mof2_2010_0142 by monitorul-oficial

VIEWS: 9 PAGES: 32

									                              PA R T E A A I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 142             DEZBATERI PARLAMENTARE                       Joi, 14 octombrie 2010


                      DEZBATERI PARLAMENTARE
                                SENATUL
                    SESIUNEA A II-A ORDINARĂ — OCTOMBRIE 2010
                    Ședința din ziua de 4 octombrie 2010
                               (STENOGRAMA)

                                 SUMAR         Nr.                                                 Pagina

         1.    Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru ......................................    5
         2.    Declarații politice și intervenții ale senatorilor:
              – Dumitru Oprea (PDL) – declarație politică având ca titlu „Performanța
              marilor universități trebuie recompensată de stat”;
              – Ion Rușeț (PDL) – declarație politică cu titlul „Creșterea șomajului – un
              pericol social”;
              – Gheorghe David (PDL) – declarație politică intitulată „Mai mult ca
              oricând, orice decizie se cere a fi un fruct al înțelepciunii”;
              – Vasile Nistor (PDL) – declarație politică având ca titlu „Apel la unitate!”;
              – Nicolae Dobra (PDL) – declarație politică cu titlul „Moratoriu pe hoție
              pentru o nouă Românie”;
              – Mihaela Popa (PDL) – declarație politică având ca titlu „1 octombrie –
              Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”;
              – Alexandru Pereș (PDL) – declarație politică având ca subiect realizarea
              hărții eoliene a județului Alba;
              – Iulian Urban (PDL) – declarație politică intitulată „PSD discută iar despre
              impozitarea veniturilor celor care muncesc mai mult”;
              – Tudor Udriștoiu (PDL) – declarație politică având ca titlu „1 octombrie –
              Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”;
              – Dumitru Florian Staicu (PDL) – declarație politică cu titlul „Un sistem
              electoral corect”;
              – Mihai Niță (PDL) – declarație politică având ca titlu „Ziua Internațională a
              Persoanelor Vârstnice”;
              – Gabriel Mutu (PDL) – declarație politică intitulată „Consumatori versus
              furnizori”;
              – Florin Mircea Andrei (PDL) – declarație politică având ca titlu
              „Denigrarea gratuită, adusă la rang de modă”;
              – Gheorghe Bîrlea (PDL) – declarație politică cu titlul „Politica și cuvintele
              de mahala”;
              – Ilie Sârbu (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „Ce ar
              reprezenta pentru România un nou acord cu FMI?”;
2    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
     – Alexandru Cordoș (PSD+PC) – declarație politică intitulată „Legea
     pensiilor, la mâna a «nouă oameni furioși»”;
     – Adrian Țuțuianu (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „Pensii
     mici, medicamente scumpe, umilință și batjocură – cadoul Guvernului
     Băsescu–Boc pentru vârstnici de ziua lor”;
     – Ioan Mang (PSD+PC) – declarație politică cu titlul „Guvernul criminal și
     disponibilizările din administrația publică”;
     – Valer Marian (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „Tökés
     pescuiește iar în ape tulburi”;
     – Șerban Constantin Valeca (PSD+PC) – declarație politică având ca
     subiect alocarea de fonduri primăriilor, începând cu anul 2011, pe
     principiul scăderii continue a datoriilor din anul precedent;
     – Doina Silistru (PSD+PC) – declarație politică intitulată „Cancerul de sân
     nu înseamnă condamnare la moarte!”;
     – Gheorghe Pop (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu „Bătrânii
     României, încotro?”;
     – Florin Constantinescu (PSD+PC) – declarație politică cu titlul „Puterea
     ne îmbată iar cu apă rece”;
     – Lia Olguța Vasilescu (PSD+PC) – declarație politică referitoare la unele
     evenimente petrecute în județele Harghita și Covasna și reacția
     autorităților statului român în legătură cu acestea;
     – Dan Voiculescu (PSD+PC) – declarație politică având ca titlu
     „Verificarea legalității tranzacțiilor Daimler AG în România”;
     – Ion Toma (PSD+PC) – declarație politică cu titlul „Alinarea românilor pe
     timp de criză”;
     – Cornel Popa (PNL) – declarație politică intitulată „Vrem drumuri
     moderne!”;
     – Marius Petre Nicoară (PNL) – declarație politică având ca titlu „Spiritul
     întreprinzător românesc, frânat de Guvern”;
     – Emilian Valentin Frâncu (PNL) – declarație politică având ca temă
     încrederea, fundamentul oricărei relații durabile, o necesitate pentru
     societatea românească;
     – Sorin Serioja Chivu (Grupul parlamentar al senatorilor independenți) –
     declarație politică intitulată „Solidaritatea unor parlamentari nu este decât
     raportarea la interesele proprii”..................................................................  5–23
  3.  Domnul senator Toader Mocanu informează plenul asupra desemnării
     domnului senator Cristian Rădulescu ca lider al Grupului
     parlamentar al PDL din Senat....................................................................     23
  4.  Aprobarea unor modificări în componența nominală a comisiilor
     permanente ale Senatului:
     – domnul senator Toader Mocanu trece la Comisia pentru regulament, în
     locul domnului senator Traian Constantin Igaș;
     – domnul senator Petru Bașa trece la Comisia pentru muncă, familie și
     protecție socială, în locul domnului senator Cristian Rădulescu................            23–24
  5.  Aprobarea retragerii din ordinea de zi a Propunerii legislative pentru
     modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
     modificările și completările ulterioare (L378/2010) ....................................         24
  6.  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții
     Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al
     Senatului, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea
     nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,
     republicată:
     – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
     nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea
     nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
     – Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010
     privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din
     administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în
     administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub
     autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;
     – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010
     pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
     nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului
     „Prima casă”;
   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                            3
   – Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
   nr. 113/2009 privind serviciile de plată;
   – Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2010
   privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi
   locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010;
   – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2010
   pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a
   Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul
   activităților desfășurate pe plajă;
   – Lege pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind
   desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul
   activităților nucleare;
   – Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru
   modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
   nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
   – Lege privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului
   Tulcea a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în
   administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația
   Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral;
   – Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind
   instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România;
   – Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor
   documente istorice reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale
   României;
   – Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre
   România și Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009...................                   24
 7.  Respingerea Propunerii legislative privind transmiterea către Consiliul
   Local al Sectorului 2 din municipiul București a dreptului de administrare a
   unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea
   Administrației Naționale „Apele Române” (L336/2010) .............................                24
 8.  Respingerea Proiectului de lege privind criza financiară și insolvența
   unităților administrativ-teritoriale (L325/2010)............................................          24
 9.  Respingerea Proiectului de lege pentru modificarea art. 821 din Legea
   nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
   exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
   prevenirea și sancționarea corupției (L226/2009; reexaminare la
   solicitarea Președintelui României) ...........................................................         24
10.  Respingerea Proiectului de lege pentru abrogarea unor reglementări din
   domeniul ajutorului de stat în agricultură (L322/2010)...............................              24
11.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
   nr. 59/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind
   statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul
   Superior al Magistraturii (L527/2009; votul pe raport și votul final se vor
   relua într-o ședință viitoare) .......................................................................      24
12.  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței
   de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri
   pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri
   financiare (L441/2010) ...............................................................................    24–30
13.  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea
   Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
   societăților comerciale (L333/2010) ...........................................................         30
14.  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea
   art. 20665 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal,
   republicată (L380/2010) .............................................................................     30–31
15.  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii
   nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
   (L360/2010) ...............................................................................................   31
16.  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea alin. (2)
   al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L368/2010) .........                  31
17.  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind acordarea unor
   înlesniri fiscale (L377/2010) .......................................................................      32
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
 Ședința a început la ora 16.10.              Ghișe Ioan         prezent
 Lucrările au fost conduse de domnul senator Mircea Dan   Greblă Toni         delegație
Geoană, președintele Senatului, asistat de domnii senatori  Grosu Corneliu       absent
Gheorghe David și Adrian Țuțuianu, secretari ai Senatului.  Günthner Tiberiu      absent
                               Gyerkó László        absent
                               Hașotti Puiu        prezent
  Domnul Mircea Dan Geoană:                 Hărdău Mihail        absent
  Îl rog pe domnul senator Adrian Țuțuianu să dea citire  Humelnicu Augustin Daniel  absent
listei senatorilor.                     Ichim Paul         prezent
                               Igaș Traian Constantin   Guvern
  Domnul Adrian Țuțuianu:                  Ion Vasile         absent
  Vă mulțumesc, domnule președinte.             Iordănescu Anghel      absent
  Albert Álmos           prezent         Jurcan Dorel        absent
  Andrei Florin Mircea       absent         Lazăr Sorin Constantin   prezent
  Andronescu Ecaterina       absentă         Luca Raymond        prezent
  Antonescu George Crin Laurențiu  absent         Mang Ioan          prezent
  Arcaș Viorel           prezent         Marcu Gheorghe       prezent
  Ariton Ion            Guvern         Mardare Radu Cătălin    prezent
  Badea Viorel Riceard       delegație        Marian Ovidiu        absent
  Banias Mircea Marius       absent         Marian Valer        prezent
  Bara Ion             absent         Markó Béla         Guvern
  Bașa Petru            absent         Mazăre Alexandru      absent
  Bădescu Iulian          absent         Măgureanu Cezar Mircea   absent
  Bălan Gheorghe Pavel       prezent         Mărcuțianu Ovidius     absent
  Belacurencu Trifon        prezent         Meleșcanu Teodor Viorel   absent
  Berca Gabriel           absent         Mihăilescu Petru Șerban   absent
  Berceanu Radu Mircea       absent         Mitrea Elena        prezentă
  Bîgiu Marian Cristinel      absent         Mitrea Miron Tudor     prezent
  Bîrlea Gheorghe          absent         Mîrza Gavril        prezent
  Blaga Vasile           absent         Mocanu Alexandru      absent
  Boagiu Anca Daniela        Guvern         Mocanu Toader        absent
  Boitan Minerva          prezentă        Moga Nicolae        prezent
  Bokor Tiberiu           absent         Mustățea Vasile       prezent
  Borza Dorel Constantin Vasile   prezent         Mutu Gabriel        absent
  Bota Marius Sorin Ovidiu     prezent         Necula Marius Gerard    absent
  Calcan Valentin Gigel       absent         Nedelcu Vasile       prezent
  Câmpanu Liviu           absent         Nicoară Marius Petre    prezent
  Chelaru Ioan           delegație        Nicoară Romeo Florin    prezent
  Chirvăsuță Laurențiu       prezent         Nicolaescu Sergiu Florin  prezent
  Chivu Sorin Serioja        prezent         Nicula Vasile Cosmin    prezent
  Cibu Constantin Sever       absent         Nistor Vasile        absent
  Cinteză Mircea          prezent         Niță Mihai         absent
  Coca Laurențiu Florian      prezent         Onofrei Orest        absent
  Constantinescu Florin       prezent         Oprea Dumitru        absent
  Constantinescu Viorel       absent         Oprea Mario Ovidiu     delegație
  Cordoș Alexandru         absent         Panțuru Tudor        absent
  Corlățean Titus          delegație        Pașca Liviu Titus      prezent
  Crăciun Avram           absent         Păran Dorin         absent
  Cseke Attila Zoltán        Guvern         Pereș Alexandru       absent
  Daea Petre            prezent         Pintilie Vasile       absent
  David Cristian          delegație        Plăcintă Sorina Luminița  absentă
  David Gheorghe          prezent         Pop Gheorghe        prezent
  Diaconescu Cristian        absent         Popa Cornel         prezent
  Diaconu Mircea          prezent         Popa Mihaela        absentă
  Dobra Nicolae           absent         Prodan Tiberiu Aurelian   prezent
  Dumitru Constantin        absent         Prunea Nicolae Dănuț    prezent
  Fekete-Szabó András Levente    absent         Rasaliu Marian Iulian    delegație
  Feldman Radu Alexandru      prezent         Rădulescu Cristian     absent
  Filip Petru            delegație        Rădulescu Șerban      absent
  Fodoreanu Sorin          absent         Robu Nicolae        prezent
  Frâncu Emilian Valentin      prezent         Rotaru Ion         prezent
  Frunda György           delegație        Rușanu Dan Radu       absent
  Găină Mihăiță           absent         Rușeț Ion          absent
  Geoană Mircea Dan         prezent         Saghian Gheorghe      prezent
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                    5
  Savu Daniel              prezent            Următoarele declarații politice au fost consemnate
  Sârbu Ilie              prezent           conform materialelor depuse în scris de către senatori la
  Sbîrciu Ioan             absent           secretariatul de ședință:
  Secășan Iosif             absent
  Severin Georgică           absent             Domnul Dumitru Oprea:
  Silistru Doina            absentă             Declarația politică se intitulează „Performanța marilor
  Staicu Dumitru Florian        absent           universități trebuie recompensată de stat”.
  Stănișoară Mihai           absent              Domnule președinte al Senatului,
  Șova Dan Coman            prezent             Doamnelor și domnilor colegi,
  Tămagă Constantin           prezent             Stimați invitați,
  Toma Ion               prezent             Sunt momente în viața unei societăți când valorile sale,
  Țopescu Cristian George        prezent           privite de prea multe ori prin ochii obișnuinței, trebuie repuse
  Țuțuianu Adrian            prezent           în drepturi, iar aniversările marilor evenimente sunt ocazii
  Udriștoiu Tudor            absent           potrivite pentru acest lucru. Pe 26 octombrie 2010, la Iași,
  Urban Iulian             absent           sărbătorim 150 de ani de la înființarea Universității
  Valeca Șerban Constantin       prezent           „Alexandru Ioan Cuza”. După cum știți, Biroul permanent al
  Vasilescu Lia Olguța         prezentă          Senatului României și-a dat deja acordul pentru a organiza o
  Verestóy Attila            prezent           ședință solemnă la Iași. Sunt așteptați să participe membrii
  Voicu Cătălin             absent           Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, precum și
  Voiculescu Dan            absent           alți oficiali importanți ai statului român.
  Vosganian Varujan           absent              Consider acest gest ca fiind unul firesc și bine-venit. Cea
                                   mai veche universitate din țară merită să fie prețuită așa cum
  Sunt prezenți 53. (Discuții.)                   se cuvine, mai ales că ea nu își întemeiază prestigiul doar pe
                                   istorie, ci și pe performanța modernă. Nivelul cercetării și al
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     recunoașterii internaționale este unul apreciabil. Mediul
  Aș dori să-mi fie comunicată prezența până la acest       academic ieșean este conectat la Rețeaua Utrecht și Grupul
moment, pentru a lua o decizie cu privire la plenul de astăzi.    Coimbra, care reunesc cele mai prestigioase universități ale
(Discuții la prezidiu, discuții în sală.)              Europei. Avem 38.000 de studenți, iar mulți dintre absolvenții
  Bună ziua, stimate colege și stimați colegi!           noștri fac cinste României în mari centre academice și de
  Suntem în cvorum.                        cercetare ale lumii.
  Declar deschisă ședința Senatului României de astăzi,         Există, așadar, la Iași o continuare nobilă a tradiției
4 octombrie 2010.                          pionierilor învățământului românesc. De la vechea Academie
  În conducerea ședinței voi fi asistat de către colegii noștri,  Domnească a lui Vasile Lupu, trecând la Academia
domnii senatori Gheorghe David și Adrian Țuțuianu, secretari     Mihăileană, creată de Mihail Sturdza, sau întemeierea
ai Senatului.                            universității moderne, împlinită de domnitorul Cuza și Mihail
  Ținând cont de faptul că agenda politică a zilei a        Kogălniceanu, timpul a consfințit valoarea acestei instituții.
determinat activități în cadrul grupurilor parlamentare, vă     Astfel, e important ca statul să-i acorde și acum considerația
supun atenției o ordine de zi modificată, în care să începem     cuvenită. Mai ales într-o vreme în care lumea academică
cu inițiativele legislative la care trebuie să dăm vot pe raport   este „poluată” de universități apărute peste noapte, este
și vot final și apoi să dezbatem inițiativele legislative care au  necesară întărirea celor de tradiție. Iar dacă vorbim de
termen de adoptare tacită în data de 6 octombrie anul curent,    tradiție, merită să fie amintit că, la fiecare aniversare rotundă
urmând ca, evident, să putem continua activitatea de         a sa, Universitatea din Iași a fost susținută de guvernele
legiferare după ce vom da cu prioritate aceste voturi.        acelor timpuri. Așa s-au realizat extinderile succesive ale
  De aceea, supun votului ordinea de zi, cu această        clădirilor, campusurile pentru studenți sau celebra „Sală a
modificare de inversare a inițiativelor legislative și să      Pașilor Pierduți”. Tocmai de aceea, poate că Executivul
începem cu cele care necesită vot final astăzi.           nostru va avea acum bunăvoința să ia în considerare câteva
  De asemenea, avem o solicitare de retragere a propunerii     nevoi stringente ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
legislative de la punctul 7 din ordinea de zi.            Iași. Este vorba de noi spații pentru învățământ și cazare și
  Vă rog să vă pronunțați cu privire la această ordine de zi.   de protejarea patrimoniului instituției. Consider că sunt lucruri
  Cu 70 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio       realizabile și necesare, astfel încât standardele
abținere, ordinea de zi a fost aprobată.               învățământului românesc să fie păstrate la nivelul tradiției
  Aș dori să vă supun atenției programul de lucru.         sale.
  Din dorința de a parcurge o ordine de zi într-un program       Vă mulțumesc pentru atenție și vă așteptăm pe
mai comprimat, aș sugera liderilor de grup ca declarațiile      27 octombrie la Iași.
politice să fie depuse în scris, voturile finale, așa cum am
stabilit deja, să fie date cu prioritate, iar programul de lucru    Domnul Ion Rușeț:
de astăzi să înceteze la ora 17.30.                   Declarația politică este intitulată „Creșterea șomajului –
  Este propunerea de program de lucru pe care o avansez      un pericol social”.
plenului Senatului și vă rog să vă pronunțați prin vot.         Stimați colegi,
  Cu 71 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și două abțineri,    Șomajul este considerat un fenomen normal, un
programul de lucru a fost aprobat.                  mecanism de realocare a resurselor de muncă în funcție de
  Doresc să vă informez că întrebările și interpelările vor fi   volumul și structura cererii sistemului productiv, care
transmise la radio săptămâna viitoare. Astăzi nu avem        însoțește permanent procesul de dezvoltare economică și
transmisie radiodifuzată a acestui punct.              socială a fiecărei țări. Prin amploarea îngrijorătoare, prin
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
structurile complexe, dar mai ales prin dinamicile ce își      unor noi ramuri industriale și pentru redresarea celei deja
schimbă ritmurile și sensurile, șomajul a devenit o problemă     existente nu fac decât să agraveze situația economică
macroeconomică ce face obiectul unor aprige dispute         dezastruoasă în care se află județul.
teoretice, metodologice și politico-ideologice.             Având în vedere actualul context socioeconomic și luând
  Proporțiile mari și ratele ridicate ale șomajului din ultima   în considerare presiunile și riscurile determinate de evoluțiile
perioadă provoacă uriașe pierderi de potențial economic și      economice, implicit cele de pe piața muncii, necesitatea
reprezintă un permanent pericol social. În acest caz, șomajul    susținerii creșterii economice și reducerii inflației, se impune
conduce la mari pierderi de producție și de venituri ale       adoptarea de măsuri imediate, care să asigure un climat de
societății, la degradarea calificării, îndemânării individuale, la  protecție socială bazat pe principiul contribuției provenite din
pierderi de venit și statut social, la descurajare și demotivare,  muncă și continuarea vieții active pentru toate categoriile de
la sărăcirea familiei etc.                      cetățeni.
  Efectele negative ale șomajului pot fi privite din două
puncte de vedere: efectele resimțite de șomer și de familia sa     Domnul Gheorghe David:
și efectele resimțite la nivel macroeconomic.              Declarația politică se intitulează „Mai mult ca oricând,
  Șomajul reprezintă o problemă personală care afectează      orice decizie se cere a fi un fruct al înțelepciunii”.
demnitatea, uneori chiar și echilibrul persoanelor implicate, și     Doamnelor și domnilor senatori,
generează tensiuni în viața lor de familie. În plan subsidiar,      Încep prin a vă supune atenției următoarea întrebare:
dar nu lipsit de importanță, șomajul determină creșterea       dacă acceptăm – și nu cred că ar exista cineva care ar
violențelor, a criminalității, a delincvenței, toate acestea fiind  îndrăzni să nu recunoască această realitate – că țara noastră
accentuate de standardul scăzut de viață la care sunt supuși     se află într-un moment de mare cumpănă, ce ar trebui să
șomerii.                               facem pentru a-l depăși?
  La nivel macroeconomic, șomajul conduce la pierderea         Pe cât de ușor este să formulăm, pe atât de dificil mi se
unei părți importante din resursele de muncă, la scăderea      pare a fi să dăm un răspuns capabil să satisfacă așteptările
intensității dezvoltării economice, precum și la creșterea      fiecăruia dintre noi, cei cărora, prin votul democratic, ne-a
costurilor pe care economia trebuie să le suporte sub forma
                                   fost încredințată responsabilitatea guvernării.
ajutoarelor de șomaj. Aceste ajutoare reprezintă, în fapt,
                                     Recurgerea la acest enunț nu o fac întâmplător. Este
cheltuieli bugetare suportate până la urmă de cei care
                                   deosebit de important să înțelegem că, în asemenea
lucrează în regim salarial și numai în mică măsură de patroni.
                                   momente, responsabilitatea depășirii crizei prin care trecem
  Costul real al șomajului include nu numai sumele
                                   nu este atributul exclusiv al unuia sau altuia dintre noi – și nu
destinate pentru plata ajutoarelor de șomaj, ci și valoarea
                                   am în vedere grupările politice –, ci al tuturor.
producției și a serviciilor care nu se realizează ca urmare a
trecerii în șomaj a unor categorii de salariați, valoarea        Chiar dacă ne ferim să o recunoaștem prin declarații
investițiilor făcute de societate pentru pregătirea profesională   publice, măcar în puținele ceasuri de singurătate – noaptea
a acestora, pentru calificarea și recalificarea lor și, nu în    este un sfetnic bun, nu e așa? – nu cred că putem evita
ultimul rând, cheltuieli sociale necesare refacerii sănătății    recunoașterea faptului că actuala realitate este rezultanta
șomerilor afectați din punct de vedere biologic și psihic din    unui cumul de erori săvârșite în toți anii anteriori de către cei
cauza riscului crescut de îmbolnăvire, incapacitate sau deces    aflați, succesiv, la pupitrul actului decizional.
existent la această categorie de populație vulnerabilă sau        Prin urmare, criza din chingile căreia ne străduim să ieșim
defavorizată, precum și din cauza asigurării unei protecții     impune, pe de o parte, participarea tuturor celor mandatați să
sociale inadecvate.                         gestioneze complexitatea factorilor care au generat-o,
  În județul Gorj, rata șomajului a atins cota alarmantă de    inclusiv a acelor aleși situați pe banca opoziției, iar pe de altă
10,89%, ceea ce îl situează, într-un top realizat la nivel      parte, prin identificarea cauzelor, identificarea soluțiilor care,
național, pe locul șapte. Potrivit statisticilor Agenției Județene  prin consens, pot genera decizii în stare să-i limiteze
pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj, în acest an      efectele.
au fost disponibilizați peste 1.000 de salariați, cei mai mulți     Să nu uităm nicio clipă că, înainte de orice și indiferent de
șomeri având vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, iar în      culoare politică, suntem datori să-i slujim pe cei care ne-au
viitorul apropiat urmează să fie dați afară încă 400 de       ales. Vreau să spun că, în esență, promisiunile făcute în
angajați.                              campaniile electorale în scopul de a le câștiga bunăvoința
  În plus, șomerii din mediul rural reprezintă mai mult de     coincid: satisfacerea nevoilor materiale și spirituale la
jumătate din numărul persoanelor fără un loc de muncă ce se     standarde cel puțin comparabile cu cele înregistrate de țările
află în evidențele AJOFM Gorj – aproximativ 58,11% –, fapt      pentru care, de multă vreme, afirmarea nestingherită a
ce îngreunează și mai mult reintegrarea acestora pe piața      libertăților democratice le-a asigurat prosperitatea.
muncii.                                 Dinspre grupările politice, indiferent de culoare, dar și
  Singura și ultima soluție a acestor cetățeni aflați într-o    dinspre liderii ori grupările altor zone care și-au asumat
situație disperată o reprezintă cursurile de calificare, dar se   responsabilități sociale, ni se cer sacrificii, sacrificiile fiind
pare că și acestea sunt insuficiente și aproape inutile pentru    considerate ca unul dintre principalele instrumente de
cei aproximativ 17.000 de șomeri din Gorj, deoarece cererea     depășire a crizei.
de muncă a scăzut dramatic în raport cu oferta. Acest lucru       Populația percepe însă că ei îi este adresată această
se resimte și la nivelul veniturilor la bugetul județului, doar în  solicitare. Ne revine nouă răspunderea corectării acestei
primele trei luni ale acestui an înregistrându-se un deficit de   percepții prin a fi solidari cu cei care ne-au ales nu prin
aproximativ 3 milioane de lei ca urmare a creșterii numărului    declarații, ci prin fapte.
de șomeri.                                Nu insist asupra acestui aspect, mulțumindu-mă doar să
  Totodată, caracterul monoindustial al Gorjului, continua     menționez că reacțiile vehemente ale unei bune părți a clasei
restructurare a sectorului minier, precum și absența unor      politice la măsurile de austeritate luate sunt o dovadă că
măsuri de susținere a autorităților locale pentru dezvoltarea    solidaritatea despre care vorbim este lipsită de conținut.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                     7
  Domnul Vasile Nistor:                       spunem, îi reprezentăm. O parte dintre noi nu suntem încă
  Declarația politică este intitulată „Apel la unitate!”.      pregătiți suficient pentru a contracara toate lucrurile rele, iar
  Stimați colegi,                          alții pur și simplu nu doresc să facă lucrurile să meargă bine.
  În cei 20 de ani de când sunt implicat în politică, vă         Cum vă explicați altfel că prin Parlament, adică și prin
mărturisesc că, deși România a mai trecut prin perioade        Senatul României, au trecut cele mai odioase acte, prin care
dificile, ca acum parcă n-a fost niciodată. Criza politică,      românii, fără știrea lor, au rămas fără principalele resurse
economică și financiară de acum generează un pericol         energetice, fără cea mai mare bancă comercială, fără
iminent, în opinia mea, falimentul României.             principalii producători de oțel, ciment și aluminiu, și toate
  Excesele scandalurilor și prelungirea nepermisă a         acestea pe valori bănești ridicole.
tensiunilor din interiorul instituțiilor statului, toate măsurile     În plus, nu s-au făcut legi care să blocheze jefuirea
anticriză și birurile grele asupra populației duc la haos..., un   societăților comerciale privatizate atât de cetățenii români,
haos care ne cuprinde parcă pe zi ce trece.              cât și de cei străini, iar prin clauze contractuale bine ticluite și
  Oamenii sunt sătui de politicianism, au nevoie de o        scoase de sub lupa opiniei publice au fost aduse prejudicii
stabilizare politică și mai ales de o stabilitate economică și    incalculabile poporului român. S-a permis astfel ridicarea la
financiară.                              rang de principiu a câștigului fără muncă, iar astăzi ne mirăm
  Este suficientă o primă privire în jur ca să aflăm cum      de ce afacerile corecte și cu multă muncă înglobată în ele nu
stăm. Nu s-a făcut nimic pentru oameni, pentru protecția și      sunt preocuparea multor persoane.
siguranța lor. Nimic! Constat cu amărăciune acest fapt. Toți        Toate acestea și altele, pe care nu mai doresc să le înșir
vorbitorii manifestă o mare competență când vine vorba        aici, mă obligă să vă spun, stimați colegi, că actuala criză
despre convulsii sociale, pericole, teamă, criză, dar soluții...   economică, morală și situația grea în care am ajuns trebuie
deloc.                                să înceteze, iar Parlamentul României trebuie să fie instituția
  Trăim vremuri încărcate de zbucium, de revoltă, de criză     cea mai preocupată în a le rezolva, pentru că, în esența ei,
pe toate planurile. Asemenea vremuri au nevoie de oameni       este cea mai democratică și reprezentativă structură a unui
care să-și asume situația, dar care să aibă puterea de a le      stat.
face față prin verticalitate, consecvență, onestitate și omenie.      Pentru ca această țară să devină în următoarea perioadă
Ei bine, prin natura statutului nostru, noi suntem aceia, noi     un stat cu adevărat european, se impune să adoptăm cât mai
suntem în măsură să schimbăm ceva. Nu ne mai putem          urgent și să înăsprim, la nevoie, noile coduri din justiție, care
retrage în carapacea oferită de partid, ci trebuie să ne       să preîntâmpine hoția, să rezolve cu adevărat lucrurile rele
implicăm cu toată forța noastră și să lăsăm conștiința noastră    care s-au produs în ultimii 20 de ani, să igienizăm viața
să dicteze. Provenim din domenii diferite ale vieții, fiecare cu   politică și publică din România.
experiențe profesionale solide. Și totuși, ceea ce ne-a unit        De asemenea, toate legile fundamentale propuse de
aici a fost, și nu trebuie să uităm asta, preocuparea pentru     Guvernul PDL – ca legea salarizării și a pensiilor, ce vor
binele cetățenilor acestei țări.                   repune pe baze economice solide finanțele țării – trebuie să le
  Văd cu multă tristețe cum în politica românească de acum     adoptăm urgent pentru a asigura ieșirea României din criză.
purtăm un dialog al surzilor, nu se dă replica pe temele în
                                      Toți ne lamentăm că lucrurile merg rău, toți, cel puțin
discuție, fiecare vine cu tema scrisă de la partid, trecem unii
                                   formal, ne manifestăm indignarea față de ce se întâmplă în
pe lângă alții precum pietonii, nu ne concentrăm toți asupra
                                   societate, dar când e vorba să facem cu adevărat ceva
acelorași subiecte, fiecare încearcă să-i convingă pe ceilalți
                                   corect ne fragmentăm pe alte interese, ca și când n-am
de miezul ascuns al adevărului propriu... Asta-i politica
                                   înțelege că o țară mai bine orânduită și guvernată este un
românească de ceva timp și iată rezultatul: haosul din țară și
                                   lucru benefic pentru toți.
lipsa noastră de credibilitate în fața cetățenilor, pe care, în
lupta orgoliilor noastre, am uitat să-i mai reprezentăm.          Revenind la citatul marelui Rădulescu-Motru, s-o spunem
  Continui să cred că unii dintre dumneavoastră mai au și      pe șleau că reformele din ultimii 20 de ani, în mare măsură
simțul măsurii, al ridicolului, al penibilului, până la urmă al    implementate de PSD și PNL, au adus țara și bugetul său în
respectului față de sine și față de ceilalți, și cred că se mai    situația nesustenabilă de acum. Astăzi, când PDL este la
poate face totuși ceva, dar doar fiind uniți și lăsând interesele   guvernare și îndeplinește premisele unei reforme structurale
personale și doctrinele deoparte.                   veridice, recunoscute și apreciate și de organisme
  Mulțumesc.                            internaționale ca FMI și UE, forțele reacționare ale opoziției,
                                   ajutate de moguli hrăpăreți și de unii lideri de sindicat corupți,
  Domnul Nicolae Dobra:                       fac tot posibilul pentru a opri drumul României spre mai bine.
  Declarația politică se intitulează „Moratoriu pe hoție pentru   Îi este frică opoziției că reformele PDL vor fi primele care vor
o nouă Românie”.                           contrazice vorbele distinsului erudit?
  Domnule președinte,                           România este într-o profundă criză morală, din care
  Doamnelor și domnilor senatori,                  putem ieși doar dacă politicienii vor dori acest lucru.
  Stimați invitați,                         Fariseismul, minciuna, hoția au făcut din politica românească
  Am să încep declarația mea politică printr-un citat din      cel mai dezagreabil lucru, iar din politicieni cele mai
Constantin Rădulescu-Motru, care, în lucrarea „Cultura        nerespectabile persoane.
română și politicianismul”, spunea: „Reformele săvârșite în        Nu credeți, stimați colegi, că noi, parlamentarii, trebuie să
România de către politicieni sunt unele spre folosul aparent     dăm tonul înnoirilor și revenirii la normalitate?
al generațiunilor de astăzi și toate spre paguba reală a          Da, recunosc, nu neg că în Partidul Democrat Liberal nu
generațiunilor de mâine.”                       ar exista și „uscături” sau „cozi de topor”, dar asta nu-i dă
  Sunt senator de aproximativ un an și 9 luni și mi-am dat      dreptul opoziției să blocheze reformele, să instige la ură
seama că, din nefericire, nu toți cei care sunt trimiși în forurile  socială și ofensă adusă autorității, să facă grevă
legiuitoare fac ce trebuie pentru cei care, ne place să        parlamentară și alte năzbâtii televizate.
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
  Sunt sigur că vinovații vor plăti, că doar PDL nu va sta      Nu trebuie să uităm, stimați colegi, că bătrânii noștri au
veșnic la guvernare, dar asta nu înseamnă că toate lucrurile     dreptul la independență, integrare socială și demnitate. Să
bune implementate acum de PDL trebuie minimalizate,         încercăm împreună un gest de solidaritate umană și socială,
batjocorite sau tergiversate doar pentru a crește opoziția în    redându-le demnitatea de a se bucura de viață, tratându-i cu
ratingul sondajelor făcute pe genunchi.               respect, ajutându-i să se simtă integrați în societate, activi și,
  Din acest motiv, fac un apel de la această tribună către     mai ales, prețuiți.
opoziție să lase deoparte mofturile de primadonă și să         Vă mulțumesc.
contribuie constructiv la ieșirea României din criză. Toate
previziunile confirmă că anul viitor vom avea creștere         Domnul Alexandru Pereș:
economică sănătoasă, iar bugetarii vor avea salariul mai         Domnule președinte,
mare ca acum. Deci nu mai otrăviți populația cu minciuni         Stimate colege și stimați colegi,
până în ianuarie, iar în prima zi a lui 2011 ar trebui să ne       Astăzi, onorat Senat, doresc să vă fac cunoscut faptul că
strângem cu toții, toate forțele politice și civice reprezentative  județul Alba este primul județ din țară care dispune de o hartă
din țara asta, și să facem în Parlament un „moratoriu pe       eoliană.
hoție” măcar până în 2012. Astfel, niciun funcționar de la stat,     Harta a fost realizată în cadrul proiectului internațional
indiferent de culoare politică, să nu mai fure, niciun patron să   dezvoltat între Consiliul Județean Alba și Societatea
nu mai angajeze la negru, niciun vânzător să nu mai facă       Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), intitulat
evaziune la produse, dar și politicienii să nu mai fure       „Identificarea și promovarea potențialului de energie
speranțele oamenilor cu promisiuni deșarte.             regenerabilă în județul Alba”.
  Dacă nici în acest mandat în care suntem aleși prin vot       Activitățile proiectului, desfășurat între octombrie 2008 și
uninominal nu vom repara relele făcute în ultimii 20 de ani de    octombrie 2010, au fost legate de identificarea siturilor cu
guvernanți și parlamentari, cu adevărat nu mai este nicio      potențial pentru centralele eoliene, precum și de realizarea
soluție, cel puțin într-un timp previzibil, pentru a lăsa copiilor  de măsurători de vânt semnificative pentru județul Alba.
și nepoților noștri un stat cu adevărat de drept.          Rezultatele sunt publicate în forma unei hărți eoliene
                                   detaliate, care arată potențialul de energie eoliană existent în
  Doamna Mihaela Popa:
                                   zona județului.
  Declarația politică este intitulată „1 octombrie – Ziua       „Costurile acestui proiect au fost suportate în mare parte
Internațională a Persoanelor Vârstnice”.               de Guvernul german, care a alocat 200.000 de euro, iar
  Domnule președinte,                       100.000 de euro au fost investiți de IWC, o companie cu
  Stimați colegi,                         sediul în Husum, care a format un parteneriat public-privat cu
  Un vechi proverb spunea că „Dacă nu ai un bătrân, atunci     GTZ pentru implementarea proiectului.”, a declarat vineri,
să-l cumperi.”, subliniind în acest fel intensitatea cu care     într-o conferință de presă la Alba Iulia, reprezentantul GTZ,
trebuie să prețuim vârstnicii, considerați, pe bună dreptate, a   Bruno Wilhelm. Consiliul Județean Alba a contribuit cu
fi un izvor de înțelepciune, respect și bun-simț.          5.000 de euro în acest proiect și cu personal calificat pentru
  Pe data de 1 octombrie am sărbătorit „Ziua Internațională    realizarea studiului.
a Persoanelor Vârstnice”, o zi ce trebuie dedicată în totalitate     Directorul Agenției Locale de Energie Alba (ALEA), Florin
persoanelor în vârstă, o zi care trebuie să atragă atenția      Andronescu, a precizat că harta de potențial a vânturilor din
generațiilor mai tinere asupra greutăților pe care vârstnicii    județul Alba a fost realizată după măsurători profesioniste
sunt nevoiți să le înfrunte, măcar o zi în care să punem în     desfășurate timp de opt luni și ale căror rezultate au fost
aplicare proiecte și acțiuni menite să le reducă bătrânilor     coroborate cu datele istorice ale stațiilor meteo existente
noștri greutățile și, pe cât posibil, să-i ajute să ducă viața pe  pentru zona județului Alba.
care o merită după atâția ani de realizări și încercări.         O hartă a potențialului eolian este foarte importantă, chiar
  În ultimii ani, în societatea românească s-au produs       decisivă în identificarea unor zone care, la rândul lor, pot fi
numeroase schimbări ce au afectat toate domeniile, iar        rentabile, din punct de vedere economic, pentru producerea
bătrânii au rămas pe un prag al societății undeva la limita     de energie eoliană. Cu toate acestea, este necesară
dintre existență și supraviețuire. Tindem să uităm tot mai mult   realizarea unei măsurători suplimentare a vântului în zona
să prețuim și să respectăm bătrânii, uitând adesea că, din      centrului de greutate, pe o durată minimă de un an, pentru a
simplă nepăsare, îi condamnăm să trăiască înfruntând         stabili datele exacte ale unei investiții ulterioare.
numeroase greutăți la o vârstă înaintată.                Rezultatele proiectului comun cu partea germană arată că
  De aceea, doresc, cu această ocazie, să vă propun,        Alba are un potențial eolian substanțial în zone limitate,
stimați colegi, să nu uităm că fiecare dintre noi are în colegii   respectiv în zona Munților Apuseni și în Munții Sebeșului,
persoane în vârstă, cărora le este, de cele mai multe ori,      adevărate provocări din punct de vedere logistic și al
extrem de dificil să se deplaseze până la cabinetele         infrastructurii.
parlamentare, dar care se confruntă mereu cu numeroase          Pentru evaluarea potențialului eolian al județului, în
probleme și au nevoie de ajutor. Ca urmare a acestei situații,    apropiere de municipiul Alba Iulia a fost montat un turn cu
în Iași am inițiat programul „Audiențe la domiciliu pentru      înălțimea de 85 de metri, dotat cu echipamente moderne de
persoanele în vârstă”, program ce presupune deplasarea        măsurare pentru evaluarea curenților de aer, analizându-se
demnitarului la domiciliul persoanelor în vârstă pentru a      înregistrările obținute în perioada 8 noiembrie 2009 – 30 iunie
acorda audiențe cel puțin o dată pe lună. Vă îndemn din       2010. Începând cu data de 26 mai, au fost efectuate
inimă să inițiați același program și în colegiile          măsurători suplimentare dintr-un turn de telecomunicații
dumneavoastră, pentru ca bătrânii din România să nu mai       situat la 25 de kilometri de primul turn.
primească atenția cuvenită doar în campaniile electorale,        Măsurătorile confirmă, pe de o parte, că viteza vântului nu
urmând ca în restul timpului să se simtă marginalizați și      crește proporțional cu creșterea înălțimii, iar, pe de altă parte,
ignorați de clasa politică românească.                că punctele de măsurare sunt influențate foarte mult de
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                     9
poziția văii. Carpații Apuseni și Carpații Meridionali           Pe lângă bazaconia cu impozitarea progresivă, acum,
ecranează suprafețe mari ale județului, iar văile produc        când suntem vai de mama noastră cu clasa mijlocie, ceea ce
efectul de canalizare a vântului.                   ar însemna ca la 5.000 de lei să plătești dări de 56%, adică
  În județul Alba și, în particular, în valea din direcția nord-   să ajungi ca ăla care nu muncește, am mai auzit o tâmpenie.
est – sud-vest, pe timpul iernii, predomină curenți de vânt din    Zicea Victoraș că nu vor fi stimulate firmele cu performanțe
direcția nord-est, iar în jumătatea din an când este vară, pe     (gen Ford sau Nokia), ci cele care angajează mulți oameni.
perioada măsurătorilor, predomină curenții din direcția        Vă dați seama ce e în capul lui? Un colectiv de 100 de
sud-vest. Viteza vântului, măsurată în aproximativ opt luni din    oameni care face o rachetă intercontinentală e impozitat la
turnul de 85 de metri, a fost de 4,24 metri/secundă. Drept       sânge, dar o fabrică de împachetat fum, cu 10.000 de
urmare, producerea energiei eoliene în parcuri de mari         angajați, primește stimulent de la stat. În capul pesedeilor nu
dimensiuni nu este rentabilă în această locație, la momentul      este să faci producție, produse, servicii, ceva util, ci să ții,
actual, cu tehnologia existentă pe piață. În restul zonei       oricum, oamenii legați de nimic. Greu de depistat o
supuse studiului vitezele medii prognozate sunt cuprinse        găunoșenie mai mare, credeam eu până acum. Iată că m-am
între 5,0 și 6,0 metri/secundă, ca medie anuală, la o înălțime     înșelat.
de 100 de metri a centrului de greutate, în cele mai bune         Cum rămâne cu „toți oamenii sunt egali în fața legii”? De
poziții expuse.                            ce să fie „pedepsiți” cei care câștigă mai bine cu un impozit
  Au fost comparate 10 pachete anuale de înregistrări ale      mai mare? Pentru că muncesc mai mult și mai eficient? Adică
stațiilor meteo din Sibiu, Deva și Cluj-Napoca, dar și         nu mai munciți, băieți, că dacă munciți mai mult plătiți
măsurători efectuate pe parcursul a trei ani de stația Blaj,      impozite mai mari..., și voi, ăștia care aveți ceva în cap, valea
rezultatul arătând că înregistrările primite de la stația meteo    spre alte țări, tată... Aici se prețuiește prostimea care câștigă
din Sibiu au fost cele mai apropiate de înregistrările obținute    puțin, nu voi.
în punctele de măsurare.                          Propun salariu egal în toată țara de 1.000 RON. Propun
  Coordonarea locală și punerea în aplicare a activităților     ca toată lumea să aibă același salariu, ca să nu mai zică
proiectului au fost efectuate de Consiliul Județean Alba și de     nimeni nimic. Propun o nouă idee democratică: clasa
GTZ, în colaborare cu ALEA, Universitatea „1 Decembrie         proletară multilateral dezvoltată... pe orizontală!
1918” din Alba Iulia și IWC.                        Vă mulțumesc.
  Evenimentul final al acestei colaborări l-a reprezentat
Conferința internațională de energie regenerabilă, care s-a        Domnul Tudor Udriștoiu:
desfășurat sâmbătă în aula mare a Universității „1 Decembrie        Declarația politică este intitulată „1 octombrie – Ziua
1918” din Alba Iulia. Au participat cei mai importanți         Internațională a Persoanelor Vârstnice”.
specialiști în probleme de energie din România, care au          La 1 octombrie, Națiunile Unite și statele membre au
prezentat aspecte curente ale mediului energetic din          sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.
România. Invitații la conferință au vizitat și o stână ecologică      În 2010, evenimentul are o semnificație specială, pentru
funcțională la Pianu.                         că vorbim despre cea de-a 20-a aniversare a acestei zile
  Județul Alba este primul din țară care are o hartă eoliană     internaționale și pentru că ea a fost celebrată în contextul
realizată după măsurători profesioniste și care oferă o        evaluărilor de ansamblu care se fac la nivel global privind
informare generală asupra potențialului eolian.            stadiul și perspectivele realizării Obiectivelor de Dezvoltare
  Coordonarea locală și punerea în aplicare a activităților     ale Mileniului.
proiectului au fost efectuate de Consiliul Județean Alba,         Am considerat că este necesar să marcăm această zi și
activități ce au fost legate de identificarea siturilor cu potențial  în Parlament, dată fiind relevanța temei într-o țară ai cărei
pentru centralele eoliene, precum și de realizarea de         cetățeni sunt tot mai vârstnici și, mai îngrijorător, tot mai
măsurători de vânt semnificative pentru județul Alba, acestea     puțini.
fiind un punct de plecare pentru firmele care doresc să          De altfel, suntem martorii unei adevărate revoluții
investească în acest domeniu.                     demografice pe întreg mapamondul. Conform datelor
  Vă mulțumesc.                           Organizației Mondiale a Sănătății, în prezent, 600 de
                                    milioane dintre locuitorii planetei au cel puțin 60 de ani.
  Domnul Iulian Urban:                        Numărul lor se va dubla până în 2025 și va ajunge la două
  Declarația politică se intitulează „PSD discută iar despre     miliarde în 2050.
impozitarea veniturilor celor care muncesc mai mult”.           Și populația României îmbătrânește lent, dar continuu.
  PSD lucrează la mai multe scenarii de impozitare          Dacă în 1992 ponderea persoanelor de 65 de ani și peste era
progresivă, variantele urmând să fie incluse în programul de      de 11%, în anul 2009 ea a crescut la 14,9%.
guvernare al social-democraților, care va fi prezentat pe         În cadrul populației vârstnice, care nu poate fi privită ca o
16 octombrie. Unul dintre scenarii presupune impozit zero       entitate omogenă, se observă tendința de creștere mai mare
pentru veniturile de până în 1.000 de lei pe lună, a declarat     a numărului „vârstnicilor mai bătrâni” (75 de ani și peste), față
luni președintele PSD, Victor Ponta, la B1 TV. În ceea ce       de numărul „vârstnicilor mai tineri” (65–74 de ani). Trebuie
privește veniturile mari, impozitul ar putea fi de 25% sau de     menționat și că fenomenul de îmbătrânire demografică este
35%. De asemenea, a fost luat în calcul și un impozit maxim      mai accentuat în mediul rural decât în urban.
de 40% pentru cei cu venituri foarte mari, de peste            La fel ca majoritatea țărilor europene, ne confruntăm deja
10.000 de lei.                             cu consecințele economice și sociale complexe ale acestor
  Băieții ăștia „roșii” sunt o catastrofă! Cuba, condusă de     evoluții demografice. În România, unde îngrijirea persoanelor
camaradul lui Che de Românica, Fidel – care a spus recent că      în vârstă, cu sau fără suferințe patente, a avut o poziție
nu poate fi un model economic nici măcar pentru ea însăși –,      tradițională în cadrul familiei, potențialul de îngrijire al
ar fi raiul pe pământ în comparație cu ce ar fi România        persoanelor vârstnice s-a diminuat, pe fondul migrației
condusă de Che de plastilină Ponta Victor.               interne și externe a forței de muncă și al consecințelor crizei
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
economice. Cu atât mai dificilă este situația persoanelor      acestui prag. Doriți să îi avem colegi în următorul ciclu
vârstnice singure, cele mai dependente de ajutorul public.     electoral pe reprezentanții acestor partide?
  Subcomisia senatorială pentru populație și dezvoltare a       3. Colegii trasate incorect – împărțirea colegiilor a făcut
tras nenumărate semnale de alarmă asupra urgenței          din țara noastră unul dintre cele mai flagrante cazuri de
adoptării unor măsuri durabile – mai corect, a unei strategii –   manipulare a granițelor colegiilor electorale. Unele sunt
prin care să atenuăm impactul îmbătrânirii populației și al     excesiv de mari, altele excesiv de mici. Multe sunt trasate
declinului demografic și să prevenim accentuarea acestor      „cu dedicație”. Gruparea, după plac, a alegătorilor în funcție
fenomene.                              de culoarea politică înseamnă că aleșii au ajuns să își aleagă
  Mi-ar fi plăcut să adaug astăzi că am avut succes sau      alegătorii.
măcar că există un început. Din păcate însă, eforturile         4. Lipsa de reprezentativitate – aici mă refer în special la
membrilor subcomisiei și ale altor colegi din Senat, ale      sistemul de vot într-un singur tur pentru președintele de
experților din mediul academic, ale societății civile și ale    consiliu județean, care permite, matematic, alegerea unui
partenerilor noștri din sistemul ONU, cu precădere Fondul      candidat detestat de o majoritate a alegătorilor.
Națiunilor Unite pentru Populație, nu au reușit să determine,      5. Lipsa de popularitate – votul proporțional nu se bucură
deocamdată, coagularea masei critice necesare susținerii      de susținerea electoratului. Dimpotrivă, să nu uităm că la
acestui proiect despre care se vorbește încă din 2007:       referendumul din noiembrie 2007 imensa majoritate (82%) a
o strategie națională pentru populație și dezvoltare.        celor prezenți la vot și-a declarat sprijinul pentru un sistem de
  Stimați colegi,                         vot majoritar în două tururi.
  Conform estimărilor, în mai puțin de două decenii fiecare      6. Lipsa de legitimitate – nevoia de a asigura
al cincilea locuitor al țării noastre va intra în categoria     proporționalitatea la nivelul partidelor a dus la distorsiuni
vârstnicilor. La orizontul anului 2050, prin creșterea populației  inacceptabile. La ultimele alegeri generale, candidați care au
vârstnice, 100 de persoane adulte active economic vor avea     câștigat colegiile au fost privați de mandat, candidați care au
de susținut 54 de persoane de 65 de ani și peste, adică de     pierdut colegiile au primit mandat. Electoratul a fost tras pe
2,3 ori mai multe față de 2009.                   sfoară. I s-a spus că alege oameni și, de fapt, s-au ales
  În opinia mea, avem nevoie urgentă de o analiză serioasă     partide, chiar dacă pentru asta unii oameni au trebuit dați la
din partea tuturor factorilor responsabili a măsurii în care    o parte.
societatea românească se adaptează – vorbind de schimbări        7. Lipsa de logică – avem un sistem identic de vot pentru
structurale profunde în plan economic, social și, foarte      Cameră și pentru Senat. Atunci ce sens mai are
important, al mentalității – la procesul de îmbătrânire a      bicameralismul?
populației.
                                    8. Lipsa de adecvare – pentru alegerea consilierilor
  Vă mulțumesc.                          județeni și locali avem același sistem de vot, pe liste blocate,
  Domnul Dumitru Florian Staicu:                  și la nivelul Capitalei, și la nivelul unor comune mici.
                                    9. Deficitul de democrație – sistemul listelor blocate, pe
  Declarația politică se intitulează „Un sistem electoral     care îl folosim în trei tipuri diferite de alegeri
corect”.                              (europarlamentare, județene și locale), nu permite
  Domnule președinte,                       exprimarea corectă a opțiunilor alegătorilor. Ei sunt obligați
  Stimați colegi,                         să valideze alegeri făcute de alții.
  În orice stat democratic conducerea acestuia este          Stimați colegi,
asigurată prin consultarea cetățenilor, ținându-se cont de
                                    Schimbarea sistemului electoral este necesară indiferent
voința, interesele și aspirațiile acestora.
                                  dacă noi, cei din această sală, o dorim sau nu. Decizia Curții
  În mod firesc, puterea supremă revine poporului, fiind     Constituționale cu privire la candidaturile independente a
exercitată de către reprezentanți aleși conform unui sistem     expus neajunsurile actualei legi, care mai are dezavantajul
electoral liber și just. Cu alte cuvinte, premisele unei      de a institui două regimuri distincte și discriminatorii în funcție
democrații corect înțelese pleacă, în primul rând, de la      de statutul candidatului.
adoptarea unei legi electorale coerente, care să respecte
                                    Iată de ce vă propun să reflectăm asupra principiilor unui
principiile înscrise în Constituție și să asigure atribuirea
                                  cod electoral corect și performant. Dincolo de orice diviziuni
mandatelor parlamentarilor în mod corect.
                                  de partid, vă chem să dezbatem regulile unui sistem electoral
  Suntem la jumătatea ciclului electoral. Ar fi trebuit să
                                  cu adevărat reprezentativ.
legiferăm soluții, însă constat că nu am tras nici măcar
concluziile cu privire la defectele sistemului electoral actual.    Știu că este o sarcină dificilă, însă nu putem să ne mai
De aceea, am să le enumăr, spre aducere-aminte:           bazăm mandatele pe soluții improvizate, adoptate sub
                                  presiune, așa cum s-a întâmplat până acum.
  1. Majorități fragile, datorate sistemului proporțional –
scopul unor alegeri este acordarea unui mandat unei           În opinia mea, ne trebuie un sistem electoral care să
majorități alese de electorat, însă sistemul de vot proporțional  respecte principiul majorității, principiu fundamental al
pe care România îl folosește de 20 de ani fragmentează       democrației.
spectrul parlamentar. În sistemul proporțional, din rezultatele     Desigur, un sistem majoritar nu este convenabil tuturor
alegerilor nu poți deduce direct formula arcului          partidelor. Există însă soluții rezonabile de compromis, cum
guvernamental.                           este votul cumulativ.
  2. Accesul partidelor extremiste în Parlament – acesta       Ne trebuie un sistem electoral adecvat mărimii și rolului
este tot un defect al sistemului proporțional. Prin natura lor,   fiecărei Camere, după cum ne trebuie sisteme electorale
partidele extremiste au un electorat redus, doar pragul de 5%    adecvate unităților administrației locale.
le-a scos din Parlamentul actual, însă dificultățile economice     Ne trebuie sisteme electorale care să exprime preferințele
și sociale le pot aduce înapoi, chiar în condițiile existenței   reale ale alegătorilor. De aceea, susțin trecerea la sisteme de
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                     11
vot preferențiale, cum este sistemul votului unic transferabil     pensionarea anticipată pe bandă rulantă. La Congresul
în cazul alegerilor europarlamentare.                 național al pensionarilor din 2008 s-a căzut de acord ca
  Ne trebuie o metodă imparțială de trasare a granițelor       această noțiune să dispară. Nici pensionările nejustificate pe
colegiilor electorale. Aceasta ar presupune, eventual,         caz de boală nu mai trebuie perpetuate.
constituirea unei comisii tehnice independente.              Ni s-a imputat adesea că evocăm erorile trecutului, care
  Este necesar să legiferăm mijloace de exprimare a votului     au generat greutățile cu care se confruntă azi pensionarii
și pentru cei care au motive întemeiate să voteze în afara       României, dar prezentul nu poate fi explicat fără cunoașterea
colegiilor lor, mă gândesc în special la românii din afara       trecutului, pentru că astfel nu vom putea proiecta nici viitorul.
granițelor, cărora le-a fost promis de atâtea ori votul prin      Este absolut necesar să existe preocupare din partea tuturor
corespondență.                             celor care au puterea să decidă în privința condiției
  În fine, mai sunt necesare reglementări cu privire la       pensionarilor, pentru a găsi, cât mai grabnic, soluții pentru
buletinele de vot, care trebuie securizate. Numărarea acestor     îmbunătățirea traiului zilnic al persoanelor în vârstă. Dovada
voturi trebuie făcută, pe cât posibil, automat.            acestei preocupări vine din partea coaliției aflate la putere
  În ultimii douăzeci de ani, România a votat în cadrele unor    tocmai prin noua lege a pensiilor.
legi electorale discutabile, care au creat mai multe probleme       Ieșirea la pensie este un eveniment deosebit de important
decât au generat soluții. Este timpul să facem un efort pentru     în viața fiecăruia dintre noi, dar acest eveniment nu trebuie
a reforma sistemul electoral. De aceasta depinde direct        să mai fie însoțit de sentimentul dureros al inutilității
calitatea democrației noastre și, îmi permit să vă reamintesc,     pensionarului pentru societate. Considerăm că este de
și calitatea mandatelor noastre de parlamentari.            datoria noastră să susținem demersul Guvernului și facem
  Vă mulțumesc.                           apel la toți demnitarii responsabili să ni se alăture în acest
                                    demers. Este datoria noastră morală și, în același timp,
  Domnul Mihai Niță:                         constituțională.
  Declarația politică este intitulată „Ziua Internațională a       Convinși fiind că pensionarii, în general vârstnicii,
Persoanelor Vârstnice”.                        constituie categoria socială cea mai vulnerabilă în această
  În urmă cu 19 ani, Organizația Națiunilor Unite a stabilit ca   perioadă, credem că este necesar să intre cât mai curând în
ziua de 1 octombrie să fie sărbătorită drept Ziua           vigoare o lege a pensiilor bazată pe analiza corectă a
Internațională a Persoanelor Vârstnice, pentru contribuția lor     indicatorilor de bază ai pensiilor, pe stabilirea valorii punctului
la dezvoltarea societății. De atunci, în fiecare an, pe        de pensie, pe raportul echitabil dintre pensii și salarii, pe
mapamond au loc manifestări destinate exclusiv persoanelor       calcularea realistă a procentului din PIB alocat pentru plata
de vârsta a treia.                           pensiilor.
  Această zi nu trebuie să constituie pentru noi doar un act       Nu în ultimul rând, adresăm cu această ocazie festivă
de celebrare, ci și un prilej pentru a-i omagia pe cei ajunși în    multă sănătate și viață lungă tuturor celor sărbătoriți de ziua
această etapă a vieții, când sufletul se hrănește mai mult cu     lor internațională.
amintiri și cu speranțe, iar trupul dă semne de neputință în
                                     Domnul Gabriel Mutu:
raport cu voința și cu trebuințele lor. Este, totodată, și un prilej
de reflecție asupra condiției pensionarilor, de analizare a        Declarația politică se intitulează „Consumatori versus
problemelor reale, deseori foarte dificile, pe care le au de      furnizori”.
rezolvat oamenii vârstnici din toată țara.                 Domnule președinte,
  Cu fiecare zi suntem cu toții mai în vârstă, cu o zi mai        Stimați colegi,
aproape de veșnicie. Pentru o categorie de semeni ai noștri,        Vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a expune o
vârstnicii, această unitate de măsură a vremelniciei este mai     problemă eminamente socială, dar care este susținută de
gravă, pentru că este mai grea, mai încărcată de amintiri, de     reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice din Parlament și
neputințe, de boli, de însingurare, de gândul la marea         care va deveni, cu siguranță, o chestiune cu iz politic. Aici nu
trecere.                                e vorba de ideologie, de doctrină, ci de capacitatea noastră
  Dar, așa cum toamna nu e doar încheierea exuberanței        de a înțelege că, înainte de a ține cont de cele enumerate
estivale, ci și răstimpul roadelor, tot astfel vârsta senectuții nu  anterior, o politică publică trebuie să țină cont, înainte de
socotește doar ce a risipit, ce a mai rămas, ci și ce a adunat.    orice, de interesele cetățenilor.
Tocmai de aceea, ziua de 1 octombrie a fost declarată de          Din păcate, în ultimii 20 de ani atât clasa politică, pe de o
ONU „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” pentru a       parte, cât și experții, pe de altă parte, de prea multe ori au
ne sensibiliza asupra condiției, respectabile și vulnerabile, a    pus în umbră interesele beneficiarilor, și asta cu precădere
acestor persoane, pentru a ne manifesta solidaritatea cu        atunci când cei care furnizau un serviciu de utilitate publică
dânșii, mai ales în aceste vremuri de încercare. Nu trebuie      erau firme străine.
să-i uităm pe cei care 40 sau 45 de ani și-au făcut datoria        Bineînțeles că, odată cu înmulțirea numărului de operatori
față de țară și față de generația actuală.               de servicii, acest prost obicei a devenit o regulă inclusiv
  Vârstnicii, seniorii, reprezintă, în prezent, o categorie     pentru furnizorii locali, care, treptat, au început să influențeze
marginalizată de 20 de ani. Foarte mulți dintre aceștia trăiesc    capacitatea de decizie a autorităților locale și centrale în
într-o nemeritată și uimitoare sărăcie, dar, pentru a ieși din     favoarea lor și în defavoarea beneficiarilor.
această situație creată de-a lungul anilor de după prăbușirea       În aceste condiții, de cele mai multe ori, cetățenii sunt
regimului comunist, trebuie să reevaluăm în primul rând        tratați necorespunzător de acești operatori, care stipulează în
legislația.                              contractele-cadru tot felul de clauze care sunt în dezavantajul
  Legea pensiilor, contestată vehement de opoziție, a fost      beneficiarilor acestor servicii. Nimeni nu pare interesat de
elaborată tocmai pentru eliminarea anomaliilor care au         sumele pe care acești operatori le investesc în infrastructură
condus la situația de azi. Nu putem fi de acord cu           în vederea creșterii calității serviciilor pe care le oferă sau,
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
mai bine spus, nimeni nu este interesat de faptul că acești         În acest sfârșit de săptămână am privit consternat cum
operatori nu fac investiții, ci doar spoliază beneficiarii.       televiziunile de știri și ziarele au titrat mare că ministrul Daniel
  Nici pe departe să am vreo intenție de a face un discurs      Funeriu are doar 11 clase. Așa-zișii jurnaliști deontologi și tot
populist de la tribuna Senatului, deși în ultimii 20 de ani, dacă    felul de autointitulați analiști politici s-au înghesuit în
cineva s-a exprimat în favoarea celor mulți, a fost acuzat ca      studiourile televiziunilor, unde l-au batjocorit de-a dreptul pe
fiind demagog. Punerea beneficiarilor la adăpostul instituției     ministrul Funeriu, comentând, cu o prefăcută îngrijorare,
concilierii directe nu este însă decât un proiect prin care       viitorul învățământului, în contextul în care cel care conduce
dorim să legiferăm în favoarea celor mulți.               acest sistem a avut „tupeul” de a se remarca peste hotare și
  Ei bine, aceste firme și firmulițe, în ultimii ani, indiferent de  de a-și finaliza studiile la școli prestigioase din străinătate.
culoarea politică a celor aflați la putere, au reușit să impună       Domnilor,
în relația lor cu cetățeanul un raport de inegalitate în care
acesta din urmă este tratat cu indiferență. Potrivit filozofiei       Orice se poate spune despre ministrul Funeriu, dar nu că
acestor operatori, beneficiarii nu au decât obligații, pe care     nu are școală! Acest om a fost apreciat în străinătate, dovadă
trebuie să le ducă la îndeplinire.                   fiind activitatea desfășurată în Franța, Germania, dar și
  Cei 25 de senatori care susținem acest proiect de lege       Japonia, unde a lucrat pentru Guvern. Numai noi, românii, nu
prin care dorim să reașezăm relațiile dintre furnizorii de       știm să îl apreciem la adevărata sa valoare, ci, din contră, îl
servicii de utilități publice și beneficiari pe baze noi suntem     împroșcăm cu noroi. Alte țări s-au mândrit cu acest om, au
puși, practic, în situația de a fi acuzați că dorim punerea în     folosit experiența dumnealui, iar noi, în loc să facem la fel, îl
pericol a procesului de accesare a fondurilor europene aflate      denigrăm gratuit, dar ne plângem că valorile ne pleacă în
în derulare. Furnizorii vin să ne spună că, practic,          străinătate.
introducerea instituției concilierii directe, o instituție stipulată    Nu vreau să mă transform în avocatul domnului Funeriu,
și în Codul de procedură civilă, va afecta capacitatea         dar sunt avocatul adevărului și pledez pentru corecta
acestora de recuperare a creanțelor și va determina o          informare a publicului. Dacă e să gândim la rece, singura
creștere a gradului de stabilitate financiară a operatorului.      vină a ministrului educației este aceea că nu și-a echivalat
  Evident, stimați colegi, că nimeni nu dorește ca această      studiile.
propunere legislativă, pe care, așa cum am spus și anterior, o       Curiozitatea m-a împins să îi telefonez și să îl întreb de ce
susțin și colegi din PSD, PNL și UNPR, să afecteze relația       nu a făcut-o. Mi-a spus că nu a dorit să beneficieze de un
furnizor–beneficiar, ci doar să existe o corelație corectă a      tratament preferențial din partea subordonaților săi din
drepturilor și obligațiilor acestora din urmă, corelație care, din   Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
punctul meu de vedere, nu poate fi făcută decât de Legislativ
                                    și nici nu intenționează să ocupe vreun post în vreo
la acest moment, având în vedere caracatița existentă în
                                    universitate din România, ca să aibă nevoie de echivalarea
acest sistem.
                                    studiilor făcute în străinătate.
  Stimați colegi,
  Nimeni nu refuză dreptul acestor operatori de a-și face         Și îi dau dreptate, mai ales având în vedere faptul că
lobby pe lângă instituțiile publice, însă atunci când efectiv te    trăim într-o țară unde sistemul PCR – pile, cunoștințe, relații –
zbați din răsputeri ca o astfel de reglementare să nu fie        și politizarea încă funcționează perfect, mână-n mână. Îi dau
adoptată, iar punctul tău de vedere exprimat public este        dreptate și îl cred pe cuvânt atunci când spune că luptă
ulterior preluat de Executiv, este ceva putred la mijloc.        pentru depolitizarea învățământului, că face eforturi pentru o
  Este inadmisibil ca experții din Guvern, atunci când        mai bună calitate a educației românești, că se străduiește să
întocmesc punctele de vedere ale Guvernului asupra           curețe sistemul de nonvalori cu diplome și de tot felul de
proiectelor inițiate de parlamentari – care, din păcate, nu de     mânării în urma cărora orice om poate deveni doctor cu acte
puține ori sunt susținute și în comisiile de specialitate –, să     în regulă.
copieze paragrafe întregi, ad litteram, din scrisoarea unui         Sunt absolut sigur că, dacă și-ar fi echivalat studiile în
operator de servicii de alimentare cu apă și canalizare lezat      timpului mandatului de ministru, presa ar fi urlat că a profitat
de intențiile noastre.                         de poziția sa, că a fost tratat preferențial de către angajați,
  În final, nu vreau decât să cer tuturor celor din Senatul      că, iată, vrea să-și asigure viitorul în România și să-și
României care doresc să pună deasupra intereselor acestor        pregătească un post călduț în mediul universitar pentru
grupuri interesele cetățenilor pe care îi reprezintă și care în     atunci când va părăsi biroul de ministru. Dar nu a făcut-o. Și
mare parte sunt afectați de această viziune obtuză ce stă la      totuși, deși vrea să fie un exemplu de echidistanță și
baza principiilor contractuale să fie atenți la momentul în care    corectitudine, ministrul Funeriu este condamnat.
această inițiativă va ajunge în plen.                  Condamnarea sa pentru acest lucru e doar rezultatul trist al
  Vă mulțumesc.                            lăcomiei de rating și al poftei de atac gratuit dezvoltate de
  Domnul Florin Mircea Andrei:                     opoziție.
                                      În final, nu pot să nu mă întreb câți dintre dumneavoastră,
  Declarația politică este intitulată „Denigrarea gratuită,
adusă la rang de modă”.                         stimați colegi, câți dintre cei care au comentat în ultimele zile
  „O persoană foarte inteligentă, ambițioasă, foarte         știrea conform căreia ministrul educației are doar 11 clase
talentată în a lucra cu oamenii și un excelent chimist. Cred      și-au echivalat studiile. O simplă căutare printre CV-urile
că, implicându-se în politică, are un rol important de jucat      parlamentarilor postate pe site-urile Senatului și Camerei
pentru știință și cred, de asemenea, că poate să fie foarte util    Deputaților ne arată că mulți senatori și deputați au urmat
pentru comunitatea de oameni de știință din România, unde,       cursuri și specializări în Franța, Anglia, Italia, Grecia, Statele
în mod evident, mai sunt multe de făcut pentru a aduce în        Unite ale Americii și exemplele pot continua. Câți dintre
față cercetarea și aplicațiile sale.”                  dumneavoastră v-ați echivalat aceste studii?
  Asta spunea, anul trecut, Jean-Marie Lehn, laureat al          Haideți să ne uităm fiecare în ograda proprie și apoi să
Premiului Nobel pentru chimie, despre actualul ministru al       aruncăm cu noroi într-un om care, cel puțin din acest punct
educației, cercetării, tineretului și sportului Daniel Funeriu.     de vedere, nu merită asta.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                      13
  Domnul Gheorghe Bîrlea:                      adevăratele probleme ale țării? Jignirile și insultele trebuie
  Declarația politică se intitulează „Politica și cuvintele de   înlocuite cu argumente demne de o luptă politică.
mahala”.                                 De asemenea, cred că ar trebui stabilite anumite criterii și
  Într-o societate democratică, și partidele aflate la putere,   valori care să fie asumate odată cu mandatul primit, mandat
dar și cele aflate în opoziție urmăresc aceleași scopuri și      care, în conformitate cu articolul 69 din Constituția României,
interese politice. Ceea ce le deosebește reprezintă doar       republicată, „este în serviciul poporului”.
modalitatea prin care le înfăptuiesc, căile, mijloacele alese,      Pentru a putea afirma cu tărie că democrația, la a cărei
într-un cuvânt, paradigmele doctrinare.                construcție am participat cu toții în ultimii 20 de ani, este o
  Din păcate, o parte dintre colegii noștri înțeleg atât să     democrație constituțională, va trebui să învățăm să
folosească mijloace neadecvate de exprimare, dar și să        transformăm opinia politică, dintr-un copil răsfățat, fără reguli
manifeste o lipsă de respect față de ceilalți colegi, dar și față   de conduită și comportament, într-un adult responsabil pe
de cetățenii pe care îi reprezintă și care i-au ales să le      care cetățenii se pot baza.
reprezinte interesele.                          Nu trebuie uitat că, mai presus de orice adversitate
  Am rămas uluit să constat alocuțiunile folosite în plenul     politică, un demnitar trebuie să aibă demnitate.
reunit al celor două Camere. Expresii precum „bădăran”,
„hoț” erau folosite cu atâta lejeritate, încât nu am putut să nu     Domnul Ilie Sârbu:
mă întreb dacă jignirile și trivialitățile folosite în lupta dintre    Declarația politică este intitulată „Ce ar reprezenta pentru
putere și opoziție nu coboară sub limita admisă în ceea ce      România un nou acord cu FMI?”.
privește demnitatea și prestigiul instituției Parlamentului.       Domnule președinte,
  Nu este suficient că nivelul de încredere al cetățenilor       Stimați colegi,
referitor la instituția Parlamentului este sub 20%... Cu atât
                                     Țara noastră se apropie de momentul semnării unui nou
mai mult, în acțiunile noastre, în lupta politică suntem obligați
                                   acord cu Fondul Monetar Internațional. Toată lumea pare a fi
să luăm atitudine și să decidem dacă suntem de acord sau
                                   obișnuită cu ideea unei supraîndatorări la acest creditor care
nu cu un astfel de comportament.
                                   ne impune condiții drastice de strângere a curelei pentru ani
  Ce putem face pentru a nu risca să transformăm una
                                   buni.
dintre cele mai importante instituții ale statului de drept
într-un loc unde nu mai există bun-simț, iar manifestările sunt      Pentru mulți dintre noi, un nou acord înseamnă și o nouă
dezonorante și incompatibile cu statutul de deputat și        datorie. Guvernanții noștri înșiși se contrazic, de câteva luni
senator?                               bune, în privința aceasta. În timp ce președintele Băsescu a
  Să te adresezi președintelui Camerei Deputaților cu        afirmat și de la tribuna Parlamentului, în urmă cu doar două
apelativul „doamnă” sau „domnișoară” reprezintă o atitudine      săptămâni, că România trebuie să împrumute bani de la
sfidătoare la adresa celui de-al treilea om în stat, în condițiile  Fond „pentru investiții, și nu pentru consum”, membri ai
în care inclusiv în Parlamentul European termenii „doamnă”      Guvernului, foști sau actuali, au susținut, în contradictoriu cu
și „domn” au fost interziși printr-un ghid intitulat „Limbajul    șeful statului, că un nou acord va însemna „nu un împrumut,
neutru din punct de vedere al genului”.                ci asistență, ca să nu te duci în faliment”.
  Să nu devenim ignoranți și să credem că, dacă             Să ne reamintim că, în luna iunie a acestui an,
schimburile de replici dintre putere și opoziție nu se mai      reprezentantul nostru la FMI, Mihai Tănăsescu, într-o analiză
desfășoară în limitele decenței pe care ne-o impune statutul,     a situației economice a României și a gradului ei de
nu ne vede și nu ne aude nimeni. Cetățenii ne vor sancționa      îndatorare, a menționat că ar fi de dorit ca statul român, în
dur și vor fi profund dezamăgiți, dacă nu cumva deja sunt       momentul în care vor începe negocierile pentru un nou
dezamăgiți de acest comportament, pe care eu, personal, îl      acord, să evite categoric tipul de acord care prevede un nou
dezaprob și consider că nu face cinste unicei autorități       credit. El a precizat că, în cazul unui nou acord cu FMI,
legiuitoare a țării.                         Guvernul are la dispoziție trei posibilități, dintre care una nu
  Oare am uitat că puterea ne-a fost dată pentru a o folosi     este deloc cea potrivită, respectiv cea actuală.
în interesul celor care ne-au ales? Am uitat că mandatul         „Una dintre ipoteze este un acord de tip precautionary
nostru nu reprezintă altceva decât încrederea celor care       stand-by, care nu implică eliberarea de tranșe, având în
ne-au votat?                             vedere că rezerva BNR este solidă, dar ar implica un tip de
  Avem la dispoziție atâtea mijloace prin care să putem       colaborare pe anumite subiecte foarte bine definite, cum ar fi
sancționa nerespectarea regulamentelor după care ne          consolidarea fiscală, reformele structurale și întărirea
conducem, avem la dispoziție atâtea pârghii prin care putem      sistemului financiar. A doua posibilitate poate să fie un acord
să ne manifestăm acordul sau dezacordul asupra unor          stand-by de tipul actual, dar cred că, după ce acesta va fi
puncte de vedere sau privitor la anumite drepturi la replică.     terminat, această soluție nu este probabil cea mai bună.”
  Cum se face totuși că, deși intelectuali cu toții, înzestrați     Mihai Tănăsescu a precizat că a treia variantă ar fi o linie
cu o conduită profesională pe care ne-o impune statutul pe      flexibilă de credit, ale cărei condiții vor fi stabilite în funcție de
care îl deținem, pierdem controlul și uităm să ne oprim cel      modul de derulare a actualului acord.
mult la granița dintre decență și vulgaritate, folosind un limbaj     Partidul Social Democrat își dorește acum continuarea
de cea mai joasă speță, utilizând acumulări metaforice        unui acord cu FMI, dar sub alte auspicii decât cele
presărate cu trivialități, transformând activitatea noastră      înrobitoare la care ne-a supus până acum președintele țării.
într-una disonantă și complet nepotrivită cu contextul și       Vrem un acord tip auditare, pe care să-l derulăm în comun cu
postura în care ne aflăm.                       Comisia Europeană și fără să ne mai îndatorăm. De fapt,
  Stimați colegi,                          vrem să dăm un semnal clar de credibilitate piețelor
  Nu ar fi mai bine ca acest comportament la adresa         internaționale, principalilor investitori și băncilor comerciale.
noastră și a celor pe care îi reprezentăm să nu mai aibă loc și    De mai bine de un an, banii de la FMI au fost extrem de prost
să fie înlocuit de opinii care să reflecte soluții reale la      gestionați, acoperind „găuri negre” ale unui management
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
guvernamental defectuos, la fel ca și Legea pensiilor în        Domnul Adrian Țuțuianu:
prezent.                                Declarația politică este intitulată „Pensii mici,
  A venit momentul să avem și alte pretenții de la acordurile   medicamente scumpe, umilință și batjocură – cadoul
noastre cu organismele financiare internaționale. Altfel, vom    Guvernului Băsescu–Boc pentru vârstnici de ziua lor”.
accepta în permanență, pentru a ne acoperi incompetența         Stimați colegi,
funcțională, tot felul de condiții prohibitive, care ne vor       Am sărbătorit vineri „Ziua Internațională a Persoanelor
conduce la falimentul ca nație.                   Vârstnice”, eveniment dedicat prin excelență celor care, prin
  România are, în prezent, un acord în derulare cu FMI, UE     munca și sacrificiul lor, au pus bazele a ceea ce suntem noi
și Banca Mondială în valoare de 20 de miliarde de euro.       astăzi.
Șeful diviziei Comisiei Europene pentru Cehia, România,         Câte n-am putea spune la asemenea sărbătoare:
Polonia și Slovacia, Laurent Moulin, a declarat de curând, la    devotament, bătrâneți liniștite, seninătate, demnitate
rândul lui, că, dacă România va semna un nou acord cu FMI,     etcetera, etcetera... Sau cel puțin așa cuvinte ar trebui să
atunci acesta va fi unul comun cu Uniunea Europeană.        conțină discursurile derulate în cinstea acestei zile într-o țară
Depinde doar de noi cum vom ști să ne jucăm cartea de data     normală. La noi însă termenii sunt alții: umilință, batjocură,
aceasta.                              îmbrânceli, ignoranță, fraudă.
                                    Și cum să vorbești despre bătrâneți liniștite în România,
  Domnul Alexandru Cordoș:                     când pensiile au ajuns atât de ridicol de mici? Și cum să
                                  vorbești despre liniște, când președintele acestei țări și-a pus
  Declarația politică se intitulează „Legea pensiilor, la mâna  în cap să aplice un impozit și pensiilor ridicol de mici? Cum
a «nouă oameni furioși»”.                      să vorbești despre demnitatea persoanelor vârstnice, când
  Cei nouă judecători ai Curții Constituționale au amânat     tu, Guvern, faci tot ce-ți stă în puteri ca să calci în picioare
pentru data de 6 octombrie verdictul în cazul sesizării de     această categorie socială?
neconstituționalitate a recent adoptatei Legi a pensiilor,       În schimb, cum să nu vorbești despre umilință, atunci
sesizare depusă de partidul nostru și, în paralel, și de PNL.    când tu, partid aflat la putere, votezi zâmbitor ca punctul de
                                  pensie să nu crească la 45%? De parcă ar fi fost un salt uriaș
  Partidul Social Democrat a anexat în plus la sesizarea sa    pentru bătrânii cu câteva sute de lei.
de neconstituționalitate a legii și plângerea penală pe care a     Cum să nu vorbești despre batjocură, când tu, partid aflat
depus-o la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și     la putere, duci vârsta de pensionare a femeilor până la 65 de
Justiție împotriva președintelui Camerei Deputaților, Roberta    ani și plusezi cu impozitarea pensiilor mici, pentru ca, apoi,
Anastase, și a secretarului Sever Voinescu, pe care îi       să vii și să aberezi la televizor cum că așa e peste tot în UE?
acuzăm de abuz în serviciu, fals și uz de fals.             Păi îți spun eu, PDL, cum e în UE. Bulgaria, Slovenia,
  Principala cauză a acestui demers este faptul că, în      Lituania nu impozitează pensiile, iar Germania, Norvegia,
primul rând, legea a fost adoptată prin fraudă în privința     Austria, Portugalia, Slovenia, Suedia, Finlanda, Letonia,
numărului de voturi și, în al doilea rând, pentru că nu vedem    Cipru, Malta nu impozitează pensiile mici. Cât despre țările
sensul editării unui nou act normativ în domenii care au fost    care aplică impozit pe pensii, acolo discutăm despre valori ce
deja reglementate. Cele câteva prevederi cu caracter de       depășesc visele noastre cele mai frumoase. Poate află și
noutate – precum modificarea vârstei de pensionare și a       președintele lucrurile astea, poate află că principiul
cuantumului pensiilor anticipate parțiale – ar fi putut fi     fundamental de la care se pleacă în țările civilizate este acela
instituite sub formă de modificări punctuale, așa cum se      că bătrânețea nu trebuie să fie sinonimă cu sărăcia.
obișnuiește de regulă, dacă vrem să lucrăm cu              Revenind, cum să nu vorbești despre îmbrânceli, când
profesionalism, și nu doar electoral, deși nu vedem cărui      sistemul pe care-l patronezi face ca, lună de lună, sute de
electorat vă adresați.                       pensionari să se lupte la propriu pentru un bilet de tratament?
  În sesizarea noastră de neconstituționalitate ne referim la     Cum să nu vorbești despre ignoranță, când parlamentarii
elemente punctuale precum:                     arcului guvernamental votează cu ochii închiși toate prostiile
                                  pe care le trimite Emil Boc de la Palatul Victoria? Care Emil
  – încălcarea prevederilor constituționale prin care se     Boc le primește și el, conform cutumei, de la Palatul
stipulează că un act normativ nu poate desființa un drept      Cotroceni. Circuitul prostiilor în natură, epoca PDL!
câștigat;                                În fine, cum să nu vorbești despre fraudă grosolană, când
  – prevederile Legii pensiilor sunt contrare dispozițiilor    o țară întreagă a văzut un președinte al Camerei Deputaților
art. 47 alin. (1) și art. 135 alin. (2) din Constituție, care    călcând în picioare regulamentele, legile și aritmetica,
stabilesc în sarcina statului obligația de a asigura un nivel de  trecând prin vot abuziv o lege care afectează 5,7 milioane de
trai decent;                            vârstnici?
  – dispozițiile Legii pensiilor încalcă prevederile art. 15     Mă întreb și vă întreb, stimați colegi de la PDL, cum
alin. (2) din Constituție, care consacră ca inviolabil principiul  credeți că mai poate Roberta Anastase să țină vreodată un
neretroactivității legii.                      discurs în cinstea persoanelor vârstnice după tot ce-a făcut.
                                    De fapt, nu doar doamna Anastase ar trebui să se
  Săptămâna aceasta va fi una decisivă pentru următoarele     ferească de vorbe frumoase adresate pensionarilor, ci și
noastre decizii politice. Imediat după decizia Curții        dumneavoastră, cei care susțineți cu mare entuziasm cel mai
Constituționale, vom acționa în conformitate cu legile în      nepriceput Guvern din istoria modernă a României, pentru că
vigoare și cu așteptările electoratului nostru și vom decide    și dumneavoastră sunteți responsabili pentru creșterea TVA,
care este cea mai bună cale de urmat pentru sancționarea      coroborată cu o creștere a prețurilor, fatală pentru cei mai
girului pe care președintele țării l-a dat conducerii Camerei    mulți pensionari, pentru că și dumneavoastră sunteți
Deputaților pentru fraudarea votului la Legea pensiilor.      responsabili pentru faptul că foarte mulți bătrâni vor îngheța
  Vă mulțumesc.                          de frig la iarnă în lipsa subvenției pentru ajutorul de încălzire,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                      15
pentru că și dumneavoastră ați susținut și susțineți          culmea, pe motivul că sunt mai bine pregătiți decât ceilalți
menținerea punctului de pensie la 39%.                 funcționari, și astfel nu vor avea probleme, că se vor
  De departe însă, „eroul” anului în raport cu persoanele de      descurca ei...
vârsta a treia este președintele republicii. Domnia Sa este,        Recent, domnul prim-ministru Emil Boc declara că
fără urmă de îndoială, persoana cea mai nepotrivită să le        „În fiecare domeniu de activitate vor rămâne atâția oameni
vorbească vârstnicilor. Autorul ideii ridicole privind         cât va fi nevoie... Aceasta este cheia procesului de
impozitarea pensiilor mici, Traian Băsescu, ar trebui mai întâi     restructurare, și anume rămânerea la slujbă a celor
de toate să-și ceară scuze față de toți pensionarii acestei țări,    competenți, iar ceilalți să-și găsească alt loc de muncă.”
pentru că de fiecare dată se referă la ei ca la „asistați sociali”.   („Curierul Național”, 9 august 2010)
Cred că asta e prima și cea mai mare umilință la care sunt         În fiecare domeniu vor rămâne câți trebuie. Principiul
supuși bătrânii, dincolo de TVA, punct de pensie etc.          enunțat de premier este unul corect, problema este cum se
  Faptul că primul om în stat nu dă doi bani pe cei care zeci     va stabili acest număr. Deocamdată, personal, nu am auzit
de ani au muncit, și-au adus contribuția la mecanismul firesc      de nicio analiză guvernamentală care să detalieze acest
al vieții unei țări e rușinos atât pentru Domnia Sa, ca         aspect. Totul se face după ureche și după cum dorește
Președinte al României, cât și pentru noi, ca români. Eu,        conducătorul de instituție, care taie și spânzură după bunul
personal, mă simt jenat că președintele țării mele vorbește în     său plac.
termeni atât de batjocoritori și de ignoranți.               Vor rămâne în sistem doar cei competenți. Un alt principiu
  Stimați colegi,                           salutar. Din nou însă, avem mai multe probleme practice.
  Nu pot totuși să închei fără a le transmite cele mai bune      S-au elaborat criterii fundamentate după care să se facă
gânduri persoanelor vârstnice. Le asigur de tot respectul        aceste disponibilizări? S-au organizat concursuri adevărate,
meu, al colegilor mei social-democrați, și le promitem că,       nu simulacre, pentru reconfirmarea pe post a funcționarilor?
atâta vreme cât vom sta în acest Parlament, vom face tot ce       De unde știm că într-adevăr au rămas doar cei mai buni?
ne stă în putință ca să reparăm nedreptățile succesive cu
                                      Aș vrea să vă dau un contraexemplu, din cele multe care
care au fost lovite în acești ultimi ani.
                                    există astăzi în administrația publică centrală sau locală, care
  Vă mulțumesc.
                                    infirmă teoriile domnului Boc. Este un caz de la Autoritatea
  Domnul Ioan Mang:                          Națională pentru Sport și Tineret (ANST), din subordinea
                                    Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, despre
  Declarația politică se intitulează „Guvernul criminal și      care probabil că și dumneavoastră ați citit deja în presă.
disponibilizările din administrația publică”.
                                      Radu Oprea, un tânăr de 30 de ani, fost bursier al
  „Nu cei care pleacă și rămân în străinătate reprezintă fuga     Guvernului României la o universitate din SUA, a fost
creierelor, ci cei care se întorc și sunt nefolosiți. Asta e ceva    notificat, acum circa o săptămână, că postul său a fost
criminal.”                               restructurat, astfel că trebuie să-și facă bagajele și să plece
  Am dorit să încep declarația mea politică de astăzi cu       din instituție. Vestea că a rămas fără loc de muncă a primit-o
acest citat din Andrei Pleșu pentru a mă referi la un subiect      printr-o notificare în care erau enumerate numai legile în
extrem de important pentru guvernarea sub actualul Cabinet       baza cărora s-a făcut restructurarea, nu și motivele ei.
Boc–Băsescu: politica de resurse umane din administrația
                                      Motivele le-a aflat, ca și mine, din presă, de la
publică sau mai bine ar fi trebuit să spun lipsa unei
                                    președintele ANST, doamna Doina Melinte. „Sunt criterii
asemenea politici de resurse umane.
                                    stabilite împreună cu sindicatele, cu care toată lumea a fost
  Pentru modul în care actualii guvernanți înțeleg să
                                    de acord. S-a ținut cont de situația personală a fiecăruia.
gestioneze resursele umane pe care le au deja la dispoziție,
                                    Radu este un băiat foarte deștept și nu stătea în banii pe
sunt elocvente cazurile absolvenților Bursei speciale
                                    care îi primea de aici. Era și singur. Era pregătit din toate
„Guvernul României” și ale managerilor publici.
                                    punctele de vedere și avea și proiectele lui.”, a declarat
  Scopul ambelor programe de formare profesională a fost
                                    doamna Melinte. („Adevărul”, 29 septembrie 2010)
de a aduce tineri bine pregătiți în administrație, astfel încât ei
să joace rolul de agenți ai schimbării și să reformeze           Ce înțeleg eu de aici este că acest tânăr a fost prea bun
instituțiile statului. Sute de tineri au fost instruiți și trimiși să  pentru a lucra în administrația publică, astfel că i s-a dat
studieze în străinătate cu promisiunea că la întoarcere vor       drumul, Guvernul preferând să păstreze în locul său un alt
primi un post de conducere bine plătit în administrația publică     funcționar mai puțin calificat și mai puțin pregătit, dar care nu
românească. Practic, ce s-a întâmplat? Statul român i-a         se putea descurca în altă parte, cum ar fi sectorul privat.
păcălit, fie nu li s-au mai găsit posturi, fie pozițiile de         Acest exemplu, precum și cazurile managerilor publici în
conducere au devenit, brusc, de execuție și salariile le-au       prag de disponibilizare, arată un singur lucru: acțiunile
fost tăiate, astfel că reforma s-a cam împotmolit.           miniștrilor Cabinetului Boc demonstrează minciunile din
  În cazul bursierilor Guvernului, de mai bine de doi ani de     declarațiile premierului Boc. Altfel, ar însemna că una spune
când s-au întors în țară primii dintre ei, instituțiile statului nu   premierul, și alta fac subordonații săi. În acest caz, cred că
au fost în stare să-i plaseze în posturile în care ar fi putut     avem două posibilități: fie schimbăm premierul lipsit de
face ceva pentru o schimbare reală în administrație. Niciunul      autoritate, fie schimbăm ministrul care nu respectă indicațiile
dintre ei nu a fost angajat conform contractului.            șefului. Cel puțin unul dintre cei doi ar trebui însă să plece...
  Managerii publici au fost ceva mai norocoși. Deși cu mari      Pentru un viitor mai bun și o guvernare mai bună, cred că ar
dificultăți, până la urmă totuși li s-au găsit posturi, numai că    trebui să plece amândoi.
nu în conducerea instituțiilor, ci doar la nivel de execuție,        Stimați colegi,
adică au devenit manageri publici doar cu numele.              Săptămâna trecută, în cadrul unei întâlniri cu cetățenii din
  Astăzi, pe motiv de criză, toți acești tineri valoroși care nu   municipiul Oradea, o tânără mi-a adresat următoarea
au fost puși în valoare până acum sunt primii care suportă       întrebare cât se poate de legitimă: ce viitor mai au tinerii în
consecințele politicii Cabinetului Boc, ei trebuie să plece și,     România?
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
  Am încercat atunci să găsesc cuvintele potrivite care s-o     locale din zonă, în contextul în care voturile majorității
încurajeze și s-o motiveze să rămână. Din păcate însă,        românilor se împart la alegerile locale, și nu numai, între cel
Guvernului condus de Emil Boc prea puțin îi pasă de acești      puțin trei-patru partide (PSD, PDL, PNL, PRM și altele).
tineri. Guvernul știe doar să facă promisiuni deșarte, precum       În al doilea rând, vizavi de modelul catalan invocat de
ultima gogoriță cu cei 10.000 de euro pentru începerea unei      Tökés, județele Satu Mare și Bihor sunt departe de a avea
afaceri. Atunci însă când trebuie să-ți pui oamenii competenți    cel mai înalt nivel de trai din România, neremarcându-se, cel
să-și facă treaba în administrație, dânșii ce fac? Investesc     puțin până acum, drept model de dezvoltare și de bunăstare
într-un tânăr 70.000 de euro pentru a-l trimite la studii în     la nivel național sau în Transilvania.
străinătate, îl cheamă acasă, dar în loc să-l folosească pe        László Tökés se dovedește, din nou, un pescuitor în ape
măsura valorii sale, pe motiv de criză, îl dau afară.         tulburi, lansând astfel de mesaje într-un moment de
  Așa își tratează România tinerii și viitorul și așa înțeleg    slăbiciune a statului român: țara noastră este lovită de cea
miniștrii Cabinetului Boc să facă reformă în administrația      mai profundă criză economică și socială din ultimii 20 de ani,
publică.                               iar actualul regim de la București (Băsescu–Boc) este foarte
  Ministerele, în loc să țină acești tineri valoroși și să le dea  contestat pe plan intern și destul de izolat pe plan extern,
responsabilități, acționează doar pentru a păstra cu orice preț    înregistrându-se o disoluție tot mai evidentă a autorității
clientela PDL. În loc să folosească oamenii bine pregătiți pe     statale.
care îi are deja la dispoziție, Guvernul îi dă afară.           De altfel, Tökés a lansat primele proclamații privind
  Întorcându-mă la vorbele domnului Pleșu, de la început,      autonomia teritorială pe criterii etnice a maghiarilor din
concluzia este una singură: actualul Cabinet Boc este un       Transilvania tot într-un moment critic pentru statul român, în
cabinet criminal.                           cursul anului 1999, după războiul din Kosovo, când a
  Vă mulțumesc.                           convocat forumurile maghiarilor de la Cernatul de Jos
                                   (județul Covasna), unde a solicitat autonomia așa-zisului
  Domnul Valer Marian:
                                   Ținut Secuiesc, și de la Valea lui Mihai (județul Bihor), unde
  Declarația politică este intitulată „Tökés pescuiește iar în   a solicitat autonomia așa-zisului Ținut Partium. Atunci
ape tulburi”.                             România era relativ izolată pe plan internațional, nu
  László Tökés a sărit iar peste cal. Fostul episcop reformat    demarase negocierile de aderare la NATO și la Uniunea
de Piatra Craiului, actualmente președinte al Consiliului       Europeană și nu avea garanții externe de securitate. Atunci
Național al Maghiarilor din Transilvania și vicepreședinte al     România era afectată pe plan intern de o disoluție profundă
Parlamentului European, agită iar spiritele în Ardeal prin      a autorității statale, după ultimele mineriade conduse de
declarații pe tema autonomiei teritoriale pe criterii etnice     Miron Cozma.
pentru maghiari.                             Nu este lipsit de importanță că recenta declarație a lui
  În miezul verii, Tökés a inflamat spiritele ridicând       László Tökés privind autonomia teritorială a județelor
problema autonomiei așa-zisului Ținut Secuiesc la           Satu Mare și Bihor vine în sprijinul propunerii legislative a
Universitatea de vară „Tusvanyos” de la Băile Tușnad, unde      UDMR privind reorganizarea administrativ-teritorială a
au fost prezenți și Președintele României, Traian Băsescu, și     României, care prevede constituirea unei regiuni din județele
premierul Ungariei, Viktor Orbán, care l-au sprijinit substanțial   Harghita, Covasna și Mureș și a unei regiuni din județele
să ajungă vicepreședinte al Parlamentului European. Cu acel      Satu Mare, Bihor și Sălaj. Proiectul UDMR a trecut de Senat
prilej, Tökés a declarat că, dacă o microregiune precum        prin adoptare tacită, cu sprijinul PDL, și se află acum pe
Kosovo și-a dobândit autonomia, același lucru ar fi posibil și    agenda Camerei Deputaților.
în Ținutul Secuiesc, iar, dacă va fi nevoie, secuimea va trebui
să iasă în stradă.                            Domnul Șerban Constantin Valeca:
  Săptămâna trecută, László Tökés a declarat, într-o
                                     Doamnelor și domnilor senatori,
conferință de presă la Oradea, că dorește introducerea
autonomiei teritoriale și în județele Satu Mare și Bihor,         Aș dori să vă atrag astăzi atenția asupra a încă unei
amândouă aflate la granița cu Ungaria. „Avem de gând să        ticăloșii premeditate a actualei puteri. După cum știți, în
introducem autonomia teritorială – cu consimțământul         conformitate cu prevederile unei ordonanțe promovate de
politicului românesc, desigur, prin înțelegere reciprocă – și în   Guvern, primăriile vor primi bani, începând cu anul 2011, pe
alte regiuni în afara secuimii, în ținuturile așa-numite Partium,   principiul scăderii continue a datoriilor din anul precedent.
adică Bihor și Satu Mare, unde suntem într-o relativă         Aparent, un principiu corect, dar se pune întrebarea cine și-a
majoritate, într-o oarecare regiune restrânsă.”, a afirmat      plătit datoriile, în condițiile în care Guvernul a făcut de curând
textual Tökés.                            o rectificare negativă. Răspunsul este unul simplu: cine a
  Acesta a precizat că o astfel de autonomie ar fi         avut bani!
avantajoasă și pentru românii care locuiesc în zonele           A doua întrebare vine pe cale logică: de unde au avut bani
respective, oferind exemplul regiunii Catalonia din Spania, în    anumite primării? Răspuns: de la Guvernul Boc. Dacă mai
care, în opinia sa, „mii și mii de spanioli se mută” pentru că    întrebăm și de ce, este clar: pentru că sunt primari PDL-iști!
nivelul de trai este cel mai înalt.                    Stimate colege și stimați colegi,
  László Tökés vorbește ori numai ca să se audă, ori pentru       Pentru a nu fi acuzat că fac declarații fără acoperire, vă
a-i deruta pe unii în necunoștință de cauză. În primul rând, nu    aduc la cunoștință că un studiu prezentat de Institutul pentru
se poate vorbi despre o relativă majoritate a maghiarilor în     Politici Publice a indicat că peste 70% din primarii care au
cele două județe din nord-vestul Românei, în condițiile în      obținut în 2009 bani din Fondul de rezervă al Guvernului
care ponderea lor este de 35% în județul Satu Mare și de       aparțin PDL, iar dacă am avea și statistica oficială pe 2010,
25% în județul Bihor. Este cu totul altceva relativa majoritate    probabil că procentul ar fi de 90%, procent crescut în urma a
pe care un partid al minorității maghiare, este vorba de       două hotărâri de guvern, una emisă acum câteva luni, iar
UDMR, o deține în consiliile județene și în unele consilii      cealaltă emisă zilele acestea.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                    17
  În sesiunea extraordinară a Senatului din această          Nu se știe cu exactitate cauza provocării cancerului la
toamnă, i-am atras atenția premierului Emil Boc, în plen, că    sân, însă știm că anumiți factori de risc sunt legați de această
în ultima perioadă a alocat bani mai mulți primăriilor PDL-iste.  boală. Potrivit specialiștilor, factorii de risc în apariția acestui
Dânsul a negat.                           tip de cancer sunt: de ordin personal – precocitatea
  Rezultatul negativ obținut prin implementarea unei       menstruațiilor, absența nașterilor (nuliparitate), o primă
asemenea măsuri a fost unul dublu: pe de o parte, alocarea     sarcină tardivă (după 35 de ani), menopauza tardivă; de
directă a dus la folosirea ineficientă a banilor, deoarece nu    ordin familial – antecedente de cancer de sân la membrii
toți primarii ce sunt încă membri ai partidului de guvernământ   apropiați din familie, sugerând implicarea unor factori
aveau proiecte pentru finanțările alocate, astfel încât banii se  genetici. De asemenea, vârsta este și ea un factor de risc.
cheltuiesc, de cele mai multe ori, pe principiul „a turna apă în  7% din cazurile de cancer de sân afectează femeile sub
nisip, ca apoi să te întrebi unde este apa”, iar, pe de altă    40 de ani, acest procent crescând odată cu vârsta, 18% la
parte, alocările de bani din ultimii doi ani dau posibilitatea,   40–50 de ani, 32% la 50–60 de ani și 43% la peste 65 de ani.
așa cum spuneam, ca pe baza formulei de calcul propuse de      Mai multe cercetări au subliniat influența alimentației prea
Guvern în ordonanța privind reorganizarea administrațiilor     bogate în grăsimi de origine animală asupra apariției acestui
locale primăriile PDL să primească din nou – de această dată    tip de cancer.
pe baze legale –, începând cu anul 2011, bani mult mai mulți      Cancerul de sân nu poate fi prevenit, poate fi, în schimb,
decât celelalte primării din țară.                 depistat precoce și astfel cresc șansele de vindecare.
  Iată, așadar, cum se proiectează și se execută o acțiune    Depistarea timpurie poate aduce succesul tratamentului.
premeditată de alocare a banului public numai și numai pe      Cancerul poate fi depistat prin 3 pași: mamografia, examenul
criterii politice, așezând guvernanții în situație de conflict de  clinic al sânului și autoexaminarea sânilor. Iată care ar fi
interese.                              condițiile depistării: femeile în vârstă de peste 20 de ani
  În același timp, ca să-și acopere aceste matrapazlâcuri,    trebuie să-și autoexamineze sânii lunar. Femeile între 20 și
guvernanții și-au pus soldații credincioși – unii deputați –    39 de ani trebuie să se prezinte la medic pentru examenul
să facă acțiuni diversioniste, cu liste vechi de opt luni, prin   clinic al sânilor la fiecare trei ani. Femeile de peste 40 de ani
care se cerea o alocare echitabilă a unor fonduri către toate    trebuie să se prezinte anual la examenul clinic, iar la orice
primăriile din țară...                       suspiciune și ținând seama de indicația medicului să
  În aceste condiții, nu putem solicita decât demisia       efectueze mamografia. Femeile de peste 50 de ani, în afara
actualului Guvern.                         examenului clinic medical anual al sânului, trebuie să
  Vă mulțumesc.                          efectueze anual examenul mamografic.
  Doamna Doina Silistru:                        Cele mai recente statistici arată că România ocupă locul
                                  întâi în Europa în ceea ce privește incidența cancerului de sân
  Declarația politică este intitulată „Cancerul de sân nu     și locul al doilea la cancerul de col uterin. În prezent,
înseamnă condamnare la moarte!”.                  aproximativ 65.000 de femei din România suferă de cancer
  La nivelul întregii lumi, ziua de 1 octombrie este        de sân. În fiecare an, în țara noastră sunt diagnosticate
desemnată „Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului de      6.000 de femei cu această maladie. Inexistența unor
Sân”. Luna octombrie este dedicată prevenției și depistării     programe și inițiative guvernamentale în ceea ce privește
cancerului de sân, prin diverse manifestări – celebre fiind     prevenția și diagnosticarea precoce, lipsa educației sanitare în
iluminarea în roz a unor clădiri importante, simultan în mai    școli și instituții, a campaniilor mass-media susținute, toate
multe orașe –, susținute de ample campanii mass-media,       acestea contribuie la plasarea țării noastre în locuri fruntașe în
menite să ne ajute să conștientizăm că este mai ușor să       ceea ce privește incidența și mortalitatea prin cancer de sân.
previi decât să tratezi. Femeile pot evita din timp apariția
                                    Cancerul de sân nu înseamnă condamnare la moarte,
cancerului de sân printr-un simplu control medical, care în
                                  maladia poate fi învinsă, lupta trebuind să înceapă cu
cele mai multe cazuri reușește să salveze vieți.
                                  atitudinea pozitivă, zâmbetul reprezentând una dintre cele
  Cancerul de sân este una dintre cele mai cumplite boli
                                  mai puternice arme pe care le are la dispoziție pacientul.
care le afectează pe femei. Trist este faptul că, anual, mii de
                                  Depistarea precoce și instituirea unui tratament eficient sunt
femei sunt răpuse de această boală, iar numărul acestora
                                  de așteptat să reducă numărul deceselor la femeile cu
este în creștere.
                                  cancer de sân, iar la ora actuală se dezvoltă și se testează
  Cancerul de sân este o afecțiune în care celulele maligne
                                  metode noi de prevenire a acestuia.
(canceroase) se dezvoltă la nivelul țesutului sânului.
  Cancerul de sân este o boală gravă, dar care se poate        Un cercetător britanic a creat un vaccin ce protejează
vindeca. Apare la orice vârstă, dar riscul de a dezvolta      femeile împotriva apariției cancerului de sân. Vaccinul va fi
această afecțiune este mai crescut în preajma menopauzei      testat în următorii ani și, dacă va da rezultate și în cazul
(40–60 de ani). În majoritatea cazurilor, prima manifestare a    organismelor umane, până în prezent fiind testat pe șoareci,
cancerului de sân este un nodul descoperit de femeie sau de     acesta va revoluționa domeniul medical internațional. Dacă
medic. Acest nodul este situat cel mai frecvent în porțiunea    rezultatul testării vaccinului și în cazul femeilor va fi pozitiv,
superioară a sânului, în apropierea axilei. Sânii femeilor pot   vaccinul va putea fi folosit pentru femeile cu vârsta până în
dezvolta diferite tipuri de noduli, dar numai un mic procent    40 de ani și se speră ca rata de stopare a cazurilor de cancer
dintre aceștia sunt maligni.                    de sân să fie de 70% și astfel multe vieți să poată fi salvate.
  Cancerul mamar ocupă poziția a doua în clasamentul          Deși nu este cunoscută cauza exactă, potrivit
tipurilor de cancer cu cea mai mare frecvență pe plan        cercetătorilor, riscul de cancer mamar poate fi redus
mondial, după cel pulmonar, cu 1,38 milioane de cazuri noi     semnificativ prin mai multe metode. Aducerea pe lume a unui
descoperite în anul 2008, potrivit ONU. În Statele Unite ale    copil înainte de 30 de ani, adoptarea unui stil de viață
Americii, 254.650 de noi cazuri de cancer mamar au fost       sănătos și efectuarea analizelor specifice an de an previn
diagnosticate în 2009.                       apariția cancerului mamar.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
  Fiecare femeie poate deveni o victimă a cancerului de        Deseori, bătrânețea se asociază cu uitarea, dar de multe
sân, de aceea fiecare dintre noi are obligația morală față de    ori cei care uită nu sunt cei de vârsta a treia, ci noi, cei care
ea și față de cei dragi de a se informa din timp în ceea ce     de obicei uităm să ne aducem aminte că nu vom fi tineri o
privește pericolul care ne pândește mai ales odată cu        veșnicie, cei care nu întotdeauna ne aducem aminte de
înaintarea în vârstă.                        bătrânii noștri și de faptul că multe dintre realizările noastre
  Luna octombrie are ca scop principal reunirea și         de astăzi li se datorează lor, cei care acum au nevoie de
conștientizarea tuturor persoanelor asupra pericolului acestei   sprijinul nostru.
boli, care, neglijată, conduce la deznodământul tragic,         Cu ocazia acestei sărbători, aș dori să adresez tuturor
respectiv pierderea mamei, soției sau fiicei. Trebuie să fim    vârstnicilor, și în special celor pe care îi reprezint în
solidari cu persoanele atinse de aceste maladii și să        Parlamentul României, vârstnicilor sălăjeni, calde urări de
încurajăm femeile să se prezinte periodic la consultațiile     sănătate, tinerețe fără bătrânețe, viață lungă și liniștită alături
necesare. Un control de rutină sau un sfat la momentul       de cei dragi!
potrivit dat unei femei poate salva o viața și fericirea unei      Vă mulțumesc.
familii.
                                    Domnul Florin Constantinescu:
  Domnul Gheorghe Pop:                         Declarația politică se intitulează „Puterea ne îmbată iar cu
  Declarația politică este intitulată „Bătrânii României,     apă rece”.
încotro?”.                                Stimați colegi,
  Stimați colegi,                           Doamnelor și domnilor,
  În sesiunea ONU din februarie 1991, s-a stabilit ziua de       Săptămâna trecută, am fost pe punctul de a aplauda
1 octombrie ca „Zi Internațională a Persoanelor în Vârstă”.     inițiativa Guvernului de a elimina impozitul minim. Înainte de
Începând din anul 1998, și în România este sărbătorită Ziua     orice comentariu, permiteți-mi să fac o scurtă rememorare a
Internațională a Persoanelor Vârstnice.               faptelor.
  Înscrisă în calendar în dreptul datei de 1 octombrie,        Introdus în primăvara lui 2009, impozitul minim era
această sărbătoare nu trebuie să fie doar un act de         cuprins între 2.200 de lei (circa 500 de euro) pentru firmele
celebrare, doar un omagiu adus celor ajunși în această etapă    cu venituri totale de până la 52.000 de lei și 43.000 de lei
a vieții când sufletul se hrănește numai cu amintiri, ci și un   (circa 10.000 de euro) pentru venituri de peste 129 de
prilej de reflecție asupra condiției de pensionari, de a face    milioane de lei. Cu motivarea eliminării evaziunii fiscale și a
mai larg și mai bine cunoscute problemele reale, multe foarte    banilor la negru, puterea introducea această măsură ca o
grele, pe care le au de rezolvat oamenii vârstnici din toată    soluție anticriză. Introducerea impozitului minim a dus însă la
țara.                                pierderea a 56.000 de locuri de muncă și închiderea a
  Viața pentru foarte mulți dintre noi trece așa de ușor,     168.000 de firme cu activitate.
etapele vieții se succed cu repeziciune, iar viața a demonstrat     Deși, în acel moment, PSD făcea parte din guvernare,
că etapa cea mai grea este bătrânețea.               într-o declarație politică din aprilie 2009 am avertizat cu
  Grija societății și, în special, a celor ce conduc destinele  privire la toate nenorocirile care aveau să se întâmple odată
acestei țări ar trebui să se îndrepte, fără patimă politică,    cu aplicarea acestui impozit minim și am spus atunci că
asupra problemelor pensionarilor, încât să asigure creșterea    aplicarea acestei măsuri drastice va însemna o piatră de
calității vieții pentru persoanele în vârstă și respectarea     moară la gâtul IMM-urilor. Cu toată modestia, am avut
drepturilor lor pentru a putea trăi în demnitate. Aceasta este o  dreptate!
datorie morală și, în același timp, constituțională.           Problemele apărute, mai dificile chiar decât îmi imaginam,
  Și-au pus guvernanții noștri întrebarea cum își desfășoară   au trezit, în final, un guvern adormit.
acești pensionari viața timp de o lună? Care sunt cheltuielile      Conform zicalei „Mai bine mai târziu decât niciodată.”,
principale ale acestora? Mai pot pensionarii din România să     este bine să recunoaștem că măsura este bine-venită.
cumpere o carte, să meargă la tratament într-o stațiune         Nu pot fi de acord cu declarația guvernamentală conform
balneară?                              căreia acest impozit și-a atins ținta, și-a îndeplinit scopul.
  Cinci milioane de oameni simt pe pielea lor degradarea     Este o minciună sfruntată. Guvernul n-a avut curajul și tăria
condițiilor de viață și să nu uităm că vine o iarnă grea. În    de a spune: „Da, am greșit!”, pentru că firmele scoase de pe
condițiile în care costurile pentru încălzirea locuințelor au    piață au fost scoase artificial și arbitrar, nu pe baza unor legi
crescut în ultimii ani foarte mult, pentru o familie de       economice obiective, ci pe baza lipsei de „spate politic”.
pensionari doar costul întreținerii se va ridica la o valoare ce  Toată lumea știe că „băieții șmecheri” au închis firmele cu
egalează pensia a aproximativ 60% din pensionari.          probleme și au deschis imediat altele „albe ca zăpada”.
  Mulți dintre aceștia au nevoie de medicamente, al căror       Statisticile arată că în continuare avem evaziune fiscală,
preț este, de asemenea, ridicat. Bunicii doresc să ofere o     și poate chiar mai mare decât atunci când nu exista această
ciocolată nepoților lor și nu acceptă să fie dependenți de     măsură, munca la negru nu s-a diminuat, dimpotrivă, și în
copiii lor pentru a-și acoperi parte din cheltuielile lunare.    continuare trebuie să găsim soluții pentru bieții oameni care
  Pentru a nu știu câta oară, guvernanții noștri uită că     și-au pierdut locul de muncă.
pensionarii au muncit o viață întreagă, că și-au plătit taxele și    Stimați colegi,
impozitele către stat, iar acum... au dreptul la un trai decent.     Obiectul declarației mele de astăzi este înlocuirea
  Stimați colegi,                         impozitului minim cu o altă aberație marca Boc. Premierul
  Se pare că guvernanții n-au părinți, așa cum aminteam      anunța, la 22 septembrie, că l-a mandatat pe noul ministru al
într-o declarație anterioară, în luna aprilie, când pensionarii   finanțelor publice Gheorghe Ialomițianu să înlocuiască
disperați au ieșit în stradă. „La cum se comportă și la ce     actuala formulă a impozitului minim pentru firme cu un
decizii iau, ai putea spune că n-au nici mamă și nici tată, dar   impozit forfetar, aplicabil doar în domeniile expuse la
într-un fel trebuie să fi ajuns și ei pe lumea asta.”        evaziune fiscală.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                   19
  În principiu, este o intenție bună, dar tocmai intențiile     penală împotriva lui Csibi Barna, Szocs Tibor și Puskas
bune, lipsite de instrumentele necesare, pavează drumul        Andras Miklos, în Dosarul 254/P/2010, pentru comiterea
spre iad.                               infracțiunilor de instigare la discriminare și constituirea unei
  Domnilor guvernanți,                       organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, potrivit
  Vă anunț pe această cale, așa cum vă anunțam și în        Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31 din 13 martie 2002.
2009, că lipsa unui dialog cu partenerii sociali și economici       Potrivit rezoluției de începere a urmăririi penale, semnată
privind acest nou tip de impozit este o greșeală enormă.       de procurorul Florin Braic, la începutul lunii aprilie cei trei
  Adică Ministerul Finanțelor Publice dorește din nou să      tineri au depus la Primăria Miercurea-Ciuc, în numele
prindă evazioniștii instaurând un nou bir? Asta înseamnă,       organizației de tip extremist din Győr – Ungaria, „Mișcarea
domnilor guvernanți, că recunoașteți că nu aveți capacitatea     Garda Maghiară, Batalionul Wass Albert, Plutonul Secuiesc”,
de a-i prinde pe evazioniști prin alte metode.            o cerere prin care solicitau aprobarea unei acțiuni
  Da, sunt de acord că în turism și în alimentația publică     „de atragere a atenției asupra efectelor negative ale vizionării
există evaziune, dar un impozit general și nivelator nu        super și hipermarketurilor”, acțiune pentru care au primit
acționează asupra cauzei și nu va face decât să            aprobare pentru data de 6 aprilie.
perfecționeze metodele de evaziune. Nu există o bază de          La data menționată, tinerii au amplasat în fața
impozitare și mă îndoiesc că în această toamnă acest         supermarketului Kaufland din Miercurea-Ciuc o pancartă pe
Guvern ar fi în stare să realizeze una, preocupat fiind și de     care era scris, în limba maghiară: „Rușine să-ți fie, iar ai
proiecția bugetului. Nu poți impozita în același fel un        cumpărat de la evrei!”, lângă care s-au și fotografiat. Afișul
restaurant din buricul Bucureștiului cu unul din Pașcani, de     postat pe pancartă de cei trei tineri era identic celui care a
exemplu.                               fost folosit în Ungaria, în anul 1944, împotriva evreilor.
  Dacă mi se permite, l-aș parafraza pe Mugur Isărescu,         În urma demersului celor trei cetățeni, Inspectoratul
care atenționa asupra dorinței și putinței: nu trebuie să se     Județean de Poliție s-a sesizat din oficiu, declinându-și
facă confuzie între ceea ce se dorește și ceea ce se poate.      competența pentru soluționare Parchetului de pe lângă
Acesta este rolul oamenilor politici, să restrângă dorința la     Tribunalul Harghita.
putință. Dacă vrem o creștere economică sănătoasă, trebuie        În rezoluția de începere a urmăririi penale împotriva celor
să ne concentrăm asupra altor chestiuni cum ar fi investițiile,    trei tineri se mai precizează că „sunt indicii temeinice privind
absorbția fondurilor europene sau cum s-ar putea           comiterea infracțiunilor de instigare la discriminare și
subvenționa din nou agricultura și să lăsăm deoparte         constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau
discuțiile despre noi tipuri de impozitare.              xenofob”.
  În loc să clameze promisiuni populiste, puterea ar trebui       Rezoluția de începere a urmării penale a fost postată pe
să se gândească mai degrabă la neputința economiei de a        site-ul organizației „Garda Secuiască”, organizație
se revitaliza și să acorde mai multă atenție sprijinului pentru    neînregistrată juridic, ai cărei membri fondatori sunt Csibi
IMM-uri.                               Barna și Szocs Tibor, alături de un comentariu din partea
  Vă mulțumesc.                           celor acuzați, prin care aceștia apreciază că începerea
                                   acțiunii în instanță este un „demers nedrept, discriminatoriu și
  Doamna Lia Olguța Vasilescu:                    inacceptabil”.
  În timp ce la București sindicatele fac agenda zilnică, în      Potrivit procurorului Florin Braic, dacă în urma cercetărilor
județele Harghita și Covasna se semnalează, fără ca nicio       tinerii vor fi declarați vinovați, aceștia riscă pedeapsa cu
autoritate centrală să ia act, o sumă de evenimente care se      închisoarea de până la 3 ani pentru comiterea infracțiunii de
înscriu într-un demers care marchează disoluția statului       instigare la discriminare și de până la 15 ani pentru
român în zonă. Fie că este sărbătorit Horthy ca eliberator al     constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau
orașului Miercurea-Ciuc, în condițiile în care în timpul       xenofob.
Dictatului de la Viena au fost uciși 135.000 de evrei din zona      Csibi Barna, Szocs Tibor și Puskas Andras Miklos au fost
ocupată și români aproape dublu, fie că sunt puse drapele       prezenți și la Cluj-Napoca de două ori: la data de
secuiești, încălcându-se legile țării fără ca vreo autoritate a    1 decembrie 2009 pentru a comemora ostentativ, chiar de
statului român să aibă cea mai mică reacție, fie că sunt       Ziua Națională a României, o grupare paramilitară care s-a
reînviate afișele antievreiești în care se spune „Rușine să vă    împotrivit actului Marii Unirii și s-a dedat la masacre
fie, iar ați cumpărat de la evrei!”, nimeni nu ia atitudine în    antiromânești în zona Văii Drăganului. Acțiunea de provocare
privința încălcărilor legii și a ofenselor aduse statului.      de la Cluj-Napoca s-a finalizat cu reținerea celor șase
  În plus, dosarele privind urmăririle penale începute       extremiști maghiari și cu amendarea lor cu 50.000 de lei.
împotriva cetățenilor care fac aceste demersuri zac de luni      Amenda pe care aceștia au primit-o a fost anulată în justiție.
bune, deoarece judecătorii au alte priorități.              În data de 15 martie 2009, aceleași trei personaje, tot la
  De asemenea, în 29 septembrie, pe indicatorul de intrare     Cluj-Napoca, au fost prezente în alaiul condus de ministrul
în orașul Miercurea-Ciuc dinspre localitatea Leliceni, peste     Cseke Attila. Cu însemne SS pe geci, aceștia au arborat
inscripția în limba română a denumirii orașului a fost lipită o    ostentativ textul „Ținutul Secuiesc nu e România” în cadrul
inscripție în scrierea vechilor secui, cunoscută de cel mult     manifestărilor oficiate cu ocazia Zilei Maghiarilor de
200 de persoane în cele două județe. Este o provocare         Pretutindeni, în compania oficialităților locale și centrale.
marca László Tökés, care, în urmă cu două zile, cerea           Dintr-o altă perspectivă, Csibi Barna a depus nenumărate
autonomia Bihorului și Oradiei, adică a așa-zisului Ținut al     plângeri penale la nivelul consiliilor locale sau al Consiliului
„Pietrei Craiului”, și punea inscripții bilingve în localități unde  județean privind obligativitatea unor firme de a afișa
trăiesc sub 20% maghiari.                       denumirea acestora și în limba maghiară, depășind cadrul
  Documentarea afirmațiilor anterioare:               legal al Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
  Procurorul-șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul       conform căreia „numai în unitățile administrativ-teritoriale în
Harghita, Florin Braic, a declarat că s-a început urmărirea      care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor autoritățile     Secuiesc nu a fost consultat dacă este de acord ca steagul
administrației publice locale, instituțiile publice aflate în    său să devină steagul județului Harghita.
subordinea acestora, precum și serviciile publice            Se cunoaște faptul că drapelul a fost arborat conform
deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceștia, a    Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 269/2009 și că
limbii materne”.                          acest fapt încalcă Legea privind administrația publică locală
  Totodată, autoritățile locale maghiare încalcă legea,      și nu are avizul Comisiei Naționale de Heraldică, care prevăd
condiționând acordarea avizelor de funcționare sau de        la unitățile administrative posibilitatea adoptării unei steme,
construcție de necesitatea folosirii ambelor limbi.         nu a unui steag.
  Cazul „Steagul județului Harghita”                 În plus, este vorba despre o discriminare la adresa
  În urmă cu o săptămână, cu ocazia instalării noului       românilor, întrucât în simbolurile steagului nu se găsesc
consiliu de administrație al Spitalului de Urgență Harghita, pe   elemente identitare românești. Se consideră necesară o
clădirea instituției sanitare s-a amplasat un drapel secuiesc.   plângere la Consiliul Național pentru Combaterea
Acest gest continuă politica dusă de președintele Consiliului    Discriminării din partea unei personalități sau ONG.
Județean Harghita, Borboly Csaba, care, în primăvara          În același context al presiunii de natură simbolică
acestui an, la 15 martie, în cadrul unei manifestări oficiale, a  practicate de administrațiile conduse de etnici maghiari se
instalat același drapel pe frontispiciul Palatului Administrativ,  înscrie și cazul de la Ilieni.
lângă drapelul României.                        Sintagma „Ținutul Secuiesc” a apărut pentru prima dată
  Aproximativ 300 de consilieri locali, județeni, primari și   într-un act oficial emis de Guvernul României, mai precis în
viceprimari din Covasna, Harghita și Mureș au participat, în    descrierea stemei comunei Ilieni din județul Covasna, aflată,
data de 12 martie 2010 la Sfântu Gheorghe, la a doua        potrivit documentului, la granița dintre Ținutul Secuiesc și
adunare a aleșilor locali din Ținutul Secuiesc. Hotărârile     Țara Bârsei.
adoptate se referă la:                         Autoritățile locale au făcut o solicitare pentru însușirea
  – oficializarea limbii maghiare în Ținutul Secuiesc,      stemei comunei Ilieni în 2007, iar ulterior, în 2009, Prefectura
participanții la adunare hotărând ca aceasta să aibă un statut   Covasna a sesizat corpul de control cerând înlocuirea
identic cu limba oficială a statului;                sintagmelor „Ținutul Secuiesc” și „Țara Bârsei” cu granița
                                  dintre județele Covasna și Brașov. Cu toate acestea, în actul
  – adresarea adunării către Parlamentul României în
                                  emis în aprilie 2010 de Guvern în proiectul de stemă apar
legătură cu statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc și
                                  vechii termeni.
adresarea către Adunarea Parlamentară a Consiliului
                                    Primarul din Ilieni este de părere că nu există nicio
Europei;
                                  problemă cu faptul că sintagma „Ținutul Secuiesc” a apărut
  – regulamentul de organizare și funcționare al adunării;    într-un document oficial din România.
  – declararea zilei de 15 martie ca sărbătoare oficială în      Forumul Civic al Românilor din Harghita, Covasna și
zonă.                                Mureș a făcut o plângere după apariția hotărârii în „Monitorul
  La eveniment a fost prezent președintele Consiliului      Oficial al României”, iar Guvernul a răspuns că va fi
Județean Harghita, Borboly Csaba, deputatul UDMR Korodi       modificată anexa în care apare sintagma „Ținutul Secuiesc”.
Attila și reprezentanții harghiteni ai Consiliului Național       În 29 mai 2008, Consiliul Județean Covasna a amplasat,
Secuiesc.                              la Aita Mare, un panou publicitar cu inscripția „Székelyföld –
  Înainte de arborare, reprezentanții bisericilor istorice    Ținutul Secuiesc – Szeklerland”.
maghiare au sfințit și au binecuvântat drapelul, iar, după       În toamna anului 2009, Tribunalul Covasna a hotărât, în
înălțarea acestuia, cei prezenți s-au rugat și au cântat imnul   urma unei acțiuni depuse de prefectură, anularea autorizației
secuiesc. Președintele Consiliului Județean Harghita a spus     de construcție pentru panoul respectiv. Prefectura ceruse
în fața mulțimii că acest drapel este al întregului Ținut      anularea autorizației după ce Inspectoratul de Stat în
Secuiesc. Borboly a subliniat că steagul secuiesc va rămâne     Construcții a stabilit că aceasta nu întrunește condițiile de
arborat pe clădirea Palatului Administrativ.            legalitate.
  Steagul secuiesc a devenit drapelul județului Harghita în      În primăvara anului 2010, Curtea de Apel Brașov a
urma aprobării de către consilierii județeni a unui proiect de   pronunțat o sentință definitivă și irevocabilă împotriva
hotărâre, la sfârșitul lunii noiembrie 2009. Același drapel, de   recursului formulat de Consiliul Județean Covasna în acest
culoare albastru-auriu, a fost adoptat și de Consiliul Național   dosar. Astfel, Consiliul Județean Covasna este nevoit să
Secuiesc ca viitorul steag al Ținutului Secuiesc. Steagul      îndepărteze panoul de la Aita Mare.
secuiesc este arborat pe mai multe clădiri ale primăriilor din     Primarul comunei, Bihari Edömér, spune că are
comunele județului Harghita, dar și pe frontispiciul Primăriei   cunoștință despre ilegalitatea în care se află panoul, dar
Municipiului Miercurea-Ciuc și din Gheorgheni.           susține că acesta trebuie îndepărtat de Consiliul Județean
  De fapt, președintele Consiliului Național Secuiesc, Izsák   Covasna.
Balázs, a solicitat în scris încă din august 2008 primarilor din    Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna, Demeter
județele Covasna, Harghita și Mureș să oficializeze folosirea    János, cel care a inițiat de fapt amplasarea diverselor panouri
drapelului albastru-auriu al secuilor prin arborarea lui pe     purtând inscripția „Ținutul Secuiesc” în județ, a declarat că
frontispiciile primăriilor și instituțiilor din subordinea     responsabilitatea îndepărtării acestora revine președintelui
administrațiilor publice locale.                  Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor.
  Împotriva proiectului de hotărâre au votat doi consilieri      Fostul președinte al Consiliului Județean Covasna,
PSD și reprezentantul Partidului Civic Maghiar (PCM), Árus     Demeter János, a fost nevoit să plătească, în 2009, 8.238 de
Zsolt, în vreme ce alți șapte consilieri PCM s-au abținut de la   lei, sumă considerată de Curtea de Conturi ca fiind
vot. Singurii care au fost de acord cu proiectul au fost cei    „prejudiciu adus bugetului public” prin amplasarea și
18 consilieri UDMR prezenți la ședință. Consilierii PCM nu au    demontarea, în 2007, a unui alt panou „Ținutul Secuiesc”, cel
fost de acord cu proiectul deoarece Consiliul Național       de pe DN11, la granița dintre județele Covasna și Brașov.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                    21
  Curtea de Conturi le-a imputat fostului președinte al        Domnul Ion Toma:
Consiliului Județean Covasna, Demeter János, 8.238 de lei,        Declarația politică este intitulată „Alinarea românilor pe
iar fostului arhitect al județului, Stela Florea, 9.100 lei pentru  timp de criză”.
prejudicierea bugetului public prin cheltuieli pentru          Domnule președinte,
amplasarea și, respectiv, autorizarea amplasării panoului, iar      Stimați colegi,
apoi pentru demontarea panoului.                     Încă din vremurile vechi, în situații grele generate de
                                   războaie, foamete sau calamități românii au dovedit că știu
  Domnul Dan Voiculescu:
                                   să fie solidari, unindu-și eforturile pentru a trece mai ușor
  Declarația politică se intitulează „Verificarea legalității   peste greutăți. Astăzi, nu s-a schimbat nimic, pentru că
tranzacțiilor Daimler AG în România”.                românii nu au uitat să fie solidari, ba mai mult, primesc tot
  În urma sancționării concernului Daimler AG de către       ajutorul din partea autorităților locale și a Guvernului.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite pentru practici       Iată astfel că, pentru a uita că frigiderul este gol și
comerciale ilegale – în special pentru oferirea de mită unor     înghețat la fel ca buzunarele oamenilor, pentru a uita că vine
oficiali guvernamentali din mai multe state, inclusiv din      o iarnă grea în care expresii cum sunt „să cumpărăm
Europa –, am solicitat Departamentului de Justiție al SUA să     medicamente”, „să cumpărăm alimente” sau „să plătim
ne transmită dacă, în urma anchetei desfășurate, au         întreținerea” vor deveni expresii tabu, aleșii noștri locali ne
descoperit date incriminatorii referitoare la tranzacțiile      fac să ne bucurăm că în orașele noastre, ba chiar în
desfășurate de Concernul Daimler AG în România.           comunele mai mari, începe să plouă, asemenea timpurilor
                                   biblice, nu cu mană, ci cu fântâni arteziene.
  Reamintesc că în perioada 2007–2008, Primăria
                                     Da, e adevărat, cu fântâni arteziene, pentru că aleșii locali
Generală a Municipiului București a achiziționat o mie de      portocalii, de altfel oameni cu mândrie națională nemăsurată,
autobuze Mercedes, o tranzacție evaluată la aproximativ       doresc schimbarea la față a orașelor pe care le conduc.
200 de milioane de euro.                       Astfel, România va depăși recordul unor țări cum este
  Răspunzând solicitării mele, domnul Gary G. Grindler,      Finlanda, Țara celor 1.000 de lacuri, sau Croația, Țara celor
Procuror general adjunct al SUA, cel care a condus ancheta      1.000 de insule, câștigându-și renumele „România, țara celor
în cazul Daimler, mi-a comunicat că, în conformitate cu       1.000.000 de fântâni arteziene”.
Tratatul România – SUA privind asistența judiciară în materie      Și pentru a fi un contributor demn la realizarea acestui
penală, vor colabora deschis cu partea română, însă, pentru     deziderat scump pentru țară și imperios necesar mai ales în
a ne putea furniza eventuale informații, mărturii, declarații,    vremuri de criză gravă, întâiul cetățean al Slatinei, primarul
documente, înregistrări, este necesară o solicitare expresă în    Darius Vâlcov, a decis că trebuie să curgă apă..., apă prin
acest sens din partea Ministerului Justiției din România,      fântânile arteziene pe care le-a construit și le va construi în
instituția abilitată prin tratat pentru a face asemenea       Slatina pentru a-și spăla păcatele, hoțiile și, mai presus de
demersuri.                              toate, zecile de dosare de la DNA.
  Am solicitat domnului Cătălin Predoiu, ministrul justiției, să    Inițial, am crezut că este doar un caz izolat ceea ce se
ne comunice dacă a cerut astfel de informații autorităților     întâmplă în orașul nostru, însă cum parcă toți membrii
americane. Răspunzând acestei solicitări, ministrul justiției    marcanți ai PDL ar fi făcuți de aceeași mumă, am căutat alte
ne-a comunicat că poate face un asemenea demers numai în       exemple. Și iată cum l-am descoperit pe cel care a jucat rolul
urma unor cereri formulate de autoritățile judiciare române, în   de guru pentru domnul Darius Vâlcov, nimeni altul decât
speță Parchetul General.                       primarul Sectorului 3, Liviu Negoiță.
  Drept urmare, am înaintat o solicitare și doamnei Laura       Numai dacă citim presa locală a Bucureștiului observăm
Codruța Kövesi, procuror general al Parchetului de pe lângă     că domnul Negoiță a cerut, anul trecut, 4 milioane de euro
Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a ne comunica dacă    pentru fântâni arteziene, pergole și mici amenajări, iar pentru
a fost demarată o anchetă referitoare la tranzacțiile        2010 s-a gândit dumnealui că, pe timp de criză, mai puțin de
desfășurate de Daimler AG în România, în urma confirmării      17 milioane de euro nu i-ar ajunge.
practicilor ilegale desfășurate de concernul Daimler în mai       Și cum un elev bun trebuie să își depășească profesorul,
multe state europene. Deși au trecut 30 de zile de la această    numitul Vâlcov Darius, în calitate de primar al Slatinei, a
solicitare, nu am primit încă niciun răspuns.            cheltuit doar în 2008 peste 67 de milioane de lei (peste
                                   17 milioane de euro, la cursul mediu de 3,75 lei/euro) și cine
  În acest interval, am dezbătut tema, încă o dată, cu       știe cât de atunci și până astăzi.
ministrul justiției cu ocazia participării Domniei Sale la ședința    Dar cum orice sac are și fund, iar banii, dacă nu pui, se
Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și       termină, numitul Vâlcov Darius a căutat o soluție pentru a mai
Senatului. Cu acel prilej, domnul ministru Predoiu s-a angajat    acoperi din găurile multe pe care sacul primăriei le-a căpătat
să-l sesizeze și Domnia Sa pe procurorul general în legătură     sub stricta supraveghere a edilului și a inventat măreața taxă
cu suspiciunile legate de activitățile Daimler AG în România.    de parcare pentru toți cetățenii orașului. Fiecare slătinean
  Cu toate acestea, procurorul general, care ar trebui doar    deținător de automobil este obligat să plătească, în funcție de
să îndeplinească formalitatea de a solicita ministrului justiției  zona în care locuiește, o taxă pentru parcare. A gândit
contactarea Departamentului de Justiție al SUA, ignoră cu      domnul primar că oamenii și-au rezolvat problemele cu
desăvârșire acest subiect. Această atitudine a Parchetului      salariile tăiate, pensiile și locurile de muncă și ce s-ar asorta
General creează suspiciuni instituționale grave.           mai bine cu sărăcia generalizată decât niște taxe noi, pentru
  În consecință, solicit încă o dată procurorului general al    că, nu-i așa?, dacă cetățenii Slatinei încă nu au murit, sunt
României să demareze cercetările în legătură cu legalitatea     obligați de lege să plătească impozite.
tranzacțiilor Daimler în România. Totodată, voi propune         Iar acest lucru nu se va opri aici, guvernanții și autoritățile
grupului parlamentar din care fac parte să demarăm          vor inventa noi taxe pentru a încerca să acopere prejudiciile
procedurile necesare pentru înființarea unei comisii speciale    pe care le aduc printr-o gestionare defectuoasă a treburilor
de anchetă pentru a clarifica acest subiect.             țării.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
  Peste scurt timp, România va fi recunoscută ca fiind țara      nou impozite peste impozite, inclusiv acest forfetar pe care îl
celor 1.000 de taxe, iar cetățenii vor putea admira fântâni      planifică guvernanții abia acum.
arteziene și vor putea sta, cu buzunarele goale și stomacul        Nu pot înțelege de ce este frânat spiritul întreprinzător, dar
chiorăind de foame, la umbra pergolelor făcute, pe bani grei,     în același timp ne sunt prezentate strategii peste strategii,
din lemn de tec.                            care urmează să fie puse în aplicare și care urmează să dea
  Vă mulțumesc.                            roade. Când? Aceasta este marea întrebare: când?
                                      La fel este proiectul de susținere cu bani de la Guvern a
  Domnul Cornel Popa:                         tinerilor întreprinzători. Sper să se concretizeze mai repede
  Declarația politică se intitulează „Vrem drumuri moderne!”.    decât altele.
  Stimați colegi,                            Deocamdată, numărăm firmele care dau faliment, firmele
                                    care se dizolvă, investitorii care pleacă din România, cei care
  Declarația mea politică de astăzi vine în urma întâlnirii
                                    se mută în Bulgaria sau în alte țări mai inspirate în ale
grupului de lucru constituit din necesitatea urgentării unui
                                    economiei... Nu văd nimic din ceea ce ar trebui să fie măsuri
proiect major pentru România, mă refer la Autostrada
                                    economice de relansare, măsuri de contracarare a efectelor
Transilvania, proiect aflat în pericol din cauza nepăsării și a
                                    crizei sau măcar măsuri prin care Guvernul să nu mai
neasumării responsabilității de către autorități.
                                    împovăreze atât de mult firmele care activează în țară.
  În data de 23 septembrie ne-am întâlnit la Suplacu de
                                      Mediul de afaceri a oferit și până acum soluții
Barcău, în județul Bihor, unde am semnat declarația „Vrem
                                    guvernanților, a făcut apeluri peste apeluri la dialog, și-a oferit
drumuri moderne!”. Senatori și deputați din județele Bihor și
                                    chiar implicarea la întocmirea proiectelor macro... Rezultatul:
Sălaj, dar și parlamentari și reprezentanți ai autorităților
                                    Guvernul a ascultat și a venit cu decizii total împotriva celor
locale din Ungaria, am căzut de acord că trebuie să susținem
                                    discutate.
prin eforturi comune, conjugate, atât autostrada, cât și
                                      Amintesc aici inclusiv proiectul noului Cod fiscal, asupra
infrastructura de transport rutier și feroviar din zona de
                                    căruia am căzut de acord cu toții că este o eroare pur și
graniță România – Ungaria, practic, poarta către Europa de
                                    simplu. Însăși intrarea în vigoare a acestuia constituie o
Vest.
                                    piedică în calea stabilității și predictibilității economice din
  Astăzi, 4 octombrie anul curent, a avut loc o nouă rundă      România.
de discuții – la care ni s-au alăturat parlamentari din Cluj și
                                      Nu-mi rămâne decât să susțin în continuare, aici, în
Brașov –, în urma cărora am stabilit să-l convocăm pe
                                    Senat, și prin acțiuni în colegiul pe care îl reprezint mediul de
ministrul transporturilor și infrastructurii, doamna Anca
                                    afaceri și pe cei care încă mai vor să investească în
Boagiu, la o întâlnire aplicată pe marginea acestor subiecte.
                                    România. Și vor fi din ce în ce mai puțini, dacă nu luăm
Mai exact, vrem să aflăm bugetarea aferentă autostrăzii, pe
                                    atitudine.
tronsoane de lucru, în anii următori și planificarea lucrărilor,
                                      Vă mulțumesc.
chestiuni care ar trebui să fie prioritare pentru Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii.                    Domnul Emilian Valentin Frâncu:
  Știu, s-a discutat mult de-a lungul timpului despre
autostradă, dar s-a făcut extrem de puțin, de aceea am luat        De mulți ani – s-ar putea spune chiar de secole –, românii
decizia ca împreună, senatori și deputați din județele         au tot încercat, cu grade diferite de reușită, să se rupă de
menționate, să susținem investirea în obiectivele de          tradițiile orientale și să se apropie de gradul dezvoltării
infrastructură mai ales în perioadă de criză. Spun asta pentru     occidentale. Dacă invențiile și instituțiile din vestul Europei se
că acest lucru va genera locuri de muncă, dezvoltarea         pot copia sau imita, nu la fel se poate spune despre
economică și turistică a zonelor în care se lucrează și, firește,   mentalitatea care a dus la geneza acestora.
creșterea confortului și a nivelului de trai pentru locuitori.       Mă adresez, așadar, nu numai colegilor senatori, ci
  Aștept reacția ministrului transporturilor și infrastructurii și  întregii societăți românești. În Suedia – care este o țară
sper în implicarea acestuia, ca și în antrenarea în proiectul     adesea dată ca exemplu de urmat în chestiuni economice și
nostru a unui număr cât mai mare de parlamentari, indiferent      sociale – s-a ajuns să se considere că patriotismul este o
de formațiunea politică din care fac parte. Putem pune         formă de discriminare a nonsuedezilor. O asemenea
umărul la definitivarea unor strategii macro, importante        mentalitate arată nu numai un respect adânc înrădăcinat
pentru județele din care venim noi, dar și pentru întreaga       pentru drepturile omului, ci și o încredere în semeni care la
țară.                                 noi este greu de imaginat. Din acest punct de vedere –
                                    al respectului și încrederii –, mai avem, ca popor, multe de
  Vă mulțumesc.
                                    învățat.
  Domnul Marius Petre Nicoară:                      În orice sistem politic sănătos, faptul că un partid din
                                    opoziție propune un guvern și un program ar fi văzut ca un
  Declarația politică este intitulată „Spiritul întreprinzător    lucru bun și de dorit, mai ales că nu ne aflăm în campanie
românesc, frânat de Guvern”.                      electorală. Ar fi un semn că acel partid „își face temele”, că își
  Luna octombrie a venit cu o veste bună pentru firmele       ia rolul de opoziție în serios, că nu se mulțumește cu atacuri
românești, faptul că vor plăti impozit pe profit, fiind eliminat    și critici la adresa Guvernului, ci se prezintă ca o alternativă
impozitul minim, dar imediat am aflat că, începând cu         viabilă pentru guvernare, pregătită și interesată, în primul
1 ianuarie 2011, revine forfetarul. Ni se spune că va fi gândit    rând, să administreze în mod eficace statul, că nu așteaptă
un sistem care să țintească zonele de evaziune fiscală.        alegerile sau funcțiile pentru a se pune la curent cu ce ar
  Nu pot să nu mă întreb, venind din Cluj, un județ activ      avea de făcut odată ajuns la putere.
economic, cu investitori mari, de ce nu a fost gândit până         Faptul că un partid din România încearcă să vină cu
acum acest sistem și dacă nu este o nouă găselniță a          soluții, deși nu are încă mijloacele legale pentru a le și aplica,
Guvernului, urmând ca anul viitor firmele să plătească din       nu este – din păcate – văzut ca un exercițiu pregătitor pentru
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                    23
o posibilă guvernare viitoare, ci ca o tentativă de a destabiliza    Cumva stânga PSD-istă cunoaște limite? Cumva există
puterea prin intermediul „unui Guvern din umbră”, exprimare     reguli peste care nu se trece, cu toată iubirea lor de stânga?
care, de altfel, aduce cu o teorie a conspirației.          Să fie aceste limite trasate de interesele personale și de grup
  Când este vorba de chestiuni „europene”, necesare        și de nevoia bolnăvicioasă a cât mai multor puncte în
integrării în Spațiul Schengen de exemplu, cum ar fi lucrările    sondaje, spre o cât mai mare notorietate a așa-zișilor lideri
de la aeroporturile din Otopeni și Timișoara, Guvernul s-a      de stânga?
arătat mai mult decât dornic să îndeplinească la timp          Păcat, domnilor colegi din opoziție, că vă limitați și lăsați
condițiile impuse, însă, când în discuție sunt chestiuni de     cu totul alte interese să primeze în fața a ceea ce contează
interes mai mult intern, cum ar fi drumurile naționale, se      cu adevărat.
instalează un fel de nesiguranță apatică – o eternă ezitare.       Păcat, domnilor colegi, că v-ați lăsat învinși de hidrele
Dacă intrarea în Spațiul Schengen ar fi depins de calitatea     demagogiei și ale orgoliului.
drumurilor, cred că Guvernul s-ar fi ocupat de mult de          Nu știu de ce ați înțeles că singura cale de a acționa este
autostrăzile care astăzi ne lipsesc.                 prin demagogie, iar singura dumneavoastră valoare este
  Ce arată aceste două exemple, dacă nu faptul că         orgoliul.
societatea românească este atât de brăzdată de neîncredere        România și românii nu au nevoie de reprezentanți care să
și atât de divizată, încât nu înțelege cooperarea pentru binele   se bată cu pumnul în piept și să facă paradă de fapte
comun decât atunci când aceasta este indusă de presiuni       ambalate în diverse forme fără finalitate, așa cum nu au
externe.                               nevoie ca interesul personal și imaginea proprie să fie mai
  Orice altă manifestare de bunăvoință ajunge să fie privită    presus de interesul național.
ca un act dubios sau ca o excepție de la regulă. Abia când        Acum ceva vreme, domnilor colegi din opoziție, redactați
vom înțelege că încrederea stă la baza oricărei relații       de zor așa-numita „Listă a rușinii” și străbăteați toate colegiile
durabile vom putea găsi mijloace de a ne apropia de – sau      mai ceva ca în campania electorală, arătându-i cu degetul pe
chiar atinge – dorința seculară a dezvoltării de tip occidental.   cei care, chipurile, atacau interesele cetățenilor.
În contextul global actual, acest fapt ar fi nu numai o         Din nou, atunci când e vorba de un exercițiu de imagine,
aspirație, ci chiar o necesitate.                  nu precupețiți niciun efort. Mai greu este atunci când
                                   dumneavoastră înșivă sunteți incriminați. Stau și mă întreb
  Domnul Sorin Serioja Chivu:                    de ce nu sunteți și acum prin colegii și nu anunțați „ultima
  Declarația politică se intitulează „Solidaritatea unor      realizare”, aceea că tocmai ați refuzat discutarea unui proiect
parlamentari nu este decât raportarea la interesele proprii”.    care ar lua bani de la cei bogați și i-ar da cetățenilor care au
  „Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de       într-adevăr nevoie.
stat.” (Nicolae Bălcescu)                        Vă invit să redactați și acum o „listă a rușinii”, dar de data
  Stimați colegi,                         aceasta să vă autonominalizați, sau cumva este prea mult și
  Doamnelor și domnilor,                      un asemenea act cere o bărbăție care nu este necesară
  Dincolo de poziționările pe eșichierul politic, reprezentanții  atunci când îi arăți pe alții cu degetul?
Parlamentului ar trebui să aibă o prioritate unică: grija față de    Cu tot gustul amar de rigoare, mă bucur că noi, cei care
cetățean, cu toate acțiunile care pot decurge de aici, cu atât    reprezentăm UNPR-ul, suntem cei care nu numai că știm,
mai mult cu cât te consideri un om politic de stânga și declari   dar și aplicăm interesul național.
că nevoile cetățenilor sunt mai presus de orice.
                                    Domnul Mircea Dan Geoană:
  Constituția României definește pluralismul politic și rolul
său, prin articolul 8, astfel:                     Aș dori să întreb dacă există anunțuri pe care grupurile
  „(1) Pluralismul în societatea românească este o condiție    parlamentare ar dori să le facă.
și o garanție a democrației constituționale.              Grupul parlamentar al PDL?
  (2) Partidele politice se constituie și își desfășoară       Vă rog, domnule senator Mocanu – la microfonul central –,
activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la  din partea Grupului parlamentar al PDL.
exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând
                                    Domnul Toader Mocanu:
suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de
drept și principiile democrației.”                    Domnule președinte,
  Din păcate, miercuri, 29 septembrie anul curent, în         Stimați colegi,
Senatul României s-a arătat încă o mostră tristă că anumiți       Vreau să anunț câteva modificări – mai exact trei
reprezentanți ai poporului au creat o prăpastie uriașă între     modificări –, și aș începe cu modificarea cea mai importantă,
vorbe și fapte.                           Grupul parlamentar al PDL din Senat l-a desemnat astăzi, în
  Parlamentarii membri ai UNPR au propus discutarea în       locul domnului Traian Constantin Igaș, ca lider de grup, pe
regim de urgență pe ordinea de zi a Senatului a proiectului     domnul senator Cristian Rădulescu.
legislativ privind taxa de solidaritate, de impozitare a averilor    De asemenea, avem două modificări în componența
mari și foarte mari, însă s-au lovit de refuzul categoric al     Comisiei pentru regulament și a Comisiei pentru muncă,
opoziției.                              familie și protecție socială.
  De-acum ne-am obișnuit cu realitatea tristă că PSD și        La Comisia pentru regulament, în locul domnului Traian
PNL continuă să-și facă jocul de imagine în care regula de      Constantin Igaș trece subsemnatul, Toader Mocanu, în
aur e că tot ce nu le aparține este nevaloros și se refuză, iar   calitate de președinte al acestei comisii, iar la Comisia pentru
dacă PNL-ul nu face un titlu de glorie din a coaliza cu       muncă, familie și protecție socială, în locul domnului senator
cetățenii mai puțin favorizați de soartă, stau și mă întreb ce    Cristian Rădulescu, președinte al acestei comisii, trece
se întâmplă cu PSD-ul, autoproclamat stânga românească        domnul senator Petru Bașa.
veritabilă, cea care luptă pentru săraci.                Vă mulțumesc.
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele
  Mulțumesc.                            măsuri în vederea implementării Programului „Prima casă”;
  Felicitări domnului senator Cristian Rădulescu!           – Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
  Evident, acest lucru a făcut obiectul acestui anunț.       Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată;
  În schimb, pentru modificările din cadrul comisiilor va       – Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
trebui să cer un vot plenului Senatului.               Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în
  De aceea, supun votului plenului Senatului prima         vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării
propunere: domnul senator Toader Mocanu în locul domnului      șomajului în anul 2010;
ministru Traian Constantin Igaș, în Comisia pentru            – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
regulament.                             Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea și completarea
  Vă rog să vă pronunțați cu privire la această modificare.    art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006
  Cu 79 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două       privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților
abțineri, modificarea în Comisia pentru regulament a fost      desfășurate pe plajă;
aprobată.                                – Lege pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996
  Aș dori să întreb dacă domnul senator Bașa este deja       privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea
membru al Comisiei pentru muncă, familie și protecție        și controlul activităților nucleare;
socială. Nu este?                            – Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului
  Atunci, supun votului această modificare: domnul senator     nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
Petru Bașa îl înlocuiește pe domnul senator Cristian         urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
Rădulescu în componența Comisiei pentru muncă, familie și      mediu;
protecție socială. Președinția comisiei este apanajul comisiei      – Lege privind darea în administrarea Consiliului Local al
și este o chestiune care ține de regulamentul acesteia.       Municipiului Tulcea a unor bunuri aflate în domeniul public al
  Vă rog să vă pronunțați cu privire la această modificare în   statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele
componența Comisiei pentru muncă, familie și protecție        Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-
socială.                               Litoral;
  Cu 77 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 3 abțineri,       – Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
această modificare a fost aprobată de plenul Senatului        nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru
României.                              informații spațiale în România;
  Aș dori, de asemenea, să vă informez că am primit,          – Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei
înainte de începerea dezbaterilor noastre, o solicitare din     Române a unor documente istorice reținute în mod abuziv la
partea inițiatorului de retragere a Propunerii legislative pentru  Arhivele Naționale ale României;
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul       – Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care va fi    sociale dintre România și Canada, semnat la Ottawa la
analizată de Biroul permanent. (Intervenție neinteligibilă din    19 noiembrie 2009.
sală.)                                  Vă rog să fiți atenți, intrăm în partea de legiferare, în zona
  Pe regulament? Au fost date două voturi, ambele...        votului final.
  Vigilența dumneavoastră este...                   Punctul 27 din ordinea de zi, Propunerea legislativă
  Președintele Comisiei pentru muncă, familie și protecție     privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din
socială va fi ales de către membrii acestei comisii         municipiul București a dreptului de administrare a unui bun
permanente a Senatului.                       aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Supun votului dumneavoastră retragerea din ordinea de zi     Administrației Naționale „Apele Române”.
a punctului 7 – Propunerea legislativă pentru modificarea și       Vă reamintesc că această propunere legislativă a fost
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu       dezbătută în ședința noastră din 29 septembrie 2010.
modificările și completările ulterioare.                 S-a hotărât reluarea votului, pentru că nu a fost întrunit
  Vă rog să fim de acord cu această propunere.           numărul necesar de voturi într-un sens sau în celălalt, din
  Vă rog să vă pronunțați prin vot.                lipsă de cvorum.
  Cu 70 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 6 abțineri,       Raportul comisiei este de admitere, cu amendamente
această inițiativă legislativă a fost retrasă din ordinea de zi de  admise.
astăzi.                                 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor
  Dați-mi voie să vă informez cu privire la dreptul senatorilor  ordinare, Senatul este primă Cameră sesizată.
de sesizare a Curții Constituționale pentru următoarele legi:
                                     De aceea, în condiții de cvorum, reluăm votul cu privire la
  – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a         raportul de admitere, cu amendamente.
Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale
                                     Vă rog să vă pronunțați prin vot cu privire la raportul de
art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
                                   admitere, cu amendamente, întocmit de comisie asupra
  – Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
                                   acestei propuneri legislative.
Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri
mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și       Vă rog să votați.
evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în          Cu 41 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 3 abțineri,
administrarea unor operatori economici din industria de       raportul a fost adoptat.
apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei,         Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.
Comerțului și Mediului de Afaceri;                    Vă rog să votați.
  – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a           Cu 34 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, două
Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea       abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                   25
  La punctul 28 din ordinea de zi este înscris Proiectul de       Cu 37 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă și două
lege privind criza financiară și insolvența unităților        abțineri, proiectul de lege nu a întrunit numărul necesar de
administrativ-teritoriale.                      voturi.
  Un proiect de lege complex. Acesta a fost amplu dezbătut       La punctul 31 din ordinea de zi este înscris Proiectul de
în ședința noastră din 29 septembrie 2010.              lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
  Raportul comisiei este unul de respingere a acestui        nr. 59/2009 pentru modificarea și completarea Legii
proiect de lege.                           nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a
  Este o lege cu caracter organic, iar Senatul este primă      Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
Cameră sesizată.                             Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința de plen din
  Vă rog să fiți atenți și vă rog să vă exercitați dreptul de vot  29 septembrie 2010.
cu privire la raportul de respingere.                   De asemenea, vă informez că a fost adoptat tacit de
  Vă rog să votați.                         Camera Deputaților.
  Raport de respingere, lege cu caracter organic.            Raportul comisiei este favorabil, cu amendamente
  Cu 43 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, două       admise.
abțineri, raportul de respingere nu a întrunit numărul necesar      Este o lege organică, iar Senatul este Cameră
de voturi.                              decizională.
  În aceste condiții, supun votului proiectul de lege.         Supun votului dumneavoastră raportul comisiei, cu
  Vă rog să votați.                         amendamentele admise.
  Cu 44 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, 3 abțineri,      Repet, proiectul de lege are caracter de lege organică.
proiectul de lege nu a întrunit numărul necesar de voturi.        Cu 68 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă și două
  Vă reamintesc faptul că suntem primă Cameră sesizată la      abțineri, raportul cu amendamente nu a întrunit numărul
acest proiect de lege.                        necesar de voturi pentru o lege organică, respectiv 69 de
  La punctul 29 din ordinea de zi este înscris Proiectul de     voturi.
lege pentru modificarea art. 82 1 din Legea nr. 161/2003         Supun votului proiectul de lege.
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în          Vă rog să votați.
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în       Cu 65 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă și două
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.       abțineri, proiectul de lege nu a întrunit numărul necesar de
  Este o cerere de reexaminare la solicitarea Președintelui     voturi.
României.                                 Fiind vorba de un proiect de lege de aprobare a unei
  Vă reamintesc că am dezbătut acest proiect de lege în       ordonanțe de urgență, cred că va trebui să supunem votului
ședința noastră de plen din 29 septembrie 2010.            plenului Senatului transformarea acestui proiect de lege de
  Raportul comisiei este de admitere a cererii de          aprobare a ordonanței de urgență într-un proiect de lege de
reexaminare transmise de președinte, deci de respingere a       respingere a acesteia, înainte de a trage o concluzie cu
proiectului de lege.                         privire la acest text.
  Suntem primă Cameră sesizată, este o lege cu caracter         Vă rog să vă pronunțați cu privire la transformarea în
organic.                               proiect de lege de respingere a acestei ordonanței. Să
  Supun votului dumneavoastră raportul de admitere a        epuizăm toate variantele înainte să tragem o concluzie.
cererii de reexaminare.                          Cu 29 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă și 3 abțineri,
  Vă rog să vă pronunțați prin vot.                 nici această variantă nu a întrunit numărul necesar de voturi.
  Cu 52 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două         Urmează să-l reluăm într-o ședință viitoare a plenului
abțineri, raportul nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind   Senatului pentru un vot, sperăm, concludent, Senatul fiind
vorba de o lege cu caracter organic.                 Cameră decizională.
  Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.            Deci vom relua votul cu privire la acest proiect de lege
  În condițiile în care cererea de reexaminare nu a întrunit    într-o proximă ședință a plenului Senatului.
votul necesar, supun votului proiectul de lege inițial.          Acestea au fost proiectele de lege care au necesitat vot
  Cu 13 voturi pentru, 65 de voturi împotrivă, 6 abțineri, nici   pe raport și vot final.
acest proiect de lege nu a întrunit numărul necesar de voturi.      Vă propun să revenim la ordinea de zi. Să încercăm să
  La punctul 30 din ordinea de zi este înscris Proiectul de     abordăm și să dăm un vot cu privire la proiectele de lege
lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul         care au termen de adoptare tacită mai strâns, mai apropiat.
ajutorului de stat în agricultură.                    Pentru punctul 2 din ordinea de zi, înțeleg că
  Vă reamintesc că acest proiect de lege a fost dezbătut în     reprezentantul Guvernului este deja în Parlament și trebuie
ședința noastră din 29 septembrie 2010.                să vină către sala de plen a Senatului.
  Raportul comisiei este de respingere a acestui proiect de       De aceea, vă propun să trecem la punctul 3 și, de îndată
lege.                                 ce domnul secretar de stat va sosi, vom relua punctul 2, care
  Este vorba de o lege cu caracter organic.             are termen de adoptare tacită astăzi, 4 octombrie 2010.
  Suntem primă Cameră sesizată.                     La punctul 3 din ordinea de zi este înscris Proiectul de
  Supun votului raportul de respingere.               lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
  Vă rog să votați.                         nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru
  Cu 45 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă și 4 abțineri,   reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri
raportul nu a întrunit numărul necesar de voturi.           financiare.
  Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.            Îl invit pe domnul președinte Ghizdeanu să prezinte
  Vă rog să votați.                         punctul de vedere al Guvernului.
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
  Domnul Ion Ghizdeanu – președintele Comisiei             Primăriile Partidului Social Democrat primesc 26 de
             Naționale de Prognoză:          miliarde de lei, primăriile Partidului Național Liberal primesc
                                  un miliard și jumătate de lei, iar primăriile Partidului Noua
  Vă mulțumesc, domnule președinte.
                                  Generație au primit 400 de milioane de lei.
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind
reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate        Deci se continuă, stimați colegi, indiferent ce spune
din economie, precum și alte măsuri financiare, aflată deja în   domnul Boc pe aici, pe la televiziuni sau prin altă parte,
activitate, a fost emisă tocmai pentru a acorda un sprijin     împărțirea banilor.
deosebit unităților administrativ-teritoriale, prin acordarea de    Ministerul Finanțelor Publice este aici și trebuie să ia act
împrumuturi din veniturile obținute din privatizare pentru a-și   de protestul nostru față de modul absolut clientelar în care
achita obligațiile către operatorii economici furnizori de     s-au împărțit banii prin această hotărâre de guvern, cu
bunuri, servicii și lucrări.                    specificarea faptului că, unde s-au dat 26 de miliarde de lei
  Subliniem că, până în acest moment, au fost înregistrate,    vechi, la primării ale Partidului Social Democrat, 80% din
solicitate împrumuturi de către unitățile administrativ-      lucrări sunt contractate de firme ale unor clienți de partid ai
teritoriale în valoare de 47 de milioane de lei. Deja        Partidului Democrat Liberal.
14 milioane de lei au fost acordați, iar pentru alte 33 de       Și acum revin la tema noastră de pe ordinea de zi.
milioane de lei dosarele sunt în curs de finalizare, urmând să     Vreau să vă întreb, domnule secretar de stat, mai întâi,
fie și acestea acordate ca un sprijin pentru reducerea       care ar fi temeiul juridic în baza căruia Ministerul Finanțelor
arieratelor din economie, dar și pentru stimularea mediului de   Publice poate să se comporte ca o bancă, adică să dea
afaceri prin intermediul unităților administrativ-teritoriale.   credite și să perceapă dobânzi.
  Drept urmare, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor         În al doilea rând, dacă avem din privatizare un asemenea
Publice, susține adoptarea acestui Proiect de lege privind     nivel al veniturilor de 1.500.000 de lei.
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010.        În al treilea rând, v-aș întreba care a fost criteriul pentru
  Vă mulțumesc.                          care ne-am oprit la luna martie cu aceste datorii și nu am
                                  avut în vedere datoriile la zi?
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      De asemenea, v-aș întreba, pe datele furnizate de
  Vă mulțumesc.                          dumneavoastră, astăzi, în susținerea acestui proiect de lege,
  Vă rog, domnule președinte Ovidiu Marian.            care sunt criteriile, aprobate prin norme metodologice, de
                                  împărțire a acestor sume de bani, pentru că eu vreau să vă
  Domnul Ovidiu Marian:                      spun – și o spun cu toată răspunderea – că mi-e tare teamă,
                                  domnule secretar de stat, că veți face același lucru pe care
  Vă mulțumesc, domnule președinte.
                                  l-ați făcut și în cazul Hotărârii Guvernului nr. 977/2010.
  Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl
reprezintă acordarea de împrumuturi de către Ministerul         Și ultimul comentariu pe care aș dori să-l fac este acela
Finanțelor Publice pentru unitățile administrativ-teritoriale din  că multe dintre datoriile pe care încercăm să le stingem
veniturile obținute din privatizare, în vederea achitării      astăzi așa sunt create chiar de Guvern, pentru că unitățile
obligațiilor de plată restante înregistrate de acestea față de   administrativ-teritoriale au încheiat contracte, conform
operatorii economici furnizori de bunuri, servicii și lucrări de  Ordonanței Guvernului nr. 7/2006, conform Hotărârii
interes public local.                        Guvernului nr. 577/1997, banii trebuiau să vină de la Guvern,
  Comisia a decis să adopte raport favorabil.           iată cum ei vin și cum obligăm unitățile administrativ-
                                  teritoriale să se împrumute, în condițiile în care se va pune
  Vă mulțumesc.
                                  problema, anul viitor, cu ce resurse vor acoperi aceste sume
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    și de unde vor plăti dobânda.
                                    Pentru a ne forma un punct de vedere cu privire la votul
  Vă mulțumesc.
                                  nostru, vă rog să ne răspundeți la aceste întrebări și poate
  Intervenții, dezbateri pe fondul acestui proiect de lege?
                                  faceți o referire și la hotărârea de guvern la care eu am avut
  Vă rog, domnule senator Țuțuianu, de la microfonul
                                  comentarii de făcut.
central.
                                    Vă mulțumesc.
  (Domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului,
                                    (Domnul Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului, revine la
se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)
                                  prezidiu.)
  Domnul Adrian Țuțuianu:
                                    Domnul Mircea Dan Geoană:
  Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Stimați colegi.                          Vă mulțumesc.
  M-aș fi abținut să vin astăzi la microfonul Senatului, dacă    Alte intervenții, comentarii?
Guvernul nu ar fi emis Hotărârea nr. 977/2010.             Nu sunt.
  Se confirmă încă o dată că se creează acte normative –       Vă rog, domnule senator Ovidiu Marian – la microfonul
și acesta poate fi unul cu același scop, cu același substrat –   central –, după aceea domnul președinte Ghizdeanu.
pentru a rezolva problemele pe criterii strict politice și       Domnul Ovidiu Marian:
clientelare.
  Am să vă spun ce rezultă din Hotărârea nr. 977/2010 –       Domnule președinte,
sigur, cu referire la județul Dâmbovița, că nu am avut timp să     În prima parte a luării de poziție a colegului nostru
fac toate calculele – și veți observa următoarele lucruri:     Țuțuianu a fost o declarație politică care nu are nicio legătură
  Din 95 de miliarde de lei vechi, Partidul Democrat Liberal,   cu proiectul de lege pe care noi îl discutăm aici.
care are cu doi primari mai puțin decât Partidul Social        Deci noi venim cu un proiect de lege al Guvernului care
Democrat, primește 62 de miliarde de lei vechi.           vine să deblocheze situația din economie, vine să
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                    27
deblocheze problema administrațiilor locale. Este foarte        Domnul Ovidiu Marian:
simplu. Pentru asta nu trebuie niciun fel de explicație.        Mulțumesc, domnule președinte.
  Grupul parlamentar al PDL va vota acest proiect de lege,       Încă o dată, îi atrag atenția și domnului coleg din partea
pentru că vine, într-adevăr, în sprijinul administrațiilor publice  dreaptă a sălii că nu este vorba de distribuirea unor bani aici.
locale.                               Prin acest proiect de lege nu distribuim bani nimănui, venim
  Vă mulțumesc.                           să deblocăm o situație financiară a administrațiilor publice
                                   locale care au datorii. Atât. Nu discutăm despre distribuirea
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     unor bani către primarii PSD, PNL, PDL, mai știu eu unde.
  Vă mulțumesc.                            La capitolul declarații politice, domnule coleg!
  Vă rog, domnule președinte Ghizdeanu.                Mulțumesc.

  Domnul Ion Ghizdeanu:                        Domnul Mircea Dan Geoană:
  Domnule președinte,                         Domnul senator Mustățea.
  Dacă îmi permiteți, aș dori să răspund doar la două-trei      Domnul Vasile Mustățea:
întrebări, care au fost precise.
  Repartizarea fondurilor prin Hotărârea Guvernului          Mulțumesc, domnule președinte.
nr. 977/2010 este legată de Ministerul Dezvoltării Regionale       Stimați colegi,
și Turismului, deoarece fondurile sunt alocate prin Ministerul      Aparent, colegul nostru are dreptate, pentru că Hotărârea
Dezvoltării Regionale și Turismului.                 Guvernului nr. 577/1997 și Ordonanța Guvernului nr. 7/2006
  Referitor la calitatea Ministerului Finanțelor Publice de a   nu au legătură cu proiectul de lege aflat în discuție astăzi,
da împrumuturi, avem Ordonanța de urgență a Guvernului        dar, în același timp, vreau să confirm că suspiciunile noastre
nr. 146/2002. S-a oprit la luna martie, pentru că atunci au     sunt corecte, pentru că și aceste împrumuturi s-ar putea să
fost, practic, evidențiate datoriile pentru anul 2009 – deci este  fie alocate după aceleași criterii după care s-au repartizat
vorba aici despre anul bugetar –, iar pentru anul următor      sumele în cazul Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 și al
aceste împrumuturi nu grevează, pentru că există un an de      Ordonanței Guvernului nr. 7/2006.
grație, se plătește numai dobânda, și după aceea urmează         Trebuie să întăresc și eu și să spun că și la mine în județ,
să se reporteze și împrumutul.                    județul Giurgiu, sumele alocate conform Hotărârii Guvernului
                                   nr. 577/1997 și Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 s-au alocat
  Vă mulțumesc foarte mult.
                                   tot în funcție de criterii politice. Acolo unde s-au dat bani unor
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     primari, care acum sunt în opoziție, s-au dat în funcție de
                                   rezultatele pe care Partidul Democrat Liberal le-a obținut în
  Vă mulțumesc.                           2009 la diferite tipuri de alegeri și, mai mult, președintele
  Vă rog, domnule senator Cosmin Nicula.              organizației județene PDL a făcut o declarație în presă prin
  Microfonul 4.                           care și-a asumat marele merit de a aduce acești bani în
                                   județul Giurgiu, ca și când banii ar fi fost aduși de la bugetul
  Domnul Vasile Cosmin Nicula:                   Partidului Democrat Liberal și repartizați acelor unități
                                   administrativ-teritoriale.
  Domnule președinte,
                                     De aceea, eu vreau să-l întreb pe domnul președinte
  Stimați colegi,
                                   dacă poate să ne spună, până astăzi, ce unități administrativ-
  Din câte știu eu, Ordonanța Guvernului nr. 7/2006,        teritoriale au beneficiat de această ordonanță, ca să putem
proiectul ordonanței, este direct în subordinea Secretariatului   să ne dăm și noi seama cum sunt alocate și aceste sume.
General al Guvernului, deci domnul secretar de stat de la        Mulțumesc.
Ministerul Finanțelor Publice cred că nu știe despre ce este
vorba.                                 Domnul Mircea Dan Geoană:
  În al doilea rând, cred că colegul nostru, domnul senator
                                    Domnule președinte, vă rog.
Adrian Țuțuianu, a specificat foarte clar și răspicat modul
                                    Microfonul 9.
cum acești bani au fost împărțiți pe criterii politice: 60% din
acești bani au fost dați, cu predilecție, primăriilor Partidului    Domnul Ion Ghizdeanu:
Democrat Liberal. Mai mult de jumătate au fost dați celor de
la UDMR, comparativ cu numărul primarilor pe care îi avem.        Mulțumesc, domnule președinte.
  Deci, din acest punct de vedere, nu faceți altceva decât o      Voiam doar să fac o mică precizare. Prima observație
discriminare, discriminați poporul român, toți locuitorii care nu  legată de subiect se referea la Hotărârea Guvernului
sunt membri ai Partidului Democrat Liberal.             nr. 577/1997. Cea de-a doua, Ordonanța Guvernului
                                   nr. 7/2006... Fiecare are un alt obiect de repartizare.
  Iar domnul secretar de stat de la Ministerul Finanțelor
Publice, dacă nu știe și nu este bine pregătit, aș dori să-și      Prin această ordonanță nu se repartizează, ci există un
dea demisia sau data viitoare când vine să susțină ceva aici,    fond de 1,5 miliarde de lei pentru care se fac solicitări. Până
în fața noastră, să fie foarte bine pregătit.            în acest moment sunt solicitări în valoare de 47 de milioane
                                   de lei, toate onorate. Deci nu există riscul ca unitatea
  Vă mulțumesc.                          administrativ-teritorială să solicite și să fie refuzată.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     14 milioane de lei deja s-au acordat, iar 33 de milioane de lei
                                   sunt în curs.
  Mulțumesc.                              Următoarea ședință are loc pe 14 octombrie anul curent și
  Domnule senator Ovidiu Marian, vă rog.              toate celelalte unități care au solicitat până la incidența sumei
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
de 33 de milioane de lei, și dosarele sunt în curs, vor primi      Domnul Ovidiu Marian:
bani.                                   Mulțumesc, domnule președinte.
  În această premisă că, practic, toate unitățile care vor       Asta ar însemna – retrimiterea la comisie și a nu ține
solicita, după fluxul de până acum, doar 47 de milioane de lei
                                   seama de acea comisie tehnică – să ne substituim noi
au fost solicitați, nu cred că ar fi..., dar putem citi toată lista
                                   ministerului și Guvernului, ceea ce nu este posibil.
de unități..., dar, dacă încă nu s-a utilizat fondul, nu cred că
                                     Acum, că există suspiciuni... Nimeni nu a ținut seama de
este...
                                   culoarea politică a celor care au cerut acele împrumuturi.
  Dacă dorește domnul senator, citim. De exemplu, județul
                                   Suspiciuni pot să existe, dar asta nu înseamnă că retrimitem
Alba, comuna Arieșeni – 393 de milioane de lei, județul Alba,
                                   la comisie.
orașul Sebeș, județul Buzău, municipiul Buzău și lista poate
continua.                                 Grupul parlamentar al PDL nu este de acord cu
                                   retrimiterea la comisie în niciun caz, pentru că asta ar
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     însemna să ne substituim noi actului de guvernare. Să facem
                                   noi acea comisie tehnică, să facem noi acea evaluare, să
  Domnule președinte,
                                   facem noi acea departajare, sau poate vreți fără
  Domnul senator Mustățea a întrebat o chestiune mult mai
                                   departajare?!
precisă și suspiciunea pe care am simțit-o în întrebarea
Domniei Sale a fost ca repartizarea și ordinea onorării         Domnul Mircea Dan Geoană:
acestor solicitări să nu aibă cumva vreo grilă politică în spate
și un algoritm politic care să favorizeze o formațiune în        Mulțumesc.
detrimentul altora.                           Domnul senator Nicula.
                                     Microfonul 4.
  Domnul Ion Ghizdeanu:
                                     Domnul Vasile Cosmin Nicula:
  Județul Giurgiu... Stați să ne uităm și la județul Giurgiu.
                                     Domnule președinte,
  Domnul Mircea Dan Geoană:                       Constat că președintele Comisiei pentru buget, finanțe,
  Rugămintea mea ar fi ca într-o situație cu privire la       activitate bancară și piață de capital, de când s-a postat pe
unitățile care au apelat și care au avut acces la aceste       acel scaun, ține doar declarații politice.
resurse să fie menționată și apartenența politică, culoarea        Vreau să-l rog pe domnul secretar de stat să consulte
politică a primăriei sau a consiliului local.             puțin această hotărâre de guvern, să se uite puțin la județul
                                   Hunedoara și să compare două localități – dacă nu le
  Domnul Ion Ghizdeanu:                       cunoașteți dumneavoastră, vi le spun eu –, orașul Petrila –
  Noi nu știm, pentru că e o comisie tehnică.            PDL, respectiv, orașul Geoagiu – PSD, să vedeți acolo
  Din județul Giurgiu...                       diferență de sume.
                                     Deci acești bani, stimați colegi, au fost împărțiți
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     discreționar doar clientelei politice a Partidului Democrat
                                   Liberal, iar propunerea făcută de domnul senator Dan Radu
  E în regulă, am înțeles răspunsul dumneavoastră, l-am
recepționat.                             Rușanu cred că este pertinentă.
  Domnul senator Rușanu.                        Domnul Mircea Dan Geoană:
  Microfonul 1.
                                     Mulțumesc.
  Domnul Dan Radu Rușanu:                        Domnul senator Țuțuianu, după aceea domnul senator
  Domnule președinte,                        Berceanu dorește să intervină.
  Pentru deblocarea situației, aș propune retrimiterea la        (Domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului,
comisie a acestui proiect de lege și acolo să facem un        se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)
amendament prin care să instituim obligativitatea acordării       Domnul Adrian Țuțuianu:
acestor fonduri tuturor primăriilor care solicită aceasta, fără
să mai fie analizate de acea comisie făcută de minister și        Vă mulțumesc, domnule președinte.
care dă acest grad de suspiciune. Și atunci, toată lumea va        Stimați colegi,
lua, dacă există un fond, toată lumea va avea acces la acest       Eu știu foarte bine despre ce vorbim. Astăzi nu împărțim
fond, iar Ministerul Finanțelor Publice să-și ia această       bani, dar dăm posibilitatea unor administrații locale și
obligație, așa cum spune astăzi că sunt bani destui, ca toate     județene să rezolve problema unor arierate.
primăriile care solicită bani din acest fond să primească         Problema unde apare? O dată pentru că avem un plafon
acești bani. Dacă este o obligativitate, este în regulă. Dacă     limitat. Ca atare, s-ar putea ca multe unități administrativ-
există anumite criterii pe care le stabilește comisia respectivă   teritoriale să dorească să primească bani și să nu poată
a Ministerului Finanțelor Publice, atunci vor fi în continuare    primi, și atunci sigur că intervin criteriile și influențele de
aceste suspiciuni.                          natură politică.
  Rugămintea este să fie trimis înapoi la comisie pentru         În al doilea rând, comisia care se ocupă de această
amendamentele respective.                       problemă este o comisie care – iertați-mă, nu cred că trebuie
                                   multe explicații să înțelegem – are o determinare politică, iar
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     modul cum ați împărțit banii prin recenta hotărâre de guvern
 Am reținut această propunere.                    arată că lucrurile pot continua în același fel.
 Domnule președinte Ovidiu Marian, vă rog, după aceea          În al treilea rând, diferența de regim juridic dintre cei care
domnul senator Nicula și domnul senator Țuțuianu.           ar putea primi și cei care nu primesc este următoarea:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                   29
cei care primesc bani potrivit acestui act normativ au o       erau frapante, de la litera „t”, că erau în ordine alfabetică:
perioadă de grație de un an din partea Guvernului, deci își      Timiș – 5 miliarde de lei vechi, Teleorman – 10 mii de miliarde
achită datoriile către furnizorii de servicii și lucrări, au o    de lei vechi. Erau una după alta. V-o aduc, dacă se dorește,
perioadă de grație de un an, au o dobândă de 6,25% și au       atunci când o să organizăm această dezbatere.
posibilitatea să plătească în 5 ani; cei care nu primesc bani      Acum suntem la altă dezbatere despre această ordonanță
de la Guvern – și tare mi-e teamă că noi suntem, PSD, PNL,      de urgență și eu cred că e bine ca toate primăriile să fie
care nu primim – vor avea altă situație juridică: nu vom putea    lăsate să-și facă un împrumut de trezorerie, să-și achite
să ne plătim furnizorii, furnizorii vor obține titluri executorii,  furnizorii, aceștia să se deblocheze, iar primăriile, mai
titlurile executorii vor fi puse în aplicare și vom asista la     departe, după un an de grație, să-și plătească ratele.
executarea silită a unităților administrativ-teritoriale. Asta este   Nu cred că are nicio conotație politică, mai ales că
toată problema.                            deciziile se iau prin consiliile locale și nu le ia primarul ca
  Ca atare, lucrurile sunt foarte importante și eu cred că     atare, ca să se pună neapărat în discuție culoarea sa politică.
trebuie să întoarcem acest act normativ la comisie și să
găsim un mecanism care să ne asigure că nu vom mai avea         Domnul Mircea Dan Geoană:
de-a face cu criteriul politic în susținerea unităților         Mulțumesc.
administrativ-teritoriale.
                                     Domnul senator Iulian Bădescu – microfonul 3 –, după
  (Domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului,      aceea domnul senator Rușanu.
revine la prezidiu.)
                                     Aș dori să încercăm să comprimăm discuția pentru a
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     putea să ne și pronunțăm.
  Mulțumesc.                              Domnul Iulian Bădescu:
  Domnul senator Berceanu.
  Microfonul 2.                             Mulțumesc, domnule președinte.
                                     Astăzi, orice autoritate publică, atunci când contractează
  Domnul Radu Mircea Berceanu:                    un împrumut, are nevoie de o hotărâre de consiliu local, după
  Domnule președinte,                        care demarează o procedură de organizare a unei licitații.
  Recunosc că nu mai știu la ce punct al ordinii de zi ne       Vă întreb dacă această procedură de contractare a unui
aflăm, pentru că am fost la declarații politice, după aceea la    împrumut, chiar dacă acest împrumut vine din partea statului
întrebări și interpelări, la răspunsuri... Cred că mai avem      român – o procedură care se face în mod direct, fără licitație –,
puțin și ajungem la partea care se transmite în direct la radio.   este legală.
  Se face o confuzie, probabil voită, între ceea ce avem de      Vă mulțumesc.
discutat astăzi, care este o ordonanță de urgență, și nu o
                                     Domnul Mircea Dan Geoană:
hotărâre de guvern, cum spunea colegul Nicula. Hotărârile
de guvern nu ajung în Senat și nu ajung în Parlament, în         Mulțumesc.
general.                                 Domnul senator Rușanu.
  Această ordonanță de urgență are alocat un fond foarte        Microfonul 1.
mare – un miliard și jumătate de lei –, din care, până în
prezent, s-au cerut vreo 47 de milioane de lei. Ea are scopul      Domnul Dan Radu Rușanu:
de a ajuta toate primăriile care au datorii către niște furnizori     Am înțeles declarația politică a domnului coleg Radu
să se deblocheze. Deci, până la urmă, nu ajutăm în mod        Berceanu, care se referea la anul 2008, nu la chestiune, însă
direct primăriile, ci banii ajung la furnizori, cei care au făcut   aș vrea, ca să fim lămuriți, pentru toți colegii, să citim art. 2
niște servicii sau au dat niște bunuri primăriilor în decursul    din ordonanță, care spune așa: „Unitățile administrativ-
timpului, au de luat bani și sunt blocați.              teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1
  Intenția a fost să se dea un credit de trezorerie în condiții   numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor
cât mai bune acelor primării care doresc, ca ele să-și        locale, prevăzută la art. 60 alin. (3), cu modificările și
plătească furnizorii și, în felul acesta, mecanismul economic     completările ulterioare.”
să funcționeze.                              Domnule senator Berceanu,
  Toate primăriile care au făcut cerere au primit acești bani.     Ne cunoaștem bine. Și dumneavoastră, și eu știm ce
47 de milioane de lei dintr-un miliard și jumătate de lei       înseamnă „pot contracta”, și eu, și dumneavoastră știm foarte
înseamnă sub 2%. Drept urmare, sunt suficienți bani în        bine ce înseamnă „numai cu avizul comisiei respective”.
continuare. Orice primărie poate să facă această cerere.
Toate primăriile vor primi.                       Domnul Mircea Dan Geoană:
  Confuzia voită care a fost introdusă de colegul
dumneavoastră din stânga, din stânga de acolo de sus, și de        Mulțumesc.
ceilalți colegi este referitoare la Ordonanța Guvernului         Stimați colegi,
nr. 7/2006, la Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, unde, dacă       Este vorba de o lege ordinară, iar Senatul este primă
doriți, la un moment dat, putem discuta, dar ar trebui să       Cameră sesizată. Avem în fața noastră un raport și, înainte
discutăm pe o perioadă ceva mai lungă, nu pe ultimul an.       de acest lucru, va trebui să supunem votului...
  Pentru a se înțelege ce vreau să spun – și cu asta închei –,     Domnule senator Rușanu,
atunci când vom face discuția, eventual, ne vom uita în          Mențineți propunerea de retrimitere la comisie a
„Monitorul Oficial al României”, la sfârșitul anului 2008, prin    proiectului de lege?
luna octombrie, când s-a dat tot o ordonanță, și vă citez doar      Dacă da, va trebui s-o supun votului înainte de a proceda
două rubrici, pe care mi le aduc aminte pe dinafară, pentru că    la...
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
  Domnul Dan Radu Rușanu:                        Domnul Claudiu Constantin Stafie – secretar de stat
  Domnule președinte,                                      în Ministerul Economiei,
  Stimați colegi,                                        Comerțului și Mediului
  Dacă, într-adevăr, avem intenții bune și dorim să treacă                    de Afaceri:
această lege și dorim, într-adevăr, să ajutăm primăriile, atunci     Mulțumesc, domnule președinte.
trebuie s-o retrimitem la comisie pentru a modifica acest        Având în vedere cele prezentate, punctul de vedere al
articol cu amendamentul respectiv, și PNL va vota acest        Guvernului este de susținere, cu observații și propuneri, și,
proiect de lege.                           de asemenea, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului
                                   de Afaceri propune adoptarea prezentei propuneri legislative.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                       Mulțumesc.
  Mulțumesc.
  Supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere        Domnul Mircea Dan Geoană:
la comisie a acestui proiect de lege.                  Mulțumesc și eu.
  Vă rog să votați.                          Domnule președinte Calcan, aveți cuvântul.
  Cu 41 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă și o         Microfonul 5.
abținere, propunerea de retrimitere la comisie nu a fost
aprobată.                                Domnul Valentin Gigel Calcan:
  Supun votului dumneavoastră raportul comisiei și           Mulțumesc mult, domnule președinte.
proiectul de lege.                            Stimați colegi,
  Este vorba de un singur vot.                     Comisia noastră, întrunită în ședința în data de 8 iunie
  Vă rog să votați.                         2010, a dezbătut această propunere legislativă și a hotărât
  Cu 46 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă și 3 abțineri,   să adopte un raport favorabil, cu amendamente.
raportul și proiectul de lege au fost adoptate.             În principiu, amendamentele se referă la propunerea
  Ne întoarcem la punctul 2 din ordinea de zi, care are       reprezentanților AVAS-ului prin care au dorit să introducă –
termen de adoptare tacită astăzi, 4 octombrie 2010. Este       și noi am fost de acord – câteva norme privind regiile
vorba de Propunerea legislativă pentru modificarea          autonome, societățile comerciale, în sensul că acestea, în
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind        momentul când doresc să cumpere, trebuie să respecte
privatizarea societăților comerciale.                 prevederile din domeniul ajutorului de stat.
  Dați-mi voie să-i întreb pe inițiatori dacă doresc să susțină    Vă mulțumesc.
această propunere legislativă.
  Domnule senator Fodoreanu, vă rog să veniți la            Domnul Mircea Dan Geoană:
microfonul 6 pentru a susține această propunere legislativă.       Și eu vă mulțumesc.
                                     Sunt intervenții, dezbateri asupra acestei propuneri
  Domnul Sorin Fodoreanu:                      legislative?
  Mulțumesc, domnule președinte.                    Nu sunt.
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de       Supun votului dumneavoastră raportul comisiei, cu
urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea         amendamentele admise.
societăților comerciale este o inițiativă a tuturor colegilor      Propunerea legislativă face parte din categoria legilor
senatori din Comisia pentru privatizare și administrarea       ordinare.
activelor statului și se referă la modificarea art. 3 lit. e) și a    Vă rog să votați.
art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997,        Cu 81 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere,
prin care societățile comerciale la care statul sau autoritatea    raportul comisiei a fost adoptat.
administrației publice locale deține mai mult de 33% din         Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.
totalul acțiunilor cu drept de vot să achiziționeze activele       Vă rog să votați.
necesare dezvoltării și diversificării obiectului lor de activitate   Cu 79 de voturi pentru, două voturi împotrivă și două
sau, după caz, necesare consolidării sau reorientării activității   abțineri, propunerea legislativă a fost adoptată.
curente, fapt care ar determina sau ar dezvolta posibilitatea      Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, Propunerea
ca aceste societăți comerciale să funcționeze la capacitate,     legislativă pentru modificarea art. 20665 din Legea nr. 571 din
în condiții de rentabilitate, cu menținerea sau cu creșterea     22 decembrie 2003 privind Codul fiscal.
locurilor de muncă, precum și să acumuleze resursele           Inițiatorul nu este prezent.
necesare plății furnizorilor, a datoriilor la bugetul de stat și a    Domnule președinte Ghizdeanu, vă rog să prezentați
salariilor.                              punctul de vedere al Guvernului.
  Rugămintea noastră, a colegilor din Comisia pentru          Aveți cuvântul.
privatizare și administrarea activelor statului din Senat, este     Microfonul 9.
să vă îndreptați atenția asupra acestei propuneri legislative și
să fiți de acord cu ea.                         Domnul Ion Ghizdeanu:
  Vă mulțumesc.                            Mulțumesc, domnule președinte.
                                     Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri
  Domnul Mircea Dan Geoană:
                                   legislative.
  Mulțumesc.                              Aș dori să evidențiez doar trei elemente care
  Domnule secretar de stat Constantin Stafie, vă rog să       argumentează această poziție a Ministerului Finanțelor
prezentați punctul de vedere al Guvernului, de la microfonul 8.    Publice, respectiv cheltuielile deosebit de ridicate de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010                  31
administrare pentru stabilirea autenticității marcajelor sau a     Domnul Mircea Dan Geoană:
calității produselor din tutun, practica comunitară și, de
                                    Mulțumesc.
asemenea, distorsiunea pieței cu astfel de produse.
  Vă mulțumesc.                            Sunt intervenții, dezbateri?
                                    Nu sunt.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.
  Și eu vă mulțumesc.                         Propunerea legislativă face parte din categoria legilor
  Domnule președinte Ovidiu Marian, aveți cuvântul.        organice.
                                    Vă rog să votați.
  Domnul Ovidiu Marian:                        Cu 81 de voturi pentru, două voturi împotrivă și 3 abțineri,
  Vă mulțumesc.                          raportul de respingere a fost adoptat, iar propunerea
  Propunerea legislativă reglementează introducerea în       legislativă a fost respinsă.
Codul fiscal a unei prevederi care să permită valorificarea și     La punctul 6 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea
marcarea cantităților de tutun care au fost supuse confiscării   legislativă pentru completarea alin. (2) al art. 160 din Legea
sau care au intrat legal în proprietatea privată a statului,    nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
aceste sume urmând să se facă venit la bugetul de stat.         Inițiatorii sunt prezenți?
  Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață      Nu sunt.
de capital a dat raport favorabil pentru propunerea legislativă.    Domnule președinte Ghizdeanu, vă rog să prezentați
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    punctul de vedere al Guvernului.
                                    Aveți cuvântul.
  Mulțumesc.
  Sunt intervenții?                          Microfonul 9.
  Nu sunt.                              Domnul Ion Ghizdeanu:
  Supun votului dumneavoastră raportul comisiei și
propunerea legislativă.                        Mulțumesc, domnule președinte.
  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor       Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, nu susține
ordinare, iar Senatul este primă Cameră sesizată.          adoptarea acestei propuneri legislative în forma prezentată.
  Vă rog să votați.                          Au fost câteva completări care nu au fost operate în
  Cu 61 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 4 abțineri,    cadrul comisiei.
raportul și propunerea legislativă au fost adoptate.          În concluzie, Guvernul nu susține adoptarea acestei
  La punctul 5 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea     propuneri legislative.
legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.       Domnul Mircea Dan Geoană:
  Deputații inițiatori ai acestei propuneri legislative sunt
                                    Mulțumesc.
prezenți?
  Nu sunt prezenți.                          Domnule președinte Ovidiu Marian, vă rog.
  Domnule președinte Ghizdeanu, vă rog să prezentați         Domnul Ovidiu Marian:
punctul de vedere al Guvernului.
  Aveți cuvântul.                           Propunerea legislativă reglementează simplificarea
  Microfonul 9.                          măsurilor de plată a taxei pe valoarea adăugată la cereale și
                                  produse agricole din producția vegetală destinată vânzării.
  Domnul Ion Ghizdeanu:                        Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte
  Mulțumesc, domnule președinte.                  raport de respingere, având în vedere că această măsură
  Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, nu susține     este cuprinsă în textul Proiectului de lege pentru aprobarea
adoptarea acestei propuneri legislative.              Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele
                                  măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Mulțumesc.
  Mulțumesc.
  Domnule președinte Ovidiu Marian, aveți cuvântul.          Domnul Mircea Dan Geoană:

  Domnul Ovidiu Marian:                        Mulțumesc.
                                    Sunt intervenții, dezbateri?
  Propunerea legislativă reglementează introducerea în        Nu sunt.
Codul fiscal a interdicției de a cesiona sau înstrăina acțiunile
                                    Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.
unei societăți, cu excepția celor care fac obiectul tranzacțiilor
pe piața de capital, ori a părților sociale sau a activelor fixe,   Propunerea legislativă face parte din categoria legilor
fără efectuarea prealabilă a controlului fiscal financiar.     ordinare.
  Inițiatorii propun ca această faptă să fie incriminată ca     Cu 53 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă și nicio
infracțiune.                            abținere, raportul de respingere a fost adoptat, iar
  Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte     propunerea legislativă a fost respinsă.
raport de respingere, având în vedere că reglementarea         Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, Propunerea
propusă de inițiatori nu este de domeniul Codului fiscal, iar    legislativă pentru modificarea și completarea Legii
introducerea unei astfel de măsuri legislative ar determina     nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
modificări asupra mai multor acte normative.            completările ulterioare. (Rumoare în sală.)
  32            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 142/14.X.2010
  Domnul Gheorghe David (de la prezidiu):                       Domnul Mircea Dan Geoană:
  S-a retras!                                    Mulțumesc.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                             Sunt intervenții, dezbateri cu privire la această propunere
                                         legislativă?
  A fost retrasă, mă iertați.                            Nu sunt.
  Trecem la punctul 8 din ordinea de zi, Propunerea
                                           Propunerea legislativă face parte din categoria legilor
legislativă privind acordarea unor înlesniri fiscale.
                                         ordinare.
  Inițiatorii sunt prezenți?
  Nu sunt prezenți.                                 Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.
  Domnule președinte Ghizdeanu, vă rog să prezentați                Cu 55 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă și o
punctul de vedere al Guvernului, de la microfonul 9.               abținere, raportul de respingere a fost adoptat, iar
                                         propunerea legislativă a fost respinsă. (Discuții la prezidiu.)
  Domnul Ion Ghizdeanu:                               Este lege organică?
  Mulțumesc, domnule președinte.                          Mă iertați.
  Având în vedere că prin aceste înlesniri fiscale sunt              Nu, este punctul 8 din ordinea de zi. Este o lege ordinară.
afectate veniturile bugetului, în condițiile actuale când              Am un material diferit față de cel distribuit în plen? Cred că nu.
atingerea unor parametri bugetari și de deficit este esențială,           Nu, este lege ordinară.
Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, nu susține
adoptarea acestei propuneri legislative.                       Deci votul a confirmat adoptarea raportului de respingere
                                         și respingerea propunerii legislative.
  Vă mulțumesc.
                                           Trecem la ultimul punct pe care-l dezbatem astăzi,
  Domnul Mircea Dan Geoană:                           punctul 9 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru
  Mulțumesc.                                  modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea creditului agricol
                                         pentru producție nr. 150/2003.
  Domnule președinte Ovidiu Marian, aveți cuvântul.
                                           Înțeleg că secretarul de stat de resort este la Camera
  Domnul Ovidiu Marian:                             Deputaților, pentru a susține un proiect de lege acolo.
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare               Stimați colegi,
acordarea în favoarea debitorilor, persoane fizice și juridice,           Aș dori să vă informez că declarațiile politice depuse până
de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări la plata               în acest moment, precum și întrebările și interpelările
impozitelor, taxelor sau penalităților, măsurile fiscale vizate         adresate Guvernului, depuse până la acest moment, fac
urmând să detensioneze relația dintre creditorii bugetari și           parte integrantă din stenograma ședinței noastre de astăzi,
contribuabili în actualele condiții de criză economică.             iar reprezentanții Guvernului le vor prelua pentru a putea să
  Este de menționat că s-a primit aviz negativ de la              formuleze răspunsurile cuvenite.
Consiliul Legislativ.                                Conform programului de lucru aprobat, declar încheiată
  De asemenea, Comisia juridică, de numiri, disciplină,             ședința plenului Senatului de astăzi, 4 octombrie 2010.
imunități și validări a transmis un aviz negativ, iar Comisia            Ne revedem în ședință de plen miercuri, 6 octombrie
pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a         2010.
hotărât, în unanimitate, să adopte raport de respingere a              Vă mulțumesc.
propunerii legislative.
  Mulțumesc.                                     Ședința s-a încheiat la ora 17.30.
                                  Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Viorela-Veronica M. Marian                     Locatia:Bucuresti


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
         IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|519497]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 142/14.X.2010 conține 32 de pagini.             Prețul: 6,40 lei           ISSN  1220–4870

								
To top