Docstoc

Presentatie_Pensioenrecht_SR

Document Sample
Presentatie_Pensioenrecht_SR Powered By Docstoc
					Juridische ontwikkelingen
 in pensioenland: never a
    dull moment

  “Het Groenboek
   ontsloten”

     07/06/2011


  Sibylle Reichert – Pensioenfederatie
                 2           Inhoud

1. Goenboek Pensioenen
2. Wat staat er in
3. Wie – Wat – Waneer
4. Standpunt Pensioenfederatie
5. Quotes
6. Uitdagingen
                           3         1. Groenboek

 Pensioenen – een europees of nationaal onderwerp?
 Waarom een Groenboek?
 Holistic approach?
                           4        2. Wat staat er in?
 Adequaat en duurzame pensioenen;
 Goede balans tussen werk en pensioen en faciliteren van
 een langer actief leven;
 Weghalen van hindernissen voor mensen die in
 verschillenden EU landen werken en ook voor de interne
 markt van pensioen producten;
 Pensioenen bestendiger maken voor een economische
 crisis, nu en in de toekomst;
 Pensioen moet transparanter. Mensen moeten beter
 geïnformeerd beslissingen kunnen nemen over hun
 pensioen inkomen.
                  5       2. Wat staat er in?
 Adequaatheid
 Houdbaarheid
 Zekerheid
                                                        6                4. Wie? /Wat? / Waneer?

      Europese Commissie                  Europees Parlament          Raad

    Voorstel Groenboek 7 juli               Opinie – EMPL, ECON, IMCO,  ECOFIN Conclusions
           2011                       FEMM 15.02.2011      15.02.2011
                                              EPSCO Conclusions
                                                  07.03.2011

 DG EMPL       DG MARKT           DG ECFIN                 Euro plus Pact

 Mobiliteit/    Interne Markt Pensioenen   Stabiliteits – en groeipact         Economic Governance
 Adequaatheid
•Portabiliteit   •Herziening IORP richtlijn  •Schuldenkrisis
                        •Hervorming Soziale Zekerheid
•Insolvabiliteit  •Cross-border activities

          • Houdbaarheid van pensioenen

Analyse Antwoorden Begin
     Maart 2011     Witboek 3 kwart
        2011
                     7    5. Standpunt Pensioenfederatie
 Subsidiariteit
 Adequaatheid -> Multi-pijler aanpak
 Pensioenen = arbeidsvoorwaarden
 Rol voor sociale partners
 Verbeterde houdbaarheid
 Doeltreffendheid en flexibiliteit
 …..
The Council HIGHLIGHTS that fiscal consolidation should be accompanied by reforms
aimed at ensuring sustainable and adequate pension systems, notably by increasing the effective retirement age and by better aligning retiremen
                                                                  8                             5. Quotes

        The Council HIGHLIGHTS
       that fiscal consolidation should       Member States must act to
        be accompanied by reforms         ensure that pension schemes
       aimed at ensuring sustainable         can sustainably deliver an           The experience and
         and adequate pension           adequate income to the EU's           knowledge in the
             systems,             growing number of retired          Netherlands – I think in
                             people, despite the economic          particular the Dutch
                              crisis, says a Parliament           legislation on the
                               resolution adopted on            pension funds, the
                                  Wednesday.                 "Financieel
                                                     Toetsingskader", is a
             Nederland is zich zeer
                                                       real source of
             bewust van het belang
                                                    inspiration which can
                 van de
                                                    help us to improve the
             pensioendiscussie in
                                                      European legal
             Europees verband. Wij
                                                    framework on pension
             zijn graag bereid om
                                                         funds.
             vanuit onze ervaring
             mee te denken over hoe
             ook de Europese jeugd
             straks van een goed
             pensioen kan genieten.
                                9            6. Uitdagingen


Nationaal arbeids- en       Zekerheid van Pensioenen -
   sociaalrecht              > Solvency
 Verplichtstelling           Portabiliteit
                           10       7. Groenboek - Witboek
 Policy Options
    Holistic approach -> Call for Advice ?
    Portabiliteit
    Gender Equality (ECJ oordeel verzekeraars)
    Langleven – pensioenleeftijd
    Adequaatheid en inkomen van gepensioneerden
    Maatregelen tegen jeugdwerkloosheid
                          11Ten slotte - Wat is een goed stelsel
 Source: http://www.mercer.com/globalpensionindex
            12    DANK

Dank voor uw aandacht

  Vragen???????

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:10/3/2011
language:Dutch
pages:12