WEB TABANLI B by fjzhangxiaoquan

VIEWS: 5 PAGES: 14

									SINIF İÇİN WEB-TABANLI
ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİN
  TASARLANMASIDoç. Dr. Hüseyin Uzunboylu
 huzunboylu@neu.edu.tr
Web Tabanlı Eğitim

  Web tabanlı eğitim, bilgisayar
  tabanlı eğitime benzeyen bir
  eğitim çeşididir; ancak internet
  aracılığıyla, bir web tarayıcısı
  (web browser) veya diğer
  araçlar kullanılarak verilir.
  Zamandan ve mekandan
  bağımsız olarak erişim olakları
  sunar.
Web Tabanlı Eğitim

  Web-tabanlı eğitim genellikle; duyuru
  tahtası, sohbet odası, anında mesaj,
  video konferans ve tartışma konu
  başlıkları gibi etkileşimli yöntemler
  içerir.
  WTE, genel olarak kendi kendinize
  öğrenebileceğiniz bir ortamdır; ancak
  yine de bazı sistemler belirli
  zamanlarda çevrimiçi sınav ve
  değerlendirme yapılmasına imkan
  sağlamaktadır.
Web Tabanlı Eğitim

  Öncelikle eğitim yoluyla verilecek bir
  içerik olmalıdır.

  Bu eğitimin bir ağ üzerinden ve web
  sitesi yoluyla verilmesi gerekir.

  WTE, eş zamanlı (senkron) ya da
  farklı zamanlı (asenkron) olarak
  düzenlenebilir.
Web Tabanlı Eğitimin Öğrenciye
olan Belli Başlı Faydaları
  Öğrencilerin en iyi içerikteki eğitimi
  almalarına olanak sağlar
  Uzun süreli tartışma olanağı sağlar.
  Öğrenme ihtiyacını o anda giderir.
  Öğrencilere kendi öğrenme
  hızlarında ve zamanında öğrenme
  olanağı sağlar.
  Öğrencilere öğretmenlerine
  istedikleri zamanda erişme olanağı
  sağlar.
Web Tabanlı Eğitimin Öğrenciye
olan Belli Başlı Faydaları
  Öğrenciler anında geri dönüt
  alır.
  Öğretimde fırsat eşitliği sağlar.
  Öğrencilerin zamandan tasarruf
  sağlamasına olanak sağlar.
Web Tabanlı Eğitimin Öğretmene
olan Faydaları
  Öğretmenler heryerden öğretim
  yapabilirler.
  Ders içerikleri dinamik olur.
  Zamandan kazanırlar.
  Meslek olarak doyuma ulaşırlar.
İnternetin Sunduğu İşbirlikli
Çalışma Araçları
  Web teknolojileri çok sayıda işbirliği
  mekanizması sunmaktadır:
   Web taraması
   e-posta,
   tartışma grupları,
   sohbet,
   beyaz tahta,
   ekran paylaşımı,
   sesli konferans ve,
   video konferans.
Web Traması

  İnternet üzerindeki bilgi kaynaklarını
  sorgulamak ve bilgilere ulaşmak için
  kullanılan web üzerinde tarama sistemleri
  vardır.
  Konu kataloğları: Konularına göre bilgilerin
  sınıflandırıldığı ve aramanın birtakım konu
  başlıklarından yararlanılarak yapıldığı
  sistemlerdir.
  Arama motorları; Web sitelerini tarayarak
  içeriklerini inceleyen ve indeksleyen
  programlardır.
  Anahtar sözcükler kullanılarak tarama
  yapılır.
  www.google.com, www.yahoo.com ,
  www.altavista.com
E-mail

  İnternetin posta sistemidir.
  Web tabanlı da çalışır.
  Bireylerin bir yada birden fazla
  alıcıya mesaj yollayabilmesine
  olanak verir.
  Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci,
  öğrenci-öğretmen arasında iletişim
  sağlar.
  Sınıf duyuruları, ödevler, önemli
  tarihler, gibi etkinliklerde
  kullanılabilir.
Tartışma Grupları

  Belirli konuların tartışıldığı elektronik
  ortamlardır.
  Üye olmak gerekir
  E-mail listesi
  Habergrupları
  Forumlar
  Öğrencilerle öğretmen arasında
  sürekli iletişim olanağı sağlar.
  Konuların farklı bakış açıları
  çerçevesinde sunulmasını sağlar.
Chat, sesli ve video konferans

  Öğrenciler ile öğretmen arasında etkileşimli
  tartışama olanağı sağlar
  Öğrenciler eş zamanlı olarak sorularına
  cevap alabilirler.
  Ev ödevi, beyin fırtınası, proje ve problem
  çözme çalışmalrında kullanılabilir.
  Öğrencileri öğrenme etkinliklerine motive
  eder.
  Konu alanı uzmanları ile görüşme olanağı
  sağlar.
  Çalışma grubu üyelerinin yüzyüze bir araya
  gelmeden, konuları tartışmalarına olanak
  sağlar.
  Yazı, ses ve görüntü birarada kullanılabilir.
Beyaz Tahta

  Çizim ve yazıların elektronik ortamda
  paylaşımıdır.
  Tüm derslerin öğretiminde
  kullanılabilir.
  Görsel anlatım amaçlı etkili bir
  şekilde kullanılabilir.
  İlköğretim öğrencilerinin ilgisini
  çeker.
  Etkileşimli bir ortam sunar.
Ekran Paylaşımı

  Öğretmen ve öğrenciler arasında
  dosya paylaşımında kullanılır.
  Çalışma grubu üyelerinin yüzyüze bir
  araya gelmeden, konuları yazılı
  olarak tartışmalarına olanak sağlar.
  Grup çalışmalarında ortak bir dosya
  içerisinde çalışma olanağı sağlar.
  İşbirlikli çalışmaların raporunun
  yazılmasında etkili bir şekilde
  kullanılabilir.

								
To top