Docstoc

mof2_2010_0134

Document Sample
mof2_2010_0134 Powered By Docstoc
					                                 PA R T E A A I I - A
Anul 178 (XXI) — Nr. 134                DEZBATERI PARLAMENTARE                               Vineri, 1 octombrie 2010


                        DEZBATERI PARLAMENTARE
            ȘEDINȚE COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI
                     SESIUNEA A II-A ORDINARĂ — SEPTEMBRIE 2010
                    Ședința din ziua de 21 septembrie 2010
                                   (STENOGRAMA)

                                      SUMAR         Nr.                                                            Pagina

         1.    Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru ......................................               2
         2.    Mesajul Președintelui României, adresat Parlamentului, pe probleme
              actuale de politică internă .........................................................................        2–8
         3.    Prezentarea, dezbaterea și adoptarea Declarației privind situația
              cetățenilor români de etnie romă care sunt în proces de expulzare sau
              repatriere din Republica Franceză și din alte state europene ..................                  8–12
         4.    Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii
              permanente comune ..................................................................................         12
         5.    Depunerea jurământului de către unii membri supleanți în Consiliul de
              administrație al Societății Române de Radiodifuziune...............................                 12
         6.    Depunerea jurământului de către unii membri supleanți în Consiliul de
              administrație al Societății Române de Televiziune.....................................                13
         7.    Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea contului
              general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție
              a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și
              a contului general anual al datoriei publice aferentă anului 2008 (L166/2010,
              PL-x 112/2010), împreună cu Raportul public al Curții de Conturi pe
              anul 2008*) ................................................................................................   13–14
         8.    Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea contului
              general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
              2008 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor
              pentru șomaj pe anul 2008 (L536/2009, PL-x 397/2009), împreună cu
              Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2008 ......................................             14–15
         9.    Numirea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în
              funcția de vicepreședinte (nefinalizarea procedurii) ..................................               15
             *) Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2008 a fost publicat în Monitorul Oficial al României,
         Partea a III-a, nr. 55 din 22 februarie 2010.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
  Ședința a început la ora 15.05.                punctul nostru de vedere nu avem Președinte al României și
  Lucrările au fost conduse, în prima parte, de doamna      nu ne simțim obligați să participăm la punctul 1.
deputat Roberta Alma Anastase, președintele Camerei         Vă mulțumesc.
Deputaților, și, în a doua parte, de domnul senator Mircea      (Aplauze. Grupurile parlamentare reunite ale PSD+PC din
Dan Geoană, președintele Senatului, asistați de domnul      Camera Deputaților și Senat părăsesc sala de ședință.)
senator Gheorghe David, secretar al Senatului, și de domnul
deputat Georgian Pop, secretar al Camerei Deputaților.        Doamna Roberta Alma Anastase:
  Din prezidiu au mai făcut parte domnul deputat Ioan        Dacă în legătură cu programul de lucru și ordinea de zi
Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și domnul     există observații?
senator Alexandru Pereș, vicepreședinte al Senatului.        Nu sunt.
  Doamna Roberta Alma Anastase:                   Vă supun la vot ordinea de zi.
                                   Voturi pentru?
  Domnule președinte Traian Băsescu,                Voturi împotrivă?
  Doamnelor și domnilor deputați și senatori,           Abțineri?
  Stimați invitați,                        Nu sunt.
  Distinși reprezentanți ai Corpului diplomatic,          Prin urmare, a fost aprobată ordinea de zi.
  Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința comună     În legătură cu programul de lucru, dacă sunt observații?
a Camerei Deputaților și Senatului, anunțându-vă că din
                                   Nu sunt.
totalul de 470 deputați și senatori, și-au înregistrat prezența
                                   Vă supun la vot programul de lucru.
419 și sunt absenți 51.
                                   Voturi pentru?
  Prin urmare, cvorumul legal este îndeplinit.
                                   Voturi împotrivă?
  (Grupurile parlamentare reunite ale PNL din Camera
Deputaților și Senat nu au participat la această parte a       Nu sunt.
ședinței.)                              În unanimitate a fost adoptat și programul de lucru.
  Birourile permanente, cu participarea liderilor grupurilor    Îi așteptăm pe colegi să lipsească din nou din plen, este
parlamentare, au aprobat proiectul ordinii de zi și proiectul   ceea ce știm că fac în mod obișnuit, nu este nimic nou în
programului de lucru.                       comportamentul lor, și văd că orice vot se dă în plen, din
  Dacă sunt observații în legătură cu acest proiect pentru   punctul lor de vedere, este un vot fraudulos. Probabil că
ordinea de zi?                          aceasta este mulțumirea pe care le-o arată românilor pentru
  Intervenție, domnul Victor Ponta.               votul pe care dânșii l-au luat.
  Vă rog.                             În prima parte a ordinii de zi de astăzi avem Mesajul
                                 Președintelui României, adresat Parlamentului, pe probleme
  Domnul Victor Viorel Ponta:                  actuale de politică internă.
  Mulțumesc domnișoarei Roberta Anastase pentru faptul       Îl invit pe domnul Traian Băsescu, Președintele României,
că-mi dă cuvântul la ordinea de zi.                să ia cuvântul.
  Stimați colegi,                         Domnule președinte, aveți cuvântul, vă rog. (Aplauze.)
  Am adresat o scrisoare Președintelui României, cerându-i     Domnul Traian Băsescu – Președintele României:
ca, în baza art. 80 alin. (2) din Constituția României, să își
îndeplinească atribuțiile de a asigura, de a veghea la buna      Vă mulțumesc.
funcționare a autorităților publice.                 Este interesant, nu găsesc articolul constituțional prin care
  Din păcate, săptămâna trecută, în această încăpere în     președintele face ordine în Parlamentul României. Probabil
care se află astăzi și domnul Traian Băsescu și în care vă    în noua Constituție, pe care chiar și domnul Victor Ponta o s-o
aflați și dumneavoastră a avut loc o fraudă fără precedent:    semneze, o s-o voteze și o s-o susțină, ar putea să apară
80 de parlamentari aflați în dreapta au votat Legea pensiilor,  așa ceva.
iar președintele de ședință – doamna Anastase – a numărat       Deocamdată, voi rămâne același președinte corect în
ca fiind 170.                           relația cu instituțiile statului și nu mă voi amesteca în
  Astăzi, printr-un vot la fel de fraudulos, s-a respins    dezbaterea parlamentară sau în atitudini parlamentare.
propunerea grupurilor parlamentare din opoziție de a se relua     Din câte știu, doar Curtea Constituțională poate arbitra o
votul.                              dispută de constituționalitate, așa că nu numai în calitate de
                                 președinte, dar și în calitate de fost parlamentar, timp de
  Doamna Roberta Alma Anastase:                 8 ani, îi recomand domnului Victor Ponta să citească propriul
  Domnule Ponta,                         regulament.
  O să vă rog să faceți completarea la ordinea de zi – da? –,    Domnule președinte al Senatului României,
dacă aveți această completare.                    Doamnă președinte al Camerei Deputaților,
                                   Doamnelor și domnilor miniștri,
  Domnul Victor Viorel Ponta:                    Doamnelor și domnilor parlamentari,
  Domnișoară Anastase,                       Doamnelor și domnilor,
  Completarea Grupurilor parlamentare reunite, din Camera      Dragi români,
Deputaților și Senat, ale Partidului Social Democrat este       Ne aflăm într-un moment cu adevărat important, un
următoarea: atât timp cât Președintele României în funcție nu   moment în care trebuie să înțelegem că suntem în fața unei
își exercită atribuțiile prevăzute de art. 80 alin. (2), de a   alegeri decisive: vrem un stat european, cu instituții
asigura buna funcționare a instituției Parlamentului, din     puternice, care să lucreze pentru bunăstarea și prosperitatea
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010                     3
tuturor cetățenilor sau vrem un stat de tranziție, cu instituții     Eu, ca președinte, ca și ceilalți lideri politici, am datoria să
slabe, care servesc politicienii și clientela lor?          nu las disputele politice să degenereze într-o limitare a
  Ceea ce trebuie să facem acum, fără întârziere și fără      șanselor României de a progresa.
ezitare, în fața valului de populism cu care ne confruntăm în      Discursul public negativ de azi mă obligă să le reamintesc
această perioadă, este să punem capăt complicității         unora că România este o țară europeană, România este o
politicienilor și partidelor în relele practici de guvernare. Este  țară democratică, România este o țară cu un uriaș potențial
cea mai importantă misiune a Guvernului și a Parlamentului.     de dezvoltare. Dincolo de toate acestea, știu că mai avem un
  Românii sunt pe bună dreptate revoltați, pentru că au fost    drum dificil de parcurs până ne vom recăpăta cu adevărat
mințiți. Mulți au primit în perioada 2007–2008 mai mult decât    încrederea în noi, în statul român, în viitorul României. Pentru
se putea da, din considerente electorale, și acum se văd în     aceasta este nevoie de mult curaj politic, este nevoie de
situația grea de a li se lua înapoi.                 sacrificiul interesului politic imediat. În momente de criză nu
                                   se poate guverna cu gândul la alegerile viitoare.
  Cu toții trebuie să avem curajul să le spunem că statul
                                     Încrederea va deveni o realitate când discursul economic
român nu-și mai poate permite să plătească salarii și
                                   de tip populist va fi marginalizat așa cum se cuvine. Nimic nu
funcționarilor incompetenți, și bolnavilor închipuiți, și nu mai
                                   alimentează mai mult neîncrederea decât corupția și
poate aloca ajutoare sociale celor care pot să muncească,
                                   conflictele de interese. Încrederea vine pe măsură ce nimeni
dar nu vor.
                                   nu este privilegiat în fața justiției. Încrederea va veni atunci
  România nu se mai poate împrumuta doar pentru a         când Guvernul va dovedi mai multă coerență și o mai bună
consuma. Avem nevoie de bani pentru a investi în dezvoltare.     capacitate de a explica politica sa. Încrederea va veni o dată
Este singura cale de a crea locuri de muncă și a genera o      cu rezultatele politicii economice chibzuite, atunci când,
creștere economică sănătoasă.                    datorită reformei, cetățeanul nu va mai plăti ineficiența
  Exercițiul puterii în orice democrație este, în primul rând,   aparatului de stat.
un exercițiu de responsabilitate. Cu toții avem o            Doamnelor și domnilor,
responsabilitate față de viitorul țării, și ea trebuie să fie mai    România va avea în 2010 un deficit bugetar de 6,8% din
presus de loialitățile de partid sau de interesele de grup.     produsul intern brut.
  Criza economică și financiară la nivel internațional nu a      În primele trei luni ale anului 2010, deficitul atingea
cruțat pe nimeni. Creșterea șomajului, încetinirea ritmului de    aproape 10% din produsul intern brut. Aceasta, în condițiile
creștere economică, criza de lichidități și încredere pe piețele   în care anul trecut Guvernul a început să ia primele măsuri
financiare sunt consecințe care s-au propagat în toate țările    de reducere a cheltuielilor bugetare, prin blocarea angajărilor
și în toate straturile sociale.                   în administrație și reducerea salariilor prin zilele de concediu
  Pentru România, această criză a fost și o oportunitate.     neplătit, în lunile noiembrie și decembrie. Nu a fost suficient.
Ne-a arătat vulnerabilitățile noastre. Trebuie doar să avem     Din păcate, la începutul anului s-au făcut excese, cum ar fi
curajul și tăria să le corectăm. Corecțiile presupun inevitabil   acordarea celui de-al 13-lea salariu sau a unor prime și
o perioadă de austeritate, în care fiecare dintre noi trebuie să   stimulente în ministere, dar și creșteri cu peste 20% ale
renunțe la ceva, dar și să se gândească la binele comun.       cheltuielilor administrației publice locale.
Austeritatea nu poate fi traversată fără solidaritate. Este clar     În primăvara acestui an, prin Memorandumul încheiat cu
că unii au fost loviți mai mult decât alții de actuala criză. Unii  Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca
îi suportă mai ușor efectele, alții le resimt în mod dramatic.    Mondială s-a stabilit un set de măsuri care să reducă în
  În aceste momente este nevoie, mai mult decât oricând,      continuare cheltuielile bugetare. Acest acord înseamnă
de solidaritate socială. Adevărata solidaritate socială se      întoarcerea la realitate, iar realitatea este una singură: nu mai
construiește în vremuri grele. Din păcate, în 2007 și 2008 s-a    putem cheltui peste nivelul de resurse generat de economia
construit în vremuri bune o falsă solidaritate, bazată pe      României. Nu mai putem împrumuta bani doar pentru
clientelism, minciuni economice și nemuncă, dar, în același     consum.
timp, o așa-zisă solidaritate aducătoare de voturi, ce-i drept,     S-au redus salariile bugetarilor cu 25%. Știu că o
insuficiente pentru menținerea la guvernare.             asemenea măsură a generat nemulțumiri și frustrare. Sunt
                                   salarii în sectorul bugetar foarte mici, pentru cei care se află
  Domnilor parlamentari,
                                   la început de drum. De asemenea, sunt salariați în sectorul
  Doresc să vă dau o cifră exactă și o exemplificare a ceea    bugetar care au experiență și vechime și care merită salarii
ce înseamnă utilizarea banului public, a bugetului de stat      mai mari, dar trebuie să fim conștienți că avem un aparat
pentru voturi.                            administrativ supradimensionat. Avem ghișee care nu fac
  În 2004, România avea în asistență socială, de la nivel     decât să consume inutil timpul și nervii cetățeanului.
central, 6,4 milioane de cetățeni. Din 2004 până în 2008,      Obiectivul nostru nu este să avem mulți funcționari cu salarii
Guvernul condus de domnul Tăriceanu a ajuns la            mici, ci să avem un corp de funcționari de elită bine plătiți.
13,9 milioane de asistați, o dublare a numărului celor asistați     Profesionalizarea administrației este un obiectiv esențial
social. Este evident că avem dificultăți uriașe în a suporta     pentru România următorilor ani. Aceasta înseamnă ca
financiar asemenea utilizare a bugetului. Dramatic este că      analiza de structură să fie însoțită de o selecție a
nici acum politicienii care au guvernat în 2004–2008 nu par a    personalului pe criterii de performanță, și nu pe criterii
fi conștienți de ce au făcut.                    politice. Este un proces în desfășurare, dar care trebuie
  Lupta noastră cu criza economică a fost îngreunată de      accelerat de Guvern.
existența unei crize de încredere. Avem un deficit de          Politizarea excesivă este dușmanul performanței în
încredere în noi înșine, care este provocat, întreținut și      administrație. Înlocuirile periodice pe criterii politice, la toate
încurajat.                              nivelurile, au făcut ca astăzi să avem instituții slabe, cu
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
performanțe modeste, incapabile să dezvolte viziune și        de ajutor social care îi încurajează pe cei apți de muncă să
programe pe termen lung, incapabile să absoarbă banii         nu-și mai caute slujbe.
europeni.                                 În 2007 am atras atenția Guvernului de atunci că în doi
  În ceea ce privește sistemul de educație și sistemul       sau trei ani efortul cu plata pensiilor mărite la 45% din salariul
sanitar, vreau să arăt din nou că cele două sisteme sunt încă     mediu brut va fi prea mare.
nefinanțate corespunzător, dar înainte de a discuta despre        Deficitul bugetului de pensii a crescut de la an la an. În
subfinanțare, ar trebui să ne asigurăm că resursele existente     2009 a fost de 1,5 miliarde euro, în 2010 ne așteptăm la un
sunt corect utilizate. Mare parte din resurse se găsesc în      deficit de 1,7 miliarde euro pe bugetul de pensii, iar anul viitor
interiorul sistemelor și nu este nevoie decât de o onestă       estimarea este un deficit între 3,1 și 3,6 miliarde de euro.
realocare a acestor resurse.                       Așadar, în vreme ce numărul contribuabililor este aproape
  Este inadmisibil să constați că în ultimii zece ani alocarea   același, alocările de la bugetul de stat la bugetul de pensii
bugetară pentru sistemul sanitar a crescut de aproximativ       cresc. Presiunea pe care o punem asupra sectorului privat,
patru ori, iar calitatea serviciilor nu s-a îmbunătățit. Ce      afectat de criza economică, devine deja insuportabilă.
dovadă mai bună avem că subfinanțarea sistemelor nu este         Măsura de creștere progresivă, până în 2030, a vârstei de
prima problemă, ci risipa resurselor și administrarea         pensionare până la 65 de ani, precum și de egalizare a
ineficientă?                             acesteia la femei și bărbați este necesară, având în vedere
  Guvernul trebuie să continue reforma acestor sisteme, să     tendințele demografice îngrijorătoare din România, și nu
descentralizeze, să optimizeze, să redimensioneze și să        numai, inclusiv din Uniunea Europeană.
clasifice unitățile de învățământ și unitățile sanitare, în așa fel    Îmbătrânirea populației și scăderea ratei natalității ne pot
încât banii pe care îi avem la dispoziție să ajungă acolo unde    aduce în situația în care un număr foarte mic de salariați
putem avea performanțe, altfel nu vom face decât să risipim      trebuie să susțină o populație majoritar îmbătrânită.
resurse, fără a avea rezultate.                      Avem datoria, ca oameni politici responsabili, să nu ne
  În același timp, trebuie eliminate inechitățile din sectorul   jucăm cu speranțele actualilor și viitorilor pensionari, să nu le
public, printr-o lege care să stabilească raporturile corecte de   promitem mai mult decât se poate oferi, să le explicăm
salarizare, între diferitele categorii de bugetari, iar dacă     situația dramatică în care se află acum fondul de pensii și
astăzi discutăm despre austeritate, atunci ea trebuie să fie     variantele realiste prin care putem reduce și acoperi deficitul.
pentru toți.                             Scopul nostru este să salvăm și să garantăm sustenabilitatea
  Cheltuielile sociale trebuie și ele reduse. Ponderea       actualului sistem de pensii de stat.
acestora, de 46% din veniturile bugetului de stat, este          Creșterea veniturilor în bugetul de stat poate fi făcută prin
îngrijorătoare. Și vă rog să faceți un exercițiu simplu: din     diminuarea evaziunii fiscale și lărgirea bazei de impozitare.
veniturile pe care le obținem din economia românească 46%       Sunt încă prea multe categorii de venituri exceptate de la
merg pe programele sociale, pe toată asistența socială,        impozitare. Sunt încă prea mulți angajați și firme care
inclusiv pensii, iar alte 30% merg pe salariile sectorului      eludează legile fiscale.
bugetar. Deci 76% din veniturile bugetului de stat se duc în       Faptul că suntem într-o perioadă de criză nu poate fi o
cele două zone de plăți bugetare: asistență socială și salarii    scuză pentru cei care nu-și plătesc obligațiile către stat. Așa
pentru aparatul bugetar.                       cum statul, la rândul lui, trebuie să-și plătească datoriile către
  Cu ce se mai pot face investiții? Cu ce se pot face        agenții economici.
cheltuieli materiale pentru sănătate? Cu ce se pot face          Solidaritatea socială înseamnă și acest tip de egalitate
cheltuieli materiale pentru educație, pentru interne, pentru     între stat și agenții economici, în fața autorității fiscale.
Ministerul Apărării, pentru tot ceea ce avem nevoie în viața       O regândire a sistemului de taxe și impozite trebuie să
de zi cu zi?                             aibă la bază o viziune integrată, pe termen mediu și lung,
  O analiză atentă arată că nu avem atât de multă sărăcie      care să ofere predictibilitate mediului de afaceri.
în România, cât avem nemuncă și abuzuri în sistem.            România are nevoie în continuare să împrumute resurse
Constatările Ministerului Muncii din ultima perioadă, cu mii de    financiare, pentru că trebuie să ne continuăm dezvoltarea.
pensionați fără justificare, cu zeci, sute de mii de alocări de    Acesta este motivul pentru care în 2011 vom semna un nou
ajutoare sociale fără justificare, sunt relevante.          acord cu Fondul Monetar Internațional.
  Prin menținerea acestui nivel al cheltuielilor sociale        Aici permiteți-mi, vă rog, să fac o paranteză pentru
sacrificăm nevoile de dezvoltare ale României, pentru că       clarificare.
avem prea puțini bani pentru investiții și în același timp        Chiar ieri auzeam un profesor de renume mondial
punem în dificultate cei 3,5 milioane de angajați din sectorul    susținând că România trebuie să împrumute bani pe termen
privat, care își plătesc contribuțiile.                lung. Aceasta este problema și ea nu poate fi servită ca
  În perioada 2007–2008, deși România înregistra o         soluție. Problema României este că, din cauza deficitelor, din
creștere economică puternică, paradoxal, creștea numărul       cauza lipsei de reforme structurale, nimeni în momentul de
asistaților social. Și v-am dat cifrele exacte ale trecerii de la   față nu împrumută România pe termen lung. Sigur că orice
6,4 milioane de asistați la 13,9 milioane de asistați, într-o     minister de finanțe ar vrea să se împrumute pe termen lung,
perioadă de mare creștere economică. Acesta este un indiciu      pe 10 ani, cu scadență la 15 ani, chiar la 5 ani.
că s-au plătit ajutoare sociale pentru voturi.              România, în momentul de față, are probleme uriașe să
  Trebuie să regândim întreg sistemul de asistență socială     contracteze împrumuturi cu scadență la trei ani. Deci bine ar
și să eliminăm abuzurile prin întărirea controlului, dar și prin   fi ca, având în vedere titlurile universitare pe care ni le
modificări legislative. Trebuie să-i ajutăm pe cei care au cu     arogăm și calitățile politice, să știm măcar ce vorbim când ne
adevărat nevoie să fie ajutați, trebuie eliminată orice formă     adresăm românilor. România ar vrea, dar din cauza
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010                      5
dezechilibrelor macroeconomice, nimeni nu o împrumută pe         Europene. Două procese fundamentale pentru următorii zece
termen lung.                               ani. Ambele reprezintă șanse reale ca în următorii zece ani
  Împrumuturile reprezintă o soluție numai dacă sunt          să reducem decalajele față de celelalte țări membre, dar și să
direcționate către investiții, și nu către consum. Dar cea mai      evităm posibile derapaje macroeconomice.
mare resursă nefolosită acum o reprezintă fondurile             În fapt, Strategia Europa 2020 fixează câteva ținte
europene nerambursabile.                         ambițioase la nivel european și național. Sunt ținte pe care
  Din păcate, după aderarea la Uniunea Europeană din          avem obligația să le realizăm. De altfel, sunt ținte asumate
2007, ritmul accesării fondurilor a fost foarte lent. Avem un      deja de Guvernul României.
grad de absorbție redus al fondurilor europene                Prima dintre ele se referă la rata de ocupare a populației
nerambursabile. Pe lângă lipsa resurselor de cofinanțare         active din România. Aceasta trebuie să ajungă la 70% în
avem, totuși, probleme serioase de management al             2020, față de 57% în prezent.
proiectelor. Poate fragmentarea unităților de coordonare și         A doua țintă se referă la investițiile în educație și cercetare
împrăștierea acestora în diverse ministere nu s-au dovedit        și în mod deosebit pentru cercetare și dezvoltare România și-a
eficiente. Ar fi, poate, mai util să avem gestionarea fondurilor     asumat ca obiectiv să aloce 2% din produsul intern brut până
europene într-o singură instituție a statului.              în 2020 pentru cercetare, față de 0,6% din produsul intern
  Doamnelor și domnilor,                        brut, în momentul de față.
  România nu poate merge înainte dacă investitorii își pierd        O a treia țintă se referă la energie și schimbări climatice.
încrederea în capacitatea noastră de a face reforme. Noi toți,      Până în 2020 emisiile de gaze cu efect de seră trebuie
împreună, putem să trecem proba încrederii, asigurând          reduse cu 20%, ponderea energiei din surse regenerabile în
stabilitatea socială și politică în această perioadă.          consumul final trebuie să fie de 24%, iar intensitatea
  Menținerea într-un acord cu Fondul Monetar Internațional       energetică trebuie să crească cu 19%.
este legată direct de credibilitatea noastră pe piețele
                                       O a patra țintă se referă la rata sărăciei. Numărul
financiare și în fața investitorilor străini și este un sprijin ca, la
                                     persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei trebuie redus în
orizontul anului 2012, să avem un rating de țară în categoria A.
                                     România cu 25% până în 2020.
  Jocurile politice, care până la urmă fac parte din
democrație, trebuie să aibă ca limită interesul național.          Toate țările europene s-au angajat să atingă propriile ținte
                                     pentru că, în fapt, ele înseamnă un obiectiv mai înalt,
  Orice guvern ar veni în acest moment, ca rezultat al
                                     înseamnă o uniune mai integrată și mai competitivă. Pentru
regulilor democrației parlamentare, are nevoie de o
                                     România însă înseamnă mai mult, înseamnă reducerea
majoritate care să sprijine reformele structurale. Reformele
                                     decalajelor istorice care ne separă de celelalte țări europene.
acestea nu sunt de stânga sau de dreapta. Este vorba
despre responsabilitate pentru reformarea statului, despre          Strategia fiscal-bugetară 2011–2013 trebuie să ia în calcul
responsabilitate pentru reforma economică și bugetară,          și aceste ținte stabilite la nivel european. Succesul acestei
despre respectarea angajamentelor asumate de România           strategii înseamnă, în primul rând, alocarea de resurse,
prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.              resurse naționale și resurse europene.
  Avem nevoie de o continuitate a reformelor, indiferent ce        Strategia Europa 2020 este șansa României de a
guvern ar conduce țara.                         accelera procesul de integrare europeană în următorii zece
  Parlamentul poartă o mare responsabilitate. Aveți varianta      ani.
populismului economic, care ne va duce la ratarea              Din această perspectivă, cred că întreaga clasă politică
obiectivelor de dezvoltare și varianta reformelor susținute.       trebuie să fie solidară în a susține eforturile executive și
  Orice guvernare responsabilă, în actualul context, va        legislative pentru atingerea acestor ținte naționale.
promova o politică de austeritate, tocmai pentru a pune           Alături de cele șapte programe operaționale, finanțate de
bazele unei dezvoltări economice și sociale durabile.          Uniunea Europeană, de finanțarea agriculturii din politica
  Nemulțumirea populară nu poate fi ignorată, dar cei care       agricolă comună a Uniunii Europene, obiectivele asumate
o exploatează într-un mod populist nu au înțeles că           prin Strategia Europa 2020 reprezintă reperele fundamentale
reprezintă un mod falimentar de a face politică.             ale dezvoltării României în decada viitoare și trebuie să facă
  Partidele de opoziție, care în orice țară democratică au       parte dintr-un plan național care să identifice atât mijloacele,
vocația de a reveni la guvernare la un anumit moment, sunt        cât și resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.
primele interesate să fie pusă ordine în economie și în           Permiteți-mi încă o paranteză. Sunt foarte mulți care
finanțele publice. În aceste condiții, apelul meu la           caută programe naționale pentru România. Avem aceste
responsabilitate este adresat tuturor.                  programe. Sunt cele șapte programe operaționale finanțate
  Doamnelor și domnilor,                        de Uniunea Europeană, este Strategia 2020 care alocă alte
  Dragi români,                            cinci mari obiective la nivel național pentru România și mai
  Știm pe ce drum vom merge înainte în următorii ani: este       ales cuantifică evoluțiile. De aceea este greu de înțeles cine
drumul Europei unite, este drumul deschis de Tratatul de         vrea să producă planuri, proiecte, programe suplimentare,
aderare la Uniunea Europeană, este drumul deschis prin cele       dar nesusținute financiar. Cele despre care eu vorbesc și pe
șapte programe operaționale finanțate de Uniunea             care noi toți le avem la îndemână sunt programe parțial, aș
Europeană, dar și prin noile angajamente care definesc          spune în cea mai mare parte, finanțate de Uniunea
perspectiva următoarei decade.                      Europeană.
  Două noi oportunități se deschid în fața noastră pe drumul        Guvernanța economică este un alt nou concept la nivel
european. Este vorba de Strategia Europa 2020, pentru          european, care va introduce mai multă disciplină și rigoare în
creșterea competitivității economice și de procesul de          procesele macroeconomice din țările membre și va preveni
consolidare a guvernanței economice, la nivelul Uniunii         viitoarele crize.
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
  În ceea ce privește moneda euro, trebuie să rămânem       premise excepționale pentru dezvoltarea economică și
ferm angajați pe acest drum. Prin respectarea criteriilor      socială de-a lungul celor 1.075 de kilometri pe care Dunărea
programului de convergență, România se angajează să         îi străbate pe teritoriul României.
devină pe deplin parte integrantă a spațiului economic          Ceea ce ne-am propus încă din acest an, și anume:
european.                              reforme structurale, reducerea cheltuielilor bugetare pentru
  În același timp, trebuie să stabilim o dată realistă, repet, o  diminuarea deficitelor, accelerarea atragerii fondurilor
dată realistă de aderare la moneda euro, ținând cont în       europene și scăderea nivelului împrumuturilor pentru 2011,
primul rând de nevoile noastre de dezvoltare, dar și de nivelul   precum și orientarea banilor împrumutați spre investiții, sunt
de pregătire a economiei românești pentru a trece la moneda     deja pași pe care-i facem în drumul Strategiei Europa 2020.
unică europeană.                             Doar în acest mod putem genera resurse pentru
                                   dezvoltare și inovare și ne putem menține în limite
  Indiferent de majoritatea care va guverna România în
                                   macroeconomice decente, pentru a fi credibili și competitivi
următorii zece ani, oamenii politici vor trebui să țină cont de
                                   pe plan european. Credibilitatea pe plan european o putem
parcursul stabilit prin Strategia Europa 2020 și de         câștiga doar respectând angajamentele luate prin Tratatul de
constrângerile guvernanței economice europene.            aderare.
  Doamnelor și domnilor parlamentari,                  Numai cele câteva fraze, doamnelor și domnilor
  Aș vrea doar o scurtă explicație pentru guvernanța        parlamentari, ne arată că România are program de urmat.
economică. Spre exemplu, începând din aprilie anul viitor      Foarte important este să avem voința politică, decizia de a
România trebuie să transmită Comisiei Europene proiectul       urma aceste programe pe care le avem în primul rând ca
bugetului de stat pentru anul 2012. Fără avizul Comisiei       membri ai Uniunii Europene.
Europene nu se poate adopta bugetul de stat. Nu este valabil       O Românie competitivă din punct de vedere economic
numai pentru România. Lucrurile sunt valabile de la         trebuie să aibă un sistem judiciar reformat în care în primul
Germania, Marea Britanie, Franța, Olanda, Bulgaria..., toate     rând românii să aibă încredere, dar și partenerii europeni.
cele 27 de state membre trebuie să-și supună bugetele           Menținerea mecanismului de cooperare și verificare în
avizului Comisiei Europene, un aviz care va deveni imperativ.    domeniul justiției și al luptei împotriva corupției reprezintă un
  Acum, marea problemă este nu neapărat avizul, ci să       semn că România nu își îndeplinește încă toate
respecți cifrele pe care le-ai pus în buget și atunci, în      angajamentele luate la aderarea la Uniunea Europeană.
momentul de față, se analizează soluțiile de penalizare a         S-a făcut un efort extraordinar prin adoptarea a patru
țărilor. Nu s-a luat încă o decizie definitivă. Vă pot spune ce   coduri: Codul penal, Codul civil, Codul de procedură penală
                                   și Codul de procedură civilă, în mai puțin de un an. Este
s-a discutat la ultimul Consiliu: statele din zona euro vor fi
                                   meritul Guvernului, dar și al Parlamentului, deopotrivă.
penalizate prin amenzi reprezentând procente din produsul
                                   Pentru acest lucru, vă mulțumesc.
intern brut. Că va fi 0,5, că va fi 0,3, că va fi 1, nu știm. Se
                                     Sper însă într-o colaborare strânsă și în ceea ce privește
discută, dar aceasta pare a fi soluția către care ne îndreptăm
                                   adoptarea celorlalte legi care așteaptă votul dumneavoastră.
pentru statele membre ale zonei euro.                Mă refer, aici, în primul rând, la legile privind mica reformă în
  Statele care nu se află în zona euro vor fi penalizate prin   domeniul justiției, dar și la Legea privind salarizarea unitară
reducerea alocărilor Uniunii Europene. Nu e stabilit încă      în sistemul bugetar.
mecanismul, dar putem să ne imaginăm, spre exemplu, că o         Vreau să subliniez că Legea micii reforme este aproape
depășire cu un procent a deficitului înseamnă că România ar     determinantă pentru îmbunătățirea Raportului Comisiei
fi sancționată cu o reducere de 1,3 miliarde de euro din       Europene legat de evoluțiile în justiția din România și cu
fondurile nerambursabile.                      accente către accesul în spațiul Schengen. Sigur, nu
  Deci nu se mai joacă nimeni cu nerespectarea criteriilor     acceptăm amestecul a două probleme, dar asta e realitatea
de la Maastricht, și principalele două criterii care vor fi în    politică.
analiza sancțiunii statului care nu îndeplinește criteriile de la     Vă felicit, de asemenea, și pentru adoptarea unei forme
Maastricht vor fi deficitul bugetar și nivelul de îndatorare     acceptabile a Legii de funcționare a Agenției Naționale de
publică. De aceea ați văzut în obiectivele Guvernului că până    Integritate. Aici, mai mult decât respectarea unui angajament
în 2012 trebuie să trecem la un deficit de maximum 3%        față de Uniunea Europeană, vorbim despre un angajament
pentru că așa ne-am angajat, aceasta este regula pentru       de încredere și solidaritate al elitei politice în fața românilor.
toate statele Uniunii. Sigur, față de multe alte state europene,     Permiteți-mi, însă, să vă adresez rugămintea să dați
stăm foarte bine, cel puțin acum, și dacă vom avea grijă vom     prioritate și noii Legi a educației naționale, precum și
                                   reexaminării Legii parteneriatului public-privat. Amândouă
sta și în continuare, în ceea ce privește datoria publică, care
                                   sunt esențiale. Dacă s-a votat deja, ați făcut un lucru
la sfârșitul acestui an va fi de maximum 37% din produsul
                                   extraordinar. Iată că președintele nu-i întotdeauna la curent
intern brut, ceea ce ne lasă o marjă până la 60%, suficientă.    cu tot ce face Parlamentul.
Scuzați-mă că vă dau aceste detalii, dar este bine ca
                                     Intrarea în spațiul Schengen în aprilie 2011 este un
Parlamentul să le știe.                       deziderat al nostru, al tuturor. Ne-am dorit libertatea de
  Aș îndrăzni să spun că ambele sunt medicamentele cu       circulație. O putem avea pe deplin, o dată cu intrarea
cea mai bună eficiență împotriva populismului și demagogiei,     definitivă în spațiul european fără granițe.
dar și cel mai bun stimulent pentru dezvoltare.              Știm că trebuie respectate anumite criterii, dar, să
  În plus, Strategia Europeană a Dunării, care va fi adoptată   recunoaștem, aici avem de trecut și obstacole de ordin
de Comisia Europeană în prima parte a anului 2011, creează      politic, obstacole ridicate de unele state membre. Nu vom
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010                    7
accepta să amestecăm criterii specifice reformei din sistemul   putem realiza dacă dăm atenție dezvoltării de întreprinderi
judiciar cu criteriile de aderare la spațiul Schengen.      mici și mijlocii în mediul rural, acolo unde este imperioasă
  Ne dorim să rezolvăm în mod european și democratic, în    nevoie să creăm locuri de muncă pentru tineri, pentru femei,
colaborare strânsă cu partenerii noștri europeni, orice      care în mediul rural își găsesc mult mai greu un loc de
probleme cauzate de unii cetățeni români în afara granițelor   muncă.
României.                               Flexibilizarea Codului muncii și accentul pe performanță
  România nu este și nu va fi un exportator de         ar permite angajatului mai multe opțiuni pe piața muncii, iar
infracționalitate. Respingem orice încercare de a transfera    angajatorului încurajarea unei competiții bazate pe
probleme punctuale ale comunităților de migranți de origine    performanță și calitatea resursei umane. Flexibilizarea
română asupra tuturor românilor.                 legislației muncii ar duce pe termen scurt la scăderea ratei
  Doamnelor și domnilor,                    șomajului cu mai bine de un procent.
  Dragi români,                           Aici trebuie să obținem cooperarea sindicatelor, pentru că
  Dacă rămânem solidari până la capăt și ne păstrăm       flexibilizarea forței de muncă prin modificări la Codul muncii
încrederea în forța noastră de a continua pe drumul        este în primul rând în avantajul salariaților.
reformelor, atunci putem fi optimiști în legătură cu viitorul.    Trebuie să regândim și rolul statului în economie pentru
Chiar eu sunt optimist.                      viitor. Trebuie să privatizăm societățile care nu sunt
  Datele statistice arată încurajator. În primul rând, putem  performante de ani de zile și cărora statul le plătește
spune că am depășit vârful crizei economice, dar nu și pe cel   pierderile și ineficiența pe considerente de cele mai multe ori
al crizei sociale. Încet, încet, economia noastră iese din    politice.
recesiune. Producția industrială este deja în creștere de       Trebuie să gândim la dezvoltarea pieței de capital ca
câteva luni. Putem vorbi despre un optimism prudent atunci    soluție de a asigura lichiditățile pentru companii și investitori,
când ne gândim la relansarea economică.              prin listarea acțiunilor minoritare, fapt care va responsabiliza
  Pentru 2011, prognozele arată că putem intra în zona de    investitorii și va aduce venituri bugetului statului, care să fie
creștere pozitivă de aproximativ 2%, cu condiția să        folosite pentru dezvoltare, nu pentru consum.
accelerăm reformele structurale. Pentru următorii ani, 2012 și    Trebuie să gândim la atragerea investițiilor și a capitalului
2013, această creștere ar putea să atingă plus 3-4%. Din     privat, în parteneriat cu cel public, pentru marile proiecte de
păcate, astfel de creșteri nu sunt suficiente. O creștere de   infrastructură și energie, întrucât statul nu are resursele
2-3% nu poate asigura dezvoltarea. Pentru ca România să      necesare finanțării priorităților din aceste domenii.
se înscrie în parametrii de dezvoltare care să îi permită       Până la sfârșitul anului, trebuie să punem la dispoziția
reducerea decalajelor, este nevoie de o creștere medie de     cetățenilor și a firmelor un sistem informatic care să reducă la
cel puțin plus 5% pe an.                     maxim nevoia de a intra în contact direct cu instituțiile și
  În plus, trebuie redus progresiv deficitul bugetar. Dacă   funcționarii statului.
anul acesta el se va situa undeva la 6,8%, la anul ne-am       Aici vă informez că există de mai bine de o lună o
angajat să atingem o țintă de deficit de 4,4%, iar pentru anul  hotărâre a CSAT prin care toată infrastructura de comunicații
2012 deficitul bugetului consolidat al statului nu va putea să  și transmisie de date deținută departamental – Ministerul
depășească 3% din produsul intern brut. Aceasta înseamnă     Transporturilor, Ministerul Sănătății, Termoelectrica,
că în 2011 va trebui să împrumutăm aproximativ 5,7 miliarde    Transelectrica, Romgazul –, toate vor fi unificate, dându-se în
de euro doar pentru a acoperi deficitul bugetar.         același timp acces cetățenilor la informații, precum și la plăți
  Sunt necesare în continuare reforme serioase, care să     direct prin sistemele informatice. Sper că domnul ministru a
creeze spațiu fiscal pentru investiții și posibilitatea de a   preluat această hotărâre a CSAT și va deveni o realitate
accesa fondurile europene care să ducă la realizarea       până la 31decembrie.
proiectelor prioritare de infrastructură, crearea de noi locuri    Bugetul anului 2011 trebuie să reflecte și o prioritizare a
de muncă, stimularea IMM-urilor și a investițiilor străine,    investițiilor și iată de ce: în momentul de față sunt deschise
dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea sistemelor de protecție   peste 46 de mii de obiective de investiții. Repet, în momentul
împotriva inundațiilor.                      de față, în România, cu finanțare de la bugetul de stat, sunt
  Pe termen mediu sunt necesare măsuri de creare de       deschise peste 46 de mii de obiective de investiții.
facilități de împrumuturi pentru IMM-uri prin contribuția     Finalizarea lor ar necesita alocarea a 40 de miliarde de euro.
comună a băncilor și a sectorului public la finanțarea      Este evident că s-a ajuns la această situație din cauza
europeană. Aceasta contribuie la crearea de noi locuri de     incoerenței guvernelor care s-au succedat la putere. Este
muncă și la dezvoltarea comunităților locale.           evident că nu dispunem de resurse pentru a le finaliza, și
  Cea mai mare resursă de ocupare de care dispunem însă     atunci singura soluție este prioritizarea acestor investiții.
se află în mediul rural, unde avem nevoie de politici coerente    Acesta este efectul incoerenței guvernelor, dar și al
care să susțină dezvoltarea depozitării și a procesării în    opțiunilor politice înaintea opțiunilor de eficiență. Fiecare
industria alimentară la nivelul comunităților locale.       guvern a deschis investiții acolo de unde credea că vin voturi.
  Iar fac o paranteză. România are ca obiectiv asumat ca    A venit guvernul următor, a deschis alte investiții. Toate cele
până în 2020, 70% din forța de muncă aptă să fie angajată.    46 de mii de investiții le alimentăm din bugetul de stat cu
De aceea fac referire la mediul rural, unde avem cea mai     sume modice, pentru a le ține în viață și pe ele, și pe clienți.
mare resursă de creștere a nivelului de ocupare, de la 57%    Deci vor trebui Guvernul și Parlamentul să stabilească, din
la 70%.                              cele 46 de mii de investiții deschise care se finanțează în
  Un nivel de ocupare de 70% ar fi un nivel optim pentru    2011.
România, care ne-ar permite dezvoltare, ar lăsa în afara       Începând din 2011 se va aplica reforma finanțelor publice
zonei ocupaționale copiii, pensionarii, dar această cifră o    locale, deja legiferată – și vă mulțumesc din nou –, în așa fel
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
încât autoritățile locale să includă în bugetele proprii        Domnul Mircea Dan Geoană:
arieratele și nu vor putea angaja credite sau cheltuieli noi       Stimate colege,
înainte de rambursarea vechilor datorii.                 Stimați colegi,
  Guvernul s-a angajat la revizuirea sistemului de ajutoare      După cum observați, o schimbare de garnitură.
sociale prin modificări legislative, întărirea controlului asupra
                                     Salut cu multă prietenie colegii deputați și senatori,
solicitărilor de ajutoare sociale și limitarea nivelului de
                                   colegele noastre din Cameră și din Senat.
ajutoare sociale pe care le poate primi o persoană.
                                     Aș dori să invit toți colegii să revină în sala de plen, pentru
  Adevăratele motive de optimism trebuie să fie legate de
                                   a continua lucrările noastre. Avem o agendă destul de
înfăptuirea obiectivelor de reformă.
                                   masivă de parcurs în restul acestei după-amieze încinse din
  Renunțarea la practicile statului asistențial, la practicile   punct de vedere politic.
clientelare și populiste nu se poate face în mod durabil decât
                                     Rog colegii să-și ocupe locurile în sală, pentru a putea să
printr-un acord al tuturor forțelor politice parlamentare.
                                   intrăm în continuarea ordinii de zi de astăzi.
  De asemenea, ar trebui să avem în vedere posibilitatea
                                     Doamnelor și domnilor deputați și senatori,
unui program legislativ de lucru, pe care Guvernul să-l
                                     Intrăm în partea a doua a ordinii de zi de astăzi.
prezinte în Parlament înainte de începutul fiecărui an și
                                     Dați-mi voie ca la primul punct pe ordinea de zi să-l invit
asupra căruia să dea seamă la sfârșitul fiecărui an.
                                   pe domnul senator Titus Corlățean, președintele Comisiei
  Nu este doar un mod de a crește colaborarea dintre
                                   pentru politică externă din Senat, care ne va prezenta
Executiv și Legislativ, ci este și o soluție de planificare
                                   proiectul Declarației privind situația cetățenilor români de
coerentă, care ar face instituțiile democratice mai eficiente și
                                   etnie romă care sunt în proces de expulzare sau repatriere
mai predictibile.
                                   din Republica Franceză și din alte state europene.
  Convingerea mea este că trebuie continuată și
                                     Este un demers pe care birourile reunite l-au întreprins și
modernizarea sistemului politic.
                                   sunt absolut convins că acest mesaj și acest text vor fi bine
  Avem nevoie de un sistem electoral generator de
                                   primite de Parlamentul României și de partenerii noștri interni
majorități ferme, iar acesta nu poate fi asigurat decât de votul
                                   și europeni.
uninominal într-un singur tur sau în două tururi.
                                     Domnule președinte Corlățean, vă rog.
  Pornind de la voința majorității românilor, exprimată la
referendumul din noiembrie 2009, cred că a sosit momentul        Domnul Titus Corlățean:
ca și Parlamentul să arate solidaritate și să participe activ la
                                     Vă mulțumesc, domnule președinte.
procesul de reformare a statului, regândindu-și propria
                                     Așa cum ați menționat, în baza mandatului birourilor
structură.
                                   permanente reunite ale celor două Camere, comisiile pentru
  Vă reamintesc, în proporție de peste 80%, românii au
                                   politică externă ale Senatului și Camerei Deputaților, reunite
votat pentru Parlament unicameral.
                                   astăzi, au adoptat textul unui proiect de declarație, pe care vi-l
  Este și un bun început pentru o discuție privind revizuirea
                                   voi prezenta în continuare. Menționez că pe acest subiect
constituțională.
                                   atât de discutat și sensibil am avut un dialog corect, bun,
  Nu putem concepe modernizarea statului în viitorii ani fără   chiar dacă nu am avut păreri similare sută la sută cu colegii
a ne gândi la o Constituție înnoită, adaptată realităților vremii.  de la Camera Deputaților, dar aș vrea să mulțumesc în
  Instituțiile nu pot acționa coerent dacă nu au un cadru     același timp și președintelui Korodi, și colegilor deputați și
constituțional care să le definească cu precizie rolul,       senatori pentru efortul depus.
atribuțiile și limitele.                         Voi prezenta proiectul de declarație și, separat, dacă-mi
  O Constituție modernă trebuie să pună instituțiile cu      permiteți, domnule președinte, voi face un scurt comentariu
adevărat în slujba cetățeanului și a binelui public.         pe singurul punct litigios al textului Declarației, care a fost
  Vă mulțumesc. (Aplauze puternice.)                tranșat prin vot de o majoritate și voi face aceste declarații în
  Doamna Roberta Alma Anastase:                   calitate de reprezentant al grupurilor PSD+PC.
                                     Declarație privind situația cetățenilor români de etnie romă
  Mulțumim domnului președinte Traian Băsescu pentru        care sunt în proces de expulzare sau repatriere din
Mesajul adresat Parlamentului României și vă propun o        Republica Franceză și din alte state europene
pauză de cinci minute, pentru ca domnul președinte să se         a. Luând act cu îngrijorare de acțiunile recente ale
poată retrage.                            autorităților din Franța și din alte state europene, îndreptate
             PAUZĂ                    împotriva unor grupuri de cetățeni de etnie romă din
              *                    România, concretizate în expulzarea sau repatrierea și
                                   colectarea de date biometrice ale acestora, în cadrul unor
             * *
                                   acțiuni discriminatorii, susținute prin discurs instituțional;
           DUPĂ PAUZĂ                     b. calificând aceste acțiuni drept o încălcare gravă a
                                   drepturilor și libertăților cetățenești, printre care dreptul la
  Lucrările au fost conduse în a doua parte de domnul        liberă circulație pe teritoriul statelor membre ale Uniunii
senator Mircea Dan Geoană, președintele Senatului, asistat      Europene și egalitatea de tratament a cetățenilor comunitari,
de domnul senator Gheorghe David, secretar al Senatului, și     fără deosebire de rasă sau origine etnică;
de domnul deputat Georgian Pop, secretar al Camerei           c. subliniind că acțiunile de expulzare sau repatriere
Deputaților.                             îndreptate împotriva etnicilor roma contravin flagrant
  Din prezidiu au mai făcut parte domnul deputat Ioan        prevederilor tratatelor și directivelor Uniunii Europene, Cartei
Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și domnul       Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Convenției
senator Alexandru Pereș, vicepreședinte al Senatului.        Europene a Drepturilor Omului;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010                      9
  d. evidențiind obligativitatea respectării de către toate        8. cere Președinției și Guvernului României să întreprindă
statele membre ale Uniunii Europene a prevederilor           toate măsurile de ordin politic, diplomatic și administrativ
Directivei 2004/38 a Parlamentului European și Consiliului       pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor
din data de 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație    români în calitatea lor de cetățeni europeni, precum și pentru
și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii    promovarea și implementarea unor strategii la nivel european
și membrii familiilor acestora și Directivei Consiliului 2000/43    și național pentru integrarea socială a cetățenilor de etnie
de punere în aplicare a principiului egalității de tratament      romă în statele în care trăiesc sau se deplasează liber.
între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, din       Acesta este proiectul de declarație pe care vi l-am
29 iunie 2000;                             prezentat, adoptat astăzi cu majoritate de voturi de plenul
  e. considerând că apariția unei situații de criză de genul     reunit al celor două comisii pentru politică externă.
celei actuale impune o reacție politică imediată la nivel înalt
                                      Domnul Mircea Dan Geoană:
din partea autorităților române pentru identificarea de soluții
rapide și eficiente, care să împiedice agravarea situației         Mulțumesc, domnule președinte.
cetățenilor români aflați în străinătate, precum și un impact       Pentru eventuale intervenții, dacă doriți, dincolo de
negativ pe relația bilaterală a României cu alte state ale       capacitatea dumneavoastră de președinte al comisiei, să
Uniunii Europene,                            faceți un comentariu de natură politică.
  Parlamentul României:                         Dacă sunt alți colegi din partea grupurilor parlamentare
  1. reamintește că Uniunea Europeană reprezintă o          care ar dori să intervină, îi rog să se înscrie la cuvânt.
comunitate de state și cetățeni bazată pe înalte valori          Domnule Corlățean, vă rog.
democratice, precum: toleranța și dreptul la diferență,          Domnul Titus Corlățean:
respectarea spiritului multiculturalității, plurietniei și libertății
religioase, libertatea de alegere a locului de reședință,          Mulțumesc, domnule președinte.
nediscriminarea, inclusiv pe criteriile de ordin etnic;           Un scurt comentariu, așa cum spuneam, în numele
  2. salută poziția principială de condamnare fermă a         Grupurilor parlamentare ale PSD+PC, și acest comentariu
campaniilor de repatriere sau expulzare a unor grupuri de        vizează următoarele aspecte.
etnici roma, adoptată de Parlamentul European prin votarea         Subiectul acestor evoluții legate de cetățeni români,
Rezoluției din data de 9 septembrie 2010, precum și poziția       indiferent de culoarea pielii, de apartenența etnică, în Franța,
și recomandările Comisiei Europene, exprimate la Bruxelles       a fost cazul anterior în Italia și este posibil să se întâmple și
în data de 14 septembrie 2010, prin comisarul european         în alte țări ale Uniunii Europene, a ridicat și ne-a ridicat nouă,
pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, respectiv     ca stat, două genuri de probleme.
ale președintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,       Prima problemă, extrem de importantă, se referă, de fapt,
ale comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei     la rolul, statutul României în familia europeană, la modul în
și Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale;       care în realitate este tratat statul român în relațiile cu membrii –
  3. reamintește că, în conformitate cu reglementările        unii dintre ei membri importanți, cu greutate – Uniunii
comunitare, orice măsură de natură administrativă sau          Europene și, respectiv, modul în care statul român știe să se
judiciară luată împotriva unui cetățean al Uniunii Europene       bată prin instituțiile de reprezentare, prin decidenții politici
trebuie să reprezinte rezultatul unei evaluări individuale și să    pentru promovarea intereselor cetățenilor români, cetățeni
fie proporțională cu gravitatea faptelor și gradul în care       europeni, cetățeni comunitari.
acestea reprezintă o amenințare reală, prezentă și suficient        Și cel de-al doilea aspect, de asemenea, extrem de
de serioasă la adresa societății;                    important, se referă la necesitatea prezervării și consolidării
                                    unui parteneriat strategic pe care România îl are cu Franța.
  4. ia notă cu satisfacție de hotărârile unor instanțe civile
                                      Din acest punct de vedere, poziția Parlamentului, care,
franceze, care au dispus anularea măsurilor administrative
                                    sunt convins, astăzi se va manifesta printr-un vot pentru
luate cu nerespectarea prevederilor legilor comunitare și
                                    adoptarea acestei declarații, este o poziție necesară, pentru
franceze;
                                    că este necesar să reafirmăm și la nivelul Parlamentului
  5. consideră că problematica etniei rome, pe lângă         României necesitatea, pentru toți membrii Uniunii Europene,
caracterul ei național, trebuie să facă obiectul unei strategii la   de a respecta setul de valori democratice de tip european
nivel european, reiterând întreaga disponibilitate de a         care stau la fundamentul proiectului politic al Uniunii
participa activ în cooperare cu alte instituții ale statului      Europene. Și acest respect trebuie să fie valabil, opozabil
român, cu actori ai societății civile și cu parteneri europeni la    pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv
promovarea unor soluții viabile și durabile de integrare        pentru un stat așa de important cum este Franța.
socială a etniei rome, în deplin respect cu legislația           În al doilea rând, modul în care instituțiile românești,
europeană și normele de drept internațional;              decidenții politici trebuie să știe să promoveze interesele
  6. respinge categoric orice încercare politică de conectare     cetățenilor români, spunând, acolo unde este cazul, da,
artificială a problematicii etniei roma sau a celei privind       dorim să cooperăm pentru combaterea unor fenomene
funcționarea sistemului judiciar din România la perspectivele      infracționale, individuale și nu colective, pentru promovarea
de aderare a țării noastre, în martie 2011, la spațiul         unor proiecte de interes comun, lucrurile astea sunt
Schengen;                                importante.
  7. reafirmă angajamentul Parlamentului României pentru         Și, nu în ultimul rând, este vorba de modalitatea în care
consolidarea parteneriatului strategic cu Republica Franceză,      știm să spunem partenerilor noștri strategici, așa cum este
pe baza respectului reciproc și în interesul comun al celor       Franța, atunci când simțim că România nu este tratată
două țări și națiuni;                          corespunzător, ca un partener strategic, pentru considerente
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
de ordin intern, politic, electoral. Aceste lucruri au fost     discriminatoriu această problemă, împingând o problemă de
comentate, discutate în aceste zile.                la o graniță la alta.
  Din păcate – și acesta este comentariul pe care voiam să-l     Stimați colegi,
fac în mod explicit –, dincolo de ce înseamnă o încălcare        Aceste zile, în care am reușit să găsim o formulă utilă
flagrantă și clară a unor directive europene legate de       privind Declarația Parlamentului României, ne-au dat și
libertatea de circulație în spațiul Uniunii Europene, dincolo de  prilejul ca foarte mulți colegi să-și manifeste un punct de
ce înseamnă încălcarea unor norme europene privind         vedere foarte clar și foarte precis în diferite forme, conferințe,
nediscriminarea pe fundament etnic – circulara șefului de      conferințe de presă, întruniri organizate chiar și de Comisia
cabinet al ministrului de interne francez a arătat foarte clar că  pentru drepturile omului din Camera Deputaților, de către
acțiunea a avut un fundament etnic inacceptabil din punct de    domnul președinte Păun și alți colegi, și toate acestea s-au
vedere al normelor europene de tip democratic –, dincolo de     întâmplat pentru că ceea ce s-a întâmplat în Franța în ultima
aceste aspecte, trebuie să remarcăm faptul că reacția la nivel   lună este de neacceptat în Uniunea Europeană.
politic înalt în România a fost absentă cu desăvârșire, cel       Și aș dori să fac un mic istoric pe care trebuie să-l
puțin în prima săptămână.                      spunem și pe care trebuie să-l știm. Poziția Franței, la
  Or, în astfel de situații, lucrurile nu se tratează la nivel  începutul verii, a fost una proactivă, de cooperare, în care s-a
tehnic, nu se tratează prin intermediari, este nevoie de o     dorit să existe atât în România, cât și în Franța politici,
reacție politică la nivel înalt, nici Președinția, Președintele   programe de finanțare pentru comunitatea romă, pentru ca
României, nici prim-ministrul și nici ministrul afacerilor     incluziunea lor socială să fie una benefică și una bună.
externe nu au acționat corespunzător pentru promovarea         Din păcate, la sfârșitul lunii august, poziția Franței s-a
intereselor statului român și ale cetățenilor români.        schimbat radical, fără ca utilizând și elemente de relații
  Acesta a constituit, de altfel, punctul de contencios în    bilaterale sau utilizând mecanisme europene să existe o
cadrul Comisiilor de politică externă, formularea inițială a    consultare și cum și domnul președinte Corlățean a precizat,
paragrafului e. din prima parte era diferită și punea în      prin diferite documente care au apărut prin presă și a luat
evidență acest lucru. S-a ajuns la o așa-numită formulă de     cunoștință opinia publică, Franța a abordat o metodologie și
compromis, în realitate printr-un vot majoritar.          o metodă care sunt discriminatorii, care au însemnat
  Una peste alta, este un vot necesar astăzi asupra unui     expulzare, care au însemnat expulzarea membrilor
text care cel puțin Parlamentului României să-i dea un anumit    comunității rome.
rol în a spune politic partenerilor europeni că cetățenii români    Este de neașteptat și mulțumesc pentru că astăzi, prin
trebuie respectați, că libertatea de circulație și         această declarație, afirmăm ferm că aceste soluții nu sunt
nediscriminarea cetățenilor români sunt valori valabile și     bine-venite, nu sunt acceptate în Uniunea Europeană, că
pentru noi, așa cum sunt valabile și pentru ceilalți și că dorim,  trebuie să existe la nivelul Uniunii Europene o abordare
pe baza respectului mutual, să consolidăm un parteneriat      pragmatică, o abordare care chiar vine în ajutorul comunității
strategic cu Franța, acolo unde avem interese politice       rome și al comunităților etnice și nu poate această problemă
comune, interese economice comune, mai importante pentru      să fie aruncată de la o capitală la alta, pentru că fiecare
statul francez și autoritățile franceze, poate, și acolo unde    dintre noi avem responsabilități.
avem și o întreagă istorie culturală, o istorie care este        Eu mulțumesc și închei cu o singură precizare. Cred că
comună și pe care o dorim consolidată.               acest document este clar și pentru a mandata Guvernul
  Vă mulțumesc.                          României ca pe această problemă a programelor către
                                  comunitatea romă să existe transparență, eficiență, ca banii
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    oferiți de Uniunea Europeană să fie permanent regăsiți în
                                  programe foarte bune și eficiente, pentru că și noi trebuie să
  Mulțumesc, domnule președinte.
                                  ne facem temele, ca toată lumea în Uniunea Europeană să-și
  Domnul președinte Korodi, președintele Comisiei pentru      facă temele.
politică externă din Camera Deputaților, coautor al acestui       Vă mulțumesc.
text prezentat de domnul președinte Corlățean.
  Vă rog, domnule președinte.                     Domnul Mircea Dan Geoană:

  Domnul Korodi Attila:                        Mulțumesc și eu, domnule președinte.
                                    Domnul deputat Pambuccian – vă rog –, urmat de domnul
  Mulțumesc, domnule președinte.                 deputat Nicolae Păun.
  Stimate doamne senatori și deputați,
  Stimați domni senatori și deputați,                Domnul Varujan Pambuccian:
  În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din     Vă mulțumesc, domnule președinte.
cele două comisii de politică externă care s-au implicat foarte     Stimați colegi,
mult în a găsi o formulă concisă, clară și fără echivoc în       Este o chestiune care depășește, după părerea noastră,
această problematică, care exprimă poziția celei mai        și cadrul relațiilor bilaterale dintre România și Franța, și
importante instituții a democrației din România, Parlamentul    cadrul Uniunii Europene. Este o problemă a lumii în care
României.                              trăim și cred că ea trebuie abordată prin această prismă.
  Această declarație comună este și un mandat foarte         Domnul Păun o să vă vorbească, pentru că o să vă rog
precis și foarte clar pentru cei care, în diplomația        să-i dăm cuvântul imediat după mine, despre aspectele
românească, în instituțiile statului român sau în alte foruri    legate de comunitățile de romi din Franța.
internaționale iau decizii cu privire la problematica romă, cu     Eu aș vrea să vă vorbesc într-un limbaj ceva mai puțin
privire la cum în cazul acesta Franța abordează total        diplomatic. Înaintea mea au vorbit doi oameni pentru care am
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010                   11
un deosebit respect în ceea ce privește pregătirea lor       scrisă, sau de la tribuna Parlamentului, din ambele zone
diplomatică – eu nu o am. Și am să vă spun următorul lucru.    politice ale Parlamentului și care au simțit nevoia să spună
În momentul în care, într-un grup de 100 de oameni, 99 de     câte ceva în ceea ce privește minoritatea romă și, nu în
oameni trebuie condamnați pentru că au făcut diverse lucruri    ultimul rând, cu privire la evenimentele care au avut loc în
opozabile legii, nu are nimeni niciun drept să-l condamne și    această vară privitoare la expulzarea romilor sau readmisia
pe cel de-al o sutălea. În momentul în care așa ceva se      romilor, cum îmi place mie să spun, expulzare este un cuvânt
întâmplă, ieșim din orice logică naturală și ne întoarcem în    greu, nici nu vreau să mi-l întipăresc în vocabular, deci
logica anilor ’30 și o spun cu toată responsabilitatea. Trăim,   readmisia romilor către România.
ca și atunci, o perioadă de depresie economică, apar, ca și
                                    Le mulțumesc din suflet, le mulțumesc în numele meu, le
atunci, idei care, iată, sunt promovate de către oficialități de
                                  mulțumesc în numele comunității de romi din România pe
prim rang ale unor state puternice, idei care încep să trateze
                                  care o reprezint.
oamenii prin prisma apartenenței lor la un anumit grup uman,
etnic sau de altă natură.                       Domnule președinte,
  Este un fenomen care poate crea un precedent periculos       Stimate doamne și stimați domni parlamentari,
nu doar pentru relațiile bilaterale dintre România și Franța, nu    Pentru mine foarte important este cum va arăta Europa
doar pentru Uniunea Europeană, ci și pentru întreaga lume.     viitorilor ani. Sunt tot mai multe voci care spun că ba este
  Ceea ce s-a întâmplat cu romii din Franța seamănă izbitor   nevoie de o strategie și de o abordare a problematicii romilor
de mult cu deportările care au premers toate crimele masive    în context european, ba nu. În continuare, cred că există o
ale secolului XX și eu sper ca lucrurile să se oprească aici.   confuzie de atitudine politică la nivelul Uniunii Europene,
Sper ca cei care le-au pornit să realizeze eroarea în care     ceea ce, în curând, va însemna că ne putem aștepta la
sunt, s-o recunoască public și să se oprească, pentru că
                                  acțiuni asemănătoare celor din Franța întreprinse și de alte
dacă lucrurile nu se opresc aici ele pot continua așa cum au
                                  state, cum ar fi Italia, Spania etc.
continuat de fiecare dată într-un secol pe care, din acest
punct de vedere, ar trebui să-l uităm.                 Vreau să afirm de la această înaltă tribună un lucru care
  În Germania nazistă, prima acțiune politică îndreptată     pentru mulți reprezintă o noutate, și anume că minoritatea
împotriva evreilor a plecat de la ideea de deportare și s-a    romă din România este mai dornică ca oricând de a se
sfârșit în lagăre de exterminare. Cred că este un lucru pe     integra în societate, nu de a fi asimilată, și de a trăi pașnic
care nu doar noi, cei de aici, nu doar cei din alte parlamente   alături de populația majoritară, iar înainte să-i criticăm e bine
naționale, care gândesc ca noi, ar trebui ca toți cei care pot   să le oferim și alternative.
decide, oricât de puțin în lumea asta, să-l înțeleagă și să-l     Închei prin a spune că așa de mult discutatele fonduri
oprească în momentul în care el se naște în capul cuiva, nu    venite către comunitățile de romi nu știu cum au fost dirijate,
în momentul în care se transformă într-o circulară care are    nu știu cum au fost consumate, nu știu cum vor fi consumate
putere de lege, pentru că asta este, până la urmă, și o      pe parcurs, dar, după câte știu eu, un proiect sau un program
circulară, și o lege, este un mijloc legitim de acțiune în     se raportează unui grup-țintă. Aici vorbim despre o populație
interiorul unei societăți organizate.               de peste un milion și ceva de persoane, care are nevoie de o
  În Franța, lucrul acesta a ajuns prea departe. De aceea    intervenție categorică din partea clasei politice românești,
cred că este important ca el să fie recunoscut ca o eroare,    fapt ce pare că s-a împlinit începând cu data de astăzi.
oprit și nerepetat niciodată, nicăieri.
                                    Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Am să-i dau cuvântul, cu permisiunea dumneavoastră,
domnului Nicu Păun și o să-l rog să ne spună din perspectiva      Stimați colegi, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
comunității dânșilor – eu am încercat să vă vorbesc din        Sper ca, în următorii ani, împreună, să construim o nouă
perspectiva Grupului parlamentar al minorităților naționale–,   generație de cetățeni români europeni, care să aibă o altă
să vă spună câteva cuvinte despre această temă.          mentalitate, nu cea de care a dat dovadă domnul Sarkozy, cu
  Vă mulțumesc.                         toată stima și cu tot respectul pentru Domnia Sa.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Vă mulțumesc. (Aplauze.)
  Mulțumesc, domnule deputat.                    Domnul Mircea Dan Geoană:
  Eu îi dau cuvântul domnului Nicolae Păun, cu multă
plăcere, cu acceptul dumneavoastră, bineînțeles.           Mulțumesc mult, domnule deputat.
  Vă mulțumesc foarte mult.                     Domnule lider Toader, vă rog.
  Domnule Păun, vă rog.
                                   Domnul Mircea Nicu Toader:
  Domnul Nicolae Păun:
                                    Domnule președinte,
  Mulțumesc, domnule președinte.
  Sunt sincer când afirm că această declarație este         Cu scuzele de rigoare că n-am intervenit atunci la ordinea
bine-venită și, din punctul meu de vedere și nu numai al meu,   de zi, aș vrea să fiți de acord să facem o înlocuire la Comisia
și al comunității de romi, pe care o reprezint, o apreciem și o  pentru afaceri europene, în locul doamnei senator Anca
apreciez ca pe un gest de maturitate din partea clasei politice  Boagiu să-l propunem pe domnul Marian Iulian Rasaliu,
românești.                             comisia să-și poată desfășura activitatea și să fiți de acord să
  Vreau să mulțumesc, cu acest prilej, mai multor persoane    introducem în ordinea de zi acest schimb la nivelul Partidului
importante din scena politică românească, care, în ultima     Democrat Liberal.
vreme, au apărut pe posturile de televiziune sau în presa       Vă mulțumesc.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
  Domnul Mircea Dan Geoană:                      Stimați colegi,
  Mulțumesc.                             Mergem în continuare la punctele 2 și 3 de pe ordinea de
  Voi supune votului plenului reunit această propunere      zi, în care vom avea ceremonia depunerii jurământului de
imediat după ce vom încheia procedura de adoptare a        către unii membri supleanți în consiliile de administrație la
acestei declarații, moment politic important.           Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de
  Vreau și eu să mulțumesc în numele conducerii          Televiziune. În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 41/1994
Parlamentului colegilor din Senat și Camera Deputaților care    privind funcționarea acestor instituții, depunerea jurământului
au redactat acest text, colegilor care au intervenit în plen și,  de către membrii consiliului de administrație este obligatorie
de asemenea, în dezbaterea din Senat pe această temă pe      în fața Plenului reunit al Parlamentului.
care am avut-o în urmă cu câteva zile, să mulțumesc          Rog ca fiecare dintre cei care sunt astăzi prezenți aici, la
domnilor Teodor Meleșcanu și György Frunda pentru         strigarea numelui, pe care am s-o fac imediat, să vină la
intervențiile din Senat pe această temă la momentul        tribună unde, cu mâna pe Constituție și pe Biblie, să
respectiv.                             rostească textul jurământului pe care îl vor semna și îl vor
  În acest moment, dacă nu sunt comentarii și propuneri de    depune la noi spre consemnare și îndeplinirea tuturor
modificare a textului Declarației Parlamentului României,     procedurilor legale.
dați-mi voie să vă supun atenției și votului declarația, în      Doamna Sima Oana Mădălina, dacă este prezentă?
ansamblul său. Vom vota prin ridicare de mână. Rog toți        Vă rog, de la microfonul central, cu mâna pe Constituție și
colegii care sunt încă pe holuri să revină în sală pentru a    pe Biblie, pe care le aveți la îndemână.
putea să fim în număr cât mai mare.
  Cine este pentru această declarație în textul său?         Doamna Oana Mădălina Sima:
  Abțineri?
                                   (Cu mâna pe Constituție și pe Biblie rostește jurământul
  Voturi împotrivă?                        scris.)
  În unanimitate, Parlamentul României a adoptat această
                                   Eu, Sima Oana Mădălina, desemnată în calitatea de
declarație. Ea va fi comunicată pe canale diplomatice
                                  membru supleant al Consiliului de administrație al Societății
partenerilor internaționali ai țării, inclusiv partenerilor din
                                  Române de Radiodifuziune,
Uniunea Europeană.
  Domnule senator, doriți să veniți cu o propunere? După       Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele
aceea vom reveni și la propunerea domnului Toader.         României, drepturile și libertățile fundamentale ale
                                  cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără
  Domnul Mario Ovidiu Oprea:                   părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez
                                  secretul profesional.
 Mulțumesc, domnule președinte.
 Avem și noi o modificare de anunțat, vă rugăm mult.         Așa să îmi ajute Dumnezeu!
 În locul ocupat de domnul Ioan Timiș, dorim în Comisia       (Doamna Oana Mădălina Sima semnează jurământul și îl
pentru regulament și statut, comisia comună a Camerei și      depune la președintele Senatului, domnul senator Mircea
Senatului, să vină domnul deputat Eugen Nicolăescu.        Dan Geoană.)
 Mulțumesc.
                                   Domnul Mircea Dan Geoană:
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     Mulțumesc mult și succes în activitate!
  Bun.                                Domnule Josef Klein, vă rog.
  Deci avem practic două propuneri de modificări în
comisiile comune ale Parlamentului României.             Domnul Josef Klein:
  O primă propunere avansată de liderul Grupului PDL din
                                   (Cu mâna pe Constituție și pe Biblie rostește jurământul
Cameră, domnul senator Marian Rasaliu să o înlocuiască pe
                                  scris.)
doamna senator și ministru Anca Boagiu în Comisia pentru
afaceri europene.                           Eu, Josef Klein, desemnat în calitatea de membru
  Cine este pentru?                        supleant al Consiliului de administrație al Societății Române
                                  de Radiodifuziune,
  Abțineri?
  Voturi împotrivă?                         Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele
  Nu sunt.                            României, drepturile și libertățile fundamentale ale
                                  cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără
  Unanimitate.
                                  părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez
  De asemenea, propunerea avansată de Grupul           secretul profesional.
parlamentar al PNL, ca în Comisia pentru regulament și
statut domnul deputat Timiș să fie înlocuit de domnul deputat     Așa să îmi ajute Dumnezeu!
Eugen Nicolăescu.                           (Domnul Josef Klein semnează jurământul și îl depune la
  Cine este pentru?                        președintele Senatului, domnul senator Mircea Dan Geoană.)
  Abțineri?
                                   Domnul Mircea Dan Geoană:
  Voturi împotrivă?
  Nu sunt.                              Mulțumim foarte mult domnului Josef Klein și-i urăm
  Unanimitate și la acest punct.                 succes în activitate.
  Vă mulțumesc foarte mult.                     Fostul nostru coleg, domnul Radu Podgorean.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010                   13
  Domnul Radu Podgorean:                      național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului
  (Cu mâna pe Constituție și pe Biblie rostește jurământul     general anual al datoriei publice aferente anului 2008.
scris.)                                 Menționăm că în luna octombrie 2009 comisiile au fost
  Eu, Podgorean Radu, desemnat în calitatea de membru       sesizate cu un alt proiect de lege, care a fost retras de
supleant al Consiliului de administrație al Societății Române    Guvern în urma modificărilor efectuate asupra contului
de Televiziune,                           datoriei publice, dispuse de Curtea de Conturi a României
  Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele  prin Decizia nr. 9/15.12.2009.
României, drepturile și libertățile fundamentale ale           Raportul public al Curții de Conturi privind execuția
cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără    bugetară pe anul 2008 a fost transmis Parlamentului la data
părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez  de 3 martie 2010.
secretul profesional.                          Analizând proiectul de lege, precum și raportul public al
  Așa să îmi ajute Dumnezeu!                    Curții de Conturi comisiile au reținut următoarele.
  (Domnul Radu Podgorean semnează jurământul și îl
                                     Contul general de execuție a bugetului de stat pe anul
depune la președintele Senatului, domnul senator Mircea
                                  2008.
Dan Geoană.)
                                     Elaborarea contului anual de execuție a bugetului de stat
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    și a contului de execuție a bugetului Fondului național unic de
  Îi urez succes domnului Radu Podgorean!             asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008 s-a făcut în
  Domnul Alin Teodor Ciocârlie.                  conformitate cu prevederile art. 56 și art. 57 din Legea
  Cu prietenie îl invităm la tribuna Parlamentului.        nr. 500/2002 privind finanțele publice, pe baza situațiilor
                                  financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de
  Domnul Alin Teodor Ciocârlie:                  credite ai bugetului de stat, respectiv bugetului Fondului
  (Cu mâna pe Constituție și pe Biblie rostește jurământul     național unic de asigurări sociale de sănătate, și a conturilor
scris.)                               privind execuția de casă prezentate de Trezoreria statului.
  Eu, Alin Teodor Ciocârlie, desemnat în calitatea de          Din execuția bugetului de stat pe anul 2008 a rezultat un
membru supleant al Consiliului de administrație al Societății    deficit de 19.735,4 milioane lei, care reprezintă 3,9% din
Române de Televiziune,                       produsul intern brut, față de 2,3%, cât a fost stabilit prin
  Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele  prevederile bugetare definitive.
României, drepturile și libertățile fundamentale ale           În raport cu prevederile bugetare definitive, la cheltuieli
cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără    s-a înregistrat o economie de 4.158 milioane lei, iar la venituri
părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez  un minus de 12.510,6 milioane lei.
secretul profesional.                          Execuția veniturilor bugetului de stat
  Așa să îmi ajute Dumnezeu!
                                     Veniturile realizate în anul 2008 însumează 61.151 de
  (Domnul Alin Teodor Ciocârlie semnează jurământul și îl     milioane lei, exclusiv cotele și sumele defalcate din unele
depune la președintele Senatului, domnul senator Mircea       venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, în sumă
Dan Geoană.)                            de 32.876,2 milioane lei, și prezintă un grad de realizare de
  Domnul Mircea Dan Geoană:                    83% față de prevederile bugetare definitive, având o pondere
                                  în produsul intern brut de 12,1%.
  Felicitări și succes în activitate!
  Punctul 4 de pe ordinea de zi, stimate colege și stimați       Execuția cheltuielilor bugetului de stat
colegi, Proiectul de lege pentru aprobarea contului general       Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 au fost în sumă
anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de     de 80.886,4 milioane lei, cu o pondere de 16,1% din produsul
execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări      intern brut. Acestea reprezintă 95,1% față de prevederile
sociale de sănătate și a contului anual al datoriei publice     definitive, ceea ce înseamnă o economie de 4.158 milioane
aferente anului 2008.                        lei.
  Din partea Comisiilor pentru buget, finanțe ale celor două      Finanțarea deficitului bugetar
Camere?                                 Ținta de deficit a bugetului de stat pe 2008 a fost stabilită
  Vă rog.                             inițial la 2,7% din PIB, iar execuția bugetară s-a încheiat cu
  Domnul Adrian Henorel Nițu:                   un deficit de 3,9% din PIB. Deficitul a fost finanțat în proporție
                                  de 90,8% din surse interne, iar diferența din surse externe.
  Raport comun la Proiectul de lege pentru aprobarea
                                     B. Execuția bugetului Fondului național unic de asigurări
contului general anual de execuție a bugetului de stat, a
                                  sociale de sănătate pe anul 2008
contului de execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al       Sistemul asigurărilor sociale de sănătate funcționează în
datoriei publice aferente anului 2008.               conformitate cu prevederile din Legea nr. 95/2006 privind
  Comisia pentru buget finanțe, activitate bancară și piață    reforma din domeniul sănătății. Veniturile încasate
de capital a Senatului și Comisia pentru buget finanțe și      însumează 15.780,5 milioane lei, iar cheltuielile efectuate
bănci a Camerei Deputaților, prin Adresele L166/2010,        sunt în sumă de 16.636,3 milioane lei.
respectiv PL-x 112/2010, au fost sesizate pentru dezbatere în      Veniturile încasate la bugetul Fondului național unic de
fond și întocmirea raportului comun la Proiectul de lege      sănătate s-au constituit în proporție de 90,2% din contribuții
pentru aprobarea contului general anual de execuție a        de asigurări, 2,1% din subvenții de la bugetul de stat, iar
bugetului de stat, a contului de execuție a bugetului Fondului   diferența din alte venituri.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
   Contul general al datoriei publice a statului la data de      Domnul Mircea Dan Geoană:
31 decembrie 2008                            Mulțumesc, domnule secretar de stat.
   Ca rezultat al verificărilor Curții de Conturi s-a consemnat
                                     Dacă există eventuale intervenții la dezbaterile generale
faptul că soldul datoriei publice a statului la 31 decembrie
                                   cu privire la acest text?
2008 a fost diminuat în mod eronat cu suma de 43,1 milioane
                                     Nu.
lei. Curtea de Conturi a constatat că există neconcordanțe
                                     Am să trec atunci la dezbaterea pe articole.
între datele raportate de unitățile administrativ-teritoriale,
beneficiarii de leasing financiar, garanții guvernamentale și      Dacă la art. 1 sunt probleme?
locale și datele înscrise în contul general de execuție a        Dacă nu, vă rog să vă pronunțați.
datoriei publice la data de 31.12.2008.                 Cine este pentru?
   După corectarea soldului datoriei publice, aceasta s-a       Abțineri?
diminuat la 109.752 milioane lei de la 109.795,1 milioane lei,      Voturi împotrivă?
din care datoria publică guvernamentală 100.556 milioane         Nu sunt.
lei, iar datoria publică locală 9.238,7 milioane lei.          Mulțumesc.
   Concluzii                              Art. 2.
   Activitatea Curții de Conturi s-a desfășurat având ca        Voturi pentru?
obiect urmărirea modului de încasare a veniturilor bugetare,       Abțineri?
principala sursă de finanțare a cheltuielilor bugetare.         Voturi împotrivă?
   Analizând evoluția principalelor categorii de cheltuieli,      Nu sunt.
Curtea de Conturi a constatat o multiplicare a tuturor          Mulțumesc.
cheltuielilor, creșterile cele mai mari fiind înregistrate la      Art. 3.
cheltuielile social-culturale și la cele pentru servicii publice     Voturi pentru?
generale, ritmul de creștere a acestor cheltuieli fiind superior     Abțineri?
ritmului de creștere a produsului intern brut în perioada        Voturi împotrivă?
2004–2008.                                Nu sunt.
   Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul       Vă mulțumesc.
Legislativ, de Comisia pentru sănătate publică a Senatului și      Și dați-mi voie ca acum să vă supun votului proiectul de
Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților.
                                   lege, în ansamblul său.
   În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât cu majoritate de
                                     Cine este pentru?
voturi să adopte raport de admitere a proiectului de lege în
                                     Abțineri?
forma prezentată de Guvern și supun Parlamentului pentru
dezbatere și adoptare, atât raportul de admitere, cât și         Voturi împotrivă?
proiectul de lege.                            Nu sunt.
   Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare     Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat.
și urmează a fi adoptat potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din   Punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiectul de lege pentru
Constituția României, republicată.                  aprobarea contului general anual de execuție a bugetului
   Mulțumesc.                            asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 și a contului general
                                   anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe
  Domnul Mircea Dan Geoană:                     2008.
  Mulțumesc, domnule vicepreședinte.                  Domnule vicepreședinte, dacă doriți, succint, să
  Domnul secretar de stat Gherghina.                 prezentați raportul comun al comisiilor?
  Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.               Domnul Adrian Henorel Nițu:
  Domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat              O să încep direct cu textul.
                în Ministerul Finanțelor          Contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor
                Publice:                sociale de stat pe anul 2008 și contul general anual de
  Domnule președinte,                        execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2008
  Doamnelor și domnilor parlamentari,                au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea
  Aș dori numai să subliniez, față de raportul prezentat de     bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 387/2007, așa cum a
către comisiile de specialitate, ansamblul. Veniturile bugetului   fost modificată prin ordonanțele de rectificare a bugetului.
general consolidat pe anul 2008 au fost de 165,5 miliarde de        În ceea ce privește execuția bugetului asigurărilor sociale
lei, din care buget de stat – ce aprobăm noi astăzi – 61,1, iar    de stat, veniturile încasate însumează 32.832,6 milioane lei,
bugetul asigurărilor sociale de sănătate 15,8.            iar cheltuielile efectuate sunt în sumă de 33.704,6 milioane
  Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat au fost   lei.
de 190,3, din care buget de stat 80,9, bugetul asigurărilor        Execuția asigurărilor pentru șomaj
sociale de sănătate 16,6.                         Din execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru
  Deficitul a fost de 24,8, din care 19,7 a fost deficitul     2008 a rezultat un excedent de 579,8 milioane lei, la
bugetului de stat.                          cheltuieli s-a înregistrat o economie de 196,9 milioane lei, iar
  Vă propunem să aprobăm Proiectul Legii privind          veniturile au fost cu 8,2 milioane lei mai mari decât
aprobarea contului de execuție a bugetului de stat și         prevederile bugetare definitive.
bugetului asigurărilor sociale de sănătate, precum și contul        Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj încasate în
de execuție a datoriei publice.                    anul 2008 sunt în sumă de 1.966 milioane lei, iar cheltuielile
  Vă mulțumesc.                           realizate însumează 1.386,2 milioane lei.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010                   15
  În vederea înlăturării abaterilor și recuperării prejudiciilor    Nu sunt.
constatate în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi,      Proiectul de lege a fost aprobat, menționând în
s-au dispus măsurile corespunzătoare potrivit legii.         stenogramă această abținere care a fost formulată.
  Proiectul de lege a primit avize favorabile de la Consiliul     Punctul 6 pe ordinea de zi, numirea unui membru al
Legislativ, Consiliul Economic și Social, Comisia pentru       Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în funcția de
muncă familie și protecție socială a Senatului și Comisia       vicepreședinte.
pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților.         Vreau să vă informez că în conformitate cu Regulamentul
  Având în vedere cele de mai sus, Comisia pentru buget,      ședințelor noastre comune, votul pentru numire este secret și
finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și    se exercită prin buletine de vot.
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților       Am să dau cuvântul reprezentantului Comisiilor pentru
supun Parlamentului pentru dezbatere și adoptare raportul       buget, finanțe.
de admitere și proiectul de lege.                    Domnule vicepreședinte, dacă doriți să ne prezentați
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare    raportul comun cu privire la această nominalizare.
și urmează a fi adoptat potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.                    Domnul Adrian Henorel Nițu:
  Vă mulțumesc.                            Aviz comun.
  Domnul Mircea Dan Geoană:                       În conformitate cu prevederile art. 9 și 10 din
                                   Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și
  Mulțumesc, domnule vicepreședinte.                 Senatului și ale art. 3 alin. (1) și (2) și art. 4 din Anexa la
  Domnule secretar de stat Gherghina, vă rog.            Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind
  Punctul de vedere al Guvernului.                  aprobarea Statutului CNVM, aprobată cu modificări prin
                                   Legea nr. 514/2002, Comisia pentru politică economică,
  Domnul Gheorghe Gherghina:
                                   reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci
  Aș dori să subliniez numai atât. Bugetul asigurărilor       din Camera Deputaților, împreună cu comisiile similare ale
sociale de stat în anul 2008 a beneficiat de o subvenție de la    Senatului, au fost sesizate de către Birourile permanente ale
bugetul de stat de 1,38 miliarde lei, bugetul fondului de șomaj    celor două Camere cu audierea candidatului propus pentru
nu a avut subvenție de la bugetul de stat, a avut chiar un      ocuparea funcției de vicepreședinte al Comisiei Naționale a
excedent care s-a acumulat la excedentele din anii anteriori.     Valorilor Mobiliare.
  Vă propunem să aprobați și acest proiect de lege pentru        Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal din
aprobarea execuției conturilor de execuție a bugetului        Senat și Camera Deputaților, conform prevederilor legale,
asigurărilor și a bugetului fondului de șomaj.            l-au desemnat pe domnul Alexe Gavrilă pentru ocuparea
  Vă mulțumesc.                           funcției de vicepreședinte al Comisiei Naționale a Valorilor
                                   Mobiliare.
  Domnul Mircea Dan Geoană:
                                     Potrivit art. 12 din Regulamentul ședințelor comune ale
  Mulțumesc, domnule secretar de stat.                Camerei Deputaților și Senatului, cele patru comisii s-au
  Dacă sunt intervenții pe dezbaterea de fond a acestui       întrunit în ședință comună în ziua de 28 iunie 2010, în
text?                                 vederea audierii candidatului propus și întocmirii avizului
  Nu.                                comun.
  Vă supun votului proiectul de lege pe articole.            În urma opiniilor exprimate de către membrii celor patru
  Art. 1.                              comisii, s-a hotărât cu majoritate de voturi avizarea favorabilă
  Cine este pentru?                         a domnului Alexe Gavrilă pentru ocuparea funcției de
  Abțineri?                             vicepreședinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  Voturi împotrivă?                           Anexat este CV-ul domnului Alexe Gavrilă, candidat
  Nu sunt.                              pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al CNVM.
  Mulțumesc.                              Vă mulțumesc.
  Art. 2.
  Cine este pentru?                           Domnul Mircea Dan Geoană:
  Abțineri?                               Mulțumesc, domnule vicepreședinte.
  Voturi împotrivă?                           Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale,
  Nu sunt.                              cu privire la acest punct?
  Art. 3.                                Nu sunt intervenții.
  Pentru?                                Aș dori să rog colegii secretari ai Senatului, respectiv ai
  Abțineri?                             Camerei Deputaților, ca în paralel cu lecturarea listei
  Voturi împotrivă?                         alfabetice a parlamentarilor să verifice și existența
  Nu sunt.                              cvorumului, pentru a putea fi siguri că votul pe care îl vom da
  Mulțumesc foarte mult.                       prin buletine, printr-un vot de tip secret, întrunește toate
  Vă supun votului ansamblul textului acestui proiect de       condițiile regulamentare pentru exercitarea acestuia.
lege.                                  Pentru că ultima dată cred că au fost colegii deputați
  Cine este pentru?                         chemați primii, conform unei cutume de alternanță, am să-l
  Abțineri?                             invit pe domnul senator Gheorghe David, secretarul
  O abținere.                            Senatului, să dea citire listei senatorilor. Evident, chestorii
  Împotrivă?                             doresc să-și ocupe locurile, un chestor de la Senat, un
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
chestor de la Cameră, pentru a putea să înmâneze buletinele    Diaconu Mircea        prezent
de vot și rog să se ia măsuri pentru exercitarea votului într-o  Dobra Nicolae         prezent
urnă care are inscripționat... Procedura de vot este cu      Dumitru Constantin      absent
buletine de vot.                         Feldman Radu Alexandru    absent
  După cum știți, domnul Motreanu, poate, din partea       Fekete-Szabó András Levente  prezent
Camerei.                             Filip Petru          delegație
  Din partea Senatului, un coleg chestor sau un alt coleg    Fodoreanu Sorin        prezent
chestor din partea Camerei, pentru a putea să avem doi      Frâncu Emilian Valentin    prezent
chestori. Preferabil și cineva din partea arcului         Frunda György         prezent
guvernamental, dacă se poate.                   Găină Mihăiță         absent
  Evident, după cum știți, exercitarea votului prin buletine   Geoană Mircea Dan       prezent
de vot presupune: numele neșters înseamnă un vot în        Ghișe Ioan          absent
favoare, numele tăiat înseamnă un vot împotrivă.         Greblă Toni          absent
  Până când sosește și cel de-al doilea chestor, vă supun    Grosu Corneliu        absent
atenției demararea procedurii de lecturare a listei alfabetice.  Günthner Tiberiu       absent
  Rog, de asemenea, cei doi secretari să ne ajute ca la     Gyerkó László         prezent
finalul fiecărei liste să putem să avem prezența, pentru a    Hașotti Puiu         prezent
putea fi siguri că suntem în cvorum de ședință.          Hărdău Mihail         învoire
  Vă rog, domnule senator David.                 Humelnicu Augustin Daniel   absent
                                 Ichim Paul          absent
  Domnul Gheorghe David:
                                 Igaș Traian Constantin    prezent
  Albert Álmos                 prezent      Ion Vasile          absent
  Andrei Florin Mircea             absent      Iordănescu Anghel       absent
  Andronescu Ecaterina             prezentă     Jurcan Dorel         absent
  Arcaș Viorel                 prezent      Lazăr Sorin Constantin    prezent
  Ariton Ion                  Guvern      Luca Raymond         prezent
  Antonescu George Crin Laurențiu       absent      Mang Ioan           prezent
  Badea Viorel Riceard             absent      Marcu Gheorghe        absent
  Banias Mircea Marius             absent      Mardare Radu Cătălin     absent
  Bara Ion                   prezent      Marian Ovidiu         delegație
  Bașa Petru                  prezent      Marian Valer         prezent
  Belacurencu Trifon              prezent      Markó Belá          Guvern
  Berca Gabriel                absent      Mărcuțianu Ovidius      absent
  Berceanu Radu Mircea             absent      Mazăre Alexandru       absent
  Bădescu Iulian                absent      Măgureanu Cezar Mircea    absent
  Bălan Gheorghe Pavel             absent      Meleșcanu Teodor Viorel    prezent
  Bîgiu Marian Cristinel            absent      Mihăilescu Petru Șerban    prezent
  Bîrlea Gheorghe               prezent      Mitrea Elena         prezentă
  Blaga Vasile                 Guvern      Mitrea Miron Tudor      prezent
  Boagiu Anca Daniela             Guvern      Mîrza Gavril         prezent
  Boitan Minerva                absentă      Mocanu Alexandru       prezent
  Bokor Tiberiu                prezent      Mocanu Toader         prezent
  Borza Dorel Constantin Vasile        prezent      Moga Nicolae         absent
  Bota Marius Sorin Ovidiu           absent      Mustățea Vasile        prezent
  Calcan Valentin Gigel            absent      Mutu Gabriel         absent
  Câmpanu Liviu                absent      Necula Marius Gerard     absent
  Chelaru Ioan                 absent      Nedelcu Vasile        absent
  Chivu Sorin Serioja             absent      Nicoară Marius Petre     absent
  Chirvăsuță Laurențiu             prezent      Nicoară Romeo Florin     prezent
  Cibu Constantin Sever            absent      Nicolaescu Sergiu Florin   absent
  Cinteză Mircea                absent      Nicula Vasile Cosmin     absent
  Coca Laurențiu Florian            prezent      Nistor Vasile         prezent
  Constantinescu Florin            absent      Niță Mihai          prezent
  Constantinescu Viorel            absent      Onofrei Orest         absent
  Cordoș Alexandru               prezent      Oprea Dumitru         prezent
  Corlățean Titus               prezent      Oprea Mario Ovidiu      prezent
  Crăciun Avram                prezent      Panțuru Tudor         prezent
  Cseke Attila Zoltán             Guvern      Pașca Liviu Titus       prezent
  Daea Petre                  absent      Păran Dorin          prezent
  David Cristian                absent      Pereș Alexandru        absent
  David Gheorghe                prezent      Pintilie Vasile        prezent
  Diaconescu Cristian             absent      Plăcintă Sorina Luminița   absentă
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010        17
  Pop Gheorghe                prezent      Antochi Gheorghe        prezent
  Popa Cornel                 învoire      Apostolache Mihai Cristian   absent
  Popa Mihaela                prezentă     Ardeleanu Sanda Maria     absentă
  Prodan Tiberiu Aurelian           absent      Arion Viorel          absent
  Prunea Nicolae Dănuț            absent      Atanasiu Teodor        absent
  Rasaliu Marian Iulian            prezent      Avram Marian          prezent
  Rădulescu Cristian             prezent      Axenie Carmen         absentă
  Rădulescu Șerban              absent      Balan Ioan           absent
  Robu Nicolae                prezent      Balcan Viorel         absent
  Rotaru Ion                 prezent      Banu Mihai           absent
  Rușanu Dan Radu               absent      Barbu Sulfina         prezentă
  Rușeț Ion                  absent      Barna Maria Eugenia      absentă
  Saghian Gheorghe              absent      Bădălan Eugen         absent
  Savu Daniel                 absent      Bădulescu Adrian        prezent
  Sârbu Ilie                 prezent      Bănicioiu Nicolae       absent
  Sbîrciu Ioan                prezent      Bărbulescu Daniel Ionuț    absent
  Secășan Iosif                prezent      Bejinariu Eugen        prezent
  Severin Georgică              prezent      Berci Vasile          absent
  Silistru Doina               prezentă     Béres Ștefan Vasile      absent
  Staicu Dumitru Florian           absent      Blaga Iosif Veniamin      absent
  Stănișoară Mihai              absent      Bleotu Vasile         prezent
  Șova Dan Coman               absent      Boabeș Dumitru         prezent
  Tămagă Constantin              absent      Bobeș Marin          absent
  Toma Ion                  absent      Bode Lucian Nicolae      absent
  Țopescu Cristian George           absent      Boghicevici Claudia      prezentă
  Țuțuianu Adrian               prezent      Boiangiu Victor        absent
  Udriștoiu Tudor               absent      Boldea Mihail         absent
  Urban Iulian                absent      Borbély László         absent
  Valeca Șerban Constantin          absent      Bordeianu Dan         absent
  Vasilescu Lia Olguța            prezentă
                                 Bostan Emil          prezent
  Verestóy Attila               absent
                                 Bot Octavian          absent
  Voiculescu Dan               absent
                                 Botiș Ioan Nelu        absent
  Vosganian Varujan              absent
                                 Boureanu Cristian Alexandru  absent
                                 Brătianu Matei Radu      absent
  Domnul Mircea Dan Geoană:                   Brînză William Gabriel     absent
                                 Buciuta Ștefan         prezent
  Domnule senator David, dacă ați încheiat lecturarea listei
alfabetice a senatorilor și aveți o concluzie pentru noi.    Bud Nicolae          prezent
                                 Buda Daniel          absent
  Domnul Gheorghe David:                    Buda Viorel Vasile       absent
  Da.                              Budurescu Daniel Stamate    prezent
  Imediat, domnule președinte.                 Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu  absent
  Vasilescu Lia Olguța, prezentă.                Buican Cristian        prezent
  Vă rog, doamnă senator, dacă doriți să votați.        Burcău Doina          prezentă
                                 Burlacu Cristian Ion      absent
  Domnul Mircea Dan Geoană:                   Burnei Ion           prezent
 Mulțumesc, domnule senator David.               Buta Sorin Gheorghe      absent
 Îl invit pe domnul deputat Georgian Pop, secretarul      Calimente Mihăiță       prezent
Camerei Deputaților.                       Canacheu Costică        prezent
 Alert, în spiritul vârstei domnului Pop.            Cantaragiu Bogdan       absent
                                 Cazan Mircea Vasile      prezent
  Domnul Georgian Pop:                     Călian Petru          prezent
  Adomniței Cristian Mihai          absent      Călin Ion           prezent
  Albu Gheorghe                absent      Cărare Viorel         absent
  Alecu Valeriu                absent      Cherecheș Cătălin       absent
  Almăjanu Marin               prezent      Chircu Doinița Mariana     prezentă
  Amet Aledin                 prezent      Chirilă Constantin       prezent
  Ana Gheorghe                prezent      Chiriță Dumitru        absent
  Anastase Roberta Alma            absentă      Chisăliță Ion Narcis      absent
  Andon Sergiu                absent      Chițoiu Daniel         prezent
  Andronache Gabriel             prezent      Chiuariu Tudor Alexandru    absent
  Anghel Florin Serghei            absent      Cindrea Ioan          prezent
  Antal István                absent      Ciobanu Gheorghe        prezent
18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
Ciocan Gheorghe            prezent      Holdiș Ioan          prezent
Cionca-Arghir Iustin Marinel     prezent      Horj Pavel          prezent
Ciucă Liviu Bogdan          absent      Hrebenciuc Viorel       absent
Ciuhodaru Tudor            prezent      Iacob Ridzi Monica Maria   absentă
Coclici Radu Eugeniu         absent      Iacob Strugaru Stelică    absent
Coroamă Gheorghe           absent      Ialomițianu Gheorghe     absent
Covaci Dorel             prezent      Iancu Iulian         absent
Cristea Victor            absent      Ibram Iusein         prezent
Cristian Horia            prezent      Iftime Dragoș Adrian     prezent
Croitoru Cătălin           absent      Ignat Miron          prezent
Damian Ioan              absent      Ionescu George        prezent
Dascălu Constantin          prezent      Iordache Florin        prezent
Derzsi Ákos              prezent      Iordache Luminița       absentă
Dobre Ciprian Minodor         prezent      Iorguș Zanfir         absent
Dobre Cristina Elena         absentă      Irimescu Mircea        prezent
Dobre Victor Paul           prezent      Itu Cornel          absent
Dolineaschi Andrei          prezent      Jipa Florina Ruxandra     absent
Donțu Mihai Aurel           absent      Jolța Nicolae         absent
Dragomir Gheorghe           prezent      Kelemen Atilla Béla László  absent
Drăghici Mircea Gheorghe       prezent      Kelemen Hunor         absent
Drăghici Sonia Maria         prezentă     Kerekes Károly        absent
Drăgulescu Iosif Ștefan        absent      Korodi Attila         prezent
Dugulescu Marius Cristinel      prezent      Kötő Iosif          prezent
Dumitrache Ileana Cristina      absentă      Lakatos Petru         absent
Dumitrescu Cristian Sorin       absent      Leșe Doru Brașoan       absent
Dumitrescu Liana           absentă      Liga Dănuț          prezent
Dumitrică George Ionuț        prezent      Longher Ghervazen       prezent
Dumitru Georgică           prezent      Lubanovici Mircea       prezent
Dumitru Ion              prezent      Luca Ciprian Florin      absent
Dușa Mircea              prezent      Lup Silvestru Mircea     absent
Edler András György          prezent      Lupu Mihai          absent
Erdei Dolóczki István         prezent      Macaleți Costică       absent
Farago Petru             prezent      Manda Iulian Claudiu     prezent
Farkas Anna Lili           prezentă     Manolescu Oana        absentă
Fenechiu Relu             absent      Marian Dan Mihai       absent
Firczak Gheorghe           prezent      Marin Mircea         absent
Florea Damian             absent      Marinescu Antonella      prezentă
Florescu Adrian            prezent      Martin Eduard Stelian     absent
Frunzulică Doru Claudian       absent      Márton Árpád Francisc     prezent
Fuia Stelian             absent      Máté András Levente      prezent
Gabor Gheorghe            prezent      Mazilu Constantin       absent
Ganț Ovidiu Victor          prezent      Merka Adrian Miroslav     prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia     prezentă     Militaru Constantin Severus  absent
Geantă Florian Daniel         absent      Mircovici Niculae       absent
Georgescu Filip            absent      Mitrea Manuela        prezentă
Gerea Andrei Dominic         prezent      Mocanu Adrian         absent
Gheorghe Tinel            prezent      Mocanu Vasile         absent
Gherasim Vasile            prezent      Mocioalcă Ion         absent
Ghiță Cornel             absent      Moldovan Carmen Ileana    absentă
Ghiță-Eftemie Stelian         prezent      Moldovan Emil Radu      prezent
Ghiveciu Marian            absent      Morega Dan Ilie        prezent
Giurgiu Mircia            absent      Motreanu Dan Ștefan      prezent
Gliga Vasile Ghiorghe         prezent      Movilă Petru         prezent
Göndör Marius Sorin          prezent      Munteanu Ioan         prezent
Gorghiu Alina Ștefania        prezentă     Mustea-Șerban Răzvan     prezent
Gospodaru Gabriel Dan         prezent      Nassar Rodica         absentă
Grama Horia              absent      Năstase Adrian        absent
Grosaru Mircea            prezent      Neacșu Marian         prezent
Gurzău Adrian             prezent      Nechifor Cătălin Ioan     absent
Gust Băloșin Florentin        prezent      Neculai Marius        absent
Hogea Gheorghe            prezent      Negoiță Robert Sorin     absent
Holban Titi              prezent      Negruț Clement        absent
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010     19
Nica Dan                  absent    Roman Ioan Sorin       absent
Nica Nicolae Ciprian            absent    Roșca Lucreția        absentă
Nicolăescu Gheorghe Eugen         prezent   Rusu Valentin         prezent
Nicolicea Eugen              absent    Sava Andrei Valentin     prezent
Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae       absent    Săftoiu Ana Adriana      absentă
Niculescu-Mizil-Ștefănescu-Tohme Oana   absentă   Săniuță Marian Florian    prezent
Nistor Laurențiu              absent    Săpunaru Nini         prezent
Niță Constantin              absent    Sârbu Marian         absent
Nițu Adrian Henorel            prezent   Scutaru Adrian George     prezent
Nosa Iuliu                 prezent   Seremi Ștefan         prezent
Novac Cornelia Brîndușa          prezentă   Seres Dénes          absent
Oajdea Daniel Vasile            absent    Socaciu Victor        prezent
Olar Corneliu               absent    Solomon Adrian        prezent
Olosz Gergely               absent    Soporan Vasile Filip     prezent
Oltean Ioan                prezent   Spînu Teodor Marius      prezent
Oprea Gabriel               absent    Stan Ioan           absent
Oprișcan Mihai Doru            prezent   Stan Ion           prezent
Orban Ludovic               prezent   Stan Nicolae         absent
Pál Árpád                 prezent   Stanciu Anghel        absent
Palașcă Viorel               prezent   Stavrositu Maria       prezentă
Palăr Ionel                prezent   Steriu Valeriu Andrei     absent
Paleologu Theodor             prezent   Stoica Mihaela        absentă
Pálfi Mózes Zoltán             prezent   Stragea Sorin Constantin   prezent
Pambuccian Varujan             absent    Stroe Ionuț Marian      prezent
Pandele Sorin Andi             absent    Stroe Mihai          prezent
Panțîru Tudor               prezent   Stroe Radu          absent
Pardău Dumitru               prezent   Stroian Toader        absent
Păduraru Nicușor              prezent   Surdu-Soreanu Raul Victor   prezent
Păsat Dan                 absent    Surpățeanu Mihai       prezent
Păun Nicolae                absent    Surupăceanu Mugurel      absent
Pâslaru Florin Costin           prezent   Șandru Mihaela Ioana     absentă
Pető Csilla Mária             prezentă   Ștefan Viorel         absent
Petrescu Cristian             prezent   Știrbeț Cornel        absent
Petrescu Petre               absent    Știrbu Gigel Sorinel     prezent
Pieptea Cornel               prezent   Tabără Valeriu        absent
Pirpiliu Ștefan Daniel           absent    Tabugan Ion          prezent
Plăiașu Gabriel              absent    Taloș Gheorghe Mirel     absent
Pocora Cristina Ancuța           absentă   Tărâță Culiță         absent
Ponta Victor Viorel            absent    Teodorescu Horia       prezent
Pop Georgian                prezent   Tița-Nicolescu Gabriel    absent
Pop Virgil                 absent    Tîlvăr Angel         absent
Popa Florian                absent    Toader Mircea Nicu      absent
Popa Octavian Marius            prezent   Trandafir Teodora Virginia  prezentă
Popeangă Vasile              prezent   Trășculescu Alin Silviu    prezent
Popescu Adrian               absent    Tudose Mihai         absent
Popescu Cosmin Mihai            absent    Turcan Raluca         absentă
Popescu Dan Mircea             prezent   Tușa Adriana Diana      prezent
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton  absent    Țaga Claudiu         absent
Popov Dușan                prezent   Țintean Ioan         prezent
Popoviciu Alin Augustin Florin       absent    Țîmpău Radu Bogdan      prezent
Postolachi Florin             absent    Țurcanu Florin        absent
Potor Călin                absent    Țurea Răzvan         absent
Preda Cezar Florin             absent    Udrea Elena Gabriela     absentă
Prigoană Vasile Silviu           absent    Uioreanu Horea Dorin     prezent
Radan Mihai                prezent   Uricec Eugen Constantin    absent
Rățoi Neculai               absent    Vainer Aurel         prezent
Rebenciuc Neculai             absent    Varga Attila         absent
Resmeriță Cornel Cristian         absent    Varga Lucia Ana        prezentă
Riviș-Tipei Lucian             absent    Vasile Aurelia        absentă
Rizea Cristian               absent    Vasilică Radu Costin     absent
Rogin Marius                prezent   Vișan Gelu          absent
Roman Gheorghe               absent    Vîlcu Samoil         prezent
  20             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 134/1.X.2010
  Vladu Iulian                     prezent            Domnul Mircea Dan Geoană:
  Vlase Petru Gabriel                 prezent
                                            Stimate colege și stimați colegi,
  Vlădoiu Aurel                    prezent
  Voicu Mădălin Ștefan                 absent           Cu regret constat faptul că, în urma apelului nominal făcut
  Voicu Mihai Alexandru                prezent         de colegii noștri, nu suntem într-un cvorum de ședință.
  Voinescu-Cotoi Sever                 absent          Suntem 215 colegi și colege care am participat la acest
  Vreme Valerian                    absent          început de procedură de vot.
  Zamfirescu Sorin Ștefan               prezent            Sunt obligat să constat absența cvorumului de ședință.
  Zătreanu Dan Radu                  absent            Doresc să vă informez că, în colaborare cu conducerea
  Zgonea Valeriu Ștefan                absent          Camerei, vă vom propune o reprogramare a acestei ședințe
  Zisopol Dragoș Gabriel                prezent         la o dată foarte apropiată, poate mai aproape, tot într-o zi de
  Zoicaș Gheorghe                   prezent         marți, eventual, mai aproape de plenul Camerei Deputaților,
  Domnul Mircea Dan Geoană:                           care reprezintă grosul membrilor plenului reunit, pentru a
                                         putea să parcurgem și restul agendei de astăzi.
  Mulțumesc domnului deputat Georgian Pop.
  Îl rog pe domnul senator David să ne comunice forma               Îmi cer scuze față de invitații noștri care au fost prezenți
finală a listei senatorilor și după aceea o să fiu informat cu          aici, dar a fost o zi foarte intensă politic în Parlament și sper
privire la aritmetica prezenței.                         că veți înțelege rațiunile acestei situații.

  Domnul Gheorghe David:                              Declar închisă ședința plenului reunit de astăzi,
                                         21 septembrie 2010.
  Pentru prezență și vot au mai ajuns domnii senatori Sârbu
Ilie, Cordoș Alexandru, Igaș Traian Constantin și doamna                Vă mulțumesc.
senator Andronescu Ecaterina.                             Ședința s-a încheiat la ora 18.15.
                                  Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Viorela-Veronica M. Marian                     Locatia:Bucuresti


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
         IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|519411]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                              Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 134/1.X.2010 conține 20 de pagini.             Prețul: 4,00 lei           ISSN  1220–4870

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:20