedia är testad och rekommenderad för att fungera med
PowerVault-produkter för säkerhetskopiering till band, och backas upp
av Dells tekniska service och support. För att skydda Vervas data och
hålla dem tillgängliga erbjuder vi följande urval:

     Travan 40
     4 mm DDS4
     4 mm DAT72
     DLTtape™ IV
     DLTtape VSI
     SDLTtape™ 1
     Ultrium™ LTO
     Ultrium 2 LTO
     Ultrium 3 LTO
     Ultrium LTO-3 WORM


1.2.13    Storage Management
Korrekt val av programvara kan hjälpa till att få ut mest av Er
investering, likväl som att öka prestanda och funktionalitet i Er lösning.
Dell erbjuder ett brett sortiment av avancerad programvara för lagring,
optimerad att fungera med lagringslösningar från Dell | EMC.

1.2.13.1  Dells OpenManage Server Administrator
Förenklad hantering av både interna och externa diskenheter på en
PowerEdge-server kontrolleras via ett hanteringsgränssnitt som heter
Dell OpenManage Server Administrator Storage Management.

Detta gränssnitt medföljer Dell PERC RAID-styrenheten som är
konfigurerad i din PowerEdge-server, och ger en komplett uppsättning
viktiga verktyg för diskkonfigurering och övrig hantering.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.57.
            Produkter och tjänster     37(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.13.2   EMC Navisphere Management Suite
Navisphere Management Suite tillhandahåller ett enkelt sätt att försörja
Dell | EMC-disksystem från en webbläsare. Den använder ett gränssnitt
som liknar det välkända Microsoft Windows Explorer, så någon
omfattande utbildning behövs inte.

Man kan säkert upptäcka, övervaka, justera och försörja lagring på flera
Dell | EMC-lagringssystem. Det kan utföras i princip var som helst ifrån,
när som helst. Fördelarna innefattar:

    Skapa och konfigurera RAID-grupper och LUN på ett enkelt sätt.
    Maskera och kontrollera dataåtkomst över flera heterogena
    värddatorer.
    Förenkla försörjningen av lagring och möjliggöra dynamiska
    konfigurationsförändringar efter företagets behov.
    Effektivt tilldela cacheminne för läsning/skrivning för varje
    lagringsprocessor utan att påverka dataåtkomsten.

Navisphere Management Suite är inbyggd i version 8 av Dells IT
Assistant. Denna integrering möjliggör administrering på hög nivå av
SAN-element genom en enda hanteringskonsol.

Navisphere tillhandahåller omfattande hanteringskapacitet så att man kan
maximera Dell│EMC-investeringen. Serien erbjuds i tre klasser:
Navisphere Workgroup, Navisphere Departmental och Navisphere
Enterprise.

Navisphere Manager finns även tillgängligt på Dell│EMC AX100-
plattformen för kunder som driftsätter och centralt hanterar en blandning
av Dell│EMC AX- och CX-seriesystemen. Alla program på Dell│EMC-
plattformen hanteras via Navisphere Management Suite:

    MirrorView/Synchronous
    MirrorView/Asynchronous
    Navisphere Analyzer
    SAN Copy
    SnapView

Navisphere-funktionerna kan förstärkas med andra hanteringsprogram
för EMC-lagring på andra EMC-plattformar och
lagringsmaskinvaruprodukter från tredje part.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.44.
            Produkter och tjänster     38(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.13.3   EMC SAN Copy datamigreringsprogram
Med EMC SAN Copy får företag hjälp att snabbt och enkelt flytta data
mellan lagringssystem från flera leverantörer. Det uppnås utan att
programservercykler eller LAN-bandbredd används.

Programmet tillhandahåller flexibla server- och plattformsoberoende
kopierings- och förflyttningsfunktioner i SAN- eller WAN-nätverket via
FC/IP. Med SAN Copy får man hjälp att konfigurera en miljö som
uppfyller era specifika företagskrav. Det omfattar hela datacentret samt
regionala och distribuerade system – oavsett plats.

SAN Copy körs på ett nätverksanslutet Dell│EMC-lagringssystem. Det
kommunicerar med andra lagringssystem och data via World Wide
Names och/eller port-/LUN-nummerkombinationer. Dataförflyttning
utförs på blocknivå för höghastighetskopiering över SAN eller WAN.

SAN Copy körs på Dell│EMC CX700-, CX500-, CX600-, CX400- och
FC4700-system. Det kan "trycka fram" fullständiga eller delvisa kopior
av data eller "dra upp" fullständiga kopior från de här disksystemen, till
alla disksystem som hanteras av EMC eller tredje part. Disksystemen kan
innehålla Dell│EMC, Symmetrix, Hitachi Data Systems, Hewlett-
Packard, IBM och Sun.

EMC SAN Copy-programmet för datamigrering ger följande möjligheter:

    Snabbt flytta och kopiera data – när och där ni behöver det.
    Flytta och kopiera mängder av information över SAN eller WAN.
    Eliminera påverkan på produktionsaktiviteter under datakopiering
    och förflyttning.
    Snabb distribution av nya data för testning och utveckling av
    program.
    Distribuera och samla innehåll utan att programservercykler eller
    LAN-bandbredden påverkas.
    Utföra uppgifter för lagringshantering, t.ex. resursbalansering och
    ändringar i RAID-planer.

SAN Copy/E finns tillgängligt för Dell│EMC CX300- och AX100-
system. Det kan "trycka fram" fullständiga eller delvisa kopior av data
från de här disksystemen till alla större Dell│EMC CX-system som kör
SAN Copy. SAN Copy/E är idealisk för mindre CLARiiON-system på
avdelningar eller filialer.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.45.
            Produkter och tjänster      39(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.2.13.4  EMC MirrorView datareplikeringsprogram
EMC MirrorView tillhandahåller högtillgänglig datalagring över Vervas
campus – och i hela landet eller över hela världen.

Det här programmet upprätthåller synkron och asynkron dataspegling
mellan Dell│EMC CX-disksystem. Det bidrar till att säkerställa
tillgänglighet och produktivitet för viktiga företagsfunktioner. Det
maximerar datatillgänglighet genom avancerad disaster recovery på
avstånd.

MirrorView är ett disksystemsbaserat program som minimerar påverkan
på Vervas servrar. Det kan även integreras med EMC SnapView-
program för ögonblicksbilder. Tillsammans utgör MirrorView och
SnapView en unik lösning för tillgänglighet av onlinedata och disaster
recovery.

MirrorView ger följande konkreta fördelar:

    Möjliggör snabbare omstart vid katastrof genom failover till en
    annan plats
    Tillhandahåller synkron och asynkron spegling av information
    mellan två eller fler CLARiiON-system
    Integrering med EMC SnapView-ögonblicksbilder för avancerat
    skydd
    Disksystembaserad lösning som inte använder servercykler eller
    LAN-bandbredd
    Kontinuerlig och återställningsbar fjärrkopiering för både synkrona
    och asynkrona alternativ.
    MirrorView är enkelt att konfigurera och hantera från Navisphere-
    hanteringsprogram

MirrorView/Synchronous skapar en synkron spegling mellan två
Dell│EMC-disksystem. Det bibehåller en exakt kopia bit-för-bit av
produktionsdata på en sekundär plats. Den speglade kopian kan användas
för failover, återställning online från backup, och backup som körs mot
en SnapView-ögonblicksbild av fjärrspeglingen.

MirrorView/S bidrar till att minimera interna problem och externa
katastrofsituationer. Det är utformat för att ge snabb återställningstid om
en katastrof inträffar. Data skyddas genom hela speglingsprocessen.
MirrorView/S erbjuder en funktion som kallas "Consistency Groups".
Den bidrar till att säkerställa enhetliga fjärrkopior av data från ett eller
flera program för disaster recovery.
            Produkter och tjänster     40(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

MirrorView/Asynchronous kan spegla data över långa avstånd och bidrar
till att minska nätverkskostnaderna. Dess Delta Set-arkitektur bidrar till
att reducera krav på bandbredd och minimera dataexponering.

MirrorView/A Delta Set-program är diskbaserade samlingar av
skrivningar som genomförts inom en specifik tidsperiod. De
tillhandahåller enhetliga images som kan startas om på målplatsen. De
reducerar den bandbredd som krävs mellan platser på två sätt:

För det första, om samma data skrivs över flera gånger inom ett Delta Set,
skickas endast den senaste dataversionen.
För det andra kan administratören ändra storlek på kommunikationslänkar
till den genomsnittliga arbetsbelastningen för skrivning, snarare än
toppbelastningen.

MirrorView/A stödjer även Consistency Group-funktionen på
disksystemnivå.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.46.

1.2.13.5  EMC SnapView-program för ögonblicksbilder och fullständig
      kopiering
EMC SnapView-programmet bidrar till att Vervas administratörer kan
göra program och data tillgängliga, när och där det behövs. Det skapar
monterbara ögonblicksbilder eller fullständigt kopierade kloner av
produktionsdata på ett CLARiiON-disksystem.

Processen är genomsynlig för den primära servern. Datakopian är sedan
tillgänglig för alla sekundära servrar med lämplig åtkomsträtt. Fördelarna
med EMC SnapView-programmet gör att man kan:

    Effektivisera verksamheten genom att låta flera servrar eller
    användare få tillgång till kopior av produktionsdata utan att
    produktionen påverkas.
    Öka programtillgängligheten och reducera schemalagda driftavbrott.
    Förbättra dataåterställning och programkontinuitet.
    Minimera återställningstid genom att skapa regelbundna
    ögonblicksbilder av images.
    Integrera med Microsoft Exchange-, SQL Server- och Oracle-
    miljöer.
    SnapView-program kan enkelt hanteras med EMC Navisphere
    Management Suite. Det snabbar på backup och återställning på ett
    kostnadseffektivt sätt, genom enhetsbaserad "direktåterställning"
            Produkter och tjänster     41(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

    av produktionsdata. Det skapar ögonblicksbilder och fullständiga
    BVC-kopior (kloner) av produktionsdata för backup utan avbrott.
    Återskapa program och data på några sekunder, istället för flera
    timmar som ofta är fallet med traditionella bandbaserade metoder.
    SnapView finns tillgängligt för nätverksbaserade Dell│EMC
    CX300-, CX500-, CX700-, AX100-, AX100i- och CLARiiON
    FC4700-lagringssystem.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.47.

1.2.13.6   EMC VisualSRM (Storage Resource Management)
VisualSRM är ett grundläggande program för förenklad
diskutrymmeshantering och kapacitetsplanering. Programmet gör det
möjligt för Vervas lagringsadministratörer att upptäcka och klassificera
data i hela företaget. De kan omedelbart utföra åtgärder – till exempel
komprimera gamla filer, ta bort temporära filer och flytta gamla filer.
Med de här åtgärderna vinner ni tillbaka bortslösat utrymme och
optimerar lagringen av information.

Automatiserade åtgärder kan definieras så att informationshanteringen
körs kontinuerligt, utan att det märks, vilket ger värdefull tid över åt
andra uppgifter. VisualSRM tillhandahåller omfattande funktioner för
rapportering och trendanalys av information på filnivå. Det
tillhandahåller även detaljerade funktioner för Exchange, SQL Server och
Oracle samt liknande program.

VisualSRM är en viktig komponent för hantering av information i "The
Scalable Enterprise". Man kan dra mer nytta av lagringsinfrastrukturen
med SRM:s följande potentiella fördelar:

    Spara tid och personalkostnader genom automatiskt underhåll av en
    optimerad lagringsmiljö.
    Minimera företagets kostnader för driftavbrott och låg prestanda
    genom förebyggande hantering.
    Förenkla hanteringen av miljöer i alla storlekar och minska
    kapitalkostnader genom maximering av lagringsutrymmet.
    Sänka kostnaderna för hantering av flera leverantörer och
    lagringsnätverk på flera plattformar.
    Få kunskaper om ineffektiv användning av lagringsresurser som kan
    korrigeras, och underhålla historik och trendinformation för bättre
    kapacitetsplanering.

VisualSRM stödjer en rad olika lagringsplattformar, inklusive DAS,
NAS och SAN. Följande serverplattformar stöds: Windows 2000/2003
            Produkter och tjänster      42(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

och Windows NT, Solaris, AIX, HP-UX, Linux samt NetWare. Det
stödjer även följande datacenterprogram: Microsoft Exchange, Oracle-
databaser, Sybase-databaser och SQL Server-databaser.

I följande version av VisualSRM har serien för hantering av
lagringsresurser tre olika program som uppfyller krav på ingångsnivå,
mellannivå och företagsnivå:

    Standard Edition
    Exchange Edition
    Database Server Edition
    VisualSRM Standard Edition

VisualSRM Standard Edition gör det möjligt för Vervas administratörer
att aktivt hantera lagringssystemen med kraftfulla visualiseringsverktyg,
som snabbt kan identifiera problem. Det tillhandahåller aktiv,
policybaserad hantering av datalagringsprodukter för Intel-baserade
plattformar. Det ger även möjlighet att köra "best practices" för
lagringshantering genom att använda aktiva policies.

Standard Edition innehåller proaktiva och reaktiva hanteringsverktyg
som hjälper Vervas IT-avdelning att uppnå tillgänglighetsnivåer som
krävs för verksamhetskritiska miljöer. Dessutom innehåller det
omfattande lagringsrapporter och möjlighet till återköp.

1.2.13.7   VisualSRM Exchange Edition
Den här versionen av programmet tillhandahåller centraliserad
övervakning, rapportering och sökning med detaljerade funktioner för
alla Exchange-program som hanteras. Det ger Vervas
systemadministratörer insyn utanför Exchange, vilket visar hur mycket
lagringsutrymme Exchange-servern har konsumerat – och hur
tillväxttrenden ser ut.

Dessutom visar VisualSRM Exchange intern användning och
tillväxttrender på privat och offentlig lagringsnivå, och gör det möjligt
för administratören att visa rapporter eller bläddra ned i gränssnittet till
inkorgsnivå.

1.2.13.8   Database Server Edition
VisualSRM Database Server Edition stödjer Oracle9i-, Microsoft SQL-
Server- och Sybase-databasprogram. De här databasmodulerna
tillhandahåller centraliserad övervakning, bläddring och rapportering för
flera databaser. Det innebär att Vervas systemadministratörer kan spåra
databas- och loggstorlekar, användningsnivåer (allokerat mot
konsumerat) och automatiskt utöka status.
            Produkter och tjänster      43(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Spårning kan utföras på systemnivå och individuell nivå för användare-
lagring-konsumtion. Trenddata kan samlas in för att fastställa
tillväxttakter veckovis per databasinstans.

1.2.13.9   EMC PowerPath-program för infrastrukturshantering
EMC PowerPath är en serverbaserad programvarulösning som förbättrar
prestanda och programtillgänglighet. Den kombinerar I/O-kapacitet för
flera vägar, automatisk belastningsbalansering, datavägsfailover och
logiska volymhanteringsfunktioner i ett integrerat paket.

Den här lösningen erbjuder hantering av värdservrar som är anslutna till
Dell│EMC-disksystem, bland andra. PowerPath balanserar SAN-
arbetsbelastningar och gör det möjligt att justera bandbredd för företagets
behov.

PowerPath innehåller funktioner för volymhantering som bidrar till att
sänka kostnaderna genom att maximera effektiviteten för
lagringsallokering. PowerPath erbjuder ett totalt mervärde genom att göra
det möjligt för användare att slutföra mer arbete på kortare tid, och
därmed kunna ge service åt fler kunder, samtidigt som optimal
programprestanda garanteras. Fördelarna innefattar följande:

    Förbättrar server- och programprestanda samt datatillgänglighet
    genom att använda flera vägar till en enhet.
    Ökar programtillgängligheten och förbättrar prestandan med
    fullständig failover-funktion för kanaler.
    Uppnår enhetliga servicenivåer med mindre tidsåtgång för
    installation och underhåll genom dynamisk belastningsbalansering
    över vägar.
    Förbättrar program- och servertillgänglighet genom automatisk
    identifiering och återställning av icke-fungerande vägar.

Med PowerPath-funktionerna följer ekonomiska, driftsmässiga och
affärsmässiga fördelar för Vervas företag.

Ekonomisk påverkan – den ökade effektiviteten i I/O-subsystemet kan
hjälpa Vervas IT-avdelning att skjuta på inköp av ytterligare I/O-
bandbredd, eller undvika att köpa för mycket bandbredd vid hantering
under högtrafik. Det innebär att nuvarande kapitalinvesteringar i
värddatorer och lagringssystem kan användas.

Påverkan på drift – PowerPath tillhandahåller hög tillgänglighet för
verksamhetskritiska miljöer med automatisk sökvägsfailover och
återställning av sökvägar online. Det erbjuder automatiskt skydd från ett
HBA-kort till lagringsprocessorn för Dell│EMC-disksystemet, vilket
            Produkter och tjänster      44(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

hjälper till att undvika oplanerade driftavbrott. Du slipper också avbrott
vid automatisk återställning efter att en trasig komponent reparerats.

Det innebär att Vervas systemadministratörer kan lägga ner mindre tid på
att finjustera serverprestanda, och koncentrera sig mer på andra uppgifter.
PowerPath ger administratörer möjlighet att göra nödvändiga justeringar
utan att avbryta varken programmet eller serverdatorn.

Påverkan på företaget – PowerPath ger effektiv belastningsbalansering
på enhetsnivå. Detta kan minska behovet av att programmerare ska
justera program för att förbättra I/O-prestanda. Eftersom PowerPath
hanterar prestanda kan det bidra till att minska utvecklingskostnaderna
och antalet programändringar. Genom att möjliggöra snabbare
programutvecklingscykler kan man driftsätta nya program tidigare, vilket
gör det lättare att få ut produkter på marknaden vid planerad tidpunkt.

PowerPath innebär att mer arbete kan utföras på kortare tid – fler kunder får
service, fler program körs och fler affärsmöjligheter utnyttjas. Viktigast av
allt är att det ger affärskontinuitet för planerat sökvägsunderhåll och
oplanerade sökvägsfel, med automatisk återställning online för sökvägar
som inte fungerar. Detta ger hög tillgänglighet för program och servrar.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.48.


1.2.14    Övriga produkter och tjänster

HBA Qlogic QLE-220

En kostnadseffektiv PCI-e 4Gb FC HBA med en port. Bra prestanda till
utmärkt pris. Lätt att installera och konfigurera via s.k. wizards.
Uppfyller senaste miljökrav som RoHS. Helt RoHS. Går att ställa ned till
2Gb FC för användning i äldre SAN-nätverk

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.49.


HBA Dell | EMC QLE-2460 och 2462

Högpresterande 4Gb FC HBA:er med antingen 1 port (2460) eller två
prtar (2462). Använder sig av PCI-e för maximal prestanda. Inbyggda
funktioner för redundans och lastbalansering. Går att ställa ned till 2Gb
FC för användning i äldre SAN-nätverk

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.50.
            Produkter och tjänster     45(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

McData 4400

McData 4400 är en mycket beprövad och högpresterande 4Gb FC SAN-
switch. Produkten har i sitt grundutförande 8 aktiva FC-portar men går
att bygga ut till 16 portar i takt med att behovet ökar. McData 4400 är en
av Dell Sveriges mest beprövade SAN-switchar med över 100 nöjda
kunder.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.51.

Red Hat AS 4
Med Red Hat AS 4 får man en mycket konkurrenskraftig Open Source-
baserad virtualiseringsmjukvara med all funktioanlitet man kan
efterfråga. Till skillnad från många andra virtualiseringsmjukvaror på
marknaden behöver man med Red Hat AS 4 inte betala för licenser för de
operativ system man kör i de virtuella servrarna – så länge det är Red
Hat. Således finns stora besparingar att hämta för kunder som redan idag
kör mycket Red Hat linux i sin miljö alternativ planerar att migrera till
Red Hat.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.52.

VMware
VMware Infrastructure 3 är marknades klart mest använda
virtualiseringsmjukvara. Med VMware får man möjlighet att verkligen
effektivsera sin serverhall genom att konsolidera in lätt lastade servrar in
i ett ett markant färre antal servrar och bättre utnyttjade servrar. En rad
tillgänglighetsfunktioner finns implementerat i mjukvaran och erbjuder
funktionalitet som ofta kostar markant mer i dedikerade
tillgänglighetsmjukvaror av klustertyp. Med tillägget Virtual Center
erhålles en mycket lätt administrerad virtuell miljö med större flexibilitet
än någonsin. Dell Sverige har gjort över 100 virtualiseringsprojekt med
VMware ute hos kunder inom såväl offentlig som privat sektor.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.53.

Altiris Total Management Suite
Dell har ett mångårigt samarbete med Altiris för en bred portfölj av
hanterings- och övervakningsprogramvara. Altiris programsvit Total
Management Suite kompletterar Dells egna hårdvaruövervaknings-
programvaror i OpenManage-serien på ett föredömligt sätt och erbjuder
mycket kraftfull funktionalitet för en helhetshantering av servermiljön över
servrarnas hela livstid. Allt ifrån utrullning av nya servar till övervakning
och hantering under drift till utfasning och migrering av data i slutet av en
servers livstid hanteras på ett enkelt och överskådligt sätt. Altiris
programvaror är moduluppbyggda vilket ger goda möjligheter att välja ut de
            Produkter och tjänster      46(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

funktioner man efterfrågar i nuläget för att sedan bygga ut med mer
funktionalitet i takt med att det behövs.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.54.

Microsoft SMS/MOM
Microsofts stora erfarenheter av programvara kan nu också komma alla till
del som vill övervaka och hantera sin servermiljö på ett enkelt men kraftfullt
sätt. Microsoft har tagit fram ett komplett produktutbud kallat SMS (Server
Management Suite) och MOM (Microsoft Operations Manager).
Tillsammans erbjuder dessa programvaror ett kraftfullt helhetsgrepp för
hantering av en servermiljö gällande allt ifrån programvaruutrullning och
patchhantering till övervakning och statistikrapportering för servrermiljön.

För ytterligare information se bifogat produktblad, underbilaga 4.55.

Microsoft Virtual Server

Microsoft Virtual Server är en enklare virtualiseringsprodukt för mindre
virtualiseringsmiljöer, utmärkt för mindre virtualiseringsmiljöer utan
extern lagring. Mer avancerade funktioner som exempelvis LIVE-
migrering under drift stöds inte.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.56.

Open Manage
Dell Open Manage är en komplett programvarusvit från Dell för
övervakning och hantering av servermiljön. Open Manage hjälper till
genom hela livscykeln för en server från utrullning och imagehantering
till övervakning, patchning och migrering. För organisationer som redan
har ett övergripande ramverk för sin hantering av IT-miljön, exempelvis
Altiris eller MS SMS/MOM, så går det utmärkt att integrera Open
Manages funktionalitet eftersom Open Manage arbetar helt efter öppna
standarder för övervakning och hantering.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.57.
              Produkter och tjänster        47(131)
              Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
              Dell AB,                 Ramavtal 6862/07
                                        Bilaga 4
                     Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

APC Smart UPS
Back-UPS RS 500VA
APC Back-UPS RS, 300 Watts / 500 VA,Ingång 230V / Utgång 230V
Innefattar: Cd med programvara, USB-kabel, Användarhandbok
Utgång
Uteffektkapacitet
300 watt / 500 VA
Max konfigurerbar effekt
300 watt / 500 VA
Nominell utspänning
230V
Vågformstyp
Stepped approximation to a sinewave
Anslutningar på utgångssidan
(1) IEC 320 C13 (Transientskydd)
(3) IEC 320 C13 (Batteribackup)
Ingång
Nominell inspänning
230V
Ingångsfrekvens
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC-320 C14
Inspänningsområde för nätdrift
168 - 280V
Batterier & drifttid
Batterityp
Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Normal återuppladdningstid
8 tim
Kassett med utbytesbatterier
RBC2
Antal utbytesbatterier
1
Normal reservtid
vid halv last
12.4 minuter (150 watt)
Normal reservtid
vid full last
5.8 minuter (300 watt)
Reservtidstabell
              Produkter och tjänster        48(131)
              Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
              Dell AB,                 Ramavtal 6862/07
                                       Bilaga 4
                    Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Back-UPS RS
Kommunikation och hantering
Kontrollpanel
Statusdisplay med lysdioder visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" och
"Överbelastning"
Akustiskt larm
Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid
överbelastning
Överspänningsskydd och filtrering
Transientenergi
300 Joule
Skydd av dataledningar
RJ-45 - modem-/faxskydd (2-ledare i enkelkabel)
Mått och vikt
Maximal höjd
165.00 mm
Maximal bredd
91.00 mm
Maximalt djup
284.00 mm
Nettovikt
5.89 KG
Leveransvikt
7.01 KG
Leveranshöjd
231.00 mm
Leveransvikt
168.00 mm
Leveransdjup
361.00 mm
Färg
Beige
Antal enheter per pall
90.00
Miljökrav
Driftsmiljö
0 - 40 °C
Buller 1 meter från enheten
45 dBA
Uppfyllda normer
Godkännanden
A-tick,C-tick,CE,GOST,NEMKO
Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte
Strömskyddsgaranti
Hela produktens livslängd: 200000 AUD,Hela produktens livslängd: 150000 Euro,Hela
produktens livslängd: 75000 GBP
             Produkter och tjänster       49(131)
             Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                      Bilaga 4
                   Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

APC Smart-UPS
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V
APC Smart-UPS, 980 Watts / 1500 VA,Ingång 230V / Utgång 230V, Interface Port DB-9
RS-232, SmartSlot, USB, Rackhöjd 2 U
Innefattar: Cd med programvara, Fästen för rackmontering, Stödskenor för rackmontering,
RS-232-kabel för smart UPS-signalering, USB-kabel, Användarhandbok
Utgång
Uteffektkapacitet
980 watt / 1500 VA
Max konfigurerbar effekt
980 watt / 1500 VA
Nominell utspänning
230V
Utspänning, anmärkningar
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Less than 5% at full load
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
Crestfaktor
up to 5 : 1
Vågformstyp
Sine wave
Anslutningar på utgångssidan
(4) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers
Ingång
Nominell inspänning
230V
Ingångsfrekvens
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC-320 C14
Inspänningsområde för nätdrift
160 - 286V
Justerbart inspänningsområde för nätdrift
151 - 302V
Batterier & drifttid
Batterityp
Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Normal återuppladdningstid
3 tim
Kassett med utbytesbatterier
RBC24
Antal utbytesbatterier
1
Normal reservtid
vid halv last
26.5 minuter (490 watt)
              Produkter och tjänster        50(131)
              Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
              Dell AB,                 Ramavtal 6862/07
                                       Bilaga 4
                    Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Normal reservtid
vid full last
7.4 minuter (980 watt)
Reservtidstabell
Smart-UPS
Kommunikation och hantering
Interface-port
DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
Antal lediga Smart Slot-platser
1
Kontrollpanel
Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt
indikatorer som visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" : och "Överbelastning"
Akustiskt larm
Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
Nödstopp (EPO)
Tillval
Överspänningsskydd och filtrering
Transientenergi
480 Joule
Filtrering
Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% IEEE genomsläpp av transienter : reaktionstid =
0 : klarar UL 1449
Mått och vikt
Maximal höjd
89.00 mm
Maximal bredd
432.00 mm
Maximalt djup
457.00 mm
Rackhöjd
2U
Nettovikt
28.64 KG
Leveransvikt
31.91 KG
Leveranshöjd
254.00 mm
Leveransvikt
594.00 mm
Leveransdjup
603.00 mm
Färg
Svart
Antal enheter per pall
16.00
Miljökrav
Driftsmiljö
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95%
Meter över havet - drift
0-3000 meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95%
             Produkter och tjänster      51(131)
             Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                      Bilaga 4
                   Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Lagring - meter över havet
0-15000 meter
Buller 1 meter från enheten
46 dBA
Värmeavgivning under drift
171.00 BTU/h
Uppfyllda normer
Godkännanden
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,TUV,VDE
Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

APC Smart-UPS
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V
APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA,Ingång 230V / Utgång 230V, Interface Port DB-9
RS-232, SmartSlot, USB, Rackhöjd 2 U
Innefattar: Cd med programvara, Fästen för rackmontering, RS-232-kabel för smart UPS-
signalering, USB-kabel, Användarhandbok

Uteffektkapacitet
1980 watt / 2200 VA
Max konfigurerbar effekt
1980 watt / 2200 VA
Nominell utspänning
230V
Utspänning, anmärkningar
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Less than 5% at full load
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
Crestfaktor
up to 5 : 1
Vågformstyp
Sine wave
Anslutningar på utgångssidan
(8) IEC 320 C13
(1) IEC 320 C19
(3) IEC Jumpers
Nominell inspänning
230V
Ingångsfrekvens
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC-320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
British BS1363A
              Produkter och tjänster        52(131)
              Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
              Dell AB,                 Ramavtal 6862/07
                                       Bilaga 4
                    Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Inspänningsområde för nätdrift
160 - 286V
Justerbart inspänningsområde för nätdrift
151 - 302V
Batterier & drifttid
Batterityp
Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Normal återuppladdningstid
3 tim
Kassett med utbytesbatterier
RBC43
Antal utbytesbatterier
1
Normal reservtid
vid halv last
15.7 minuter (990 watt)
Normal reservtid
vid full last
5.2 minuter (1980 watt)
Reservtidstabell
Smart-UPS
Kommunikation och hantering
Interface-port
DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
Antal lediga Smart Slot-platser
1
Kontrollpanel
Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt
indikatorer som visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" : och "Överbelastning"
Akustiskt larm
Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
Nödstopp (EPO)
Ja
Överspänningsskydd och filtrering
Transientenergi
480 Joule
Filtrering
Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% IEEE genomsläpp av transienter : reaktionstid =
0 : klarar UL 1449
Mått och vikt
Maximal höjd
89.00 mm
Maximal bredd
483.00 mm
Maximalt djup
660.00 mm
Rackhöjd
2U
Nettovikt
43.64 KG
Leveransvikt
56.82 KG
Leveranshöjd
254.00 mm
Leveransvikt
622.00 mm
Leveransdjup
              Produkter och tjänster        53(131)
              Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
              Dell AB,                 Ramavtal 6862/07
                                        Bilaga 4
                     Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

980.00 mm
Färg
Svart
Antal enheter per pall
8.00
Miljökrav
Driftsmiljö
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95%
Meter över havet - drift
0-3000 meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95%
Lagring - meter över havet
0-15000 meter
Buller 1 meter från enheten
47 dBA
Värmeavgivning under drift
300.00 BTU/h
Uppfyllda normer
Godkännanden
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
Standardgaranti
3 års garanti på reparation eller byte,På-plats-garanti finns som tillval,Utökad garanti som
tillval

APC Smart-UPS
APC Smart-UPS 5000VA RM 5U 230V Black
APC Smart-UPS, 3750 Watts / 5000 VA,Ingång 230V / Utgång 230V,
Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot, Rackhöjd
5U
Innefattar: Cd med programvara, Stödskenor för rackmontering, RS-232-
kabel för smart UPS-signalering, Användarhandbok
Utgång
Uteffektkapacitet
3750 watt / 5000 VA
Max konfigurerbar effekt
3750 watt / 5000 VA
Nominell utspänning
230V
Utspänning, anmärkningar
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Less than 5% at full load
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
              Produkter och tjänster        54(131)
              Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
              Dell AB,                 Ramavtal 6862/07
                                        Bilaga 4
                     Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
Crestfaktor
up to 5 : 1
Vågformstyp
Sine wave
Anslutningar på utgångssidan
(8) IEC 320 C13
(2) IEC 320 C19
(6) IEC Jumpers
Ingång
Nominell inspänning
230V
Ingångsfrekvens
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Typ av anslutning på ingångssidan
Hard Wire 3-wire
Inspänningsområde för nätdrift
174 - 286V
Justerbart inspänningsområde för nätdrift
168 - 302V
Batterier & drifttid
Batterityp
Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Normal återuppladdningstid
6.20 tim
Kassett med utbytesbatterier
RBC12
Antal utbytesbatterier
2
Normal reservtid
vid halv last
19.2 minuter (1875 watt)
Normal reservtid
vid full last
5.7 minuter (3750 watt)
Reservtidstabell
Smart-UPS
Kommunikation och hantering
Interface-port
DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot
Antal lediga Smart Slot-platser
1
Förinstallerade SmartSlot-kort
AP9617
Kontrollpanel
Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt
indikatorer som visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" : och "Överbelastning"
Akustiskt larm
Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
Nödstopp (EPO)
Tillval
Överspänningsskydd och filtrering
Transientenergi
480 Joule
Filtrering
              Produkter och tjänster        55(131)
              Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
              Dell AB,                 Ramavtal 6862/07
                                       Bilaga 4
                    Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% IEEE genomsläpp av transienter : reaktionstid =
0 : klarar UL 1449
Mått och vikt
Maximal höjd
222.00 mm
Maximal bredd
483.00 mm
Maximalt djup
635.00 mm
Rackhöjd
5U
Nettovikt
93.18 KG
Leveransvikt
102.27 KG
Leveranshöjd
635.00 mm
Leveransvikt
610.00 mm
Leveransdjup
762.00 mm
Färg
Svart
Miljökrav
Driftsmiljö
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95%
Meter över havet - drift
0-3000 meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95%
Lagring - meter över havet
0-15000 meter
Buller 1 meter från enheten
53 dBA
Värmeavgivning under drift
430.00 BTU/h
Uppfyllda normer
Godkännanden
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,TUV,VDE
Standardgaranti
3 års garanti på reparation eller byte,På-plats-garanti finns som tillval,Utökad garanti som
tillval
             Produkter och tjänster      56(131)
             Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

APC Smart-UPS
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V
APC Smart-UPS RT, 8000 Watts / 10 kVA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9
RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 6 U
Includes: CD with software, Service Manual, Smart UPS signalling RS-232 cable, User
Manual, Web/SNMP Management Card
Output
Output Power Capacity
8000 Watts / 10 kVA
Max Configurable Power
8000 Watts / 10 kVA
Nominal Output Voltage
230V
Output Voltage Note
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Efficiency at Full Load
92.00%
Output Voltage Distortion
Less than 3%
Output Frequency (sync to mains)
50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1
Crest Factor
3:1
Waveform Type
Sine wave
Output Connections
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
(4) IEC 320 C13
(4) IEC 320 C19
(4) IEC Jumpers
Input
Bypass
Internal Bypass (Automatic and Manual)
Nominal Input Voltage
230V
Input Frequency
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Input Connections
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Input voltage range for main operations
160 - 280V
              Produkter och tjänster        57(131)
              Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
              Dell AB,                 Ramavtal 6862/07
                                       Bilaga 4
                    Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Other Input Voltages
220,240
Batteries & Runtime
Battery Type
Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
Included Battery Modules
4
Typical recharge time
2.20 hour(s)
Replacement battery cartridge
RBC44
RBC™ Quantity
2
Typical Backup Time
at Half Load
13.2 minutes (4000 Watts)
Typical Backup Time
at Full Load
4.0 minutes (8000 Watts)
Runtime Chart
Smart-UPS RT
Extended Run Options
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V
Communications & Management
Interface Port(s)
DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,Smart-Slot
Pre-Installed SmartSlot™ Cards
AP9619
Control panel
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace
Battery : Overload and Bypass Indicators
Audible Alarm
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Emergency Power Off (EPO)
Yes
Surge Protection and Filtering
Filtering
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response
time : meets UL 1449
Physical
Maximum Height
432.00 mm
Maximum Width
263.00 mm
Maximum depth
663.00 mm
Rack Height
6U
Net Weight
110.91 KG
Shipping Weight
129.09 KG
Shipping Height
552.00 mm
Shipping Width
597.00 mm
Shipping Depth
            Produkter och tjänster      58(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

991.00 mm
Color
Black
Units per Pallet
1.00
Environmental
Operating Environment
0 - 40 °C
Operating Relative Humidity
0 - 95%
Operating Elevation
0-3000 meters
Storage Temperature
-15 - 45 °C
Storage Relative Humidity
0 - 95%
Storage Elevation
0-15000 meters
Audible noise at 1 meter from surface of unit
55 dBA
Online Thermal Dissipation
2216.00 BTU/hr
Conformance
Regulatory Approvals
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-
2,GOST,VDE
Standard Warranty
3 years repair or replace
            Produkter och tjänster      59(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.3     Övriga Produkter
1.3.1    Tunna Klienter
1.3.1.1   Wyse S10
En enkel och optimerad tunn klient som är lätt att installera. Det perfekta
valet om man ska ha en snabb och enkel klient.

Operativsystemet ThinOS är utvecklat av Wyse och finns enbart för deras
egna tunna klienter. Operativsystemet har funnits länge och har gjort sig
känt för sin enkelhet och snabbhet. Klienten stöder både ICA och RDP.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.58.

1.3.1.2   Wyse S30
En effektiv och kraftfull tunn klient med rätt balans av funktioner och
features för miljöer som är i behov av ett Windows-gränssnitt.
Klienten är utrustad med Windows CE 5.0 som operativsystem och stöder
både ICA och RDP.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.59.


1.3.1.3   Wyse V90
En robust och flexibel tunn klient som är byggd för att klara mer krävande
tillämpningar såsom lokalt installerade drivrutiner och enklare
applikationer. Klienten är utrustad med Embedded XP (XPe) som lokalt
operativsystem. XPe är en starkt skalad variant av Windows XP Pro.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.60.

1.3.1.4   Dell Optiplex 745
Dell Optiplex 745 är anpassad för företagsanvändare och institutionella
användare som söker en energieffektiv och beprövad teknik.
Optiplex 745 tillhandahåller den senaste CoreTM 2 Duo-
mikroarkitekturtekniken och har Windows® VistaTM Premium-kapacitet.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.60.1.
             Produkter och tjänster      60(131)
             Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                      Bilaga 4
                   Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

1.3.2      Skärmar
1.3.2.1    Dell E178FP 17‖ och E198FP 19‖ LCD
Dell E178FP och Dell E198FP är platta bildskärmar som är designad för
ett brett användningsområde från hem till företags miljö med
användningsområden som ekonomi och kontorsapplikationer.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.61.

1.3.2.2    Dell E207WFP
Dell E207WFP bredbildsskärm erbjuder användaren en skärm av hög
kvalitet, ökad produktivitet och förbättrade bildegenskaper till ett förmånligt
pris och utgör det ideala valet för högproduktiv verksamhet och multimedia-
applikationer.

Då detta är en produkt hänvisas till produktbeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.62.


1.3.3      Tangentbord
1.3.3.1   Dell USB Tangentbord (Entry level)
Dells tangentbord är ergonimiskt anpassat. Tangentbordet täcks av Dells
Tekniska Support när det används tillsammans med annat Dell-system.

Teknisk specifikation:

Connector

USB

Hot keys

None

Number of Keys

104

Palm rest

Not currently available

Cable length

6.5ft

Additional USB ports for joysticks, etc.

None

Adjustable typing angles

Yes

Hot Key or Additional Functions

None
           Produkter och tjänster      61(131)
           Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
           Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                   Bilaga 4
                Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Dimensions (HxWxD) in inches

24.5mm X 442mm X 149mm
1.3.4      Mus
1.3.4.1   Dells optiska mus med Scroll (2 Button)
Dells optiska mus med scroll-funktion.

Teknisk Specifikation
Mouse type

Optical with Scroll

Mouse Connector

USB
            Produkter och tjänster      62(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2      SPECIFIKATION AV TJÄNSTER

2.1     Försäljning och leveranser
Dell erbjuder marknaden med sin affärsidé med direktförsäljning utan
fördyrande mellanhänder, produkter och tjänster.

I och med att Dell utvecklar, tillverkar, marknadsför, säljer och ger support
åt sitt eget märke ger vi marknaden en unik kundupplevelse
där vi har kontroll över alla delar i processen. För den offentliga sektorn har
vi en egen dedikerad säljavdelning indelad i olika segment,
alla med särkunskap om sin nisch (Myndigheter, Kommuner, Högskola och
Universitet eller Landsting). Förutom vårt eget märke marknadsför
och säljer Dell dessutom ett stort antal kringprodukter från ledande
tillverkare inom bl a. servrar och lagring (ex. Microsoft, EMC, Veritas, mfl).

Inom kringprodukter har Dell ett stort kunnande och djup teknisk erfarenhet
på den säljstödjande avdelningen Solutions. En specialistavdelning med
fokus på att ta fram den bästa, mest lämpade och kostnadseffektiva tekniska
lösningen för kunden. Inom Solutions finns även Dell Services som är
specialiserade på de tjänster som Dell erbjuder. Genom denna avdelning kan
kunden få hjälp med allt ifrån uppgraderad underhållsnivå till projektledning
installation och konsulting.

Försäljning till Offentlig sektor sker via telefon, mail, webb, fax eller med
en direkt kontakt med någon av våra externa säljare. För de kunder
som beställer via vår webb (Vervabutiken) så erbjuder Dell en utökad online
service som vi kallar för Premier Page. På denna sida kan kunden
få sina specifika konfigurationer och produkter upplagda samt erhålla olika
former av statistik kring sina beställningar.

När kunden beställt en produkt eller tjänst av Dell skickar vi alltid ut en
orderbekräftelse. Leveransen kan sedan följas via vår webb för att se var i
processen från fabrik till slutlig leverans den befinner sig.

Skulle mot förmodan en leverans bli försenad eller något hända på vägen så
hjälper Dells kundtjänst till med att lösa problemet. När produkten eller
tjänsten väl är på plats så finns Dells support organisation till hands. De
hjälper kunden med att lösa enkla och avancerade problem över telefon,
mail eller på plats ute hos kund beroende på vilken servicenivå kunden köpt.
             Produkter och tjänster       63(131)
             Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                      Bilaga 4
                   Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.2      Installation och konfiguration

2.2.1     Översikt
Dell erbjuder tillsammans med servicepartner installation av all såld
hårdvara. Nedan beskrivs ett antal installationstjänster med fasta priser vilka
anges i bilaga 3 och 3A Priser.

Andra tjänster än de som beskrivs nedan kan tas fram i de fall kunden
önskar. Detaljerade produktbeskrivningar med, aktuell status vid respektive
avropstillfälle, bilägges det avtal som avropas för respektive myndighet.

Översikt av installationstjänster
Standardinstallationstjänster      Server     Server and   Basic Server
                    Installation    NOS      Setup
                            Installation
Uppackning av system och                          
komponenter
Mottagningskontroll av system och                      
komponenter
Koppla up server till befintligt                      
nätverk
Koppla upp monitor, mus,                          
tangentbord till server
Verifiera fabriksinstallerad NOS                      
Installera NOS på platsen                   
Konfigurera skrivarkö                     
Etablera 5 användare log in(server              
och klienter)
Köra HW test program                     

  Exempel på optioner till standardinstallationstjänster
Installation av intern/extern kringutrustning
Installation av nätverkskort
Installation av hårddisk eller styrenhet för RAID
Installation av PowerEdge Rack
Rackmontering av Server eller Lagringsenhet
Installation av Window2003, RedHat Enterprise Linux eller Novell
NetWare OS
Förhandsinspektion av Installationsplatsen (Site survey)
Teknikkonsult för en dag
Installation av SCSI baserat kluster
Installation av SCSI baserat kluster och NOS
Installation av kluster med fiberkanal
Installation av kluster med fiberkanal och NOS
Installation av PowerConnect switch
Avancerad installation av övervakad PowerConnect switch
Installation av Dell AX 150i
Implementation av DAS/SAN med AX150i
DAS till SAN konvertering
Uppgradering av CX200/300 till CX3-20c
            Produkter och tjänster      64(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Uppgradering av CX200/300/400/500 till CX3-40/CX3-80
Uppgradering av CX600/700 till CX3-80

Nedan följer en detaljerad beskrivning av Dells tjänster


2.2.2     Installation av PowerEdge-server

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst omfattar intern och extern inspektion på platsen, installation
och testning av en Dell PowerEdge-server. Tjänsten för serverinstallation
omfattar anslutning av servern till kundens nätverk, verifikation av det
fabriksinstallerade nätverksoperativsystemets (NOS) funktion och
funktionstest.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Installation av en server från Dell.
 Tjänsten förutsätter ett fabriksinstallerat nätverksoperativsystem.
 Tjänsten omfattar nätverksanslutning av servern.
 Vid behov omfattar tjänsten omfattar installation av ett par glidskenor
  från Dell eller en rackhylla för rack med 2 stativskenor från Dell i ett
  rack som stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av en strömförsörjningsenhet
  (PDU) som stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten placering av servern i ett rack som stöds av
  Dell.

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
  Verifiera mottagningen och inspektera skicket för alla kartonger och
  komponenter.
  Inspektera installationsplatsen hos kunden och kontrollera att det finns
  lämpliga strömuttag.
  Packa upp system och komponenter.
  Kontrollera att produkternas servicenummer (serienummer) motsvarar
  packsedeln.
  Kontrollera och verifiera att systemen, serverns moderkort och
  styrenheterna har fast programvara med rätt version.
  Vid behov placera servern i ett rack som stöds av Dell.
  Vid behov installera en strömförsörjningsenhet (PDU) som stöds av
  Dell.
  Ansluta och konfigurera tangentbord, bildskärm, mus eller konsolväxel
  till servern, inklusive nätverkskabel till nätverkskortet.
  Sätta på strömmen till systemet och kontrollera att det startar på rätt sätt.
  Utföra grundläggande kontroll och test av maskinvarans funktion.
            Produkter och tjänster     65(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Starta nätverksoperativsystemet samt överlämna licensinformation och
  lösenord för administratören.
  Installera nätverkskort och ställa in parametrar för anslutning till
  kundens nätverk, enligt specifikation från kunden (dvs. inmatning av
  TCP/IP-adress som anges av kunden).
  Kontrollera att systemet visar skärmen för nätverksinloggning och har
  åtkomst till det lokala nätverket.
  Avlägsna allt förpackningsmaterial till anvisad plats på
  installationsplatsen eller ordna så att kunden avyttrar
  förpackningsmaterialet.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
  Tjänsten omfattar inte uppsättning av skrivarkö, användarhantering,
  klientkonfiguration eller diagnostisering/test. Detta finns tillgängligt
  som option.
  Tjänsten omfattar inte installation av operativsystem. Detta finns
  tillgängligt som option.
  Tjänsten omfattar inte installation av ett externt disksystem.
  Tjänsten omfattar inte installation eller konfiguration av utrustning från
  annan tillverkare än Dell.
  Tjänsten omfattar inte modifiering av rack från annan tillverkare än Dell
  för att kunna montera utrustning från Dell.
  Tjänsten omfattar inte installation av maskinvara för
  klientarbetsstationen, externa produkter för servern eller aktiviteter som
  berör installationsmiljön eller strömförsörjning. (Exempel på enheter
  som inte omfattas är bland annat avbrottsfria strömaggregat (UPS),
            Produkter och tjänster     66(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  kringutrustning som inte redan är installerad i enheten, rack,
  arbetsstationer, CD-växlare, externa bandstationer för
  säkerhetskopiering, etc.).
  Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.3    Installation av PowerEdge-server och
       nätverksoperativsystem

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst omfattar intern och extern inspektion på platsen, installation
och testning av en Dell PowerEdge-server. Tjänsten omfattar installation på
platsen och grundläggande funktionstest av Windows 2000
Server/Advanced Server, Windows 2003 Server/Enterprise Server, Red Hat
Enterprise Linux eller operativsystemet Novell NetWare för kunder som
inte har fabriksinstallerad programvara. Tjänsten omfattar anslutning av
servern till kundens nätverk, installation i ett rack som stöds av Dell och
funktionstest.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Installation av en server från Dell.
 Tjänsten omfattar installation av nätverksoperativsystem som stöds av
  Dell.
 Tjänsten omfattar nätverksanslutning av servern.
 Tjänsten omfattar partion och formatering av hårddisk och/eller disklåda
  för kunder som specifikt använder Dell OpenManage server assistent
  eller andra för Dell applicerbara övervakningsprogram, om nödvändigt.
 Tjänsten omfattar uppsättning av en enskild domän.
 Tjänsten omfattar installation av drivrutiner.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av ett par glidskenor från Dell
  eller en rackhylla för rack med 2 stativskenor från Dell i ett rack som
  stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av en strömförsörjningsenhet
  (PDU) som stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten placering av servern i ett rack som stöds av
  Dell.

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Verifiera mottagning och skick för alla kartonger och komponenter.
 Inspektera installationsplatsen hos kunden och kontrollera att det finns
  lämpliga strömuttag.
 Packa upp system och komponenter.
 Kontrollera och verifiera att systemen, serverns moderkort och
  styrenheterna har fast programvara med rätt version.
            Produkter och tjänster      67(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Vid behov placera servern i ett rack som stöds av Dell.
  Vid behov installera en strömförsörjningsenhet (PDU) som stöds av
  Dell.
  Ansluta och konfigurera tangentbord, bildskärm, mus eller konsolväxel
  till servern, inklusive nätverkskabel till nätverkskortet.
  Sätta på strömmen till systemet och kontrollera att det startar på rätt sätt.
  Utföra grundläggande kontroll och test av maskinvarans funktion.
  Med hjälp av Dell OpenManage Server Assistant (eller likvärdigt
  verktyg för systemadministration) verifiera att det finns en logisk
  enhet/behållare/partition där operativsystemets partition kan skapas.
  Med hjälp av Dell OpenManage Server Assistant (eller likvärdigt
  verktyg för systemadministration) installera nätverksoperativsystemet
  och överlämna licensinformation och lösenord för administratören.
  Med hjälp av Dell OpenManage Server Assistant installera nätverkskort
  och ställa in parametrar för anslutning till kundens nätverk, enligt
  specifikation från kunden.
  Kontrollera att systemet startar och visar skärmen för
  nätverksinloggning samt har åtkomst till det lokala nätverket.
  Avlägsna allt förpackningsmaterial till anvisad plats på
  installationsplatsen eller ordna så att kunden avyttrar
  förpackningsmaterialet.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Ha en licensierad kopia av operativsystemet tillgänglig.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.
            Produkter och tjänster     68(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
  Tjänsten omfattar inte installation av ett externt disksystem.
  Tjänsten omfattar inte installation av maskinvara för
  klientarbetsstationen, externa produkter för servern eller aktiviteter som
  berör installationsmiljön eller strömförsörjning. (Exempel på enheter
  som inte omfattas är bland annat avbrottsfria strömaggregat (UPS),
  kringutrustning som inte redan är installerad i enheten, rack,
  arbetsstationer, CD-växlare, externa bandstationer för
  säkerhetskopiering, etc.).
  Tjänsten omfattar inte installation eller konfiguration av utrustning från
  annan tillverkare än Dell.
  Tjänsten omfattar inte modifiering av rack från annan tillverkare än Dell
  för att kunna montera utrustning från Dell.
  Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.4     Installation av PowerEdge-server (med
       fabriksinstallerat nätverksoperativsystem)

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst omfattar grundläggande installation av en Dell PowerEdge-
server. Viktiga moment omfattar extern kvalitetsinspektion, anslutning till
kundens nätverk, anslutning och konfiguration av kringutrustning,
verifikation av det fabriksinstallerade nätverksoperativsystemets funktion
och placering av den nya PowerEdge-servern i ett färdigmonterat rack från
Dell.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Installation av en server från Dell.
 Tjänsten förutsätter ett fabriksinstallerat nätverksoperativsystem.
 Tjänsten omfattar grundläggande anslutning av servern till nätverket.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av ett par glidskenor från Dell
  eller en rackhylla för rack med 2 stativskenor från Dell i ett rack som
  stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av en strömförsörjningsenhet
  (PDU) som stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten placering av servern i ett rack som stöds av
  Dell.

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs):
  Verifiera mottagning och skick för alla kartonger och komponenter.
  Inspektera installationsplatsen hos kunden och kontrollera att det finns
  lämpliga strömuttag.
            Produkter och tjänster      69(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Vid behov placera servern i ett rack som stöds av Dell.
  Vid behov installera en strömförsörjningsenhet (PDU) som stöds av
  Dell.
  Ansluta och konfigurera tangentbord, bildskärm, mus eller konsolväxel
  till servern, inklusive nätverkskabel till nätverkskortet.
  Sätta på strömmen till systemet och kontrollera att det startar på rätt sätt.
  Installera drivrutiner för nätverkskort och ställa in parametrar för
  anslutning till kundens nätverk, enligt specifikation från kunden.
  Kontrollera att systemet visar skärmen för nätverksinloggning och har
  åtkomst till det lokala nätverket.
  Avlägsna allt förpackningsmaterial till anvisad plats på
  installationsplatsen eller ordna så att kunden avyttrar
  förpackningsmaterialet.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
  Den grundläggande installationstjänsten innehåller inte de robusta
  servicealternativen som ingår i Dells tjänster för serverinstallation, t.ex.
  intern kvalitetsinspektion, upprättande av skrivarkö, upprättande av
  användare samt konfiguration och funktionstest för klienten.
  Tjänsten omfattar inte installation av ett externt disksystem.
  Tjänsten omfattar inte installation av maskinvara för
  klientarbetsstationen, externa produkter för servern eller åtgärder som
  berör installationsmiljön eller strömförsörjning. (Exempel på enheter
  som inte omfattas är bland annat avbrottsfria strömaggregat (UPS),
  kringutrustning som inte redan är installerad i enheten, rack,
            Produkter och tjänster      70(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  arbetsstationer, CD-växlare, externa bandstationer för
  säkerhetskopiering, etc.).
  Tjänsten omfattar inte installation eller konfiguration av utrustning från
  annan tillverkare än Dell.
  Tjänsten omfattar inte modifiering av rack från annan tillverkare än Dell
  för att kunna montera utrustning från Dell.
  Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.5    Serveruppgradering, nivå 1 – Installation av
       intern/extern kringutrustning
Beskrivning av tjänsten
Dells Serveruppgradering, nivå 1 omfattar installation av ett avbrottsfritt
strömaggregat (UPS), uppgradering av minne eller processor för specifikt
angivna operativsystem

Varje installation omfattar en uppgradering av en server från Dell.

Viktiga servicesteg
 Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Installation av avbrottsfritt strömaggregat (UPS) för specifikt angivna
  operativsystem.
 Kontrollera att enhetens servicenummer (typ/modellnummer) stämmer
  med packsedeln.
 Kontrollera nätkablarnas dragning med kunden före
  nätverksinstallationen för att säkerställa lämpliga anslutningar för
  avbrottsfritt nätaggregat (UPS).
 Packa upp alla komponenter för det avbrottsfria nätaggregatet (UPS) och
  kontrollera eventuella skador.
 Vid behov placera det avbrottsfria strömaggregatet (UPS) i racket.
 Ansluta UPS till upp till två servrar.
 Utföra fullständig funktionskontroll.
 Kontrollera funktionen under strömavbrott på servrarna.
 Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.

Uppgradering av minne för specifikt angivna operativsystem.
 Kontrollera skicket för kartongerna som minnet levererats i.
 Köra Performance Monitor och visa systeminformation om totalt
 installerat minne i megabyte.
 Installera mer minne.
 Utföra fullständig funktionskontroll för alla interna komponenter.
 Köra Performance Monitor för att övervaka effekterna av den ändrade
 systemkonfigurationen.
 Kortfattat informera kunden om den totala minnesmängden före och
 efter uppgraderingen.
            Produkter och tjänster      71(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  På nytt kontrollera att nätverkskortets kommunikation fungerar.
  Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.

Uppgradering av processor för specifikt angivna operativsystem .
 Kontrollera skicket för kartongerna som processorn levererats i.
 Köra Performance Monitor och visa systeminformation om processorns
 prestanda.
 Installera ytterligare/uppgraderad processor.
 Köra Performance Monitor och visa systeminformation om processorns
 prestanda.
 Kortfattat informera kunden om prestanda för processorn före och efter
 uppgraderingen.
 På nytt kontrollera att nätverkskortens kommunikation fungerar.
 Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.Installation av bandstation för säkerhetskopiering för specifikt angivna
operativsystem.
  Kontrollera skicket för kartongerna som bandstationen levererats i.
  Installera bandstationen.
  Kontrollera att servern detekterar bandstationen.
  Utföra fullständig funktionskontroll för alla interna komponenter och
  bandstationen. Testa säkerhetskopiering med hjälp av verktyget för
  säkerhetskopiering i Windows Server (endast Windows) eller någon av
  programvarorna Yosemite Technologies Tapeware eller Veritas
  BackupExec (endast Red Hat Enterprise Linux eller Novells
  operativsystem).
  På nytt kontrollera att nätverkskortens kommunikation fungerar.
  Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
            Produkter och tjänster      72(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Ha programvaran Veritas Backup Exec eller Yosemite Technologies
  TapeWare (för system från Novell eller Red Hat) installerad och
  konfigurerad före installationen.
  Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Installationen omfattar inte dragning av nätverkskablar, installation av
  nätverksoperativsystem/programvara, inloggning och testning för
  klientdatorn, migrering av kundens programvara till en ny server,
  säkerhetskopiering och återställning av data.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.6    Serveruppgradering, nivå 2 – Installation av
       nätverkskort

Beskrivning av tjänsten
Dells Serveruppgradering, nivå 2 omfattar installation av ett nätverkskort
för specifikt angivna operativsystem.

Varje installation omfattar en uppgradering av en server från Dell.

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Installation av nätverkskort för specifikt angivna operativsystem.
 Kontrollera hos kunden i vilken server nätverkskortet ska installeras.
 Kontrollera att det finns nätverkskabel och anslutningspunkt till
  nätverket.
 Installera nätverkskortet i servern.
 Ansluta nätverkskabeln till nätverkskortet.
 Ansluta ström till servern, slå på strömmen till servern och logga in till
  operativsystemet.
 Installera nätverkskortets drivrutiner i operativsystemet och kontrollera
  anslutningen mellan nätverkskortet och det befintliga nätverket.
 Stämma av konfigurationen med kunden och kontrollera att
  anslutningen fungerar som förväntat.
 Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.
            Produkter och tjänster      73(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Ha programvaran Veritas Backup Exec eller Yosemite Technologies
  TapeWare (för system från Novell eller Red Hat) installerad och
  konfigurerad före installationen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter som inte uttryckligen har
  angivits.
 Installationen omfattar inte dragning av nätverkskablar, installation av
  nätverksoperativsystem/programvara, inloggning och testning för
  klientdatorn, migrering av kundens programvara till en ny server,
  säkerhetskopiering och återställning av data.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.7    Serveruppgradering, nivå 3 – Installation av hårddisk
       eller styrenhet för RAID

Beskrivning av tjänsten
Dells Serveruppgradering, nivå 3 omfattar installation av en hårddisk eller
RAID-styrenhet för specifikt angivna operativsystem.
Varje installation omfattar en uppgradering av en server från Dell.
           Produkter och tjänster      74(131)
           Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
           Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
Installation av hårddisk utan RAID för specifikt angivna
operativsystem.
  Kontrollera skicket för kartongerna som hårddiskarna utan RAID
  levererats i.
  Köra Performance Monitor och visa systeminformation om det aktuella
  hårddiskutrymmet i megabyte/gigabyte.
  Installera ytterligare/uppgraderad hårddisk utan RAID.
  Köra Performance Monitor och visa systeminformation om det nya
  hårddiskutrymmet i megabyte/gigabyte.
  Kortfattat informera kunden om det totala hårddiskutrymmet i
  megabyte/gigabyte före och efter uppgraderingen.
  På nytt kontrollera att nätverkskortens kommunikation fungerar.
  Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.

Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
Installation av RAID-hårddisk för specifikt angivna operativsystem.
 Kontrollera att kunden har en aktuell och komplett säkerhetskopia.
 Kontrollera skicket för kartongerna som RAID-hårddiskarna levererats i.
 Köra Performance Monitor och visa systeminformation om det aktuella
  hårddiskutrymmet i megabyte/gigabyte.
 Installera ytterligare/uppgraderad hårddisk utan RAID.
 Köra Performance Monitor och visa systeminformation om det nya
  hårddiskutrymmet i megabyte/gigabyte.
 Kortfattat informera kunden om det totala hårddiskutrymmet i
  megabyte/gigabyte före och efter uppgraderingen.
 Utföra ny kontroll av att nätverkskortets kommunikation fungerar.
 Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.

Installation av RAID-styrenhet för specifikt angivna operativsystem.
  Kontrollera att kunden har en aktuell och komplett säkerhetskopia.
  Kontrollera skicket för kartongerna som RAID-styrenheten levererats i.
  Köra Performance Monitor och visa systeminformation om den aktuella
  styrenheten.
  Installera ytterligare RAID-styrenhet.
  Köra Performance Monitor och visa systeminformation om den nya
  RAID-styrenheten.
  Kortfattat informera kunden om den totala minnesmängden före och
  efter uppgraderingen.
  På nytt kontrollera att nätverkskortets kommunikation fungerar.
  Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.
            Produkter och tjänster      75(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Ha programvaran Veritas Backup Exec eller Yosemite Technologies
  TapeWare (för system från Novell eller Red Hat) installerad och
  konfigurerad före installationen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Tjänsten omfattar inte uppgradering av RAID-styrenhet från PERC3 till
  PERC4 (kräver specialoffert).
 Installationen omfattar inte dragning av nätverkskablar, installation av
  nätverksoperativsystem/programvara, inloggning och testning för
  klientdatorn, migrering av kundens programvara till en ny server,
  säkerhetskopiering och återställning av data.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.8    Installationstjänst för PowerEdge Rack

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst omfattar installation på platsen av Dellrack för Dell
PowerEdge, inklusive montering av skruvar för nivåjustering, stödram och
färdigkonfigurerade sidoskenor. I tjänsten ingår också placering av
strömförsörjningsenheter (PDU), avbrottsfritt strömaggregat (UPS),
konsolväxel, konsol för bildskärm eller rack, mus och tangentbord i racket.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Installation av ett Dell PowerEdge Rack.
 Placering av strömförsörjningsenhet (PDU) enligt kundens anvisningar.
            Produkter och tjänster      76(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Vid behov placering av bildskärm, mus, tangentbord och konsolväxlar i
  racket.
  Vid behov placering i racket av valfria avbrottsfria strömaggregat (UPS)
  som stöds.

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Kontrollera rackets servicenummer (serienumret).
 Packa upp alla komponenter och kontrollera eventuella skador.
 Kontrollera nätkablarnas dragning med kunden före
  nätverksinstallationen för att säkerställa lämpliga anslutningar för
  strömförsörjningsenhet (PDU) och avbrottsfritt nätaggregat (UPS).
 Placera racket i enlighet med kundens anvisningar.
 Montera skruvar för nivåjustering och stödramar. Vid hopmontering av
  flera rack ska dessa vara försedda med sidostöd.
 Vid behov kontrollera strömförsörjning till avbrottsfritt strömaggregat
  (UPS), bildskärm, rackkonsol och konsolväxlar.
 Gå igenom rackets konfiguration med kunden.
 Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.
            Produkter och tjänster      77(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Installation och test av servrar och datalagringsprodukter som inte ingår
  i installationstjänsterna för rack eftersom dessa ingår i
  installationstjänsterna för respektive Dell-produkt. Det finns också en
  tjänst som mot extra kostnad inspekterar installationsplatsen för racket
  före installationen. Denna tjänst ingår inte i tjänsten för rackinstallation.
 Tjänsten omfattar inte placering av servrar eller externa höljen för
  lagringsenheter i racket, och inte heller installation eller konfiguration av
  sådana produkter.
 Tjänsten omfattar inte flyttning av komponenter i ett befintligt rack.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.9     Rackmontering av server eller lagringsenhet

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten omfattar montering av en PowerEdge-server eller PowerVault-
lagringsprodukt i ett färdigmonterat rack som stöds av Dell. I tjänsten ingår
montering av en sats med skenor till racket, fysisk installation av servern
eller lagringsprodukten i racket och kabeldragning inuti racket till den
monterade servern eller lagringsprodukten. Tjänsten kan också innebära att
produkten som tjänsten avser avlägsnas från en plats i ett rack och förbereds
för flyttning till en ny plats i racket.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Tjänsten omfattar rackmontering av en Dell-server eller
  datalagringsprodukt.
 I tjänsten ingår demontering av en Dell-server eller datalagringsprodukt
  från ett rack som förberedelse för flyttning av enheten till ett annat rack
  som stöds av Dell.
 I tjänsten ingår uppackning av en Dell-server eller datalagringsprodukt,
  som förberedelse för rackmontering av enheten.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av ett par glidskenor från Dell,
  en sats med skenor eller en rackhylla för rack med 2 stativskenor från
  Dell i ett rack som stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av en strömförsörjningsenhet
  (PDU) som stöds av Dell.
 På kundens begäran kan tjänsten omfatta anslutning av tillgängliga
  specialkablar och nätkablar till produkten i det nya racket.
 I tjänsten ingår vid behov anslutning av en sats med skenor och/eller en
  PDU om detta krävs för rackinstallationen.
            Produkter och tjänster      78(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Fastställa kundens krav för rackmonteringen av Dell-produkten.
 Kontrollera att nödvändiga monteringsdetaljer och/eller racktillbehör
  finns tillgängliga hos kunden.
 Förbereda rackmontering av servern/datalagringsprodukten.
 Vid behov packa upp produkten som ska rackmonteras och eventuella
  fästdon för rackmonteringen.
 Koppla bort och märka anslutna kablar och nätsladdar om en redan
  installerad produkt ska rackmonteras.
 Avlägsna en produkt från den befintliga rackplatsen och inspektera
  donen för rackmontering som monterats på produkten om en produkt
  ska avlägsnas från en plats i racket och flyttas till en annan plats.
 Vid behov montera fästdon så att Dell-produkten kan rackmonteras.
 Vid behov installera ytterligare en strömförsörjningsenhet (PDU) i
  racket.
 Installera servern/datalagringsprodukten från Dell i racket.
 Ansluta alla kablar till produkten. Ansluta nätsladdarna till lämpliga
  nätuttag (t.ex. UPS, PDU, etc.).
 Avlägsna allt förpackningsmaterial till anvisad plats på
  installationsplatsen eller ordna så att kunden avyttrar
  förpackningsmaterialet.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Stänga av system som är i drift och som ska flyttas.
 Planera för installationen och ge installatören instruktioner om
  produktens placering i racket.
 Anskaffa rackmonteringssatser, strömförsörjningsenheter (PDU) eller
  andra tillbehör för rackmontering som krävs för installationen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.
            Produkter och tjänster     79(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Tjänsten omfattar inte installation av rack från Dell.
 Tjänsten omfattar inte installation eller konfiguration av utrustning från
  annan tillverkare än Dell.
 Tjänsten omfattar inte modifiering av rack från annan tillverkare än Dell
  för att kunna montera utrustning från Dell.
 Tjänsten omfattar inte test av driftsättning för system eller komponenter
  eller kontroll av systemens funktion (dvs. detta är inte en
  installationstjänst för servrar eller datalagringsutrustning).
 Tjänsten omfattar inte konfiguration eller test för nätverksanslutning av
  rackmonterade produkter.
 Tjänsten omfattar inte transport av servrar eller datalagringsprodukter
  från Dell, med undantag för korta sträckor i den lokal där racket finns.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.10    Installation av specifika operativsystem
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten omfattar installation på platsen och grundläggande funktionstest av
installerat operativsystem. Tjänsten omfattar installation av
nätverksoperativsystem (NOS) och drivrutiner för kringutrustning,
partitionering av hårddiskar och bindning av nätverkskort.


Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Kontrollera att rätt komponenter har levererats och att de är fria från
  skador.
 Verifiera servicenumret och att det installerade systemet fungerar.
 Vid behov formatera och partitionera serverns hårddiskar och/eller
  diskarray enligt kundens specifikationer med hjälp av Dell OpenManage
  Server Assistant eller likvärdigt verktyg för systemadministration.
 Vid behov installera programvara för operativsystem från Dell eller
  kunden med hjälp av Dell OpenManage Server Assistant eller likvärdigt
  verktyg för systemadministration.
 Sätta upp en domän enligt kundens specifikation.
 Installera drivrutiner.
 Vid behov läsa in drivrutiner för hårddiskar, läsa in och binda
  drivrutiner för nätverkskort.
 Vid behov installera programvara för avbrottsfritt strömaggregat (UPS).
 Testa systemets grundfunktioner för att fastställa om
  produkterna/systemet fungerar på rätt sätt.
 Informera kunden om hur man startar produkterna/systemen.
 Avyttra allt förpackningsmaterial till anvisad plats hos kunden.
            Produkter och tjänster      80(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Se till att installationsplatsen har tillräckligt många strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt kontrollera att allt fungerar före
  installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Ha en licensierad kopia av operativsystemet tillgänglig. Installatören
  installerar operativsystemets programvara på ett fungerande system.
  Tjänsten är begränsad till installation av Dell anvisade operativsystem.
 Kundens maskinvara måste ha installerats och förberetts för
  installationen av operativsystemets programvara.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Tjänsten omfattar inte konfiguration av domäner eller installation av
  kluster.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.11    Förhandsinspektion av installationsplatsen

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten omfattar ett planeringsmöte på plats hos kunden före installationen
för att säkerställa att installationsplatsen är väl förberedd för installation av
nya servrar (upp till 4 servrar), SCSI-kluster (Small Computer System
Interface) (upp till 2 SCSI-kluster), SCSI-lagringsenheter eller
direktansluten datalagring via fiberkanal.

I tjänsten ingår en fysisk undersökning av den plats där produkterna ska
installeras för att säkerställa att alla krav på installationsmiljön och de
tekniska förutsättningarna som beskrivs i Dells checklista för
installationsplatsen är uppfyllda. Det ingår också en granskning av kundens
tekniska konfigurationsinformation (t.ex. IP-adresser, användarnamn och
            Produkter och tjänster     81(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

annan information) som krävs för installationen av den nya servern eller
datalagringsenheten.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Fysisk undersökning av installationsplatsen.
 Kontroll av att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Granskning av kundens tekniska konfigurationsinformation.

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Möte med kunden för att utföra följande:
   a) Inhämta information om kundens förväntningar på
     installationstjänsterna.
   b) Bekräfta att konfigurationen uppfyller kundens krav.
   c) Begära att specifik information som krävs för att utföra
     installationen dokumenteras av kunden, t.ex. domännamn, IP-
     adresser, typ av värddatorer, etc.
   d) Se till att kunden har läst checklistan för installationsplatsen och
     förstår de krav som gäller för installationen av de specifika
     produkterna.
   e) Fastställa om ytterligare tjänster eller åtgärder krävs.
 Fysiskt inspektera installationsplatsen (dvs. den plats och lokal där den
  installerade utrustningen ska placeras) och verifiera följande checklista
  för installationsplatsen:
   a) Kontrollera att strömuttagen är lämpliga för produkterna som ska
     installeras.
   b) Kontrollera att platsens fysiska utrymme, luftflöde, etc. är lämpligt
     för installationen.
   c) Verifiera att utrustningen som installationen eller konfigurationen
     ska utföras på finns tillgänglig och notera eventuella problem med
     strömuttag, fysisk utformning, kabeldragning, luftflöde, etc.
   d) Göra kunden uppmärksam på eventuella problem som kan störa
     installationen eller konfigurationen.
 Med hjälp av lämpligt arbetsblad för förhandsbeskrivning av
  installationsplatsen dokumentera problem som måste lösas och notera
  eventuella problem som kan göra att installationen eller konfigurationen
  fördröjs eller måste schemaläggas på nytt.
 Datum när installationstjänsterna ska utföras bekräftas med kunden efter
  slutförd förhandsgranskning av installationsplatsen.
            Produkter och tjänster     82(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Se till att ett kompetent ombud för kunden deltar i granskningen av
  installationsplatsen och kan förmedla relevant information om
  konfigurationskrav, installationsmiljön, osv.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Planering eller rådgivning om nätverk.
 Installation av produkter.

Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.12    Installation av PowerConnect switch

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten omfattar installation av en PowerConnect switch, inklusive (vid
behov) installation i ett rack som stöds av Dell, anslutning av kablar mellan
switchen och anslutna servrar och klienter, samt test av anslutningen.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Installation av PowerConnect-switchen.
 Vid behov montering av switchen i ett rack som stöds av Dell.
 Anslutning av kablar till switchen, från servrar och/eller andra switchar.
 Switchen tilldelas en IP-adress som tillhandahålls av kunden.
 Kontroll av anslutningen mellan switchen och de anslutna
  komponenterna.

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Verifiera mottagningen och inspektera skicket för alla kartonger och
  komponenter.
 Kontrollera att kunden har rätt strömuttag och tillräckligt utrymme för
  installationen.
 Packa upp PowerConnect-switchen och dess tillbehör.
 Kontrollera att produkternas servicenummer (serienummer) motsvarar
  packsedeln.
 Kontrollera PowerConnect-switchens skick.
 Kontrollera att det finns lämpliga anslutningar för switchen hos kunden
  och kontrollera om switchen ska monteras i rack eller placeras på bord.
            Produkter och tjänster      83(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Kontrollera att alla kablar och tillbehör finns tillgängliga – AC-
  transformator, sats för rackmontering, bruksanvisning, nollmodemkabel
  Vid behov montera switchen i ett rack som stöds av Dell, med hjälp av
  de bifogade vinkeljärnen för rackmontering.
  Ansluta nätsladden till switchen.
  Sätta på strömmen till switchen.
  Endast övervakade switchar:
  a) Ansluta en bärbar dator till switchens konsolport med hjälp av
     nollmodemkabeln som levereras med den nya switchen och
     upprätta en terminaluppkoppling.
  b) Samla in följande information från kunden: IP-adress för switchen,
     standard-gateway för nätverket, nätverksmask för nätverket.
  c) Tilldela IP-adress till switchen.
  Ansluta switchen till nätverket med hjälp av anslutningskablarna från
  kunden.
  Kontrollera anslutningen mellan switchen och de anslutna
  servrarna/switcharna.
  Stämma av konfigurationen med kunden och kontrollera att
  anslutningen fungerar som förväntat.
  Avyttra förpackningsmaterialet till lämplig plats hos kunden.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Kunden måste lämna grundläggande information om installationens
  topologi, t.ex. vilka servrar, klienter och switchar som ska anslutas.
 Kunden måste se till att alla anslutna komponenter är installerade och
  tillgängliga för anslutningen av switchen, eller beställa
  installationstjänster för de anslutna komponenterna.
 Kunden måste se till att all maskinvara och programvara som ska
  installeras finns tillgänglig vid installationsplatsen, inklusive
  PowerConnect-switchen, monteringsdonen för racket samt lämpliga
  kablar.
 Kunden måste vid behov själv utföra eller beställa tjänster för
  installation av nätverkskablar så att dessa finns tillgängliga när switchen
  ska installeras.
 Kunden måste tillhandahålla en terminal eller dator med serieport och
  möjlighet att emulera en terminal för installation av en övervakad
  switch.
 Kontrollera att installationsplatsen har tillräckligt med strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt testa att allt fungerar före installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i
  systemets användarguide är uppfyllda.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
            Produkter och tjänster     84(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Övrig information om tjänsten
 Tjänsten finns tillgänglig måndag till fredag under normal kontorstid,
  med undantag för större helgdagar.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Installation av servrar, klienter, rack eller system för datalagring.
 Installation eller konfiguration av klustertillämpningar.
 Installation av nätverkskort i respektive server eller klient. Kunden kan
  beställa installation av nätverkskort via tjänsten PowerEdge avancerad
  systemuppgradering – Nivå 2.
 Konfiguration av övervakade switchar, inklusive VLAN (Virtual Local
  Area Network) eller parallellkoppling av portar.
 Installation av kringutrustning för applikationer som inte är specifikt
  avsedda för denna arbetsbeskrivning.
 Tjänsten omfattar inte installation eller konfiguration av utrustning från
  annan tillverkare än Dell.
 Tjänsten omfattar inte modifiering av rack från annan tillverkare än
  Dell för att kunna montera utrustning från Dell.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.13    Avancerad installation av övervakad PowerConnect-
       switch

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten omfattar installation av en PowerConnect. inklusive (vid behov)
installation i ett rack som stöds av Dell, anslutning av kablar mellan
switchen och anslutna servrar och klienter, samt test av anslutningen och
avancerad konfiguration enligt nedan.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Installation av PowerConnect-switchen.
 Vid behov montering av switchen i ett rack som stöds av Dell.
 Anslutning av kablar till switchen, från servrar och/eller andra switchar.
 Switchen tilldelas en IP-adress som tillhandahållits av kunden.
 Kontroll av anslutningen mellan switchen och de anslutna
  komponenterna.
 Konfiguration av övervakade switchar, inklusive alla funktioner som
  beskrivs i bruksanvisningen (lösenordsskydd, systemhanterare,
  porthanterare, adresshanterare, Spaning Tree, VLAN (Virtual Local
  Area Network) och inställning av Class of Service, parallellkoppling av
           Produkter och tjänster     85(131)
           Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
           Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                   Bilaga 4
                Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  portar, portspegling, SNMP (Simple Network Management Protocol),
  multimediasupport och statistik). Kunden måste tillhandahålla
  detaljerad information om konfigurationskraven före installationen.

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Verifiera mottagningen och inspektera skicket för alla kartonger och
  komponenter.
 Kontrollera att kunden har rätt strömuttag och tillräckligt utrymme för
  installationen.
 Packa upp PowerConnect-switchen och dess tillbehör.
 Kontrollera att produkternas servicenummer (serienummer) motsvarar
  packsedeln.
 Kontrollera PowerConnect-switchens skick.
 Kontrollera att det finns lämpliga anslutningar för switchen hos kunden
  och kontrollera om switchen ska monteras i rack eller placeras på bord.
  Samt även ta hänsyn till avancerade konfigurationskrav från kunden.
 Kontrollera att alla kablar och tillbehör finns tillgängliga – AC-
  transformator, sats för rackmontering, bruksanvisning, nollmodemkabel
  och kabel för stapling.
 Vid behov montera switchen i ett rack som stöds av Dell, med hjälp av
  de bifogade vinkeljärnen för rackmontering.
 Ansluta nätsladden till switchen.
 Sätta på strömmen till switchen.
 Ansluta en bärbar dator till switchens konsolport med hjälp av
  nollmodemkabeln som levereras med den nya switchen och upprätta en
  terminaluppkoppling.
 Samla in följande information från kunden: IP-adress för switchen,
  standard-gateway för nätverket, nätverksmask för nätverket samt
  eventuell avancerad konfigurationsinformation som krävs.
 Tilldela IP-adress till switchen.
 Ansluta switchen till nätverket med hjälp av anslutningskablarna från
  kunden.
 Kontrollera anslutningen mellan switchen och de anslutna
  servrarna/switcharna.
 Stämma av konfigurationen med kunden och kontrollera att
  anslutningen fungerar som förväntat.
 Avyttra förpackningsmaterialet till lämplig plats hos kunden.
            Produkter och tjänster      86(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Kunden måste lämna grundläggande information om installationens
  topologi, t.ex. vilka servrar, klienter och switchar som ska anslutas.
  Kunden måste också tillhandahålla specifikationer och information för
  eventuella avancerade konfigurationskrav.
 Kunden måste se till att alla anslutna komponenter är installerade och
  tillgängliga för anslutning till switchen, eller beställa
  installationstjänster för de anslutna komponenterna.
 Kunden måste se till att all maskinvara och programvara som ska
  installeras finns tillgänglig vid installationsplatsen, inklusive
  PowerConnect-switchen, monteringsdonen för racket samt lämpliga
  kablar.
 Kunden måste vid behov själv utföra eller beställa tjänster för
  installation av nätverkskablar så att dessa finns tillgängliga när switchen
  ska installeras.
 Kunden måste tillhandahålla en terminal eller dator med serieport och
  möjlighet att emulera en terminal för installation av en övervakad
  switch.
 Kontrollera att installationsplatsen har tillräckligt med strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt testa att allt fungerar före installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i
  systemets användarguide är uppfyllda.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Övrig information om tjänsten
 Tjänsten finns tillgänglig måndag till fredag under normal kontorstid,
  med undantag för större helgdagar.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Installation av servrar, klienter, rack eller system för datalagring.
 Installation eller konfiguration av klustertillämpningar.
 Installation av nätverkskort i respektive server eller klient. Kunden kan
  beställa installation av nätverkskort via tjänsten PowerEdge avancerad
  systemuppgradering – Nivå 2.
 Installation av kringutrustning eller applikationer som inte är specifikt
  avsedda för denna arbetsbeskrivning.
 Tjänsten omfattar inte installation eller konfiguration av utrustning från
  annan tillverkare än Dell.
 Tjänsten omfattar inte modifiering av rack från annan tillverkare än
  Dell för att kunna montera utrustning från Dell.
            Produkter och tjänster      87(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.

2.2.14    Installation av Dell│EMC AX150

Beskrivning av tjänsten
Dell åtar sig att leverera en fungerande miljö med en lagringsarray baserad
på Dell | EMC AX150 med anslutning till flera värddatorer via fiberkanal,
enligt vad som sägs i denna arbetsbeskrivning. Implementationen omfattar
installation av maskinvaran, konfiguration av alla lagringskomponenter
samt anslutning av värddatorer under Windows till lagrade data, antingen
via direktanslutning eller ett Storage Area Network (SAN). Varje
datalagringskomponent ska beställas med en separat installationstjänst.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Rackmonterad installation av en array baserad på Dell | EMC AX150, en
  Dell SAN-switch för installation av ett HBA-kort (Host Bus Adapter) i
  AX150 eller värddatorn.
 Uppackning av en datalagringsprodukt från Dell, som förberedelse för
  installation av enheten i rack eller värddator.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av ett par glidskenor från Dell,
  en sats med skenor eller en rackhylla för rack med 2 stativskenor från
  Dell i ett rack som stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av en strömförsörjningsenhet
  (PDU) som stöds av Dell.
 Anslutning av tillgängliga specialkablar och nätkablar till
  serviceprodukten som monterats i det nya racket (på kundens begäran).
 Konfiguration av en miljö som innehåller en lagringsarray med SAN
  eller Direct-Attached Storage (DAS).

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Planering och utformning.
   o Granska arbetsbeskrivningarna för installationen för att få en god
     bild av arbetets omfattning.
   o Beställa och läsa kundens tekniska konfigurationsinformation, som
     består av:
      Racktyp för utrustningen och tillgänglighet för
       strömförsörjningen
      Värdnamn och IP-adresser för servrarna som ska anslutas till
       AX150
      Inloggning som administratör till varje server som ska anslutas
       till AX150
      En statisk IP-adress och ett värdnamn för vardera av följande:
        Varje switch som ingår i systemet
        Varje AX150 lagringsprocessor
            Produkter och tjänster     88(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

       Konto- och serverinformation som krävs för konfiguration av
       e-post, samt
      Nödvändig kontaktinformation om ytterligare information
       krävs för konfigurationen av nätverk eller värddator.
   o Bekräfta statusgranskningen och samtliga installationsdatum och
     understryka hur viktigt det är att alla förberedelser hos kunden har
     genomförts och att datum för produktleveranserna uppfylls för att
     det planerade installationsschemat ska kunna genomföras.
   o Ha en godkänd arbetsbeskrivning (detta dokument).
  Implementation och testning
   o Installation och kabeldragning för alla lagringskomponenter (skåp
     för diskprocessor, reservaggregat för strömförsörjning och switch)
     som beställts i samband med denna tjänst.
   o Installation av HBA-kort i värddatorerna.
   o Installation och konfiguration av drivrutiner och applikationer för
     HBA.
   o Konfiguration av fiberkanalswitchen, om en sådan beställts för
     tjänsten.
   o Kontrollera att arrayen har rätt version och att alla beställda
     funktioner har aktiverats.
   o Installation av drivrutiner, agenter och failover-programvara för
     alla godkända värddatorer, enligt designdokumentet.
   o Verifiera alla värddatorernas anslutning till de virtuella diskarna
     genom att demonstrera hur man:
      Skapar och tilldelar virtuella diskar till för respektive värddator
      Partitionerar och formaterar virtuella diskar, och
      Hur man avaktiverar en tilldelning och tar bort virtuella diskar
       från en array
   o Se till att alla värddatorer har fast programvara med rätt version
     (inklusive BIOS och HBA).
   o Konfigurera och testa meddelandefunktionen via e-post för
     händelseövervakningen.
  Genomföra ett kort informationsmöte om produkten och granska
  dokumentationen. Informationsmötet ersätter inte tillgängliga
  kundutbildningskurser för produkten.
  Avlägsna allt förpackningsmaterial till anvisad plats på
  installationsplatsen eller ordna så att kunden avyttrar
  förpackningsmaterialet.
            Produkter och tjänster      89(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Beställa alla komponenter tillsammans så att de ingår i en och samma
  installationstjänst.
 Kunden måste ha ett operativsystem som stöds, samt rätt Service Pack
  och BIOS installerat på varje server.
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Kontrollera att installationsplatsen har tillräckligt med strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt testa att allt fungerar före installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Stänga av system som är i drift och som ska flyttas.
 Planera för installationen och ge installatören instruktioner om
  produktens placering i racket.
 Anskaffa rackmonteringssatser, strömförsörjningsenheter (PDU) eller
  andra tillbehör för rackmontering som krävs för installationen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Övrig information om tjänsten
Tjänsten finns tillgänglig måndag till fredag under normal kontorstid, med
undantag för större helgdagar.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Denna tjänst avser endast lösningar baserade på Dell | EMC AX150 och
  finns inte tillgänglig för andra (ej Dell-märkta) lösningar som säljs av
  Dell | EMC, PowerVault eller EMC.
 Tjänsten omfattar inte montering på nytt eller borttagning av servrar
  eller lagringsutrustning från ett rack.
 Tjänsten omfattar inte installation av rack från Dell.
 Tjänsten omfattar inte installation eller konfiguration av utrustning från
  annan tillverkare än Dell.
 Tjänsten omfattar inte modifiering av rack från annan tillverkare än Dell
  för att kunna montera utrustning från Dell.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.
 Tjänsten omfattar inte prestandaanpassning, systemoptimering,
  teaming/lastbalansering av nätverkskort eller liknande tjänster.
            Produkter och tjänster      90(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Klustring av värddatorer från Dell eller annan tillverkare än Dell.
  Klustring av värddatorer med eller utan Windows.


2.2.15    Implementation av DAS/SAN med Dell | EMC
       AX150

Beskrivning av tjänsten
Dell åtar sig att leverera en fungerande miljö med en lagringsarray baserad
på Dell | EMC2 AX150 med anslutning till flera värddatorer via fiberkanal,
enligt vad som sägs i denna arbetsbeskrivning. Implementationen omfattar
installation av maskinvaran, konfiguration av alla lagringskomponenter
samt anslutning av upp till 8 värddatorer för datalagringen under Windows,
Netware eller Linux, antingen via direktanslutning eller SAN. Tjänsten
erbjuder dessutom möjlighet till klustring för anslutna Dell-värddatorer
under Windows 2003 (och uppåt), under förutsättning att dessa är
uppbyggda på rätt sätt och att nödvändiga satser för klustring säljs
tillsammans med denna tjänst.

Vad som ingår i installationstjänsten
 Rackmonterad installation av en array baserad på Dell | EMC AX150, en
  Dell SAN-switch för installation av ett HBA-kort (Host Bus Adapter) i
  AX150 eller värddatorn.
 Uppackning av en datalagringsprodukt från Dell, som förberedelse för
  installation av enheten i rack eller värddator.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av ett par glidskenor från Dell,
  en sats med skenor eller en rackhylla för rack med 2 stativskenor från
  Dell i ett rack som stöds av Dell.
 Vid behov omfattar tjänsten installation av en strömförsörjningsenhet
  (PDU) som stöds av Dell.
 Anslutning av tillgängliga specialkablar och nätkablar till
  serviceprodukten som monterats i det nya racket (på kundens begäran).
 Konfiguration av en miljö som innehåller en lagringsarray med SAN
  eller Direct-Attached Storage (DAS).

Viktiga servicesteg
 Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Planering och utformning.
       Granska arbetsbeskrivningarna för installationen för att få en
       god bild av arbetets omfattning.
       Beställa och läsa kundens tekniska konfigurationsinformation,
       som består av:
           Racktyp för utrustningen och tillgänglighet för
            strömförsörjningen
           Värdnamn och IP-adresser för servrarna som ska
            anslutas till AX150
            Produkter och tjänster      91(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

             Inloggning som administratör till varje server som ska
             anslutas till AX150
            En statisk IP-adress och ett värdnamn för vardera av
             följande:
                Varje switch som ingår i systemet
                Varje AX150 lagringsprocessor
            Konto- och serverinformation som krävs för
             konfiguration av e-post, samt
            Nödvändig kontaktinformation om ytterligare
             information krävs för konfigurationen av nätverk eller
             värddator.
       o Bekräfta statusgranskningen och samtliga installationsdatum
         och understryka hur viktigt det är att alla förberedelser hos
         kunden har genomförts och att datum för
         produktleveranserna uppfylls för att det planerade
         installationsschemat ska kunna genomföras.
       o Ha en godkänd arbetsbeskrivning (detta dokument).
  Implementation och testning
        Installation och kabeldragning för alla lagringskomponenter
         (skåp för diskprocessor, reservaggregat för strömförsörjning
         och switch) som beställts i samband med denna tjänst.
        Installation av HBA-kort i värddatorerna.
        Installation och konfiguration av drivrutiner och
         applikationer för HBA.
        Konfiguration av fiberkanalswitchen, om en sådan beställts
         för tjänsten.
        Kontrollera att arrayen har rätt version och att alla beställda
         funktioner har aktiverats.
        Installation av drivrutiner, agenter och failover-programvara
         för alla godkända värddatorer, enligt designdokumentet.
        Verifiera alla värddatorernas anslutning till de virtuella
         diskarna genom att demonstrera hur man:
            Skapar och tilldelar virtuella diskar för respektive
             värddator
            Partitionerar och formaterar virtuella diskar, och
            Hur man avaktiverar en tilldelning och tar bort
             virtuella diskar från en array
        Se till att alla värddatorer har fast programvara med rätt
         version (inklusive BIOS och HBA).
        Konfigurera och testa meddelandefunktionen via e-post för
         händelseövervakningen.
  Genomföra ett kort informationsmöte om produkten och granska
  dokumentationen. Informationsmötet ersätter inte tillgängliga
  kundutbildningskurser för produkten.
  Avlägsna allt förpackningsmaterial till anvisad plats på
  installationsplatsen eller ordna så att kunden avyttrar
  förpackningsmaterialet.
            Produkter och tjänster      92(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Beställa alla komponenter tillsammans så att de ingår i en och samma
  installationstjänst.
 Kunden måste ha ett operativsystem som stöds, samt rätt Service Pack
  och BIOS installerat på varje server.
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Kontrollera att installationsplatsen har tillräckligt med strömuttag och
  lämplig kabeldragning, samt testa att allt fungerar före installationen.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Stänga av system som är i drift och som ska flyttas.
 Planera för installationen och ge installatören instruktioner om
  produktens placering i racket.
 Anskaffa rackmonteringssatser, strömförsörjningsenheter (PDU) eller
  andra tillbehör för rackmontering som krävs för installationen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Övrig information om tjänsten
Tjänsten finns tillgänglig måndag till fredag under normal kontorstid, med
undantag för större helgdagar.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Denna tjänst avser endast lösningar baserade på Dell | EMC AX150 och
  finns inte tillgänglig för andra (ej Dell-märkta) lösningar som säljs av
  Dell | EMC, PowerVault eller EMC.
 Tjänsten omfattar inte montering på nytt eller borttagning av servrar
  eller lagringsutrustning från ett rack.
 Tjänsten omfattar inte installation av rack från Dell.
 Tjänsten omfattar inte installation eller konfiguration av utrustning från
  annan tillverkare än Dell.
 Tjänsten omfattar inte modifiering av rack från annan tillverkare än Dell
  för att kunna montera utrustning från Dell.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.
 Tjänsten omfattar inte prestandaanpassning, systemoptimering,
  teaming/lastbalansering av nätverkskort eller liknande tjänster.
            Produkter och tjänster      93(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Klustring av värddatorer från annan tillverkare än Dell.
  Klustring av värddatorer som inte kör Windows 2003.


2.2.16    Installation av Dell|EMC CX3-xx

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst tillhandahåller en installation av en Dell|EMC multi-host
switched fibrechannel lagringmiljö. Tjänsten inkluderar även installation av
hårdvara kring lagring (HBA-kort, switchar, DPE och DAEs), installation
och konfiguration av mjukvaran för varje del och anslutning av 1 upp till
flertalet servers beroende på implementationsgraden (Tiernivå). Efter
avslutad implementation kommer Dell att utföra en produktorienterad
session och tillhandahålla en konfigurationsguide som dokumenterar
implementationen. Denna konfigurationsguide är gjord efter informationen
från designdokument, som är obligatorisk för varje ny SAN-
implementation.

Inte inkluderat i denna service:
   Nyinstallation eller avinstallation för produkter eller applikationer
    som ej är beskrivna i detta dokument.
   Clusterinstallation
   Performance tuning, system optimering eller annan liknande service.
   Installation av externa kablar till rack
   Installation av annan icke lagringsbaserad hårdvara eller mjukvara
   Installation av produkt i ett icke supporterat rack
   Andra aktiviteter än de som är specifikt nämnda i detta dokument
   Intergration av NAS system eller andra icke standard servers (utom
    för Dell Powervault).
   Multipla array imlementationer
   Fler än två fabrikat per array

Kunds ansvar
  Ta en komplett backup av all existerande data och program som
   berörs av denna nya installation
  Placera produkterna i närheten av anvisat rack eller server
  Försäkra sig om att det finns rätt strömuttag och strömförsörjning
   och att de är fungerande.
  Försäkra sig om att alla servers är installerade med ett supporterat
   operativsystem
            Produkter och tjänster     94(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.2.17    Uppgradering av maskinvara Dell | EMC2
       CX200/300/400 till CX3-20

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten omfattar allt som behövs för att konvertera maskinvaran i en
befintlig lagringsarray modell Dell | EMC CXxxx (enligt ovan) till en
lagringsarray av typ Dell | EMC CX3-20. Tjänsten omfattar endast
demontering av nödvändiga komponenter från lagringsarrayer ovan och
installation av lämpliga CX3-20-komponenter. Tjänsten omfattar också
funktionskontroll vid första driftsättningen.

Denna tjänst för uppgradering omfattar endast grundläggande fysisk
avinstallation/installation av komponenterna som beskrivs i detta dokument
och omfattar inte ytterligare åtgärder för uppgradering eller implementation
som krävs för att driftsätta den uppgraderade produkten på nytt.
Ytterligare kompletterande tjänster måste beställas för att skapa en
fullständig och fungerande array:

1)  För uppgradering av array-systemet utan ytterligare
   konfigurationsändringar (t.ex. uppgradering av programvaran till den
   senaste versionen) måste tjänsten kompletteras med en SKU för SAN-
   uppgradering.
2)  För att ändra infrastrukturen för ett array-system (t.ex. konvertering
   från DAS till SAN eller tillägg av ytterligare maskinvara) måste
   tjänsten kompletteras med en SKU för SAN-implementation.

Såvida inget annat sägs omfattar denna tjänst ingen ytterligare: installation
av nya kablar i lagringssystemet, uppgradering av fast programvara, ändring
av befintlig eller installation av ny utrustning i rack för lagringsenheter,
installation av andra produkter (t.ex. Host Bus Adapter) i servrar eller
installation/konfiguration av programvara (t.ex. operativsystem,
administrativ programvara för datalagring eller uppgraderingar).

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Planering och utformning.
      o Planera de åtgärder som krävs för att implementera lösningen
        från Dell.
      o Bekräfta statusgranskningen och samtliga installationsdatum
        och understryka hur viktigt det är att alla förberedelser hos
        kunden har genomförts och att datum för
        produktleveranserna uppfylls för att det planerade
        installationsschemat ska kunna genomföras.
      o Kontrollera att befintlig konfiguration uppfyller
        minimikraven för maskinvara och programvara.
            Produkter och tjänster      95(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

      o Ansluta alla kablar till produkten. Ansluta nätsladdarna till
        lämpliga nätuttag (t.ex. UPS, PDU och liknande produkter).
  Implementation och testning
      o Kontrollera att nödvändiga komponenter som krävs för att
        uppgradera maskinvaran finns tillgängliga hos kunden.
      o Vid behov avlägsna befintliga CX200-komponenter.
      o Installera komponenterna för uppgradering till CX300.
      o Slå på strömmen till systemet och kontrollera att
        uppgraderingen fungerar.
      o Vid behov uppdatera enhetens servicenummer.
      o Kontrollera att alla anslutna värdar fungerar som tidigare.
      o Återställa alla komponenter som ersatts under
        uppgraderingen för avyttring av kunden.
  Produktkännedom
  Genomföra ett kort informationsmöte om produkten och gå igenom
  dokumentationen. Informationsmötet ersätter inte tillgängliga
  kundutbildningskurser för produkten.
  Avslutning av projektet
  Få underskrift från kunden om godkänt utförande.
  Uppdatera den befintliga dokumentationen så att den beskriver de
  driftsatta ändringarna/tilläggen för lösningens konfiguration.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Tjänsten omfattar inte kontroll av kundens befintliga konfiguration och
  inte heller uppgradering av alla komponenter till senaste versionen –
  kunden måste beställa lämplig tjänst för uppgradering/implementation.
 Tjänsten omfattar inte programvara eller åtgärder som inte uttryckligen
  beskrivs i detta dokument.
 Kunden måste kontrollera att alla enheter som inte tillverkats av Dell har
  den version som beskrivs i EMC:s lista över utrustning som stöds
  (Support Matrix), som finns tillgänglig på
  http://www.emc.com/interoperability/.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Stänga av system som är i drift och som ska flyttas.
 Planera för tjänsten och ge installatören instruktioner om produktens
  placering i racket.
            Produkter och tjänster      96(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  På ett säkert sätt avyttra alla komponenter som demonterats och bytts ut
  under uppgraderingen.
  Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Övrig information om tjänsten
   Tjänsten finns tillgänglig måndag till fredag under normal
    kontorstid, med undantag för större helgdagar.
   Denna tjänst avser endast lösningar från Dell | EMC och finns inte
    tillgänglig för Dell PowerVault eller (ej Dell-märkta) lösningar som
    säljs av EMC. För tillgänglighet och andra servicealternativ, se
    separata erbjudanden för dessa lösningar.

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Fysisk installation eller demontering av maskinvara eller
  kringutrustning, utöver vad som anges ovan.
 Konstruktionsändringar som ändrar denna konfiguration.
 Uppdatering av enheter som inte kommer från Dell, inklusive anslutna
  värdar från annan tillverkare än Dell.
 Konfiguration av andra maskinvaru- eller programvarukomponenter.
 Prestandaanpassning, systemoptimering, teaming/lastbalansering av
  nätverkskort eller liknande tjänster.
 Arbetsuppgifter som inte uttryckligen beskrivs i detta dokument.
 Tjänsten omfattar inte transport av servrar eller datalagringsprodukter
  från Dell, med undantag för korta sträckor i den lokal där racket finns.

Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller användning av
applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.

2.2.18    Uppgradering av maskinvara Dell | EMC
       CX200/300/400/500 till CX3-40f

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten omfattar allt som behövs för att konvertera maskinvaran i en
befintlig lagringsarray modellerna av Dell | EMC enligt ovan till en
lagringsarray av typ Dell | EMC CX3-40f. Tjänsten omfattar endast
nödvändig demontering av ovan modell-komponenter och installation av
lämpliga CX3-40f-komponenter. Tjänsten omfattar också funktionskontroll
vid första driftsättningen.

Denna tjänst för uppgradering omfattar endast grundläggande fysisk
avinstallation/installation av komponenterna som beskrivs i detta dokument
och omfattar inte ytterligare åtgärder för uppgradering eller implementation
som krävs för att driftsätta den uppgraderade produkten på nytt.
            Produkter och tjänster      97(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Övriga tjänster som krävs för att skapa en fullständig och fungerande array
måste beställas separat.

1)  För uppgradering av array-systemet utan ytterligare
   konfigurationsändringar (t.ex. uppgradering av programvaran till den
   senaste versionen) måste tjänsten kompletteras med en SKU för SAN-
   uppgradering.
2)  För att ändra infrastrukturen för ett array-system (t.ex. konvertering
   från DAS till SAN eller tillägg av ytterligare maskinvara) måste
   tjänsten kompletteras med en SKU för SAN-implementation.

Såvida inget annat sägs omfattar denna tjänst ingen ytterligare: installation
av nya kablar i lagringssystemet, uppgradering av fast programvara, ändring
av befintlig eller installation av ny utrustning i rack för lagringsenheter,
installation av andra produkter (t.ex. Host Bus Adapter) i servrar eller
installation/konfiguration av programvara (t.ex. operativsystem,
administration av datalagring eller uppgraderingar).

Viktiga servicesteg
Dell ansvarar för följande (såvida inget annat sägs i samband med
beställning):
 Planering och utformning.
  o Planera de åtgärder som krävs för att implementera lösningen från
     Dell.
  o Bekräfta statusgranskningen och samtliga installationsdatum och
     understryka hur viktigt det är att alla förberedelser hos kunden har
     genomförts och att datum för produktleveranserna uppfylls för att
     det planerade installationsschemat ska kunna genomföras.
  o Kontrollera att befintlig konfiguration uppfyller minimikraven för
     maskinvara och programvara.
  o Ansluta alla kablar till produkten. Ansluta nätsladdarna till
     lämpliga nätuttag (t.ex. UPS, PDU och liknande produkter).
 Implementation och testning
  o Kontrollera att nödvändiga komponenter som krävs för att
     uppgradera maskinvaran finns tillgängliga hos kunden.
  o Förbereda ovan modeller för uppgraderingen genom att använda
     den bifogade programvaran för uppgradering.
  o Vid behov avlägsna befintliga modell-komponenter.
  o Installera komponenterna för uppgradering till ny modell.
  o Slå på strömmen till systemet och kontrollera att uppgraderingen
     fungerar.
  o Vid behov uppdatera enhetens servicenummer.
  o Kontrollera att alla anslutna värdar fungerar som tidigare.
  o Återlämna alla komponenter som bytts ut under uppgraderingen så
     att de kan avyttras av kunden.
 Produktkännedom
            Produkter och tjänster      98(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Genomföra ett kort informationsmöte om produkten och gå igenom
  dokumentationen. Informationsmötet ersätter inte tillgängliga
  kundutbildningskurser för produkten.
  Avslutning av projektet
  Underskrift från kunden som bekräftar godkänt utförande.
  Uppdatera den befintliga dokumentationen så att den beskriver de
  driftsatta ändringarna/tilläggen för lösningens konfiguration.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Tjänsten omfattar inte kontroll av kundens befintliga konfiguration och
  inte heller uppgradering av alla komponenter till nödvändig version –
  kunden måste beställa lämplig tjänst för uppgradering/implementation.
 Tjänsten omfattar inte programvaror eller åtgärder som inte uttryckligen
  beskrivs i detta dokument.
 Kunden måste kontrollera att alla enheter som inte tillverkats av Dell har
  den version som beskrivs i EMC:s lista över utrustning som stöds
  (Support Matrix), som finns tillgänglig på
  http://www.emc.com/interoperability/.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Stänga av system som är i drift och som ska flyttas.
 Planera för tjänsten och ge installatören instruktioner om produktens
  placering i racket.
 På ett säkert sätt avyttra alla komponenter som demonterats och bytts ut
  under uppgraderingen.
 Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan kräva för att kunna
  genomföra installationen.

Övrig information om tjänsten
 Tjänsten finns tillgänglig måndag till fredag under normal kontorstid,
  med undantag för större helgdagar.
 Denna tjänst avser endast lösningar från Dell | EMC och finns inte
  tillgänglig för Dell PowerVault eller (ej Dell-märkta) lösningar som
  säljs av EMC. För tillgänglighet till andra servicealternativ, se separata
  derbjudanden för dessa lösningar.
            Produkter och tjänster      99(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Undantag från tjänsten
Följande ingår inte i tjänsten:
 Fysisk installation eller demontering av maskinvara eller
  kringutrustning, utöver vad som anges nedan.
 Konstruktionsändringar som ändrar denna konfiguration.
 Uppdatering av enheter som inte kommer från Dell, inklusive anslutna
  värdar från annan tillverkare än Dell.
 Konfiguration av andra maskinvaru- eller programvarukomponenter.
 Prestandaanpassning, systemoptimering, teaming/lastbalansering av
  nätverkskort eller liknande tjänster.
 Arbetsuppgifter som inte uttryckligen beskrivs i detta dokument.
 Tjänsten omfattar inte transport av servrar eller datalagringsprodukter
  från Dell, med undantag för korta sträckor i den lokal där racket finns.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller användning av
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.19    Tekniker för en halv- eller heldag

Denna tjänst innebär att teknisk kompetens ställs till en Dell-kunds
förfogande under en halv arbetsdag (fyra timmar) eller en hel arbetsdag (åtta
timmar). Nivån på den tekniska kompetensen och en allmän beskrivning av
de arbeten som ska utföras måste specificeras vid beställning. Denna tjänst
utförs måndag till fredag under lokal kontorstid. Kompetensnivåer enligt
Statskontorets klassificering 1-5 och debiteras enligt konsultprislistan i
bilaga 3a.

Kundens ansvar:
 All utrustning som ska installeras måste vara placerad i närheten av det
  bord där installationen äger rum. Arbetsmiljön ska vara säker och ha
  tillräckligt utrymme och tillräckligt antal vägguttag.
 Ge Dell exakta uppgifter om den önskade tjänsten innan teknikern
  anländer.
 Förklara vart emballaget systemet levererats i ska transporteras (inom
  samma byggnad).
            Produkter och tjänster      100(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.2.20    Installation av SCSI – kluster och NOS

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst omfattar installation av en kundsats för PowerEdge SCSI-
kluster, operativsystemet Microsoft Windows 2xxx Advanced Server på upp
till två servrar samt installation och konfiguration av programvaran
Microsoft Cluster Server (MSCS). Vid behov kan tjänsten också omfatta
installation av två nätverkskort och en RAID-styrenhet i servernoden för
varje kluster, uppdatering av den fasta programvaran för SCSI RAID-
styrenheten från Dell och installation av skåpet för externa lagringsenheter i
SCSI-systemet för datalagring. Tjänsten omfattar endast konfiguration av ett
aktivt-passivt kluster (kunder som behöver ett aktivt-aktivt kluster måste
kontakta Dell Technical Consulting eller Advanced System Group lokalt på
platsen).


Vad som ingår i installationstjänsten
 Installation av SCSI-klustersats från Dell.
 Installation av operativsystemet Microsoft Windows NT/SE eller
  Windows 2xxx Advanced Server på EN eller TVÅ servrar som stöds av
  Dell.
 Installation och konfiguration av programvaran MSCS.
 Installation av nätverkskort och/eller RAID-styrenheter i servernoderna.
 Vid behov uppdatering av flashminnet med den fasta programvaran för
  SCSI RAID-styrenheten från Dell.
 Vid behov installation av uppdaterade Enclosure Services Expander
  Modules (ESEM) eller SCSI Expander Management Modules (SEMM) i
  PowerVault 20xs skåp för lagringsenheter – 2 stycken per skåp.
 Vid behov installation av en SBM-sats (Server Management Bus) i en
  (1) servernod (används med PowerVault SDS100).
 Installation av Dells programvara OpenManage Cluster Assistant
  (ClusterX), om denna finns med i kundens klustersats.
  Dell PowerEdge servrar.
  Dell PowerVault-skåp för SCSI-lagringsenheter (omfattar PowerVault
  2xxS eller SDS100).
 Godkända RAID-styrenheter från Dell.

Viktiga servicesteg
 Kontrollera att klusterkomponenterna (servrar, lagringsenheter) har
  installerats och fungerar.
 Vid behov installera nätverkskort i nodservrarna för övervakning av
  klustrets "hjärtslag".
 Vid behov installera godkända RAID-styrenheter (tillhandahållna av
  kunden) i servrarna.
 Kontrollera versionen för RAID-styrenhetens fasta programvara. Vid
  behov uppgradera den fasta programvaran i flashminnet och utföra
            Produkter och tjänster      101(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  nödvändig konfiguration för installationen av kluster. Konfiguration av
  externt skåp för lagringsenheter.
  Allokera statiska IP-adresser för nätverkskorten som används för
  övervakning av "hjärtslag" för den korsade anslutningen och de andra
  två nätverkskorten som används till nätverkskommunikation på det
  lokala nätverket.
  Ansluta kablarna för klusterinstallationen i systemets maskinvara.
  Ställa in SCSI-styrenhetens ID för användning i ett delat lagringssystem.
  Konfigurera anslutningarna för de publika nätverkskorten och det
  privata nätverkskortet i varje nod.
  Döpa och formatera de delade diskenheterna på den primära noden.
  Installera och konfigurera programvaran Microsoft Cluster Server på
  den primära noden.
  Installera programvaran Microsoft Cluster Server på den sekundära
  noden.
  Ansluta klustret från den sekundära noden.
  På nytt installera Service Pack 4 på båda noderna om systemet använder
  Microsoft Windows NT.
  Kontrollera sammankoppling och failover-funktion för klustret.
  Avyttra förpackningsmaterialet till lämplig plats hos kunden.
  Kort gå igenom med kunden hur maskinvaran och systemet används.

Kundens ansvar
Det är kundens ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Kontrollera att alla miljömässiga/tekniska krav som beskrivs i systemets
  användarguide är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Ha anskaffat lämplig klustersats så att denna finns på platsen.
 Säkerställa att Dell PoweEdge-servrarna och PowerVault-skåpen för
  lagringsenheter redan har installerats eller installeras samtidigt med de
  beställda installationstjänsterna för maskinvaran.

Undantag från tjänsten
 Tjänsten omfattar inte installation av SCSI-produkterna för datalagring
 (PowerVault 2xxS eller SDS100) eller maskinvara för servrar. Sådan
 måste beställas separat.
 Nyinstallation av servrar.
 Installation av servrar i nätverk.
 Installation av system för datalagring.
            Produkter och tjänster     102(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Installation av nätverk.
  Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
  applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.

2.2.21    Installation av kluster med fiberkanal

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst omfattar installation av en kundsats från Dell för kluster med
fiberkanal och konfiguration av programvaran Microsoft Cluster Server
(MSCS). Tjänsten omfattar också installation av Dells programvara
OpenManage för administration av PowerVault datalagringssystem och
Dells programvara OpenManage Cluster Assistant (om sådan beställts). I
tjänsten kan också ingå installation av nätverkskort (NIC) och ett HBA-kort
(Host Bus Adapter) i servernoden för varje kluster. Tjänsten omfattar endast
konfiguration av ett aktivt-passivt kluster (kunder som behöver ett aktivt-
aktivt kluster måste kontakta Dell Technical Consulting eller Advanced
System Group lokalt på platsen).

Vad som ingår i installationstjänsten
 Installation av sats för kluster med fiberkanal för PowerEdge.
 Installation av Dells programvara OpenManage för administration av
  PowerVault datalagringssystem.
 Installation och konfiguration av programvaran MSCS.
 Installation av nätverkskort (NIC) (för övervakning av klustrets
  "hjärtslag") och/eller HBS-kort i servernoderna, om detta inte har
  fabriksinstallerats.
 Installation av Dells programvara OpenManage Cluster Assistant, om
  denna beställts tillsammans med klustersatsen.
 Dokumentation från förundersökning av installationsplatsens
  konfiguration för PowerVault, som beskriver klustrets konfiguration.

Viktiga servicesteg
 Kontrollera att klusterkomponenterna (servrar, lagringsenheter,
  operativsystem) har installerats och fungerar.
 Vid behov installera nätverkskort i nodservrarna för övervakning av
  klustrets "hjärtslag".
 Vid behov installera HBA-kort i den andra servernoden.
 Ansluta kablar mellan komponenterna som övervakar klustrets
  "hjärtslag".
 Nätverksansluta de publika nätverkskorten.
 Ansluta fiberkanalkablarna mellan servrarna och PowerVault-systemet
  för datalagring via fiberkanal.
 Vid behov installera drivrutiner för nätverkskort i operativsystemet
  Microsoft Windows NT/SE eller Windows 2000 Advanced Server.
 Konfigurera HBA-korten från Qlogic.
 Tilldela statiska IP-adresser för nätverkskorten som kopplar samman
  klustret och som används i det privata nätverket.
            Produkter och tjänster      103(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

  Kontrollera att SNMP-tjänsten i Windows NT eller Windows 2000
  Advanced Server har aktiverats.
  Installera aktuell Service Pack och nödvändiga snabbkorrigeringar för
  varje nod och starta om.
  Installera drivrutinen för den integrerade grafikstyrkretsen i varje nod.
  Vid behov installera programvaran Dell OpenManage ATF.
  Konfigurera OpenManage Data Agent för Windows NT eller Windows
  2000 Advanced Server.
  Installera Dell OpenManage Data Supervisor eller Data Administrator
  på en server och binda de logiska enhetsnummer (LUN) som behövs för
  quorum-resursen.
  Formatera och partitionera alla LUN med hjälp av NTFS-filsystemet.
  Konfigurera Microsoft Cluster Server på båda servernoderna.
  Konfigurera Dell OpenManage Supervisor med hjälp av klusternamnet.
  Ställa in växlingsfilens och registrets storlek om Windows NT används.
  Testa att klustret fungerar på rätt sätt.
  Avlägsna allt förpackningsmaterial till anvisad plats på
  installationsplatsen eller ordna så att kunden avyttrar
  förpackningsmaterialet.

Kundens ansvar
Det är kunden ansvar att:
 Noggrant läsa denna arbetsbeskrivning för de beställda
  installationstjänsterna.
 Förhindra oavsiktlig förlust av data genom att säkerhetskopiera
  systemen. Dell ansvarar inte för förlust av programvara eller data.
 Kontrollera att det finns tillräckligt med strömuttag på
  installationsplatsen och att alla miljömässiga/tekniska krav är uppfyllda.
 Se till att all utrustning som krävs för installationen finns tillgänglig på
  installationsplatsen.
 Anvisa en plats i samma byggnad där installatören kan slänga bort
  skräp.
 Ge installatören all konfigurationsinformation som krävs för att kunna
  genomföra installationen.
 Installera operativsystemet Microsoft Windows NT/SE eller Windows
  2000 Advanced Server med aktuell Service Pack på varje servernod i
  klustret.
 Anskaffa lämplig klustersats så att denna finns på platsen.
 Tillhandahålla grundläggande installationsparametrar för
  klusternoderna, inklusive servernamn, namn på domän och arbetsgrupp,
  publika IP-adresser, domäntyper, etc.
 Säkerställa att Dell PowerEdge-servrarna och PowerVault-skåpen för
  lagringsenheter och komponenterna redan har installerats eller
  installeras samtidigt med de beställda installationstjänsterna för
  maskinvaran.
            Produkter och tjänster      104(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Undantag från tjänsten
 Installation av nätverksoperativsystemet.
 Installation av servrar eller nätverk.
 Installation av lagringssystem och/eller switchar, bryggor, bandstationer,
 etc.
 Installation av nätverkskablar eller optiska kablar mellan lokaler, genom
 innertak, väggar eller kabelrännor.
 Tjänsten omfattar inte installation av produkter eller åtgärder för
 applikationer, såvida inte detta uttryckligen har angivits.


2.2.22    Addera en DAE till befintlig SANlösning

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst tillhandahåller basdesign och installation av en Dell | EMC²
Disk Array Enclosure (DAE2) för att addera lagring i en befintlig Dell |
EMC² lösning.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.63.


2.2.23    Installation av PowerEdge 1955 Blade med
       fabriksinstallerat NOS

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst tillhandahåller på-platsen installation av en Dell PowerEdge
1955 blade. Denna tjänst inkluderar anslutning till servern i nätverket,
verifiering av det fabriksinstallerade NOS funktionalitet, installation i ett
befintligt schassi, test samt tilldelning av IPadress.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.64.


2.2.24    Installation av extern diskhylla för PowerVault
       MD3000

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst tillhandahåller på-platsen installation konfiguration och
basintegration till en Dell PowerVault MD3000 extern diskhylla med upp
till två uppgraderingar Dell PowerVault MD1000 extern diskschassi med
upp till 4 Dell PowerEdge servrar.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.65.
            Produkter och tjänster      105(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.2.25    Installation för PowerVault ML6030

Beskrivning av tjänsten
Denna service innehåller installation av en PowerVault Tape Storage
autoloader i en Dell|EMC SAN miljö. Inkluderat i denna service är också
konfigurationen av biblioteket så långt att servern kan ses och att data kan
flyttas.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.66.

2.2.26    Uppgradering av software and firmware

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst tillhandahåller uppgradering av mjukvara och ‖firmware‖ för
en Dell|EMC lösning för att ge kund den senaste versionen av mjukvaran
och nya systemfunktioner.

Denna tjänst omfattar uppgradering av mjukvara och firmware i en
SAN/DAS konfiguration inkluderat uppgraderingar av Host Bus Adapter
(HBA), OS drivrutiner, lagrings firmware (flare), datamanagent
mjukvarumoduler och agenter, fibre channel switch firmware.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se bilaga 4.67.


2.2.27    Dell|EMC DAS Installation (CX)

Beskrivning av tjänsten
Denna service är tillgänglig för en Dell|EMC Multi-Host Direct Attach
Fibre Channel Storage Array miljö. Denna tjänst inkluderar installation av
lagringshårdvara (HBAs, PDE och DAE) och anslutning av servers.
Anslutning av antal servers är beroende på vilken lagringsmodell samt
vilken nivå av serveranslutning (Tier) det är köpt.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.68.
               Produkter och tjänster         106(131)
               Rev. 2007-09-18              Dnr 2007/59
               Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                      Bilaga 4
                   Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.2.28      Addera HBA redundans till ett existerande SAN

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst är tillgänglig för att planera och implementera extra HBA kort
till en supporterad server för en Dell|EMC SAN eller DAS lösning.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.69.

2.2.29      Add a Dell Host into an Existing Dell | EMC Solution

Beskrivning av tjänsten
Denna tjänst är till för design och implementation av en extra host (Dell
PowerEdge eller Dell PowerVault med operativsystem) till ett Dell|EMC
SAN eller DAS. Om det inte finns tillräckligt med portar för att ansluta den
nya hosten inkluderar denna service att ansluta en extra switch genom att
kabla den till den befintliga Dell|EMC switch och servern.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.70.

2.3       Kundanpassad fabriksinstallation
På Dell inser vi att det krävs mer än att bara bygga en dator för att få nya
system körklara. Det är skälet till att vi tillhandahåller anpassade
fabriksintegreringstjänster (Custom Factory Integration = CFI). Med vår
mjukvaru- och hårdvaruintegrering i kombination med inventarie-
hanteringstjänster fås en komplett lösning i samma ögonblick som ditt nya
PowerEdge- eller PowerVault-system anländer till dörren.

Våra mjukvarutjänster omfattar installation av image och/eller applikationer,
anpassningar av operativsystem, etc samt Recovery CD eller DVD (för
ominstallation av image). Vi kan även integrera av kunden utvald
standardhårdvara från andra leverantörer än Dell. Förinställda
biosinställningar och boot-ordning kan ändras enligt ditt önskemål. I
systemkartongen kan t ex dokument till slutanvändare skickas. Dell kan
också tillhandahålla inventarietjänster, såsom inventariemärkning av system
och/eller systemkartong, inventarierapport, stöldmärkning av system.


 Installation av           Installation av              Inventarie-
 hårdvara              mjukvara                  tjänster

Hårdvarukonfiguration          Image                 Inventariemärkning
3dje part produkter           Applikationer             Märkning i Cmos
Dokument/periferiprododukt        Partionering av hårddisk       Inventarierapporter
Installerad hårdvara           OS script               Stöldmärkning
               Produkter och tjänster       107(131)
               Rev. 2007-09-18              Dnr 2007/59
               Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                      Bilaga 4
                   Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007CFI är det ultimata tillägget till Dells koncept att bygga på beställning. Vårt
flexibla tillvägagångssätt gör det möjligt för kunden att välja bland ett urval
av tjänster och lösningar för anpassade system, som tillgodoser de aktuella
kraven. Systemen skräddarsys exakt i enlighet med dina behov eftersom de
byggs i vår ISO 9002-certifierade fabrik på Limerick, Irland. Den här enkla
metoden bidrar till att eliminera risken för dubbelarbete och minska risken
för fel, samtidigt som produktiviteten ökar.

Fördelarna med det här tillvägagångssättet är:

    Säkerställd enhetlighet – När kunden godkänner en överenskommen
    specifikation, säkerställs med automatiserade processer, att alla
    övriga system byggs med samma krav. Vi bygger en gång och
    levererar en gång.
    Minskad kostnad för driftsättning – Automatisering och endast en
    byggnadsprocess för standardsystem och CFI ger distinkta
    kostnadsfördelar som Dell kan låta komma kunden tillgodo.

    Dell:

     FACTORY                       END USER

          - OR -

     FACTORY             IT DEPT       END USER    Other Manufacturers:

     FACTORY        INTEGRATOR          END USER


          RESELLER            IT DEPT
    Minskade supportkostnader – Eftersom vi följer en strikt ISO 9002-
    godkänd kvalitetsprocess kan Dells kunder känna trygghet
    beträffande enhetlighet och kvalitet hos den levererade produkten.
    Produkter genomgår ytterligare kvalitetskontroller innan de driftsätts
    i syfte att säkerställa exempelvis att rätt systemavbildningar eller
    datornamn har tilldelats dem. Tack vare den här nivån beträffande
    enhetlighet och standardisering kan kunden minska sina
    supportkostnader genom att slippa upprätthålla flera kopior av
    programvaru- avbildningar, standardisering kring
    maskinvarukonfigurationer och färre samtal till telefonsupporten.

Dells CFI-kapacitet

  a) Integration av program Image
     o Installation av Image som tillhandahållits av kunden
     o Dell kan mot ersättning hjälpa till med utveckling och
       validering av image
            Produkter och tjänster      108(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007      En image kan omfatta:
      o O/S Win NT4, Win 2000, Linux
      o Applikationer, egna eller från 3djepartsleverantör och
        drivrutiner integreras
      o Hårddisk partitionering
      o Specifika kundinstallationer/inställningar, dokumentmallar
        etc

      Dessutom kan även följande ordnas:
      o Datornamn, IP-adress, nätverksprotokoll

  b) Integration av hårdvara
     o Anpassning av standardinställningarna för Dells maskinvara
       (t.ex. BIOS freeze)
     o Personlig anpassning av system: till exempel inställning av
       LCD-skärmen på PowerEdge-servrar för att visa
       kundspecifik information
     o Installation och konfiguration av komponenter och aktuella
       drivrutiner från tredjepartsleverantör (inklusive specifik
       kortplats och BIOS-inställningar)
     o Samma Dell garanti för maskinvara från
       tredjepartsleverantörer
     o Kundspecifika dokument och kringiutrustning kan levereras i
       systemkartongen och/eller tillsammans med systemet

  c) Inventarietjänster
     o Anpassad märkning och etikettering av produkter
     o Elektronisk märkning i CMOS
     o Anpassad Inventarierapportering

Inventarietjänster
Om man har överblick över tillgångarna genom hela deras livscykel i
arbetsmiljön kan detta ge en direkt inverkan på utvecklingskostnaderna och
bidra till att man kan minska den totala ägandekostnaden för sina IT-system.
Upprätthållandet av ett exakt register över installerade datorsystem utgör en
viktig del av dagens IT-miljö. Dells inventarietjänster (Asset Management)
via CFI-tjänsten innefattar stöldmärkning, inventariemärkning och
rapportering av levererade system.

Inventariemärkning
Inventarieetikett appliceras på system under tillverkning, och kan
innehålla 5 rader av information. Det finns en lista på över 25 olika
parametrar att välja på. Raderna kan vara i alfanumreriskt format eller i
streckkodsformat. En alfanumrerisk information på max 10 tecken kan
             Produkter och tjänster      109(131)
             Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

läggas in i BIOS, för att möjliggöra fjärravläsning. Informationen är svår
att avlägsna och utgör en extra säkerhetsnivå.

Inventarieetikett på systemkartongen med användardefinierbara datafält kan
reducera - och t.o.m. eliminera - behovet av att packa upp systemet ur
emballaget före distribuering. Med hjälp av streckkodsdata kan systemen
läsas in med skanner i hubbtjänster för registrering och vidaredistribution.

Inventarierapportering
Inventarierapportering finns för att på ett bekvämt och effektivt sätt ska
kunna logga in orderdetaljerna för systemkonfiguration i sina
administrationssystem. CFI:s inventarierapporter med detaljerad
information skickas per e-post varje dag, vecka eller månad på inköpta
system i MS Excel-format eller kommaseparerad fil.

Bios settings
Dells datorer levereras från vår IS0 2002 certifierade fabrik med vissa
förinställningar av bios. Inställningarna kan enkelt ändras till kundens
specifika önskemål. Även systemets bootordning kan ändras enligt kundens
önskemål.

2.4      Återvinningstjänster

Återvinningstjänsterna (Asset Recovery Services (ARS)) är en serie tjänster
som Dell tillhandahåller för att ge säkra och miljöanpassade lösningar för
kassering av servrar, lagring, nätverksutrustning och all kringutrustning. I
tjänsterna ingår transport, flexibel logistik, hantering av utrustning och
detaljerade säkerhets- och återvinningsrapporter till ett överkomligt pris.

Alternativen innefattar:

     Vidareförsäljning: Utrustning som uppfyller funktionella och
     kosmetiska krav säljs i enlighet med inköpsprislistan för begagnad
     utrustning (UEPP) för den månad utrustningen togs emot och
     behandlades. Återstående värde returneras till kunden.
     Återvinning: Utrustning utan andrahandsvärde demonteras. Delarna
     materialåtervinns där detta är möjligt och återstående komponenter
     återvinns på ett miljövänligt sätt i enlighet med lagar och regler som
     gäller lokalt och i hela EU och i överensstämmelse med WEEE-
     direktivet.
     Leasingåterlämning: Projektledd återlämning av leasad utrustning
     som säkerställer radering av hårddiskar, avidentifiering av produkter
     och detaljerade inventarierapporter innan återlämning till
     leasingföretaget.
     Anpassade lösningar: Dell kan tillhandahålla flexibla
            Produkter och tjänster      110(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

    tjänsteerbjudanden och anpassade lösningar för kunder som behöver
    tjänster utöver standardutbudet eller integrerade driftsättningar.

Viktiga fördelar:

    Datasäkerhet: Certifierad datasäkerhet på alla hårddiskar som
    använder licensierad programvara, i enlighet med standarderna US
    DoD 5220-M och CESG Infosec 5 Enhanced, och säkerställer att
    oanvändbara hårddiskar förstörs. Tar bort inventariemärkning från
    utrustningen.
    Minska kostnader: Eliminerar dyr lagring och frigör värdefullt
    utrymme.
    Ökade besparingar: Tillvaratar eventuell återstående värde för
    säljbara funktionsdugliga produkter.
    Miljöanpassad återvinning: Certifierad etiskt riktig återvinning i
    enlighet med lokala föreskrifter och EU:s riktlinjer.
    Logistik: Inkluderar kostnader för upphämtning, packning och
    transport.
    Rapportering: Ger detaljerade inventarierapporter med miljö- och
    datasäkerhetscertifiering.
    Åtagande: Ger en enda kontaktpunkt.

Vilka logistiktjänster finns tillgängliga?
Med återvinningstjänsterna erbjuder Dell en omfattande tjänst med
projektledning för hantering, packning och transport av utrustning vilket
inkluderar:

    Packning av utrustning
    Upphämtning på flera ställen
    Gradvis upphämtning för stora volymer, för att anpassas förnyandet
    av utrustning
    Programhantering
    Andra särskilda logistikarrangemang baserat på kundbegäran

Allt kunden behöver göra är att samla utrustningen på en central plats med
åtkomst till lastpallar.
             Produkter och tjänster      111(131)
             Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
             Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Vilken typ av rapportinformation ingår?
Dell möter kraven på datasäkerhet och miljöanpassad återvinning genom en
detaljerad rapporteringsprocess. Inventarierapporter sammanställs när den
valda återvinningstjänsten är genomförtd.

     Inventarie- och sammanställningsrapporten ger en specifik lista över
     alla enheter som har hämtats upp, tillsammans med konfiguration,
     skick och serienummer mm.
     Rapporten ger information om hur utrustningen har gåtts igenom
     tillsammans med en ekonomisk sammanställning samt att
     hårddiskarna raderats med ett automatiserat skript och att
     oanvändbara hårddiskar har förstörts.
     Rapporten verifierar även att eventuell återvinning utfördes i
     enlighet med EU:s riktlinjer.
Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information,, se underbilaga 4.71.

2.5      Konsulttjänster

2.5.1     Systemhantering

Dell erbjuder tjänster som minskar både kostnader och tidsåtgång för att
implementera en serverhanteringslösning. Dell erbjuder följande
förmåner:
     Få bättre resultat trots mindre insatser genom att konsolidera
      serverresurser och verktyg och förenkla utbildningen.
     Undvik risker och belastningar genom att minska antalet
      manuella försök, minimera säkerhetsexponeringar och integrera
      katastrofåterställning.
     Leverera värde till verksamheten genom att minska
      driftsättningstiden, öka systemtillgängligheten och minska
      manuella insatser och fel orsakade av den mänskliga faktorn.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.72.
            Produkter och tjänster      112(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.5.2    Exchange
Dell erbjuder tjänster för att optimera tekniken, förbättra produktiviteten,
minska riskerna och maximera avkastningen på investeringen (ROI) med
beprövad expertis inom infrastruktursystem. Dells expertkonsulter förenklar
inte bara migreringen utan ser även till att den nödvändiga infrastrukturen
finns på plats så att meddelandesystemet utökas i takt med att
verksamhetens behov utvecklas.

Workshops
Dells tekniska workshops hjälper kunder att förstå potentialen av
meddelandetjänster. Workshops kompletterar alla faser i lösningens
livscykel. Dells experter säkerställer att kunden får en fullständig förståelse
för hur verksamheten påverkas av ändringar i meddelandesystemen samt
tekniska utmaningar.

Utvärdering
Utvärderingar är utformade att hjälpa kunderna att ta välgrundade beslut för
att maximera fördelarna med medelandetjänster i den unika miljön. När
utvärderingsarbetet är slutfört kan Dells experter identifiera hela omfånget
av lösningsalternativ och ge rekommendationer som maximerar värdet av
meddelandetjänster i kundens miljö. En priorititet med utvärderingen är att
upptäcka och definiera baslinjen för den nuvarande miljön, vilket innefattar
Microsoft® Windows® Exchange, nätverksservrar, lagring och drift.

Design
Utformningstjänster är grunden till framgång genom den omfattande och
meddelandearkitekturen samt implementeringsplanen − allt baserat på bästa
praxis. När utformningsarbetet är slutfört har kunden fått en verklig
förståelse för hur lösningen kan implementeras på bästa sätt i den unika
miljön med minimala störningar för slutanvändaren.

Tillämpning
Dells experter kan implementera en komplett meddelandelösning som
innefattar maskin- och programvara. Implementeringen kan även inludera
pilotmigrering till det nya systemet före driftsättning samt
kunskapsöverföring vid behov.

Migrationstjänster för Exchange
Rådgivningssession med Whiteboard för Exchange
För kvalificerade kunder erbjuder Dell en interaktiv halvdagssession med en
Dell Exchange-expert. Denna session koncentrerar sig på att diskutera
kapaciteten hos Exchange 2007 och förstå vad som är viktigt för kunden.
Dells serviceexperter delar med sig av de senaste perspektiven och de bästa
metoderna för att kunden ska få hjälp att identifiera de bästa alternativen för
uppgradering/migrering.
            Produkter och tjänster      113(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Utvärdering av beredskap för Exchange-migreringen
Innan kunden börjar med en Exchange-migrering kan Dell utvärdera
företagets nuvarande infrastruktur och identifiera potentiella
migreringsrisker och potentiell avkastning på investeringen. Denna
utvärdering kan även identifiera metoder för hur kunden bäst förenklar
miljön, minskar kostnaderna och förbättrar prestandan, skalbarheten och
tillgängligheten. Innan kunden börjar en Exchange-uppgradering eller
migrering från en annan plattform utvärderar Dell företagets nuvarande
infrastruktur för att identifiera potentiell avkastning på investeringen samt
hinder som kan störa en framgångsrik migrering.

Uppgradera till Microsoft Exchange 2003 eller 2007
Dells expertkonsulter förenklar inte bara övergången till Exchange 2003
eller 2007, utan ser även till att den nödvändiga infrastrukturen finns på
plats så att meddelandesystemet utökas i takt med att verksamhetens behov
utvecklas.

Exchange 2007-migrering från Lotus NotesTM eller Novell GroupwiseTM
Denna migreringslösning har utformats för att hjälpa kunderna bedöma,
utforma och implementera en migrering till Exchange 2007. Dell
tillhandahåller en omfattande analys för den befintliga miljön, en
dokumenterad plan för migrering och en effektiv implementering med liten
eller ingen störning i verksamheten.
Tjänster för Secure Exchange
Exchange Security - Dell fungerar som en skyddsstrateg. Dells
serviceexperter finns tillgängliga för att utvärdera hot och hjälpa till med
utformning och implementering, så att kunden kan få en optimal
säkerhetsstrategi som ständigt utvecklas.
Exchange Vault och Mailbox Management - En integrerad tjänst erbjuder
en enda kontaktpunkt och sinnesfrid − även i komplexa miljöer. Enterprise
Vault-programmet erbjuder flexibel arkiveringsgrund för att i gramtiden
kunna hitta information som finns i e-post, filsystem och gemensamma
miljöer, samtidigt som det hjälper till att sänka lagringskostnaderna och
förenklar hanteringen. Denna tjänst försäkrar implementeringen av
Symantec Enterprise Vault-programmet på Exchange-servrar.
Exchange Backup and Recovery-lösning —Dells tjänster tillhandahåller
snabba och omfattande lösningar för säkerhetskopiering och återställning
även i de mest komplexa datacenter. Dells servicetekniker utgår från
verksamhetens mål och skapar flexibla alternativ som motsvarar kundens
unika behov för att garantera affärskontinuiteten.
            Produkter och tjänster      114(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.5.3    Virtualisering
Dells experter kan implementera den fullständiga virtualiseringslösningen −
vilket innefattar maskin- och programvara. Dell garanterar även
systemvalidering från pilotkonsolidering och datamigrering till det nya
systemet, före implementering i en produktionsmiljö, prestanda övervakning
och konfigurationsinställningar efter behov. Dell kan också tillhandahålla
kunskapsöverföring för att säkerställa optimal, pågående administration av
den virtualiserade miljön.
Dell har även efter marknadens önskemål gjort färdigpaketerade
Virtualiseringspaket, dessa är baserade på antal fysiska servrar och
innehåller stegen Förstudie, Installation och Jumpstart. Genom denna
paketering har den totala kostnaden för paketen reducerats samt att kunden
vet slutpriset från början.
Förstudie
Den här tjänsten hjälper dig att utforma en virtualiserad infrastruktur som är
anpassad för din organisations krav och behov. En kapacitetsanalys utförs
på den befintliga IT-infrastrukturen och bildar basen för att identifiera
system som är lämpliga kandidater för att virtualisera. Belastning och
prestanda för befintliga system under normal drift samlas in automatiskt
med hjälp av mätverktyg. Dessa mätdata används sedan för analys och
rekommendationer. Normalt utförs mätning under 30 dagar. Verktygen för
mätning väljs efter tekniska förutsättningar och kundönskemål.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.73.

Installation
Den här tjänsten hjälper dig att utforma en virtualiserad infrastruktur som är
anpassad för din organisations behov och krav. Resultatet är en korrekt
anpassad implementation som bygger på erfarenheterna som Dell har från
ett flertal liknande uppdrag. När denna tjänst levereras finns produkter för
överenskommen design redan levererade.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.74.

Jumpstart
Den här tjänsten ger dig bästa utnyttjande av din tid och dina resurser när du
ska komma igång med din virtualiserade IT-miljö. Du får en snabb
förståelse för hur VMware Virtual Infrastructure fungerar och hur den
konfigureras. Genom att börja använda VMware ESX Server, Virtual Center
och Virtual Machines i din egen miljö får du omedelbart en praktisk
erfarenhet av produkterna och hur din systemdesign fungerar i daglig
verksamhet.
            Produkter och tjänster      115(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.75.

Servermigrering P2V
Den här tjänsten säkerställer en framgångsrik migrering av fysiska servrar
till virtuella servrar på ett beprövat och strukturerat sätt. Migreringen
planeras och utförs med hjälp av metoder och erfarenheter från ett stort antal
liknande uppdrag som Dell har levererat.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.76.

Hälsokontroll
Hälsokontrollen är en översyn av en befintlig VMware-miljö som studerar
både systemens prestanda och hur väl den virtuella infrastrukturens
ursprungliga design efter en tids drift motsvarar nuvarande kravbild. En
virtualiserad miljö är vanligtvis dynamisk och förändras över tiden för att
möta ändrad belastning och verksamhetskrav. Hälsokontrollen ger dig
förslag på förbättringar och vidareutveckling av miljön baserade på just dina
förutsättningar och förväntade nya krav.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.77.

2.5.4     Datacentermiljö
Utvärdering av datacentermiljö (DCEA)

DCEA är, med ett fast pris och bestämt omfång, avsedd att hjälpa kunden att
utforma optimerade lösningar, maximera effektiviteten samt hanteing av
kyla. Detta med utgångspunkt från den befintliga datacentermiljön. Efter en
utvärdering tillhandahåller Dell en översiktanalys för datacentermiljön,
tillsammans med rekommendationer för rackradskonfigurationer, server-
och lagringsallokering inom racken, kylningskapacitet och strömfördelning.
Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.78.

2.5.5     Lagring
Dell tillhandahåller tjänster för att hjälpa till att säkerställa en framgångsrik
lagringskonsolidering. Med projekthanteringsexpertis och beprövade
metoder hjälper Dells kvalitetsservice kunde att öka kostnadseffektiviteten i
lagringskapaciteten, hela vägen.

Utvärdering av beredskap för infrastrukturskonsolideringen
Dells expertkonsulter arbetar tillsammans med kunden för att förstå
företagets funktionella, tekniska, driftsmässiga och verksamhetsmässiga
krav så att en kundorienterad lösning som passar den specifika miljö kan
            Produkter och tjänster      116(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

utformas. Utvärderingen av beredskap för infrastrukturskonsolideringen
utvecklas genom en kombination av verktygsbaserad och konsulterande
identifiering och analys, för att ge kunden en detaljerad rapport som
utvärderar riskerna och möjligheterna relaterat till konsolidering samt
rekommendationer.

Komplex lagringsintegrering
Dell har expertisen för att uppfylla alla lagringskrav. Dell kan hjälpa till att
implementera en högst tillgänglig eller redundant lagring, utforma en
komplex säkerhetskopiering för datacenter med återställning och migrera
befintlig data till Dell PowerVault och Dell/EMC-plattformar.

Datamigreringstjänster
Dells serviceexperter använder beprövade metoder och verktyg för att
effektivt migrera data från äldre datalager.
Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.79.

2.5.5.1    Arkivering
Idag används e-mail till att lagra en stor mängd data. Detta får
epostsystemen att jobba långsammare och kostnaden för att lagra e-post
och dessutom skydda den med backup och restore ökar lavinartat.
Samtidigt ökar pressen från lagstiftning på att e-post hanteras varsamt
och att den sparas under en längre tid. Detta för att man vid en revision
skall kunna gå tillbaka och söka efter bevis på att fel begåtts. Eller
omvänt kunna bevisa att man inte begår några fel utan uppfyller de krav
som lagar och regler ställer. Bra exempel på detta är Sarbanes-Oxely och
kommande lagstiftning: EU’s 8 direktiv.

Dell tillhandahåller lösningar för arkivering som omfattar allt från
förstudie till implementation inom bland annat e-post.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.80.
            Produkter och tjänster      117(131)
            Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.6      Utbildning
2.6.1     Hårdvaruträning

Specialiserad utbildning i Dell Enterprise maskinvarusystem kan hållas
antingen i kundens lokaler eller i Dells labb. Under våra utbildningar
hjälper Dells IT-experter att förstå komplexiteten hos utrustningen innan
den anländer till anläggningen. De kan utveckla den kunskap de behöver
för att maximera teknikinvesteringen från första dagen. Utbildningen
erbjuds för alla Dells större partner- och programlösningar, inklusive:
Dell|EMC
     Säkerhetskopiering och återställning (Legato, Veritas och
     CommVault)
     Serverhantering (Altiris och OpenManage)
     Virtualisering (VMware)
     Linux (RedHat och SuSE)
     Microsoft

Dells utbildningskurser för IT-ansvariga ger praktisk erfarenhet av Dell-
servrar och lagringslösningar innan systemet sätts i produktion.
Utbildningen gör det möjligt för IT-personalen att hålla sig a jour med ny
teknik och lära sig hur man integrerar den med befintliga system.


2.6.2     Dells certifieringsprogram

Certifieringsprogrammet är avsett som en grundläggande IT-beredskap för
att effektivt kunna driftsätta Dells lösningar för servrar, lagring och nätverk.

Programmet omfattar utbildningar om Dells hårdvara och dess funktioner,
programvara för systemhantering samt att bygga och administrera Dells
administrativa lösningar, både teori och laborationer med praktiska
övningar. I samtliga lärarledda kurser ingår ett omfattande kursmaterial,
som även kan användas som referensmaterial efter avslutad kurs. De kan
hållas på plats hos kunden eller för grundkurs hos Dell. För att bli
certifierade måste deltagarna klara utmanande, kunskapsbaserade prov, och
därmed bekräfta sin förmåga att driftsätta, administrera och ge support till
Dell-produkter i realistiska scenarion.

2.6.2.1    Certifiering på det lätta sättet

Dells utbildning och certifiering omfattar kurser som förbereder
systemadministratörer inför test i Dells certifieringsprogram (DCP, Dell
Certification Programme). Kunskaperna och färdigheterna när det gäller
            Produkter och tjänster      118(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

avancerat underhåll, prestandajustering och lösningsimplementering kan
bidra till att minska kundens garanti- och supportkostnader.

Två certifieringsvägar erbjuds:
    Dell Certified Server Professional
    Dell Certified Storage Networking Professional

För var och en av de här certifieringarna finns det onlinekurs,
instruktörsledd kurs/er, samt test som kan göras vid valfritt europeiskt
Prometric-center, som finns på ett stort antal orter över hela Sverige.

Certifiering: Dell Certified Server Professional
Den här vägen är idealisk för IT-personal som ansvarar för konfigurering,
administration och övervakning av PowerEdge-servrar i nätverksmiljö. Den
kan även kompletteras med endags utbildning i Server hårdvara.
Kandidaterna lär sig att konfigurera, ansluta och felsöka serverkomponenter,
samt att administrera och underhålla både klienter och servrar i
nätverksmiljö. Grunderna för Dell-servrar täcks med onlineutbildning, och
de mer avancerade koncepten avhandlas i lärarledda kurser och praktiska
övningar.

Certifiering: Dell Certified Storage Networking Professional
Med den här certifieringen lär sig kandidaterna mer om lagring,
programvara för lagringsadministration, konsolidering och spegling, samt
om kluster i SAN. Onlineutbildning täcker grunderna, därefter ger praktisk
träning erfarenheter om kabeldragning, konfigurering, drift och underhåll av
Dells SAN-arkitekturer.

2.6.3    Ett urval av Dells kurser
Dell OpenManage 5 Training
Dell OpenManage 5 är en två dagar lång instruktörsledd kurs som ger
deltagarna grundläggande färdigheter i systemadministration med hjälp av
Dell OpenManage. Deltagarna får via ett antal praktiska övningar baserade
på problemställningar från verkliga händelser träna sig på att installera,
konfigurera och felsöka Dells 9:e generation servrar.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.81.

Dell OpenManage 5 Workshop
Dell OpenManage 5 Workshop är en instruktörsledd workshop som sträcker
sig över en dag. Workshopen ger deltagarna grundläggande färdigheter i
systemadministration med hjälp av Dell OpenManage applikationerna.
Under workshopen får deltagarna träna på att installera, konfigurera,
administrera och felsöka med hjälp av Dell OpenManage.
            Produkter och tjänster      119(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.82.

Dell SAN Management & Data Protection Course Combo
Denna 5-dagars kurs kombinerar Dell SAN Management och Dell SAN
Data Protection och är skapad för att kunna erbjuda IT-administratörer den
expertis som krävs för att implementera och hantera Dell/EMC CX Fibre
Channel SAN i en redan existerande IT-infrastruktur. Kursen behandlar
grunderna i SAN och ger er kunskap om hur ni installerar, konfigurerar och
hanterar Dell/EMC storage arrays samt avancerade funktioner såsom
SnapView och Mirrorview, klustring och hantering av prestanda i SAN
lösningar.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.83.


Dell SAN Management
Dell SAN Management är skapad för att kunna erbjuda IT-administratörer
den expertis som krävs för att implementera och hantera Dells
lagringslösningar i en redan existerande IT-infrastruktur. Kursen behandlar
grunderna i SAN och ger er kunskap om hur ni installerar, konfigurerar och
hanterar Dell/EMC lagrinslösningar med fokus på Dell/EMC CX-serier.
Kursen kan ges på Dells regionala kontor i Sverige, eller på plats hos Er.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.84.

Dell SAN Data Protection
Dell SAN Data Protection är skapad för att ge avancerade kunskaper i
implementering och hantering av Dells lagringslösningar. Denna två
dagarskurs innehåller bland annat SnapView, MirrorView, klustring och
hantering av prestanda i SAN-lösningar. Kursen kan ges på plats hos Er.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.85.

PowerEdge Configuration and Troubleshooting
PowerEdge Configuration and Troubleshooting är en två dagars,
instruktörsledd kurs som förbereder IT-ansvariga för att hantera och felsöka
Dell PowerEdge servrar. Fokus ligger på Dells nya 9e generations servrar,
där kursen bygger på hands-on laborationer för att förstärka de teoretiska
kunskaperna. Kursen utvecklades i samarbete med Dells högst rankade
interna supportgrupp, och kursplanen har designats med tanke på de mest
förekommande supportärendena.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.86.
            Produkter och tjänster     120(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.7      Underhåll
2.7.1     Funktionsgarantier A och B

Vervas funktionsgaranti A erbjuds för alla produkter under detta avtal enligt
följande specifikation:

   Underhållsform: På-plats (kundens lokaler om nödvändigt)
   Garanterad åtgärdstid: Första arbetsdagen efter felanmälan
   Tre års giltighet fr.o.m. effektiv leveransdag
   Maskinvara: Ingår
   Systemprogramvara: Ingår
   Arbete: Ingår
   Resor vid arbete: Ingår
   Material: Ingår
   Transport av material: Ingår
   Tekniska uppdateringar: Ingår
   Rättelser systemprogramvara: Ingår
   Återställning: Till funktionellt skick
   Funktionskontroll: Ingår.

I Dells garantier för produkter för Entreprise produkter (där servrar och
lagringsprodukter ingår) erbjuder Dell inte inskicksservice. Detta medför att
Vervas B-funktionsgaranti är densamma som A-funktionsgaranti.
A-funktionsgaranti för medelstor/medelavancerad lagring samt
stor/avancerad lagring inkluderar 24x7 med 4h inställelsetid
(storstadsregion).

2.7.2     Dells standardgarantier

Genom Dell Enterprise Support Services får kunderna den service de kräver
och behöver för att säkerställa maximal driftsäkerhet på sin Dell-utrustning.

Dell Enterprise Support Services finns tillgänglig för Dells produkter inom
server och storage (lagring). Enkla strukturerade lösningar erbjuder
möjligheten att välja den servicenivå som motsvarar det enskilda fallet.

Dell Enterprise Support Services finns i följande nivåer:

Enterprise Basic
Telefonbaserad support under kontorstid med service på plats nästa
arbetsdag, efter avslutad felsökning via telefon. Denna supportnivå passar
för applikationsmiljöer som inte är oumbärliga.
            Produkter och tjänster      121(131)
            Rev. 2007-09-18                Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                     Bilaga 4
                  Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Enterprise Silver
Silver-support ger smidig telefonåtkomst dygnet runt för felsökning av
maskin- och huvudprogramvara, med fyra timmars service på plats dygnet
runt, efter att felsökning via telefon slutförts. Denna supportnivå passar för
fil- och utskriftsservrar och annan icke-produktiv testning och utveckling.

Enterprise Guld
Ger snabba svar och lösningar på kritiska problem dygnet runt, inklusive
eskaleringshantering och nödutsändning på plats för snabb återställning.
Denna supportnivå passar för servrar som används för e-postsystem,
databasprogram och virtualisering.

Platinum Plus Enterprise Support
Dells mest omfattande supportnivå som kombinerar snabba svar och
lösningar för kritiska problem med anpassad kontoplanering och
rapportering för att proaktivt hjälpa till att förbättra drifttiden. Denna
supportnivå passar för servrar som används i datacenter och
uppdragskritiska miljöer.

2.7.2.1    Basservice – Enterprise Basic

På-platsen nästa arbetsdag
Inställelsetid; nästa arbetsdag, 5 dagar i veckan (8x5)

Dell Basic Enterprise Support är den lägsta supportnivån för server- och
lagringsprodukter och omfattar:

Telefonsupport för felsökning/problemlösning av hårdvarurelaterade
problem under normal kontorstid alla vardagar förutom helgdagar.

Onlinesupport. Kunden har tillgång till vår supportwebbplats med
tillgång till teknisk information dygnet runt på
http://support.euro.dell.com .

Tillgång till servicetekniker på plats under kontorstid. Vid defekta
komponenter eller tillverkningsfel som omfattas av detta serviceavtal
tillhandahålls även reservdelar.

De system som omfattas av Basic Enterprise Support anges på faktura
från Dell. Kunden måste teckna separata Basic supportavtal för alla
system som ska omfattas av tjänsten. Alla system som omfattas märks
med ett serienummer, ett så kallat servicemärke.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.87.
            Produkter och tjänster     122(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.7.2.2   Enterprise Silver

4 timmars inställelsetid,
24 timmar om dagen 7 dagar i veckan

Dell Silver Enterprise Support för server- och lagringsprodukter. Silver
Support rekommenderas som minimum för Dells server- och
lagringslösningar som kräver en grundläggande supportnivå och snabb
problemlösning. Silver Enterprise Support innehåller följande:

Tillgång till support från Enterprise Command Center för omedelbar
krishantering och utsändning av reservdelar och servicetekniker.
Enterprise Command Centre utgör en del i ett globalt nätverk av
anläggningar som tillhandahåller och hanterar kris- och
utsändningsservice. De hjälper till med spårning i realtid för att
vidarebefordra reservdelar och skickar ut experttekniker till plats.

Dygnet runt Support – felsökning av mjukvara samt hård och
mjukvarusupport dygnet runt, sju dagar i veckan. Dells specialister kan
snabbt utföra felsökning vid kritiska problem och fastställa om
applikation, närverksmaskinvara, operativsystem eller fast programvara
är källan till problemet. Support för operativsystem, fast programvara och
samverkande support med tredjepartsleverantörer ingår också.

Snabb responstid innebär på-platsen-service inom 4 timmar efter det att
felsökning via telefon utförts.

Servicetekniker gör besök på plats och/eller reservdelar som ingår i
garantin skickas till kundens företagsadress vid behov och i enlighet med
servicenivå. Denna service gäller reparation och åtgärder som behövs på
grund av defekt material eller felaktigt utfört arbete i de system som
omfattas av Silver.

Inom ramen för Silver Support hjälper Dells ärendehanteringsfunktion
till med lösning och eskalering av eventuella problem. Kunden har
möjlighet att registrera sig för viktiga e-postmeddelanden, inklusive
ändringar i maskin- och programvara genom Dell Technical Update.

De system som omfattas av Silver Enterprise Support erbjuds för
utvalda Dell-produkter i produktserierna PowerEdge, PowerEdge SC,
PowerVault, PowerConnect och Dell | EMC AX lagringssystem med
standardkonfiguration.

De produkter som omfattas av Silver Support-avtalet anges på faktura
från Dell. Kunden måste teckna separata Silver Support-avtal för alla
system som ska omfattas av tjänsten. Alla system som omfattas märks
med ett serienummer, ett så kallat servicemärke.
            Produkter och tjänster      123(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.88.

2.7.2.3   Enterprise Guld

4 timmars inställelsetid (med 2 timmar som tillval)
24 timmar om dagen 7 dagar i veckan

Dell Guld Enterprise Support är tillgänglig för utvalda server- och
lagringssystem och ger kunden telefonsupport dygnet runt sju dagar i
veckan.

Med Guld Support får kunden snabb lösning av kritiska problem. Kunden
styr eskaleringsprioriteringar och avgör allvarlighetsgraden av uppkomna
IT-problem.

Guld Enterprise Support innehåller följande:

Telefonsupport – dygnet runt, sju dagar i veckan. Dells globala
Enterprise Expert Centre har kunniga analytiker med omfattande
erfarenhet för snabbare felsökning vid problem med maskin- och
programvara.

Snabb responstid – service på plats inom två timmar och/eller
experthjälp på plats (tillval). Service på plats inom fyra timmar och
prioriterad leverans av ersättningsprodukt, parallellt med felsökning.

Servicetekniker gör besök på plats och/eller reservdelar som ingår i
garantin skickas till kundens adress vid behov och i enlighet med
servicenivå. Denna service gäller reparation och åtgärder som behövs på
grund av defekt material eller felaktigt utfört arbete i de system som
omfattas av Guld Support.

Tillgång till support från Enterprise Command Center för omedelbar
krishantering och utsändning av reservdelar och servicetekniker.
Enterprise Command Centre utgör en del i ett globalt nätverk av
anläggningar som tillhandahåller och hanterar kris- och
utsändningsservice. De hjälper till med spårning i realtid för att
vidarebefordra reservdelar och skickar ut experttekniker till plats.

Allvarlighetsgrad fastställd av kund – kunden fastställer själv
allvarlighetsgraden hos problem utifrån hur företaget påverkas. Kunden
erbjuds support som motsvarar den allvarlighetsgrad som angivits.

Technical Account Manager (TAM) snabbar på problemhantering och
eskalering. TAM tillhandahåller avancerad support för att förbättra
drifttiden och hantera kritiska situationer.
            Produkter och tjänster      124(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Med Guld Support hjälper Dells ärendehanteringsfunktion till med
lösning och eskalering av eventuella problem. Kunden har möjlighet att
registrera sig för viktiga e-postmeddelanden, inklusive ändringar i
maskin- och programvara genom Dell Technical Update.

Guld Support är tillgänglig för utvalda Dell PowerEdge-, PowerEdge SC-
, PowerVault-, PowerConnect- och Dell | EMC-lagringssystem med
standardkonfiguration.

De system som omfattas av Guld Enterprise Support anges på faktura
från Dell. Kunden måste teckna separata Guld Supportavtal för alla
system som ska omfattas av tjänsten. Alla system som omfattas märks
med ett serienummer, ett så kallat servicemärke.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.89.

2.7.2.4   Platinum Plus

4 timmars inställelsetid (med 2 timmar som tillval)
24 timmar om dagen 7 dagar i veckan

Dell Platinum Plus Enterprise Support tillhandahåller den mest
omfattande nivån av förstklassig och förebyggande support för server-
och lagringssystem.

Platinum Plus innehåller följande:

Problemförebyggande – Vi tar varje tillfälle i akt att identifiera problem
innan de inträffar. Genom prestandatest hjälper vi kunden att identifiera
och tillämpa best practice i hela IT-miljön.

Snabb, exakt problemlösning – En särskild Technical Account
Manager (TAM) tillhandahåller problemförebyggande hantering och
eskalering och utser lämplig expertis för den aktuella situationen.

Tillgång till specialiserad expertis – kunden kan snabbt utnyttja den
långtgående tekniska expertisen i vårt branschcertifierade Enterprise
Services Specialist Network.

Platinum Plus Enterprise Support omfattar:

Telefonsupport – dygnet runt, sju dagar i veckan. Tillgång till Dells
globala Enterprise Expert Centre med kunniga analytiker för snabbare
problemlösning vid problem med maskin- och programvara.

En Technical Account Manager (TAM) som utsetts till xcvs primära
kontaktpunkt för förebyggande planering. TAM snabbar på
            Produkter och tjänster      125(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

problemhantering och eskalering. Detta innefattar anpassade
supportplaner samt hantering och eskalering av problem.

Snabb responstid – service på plats inom två timmar och/eller
experthjälp på plats (tillval). Service på plats inom fyra timmar och
prioriterad leverans av ersättningsprodukt, parallellt med felsökning.

Månadsvis rapportering av incidenter (bl a prestandatester) som ger en
sammanfattning av supportaktiviter och hjälper kunden att proaktivt
planera förbättringar av infrastrukturen.

Tillgång till Enterprise Command Centre för realtidsspårning av
position och status för försändelser av reservdelar till Dells produkter.
(Begränsat till fem användare. Eventuellt krävs licens för Google Earth
Pro eller liknande program för varje användare.)

Servicetekniker gör besök på plats och/eller reservdelar som ingår i
garantin skickas till kundens adress vid behov och i enlighet med
servicenivå. Denna service gäller reparation och åtgärder som behövs på
grund av defekt material eller felaktigt utfört arbete i de system som
omfattas av Platinum Plus.

Allvarlighetsgrad fastställd av kund – kunden fastställer själv
allvarlighetsgrad för problem utifrån hur verksamheten påverkas. Kunden
erbjuds support som motsvarar den allvarlighetsgrad som angetts.

Med Platinum Support hjälper Dells ärendehanteringsfunktion till med
lösning och eskalering av eventuella problem. Kunden har möjlighet att
registrera sig för viktiga e-postmeddelanden, inklusive ändringar i
maskin- och programvara genom Dell Technical Update. Kunden får
även meddelanden i förväg om brådskande, kritiska och
rekommenderade uppdateringar via Platinum Plus nyhetsbrev varje
månad.

Platinum Plus Enterprise Support är tillgängligt för utvalda Dell
PowerEdge-, PowerEdge SC-, PowerVault-, PowerConnect- och Dell |
EMC-lagringssystem med standardkonfiguration.

De system som omfattas av Platinum Plus Enterprise Support anges på
faktura från Dell. Kunden måste teckna separata Platinum Plus
supportavtal för alla system som ska omfattas av tjänsten. Alla system
som omfattas märks med ett serienummer, ett så kallat servicemärke.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.90.
            Produkter och tjänster      126(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.7.3    Tekniker på plats
Denna tjänst kan fås som tillägg till Guld och Platinum.

Tjänsten Tekniker på platsen innebär att kunden tilldelas en tekniker på
expertnivå med certifiering från Dell. Teknikern finns på plats hos kunden
dagligen och fungerar som en dedikerad resurs under en tidsperiod som
fastställs av Dell och kunden (minst en månad). Teknikern på platsen får
kännedom om kundens verksamhet, processer, miljö,
eskaleringsförhållanden och servicebehov. Teknikern på platsen ingår i
Enterprise Expert Centre och levererar direktrespons hos kunden som bidrar
till att säkerställa maximal upptid för systemen. Teknikern på platsen deltar
också i fortlöpande utbildning om de system och programvaror som finns
hos kunden och har erfarenhet av problemlösning för maskinvara och
programvara. Om teknikern på platsen inte kan närvara, på grund av
utbildning, semester eller liknande, skickas en ersättare ut till kunden.
Teknikern på platsen förvärvar specialkunskap om kundens specifika miljö,
har kännedom om Dells processer och rutiner och fungerar som ett
värdefullt tillskott till kundens IT-personal. Den service som levereras av
teknikern på platsen är specialanpassad efter kundens unika behov.

Kundens ansvar
 Tillhandahålla en bredbandsanslutning till nätverket.
 Ställa tekniska kontaktpunkter till förfogande, som kan förmedla
 information om komponenter och/eller lösningar i kundens företag.
 Ansvara för utlämnande av reservdelar till teknikern och för förvaringen
 av reservdelar innan de lämnas ut till teknikern.
 Se till att teknikern på platsen har säkra arbetsförhållanden och rimlig
 tillgång till arbetsutrymme och resurser, inklusive belysning, ventilation,
 elektricitet och eluttag samt tillgång till telefon på platsen.
 Tillhandahålla en analog uppringd uppkoppling eller nätverksåtkomst
 till Internet och e-post.
 Inom avtalad tid tillhandahålla nödvändig teknisk information,
 godkännanden, beslut, etc. som teknikern på platsen begär.
 Informera teknikern på platsen om eventuella tillträdesregler och
 säkerhetsfrågor samt se till att maskinvaran och programvaran är
 åtkomlig.
 Tillhandahålla all maskinvara, programvara och resurser som krävs för
 att kunna genomföra arbetet. Teknikern på platsen ansvarar inte för
 leverans av ytterligare maskinvara eller programvara för tjänsten.

Dells ansvar
 Dell ska se till att teknikern på platsen har tillräcklig kompetens för att
  uppfylla kundens krav (t.ex. MCSE, DCSE, etc.) och erfarenhet av
  systemen som finns hos kunden.
            Produkter och tjänster     127(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Ansvar för teknikern på platsen:
 Fungera som eskaleringspunkt för kundens medarbetare inom IT,
  programadministration och/eller teknik. Rapportera och logga alla
  anmälda problem och ärenden hos Enterprise Expert Centre för att
  säkerställa effektiv rapportering från platsen.
 Övervaka eller anordna "vakttjänst" för miljöer med Dell PowerEdge
  servrar och PowerVault datalagringsutrustning för att detektera problem
  som kan uppstå (övervakning genom "vakttjänst" sker under normal
  kontorstid).
 På plats hos och i samförstånd med kunden ta emot och försöka lösa
  ärenden på nivå 1 och 2 för operativsystem som fabriksinstallerats av
  Dell eller installerats av kunden och problem för maskinvara som är
  godkänd av Dell.
 Eskalera problem som ej kan lösas hos Dells Enterprise Expert Centre
  och vid behov assistera TAM (Technical Account Manager) och SME
  (Subject Matter Expert) med problemlösningen.

Systemadministration:
 Ge en översikt av Dells kostnadsstyrning för maskinvara och/eller
  OpenManage-verktyg.
 Hjälpa till med implementationen av verktygen ovan.
 Utbilda kunden om verktygens möjligheter och funktioner.

Tjänster för ändringsmeddelanden:
 Alla av kunden begärda ändringar av BIOS eller installation av
  korrigeringsfiler för programkod ska övervakas av teknikern på platsen.
 Teknikern på platsen ska i samarbete med kunden ta fram en
  implementationsplan om/när en begärd ändring ska implementeras i
  kundens miljö samt se till att en kopia skickas till TAM.

Rapportering:
 Teknikern på platsen ska varje vecka lämna in en lägesrapport till TAM,
  med synpunkter som TAM kan använda i sin rapportering. TAM ska
  också få ytterligare rapporter, bland annat:
       Översikt över statuskontroller
       Lägesrapport om reservdelar på platsen (vid behov)

Debitering
Debitering av Tekniker på plats är situationsberoende och sker enligt
överenskommelse baserat på konsultprislistan i bilaga 3a.

2.7.4    Responstid inom två timmar

Inom ett begränsat område med lager för reservdelar, kan Dell erbjuda
Guld-kunder alternativet med responstid inom två timmar. En nivå 3-
tekniker (Master DCSE-certifierad) är på plats inom två timmar efter
telefonbaserad felsökning.
            Produkter och tjänster      128(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

2.7.5    Dell|EMC Underhåll

Översikt
Det verkliga värdet hos SAN-nätverket ligger i dess tillförlitlighet och
möjlighet att möta föränderliga utmaningar inom verksamheten och
företaget. Därför är det logiskt att säkerställa den fortlöpande prestandan hos
SAN-systemet genom att använda Dell/EMC-underhållstjänster.
Två tjänster är tillgängliga: Health Check – Standardunderhåll berättigar
till en hälsokontroll för SAN-underhåll per år. Företagssupport ger kunden
experthjälp per telefon.
Health Check – Standardunderhåll omfattar följande:
Den viktiga punkten i Dell/EMC-underhållstjänster är en schemalagd
hälsokontroll för att testa och utvärdera prestandan hos SAN-nätverket och
sedan ge en rapport om resultaten. Vi kan validera
konfigureringsdokumentation och även avgöra om lagringskapaciteten
ligger i takt med aktuella och planerade behov.
Som en del i tjänsten kan vi rekommendera maskin- och
progamvaruuppgraderingar som kan hålla SAN-bandbredden och -
kapaciteten på samma nivå som den växande miljön.
Tillval på plats för Dell/EMC-underhåll omfattar:

Hälsokontroll två gånger om året
Två gånger om året kan Dell besöka anläggningen och testa och utvärdera
prestandan hos SAN-nätverket

Installation av maskinvara och programvara
Dell kan installera utvald maskinvara och programvara i den befintliga
SAN-konfigurationen baserat på rekommendationer från en hälsokontroll
eller beroende på företagets behov

Support på distans för företag
Välj att få hjälp på distans med Enterprise Expert Center för många vanliga
uppgifter som att lägga till en värd eller HBA, uppdatera programvara,
ändra en SAN-hanteringsfunktion eller uppgradera fasta program. För att
ytterligare höja värdet på IT-investeringen gäller Remote Enterprise
Assistance-kontrakt i tre år från inköpsdatumet.
            Produkter och tjänster      129(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Tillägg service på plats
Tillvalet service på plats är tillgängligt för kunder som har köpt Dell/EMC.
De är:

    Lägg till en Dell/EMC DAE i en befintlig lösning
    Lägg till en till fyra värdar (Dell-server, server som ej kommer från
    Dell eller Dell PowerVault NAS) i ett befintligt Dell/EMC SAN
    eller DAS
    SnapView-implementering
    MirrorView-implementering
    Dell/EMC VisualSAN-installation
    Dell/EMC Cluster Kit-installation
    Dell/EMC Switch-installation (endast konstruktionsexpansion)

Tillägg av Dell/EMC DAE, tillägg av en till fyra värdar, SnapView-
implementering och MirrorView-implementering kan utföras för Health
Check-kunder med kritiskt underhåll vid hälsokontrollen, som en del i
underhållstjänsten.
Health Check-kunder med standardunderhåll kan köpa dessa ytterligare
maskinvaru-/programvarutjänster separat.
Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.91.

Företagssupport
Dells systemproffs kan ge konsultation över telefon och fjärrhjälp för att
hjälpa till att besvara dina frågor om konfigurering, uppdatering eller
installation. Vi kan tillhandahålla hjälp för en mängd uppgifter inklusive
tillägg av lagringselement som ett Dell Network Attached Storage-system,
ett Dell-värdsystem eller ett ej Dell-tillverkat värdsystem. Vi kan också
hjälpa dig att uppgradera till utrustning med högre kapacitet.
Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.92.


2.7.6    Dell PowerEdge/PowerVault Underhåll

Översikt
Dells underhållstjänster för PowerEdge och PowerVault erbjuder
förebyggande och regelbunden utvärdering samt uppdateringar och
            Produkter och tjänster     130(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,               Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

uppgraderingar för kundens installerade PowerEdge- och PowerVault-
system.

Den här tjänsten är utformad för användning tillsammans med Platinum
Plus- eller Enterprise Guld Support-serviceavtal.

Alla system som omfattas av avtalet får fullständig inventering, analys
och rekommendationer för programvara på systemnivå, till exempel
BIOS, fast programvara och drivrutiner. Vi tillämpar alla nödvändiga
korrigeringsfiler på dessa system, i enlighet med kundens granskning och
godkännande.

Tjänsten koordineras via Dell Enterprise Maintenance Centre.

Tjänsten levereras i två steg:

Steg 1:

     Utforska kundens programvara på systemnivå och driftsätta
     agenter. Agenter har ingen inverkan på prestanda eller
     nätverkstrafik och snabbar på leveransen av nästa åtgärd.

     Analysera och skapa rapporter som jämför kundens befintliga
     programvara på systemnivå med "känd god status".

     Identifiera alla systemuppdateringar som krävs i tre kategorier
     – brådskande, rekommenderade och valfria. Kunden ombeds att
     godkänna utvärderingen.

Steg 2:

     Planera schemaläggning av korrigeringsfiler tillsammans med
     kunden för system som identifierats som icke-kompatibla. Dells
     tekniker förbereder driftsättning.

     Driftsätta uppdateringar – Dells tekniker genomför
     driftsättningen.

     Validera att alla system är uppdaterade. Dells tekniker validerar
     och förser kunden med rapporter som visar uppdaterad status för
     alla system.

Kunden kan köpa ett eller två underhållsbesök per år, som kommer att
genomföras vid en tidpunkt som passar kunden.

För nya system schemaläggs servicebesöken från sex månader upp till ett
år efter leverans, beroende på hur många besök som har valts. Tjänsten
kräver minst tre veckors leveranstid. Berättigande till PowerEdge- och
PowerVault-underhållstjänster baseras på servicemärksenivån.
            Produkter och tjänster      131(131)
            Rev. 2007-09-18               Dnr 2007/59
            Dell AB,                Ramavtal 6862/07
                                    Bilaga 4
                 Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.93.


2.7.7    Programvarusupport

Dells programvarusupport erbjuder fjärrhjälp under kontorstid.

Problemlösningspaket kan köpas från Dells Enterprise Expert Center. De
kan användas för programvaruinstallationer, konfigurationer och
optimeringar. Varje köp av en problemlösning inkluderar det första
kontaktsamtalet och följande samtal som är nödvändiga för att lösa
problemet.

Då detta är en paketerad tjänst hänvisas till servicebeskrivningen för mer
detaljerad information, se underbilaga 4.94.


2.7.8    Supportförlängningar och uppgraderingar efter
       inköpstillfället (APOS)

Kunden kan köpa uppgraderingar eller tillägg under supportavtalets
giltighetstid eller även efter att det har gått ut.
    3-åriga supportavtal kan förlängas till 4 eller 5 år
    4-åriga supportavtal kan förlängas till 5 år
    Basic Support kan uppgraderas till Silver eller Guld
    Silver Support kan uppgraderas till Guld

2.8     Reservdelar på plats
Tjänsten Reservdelar på plats kan fås som tillval till Supportnivåerna Guld
Enterprise och Platinum Plus. Tjänsten gör det möjligt för kunden att
planera och hålla ett eget lager med reservdelar. I tjänsten kan ingå att
kunden får en lista över rekommenderade reservdelar (―RSL‖) och hjälp
med hantering av reservdelar. Kunder som beställer denna tillvalstjänst ska
iordningställa ett säkert förvaringsutrymme för alla delar, reservdelar,
utrustning och material som Dell lämnar över till kunden. Kunden ansvarar
för inköp av alla nödvändiga reservdelar samt för förvaring, planering,
beställning och inventering.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:10/5/2011
language:Swedish
pages:131