mof2_2011_0156 by monitorul-oficial

VIEWS: 18 PAGES: 48

									                            PA R T E A A I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 156            DEZBATERI PARLAMENTARE                     Joi, 4 noiembrie 2010


                     DEZBATERI PARLAMENTARE
                              SENATUL
                   SESIUNEA A II-A ORDINARĂ — OCTOMBRIE 2010
                   Ședința din ziua de 25 octombrie 2010
                             (STENOGRAMA)

                               SUMAR         Nr.                                             Pagina

         1.    Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții
              Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al
              Senatului, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea
              nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,
              republicată:
              – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2010
              pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005
              privind prevenirea și controlul integrat al poluării;
              – Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2010
              privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții – ISC din subordinea
              Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;
              – Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru
              organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;
              – Lege pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
              circulații a cetățenilor români în străinătate;
              – Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
              nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și
              extrajudiciară;
              – Lege privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului
              Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea
              Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de
              Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiții „Microhidrocentrală
              pe râul Moldova, în municipiul Roman – județul Neamț”;
              – Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele
              de transport și distribuție a energiei electrice;
              – Lege privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii
              nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări
              sociale;
              – Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2010 privind
              modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență;
              – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
              fiscal;
2    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010

     – Lege privind modificarea părții introductive a alin. (2¹) al art. 140 din
     Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
     – Lege pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Legea nr. 200/2004
     privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru
     profesiile reglementate din România;
     – Lege pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență
     a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se
     desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară;
     – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002 privind
     producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializării
     semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de
     plante;
     – Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
     nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;
     – Lege privind modificarea și completarea Legii organizării și funcționării
     statisticii oficiale în România nr. 226/2009;
     – Lege privind ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu
     dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației
     Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la
     30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
     – Lege pentru aderarea României la Convenția privind vămuirea
     centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naționale
     care sunt reținute atunci când resursele proprii tradiționale sunt puse la
     dispoziția bugetului UE, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009;
     – Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind
     simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la
     Kyoto la 18 mai 1973, și la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat
     la Bruxelles la 26 iunie 1999 .......................................................................  5–6
  2.  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru........................................         6
  3.  Domnul Borbély László, ministrul mediului și pădurilor, informează plenul
     Senatului asupra accidentului ecologic din Ungaria ...................................         6–11
  4.  Declarații politice și intervenții ale senatorilor:
     – Nicolae Dobra (PDL) – declarație politică a Grupului parlamentar al
     PDL, având ca titlu „Armata României – la aniversare. Tradiții și
     actualitate”;
     – Elena Mitrea (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „Onoare și
     respect militarilor români!”;
     – Puiu Hașotti (PNL) – declarație politică despre personalități istorice, la
     ceas aniversar – Majestatea Sa Regele Mihai I al României;
     – Dumitru Oprea (PDL) – declarație politică cu titlul „Provocarea urii nu
     ține loc de legi economice”;
     – Dorel Jurcan (PDL) – declarație politică având ca titlu „25 Octombrie –
     Ziua Armatei Române”;
     – Alexandru Mocanu (PDL) – declarație politică intitulată „Pentru Omar
     Hayssam urmează stația Rahova, cu peronul pe dreapta!”;
     – Gheorghe David (PDL) – declarație politică având ca titlu „Asigurarea
     locuințelor”;
     – Alexandru Pereș (PDL) – declarație politică având ca temă
     implementarea proiectului intitulat „Promovarea antreprenoriatului pentru
     creșterea gradului de ocupare în mediul rural”;
     – Valentin Gigel Calcan (PDL) – declarație politică având ca titlu
     „Fondurile europene – o șansă reală pentru agricultura românească”;
     – Mircea Marius Banias (PDL) – declarație politică cu titlul „Programul de
     guvernare «care este», dar care nu va fi aplicat niciodată”;
     – Toader Mocanu (PDL) – declarație politică intitulată „Ipocrizia PSD nu
     salvează România”;
     – Dorin Păran (PDL) – declarație politică având ca titlu „Armata Română –
     moment aniversar”;
     – Mihai Niță (PDL) – declarație politică cu titlul „România – între criza
     economică și isteria politică”;
     – Ioan Mang (PSD+PC) – declarație politică intitulată „Asumarea
     răspunderii guvernamentale pe Legea educației prin încălcarea
     Regulamentului Senatului”;
     – Gheorghe Pop (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „Ziua
     Europeană a Justiției Civile, Ziua Armatei – reconectarea guvernanților la
     realitatea românească”;
   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                            3
   – Valer Marian (PSD+PC) – declarație politică cu titlul „Aleșii portocalii –
   între sublim și ridicol”;
   – Alexandru Cordoș (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „Legea
   pensiilor – o miză importantă pentru redefinirea rolului Parlamentului”;
   – Nicolae Dănuț Prunea (PSD+PC) – declarație politică intitulată
   „Comportamentul parlamentar și responsabilitatea politică”;
   – Adrian Țuțuianu (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „PDL –
   încă o pată neagră pe instituția Parlamentului”;
   – Șerban Constantin Valeca (PSD+PC) – declarație politică cu titlul
   „Acei roboți cu integratele defectate”;
   – Doina Silistru (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu
   „Osteoporoza – o maladie tăcută, dar periculoasă”;
   – Florin Constantinescu (PSD+PC) – declarație politică cu titlul „Accesul
   la dosarele privatizărilor este mai mult decât necesar”;
   – Gabriel Mutu (independent afiliat Grupului parlamentar al Alianței
   politice PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „Moțiunea de cenzură
   sau despre incoerența instituțională de pe Dâmbovița”;
   – Dan Voiculescu (PSD+PC) – declarație politică intitulată „Arieratele au
   devenit o formă de sabotaj macroeconomic”;
   – Mario Ovidiu Oprea (PNL) – declarație politică având ca temă Ziua
   Armatei Române;
   – Marius Petre Nicoară (PNL) – declarație politică având ca titlu „Guvernul
   fără voturi”;
   – Cornel Popa (PNL) – declarație politică având ca titlu „Șantajul – una
   dintre armele preferate de putere”;
   – Emilian Valentin Frâncu (PNL) – declarație politică intitulată „Guvernul
   Boc este «Mr. Bean – o comedie dezastru»!”;
   – Sorin Serioja Chivu (Grupul parlamentar al senatorilor independenți) –
   declarație politică având ca titlu „Cinste eroilor de ieri, de azi și de mâine
   ai României!”...............................................................................................  11–29
5.  Adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 21 octombrie a.c., a
   următoarelor inițiative legislative:
   – Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
   nr. 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind
   unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
   (L512/2010);
   – Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
   nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a
   publicității imobiliare nr. 7/1996 (L502/2010);
   – Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
   nr. 62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind
   condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate
   acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, și
   pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii
   nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și
   unele măsuri adiacente (L501/2010);
   – Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
   nr. 67/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind
   regimul materiilor explozive (L503/2010);
   – Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
   nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului
   Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în
   subordinea acestuia (L505/2010) ...............................................................         29
6.  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului
   adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, semnat
   la București la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre
   Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea și
   protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
   (L662/2010).................................................................................................   30
7.  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului
   dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind
   promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la
   2 martie 2010 (L668/2010)..........................................................................      30–31
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
          8.  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și
             completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de
             hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională,
             ordine publică și siguranță națională (412/2010) ........................................            31
          9.  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind camerele pentru
             agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală (L112/2009; reexaminare la
             solicitarea Președintelui României).............................................................        31–32
          10.  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și
             completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind
             atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune
             de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (L601/2010) .......               32–33
          11.  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea art. 4 din
             Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului
             militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
             (L162/2010).................................................................................................   33
          12.  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 1
             din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul
             de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului
             propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
             (L416/2010).................................................................................................  33–34
          13.  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea
             Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea
             persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și
             Consemnațiuni CEC – SA în vederea achiziționării de autoturisme
             (L419/2010).................................................................................................  34–38
          14.  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și
             completarea Legii nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naționale
             (L418/2010).................................................................................................   38
          15.  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și
             completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și
             măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada
             6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 (L417/2010).......................................              38–39
          16.  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și
             completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
             preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
             (L449/2010).................................................................................................   39
          17.  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: Mihail
             Hărdău, Viorel Arcaș, Emilian Valentin Frâncu, Gheorghe David, Ioan
             Mang, Titus Corlățean, Doina Silistru, Ion Rotaru, Liviu Titus Pașca,
             Gheorghe Pop, Valer Marian, Cornel Popa, Florin Constantinescu,
             Minerva Boitan ............................................................................................  39–48
 Ședința a început la ora 15.45.                           Bădescu Iulian                      prezent
 Lucrările au fost conduse de domnul senator Mircea Dan               Bălan Gheorghe Pavel                   prezent
Geoană, președintele Senatului, asistat de domnii senatori              Belacurencu Trifon                    prezent
Gheorghe David și Adrian Țuțuianu, secretari ai Senatului.              Berca Gabriel                       prezent
                                           Berceanu Radu Mircea                   absent
  Domnul Mircea Dan Geoană:                             Bîgiu Marian Cristinel                  absent
  Îl invit pe domnul secretar Adrian Țuțuianu să dea citire             Bîrlea Gheorghe                      prezent
listei senatorilor, pentru a accelera mobilizarea tuturor               Blaga Vasile                       absent
colegilor către sala de plen.                             Boagiu Anca Daniela                    Guvern
  Vă rog, domnule senator.                             Boitan Minerva                      prezentă
                                           Bokor Tiberiu                       absent
  Domnul Adrian Țuțuianu:
                                           Borza Dorel Constantin Vasile               prezent
  Albert Álmos                     delegație           Bota Marius Sorin Ovidiu                 absent
  Andrei Florin Mircea                 prezent            Calcan Valentin Gigel                   prezent
  Andronescu Ecaterina                 absentă            Câmpanu Liviu                       absent
  Antonescu George Crin Laurențiu           absent            Chelaru Ioan                       absent
  Arcaș Viorel                     prezent            Chirvăsuță Laurențiu                   prezent
  Ariton Ion                      Guvern            Chivu Sorin Serioja                    prezent
  Badea Viorel Riceard                 absent            Cibu Constantin Sever                   prezent
  Banias Mircea Marius                 prezent            Cinteză Mircea                      absent
  Bara Ion                       prezent            Coca Laurențiu Florian                  prezent
  Bașa Petru                      absent            Constantinescu Florin                   prezent
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010              5
Constantinescu Viorel        prezent     Onofrei Orest                absent
Cordoș Alexandru           prezent     Oprea Dumitru                absent
Corlățean Titus           absent      Oprea Mario Ovidiu              prezent
Crăciun Avram            prezent     Panțuru Tudor                prezent
Cseke Attila Zoltán         Guvern      Pașca Liviu Titus              prezent
Daea Petre              absent      Păran Dorin                 prezent
David Cristian            absent      Pereș Alexandru               prezent
David Gheorghe            prezent     Pintilie Vasile               absent
Diaconescu Cristian         absent      Plăcintă Sorina Luminița           absentă
Diaconu Mircea            absent      Pop Gheorghe                 prezent
Dobra Nicolae            prezent     Popa Cornel                 prezent
Dumitru Constantin          absent      Popa Mihaela                 absentă
Fekete-Szabó András Levente     prezent     Prodan Tiberiu Aurelian           prezent
Feldman Radu Alexandru        prezent     Prunea Nicolae Dănuț             prezent
Filip Petru             absent      Rasaliu Marian Iulian            absent
Fodoreanu Sorin           prezent     Rădulescu Cristian              absent
Frâncu Emilian Valentin       prezent     Rădulescu Șerban               prezent
Frunda György            absent      Robu Nicolae                 prezent
Găină Mihăiță            prezent     Rotaru Ion                  absent
Geoană Mircea Dan          prezent     Rușanu Dan Radu               absent
Ghișe Ioan              prezent
                           Rușeț Ion                  prezent
Greblă Toni             prezent
                           Saghian Gheorghe               absent
Grosu Corneliu            absent
                           Savu Daniel                 prezent
Günthner Tiberiu           absent
                           Sârbu Ilie                  prezent
Gyerkó László            prezent
                           Sbîrciu Ioan                 prezent
Hașotti Puiu             prezent
                           Secășan Iosif                prezent
Hărdău Mihail            prezent
Humelnicu Augustin Daniel      absent      Severin Georgică               absent
Ichim Paul              absent      Silistru Doina                prezentă
Igaș Traian Constantin        Guvern      Staicu Dumitru Florian            absent
Ion Vasile              absent      Stănișoară Mihai               absent
Iordănescu Anghel          prezent     Șova Dan Coman                prezent
Jurcan Dorel             absent      Tămagă Constantin              prezent
Lazăr Sorin Constantin        prezent     Toma Ion                   prezent
Luca Raymond             absent      Țopescu Cristian George           prezent
Mang Ioan              prezent     Țuțuianu Adrian               prezent
Marcu Gheorghe            prezent     Udriștoiu Tudor               învoire
Mardare Radu Cătălin         prezent     Urban Iulian                 prezent
Marian Ovidiu            prezent     Valeca Șerban Constantin           absent
Marian Valer             prezent     Vasilescu Lia Olguța             prezentă
Markó Béla              Guvern      Verestóy Attila               absent
Mazăre Alexandru           absent      Voicu Cătălin                absent
Măgureanu Cezar Mircea        prezent     Voiculescu Dan                absent
Mărcuțianu Ovidius          absent      Vosganian Varujan              prezent
Meleșcanu Teodor Viorel       prezent
Mihăilescu Petru Șerban       absent      Domnul Mircea Dan Geoană:
Mitrea Elena             prezentă     Vă mulțumesc, domnule senator Țuțuianu.
Mitrea Miron Tudor          prezent     Stimați colegi, suntem în cvorum.
Mîrza Gavril             prezent     Dați-mi voie să vă aduc la cunoștință nota cu privire la
Mocanu Alexandru           prezent    exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții
Mocanu Toader            prezent    Constituționale pentru următoarele legi:
Moga Nicolae             absent      – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Mustățea Vasile           prezent    Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanței de
Mutu Gabriel             prezent    urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și
Necula Marius Gerard         absent    controlul integrat al poluării;
Nedelcu Vasile            absent      – Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Nicoară Marius Petre         prezent    Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de
Nicoară Romeo Florin         prezent    Stat în Construcții – ISC din subordinea Guvernului în
Nicolaescu Sergiu Florin       prezent    subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;
Nicula Vasile Cosmin         prezent     – Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998
Nistor Vasile            absent    pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic
Niță Mihai              prezent    veterinar;
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  – Lege pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind       discutat al incidentului și accidentului sever din Ungaria pe
regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;   probleme de mediu, dar poate și pentru alte elemente de
  – Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței       interes pe care domnul ministru va dori să ni le prezinte sau
Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de       pe care veți dori să le aflați de la Domnia Sa.
expertiză și tehnică judiciară și extrajudiciară;            De asemenea, supun atenției dumneavoastră ordinea de
  – Lege privind darea în administrarea Consiliului Local al    zi cu două modificări făcute de Biroul permanent și pe care
Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al      plenul le va aproba, dacă veți decide în acest sens, ca
statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele     punctul 20 din ordinea de zi – Proiectul de lege privind
Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Siret, în        camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală –
vederea realizării obiectivului de investiții „Microhidrocentrală  să devină punctul 5 din ordinea de zi, iar punctul 12 din
pe râul Moldova, în municipiul Roman – județul Neamț”;        ordinea de zi – Propunerea legislativă pentru modificarea și
  – Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de       completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006
construcție de rețele de transport și distribuție a energiei     privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
electrice;                              contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor
  – Lege privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru       de concesiune de servicii – să devină punctul 6 din ordinea
modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii   de zi, imediat după cele două convenții internaționale, pe
și alte drepturi de asigurări sociale;                care sper că le vom putea adopta fără dificultăți.
  – Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2010      Cu aceste modificări, vă rog să vă pregătiți pentru votul
privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de    privind ordinea de zi.
insolvență;                               Rog toți colegii să-și ocupe locurile în sală.
  – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003     Vă rog să votați ordinea de zi de astăzi.
privind Codul fiscal;                          Cu 66 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio
  – Lege privind modificarea părții introductive a alin. (2¹) al  abținere, ordinea de zi a fost aprobată.
art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;          Programul de lucru pentru astăzi.
  – Lege pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Legea        Așa cum v-am spus, începem cu prezentarea domnului
nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor    ministru Borbély, urmată de declarații politice și programul
profesionale pentru profesiile reglementate din România;       obișnuit pentru o zi de luni. Întrebările, interpelările și
  – Lege pentru modificarea și completarea anexei la        răspunsurile de la ora 18.00 sunt radiodifuzate în această zi
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind        a săptămânii.
vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de      Vă rog să votați programul de lucru de astăzi.
asistență sanitar-veterinară;                      Cu 58 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere,
  – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002   programul de lucru a fost aprobat.
privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea        Dați-mi voie să-l invit la microfonul Senatului pe domnul
calității, comercializării semințelor și a materialului săditor,   ministru Borbély László, care a răspuns cu promptitudine și
precum și înregistrarea soiurilor de plante;             amabilitate invitației noastre.
  – Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a          Sunt convins că, după prezentare, Domnia Sa va fi la
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;       dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări pe teme
  – Lege privind modificarea și completarea Legii organizării   legate de domeniul pe care îl reprezintă în Guvernul
și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009;    României.
  – Lege privind ratificarea Convenției privind drepturile       Domnule ministru, vă rog.
persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la          Domnul Borbély László – ministrul mediului
13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie                      și pădurilor:
2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;            Domnule președinte,
  – Lege pentru aderarea României la Convenția privind         Doamnelor și domnilor senatori,
vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de     În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Cred că așa
colectare naționale care sunt reținute atunci când resursele     este bine, să vii în Senatul României sau la Camera
proprii tradiționale sunt puse la dispoziția bugetului Uniunii    Deputaților și să informezi exact, concret despre această
Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009;          tragedie, catastrofă ecologică, care s-a întâmplat în Ungaria
  – Lege pentru aderarea României la Convenția           la data de 4 octombrie 2010. Este cea mai mare catastrofă
internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor   ecologică din istoria modernă a Ungariei.
vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, și la Protocolul de      În primul rând, vă dau totuși – deși, probabil, ați aflat din
modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999.    presă, din comunicatele noastre – câteva detalii în legătură
  Stimați colegi,                         cu acest accident din data de 4 octombrie 2010 de la iazul de
  Voi fi asistat în conducerea ședinței noastre de domnii     decantare a reziduurilor din extragerea aluminiului, de la
senatori Gheorghe David și Adrian Țuțuianu, secretari ai       Ajka, Ungaria.
Senatului.                                În data de 4 octombrie 2010, în urma ruperii digului de
  Cu privire la ordinea de zi, am următoarele sugestii       protecție, s-au deversat circa 600 de mii – 700 de mii de
avansate de Biroul permanent al Senatului României, ca,       metri cubi de noroi roșiatic amestecat cu apă. Au fost valuri
imediat după ce vom aproba ordinea de zi, să-l avem ca        de 2 metri, 2 metri și jumătate, care, practic, au afectat mai
invitat pe domnul ministru Borbély László. Este o solicitare     multe localități: 40 de gospodării din Kolontár, respectiv
avansată de senatorii României cu privire la subiectul mult     230 de gospodării din Devecser. Suprafața afectată este de
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                     7
3 hectare în Kolontár, 7 hectare în Devecser și 1.016 hectare     a fost sub 8,5. Practic, măsurătorile în acea perioadă au fost
de terenuri agricole.                         între 7,7 și 7,9. Deci erau în prevederi normale atât în ceea
  Pe durata evenimentului au decedat nouă persoane, luate      ce privește pH-ul, cât și în ceea ce privește prezența
de ape, deci de acest noroi de fapt, care s-a abătut asupra      metalelor grele.
localității.                               Noi am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență atât
  Serviciul de ambulanță a tratat 250 de persoane, dintre      la nivel național, cât și la nivelul ministerului. Am avut două
care 109 persoane au fost spitalizate. Și în momentul de față     informări în Guvern și ieri, la ședința de guvern, am aprobat
sunt foarte multe persoane sub tratament. În momentul de       să acordăm colegilor din Ungaria un ajutor de 250.000 de
față sunt încă 40 de persoane spitalizate.              măști de protecție din rezerva de stat. Și la inundațiile din
  Circa 7.000 de locuitori au fost afectați în urma acestui     primăvara acestui an i-am ajutat pe colegii din Ungaria. Și ei
eveniment. Au rămas nelocuibile 20 de case. Acestea vor fi      ne-au ajutat atunci când au fost inundațiile la noi, cu pompe
complet demolate.                           și cu alte solicitări.
  Din informațiile pe care le-am primit de la Centrul          O echipă de la Administrația Națională „Apele Române”
Internațional Principal de Alarmare de pe fluviul Dunărea,      s-a deplasat acolo săptămâna trecută. A petrecut trei zile la
acest șlam este rezultat din prelucrarea industrială a        fața locului. Au venit cu toate informațiile.
aluminiului, produs secundar din prelucrarea bauxitei, și         Ceea ce este clar pentru toată lumea este faptul că
conține, printre altele, și elemente metale periculoase cum      terenurile acelea sunt compromise pentru mult timp. Va trebui
sunt plumbul, mercurul și arseniul.                  să se facă o decontaminare a acelor terenuri. Se lucrează cu
  De fapt, „norocul” României a fost că acest val de        mii de oameni, dar în ceea ce privește, vă repet, aspectul
reziduuri s-a scurs, mai întâi, într-un pârâu foarte mic –      transfrontalier, nu au existat pagube.
Torna, după aceea în râul Marcal, după aceea în Raba și          Deci celor care ne-au întrebat ce facem, ce pagube s-au
numai după aceea a ajuns în Dunăre. Deci colegii din         înregistrat și de ce nu cerem de la partea ungară despăgubiri
Ungaria au putut să intervină cu acele măsuri de urgență,       le spunem că nu a fost cazul, pentru că accidentul nu a avut
care au diluat, de fapt, pH-ul, care înseamnă o alcalinitate     efect transfrontalier.
foarte ridicată în momentul deversării, pH 12–13, iar pH-ul        În ceea ce privește atitudinea noastră, am avut la
normal este sub 8,5.                         Bruxelles, acum o săptămână, Consiliul de Mediu al
  Ce măsuri au luat colegii din Ungaria? Au deversat în râul    miniștrilor pe mediu din Uniunea Europeană și am avut o
Torna și în râul Marcal 400 de tone de nitrat de calciu și nitrat   intervenție prin care am spus două lucruri pe care România
de magneziu, precum și o mie de tone de ipsos, pentru a        le cere Uniunii Europene:
preveni contaminarea Dunării și pentru a reduce caracterul        În primul rând, trebuie analizată această substanță, care
bazic al apei.                            trebuie să știți, conform Seveso II, nu este pe lista
  PH-ul a fost diminuat și au fost construite șase praguri de    substanțelor periculoase, este foarte interesant, din cauza
fund, deci, deja când a ajuns această apă contaminată în       prezenței metalelor grele. Din moment ce există acea sodă
Dunăre, pe râul Raba valoarea pH-ului a fost de 9. Apa a       caustică, care a fost într-o cantitate mare și care a cauzat, de
intrat în Dunăre doar după acest proces de diluare și nu au      fapt, arsuri – de aceea au fost 120 de răniți –, am solicitat să
fost înregistrate probleme majore de calitate sau efecte       fie inclusă pe lista substanțelor periculoase.
dăunătoare sănătății când apa deja a ajuns în Dunăre.           Al doilea lucru pe care l-am cerut, și a fost acceptat –
  În ziua de 4 octombrie 2010 noi am luat legătura imediat     doamna comisar Gheorghieva a fost săptămâna trecută în
cu colegii din Ungaria. Am vorbit personal, cred că aproape      Ungaria –, a fost ca intervenția Uniunii Europene să fie mai
zilnic, de două, trei ori, cu ministrul omolog mie, am știut de    eficace, mai promptă, pentru că s-a demonstrat și aici că,
toate acele decizii luate de partea ungară și deja în ziua de     deși au trimis o echipă de specialiști după cinci zile,
joi am putut prognostica, aproape cu siguranță, că nu va fi      considerăm că se poate modifica la nivelul Uniunii Europene
afectată România. De ce? Pentru că debitul Dunării era de       această capacitate de intervenție a Comisiei Uniunii
2.200 de metri cubi pe secundă în zona în care râul Raba a      Europene.
intrat în Dunăre. La noi, debitul apei era, în momentul          Cred că în momentul de față, în ceea ce privește țara
deversării și după aceea, între 6.400 și 6.600 de metri cubi,     noastră, nu avem de ce să fim îngrijorați.
deci de trei ori mai mare.                        Trebuie să spun foarte răspicat că în România, în
  Conform calculelor făcute de specialiștii de la ANAR, deja    momentul de față, sunt peste o mie de situri contaminate. Pe
în zilele de joi, vineri știam când va ajunge valul în România,    baza unei strategii finalizate cu o anumită întârziere, dar
care nici nu s-a simțit. Să nu credeți că, atunci când a ajuns    finalizată la nivelul ministerului, vom avea un program care
în România, era un val roșiatic sau ceva de genul acesta.       înseamnă mai mulți bani și de la bugetul de stat, dar mai ales
Știam numai că atunci ajunge acest val la Baziaș, în         din Fondul pentru mediu și din fonduri de la Uniunea
România.                               Europeană. Noi, de fapt, am planificat, nu am așteptat să
  Noi am luat toate măsurile care se impuneau, în primul      vină această catastrofă ecologică din Ungaria. Înainte de a
rând pentru a informa, evident, populația și instituțiile abilitate  veni această catastrofă, am alocat printr-o hotărâre de
de la început, și sper că v-ați dat seama că nu s-a creat       guvern, pentru prima oară, pentru patru iazuri – închiderea a
panică.                                patru iazuri, patru batale –, 120 de milioane de lei din Fondul
  Am avut informări zilnice, de trei ori, de la specialiștii    pentru mediu și am alocat, prin POS-ul Mediu, în 2008–2009,
noștri și am putut aprecia – v-am spus, de joi, vineri – că valul   o sută de milioane de euro pentru decontaminarea acestor
acesta va intra începând de luni, pe 11 sau 12 octombrie       situri contaminate.
2010, în România, conform măsurătorilor care s-au făcut din        În urma analizei, și anul viitor, și în anul 2012, prin Fondul
patru în patru ore. Când valul a intrat în România, deja pH-ul    pentru mediu, probabil, va trebui să alocăm în jur de
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
200.000.000 – 250.000.000 de lei în fiecare an, pentru că      Întrebarea mea este următoarea: Problema metalelor
sunt foarte multe situri care au fost privatizate. Acele     grele, despre care dumneavoastră ați amintit doar în câteva
companii intră în insolvență, nu mai ai ce să faci, pentru că   propoziții, constituie o preocupare în continuare a Ministerului
nu sunt ale statului. Eu consider că aici statul nu trebuie să  Mediului și Pădurilor din România? Există posibilitatea și ați
stea și să se ascundă după o legislație care este cum este.    dispus, domnule ministru, ca în zona inferioară a Dunării, mă
Deci vom schimba și legislația. În acest caz, trebuie să găsim  refer la cea de după Portul Brăila, la brațele Dunării și mai
modalitatea prin care statul să devină partener și atunci,    ales la Delta Dunării, să se facă măsurători la metale grele în
probabil, acele firme, acele companii care, de exemplu, ar    sedimentele de pe albia Dunării, în lacurile și râurile din Delta
cumpăra un sit contaminat – pentru că sunt și avantaje, se    Dunării, cunoscând faptul că avem în țară institute care pot
pot extrage, de exemplu, metale grele în anumite situații –    să facă acest lucru, și din subordinea celor de la
vor fi mai interesate să preia aceste situri.           Administrația Națională „Apele Române”, dar și din
  În continuare, evident, vă stau la dispoziție. Sigur veți   subordinea directă a ministerului? Mă refer aici la Institutul
avea întrebări Și ceea ce pot să confirm în legătură cu      Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, pe care, în
această catastrofă este că autoritățile române au făcut toate   paranteză fie zis, am reușit să-l desființăm la un moment dat.
demersurile și s-au luat toate deciziile, care au însemnat o
                                   Aș vrea să vă mulțumesc că măcar le-ați dat posibilitatea
pregătire a României în cazul unui efect transfrontalier. Nu a
                                 să funcționeze ca persoană juridică, să poată să țină steagul
fost cazul în acest moment.
                                 sus, în continuare, pe plan național și internațional.
  Vă mulțumesc. (Aplauze.)
                                   Vă mulțumesc, domnule ministru.
  Domnul Mircea Dan Geoană:
                                   Domnul Mircea Dan Geoană:
  Mulțumim, domnule ministru.
                                   Mulțumesc și eu.
  Aș dori să rog senatorii, grupurile parlamentare să
                                   Am rugămintea să încercăm să concentrăm intervențiile la
adreseze întrebări domnului ministru.
                                 întrebări cât mai concis, pentru a putea da ocazia tuturor
  Îl văd pe domnul senator Trifon Belacurencu, pe care-l     colegilor să ia cuvântul. Am deja 7 colegi înscriși la cuvânt.
invit să facă acest lucru. Urmează domnul vicepreședinte
                                   Domnul senator Hașotti, pe procedură.
Pereș.
                                   Microfonul 2.
  Vă rog să semnalați interesul dumneavoastră.
  Domnul senator Belacurencu, microfonul 4, vă rog.         Domnul Puiu Hașotti:

  Domnul Trifon Belacurencu:                    Mulțumesc, domnule președinte.
                                   Domnule ministru,
  Mulțumesc, domnule președinte.                  Stimați colegi,
  Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului ministru.         Noi trebuie să votăm astăzi dacă mai facem și altceva
  Reprezint în Senat o zonă preocupată de ceea ce s-a      decât să-i punem întrebări domnului ministru.
întâmplat în Ungaria, dar mai ales de consecințele pe care le
poate avea catastrofa din Ungaria într-o zonă importantă nu     Domnul Mircea Dan Geoană:
numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă, mă refer la Delta    Este ceva mai important decât aceasta?!
Dunării.
  Domnule ministru,                        Domnul Puiu Hașotti:
  Am urmărit cu mare îngrijorare tot ceea ce s-a întâmplat     Da, poate fi...
de la data catastrofei și mă bucură faptul că autoritățile
române au percutat prompt încă din prima zi a necazului și      Domnul Mircea Dan Geoană:
atenția continuă să fie îndreptată și în acest moment inclusiv    Retoric am întrebat.
asupra Dunării de Jos – mă refer aici la zona Brăilei, la cele
trei brațe ale Dunării de vărsare în Marea Neagră, dar mai      Domnul Puiu Hașotti:
ales la Delta Dunării.                        Chiar totul este mai important și știți de ce? Închei cu
  Am apreciat faptul că prima măsură luată a fost aceea de   această ocazie solicitarea de a prezenta un punct de vedere.
a scădea cât se poate pH-ul, prin măsurile ce au fost luate     Vreau să-l felicit pe domnul ministru pentru prezentarea
atât de vecinii din Ungaria, cât și prin măsura luată de ai    pe care a făcut-o, pentru că a venit aici cu ceea ce a făcut
noștri, aceea de a măsura permanent pH-ul apei. Aici cred că   Ministerul Mediului și Pădurilor.
stăm foarte bine.                          Vă mulțumesc.
  Ceea ce îngrijorează însă zona pe care eu o reprezint,
domnule ministru, este faptul că nu se poate avea – din       Domnul Mircea Dan Geoană:
punctul nostru de vedere – un control asupra sedimentelor și     Mulțumesc și eu, domnule lider.
asupra metalelor grele care pot să apară în sedimente.        Dau cuvântul domnului vicepreședinte Alexandru Pereș.
  Legat de sedimente, și pentru colegii din Senat, și pentru    Microfonul 2.
cei cărora le place peștele, știm foarte bine că, în general,
peștele se hrănește și pe fundul albiei Dunării, în lacurile și   Domnul Alexandru Pereș:
râurile din Delta Dunării, și în orice moment o cantitate      Mulțumesc, domnule președinte.
suplimentară față de procentul normal de metale grele poate     Îi mulțumesc și domnului ministru pentru această scurtă,
apărea după necazul din Ungaria.                 dar, cred, eficientă informare a noastră, și pentru faptul că a
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                    9
încercat să ne liniștească în temerile noastre că, într-adevăr,   Comisiei Europene, dar și în ceea ce privește zonele limitrofe
pericolul de astăzi sau, mă rog, din luna octombrie din       sau posibil afectate din România.
Ungaria nu va fi preambulul unui conflict între cele două țări
vecine, cum a fost accidentul, tot sever, din 2000 sau 2001,      Domnul Mircea Dan Geoană:
mi se pare, de la Baia Mare.                      Mulțumesc, domnule senator.
  Am venit la microfon, domnule ministru – pentru că eu nu      Domnul senator Petre Daea.
o să vă pun neapărat o întrebare, pentru că întrebarea asta       Microfonul 4.
am pus-o, de fapt, în scris, săptămâna trecută, și aștept
răspuns de la dumneavoastră și de la Ministerul Mediului și       Domnul Petre Daea:
Pădurilor –, vreau să vă spun că reprezint un colegiu, că, așa      Mulțumesc, domnule președinte al Senatului.
se întâmplă, vin dintr-o zonă în care mineritul în zona         Domnule președinte,
neferoaselor a avut o activitate puternică, din județul Alba, din    Doamnelor și domnilor senatori,
Munții Apuseni, unde avem 18 asemenea iazuri de decantare        Domnule ministru,
pe teritoriul județului, care, Doamne ferește!, în orice moment     Vreau să vă informez de unde vi se trage faptul că sunteți
nefast ar putea duce la o catastrofă de mărimea celei din      astăzi în Senatul României.
Ungaria.
                                     Cel ce vă vorbește a solicitat, săptămâna trecută, în
  Vreau doar să-mi spuneți dacă din sumele pe care         plenul Senatului, o informare în detaliu, o informate tehnică,
dumneavoastră le-ați amintit de la microfonul central al       cu elementele concrete ale situației, pentru că interesul pe
Senatului vor fi dirijate și spre județul Alba, spre aceste iazuri  care îl manifest pentru zona unde trăiesc și pentru țara
de decantare.                            românească m-a determinat să pun o serie întreagă de
  Pe de altă parte, o scurtă întrebare cu privire la aceste    întrebări și să nu găsesc răspunsuri. Mi-am pus întrebări,
situri cu poluare maximă. Știți că a început un program, pe     căutând în zâmbetul dumneavoastră acum starea de
șapte proiecte, privind depoluarea orașului și a zonei Zlatna.    satisfacție că lucrurile stau bine, căutând în cărțile de chimie,
Am avut posibilitatea să avem din partea Ministerului        căutând prieteni, colegi, care nu s-au îndepărtat de știință și
Mediului și Pădurilor sume destul de importante pentru a       au rămas în zona cunoașterii și a analizei zilnice a
putea face aceste lucrări. Momentan, suntem în situația de a     eprubetelor, dacă ele mai pot fi astăzi recipiente pentru
abandona câteva dintre aceste proiecte.               amestec sau numai pentru culori bine definite, într-un context
  Rugămintea mea este să reanalizați puțin și, dacă este      pe care îl înțelegem cu toții destul de greu pentru țările
posibil, să-mi dați și un răspuns, dacă anul acesta, anul viitor   noastre, înțelegând prin țările noastre, deopotrivă, România
sau peste doi ani o să încheiem acest program de           și vecinii care sunt alături de fluviu, consumatorii necazurilor
reconversie și de ecologizare, de fapt, a acestei zone poluate    pe care întâmplarea a reușit să le aducă la ordinea zilei.
din România.                               Domnule ministru, câteva întrebări punctuale.
  Vă mulțumesc.                            1. România a trimis specialiști români în echipe mixte cu
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     prietenii noștri unguri pentru a determina concentrația acolo
                                   unde fenomenul a apărut? Ați spus aici de confluența râului
  Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Senatului.          Marcal cu Raba. Dacă specialiști români din instituții
  Domnul senator Gheorghe Bîrlea, se pregătește domnul       specializate ale României au fost acolo?
senator Daea.                              2. Am avut echipe comune cu vecinii și prietenii noștri
  Microfonul 2, domnule senator.                  sârbi în determinarea conținutului apei din Dunăre,
  Vă rog.                              înțelegând aici metalele grele?
                                     3. Autoritățile române – mă refer aici la cele administrative
  Domnul Gheorghe Bîrlea:                      din zona Dunării – au știut de accident și când?
  Distinși colegi,                           4. S-a restricționat consumul de apă din Dunăre pentru
  În anul 2000 eram prefectul județului Maramureș și mi-a     municipiul Drobeta-Turnu Severin, știindu-se foarte bine de
fost dat să gestionez o gravă criză ecologică în urma        către dumneavoastră și de către toți din sală că este singurul
accidentului de la Societatea Comercială „Aurul” din Baia      oraș care se alimentează cu apă din Dunăre?
Mare. Este greu să vă spun acum, în câteva cuvinte, ce          Am pus aceste întrebări pentru că în ziarul „România
consecințe deosebite a produs acel accident pe plan         Liberă” din 11 octombrie 2010 cei din Mehedinți spun că nu
național, dar mai ales printr-o exploatare mediatică cu totul    au fost anunțați.
excepțională.                              Am ziarul, pentru că a fost singura mea sursă de
  Eu îi sunt recunoscător domnului ministru pentru faptul că    informare în acea perioadă și îmi pare rău că nu v-am dat un
a venit și ne-a informat cu privire la problemele acestui      telefon, că sunt convins că dumneavoastră îmi răspundeați –
accident, așa cum este el acum în analiza Ministerului        nu ca ceilalți miniștri –, având în vedere faptul că domnul
Mediului și Pădurilor și a Guvernului României.           lider al Grupului parlamentar al PNL v-a lăudat îndeajuns ca
  Salut și ajutorul pe care îl oferim, dar în același timp aș   să vă rușinați pentru că suntem atenți cu dumneavoastră.
propune, pentru liniștirea cel puțin a populației din zonele cu     Profesorul Gheorghe Mencinicopschi spunea: „atenție la
potențial afectate, ca Ministerul Mediului și Pădurilor, prin    apa din Dunăre, că este posibil să fie restricționată”.
biroul de presă, să scoată câte un buletin, care să fie difuzat     De aceea, vă întreb pe dumneavoastră: ce s-a întâmplat
în presă de fiecare dată, cu concluziile pe care le formulează    și cum ați acționat?
autoritățile calificate în acest domeniu. Ar fi un foarte bun      Aștept răspunsul dumneavoastră și apoi, dacă îmi este
exemplu că noi gestionăm cu multă atenție și monitorizăm       permis, revin la microfon.
efectele asupra mediului, așa cum se privesc și de la nivelul      Vă mulțumesc.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Domnul Borbély László:
  Vă mulțumesc.                            Chiar aș vrea să vă mulțumesc sincer pentru întrebările
  Domnul senator Corlățean, cu rugămintea insistentă de a     competente,     care   demonstrează      preocuparea
încerca să nu transformăm acest moment în declarații         dumneavoastră față de catastrofa ecologică. Iată de ce este
politice sau interpelări, care pot fi făcute într-un alt moment al  bine că am venit să vă dau, sper, informații utile.
zilei.                                  În legătură cu metalele grele, noi nu numai că am măsurat
  Microfonul 4, domnule senator.                  în zona aceea, ci măsurăm în continuare, evident, pe lângă
                                   pH, și la sedimentare, și la dizolvare. Vă pot da informarea
  Domnul Titus Corlățean:                      din care am prezentat o parte. De fapt, ca să nu lungesc
  Vă mulțumesc, domnule președinte.                foarte mult expunerea, domnule senator Daea, o să vă dau și
  Nu este o declarație politică, ci este un comentariu politic   dumneavoastră, vă dau un exemplar din informare și chiar o
pe care aș vrea să-l fac.                      dau și președintelui Senatului, ca, eventual, să o multiplice și
  Dacă se poate, și în dreapta sălii, să putem desfășura      să vă dea toate detaliile tehnice, iar eu vă stau la dispoziție
activitatea...                            cu toate celelalte detalii.
  Comentariul meu politic este foarte simplu și trebuia făcut,     În ceea ce privește specialiștii. Da, nu numai că noi am
însă, înainte de acest lucru, aș vrea să salut prezența       avut o relație continuă, ci, de fapt, facem parte din ICPDR,
ministrului mediului la o dezbatere care este și necesară, și    care înseamnă că monitorizăm, împreună cu celelalte țări,
este bine să avem astfel de dezbateri la momente importante     ceea ce se întâmplă în Ungaria. Nu se poate altfel.
și utile.                                Săptămâna trecută, sub conducerea directorului general
  Eu iau notă și salut faptul că nu ar exista, din ce ne      de la Administrația Națională „Apele Române”, a fost o
spunea ministrul mediului și pădurilor, consecințe negative.     echipă de specialiști acolo, a mers la fața locului și a luat
Este un lucru bun dacă s-a intervenit în timp util.         toate detaliile și în ceea ce privește râul Marcal, și în ceea ce
  În același timp – aceasta este altă parte a problemei –, eu   privește Raba, pe care le aveam deja, dar este bine că s-au
aș solicita totuși domnului ministru să asigure continuarea     dus acolo.
monitorizării în special asupra aspectelor pe care colegii mei      În ceea ce privește iazurile de decantare. Totuși, trebuie
le-au semnalat anterior, nu doar asupra cursului de apă, ci și    să clarificăm un lucru, noi dăm bani din Fondul pentru mediu,
asupra sedimentelor și asupra consecințelor potențiale pe      din POS Mediu, dar totuși cel care finalizează și propune
termen mediu și lung.                        aceste iazuri de decantare este Ministerul Economiei,
  Din acest punct de vedere, trebuie să ne păstrăm         Comerțului și Mediului de Afaceri. Ministerul Economiei,
deschisă o eventuală opțiune – sperăm să nu fie cazul –,       Comerțului și Mediului de Afaceri are responsabilitatea de a
dacă lucrurile nu merg în direcția cea bună.             avea o viziune asupra acestor iazuri de decantare și,
  Comentariul meu politic concis este următorul. Eu cred că    împreună cu noi, care monitorizăm și controlăm, să
România a procedat corect prin modalitatea în care a         pregătească.
acționat. A preferat o modalitate deschisă, de cooperare, de       Deci am notat în legătură cu cele 18 iazuri de decantare
sprijin acordat Ungariei într-o situație de catastrofă, de      și fiți convinși că în anii viitori, ca și anul acesta, vom da
intervenție, și un spirit care subliniază dorința unei bune     sume mult mai mari.
vecinătăți cu o țară importantă și un partener important. Spun      În legătură cu Zlatna. Știu, este vorba despre o investiție
asta – și o spun retroactiv – pentru a sublinia în Parlamentul    mare. Colegii care au fost în perioada 2006–2009 s-au
României că, dacă poziția României într-un moment          angajat la 2,9 miliarde de lei pentru aceste programe
important și delicat a fost cea corectă, nu apreciez, peste ani,   multianuale și am avut posibilitatea să dăm până acum
modalitatea în care Guvernul de la Budapesta a înțeles să      500 de milioane. Este clar că la aceste câteva investiții mari
reacționeze într-o situație, nu aș spune similară, dar într-o    de 130–150 de milioane de lei va trebui să găsim o
situație în care s-a întâmplat ceva – și vorbim de un accident,   modalitate să le trecem pe POS Mediu. Și acum colegii
de asemenea, cu impact ecologic –, în care s-a preferat o      lucrează deja și vor fi trecute pe POS Mediu, și le vom plăti
altă modalitate politică de acțiune. O spun foarte transparent,   din bani europeni.
foarte corect, am simțit-o pe propria piele fiind în misiune la     În ceea ce privește informarea, e o idee bună. Vom mai
Strasbourg, atunci când Ungaria a preferat o altă modalitate     da o notă și un buletin al ministerului, dar să știți că în
de acțiune, o dezbatere de urgență cu propuneri de          perioada trecută am dat zilnic 4 comunicate sau cel puțin
monitorizare a României la nivel european, cu propuneri de      două, în care am precizat toate detaliile tehnice, ca să fie
sancționare a României, și nu într-un spirit de cooperare și     toată lumea informată din timp.
de sprijin, așa cum a preferat România în această situație.       În legătură cu restricționarea la Drobeta-Turnu Severin,
  Cred că aceasta este modalitatea și aceasta este direcția    nu a fost cazul, slavă Domnului, nu a fost cazul! Am
de acțiune. Eu felicit autoritățile competente pentru maniera    comunicat. Dânșii de la Drobeta-Turnu Severin, din zona
în care au acționat și cred că – politic o putem spune – este    aceea, au știut din după-amiaza zilei de 4 octombrie 2010,
bine să ne gândim în fiecare moment că s-ar putea, la un       evident, când a fost catastrofa în Ungaria. Am ținut legătura
moment dat, roata să se învârtă și acela care acuză la un      cu ei și vreau să felicit toate instituțiile – și locale, și centrale –
moment dat să se găsească în situația de a fi acuzat. Este o     care au luat parte.
poziție corectă a României și vreau să o aplaud!             Eu cred că am avut și o atitudine fermă – trebuie să vă
  Vă mulțumesc. (Aplauze.)                     spun – și ne-am exprimat îngrijorarea și la Uniunea
                                   Europeană. Deci să nu credeți că nu am avut o atitudine
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     fermă, dar, totodată, trebuie să întindem mâna atunci când
  Vă mulțumesc pentru această intervenție.             este o catastrofă ecologică și să demonstrăm – așa cum a
  Domnule ministru, dacă doriți să reveniți la microfonul      spus domnul senator Corlățean – că suntem, evident, două
central al Senatului pentru a răspunde și a comenta.         țări vecine care se ajută una pe cealaltă, dar dacă este ceva
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   11
trebuie să analizăm. Diferența a fost că în 2000, din păcate,     semnificația ei de referință în asigurarea întregirii țării în
au fost totuși conotații transfrontaliere. Atunci știți foarte bine  granițele sale vestice, ziua cea mai de preț a sa, o zi de suflet
că nu am avut victime omenești – slavă Domnului! –, dar        pentru români, în care, cu mic, cu mare, cinstim atât eroii
accidentul a avut urmări transfrontaliere.              neamului, cât și faptele lor de glorie.
  Vă mulțumesc.                             În istoria zbuciumată a acestor meleaguri, oștirea a
                                   reprezentat temelia menținerii unității și neatârnării neamului,
  Domnul Mircea Dan Geoană:
                                   a reprezentat liantul care a unit energiile unei nații mici și
  Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența în         așezate la răscruce de interese ale marilor imperii pentru a
Senatul României.                           rezista tuturor vicisitudinilor.
  Aș dori să vă informez că în cursul întâlnirii oficiale pe       Milioanele de soldați care și-au dat viața pe câmpurile de
care am avut-o, împreună cu câțiva colegi, cu președintele      bătălie de la Rovine, Călugăreni, Podul Înalt, Șelimbăr,
Ungariei s-a degajat ideea ca, în condițiile în care întâlnirea    Plevna, Mărășești, Oituz, Nistru, Sfântu Gheorghe, Carei și
comună a celor două guverne nu va avea loc datorită          multe altele au asigurat dăinuirea românilor pe aceste
pregătirii președinției Uniunii Europene de către Ungaria,      meleaguri, au ajutat la plămădirea acestei nații în fostele sau
poate, la nivelul celor două comisii permanente pe probleme      actualele sale fruntarii.
de mediu, pe probleme de administrație, să fie o întâlnire        Armata României a fost în toate momentele grele în
comună. Evident, deși nimeni nu a rostit cuvântul „Roșia       primele rânduri pentru apărarea și propășirea țării, militarii
Montană”, undeva în dezbaterea publică națională și          fiind parte integrantă a poporului ai cărui fii erau sau sunt.
europeană acest subiect este în continuare foarte activ și
sunt convins că se va bucura de o atenție deosebită și aici în      În 1968, poziția hotărâtă a militarilor a descurajat o
țară, și în străinătate.                       intervenție militară străină, permițând României să aibă o
                                   atitudine diferită față de a altor state din estul Europei.
  Domnule ministru, vă rog.
                                   Desigur, ce s-a întâmplat pe urmă nu este vina oștirii,
  Domnul Borbély László:                       membrii ei fiind victimele unui regim despotic și antinațional.
  Vreau să vă informez că pe 28 și 29 octombrie 2010 voi fi       Anul 1989 a dovedit din nou că armata este acolo unde
la Budapesta în vizită oficială. Mă voi deplasa și eu la       trebuie, adică alături de popor, strigătul „Armata e cu noi!”
Kolontár să văd și eu cum se derulează lucrurile acolo.        fiind o realitate istorică de necontestat.
Comisiile mixte la nivelul celor două ministere, care – în luna      Înscrisă pe traiectoria europeană, România are în armata
august a fost deja ministrul omolog din Ungaria la București –    sa un ambasador credibil, care a făcut toate reformele
au lucrat și chiar mâine discută și problema „Roșia Montană”,     necesare pentru integrarea României în NATO. În țară sau în
și celelalte probleme care sunt, ca să putem interveni,        teatrele de operații, militarii românii se comportă admirabil,
evident, la acest nivel. În rest, sunt bine-venite, dacă vor fi    iar aliații noștri văd în ei camarazi de nădejde și loiali cauzei
asemenea întâlniri la nivelul comisiilor Senatului.          apărării păcii în diverse zone ale lumii. În state majore sau în
                                   teren, militarii noștri dau dovadă de abnegație și eroism, iar
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     numărul victimelor din zonele de conflict dovedește că patria
  Vă mulțumesc și eu.                        este mai presus decât viața lor.
  Mulțumesc pentru acest material. Îl voi transmite colegilor      Acum facem parte dintr-un sistem de apărare
noștri.                                internațional, pe care România se poate baza când este
  Mulțumim, domnule ministru.                    vorba despre o reală securitate externă. Prin acțiunile lor,
  Revenim la agenda noastră, la un capitol probabil mai       militarii români fac ca această apartenență să fie una
comprimat, declarații politice.                    adevărată și sigură. De aceea, astăzi, de ziua lor, trebuie să
  Îl invit la microfon pe domnul senator Nicolae Dobra, din     manifestăm întreaga recunoștință față de oștirea țării, față de
partea Grupului parlamentar al PDL, urmează doamna          cei care, secole la rând, au asigurat dăinuirea noastră în
senator Elena Mitrea, din partea Grupului parlamentar al       granițele actuale.
Alianței politice PSD+PC.                         Ne aplecăm cu pioșenie în fața milioanelor de militari
  Am rugămintea să încercăm să respectăm votul pe legile      care, prin sacrificiul vieții lor, au dat dimensiune europeană
organice și programul de întrebări și interpelări de astăzi, în    acestui popor și i-au asigurat viitorul. Dacă trecutul a fost
măsura posibilităților.                        străbătut ca un fir roșu și de acțiunile Armatei Române, tot
  Vă rog, domnule senator Dobra.                  așa și viitorul va fi legat și de modul în care militarii își vor
                                   îndeplini misiunile de pregătire și de apărare a intereselor
  Domnul Nicolae Dobra:                       României oriunde în lume.
  Domnule președinte,                          Vom fi mai vizibili și mai credibili pe arena internațională,
  Stimați colegi,                          dacă vom avea o armată modernă, bine echipată, capabilă
  „Armata României – la aniversare. Tradiții și actualitate.”    să-și facă datoria oriunde o cer interesele fundamentale ale
  Declarația mea politică se referă la sărbătorirea Zilei      țării.
Armatei Române astăzi.                          Astăzi, de ziua lor, permiteți-mi să urez tuturor militarilor
  Prin declarația mea politică de astăzi, Grupul parlamentar     Armatei României multă sănătate, spor în pregătire și
al PDL aduce un pios și binemeritat omagiu Armatei          succese în teatrele de operații!
Române.                                  Închei prin a saluta și mulțumi încă o dată, la acest ceas
  La 25 octombrie se sărbătorește Ziua Armatei Române,        aniversar, glorioasei Armate Române pentru acțiunile sale în
moment semnificativ din lungul șir de date istorice care ar fi    folosul țării. Dumnezeu să-i ocrotească pe ostașii români, așa
putut fi sărbătorite ca zile ale oștirii, dar aleasă pentru      cum au făcut și ei de atâtea ori pentru România!
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Fie ca Dumnezeu să-i ocrotească pe cei care își
  Vă mulțumesc, domnule senator, pentru această          îndeplinesc datoria față de țară, pe tinerii noștri, dintre care,
declarație.                             astăzi, unii luptă în alte țări din lume, reprezentând cu cinste
  Doamna senator Elena Mitrea, din partea Grupului         România, iar pe cei care s-au jertfit pentru țară Dumnezeu
parlamentar al Alianței politice PSD+PC, urmează domnul       să-i odihnească în pace!
senator Puiu Hașotti, liderul Grupului parlamentar al PNL.       Mulțumesc. (Aplauze.)
  Doamna senator Elena Mitrea.                    Domnul Mircea Dan Geoană:
  Doamna Elena Mitrea:                         Mulțumim, doamna senator.
  Vă mulțumesc, domnule președinte.                  Domnul senator Puiu Hașotti, liderul Grupului parlamentar
  Declarația mea politică de astăzi are un titlu potrivit     al PNL.
acestei zile: „Onoare și respect militarilor români!”.         Vă rog, domnule senator.
  Astăzi, 25 octombrie, sărbătorim „Ziua Armatei”, zi de       Domnul Puiu Hașotti:
glorie și de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care
Armata Română și-a îndeplinit misiunea nobilă de a apăra        Vă mulțumesc.
unitatea națională și integritatea teritorială a statului român.    Domnule președinte,
  Această zi, încă de la instituirea ei, a devenit un simbol al    Stimați colegi,
recunoștinței față de neamul românesc, fiind întipărită în       În primul rând, să nu uităm că Armata Română eliberase,
sufletele românilor ca ziua în care țara sărbătorește armata    practic, tot teritoriul României pe 23 octombrie. A mai așteptat
și pe cei care au fost sau sunt în slujba ei.            încă două zile, pentru ultimele gloanțe ce urmau a fi trase,
  Mă înclin cu recunoștință în fața memoriei celor care s-au   pentru că pe 25 octombrie era ziua de naștere a Majestății
jertfit pentru eliberarea ultimei brazde de pământ românesc     Sale Regele.
de sub ocupație străină și vreau să aduc un sincer omagiu        Domnule președinte,
tuturor veteranilor de război, pentru care credința,          Doamnelor și domnilor,
responsabilitatea și onoarea în slujirea idealurilor nobile de     O afirmație cinică și amară – care, din nefericire, este
libertate și independență au reprezentat crezul suprem.       perfect îndreptățită din unghiul de vedere al desfășurării
  Armata Română a reprezentat și reprezintă în conștiința     faptelor din trecut – ne spune că istoria, citez: „reprezintă
românilor o forță capabilă să mențină pacea, unitatea și      palmaresul crimelor, al neghiobiilor și al mizeriilor omenirii”.
stabilitatea în țară, pentru care poporul și-a păstrat și își      Nu trebuie să fii cine știe ce specialist în materie pentru a
păstrează constant încrederea. Acest fapt creează o obligație    accepta că fraza de dinainte ni se potrivește și nouă,
în plus Parlamentului și Guvernului României, aceea de a-i     românilor, dar și istoriei noastre naționale. Confruntați cu
acorda tot sprijinul necesar parcurgerii acestei perioade      această realitate, mângâierea sufletească ne poate veni însă –
tulburi.                              situație valabilă, de altfel, pentru oricare altă națiune care își
  Armata Română, în calitate de armată membră a Alianței     investighează propria-i devenire –, ne poate veni, așadar, din
Nord-Atlantice, este și trebuie să rămână o armată de        reflecția cumpătată, așezată, rațională, senină – aș zice –
profesioniști, capabilă să îndeplinească misiunile în care este   asupra momentelor de istorie și asupra personalităților
sau va fi solicitată de către ceilalți parteneri.          istorice – multe, puține, câte or fi fost acestea –, care ne dau
  Folosesc acest prilej pentru a face un apel actualei      certitudinea că și noi am avut orele astrale, că am făcut și
guvernări de a acorda respectul cuvenit cadrelor militare care   noi, în felul nostru specific, istorie. Acele momente și acele
s-au jertfit pentru pământul și neamul românesc, apărând și     personalități istorice, fără de care nu am fi ceea ce suntem și,
respectând drepturile cuvenite militarilor. Trebuie să ne      mai ales, fără de care nu am putea să ne întrezărim viitorul
gândim cu pioșenie la dispariția unor oameni tineri, aflați în   ca țară și ca națiune, merită din partea noastră, a tuturor,
misiuni speciale, esențiale pentru apărarea națională.       mult mai mult decât ocazionale lăcrimări la comemorări de tot
  Militarii pleacă la pregătire sau în misiuni asumându-și    felul sau la aniversări ținute cu sau fără temei.
privațiunile și riscul pierderii vieții lor. Merită acești bravi    Doamnelor și domnilor senatori,
oameni diminuarea salariilor cu 25%? Eu cred că nu.           În ceea ce mă privește, doresc să vă aduc astăzi în
  Pentru a recunoaște adevărata vulnerabilitate la adresa     atenție, fără patetism și fără partizanat, o personalitate de
securității naționale, amintesc înzestrarea militară, o altă    prim rang a istoriei noastre, aflată chiar azi la ceas aniversar,
realitate rușinoasă, recunoscută chiar într-un document       și care, cu multe decenii în urmă, a fost, prin voință și acțiune
oficial, conform căruia 85% din tehnica militară românească     proprii, la întâlnirea cu una dintre orele astrale ale istoriei
este depășită fizic și moral.                    românilor.
  De asemenea, amintesc că în demersurile pentru           Majestatea Sa Regele Mihai I al României, fostul suveran
păstrarea dreptului câștigat, militarii nu au cerut „pensii     al țării din 1927 până în 1930 și, apoi, din 1940 până în 1947,
nesimțite”, ci doar respectarea principiilor cu care România    împlinește astăzi 89 de ani.
s-a aliniat la standardele internaționale de compatibilitate și     Cu profundul respect datorat unui veritabil făuritor de
interoperabilitate.                         istorie, dar și unui om pentru care patria a fost și rămâne
  Societatea noastră trebuie să învețe să omagieze Armata     suprema valoare pentru care niciun sacrificiu nu este
Română și pe eroii neamului într-o manieră a sincerității, a    îndeajuns, îmi iau îngăduința de a-i adresa de aici, de la
respectului, a recompensei și a recunoașterii drepturilor pe    înalta tribună a Senatului României, în nume personal și,
deplin meritate.                          sper, în numele dumneavoastră, simplu, direct și românește:
  Cu respectul cuvenit, aduc omagiile mele Armatei        la mulți ani, cu sănătate, Majestatea Voastră! (Aplauze.)
Române, în această zi solemnă.                     Mulțumesc.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                    13
  Regele Mihai este – abia dacă mai este necesară           Următoarele declarații politice au fost consemnate
precizarea – pildă vie că și noi, românii, putem depăși        conform materialelor depuse în scris de către senatori la
crimele, neghiobiile și mizeriile trecutului. Le-a fost, în egală   secretariatul ședinței:
măsură, martor și victimă, dar se poate spune apăsat că, prin      Domnul Dumitru Oprea:
întreaga sa conduită, inclusiv în anii amari ai îndelungatului
                                     Declarația politică se intitulează „Provocarea urii nu ține
său exil silit, s-a ridicat peste un destin potrivnic, nu știu câți
                                   loc de legi economice”.
dintre semenii săi au avut demnitatea și tăria de a înfrânge       Domnule președinte al Senatului,
ostilitatea vremurilor cumplite ce le-a fost dat să le străbată.     Doamnelor și domnilor colegi,
  Onorat Senat,                             Stimați invitați,
                                     Nu s-au stins încă ecourile scandalului legat de mărirea
  Închei făcând o propunere, care, nădăjduiesc, își va găsi     salariilor profesorilor cu 50%. Inconștiența unor politicieni a
înțelegerea cuvenită în mintea și sufletul corpului nostru      dus la iluzionarea a mii de oameni, care sperau la o viață mai
legiuitor al României republicane, democratice și europene.      bună. Alegerile au trecut și realitatea a arătat ridicolul acestei
De astăzi într-un an, pe 25 octombrie 2011, când Majestatea      promisiuni.
Sa Regele Mihai I al României va împlini 90 de ani,            Cunoaștem cu toții zona din care au venit presiunile
Parlamentul ar fi nimerit să se reunească în plen pentru a      pentru o asemenea păcăleală. Celelalte partide au cedat la
omagia pe un făuritor de istorie – de altfel, ultimul         șantajul PSD, într-un joc nebunesc al populismului din care
                                   pierdem cu toții. Pe lângă profesori, au mai fost mințiți
supraviețuitor din lume dintre conducătorii de stat din anii
                                   pensionarii, restul bugetarilor, la fel ca oricine care a aplecat
celui de Al Doilea Război Mondial –, care merită           urechea la mașinăria de basme politice. Tuturor li s-a spus că
necondiționat respectul și recunoștința țării, pe care o iubește   vor avea venituri mult mai mari. Și asta peste noapte,
din străfundul nobilului, curatului și românescului său suflet.    printr-un simplu gest al PSD.
  Încă o dată, la mulți ani, Majestate! (Aplauze.)            Era de așteptat ca măcar acum, când spectrul falimentului
                                   încă bântuie finanțele țării, acești inconștienți să se oprească
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     sau măcar să-și amâne sarabanda de falsuri. Din nefericire,
                                   promisiunile deșănțate par a fi un dat congenital al stângii.
  Mulțumim, domnule senator, pentru acest mesaj.           PSD vrea să dărâme Guvernul, fluturând un program
                                   halucinant. Bugetarilor li s-ar da înapoi toate tăierile de
 Sunt convins că în anul viitor un astfel de moment va fi      salarii, pensiile militarilor nu s-ar mai recalcula, iar pensiile
marcat inclusiv în Parlamentul României, pe măsura          mici nu ar mai fi impozitate. Se prevăd investiții enorme de
contribuției pe care Regele Mihai a adus-o la istoria         stat, ar apărea sute de mii de locuri de muncă și s-ar îngheța
României.                               prețul la energie. Pe scurt, se promit cheltuieli pentru toată
  Vă propun să sistăm aici momentul legat de declarațiile      lumea, într-o interminabilă înșiruire de aberații economice.
                                     Pentru a fi însă completă, propaganda PSD are și o
politice, în condițiile în care ne apropiem de ora 17.00, când
                                   explicație pentru miracolele sale sociale: ia de la bogați și dă
avem programat și votul pe anumite legi, inclusiv asupra       la săraci, chiar dacă bogații sunt câțiva, iar clasa de mijloc e
celor sugerate de dumneavoastră, anunțându-vă că un          o specie aproape pe cale de dispariție. Omul de rând este
număr important de colegi au depus în scris aceste declarații:    mințit că cineva poate plăti toate facturile, că sacrificiile lui
 – din partea Grupului parlamentar al PDL, domnii senatori      sunt inutile, că se vor muta niște bani dintr-un buzunar în altul
                                   și totul va fi minunat, indiferent de deficitul bugetar, de
Dumitru Oprea, Dorel Jurcan, Alexandru Mocanu, Gheorghe
                                   acordul cu FMI.
David, Alexandru Pereș, Valentin Gigel Calcan, Mircea           Sper ca rațiunea să primeze în al doisprezecelea ceas și
Marius Banias, Toader Mocanu, Dorin Păran și Mihai Niță;       să nu pornim într-o astfel de aventură nebunească. Când
  – din partea Grupului parlamentar al Alianței politice      toate guvernele lumii încearcă din răsputeri să-și asaneze
PSD+PC, domnii senatori Ioan Mang, Gheorghe Pop, Valer        deficitele, să-și restructureze sistemele financiare, ar fi
Marian, Alexandru Cordoș, Nicolae Dănuț Prunea, Adrian        complet iresponsabil să cădem în capcana demagogiei
                                   socialiste. Este adevărat că lumea o duce greu, că există o
Țuțuianu, Șerban Constantin Valeca, doamna senator Doina
                                   nerăbdare în a depăși criza. Totuși, dacă politica vorbelor
Silistru, domnul senator Florin Constantinescu, domnul        goale va triumfa din nou, legile dure ale economiei nu ne vor
senator Gabriel Mutu și domnul senator Dan Voiculescu.        mai ierta, iar atunci s-ar putea ca jocul acesta de-a ura să se
  Dacă există vreun coleg care are un lucru absolut         întoarcă împotriva noastră, a tuturor.
important de comunicat prin declarație politică, în            Vă mulțumesc.
următoarele câteva minute, fără niciun fel de dificultate,        Domnul Dorel Jurcan:
putem să permitem acest lucru, dacă mai există un astfel de
                                     Declarația politică este intitulată „25 Octombrie – Ziua
interes. Dacă nu...                          Armatei Române”.
  Din partea Grupului parlamentar al PNL, au depus în scris       Stimați colegi,
declarațiile politice domnii senatori Mario Ovidiu Oprea,        Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în
Marius Petre Nicoară, Cornel Popa, Emilian Valentin Frâncu,      calendarul sărbătorilor noastre de suflet, ziua de
iar din partea Grupului parlamentar al senatorilor          25 octombrie este Ziua Armatei Române, o zi de glorie și de
                                   cinstire pentru eroii neamului.
independenți, domnul senator Sorin Serioja Chivu.
                                     Toamna anului 1944 a îmbogățit istoria poporului român
  Sper ca acest moment să aibă timpul necesar în perioada      cu o nouă filă a vitejiei, curajului și puterii de sacrificiu a
următoare, deoarece este un moment important pe agenda        armatei noastre, o filă scrisă cu suferințele și chiar viețile
noastră săptămânală.                         celor mai bravi ostași ai ei. În cursul nopții de 24 spre
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
25 octombrie, trupele române participante la luptele de         Domnul Alexandru Mocanu:
eliberare de sub dominația horthysto-hitleristă a părții de        Declarația politică se intitulează „Pentru Omar Hayssam
nord-vest a României au luat cu asalt orașul Carei, reușind      urmează stația Rahova, cu peronul pe dreapta!”.
să zdrobească rezistența forțelor fasciste și să ajungă, în        Pe 6 septembrie, la încheierea vizitei efectuate în Siria,
dimineața zilei de 25 octombrie, în jurul orei 9.30, pe frontiera   ministrul afacerilor externe Teodor Baconschi a declarat:
româno-ungară, în raionul localității Urziceni.            „Președintele sirian Bashar al-Assad va face o vizită în
  Se consfințea astfel împlinirea uneia dintre cele mai       România în acest an, ocazie cu care vor fi semnate mai
arzătoare dorințe ale poporului român: readucerea pentru       multe acorduri bilaterale pe justiție și afaceri interne.”
totdeauna între frontierele de drept ale țării a teritoriului       Înțeleg că din setul de documente ce vor fi semnate de cei
                                   doi președinți nu va lipsi acordul de extrădare care-l privește
transilvan, înstrăinat prin „Diktatul” de la 30 august 1940.     pe Omar Hayssam.
  Eliberarea orașului Carei, deși nu este cunoscută ca o        Începute în 2008, cu ocazia vizitei lui Traian Băsescu în
victorie militară de mari proporții, prin semnificația sa istorică  Siria, negocierile româno-siriene pe acest subiect au intrat,
a devenit un simbol al tuturor bătăliilor purtate de armata      așadar, în linie dreaptă. Dând la o parte limbajul diplomatic,
noastră de-a lungul vremii pentru reîntregirea și eliberarea     mie îmi e clar că pentru Omar Hayssam... urmează stația
națională.                              Rahova, cu peronul pe dreapta!
                                     De aceea, vă propun să recitim împreună câteva
  Ziua de 25 octombrie 1944 a conturat în fața opiniei       declarații făcute cu ceva timp în urmă de către Traian
publice naționale, dar și a celei mondiale, imaginea unei oștiri   Băsescu, ca să înțelegem de ce dorește opoziția
hotărâte să apere, chiar cu sacrificiul vieții, dreptul inalienabil  suspendarea/demiterea președintelui pentru vina de a nu
la integritatea teritorială, independența și suveranitatea      interveni acolo unde nu are dreptul să intervină.
României, fixându-se în conștiința românilor ca dată           Anul trecut, președintele a afirmat că este preocupat de
aniversară a armatei noastre.                     recuperarea și aducerea în țară a doi fugari celebri, Nicolae
                                   Popa și Omar Hayssam, precizând: „Este un caz excepțional
  Armata Română merită o astfel de zi, așa cum au și        în care statul este tras pe sfoară, condamnă un om care a
armatele altor țări. Ostașii români nu au fost niciodată mai     păgubit 350 de mii de familii și el pleacă din țară. Tot
prejos decât alții, cu toate că de-a lungul existenței sale      mandatul am avut în atenție recuperarea lui Nicolae Popa,
condițiile de dotare și de pregătire pe care le-a avut armata     cum am și recuperarea lui Omar Hayssam, și pot să vă
nu au fost din cele mai bune. Stau mărturie acestei afirmații     garantez că Omar Hayssam va sfârși prin a face pușcărie în
pilduitoarele fapte de arme de la Posada, Rovine, Podul Înalt,    România. Cred că puțini sunt interesați de Nicolae Popa, dar
Călugăreni, Plevna, Mărășești, Chișinău, Oarba de Mureș,       pentru statul român este foarte importantă recuperarea lui.
                                   Trebuie să aflăm cine l-a sprijinit să plece și cine l-a finanțat
Carei, Munții Tatra Mare, dar și calitatea ireproșabilă a
                                   de când a plecat și până acum, pentru că nu a trăit cu aer.”
misiunilor de supraveghere și protecție îndeplinite, alături de      Declarația privind recuperarea lui Nicolae Popa și
aliații noștri de azi, în Angola, Bosnia, Afganistan și Irak,     identificarea „întreținătorului” său ilegal Sorin Ovidiu Vîntu a
precum și a activităților comune executate în cadrul NATO.      fost confirmată integral luna trecută. În paralel, s-au făcut
  Armata Română a reprezentat și reprezintă în conștiința      pași importanți și pentru recuperarea celuilalt infractor, Omar
românilor o forță capabilă să mențină pacea, unitatea și       Hayssam, sprijinit să fugă din țară de mafioții PSD. De altfel,
                                   conform declarației de presă a lui Teodor Baconschi, făcută
stabilitatea în țară, pentru care poporul și-a păstrat și își
                                   zilele trecute la Damasc, „extrădarea lui Hayssam va deveni
păstrează constant încrederea. Acest fapt creează o obligație     certitudine până la sfârșitul acestui an”.
în plus Parlamentului și Guvernului României să-i acorde tot       Tot anul trecut, într-o altă declarație, Traian Băsescu
sprijinul necesar pentru a fi capabilă să îndeplinească        spunea: „În cazul Hayssam există o mare realitate, pentru
misiunile în care este sau va fi solicitată de către ceilalți     care eu îmi dau cuvântul de onoare. Trei jurnaliști români au
parteneri.                              fost răpiți, mai întâi într-un scenariu, care ulterior a scăpat de
  Trebuie ca tot ce se întreprinde în acest important        sub control și a devenit serios. Așa cum am spus și în
                                   conferința de presă, răpirea a fost organizată de Omar
domeniu să fie făcut cu seriozitate, cu responsabilitate și cu
                                   Hayssam, care și-a oferit serviciile să îi ducă, să îi aducă.
inteligență, pentru că, în fond, sunt chestiuni care țin de      Intraseră organele statului pe el și voia să facă un serviciu
imaginea României în lume, de prestanța militarilor români și     puterii care venise în decembrie 2004, președintelui, în
a Armatei Române și, nu în ultimul rând, de securitatea        speranța că i se opresc dosarele. A scăpat de sub control
națională.                              jocul pe care l-a făcut și vă asigur că, în momentul în care l-a
  La ceas aniversar, cu gândul la sutele de mii de eroi ai      scăpat de sub control, organismele statului au și hotărât
                                   arestarea lui. (...) Șefii de servicii erau încă cei numiți de
Armatei Române care s-au înnobilat cu sacrificiul suprem
                                   Ion Iliescu și am spus că trebuie să lucrez cu ei direct,
pentru dreptul nostru de a trai liberi într-un stat democratic,    informațiile să se adune în fața mea. Atunci când am fost
cu gândul la veteranii de război și urmașii celor căzuți pe      informat că Hayssam este suspect de organizarea răpirii, am
câmpurile de luptă, se cuvine să-i omagiem, iar pe cei care      cerut toată documentația despre el. S-ar putea, dacă va fi
astăzi servesc cu cinste patria, militarii români aflați la datorie  nevoie, să mergem la desecretizarea acestei documentații,
sub faldurile drapelului național, în țară sau în misiuni       pentru că nu o să mai rabd mult intoxicările pe care le fac
externe, să-i felicităm, să le urăm multă sănătate, împliniri și   televiziunile lui Vîntu și Voiculescu.”
să le dorim succese în activitățile pe care le desfășoară!        Rezolvarea cazului Hayssam este de o importanță
                                   covârșitoare pentru demantelarea mafiei politico-financiare a
 Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească Armata          PSD–PNL, teroristul fiind eliberat și scos din țară de membri
Română!                                ai acesteia. Dacă deschiderea cazului Nicolae Popa a atras,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   15
la ordinul lui Sorin Ovidiu Vîntu, cele mai dure atacuri       pentru a putea reveni în fruntea bucatelor, sub pretextul că-i
mediatice asupra președintelui Băsescu, extrădarea lui        salvează pe săracii tranziției autohtone, săraci care am văzut
Hayssam va declanșa atacuri și mai înverșunate, în același      cu toții în sus-numitele transcrieri cum sunt „alintați” de către
stil cu care ne-au obișnuit sclavii de pe plantațiile lui Vîntu și  mogul.
Voiculescu.                               Între timp, pretextul a devenit însă un motiv serios, fiindcă
   Tema Hayssam a fost, în ultimii patru ani, o temă        opoziția și mogulii au fost somați să salveze pensiile mari ale
fundamentală de atac împotriva lui Băsescu, trusturile media     vechilor colegi de arme, dar mai cu seamă ale judecătorilor
ale mogulilor folosind toate metodele de manipulare posibile     de la Înalta Curte, unde, mai devreme sau mai târziu, vor
pentru a induce ideea că teroristul PSD ar fi fost scos din țară   ajunge dosarele penale ale celor doi.
de către Băsescu, în cârdășie cu șefii Serviciilor Secrete.
                                    Traian Băsescu a trimis înapoi în Parlament Legea
   Acuzat că a făcut o înțelegere cu Hayssam, președintele
                                   pensiilor, invocând argumente de oportunitate greu de
a spus că, dimpotrivă, cei care l-au protejat pe terorist au fost
chiar șefii PSD, cărora anul trecut le-a spus: „Dacă ați fi     contracarat, fără a da satisfacție opoziției. Este o mișcare
căutat, ați fi găsit că între 2000 și 2004 peste 50 de informări   tactică inteligentă a președintelui prin care readuce în
au fost trimise premierului Adrian Năstase, ministrului de      dezbaterea Parlamentului o cerere cu mare suport popular,
interne Ioan Rus, președintelui Senatului Nicolae Văcăroiu,     dar care a și dejucat planurile opoziției și a stins toată
cu privire la ilegalități comise de Omar Hayssam. Ați fi găsit    dezbaterea sterilă pe marginea votării acestei legi. A mai
tot atâtea informări care arătau oamenii din PSD cu care       rămas doar încercarea disperată a opoziției de a reexamina
domnul Hayssam avea legături strânse. Acum, acești oameni      Legea sistemului unitar de pensii publice în mai multe
ies și spun că președintele (nota autorului – Traian Băsescu)    puncte, nu doar pe acela indicat de președinte.
a făcut nu știu ce cu Omar Hayssam. După ce trece            Așa cum am mai afirmat, cererea opoziției este
campania (nota autorului – campania electorală            neconstituțională, și asta se va confirma cât de curând. Până
prezidențială), cred că este necesar să fac publică această     atunci, avem în față moțiunea de cenzură a opoziției din
bază de date, pentru a stopa mârșăvia pe care televiziunile     27 octombrie, care nu va fi adoptată în Parlament, dar care
lui Vîntu și Voiculescu o fac.”                   se dorește să fie adoptată... în stradă, cu trupe de asalt din
   Acum citim într-o altă cheie zbaterea opoziției de acum     organizațiile județene ale PSD, dacă se poate, cu violență.
două-trei săptămâni pentru suspendarea, cu orice preț, a        Iresponsabilitate, aceasta este definiția corectă a celor ce
președintelui. În fapt, era – și este încă – vorba de disperarea   se urzesc pentru ziua de miercuri, 27 octombrie.
mogulilor, aflați în imense dificultăți penale, de aceea au       În loc de încheiere, amintesc doar că avocatul lui
sponsorizat fără zgârcenie pe oricine este gata să pună       Hayssam este Ionel Hașotti, nimeni altul decât... fratele lui
umărul la această mare debarasare.                  Puiu Hașotti, liderul Grupului parlamentar al PNL din Senat.
   Oameni politici, sindicaliști și lideri de opinie s-au pus în
slujba celor doi foști turnători ai Securității, care și-au făcut    Domnul Gheorghe David:
televiziuni pentru a-și consolida puterea economică și de
influență.                                Declarația politică este intitulată „Asigurarea locuințelor”.
   Spectacolul prin care președintele era împins de pe soclu      Domnule președinte,
și amenințat cu distrugerea s-a dorit a fi urmărit, zi și noapte,    Doamnelor și domnilor senatori,
de mulțimea celor sărăciți de criză, care, la rândul lor,        Calamitățile naturale din ultimii ani – și nu au fost puține,
așteaptă să fie răzbunați.                      din păcate – readuc în actualitate componenta asigurărilor și,
   Vîntu a dat comanda suspendării, la oră de vârf, pe       în primul rând, a locuințelor. Din motive umanitare, în primul
propriul post de televiziune: „În trei luni Traian Băsescu      rând, cel care, într-o foarte mare măsură, a suportat plata
trebuie să devină amintire în istoria politică a României.”     despăgubirilor a fost statul.
   Printr-o coincidență interesantă, în aceeași zi, șeful PSD     Față de realitățile similare din țările comunitare, în primul
Victor Ponta a declarat că va propune tuturor grupurilor       rând, în România numărul celor care au înțeles să-și asigure
parlamentare „să voteze suspendarea, dacă Traian Băsescu       avutul – proprietățile, terenul, animalele, culturile, utilajele
va promulga Legea pensiilor, adoptată prin fraudă”, după ce     etc. – este printre cele mai scăzute din Europa. Cred că nu
opoziția părăsise Parlamentul.                    greșesc prea mult dacă spun că este vorba despre 10–20%.
   Liderul PNL Crin Antonescu le-a reamintit colegilor social-     Explicația o pun pe seama deprinderilor formate în anii
democrați că el miza pe suspendare încă înainte să aibă       comunismului, perioadă în care statul era gestionarul suprem
vreun pretext „cât de cât constituțional”, iar Dan Voiculescu,    al avuției naționale.
fondatorul „Antenelor”, s-a repezit să facă un calendar care
                                     În ultima instanță, este vorba despre o cultură a
să satisfacă termenul propus de Vîntu și care prevede data
de 19 decembrie pentru demiterea definitivă a președintelui     responsabilității individului. Acum, când proprietatea
Băsescu.                               individuală și colectivă cu statut privat și-au redobândit
   De altfel, recentele transcrieri ale unor convorbiri      dreptul de decizie asupra avutului, transferul responsabilității
telefonice ale lui Vîntu cu ciracii săi au arătat tuturor că și   asupra bunurilor deținute se cere a fi recunoscut în
suspendarea președintelui din 2007 a fost orchestrată tot de     întregimea sa, ceea ce înseamnă că fiecare dintre noi este
mogul(i).                              obligat să „cotizeze” la crearea fondurilor necesare plății
   Și pentru că, pe zi ce trece, funia li se strânge cu      despăgubirilor.
repeziciune în jurul gâtului, toată circoteca orchestrată la       A invoca faptul că proprietatea mea este situată într-o
adoptarea Legii pensiilor a fost motivul invocat pentru       zonă mai puțin expusă riscurilor calamităților naturale –
suspendare.                             viituri, alunecări de teren, cutremure – înseamnă, la urma
   Vîntu și Voiculescu – mici delatori ai Securității, deveniți  urmelor, un refuz al solidarității în conservarea și menținerea
mari oameni de afaceri cu ajutorul vechiului sistem – se luptă    avuției naționale. Sunt însă de acord ca participarea la
în continuare să-l scoată de la Cotroceni pe Traian Băsescu,     crearea acestui fond – gestionat de societățile de asigurări –
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
să fie diferențiată în funcție de riscul de expunere la       oamenilor ca să fie pregătiți să deschidă o afacere și
respectivii factori meteoclimatici sau seismici. Este și motivul   ajutorarea acestora în scopul de a detecta tipul de afacere
care m-a determinat ca în textul legii supuse dezbaterii și,     cel mai propice, în funcție de nevoia de pe piață.
mai apoi, adoptării să fie prevăzute aceste diferențieri la       „Eu am vreo 10.000 de idei de afaceri în mediul rural.
stabilirea nivelului maxim al despăgubirii și al plății poliței de  Este adevărat că ai nevoie de o resursă financiară, dar
asigurare.                              degeaba ai bani dacă nu știi unde să investești în mediul
  Câteva cuvinte despre societățile de asigurări înregistrate   rural. Asta încercăm să facem prin acest proiect, să detectăm
în România. Nu știu exact care este numărul acestora, dar      acele sectoare și acele tipuri de afaceri pentru oamenii din
cred că nu sunt puține dintre ele încă firave pentru a-și      acest mediu. În ultimii 20 de ani, în mediul rural am fost
asuma riscuri majore. De aceea, consider un lucru foarte       obișnuiți să distrugem. Noi vrem să îi învățăm pe oameni să
important ca ele, atunci când se prezintă la potențialii clienți,  construiască, să facă ceva în folosul lor și al comunităților în
să documenteze că în spate se află societăți de reasigurare –    care trăiesc.”, a declarat Petru Buzzi, președintele CCIA
recunoscute pe plan mondial –, capabile să le asigure plata     Caraș-Severin.
despăgubirilor în situațiile de risc extrem. Această prevedere      Cele trei camere vor aplica în perioada următoare circa
să fie inclusă în textul legii aflate în dezbatere.         3.000 de chestionare destinate administrațiilor publice,
  Închei prin a mă adresa populației că asigurarea         oamenilor de afaceri din mediul rural și oamenilor fără
obligatorie nu mai este de mult „obligatorie” în țările       ocupație din lumea satului pentru a identifica nevoile și
comunitare, ea fiind de la sine înțeleasă. Dacă ai o casă,      oportunitățile. Probabil, la sfârșitul primului trimestru al anului
fermă sau altfel de acareturi situate pe povârnișul unui deal    viitor, vor fi înființate câte trei centre de informare și consiliere
ori în lunca unei gârle capricioase și ești despăgubit, a doua    în trei localități din mediul rural, câte trei în fiecare județ, unde
oară societatea – conform noilor legislații – va refuza să mai    se vor ține cursurile și unde persoanele selectate vor primi
încheie cu tine un act asigurător.                  toate informațiile necesare. Dintre ei, cei care vor pune în
                                   aplicare ideile de afaceri și își vor deschide o firmă vor fi
  Domnul Alexandru Pereș:                      selectați și vor merge gratuit în Italia, unde vor vedea
  Domnule președinte,                       exemple de bune practici în domeniul în care vor activa.
  Stimate colege și stimați colegi,                  Tot acest proiect se va întinde pe o perioadă de trei ani,
  Doresc să aduc la cunoștința onoratului Senat faptul că     iar cei care vor urma aceste cursuri de pregătire profesională
săptămâna trecută a avut loc la sediul Camerei de Comerț,      vor primi și diplome acreditate de Guvernul României și
Industrie și Agricultură (CCIA) Alba prima întâlnire a        recunoscute în Uniunea Europeană.
membrilor echipelor de implementare a proiectului            A fost totuși și o mare nemulțumire din partea
„Promovarea antreprenoriatului pentru creșterea gradului de     președintelui CCIA Alba, Corneliu Orzea, care s-a arătat
ocupare în mediul rural”.                      profund nemulțumit de faptul că un proiect de o asemenea
  Acesta este primul proiect de acest gen din România,       importanță pentru județul nostru nu a atras atenția presei
reunind trei camere de comerț din trei județe ale țării, care fac  județene, la conferință nefiind prezenți reprezentanții
parte din trei regiuni de dezvoltare diferite.            mass-media contactați anterior.
  Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European prin        Astfel, pe lângă activitatea de dezvoltare urbană, se
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor        conturează la nivel județean și activitatea de dezvoltare
Umane 2007–2013, va fi implementat în județele Alba,         rurală, fiind un pas înainte în demersurile pe care oficialitățile
Caraș-Severin și Vâlcea și este în valoare totală de         locale și județene le fac în legătură cu înflorirea județului pe
9.091.560 de lei.                          care îl reprezint.
  Acest proiect a fost posibil grație unui parteneriat solid      În acest context, având în vedere situația economică
între Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Alba,    actuală, sunt încântat de faptul că o instituție importantă din
CCIA Caraș-Severin, CCIA Vâlcea, care gestionează          județ încearcă, și iată că reușește, să aducă bani importanți
aproximativ 70% din fondurile totale ale acestui proiect.      în județul nostru prin astfel de proiecte.
Alături de aceste trei instituții sunt și alți parteneri din       Am convingerea că vor mai fi și alte proiecte, care, în
România și Italia (țară în care vor fi făcute nu mai puțin de    timp, vor avea efecte economice vizibile în ceea ce privește
șase vizite în schimb de experiență în cadrul acestui proiect    dezvoltarea municipiului Alba Iulia și a județului Alba.
pe perioada implementării): INFOR Consorzio Interaziendale –       Vă mulțumesc.
Lombardia, care a fost reprezentată de domnul Carlo
                                    Domnul Valentin Gigel Calcan:
Colomba; SAA – Universita degli Studi di Torino, care a fost
reprezentată de domnul director Franco Panzarino; SC B’Art       Declarația politică se intitulează „Fondurile europene –
Consulting – SRL; Asociația TIMIX, Asociația „Tradition       o șansă reală pentru agricultura românească”.
Group”, Asociația „Țara Vinului”.                    Domnule președinte,
  Proiectul își propune să dezvolte spiritul antreprenorial în    Doamnelor și domnilor senatori,
mediul rural, acolo unde oamenii preferă să muncească doar       După 1989, în agricultura României s-au produs
pentru producția proprie, în gospodăriile mici de subzistență,    schimbări mai puțin spectaculoase decât în alte ramuri din
și unde spiritul întreprinzător nu este dezvoltat aproape      punct de vedere al structurării și volumului producției. Am
deloc.                                asistat însă la schimbări majore în ceea ce privește forma de
  Prin acest proiect se încearcă dezvoltarea zonei rurale din   proprietate și evoluția relațiilor de import-export.
cele trei județe prin implicarea și găsirea de soluții pentru      Anul 2007 a marcat intrarea într-o nouă etapă a
dezvoltarea unor afaceri aici, unde, din nefericire, acest spirit  economiei agricole și de dezvoltare rurală a țării noastre.
antreprenorial nu este dezvoltat. Se dorește motivarea        România a fost nevoită să se adapteze rapid pentru a se
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   17
putea integra în piața internă a Uniunii Europene și pentru a      Efectul implementării acestui program ar fi creșterea
adopta în totalitate Politica Agricolă Comună (PAC).        deficitului bugetar la peste 10 procente din PIB. În acest caz,
  Dacă până în 2006 România a beneficiat de sprijin        România nu se va mai putea împrumuta nici de la FMI, nici
comunitar prin intermediul programului SAPARD, între anii      de la UE și nici de la Banca Mondială, iar inflația și cursul
2007 și 2013 o mare parte dintre măsurile prevăzute în acest    valutar nu vor mai putea fi controlate.
program sunt continuate prin Programul național de           Toate facilitățile promise sunt imposibile în condițiile în
dezvoltare rurală. PNDR aduce însă o țintire mult mai        care nu dispunem de resursele financiare. Nu sunt o dovadă
precisă, mai clară, prin care, pe termen lung, se va realiza o   de generozitate, ci una de iresponsabilitate.
selecție a obiectivelor de investiții de natură structurală și     O parte dintre măsurile cuprinse în program se repetă sau
teritorială în vederea unei utilizări eficiente a fondurilor.    au fost enumerate doar pentru a ieși la număr, altele au fost
  Pentru dezvoltarea rurală, România beneficiază, în       deja implementate de Guvern, respectiv scutirea impozitării
prezent, de sprijin financiar din Fondul European Agricol      profitului reinvestit și reducerea de taxe parafiscale.
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în valoare de             De asemenea, unele măsuri nu respectă legislația sau
8,02 miliarde de euro, la care se adaugă două miliarde de      obligațiile pe care le avem ca stat membru UE. Există în
euro din bugetul național.                     program și măsuri contradictorii, care, implicit, nu se pot
  Prin PNDR se contractaseră până în octombrie 2010 mai      aplica.
mult de 13.000 de proiecte, cu o valoare publică de           Conform specialiștilor în economie, programul ar avea ca
3,16 miliarde de euro. Astfel, în acest moment când România     efect rigidizarea pieței muncii, fapt care va conduce la un
se află la jumătatea implementării PNDR, au fost angajate,     nivel al șomajului mai ridicat, performanțe economice slabe și
conform Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și        un standard de viață mai scăzut. Un investitor se va gândi
Pescuit, aproape 50% din totalul de 6,67 miliarde de euro      mai mult până va angaja o persoană, iar acest lucru va
fonduri alocate pentru investiții în perioada 2007–2013.      afecta tinerii, femeile și persoanele cu o calificare mai slabă.
  Directorul general al APDRP, domnul Mihai Vădan, afirma       Creșterea pensiilor este o promisiune electorală menită a
cu puțin timp în urmă că procesul de selecție este în plină     mângâia urechile pensionarilor, știut fiind faptul că sunt mai
desfășurare și că se preconizează ca la sfârșitul perioadei de   mulți votanți pensionari decât contribuabili. Punctul de pensie
implementare a PNDR-ului, în anul 2013, gradul de absorbție     la 45% din salariul mediu ar avea ca efect un deficit de
să fie cât mai aproape de 100%.                   1,3% din PIB. Toți experții în economie au căzut de acord
  Un puternic factor de presiune pentru reforma rapidă a     asupra faptului că sistemul actual de pensii este nesustenabil
agriculturii și economiei rurale românești a fost aderarea la    pe termen mediu și lung. În anul 2004, Banca Mondială a
UE, dată fiind necesitatea integrării cu succes în economia     avertizat Guvernul că nu vom putea plăti pensiile pe care le
rurală europeană.                          promiteau legile de atunci. În 2008, fără a ține cont de acest
  Producătorul român trebuie să acționeze în concordanță     lucru, noi le-am mai mărit. Era evident că urma să avem
cu realitatea economică existentă pe plan mondial și        probleme. Generația care susține astăzi sistemul de pensii
național, să aplice metode care să îi ofere stabilitate și     de stat nu va mai putea beneficia de un sistem comparabil.
eficiență economică. Producătorul este nevoit să răspundă la      Măsura revenirii salariilor la nivelul de dinaintea diminuării
ceea ce se cere pe piața internă și internațională, să       lor cu 25% ar aduce, conform Programului PSD, un deficit de
reacționeze cu promptitudine la nevoile consumatorului.       1,1%. De fapt, măsura se referă la majorarea salariului de
  Fondurile europene reprezintă o șansă pentru agricultura    bază, și doar a acestuia, cu 25%, dar, pentru ca salariile să
românească. Investițiile realizate cu sprijinul acestor fonduri   revină la cele de dinainte de reducere, ele ar trebui să
au reușit să crească eficiența și competitivitatea fermierilor   crească cu 33–34%, 25% nefiind suficient, și ar trebui să
români, ne ajută să evităm depopularea zonelor rurale și să     crească nu doar salariul de bază, ci tot ce a presupus acea
menținem specificitatea tradițiilor locale prin relansarea     reducere ca procent în venitul salarial.
agriculturii românești, dezvoltarea social-economică a         Nicăieri în Europa nu au crescut pensiile și salariile cu
spațiului rural și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.  50% în mai puțin de doi ani. Chiar dacă economia ar fi
  Vă mulțumesc.                          continuat să crească după 2008, tot nu ar fi putut fi susținute
                                  aceste majorări de pensii și salarii.
  Domnul Mircea Marius Banias:
                                    Măsura referitoare la impozitarea diferențiată a veniturilor
  Declarația politică este intitulată „Programul de guvernare   din muncă sună bine în fața electoratului, însă, conform
«care este», dar care nu va fi aplicat niciodată”.         cifrelor statistice, introducerea cotei unice a reprezentat un
  Domnule președinte,                       real ajutor pentru bugetul statului. Cota progresivă ar
  Stimate colege,                         însemna pierderi de 0,5% din PIB în cazul celei în patru
  Stimați colegi,                         trepte și de 0,7% la cea în trei trepte. În plus, cota progresivă
  Programul de guvernare pe care Partidul Social Democrat     sancționează munca și niciun stat care a adoptat cota unică
l-a prezentat este un mesaj electoral fără niciun fel de      nu a mai revenit la impozitarea progresivă.
acoperire și relevanță economică, este o înșiruire de          De asemenea, eliminarea obligațiilor de a plăti contribuții
promisiuni cu rezonanță în urechile fiecărei categorii sociale   pentru cei cu drepturi de autor îi liniștește pe cei din
a electoratului.                          mass-media, însă aceasta ar aduce un minus 1,1% din PIB.
  Programul PSD pare a fi creat pentru cei care nu au auzit      Cu ce ne ajută să ieșim din criză cartea neagră a
nicio frază despre economie. Măsurile nu au nicio legătură cu    guvernării? Se mai cheltuiesc bani publici cu redactarea,
realitatea și nicio corelare.                    tipărirea și distribuirea.
  Oficialii BNR ne-au avertizat de mult asupra periculozității    În timp ce în alte țări europene în ultimii 20 de ani s-au
acestui gen de promisiuni populiste.                luat decizii de ajustare a sectorului bugetar și de majorare a
  18            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
vârstei de pensionare, noi în România le-am amânat           în timp ce PSD-ul avea alte interese, mai mult proprii decât
permanent. România este unul dintre puținele state europene      pentru binele țării, iar când previziunile noastre s-au adeverit,
și mondiale unde salariul mediu al bugetarilor este          iar deficitele structurale și-au arătat adevăratele diformități,
semnificativ mai mare decât salariul mediu din sectorul privat –    PSD-ul nu și-a recunoscut niciodată complicitatea, ci,
în 2009, salariul mediu brut în sistemul de stat era de        culmea, a arătat tot spre noi, colegii lor de opoziție de atunci.
aproape 2.400 de lei, iar în sistemul privat era în jur de         Revenind în prezent, năravul PSD mai sus precizat nu s-a
1.400 de lei.                             schimbat, fiind accentuat prin lansarea programului de
  România are 80 de angajați în sistemul public raportat la     guvernare de stânga. În primul rând, acesta, deși a fost
mia de locuitori, cu 19 mai mult decât în Italia, cu 15 mai mult    prezentat și asumat la congresul partidului, are slabe șanse
față de Spania și cu 11 salariați mai mulți decât în Germania.     de a fi pus în practică până la viitoarele alegeri, dat fiind
  Vârsta efectivă de pensionare e una dintre cele mai        faptul că PSD n-ar putea face acum o majoritate de
scăzute din Europa, asta în condițiile în care raportul dintre     guvernare decât cu PNL, partid autodeclarat de dreapta,
cei care contribuie la bugetul de asigurări sociale și         deși, fie vorba între noi, toți analiștii economici au recunoscut
beneficiari este de 0,8 la 1, în 1990 era de 1,2 la 1.         că guvernarea Tăriceanu din ultimul an numai de dreapta n-a
  Statul are cheltuieli uriașe, iar acestea sunt susținute doar   fost!
de cele trei milioane de angajați din sectorul privat.           În al doilea rând, lecturând, la început cu interes, acest
  Trebuie să încercăm să corectăm greșelile din trecut, nu      program economic al PSD, am descoperit, pe parcurs, că e
să le perpetuăm.                            mai mult un roman horror, care descrie perfect pașii prin care
  Doamnelor și domnilor,                       România ar putea fi aruncată în haos, în cazul în care,
  Haideți să recunoaștem, oricine ar fi fost la guvernare în     Doamne ferește!, este pus în aplicare. Păi cum să nu te
aceste momente ar fi fost obligat să facă aceleași lucruri pe     sperii când afli, cu ajutorul indicatorilor și simulărilor
care Guvernul Boc le-a făcut. Efectele pozitive ale măsurilor     economice, că deficitul bugetar consolidat în 2011 ar ajunge
Executivului se vor vedea în 2011. În acest moment, ne aflăm      între 10,5% și 10,7% din PIB, dacă aceste măsuri PSD ar fi
pe o traiectorie bună, astfel încât anul 2011 va fi unul de      puse în practică.
creștere economică, va fi anul ieșirii din criză.
                                      Nu e cazul să repet aici cifrele și calculele făcute de
  În încheiere, aș vrea să-mi exprim convingerea că PSD
                                    specialiștii PDL și prezentate într-o conferință de presă de
nu va avea ocazia să pună în aplicare acest program.
                                    prim-vicepreședintele Adriean Videanu, material ce poate fi
  Vă mulțumesc.
                                    consultat oricând pe internet. E de notat însă faptul că înșiși
  Domnul Toader Mocanu:                        membrii marcanți ai PSD recunosc acest lucru, referindu-mă
                                    aici în special la deputatul Viorel Ștefan, președintele
  Domnule președinte,                        Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera
  Doamnelor și domnilor senatori,                  Deputaților. Domnia Sa, mai deunăzi, nu a respins analiza
  Stimați invitați,                         critică a domnului Videanu, preferând, în schimb, să se
  Declarația politică de astăzi am intitulat-o „Ipocrizia PSD    plângă de faptul că aceasta a fost prezentată prompt, în
nu salvează România”.                         termen foarte scurt, explicând reacția rapidă a PDL prin
  Cu toții știm că pe scena politică fiecare partid își joacă    apelarea la specialiștii Ministerului Finanțelor Publice.
rolurile democratice: puterea își pune în aplicare programele       Partidul Democrat Liberal reamintește, și de la această
politico-economice, iar opoziția face tot posibilul să boicoteze    tribună, PSD-ului că programul bugetarilor se desfășoară pe
acțiunile puterii, pentru a oferi motive electoratului să-i fie    parcursul a cinci zile lucrătoare, respectiv de luni până vineri,
favorabil la următoarele alegeri. Până la un punct, acest
                                    iar pentru demontarea unui program de guvernare făcut pe
proces este unul sănătos, democratic. Problema apare însă
                                    genunchi a fost suficientă, pentru experții PDL, o singură zi
atunci când partidul, ori coaliția partidelor de la guvernare,
                                    de analiză. PSD și-a făcut public programul sâmbătă,
face tot posibilul să scoată țara din criză cu programe și
                                    16 octombrie, iar PDL l-a devoalat, printr-o analiză
politici raționale, reformatoare și, totodată, indispensabile, în
                                    fundamentată, duminică, 17 octombrie.
timp ce opoziția pune bețe-n roate doar de dragul ratingului,
la televiziunile unor patroni de presă mai mult sau mai puțin       Eficiența cu care programul de guvernare al PSD a fost
controversați, iar ceea ce se întâmplă pe scena politică        demontat în 24 de ore se explică și prin faptul că PDL este
românească în ultimii doi ani este exemplificarea aproape       singura formațiune politică din România care are capacitatea
perfectă a speței de mai sus. Mă refer în special la PSD, care     de a realiza, în timp real, un modul macroeconomic de
practică o ipocrizie mai mare decât tupeul sau chiar averile      modelare. De asemenea, Partidul Democrat Liberal deține un
unora dintre liderii săi, care n-au împărtășit deloc din doctrina   corp de experți economici de marcă, ceea ce PSD-ului i-a
de stânga „sărac și cinstit”, propovăduită de mentorul Ion       lipsit dintotdeauna. Din păcate pentru ei, se bazează doar pe
Iliescu.                                un teleprocuror, care a recunoscut public faptul că nu are
  Debutul acestei forme agravante de parazitism politic       cunoștințe economice.
poate fi descoperit încă din anul 2008. Atunci, cu ajutorul        Revenind la vestitul program economic al PSD-ului, în
parlamentar al PSD, nerecunoscut transparent de liderii săi,      buna sa tradiție, acesta conține și o serie de măsuri realiste,
dar practicat cu succes la moțiunile de cenzură, Guvernul       furate însă de la PDL. Multe dintre aceste măsuri au fost deja
Tăriceanu și-a asigurat liniștea risipirii banilor publici, deși era  implementate de Guvern, cum ar fi scutirea de impozitare a
minoritar.                               profitului reinvestit, implementarea standardelor de cost și a
  Atât noi, Partidul Democrat Liberal, cât și președintele      normativelor de personal sau reducerea numărului de taxe
Traian Băsescu am atras mereu atenția asupra              parafiscale. Pe lângă acestea, alte măsuri sunt pur și simplu
nesustenabilității pe termen lung a politicilor Guvernului PNL,    „preluate” ca atare dintre propunerile PDL, care au
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   19
„transpirat” public în ultimele săptămâni, de când Comisia       Nimic nu este mai important în planul relațiilor
națională de strategie a PDL lucrează la următorul pachet de    internaționale decât respectarea angajamentelor.
măsuri de ieșire din recesiune. De exemplu, reducerea cu trei      Apreciez munca și sacrificiul celor care poartă haina
puncte procentuale a ratei contribuțiilor sociale la angajator,   militară și cred că Armata Română poate fi în continuare la
prioritizarea investițiilor publice sau centrele de colectare a   același standard al profesionalismului.
produselor agricole.                          Sper că vom reuși să trecem peste greutățile care, uneori,
  În altă ordine de idei, are rost să mai amintesc acum și că   există și în domeniul armelor.
Legea salarizării unitare a fost rodul promovării în Guvern de     Urez un sincer și călduros „La mulți ani!” Armatei
către PSD în momentul în care eram împreună la guvernare?      Române.
  Guvernul și-a asumat atunci răspunderea în Parlament pe       Vă mulțumesc.
grila de salarizare propusă de reprezentanții PSD, care în       Domnul Mihai Niță:
momentul de față, evident, nu-și mai recunosc contribuția la
acest lucru.                              Declarația politică se intitulează „România – între criza
  Concluzia acestei înșiruiri de exemple nu ne relevă decât    economică și isteria politică”.
adevărul despre PSD, și anume ipocrizia transformată în         Situația actuală a României nu este una de natură să
program politic. Din păcate, lipsa de profesionalism și de     provoace optimism pentru românul de rând, nici măcar
                                  pesimism. Aparențele pot fi interpretate mai degrabă ca
seriozitate a PSD face ca multe dintre măsurile pe care le-a
                                  aspect al indiferenței, al lipsei de viziune și de realism din
propus de-a lungul timpului să nu facă nimic altceva decât să
                                  partea clasei politice. Normele unei civilizații moderne par
arunce România într-un haos. În schimb, România este în
                                  sensibil extrapolate dinspre democrație către anarhie. Tot
momentul de față stabilizată din punct de vedere fiscal și are
                                  natul se pricepe la toate și comentează orice. Comentatul la
toate premisele pe toate componentele relevante în ceea ce     colț de stradă sau la televiziuni a devenit un fel de sport
înseamnă macroeconomia, ceea ce ne determină să fim pe       național, în care jucătorii nu mai au loc în arenă din cauza
un trend bun, astfel încât în 2011 țara să iasă din criză.     chibiților.
  Oare chiar are nevoie România acum să rateze aceste         Între timp, economia se degradează, populația este
ținte pozitive doar pentru că PSD practică cu succes ipocrizia   instigată la revoltă, după modelul anilor ’90, antrenând unele
la televiziunile „tonomate”?                    sindicate, în lipsa minerilor, iar soluțiile constructive ale
                                  specialiștilor sunt considerate caduce și desuete. Autoritatea
  Domnul Dorin Păran:
                                  statului este privită ca un surogat, iar statul de drept este
  Declarația politică este intitulată „Armata Română –      recunoscut sau nu, după cheremul unor potentați, cunoscuți
moment aniversar”.                         îndeobște ca îmbogățiți ai Revoluției. Interesul național a fost
  Domnule președinte,                       sufocat de interesele unor grupuri, a căror prestație are o
  Doamnelor și domnilor senatori,                 alură adesea penală sau aflată la limita legii.
  În 1944, pe 25 octombrie, ultima palmă de pământ          Sunt printre noi demnitari ce se consideră urmași ai
românesc era eliberată de Armata Română la Carei și Satu      marilor politicieni de odinioară, însă dumnealor n-au nimic
Mare. Armata Română și-a continuat drumul eliberator până      comun cu valoarea și demnitatea celor invocați. Sunt
în Munții Tatra.                          personaje care, în mod narcisist, se cred mult mai importante
  În 1877, când România și-a declarat și câștigat         decât instituțiile pe care le reprezintă. Fariseismul politic a
independența, armata a fost forța momentului.            intrat în cotidian. Se atentează fără preget la conștiința
  În timpul Primului Război Mondial, fără jertfa Armatei     cetățeanului onest, la viitorul românului harnic, răbdător și
Române nu am fi avut 1 decembrie 1918, iar statul național     talentat, garantul permanent al identității națiunii noastre.
unitar român nu ar fi fost desăvârșit, „rotunjit” și falnic.    Politicieni de ocazie siluiesc voința de emancipare a
  Fără jertfa Armatei Române din timpul celui de Al Doilea    majorității românilor.
Război Mondial, Dictatul de la Viena nu ar fi fost înlăturat, iar    O asemenea stare de lucruri este intolerabilă și nu mai
                                  poate continua. Simpla vrere arbitrară a unor demnitari nu
România nu ar fi fost întregită.
                                  mai poate fi impusă cu putere de lege asupra populației.
  În 1989, tot armata a adus victoria Revoluției din
                                  Rațiunea trebuie să-și spună cuvântul.
decembrie.
                                    Astăzi, prin inconștiența și prin incompetența unor
  Pentru toate acestea, și nu numai, astăzi aducem un       dregători de ocazie, România suferă profund, iar prețul este
omagiu de recunoștință pentru toți cei care au slujit țara.     plătit de oamenii nevinovați.
  Nu putem să vorbim doar despre trecut în omagierea         Se vorbește în bășcălie despre etica profesională. În
Armatei Române, pentru că soldatul român cinstește și astăzi    Parlamentul României bășcălia a devenit un mod de
România în teatrele de operațiuni, acolo unde, alături de      exprimare, fiind confundată, în mod ridicol, cu ironia fină, dar
aliați, depune eforturi pentru menținerea păcii și stabilității.  atenție, stimați colegi, „de la sublim la ridicol nu e decât un
  În urmă cu un an, vicepreședintele american Joe Biden,     pas”, după cum observa genialul Bonaparte.
într-o vizită făcută în țara noastră, aprecia în termeni extrem     Se petrec chiar în cadrul acestei înalte instituții scene de o
de pozitivi activitatea Armatei Române, spunând că aceasta     calitate suburbană. Unde mai este respectul de sine, fără de
dă dovada încrederii și profesionalismului față de parteneri.    care nu mai putem avea pretenția să impunem respect celor
  Ne respectăm angajamentele internaționale, suntem        pe care-i reprezentăm?
credibili în fața partenerilor noștri și merităm pe deplin locul    Vocabularul pestilențial a luat prea adesea locul elocinței
ocupat în NATO.                           retorice, care se impune unor deținători ai demnităților
  Onorabilitatea armatei noastre este cu atât mai         publice.
importantă cu cât, trebuie să o recunoaștem, mai ales în        Putem uita cu atâta lejeritate cine suntem, de unde am
contextul actual de criză, nimic nu e simplu.            venit și pentru ce fapte de arme ne plătește statul?
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Cu siguranță, nu suntem supraoameni, suntem doar         populației, să înlăturăm în acest fel neajunsurile din această
demnitari ai statului.                        perioadă, care apasă greu pe umerii populației.
  Beatitudinea succesului personal nu rezolvă problemele
                                    Domnul Ioan Mang:
românilor și nici nu justifică privilegiile pe care le avem.
Trebuie să demonstrăm că suntem cu adevărat serioși, dacă        Declarația politică este intitulată „Asumarea răspunderii
ne permite forța conștiinței. În caz contrar, vom primi riposta   guvernamentale pe Legea educației prin încălcarea
votului, când va veni vremea bilanțului, și nu mai e mult până    Regulamentului Senatului”.
atunci.                                 Stimate doamne și stimați domni senatori,
  Între timp, aplicarea reformelor necesare și veritabile ale     În ultimele mele declarații politice făcute de aici, de la
statului este obstrucționată în favoarea intereselor partinice.   tribuna Senatului României, am arătat de ce Guvernul nu ar
Timpul inexorabil și regulile de funcționare ale Europei       trebui să-și asume răspunderea pe Legea educației. Am
moderne, din care facem parte, ne obligă să trecem la        argumentat că avem de-a face nu doar cu un gest politic
schimbări radicale în legislație, în administrație, în economie,   iresponsabil și inacceptabil al Cabinetului Boc-Băsescu, dar
și asta ne avantajează pe toți, ca națiune. S-a dus vremea      și cu o acțiune neconstituțională. Am arătat, de asemenea,
șmecheriilor și a tunurilor financiare. Este exact ceea ce-și    gravele erori de conținut și de redactare ce apar în textul pe
doresc și românii de rând, după atâta așteptare păguboasă      care se dorește asumarea răspunderii guvernamentale.
în care prestidigitatorii politici au pus țara pe butuci.        Astăzi aș dori să mai aduc un argument, un argument de
  Recent, cancelarul Germaniei și-a făcut publică intenția     ordin procedural. Permiteți-mi, vă rog, să vă citez din
de a propune Parlamentului European un proiect de lege prin     Regulamentul Senatului, adică din legea care reglementează
care statele europene cu economie falimentară să treacă sub     și organizează activitatea noastră, a tuturor celor care am
administrarea directă a autorității de la Bruxelles. România     fost aleși să reprezentăm interesele cetățenilor în Senatul
nu se află, deocamdată, printre țările vizate de acest proiect,   României.
dar nici nu trebuie să ajungă în situația amintită. Șansa mai      La articolul 93 alineatul (1), Regulamentul Senatului arată
este, încă, de partea noastră.                    că „Inițiatorul proiectului de lege sau al propunerii legislative” –
  Pe lângă faptul că nu trebuie să tratăm superfluu acest     în cazul de față Guvernul României, prin Ministerul Educației,
risc, ci dimpotrivă, eu fac apel, ca om de stat și ca român, la   Cercetării, Tineretului și Sportului – „poate să își retragă
toți colegii politicieni să ne abținem de la manifestările dictate  proiectul sau propunerea până la începerea dezbaterilor
de rivalitatea politică, până când țara se va afla în deplină    generale, cu aprobarea plenului.”
siguranță privind autoadministrarea. Nu e un efort prea mare,      Alineatul (2) precizează că „În cazul în care proiectul sau
este vorba numai de renunțarea temporară la orgoliile inutile,    propunerea legislativă a fost adoptată de Camera
dacă nu din convingere politică, măcar de dragul acestei țări.    Deputaților” – este și cazul Legii educației –, „retragerea nu
Avem motive să ne îndoim că politicienii români își mai       mai poate fi făcută din momentul sesizării Senatului.”
iubesc poporul?                             Ce înseamnă acest lucru din punctul meu de vedere?
  Fac apel, în ultimă instanță, la colegele noastre care sunt   Înseamnă că Guvernul nu-și poate asuma răspunderea pe
mame sau bunici. Vă tulbură sufletul să aflați că în România     Legea educației, aflată în dezbaterea Senatului!
mileniului al treilea există copii și bătrâni care mor de inaniție    Boc și Funeriu își pot asuma răspunderea, eventual, pe o
sau de frig, în timp ce noi, în Parlament, pierdem timp prețios   altă lege a educației, dar nu pe cea aflată în dezbaterea
cu răfuieli politice neproductive? Se justifică în vreun fel     Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, iar noi,
exacerbarea luptei politice, dacă rezultatele nu aduc avantaje    membrii comisiei, avem datoria să continuăm dezbaterea
majorității populației?                       parlamentară și să prezentăm un raport, conform
  Stimate colege,                         procedurilor parlamentare, astfel încât plenul Senatului să se
  Stimați colegi,                         pronunțe prin vot asupra formei finale a legii.
  Să nu uităm că românii nu sunt mase de manevră, nici         Chiar și în varianta în care Guvernul Boc va rămâne în
electorat și nici repondenți pentru sondajele de opinie. În     funcție – prin limitarea dreptului parlamentarilor puterii de a-și
România concretă trăiesc oameni reali, cu suferințe și        exercita votul la moțiunea de cenzură –, mi-aș dori ca noi să
bucurii, cu împliniri și cu drame, cu dezamăgiri și cu        ne continuăm dezbaterea din comisie, astfel încât, în luna
speranțe. Acestor oameni le datorăm cinstea de a fi noi azi     decembrie, legea pe care o vom adopta să înlocuiască legea
aici, iar onoarea pe care ne-au făcut-o trebuie răsplătită cu    pe care Guvernul dorește, joi, să-și asume răspunderea.
onoare. Dacă suntem convinși că avem onoare, avem și         Împreună cu colegii mei din PSD – și sunt sigur că ni se vor
dreptul să-i privim în ochi. Numai în privirea lor se reflectă    alătura și partenerii noștri din PNL –, suntem deciși să ne
adevărata noastră imagine. Altfel, totul devine o himeră, iar    continuăm activitatea din comisie indiferent de modul în care
himerele nu au nevoie de bani de la buget.              va acționa Guvernul.
  Viitorul României nu se consolidează prin isterie politică,     Aș dori să închei intervenția mea de astăzi cu un apel –
ci prin acțiuni bine chibzuite, printre care se numără și      de bun-simț, aș zice eu – către colegii din PDL și UDMR
adoptarea legilor. Aceste legi trebuie să favorizeze statul, iar   membri ai Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport:
statul suntem noi toți, adică națiunea română. Cine gândește     vreau să vă rog să vă alăturați demersului nostru, avem nu
altfel e liber s-o facă, dar s-o spună public, univoc, fără să se  doar o obligație legală, dar și morală să ne continuăm munca
ascundă în spatele vreunui partid.                  pe articolele Legii educației.
  Sper ca o relație mai deschisă în cadrul acestei instituții     Stimați colegi,
să conducă și la o funcționare adecvată, fără sincope, să        Ar fi păcat să pierdem lucrurile bune și folositoare
răspundem, prin atitudinea noastră, așteptărilor majorității     învățământului românesc, pe care le-am obținut până acum
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                    21
prin consens politic. Ar fi păcat ca efortul nostru să fi fost în  bugetare în masă, a neexecutării sentințelor judecătorești.
zadar doar pentru că așa vrea un ministru sau altul. Nu       Altfel, totul încă se discută, se dezbate și se modifică
trebuie să lăsăm pe nimeni să-și bată joc nici de munca       continuu.
noastră și nici de regulile după care ne desfășurăm           Crima elitelor portocalii românești constă în pierderea
activitatea. Trebuie să ne facem datoria de senatori, conform    instinctului statal, a celui legal, a celui justițiabil și în
Regulamentului Senatului.                      înfiorătoarea lor inconștiență, în încăpățânarea cu care își
  Vă mulțumesc.                          apără „puterea”. Clasa PDL-iștilor politico-justițiabili, departe
                                  de a izbăvi țara de prezența lor într-un ceas atât de tragic
  Domnul Gheorghe Pop:
                                  pentru istoria acestei țări, face tot ce îi stă în putință pentru
  Declarația politică se intitulează „Ziua Europeană a      a-și prelungi puterea. Ei nu se pot gândi la altceva decât la
Justiției Civile, Ziua Armatei – reconectarea guvernanților la   milioanele pe care le pot agonisi, la ambițiile pe care și le mai
realitatea românească”.                       pot satisface, la orgoliile pe care le mai pot repeta. Și nu în
  Doamnelor și domnilor colegi,                  aceste câteva miliarde risipite și câteva mii de conștiințe
  Personajul central al statului de drept este cetățeanul,    ucise stă marea lor crimă, ci în faptul că măcar acum, când
indiferent care ar fi ipostaza în care vine în contact cu      încă mai este timp, nu înțeleg să se resemneze.
autoritățile sau instituțiile publice: alegător, contribuabil,     Fac un apel la mila publică: haideți să-i ajutăm să aibă
soldat de rând sau gradat, justițiabil etc.             conștiință justițiară și demnitatea soldatului și... miercuri să le
  Consiliul Europei și Uniunea Europeană au stabilit       întindem, fiecare cetățean, fiecare parlamentar, o mâna de
aniversarea, în fiecare an, pe data de 25 octombrie a „Zilei    ajutor, mâna perfect vizibilă a votului pentru moțiune.
Europene a Justiției Civile”, cu scopul de a aduce modul de       Vă mulțumesc.
funcționarea a justiției în atenția publicului european și de a
sprijini dezvoltarea unui spațiu juridic comun european.        Domnul Valer Marian:
  Baza pentru o bună parte a instituțiilor din România, care
                                    Declarația politică este intitulată „Aleșii portocalii – între
nu funcționează nici măcar în ziua de azi, a fost pusă acum
                                  sublim și ridicol”.
150 de ani, instanțele și justiția erau bine definite. Sinistră
perspectivă, dacă după un secol și jumătate ai noștri          Deputații PDL au dat, marțea trecută, o probă de trecere
guvernanți nu au fost în stare să facă să meargă principalele    de la sublim la ridicol, după ce au votat, alături de opoziție, în
funcții ale unui stat modern.                    Camera Deputaților, cu rol de Cameră decizională, proiectele
  Democrat-liberalii au pierdut orice contact cu realitatea    de lege privind reducerea TVA la alimentele de bază la 5% și
românească, denotând o maximă lipsă a bunului-simț prin       neimpozitarea pensiilor de până la 2.000 de lei.
ignorarea totală a justiției, prin neexecutarea întru totul și în    După ce marți, în jurul prânzului, președintele de ședință
termen a sentințelor civile, decât a celor comandate de ei, pe   Ioan Oltean, vicepreședinte al PDL și al Camerei Deputaților,
când „ilustrul” nostru președinte este preocupat în cea mai     a anunțat cu satisfacție votarea acestor legi cu unanimitate
mare parte a timpului cu provocarea scandalurilor politice.     de voturi, „ca la Marea Adunare Națională”, parlamentarii
  Traian Băsescu va rămâne în istorie ca un conducător      PDL au început să se dezmeticească a doua zi că au votat
care de atâta amar de vreme deține puterea totală, dar nu a     împotriva propriului Guvern și au căutat tot felul de scuze.
fost lăsat să facă nimic. În funcție de interese și avantaje, cei  Liderul deputaților PDL, care îi stimulase în ziua precedentă
care nu l-au lăsat să facă au fost, pe rând, ba opoziția, ba    cu degetul ridicat, a motivat că legile respective au fost votate
mogulii, ba femeile ziariste, ba justiția, ba prea rapida      din greșeală de liberal-democrați, întrucât au crezut că
aplicare a legii, ba prea întârziata aplicare a legii, ba      votează rapoartele de respingere. Un deputat portocaliu mai
„agenturile” străine, ba Consiliul Europei și Uniunea        gureș, care a învățat parlamentarismul ca șofer al unui
Europeană, cu o legislație mult prea decentă și care respectă    senator cu vechi state de serviciu, a lansat o motivație mai
principiul egalității șanselor cetățenilor, ba însuși poporul    sentențioasă: „eroare de tehnică legislativă”.
român. În curând, dacă cetățenii, care și-au câștigat dreptul      Parteneri de guvernare, liderii și deputații UDMR au
obținut cu mari eforturi financiare, stres, fiind în posesia    declarat însă că au votat în cunoștință de cauză, întrucât
sentințelor definitive, irevocabile și executorii, când vor     formațiunea lor a susținut, inclusiv în cadrul coaliției,
realiza că nu le folosește la nimic dreptatea câștigată, își vor  reducerea TVA la alimentele de bază și neimpozitarea
îndrepta furtunos frustrarea exact spre sursa care generează    pensiilor de până la 1.000 de lei. Liderii și parlamentarii
această stare de lucruri, spre iubiții noștri guvernanți și spre  UNPR au evitat să se pronunțe dacă au votat și de data
inestimabilul și irecuperabilul nostru președinte.         acesta pentru interesul național și pentru stabilitatea țării.
  Dacă încrederea în justiție scade, dacă modernizarea        Culmea ironiei este că au votat împotriva propriului
statului și reformarea sistemului bugetar înseamnă să tai de    Guvern nu mai puțin de șapte miniștri din Cabinetul Boc:
la toți 25% și mai mult chiar din salariu, indiferent de      Gheorghe Ialomițianu – de la Ministerul Finanțelor Publice,
competențe, de studii și de valoarea în sine a funcționarului,   Ioan Botiș – de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
a judecătorului, a celor din Armata Română, când și așa       Sociale, Elena Udrea – de la Ministerul Dezvoltării Regionale
salariile lor erau cele mai mici din Uniunea Europeană, atunci   și Turismului, Valeriu Tabără – de la Ministerul Agriculturii și
înseamnă că acest inestimabil al prezentului își depășește     Dezvoltării Rurale, Valerian Vreme – de la Ministerul
istoria și o reinventează.                     Comunicațiilor și Societății Informaționale, Gabriel Oprea –
  Ironic și relevant este faptul că în doi ani de putere     de la Ministerul Apărării Naționale și László Borbély – de la
absolută Traian Băsescu și Emil Boc nu au reușit să ducă la     Ministerul Mediului și Pădurilor. Mai mult, proaspătul ministru
bun sfârșit nicio lege, niciun proiect, cu excepția tăierilor    al muncii, familiei și protecției sociale a afirmat că, dacă
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
Legislativul s-a pronunțat, Executivul trebuie să aplice legile     Așadar, președintele Băsescu, retrimițând legea în
adoptate.                              Parlament, a jucat o carte importantă, fie că s-a simțit
  Într-o asemenea situație penibilă, unii lideri din PDL au    amenințat cu suspendarea și a înțeles că nu e de glumit cu
încercat să dreagă busuiocul, angajându-se că vor remedia      acest aspect cu care s-a mai confruntat o dată, refuzând
situația prin depunerea imediată a două proiecte de lege prin    astfel să intre într-un război de uzură cu noi, război care i-ar fi
care să fie abrogate, în procedură de urgență, legile adoptate   adus o scădere în sondajele de opinie chiar mai mare decât
în ziua precedentă. Până în prezent, nu au fost înregistrate    acum, fie că a fost sfătuit să mizeze totul pe cartea
însă astfel de proiecte la Parlament. Alți lideri ai PDL și-au   populismului și să pară că ține cu poporul, cert este că, în
pus speranța în președintele Traian Băsescu, care ar putea     ciuda propriului Guvern și partid, domnul Băsescu ne-a făcut
refuza promulgarea celor două legi și care ar putea să le      un cadou nesperat: ne-a trimis spre reexaminare Legea
întoarcă Parlamentului pentru reexaminare. Până acum,        pensiilor.
șeful statului a evitat însă să exprime vreo poziție în acest      E drept că a încercat să ne propună doar rediscutarea și
sens.                                reanalizarea vârstei de pensionare a femeilor, dar nimic din
  Zile la rând, analiștii politici, dar și oamenii simpli s-au  Constituție sau din Regulamentul Senatului nu ne interzice
întrebat dacă parlamentarii portocalii au votat cele două legi   să rediscutăm legea în ansamblul ei, opinie confirmată și de
din prostie sau cu premeditare. Am putea spune că a fost      colegii juriști, care au trimis un punct de vedere în acest sens
vorba de prostie, dacă avem în vedere impactul bugetar       tuturor comisiilor implicate în raport și avize în această
estimat la circa un miliard de euro și faptul că legile       privință.
respective au fost votate exact în ziua în care a venit la       Dincolo de efectele politice ale demersului președintelui,
București delegația FMI pentru negocieri în vederea acordării    retrimiterea legii în Parlament obligă Guvernul la o nouă
unui nou împrumut României. Am putea spune că a fost        negociere cu FMI, în urma căreia să obțină un nou termen de
vorba de premeditare, din calcule de imagine și de         adoptare a actului normativ.
autoprotecție, dacă avem în vedere că legile în cauză au fost      Motivele găsite de președinte pentru nepromulgarea legii
votate a doua zi după depunerea moțiunii de cenzură de       sunt totuși ușor surprinzătoare, întrucât pe 21 septembrie el
către opoziție și cu o săptămână înainte de dezbaterea și      susținea cu emfază în fața Parlamentului exact contrariul.
votarea acesteia, perioadă în care parlamentarii puterii se     Suntem însă familiarizați cu schimbarea macazului de către
așteaptă la presiuni puternice din partea alegătorilor, a      președinte, cu promisiuni neonorate sau neonorante.
populației tot mai disperate. În zilele ce urmează vom ieși din   Schimbarea de atitudine poate avea însă o posibilă explicație
această dilemă.                           în faptul că Traian Băsescu a încercat să se delimiteze de
                                  scandalul iscat în Camera Deputaților între noi, cei din
  Domnul Alexandru Cordoș:                     opoziție, și cei de la putere pe marginea modului de adoptare
  Declarația politică se intitulează „Legea pensiilor – o miză   a legii, considerat în unanimitate de către PSD și PNL ca fiind
importantă pentru redefinirea rolului Parlamentului”.        fraudulos.
  Se spune că până nu faci zgomot nu ești vizibil, că până       În același timp însă, șeful statului nu se sfiește să dea o
nu îți revendici dreptul cu voce tare poți fi ignorat și lăsat în  palmă pe obrazul propriului partid și al Guvernului, care s-au
umbră de cei care fac jocurile deloc curate ale unei părți ale   luptat, primind instrucțiuni telefonice sau pe bilețele
scenei politice.                          misterioase, pentru adoptarea legii în această formă,
  Noi, PSD-ul, am atras atenția asupra modului fraudulos în    respectiv pentru principiul egalizării vârstei de pensionare.
care s-a încercat adoptarea „pe sub masă” a uneia dintre        Să vedem ce s-a încercat să se treacă pe șest, în dispreț
cele mai importante legi, care afectează acum șase milioane     față de efortul Comisiei pentru muncă, familie și protecție
de oameni, dar care, pe viitor, ne va afecta pe toți deopotrivă –  socială din Senat:
Legea sistemului unitar de pensii publice.               – până în 2030 crește treptat vârsta de pensionare: 65 de
  Cunoașteți cu toții traseul obscur pe care l-a avut această   ani pentru bărbați și femei, în forma inițială, și asta în timp ce
lege, cu adoptarea tacită în Senat, în ciuda eforturilor      în Franța se prefigurează un adevărat scandal pentru vârsta
Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, pe care o   de pensionare adusă la 62 de ani;
reprezint în calitate de secretar, cu adoptarea ei, prin fraudă,    – valoarea punctului de pensie să fie mai mică de 45%,
în Camera Deputaților, în stilul Pristanda, „cu steagurile     prin nerespectarea Legii nr. 19/2000, respectiv la 1 ianuarie
numărate de câte două ori” de președintele Camerei         2011 va fi tot de 732,8 lei, fiind indexată doar cu rata inflației,
Deputaților, doamna Roberta Anastase, cu sesizarea noastră     nu raportată la salariul mediu brut pe economie, așa cum a
de neconstituționalitate a legii și declararea ei, totuși, drept  trecut proiectul de Comisia pentru muncă, familie și protecție
constituțională de către cei nouă reprezentanți ai Curții, cu    socială din Senat;
nepromulgarea ei de către președintele Băsescu și, în fine,       – crește penalizarea pentru pensionare anticipată,
cu întoarcerea legii la noi, în Parlament.             ducându-se la un prag de 45% pentru o cerere de
  Să vedem ce ne spune Constituția despre promulgarea       pensionare anticipată de cinci ani înainte de vârsta standard
legii, în articolul 77 alineatul (3): „Dacă președintele a cerut  de retragere din activitate;
reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea            – se prevede recalcularea pensiilor diplomaților,
constituționalității ei, promulgarea legii se face în cel mult   personalului aeronautic civil navigant, funcționarilor publici
10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de    parlamentari, angajaților Curții de Conturi și ale celor din
la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a    domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței
confirmat constituționalitatea.”                  naționale.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                      23
  Vă dați seama ce șansă avem acum, stimați colegi, de a         Dacă majoritatea factorilor de decizie din PDL reprezintă
interveni în toate aceste puncte sensibile asupra cărora nu      o entitate irecuperabilă pentru intrarea în normalitate, ceilalți
am fost lăsați, printr-o conspirație partinică foarte bine pusă    parlamentari ai formațiunilor din alianța de guvernământ pot
la punct, să ne spunem opinia.                     contribui la salvarea țării, și a noastră, printr-un vot dat în
  Știți foarte bine că în opinia Consiliului Legislativ, încă    acord cu interesele și voința alegătorilor.
înainte de retrimiterea legii în Parlament, multe articole         Modul în care se va vota moțiunea de cenzură trebuie să
vizând chiar aceste aspecte, considerate un triumf al puterii     reflecte starea de spirit a majorității locuitorilor țării față de un
asupra părerilor noastre, ale opoziției, au fost apreciate drept    guvern incapabil și corupt. Se intuiește prea bine care va fi
neconstituționale. Este vorba despre articolul 47 alineatele      soarta viitoare a celor care nesocotesc voința poporului.
(1) și (2), referitoare la dreptul la un trai decent și la pensie,   Acesta nu se va lăsa cumpărat la nesfârșit. El nu va permite
articolul 20 și, mai ales, articolul 15, care garantează        ca unii să se vândă și să voteze altfel decât au vrut alegătorii lor.
neretroactivitatea legii.                         Ce se va alege de partidul care nesocotește hotărârile
  Având în vedere toate aceste aspecte, care ne dau nu        Curții Constituționale și intenționează să-și asume Legea
numai dreptul, dar ne trasează obligația de a rediscuta legea     educației fără dezbaterea acestei legi și a amendamentelor
în ansamblul ei, vă solicităm depunerea de amendamente la       acceptate de comisia de specialitate a Senatului interesează
Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și         prea puțin. În fond, îl privește, până la un punct, doar pe el,
reanalizarea acestui document legislativ în toate punctele       dar mă gândesc cum va fi tratată clasa politică de cele peste
sensibile în privința nu numai a vârstei de pensie, dar și a      200.000 de cadre didactice după ce acestea vor suporta
duratei stagiului de cotizare, a valorii punctului de pensie și a   consecințele Legii educației, deoarece ele știu că a avea un
situației grupelor de muncă.                      drept înseamnă a avea și o responsabilitate. Or, dacă
  Nu uitați că de noi depinde să dăm sau să nu dăm girul       constată că aceasta nu se manifestă decât ca o promisiune
unei legi care ne va afecta pe noi și pe copiii noștri în viitor și,  în campania electorală, în cel mai bun caz se va întoarce
dacă acum vorbim despre soarta doar a celor 6 milioane de       spatele politicului sau se va căuta altă formă de
pensionari, putem spune, fără să fim patetici sau să greșim,      responsabilizare.
că toți cei peste 22 de milioane de locuitori ai acestei țări vom     Ce se va întâmpla cu milioanele de pensionari, dacă
culege, mai devreme sau mai târziu, roadele a ceea ce         dezbaterea din nou a Legii pensiilor în Parlament se va
semănăm acum.                             reduce la un articol al ei, așa cum a recomandat Președintele
                                    României? Care parte a creierului nostru va fi mai afectată?
  Domnul Nicolae Dănuț Prunea:                    Cea răspunzătoare de frică sau cea care gestionează
  Declarația politică este intitulată „Comportamentul        compasiunea față de înaintașii noștri? Cu siguranță că ei,
parlamentar și responsabilitatea politică”.              pensionarii, vor fi foarte atenți, dacă vor mai merge la vot.
  Domnule președinte,                          Toate aceste trei acte normative oferă trei ocazii pentru ca
  Doamnelor și domnilor senatori,                  fiecare parlamentar român să-și poată manifesta maturitatea
  Procedeul folosit în alegerea membrilor Parlamentului       politică, să arate tuturor că responsabilitatea cu care a fost
României în anul 2008, numit „uninominal”, a avut un efect       împuternicit de alegători a fost, în cazul în care s-a întâmplat
contrar celui susținut de promotorul lui. Acest efect negativ     acest lucru, doar pentru moment pierdută, că fiecare din ei
este tot mai mult recunoscut în cercurile celor care urmăresc     pune, în momentele cruciale, mai presus interesele țării
evoluția vieții politice din țara noastră. El se relevă mai ales    decât cele ale partidului ajuns într-o situație mai mult decât
prin faptul că parlamentarii din alianța aflată la guvernare, în    delicată.
loc să promoveze în Parlament nevoile și voința oamenilor         Vă mulțumesc.
din circumscripția în care au fost aleși, susțin orbește         Domnul Adrian Țuțuianu:
punctele de vedere ale unui individ, care, chipurile, ar fi ale
partidului aflat la putere.                        Declarația politică se intitulează „PDL – încă o pată
  În această perioadă, procedura la care fac referire a dus     neagră pe instituția Parlamentului”.
țara pe marginea prăpastiei politice și economice, a            Stimați colegi,
transformat-o în subiect al anecdotelor în diferite capitale ale      Dacă n-ar fi trist, ar fi incredibil de amuzant. Dacă n-ar
lumii, încât ea trebuie să fie abandonată de urgență,         afecta dramatic milioane de români, toți s-ar tăvăli pe jos de
deoarece a creat o mulțime de nemulțumiri în păturile largi      râs. Dacă nu și-ar bate joc în asemenea chip de țara asta,
ale populației, care s-au acutizat în așa măsură încât toată      deputații PDL ar apărea în bancuri mai ceva ca Bulă, pentru
țara are de suferit, nu numai formațiile politice care ar trebui    că, da, despre ei vorbim de marțea trecută încoace,
să răspundă individual de acest fapt.                 încercând să pricepem – care-om mai avea răbdare – ce e în
  Formulez acum acest deziderat fiindcă întreaga clasă        capul acestor oameni.
politică din România se află înaintea unor examene date în         De câte ori se face un studiu sociologic, Parlamentul are
fața potențialilor alegători, ca urmare a mediatizării largi a     locul lui rezervat în coada listei privind încrederea românilor
modului de comportare al parlamentarilor în marile probleme      în instituțiile statului, ultimul sau penultimul. Pe sistemul „toți
care preocupă în cel mai înalt grad toate categoriile sociale.     o apă și-un pământ”, parlamentarii sunt chiulangii, puturoși,
Or, dacă această votare nu va avea un deznodământ           corupți, hoți și habar n-au de ce ocupă locurile pe care le
corespunzător, consecințele ei vor atrage toate formațiunile      ocupă. Și de fiecare dată ne revoltăm, strigând că nu toți
politice pe panta ascendentă a discreditării lor, fără ca       deputații sau senatorii sunt chiulangii, nu toți sunt puturoși,
vinovăția să fie a tuturor.                      hoți și așa mai departe. Lucru perfect adevărat, de altfel,
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
numai că ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Camera         oameni, după ce a reușit să provoace închiderea a zeci de
Deputaților e pe cale să măture pe jos cu toate argumentele       mii de firme prin măsurile aberante pe care le-a luat, după ce
de bun-simț invocate.                          a mințit și a păcălit într-un mod nemaiîntâlnit, actuala putere
  Pentru că, stimați colegi, să privim lucrurile realist. E dificil  portocalie a reușit să lovească în credibilitatea Parlamentului
să-i convingi pe români că Parlamentul le apără interesele,       mai rău decât a făcut-o orice alt partid politic până acum.
când 5,7 milioane dintre ei au fost furați în cel mai rușinos        Așa cum probabil intuiți, mă refer aici la mult discutatul vot
mod cu putință de către Roberta Anastase, Sever Voinescu        pe care l-au dat reprezentanții puterii, săptămâna trecută, în
și compania. E dificil să-i convingi că Parlamentul e garantul     Camera Deputaților. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca un
respectării democrației, când nu se respectă nici aritmetica.      întreg grup parlamentar să voteze greșit. Această întâmplare
E dificil să-i convingi că Parlamentul legiferează în interesul     ne arată că, așa cum spunea chiar președintele de ședință
lor, când peste legi vitale se trece cu buldozerul asumării       din acea zi, ei votează „ca la Marea Adunare Națională”, nu
răspunderii, chit că procedura fusese declarată             contează părerile și convingerile lor, nu contează interesul
neconstituțională cu un an înainte. În fine, e dificil să-i       alegătorilor care i-au votat și i-au trimis acolo, nu contează
convingi pe români că parlamentarii au habar de ce sunt puși      cât rău și câtă suferință pot provoca legile pe care le adoptă,
acolo, când te faci de râs în asemenea hal cum s-au făcut        dacă ordinul șefului e să voteze, votează! Fără analiză, fără
deputații Partidului Democrat Liberal în ultimele zile.         responsabilitate, doar după cum se ridică degetul.
  Nu credeam că se poate ajunge atât de jos. Să votezi          Ar fi hazliu, dacă nu ar fi de plâns, și faptul că degetul
ca-n turmă, fără să te uiți măcar o secundă pe actul normativ      ridicat a fost interpretat de unii parlamentari de la putere ca
pe care îl votezi... Și n-au fost doi-trei buimaci neatenți, ci     vot împotrivă, iar de alții ca vot pentru, adică defecțiuni pe
115, incluzându-i aici pe celebrii miniștri Ialomițianu și Botiș    toată linia.
sau pe și mai celebra Elena Udrea. Vă dați seama cam câte          Stimate colege și stimați colegi,
pricep aceste personaje din ce se discută la Guvern sau în         Acești „degetari” ne-au arătat clar că sunt doar un „grup”
Parlament?                               bine dresat și instruit. Toate acele fraze frumoase despre
  115 parlamentari care au votat niște legi extrem de utile      democrație, libertate de exprimare, responsabilizarea
pentru milioane de români, pentru ca apoi să iasă care cum       parlamentarilor prin votul uninominal țin doar până la
                                    ridicarea degetului. În acel moment, reflexul pavlovian se
mai repede la înaintare și să-și anuleze gestul. Ceva mai
                                    declanșează și interesul cetățeanului este uitat.
cinic de atât nu există. Cât de josnic trebuie să fii ca să
                                      În aceste condiții, vă întreb, stimați colegi: ce legitimitate
umilești la modul ăsta o țară întreagă? O dată în viața lor au
                                    și credibilitate mai poate avea o asemenea putere? Ce
votat și pedeliștii ceva util pentru români și aia a fost o
                                    încredere mai pot avea alegătorii că vor fi reprezentați corect
eroare. Ca să-l citez pe un distins coleg, ăsta e paradoxul
                                    de acești colegi care s-au comportat ca niște „roboți cu
moral al PDL: să nu poți face bine decât din greșeală!
                                    integratele defectate” și care votează, de fapt, la comanda
  Stimați colegi,
                                    unui deget, și nu conform dorințelor și intereselor celor care
  Eu cred că ține de fiecare dintre noi să ne justificăm       i-au trimis în Parlament?
prezența pe scaunele de senatori sau deputați, pentru că eu         De aceea, vă spun din nou, doamnelor și domnilor
și foarte mulți dintre dumneavoastră nu dorim să fim asociați      senatori, că avem obligația să-i apărăm pe cei mulți, votând
„ștampilelor” puse parlamentarilor în urma unor episoade        moțiunea de cenzură depusă deja în Parlament.
rușinoase cum este furtul pe Legea pensiilor sau invocarea         Vă mulțumesc.
erorii într-un vot pe două legi extrem de utile.
  Eu nu sunt nici chiulangiu, nici puturos, nici hoț și știu       Doamna Doina Silistru:
exact ce votez atunci când votez. Prin urmare, acțiunile          Declarația politică este intitulată „Osteoporoza –
parlamentarilor PDL din ultima perioadă nu pot decât să mă       o maladie tăcută, dar periculoasă”.
jignească pe mine și pe sutele de colegi care-și fac treaba cu       „Ziua Internațională a Osteoporozei”, marcată în fiecare
seriozitate în Senat sau în Camera Deputaților. Și, din cauza      an la 20 octombrie, a fost instituită de Organizația Mondială
unor asemenea episoade, Parlamentul va ocupa și la           a Sănătății (OMS). Cu această ocazie, medici și organizații
următorul studiu sociologic unul dintre locurile codașe în       din întreaga lume își propun să atragă viguros atenția asupra
topul încrederii românilor. Cel mai probabil, ultimul.         acestei maladii din ce în ce mai răspândite, care afectează
  Câtă vreme pedeliștii și uneperiștii vor da tonul în cele      grav sănătatea și calitatea vieții a zeci de milioane de oameni
două Camere și vor hotărî de capul lor care lege e bună și       din întreaga lume.
care nu, situația va rămâne neschimbată. Să sperăm totuși         De-a lungul timpului, oasele noastre suferă transformări
că nu suntem atât de blestemați și putem salva ce mai e de       ce ne predispun la dureri articulare și fracturi, transformări
salvat. Poimâine, primul pas!                      cauzate în principal ca urmare a demineralizării oaselor. În
  Vă mulțumesc.                            timp, această demineralizare a oaselor duce la apariția
                                    osteoporozei.
  Domnul Șerban Constantin Valeca:
                                      Osteoporoza este boala oaselor fragile, care debutează
  Declarația politică este intitulată „Acei roboți cu integratele   treptat, de la o ușoară încovoiere a spatelui până la
defectate”.                               apariția unor complicații invalidante precum fractura de col
  Doamnelor și domnilor senatori,                   femural. Riscul de fractură crește pe măsură ce oasele
  Aș vrea să vă atrag atenția că asistăm în aceste zile la o      devin din ce în ce mai poroase și mai fragile.
situație fără precedent în istoria postrevoluționară a           Boala se instalează „silențios”, fără simptome și
Parlamentului României. După ce a măcelărit veniturile         este progresivă. Simptomele sunt vagi și constau în
populației, aducând la limita supraviețuirii categorii întregi de    dureri de spate, scădere în înălțime și modificări
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                    25
posturale ale coloanei vertebrale și fracturi. Aspectul cel mai    Importanța diagnosticării precoce a osteoporozei de către
nefericit al pierderii osoase ce survine în osteoporoză este    medicul de familie și trimiterea către medicul specialist
că, odată ce s-a pierdut, rețeaua structurală a osului nu mai    constituie esența pentru combaterea acestei boli.
poate fi refăcută. Din cauza ireversibilității acestui proces,
strategiile cele mai eficiente pentru tratarea osteoporozei      Domnul Florin Constantinescu:
trebuie să se concentreze asupra menținerii masei osoase        Declarația politică se intitulează „Accesul la dosarele
existente și asupra diminuării factorilor ce cresc
                                  privatizărilor este mai mult decât necesar”.
probabilitatea traumatismelor ce pot duce la fracturi.
   Osteoporoza e influențată de soliditatea structurii osoase     Stimați colegi,
obținute în primele decade de viață și depinde de factori        Accesul la dosarele privatizărilor este mai mult decât
hormonali – estrogenul și testosteronul favorizează         necesar. Parlamentarii au nevoie de informații complete în
construcția osoasă și scăderea lor după menopauză          ceea ce privește domeniul privatizării și clauzele din
amplifică riscul de boală pentru ambele sexe. Alți factori de    contractele de privatizare, pentru exercitarea controlului
risc sunt: înaintarea în vârstă, moștenirea genetică –       parlamentar asupra activității Guvernului în domeniul
prezența de cazuri în familie –, aportul insuficient de calciu și  privatizării, dar și pentru a elabora noi acte legislative care
de vitamina D, fumatul, alcoolismul, sedentarismul –        reglementează domeniul privatizării.
exercițiul fizic solicită osul și favorizează construcția osoasă,    Săptămâna trecută în Senat s-a adoptat o propunere
întărind coloana vertebrală și șoldurile.              legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele
   Principalele modalități de prevenire și control al       privatizărilor. Conform acestei propuneri, președinții Camerei
osteoporozei: depistarea precoce, adoptarea unui stil de      Deputaților, Senatului sau ai comisiilor pot solicita informații
viață sănătos, respectarea tratamentului conform          și documente referitoare la privatizări. Revine în obligația
recomandărilor medicului.                      Guvernului și a celorlalte organe ale administrației publice să
   Potrivit statisticilor, osteoporoza este a doua boală ca    prezinte, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, la
incidență în lume, imediat după bolile cardiovasculare. Se     solicitarea scrisă a președintelui Camerei Deputaților,
estimează că peste 200 de milioane de oameni din întreaga      Senatului sau al unei comisii parlamentare, în termen de cinci
lume sunt afectați de osteoporoză, conform statisticilor      zile, informații și documente referitoare la privatizare, urmând
Organizației Mondiale a Sănătății.                 ca pentru aceste informații și documente să se asigure
   Conform Fundației Internaționale a Osteoporozei, una din    securitatea transportului, necopierea și păstrarea secretului
trei femei și unu din cinci bărbați cu vârsta peste 50 de ani    acestora.
vor suferi fracturi osteoporotice. După 65-70 de ani,          Știm cu toții că documentele de privatizare, prin care
aproximativ un bărbat din cinci face osteoporoză. Boala       înțelegem documente elaborate cu ocazia derulării
poate să apară pe fondul unor probleme medicale și al unui     procedurilor de privatizare, inclusiv cele ulterioare privatizării,
stil de viață sedentar.                       sunt foarte importante pentru societățile privatizate sau în
   În prezent, în România aproximativ 3 milioane de        curs de privatizare. Importante sunt și pentru economie, în
persoane au risc de osteoporoză, dintre care un milion       ansamblul ei, și pentru muncitorii acelei societăți.
prezintă risc de fractură osteoporotică. Îngrijorător este faptul    Privatizarea societăților comerciale, proces care a debutat
că doar 430.000 de persoane sunt diagnosticate cu          în anul 1990 prin adoptarea Legii nr. 15/1990, continuă și
osteoporoză, dintre care numai 128.000 respectă tratamentul     astăzi – aș spune –, dacă a mai rămas ceva de privatizat în
recomandat.                             această țară, vreo societate care să nu aibă datorii.
   Vestea bună este că osteoporoza poate fi diagnosticată
                                    De cele mai multe ori, privatizările s-au făcut fraudulos, la
simplu, rapid și nedureros, în timp util și poate fi prevenită și
                                  limita legii sau sub presiunea achitării datoriilor față de stat.
tratată. Osteoporoza trebuie să fie corect diagnosticată
                                  Am asistat cu regret, neputincioși, la satisfacerea unor
înainte de aplicarea unui tratament adecvat. Doar prin
                                  interese personale în detrimentul comunităților și al
procedeul numit osteodensitometrie, efectuat la șold și
                                  angajaților. Nu mică ne-a fost mirarea când, după o
coloana lombară, se poate observa dacă osteoporoza s-a
                                  privatizare, am putut constata falimentul societății și intrarea
instalat deja. E bine ca boala să fie tratată înaintea primelor
                                  în șomaj a zeci, sute, mii de angajați. Mai mult, fabrica sau
fracturi osteoporotice, deoarece o primă fractură va iniția
                                  societatea respectivă a fost demolată, vândută la fier vechi,
apariția altora. Reconstruirea structurii unui os care a fost
                                  ceea ce înseamnă că obiectul privatizării nu și-a atins ținta.
afectat de osteoporoză este destul de dificilă, de aceea cel
                                  Societatea respectivă nu a prosperat, plata datoriilor s-a
mai bine este să se prevină boala. Diagnosticată la timp,
                                  realizat din vânzarea fierului vechi, iar pe locul respectiv s-au
boala poate fi ținută sub control cu un aport suplimentar de
                                  construit birouri sau blocuri. Nu vreau să nominalizez în acest
calciu și vitamina D, la care se adaugă exerciții fizice și un
                                  moment eșecul lamentabil al multor procese de privatizare.
regim alimentar bogat în minerale.
   În lipsa unei depistări precoce, boala evoluează timp       Trag un semnal de alarmă cu privire la necesitatea unei
îndelungat „silențios”, fără semne clinice, debutând prin      astfel de inițiative. În același timp, afirm cu tărie că ceea ce
apariția complicațiilor: fracturi asociate cu dureri cronice,    am votat în Senat trebuie respectat de către toate organele
diformități și impotență funcțională (anchilozări).         administrației centrale și locale.
   Ziua Internațională a Osteoporozei oferă o ocazie         Doamnelor și domnilor,
importantă de a informa și educa publicul larg și responsabilii     Am văzut cum s-a procedat în cazul multor procese de
de politici sanitare despre prevenția unei boli care încă suferă  privatizare cum ar fi „Electrica” Sud, „Petrom”, „Sidex” Galați,
de o conștientizare în general redusă.               „Alro” Slatina, și exemplele ar putea continua.
  26            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Eu știu că Guvernul nu a fost de acord cu această         serioase, a susținut un set de măsuri definitorii în
inițiativă, dar Guvernul trebuie acum să respecte decizia       eventualitatea preluării actului de guvernare, s-au creat
Senatului. Mai știu că întocmirea documentației pentru acces      cabinete din umbră, care, deși sunt specifice unui sistem
la unele dosare de privatizare va dura un timp. Destul va       bipartizan, au dat dovada faptului că inclusiv pe palierul
dura și până vom reuși să elaborăm alte acte pentru a repara      ministerial există soluții. Cu alte cuvinte, a existat o reală
ce au stricat alții sau, cum se zice în popor, „să dregem       preocupare.
busuiocul”.                                În schimb, reacția puterii, asumată de cele trei partide din
  Vă spun foarte sincer, și cu această ocazie îmi anunț și      arcul guvernamental, este una infantilă, deoarece aceștia au
intenția, ceea ce mă interesează pe mine în acest moment        decis fără doar și poate că, deși parlamentarii vor fi în sală,
sunt societățile privatizate sau în curs de privatizare din      nu își vor exprima un punct de vedere asupra moțiunii.
județul Iași. În primul rând, este vorba despre „Nectar” – SA,
                                      În orice democrație consolidată sau în orice regim politic
„Scudas” – SA, „Integrata” SA – Pașcani, dar nu neg faptul că mă
                                    care evoluează către o democrație, momentul unei moțiuni
interesează și combinatul de fibre sintetice „Moldoplast” – SA Iași,
                                    de cenzură este esențial și este tratat ca atare, însă în
„Fortus” – SA, SC „Mittal Steel” – SA Iași sau „Nicolina” – SA
                                    România dăm o dată în plus dovadă de indiferență față de
Iași.
                                    mecanismele fondatoare ale unui regim deschis, în care
  În toate aceste cazuri de privatizare plec de la prezumția     existența posibilității alternanței la putere este reală, și nu
de nevinovăție a statului, pentru că așa este firesc, însă pot     doar înscrisă în Constituție.
să vă spun că privatizările de la „Nectar” și „Scudas” au lăsat
în urmă sute de oameni fără loc de muncă. În mod normal,          Practic, ceea ce părea atât de firesc, și anume că orice
statul trebuie să ajute societățile aflate la ananghie și să      parlamentar are în momentele-cheie, în calitate de
pornească un proces de reconversie profesională pentru         reprezentant al națiunii, dreptul de a-și exercita dreptul de
oamenii care intră în șomaj. Țin să vă anunț că pe nimeni nu      vot, ca un simbol al exprimării unei libere conștiințe, este
a interesat acest lucru. Dimpotrivă, procesele de privatizare     anulat, în fapt, de cei care alcătuiesc actuala guvernare, dar
despre care vă vorbesc s-au realizat fără transparență,        și de cei care o susțin.
într-un mod cu totul iresponsabil.                     Stimați colegi,
  Sper ca accesul la dosarele privatizărilor să reducă          Deși bagatelizăm aceste aspecte, deși le trecem ușor cu
numărul semnelor de întrebare pe care le avem în legătură       vederea, raportul de forțe existent la ora actuală între
cu multe procese de privatizare.                    Parlament și Guvern a condus, treptat, la anularea
  În calitate de senator al județului Iași, nu pot sta cu      principalelor funcții pe care le are în esența sa orice for
mâinile în sân, nu pot fi indiferent la multitudinea de probleme    legislativ, în dauna Executivului.
cu care se confruntă ieșenii și societățile comerciale din Iași.      Dacă până acum ponderea actelor emise de Guvern în
Vânătorii de interese și cei care au înșelat statul trebuie să fie   numărul total al propunerilor adoptate de Parlament era un
trași la răspundere.                          indicator clar al creșterii gradului de dependență dintre cele
  Vă mulțumesc.                           două instituții, acum, prin asemenea gesturi, reducem și
  Domnul Gabriel Mutu:                        funcția de control asupra Executivului la un simplu concept.
                                    Cu alte cuvinte, dacă în cazul legiferării rolurile au fost
  Declarația politică este intitulată „Moțiunea de cenzură      oarecum inversate, în cazul controlului Guvernului de către
sau despre incoerența instituțională de pe Dâmbovița”.         Parlament, acesta a fost puternic deteriorat prin împiedicarea
  Domnule președinte,                        parlamentarilor să își exprime punctul de vedere.
  Stimați colegi,                            Ceea ce frapează cel mai mult este logica prin care sunt
  Această sesiune parlamentară a debutat sub semnul unei       explicate aceste demersuri. Înțelegerea lor este esențială,
moțiuni de cenzură, altfel spus, începând cu luna septembrie,     pentru că, nu-i așa?, ne oferă o imagine mai bună în
atunci când s-a invocat Parlamentul, nu s-a discutat nici de      încercarea noastră de a ne edifica asupra motivației pentru
priorități legislative, nici de asumarea răspunderii pe Legea     care au fost decise. Așadar, președintele Camerei Deputaților
educației, ci cu precădere de momentul pe care opoziția îl va     spune nici mai mult, nici mai puțin că parlamentarii puterii nu
găsi oportun pentru depunerea moțiunii de cenzură.           trebuie neapărat să voteze, pentru că o moțiune de cenzură
  În condițiile în care inclusiv cursurile de drept         este doar capacitatea opoziției de a aduna numărul necesar
constituțional – care spun că până acum niciun guvern nu a       de voturi pentru căderea Guvernului.
fost doborât de o moțiune de cenzură – sunt depășite, miza
apare ca fiind una reală, cu atât mai mult cu cât la ultima        Urmând această logică, singura întrebare care îmi vine în
moțiune de cenzură au lipsit doar câteva voturi pentru ca       minte este următoarea: trecerea unor legi în Camera
istoria de acum un an să se repete.                  Deputaților, știu și eu, precum Legea pensiilor, lege susținută
                                    de Guvern și, implicit, de parlamentarii puterii, nu era tot
  Miza nu este neapărat căderea Guvernului actual, cât,
                                    despre strângerea numărului de votanți necesari pentru
mai degrabă, necesitatea înlocuirii acestui Executiv cu unul
                                    adoptare, și nu despre imaginarea că numărul voturilor este
mai competent, ale cărui principii înscrise în programul de
                                    mai mare ca cel al participanților?
guvernare să fie baza de la care pornesc politicile publice, și
nu doar idei asumate a căror neaplicare le videază de           Ce s-ar întâmpla, de data aceasta, dacă cel care conduce
conținut. Așadar, depunerea moțiunii apare ca unică soluție.      ședința Camerelor reunite, și anume președintele Senatului,
  Evident că fiecare partid politic parlamentar din cadrul      reprezentant al opoziției, ar spune că moțiunea de cenzură a
opoziției și-a făcut o strategie, a venit, pentru prima dată în    fost votată de un număr de cel puțin 236 de parlamentari?
ultimii 20 de ani, cu programe alternative de guvernare          Vă mulțumesc.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                  27
  Domnul Dan Voiculescu:                        În paranteză fie spus, reamintesc că la această dată
  Declarația politică este intitulată „Arieratele au devenit o  celebrăm o faptă de arme de neuitat din istoria neamului,
formă de sabotaj macroeconomic”.                  anume momentul eliberării orașelor Carei și Satu Mare,
  Statul român datorează aproximativ două miliarde de euro    operațiune militară care a desăvârșit eliberarea întregului
firmelor private. În mod evident, o asemenea datorie creează    teritoriu transilvan ce fusese anexat silnic de Ungaria
un acut blocaj economic, reduce la zero încrederea în        horthystă, prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940, impus
eficiența și responsabilitatea instituțiilor publice și       României de Germania nazistă și Italia fascistă. Printr-o
descurajează disciplina la plată.                  fericită coincidență, evenimentul din 25 octombrie 1944 a
  De facto, statul român penalizează agenții economici      avut loc de ziua de naștere a Regelui Mihai I, suveranul de
corecți, care își achită la termen obligațiile financiare, și    atunci al țării și, constituțional, capul oștirii.
legitimează, prin propriul exemplu, evaziunea și economia       Doamnelor și domnilor senatori,
subterană. Prin durată și volum, arieratele au devenit o formă
                                    Timpul limitat pe care îl am la dispoziție nu-mi îngăduie să
de sabotaj macroeconomic.
                                  zăbovesc, nici măcar în treacăt, asupra paginilor de istorie
  În aceste condiții, consider că se impune o reacție civică
                                  națională scrise prin jertfa oștenilor noștri. Nu pot însă să nu
și politică solidară pentru a determina Guvernul și instituțiile
                                  remarc faptul că, după constituirea României moderne, la
publice din subordine să-și respecte la timp obligațiile de
                                  1859, independența noastră de stat (1877–1878) și întregirea
plată.
                                  națională (1916–1918) s-au făcut și cu sau în primul rând cu
  În acest sens, propun tuturor firmelor din România față de
                                  sângele ostașilor români din toate provinciile istorice, ostași
care statul a acumulat întârzieri la plată mai mari de 30 de
zile să trimită la cabinetul meu (telefon: 021.460.20.68; fax:   al căror sacrificiu avea să se repete și în alte împrejurări
021.460.05.76; e-mail: cabinet@danvoiculescu.ro), până la      dramatice pe care țara și continentul au fost nevoite să le
data de 15 noiembrie 2010, o prezentare a sumelor pe care      traverseze la mijlocul secolului al XX-lea.
le au de primit de la statul român și durata acestor restanțe.     Amintirea, plină de profundă și de pioasă recunoștință, a
  Totodată, în calitate de vicepreședinte al Senatului,      acestor eroi cunoscuți sau necunoscuți, de la simpli soldați și
responsabil pentru relația cu sindicatele și patronatele, îi voi  până la generali și mareșali, va dăinui cât neamul românesc.
sesiza oficial pe Președintele României, prim-ministru și      Totul este ca generațiile de azi și cele ce vor urma să fie la
ministrul finanțelor publice în legătură cu necesitatea achitării  înălțimea acelora care, pentru împlinirea idealurilor naționale,
urgente a datoriilor statului către agenții economici privați,   au făcut fără ezitare suprema jertfă pe altarul patriei.
solicitându-le un angajament ferm de plată.
                                    Astăzi, cu o Românie membră a NATO din 2004 și a
  În ipoteza în care instituțiile publice sesizate nu vor     Uniunii Europene din 2007, Armata Română este într-un
răspunde pozitiv solicitărilor noastre, ne vom continua
                                  intens proces de transformare și modernizare. Forțele
demersurile cu o acțiune comună în justiție.
                                  Terestre, Forțele Aeriene și Forțele Navale Române, aflate
  De bunăvoie sau obligat, statul român trebuie să înceapă
                                  sub comanda Statului Major General, direct subordonat
să-și plătească datoriile.
                                  Ministerului Apărării Naționale, sunt, mai mult sau mai puțin,
  Domnul Mario Ovidiu Oprea:                    în pas cu vremurile – mă gândesc aici la înzestrare și
                                  planificare, nu în ultimă instanță, la condițiile de viață
  Domnule președinte,
                                  cotidiană ale celor aproximativ 100.000 de militari care
  Doamnelor și domnilor senatori,
                                  formează noua Armată Română, profesioniști aflați în
  Acum 70 de ani și mai bine, în ședința Senatului
                                  serviciu sub stindardul național. În acord cu aliații noștri,
României din 15 martie 1940, în tragicul context internațional
marcat, din toamna anului precedent, de declanșarea celui      trupe române sunt azi în Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Irak
de Al Doilea Război Mondial, generalul Ion Popovici (din      și Afganistan și ele își fac datoria cu prisosință, loiale și
1927, reprezentant al armatei în Camera superioară a        devotate cauzei pentru care luptă, nu de puține ori jertfind
Parlamentului) pronunța un discurs cu privire la situația din    vieți pe care nu le putem regreta îndeajuns.
acel moment foarte tensionat a oștirii naționale, exercițiu      Stimați colegi,
oratoric din care am reținut, pentru frumusețea exprimării, dar     Cred că este superfluu să aduc acum în discuție
și pentru adevărul intrinsec din vorbele ilustrului nostru     răspunderea noastră, a politicienilor și a parlamentarilor de la
predecesor, următoarea definiție: „oștirea, această pavăză a    putere sau din opoziție, față de această instituție de căpătâi
păcii, această pavăză a apărării permanente a țării, această
                                  a statului român pe care o sărbătorim astăzi. Cred însă cu și
chezășie supremă pentru independența și integritatea
                                  mai mare convingere că toți – cetățeni, politicieni și
fruntariilor (...), acest instrument special, anume creat pentru
                                  parlamentari ai acestei țări – avem obligația de a ne pleca
apărarea și păstrarea patrimoniului național”.
                                  frunțile în fața Tricolorului, pe care Armata Română l-a servit,
  Desigur, vremurile s-au schimbat radical față de clipa
                                  îl servește și îl va servi cu o devoțiune ce poate fi un exemplu
acelui discurs, iar România de azi, a noastră, nu mai este de
                                  neprețuit în existența unei națiuni, națiune care, apreciindu-și
mult timp cea a onorabilului general senator care a spus
acele cuvinte de la tribuna Senatului. În schimb, și sper că    cum se cuvine trecutul, are capacitatea de a-și construi în
veți fi de acord cu opinia mea, caracterizarea făcută acestei    demnitate viitorul.
instituții naționale fundamentale a statului nostru – oștirea –     Din partea Partidului Național Liberal, a Grupului său
rămâne perfect valabilă și ea merită a fi adusă în atenția     senatorial și a mea, personal, urez întregii Armate Române,
generală tocmai astăzi, de Ziua Armatei, 25 octombrie.       în ceas aniversar: „La mulți ani!”.
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Domnul Marius Petre Nicoară:                  interese. Cu un guvern cu maximum 10% susținere publică,
                                  un președinte sub 15% și un partid politic la fel de prost
  Declarația politică este intitulată „Guvernul fără voturi”.
                                  clasat, România își trăiește zilele în sărăcie, haos și paradox.
  Stimați colegi,
                                  De ce paradox? Pentru că, în ciuda crizei și a mult clamatei
  În așteptarea moțiunii de cenzură, subiectul zilei pe
                                  lipse de bani, guvernanții se plimbă cu avioanele instituțiilor,
agenda publică, s-au făcut și s-au desfăcut planuri, s-au
                                  pe bani grei, în țară și în străinătate, își trimit delegații
gândit strategii și s-a pregătit terenul confruntărilor. Dacă mi
                                  numeroase în America, spre exemplu, pe sute de mii de
se pare firească contracararea argumentelor pe care noi,
                                  euro... și, în general, trăiesc regește pe spinarea celor care
opoziția, le-am adus în moțiune, nu la fel găsesc planul
                                  își prind în piept fluturașii de salariu și mărșăluiesc în fața
reprezentanților puterii de a nu vota miercuri, 26 octombrie.
                                  sediilor de partid sau ale Guvernului și Președinției.
  Înțeleg că fac tot posibilul pentru a-și asigura poziția și    Ei, dar pentru a-și păstra aceste privilegii, partidul
a-și securiza „jucătorii”, dar în cazul în care moțiunea nu    președintelui-jucător trebuie să șantajeze, să promită, să
trece, Guvernul lui Emil Boc va fi acel Guvern fără niciun vot   mintă, totul în numele „interesului național”. Nu văd acest
pentru. Această situație va fi o continuare firească a lipsei   interes în afacerile de familie ale liderilor partidului sau în
sprijinului public, lucru confirmat de sondajele de opinie.    zecile de cazuri în care primarii PDL au fost favorizați la
Majoritatea românilor s-a exprimat împotriva acestui Guvern.    împărțirea banilor de la buget, sau în atribuirea de contracte
Direcția în care merge țara este considerată greșită și de     pe bani publici... și câte alte exemple.
aceea în timpul protestelor se cer demisii.              Pentru toate acestea și pentru multe altele, Emil Boc
  Ce primim în schimb? Planuri și strategii de menținere a    trebuie să plece de la Palatul Victoria.
oamenilor partidului în funcții. Doar acest lucru contează,      Mulțumesc.
puterea cu orice preț. Acum va fi cu prețul demnității
Cabinetului Boc, care acceptă să stea la putere fără niciun      Domnul Emilian Valentin Frâncu:
vot obținut în Parlament în favoarea lui, repet, în cazul în      Declarația politică se intitulează „Guvernul Boc este
care moțiunea de cenzură nu va trece. Este evident jocul      «Mr. Bean – o comedie dezastru»!”.
politic practicat, dar este de neînțeles încăpățânarea cu care     Urmărind cu atenție tot ce întreprinde Cabinetul Boc în
puterea vrea să ne dovedească faptul că lucrează împotriva     ultimele luni de guvernare, am făcut fără să vreau paralela cu
cetățenilor, împotriva celor care i-au ales.            un film interesant, o comedie care îl are ca protagonist pe
  S-au întrebat mulți de ce moțiunea se numește         celebrul actor britanic Rowan Atkinson, cunoscut publicului
„populară”. Tocmai pentru că asta exprimă: voința românilor,    ca Mr. Bean.
preaplinul lor de resentimente față de sfidarea            Dacă nu ați văzut filmul, să vă spun pe scurt despre ce
reprezentanților puterii, dorința lor de a scăpa de guvernanții  este vorba: un englez de la un muzeu britanic, fiind un
care i-au abandonat în favoarea propriilor interese, i-au     angajat cam somnoros, este trimis de conducere, ca să se
pierdut printre propriile griji și afaceri.            scape de el, la o expoziție obscură dintr-un mărunt oraș
  Așa că nu mă surprinde faptul că s-au anunțat mitinguri în   american. Acolo trebuia să fie expus un tablou de valoare.
ziua moțiunii, că oamenii vor să ne fie alături. Mă          Personajul dandana tușește din greșeală pe pânza
scandalizează, în schimb, ideea Elenei Udrea de a opri       respectivă și apoi se chinuie să repare micile deficiențe ale
protestele. Mai nou, nu mai avem nici dreptul la manifestări,   tabloului, dar cu cât intenția lui pare a fi una bună, cu atât din
la a ne exprima nemulțumirea?                   rău în mai rău se strică tabloul, iar, în final, pur și simplu
  Eu cred că trăim încă în România, nu în țara lui Băsescu    personajul distruge tabloul definitiv.
și a partidului său, pe care trebuie să-l lăudăm cu toții.       Cam asta este și povestea Guvernului Boc & company.
  Vă mulțumesc.                         Intențiile lor poate că au fost onorabile, nu știm asta, dar ce
                                  au făcut zi de zi a semănat perfect cu ce a făcut personajul
  Domnul Cornel Popa:
                                  din filmul descris.
  Declarația politică se intitulează „Șantajul – una dintre     Încercând să scoată România din criză, prin fiecare gest
armele preferate de putere”.                    făcut au redimensionat criza, în loc să ne ridice, ne-au
  De la vorbă la faptă este drum lung și asta ne-o dovedesc   coborât, în loc să trăim bine, trăim prost, în loc să muncim în
zilnic reprezentanții puterii. Am tot auzit, în ultima vreme,   România, fugim din țară.
declarații care mai de care mai curajoase legate de moțiune.      Peste tot pe lângă noi, statele au ieșit din criza
Toți au spus că nu au emoții și că nu-și fac probleme, dar     economică, noi suntem chiar în prăpastie.
permiteți-mi să nu cred așa ceva din moment ce s-a pregătit      Guvernul dandana ia hotărâri contradictorii și ciudate pe
un șantaj atât de evident la adresa UDMR. Mă refer la textul    bandă rulantă și merge din rău în mai rău, stricând tot.
Legii educației, pe care Emil Boc își asumă răspunderea în       Fisurile, începute prin declarațiile băsesciene din acea zi
data de 28 octombrie, care va fi definitivat miercuri       neagră de 6 iunie, sunt acum gropi adânci în economia
după-amiază, după votarea moțiunii de cenzură.           României.
  De ce nu îl definitivează astăzi? De ce nu mâine, așa cum     Filmul de care vorbeam este doar o comedie, dar la noi
și-au propus inițial? Este evident că se urmărește sprijinul    „Guvernul Mr. Bean” încă ne conduce. Doamne, ferește! de
politic acordat în schimbul unor amendamente la lege        eternizarea lui! Vor rămâne singurii care să stingă lumina
favorabile UDMR.                          dintr-o țară pustie.
  Da, aici am ajuns, să fim conduși de un grup șantajist și     Râzi și plângi totodată de isprăvile lui Toader și ale PDL
arivist, care a luat-o serios în jos pe toboganul sondajelor de  cu votul pentru TVA. Și să nu spui că este „Guvernul
opinie, dar care nu ține cont decât de propriile scopuri și    Mr. Bean”?
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                    29
  Stau și mă întreb de ce îi afectează o măsură activă         Domnul Mircea Dan Geoană:
economic. Până la urmă, diminuarea TVA nu are efecte           La punctul 2 din ordinea de zi este înscrisă nota privind
imediate, dar, în timp, stimați colegi portocalii, oare nu crește   adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de
puterea de cumpărare a românilor, oare nu se dă un impuls       21 octombrie 2010, a următoarelor inițiative legislative:
producției? La PDL, așa-zis partid liberal, nu există           1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de
economiști care să înțeleagă ce este o măsură activă?         urgență a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea și
  Guvernul Boc ori seamănă cu Mr. Bean, ori cu acel croitor     completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri
care încearcă să egalizeze mânecile cămășii și taie când       necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.
dintr-o parte, când dintr-alta, niciodată nimerind măsura justă.     2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de
Tot tăind mânecile de la cămașă, o să ajungem să facem din      urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și
România un tricou.                          completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare
  Nu v-am spus cum se termină pelicula cu Mr. Bean.         nr. 7/1996.
Personajul dandana, după ce desfigurează tabloul,             3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de
desenează un chip urât, cu un nas lung gen Pinocchio, iar în     urgență a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea și
locul originalului aduce un banal poster.               completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu
  Dacă vom sta cu mâinile în sân și nu vom schimba          caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora,
guvernarea portocalie, aici vom ajunge și noi, în locul unui     pronunțate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
                                   și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al
tablou original să vedem chipul de Pinocchio al lui Boc &
                                   Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și
company, iar România să ajungă doar un afiș pe scena
                                   justiției, precum și unele măsuri adiacente.
Europei, o hârtie fără valoare.
                                     4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de
  Guvernul Boc nu este doar un „Mr. Bean – o comedie         urgență a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea și
dezastru”, este, din păcate, o guvernare dezastru.          completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor
                                   explozive.
  Domnul Sorin Serioja Chivu:
                                     5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de
  Declarația politică este intitulată „Cinste eroilor de ieri, de  urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru
azi și de mâine ai României!”.                    reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
                                   precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia.
  Motto: „El nu era un pregătitor de istorie, ci însăși garanția
                                     Aceste inițiative legislative vor fi transmise la Camera
ei.” (Nicolae Iorga, despre Alexandru Averescu, eroul de la
                                   Deputaților spre dezbatere și adoptare.
Mărășești)
                                     La punctul 3... (Domnul senator Petru Șerban Mihăilescu
  Stimați colegi,                          solicită cuvântul.)
  Doamnelor și domnilor,                        Domnule senator Mihăilescu, vă rog.
  Puține țări pe lumea asta se pot mândri cu o istorie ca a      Domnul Petru Șerban Mihăilescu:
noastră. Românii au cunoscut ce înseamnă lupta, au
cunoscut sacrificiul și știu mai bine ca oricine cum este să       Pe procedură, domnule președinte.
lupți pentru fiecare petic de pământ al țării tale. Suntem un       Am ascultat iarăși o listă de cinci documente – bănuiesc,
popor care s-a născut din luptă, curaj și îndrăzneală. Cartea     importante –, care au fost în dezbaterea Senatului și cărora
istoriei noastre poartă pentru vecie mărturiile acelor eroi care   noi nu am fost în stare – vorbesc direct – să le dăm o soluție.
și-au pus patria mai presus de orice.                   Vorbesc despre acest lucru din martie anul acesta. Avem
                                   probleme importante din punct de vedere al procedurii. Dacă
  Sacrificiile nenumărate, strânse în mii de ani, sunt dovada
                                   vrem să contăm ca Senat, această..., vă cer scuze pentru
incontestabilă a valorii noastre. Dacă ar fi ca cineva să-mi     „găselnița” de adoptare tacită, care s-a extins și asupra
ceară doar un cuvânt pentru a-mi caracteriza poporul, aș       lucrărilor Parlamentului, ne face aproape inutili. Nu se poate
spune fără să stau o clipă pe gânduri: „Eroic”.            să avem un aparat atât de mare, să avem o chestiune și noi
  Acum aproape o sută de ani, cotidianul „Times” scria că      să nu fim în stare să finalizăm măcar printr-un vot acest
„apărarea frontului de la Mărășești a fost cea mai strălucită     lucru.
faptă de arme săvârșită vreodată de români (...)”.            Rog Biroul permanent să facă ceva din acest punct de
  Mi-aș permite să contrazic puțin și să spun că astfel de     vedere. A mai fost angajamentul acesta. S-a spus că se va
fapte strălucite de arme sunt multe în istoria poporului nostru,   găsi o soluție între cele două decizii ale Curții Constituționale,
așa cum la 25 octombrie 1944 românii au luptat până la unul      care împiedică, de foarte multe ori, un vot final cu o finalitate
pentru apărarea țării, așa cum în 1877 ne-am putut sărbători     oarecare. Nu putem să fim simpli spectatori. Avem tot felul de
independența, așa cum orice filă de istorie abundă în faptele     chestiuni importante, dar la capitolul legislativ noi trecem prin
de arme ale eroilor noștri.                      adoptare tacită cinci ordonanțe? Eu nu-mi aduc aminte, în
                                   alte mandate, să fi fost cinci, de o manieră oarecare, pe toată
  Cunoscuți sau nu, permiteți-mi ca în acest moment de       durata de patru ani. Noi abia am început sesiunea și avem
cinstire a lor să-mi exprim întregul meu respect și întreaga     cinci.
considerație față de toți oamenii Armatei Române, aceia care       Vă rog foarte mult, domnule președinte, și săptămâna
au purtat și poartă asupra lor pecetea neînfricării.         trecută am avut numai propuneri legislative pe ordinea de zi,
  Pentru toți cei care au scris și scriu zilnic istoria noastră,  cu tot respectul, nu știu cine face, poate vă gândiți în Biroul
ducându-și lupta cot la cot cu eroismul: „Cinste vouă!”.       permanent, că noi nu avem acces nicăieri. Nu asta e
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
problema. Poate trebuie un comitet al ordinii de zi. Avem sute     Domnul Mircea Dan Geoană:
de propuneri legislative. Una... Nu vreau să fac comentarii,
                                   Vă mulțumesc.
ca să nu existe drept la replică, dar documentele importante,
                                   Domnule senator Borza, vă rog să prezentați raportul
care ar trebui să ne califice și pe noi într-un fel, trec prin
                                  comisiei.
adoptare tacită.
  Vă rog foarte mult. Nu am primit nici acum câți colegi sunt     Domnul Dorel Constantin Vasile Borza:
în comisii de câte două ori... Șapte dintre noi au fost
                                    Vă mulțumesc, domnule președinte.
rezolvați, mai sunt puțini, dar nu putem continua în această
manieră.                                Adaug doar că suntem în fața unui proiect de lege din
                                  categoria legilor ordinare, Senatul este Cameră decizională,
  Vă mulțumesc.
                                  iar raportul comisiei este de admitere, fără amendamente.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Vă mulțumesc.
  Mulțumesc.                             Domnul Mircea Dan Geoană:
  Evident, este un subiect care ne preocupă și pe noi.
                                    Vă mulțumesc.
Magnitudinea nu este chiar atât de uriașă cum o prezintă
                                    Intervenții?
colegul nostru, dar este un punct de preocupare pentru noi
toți și, evident, acest mesaj îl vom prelua și îl vom discuta     Nu sunt.
împreună cu liderii de grup, în principal, și cu...          Legea este ordinară, Senatul este Cameră decizională.
  Evident, de foarte multe ori, din păcate, și prezența, mai     Vom da un singur vot pe raportul comisiei și proiectul de
ales când este vorba de legi organice, creează dificultăți –    lege.
iertați-mă că o spun – în principal arcului majoritar, pentru că,   Vă rog să votați.
în cele din urmă, sunt ordonanțe ale Guvernului și cei care      Cu 72 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere,
susțin acest Guvern sunt convins că au primit acest mesaj,     proiectul de lege a fost adoptat.
așa cum l-am receptat și noi.                     La punctul 4 din ordinea de zi este înscris Proiectul de
  Vă mulțumesc foarte mult.                    lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și
  La punctul 3 din ordinea de zi este înscris Proiectul de    Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și
lege pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul   protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la
României și Guvernul Republicii Croația, semnat la București    2 martie 2010.
la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre      Vă rog, domnule președinte Ghizdeanu, foarte scurt.
Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind        Microfonul 9.
promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la
                                    Domnul Ion Ghizdeanu:
Zagreb la 8 iunie 1994.
  Domnule președinte Ghizdeanu, vă rog să prezentați         Vă mulțumesc, domnule președinte.
punctul de vedere al Guvernului.                    Prezentul act normativ are un obiect asemănător,
  Microfonul 9.                          respectiv ratificarea Acordului dintre Guvernul României și
                                  Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și
  Domnul Ion Ghizdeanu – președintele Comisiei           protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la
             Naționale de Prognoză:          2 martie 2010.
                                    Principalele prevederi se referă la acordarea unui
  Vă mulțumesc, domnule președinte.
                                  tratament just și echitabil, nu mai puțin favorabil decât cel
  Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare      acordat de fiecare parte investițiilor efectuate pe teritoriul
ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și   statului său, instituirea mecanismului de consultări, perioade
Guvernul Republicii Croația, semnat la București la 30 aprilie   de validitate etc.
2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul         Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice
României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea     propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea
și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb la    Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre
8 iunie 1994.                            Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind
  Principalele amendamente conținute în document se        promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la
referă la posibilitatea impunerii de restricții privind       Astana la 2 martie 2010.
transferurile de capital, astfel încât să nu se aducă prejudicii    Vă mulțumesc.
interesului Uniunii Europene, introducerea clauzei privind
protejarea interesului esențial de securitate și posibilitatea     Domnul Mircea Dan Geoană:
amendării acordului prin consimțământul reciproc al părților      Vă mulțumesc.
contractante.                             Raportul comisie, domnule senator Borza.
  Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra
bugetului de stat.                           Domnul Dorel Constantin Vasile Borza:
  Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice       Vă mulțumesc, domnule președinte.
propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea Legii de      Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare,
ratificare a Protocolului adițional dintre Guvernul României și   Senatul este Cameră decizională, iar membrii comisiei au
Guvernul Republicii Croația.                    hotărât, în unanimitate, întocmirea unui raport de admitere,
  Vă mulțumesc.                          fără amendamente.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                  31
  Domnul Mircea Dan Geoană:                   hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de
  Vă mulțumesc.                         apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
  Intervenții pe fondul legii?                   În ședința din 22 iunie 2010, cu majoritate de voturi, s-a
  Nu sunt.                            decis adoptarea raportului de admitere, fără amendamente.
  Supun votului dumneavoastră raportul comisiei și         Senatul este primă Cameră sesizată.
proiectul de lege.                          Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
  Vă rog să votați.
  Cu 70 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere,     Vă mulțumesc.
proiectul de lege a fost adoptat.                  Intervenții?
  Am să-l rog pe domnul vicepreședinte Meleșcanu să         Nu sunt.
asigure conducerea operativă a ședinței pentru următoarele      Supun votului dumneavoastră proiectul de lege și raportul
zece minute.                           de admitere, fără amendamente.
  Avem o delegație a Senatului italian, pe care o voi primi în   Caracterul legii este de lege ordinară.
numele colegilor, și voi reveni după încheierea întrevederii     Vă rog să votați.
pentru a continua lucrările.                     Cu 54 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă și nicio
                                 abținere, proiectul de lege a fost adoptat.
  (Conducerea ședinței este preluată de domnul senator       Conform deciziei pe care am aprobat-o, vă propun să
Teodor Viorel Meleșcanu, vicepreședinte al Senatului.)      luăm în dezbatere punctul 20 din ordinea de zi. Am convenit
                                 că-l vom discuta cu prioritate.
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
                                   La punctul 20 din ordinea de zi este înscris Proiectul de
  La punctul 5 din ordinea de zi este înscris Proiectul de    lege privind camerele pentru agricultură, silvicultură și
lege pentru modificarea și completarea Ordonanței         dezvoltare rurală.
Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de    Avem un raport comun al Comisiei juridice, de numiri,
pace, ale personalului din sectorul de apărare națională,     disciplină, imunități și validări și al Comisiei pentru
ordine publică și siguranță națională.              agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.
  Domnule președinte Ghizdeanu, vă rog.               Îl invit pe domnul președinte Toni Greblă să prezinte
  Domnul Ion Ghizdeanu:                     raportul.
                                   Microfonul 6.
  Vă mulțumesc, domnule președinte,
  Doamnelor și domnilor senatori,                  Domnul Toni Greblă:
  Proiectul de lege vizează modificarea și completarea       Stimați colegi,
Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de       Cele două comisii au avut în vedere cererea de
hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de     reexaminare formulată de Președintele României.
apărare națională, ordine publică și siguranță națională.      Dacă este nevoie, intru puțin în detalii, dar consider că nu.
  Schimbările preconizate prin actul normativ menționat mai     Ambele comisii, în unanimitate, au hotărât să vă propună
sus operează două modificări:                   o solicitare de admitere a cererii de reexaminare și, drept
  În primul rând, decontarea hranei asigurate de către      urmare, de modificare a textului inițial adoptat de cele două
unitățile din sistemul administrației penitenciare pentru     Camere, în varianta în care textele sunt trecute în anexa care
persoanele private de libertate, aflate în detenție la organele  face parte integrantă din raport.
Ministerului Administrației și Internelor, se face nu numai la    Ne aflăm în fața unei cereri de reexaminare pentru o lege
valoarea alimentelor care intră în structura normelor de     organică, iar Senatul este primă Cameră sesizată.
hrană, dar și la nivelul costurilor efectiv realizate cu       Vă mulțumesc.
prepararea acesteia.
  În al doilea rând, proiectul de lege creează cadrul legal     Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
pentru facilitarea transferului produselor agrozootehnice între   Vă mulțumesc.
unitățile penitenciare.                       Îl invit pe domnul secretar de stat Barna Tánczos să
  Vă mulțumesc.                         prezinte punctul de vedere al Guvernului.
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:                  Domnul Tánczos Barna – secretar de stat în Ministerul
  Vă mulțumesc.                                      Agriculturii și Dezvoltării
  Vă rog să prezentați raportul comisiei, domnule senator                 Rurale:
Mircea Banias.                            Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Microfonul 6.                           Modul de înființare, organizare și funcționare a camerelor
                                 agricole locale, județene și a Camerei Agricole Naționale este
  Domnul Mircea Marius Banias:
                                 un element extrem de important atât din punct de vedere al
  Vă mulțumesc, domnule președinte.               reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Agriculturii
  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță      și Dezvoltării Rurale, cât și din punct de vedere al înființării
națională a fost sesizată pentru elaborarea raportului la     unei noi structuri, care să servească, în mediul rural, atât
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea        țăranii, cât și persoanele care doresc să se stabilească în
Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de      aceste zone.
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Punctul de vedere al Guvernului este de susținere și         Doamna Cristina Trăilă – președintele Autorității
rugăm atât Senatul, cât și Camera Deputaților să susțină                     Naționale pentru Reglementarea
proiectul de lege, astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, să                și Monitorizarea Achizițiilor
poată intra în vigoare.                                     Publice:
  Vă mulțumesc.
                                     Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:                    Punctul de vedere al Guvernului cu privire la această
  Vă mulțumesc.                           inițiativă legislativă este unul favorabil.
  Intervenții?                              Ea aduce o serie de modificări Ordonanței de urgență a
  Nu sunt.                             Guvernului nr. 34/2006, în primul rând, din punct de vedere
  Supun votului raportul comun al celor două comisii, raport    al procedurii de achiziție publică, și anume în ceea ce
prezentat de domnul președinte Greblă, cu amendamentele       privește competența și atribuțiile Consiliului Național de
pe care le conține raportul respectiv.                Soluționare a Contestațiilor, acesta devenind organism
  Vă rog să votați.                         independent, autonom. În momentul de față funcționează pe
  Cu 90 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio        lângă Secretariatul General al Guvernului, iar prin acest
abținere, raportul cu amendamente a fost adoptat.          amendament și prin această modificare va fi instituție
  Un moment, este o problemă... (Discuții la prezidiu.)       autonomă.
  Întrucât, pe de o parte, domnul secretar de ședință spune       Prin urmare, susținem această propunere legislativă, cu
că nu mai este nevoie, iar de la Departamentul juridic se      toate amendamentele adoptate în cadrul comisiei.
spune că trebuie să dăm un vot și pe lege, așa cum a fost         Vă mulțumesc.
modificată prin cererea de reexaminare, o să supun votului
dumneavoastră și legea respectivă, așa cum a fost            Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
modificată. Așa se cere, așa facem.
                                    Vă mulțumesc.
  Vă rog să votați. (Se solicită cuvântul din sală.)
                                    Din partea comisiei, domnul senator Borza.
  În timpul votului nu se poate, luați loc și după ce anunț
rezultatul votului...                          Microfonul 6.
  Cu 88 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere,
                                    Domnul Dorel Constantin Vasile Borza:
a fost adoptat proiectul de lege reexaminat, cu
amendamente.                              Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Domnul senator Dumitru Constantin.                  Prin natura reglementărilor sale, propunerea legislativă
  Microfonul 3.                           face parte din categoria legilor organice, iar membrii comisiei
                                   au hotărât, cu 9 voturi pentru, întocmirea unui raport de
  Domnul Constantin Dumitru:
                                   admitere, cu amendamente. (Intervenție neinteligibilă din
  Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.           sală a domnului senator Miron Tudor Mitrea.)
  Adineauri, înaintea acestui vot, am dat un vot pe cererea
de reexaminare. Ați explicitat clar, dăm un vot pe cererea de      Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
reexaminare, iar noi am aprobat cererea de reexaminare a        Ați vrut să comentați ceva?
președintelui.
                                    Domnule senator Mitrea, microfonul central, vă rog.
  În consecință, legea nu este modificată decât în
conformitate cu cererea de reexaminare a Președintelui         Domnul Miron Tudor Mitrea:
României.
  Îmi pare foarte rău, dar ați încălcat regulamentul.          Mulțumesc, domnule președinte.
                                     Scurt, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC va
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:                  vota împotriva acestei modificări.
  Am o rugăminte, domnule senator Daea... Dacă îmi           Eu am o problemă de fond însă aici, pe care am vrut s-o
permiteți, lăsați că..., haideți să trecem peste, două bătăi nu   ridic. Poate ne gândim cu toții. Această instituție, care a fost
strică... Îmi asum eu asta. Prefer să-mi asum asta decât să     creată cu câțiva ani în urmă, nu are alt scop decât de a face
ne trezim după aceea că nu este adoptată.              „o nouă strungă”, dacă mi-este permisă această exprimare,
  Vă mulțumesc.                          pentru că ea nu rezolvă nimic, ea doar poate opri o licitație.
  La punctul 12 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea     Au fost și cazuri în care a decis ca licitația, mă rog, contractul
legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de     să treacă la cel de pe locul trei sau patru, ceea ce este
urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea         absolut stupid, dar s-a întâmplat în realitate. Până la urmă,
contractelor de achiziție publică, a contractelor de         cea care va decide, în cazul unui contract care este atacat,
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune    este doar instanța. Altcineva nu poate decide.
de servicii.                               Deci este doar pusă o treaptă între instanță și cei care
  Din partea Autorității Naționale pentru Reglementarea si     reclamă, sunt nefericiți, care a funcționat în anumite
Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP), o rog pe        momente, cum știm cu toții, în sensul că a atribuit contracte
doamna Cristina Trăilă să prezinte, în câteva cuvinte, punctul    către altcineva decât cel care a câștigat, dar care, până la
de vedere al Guvernului.                       urmă, nu face altceva decât să fie o nouă sursă de corupție
  Din partea comisiei, domnul senator Borza.            în România, nu o elimină.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                    33
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:                     Supun votului dumneavoastră raportul de admitere al
  Mulțumesc, domnule senator Mitrea.                comisiei și proiectul de lege.
  Sunt alte intervenții la dezbateri generale?              Vă rog să votați.
  Dacă nu sunt, avem sprijin din partea ANRMAP-ului.           Un singur vot, vă rog.
  Raportul este unul de admitere, cu amendamente pe care         Cu 87 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și nicio abținere,
le regăsiți în anexa nr. 1.                      proiectul de lege a fost adoptat.
  Vă rog să votați.                           Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, Propunerea
                                   legislativă pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 562/2004
  Raportul nu a întrunit decât 55 de voturi pentru, 38 de
                                   privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de
voturi împotrivă și o abținere. (Discuții la prezidiu.)
                                   apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde
  Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă, fără
                                   personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care
amendamente.
                                   acestea le au în administrare.
  Vă rog să votați.
                                      Îl invit întâi la microfon pe domnul senator Dobra,
  Cu 51 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă și o
                                   inițiatorul acestei propuneri legislative.
abținere, propunerea legislativă a fost respinsă.
                                      Vă rog, domnule senator, să ne prezentați inițiativa
  Ne întoarcem la punctul 6 din ordinea de zi, Proiectul de
                                   legislativă, de la microfonul 6.
lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind
suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu      Domnul Nicolae Dobra:
și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat.
                                     Domnule președinte,
  Din partea Ministerului Apărării Naționale participă domnul
                                     Stimați colegi,
secretar de stat Ozunu.
                                     Prin această inițiativă legislativă vrem să-i așezăm pe toți
  Microfonul 10, vă rog.
                                   cei care au avut acces la aceste locuințe și care locuiesc în
  Domnul Mihail Vasile-Ozunu – secretar de stat           asemenea locuințe în dreptul celor care le-au cumpărat deja,
                în Ministerul Apărării        în baza acestei legi. Deci legea s-a oprit la un moment dat.
                Naționale:              Prin prevederile ei stabilea că, în cadrul acestor instituții
                                   publice, cei care locuiau în asemenea tip de locuințe de
  Mulțumesc, domnule președinte.
                                   serviciu au dreptul să cumpere numai până la data apariției
  Doamnelor și domnilor senatori,                  legii.
  După cum știți, Legea nr. 395/2005 suspendă, începând         Sigur că stoparea, la un moment dat, creează, pentru un
din anul 2007, serviciul militar obligatoriu, dar menține       anumit număr de oameni, o frustrare, pentru că în același
obligativitatea prezentării tinerilor la centrele militare pentru a  sistem, același tip de locuințe, ei nu pot și nu au acces să-și
fi luați în evidență și a stabili modalitățile prin care își vor   cumpere aceste locuințe.
îndeplini obligațiile în cazul stării de război, de mobilizare sau
                                     Ideea este că prin această inițiativă legislativă se încearcă
de asediu. În ultimii ani însă, s-a constatat o prezență destul
                                   rezolvarea problemei cadrelor militare care locuiesc în
de slabă a acestora și, drept urmare, prin această inițiativă
                                   asemenea locuințe și care doresc să le cumpere.
legislativă propunem sancțiuni pentru cei care nu se prezintă
                                     V-aș ruga să fiți de acord cu această inițiativă legislativă
pentru luare în evidență.
                                   și vă mulțumesc mult.
  Mulțumesc.
                                     Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
                                     Mulțumesc foarte mult.
  Vă mulțumesc foarte mult.                       Îi ofer cuvântul domnului secretar de stat Ozunu, pentru a
  Îi ofer cuvântul domnului senator Banias, pentru a         ne spune, pe scurt, dacă sprijină sau nu. Poate vă referiți și
prezenta raportul comisiei.                      la amendamentul care a fost adus.
  Microfonul 7, vă rog.
                                     Domnul Mihail Vasile-Ozunu:
  Domnul Mircea Marius Banias:
                                     Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative
  Mulțumesc, domnule președinte.                   legislative.
  În urma analizei proiectului de lege, Comisia pentru
apărare, ordine publică și siguranță națională a hotărât să       Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
adopte raport de admitere.                       Îi ofer cuvântul domnului senator Banias, din partea
  În conformitate cu obiectul de reglementare, proiectul de     comisiei.
lege face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este
Cameră decizională.                           Domnul Mircea Marius Banias:
                                     Mulțumesc, domnule președinte.
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
                                     Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât să adopte
  Mulțumesc foarte mult.                       raport de admitere, cu un amendament.
  Dorește să intervină cineva la dezbateri generale?           Menționez că există un aviz negativ din partea Comisiei
  Vă atrag din nou atenția că este vorba despre un proiect      juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și un aviz
de lege cu caracter de lege organică, așa că vă rog să vă       favorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și
mobilizați la vot.                          minorități.
  34           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Mai fac mențiunea că Senatul este primă Cameră          Domnilor colegi,
sesizată, iar propunerea legislativă face parte din categoria    Ați fost de suficiente ori la guvernare și cine știe cum se
legilor ordinare.                         duce viața aceasta înainte. Să știți că totuși Parlamentul nu
  Mulțumesc.                           este cel care este îndreptățit întru totul să fie în măsură să
                                 cântărească ce eforturi bugetare, ce eforturi financiare se pot
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
                                 face într-un anumit moment, dar noi, parlamentarii, trebuie să
  Vă mulțumesc și eu.                      fim partea de echilibru care face ca lucrurile să nu se clatine,
  Dorește să intervină cineva la dezbateri generale?      să nu cadă într-o dizgrație totală a elitei politice din România.
  Dacă nu, supun votului dumneavoastră raportul comisiei,     Mulțumesc.
care este un raport de admitere, cu un amendament.
  Vă rog să votați.                        Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
  Cu 76 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 4 abțineri,    Și eu vă mulțumesc.
raportul cu un amendament a fost adoptat.              Nu am înțeles mare lucru, dar am înțeles, în final, că
  Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.      suntem cu toții de acord să nu lăsăm lucrurile să se clatine.
  Vă rog să votați.                        Stimați colegi,
  Cu 73 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 4 abțineri,
                                   Vă propun să trecem la punctul 8 din ordinea de zi,
Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 din Legea    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de
nr. 562/2004 a fost adoptată.                   urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea
  Domnule senator Corlățean, aveți cuvântul.          persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de
  Microfonul 4, vă rog.                     Economii și Consemnațiuni CEC – SA în vederea
  Domnul Titus Corlățean:                    achiziționării de autoturisme.
                                   Îl rog pe domnul senator David să ne prezinte inițiativa,
  Mulțumesc, domnule președinte de ședință.           din partea inițiatorilor.
  Explicația votului. Grupul parlamentar al Alianței politice    Microfonul 6, vă rog.
PSD+PC a votat în favoarea acestei propuneri legislative
                                   Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat
care vine măcar să îndulcească din amarul creat de actuala
                                 Ghizdeanu.
guvernare acestui segment important din societatea
                                   Aveți cuvântul, domnule senator.
românească – cadrele militare, securitate națională.
  Trebuie să notăm însă faptul că există o duplicitate a      Domnul Gheorghe David:
poziției și mesajului Guvernului și Ministerului Apărării
Naționale față de acest segment, încă o dată, extrem de        Mulțumesc, domnule președinte de ședință.
important. Guvernul nu a susținut adoptarea acestei          Este o discuție de câțiva ani de zile referitoare la această
propuneri legislative și trebuie să constatăm că de Ziua     problemă încă nerezolvată în totalitate. Tocmai de aceea, un
Armatei este un mesaj extrem de prost pe care Guvernul îl     grup de colegi a inițiat această propunere legislativă, pentru
dă. Noi, cel puțin la nivelul Senatului, ne-am făcut datoria și  că s-a dovedit că, în practică, aplicarea Legii nr. 232/2008,
am făcut un gest reparatoriu.                   respectiv a art. 11, a dat naștere la interpretări diferite, iar o
  Mulțumesc.                           parte dintre deponenții la CEC – SA nu au putut să-și rezolve
                                 problema, pe care o au încă și la această dată.
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:                  De fapt, această propunere legislativă are ca obiect de
                                 reglementare completarea Ordonanței de urgență a
  Vă mulțumesc.
                                 Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor
  Aș vrea să fac o...
                                 fizice care au constituit depozite la CEC – SA în vederea
  Dorește cineva să intervină?                  achiziționării de autoturisme, în sensul clarificării situației în
  Vă rog, domnule senator Verestóy Attila.            care deponenții CEC – SA și-au transferat banii în vederea
  Microfonul 2.                         achiziționării de autoturisme de la CEC – SA la BRD – SA,
  Domnul Verestóy Attila:                    dat fiind că în Legea nr. 238/2008 nu este menționat clar cine
                                 face calculul despăgubirii pentru cei care și-au transferat
  Domnule președinte,                      depozitele.
  Onorați colegi,                          În propunerea noastră am adăugat încă două alineate la
  Sigur că de Ziua Armatei trebuie să apărăm blazonul      art. 1, și anume 11 și 12, care spun lucrul pe care l-am amintit
Parlamentului, și nicidecum să încercăm să vedem unde și     eu mai înainte. Desigur că la această problemă se vor referi,
ce fel de greșeli se mai fac în țara aceasta, pentru că se fac  probabil, și alți colegi inițiatori, de aceea am să mă rezum la
suficiente, și nu numai în Guvern, și nu numai în partidele    atât.
care susțin Guvernul.                         Mulțumesc.
  Consider că noi, parlamentarii, avem totuși o misiune
                                   Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:
diferită de a Guvernului și este bine așa. Un parlamentar
trebuie să aibă dorința și, dacă are putința, atunci și votul    Vă mulțumesc și eu.
pentru a-i ajuta pe cei care se consideră că trebuie să fie     Domnule secretar de stat Ghizdeanu, dacă sunteți
ajutați. Guvernul nu poate să facă întotdeauna acest lucru,    împotrivă, vă rog să prezentați și argumentele.
din păcate.                             Microfonul 9, vă rog.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   35
  Domnul Ion Ghizdeanu:                        Sunt mândru să prezint în fața dumneavoastră bilanțul pe
  Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, nu susține     care l-am avut până în anul 2008, când, într-o perioadă de
propunerea legislativă, pentru că reprezintă o reglementare     2 ani cât am fost ministrul finanțelor, am acordat reparații
paralelă cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007,     care s-au apropiat, ca ordin de mărime, de două miliarde de
dar, mai ales, pentru că nu se poate reglementa o          euro.
despăgubire a cărei valoare nu se cunoaște. În acest          Este o durere pentru mine, ca român, ca moștenitor al
moment, nu se cunoaște care deponenți și ce sumă s-a        unei istorii pe care trebuie să o facem – atunci când ea însăși
transferat de la CEC – SA la BRD – SA.               nu a avut înțelepciunea să o facă – onorabilă în fața lumii
  Aceasta este principala motivare pentru a nu susține       întregi, sunt, așadar, întristat, ca român, că gestul nostru de a
propunerea legislativă.                       acorda astfel de reparații a fost socotit de Guvernul care ne-a
  Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.           urmat drept „risipă de bani”, „joc la cazinou”, un guvern care
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:                 a înglodat țara în datorii și care este cauza crizei economice.
  Vă mulțumesc și eu.                         Nimeni dintre cei care ne-au urmat la această tribună sau
  Mai întâi, va fi prezentat raportul comisiei, după aceea    la tribuna Camerei Deputaților nu a spus că peste un miliard
urmează domnul senator Vosganian, doamna senator          de euro din deficitul anului 2008 se datorează faptului că am
Silistru, domnul senator Pereș și domnul senator Greblă.      acordat titluri la Fondul „Proprietatea” în contrapartida caselor
  Vă rog, domnule senator Ovidiu Marian.             care nu au mai putut fi retrocedate.
  Microfonul 7.                            În anul 2007 și în anul 2008, în deficitul bugetar au intrat
                                  aproape 1,5 miliarde de euro; acțiuni la Fondul „Proprietatea”
  Domnul Ovidiu Marian:
                                  și bani dați persoanelor, până în limita a 500.000 de lei, care
  Mulțumesc, domnule președinte de ședință.            nu-și mai puteau recupera casele; 220 de milioane de euro –
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare       proprietarilor de conturi Dacia care nu și-au primit automobilul;
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007     peste 100 de milioane de euro din profitul AVAS – sume de
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit     bani pentru persoanele strămutate din Basarabia și Bucovina
depozite la CEC – SA în vederea achiziționării de autoturisme
                                  ori strămutate din Cadrilater în urma efectelor tratatelor
cu două articole, care prevăd să se acorde despăgubiri atât
                                  încheiate de România în preajma sau în timpul celui de Al
pentru perioada depozitului constituit la CEC – SA, cât și
                                  Doilea Război Mondial.
pentru perioada depozitului constituit la BRD – SA.
  Propunerea legislativă a întrunit un vot pentru, un vot       Toate acestea, potrivit metodologiei Uniunii Europene,
împotrivă și 5 abțineri, iar, în consecință, comisia a hotărât să  intră pe deficitul bugetar.
adopte un raport de respingere.                    În anul 2008 am avut o discuție cu comisarul european pe
  Vă mulțumesc.                          buget și i-am spus așa: stimate domnule comisar, nu noi am
  Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:                 adus comunismul în România. Comunismul în România l-au
                                  adus aliații noștri din vest, împreună cu aliații noștri din
  Vă mulțumesc și eu.                       răsărit. Așadar, dacă noi acum reparăm abuzurile regimului
  Vă invit la dezbateri generale, intervenții și întrebări.    comunist, nu trebuie să fim sancționați prin includerea în
  Domnul senator Varujan Vosganian.                deficitul bugetar a acestor sume sau a titlurilor de proprietate
  Nici nu mai trebuie să precizez pentru stenogramă, se
                                  convertite în sume.
știe, dânsul vorbește de la microfonul central.
  Vă rog.                              Vă imaginați că, dacă noi eram în Uniunea Europeană în
                                  anii ’90 și toate cupoanele la Fondul Proprietății Private intrau
  Domnul Varujan Vosganian:                    în deficitul bugetar, am fi pus România la zid în Uniunea
  Domnule președinte,                       Europeană, deși noi nu am făcut altceva decât să creăm o
  Aleg, atunci când este cazul, microfonul central, utilizând   reparație istorică.
această oportunitate pe care o dă dezbaterea unuia sau         Să vedeți de ce, din cauza acestei metodologii, cetățenii
altuia dintre proiectele de lege sau propunerile legislative,    români suferă. Am să vă dau două cifre: dacă intrați pe site-ul
când putem redeschide câteva teme importante pentru         Ministerului Finanțelor Publice, vedeți că în anul 2008 numai
mersul tranziției noastre.                     la Autoritatea Națională pentru Retrocedarea Proprietăților
  Dragi colegi,                          s-a alocat un miliard de euro, acțiuni care au intrat toate pe
  Ați salutat cu toții, împreună cu mine, raportul de       deficitul bugetar.
condamnare a crimelor comunismului.
                                    Dragi colegi,
  După opinia mea, un astfel de raport nu este efectiv decât
în momentul în care el lecuiește cea mai dureroasă dintre       Să nu mai spuneți niciodată că deficitul nostru a fost
răni, și anume cea care ține de abuzurile comise de regimul     4,8 miliarde de euro, pentru că un miliard de euro sunt numai
comunist împotriva integrității persoanelor și integrității     aceste sume.
proprietății. De fapt, acest raport nu îl aprobăm prin aplauzele    În anul 2009 și în anul 2010, pentru că presiunea
sau, vă amintiți, huiduielile pe care Parlamentul le-a       bugetară a fost mare, nu s-a alocat, împreună, nici măcar a
manifestat în clipa lecturării acestui raport, ci abia în      zecea parte, deși, potrivit rapoartelor de evaluare, trebuie să
momentul în care adoptăm acte normative care sunt          acordăm titluri de cel puțin 2,5 miliarde de euro, de frica
reparatorii.                            acestei metodologii.
  36           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Acum suntem în aceeași situație. În anul 2007, deficitul      Doamna Doina Silistru:
bugetar a fost încărcat cu 220 de milioane de euro. Am
acordat titluri de stat, cu o perioadă de maturitate de 7 ani, în    Mulțumesc, domnule președinte.
baza cărora am plătit aceste sume celor aproximativ           Eu aș vrea să spun că suntem un grup de senatori care
36.000 de proprietari de conturi la CEC pentru automobile      din mandatul trecut ne-am aplecat asupra acestor probleme
Dacia.                               sesizate de diferiți cetățeni din diferite zone ale țării.
  Din păcate pentru dânșii, 1.000 dintre ei au ales să-și       La momentul respectiv am făcut o inițiativă legislativă –
mute conturile la Banca Română pentru Dezvoltare, motiv       toți cei care suntem și astăzi inițiatorii acestei propuneri
pentru care dânșii nu au intrat sub incidența acelei legi, noi   legislative și, în cele din urmă, tot nu a fost pusă în aplicare –
neavând, la data respectivă, cunoștință de existența lor. Ei au   pentru cei aproximativ 2.000 de cetățeni care au avut
apărut ulterior. În opinia mea, merită la fel de mult ca și     ghinionul să-și transfere depozitele constituite la CEC – SA la
ceilalți să-și recupereze banii. Toți cei care prezintă       BRD – SA. Ni s-a spus că nu există informații, date de la
documente certificatoare și care își găsesc un corespondent     BRD – SA către Ministerul Finanțelor Publice.
în arhivele BRD – SA trebuie să-și primească banii.
  Este drept, vă previn, că aceste sume vor intra pe deficitul    Eu vă pot spune că la începutul anului 2009 am făcut o
bugetar. În opinia mea, nu sunt foarte mari. Ele sunt de      interpelare și am primit un răspuns în care mi se spunea că
aproximativ 6 milioane de euro pentru toți acești deponenți.    BRD-ul, în cele din urmă, a transmis situația celor care și-au
  Nu accept argumentul Guvernului că nu știm care sunt      transferat acești bani. Nu știu cum acum reprezentantul
aceștia. Trebuia să știm până acum, pentru că problema       Ministerului Finanțelor Publice spune că nu există această
datează de doi ani.                         situație.
  Eu vă propun să votăm acest act normativ, iar colegii        Eu consider că acești cetățeni, pentru faptul că și-au
noștri de la Camera Deputaților să menționeze în cadrul legii    transferat banii de la CEC – SA la BRD – SA, nu trebuie să
și un termen până la care să se procedeze la inventarierea     fie sancționați și să nu primească aceste despăgubiri,
acestor deponenți – pentru că noi nu mai avem timp să        despăgubiri care să fie calculate și pentru perioada în care
facem amendamente la lege –, după care să fie un termen       au ținut banii la CEC – SA, nu numai la BRD – SA.
de decădere, să nu se mai poată relua această temă, dar toți
                                    Deci, din acest punct de vedere, Grupul parlamentar al
cei care au documente să le poată prezenta, astfel încât și
                                  Alianței politice PSD+PC susține acest demers și sperăm ca,
acești 1.000 de deponenți să beneficieze de aceleași drepturi
ca și ceilalți aproximativ 36.000 de deponenți, după        în cele din urmă, măcar până la sfârșitul acestui mandat,
cunoștințele mele.                         acești cetățeni să-și primească aceste despăgubiri, pentru că
  Dragi colegi,                          au trecut deja 20 de ani de la Revoluție, iar marea majoritate
  Onoarea unui stat este, după părerea mea, cel mai bun      depășește o anumită vârstă.
drept pe care îl avem și nu face parte, poate, din tema         Mulțumesc.
noastră de astăzi, dar nu putem – gândindu-ne la faptul că
evocarea domnului senator Puiu Hașotti vorbea despre          Domnul Mircea Dan Geoană:
militarii români care au așteptat două zile, după ce au eliberat   Mulțumesc și eu, doamna senator.
localitatea Carei, pentru a elibera ultima palmă de pământ,
                                   Dau cuvântul domnului vicepreședinte Pereș, urmează
gândindu-ne că unii dintre aceștia, poate că între timp au
ajuns ofițeri în rezervă, au ajuns astăzi să ardă portretul     domnul senator Greblă.
președintelui – să nu ne gândim că, de fapt, România se află     Microfonul 2.
în fața unui mare impas istoric: acum câteva decenii ofițerii
suportau martiriul pentru comandantul lor suprem, iar astăzi      Domnul Alexandru Pereș:
ard portretul comandantului suprem.                   Domnule președinte,
  Haideți ca noi, în Parlament, să readucem onoarea, pe        Voi încerca să fiu scurt. Fac parte din acel grup de
care, uneori, autoritățile acestea nu au fost suficient de
                                  inițiatori care sunt senatori PDL, PSD, UDMR și PNL și cred
atente să o protejeze.
                                  că lucrurile, în mare, au fost spuse.
  Vă mulțumesc. (Aplauze.)
                                     Acum, votul Grupului parlamentar al PDL va fi împotriva
  (Conducerea ședinței este preluată de domnul senator       raportului de respingere și pentru propunerea legislativă.
Mircea Dan Geoană, președintele Senatului.)
                                     Permiteți-mi, înainte de a încheia, să spun încă o dată
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    faptul că și în comisie au fost niște rețineri privind votul pe
                                  această propunere legislativă. Ceea ce s-a întâmplat acolo –
  Vă mulțumesc, domnule senator.
                                  un vot pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri – duce, la urma
  Stimați colegi,
                                  urmei, la ideea că nici comisia nu a fost lămurită, inclusiv cu
  Dați-mi voie să salut prezența în plenul Senatului a
delegației Comisiei extraordinare pentru apărarea și        punctul de vedere pe care ni l-a dat Guvernul, de data asta,
promovarea drepturilor omului din Senatul italian, condusă     în sensul circulației unui proiect de lege care nu a sosit la
de președintele Pietro Marcenaro, însoțit de senatorii Salvo    Senat, nu este la Camera Deputaților, a fost la Consiliul
Fleres și Massimo Livi Bacci. (Aplauze.)              Legislativ, probabil că este la minister. Această afirmație
  Sunt convins că vor duce la Roma și în Italia mesajul      privind circulația acestui proiect de lege prin care Guvernul
nostru de prietenie și de dorință de a respecta drepturile     vine și încearcă să corecteze această deficiență a
omului, indiferent de etnie, indiferent de naționalitate.      Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 a fost o
  O invit în continuare la cuvânt pe doamna senator Doina     afirmație, hai să spunem, neadevărată.
Silistru – microfonul 3 –, urmează domnul senator Pereș.         Mulțumesc.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   37
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    perioada când persoanele vizate au avut contract deschis la
  Mulțumesc și eu.                         CEC”.
  Domnul președinte Greblă.                      Nu s-a trimis nicio listă la Ministerul Finanțelor Publice, ca
  Microfonul 4.                          să ne înțelegem, și, indiferent cum veți vota, trebuie să
                                  spunem adevărul până la capăt. Nu există această listă la
  Domnul Toni Greblă:                       Ministerul Finanțelor Publice.
  Domnule președinte,                        Deci Ministerul Finanțelor Publice nu poate fi făcut vinovat
  Stimați colegi,                         că nu a plătit acei bani. Dacă nu a plătit acei bani, BRD-ul
                                  este vinovat, nu Ministerul Finanțelor Publice.
  Și eu susțin acest demers, dar aș vrea să-i pun o
întrebare reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice,      Domnul Mircea Dan Geoană:
care, astăzi, fie tratează cum nu trebuie Senatul României,
fie este nepregătit.                          Vă mulțumesc.
  În răspunsul de la dosarul cauzei atât Ministerul         Domnul senator Frâncu, microfonul 2.
Finanțelor Publice, cât și Guvernul României confirmă faptul      Domnul Emilian Valentin Frâncu:
că lista integrală cu deponenții care și-au transferat de la
CEC – SA la BRD – SA depozitele a fost transmisă de câteva       Vă mulțumesc, domnule președinte.
luni la Ministerul Finanțelor Publice.                 Vă aduc aminte că anul trecut a fost o propunere
  Este așa, domnule secretar de stat?               legislativă similară, inițiată de Grupul parlamentar al PNL.
  V-aș ruga să-mi răspundeți la această întrebare.        Atunci am înțeles justificarea celor din Ministerul Finanțelor
                                  Publice, care au spus că sunt în curs de clarificare cu acea
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    listă despre care se face acum vorbire. Eu confirm cele
  Domnul secretar de stat va răspunde la finalul dezbaterii    spuse de colega mea senator, și anume că în plenul
noastre, pentru a putea să preia cât mai multe comentarii din    Senatului cei de la minister ne-au asigurat – și eu am făcut
partea dumneavoastră. Am reținut această întrebare.         două interpelări pe această temă – că acea listă a sosit.
                                    Din punctul meu de vedere, faptul că, de aproape un an
  Domnul Toni Greblă:                       de zile, nu s-a făcut niciun demers din partea Ministerului
  Această listă este la Ministerul Finanțelor Publice.      Finanțelor Publice pentru lămurirea acestei chestiuni, o
  Din acest moment, având în vedere că în 2008 a fost       problemă foarte simplă, ar trebui să fie penalizat prin
modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007      imputarea nu de la momentul în care s-au dat despăgubiri
tocmai cu aceste prevederi, trebuie să fie extinse prevederile   celor care au fost deponenți la CEC, ci din momentul în care
celor care au beneficiat de măsuri reparatorii și au avut banii   a sosit primul răspuns al Ministerului Finanțelor Publice către
la CEC – SA și asupra deponenților la BRD – SA. Deci avem      un interpelator – și vă pot prezenta răspunsul dumnealor că
temei legal, astfel încât Ministerul Finanțelor Publice mâine –   au primit acea listă cu informarea de la BRD și că se fac
nu mâine, ci de acum jumătate de an! – să facă plata. Nu      demersuri în continuare pentru rezolvarea cazului.
vrea să o facă probabil din motivul invocat aici de domnul       Această perioadă de timp ar trebui considerată ca o
senator Vosganian și așteaptă încă un text de lege care să-i    perioadă în care a fost delăsare, neglijență sau rea-voință și
permită același lucru.                       trebuie penalizată.
  Eu, dacă aș propune un proiect de lege, aș propune un        Grupul parlamentar al PNL, oricum, va vota împotriva
proiect de lege prin care niște penalități să fie calculate de la  raportului și pentru această propunere legislativă.
data când au fost efectuate despăgubirile către deponenții la      Trebuie să trecem odată de aceste obstacole, fiindcă văd
CEC până la data când vor fi fost achitate despăgubirile și     că Guvernul ne dezinformează mereu.
către deponenții de la BRD, iar aceste sume să fie imputate       Vă mulțumesc.
celor care își permit să nu respecte o lege adoptată de
                                    Domnul Mircea Dan Geoană:
Parlamentul României din anul 2008, iar acum le mai trebuie
o lege care să-i întărească, în ideea că vor găsi sursele de      Vă mulțumesc.
finanțare de unde să plătească aceste despăgubiri.           Domnul senator Gheorghe David, un comentariu înainte
                                  de vot.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Microfonul 6.
  Domnul președinte Ovidiu Marian dorea să intervină cu o
                                    Domnul Gheorghe David:
clarificare asupra celor spuse de domnul președinte Greblă.
  Microfonul 7.                            Vă mulțumesc, domnule președinte.
                                    Sigur că este o discuție lungă cu privire la listă. Nu știu
  Domnul Ovidiu Marian:                      unde este lista, unde trebuie să ajungă. Eu chiar am lista, la
  Vă mulțumesc.                          mine a venit, deoarece am cerut-o pentru județul Timiș și o
  În primul rând, trebuie să menționez că avizul Comisiei     am, cu toate cele necesare pentru a putea fi identificați cei în
juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a fost    cauză.
negativ – asta așa, pentru stenogramă –, iar această          Acum, cine trebuie să rezolve această problemă, BRD-ul
scrisoare, pe care o voi citi acum, v-a fost adresată și      sau Ministerul Finanțelor Publice... Lucrurile se vor clarifica,
dumneavoastră, domnule președinte al Senatului. Aici scrie     dacă noi, prin ceea ce am propus, dăm și reglementarea
foarte clar că „BRD nu deține aceste informații cu privire la    respectivă, iar eu cred că trebuie să facem lucrul acesta.
  38           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Noi suntem primă Cameră sesizată, merge la Camera         până la data de 31 iulie 2009.”, astfel încât, de atunci,
Deputaților și, între timp, poate se clarifică dacă există      Ministerul Finanțelor Publice avea temei legal și lista
reglementare, dar nicio persoană din cele prezentate nu și-a     completă, cu indexarea la zi a acestor sume.
putut redobândi ceea ce trebuia.                    În realitate, Ministerul Finanțelor Publice, neavând bani,
  Dacă există reglementare, vor veni cu reglementarea, iar     pasează răspunderea între CEC – SA și BRD, nevrând să
deponenții își vor putea rezolva problema, iar, dacă nu, sigur    pună în aplicare o lege deja existentă.
că trebuie reglementat.
                                    Domnul Mircea Dan Geoană:
  Vă mulțumesc.
                                    Vă mulțumesc.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.
  Domnule Ghizdeanu, un ultim comentariu.               Legea are caracter de lege ordinară.
  Microfonul 9.                            Vă rog să votați.
                                    Cu 3 voturi pentru, 72 de voturi împotrivă și 7 abțineri,
  Domnul Ion Ghizdeanu:                       raportul de respingere a fost respins.
  Vă mulțumesc.                            Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.
  Aș vrea doar o precizare legată de imposibilitatea aplicării     Vă rog să votați.
prevederilor Legii nr. 232/2008.                    Cu 73 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 9 abțineri,
  Într-adevăr, prin Legea nr. 232/2008 s-a aprobat         propunerea legislativă a fost adoptată de plenul Senatului
acordarea de despăgubiri bănești persoanelor fizice care       României.
după 22 decembrie 1989, deci nu înainte, au decis            Mai avem câteva minute până la finalul programului de
transferarea depunerilor existente la CEC – SA la Banca       legiferare.
Română pentru Dezvoltare. Acordarea despăgubirilor era         Trecem la punctul 9 din ordinea de zi, Propunerea
condiționată de valoarea totală, care reprezintă valoarea din    legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 16 din
momentul transferului la BRD, calculată și cu inflația din      2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naționale.
momentul în care au depus la CEC – SA. Așa este legea          Inițiatorii sunt prezenți?
pentru cei care aveau depuneri la CEC – SA.               Nu.
  Au comunicat anumite liste, anumite persoane BRD-ului,        Doamna Irina Alexe, punctul de vedere al Guvernului.
dar BRD-ul, conform acestei legi, nu și-a luat             Microfonul 8.
responsabilitatea să comunice pentru fiecare persoană          Succint, vă rog.
valoarea care urmează să fie despăgubită și au comunicat în       Doamna Irina Alexe – șeful Departamentului
repetate rânduri că nu mai păstrează evidențele depozitelor                 pentru relația cu Parlamentul
transferate, termenul de arhivare fiind de 10 ani.                      din Ministerul Administrației
  Urmează să se obțină împreună, între BRD și CEC – SA,                   și Internelor:
această valoare totală a fiecărei despăgubiri.
                                    Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Ministerul Finanțelor Publice, fără această valoare din
                                    Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.
sistemul bancar, nu poate să calculeze și valoarea
                                    Suntem de acord cu raportul de respingere formulat de
despăgubirii și, evident, să transfere banii.
                                   comisie.
  Vă mulțumesc.
                                    Domnul Mircea Dan Geoană:
  Domnul Mircea Dan Geoană:
                                    Vă mulțumesc.
  Vă mulțumesc.                            Domnul președinte Necula.
  Domnule președinte Greblă, vă rog, un comentariu
succint.                                Domnul Marius Gerard Necula:
  Microfonul 4.                            Comisia, în unanimitate, propune raport de respingere.
  Suntem foarte aproape de terminarea programului de          Guvernul nu susține această propunere legislativă.
lucru.
  Vă rog.                               Domnul Mircea Dan Geoană:
                                     Vă mulțumesc.
  Domnul Toni Greblă:
                                     Intervenții?
  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări    Dezbateri?
a dat un raport de respingere tocmai pentru că avem o          Nu sunt.
reglementare legală. Ministerul Finanțelor Publice nu vrea să      Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.
pună în aplicare legea.                         Legea are caracter de lege ordinară.
  Vă citesc din punctul de vedere al Guvernului transmis        Vă rog să votați.
pentru această inițiativă: „Drept urmare, prin scrisoarea        Cu 63 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și două abțineri,
nr. 828/12.10.2002, BRD – Groupe Société Générale a         raportul de respingere a fost adoptat, propunerea legislativă
comunicat Ministerului Finanțelor Publice numărul de conturi     fiind respinsă.
active care îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial,      Trecem la punctul 10 din ordinea de zi, Propunerea
precum și valoarea despăgubirilor calculate prin indexarea      legislativă pentru modificarea și completarea Legii
sumelor existente cu indicii prețurilor de consum, calculate     nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                  39
măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în        Domnul Sergiu Ionuț Diacomatu – vicepreședinte al
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.                               Autorității Naționale
  Punctul de vedere al inițiatorilor?                                 pentru Restituirea
  Nu sunt prezenți.                                          Proprietăților:
  Doamna Irina Alexe, punctul de vedere al Guvernului.
                                    Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Nu, mă scuzați
  Domnul Gabriel Tănăsescu, secretar general în Ministerul       Voi încerca să fiu cât se poate de scurt.
Justiției.                               Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri
  Microfonul 9.                           legislative.

  Domnul Gabriel Tănăsescu – secretar general             Domnul Mircea Dan Geoană:
               în Ministerul Justiției:         Vă mulțumesc.
  Vă mulțumesc, domnule președinte.
                                    Domnul Sergiu Ionuț Diacomatu:
  Doamnelor și domnilor senatori,
  Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri           Vă mulțumesc.
legislative pentru următoarele considerente: modificarea
                                    Domnul Mircea Dan Geoană:
art. 5 din Legea nr. 221/2009 produce o adăugare la
actualele dispoziții, prin includerea unor noi categorii de       Domnul președinte Greblă.
beneficiari, fapt ce nu a fost avut în vedere la elaborarea legii
și nu sunt indicate, de asemenea, nici efectele financiare       Domnul Toni Greblă:
asupra bugetului consolidat al statului.                Raport de respingere a propunerii legislative, raport
  În al doilea rând, luarea unor astfel de măsuri         comun împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte și
compensatorii, fără a se ține seama de compensațiile deja      minorități.
acordate prin legislația anterioară, ar conduce la o
suprapunere a drepturilor financiare instituite în vederea       Domnul Mircea Dan Geoană:
reparării prejudiciului moral.                      Vă mulțumesc.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                       Dacă nu sunt intervenții, vă rog să vă pronunțați cu privire
                                   la raportul de respingere.
  Vă mulțumesc.
                                     Cu 66 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și nicio
  Domnule președinte Greblă.
                                   abținere, raportul nu a întrunit numărul necesar de voturi.
  Domnul Toni Greblă:                          Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.
  Cu aceeași motivație și pentru faptul că despăgubirile        Vă rog să votați.
morale nu pot fi predeterminate, Comisia pentru drepturile        Cu 17 voturi pentru, 60 de voturi împotrivă și o abținere,
omului, culte și minorități împreună cu Comisia juridică, de     propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de
numiri, disciplină, imunități și validări au redactat un raport de  voturi.
respingere a propunerii legislative.                   Trecem la ultimul text care are termen de adoptare tacită
  Senatul este primă Cameră sesizată.                astăzi, punctul 13 de pe ordinea de zi, Propunerea legislativă
  Ne aflăm în fața unei legi cu caracter ordinar.          pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind
                                   reforma în domeniul sănătății.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                       Deputatul inițiator nu este prezent. (Discuții.)
  Este o lege organică.                         Domnul secretar de stat Irimie?
                                     Guvernul nu este prezent.
  Domnul Toni Greblă:
                                     Vom relua acest text la proxima noastră ședință.
  Organică, scuzați-mă!                         Mulțumesc tuturor colegilor pentru participare.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                       Stimați colegi,
                                     Trecem la ultimul punct din ordinea de zi: întrebări,
  Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.
                                   interpelări și răspunsuri, transmisie radiodifuzată.
  Vă rog atenție.
  Vă rog să votați.                          Am să-l invit să adreseze întrebările pregătite pe domnul
  Cu 75 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere,   senator Mihail Hărdău, președintele Comisiei pentru
raportul de respingere a fost adoptat, proiectul de lege fiind    învățământ, știință, tineret și sport din Senatul României, se
astfel respins.                           pregătește domnul senator Viorel Arcaș.
  Trecem la punctul 11 din ordinea de zi, Propunerea          Domnule președinte Hărdău, vă rog, întrebarea
legislativă privind modificarea și completarea Legii         dumneavoastră.
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
                                    Domnul Mihail Hărdău:
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.
  Punctul de vedere al inițiatorilor?                Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Nu sunt prezenți.                         Întrebarea este adresată domnului prim-ministru Emil
  Domnul președinte Diacomatu.                   Boc, Guvernul României.
  Microfonul 10.                           Obiectul întrebării: Transfer rețea RoEduNet.
  40           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Domnule prim-ministru,                      Cât la sută din populația activă este șomeră și cât la sută
  Vă mărturisesc că sunt îngrijorat de efectele nefaste pe    din șomerii înregistrați anul trecut și-au găsit loc de muncă
care le-ar putea genera transferul rețelei RoEduNet de la     anul acesta?
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului la     În final, ce măsuri preconizați, domnule ministru, să luați
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, transfer  pentru scăderea șomajului?
realizabil prin hotărâre de guvern.                  Vă mulțumesc.
  În câteva cuvinte, vă informez că RoEduNet este o rețea
                                   Domnul Mircea Dan Geoană:
pentru educație și cercetare în România, rețea care a fost
inițiată, dezvoltată și susținută de cele mai mari universități    Mulțumesc, domnule senator Arcaș.
din România, începând cu anul 1991.                  Domnul senator Frâncu, din partea Grupului parlamentar
  Perioada 1991–1998 a fost una în care toate eforturile     al PNL.
pentru dezvoltarea rețelei au fost eforturi punctuale și
                                   Domnul Emilian Valentin Frâncu:
personale ale unor cadre didactice sau cercetători din
învățământul superior. Toate contribuțiile financiare în acest    Mulțumesc, domnule președinte.
timp au fost din partea universităților și din proiecte        Prima întrebare este adresată doamnei ministru Anca
internaționale câștigate de acestea.                Daniela Boagiu.
  În 2001 RoEduNet devine partener în cel mai mare         Obiectul: Stadiul discuțiilor pentru tronsonul de transport
proiect finanțat de Comisia Europeană în domeniul         Pitești – Sibiu.
comunicațiilor, proiectul de realizare și exploatare a rețelei    Dată fiind promulgarea recentei Legi a parteneriatului
pentru cercetare și educație europeană GÉANT.           public-privat, al cărei coautor sunt și eu, doresc să știu, în
  Menționăm că fiecare țară din Europa are în exploatare o    numele a cel puțin 400.000 de locuitori ai județului Vâlcea și
rețea de tipul rețelei RoEduNet. Acest tip de rețea este      în numele tuturor celor care tranzitează județul Vâlcea, care
denumită NREN (National Research and Education Network)      este stadiul discuțiilor legate de execuția „celebrului”
și este definită ca rețea de comunicații ce asigură servicii    Culoar IV, pe tronsonul de transport Pitești – Sibiu.
pentru comunitatea academică și de cercetare.             Mai mult, toate localitățile care vor fi traversate de această
  Participarea în continuare în proiectul GÉANT este       autostradă așteaptă „marea minune” promisă de însuși
condiționată de caracterul pur academic și de cercetare al     președintele Traian Băsescu pe vremea când era ministru al
rețelei, fără niciun fel de activitate comercială.         transporturilor. Îmi amintesc că era un susținător înfocat al
  În prezent, Agenția ARNIEC, operatorul RoEduNet,        acestui proiect, în detrimentul Autostrăzii Transilvania.
asigură mediului academic și de cercetare servicii fără a       Când vor demara cu exactitate lucrările și când va fi
percepe niciun fel de taxe.                    degrevată Valea Oltului de traficul infernal care se
  Sunt doar câteva precizări despre rețeaua RoEduNet, dar    desfășoară pe această arteră cu doar două benzi, în multe
suficiente pentru a vă adresa următoarea întrebare:        locuri bordată de stânci?
  Sunt sustenabile rațiunile economice ale celor doi miniștri,   Având în vedere că acum există și două legi pe care toți
care anulează un proiect viabil ce deservește învățământul     le considerau importante – Legea exproprierilor și Legea
superior românesc?                         parteneriatului public-privat –, iar lipsa lor genera mari
                                  greutăți, vă rog să-mi comunicați stadiul „negocierilor” în
  Solicit răspuns în scris.
                                  cazul tronsonului Sibiu – Pitești și ce măsuri intenționați să
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    luați pentru urgentarea începerii lucrărilor la acest tronson.
                                   Solicit răspuns în scris și verbal.
  Mulțumesc, domnule senator.
                                   Pot s-o citesc și pe a doua?
  Domnul senator Viorel Arcaș, din partea Grupului
parlamentar al Alianței politice PSD+PC, se pregătește        Domnul Mircea Dan Geoană:
domnul senator Emilian Valentin Frâncu, din partea Grupului
                                   Da.
parlamentar al PNL.
                                   Vă rog.
  Domnul Viorel Arcaș:                        Cât mai succint, domnule senator.
  Mulțumesc, domnule președinte.                  Domnul Emilian Valentin Frâncu:
  Întrebarea este adresată domnului Ioan Nelu Botiș,         Mulțumesc.
ministrul muncii, familiei și protecției sociale.
                                    A doua întrebare este adresată domnului Gheorghe
  Obiectul întrebării: Numărul șomerilor la nivelul fiecărui   Ialomițianu, ministrul finanțelor publice.
județ.                                 Obiectul ei: Situația hidrocentralei Robești.
  Știm cu toții, se discută foarte mult și este o necunoscută    Domnule ministru,
totală, la ora actuală, care este numărul șomerilor la nivelul     Această întrebare pornește de la un articol de presă
țării și la nivelul fiecărui județ. De aceea, întrebările mele   dintr-un săptămânal regional, care are ca temă un caz
sună astfel:                            deosebit din Colegiul de nord al județului Vâlcea. Este vorba
  Care este numărul șomerilor la nivelul întregii țări?     despre situația actuală a Complexului Hidroenergetic
  Care este procentul de creștere față de anul trecut?      Robești, o hidrocentrală de pe râul Olt, începută în anul 1989
  Care este numărul șomerilor și procentul de creștere față   și care este finalizată în proporție de 99%, în sensul că sunt
de anul trecut, la nivelul fiecărui județ?             montate toate echipamentele aferente unei astfel de centrale
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   41
hidroelectrice, echipamente care se ridică la valori de zeci de   Domnul Ioan Mang:
milioane de euro.
                                   Mulțumesc, domnule președinte.
  Din păcate, de mai bine de un an, această hidrocentrală
                                   Prima întrebare este adresată domnului Daniel Petru
nu poate produce curent electric, ea neputând fi racordată la
                                 Funeriu, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.
Sistemul Energetic Național, deoarece nu există în zonă o
linie de înaltă tensiune. Nu poate evacua curent decât        Stimate domnule ministru,
legându-se de punctul de transformare din localitatea Mârșa,     Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.033 din 13 octombrie
din județul Sibiu, aflat la peste 50 de kilometri distanță.    2010 privind unele măsuri în domeniul finanțării din bugetul
  S-au efectuat zeci de proiecte, s-au propus mai multe     Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pe
variante, dar nu s-a făcut nimic concret până acum.        anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unități și instituții
  Care este, în prezent, situația, mai ales că acolo sunt    de învățământ, Guvernul României a decis alocarea sumei
foarte mulți bani investiți și acele echipamente au și ele un   de 80 de milioane de lei în vederea achitării datoriilor către
grad de uzură și de garanție?                   firme care au executat lucrări de consolidare, reabilitare și
                                 modernizare a unităților de învățământ, precum și pentru
  Cine se face responsabil pentru faptul că CHE Robești nu
funcționează?                           continuarea lucrărilor aflate în stadiu avansat de execuție.
  Sunt convins că în această situație mai sunt și alte       În județul Bihor, 22 de unități și instituții de învățământ au
asemenea amenajări. Numai în Vâlcea mai este una, CHE       fost incluse pe lista de finanțare, suma totală alocată fiind de
Câineni, aflată în așa-zisă „conservare”, și de aceea vă rog   1.865.000 lei.
să-mi precizați ce măsuri veți lua pentru ca hidrocentralele     Aș dori să vă întreb, domnule ministru, care au fost
„conservate” să devină eficiente, eventual prin parteneriat    criteriile de oportunitate și de evaluare pe baza cărora ați
public-privat, și dacă în țară mai sunt și alte cazuri      inclus aceste unități și instituții de învățământ din Bihor în
asemănătoare.                           anexa Hotărârii Guvernului nr. 1.033/2010.
  Solicit răspuns în scris și verbal.                Aștept răspuns în scris.
  Mulțumesc.                            Vă mulțumesc.
                                   Cea de-a doua întrebare este adresată doamnei Elena
  Domnul Mircea Dan Geoană:                   Gabriela Udrea, ministrul dezvoltării regionale și turismului.
  Mulțumesc, domnule senator.                    Stimată doamnă ministru,
  Îl invit pe domnul senator Gheorghe David, din partea       Prin Hotărârea Guvernului nr. 977 din 20 septembrie anul
Grupului parlamentar al PDL, se pregătește domnul senator     curent privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate
Mang Ioan.                            din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului
  (Domnul senator Gheorghe David, secretar al Senatului,     de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din
se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)    mediul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanța Guvernului
                                 nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a
  Domnul Gheorghe David:                     infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural,
  Mulțumesc, domnule președinte.                 Guvernul României a decis alocarea sumei de 53.339.000 de
  Întrebarea mea este adresată Agenției de Plăți pentru     lei pentru finanțarea a 532 de stadioane și baze sportive din
Dezvoltare Rurală și Pescuit, domnului director general Mihai   mediul rural.
Gavril Bădan.                             Conform anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 977/2010
  Domnule director,                       privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa
                                 pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de
  Având în vedere că printre numeroasele solicitări care vin
                                 dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din mediul
la biroul senatorial din teritoriu se află și întrebări care
vizează obiectul de activitate al Agenției de Plăți pentru    rural, în județul Bihor vor fi finanțate stadioane și baze
Dezvoltare Rurală și Pescuit, vă rog să precizați în ce      sportive în 18 unități administrativ-teritoriale, la o valoare
măsură legislația specifică din acest domeniu și procedurile   totală de 2.360.000 lei.
interne ale agenției permit evitarea dublei finanțări pe       În actuala situație socioeconomică din România și cu
proiecte din programe și măsuri similare. Spre exemplu, în ce   dificultățile bugetare cu care se confruntă Guvernul, aș dori
măsură un proiect implementat din Fondul SAPARD pe o       să vă întreb, doamnă ministru, cât de oportune sunt aceste
investiție într-o fermă agricolă nu se dublează cu un proiect   investiții în stadioane și baze sportive din mediul rural.
de același tip pe ADR?                        De asemenea, vă rog să precizați care au fost criteriile de
  Solicit răspuns în scris.                   valoare pe baza cărora au fost incluse în anexa nr. 2
  Mulțumesc.                           proiectele de investiții din județul Bihor.
  (Domnul senator Gheorghe David, secretar al Senatului,       Aștept răspuns în scris.
revine la prezidiu.)                         Vă mulțumesc.

  Domnul Mircea Dan Geoană:                     Domnul Mircea Dan Geoană:
  Mulțumesc, domnule senator.                    Mulțumesc domnului senator Ioan Mang.
  Domnul senator Ioan Mang, din partea Grupului           Domnul senator Titus Corlățean, președintele Comisiei
parlamentar al Alianței politice PSD+PC, se pregătește      pentru politică externă.
domnul senator Titus Corlățean.                   Vă rog, domnule senator.
  42           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Domnul Titus Corlățean:                        Totodată, municipiul Săcele ocupă nefericitul loc întâi în
                                   județul Brașov în ceea ce privește numărul accidentelor
  Mulțumesc, domnule președinte.
                                   rutiere mortale.
  Prima întrebare este adresată prim-ministrului Emil Boc și      Menționez că în luna noiembrie 2008, în cadrul unei
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, domnul  campanii publice în Săcele, coordonată de subsemnatul, au
Daniel Petru Funeriu, având ca obiect: Finalizarea          fost strânse 3.000 de semnături din partea localnicilor pentru
construcției grădiniței cu program prelungit din cartierul      construirea centurii ocolitoare mari.
Ștefan cel Mare, Săcele, județul Brașov.
                                     De asemenea, am depus în cadrul dezbaterilor la Legea
  Locuitorii municipiului Săcele au solicitat, în mod repetat,   bugetului de stat pentru anul acesta un amendament prin
sprijinul autorităților locale, al Prefecturii Brașov și al      care am solicitat alocarea sumei de 2.000 mii de lei,
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului     amendament care a fost dezbătut în Comisiile reunite pentru
pentru finalizarea construcției grădiniței cu program prelungit    buget și finanțe, ministrul transporturilor de la acel moment
din cartierul Ștefan cel Mare, care va deservi mult mai multe     angajându-se să identifice sursa de finanțare pentru
cartiere din municipiul Săcele.                    începerea lucrărilor în cursul acestui an, imediat după
  Grădinița care funcționează în acest moment în cartierul     finalizarea, în luna martie, a studiului de fezabilitate, aflat la
Ștefan cel Mare are o capacitate mică, iar activitatea se       acea dată în curs de derulare.
desfășoară într-un spațiu impropriu, respectiv un apartament       Și aici fac o ultimă precizare. De-a lungul anilor, Ministerul
de bloc.                               Transporturilor și Infrastructurii a alocat resurse bugetare
  Facem mențiunea că singura grădiniță cu program          pentru realizarea a nu mai puțin de trei studii de
prelungit din Săcele se află într-o zonă îndepărtată, în       prefezabilitate și fezabilitate, dar nici până la această dată
cartierul Electroprecizia, și nu poate acoperi, în mod evident,    implementarea proiectului nu a înregistrat progrese.
necesitatea învățământului preșcolar pentru cartierele          Solicit prim-ministrului și ministrului transporturilor și
învecinate.                              infrastructurii să precizeze când intenționează să aloce banii
  În calitate de senator, am depus amendamente la Legea       necesari pentru începerea construcției centurii ocolitoare
bugetului de stat pe 2010 pentru finalizarea obiectivului de     mari a municipiului Săcele, potrivit angajamentului asumat în
investiții menționat. Au fost respinse însă, fără a fi dezbătute.   plenul Comisiilor parlamentare reunite pentru buget și
  Mai menționez că în cadrul ședinței extraordinare a        finanțe.
Senatului din 24 august anul curent am solicitat în plen         Solicit răspuns în scris și oral.
domnului prim-ministru Emil Boc, aflat în sală, sprijin pentru      Vă mulțumesc.
finalizarea construcției grădiniței cu program prelungit din
cartierul Ștefan cel Mare.                        Domnul Mircea Dan Geoană:
  Întrebarea este foarte clară: când intenționează Guvernul      Vă mulțumesc.
să aloce banii necesari pentru finalizarea construcției         O invit la microfon pe doamna senator Doina Silistru, din
grădiniței cu program prelungit din cartierul Ștefan cel Mare     partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, se
din municipiul Săcele?                        pregătește domnul senator Florin Constantinescu, urmat de
  Solicit răspuns în scris și oral.                 domnul senator Ion Rotaru.
  Iar cea de-a doua intervenție, este vorba despre o
                                     Doamna Doina Silistru:
interpelare adresată prim-ministrului Emil Boc și ministrului
transporturilor și infrastructurii, doamna Anca Boagiu, tema        Vă mulțumesc, domnule președinte.
fiind: Construcția centurii ocolitoare mari a municipiului         Întrebarea mea este adresată domnului Ioan Nelu Botiș,
Săcele.                                ministrul muncii, familiei și protecției sociale.
  În Programul de guvernare, la capitolul 13 privind           Domnule ministru,
infrastructura de transport, sunt menționate ca obiective de        Vă fac cunoscută situația azilului pentru bătrâni din
guvernare: reducerea constantă a numărului de victime din       Bârlad, pentru a cărui construcție Ministerul Muncii, Familiei
accidentele de circulație și refacerea rețelei de drumuri       și Protecției Sociale nu a alocat nicio sumă în acest an, deși
naționale.                              construirea acestuia a început în anul 2004, iar recepția
  De asemenea, un alt obiectiv este realizarea Programului     trebuia efectuată în anul 2007.
național de centuri ocolitoare.                      Beneficiarii investiției, Casa de Ajutor Reciproc a
  Municipiul Săcele se află în imediata vecinătate a        Pensionarilor și Consiliul Local Bârlad, au avansat lucrările în
municipiului Brașov, fiind străbătut de DN1A și de DN1. Din      baza fondurilor primite anul trecut, dar acum se lovesc de o
cauza faptului că municipiul Săcele nu are centură ocolitoare     nouă problemă, respectiv, falimentul firmei ce câștigase
mare, care să preia în totalitate traficul autovehiculelor grele,   licitația.
toate aceste autovehicule circulă, în bună măsură, prin          Vă întreb, domnule ministru, ce măsuri va lua ministerul
mijlocul municipiului și afectează structura de rezistență a     pe care îl conduceți, astfel încât construirea Căminului pentru
clădirilor și caselor localnicilor.                  bătrâni din Bârlad să fie finalizată, iar bătrânii ce nu pot primi
  Recent, a fost dată în funcțiune o rută ocolitoare, centură    îngrijirea familiei să poată beneficia de condițiile unui trai
ocolitoare mică, care nu rezolvă problema decât parțial.       liniștit.
Traficul greu se desfășoară în continuare, în bună măsură,         Solicit răspuns în scris.
prin centrul localității.                         Vă mulțumesc.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                  43
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     cu privire la reducerea numărului de copii care urmează să
  Vă mulțumesc.                          fie instituționalizați.
  Îl invit la microfon pe domnul senator Ion Rotaru să         În același timp, vă rog să-mi transmiteți o statistică care
prezinte întrebarea pe care a pregătit-o.              să cuprindă numărul copiilor instituționalizați și numărul
  Domnul senator Florin Constantinescu a prezentat         asistenților maternali, pe județe, în perioada 2007 până în
întrebările în scris.                        prezent.
  Domnul senator Ion Rotaru, președintele Comisiei pentru       Solicit prezentarea răspunsului dumneavoastră în scris.
sănătate publică.                            Vă mulțumesc.

  Domnul Ion Rotaru:                          Domnul Mircea Dan Geoană:

  Vă mulțumesc, domnule președinte.                  Vă mulțumesc, domnule senator.
  Întrebarea mea este adresată domnului Traian Constantin       Dați-mi voie să vă informez că următorii colegi au depus
Igaș, ministrul administrației și internelor, și are ca obiect:   în scris întrebări adresate Guvernului și vor fi transmise
Infracționalitatea informatică.                   pentru răspunsurile cuvenite:
  Stimate domnule ministru,                      – domnul senator Dumitru Oprea, din partea Grupului
  Numărul utilizatorilor de internet va ajunge în acest an la   parlamentar al PDL;
două miliarde, aproape o treime din populația de 6,9 miliarde      – domnii senatori Dan Voiculescu, Adrian Țuțuianu,
de persoane a planetei, de la 1,75 miliarde anul trecut,       Alexandru Cordoș, Șerban Constantin Valeca, Mihăiță Găină,
potrivit unei agenții ONU, citată de Agenția Reuters.        Gabriel Mutu, Ioan Chelaru și Florin Constantinescu, din
  Această creștere masivă a utilizatorilor de internet va     partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC;
duce, pe cale de consecință, și la mărirea numărului de         – domnul senator Sorin Serioja Chivu, din partea
infracțiuni informatice.                       senatorilor independenți.
  După cum bine cunoaștem, criminalitatea informatică este      Continuăm cu interpelările adresate Executivului de către
un fenomen în creștere în România, afectând imaginea țării      domnii senatori.
peste hotare.                              Îl invit pe domnul senator Gheorghe David, din partea
  În acest context, domnule ministru, vă rog să-mi         Grupului parlamentar al PDL, să prezinte interpelarea.
comunicați care este strategia pe care intenționați să o        Vă rog, domnule senator.
adoptați referitor la diminuarea ratei infracționalității        (Domnul senator Gheorghe David, secretar al Senatului,
informatice, câte persoane au fost cercetate pentru acest gen    se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)
de infracțiuni, câte fraude informatice au fost constatate până
                                    Domnul Gheorghe David:
la momentul actual și câte sancțiuni s-au aplicat.
  Solicit prezentarea răspunsului dumneavoastră în scris.       Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Dacă îmi permiteți, domnule președinte, am și o           Interpelarea pornește de la o întrebare pe care am
interpelare.                             adresat-o în 17 mai 2010 și la care răspunsul pe care l-am
                                   primit nu este cel care era așteptat de către persoanele în
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     cauză.
  Vă rog.                               În data de 17 mai anul curent, am adresat o întrebare
                                   domnului Marian Predoiu, ministrul justiției, privind obținerea
  Domnul Ion Rotaru:                        cetățeniei române de către domnul Alexandru Mutruc – fac
  Interpelarea este adresată Ministerului Muncii, Familiei și   precizarea că în această situație sunt și alții, eu am prezentat
Protecției Sociale, domnului ministru Ioan Nelu Botiș.        doar un caz –, care s-a născut în Republica Moldova.
  Obiectul interpelării: Scăderea numărului de asistenți       Solicitantul posedă permis de ședere temporară până la
maternali.                              data de 1 noiembrie 2012, locul emiterii și data începerii fiind
  Stimate domnule ministru,                    2 noiembrie 2008 în județul Timiș.
  Dreptul copilului de a crește și a se dezvolta în mediul      Toate datele necesare au fost depuse în 18 noiembrie
familial este foarte des încălcat. Foarte mulți copii sunt plasați  2009 la Ministerul Justiției, Direcția Cetățenie.
în instituțiile rezidențiale, chiar dacă majoritatea au unul sau    Am să citesc din răspunsul dumneavoastră: „Cererea de
ambii părinți în viață.                       redobândire a cetățeniei române, formulată de numitul
  Din ce în ce mai multe familii aflate sub pragul sărăciei    Mutruc Alexandru, a fost înregistrată în evidența Autorității
sunt nevoite să-și dea copiii la una dintre formele de protecție   Naționale pentru Cetățenie în data de 18 noiembrie 2009 și
socială. Multe dintre aceste cazuri sunt generate de migrația    face obiectul dosarului nr. 21.125/Rd/2009.
părinților la muncă peste hotare și lăsarea copiilor în grija      În conformitate cu dispozițiile art. 141 alin. (2) din Legea
bunicilor sau a altor persoane.                   cetățeniei române nr. 21/1991, republicată și modificată,
  Copiii însă au nevoie, în afară de bani, de comunicare, de    președintele Comisiei pentru cetățenie a stabilit ca termen
afecțiune, de înțelegere și de multe alte lucruri pe care doar    pentru dezbaterea cererii de redobândire a cetățeniei
părinții le pot oferi.                        române, în sensul verificării de către Comisia pentru
  Pe fondul sărăciei din familii, este de așteptat o creștere a  cetățenie a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 101 din
numărului de copii care urmează să fie instituționalizați.      lege, data de 15 martie 2010.
  Având în vedere cele menționate anterior, vă rog să-mi       Întrucât la data stabilită nu erau finalizate verificările pe
comunicați care este strategia pe care urmează să o adoptați     care Autoritatea Națională pentru Cetățenie le efectuează
  44           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) și e) din actul normativ mai sus   Domnul Mircea Dan Geoană:
indicat, urmează ca dosarul menționat să fie examinat la un       Vă mulțumesc, domnule senator.
termen ce va fi stabilit după primirea răspunsului de la
                                    Îl invit la microfon pe domnul senator Liviu Titus Pașca,
instituțiile avizatoare.”
                                   din partea Grupului parlamentar al PNL, se pregătește
  Până aici toate bune, numai că termenul pentru
                                   domnul senator Gheorghe Pop, din partea Grupului
dezbaterea redobândirii cetățeniei a fost ori uitat, ori prea
                                   parlamentar al Alianței politice PSD+PC.
mult amânat.
  Față de cele menționate, vă solicit, domnule ministru,       Domnul Liviu Titus Pașca:
să-mi comunicați stadiul dosarului respectiv și termenul la
care acesta se va rezolva.                       Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Pentru toate acestea, solicit răspuns în scris și oral.       Interpelarea mea este adresată domnului Ion Ariton,
  Vă mulțumesc.                          ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri.
  (Domnul senator Gheorghe David, secretar al Senatului,       Obiectul interpelării: Încălcarea dreptului la proprietate de
revine la prezidiu.)                         către Societatea Comercială „Electrica” – SA.
                                    Domnule ministru,
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Supun atenției dumneavoastră un caz care demonstrează
  Vă mulțumesc.                           modul în care SC „Electrica” – SA înțelege să „rezolve”
  Îl invit la microfon pe domnul senator Ioan Mang, din       sesizările cetățenilor. Este vorba despre situația domnului
partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, se     Bodnar Balasz din Baia Mare, pe a cărui proprietate au fost
pregătește domnul senator Liviu Titus Pașca, din partea       îngropate cabluri electrice în timpul regimului comunist, fără
Grupului parlamentar al PNL.                     să fie înștiințat în prealabil asupra acestei acțiuni.
                                    Proprietar intabulat în 1947, cu impozitele plătite la zi,
  Domnul Ioan Mang:                         cetățeanul sus-menționat nu poate să-și dezvolte o afacere
  Vă mulțumesc, domnule președinte.                pe proprietatea sa privată și nici nu-și poate extinde casa de
  Interpelarea este adresată domnului prim-ministru Emil Boc.   locuit din cauza faptului că, în pofida nenumăratelor sesizări
  Stimate domnule prim-ministru,                  adresate, începând cu anul 1993, prefecturii, primăriei și
  Prin Hotărârea Guvernului României nr. 977 din          SC „Electrica” – SA, nu i se rezolvă situația favorabil,
20 septembrie 2010, ați decis finanțarea unor proiecte        invocându-se de către societate lipsa fondurilor.
incluse în Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor     Față de cele prezentate mai sus, vă rog, domnule
baze sportive din spațiul rural, instituit prin Ordonanța      ministru, să ne comunicați:
Guvernului nr. 7 din 2006 privind realizarea Programului de       1. Dacă, potrivit legislației în vigoare, SC „Electrica” – SA
dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul   are ca atribuții și executarea unor astfel de lucrări.
rural.                                 2. În cazul existenței bazei legale, care este modalitatea
  Conform anexei nr. 2 a acestei hotărâri, în anul 2010, la    prin care un cetățean poate să solicite repararea unui
nivel național, vor fi finanțate 532 de stadioane și baze      asemenea abuz?
sportive, având o valoare totală de 53.339.000 lei.           Solicit răspuns în scris.
  Aș dori să vă reamintesc, domnule prim-ministru, de         Vă mulțumesc.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2010 privind unele
măsuri în domeniile tineretului și sportului, prin care ați vizat    Domnul Mircea Dan Geoană:
crearea unui cadru legal derogatoriu de la normele generale       Vă mulțumesc.
privind închirierea și concesiunea bunurilor aparținând
                                    Îl invit la microfon pe domnul senator Gheorghe Pop, se
domeniului public al statului. Mai exact, ați propus
                                   pregătește domnul senator Emilian Valentin Frâncu, din
valorificarea bazei materiale, incluzând taberele și bazele
                                   partea Grupului parlamentar al PNL.
sportive aflate în administrarea Autorității Naționale pentru
Sport și Tineret.                            Domnul Gheorghe Pop:
  Așa cum reiese din expunerea de motive la inițiativa
                                    Vă mulțumesc, domnule președinte.
legislativă, ați decis să promovați această ordonanță „având
în vedere situația socioeconomică actuală din România, în        Interpelarea este adresată domnului prim-ministru Emil
contextul crizei economice globale, pentru păstrarea         Boc și are ca obiect necorelarea legislației specifice
echilibrelor bugetare”, adică nu există posibilități financiare   comerciale cu realitatea pieței românești.
de întreținere a taberelor și bazelor sportive.             Domnule prim-ministru,
  Aș dori să ne explicați, domnule prim-ministru, pe baza       Prin Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, prin
cărei strategii ați decis promovarea acestor două acte        Legea nr. 169/2010 privind modificarea Legii insolvenței și
normative și care este politica Guvernului României privind     prin Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului
bazele sportive din România.                     preventiv și mandatului ad-hoc, s-a urmărit omorârea și
  De asemenea, aș dori să vă întreb cât de oportune        sufocarea definitivă a societăților comerciale. Consider că au
considerați că sunt aceste investiții în stadioane și baze      fost gândite concertat.
sportive din mediul rural, în condițiile în care Guvernul        Domnule prim-ministru,
României nu poate gestiona eficient nici măcar bazele          Prin ridicarea valorii-prag la valoarea de 45.000 lei, adică
sportive aflate deja în administrarea sa.              cuantumul minim al creanței, pentru a fi introdusă cererea
  Aștept răspuns în scris.                     creditorului, stipulată de Legea insolvenței, ce se înțelege, în
  Vă mulțumesc.                          condițiile în care veniturile per genere au scăzut?
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   45
  1. Organele statului, în speță finanțele, să aștepte să      Domnul Emilian Valentin Frâncu:
curgă penalitățile până la această sumă sau să aplice         Mulțumesc, domnule președinte.
amenzi urgent până la atingerea acestui prag?             Interpelarea de astăzi este adresată doamnei Elena
  2. Societatea aflată în incapacitate de plată nu va putea    Gabriela Udrea, ministrul dezvoltării regionale și turismului.
să ceară insolvența sau reorganizarea judiciară până nu        Obiectul și conținutul interpelării: Situația Direcției de
așteaptă să i se acumuleze datorii în valoare minimă de       control, verificare și monitorizare turistică – Regiunea Sud-Vest
45.000 de lei? Dacă în urma unei simple analize financiare     Oltenia, Birou Vâlcea.
societatea debitoare nu mai poate să-și susțină activitatea,      Doamnă ministru,
având constituită o datorie mult mai mică decât            Ați anunțat recent că, în vederea combaterii evaziunii
valoarea-prag, întreg activul fiindu-i, să presupunem, la o     fiscale în domeniile turismului și alimentației publice,
valoare de 15.000 de lei, asta însemnând cu tot cu marfă, ce    ministerul pe care-l conduceți a efectuat mai multe controale
mai recuperează statul, cine câștigă?                prin reprezentanțele teritoriale ale Direcției de control,
  3. Societățile creditoare să aștepte să li se acumuleze     verificarea și monitorizare turistică, la aceste acțiuni
aceeași sumă sau să-l crediteze pe debitor cu până la        participând și ofițeri ai serviciilor de investigare a fraudelor
minimul sumei de 45.000 de lei, plătind, în același timp,      din cadrul inspectoratelor de poliție județene, precum și
TVA-ul și impozitul aferent facturilor neîncasate?         lucrători ANAF.
  4. Societățile creditoare să încerce să-și recupereze banii    Deoarece informațiile privind Direcția de control, verificare
prin metodele uzuale ale dreptului și procedurii civile, în     și monitorizare turistică postate pe site-ul Ministerului
condițiile în care suntem de 20 de ani în capitalism?        Dezvoltării Regionale și Turismului se referă exclusiv la
  5. Societățile creditoare ar trebui să-și schimbe profilul de  atribuțiile acesteia, aș dori să-mi comunicați, doamnă
activitate și să-și autorizeze Codul CAEN specific băncilor?    ministru, următoarele:
S-au desființat băncile comerciale și românul nu știe?         – câți angajați deservesc Biroul de la Vâlcea al Direcției
  6. Societățile creditoare ce fac în situația în care au     de control, verificare și monitorizare turistică Regiunea Sud-
10 clienți cu datorii de 10.000 de lei fiecare? Să-și solicite   Vest Oltenia;
falimentul, pentru că fac treaba băncilor?               – care au fost criteriile care au stat la baza angajării
  Domnule prim-ministru,                     acestora;
  Prin concordatul preventiv – care este un contract încheiat    – ce pregătire profesională au acești funcționari;
între debitor și creditorii care dețin cel puțin două treimi din    – care este perioada de încadrare în muncă a acestora;
valoarea creanțelor acceptate și necontestate, adică          – care este indemnizația netă a angajaților Direcției de
cuantumul minim al creanței pentru a putea fi deschisă       control, verificare și monitorizare turistică Vâlcea;
procedura de salvgardare stipulată de Legea concordatului       – concret, care sunt sarcinile fiecărui angajat al direcției;
preventiv – ce se înțelege, în condițiile în care veniturile      – câte controale au efectuat angajații direcției de la
per genere au scăzut?                        angajare până în prezent și la care unități.
  Societățile creditoare trebuie să aștepte atingerea deținerii   Mai ales, vă rog să-mi spuneți câte rapoarte de evaluare
a două treimi din valoarea creanțelor acceptate și         au fost întocmite pentru județul Vâlcea și de ce acestea nu
necontestate?                            au fost făcute publice niciodată.
  În atare condiții, societățile comerciale creditoare sau      Solicit răspuns în scris și verbal.
debitoare la ce lege să se raporteze ca să aibă un rezultat      Mulțumesc.
rapid, cât mai puțin costisitor?                    Domnul Mircea Dan Geoană:
  1. La mediator, căruia, în raport cu conciliatorul, nu-i mai
văd rostul?                              Mulțumesc, domnule senator.
                                    Urmează domnul senator Valer Marian, din partea
  2. La conciliere, căreia, în raport cu procedura de
                                  Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, se
reorganizare judiciară, nu-i mai văd rostul?
                                  pregătește domnul senator Cornel Popa, din partea Grupului
  3. La recuperatori sau la evaziune?               parlamentar al PNL.
  Suntem în anul de grație 2010. Suntem de 20 de ani în       Domnule senator Valer Marian, aveți cuvântul.
capitalism. Suntem în criză. Venitul per persoană este în
medie de 750 de lei, exceptând de la acest calcul clientela      Domnul Valer Marian:
politică. Se dorește oare o întoarcere la totalitarism,         Mulțumesc, domnule președinte.
comunism? Se urmărește distrugerea pieței și aducerea în        Interpelarea mea este adresată domnului prim-ministru
incapacitate de plată a tuturor societăților comerciale?      Emil Boc și are ca obiect motivele mutării Centrului Regional
  Aștept răspuns în scris.                    de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest de
  Vă mulțumesc.                          la Satu Mare la Cluj-Napoca.
                                    În data de 4 octombrie 2010 am adresat o interpelare
  Domnul Mircea Dan Geoană:
                                  domnului Valeriu Tabără, ministrul agriculturii și dezvoltării
  Mulțumesc și eu, domnule senator.                rurale, prin care i-am solicitat să-mi comunice dacă există
  Îi ofer cuvântul domnului senator Emilian Frâncu, din      intenția mutării sediului Centrului Regional de Plăți pentru
partea Grupului parlamentar al PNL, se pregătește domnul      Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest de la Satu Mare la
senator Valer Marian, din partea Grupului parlamentar al      Cluj-Napoca, care sunt motivele și costurile unei asemenea
Alianței politice PSD+PC.                      mutări, precum și dacă se urmărește astăzi plasarea în
  46           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
funcțiile-cheie ale acestei instituții a unor oameni de       adresate ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, precum și
încredere, fideli și obedienți principalului partid de       la următoarea întrebare:
guvernământ, și obținerea controlului absolut asupra          Vreți să transformați Centrul 6 Nord-Vest într-o pușculiță a
selecțiilor achizițiilor și plăților.                partidului pe care-l conduceți?
  Am arătat că o asemenea mutare este absolut             Aștept răspuns în scris și verbal.
nejustificată, în condițiile în care Centrul Regional de Plăți     Vă mulțumesc.
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare,
                                    Domnul Mircea Dan Geoană:
care deservește județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, Satu Mare și Sălaj, a fost cel mai performant        Mulțumesc, domnule senator.
dintre cele 8 centre regionale existente, situându-se pe        Domnule senator Cornel Popa, aveți cuvântul.
primul loc în privința numărului și valorii contractelor de      Se pregătește domnul senator Florin Constantinescu, din
finanțare semnate în cadrul PNDR 2007–2013.             partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.
  În urma sesiunilor de depunere și selecție, au fost atrase     (Domnul senator Cornel Popa, secretar al Senatului, se
fonduri de aproape 700 de milioane de euro pentru proiectele    deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)
de investiții în agricultură și dezvoltare rurală, reprezentând    Domnul Cornel Popa:
circa 30% din valoarea contractelor încheiate la nivel
național.                                Vă mulțumesc.
                                    Domnule președinte,
  O asemenea mutare este nejustificată, după ce, de la
                                    Prezenta interpelare este adresată doamnei Anca Daniela
înființarea sa la Satu Mare, în anul 2006, la Centrul 6 Nord-
                                  Boagiu, ministrul transporturilor și infrastructurii, iar obiectul
Vest s-a format un colectiv calificat și performant, cuprinzând
                                  și motivarea interpelării se referă la: Deteriorarea DN76
55 de angajați, toți cu studii superioare și instruire adecvată,
                                  Oradea – Deva.
care reprezintă resursa cea mai importantă a instituției,
                                    Doamnă ministru,
necesară și esențială pentru volumul și complexitatea
                                    DN76 Oradea – Deva este unul dintre cele mai tranzitate
activităților.
                                  din zona de vest a țării, motiv pentru care deteriorarea
  O asemenea mutare este nejustificată în actualul context    acestuia s-a produs în timp și cu efecte grave asupra
de criză economică și socială, prin prisma costurilor pe care    traficului, care este din ce în ce mai îngreunat.
le va angrena pentru amenajarea și dotarea noului sediu sau       În guvernarea Tăriceanu a fost înscris în planul de
pentru angajarea și pregătirea personalului necesar, cât și     modernizare a infrastructurii zonale și firesc era ca până la
sub aspectul problemelor familiale, sociale cu care se vor     această dată să se fi terminat lucrările, iar DN76 să fie unul
confrunta actualii angajați de la Satu Mare.            cum îi stă bine unei țări aflate în Uniunea Europeană.
  O asemenea mutare este nejustificată și pentru că          Din păcate, de doi ani, în ciuda celor două interpelări pe
funcționarea Centrului 6 Nord-Vest va fi grav afectată, fiind    care le-am adresat fostului ministru al transporturilor și
de natură să genereze derută în rândul beneficiarilor și      infrastructurii, domnul Radu Berceanu, acesta a tot amânat
blocare în absorbția fondurilor europene.              lucrurile, justificându-se cu lipsa de fonduri, iar azi DN76
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nu mi-a răspuns  Oradea – Deva arată tot mai puțin a drum european și tot mai
până în prezent la interpelare, fiind depășit termenul prevăzut   mult a drum forestier.
de art. 163 alin. (4) din Regulamentul Senatului.            Ca urmare, mă văd nevoit să revin cu această interpelare
  Între timp, mi-au parvenit mai multe informații care      și să vă cer răspunsuri la următoarele întrebări:
conturează implicarea dumneavoastră personală, domnule         1. Ce date sunt prevăzute pentru începerea efectivă a
prim-ministru, în mutarea sediului Centrului 6 Nord-Vest de la   lucrărilor de reabilitare în teren a celor patru tronsoane ale
                                  DN76 Oradea – Deva?
Satu Mare la Cluj-Napoca.
                                    2. În ce stadiu sunt formalitățile pentru reabilitarea
  În primul rând, în data de 30 septembrie 2010, după ce     sectorului de drum Deva, respectiv Șoimuș – Vârfurile, și
fostul director a fost demis, iar postul de director adjunct a   când vor începe efectiv lucrările în teren?
fost desființat, pentru că ambii s-au opus mutării sediului, a     3. În ce stadiu sunt formalitățile pentru reabilitarea
fost numit director interimar la Centrul 6 Nord-Vest Satu Mare   sectorului de drum Vârfurile – Ștei și când vor începe efectiv
domnul Mihai Seucea, care până atunci a fost angajat        lucrările în teren?
consilier la cabinetul dumneavoastră.                  4. În ce stadiu sunt formalitățile pentru reabilitarea
  În al doilea rând, ca urmare a unei cereri adresate de     sectorului de drum Ștei – Beiuș și când vor începe efectiv
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit,        lucrările în teren?
Consiliul Local Cluj-Napoca a adoptat în data de            5. În ce stadiu sunt formalitățile pentru reabilitarea
14 octombrie 2010 o hotărâre privind atribuirea unui sediu     sectorului de drum Beiuș – Oradea și când vor începe efectiv
pentru Centrul 6 Nord-Vest în municipiul Cluj-Napoca, Calea     lucrările în teren?
Baciului nr. 18A, această cerere fiind susținută de consilierii     6. Până la ce dată ați fixat terminarea lucrărilor pe DN76
locali ai PDL și de primarul PDL Sorin Apostu, fost viceprimar   Oradea – Deva?
în perioada în care ați deținut funcția de primar al municipiului    Solicit răspuns în scris și oral.
Cluj-Napoca.                              Vă mulțumesc.
  În aceste condiții, vă solicit să-mi răspundeți           (Domnul senator Cornel Popa, secretar al Senatului,
dumneavoastră, domnule prim-ministru, la întrebările        revine la prezidiu.)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010                   47
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     Din păcate, în pofida prevederilor legii, asemenea
  Urmează domnul senator Florin Constantinescu, din       magazine se redeschid, deși efectele deosebit de nocive ale
partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, se    acestora, îndeosebi asupra tinerilor, au fost deja constatate.
pregătește doamna senator Minerva Boitan, din partea         Un astfel de magazin a fost reactivat chiar în centrul
Grupului parlamentar al PNL.                   municipiului Sibiu.
                                   La cumpărarea unei substanțe etnobotanice din
  Domnul Florin Constantinescu:                 magazinul sus-amintit, vândută sub denumirea de „Jamaican
  Mulțumesc, domnule președinte.                Gold”, se poate constata pe etichetă că gramajul este marcat
  Interpelarea mea este adresată doamnei Anca Daniela      „aproximativ – 0,2g, aproximativ – 0,5g”, că se vinde ca
Boagiu, ministrul transporturilor și infrastructurii.       îngrășământ agricol, iar, la vânzare, din codul fiscal lipsește
  Obiectul interpelării: Șoseaua de centură a municipiului   o cifră.
Pașcani.                               Față de cele prezentate mai sus, vă rog, domnule
  Stimată doamnă ministru,                   ministru, să ne comunicați:
  Vă informăm că în anul 2006 firma „Search Corporation”      1. Aveți cunoștință că magazinele de vise care distribuie
a întocmit documentația de proiectare pentru Proiectul      plante halucinogene încep să fie reactivate?
„Șoseaua de centură a municipiului Pașcani”, transmisă la      2. Cum se explică lipsa unei cifre din codul fiscal într-un
Primăria Municipiului Pașcani prin adresa nr. 3.455 din      magazin aflat chiar în centrul municipiului?
28 iulie 2006. Această documentație a fost înaintată la       3. Există vreo colaborare între ministerul pe care îl
CNADNR cu adresa de înaintare nr. 13.101 din data de       coordonați și Autoritatea Națională pentru Protecția
14 august 2008, care a înlocuit, pe baza ei, cererea de      Consumatorului în scopul protejării tinerilor, astfel încât să fie
finanțare pentru actualizarea și completarea proiectului tehnic  stopat consumul acestor plante cu efecte profund nocive și
pentru șoseaua de ocolire a municipiului Pașcani, județul Iași.  chiar letale în special asupra acestei categorii a populației?
  Prin adresa nr. 93/7746 din 22 aprilie 2009, CNADNR       Solicit răspuns în scris.
comunică faptul că în data de 23 septembrie 2009 a fost
aprobată de AM-POST cererea de finanțare „Pregătire         Domnul Mircea Dan Geoană:
pachet proiecte 3 pentru completarea listelor variantelor de     Vă mulțumesc, doamna senator Boitan.
ocolire”.                               Vreau să vă informez că următorii colegi senatori au
  Contractul de finanțare a fost semnat la data de       depus în scris interpelări adresate Guvernului:
13 aprilie 2009.                           – din partea Grupului parlamentar al Alianței politice
  Având în vedere importanța centurii de ocolire pentru     PSD+PC, domnii senatori: Dan Voiculescu, Adrian Țuțuianu,
cetățenii municipiului Pașcani și nu numai – în acest moment   Alexandru Cordoș, Titus Corlățean, Șerban Constantin
traficul greu fiind dirijat prin centrul orașului –, vă rog,   Valeca, Mihăiță Găină, Laurențiu Florian Coca, doamna
doamnă ministru, să urgentați finalizarea acestei investiții și  senator Elena Mitrea și doamna senator Lia Olguța
să comunicați graficul de realizare a ei.             Vasilescu;
  Solicit răspuns în scris și verbal.                – din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul senator
  Vă mulțumesc.                         Marius Petre Nicoară;
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     – din partea Grupului parlamentar al senatorilor
                                 independenți, domnul senator Sorin Serioja Chivu.
  Mulțumesc, domnule senator.
                                   Doresc să informez plenul Senatului cu privire la stadiul
  Urmează doamna senator Minerva Boitan, din partea
                                 răspunsurilor primite de la Guvern la întrebările adresate de
Grupului parlamentar al PNL, ultima înscrisă pe ordinea de
                                 senatori.
luări de cuvânt de astăzi.
  Vă rog, doamna senator Boitan.                   Vor fi transmise răspunsuri în scris din partea Guvernului
                                 la întrebările adresate de următorii colegi:
  Doamna Minerva Boitan:                       – domnul senator Adrian Țuțuianu, Grupul parlamentar al
  Mulțumesc, domnule președinte.                Alianței politice PSD+PC, din partea Ministerului Sănătății;
  Interpelarea este adresată domnului Traian Igaș, ministrul    – domnul senator Paul Ichim, Grupul parlamentar al PNL,
administrației și internelor.                   din partea Ministerului Sănătății;
  Domnule ministru,                         – domnul senator Ioan Mang, Grupul parlamentar al
  Așa cum se cunoaște, la începutul anului în curs,       Alianței politice PSD+PC, din partea Ministerului Apărării
Guvernul a decis, printr-o ordonanță de urgență, completarea   Naționale;
Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului    – domnul senator Florin Constantinescu, Grupul
și consumului ilicit de droguri și a Legii nr. 339/2005 privind  parlamentar al Alianței politice PSD+PC, din partea
regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor    Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;
stupefiante și psihotrope.                      – domnul senator Florin Constantinescu, Grupul
  Intrată ulterior în vigoare, legea prevede interzicerea    parlamentar al Alianței politice PSD+PC, din partea
consumului unui număr de 36 de plante halucinogene,        Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;
distribuite prin așa-numitele „magazine de vise”, și stabilește    – domnul senator Marius Petre Nicoară, Grupul
că punerea în vânzare, distribuirea și livrarea unor astfel de  parlamentar al PNL, din partea Ministerului Culturii și
produse se pedepsesc cu închisoarea.               Patrimoniului Național.
  48             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 156/4.XI.2010
  Pentru întrebarea domnului senator Emilian Valentin               – la interpelarea domnului senator Paul Ichim, Grupul
Frâncu, Grupul parlamentar al PNL, domnul secretar de stat            parlamentar al PNL, din partea Ministerului Sănătății;
Vasile Timiș solicită amânarea răspunsului.                     – la interpelarea doamnei senator Minerva Boitan, Grupul
  De asemenea, domnul senator Paul Ichim va primi               parlamentar al PNL, din partea Ministerului Muncii, Familiei și
răspuns în scris din partea Ministerului Culturii și               Protecției Sociale.
Patrimoniului Național.                               Domnul senator Emilian Frâncu a primit o informare
  La întrebarea adresată de domnul senator Adrian               conform căreia se solicită o amânare a termenului pentru
Țuțuianu, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC,            răspunsul la întrebarea adresată Guvernului României.
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri               Microfonul 2.
solicită amânare.                                   Domnul Emilian Valentin Frâncu:
  Răspunsurile la interpelări.
                                          Din discuțiile purtate cu domnul secretar de stat, am
  Dați-mi voie să vă informez că vor fi trimise răspunsuri           convenit că răspunsul poate fi puțin concretizat față de cele
scrise:                                     cerute de mine și am hotărât să amânăm cu două săptămâni.
  – la interpelarea domnului senator Ion Rușeț, Grupul              Vă mulțumesc.
parlamentar al PDL, din partea Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului;                         Domnul Mircea Dan Geoană:
  – la interpelarea domnului senator Ilie Sârbu, Grupul              Stimați colegi,
parlamentar al Alianței politice PSD+PC, din partea                 Stimate colege,
Ministerului Mediului și Pădurilor;                         Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi a plenului
  – la interpelarea domnului senator Florin Constantinescu,          Senatului României.
Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, din partea             Declar încheiată ședința noastră de plen de astăzi,
Ministerului Finanțelor Publice;                         25 octombrie 2010, Ziua Armatei Române.
  – la interpelarea domnului senator Marius Petre Nicoară,            Vă mulțumesc.
Grupul parlamentar al PNL, din partea Agenției Naționale              O seară bună!
pentru Restituirea Proprietăților și din partea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;                          Ședința s-a încheiat la ora 18.50.
                                  Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Viorela-Veronica M. Marian                     Locatia:Bucuresti                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|519633]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 156/4.XI.2010 conține 48 de pagini.             Prețul: 9,60 lei           ISSN  1220–4870

								
To top