11nfr1t - Universitetet i Oslo

					                                                                          38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 1/18 10/4/2011
Forskningsrådet - 1. tertial 2011 - fordelt                                  HBnr/dato: 69814566/30.april                      Listen er sortert på NFR-nr

Midlene føres på kontostrengen: art 3470 <eiersted> <prosjekt> tiltak 120000 (art 3471 dersom prosjektet er avsluttet/ukjent)


NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet   Tittel    Fra      Til     Inst.           Prosj.leder      Stillinger         Budsjett  Forbruk     Til utb.    Sted
127143  H10                       1.7.1998    31.12.2011 Institutt for
         Anne Indahl TJENESTER Helseøkonomisk forskningsprogram i Oslo (HERO) helse og samfunn, Det medisinske fakultet - Universitetet i 1,000,000
                                                         Iversen, Tor Professor             Oslo         0    333,333    assistent
                                                                    Doktorgrad,Forsker,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Vitenskapelig521100
145977  F30   Anne Misje SFF              15.11.2002 14.11.2012 Universitetet i Oslo
                       Center of Molecular Biology and Neuroscience            Tønjum, Tone Professor            27,652,334
                                                                    Doktorgrad,Postdoktorstipendiat        0   9,217,444   511600
146534  O30          Lindseth
         Sølvi RosvoldSUP-NHD    tel: 7507 1.1.2002
                       Bacillus cereus, Bacillus anthracis and Bacillus thuringiensis: comparative genomicsProfessor
                                     1.2.2011                Kolstø, Anne-Brit Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Vitenskapelig assistent
                                            Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo and functional analysis     13,334      0    13,334   152330
159635  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes             1.6.2004
                       Nature and science in politics and everyday practices
                                     1.1.2011                Asdal, Kristin Forsker
                                            Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo      126,334      0    126,334   170100
159635  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes             1.6.2004
                       Nature and science in politics and everyday practices
                                     1.1.2011                Asdal, Kristin Forsker
                                            Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo       30,000      0    30,000   170100
163211  F20   Sara Ousdal FLINSTUD           1.1.2004
                       Rammebevilgning til studentforskning Det medisinske fakultet, Breivik, Jarle Førsteamanuensis
                                     31.12.2011               Universitetet i Oslo             3,840,000      0   1,280,000   500103
163215  F20   Sara Ousdal FLINSTUD           1.1.2004
                       Rammebevilgning til studentforskning Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
                                     31.12.2011               Øgaard, Bjørn Professor             480,000      0    160,000   160002
163217  F20   Sara Ousdal FLINSTUD           1.1.2004
                       Rammebevilgning til studentforskning Psykologisk institutt, Universitetet iSiri Erika Instituttbestyrer
                                     31.12.2011               Gullestad, Oslo                 480,000      0    160,000   170500
166926  F10         SAMF
         Jane Hildebrand      Public involvement in the provision of complex services
                      tel: 7391    21.2.2005 1.1.2011     Økonomisk institutt, UniversitetetPostdoktorstipendiat
                                                         Eika, Kari i Oslo   Postdoktorstipendiat     21,667      0    21,667   170600
166931  F20   Stine Bråthen              1.1.2005    1.1.2011
                STORFORSK Unique post-translational modifications in a prokaryotic model system
                                            Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
                                                         Koomey, Michael Professor
                                                                    Postdoktorstipendiat    833,334      0    833,334   152000
166960  F20   Stine Bråthen               Cells: Molecular Basis of Pluripotency medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
                STORFORSK Adipose Stem 1.1.2005      1.1.2011   Institutt for                  Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                         Collas, Philippe Professor           1,566,667      0   1,566,667   511211
167593  F10         STORFORSK The Norwegian Peace Tradition
         Bjørg Eva Bergenhus     tel: 7384 1.1.2005     30.6.2011 Det humanistiske fakultet, Universitetet i OsloProfessor
                                                         Pharo, Helge Øystein               300,000
                                                                    Doktorgrad,Postdoktorstipendiat        0    150,000   143120
168002  E10         DIV-INT
         Torhild Dokken Liseter   Global 7412 1.1.2005
                       tel: Biodiversity Information Facility (GBIF) - Norwegian Node.Timdal, Einar Konservator
                                     31.5.2011 Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo                  809,747      0    404,873   280800
168360  H20         VAM
         Mette Nygård Smith     Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings-Universitetet i Oslofor forholdet mellom barn, foreldre og staten. 0
                       tel: 7388 1.3.2005                         Sandberg, Kirsten Professor           120,000
                                     30.11.2011 Institutt for offentlig rett, og rettspraksis og Doktorgrad,Vitenskapelig assistent           40,000   120500
171158  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes       Conversion natural
                     tel: 7365 of1.1.2007gas to hydrocarbons over acidic zeolite type catalysts. Petter Professor
                                     31.5.2011 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                         Lillerud, Karl    Doktorgrad         260,000      0    130,000   151710
171355  F10         SAMF
         Eystein Strømmen      MEDIATIZED 1.1.2006
                       tel: 7429 STORIES. Mediation perspectives on digital storytellingOslo Knut Professor
                                     3.11.2011 InterMedia, Universitetet i among youth Doktorgrad,Utenlandsstipend39,000
                                                         Lundby,                     5         0    179,666   180400
171540  F10         HUM
         Eystein Strømmen      Demokratisk 1.4.2006
                       tel: 7429 teori og historisk praksis - Om forutsetninger for folkestyre i NorgeFørsteamanuensis europeiske 1,177,334 ca. 1750-1850 392,444
                                     31.3.2012 Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
                                                         Sandvik, Hilde og andre land i den
                                                                    Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                kulturkrets,     0          143120
171631  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2006
                       Structural Glycobiology   1.1.2011   Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Professor
                                                         Krengel, Ute     Doktorgrad,Forsker,Postdoktorstipendiat
                                                                                 251,167      0    251,167   151200
171631  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2006
                       Structural Glycobiology   1.1.2011   Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Professor
                                                         Krengel, Ute     Doktorgrad,Forsker,Postdoktorstipendiat
                                                                                 133,334      0    133,334   151200
172406  F10   Monica Enger SAMF    tel: 7379 - menneskerettigheter og straffens etikk. Nye perspektiv og økt kunnskap om dødsstraff i nøkkelland i ulike kultursfærer 0
                       Dødsstraff 1.12.2006 15.6.2011 Institutt for kriminologi, Scherdin, Lill Postdoktorstipendiat
                                                         Universitetet i Oslo Postdoktorstipendiat    161,000           80,500   120100
173653  F20         YFF
         Signe Dahle Urbye     Numerical 1.1.2006
                      tel: 7352 Analysis and Simulation of Geometricof Mathematics for Applications, Universitetet i Oslo
                                     31.12.2011 Centre Wave EquationsChristiansen, SnorreDoktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                    Harald Postdoktorstipendiat
                                                                                 633,334      0    211,111   152600
173664  F50         CERN       tel: 7348 1.1.2006
         Bente Alvestad Johansen High Energy Particle Physics  31.12.2011 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                         Ould-Saada, Farid Professor
                                                                    Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                8,197,314      0   2,732,438   150400
173665  F50         CERN       tel: 7348 1.1.2006
         Bente Alvestad Johansen Instrumentation for High Energy Particle Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                     31.12.2011 and Nuclear Physics                Doktorgrad,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend 1,353,000
                                                         Stapnes, Steinar Professor           4,059,000      0          150400
175323  H10         FOLKEHELSE tel: 7368 healthy weight among school Avdeling for ernæringsvitenskap, InstituttProfessor
         Zuhal Skaar-Olsen     Promoting 1.6.2006      31.12.2011 children                     Doktorgrad
                                                         Klepp, Knut-Inge for medisinske basalfag, UiO 695,778        0    231,926   511315
175361  H10         RUSMIDDEL Alcohol problems and depression: A 15-year longitudinal, nationwide studyUniversitetet i Oslo
         Lars Bergersen     tel: 7075    1.7.2006    31.12.2011 Institutt for medisinsk atferdsfag, of mentalDoktorgrad
                                                         Tyssen, Reidar Førsteamanuensis Norwegian doctors.
                                                                    health among       372,000      0    124,000   511410
175418  O10         FUGE
         Marianne Nereng      tel: 7181 31.12.2006 28.2.2012 demethylation molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
                       Mouse models for studying oxidative Institutt for of DNA and RNA Pål Øystein Professor
                                                         Falnes,        Postdoktorstipendiat   1,138,000      0    379,333   152000
176076  E10   Randi IsaksenIPY        7291   1.1.2007
                     tel:The Dynamic response of Arctic glaciers to global warming: A Norwegian Jon Ove Professor IPY-37 GLACIODYN 1,228,086
                                     1.1.2011                Hagen, contributionDoktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                            Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,to theUniversitetet i Oslo            0   1,228,086   152200
176602  E30         PETROMAKS Quantifying the Effects of Sediment Deposition, Compaction and Bjørlykke, Knut Professor
         Anita Johansen Tomic     tel: 7287 1.1.2007     1.3.2011   Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UniversitetetSeismic Signatures
                                                         Pore Fluid on Rock Properties and i Oslo
                                                                    Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                 490,133      0    490,133   152200
176740  O30          Lindseth
         Sølvi RosvoldSUP-NHD    tel: 7507 1.7.2006
                       Materials for sensor and imaging applications for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                                     31.3.2012 Senter                       Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                         Fjellvåg, Helmer Professor            300,000      0    100,000   151710
176824  O70                  7165   1.9.2006
         Agnes Aune VERDIKT tel: INVENTIO - Theory and Practice of Designing Digital Genres for Learning and Leisure. Doktorgrad
                                     31.10.2011 Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
                                                         Liestøl, Gunnar Førsteamanuensis         353,000      0    117,666   140900
176826  O70                  7165   1.9.2006
         Agnes Aune VERDIKT tel: Active Behavioral Interfaces for Seamless Network Integration Johnsen, Einari Broch Førsteamanuensis
                                     31.12.2011 Institutt for informatikk, Universitetet Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                1,718,000      0    572,666   150500
176856  O70                  7165   1.9.2006
         Agnes Aune VERDIKT tel: Flexible Integration Processes in the Public Sectorfor informatikk, Aanestad, Margunn Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                     31.12.2011 Institutt          Universitetet i Oslo Forsker          482,000      0    160,666   150500
177030  O10         FUGE
         Marianne Nereng      National resources for
                       tel: 7181 1.4.2007 genomics, functional genomics and healthGrimholt, in Atlantic Forskningstekniker cod. WP 2
                                     31.5.2011 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Forsker
                                                         reserach Unni    salmon and Atlantic    134,000      0    67,000   152190
177034  O10         FUGE
         Marianne Nereng      Functional 1.1.2007
                       tel: 7181 genomics of phenotypic plasticity of cod: a national consortium.Nils Chr. Professor
                                     29.4.2012 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                         Stenseth,       Postdoktorstipendiat    541,000      0    180,333   152190
177401  F20         FRIMED tel: 7075 modelling for infectious disease
         Lars Bergersen       Statistical  1.7.2007    31.5.2011 Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
                                                         Aalen, Odd O. Professor
                                                                    Doktorgrad         279,000      0    139,500   511510
177437  F10         SAMF
         Anne Klemetsen       Safety, Security and Discharge Control atDet juridiske fakultet, Universitetet i Professor
                      tel: 7396   1.1.2007    29.2.2012   Sea           Røsæg, Erik Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat 263,000      0    87,666   120400
177464  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes       Nonlinear
                     tel: 7365 wind-waves, their modification by tidal currents, and application to Norwegian coastal waters.
                              1.7.2007                       Trulsen, Karsten   Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat 0
                                     30.6.2011 Matematisk institutt, Universitetet i Oslo Professor             638,000          319,000   151300
177496  F20         FRIMED tel: 7075
         Lars Bergersen              1.6.2007
                       Medication assisted rehabilitation and crime how do MMT medisin, Universitetet ipatterns?
                                     30.9.2011 Institutt for klinisk affect crime rates and Forsker
                                                         Clausen, Thomas Oslo Doktorgrad        1,236,334      0    412,111   531012
177538  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes       Exploring   1.1.2007
                     tel: 7365 the chemistry of the heaviest elements with the automated liquid-liquid extraction systemiSISAK
                                     30.9.2011 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,Professor
                                                         Omtvedt, Jon PetterDoktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                     Universitetet Oslo    610,000      0    203,333   151200
177595  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                       Challenging atomistic processes in SiC Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                              1.1.2007    31.10.2011                          Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat 0
                                                         Svensson, Bengt Gunnar Professor         350,000          116,666   151720
177608  F20         FRITEK      tel: 7348 1.1.2007
         Bente Alvestad Johansen High-level Formal Modeling31.12.2011 Institutt for informatikk, Ølveczky, PeterOslo Doktorgrad,Utenlandsstipend68,000
                                      and Analysis of Real-Time and HybridUniversitetet i C. Førsteamanuensis
                                                         Systems                     1         0    56,000   150500
                                                                           38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 2/18 10/4/2011
NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet    Tittel    Fra      Til      Inst.          Prosj.leder      Stillinger         Budsjett  Forbruk    Til utb.   Sted
177643  F10          FRIMUF
         Silje Hjørungnes               1.1.2007
                         Maternal mortality and morbidity in Malawi and the Gambia
                                       1.4.2012                Universitetet i Oslo Doktorgrad
                                              Det medisinske fakultet, Sundby, Johanne Professor             292,332      0    97,444   521400
177653  F10   Monica Enger SAMF       Nye kjønn, 1.8.2007
                       tel: 7379 andre krav? Likestillingens barn i skole og familie NewNielsen, old gender?Doktorgrad in a gender equality era.
                                       28.2.2012 Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
                                                           world - Harriet Bjerrum Professor
                                                                      Growing up        1,485,000      0   495,000   291200
177739  F20   Anne Indahl FRIMED              1.7.2007
                         Computational models of aberrant attribution of for klinisk medisin, Universitetet i effects of medication: An event related fMRI study
                                       30.6.2011 Institutt salience in schizophrenia and the Oslo
                                                           Jensen, Jimmy Seniorforsker
                                                                      Doktorgrad         206,584      0   103,292   531011
177939  H10   Camilla Oftebro
                NOR-SAM tel: 7281 to15.12.2006 14.8.2011 Institutt forInternationalStorm, Johan Frederik Professor Facility (INCF-N) 266,667
                         Application host the Norwegian national node of medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
                                                           Neuroinformatics Coordinating                   0   133,333   511113
178171  H20          VAM
         Kari Agnete Strand       Fra 7378
                        tel: formelle til reelle rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern Anne Professor
                                1.3.2007                       Hellum, i en kulturelt kompleks,         453,334
                                       31.8.2012 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Doktorgrad sosialt ulik og transnasjonal kontekst  0   151,111   120500
178322  E40   Marius Omland HAVKYST tel: 7269       1.1.2007
                         Linking physics and biology 15.10.2011 Biologisk institutt, Universitetet iSea/Skagerrak water-system
                                       - Structuring of cod-populations in the North Oslo Chr. Professor
                                                           Stenseth, Nils    Postdoktorstipendiat    696,000      0   232,000   152190
178350  E10          NORKLIMA PLAN - Responding to Climate Change: The Potentials of and Limits tofakultet, Universitetet i Oslo
         Catherine Krogstad              1.1.2007    31.12.2011 Det samfunnsvitenskapelige Adaptation in Norway
                                                           O'Brien, Karen LindaDoktorgrad,Forsker
                                                                      Professor        2,024,000      0   674,666   170700
178354  O10               tel: 7117      1.4.2007
         Eve Melby NATURNAER Rights to uncultivated land 10.11.2012change
                                       and social Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo
                                                           Bugge, Hans Christian Professor
                                                                      Doktorgrad         100,000      0    33,333   120400
178441  E40   Marius Omland         Interactions 1.1.2007    30.6.2011
                HAVKYST tel: 7269 between eutrophication, oilBiologisk institutt, Universitetet i Ketil
                                               and contaminants in marine ecosystems
                                                           Hylland, Oslo     Doktorgrad         424,417      0   212,208   152130
178872  F20   Anne Misje FRIBIO              1.1.2007
                         Molecular and cellular mechanisms of the hippocampal memorybasalfag, Universitetet i Oslo
                                       15.3.2013 Institutt for medisinske system studied Postdoktorstipendiat behaving animals
                                                           Molden, Sturla by inForsker,Postdoktorstipendiat 96,438
                                                                      vivo recording in              0    32,146   511113
179096  F10          HUM
         Eystein Strømmen        Translation, 1.1.2007
                         tel: 7429 Transmission and Transformation. Old Norse Romanticnordiske studier, Universitetet i Oslo Literacy 1200?1500
                                       30.6.2011 Institutt for lingvistiske og Fiction and Scandinavian Vernacular
                                                           Johansson, Karl-GunnarDoktorgrad,Forsker     168,000      0    84,000   143500
179351  H10          GLOBHELS Integrated Health Information Systems (HIS) for vaccination in developing countries Doktorgrad,Gjesteforsker,Utenlandsstipend 0
         Eli Margrethe Walseth            1.1.2007    31.12.2012 Institutt for informatikk, Braa, Jørn Førsteamanuensis
                                                           Universitetet i Oslo              1,500,000         500,000   150500
179552  F30          SFF
         Lillian Børresen          7192
                      tel:Centre for the1.1.2007 Equality, Social Organization and Performance (ESOP)Oslo Professor
                                study of                       Moene, Karl-Ove Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                       31.12.2016 Økonomisk institutt, Universitetet i                    9,595,000      0  3,198,333   170610
179566  F30          SFF
         Lillian Børresen          7192
                      tel:Centre for the1.7.2007 Mind in Nature (CSMN) Senter for studierGjelsvik, Olavspråklig og moralsk handling (videreført fra 174478) 0
                                Study of                       av rasjonell, Professor
                                       30.6.2017 Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo               9,747,000
                                                                      Doktorgrad,Postdoktorstipendiat          3,249,000   143370
179569  F30   Anne Misje SFF                1.10.2007 30.9.2017 Universitetet i
                         Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) Oslo    Stenseth, Nils Chr. Professor
                                                                      Doktorgrad,Forsker,Postdoktorstipendiat
                                                                                  15,210,447      0  5,070,149   152190
179571  F30   Anne Misje SFF                1.9.2007
                         Centre for Cancer Biomedicine(CCB)/Senter for kreftbiomedisin Stenmark, Harald A. Doktorgrad,Forsker,Postdoktorstipendiat
                                       31.8.2017 Universitetet i Oslo                Professor       12,963,000      0  4,321,000   530210
179573  F30   Anne Misje SFF                1.12.2007 30.11.2017 Universitetet i Oslo
                         Centre for Immune Regulation(CIR)/Senter for immunregulering Sollid, Ludvig M. Professor Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  16,545,000      0  5,515,000   530211
180356  F20          STAMCELLER Factors predicting graft-versus host disease after for medisinske basalfag, Bent Professor Oslo
         Camilla Oftebro       tel: 7281    31.12.2007 30.6.2011 Institutt allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
                                                           Rolstad, Universitetet i
                                                                      Postdoktorstipendiat    563,250      0   281,625   511015
180444  F20   Anne Misje YFF         Biogeographic1.9.2008
                                 and population analyses of Thermotogales bacteria from hydrocarbon-rich environments
                                       31.8.2013 Biologisk institutt, Universitetet Camilla Seniorforsker
                                                           Nesbø, i Oslo     Doktorgrad,Forsker    2,258,000      0   752,666   152190
180573  F20          YFF
         Signe Dahle Urbye       Studying the 1.1.2008
                        tel: 7352 early universe31.12.2012 Institutt for teoretisk astrofysikk, Frode Førsteamanuensis
                                        with non-gaussianities                   Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                           Hansen, Universitetet i Oslo          2,274,000      0   758,000   150300
180622  F20   Anne Misje YFF         Physiological and pathological impacts of glutamine transporters Chaudhry, Farrukh Oslo
                                1.10.2007 31.12.2011 Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i A. Professor
                                                                      Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat 0
                                                                                   2,246,978         748,992   290808
180632  F10   Brit Carlsen YFF         7399
                     tel: Pragmatic resources in old Indo-European languages
                                31.12.2007 31.7.2012 Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
                                                           Haug, Dag Trygve Truslew Førsteamanuensis 1,592,125
                                                                      Doktorgrad,Postdoktorstipendiat        0   530,708   143300
180678  F20          YFF
         Signe Dahle Urbye       Processes
                        tel: 7352 in volcanic basins and the implications for global of Geological Processes, Universitetet i Oslo
                                1.8.2007                       Svensen, Henrik Seniorforsker
                                       31.8.2011 Centre for Physics warming and mass extinctions               1,518,000
                                                                      Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat 0   759,000   152500
181880  H10   Lars Bergersen       tel: 7075     1.9.2007
                RUSMIDDEL Senter for rus- og avhengighetsforskningUniversitetet i Oslo
                                       30.6.2013   - SERAF                    Doktorgrad,Gjesteforsker10,000,000
                                                           Bramness, Jørgen Gustav Leder                    0  3,333,333   531012
181882  O70          NANOMAT tel: 7352 Oxides and Nanostructures for Energy Technology Svensson, Bengt Gunnar Professor i Oslo
         Signe Dahle Urbye       Conducting 1.7.2007     31.12.2011 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet
                                                                      Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                   2,082,167      0   694,055   151720
181995  O70          NANOMAT tel: 7352 1.7.2007
         Signe Dahle Urbye       Thermoelectric materials synthesis, electronic institutt, Universitetet i Oslo Professor
                                       30.9.2011 Fysisk structure, functionality Johan
                                                           Taftø,                     1,949,934      0
                                                                      Doktorgrad,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend   649,978   150400
181997  H10                         1.9.2007
         Anne Misje MILPAAHEL Dioxin-like Organohalogen Carcinogenesis
                                       12.8.2012 Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
                                                           Rosseland, Carola Postdoktorstipendiat      241,100      0    80,366   531813
182018  O70          NANOMAT tel: 7352 1.7.2007 semiconductors by ion beams Universitetet i OsloBengt Gunnar Professor
         Signe Dahle Urbye       Nanostructuring of novel 31.8.2011 Fysisk institutt,        Svensson,       Doktorgrad         409,000      0   204,500   151720
182065  O70   Signe Dahle Urbye
                NANOMAT tel: 7352 for energy technology (NANIONET)- Integrated theoretical Osloexperimental analysis of surfaces and microstructures 0
                         Nano-ionics 1.12.2007 31.12.2011 Fysisk institutt, Universitetet i andAnette Eleonora Førsteamanuensis 1,244,300
                                                           Gunnæs,        Doktorgrad,Postdoktorstipendiat           414,766   150400
182075  O70          NANOMAT tel: 7352 1.7.2007
         Signe Dahle Urbye       Michrorheology of nanostructured soft condensed matter
                                       28.2.2011 Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Jørgen Professor
                                                           Måløy, Knut                    359,000
                                                                      Doktorgrad,Postdoktorstipendiat        0   359,000   150400
182077  O70          NANOMAT tel: 7352 1.9.2007
         Signe Dahle Urbye       Novel catalysts and oriented oxide thin films from exfoliated nanosheets nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                                       31.5.2012 Senter for materialvitenskap og of layered materials
                                                           Sjåstad, Anja Olafsen Forsker
                                                                      Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                   1,253,000      0   417,666   151710
182532  E30          Lindseth     tel:  membranes for
         Sølvi RosvoldGASSMAKS Zeolite7507 1.10.2007CO21.4.2012    separation Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                           Lillerud, Karl Petter Professor
                                                                      Doktorgrad         100,000      0    33,333   151710
182537  E30          Lindseth     tel: 7507 1.8.2007
         Sølvi RosvoldGASSMAKS Nonoxidative methane activation by co-conversion of methane over metal containing zeolite catalysts
                                       16.8.2012 Det matematisk-naturvitenskapelige Førsteamanuensis
                                                           Svelle, Stian fakultet, Universitetet i Oslo
                                                                      Doktorgrad         752,000      0   250,666   151710
182712  F10          EUROPA tel:The Transformation and Sustainability ofARENA - Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo
         Lillian Børresen          7192   1.10.2007 31.12.2012 European Political Order - EuroTransOddvarForsker,Postdoktorstipendiat
                                                           Eriksen, Erik     Professor        5,035,000      0  1,678,333   170400
182747  F10          EUROPA tel:Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the ProfessorDoktorgradNordic and comparative perspective0
         Lillian Børresen          7192   1.1.2008                       Evju, Stein enlarged
                                       30.6.2012 Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo EU/EEA - a          3,785,000        1,261,666   120200
183180  O70                    7165    1.1.2008
         Agnes Aune VERDIKT tel: Sensing Music-Related Actions    31.7.2012 Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                           Godøy, Rolf Inge Professor
                                                                      Oslo           1,144,000      0   381,333   143610
183190  O10          FUGE
         Marianne Nereng        tel: 7181 of Epigenetic Mechanisms and Transcriptional Networks in Seed Development
                         Dissection 1.10.2007 31.12.2012 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                           Grini, Paul E. Forsker              918,000
                                                                      Doktorgrad,Postdoktorstipendiat        0   306,000   152000
183240  O10          FUGE
         Marianne Nereng        Detection
                        tel: 7181of gene products30.9.2012 advanced imaging FUGE2 platform node Professor
                                1.1.2008                       Bakke, Oddmund Postdoktorstipendiat
                                        in cells An Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo     1,394,000      0   464,666   152000
183268  E40               tel: 7288      1.1.2008
         Elin Vikane MILJØ2015 LAND: Long-term ecological30.6.2012 sheep grazing in alpine ecosystemsi and itsProfessor with management 1,691,000
                                        effects of Biologisk institutt, Universitetet Oslo integration
                                                           Mysterud, Atle    Postdoktorstipendiat             0   563,666   152190
183312  O70                    7214    1.10.2007 3.8.2012
         Hilde Albech VERDIKT tel: DT-Stream: Delay Tolerant Streaming Services for informatikk, Plagemann, ThomasDoktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat 0
                                              Institutt        Universitetet i Oslo Professor         1,373,000         457,666   150500
183318  E40               tel: 7288      1.8.2008
         Elin Vikane MILJØ2015 LAND: Norwegian Insect Red Lists 2010 and 2015: optimising the use of speciesioccurrence data for objective evaluation of endangered status206,666
                                       31.7.2012 Naturhistorisk museum, Gusarov, Vladimir Førsteamanuensis
                                                           Universitetet Oslo Doktorgrad           620,000      0         280800
183330  O10          FUGE
         Marianne Nereng        Towards a 1.1.2008
                        tel: 7181 systems level understanding of responses to endogenous DNA damage inOslo
                                       31.5.2012 Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Caenorhabditis elegans
                                                           Nilsen, Hilde Gruppeleder
                                                                      Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                    436,000      0   145,333   290807
183340  E40   Randi Isaksen       tel: 7291     1.1.2008
                MILJØ2015 SAMFUNN: Consistency in Environmental Law
                                       31.8.2013 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                           Bugge, Hans Christian Professor         2,075,000      0   691,666   120400
183352  E40   Randi Isaksen       tel: 7291
                MILJØ2015 SAMFUNN: Newcomers to the farm, Atlantic salmon between the wildMarianne Elisabeth Førsteamanuensis
                                1.10.2008 31.7.2012 Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                           Lien, and the industrial             814,000      0
                                                                      Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend 271,333   170900
183418  O10          FUGE
         Marianne Nereng        A node of
                        tel: 7181the 1.1.2008
                                FUGE platform for proteomics at the Biotechnology Centre Bernd Dr.i Oslo
                                       30.9.2012 Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet
                                                           Thiede, of Oslo                  405,000      0   135,000   290802
183421  O10          FUGE
         Marianne Nereng        tel: 7181 1.10.2007 31.7.2011 biology - unravelling novel principle virulence mechanisms in pathogenic spore-forming bacteria
                         From comparative genomics to systems Farmasøytisk institutt, Universitetet i OsloProfessor
                                                           Kolstø, Anne-Brit Postdoktorstipendiat      392,500      0   196,250   152330
                                                                          38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 3/18 10/4/2011
NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet  Tittel     Fra      Til      Inst.           Prosj.leder      Stillinger         Budsjett   Forbruk    Til utb.   Sted
183426  O10         FUGE
         Marianne Nereng      A NATIONAL 1.1.2008
                      tel: 7181 SERVICE PLATFORM FOR GLOBAL ANALYSIS OF GENOME STRUCTURE AND Universitetet i Oslo
                                     31.12.2012 Det matematisk-naturvitenskapeligeOla Professor
                                                          Myklebost, fakultet, FUNCTION: THE NORWEGIAN MICROARRAY CONSORTIUM
                                                                     Doktorgrad        2,923,186      0   974,395   152000
183609  O10         FUGE
         Marianne Nereng      Epigenetic 1.10.2007
                      tel: 7181 gene regulation:31.7.2011 Det between chromatin modification fakultet, Universitetet i Oslo
                                     The 'conspiracy' matematisk-naturvitenskapelige and transcription factors.
                                                          Aalen, Reidunn B. Professor
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                   300,334      0   150,167   152000
183613  O10         FUGE
         Marianne Nereng      Postgenome 1.1.2008
                      tel: 7181 glycomics: The31.12.2011 interactions, and functions of complexfakultet, Universitetet i Oslo and lipids
                                      structures, Det matematisk-naturvitenskapelige sugars Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                          Prydz, Kristian Professor
                                                                     attached to proteins    919,667      0   306,555   152000
183619  O10         FUGE
         Marianne Nereng     tel: 7181 II - 1.7.2007
                      FUGE - Øst Funksjonell genomforskning i Østlandsregionen iHandlingsplan Odd Stokke Professor
                                     31.12.2011 EMBIO, Universitetet Oslo                           1,000,000
                                                          Gabrielsen, 2007 - 2011 - Søknad om regional støtte         0   333,333   291600
183661  O10         FUGE
         Marianne Nereng      National-wide service
                      tel: 7181 1.1.2008and competence from medisinske fakultet, Fleckenstein, Burkhard PostdoktorFacility in a Norwegian proteomics consortium
                                     30.9.2012 Det the Rikshospitalet-Radiumhospitalet Proteomics Core
                                                          Universitetet i Oslo               200,000      0    66,666   531812
183732  O10         FUGE
         Marianne Nereng      Ultra-high   1.1.2008
                      tel: 7181 throughput sequencing platform
                                     30.9.2012 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Sigurd Professor
                                                          Jakobsen, Kjetill   Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  1,474,000      0   491,333   152190
183782  O10         FUGE
         Marianne Nereng      IMAGING GENETICS OF
                      tel: 7181 1.10.2007SCHIZOPHRENIA. Det medisinske fakultet, Andreassen, Ole A. Professor
                                     31.7.2011                 Universitetet i
                                             A WHOLE GENOME - BRAIN MRI STUDY Oslo Forsker,Postdoktorstipendiat 00,000  3         0   150,000   531011
184714  E10         NORKLIMA Climate feedbacks of aerosols via water vapour in cloud free Universitetet i Oslo Egill Professor
         Catherine Krogstad            1.7.2008   31.10.2013 Institutt for geofag, air Kristjansson, Jon Postdoktorstipendiat         817,000      0   272,333   152200
184714  E10         NORKLIMA Climate feedbacks of aerosols via water vapour in cloud free Universitetet i Oslo Egill Professor
         Catherine Krogstad            1.7.2008   31.10.2013 Institutt for geofag, air Kristjansson, Jon Postdoktorstipendiat         90,750      0    30,250   152200
184744  F50         ROMFORSK Norwegian Use of the Planck LFI Instrument.
         Bente Gjelsnes     tel: 7365     1.1.2008   30.9.2011 Institutt for teoretisk astrofysikk, Vidar BarthDoktorgrad,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                          Lilje, Per Universitetet i Oslo
                                                                     Professor         567,000      0   189,000   150300
184795  F10         FRIMUF
         Silje Hjørungnes     Sustainability 1.1.2008 Century: Overcoming for utviklingto Creative Adaptation in Forsker
                              for the 21st 30.6.2012 Senter Limitations og miljø, Universitetet i Oslo
                                                          Witoszek, Nina Professor
                                                                     Addressing the Climate Challenge
                                                                                  2,353,667      0   784,555   290100
184870  E40   Marius Omland       Paleoecological reconstructions of marine soft-bottom Ecologic Status Elisabeth Professor conditions
                HAVKYST tel: 7269      1.1.2008   31.12.2011 Institutt for geofag, Universitetet i in situ reference
                                                          Alve, and Oslo    Postdoktorstipendiat   2,058,667      0   686,222   152200
184929  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Synthetic   1.8.2008
                     tel: 7365 studies directed towards asmarines and other purines with fused heterocyclicProfessor
                                     30.11.2011 Kjemisk institutt, Universitetet i OsloLise-Lotte systems
                                                          Gundersen,      Doktorgrad         613,000      0   204,333   151200
185000  E10         NORKLIMA Modelling ecosystems under climate change: Windermere as a model lakeOslo Asbjørn Professor
         Catherine Krogstad            1.5.2008   31.7.2012 Biologisk institutt, Universitetet i system Forsker,Postdoktorstipendiat 72,300
                                                          Vøllestad, Leif                  2         0    90,766   152190
185000  E10         NORKLIMA Modelling ecosystems under climate change: Windermere as a model lakeOslo Asbjørn Professor
         Catherine Krogstad            1.5.2008   31.7.2012 Biologisk institutt, Universitetet i system Forsker,Postdoktorstipendiat 33,000
                                                          Vøllestad, Leif                  2         0    77,666   152190
185322  E20         RENERGI
         Heidi Korpberget             1.1.2008
                      STACK TECHNOLOGY FOR CERAMIC PROTON matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                     14.8.2012 Det CONDUCTORS                    Doktorgrad,Utenlandsstipend
                                                          Norby, Truls Eivind Professor          2,103,167      0   701,055   151710
185362  F10   Monica Enger SAMF     CLIMATE    1.7.2008
                     tel: 7379 CHANGE: DISTRIBUTING RESPONSIBILITIES JUSTLY
                                     15.8.2012 Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
                                                          Huseby, Robert                  408,500
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend     0   136,166   170800
185362  F10   Monica Enger SAMF     CLIMATE    1.7.2008
                     tel: 7379 CHANGE: DISTRIBUTING RESPONSIBILITIES JUSTLY
                                     15.8.2012 Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
                                                          Huseby, Robert                  161,000
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend     0    53,666   170800
185404  E20         RENERGI
         Heidi Korpberget             1.1.2008
                      Design of novel perovskite type oxygen carriers for materialvitenskap og Svein reformingUniversitetet i Oslohydrogen with CO2 capture.
                                     31.12.2011 Senter (ABB')O3 for chemical looping Instituttleder production of
                                                          Stølen, nanoteknologi, and
                                                                     Doktorgrad        1,089,000      0   363,000   151710
185414  E20         RENERGI
         Heidi Korpberget             1.1.2008
                      Optical and electrical properties of nanostructured materials for energy conversion Doktorgrad
                                     1.7.2011                 Johansen,
                                            Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Tom Henning Professor         539,000      0   269,500   150400
185436  F10   Monica Enger SAMF     Political   1.4.2008
                     tel: 7379 Parties and Democracy: Decline Institutt for statsvitenskap, Universitetet i OsloProfessor
                                     31.10.2012 or Change?           Narud, Hanne Marthe               1,368,000      0
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend   456,000   170800
185513  E30          Lindseth   tel: 7507 1.1.2008
         Sølvi RosvoldGASSMAKS New Gold Catalysts for the 31.12.2011and Functionalization of Alkanes Mats Professor
                                     Activation Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                          Tilset,                      848,000
                                                                     Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat      0   282,666   151200
185594  H10                       1.4.2008
         Anne Misje MILPAAHEL Oil induced autoimmune disease  30.9.2011 Det medisinske fakultet, Fossum, Sigbjørn Professor
                                                          Universitetet i Oslo Postdoktorstipendiat    500,000      0   166,666   511015
185598  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Understanding of defects and impurities Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                     tel: 7365     1.7.2008   30.11.2012 in ZnO synthesis, doping, and bandAndrej Professor
                                                          Kuznetsov, gap engineering           1,831,000      0   610,333
                                                                     Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend  151720
185598  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Understanding of defects and impurities Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                     tel: 7365     1.7.2008   30.11.2012 in ZnO synthesis, doping, and bandAndrej Professor
                                                          Kuznetsov, gap engineering            428,000      0   142,666
                                                                     Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend  151720
185598  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Understanding of defects and impurities Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                     tel: 7365     1.7.2008   30.11.2012 in ZnO synthesis, doping, and bandAndrej Professor
                                                          Kuznetsov, gap engineering             50,000      0    16,666
                                                                     Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend  151720
185664  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes         7365
                     tel:Nuclear Matter at Extreme29.2.2012 Modeling High Energy Heavy Ion Reactions Professor
                              1.6.2008                        Bravina, Larissa V. Forsker,Postdoktorstipendiat
                                     Conditions: Fysisk institutt, Universitetet i Oslo                    1,294,000      0   431,333   150400
185664  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes         7365
                     tel:Nuclear Matter at Extreme29.2.2012 Modeling High Energy Heavy Ion Reactions Professor
                              1.6.2008                        Bravina, Larissa V. Forsker,Postdoktorstipendiat 00,000
                                     Conditions: Fysisk institutt, Universitetet i Oslo                     1         0    33,333   150400
185669  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                      Non-equilibrium pattern formation and rheological responses in complex fluids Postdoktorstipendiat
                              1.7.2008                        Sandnes, Bjørnar Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                     30.6.2011 Fysisk institutt, Universitetet i Oslo                      409,000      0   204,500   150400
185669  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                      Non-equilibrium pattern formation and rheological responses in complex fluids Postdoktorstipendiat
                              1.7.2008                        Sandnes, Bjørnar Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                     30.6.2011 Fysisk institutt, Universitetet i Oslo                       50,000      0    25,000   150400
185710  H10         PSYKISK tel:Maternal leave, cash benefit and infant psychological difficulties: a longitudinal baseline study of 34 000 0-18 months old
         Lars Bergersen        7075    1.1.2008   1.12.2011 Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Helmen Professor
                                                          Borge, Anne Inger Doktorgrad           385,000      0   128,333   170500
185745  H10         GLOBHELS Multi-disciplinary approach31.12.2011 Senter for utvikling og miljø, UniversitetetProfessor 2
         Eli Margrethe Walseth          1.1.2008    to Explaining Differential Immunization Coverage
                                                          Roalkvam, Sidsel i Oslo
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  1,942,000      0   647,333   290100
185790  H10         FOLKEHELSE tel: 7368
         Zuhal Skaar-Olsen            1.1.2008
                      Physical activity, obesity, gestational diabetes and type 2 diabetes inUniversitetet i Oslo long term outcomes in 938,750
                                     31.12.2012 Institutt for klinisk medisin, pregnancy, short and
                                                          Jenum, Anne Karen Postdoktorstipendiat
                                                                     Doktorgrad                  0
                                                                                   a multiethnic population 312,916   531116
185862  H10         GLOBHELS 2nd generation Vaccibodies for infectious diseases klinisk medisin, Universitetet i Oslo
         Eli Margrethe Walseth          1.1.2008   26.11.2012 Institutt for         Bogen, Bjarne Professor
                                                                     Postdoktorstipendiat    445,000      0   148,333   531812
185870  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.4.2008
                      Receptors controlling the innate immune system for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
                                     31.8.2011 Institutt                       Postdoktorstipendiat
                                                          Daws, Michael Seniorforsker            279,000      0   139,500   511015
185874  F20   Stine BråthenFRIBIO    Identification 1.6.2008
                              of molecules 15.3.2012 the generation of the MHC class II peptide loadingPostdoktorstipendiat
                                     involved in Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
                                                          Gregers, Tone Fredsvik compartment.
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                   669,900      0   223,300   152000
185876  F20   Anne Misje FRIBIO            1.1.2008    of the heartbeat by Na+
                      Molecular basis for control 30.4.2012 Institutt for klinisk medisin, Universitetet iProfessor
                                                          Sejersted, Ole M. Oslo              9
                                                                     Forsker,Postdoktorstipendiat 82,334      0   327,444   531510
185906  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                      Precise analysis of mass movements through correlation of repeat images i(CORRIA) Doktorgrad,Utenlandsstipend
                              1.4.2008                        Kääb, Andreas
                                     31.12.2011 Institutt for geofag, Universitetet OsloProfessor               1,051,000      0   350,333   152200
185906  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                      Precise analysis of mass movements through correlation of repeat images i(CORRIA) Doktorgrad,Utenlandsstipend37,000
                              1.4.2008                        Kääb, Andreas
                                     31.12.2011 Institutt for geofag, Universitetet OsloProfessor                         0    12,333   152200
185911  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.7.2008   30.9.2012
                      B-cell lymphomagenesis in Ung-deficientBioteknologisenteretbetween chronic Gruppeleder
                                             mice: collaboration i Oslo, Universitetet i Oslostimulation and DNA repair deficiency
                                                          Nilsen, Hilde antigenic
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  1,958,000      0   652,666   290807
185987  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      CRYOLINK
                     tel: 7365 Permafrost and seasonal frostInstitutt for geofag, Universitetet i Oslo modelling the atmosphere-ground temperature coupling 425,666
                              1.8.2008   31.1.2012                 Etzelmüller, Bernd Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                             in Southern Norway understanding and Professor              1,277,000      0         152200
186032  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2008
                      Unmasking the Interplay between Pathogenic Neisseria Species biovitenskap, UniversitetetForsker
                                     31.1.2012 Institutt for molekylær and Host Cells byWolfgang i Oslo
                                                          Egge-Jacobsen, Quantitative Proteomic Analysis
                                                                     Postdoktorstipendiat   1,159,000      0   386,333   152000
186092  F20         FRIMED tel: 7075 and1.7.2008 throughout the human lifespan - Neuroanatomical,Kristine B.Doktorgrad,Utenlandsstipend
         Lars Bergersen      Cognition    plasticity  31.12.2011 Psykologisk institutt, Universitetet ineurophysiological and neuropsychological markers and 0
                                                          Walhovd, Oslo     Professor        1,436,500         478,833
                                                                                            mechanisms     170500
186129  F20   Anne Misje FRIBIO            1.7.2008
                      Activity-dependent plasticity in visual cortex
                                     30.6.2011 Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
                                                          Fyhn, Marianne                  408,500
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend     0   204,250   152000
186160  F10                 7399     1.3.2008   17.11.2012 Institutt for
         Brit Carlsen HUM tel: Language, Culture and Identity in Migrant Narrativeslingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
                                                          Lanza, Elizabeth Professor
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  1,922,000      0   640,666   143500
186174  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.7.2008
                      Speciation processes in fungi examined through experimental and empiricalHåvard Forsker
                                     30.6.2012 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                          Kauserud, approaches Postdoktorstipendiat    244,334      0    81,444   152120
                                                                           38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 4/18 10/4/2011
NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet   Tittel     Fra      Til      Inst.           Prosj.leder      Stillinger         Budsjett    Forbruk   Til utb.   Sted
186174  F20   Stine Bråthen FRIBIO            1.7.2008
                       Speciation processes in fungi examined through experimental and empiricalHåvard Forsker
                                      30.6.2012 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                          Kauserud, approaches Postdoktorstipendiat    124,000       0   41,333   152120
186208  F10          HUM
         Eystein Strømmen      Hiroshima: 1.2.2008
                       tel: 7429 Representations of war in contemporary Japan
                                      31.1.2012 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
                                                          Thelle, Anne HelenePostdoktorstipendiat
                                                                     Postdoktorstipendiat    617,250       0   205,750   143200
186208  F10          HUM
         Eystein Strømmen      Hiroshima: 1.2.2008
                       tel: 7429 Representations of war in contemporary Japan
                                      31.1.2012 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
                                                          Thelle, Anne HelenePostdoktorstipendiat
                                                                     Postdoktorstipendiat     50,000       0   16,666   143200
186276  F10          HUM
         Jane Hildebrand       Music, Motion, and Emotion Theoretical Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Doktorgrad,Postdoktorstipendiat,Studentstipendiat
                      tel: 7391     1.10.2008 30.9.2013     and Psychological Implications of Musical Professor
                                                          Aksnes, Hallgjerd Embodiment
                                                                     Oslo           2,600,000       0   866,666   143610
186292  F20   Stine Bråthen FRIBIO            1.4.2008
                       Saxitoxin biosynthesis and genomics in organisms institutt, Universitetet i Oslo Sigurdtransfer or parallel evolution?
                                      15.7.2012 Biologisk from two kingdoms - horizontal gene Professor
                                                          Jakobsen, Kjetill   Postdoktorstipendiat   1,111,250       0   370,416   152120
186310  F20   Stine Bråthen FRIBIO            1.1.2008
                       Match-mismatching of trophic levels as aCentre for Ecological ecosystems Nils Chr. Professor
                                      31.1.2012                Stenseth,       Forsker,Postdoktorstipendiat
                                              structuring force of and Evolutionary Synthesis, Universitetet i Oslo 1,863,056        0   621,018   152190
186324  F10          HUM
         Jane Hildebrand     tel: 7391
                       Jesus in Cultural Complexity: Interpretation, Memory and identification. Towards Professor
                               1.3.2008                        Moxnes, Halvor A Doktorgrad,Forsker        918,167
                                      21.1.2013 Det teologiske fakultet, Universitetet i OsloNew Paradigm for Historical Jesus Studies        0   306,055   110020
186348  F10          HUM
         Jane Hildebrand       Theology
                      tel: 7391 and 1.1.2008 Conversion: An Analysis of Translations of og orientalske språk,into IndigenousOslo
                               Politics of 30.8.2011 Institutt for kulturstudier the New Testament Universitetet i Languages251,167
                                                          Pharo, Lars Kirkhusmo Postdoktorstipendiat
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend and Mexico 125,583
                                                                                   in Guatemala    0         143200
186382  F20   Anne Misje FRIBIO             1.3.2008
                       Molecular interactions and 15.9.2011 mechanisms of klinisk medisin, Universitetet iWessel
                                      signalling Institutt for 5-HT4 and 5-HT7 serotonin receptors
                                                          Andressen, Kjetil OsloPostdoktorstipendiat    400,554       0   133,518   531815
186401  F20   Anne Misje FRIBIO             1.7.2008
                       Cellular interactions underlying organization of cortical circuits biovitenskap, Universitetet i Oslo
                                      30.6.2011 Institutt for molekylær Fyhn, Torkel HaftingPostdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                      Postdoktorstipendiat    408,500       0   204,250   152000
186434  F10   Anne KlemetsenHUM     tel: 7396
                       Moral responsiblity: Challenges and implications filosofi, and political theory klassisk, Universitetet i Oslo
                               1.1.2008                        Bomann-Larsen, Lene Postdoktorstipendiat
                                      30.6.2011 Inst. for for law ide- og kunsthist. og                     528,834
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend 132,209     198,312   143300
186500  H10                        1.10.2008
         Anne Indahl TJENESTER VALUING HEALTH BENEFITS30.9.2011 Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet - Universitetet i 1,141,000
                                      IN ECONOMIC EVALUATION OF HEALTH CARE PROGRAMMESProfessor
                                                          Kristiansen, Ivar Sønbø
                                                                     Doktorgrad        Oslo         0   380,333   521100
186938  O30          Lindseth
         Sølvi RosvoldSUP-NHD     tel: 7507 1.7.2008
                       Acoustic image formation and interpretation
                                      1.4.2013                 Universitetet Oslo Doktorgrad
                                             Institutt for informatikk, Solberg, Anne iHelene Schistad Professor    1,800,000       0   600,000   150500
186954  O30          Lindseth
         Sølvi RosvoldSUP-NHD     tel: 7507 1.4.2008
                       SIRIUS: Sensing, Adapting and ProtectingInstitutt for informatikk, Plagemann, ThomasDoktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                      30.4.2013                 Universitetet i Oslo Professor
                                             Pervasive Information Spaces                       2,400,000       0   800,000   150500
187157  E20          RENERGI
         Heidi Korpberget              1.12.2007 30.6.2012 Universitetet i Oslo
                       Solar Hydrogen (INNER prosjekt 22)                  Kuznetsov, Andrej Professor
                                                                     Doktorgrad         714,000       0   238,000   150400
187162  E20          RENERGI
         Heidi Korpberget              1.1.2008
                       Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae - LIPIDO (N-INNER)
                                      31.12.2011 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis
                                                          Andersen, Tom     Forsker           160,000       0   53,333   152130
187800  F10          KULVER
         Eystein Strømmen      tel: 7429 1.7.2008 Public Intimacies
                       Being Together Remaking 30.9.2012 Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
                                                          Mühleisen, Wencke Forsker,Postdoktorstipendiat
                                                                     Førsteamanuensis     2,074,000       0   691,333   291200
187812  F10          KULVER
         Eystein Strømmen      tel: 7429 1.8.2008
                       Contemporary Soundspaces: Acoustemology and for musikkvitenskap, Universitetet i Doktorgrad,Utenlandsstipend
                                      30.6.2012 Institutt Musical AgencyWeisethaunet, HansOslo    Instituttleder      2,419,000       0   806,333   143610
187858  F10          KULVER
         Eystein Strømmen      Dyr 7429 1.1.2009
                       tel: som ting og dyr som tegn- standardisering og synliggjøring av og orientalske språk, Universitetet i Oslo
                                      1.10.2012 Institutt for kulturstudier dyr           Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                          Thorsen, Liv Emma Professor           2,788,000       0   929,333   143200
187940  O10          FUGE
         Marianne Nereng       Genome sequencing of
                       tel: 7181 1.11.2008cod31.12.2011 use of ultra-high-throughput sequencing Sigurd Professor i Oslo
                                      by exclusive Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet
                                                          Jakobsen, Kjetill technology           814,685       0   271,561   152190
187980  H10   Anne Indahl ALDER             15.8.2009
                       Improving mental health of30.6.2013 Det medisinske fakultet, Engedal, Knut iProfessor
                                      older people through multidisciplinary efforts
                                                           Universitetet Oslo Doktorgrad         2,762,000       0   920,666   531115
187986  H10   Anne Indahl ALDER      Studies in Quality and Cost 31.7.2013 the Elderly
                               1.10.2008 of Care for Det medisinske fakultet, Iversen, Tor Professor
                                                           Universitetet i Oslo Doktorgrad        2,242,000       0   747,333   521100
188059  F10          KULVER
         Eystein Strømmen      tel: 7429 1.5.2008
                       Ibsen Between Cultures 31.10.2011 Det humanistiske fakultet, UniversitetetProfessor
                                                          Helland, Frode i Oslo Doktorgrad        1,139,000       0   379,666   143570
188096  F10          KULVER
         Eystein Strømmen      Patterns of 1.7.2008
                       tel: 7429 Cultural Valuation. Priorities and aesthetics in exhibitions orientalskein museums.
                                      28.2.2013 Institutt for kulturstudier og of identity språk, Universitetet i Oslo
                                                          Naguib, Saphinaz-Amal Professor
                                                                     Doktorgrad         816,334       0   272,111   143200
188134  E10          NORKLIMA Samf. Oppfølging/koordinering av EU-prosjekter for geofag, UniversitetetIvar Sigmund Angell Professor
         Catherine Krogstad             1.1.2008   31.12.2012 Institutt           Isaksen, i Oslo                  250,000       0   83,333   152200
189005  F10   Monica Enger        Kunst og    1.9.2008
                P-KVINN tel: 7379 utenrikspolitikk. Fyrstehuset Savoy og kunst som politikk Art and foreigni policy: The House of Savoy and 545,000
                                      10.11.2011 Det humanistiske fakultet, Universitetet Postdoktorstipendiat
                                                          Kolrud, Kristine Oslo Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                   art as politics   0   181,666   143300
189014  F10   Monica Enger P-KVINN tel: 7379 Gender and Critique: The Hermeneuticstverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
                       Canonicity, 1.10.2008 31.12.2012 Senter for of Feminism and Canon-Transformations
                                                          Økland, Jorunn Professor
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                  1,121,000       0   373,666   291200
189014  F10   Monica Enger P-KVINN tel: 7379 Gender and Critique: The Hermeneuticstverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
                       Canonicity, 1.10.2008 31.12.2012 Senter for of Feminism and Canon-Transformations
                                                          Økland, Jorunn Professor
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                    64,000       0   21,333   291200
189055  F10   Monica Enger P-KVINN tel: 7379
                       Kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo autobiographical digital genres 0
                               1.10.2008 30.9.2011 Senter digitale sjangere Prøitz, Lin Postdoktorstipendiat in
                                                           Gender, sexuality and intimacy
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                   613,000          204,333   291200
189055  F10   Monica Enger P-KVINN tel: 7379
                       Kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo autobiographical digital genres 0
                               1.10.2008 30.9.2011 Senter digitale sjangere Prøitz, Lin Postdoktorstipendiat in
                                                           Gender, sexuality and intimacy
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                    19,000           6,333   291200
189455  H10          NEVRONORtel: 7281national and international networks in aquaporin research: from inErlend ArnulfOslo imaging to gene analysis in patient cohorts
         Camilla Oftebro       Building    1.10.2008 31.7.2011 Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Seniorforsker
                                                          Nagelhus, vivo two-photon
                                                                     Postdoktorstipendiat    476,583       0   238,291   511012
189455  H10          NEVRONORtel: 7281national and international networks in aquaporin research: from inErlend ArnulfOslo imaging to gene analysis in patient cohorts
         Camilla Oftebro       Building    1.10.2008 31.7.2011 Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Seniorforsker
                                                          Nagelhus, vivo two-photon
                                                                     Postdoktorstipendiat    220,000       0   110,000   511012
189507  H10          NEVRONORtel: 7281
         Camilla Oftebro       Neurocognitive development - increasing the scientific and clinical utility of OsloProfessor
                               1.7.2009                        Fjell, Anders M.
                                      30.6.2012 Psykologisk institutt, Universitetet i MRI-based technology in children 486,000           0   162,000   170500
189861  H30          LATIN-AM tel: 7282Latin-America Network
         Karin Rosenberg       National    1.8.2008   31.12.2011 Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
                                                          Bull, Benedicte Seniorforsker          1,600,000       0   533,333   290100
190028  E40          MILJØ2015 TVERS:7412 1.1.2009
         Torhild Dokken Liseter    tel: Watershed EUTROphication managementinstitutt, UniversitetetRolf process modelling of Pressures, Impacts and Abatement actions.1,103,666
                                      31.8.2013 Kjemisk through systemVogt, i Oslo
                                                           oriented David Professor            3,311,000
                                                                     Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat 0          151200
190028  E40          MILJØ2015 TVERS:7412 1.1.2009
         Torhild Dokken Liseter    tel: Watershed EUTROphication managementinstitutt, UniversitetetRolf process modelling of Pressures, Impacts16,000
                                      31.8.2013 Kjemisk through systemVogt, i Oslo
                                                           oriented David Professor              and Abatement actions.
                                                                     Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat 0     5,333   151200
190053  F30          FORSKSKOLE National Graduate School in Educational Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
         Lillian Børresen    tel: 7192     1.10.2008 30.9.2016     Research (NATED)     Ludvigsen, Sten R. Professor          3,000,000       0  1,000,000   180600
190138  F10          FRIMUF
         Silje Hjørungnes              1.4.2009   1.4.2013
                       Village scale solar systems for development: Transfer of social and technological innovations between India and Kenya
                                             Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
                                                          O'Brien, Karen LindaDoktorgrad
                                                                      Professor        2,505,000       0   835,000   170700
190139  F10          FRIMUF
         Silje Hjørungnes              1.7.2009
                       Critical journalism in China:30.6.2013 social activists and new spaces of Elin
                                      Journalists, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
                                                          Sæther, representationPostdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                  1,041,000       0   347,000   170700
190140  F10          FRIMUF
         Silje Hjørungnes              1.1.2009
                       Cultivated V kotschyana and C tinctorium, can they replace wildUniversitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat the biodiversity?
                                      30.6.2012 Farmasøytisk institutt, ones in products againstProfessor
                                                          Paulsen, Berit Smestad gastric ulcer in Mali to 1,478,000
                                                                                  retain        0   492,666   152320
190159  F10          FRIMUF
         Silje Hjørungnes              1.4.2009
                       Socioeconomic Consequences of ClimateDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                      31.3.2013                Stordal,
                                             Change in Sub-equatorial Africa Frode Professor              2,339,000       0   779,666   152200
190307  E40   Marius Omland        Diversity   1.4.2009
                HAVKYST tel: 7269and dynamics of marine haptophytes institutt, Universitetet i Oslo
                                      31.12.2013 Biologisk                      Doktorgrad
                                                          Edvardsen, Bente Professor           1,965,000       0   655,000   152150
190311  H10   Lars Bergersen       Longitudinal MRI Studies of21.3.2013 Institutt Schizophrenia and Bipolar Disorder: Etiological Risk and Genetic Association.
                PSYKISK tel: 7075      1.1.2009    Brain Morphology in for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
                                                          Agartz, Ingrid Professor            1,885,000       0   628,333   531014
190329  H10          FOLKEHELSE tel: health effects of a diet 31.3.2013 Det medisinske fakultet, Blomhoff, RuneOslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
         Zuhal Skaar-Olsen      The 7368    1.4.2009   rich in plant-based foods and fish. Focus on Nordic foods
                                                           Universitetet i Professor           1,409,000       0   469,666   511310
190393  H10   Lars Bergersen     tel: 7075     1.3.2009
                RUSMIDDEL Addiction, Choice and Responsible Agency for filosofi, ide- og kunsthist.Olav Professor
                                      28.2.2012 Inst.             Gjelsvik, og klassisk, Universitetet i Oslo   1,496,000       0   498,666   143370
190403  H10   Lars Bergersen     tel: 7075     1.1.2009
                RUSMIDDEL DEVELOPMENT OF AN IMPROVED NALTREXONE DEPOT FORMULATION Sverre Arne Professor
                                      31.12.2012 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Sande,        Postdoktorstipendiat   1,698,000       0   566,000   152310
                                                                         38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 5/18 10/4/2011
NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet  Tittel     Fra     Til      Inst.           Prosj.leder      Stillinger         Budsjett  Forbruk     Til utb.   Sted
190411  H10         RUSMIDDEL Neurocognitive development in children Psykologisk institutt, Universitetet Kristine B.Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
         Lars Bergersen     tel: 7075     1.4.2009   31.12.2012 born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological-social interaction effects 671,666
                                                        Walhovd, i Oslo    Professor        2,015,000      0          170500
190420  H10         RUSMIDDEL Use7075 abuse of benzodiazepines in Norway andfor klinisk medisin, Universitetet i Oslo
         Lars Bergersen     tel: and     8.6.2009   8.6.2012                Aursnes, Ivar Professor
                                           Institutt determinants of drug dependency Doktorgrad           1,399,000      0    466,333   531815
190425  H10         RUSMIDDEL Women maintained on opioid drugs in pregnancy. Investigation of outcomes for mother and child. Evaluation of care and follow up. 0
         Lars Bergersen     tel: 7075     1.6.2009   7.9.2012                 Universitetet i Oslo Doktorgrad
                                           Det medisinske fakultet, Ravndal, Edle Forsker              1,698,000          566,000   531012
190629  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Advanced    1.7.2009
                     tel: 7365 Characterisation 31.10.2012 Kjemisk institutt, Universitetet iStianMaterials with CHA Topology
                                    of Local Coordination of T-atoms in Microporous Førsteamanuensis
                                                        Svelle, Oslo     Doktorgrad,Utenlandsstipend49,000
                                                                                 8         0    283,000   151710
190629  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Advanced
                     tel: 7365 Characterisation 31.10.2012 Kjemisk institutt, Universitetet iStianMaterials with CHA Topology
                              1.7.2009                       Svelle, Oslo     Doktorgrad,Utenlandsstipend50,000
                                    of Local Coordination of T-atoms in Microporous Førsteamanuensis                      0    16,666   151710
190652  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Design,    1.6.2009
                     tel: 7365synthesis and biological evaluation of selective antagonists for the various adenosine receptors
                                    30.6.2011 Kjemisk institutt, Universitetet i OsloLise-Lotte Professor
                                                        Gundersen,      Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                 371,000      0    185,500   151200
190652  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Design,    1.6.2009
                     tel: 7365synthesis and biological evaluation of selective antagonists for the various adenosine receptors
                                    30.6.2011 Kjemisk institutt, Universitetet i OsloLise-Lotte Professor
                                                        Gundersen,      Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                 35,000      0    17,500   151200
190748  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      SYNTHESIS
                     tel: 7365 OF1.5.2009
                              TWO POLYUNSATURATED Farmasøytisk institutt, Universitetet STARTING MATERIAL
                                    31.10.2011 NATURAL PRODUCTS USING EPA Trond VidarPostdoktorstipendiat
                                                        Hansen, AS i Oslo Førsteamanuensis        708,000      0    236,000   152320
190748  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      SYNTHESIS
                     tel: 7365 OF1.5.2009
                              TWO POLYUNSATURATED Farmasøytisk institutt, Universitetet STARTING MATERIAL
                                    31.10.2011 NATURAL PRODUCTS USING EPA Trond VidarPostdoktorstipendiat
                                                        Hansen, AS i Oslo Førsteamanuensis        35,000      0    11,666   152320
190813  F10   Monica Enger SAMF     The social   1.8.2009
                     tel: 7379 meaning of children. Reproductive choice,sosiologi og samfunnsgeografi,Lise Professor i Oslo
                                    31.7.2012 Institutt for gender and Ellingsæter, Anne Universitetet
                                                        social class     Doktorgrad        1,604,000      0    534,666   170700
190845  F10         HUM
         Eystein Strømmen     Hansteen and the Observatory: The NewDet humanistiske fakultet, UniversitetetForsker
                      tel: 7429 1.1.2009     30.6.2012   Place for the Science of Enebakk,NineteenthDoktorgrad,Forsker,Utenlandsstipend
                                                        Space in Vidar i Oslo Century Norway     1,923,000      0    641,000   143120
190857  F10         HUM
         Anne Klemetsen      Cognition
                      tel: 7396 and1.8.2009
                              Communication: New Foundations for ContextualismUniversitetet i Oslo
                                    1.8.2012   Det humanistiske fakultet,           Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                        Begby, Endre Postdoktorstipendiat        849,000      0    283,000   143370
190857  F10         HUM
         Anne Klemetsen      Cognition
                      tel: 7396 and1.8.2009
                              Communication: New Foundations for ContextualismUniversitetet i Oslo
                                    1.8.2012   Det humanistiske fakultet,           Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                        Begby, Endre Postdoktorstipendiat        160,000      0    53,333   143370
190890  E20         RENERGI
         Heidi Korpberget             1.1.2009
                      Hydrogen in solar-grade p-type silicon: dominant complexes and Monakhov, Edouard Forsker
                                    31.12.2011 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                                                        solar cell efficiency             1,747,000      0    582,333   151720
190901  E20         RENERGI
         Heidi Korpberget             1.7.2009
                      Kinetics of high-temperature oxide ion and proton conductors Haugsrud, Reidar Førsteamanuensis i Oslo
                                    30.6.2012 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet
                                                                   Doktorgrad        2,128,000      0    709,333   151710
190975  F10                 7399     1.1.2009
         Brit Carlsen HUM tel: Norwegian Dialect Syntax- NorDiaSyn: Grammatical variation - newnordiske studier, Universitetet i Oslo
                                    30.9.2013 Institutt for lingvistiske og isoglosses and new media Professor
                                                        Johannessen, Janne Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                   M. Bondi         3,325,000      0   1,108,333   143500
191006  F10         SAMF
         Anne Klemetsen      tel: 7396
                      Should States 1.1.2009
                              Ratify Human31.7.2012 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Professor
                                     Rights Conventions?          Føllesdal, Andreas Postdoktorstipendiat    2,060,000      0    686,666   120700
191080  E20         RENERGI
         Heidi Korpberget             1.1.2009
                      Solid-state photoelectrochemical productionmatematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                    31.12.2012 Det of hydrogen                  Doktorgrad,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                        Norby, Truls Eivind Professor         1,815,000      0    605,000   151230
191103  H10   Sara Ousdal KLINISK           1.1.2009
                      Nutrition, growth and cogntive developement among very preterm infants
                                    31.12.2013 Institutt for medisinske basalfag, Christian AndreOslo
                                                        Drevon, Universitetet i Professor       1,250,000      0    416,666   511313
191165  F20         FRITEK     tel: 7348 1.7.2009
         Bente Alvestad Johansen Context Switching Reconfigurable Hardware for Communication Systems Jim Professor
                                    30.6.2013 Institutt for informatikk, Tørresen,
                                                        Universitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                3,304,000      0   1,101,333   150500
191195  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Operator
                     tel: 7365 algebras1.1.2009   28.2.2013 Matematisk institutt, Universitetet i OsloFørsteamanuensis
                                                        Larsen, Nadia S.   Doktorgrad,Forsker,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                3,495,000      0   1,165,000   151300
191195  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Operator
                     tel: 7365 algebras1.1.2009   28.2.2013 Matematisk institutt, Universitetet i OsloFørsteamanuensis
                                                        Larsen, Nadia S.   Doktorgrad,Forsker,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                 366,000      0    122,000   151300
191204  F20         FRITEK     tel: 7348 1.3.2009
         Bente Alvestad Johansen Wave-current-body interaction 31.8.2013 Matematisk institutt, Universitetet iProfessor oktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                        Grue, John Oslo D               2,847,000      0    949,000   151300
191228  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes             1.1.2009
                      Local literacies and community spaces - Investigating transitions and transfers in the learning lives of Groruddalen
                                    31.7.2013 Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                        Erstad, Ola Professori Oslo          2,298,000      0    766,000   180100
191230  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes             1.1.2009   28.2.2012
                      Preventing Literacy Failure in Children atInstitutt for spesialpedagogikk,intervention onOslo
                                            Risk: Effects from a preschool Abrahamsen,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                        Melby Universitetet Monica
                                                                    i language and literacy  849,000      0    283,000   180300
191230  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes             1.1.2009   28.2.2012
                      Preventing Literacy Failure in Children atInstitutt for spesialpedagogikk,intervention onOslo
                                            Risk: Effects from a preschool Abrahamsen,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                        Melby Universitetet Monica
                                                                    i language and literacy  45,000      0    15,000   180300
191230  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes             1.1.2009   28.2.2012
                      Preventing Literacy Failure in Children atInstitutt for spesialpedagogikk,intervention onOslo
                                            Risk: Effects from a preschool Abrahamsen,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                        Melby Universitetet Monica
                                                                    i language and literacy  216,000      0    72,000   180300
191345  F10                 7399     1.2.2009
         Brit Carlsen HUM tel: Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift inog Kven Community Universitetet i Oslo
                                    31.8.2012 Institutt for lingvistiske Lane, Pia Marit Johanne
                                                        a nordiske studier, Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                 679,000      0    226,333   143500
191345  F10                 7399     1.2.2009
         Brit Carlsen HUM tel: Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift inog Kven Community Universitetet i Oslo
                                    31.8.2012 Institutt for lingvistiske Lane, Pia Marit Johanne
                                                        a nordiske studier, Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                 685,000      0    228,333   143500
191346  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Nitrogen
                     tel: 7365 in Oxides, NITROX30.9.2012 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
                              1.1.2009                                  Doktorgrad,Forsker,Utenlandsstipend
                                                        Haugsrud, Reidar Førsteamanuensis       1,698,000      0    566,000   151230
191346  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Nitrogen
                     tel: 7365 in Oxides, NITROX30.9.2012 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
                              1.1.2009                                  Doktorgrad,Forsker,Utenlandsstipend
                                                        Haugsrud, Reidar Førsteamanuensis        250,000      0    83,333   151230
191346  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Nitrogen
                     tel: 7365 in Oxides, NITROX30.9.2012 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
                              1.1.2009                                  Doktorgrad,Forsker,Utenlandsstipend
                                                        Haugsrud, Reidar Førsteamanuensis        144,000      0    48,000   151230
191390  H10   Anne Indahl TJENESTER More for less:1.1.2009
                              Why is Norway special? Issues in comparing og samfunn, DetHans Olav Forsker - Universitetet i 1,216,000
                                    31.12.2012 Institutt for helse healthMelberg, medisinske fakultet
                                                         costs and outcomes              Oslo         0    405,333   521100
191459  F20         FRIMED tel: 7075
         Lars Bergersen              1.1.2009
                      Neurogenetics of aging: impact of DNA repair on Alzheimer disease
                                    17.5.2012 Det medisinske fakultet, Tønjum, Tone iProfessor
                                                         Universitetet Oslo Doktorgrad         1,208,000      0    402,666   170500
191460  F20         FRIMED tel: 7075
         Lars Bergersen              1.7.2009
                      New analytic methods in epidemiology Det medisinske fakultet, Aalen, Odd O. iProfessor
                                    1.7.2013                 Universitetet Oslo Postdoktorstipendiat    1,149,000      0    383,000   511510
191517  F20         FRIMED tel: 7075
         Lars Bergersen              1.4.2009
                      The Comparative History of31.5.2012 Det medisinskeNorway 1945-1998 Christoph Professor
                                     Antimicrobial Resistance in fakultet, Gradmann, i Oslo Postdoktorstipendiat
                                                         Universitetet                 1,015,000      0    338,333   521400
191541  F20         FRITEK     tel: 7348 1.1.2009
         Bente Alvestad Johansen A Novel PET Detector with 3D Event Reconstruction and Universitetet i Oslo
                                    30.6.2012 Fysisk institutt, MRI CompatibilitySteinar Professor
                                                        Stapnes,       Doktorgrad,Forsker    2,212,000      0    737,333   150400
191546  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      The Ritland 1.7.2009
                     tel: 7365 impact crater - Appearance and mechanisms of formation Henning Professor
                                    28.2.2013 Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
                                                        Dypvik,                    1,698,000
                                                                   Doktorgrad,Postdoktorstipendiat        0    566,000   152200
191546  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      The Ritland 1.7.2009
                     tel: 7365 impact crater - Appearance and mechanisms of formation Henning Professor
                                    28.2.2013 Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
                                                        Dypvik,                     250,000
                                                                   Doktorgrad,Postdoktorstipendiat        0    83,333   152200
191575  F10         HUM
         Jane Hildebrand      Musical Expression in Transforming Cultures: A Comparative Study of Rudolf Kolisch'sPostdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                     tel: 7391    1.8.2009   31.7.2012 Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
                                                        Mattes, Arnulf Postdoktorstipendiat
                                                                    Performance Practice   849,000      0    283,000   143610
191575  F10         HUM
         Jane Hildebrand      Musical Expression in Transforming Cultures: A Comparative Study of Rudolf Kolisch'sPostdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                     tel: 7391    1.8.2009   31.7.2012 Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
                                                        Mattes, Arnulf Postdoktorstipendiat
                                                                    Performance Practice    20,000      0     6,666   143610
191575  F10         HUM
         Jane Hildebrand      Musical Expression in Transforming Cultures: A Comparative Study of Rudolf Kolisch'sPostdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                     tel: 7391    1.8.2009   31.7.2012 Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
                                                        Mattes, Arnulf Postdoktorstipendiat
                                                                    Performance Practice   144,000      0    48,000   143610
191627  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2009
                      Reconstruction of past ecosystems by barcoding DNA preserved in permafrostChristian Professor
                                    31.12.2012 Naturhistorisk museum, Brochmann, i Oslo Postdoktorstipendiat
                                                        Universitetet                 4,247,334      0   1,415,778   280800
191730  F20   Anne Misje FRIBIO            1.1.2009
                      The muscle excitation-transcription coupling
                                    13.12.2012 Institutt for molekylær biovitenskap,Kristian Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                        Gundersen, Universitetet i Oslo
                                                                   Professor        2,123,000      0    707,666   152000
191733  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2009
                      Molecular mechanisms of androgen action
                                    31.12.2012 Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
                                                        Saatcioglu, Fahri Professor
                                                                   Doktorgrad        1,849,000      0    616,333   152000
191744  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2009
                      Spatiotemporal Regulation 31.12.2012 Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo
                                    of cAMP Signalling in Health and Disease           Postdoktorstipendiat
                                                        Taskén, Kjetil Professor            1,754,000      0    584,666   290801
                                                                           38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 6/18 10/4/2011
NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet    Tittel    Fra      Til      Inst.           Prosj.leder      Stillinger         Budsjett  Forbruk     Til utb.   Sted
191749  F20          FRIBIO
         Camilla Oftebro        Characterization of plant associated AlkB-like demethylases
                       tel: 7281    1.7.2009   31.12.2013 Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
                                                          Falnes, Pål Øystein Professor
                                                                     Postdoktorstipendiat   2,298,000      0    766,000   152000
191781  F20          FRIBIO
         Camilla Oftebro        IS 7281    1.4.2009
                       tel: UBIQUITINATION REQUIRED FOR ENDOCYTOSIS OFklinisk medisin, Universitetet i Oslo Professor
                                      31.3.2012 Institutt for THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR?
                                                          Madshus, Inger Helene Postdoktorstipendiat   1,390,334      0    463,444   531813
191789  F20   Stine Bråthen FRIBIO            1.4.2009
                        Chromatin rearrangement during differentiation of mesenchymalCollas,cells in the context of nuclear envelope-linked diseases
                                      23.8.2012 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Postdoktorstipendiat
                                                           stem Philippe Professor            1,659,000      0    553,000   511211
191807  F50   Bente Gjelsnes       tel: 7365    1.10.2009 30.9.2013 Fysisk institutt, Universitetet
                ROMFORSK PLASMA PHENOMENA IN THE EARTHS NEAR SPACE ENVIRONMENT i Oslo Laszlo Doktorgrad
                                                          Pécseli, Hans     Professor         637,000      0    212,333   150400
191814  F50   Bente Gjelsnes       tel: 7365    1.7.2009
                ROMFORSK Solar Atmospheric Modelling    30.9.2011 Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo
                                                          Carlsson, Mats Professor
                                                                     Forsker          637,000      0    212,333   150300
191825  F20   Anne Misje FRIBIO       Maturation of1.1.2009
                                the electrophysiological and intracellular signaling Haug, Trude Marie gonadotropes during puberty
                                      31.12.2013 Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
                                                          systems in teleost Forsker
                                                                     Doktorgrad,Forsker    1,685,750      0    561,916   152000
191843  F10          HUM
         Mette Nygård Smith       tel: 7388 1.1.2009
                        Prehistoric human-animal practices: social life, land use and economic strategies on the farm and theiri reciprocal impact on natural systems 354,333
                                      31.12.2012 Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet Oslo
                                                          Oma, Kristin ArmstrongPostdoktorstipendiat   1,063,000      0          143110
191924  F20          FRIBIO
         Camilla Oftebro        Structure,  1.3.2009
                       tel: 7281 function and phylogenetics of Universitetetoxidase in Neisseria species Professor
                                      30.1.2013   cytochrome i Oslo     Koomey, Michael                 824,000      0    274,666   152000
191936  F20   Anne Misje FRIBIO              stress-induced myocardialInstitutt for klinisk medisin, Universitetet iProfessor
                        Cytokine- and1.1.2009    31.12.2012 hypertrophy         Christensen, Geir Oslo             2,096,000
                                                                     Forsker,Postdoktorstipendiat         0    698,666   531510
192007  F20   Anne Misje FRIBIO              15.4.2009 31.8.2012 Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
                        Mechanisms for state-dependent changes of thalamic processingHeggelund, Paul Professor  Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  1,798,000      0    599,333   511114
192198  F20   Bente GjelsnesFRINAT    tel: 7365
                        TopoScandiaDeep The Scandinavian Mountains: for geofag, Universitetet Valerie Professor
                               1.10.2008 31.3.2013 Institutt deep processes Maupin, i Oslo                     2,154,000
                                                                     Forsker,Postdoktorstipendiat         0    718,000   152200
192864  O10          MATPROG The ecology and economy of sheep production under climate change
         Liv Karin Sameien              1.4.2009   30.6.2012 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Mysterud, Atle Professor
                                                                     Postdoktorstipendiat   1,561,000      0    520,333   152190
193011  O70                    7165   1.6.2009
         Agnes Aune VERDIKT tel: CONTACT: Communicating OrganizationsInterMedia, Universitetet i Oslo Technologies
                                      31.10.2013 in Networks of Art and Culture
                                                          Ludvigsen, Sten R. Professor
                                                                     Doktorgrad        3,300,000      0   1,100,000   180400
193023  O70                    7165
         Agnes Aune VERDIKT tel: Global health 1.4.2009
                               e-infrastructures: integration and use of information
                                      31.12.2014 Institutt for informatikk, Braa, Jørn Førsteamanuensis
                                                          Universitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  1,800,000      0    600,000   150500
193055  F20          STAMCELLER Controlling oncogenic transformation of Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
         Camilla Oftebro      tel: 7281    1.7.2009   30.6.2012 mesenchymal stem cellsCollas, Philippe Professor
                                                           by targeted epigenetic intervention
                                                                     Postdoktorstipendiat   2,500,000      0    833,333   511211
193078  F20          STAMCELLER Isolation of retinal stem cells from the adult human eye
         Camilla Oftebro      tel: 7281    1.7.2009   31.12.2013 Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
                                                          Moe, Morten      Doktorgrad,Forsker    1,304,000      0    434,666   531212
193088  E30          PETROMAKS Functional microgels for enhanced oil recovery applications.
         Anita Johansen Tomic      tel: 7287 1.5.2009    30.4.2012 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Nyström, Bo      Doktorgrad         976,000      0    325,333   151200
193172  O70                    7165   1.9.2009
         Agnes Aune VERDIKT tel: Autonomy and Automation31.8.2013 Institutt for informatikk, Bratteteig, Tone Lise Førsteamanuensis
                                       in an Information Society for All                           2,205,000
                                                          Universitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat        0    735,000   150500
193215  E30          PETROMAKS Numerical and experimental investigation of matematisk-naturvitenskapelige ForskerDoktorgrad
         Anita Johansen Tomic      tel: 7287 1.1.2009    30.6.2012 Det free convective heat transport for subsea Universitetet i Oslo
                                                          Jensen, Atle fakultet, heat exchangers      788,000      0    262,666   151300
193298  E30   Anita Johansen Tomic
                PETROMAKS Stimulated Production: Steady and Non-Steady State Two-Phase Måløy, Knut fakultet, Universitetet i Oslo
                         tel: 7287 15.4.2009 15.4.2014 Det matematisk-naturvitenskapelige Jørgen Professor
                                                          Flow                      2,727,000
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat       0    909,000   150400
193337  H10   Sara Ousdal KREFT              of biomarkers and identification of therapeutic targets for prostate carcinogenesis
                        Development 1.3.2009    28.6.2012 Universitetet i Oslo     Saatcioglu, Fahri Professor
                                                                     Postdoktorstipendiat   1,517,000      0    505,666   152000
193587  E10          NORKLIMA Adapting to climate change30.6.2014 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Doktorgrad and risks. 1,396,000
         Catherine Krogstad             1.4.2009    through land use planning and nature management: Obligations, rights,
                                                          Bugge, Hans Christian Professor                  0    465,333   120400
193670  H30   Karin Rosenberg
                LATIN-AM tel: 7282 Transnationalization: the Economic, Environmentalmiljø,Political Strategies of the Central American Economic Groups 0
                        Confronting 1.10.2009 30.11.2012 Senter for utvikling og and Universitetet i Oslo
                                                          Bull, Benedicte Seniorforsker
                                                                     Doktorgrad,Gjesteforsker 849,000           283,000   290100
193670  H30   Karin Rosenberg
                LATIN-AM tel: 7282 Transnationalization: the Economic, Environmentalmiljø,Political Strategies of the Central American Economic Groups 0
                        Confronting 1.10.2009 30.11.2012 Senter for utvikling og and Universitetet i Oslo
                                                          Bull, Benedicte Seniorforsker
                                                                     Doktorgrad,Gjesteforsker 903,000           301,000   290100
193710  H30          LATIN-AM tel: effect of migration and30.6.2012 on landfor utvikling ogrural Guatemala andi Mexico: is there a forest transition?
         Karin Rosenberg        The 7282   1.7.2009    remittances Senter use change in miljø, Universitetet Professor
                                                          Stølen, Kristi Anne Oslo
                                                                     Postdoktorstipendiat    849,000      0    283,000   290100
193710  H30          LATIN-AM tel: effect of migration and30.6.2012 on landfor utvikling ogrural Guatemala andi Mexico: is there a forest transition?
         Karin Rosenberg        The 7282   1.7.2009    remittances Senter use change in miljø, Universitetet Professor
                                                          Stølen, Kristi Anne Oslo
                                                                     Postdoktorstipendiat    669,000      0    223,000   290100
194342  H20          VAM
         Kari Agnete Strand      Exclusion   inclusion
                        tel: 7378and 1.9.2009 in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality andProfessor
                                      30.6.2013 Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo place.
                                                          Eriksen, Thomas Hylland
                                                                     Doktorgrad,Forsker,Postdoktorstipendiat,Studentstipendiat
                                                                                  3,073,334      0   1,024,444   170900
194442  F10          KULVER
         Eystein Strømmen       Time 7429 1.1.2010
                        tel: and Aesthetic Value in Early Modern Literary Culture
                                      31.12.2012 Institutt for litt., omr.stud og europeiske språk, Universitetet i Oslo
                                                          Skouen, Tina Postdoktorstipendiat
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                   850,000      0    283,333   143421
194442  F10          KULVER
         Eystein Strømmen       Time 7429 1.1.2010
                        tel: and Aesthetic Value in Early Modern Literary Culture
                                      31.12.2012 Institutt for litt., omr.stud og europeiske språk, Universitetet i Oslo
                                                          Skouen, Tina Postdoktorstipendiat
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                    25,000     0     8,333   143421
195009  F30   Anne KlemetsenGENINST tel: 7396
                        Omorganisering av kraftmarkedet
                               20.3.2009 20.3.2012 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Hammer, Ulf Professor             1,560,000      0    520,000   120400
195135  F10          ISPSAM
         Jane Hildebrand        Econometric aspects of the31.7.2013 Økonomisk institutt, UniversitetetRagnar Professor
                       tel: 7391    1.8.2010   credit crisis              Nymoen, i Oslo    Doktorgrad         849,000      0    283,000   170600
195285  F20   Stine Bråthen                1.9.2009
                ISPBIOMED Cancer and antimicrobial photodynamic Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                      14.7.2013 therapy: Development of nanostructured drug formulations
                                                          Tønnesen, Hanne Hjorth Professor        1,700,000      0    566,666   152310
195335  F50          FORINFRA tel:Digitization and Dissemination of the Archaeological Museum Archives of the University Museums in Norway (DDAMA). Skisse nr. 319
         Lillian Børresen         7192   15.11.2009 31.1.2011 Kulturhistorisk museum,Mikkelsen, Egil Oslo
                                                           Universitetet i Universitetsdirektør      583,334  583,333        1  274000
195353  F50          ESRF        tel: 7348 1.9.2009
         Bente Alvestad Johansen Microbial recognition investigated by membraneinstitutt,crystallography Oslo Professor
                                      30.11.2012 Kjemisk protein Universitetet i Ute
                                                          Krengel,       Postdoktorstipendiat   1,174,000      0    391,333   151200
195424  F10   Anne Klemetsen        Mangfold
                P-SAMISK tel: 7396 og variasjoner i Sør-Norges fangstmarker
                               15.2.2010 14.2.2013 Kulturhistorisk museum,Solli, Brit Professor Doktorgrad
                                                           Universitetet i Oslo              849,000      0    283,000   271000
195472  F20   Stine Bråthen ISPBIOMED Individualized1.7.2009
                                Drug Therapy -- Treatment selection and dose optimization based Professor
                                      31.12.2014 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Åsberg, Anders on individual patient characteristics
                                                                                  1,800,000      0    600,000   152330
195484  F20   Stine Bråthen                1.1.2010
                ISPBIOMED Safety Pharmacology: Chicken and zebrafish as models to assess changes in brain development and function 2,000,000
                                      31.12.2012 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,Professor
                                                          Paulsen, Ragnhild E. Universitetet i Oslo             0    666,666   152330
195608  F10          ISPHUM
         Bjørg Eva Bergenhus      tel: 7384 1.1.2010
                        Historievitenskapens grenser31.12.2012 Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Myhre, Jan Eivind Professor           585,000      0    195,000   143120
195641  F10          ISPHUM
         Bjørg Eva Bergenhus      tel: 7384 1.1.2010
                        Nettverk for nyere internasjonal historie Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Professor
                                      31.12.2012               Waage, Hilde Henriksen             1,210,000      0    403,333   143120
195648  F10          ISPHUM
         Bjørg Eva Bergenhus      tel: 7384 1.1.2010
                        Transformasjoner/Innovasjoner: Å gripe Senter for teknologi, innovasjoninn natur Universitetet i Oslo
                                      31.12.2012 endring, å lese tekster, åAsdal, Kristin Forsker
                                                           skrive og kultur,                632,000      0    210,666   170100
195911  F20   Bente GjelsnesFRINAT     Mantle forcing of Earth surface evolution in EuropePhysics of Geological Processes, Universitetet i Oslo
                       tel: 7365    1.6.2009   31.5.2013 Centre for and the Mediterranean: From PastProfessor
                                                          Torsvik, Trond HelgePostdoktorstipendiat
                                                                      to Present        849,000      0    283,000   152500
195911  F20   Bente GjelsnesFRINAT     Mantle forcing of Earth surface evolution in EuropePhysics of Geological Processes, Universitetet i Oslo
                       tel: 7365    1.6.2009   31.5.2013 Centre for and the Mediterranean: From PastProfessor
                                                          Torsvik, Trond HelgePostdoktorstipendiat
                                                                      to Present         50,000     0     16,666   152500
196122  H10                         1.5.2010
         Anne Misje MILPAAHEL Neurodevelopmental toxicity caused by environmental exposure Paulsen, Ragnhild E.Postdoktorstipendiat
                                      15.8.2013 Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Bisphenol A
                                                          to phthalates and Professor          1,000,000      0    333,333   152330
196224  E40   Randi Isaksen       tel: 7291     1.7.2010
                MILJØ2015 SAMFUNN: Sustainable Companies - how to make companies contribute Beate Førsteamanuensisof climate change
                                      31.12.2012 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo to mitigation
                                                          Sjåfjell, effectively Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                  2,823,000      0    941,000   120200
196336  E40               tel: 7288      1.3.2010
         Elin Vikane MILJØ2015 VANN: Biodiversity, community saturation and ecosystem function in lakes Tom Førsteamanuensis
                                      28.2.2013 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                          Andersen,       Postdoktorstipendiat   2,396,000      0    798,666   152130
196386  H10          GLOBHELS Molecular control of T cell memory
         Eli Margrethe Walseth            1.4.2010   31.12.2013 Det medisinske fakultet, Spurkland, Anne Professor
                                                           Universitetet i Oslo             1,815,000      0    605,000   511016
                                                                           38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 7/18 10/4/2011
NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet    Tittel     Fra      Til      Inst.          Prosj.leder      Stillinger         Budsjett   Forbruk    Til utb.   Sted
196397  H10         GLOBHELS Studies of humoral and cell-mediated protective immune markers during Mycobacterium tuberculosis infection 1,235,000 population0
         Eli Margrethe Walseth            1.1.2010   30.6.2013 Det medisinske fakultet, Bjune, Gunnari Aksel Professor
                                                          Universitetet Oslo               in human           411,666   521400
196400  H10         GLOBHELS To what extent do user fees affect Hepatitis B vaccine coverage rates in China? i Reidar Professor
         Eli Margrethe Walseth            1.1.2010   31.12.2012 Det medisinske fakultet, Wangen, Knut Oslo
                                                          Universitetet                 1,366,000      0    455,333   521100
196402  H10         GLOBHELS Vaccibodies for SIV: a step towards an HIV vaccine for humans. Øynebråten, Inger Postdoktor
         Eli Margrethe Walseth            1.6.2010   31.5.2013 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo                 850,000      0    283,333   531812
196402  H10         GLOBHELS Vaccibodies for SIV: a step towards an HIV vaccine for humans. Øynebråten, Inger Postdoktor
         Eli Margrethe Walseth            1.6.2010   31.5.2013 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo                 211,000      0    70,333   531812
196403  H10         GLOBHELS Vaccine development in Orientia tsutsugamushi infection
         Eli Margrethe Walseth            1.11.2010 31.10.2013 Universitetet i Oslo      Aukrust, Pål Overlege               850,000      0    283,333   531614
196403  H10         GLOBHELS Vaccine development in Orientia tsutsugamushi infection
         Eli Margrethe Walseth            1.11.2010 31.10.2013 Universitetet i Oslo      Aukrust, Pål Overlege               400,000      0    133,333   531614
196420  E40              tel: 7288
         Elin Vikane MILJØ2015 VANN: Genetic and environmental factors influencing pathogenicity in the interaction between Gyrodactylus salaris and its salmonid0
                               1.10.2010 30.9.2014 Naturhistorisk museum, Harris, Philip Professor
                                                          Universitetet i Oslo Doktorgrad         1,125,000       hosts 375,000   280800
196468  F20   Stine BråthenFRIBIO     Genome size, 1.6.2010and growth searching for the causal Universitetet iDag O. Professor
                               cell size   31.5.2013 Biologisk institutt, links Hessen, Oslo                   3,951,500      0   1,317,166   152190
196608  H10         RUSMIDDEL Cannabis: Subculture, economy and social marginality
         Lars Bergersen      tel: 7075     15.3.2010 31.7.2014 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Pedersen, Willy Professor
                                                                     Doktorgrad        1,445,000      0    481,666   170700
196618  H10         RUSMIDDEL Drug- and reward-induced hedonic processing in humans
         Lars Bergersen      tel: 7075     1.7.2010   30.6.2013 Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                          Leknes, Siri Postdoktorstipendiat        1,190,000      0    396,666   170500
196639  F20   Stine BråthenFRIBIO     Tracking signatures of adaptive diversification during postglacial colonization:fakultet, Universitetet i Oslo
                               15.4.2010 14.4.2014 Det matematisk-naturvitenskapelige the build-up of genomic isolation 2,594,667
                                                          Vøllestad, Leif Asbjørn Professor                  0
                                                                                  in threespine stickleback  864,889   152190
196685  E40         HAVKYST
         Torhild Dokken Liseter    tel: 7412 1.4.2010
                        Spatiotemporal variability in mortality and growthinstitutt, Universitetet i Oslo Ø. Forsker ecosystem
                                      31.7.2013 Biologisk of fish larvae in the Lofoten-Barents Sea
                                                          Hjermann, Dag                  2,981,000      0    993,666   152190
196742  F10         HUM
         Jane Hildebrand       Popular Music1.7.2010
                       tel: 7391     and Gender in a Transcultural Contextmusikkvitenskap, Universitetet i Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                      30.6.2014 Institutt for                   Oslo
                                                          Hawkins, Edgar Stanley Professor        2,406,000      0    802,000   143610
196745  F20   Stine BråthenFRIBIO             1.10.2010
                        Traffic through and around 30.9.2013 apparatus in epithelia -determine the apical and basolateral surface glycoproteomes
                                      the Golgi               Prydz, Kristian Professor
                                             Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo    1,205,000      0    401,666   152000
196772  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes              1.3.2010
                        Attentive glimpse as retrieval associate: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                      28.2.2013               shape property-shape cue and recognition
                                                                     Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend 283,333
                                                                                   850,000
                                              Components of objects' Graven, Torø Teigum Postdoktorstipendiat proficiency         0          180300
196772  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes              1.3.2010   28.2.2013
                        Attentive glimpse as retrieval associate: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                              Components of objects' Graven, Torø Teigum Postdoktorstipendiat proficiency
                                                          shape property-shape cue and recognition
                                                                     Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                    17,000      0     5,666   180300
196772  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes              1.3.2010   28.2.2013
                        Attentive glimpse as retrieval associate: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                              Components of objects' Graven, Torø Teigum Postdoktorstipendiat proficiency
                                                          shape property-shape cue and recognition
                                                                     Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                    46,000      0    15,333   180300
196776  F20   Anne Indahl FRIMED             1.7.2010   1.7.2013
                        From clinical to molecular characterization of multiple sclerosis Harbo, Hanne-C. Flinstad Seniorforsker Ullevål universitetssykehus
                                             Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Fakultetsdivisjon
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  2,600,000      0    866,666   531217
196792  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes              1.1.2010
                        Multiple-Documents Literacy: Understanding, Assessing, and Improving Students' Learning from Conflicting Information Sources
                                      31.12.2013 Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Bråten, Ivar ProfessorPostdoktorstipendiat    850,000      0    283,333   180100
196792  F10         SAMF
         Silje Hjørungnes              1.1.2010
                        Multiple-Documents Literacy: Understanding, Assessing, and Improving Students' Learning from Conflicting Information Sources
                                      31.12.2013 Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                          Bråten, Ivar ProfessorPostdoktorstipendiat   1,150,667      0    383,555   180100
196815  F10         HUM
         Mette Nygård Smith      tel: 7388 1.8.2010
                        Naturkatastrofenes kulturhistorie: natursyn, mediering og subjektforståelse Kyrre Postdoktor
                                      31.7.2014 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
                                                          Kverndokk,      Postdoktorstipendiat    769,000      0    256,333   143200
196827  F10         HUM
         Mette Nygård Smith      tel: 7388 1.1.2010
                        Thanatos: dead bodies - live data. A study of funerary data from the Hellenistic-Roman-Byzantine town Oslo
                                      31.12.2013 Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Hierapolis in Phrygia, Turkey 0
                                                          Brandt, Johann Rasmus Professor
                                                                     Postdoktorstipendiat   3,095,334         1,031,778   143110
196926  F10                  7399     1.4.2010
         Brit Carlsen HUM tel: Information Structure and Word Order Change infor litt., omr.stud og europeiske språk, Universitetet i Oslo
                                      10.5.2014 Institutt Germanic and Romance Languages Doktorgrad,Forsker,Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                          Bech, Kristin                  3,253,000      0   1,084,333   143420
196931  F20         FRIMED tel: 7075
         Lars Bergersen        Investigating social inequalities & determinants of weight development in youth: Applying longitudinal, environmental and experimental data636,000
                               1.1.2010                       Universitetet i Oslo
                                      31.12.2013 Det medisinske fakultet, Lien, Nanna ForskerDoktorgrad,Forsker       1,908,000      0          511315
196999  F20         FRIMED tel: 7075
         Lars Bergersen               1.4.2010
                        The association between dietary intake and biomarkers for nutrients and disease
                                      31.3.2013 Det medisinske fakultet, Ursin, Giske Direktør oktorgrad
                                                          Universitetet i Oslo D             1,358,000      0    452,666   511312
197054  F20         FRIBIO
         Camilla Oftebro       Nuclear
                      tel: 7281autophagy Functions in neuroprotection and tumor suppression Anne Forsker
                               1.4.2010   31.8.2013 Universitetet i Oslo     Simonsen,                    2,100,000      0    700,000   511212
197080  F10         SAMF
         Eystein Strømmen       Reframing
                        tel: 7429 the1.2.2010 Norwegian Muslims and vernacular practices of the secularPostdoktorstipendiat
                                secular:                      Bangstad, Sindre Postdoktorstipendiat
                                      31.3.2013 Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo              850,000      0    283,333   170900
197085  F20   Stine BråthenFRIBIO             1.3.2010
                        MOLECUALR CHARACTERISATION OF T CELL RECEPTORS IN COELIAC DISEASE M. Professor
                                      28.2.2013 Det medisinske fakultet, Sollid, Ludvig i Oslo
                                                          Universitetet                 1,300,000      0    433,333   531812
197121  F20         FRIBIO
         Camilla Oftebro      tel: 7281
                        cAMP-mediated regulation 31.10.2013 Institutt fordeath in normal and malignant cells i Oslo
                               1.11.2010                      Blomhoff, Heidi Kiil Professor
                                      of proliferation and cell medisinske basalfag, Universitetet              1,250,000      0    416,666   511210
197164  F20   Anne Misje FRIBIO              volume
                        Cardiac stroke1.1.2010 and its contribution to thefor medisinske basalfag,of mechanical i Oslo
                                      31.12.2012 Institutt circulation: InteractionMaja Postdoktor nervous factors affecting the heart
                                                          Elstad, Universitetet and
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                   850,000      0    283,333   511111
197195  F20   Anne Misje FRIBIO              1.1.2010
                        Can Cysteine Metabolism Provide a Target to Treat Obesity?
                                      31.12.2013 Institutt for medisinske basalfag, Helga Professor
                                                          Refsum, Universitetet i Oslo
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  2,946,000      0    982,000   511311
197203  F20   Anne Misje FRIBIO              1.1.2010
                        The pathogenic role of chemokines in atherogenesis klinisk medisin, Universitetet iProfessor
                                      30.3.2014 Institutt for and plaque destabilization
                                                          Halvorsen, Bente Oslo Forsker           850,000      0    283,333   531614
197203  F20   Anne Misje FRIBIO              1.1.2010
                        The pathogenic role of chemokines in atherogenesis klinisk medisin, Universitetet iProfessor
                                      30.3.2014 Institutt for and plaque destabilization
                                                          Halvorsen, Bente Oslo Forsker           550,000      0    183,333   531614
197261  F20   Stine BråthenFRIBIO             1.4.2010
                        Functional in vivo analysis of Protein Kinase Cs and related kinases UniversitetetGruppeleder
                                      30.6.2013 Bioteknologisenteret i Oslo, Leitges, Michael i Oslo             2,450,000      0    816,666   290809
197301  F20   Stine BråthenFRIBIO             1.7.2010
                        Characterization of the role30.6.2013 GTPase Rab7b in intracellular traffic. Universitetet i Oslo
                                       of the small Institutt for molekylær biovitenskap, AM Postdoktorstipendiat
                                                          Progida, Cinzia                 1,126,000      0    375,333   152000
197337  F10                  7399     15.8.2010 in Norwegian children aged 14-25 months
         Brit Carlsen HUM tel: Phonological development 14.8.2013 Institutt for lingvistiske og nordiskeNina Gram
                                                          Garmann, studier, Universitetet i Oslo
                                                                     Postdoktorstipendiat    850,000      0    283,333   143500
197337  F10                  7399     15.8.2010 in Norwegian children aged 14-25 months
         Brit Carlsen HUM tel: Phonological development 14.8.2013 Institutt for lingvistiske og nordiskeNina Gram
                                                          Garmann, studier, Universitetet i Oslo
                                                                     Postdoktorstipendiat     99,000      0    33,000   143500
197446  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes        Molecules 1.7.2010
                      tel: 7365 in magnetic fields   30.6.2013 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
                                                          Helgaker, Trygve UlfForsker,Postdoktorstipendiat
                                                                     Professor        1,700,000      0    566,666   151240
197595  F20         FRIENERGI tel: 7365
         Bente Gjelsnes               1.1.2010
                        Point defects and diffusion 31.7.2012 Fysiskoxides for Universitetet i Oslo Postdoktorstipendiat
                                      in semiconducting institutt, renewable energy
                                                          Vines, Lasse                   850,000
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend     0    283,333   150400
197595  F20         FRIENERGI tel: 7365
         Bente Gjelsnes               1.1.2010
                        Point defects and diffusion 31.7.2012 Fysiskoxides for Universitetet i Oslo Postdoktorstipendiat
                                      in semiconducting institutt, renewable energy
                                                          Vines, Lasse                   150,000
                                                                     Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend     0    50,000   150400
197602  F10         HUM
         Jane Hildebrand      tel: 7391
                        Døden i tidlig protestantiske tradisjon Det teologiske fakultet, UniversitetetTarald Professor
                               1.4.2010   10.10.2013               Rasmussen, i Oslo Postdoktorstipendiat     1,711,000      0    570,333   110020
197624  F50         ROMFORSK BepiColombo:1.1.2010 Mercury Electric Field In-Situ TOol
         Bente Gjelsnes      tel: 7365      Mefisto:   31.12.2011 Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Idar Professor
                                                          Moen, Jøran                    200,000      0    66,666   150400
197644  F10         HUM
         Jane Hildebrand      tel: 7391 Group Identity Formation: Simulations of Involvement with Characters during an Oral Performance of 850,000
                        Fiction and 1.1.2010                        Hartvigsen, Kirsten Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                      31.12.2013 Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Marie Postdoktorstipendiat Joseph and Aseneth   0    283,333   110020
197644  F10         HUM
         Jane Hildebrand      tel: 7391 Group Identity Formation: Simulations of Involvement with Characters during an Oral Performance of Joseph and Aseneth
                        Fiction and 1.1.2010                        Hartvigsen, Kirsten Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                      31.12.2013 Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Marie Postdoktorstipendiat 77,000         0    25,666   110020
197685  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      tel: 7365
                        Novel carbenoid chemistry 31.1.2014 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis
                               1.7.2010                       Hansen, Tore     Doktorgrad         608,500      0    202,833   151200
197685  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      tel: 7365
                        Novel carbenoid chemistry 31.1.2014 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis
                               1.7.2010                       Hansen, Tore     Doktorgrad          75,000      0    25,000   151200
                                                                         38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 8/18 10/4/2011
NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet  Tittel     Fra      Til      Inst.           Prosj.leder      Stillinger         Budsjett  Forbruk  Til utb.   Sted
197696  F10         HUM
         Eystein Strømmen     Norrøne fiendebilder.
                      tel: 7429 1.7.2010Europeiske eller regionale?for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
                                     30.9.2013 Institutt            Bandlien, Bjørn    Postdoktorstipendiat    928,000     0  309,333   143120
197697  F10         HUM
         Eystein Strømmen     Mangfoldige 1.1.2010
                      tel: 7429 offentligheter 30.9.2013 Institutt for arkeologi, konserveringDanmark-Norge 1720-1814 Oslo
                                     - Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i og historie,Postdoktorstipendiat 2,805,000
                                                          Ringvej, Mona Renate Universitetet i
                                                                     Postdoktorstipendiat             0  935,000   143120
197699  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Quantum
                     tel: 7365 modelling studies31.8.2012 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                              1.7.2010                         Swang,
                                      of local coordination of T-atoms in zeolites Ole Forsker Postdoktorstipendiat       850,000     0  283,333   151710
197699  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Quantum
                     tel: 7365 modelling studies31.8.2012 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Oslo
                              1.7.2010                         Swang,
                                      of local coordination of T-atoms in zeolites Ole Forsker Postdoktorstipendiat        80,000     0  26,666   151710
197704  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      SYNTHESIS, 1.7.2010
                     tel: 7365 MOLECULAR MODELLING AND BIOLOGICAL EVALUATION OF PROTECTIN D1 AND ANALOGS
                                     30.9.2013 Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Doktorgrad
                                                          Hansen, Trond Vidar Førsteamanuensis       850,000     0  283,333   152320
197704  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      SYNTHESIS, 1.7.2010
                     tel: 7365 MOLECULAR MODELLING AND BIOLOGICAL EVALUATION OF PROTECTIN D1 AND ANALOGS
                                     30.9.2013 Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Doktorgrad
                                                          Hansen, Trond Vidar Førsteamanuensis        75,000     0  25,000   152320
197812  H20         U2020
         Cathrine Skjolden     Budding Science and Literacy A longitudinal study of using inquiry-based science and Doktorgrad,Forsker
                     tel: 7206    1.1.2010    31.12.2012 Universitetet i Oslo                 literacy in comprehensive 2,000,000
                                                          Ødegaard, Marianne Førsteamanuensis       schooling     0  666,666   152700
197823  F20   Stine BråthenFRIBIO    Phytoplankton size: Climatic adaptation and long-term evolution Henderiks, Jorijntje Førsteamanuensis
                              1.6.2010    31.12.2013 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo                   1,217,000     0  405,666   152190
197934  E20         RENERGI
         Heidi Korpberget     N-INNER High 1.8.2010 nano porous tubular zeolite membranes forog nanoteknologi, Universitetet imethanol at demanding conditions
                              permeance 31.7.2013 Senter for materialvitenskap efficient separation of CO2 and Oslo
                                                          Lillerud, Karl Petter Professor
                                                                     Doktorgrad         995,000     0  331,666   151710
199453  H10         NEVRONORtel: vivo two-photon imaging30.4.2013 Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
         Camilla Oftebro      In 7281    1.5.2010    of glial dysfunction in stroke      Nagelhus, Erlend Arnulf Seniorforsker       850,000     0  283,333   511012
199472  H10         NEVRONORtel: 7281 dopamine and 31.12.2012 Institutt for klinisk medisin,neuroimaging iapproach.
         Camilla Oftebro      Motivation, 1.4.2010     schizophrenia: A multi-modal functional Universitetet Oslo
                                                          Jensen, Jimmy Seniorforsker            425,000     0  141,666   531011
199473  H30         NORGLOBAL Human rights 1.7.2010 dimensions of Det juridiske fakultet, Universitetet inorms and institutions
         Karin Rosenberg     tel: 7282    and gender 31.12.2013 water governance in Africa: Actors, Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                          Hellum, Anne Professor             1,627,000     0  542,333   120500
199475  H30         NORGLOBAL Implications of high fertility28.2.2013 Økonomisk -institutt, Universitetet i Osloon DHS data
         Karin Rosenberg     tel: 7282    1.1.2010    in developing countries a multilevelKravdal, Øystein Professor
                                                           analysis based                  675,000     0  225,000   170600
199537  H10         NEVRONORtel: 7281
         Camilla Oftebro      What happens in the cerebral cortex through the life-span? Intra-cortical myelination, genes and cognition in development, aging and disease283,333
                              1.7.2010                         Fjell, Anders M.
                                     30.6.2013 Psykologisk institutt, Universitetet i OsloProfessor               850,000     0        170500
199686  F10         UNI-MUSEER Forskningssatsning i arkeologi ved universitetsmuseene museum,Glørstad, Håkon Førsteamanuensis
         Jane Hildebrand     tel: 7391    1.10.2009 31.12.2012 Kulturhistorisk           Universitetet i Oslo               946,000     0  315,333   270001
199730  H30         NORGLOBAL West African Reproductive 30.6.2013 An in depth helse og samfunn, Det medisinske fakultet - Universitetet i 1,460,000
         Karin Rosenberg     tel: 7282    1.1.2010    Health Costs Institutt for study into associations between Doktorgrad,Gjesteforsker,Postdoktorstipendiat,Studentstipendiat
                                                          Sundby, Johanne Professor and access to emergency pregnancy health care486,666
                                                                     poverty          Oslo        0        521400
199796  E40         HAVBRUKStel:The salmon in1.1.2010 world: Aerobic scope of Atlantic salmon at different temperatures i Oslo
         Ellen Gjøsteen        7095    a warmer 14.4.2013 Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet
                                                          Nilsson, Göran Erik Professor
                                                                     Postdoktorstipendiat   1,100,000     0  366,666   152000
199806  E40         HAVBRUKStel:Translating the cod genome for aquaculture
         Ellen Gjøsteen        7095    1.3.2010    31.7.2013 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Sigurd Professor
                                                          Jakobsen, Kjetill   Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  2,010,000     0  670,000   152190
200022  E20         RENERGI
         Heidi Korpberget             1.4.2010
                      Thermoelectric oxides for high-temperature conversion of solar and waste heat to electrical energy i Oslo
                                     31.3.2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet
                                                          Norby, Truls Eivind Professor          2,342,000     0  780,666   151710
200042  O99   Morten Staude      tel: 7492
                FINANSMARKEEA-ESEM Oslo 2011 (konferansestøtte) Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Mørch von der Instituttleder 170,000
                              1.1.2010    31.12.2011                Fehr, Nils-Henrik                         0  56,666   170600
200044  E20         CLIMIT
         Anne Kristin Kleiven           1.7.2010
                      Permanent CO2 storage by 1.1.2014
                                     in situ injection in ultramafic Universitetet i Oslo
                                             Fysisk institutt, rocks Malthe-Sørenssen, Anders              1,455,000     0  485,000   152500
200475  E30         PETROMAKS Barents Sea Rock Properties
         Anita Johansen Tomic    tel: 7287 1.1.2010     31.12.2013 Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
                                                          Jahren, Jens Sigurd Førsteamanuensis
                                                                     Doktorgrad        2,450,000     0  816,666   152200
201089  F10         KULVER
         Eystein Strømmen     aluminia -   1.8.2009
                      tel: 7429design som estetisk praksis ogInst. for filosofi, ide- og kunsthist. og klassisk, Universitetet i Oslo
                                     31.7.2011                 Fallan, Kjetil Førsteamanuensis
                                             kulturell verdsetting i aluminiumsindustrien Forsker            154,000     0  77,000   143300
201332  O70                 7214
         Hilde Albech VERDIKT tel: Mixed Reality 1.10.2010 across Contexts of Learning
                              Interactions 31.12.2014 InterMedia, Universitetet i Oslo Ingeborg Forsker
                                                          Krange,                     3,800,000
                                                                     Doktorgrad,Forsker,Postdoktorstipendiat   0 1,266,666   180400
201403  O70                 7214    1.9.2010    31.8.2014
         Hilde Albech VERDIKT tel: WeSearch: Language Technology for the Institutt for informatikk, Oepen, Stephan Professor
                                             Web            Universitetet i Oslo Doktorgrad         2,121,000     0  707,000   150500
201406  O70                 7214    1.7.2010
         Hilde Albech VERDIKT tel: Tidal News: a Middleware Platform for Adaptive and informatikk, Vitenberg, Roman Førsteamanuensis Systems3,170,000
                                     30.6.2014 Institutt for Dependable Universitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                           Data Dissemination in the Internet of               0 1,056,666   150500
201417  O70                 7214    1.11.2010
         Hilde Albech VERDIKT tel: Governance of the Domain 31.10.2013 Institutt for privatrett, Universitetet i Andrew Førsteamanuensis
                                     Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges
                                                          Bygrave, Lee Oslo Postdoktorstipendiat,Studentstipendiat
                                                                                  1,921,000     0  640,333   120200
201430  O70                 7214    1.8.2010
         Hilde Albech VERDIKT tel: MobiHealth: Developing Health Service Networksfor informatikk, Braa, Kristin Professor
                                     31.12.2014 Institutt through MobileUniversitetetLow Resource Settings
                                                           Solutions in i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  3,204,000     0 1,068,000   150500
201593  F20         STAMCELLER ziPS7281 for Biomedicine: zebrafish induced pluripotent stem cells for disease modelingi Oslo
         Camilla Oftebro    tel: cells    31.12.2010 31.12.2013 Institutt for medisinske basalfag, Universitetet
                                                          Collas, Philippe Professor           2,000,000     0  666,666   511211
201596  F20         STAMCELLER Stem cells for 1.7.2010
         Camilla Oftebro    tel: 7281     tissue engineering of boneDet odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Professor
                                     30.6.2014                 Lyngstadaas, Ståle Petter            1,000,000     0  333,333   161700
201601  F20         STAMCELLER Production of 1.10.2010 the30.9.2013human serotonergic neurons in health and Professor
         Camilla Oftebro    tel: 7281     hESCs for    study of                 Glover, Joel C. disease
                                             Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo          1,000,000     0  333,333   511112
201896  F10         YFF
         Anne Klemetsen      Responding 1.1.2010
                      tel: 7396 to Global Poverty: On what the affluent ought fakultet, Universitetet i Oslo permitted to do
                                     31.12.2013 Det humanistiske to do and what the poor are
                                                          Øverland, Gerhard Forsker            1,141,000     0  380,333   143300
202148  F10   Monica Enger       Demokrati, 1.1.2010
                P-KVINN tel: 7379 religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (se også 163703) Professor
                                     19.6.2011 Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
                                                          Hellum, Anne     Doktorgrad          25,000     0  12,500   120500
202365  H20         SKATT
         Bjørg Eva Bergenhus    Tax avoidance1.5.2010
                       tel: 7384 and ownership structure: Det medisinskeNorway Alstadsæter, Annette Forsker
                                     30.6.2011 Evidence from fakultet, Universitetet i Oslo                   300,000     0  150,000   521100
202479  H20         VAM
         Kari Agnete Strand    Measuring 1.1.2011
                      tel: 7378 and Explaining DiscriminationInstitutt for sosiologi ogNew UnderstandingsDoktorgrad i Solutions
                                     31.12.2014 in the Labour Market: samfunnsgeografi, Universitetet Oslo
                                                          Birkelund, Gunn Elisabeth Professor
                                                                      and Political      2,897,000     0  965,666   170700
202480  H20         VAM
         Kari Agnete Strand    Mediation 1.2.2011
                      tel: 7378 of Migration: Media impacts on Norwegian immigration policy, publicUniversitetet i Oslo public opinion.
                                     31.1.2014 Institutt for medier og kommunikasjon, administration and
                                                          Ytreberg, Espen Professor
                                                                     Forsker,Postdoktorstipendiat
                                                                                  2,460,000     0  820,000   140900
202492  H20         VAM
         Mette Nygård Smith     tel: work. 1.8.2010
                      Out of 7388 Life adversities and health behaviour in klinisk medisin, Universitetet i Oslo
                                     31.7.2014 Institutt for 15-year-olds as predictors of marginalisation from the labour market ten years later.
                                                          Lien, Lars Instituttleder
                                                                     Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                                  2,670,000     0  890,000   531000
203295  F20         PROREAL     tel: 7348 1.1.2011
         Bente Alvestad Johansen KJEMIÅRET 2011 - FORMIDLING AV KJEMI TILmatematisk-naturvitenskapelige fakultet,METODER FORi ENERGIPRODUKSJON
                                     31.12.2011 Det UNGDOM MED VEKT PÅ BÆREKRAFTIGE Universitetet Oslo
                                                          Uggerud, Einar Professor             800,000     0  266,666   151200
203335  H20         U2020
         Cathrine Skjolden     Preventing 1.1.2011
                     tel: 7206 Later Literacy Failure in Kindergarten: A longitudinal randomized-trials study of oral language development and intervention
                                     31.12.2013 Universitetet i Oslo      Lervåg, Arne Førsteamanuensis          1,638,000     0  546,000   180100
203356  H30         NORGLOBAL Strategies of symbolic nation-building in Institutt for litt., omr.stud og europeiske språk, Universitetet i Oslo
         Karin Rosenberg     tel: 7282    1.1.2010    31.12.2013 West Balkan states: intents andPål Professor
                                                          Kolstø, results                 2,543,000     0  847,666   143470
204110  F10         FRIMUF
         Silje Hjørungnes             1.1.2011    30.6.2014
                      The role of civil society in environmentalSenter for utvikling og miljø, Universitetet i Professor study of the UN-REDD in Bolivia
                                             governance and climateStølen, Kristi Anne Oslo case
                                                           change policymaking- A
                                                                     Doktorgrad        1,150,000     0  383,333   290100
204307  O99   Morten Staude      tel: 7492    1.1.2011
                FINANSMARKInternasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner privatrett, Universitetet i Oslo
                                     31.12.2014 Institutt for og effektivitet Andenæs, Mads Professor             1,195,000     0  398,333   120200
204357  F10         SAMF
         Eystein Strømmen     Paths to Protection: A
                      tel: 7429 1.4.2011Study of Plural Medical Practices among Nomadic Herderi Women in Mongolia
                                     31.3.2014 Det medisinske fakultet, Lindskog, BenediktePostdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                           Universitetet Oslo Victoria Postdoktorstipendiat 638,000     0  212,666   521400
204357  F10         SAMF
         Eystein Strømmen     Paths to Protection: A
                      tel: 7429 1.4.2011Study of Plural Medical Practices among Nomadic Herderi Women in Mongolia
                                     31.3.2014 Det medisinske fakultet, Lindskog, BenediktePostdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                           Universitetet Oslo Victoria Postdoktorstipendiat 109,000     0  36,333   521400
204523  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.4.2011
                      On the evolutionary genomics and behavioural ecology of homoploid hybrid speciationUniversitetet i Oslo
                                     31.3.2014 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, in Passer sparrows
                                                          Sætre, Glenn-Peter Professor          1,276,000     0  425,333   152190
204523  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.4.2011
                      On the evolutionary genomics and behavioural ecology of homoploid hybrid speciationUniversitetet i Oslo
                                     31.3.2014 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, in Passer sparrows
                                                          Sætre, Glenn-Peter Professor           440,000     0  146,666   152190
                                                                         38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 9/18 10/4/2011
NFR    Seksj
Prosjnr  on   Saksbeh.   Aktivitet  Tittel    Fra      Til      Inst.           Prosj.leder     Stillinger         Budsjett  Forbruk     Til utb.   Sted
204590  H10         FOLKEHELSE tel: 7368
         Zuhal Skaar-Olsen            1.3.2011
                      Reduced inequality in health by prevention of diabetes in Pakistani immigrants ithroughPostdoktorstipendiat
                                    30.11.2014 Det medisinske fakultet, Hjellset, Victoria Telle blood glucose regulation in a randomised intervention
                                                         Universitetet Oslo              640,000     0    213,333   511300
204666  H30          Korsell
         Lillemor RuthINDNOR    Economic
                      tel: 7267Growth and Sustainable Development in India
                             1.10.2010 30.11.2011 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
                                                         Moene, Karl-Ove Professor           819,000     0    273,000   170610
204693  F20         FRIBIO
         Camilla Oftebro      Genetic
                     tel: 7281architecture in Drosophila - The role of the Y chromosome in geneOslo
                             15.4.2011 14.4.2014 Biologisk institutt, Universitetet i expression across the genome.
                                                         Martinsen, Lene                604,000     0    201,333   152190
204693  F20         FRIBIO
         Camilla Oftebro      Genetic
                     tel: 7281architecture in Drosophila - The role of the Y chromosome in geneOslo
                             15.4.2011 14.4.2014 Biologisk institutt, Universitetet i expression across the genome.
                                                         Martinsen, Lene                 52,000     0     17,333   152190
204693  F20         FRIBIO
         Camilla Oftebro      Genetic
                     tel: 7281architecture in Drosophila - The role of the Y chromosome in geneOslo
                             15.4.2011 14.4.2014 Biologisk institutt, Universitetet i expression across the genome.
                                                         Martinsen, Lene                150,000     0     50,000   152190
204762  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                      Applications of proof interpretations in nonlinear analysis
                             1.4.2011                        Briseid, Eyvind Martol Postdoktorstipendiat
                                    31.3.2014 Matematisk institutt, Universitetet i Oslo Postdoktorstipendiat        638,000     0    212,666   151300
204782  F20   Anne Misje FRIBIO            1.1.2011
                      Brain energy deprivation in31.12.2013 Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
                                    epilepsy                 Bergersen, Linda Hildegard Førsteamanuensis 1,702,000      0    567,333   511011
204782  F20   Anne Misje FRIBIO            1.1.2011
                      Brain energy deprivation in31.12.2013 Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
                                    epilepsy                 Bergersen, Linda Hildegard Førsteamanuensis 485,000       0    161,666   511011
204784  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2011
                      Therapeutic Strategies to Interfere with Inhibition of Anti-tumor Immune Kjetil Professor - UIO Regulatory T cells
                                    31.3.2014 Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) by
                                                         Taskén, Activity Mediated          1,276,000
                                                                   Doktorgrad,Postdoktorstipendiat       0    425,333   291634
204784  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2011
                      Therapeutic Strategies to Interfere with Inhibition of Anti-tumor Immune Kjetil Professor - UIO Regulatory T cells 532,000
                                    31.3.2014 Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) by
                                                         Taskén, Activity Mediated
                                                                   Doktorgrad,Postdoktorstipendiat       0    177,333   291634
204819  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Complex    1.3.2011
                     tel: 7365 Matter Science at 28.2.2013 Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Tom Henning Professor
                                    CAS                   Johansen,      Postdoktorstipendiat    709,000     0    236,333   150400
204819  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes      Complex    1.3.2011
                     tel: 7365 Matter Science at 28.2.2013 Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Tom Henning Professor
                                    CAS                   Johansen,      Postdoktorstipendiat    250,000     0     83,333   150400
204874  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2011
                      The complement system and the CD14/TLR4/MD2 complex medisin, Universitetet inOslo
                                    31.12.2014 Institutt for klinisk as targets for therapy i Professor
                                                         Mollnes, Tom Eirik sepsis.           469,000     0    156,333   530000
204874  F20   Stine BråthenFRIBIO           1.1.2011
                      The complement system and the CD14/TLR4/MD2 complex medisin, Universitetet inOslo
                                    31.12.2014 Institutt for klinisk as targets for therapy i Professor
                                                         Mollnes, Tom Eirik sepsis.          1,107,000     0    369,000   530000
205058  F10         HUM
         Jane Hildebrand      Christian   1.1.2011
                     tel: 7391 Krohg's Naturalism: Painting in Inst.Light of Émile Zola'skunsthist. Øystein Postdoktorstipendiat
                                    31.12.2013 the for filosofi, ide- og Méthode og klassisk, Universitetet i Oslo
                                                         Sjaastad, Expérimental
                                                                   Postdoktorstipendiat    851,000     0    283,666   143300
205167  F20   Anne Misje FRIBIO            1.4.2011
                      Compartmentation of receptor-mediated cAMP and cGMP signallingUniversitetet i Oslo hearts. Implications for treatment of heart0
                                    31.3.2014 Institutt for klinisk medisin, inFinn Olav Professor
                                                         Levy, normal and failing           1,276,000      failure 425,333   530000
205167  F20   Anne Misje FRIBIO            1.4.2011
                      Compartmentation of receptor-mediated cAMP and cGMP signallingUniversitetet i Oslo hearts. Implications for 600,000 of heart0
                                    31.3.2014 Institutt for klinisk medisin, inFinn Olav Professor
                                                         Levy, normal and failing            treatment     failure 200,000   530000
205184  F20         FRITEK      tel: 7348 1.1.2011
         Bente Alvestad Johansen Laboratory experiments and numerical modelling of tsunamis Universitetet Geir Professor fjords
                                    31.12.2014 Matematisk institutt, generated byirock slides into
                                                         Pedersen, Oslo                2,214,000     0    738,000   151300
205328  F30         EVITA      tel: 7348 1.1.2011    optimization and simulation
         Bente Alvestad Johansen Energy markets: modelling,31.12.2014 Centre of Mathematics for Applications, Universitetet i Oslo
                                                         Benth, Fred Espen Professor
                                                                   Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                                                                               1,228,000     0    409,333   152600
205413  H30          Korsell
         Lillemor RuthINDNOR    Responding 1.1.2011
                      tel: 7267 to Local Poverty - On what the affluent ought to do andUniversitetet i Oslo permitted to do
                                    31.12.2011 Det humanistiske fakultet, what the poor are
                                                         Øverland, Gerhard               896,000     0    298,666   143300
205513  F10                 7399    1.1.2011
         Brit Carlsen HUM tel: Metonymy in Context and Communication for filosofi, ide- og kunsthist. og klassisk, Universitetet i Oslo
                                    31.12.2013 Inst.             Falkum, Ingrid Lossius             851,000     0    283,666   143300
205548  F10         HUM
         Eystein Strømmen     Korrupsjon 1.3.2011
                      tel: 7429 i Norge 1790-1830 1.3.2014   Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
                                                         Teige, Ola Postdoktorstipendiat
                                                                   Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                709,000     0    236,333   143120
205548  F10         HUM
         Eystein Strømmen     Korrupsjon 1.3.2011
                      tel: 7429 i Norge 1790-1830 1.3.2014   Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
                                                         Teige, Ola Postdoktorstipendiat
                                                                   Postdoktorstipendiat,Utenlandsstipend
                                                                                 23,000     0     7,666   143120
206970  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Design and 1.4.2011
                     tel: 7365 synthesis of chiral aminophosphonates: from biomimetic catalysisMohamed Førsteamanuensis
                                    31.3.2013 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo to phosphapeptides
                                                         Amedjkouh,     Postdoktorstipendiat    638,000     0    212,666   151200
206970  F20         KOSK-II
         Bente Gjelsnes      Design and 1.4.2011
                     tel: 7365 synthesis of chiral aminophosphonates: from biomimetic catalysisMohamed Førsteamanuensis
                                    31.3.2013 Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo to phosphapeptides
                                                         Amedjkouh,     Postdoktorstipendiat    38,000     0     12,666   151200
207582  E10         NORKLIMA Voices of the Future: Values and visions of Norwegian Youth on Responses to ClimatePostdoktorstipendiat
         Catherine Krogstad           1.2.2011   31.1.2014 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
                                                         O'Brien, Karen Linda Professor
                                                                   Change         1,598,000     0    532,666   170700
208004  F50         ROMFORSK Cosmology with galaxy clusters
         Bente Gjelsnes     tel: 7365    1.1.2011   31.12.2012 Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo
                                                         Dahle, Håkon ForskerForsker          851,000     0    283,666   150300
208004  F50         ROMFORSK Cosmology with galaxy clusters
         Bente Gjelsnes     tel: 7365    1.1.2011   31.12.2012 Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo
                                                         Dahle, Håkon ForskerForsker           70,000     0     23,333   150300
208184  O10         FUGE
         Marianne Nereng      Application 1.6.2010
                      tel: 7181 for support of the annual contact meeting of the NorwegianWinnie Professor i Oslo
                                    1.6.2012                 Eskild, Biochemical Society.
                                           Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet            120,000     0     40,000   152000
209751  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                      Holomorphic Approximation and Complex Geometry institutt, Universitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                             1.1.2011   31.12.2015 Matematisk          Wold, Erlend Fornæss Førsteamanuensis     412,000     0    137,333   151300
209751  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                      Holomorphic Approximation and Complex Geometry institutt, Universitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                             1.1.2011   31.12.2015 Matematisk          Wold, Erlend Fornæss Førsteamanuensis      98,000     0     32,666   151300
209751  F20         FRINAT
         Bente Gjelsnes     tel: 7365
                      Holomorphic Approximation and Complex Geometry institutt, Universitetet i Oslo Doktorgrad,Postdoktorstipendiat
                             1.1.2011   31.12.2015 Matematisk          Wold, Erlend Fornæss Førsteamanuensis      52,000     0     17,333   151300

                                                                                           189,524,875
            38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 10/18 10/4/2011
på NFR-nr
      Prosjekt
       141299
       142035
       000000
       142288
       142288
       142332
       142942
       143414
       000000
       142544
       000000
       142570
       142534
       142591
       121254
       142654
       142609
       000000
       000000
       121238
       142598
       142755
       142754
       142727
       142720
       142777
       142832
       142738
       142773
       142258
       142749
       142748
       142985
       142793
       142798
       142851
       142903
       142845
       142474
       142815
       142808
      38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 11/18 10/4/2011
Prosjekt
 121174
 142853
 142873
 142385
 142819
 142830
 142810
 142994
 142791
 121171
 142849
 142900
 142955
 142951
 142957
 143035
 143034
 142880
 142969
 142968
 142997
 142967
 142953
 142956
 142923
 142937
 142940
 142946
 142925
 142930
 142931
 142964
 142948
 142970
 142933
 143037
 142971
 143134
 143041
 142995
 143084
 142978
 143139
 143125
 142988
 142961
      38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 12/18 10/4/2011
Prosjekt
 143118
 142960
 143001
 142980
 143111
 143002
 143003
 143117
 143117
 143021
 143149
 143115
 143135
 143010
 143010
 143050
 121278
 121278
 143048
 143043
 143039
 143144
 143080
 143049
 143049
 143049
 143094
 143094
 143042
 143042
 143000
 143176
 143059
 121282
 143081
 143114
 143132
 143089
 143089
 143076
 143082
 143086
 143079
 143438
 143078
 143062
      38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 13/18 10/4/2011
Prosjekt
 143062
 121273
 121273
 143046
 143063
 143054
 121269
 121280
 121279
 143439
 121275
 143103
 143075
 143052
 000000
 142990
 143107
 143116
 143098
 143140
 143191
 143198
 143100
 143097
 143096
 121283
 143158
 143158
 121294
 121294
 143136
 143136
 143278
 000000
 143274
 143274
 143273
 143250
 143252
 143179
 143267
 143171
 143217
 143202
 143279
 143175
      38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 14/18 10/4/2011
Prosjekt
 143200
 143244
 143247
 121293
 121293
 143221
 143221
 143190
 143190
 143251
 143168
 121281
 121281
 143233
 143231
 143172
 121291
 143224
 143235
 143183
 143181
 143181
 143186
 143166
 121286
 121286
 121286
 121289
 121289
 143223
 143223
 143223
 143197
 143297
 143206
 121290
 143214
 143249
 143249
 121292
 121292
 121292
 143180
 143211
 143207
 143193
      38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 15/18 10/4/2011
Prosjekt
 143242
 143219
 143204
 143280
 143239
 143209
 143347
 143293
 143196
 143205
 143131
 143178
 143228
 143271
 143272
 143264
 143222
 143257
 143213
 143201
 143243
 143262
 143426
 143426
 121297
 121297
 143275
 121298
 121298
 143240
 143396
 143290
 000000
 143270
 121300
 143289
 143300
 143343
 143345
 143370
 143248
 143248
 143339
 143368
 143382
 143338
      38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 16/18 10/4/2011
Prosjekt
 143314
 143383
 143434
 143434
 121307
 121307
 143428
 143324
 143349
 143424
 143325
 143342
 143376
 143387
 143331
 143331
 143331
 143410
 143320
 143320
 121302
 143397
 143310
 143341
 143365
 143362
 121299
 143435
 143393
 143316
 143332
 143371
 143371
 143350
 143395
 121301
 121301
 143373
 121303
 121303
 143369
 143404
 121304
 121304
 143378
 143378
      38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 17/18 10/4/2011
Prosjekt
 143344
 143346
 143384
 143384
 143356
 143356
 143323
 143379
 143420
 121305
 143423
 143425
 143322
 143400
 143336
 143313
 143361
 143388
 143386
 000000
 143380
 143399
 121296
 143412
 143403
 143401
 143309
 143402
 143441
 143440
 143433
 143315
 000000
 143394
 143411
 143450
 143494
 000000
 143415
 143432
 000000
 143430
 121309
 121309
 143491
 143491
      38b80834-c5e2-42f6-ad75-71a1667a2482.xls 18/18 10/4/2011
Prosjekt
 000000
 143469
 121311
 121311
 121311
 143445
 143486
 143486
 143481
 143481
 000000
 000000
 000000
 000000
 143449
 000000
 000000
 143462
 143451
 143447
 143446
 143483
 143483
 000000
 000000
 143443
 143478
 143478
 143431
 143468
 143468
 143468

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:143
posted:10/4/2011
language:English
pages:18