Docstoc

Gia Dealer Laptop

Document Sample
Gia Dealer Laptop Powered By Docstoc
					                      CTY PHƯƠNG TRẦN_PTEC
                       SỐ 9 TÔN THẤT TÙNG_P. PHẠM NGŨ LÃO_Q1
                          ĐT: 39256847/48 - 62911704 - FAX: 39256591
NGÀY 01/07/2010

    Model                               Specification                              (USD)      Waranty

                                      DÒNG SẢN PHẨM MINI
Dell Mini 1012    Atom N450 1.6Ghz 1024MB 160GB 10.1” WSVGA CAMERA Bluetooth Intel Media 3150 . Win 7 Black                $      360     1 Year
BENQ JOYBOOK
           Atom N270 1.6Ghz 1024MB 160GB 10.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel Media 950 3Cell ĐEN + ĐỎ + Hồng              5,500,000 VAT10   1 Year
102B

MSI _U135       Atom N450 1.6Ghz 1024MB 250GB 10.1” WSVGA CAMERA Bluetooth Intel Media 3150  (Pin 8 tiếng sử dụng)             7.200.000 VAT10   1 Year

MSI _U160       Atom N450 1.6Ghz 1024MB 250GB 10.1” WSVGA CAMERA Bluetooth Intel Media 3150  (Pin 15 tiếng sử dụng)            7,600,000 VAT10   1 Year

ViewSonic VNB100   Atom N450 1.6Ghz 1024MB 160GB 10.1” WSVGA CAMERA Bluetooth Intel Media 3150                         6.150.000 VAT10   1 Year

SSUNG NP-N210     Atom N450 1.6Ghz 1024MB 250GB 10.1” WSVGA CAMERA Bluetooth Intel Media 3150                         7,200,000 VAT10   1 Year

SSUNG NP-N148     Atom N450 1.6Ghz 1024MB 160GB 10.1” WSVGA CAMERA Bluetooth Intel Media 3150                         7,100,000 VAT10   1 YearCQ20 - 125TU     Core 2 Duo P8400 2.26Ghz 1024MB 160GB DVDRW+/-DL 12.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel 4500MHD Dos Os           $      780     1 Year

CQ40-340tu      Dual Core T4200 2.0Ghz 1GB DDR2 250GB DVDRW+/-DL 14.1” Bright View CAMERA Bluetooth Intel X4500M Dos Os           8.100.000 VAT10   1 Year


CQ40-630TU
           Dual Core T4300 2.1Ghz 2GB DDR2 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Bright View CAMERA Bluetooth Intel X4500M Dos Os           8,950,000 VAT10   1 Year
thẻ 300K+Mouse HP


CQ40-632TU
           Core 2 Duo T6600 2.2Ghz 2GB DDR2 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Bright View CAMERA Bluetooth Intel X4500M Dos Os          11,880,000 VAT10   1 Year
thẻ 300K+Mouse HP

CQ40-633TU
           Core 2 Duo P7450 2.13Ghz 2GB DDR2 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Bright View CAMERA Bluetooth Intel X4500M Dos Os          12.380.000 VAT10   1 Year
thẻ 300K+Mouse HP

CQ40-624TX
           Core 2 Duo T6600 2.2Ghz 2GB DDR2 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Bright View CAMERA Bluetooth nVidia Geforce 103M 512MB Dos Os    13.150.000 VAT10   1 Year
thẻ 300K+Mouse HP

Compaq CQ42-188TX Core i3-330M 2.13Ghz 2GB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD 5430 512MB Dos Os             12.280.000 VAT10   1 Year

Compaq C510-941TU   Core 2 Duo T5870 2.0Ghz 1024MB 160GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Dos Os               9,400,000 VAT10   1 Year

Compaq C510-GH01   Core 2 Duo T5870 2.0Ghz 2048MB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Dos Os             $      530 Stock  1 Year
CQ40 - 512TU     Core 2 Duo T6500 2.1Ghz 1024MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Dos Os              $  570 co Vat  1 Year

HP PROBOOK 4410S-
         Core 2 Duo T6570 2.2Ghz 1024MB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel 4500MHD 1759MB Dos Os           $  595 Stock   1 Year
GH01
DV2 -1033CL      AMD Athon MV 1.6Ghz™ 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 12.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD3410 512MB Vista         $  660      1 Year
DV3 - 3Z       Turion™ X2 QL-62 2.0GHz 3072MB 250GB DVDRW+/-DL 13.3” Xbrite CAMERA Bluetooth Finger Pink Ati Radeon HD3450 256MB Vista        Call
DV3 - 1075us     Turion™ X2 RM-72 2.1GHz 4096MB320GB DVDRW+/-DL 13.3” Xbrite CAMERA Ati Radeon HD3200 Vista Home              $  675 REF    1Year

DV3 - T6500-GH02VA  Core 2 Duo T6500 2.0Ghz 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 13.3” Xbrite CAMERA Bluetooth nVidia Geforce 105GS 512MB Dos Os      $  740      1 Year Sieu 720

DV4 -1548DX      Core Duo T4300 2.0Ghz 4GB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Vista                 $  540 REF    1 Year Test 530

DV4 -1600       Core Duo T4300 2.0Ghz 3096MB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Vista               $  570      1 Year Sieu 560

DV4 - GH02      Core 2 Duo T6600 2.2Ghz 3GB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Vista                $  635      1 Year Siêu 625


DV4 - GH02VA     Core 2 Duo T6600 2.2Ghz 3GB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA nVidia Geforce 105GS 512MB Win 7             $  680      1 Year Siêu 670

DV4T-GHi3 (3GB)    Core i3-330M 2.13Ghz 3GB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Win 7                 $  710      1 Year Sieu 705

DV4T-2164US      Core i3-330M 2.13Ghz 4GB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Win 7                 $  735      1 Year Sieu 720

DV4 - GH04VA     Core 2 Duo P8700 2.53Ghz 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA nVidia Geforce 105GS 512MB Win 7     (Đen)    $  840      1 Year Sieu 830

DV4T-GHi5-(12Cell)  Core i5-430M 2.26Ghz 4GB 500GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Ati Radeon HD 512MB WIN 7, pin   12cell         $  890      1 Year Sieu 880

DV4T-VN675VA     Core i5-520M 2.4Ghz 3GB 500GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Ati Radeon HD 4550 512MB Win 7    (Đen)          $  890 Call   1 Year Sieu 880

DV4T-540M       Core i5-540M 2.6Ghz 4GB 500GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD 4550 512MB Win 7     (Đen)    $  940      1 Year Sieu 925

HP DM4 i5       Core i5-430M 2.26Ghz 3GB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Finger Pink Intel HD Graphics Win 7 (Hoa văn mới tuyệt đẹp) $  815      1 Year Siêu 800

HP DM4_WD470AV    Core i5-520M 2.6Ghz 3GB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD 4550 512MB Win 7     (Đen) )   $  895      1 Year Siêu 885

DV5T_New       Core i3-350M 2.26Ghz 3GB 250GB DVDRW+/-DL 14.5” Xbrite CAMERA Intel HD Graphics Win 7 (Black)               $  700      1 Year Siêu 690

HP DV6_GH04      Core 2 Duo T6600 2.20Ghz 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 13.3” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel 4500MHD 1759MB Win 7         $  680 REF    1 Year tesk 645

HP DV6_GHi3      Core i3-330M 2.13Ghz 4GB 320GB DVDRW+/-DL 16” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Win 7   (Đen)             $  745      1 Year Sieu 730

HP DV6_VG436AV    Core i3-330 4GB 500GB DVDRW+/-DL 16” Xbrite CAMERA Finger Pink Intel 4500MHD 1759MB Win 7    (Đen)           $  770      1 Year Siêu 755

HP DV6_Pin 5h     Core i3-350 4GB 500GB DVDRW+/-DL 16” Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Win 7   (Đen)                  $  775      1 Year Siêu 765

HP DV6SE       Core i3-330 4GB 320GB DVDRW+Blueray 16” Xbrite CAMERA Ati Radeon HD 4550 512MB Win 7   (Đen)              $  830      1 Year Sieu 815

HP DV6_GHi7      Core i7-7200 3GB 320GB DVDRW+/-DL 16” Xbrite CAMERA nVidia Geforce 1GB WIN 7 (Đen)                    $  910      1 Year Sieu 900

HP DV6_2190US     Core i7-7200 4GB 500GB DVDRW+/-DL 16” Xbrite CAMERA nVidia Geforce 1GB WIN 7 (Đen)                    $  975      1 Year Sieu 960

HP DV6_GHi7 (640G)  Core i7-7200 4GB 640GB DVDRW+/-DL 16” Xbrite CAMERA nVidia Geforce 1GB WIN 7 (Đen)                    $  970      1 Year Sieu 955

HP DV6_GHi7-
           Core i7-7200 6GB 500GB DVDRW+/-DL 16” Xbrite FULL HD CAMERA nVidia Geforce 1GB WIN 7(Đen)_Pin    12 Cell        $  1,190     1 Year Sieu 1170
(Pin 12Cell)
HP G42T       Core ™ i3-350M 2.26GHz DD3 2GB 250GB DVDRW+/-DL 14" BriteView CAMERA Intel HD Graphics WIN 7 (Thiết kế mới)       $     640       1 Year Sieu 630
HP G42T-GH01    Core ™ i3-350M 2.26GHz DD3  3GB  250GB DVDRW+/-DL 14" BriteView CAMERA Intel HD Graphics WIN 7 (Thiết kế mới)     $     655       1 Year Sieu 645
HP G62T       Core ™ i3-350M 2.26GHz DD3 4GB 250GB DVDRW+/-DL 15.6" BriteView CAMERA Ati Radeon HD 4550 512MB Win 7 (Thiết kế mới) $       745       1 Year Sieu 735
HP G62T _149WM   Core ™ i5-430M 2.13GHz DD3 4GB 250GB DVDRW+/-DL 15.6" BriteView CAMERA Intel HD Graphics WIN 7 (Thiết kế mới)      $     740       1 Year Sieu 730
HP G62T _GH01    Core ™ i5-430M 2.13GHz DD3 2GB 250GB DVDRW+/-DL 15.6" BriteView CAMERA Ati Radeon HD 4550 512MB Win 7)         $     737       1 Year Sieu 727
HP G62T _GH02    Core ™ i5-430M 2.13GHz DD3 4GB 250GB DVDRW+/-DL 15.6" BriteView CAMERA Ati Radeon HD 4550 512MB Win 7)         $     785       1 Year Sieu 775

HDX16-GH8700    Core 2 Duo P8700 2.53Ghz 4096MB 320GB DVDRW+DL 16" Xbrite CAMERA Bluetooth Finger Pink nVidia Geforce 9600 1GB Vista  $     920       1 Year Sieu 920

HDX16-T9900     Core 2 Duo T9900 Ghz 4096MB 320GB DVDRW+DL 16" Xbrite CAMERA Bluetooth Finger Pink nVidia Geforce 9600GS 1GB Vista   $     1,190       1 Year Sieu 1175


                                         SONY
VGN-P720D      Atom Z520 1.33Ghz 2048MB 80GB 8” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel GMA 500 XP HOME (JANPAN) 2 MÀU B/R            $     870       1 Year

VGN-NP610      Atom Z520 1.33Ghz 1024MB 80GB 8” Xbrite CAMERA Bluetooth GPS Intel GMA 500 XP HOME (JANPAN) 2 MÀU B/R          $     920       1 Year

VPC-M216      Atom N450 1.66Ghz 2GBB 250GB 10.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel GMA 950 WIN 7                     $  9,990,000   Vat 10%  1 Year

VGN-NS225J/S    Dual Core T4200 2.0Ghz 4096MB 250GB DVDRW+/-DL 15.4” WXGA CAMERA Intel GMA X4500 MHD Vista               $     625       1 Year
VGN-NS230E/W    Dual Core T3400 2.16Ghz 3048MB 250GB DVDRW+/-DL 15.4” WXGA CAMERA Ati Radeon HD 3430 512MB Vista            $     650       1 Year
VGN-NS240E/W    Core 2 Duo T6400 2.0Ghz(800-2MB) 3048MB 250GB DVDRW+/-DL 15.4” WXGA CAMERA Intel GMA X4500 MHD Vista (White +Blue+Pink + Slive)
                                                                     $       670  Vat HT  1 Year
VGN-NS255J/S    Core 2 Duo T6400 2.0Ghz(800-2MB) 4096MB 250GB DVDRW+/-DL 15.4” WXGA CAMERA Intel GMA X4500 MHD Vista          $     675       1 Year
VGN-NS305D/S    Core 2 Duo T6670 2.2Ghz(800-2MB) 2048MB 160GB DVDRW+/-DL 15.4” WXGA CAMERA Intel GMA X4500 MHD Vista          $     670       1 Year
VGN-NS320J/T    Dual Core T4200 2.0Ghz-1M 3072MB 250GB DVDRW+/-DL 15.4” WXGA CAMERA Intel GMA X4500 MHD Vista Pre            $     630       1 Year
VGN-NW120      Core 2 Duo T6500 2.1Ghz(800-2MB) 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 15.5” TFT CAMERA Face Tracking Intel GMA X4500 MHD Vista    $     705   REF   1 Year
VGN-NW240F/B    Core 2 Duo T6600 2.2Ghz(800-2MB) 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 15.5” TFT CAMERA Face Tracking Intel GMA X4500 MHD WIN 7    $     695   REF   1 Year
VGN-NW240F/B    Core 2 Duo T6600 2.2Ghz(800-2MB) 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 15.5” TFT CAMERA Face Tracking Intel GMA X4500 MHD WIN 7    $     780       1 Year siêu 770

VGN-NW320J/T    Core 2 Duo T6600 2.2Ghz(800-2MB) 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 15.5” TFT CAMERA Face Tracking Intel GMA X4500 MHD WIN 7    $     715  Vat HT  1 Year
          Core Duo T4300 2.1Ghz(800-2MB) 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA + Micrro Bluetooth
VPC-CW1PFX/U                                                                $     770   REF   1 Year
          nVidia Geforce G210M-256MB WIN 7 MADE IN USA
          Core 2 Duo T6600 2.2Ghz(800-2MB) 4096MB 500GB DVDRW+Bluray 14” TFT CAMERA + Micrro Bluetooth
VPC-CW17FX/W                                                                $     855   REF   1 Year
          nVidia Geforce G210M-256MB WIN 7

          Core Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 4096MB 500GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA + Micrro Bluetooth
VPC-CW21FX/W                                                                $     880   REF   1 Year
          nVidia Geforce G310M-256MB WIN 7

          Core Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 4096MB 500GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA + Micrro Bluetooth
VPC-CW21FX/W+Blue                                                              $     910       1 Year Sieu 890
          nVidia Geforce G310M-256MB WIN 7

          Core Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 4096MB 500GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA + Micrro Bluetooth
VPC-CW21FX/R                                                                $     950       1 Year Sieu 920
          nVidia Geforce G310M-256MB WIN 7 ĐEN + ĐỎ + HỒNG

          Core Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA + Micrro Bluetooth
VPC-CW2GHX/B                                                                $     910       1 Year Siêu 895
          nVidia Geforce G310M-256MB WIN 7 ĐEN MADE IN USA Black

          Core i5-430M 2.26Ghz-3MB 4096MB 500GB DVD±RW/CD-RW 13” LED-backlit CAMERA Bluetooth Intel® Graphics Media Accelerator
VCP-S111FM/S                                                                $     1,210       1 Year Sieu 1185
          HD WIN 7        (White + Netgear push2TV)
          Core 2 Duo T6670 2.2Ghz(800-2MB) 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 13.3” TFT CAMERA Micrro Bluetooth
VGN-SR510GH                                                                 $    1,080      1 Year Sieu 1050
          Finger Pink Intel GMA X4500 MHD WIN 7
          Core 2 Duo T6670 2.2Ghz(800-2MB) 4096MB 500GB DVDRW+/-DL 13.3” TFT CAMERA Micrro Bluetooth
VGN-SR520G/B                                                                $     970   REF  1 Year   960
          Finger Pink Intel GMA X4500 MHD WIN 7

          Core 2 Duo P8700 2.53Ghz 3GB 250GB DVDRW+/-DL 13.3” TFT CAMERA Micrro Bluetooth
VGN-SR499PCB                                                                $    1,195      1 Year sieu 1165
          Finger Pink Ati Radeon HD 512MB WIN 7

EB11FX/WI      Core i3-330M 2.13Ghz-3M 4GB-DDR3 320GB DVDRW+/-DL 15.5” Wide CAMERA Intel GMA X4500 MHD WIN 7              $     810      1 Year Sieu 790

EB11FX/B/T     Core i3-330M 2.13Ghz-3M 4GB-DDR3 320GB DVDRW+/-DL 15.5” Wide CAMERA Intel GMA X4500 MHD WIN 7              $     830      1 Year Sieu 805

EB12FX/BI      Core i3-330M 2.13Ghz-3M 4GB-DDR3 500GB DVDRW+DL 15.5” Wide CAMERA Intel GMA X4500 MHD WIN 7               $     855      1 Year Sieu 820

EB15FX/BI      Core i3-330M 2.13Ghz-3M 4GB-DDR3 500GB DVDRW+BlueRay 15.5” Wide CAMERA Intel GMA X4500 MHD WIN 7            $     870      1 Year Sieu 840

EB13FX/Bi      Core Core i5-430M 2.4Ghz-3MB 4GB-DDR3 500GB DVDRW+DL 15.5” Wide CAMERA Intel GMA X4500 MHD WIN 7            $    1,005      1 Year Sieu 980

EB1QGX/BI      Core Core i5-430M 2.4Ghz-3MB 4GB-DDR3 320GB DVDRW+DL 15.5” Wide CAMERA Intel GMA X4500 MHD WIN 7 (USA)         $     995  VAT HT  1 Year Sieu 970

          Core 2 Duo P7350 2.0Ghz(1066-3MB) 6GB 400GB DVDRW+Blueray 16.4” (HDMI) Xbrite+ CAMERA Bluetooth
VGN-FW480                                                                  $     840   ReF  1 Year
          Ati Radeon HD 4650 512MB WIN 7(Gray)

          Core 2 Duo P7450 2.13Ghz(1066-3MB) 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 16.4” (HDMI) Xbrite+ CAMERA Bluetooth
VGN-FW590                                                                  $     980      1 Year Sieu 955
          Ati Radeon HD 4650 512MB WIN 7 MADE IN USA

          Core 2 Duo P7450 2.13Ghz(1066-3MB) 6GB 500GB DVDRW+Blueray 16.4” (HDMI) Xbrite+ CAMERA Bluetooth
VGN-FW560F/B                                                                $     880   REF  1 Year
          Ati Radeon HD 4650 512MB WIN 7

VGN-F11NFX/B    Core I7-Q7200 4GB 500GB DVDRW 16.4” (Full HD) Xbrite+ CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD 4650 1GB WIN 7           $    1,460      1 Year Sieu 1420


                        SIEU PHAM ADAMO Phiên Bảng mới Vostro V13
Vostro-AVN 1014n
          Core 2 Duo T6570 2.1Ghz 1GB 250GB DVDRW+/-DL 14.” CAMERA Bluetooth Xbrite pin 6cell Intel GMA X4500 797MB Dos Os       9.900.000 Vat 10  1 Year
Đen + Đỏ
Vostro-AVN 1014n
          Core 2 Duo T6570 2.1Ghz 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.” CAMERA Bluetooth Xbrite pin 6cell Intel GMA X4500 797MB Dos Os     10,300,000 Vat 10  1 Year
HT6570L

Vostro-1088n _NEW  Core 2 Duo T6570 2.1Ghz 1GB 250GB DVDRW+/-DL 14.” Xbrite CAMERA Bluetooth pin 6cell Ati Radeon HD4330 512MB Dos Os     11.100.000 VAT 10  1 Year

Vostro-1088n _(4)  Core 2 Duo T6570 2.1Ghz 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.” Xbrite CAMERA Bluetooth pin 6cell Ati Radeon HD4330 512MB Dos Os    11.650.000 VAT 10  1 Year

Vostro-V3500-i3   Core i3-350M 2.26Ghz-3MB 2GB DDR3 250GB DVDRW+/-DL 15.4" HD WLED CAMERA Bluetooth Intel GMA X4500 Win 7              690      1 Year Siêu 670

Vostro-V3500-i5
          Core i5-430M 2.26Ghz-3MB 3GB DDR3 320GB DVDRW+/-DL 15.4" HD WLED CAMERA Finger Pink Ati Radeon HD4330 512MB win 7         830      1 Year Siêu 805
(Silve)

INS-13R_T560348   Core i5-430M 2.26Ghz-3MB 3GB DDR3 320GB DVDRW+/-DL 13.3" HD WLED CAMERA Bluetooth Intel GMA X4500 Dos Os (B/R)       14,950,000 Vat 10  1 Year

INS-13R-Hi5430L   Core i5-430M 2.26Ghz-3MB 3GB DDR3 320GB DVDRW+/-DL 13.3” TFT CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD5470 1GB Dos Os         16,275,000 Vat 10  1 Year

INS-14R-GH01
          Core i3-350M 2.26Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA Bluetooth Intel 4500MHD 1759MB Dos Đen         $     650 Stock   1 Year
(Thế 1464-GH01)
INS-14R-T560333    Core i5-430M 2.26Ghz-3MB 2GB 500GB DVDRW+/-DL 14” HD WLED CAMERA Bluetooth Intel HD Graphics Dos               15,100,000 Vat 10   1 Year

INS-14R- Hi5430L    Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD5470 1GB Dos             14.150.000 Vat 10   1 Year

INS-14R-N4010n
            Core i3-350M 2.26Ghz-3MB 2GB 500GB DVDRW+/-DL 14” LED CAMERA Ati Radeon 1GB Dos                       14,950,000 Vat 10   1 Year
(3350)
INS-15R-N5010n
            Core i3-350M 2.26Ghz-3MB 2GB 320GB DVDRW+/-DL 15” HD LED CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD5470 1GB Dos             14.750.000 Vat 10   1 Year
(3350)

INS-15R-Hi5430L    Core i5-430M 2.26Ghz-3MB 4GB 320GB DVDRW+/-DL 15” HD LED CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD5470 1GB Dos             16,100,000 Vat 10   1 Year

INS-1440-S560807    Core Duo T4300 2.1Ghz 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” TFT CAMERA Bluetooth Intel X3100 (Pin 6 Cell)              10.450.000 Vat 10   1 Year

INS-1440 - YCH     Core Duo T4500 2.3Ghz 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” TFT CAMERA Bluetooth Intel X4500 (Pin 6 Cell)              10.740.000      1Year

INS-1440-14M2GBCa   Core 2 Duo P8600 2.4Ghz 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” LED CAMERA Intel 4500MHD 1759MB   (Tang Điện Thoại)         13.100.000 Vat 10   1 Year

INS-1464-S561207VN   Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 250GB DVDRW+/-DL 14” LED CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD5470 1GB Dos              14,080,000 Vat 10  1 Year

INS-1464- KFYL1    Core i3-350M 2.26Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD4330 512MB Dos          $      690 Stock  1 Year 680

INS-1464 P95HK     Core i5-520M 2.4Ghz-3MB 4GB 320GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD4330 512MB Dos
                                                           17,676,000 Vat 10                  1 Year DW
INS-1545-
            Core 2 Duo P8700 2.53Ghz 3096MB 320GB DVDRW+/-DL 15.4” TFT CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD4330 512MB Dos Os 10
                                                          $    820 Vat                    1 Year MT
HD43M3GBCa
INS-1564-PKU      Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 15” TFT CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD5470 1GB Dos              14,150,000 Vat 10  1 Year

INS-1564-KHP9N2
            Core i5-430M 2.26Ghz 3M 3072MB 320GB DVDRW+/-DL 15.6” WLED CAMERA Intel 4500MHD 1759MB Dos Os    (Tặng Điện Thoại)    15.200.000 Vat 10   1 Year DW
Tặng ĐT motorola

STUDIO - 14 (1458)   Core i7-720QM 1.6Ghz(6M-1333) 4096MB 500GB DVDRW+/-DL 14” Xbrite CAMERA Bluetooth Ati Radeon 1GB WIN 7 (Black) New    $      1,170     1 Year

STUDIO-1450_561002
            Core 2 DuoT6600 2.2Ghz 3072MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” WLED CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD4330 512MB 1759MB Win 7 (R/B/P)    14,550,000 Vat 10  1 Year
Tặng ĐT motorola
STUDIO-1450
            Core 2 DuoT6600 2.2Ghz 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel 4500MHD 1759MB OS DOS           14,500,000 Vat 10  1 Year
_S561106
STUDIO-1450
            Core 2 Duo P8700 2.53Ghz 3072MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel 4500MHD 1759MB (KOREA)         16.530.000 Vat 10   1 Year MT
_HD45M3GBCa
STUDIO-1458
            Core i5-430M 2.26Ghz 3M 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” WLED CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD4330 512MB Dos Os 10
                                                           17.805.000 Vat                    1 Year DW
_9GKMV1
STUDIO-1555-084M1-
            Core 2 Duo P7450 2.13Ghz 3072MB 320GB DVDRW+/-DL 15.6” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel 4500MHD 1759MB (Black) New     $      755 Vat 10  1 Year DW
P7450

STUDIO-1555_GH01    Core 2 Duo P8700 2.53Ghz 4096MB 500GB DVDRW+/-DL 15.6” Xbrite CAMERA Bluetooth Ati Radeon HD4750 512MB WIN 7 (Black) New$       920 Vat 10  1 Year

STUDIO - 1558 PP39L Core i5-520 2.6Ghz 4096MB 320GB DVDRW+/-DL 15.6” Xbrite CAMERA Bluetooth Ati Radeon 1GB WIN 7 (Black) New          $      950     1 Year

XPS1340-GH03      Core 2 Duo P8700 2.53Ghz 4096MB 500GB DVDRW+DL 13.3” Xbrite CAMERA Bluetooth GF210-512MB Vista New            $      910 Stock  1 Year sieu 880

XPS1640-GH01      Core 2 Duo P8600 2.53Ghz 4096MB 500GB DVDRW+Blueray 16.1” Xbrite CAMERA Finger Bluetooth Ati Radeon HD4670 512MB Vista (Black) New
                                                                        $      940 Stock  1 Year Siêu 910
XPS1647 - i5     Core i5-430M 2.26Ghz-3M 4096MB 500GB DVDRW+/-DL 15.6” Xbrite CAMERA Ati Radeon 1GB VIN 7 (Black)           $    1,240 Stock    1 Year Sieu 1200

XPS1645 - i7     Core i7-720QM 1.6Ghz(6M-1333) 4096MB 500GB DVDRW+Blueray 15.6” Xbrite CAMERA Bluetooth Ati Radeon 1GB VIN 7 (Black)  $    1,410 Stock    1 Year Sieu 1385Asus X8AiJ-T4400   Dual Core T4400 2.2Ghz 2048MB 250GB DVDRW+/-DL 14" HD Led CAMERA Intel 4500MHD 782MB Dos Os                9,000,000  Vat 10  1 Year

Asus X8AiJ-T6570   Core 2 DuoT6570 2.1Ghz 2048MB 250GB DVDRW+/-DL 14.1" Xbrite CAMERA Intel 4500MHD 782MB Dos Os               10,595,000  Vat 10  1 Year

Asus K40iJ_T6670   Core 2 DuoT6670 2.2Ghz 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1" W Led CAMERA Intel 4500MHD 782MB (Black)               11,165,000  Vat 10  1 Year

           Intel Core Solo SU3500 1.4Ghz 4096MB 500GB DVDRW+/-DL 15.6" HD Led CAMERA nVidia Geforce 105M 512MB. Win                Vat HT
Asus UX50V-RX05                                                                 11,800,000      1 Year
           Vista (Mõng) KHÔNG GIỎ                                                         REF
Asus U50F       Intel Core i3 330M 2.13Ghz (3M) 4GB DDR3 500GB DVDRW+/-DL 15.6" HD Led CAMERA Intel HD Graphics WIN 7           12,650,000  Stock  1 Year PT Acer Gateway MD-
           AMD Turion™64x2 RM-72 2.1GHz 3072MB 250GB DVDRW+/-DL 15.6” Xbrite CAMERA Ati Radeon HD3200 1919MB Vista             400  Vat 10  1 Year PT
    2614U
  Emachine 725-
           Core Duo T4400 2.2Ghz 1024MB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” TFT CAMERA Intel GMA X3100 384MB Dos Os                7.650.000  Vat 10  1 Year PT
   441G16Mi

 ACER 4736Z-(093)  Doal Core T4400 2.1Ghz 1GB DDR3 250GB DVDRW+/-DL 14” WLED CAMERA Bluetooth Intel GMA 4500MHD Linus             8.300.000  Vat 10  1 Year


 ACER 4732Z-(056)  Doal Core T4400 2.2Ghz 2GB DDR3 250GB DVDRW+/-DL 14” WLED CAMERA Intel GMA 4500MHD Linus                  8,850,000  Vat 10  1 Year

 ACER 4732Z-(057)
           Doal Core T4400 2.2Ghz 1GB DDR3 160GB DVDRW+/-DL 14” WLED CAMERA Intel GMA 4500MHD Linus                  8,100,000  Vat 10  1 Year
   441G16Mn

 ACER 4736Z-(052)  Doal Core T4300 2.1Ghz 2GB DDR3 250GB DVDRW+/-DL 14” WLED CAMERA Bluetooth Intel GMA 4500MHD Linus             8.850.000  Vat 10  1 Year


 ACER 4732z- (027)  Dual Core T4300 2.1Ghz 3048MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” TFT CAMERA Bluetooth nVidia Geforce 105GS 512MB Dos Os        9,900,000  Vat 10  1 Year PT

 ACER 3810T -(017)  Core 2 Duo SU7300 2.14Ghz 3M 2GB DDR3 320GB DVDRW+/-DL 13.3” WLED CAMERA Bluetooth Intel GMA 4500MHD Dos         12.600.000  Vat 10  1 Year

 ACER Aspire (014)
           Core 2 Solo US4100 1.3Ghz 2048MB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” TFT CAMERA Bluetooth Intel GMA X4500HD 1039MB Dos         12.100.000 VAT 10   1 Year PT
   4810TZ-

 ACER 4740z-(052)-  Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA Bluetooth Intel GMA X4500HD Dos              11,750,000  Vat 10  1 Year PT

ACER 4745-(016)-Tặng
           Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 14” TFT CAMERA Bluetooth Intel GMA X4500HD Dos              12,490,000  Vat 10  1 Year
   USB 3G
ACER 5741-(011) Tặng
           Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 15,6” TFT CAMERA Bluetooth Intel GMA X4500HD Dos             11.600.000  Vat 10  1 Year
   USB 3G
ACER 5741-(010) Tặng
           Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 15,6” TFT CAMERA Bluetooth nVidia Geforce 512MB Dos            12.400.000  Vat 10  1 Year
   USB 3G
 ACER 5745-(002)
           Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 15,6” TFT CAMERA Bluetooth Intel GMA X4500HD Dos             12,485,500  Vat 10  1 Year
  Tặng USB 3G
 ACER 5745G-(001)
           Core i3-330M 2.13Ghz-3MB 2048MB 320GB DVDRW+/-DL 15,6” NLED CAMERA Bluetooth nVidia Geforce 512MB Dos       12,900,000  Vat 10  1 Year
  Tặng USB 3G

                                       TOSHIBA
  PORTÉGÉ
           Core™ Duo SU4100 1.3GHz-2MB 2GB-DDR3 320GB DVDRW+/-DL 13.3” CAMERA Intel GMA 4500 828MB Win 7
  T130-P331                                                             14.410.000 Vat 10   1 Year PT
           Tặng DVD-RW gắn ngoài
 (PST3EL-00G009)

Toshiba L510_B400
           Core Duo T4400 2.2Ghz 1024MB 250GB DVDRW+/-DL 14.1” TFT CAMERA Bluetooth Intel GMA 4500 Share Dos Os (Màu Đen)   8,800,000 Vat 10   1 Year PT
  Tang Balo

Toshiba L510-P4017
          Core Duo T4400 2.2Ghz 1024MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” TFT CAMERA Bluetooth Intel GMA X3100 384MB Dos Os        9.200.000 Vat 10   1 Year PT
 Tang USB 4GB

Toshiba L510_P4010
          Core Duo T4400 2.2Ghz 1024MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” TFT CAMERA Bluetooth Intel GMA X3100 384MB Dos Os        9.200.000 Vat 10   1 Year PT
 Tang USB 4GB

Toshiba L510-S4011
          Core 2 Duo T6600 2.2Ghz 1024MB 320GB DVDRW+/-DL 14.1” Xbrite CAMERA Bluetooth Intel GMA 4500 828MB Dos Os      11.995.000      1 Year PT
 Tang USB 8GB

                                         APPLE
  APPLE iPad
           Apple A4 1GHz 16GB 9.7" LED-backlit WI-FI Wireless-A+B+G+N CAMERA Bluetooth Mac OS X 0.68 kg Pin lên đến 10 giờ         Sieu  Siêu
   16GB-3G
  APPLE iPad
           Apple A4 1GHz 32GB 9.7" LED-backlit WI-FI Wireless-A+B+G+N CAMERA Bluetooth Mac OS X 0.68 kg Pin lên đến 10 giờ         980   Siêu
   32gb -3G
  APPLE iPad
           Apple A4 1GHz 32GB 9.7" LED-backlit WI-FI Wireless-A+B+G+N CAMERA Bluetooth Mac OS X 0.68 kg Pin lên đến 10 giờ         1060  Siêu
   64gb -3G
                CTY PHƯƠNG TRẦN_PTEC
             SỐ 9 TÔN THẤT TÙNG_P. PHẠM NGŨ LÃO_Q1
                ĐT: 39256847/48 - FAX: 39256591
  NGÀY 01/07/2010             BBG Linh Kiện
     Model        (USD)  Specification                  Waranty
MAINBOARD
ASROSK G31M-V     720.000đ    3PCI_2Sata_1Com_Lan 100 (SL 755.000đ)  VAT 10   3Y
ASROSK G31M-GS     795.000đ    3PCI_4Sata_1Com_Lan 1000              3Y
ASROSK G41M-VS     810.000 đ   1PCI_2Sata_1Com _LAN 100              3Y
FOXCOM G31MV      755.000đ    3PCI_2Sata               VAT 10   3Y
FOXCOM G41MX-F     850.000Đ                        VAT 10   3Y
ASUS P5KPL AM (SE)   46 $                          VAT 10   3Y
ASUS P5G41C-M LX    54 $                          VAT 10   3Y
Asus G41 P5QPL-AM   69.5 $                         VAT 10   3Y
GA-G31M-ES2C      49.5 $                         VAT 10   3Y
GA-G41M-ES2L      55.2 $                         VAT 10   3Y
GA-P41-ES3G      67 $      con                   VAT 10   3Y
GA-P41T-ES3G      72 $      con                   VAT 10   3Y
INTEL G41RQ (TRAY)   57.5 $                         VAT 10   3Y
INTEL G41TY (BOX)   74.5 $                         VAT 10   3Y
CPU TRAY
     D430     32.5 $     SOCKET 775_1.8GHz                 3 Year
     P631     50.5 $     SOCKET 775_3.0GHz                 3 Year
     P641     52.5 $     SOCKET 775_3.2GHz                 3 Year
     E2210    59.2 $     SOCKET 775_2.3GHz                 3 Year
     E2200    57.3 $     SOCKET 775_2.2GHz                 3 Year
     E5200    57.5 $     SOCKET 775_2.5GHz                 3 Year
     E5300    58.8 $     SOCKET 775_2.6GHz                 3 Year
     E5400    61.5 $     SOCKET 775_2.7GHz                 3 Year
     E6300    69.5 $     SOCKET 775_2.8GHz                 3 Year
     E6500    71.5 $     Duo Core_2.93GHz                 3 Year
     E7400    104.5 $    SOCKET 775_2.8GHz                 3 Year
     E7500    109 $     SOCKET 775_2.93GHz                3 Year
     E8200    125 $     SOCKET 775_2.66GHz (6M / 1333)          3 Year
CPU CHỨNG NHẬN INTEL
      D430    39.5 $     SOCKET 775_1.8GHz                 3 Year
    CLR X3200   48 $      SOCKET 775_2.4GHz                 3 Year
     E5200    65.5 $     Duo Core_2.5GHz                  3 Year
     E5300    66 $      Duo Core_2.6GHz             VAT 10  3 Year
     E5400    69 $      Duo Core_2.7GHz             VAT 10  3 Year
     E6500    79 $      Duo Core_2.93GHz            VAT 10  3 Year
     E7500    114.5 $    Core2 Duo_2.93GHz            VAT 10  3 Year
     Q8400    183 $     Core 2 Quad_2.66GHz           VAT 10  3 Year
     I3-530    122 $     Core 2 Quad_2.66GHz           VAT 10  3 Year
     I3-540    147 $
     I5-650    202 $
     I5-750    227 $
                       HDD
SEAGATE 40GB      320.000Đ    ATA                        1 Year
SEAGATE 80GB      520.000đ    ATA                        1 Year
SEAGATE 80GB    31.5 $     SATA                        1 Year
SEAGATE 160GB   35 $      SATA                        1 Year
HITACHI 80GB-ATA  475.000Đ
SAMSUNG 80GB    475.000 Đ   ATA                        1 Year
SAMSUNG 80GB    560.000đ    SATA                        1 Year
                 HDD CHINH HANG
HITACHI 160GB   42.5 $     ATA                    VAT 10  3 Year
HITACHI 320GB   800.000 đ   SATA   (CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 )  VAT 10  3 Year
HITACHI 500GB   930.000 đ   SATA   (CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 )  VAT 10  3 Year
HITACHI 1TB    1.600.000 đ  SATA   (CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 )  VAT 10  3 Year
SEAGATE 160GB   35.5 $     SATA                        3 Year
SEAGATE 250GB   36.5 $     SATA                        3 Year
SEAGATE 320GB   call      SATA                        3 Year
SEAGATE 500GB   43.5 $     SATA                        3 Year
SEAGATE 1K     78 $      SATA                        3 Year
SEAGATE 1K5    98 $      SATA                        3 Year
SSUNG 160GB    705.000đ    SATA                        2 Year
SSUNG 160GB    715.000 đ   SATA_ Hàng Chính Hãng FPT         VAT 10  2 Year
SSUNG 250GB    725.000 đ   SATA_ Hàng Chính Hãng FPT         VAT 10  3 Year
SSUNG 320GB    845.000 đ   SATA_ Hàng Chính Hãng FPT         VAT 10  3 Year
SSUNG 500GB    900.000 Đ   SATA_ Hàng Chính Hãng FPT         VAT 10  3 Year
SSUNG 1TB     1.645.000 Đ  SATA_ Hàng Chính Hãng FPT         VAT 10  3 Year
SSUNG 1T5     2.130.000 Đ  SATA_ Hàng Chính Hãng FPT         VAT 10  3 Year
                     RAM DD1
512 / 400     215.000 đ   HUYNIX / KINGTON                  3 Year
512 / 400     512.000 đ   STOMTRUM / NCP                   3 Year
512 / 400     25 $      KINGMAX                  VAT 10  3 Year
1GB / 400     32.5 $     HUYNIX / KINGTON                  3 Year
1GB / 400     .795.000    DYNET / STRONTIUM                 3 Year
1GB / 400             KINGMAX                  VAT 10  3 Year
                     RAM DD2
512 / 667 / 800  175.000đ    HUYNIX _Adata               VAT 10  3 Year
512 / 667/ 800   16.5 $     KINGMAX                  VAT 10  3 Year
1GB / 800     395.000đ    KINGTON TAIWAN              VAT 10  3 Year
1GB / 800     405.000đ    Dynet                       3 Year
1GB / 800     540.000 đ   KINGTON_CHÍNH HÃNG (FPT + CMS)      VAT 10  3 Year
1GB / 667 / 800  24.5 $     KINGMAX                  VAT 10  3 Year
2GB / 667     950.000đ    DYNET                   VAT 10  3 Year
2GB / 800     820.000đ    KINGTON TAIWAN              VAT 10  3 Year
2GB / 800     1.055.000 đ  Transend                 VAT 10  3 Year
2GB / 800     1.075.000 đ  KINGTON_CHÍNH HÃNG (FPT + CMS)      VAT 10  3 Year
2GB /667/ 800   51 $      KINGMAX                  VAT 10  3 Year
1GB / 1066     555.000 đ   Kingston                 VAT 10  3 Year
1GB / 1066     30.5 $     KINGMAX                  VAT 10  3 Year
2GB / 1066     1.108.000 đ  Kingston                 VAT 10  3 Year
2GB / 1066     57.5 $     KINGMAX                  VAT 10  3 Year
1GB / 1066 DD3   25.5 $     KINGTON_CHÍNH HÃNG (FPT + CMS)      VAT 10  3 Year
1GB / 1333 DD3   31.5 $     KINGMAX                  VAT 10  3 Year
1GB / 1600 DD3   35.5 $     KINGMAX                  VAT 10  3 Year
2GB / 1333 DD3    58.5 $    KINGMAX           VAT 10  3 Year
2GB / 1600 DD3    70 $     KINGMAX           VAT 10  3 Year
2GB / 1600 DD3    55$      COISHARE_USA         VAT 10  3 Year
                      LCD
BenQ G702      2.105.000 đ  Vuông            VAT 10  2 Year
APIO 17.3      1.858.000đ                 VAT 10  2 Year
AOC 17' 719SA    2.230.000 đ                VAT 10  2 Year
ARCHTEX 17'     1.880.000 đ                VAT 10  2 Year
VIEW SONIC VP2030b  129 $     WIDE             VAT 10  2 Year
ACER X163W      1.595.000Đ  WIDE             VAT 10  2 Year
17” ACER V173B    2.195.000 đ  Vuông            VAT 10  2 Year
ACER X193HQV     2.155.000 đ  wide             VAT 10  2 Year
ACER H203H      2.370.000Đ  WIDE-GƢƠNG+ HDMI           2 Year
ACER H223HQ     3.250.000Đ  WIDE-GƢƠNG-LOA-DVI-FULL HD      2 Year
HP 1710       2.390.000Đ  Vuông                 2 Year
HP 1859       2.450.000 đ                VAT 10  2 Year
HP 185Q       2.270.000 đ                VAT 10  2 Year
DELL 170S_VUONG   2.360.000 đ  chính hãng          VAT 10  2 Year
DELL 1709_WIDE    2.135.000 đ  chính hãng          VAT 10  2 Year
DELL 1910H_WIDE   2.245.000 đ  chính hãng          VAT 10  2 Year
DELL 1910H_WIDE   116 $     cty                  2 Year
ASUS VH192D     114 $                   VAT 10  3 Year
ASUS VH192C     126 $     Gƣơng            VAT 10  3 Year
SSUNG 933NX     2.265.000   WIDE_mã lai              2 Year
SSUNG 2033SNX    2.665.000Đ  WIDE_VINA          VAT 10  2 Year
SSUNG 743AE     2.305.000 Đ  Vuông_VINA          VAT 10  2 Year
SSUNG E1720N     2.280.000 đ  Vuông_VINA          VAT 10  2 Year
SSUNG E1720NX    117 $     Vuông_Mã Lai             2 Year
SSUNG E1920NX    2.280.000 đ  WIDE_VINA          VAT 10  2 Year
SSUNG B1920     2.235.000Đ  WIDE_Thái Lan (thế 943)        2 Year
SSUNG B1930N     2.280.000 đ  WIDE_VINA          VAT 10  2 Year
SSUNG B1930N     117 $     WIDE_Mã Lai              2 Year
SSUNG B2030     2.705.000 đ  WIDE_VINA          VAT 10  2 Year
SSUNG P2070H     3.500.000 đ  WIDE_VINA          VAT 10  2 Year
SSUNG E2220     3.650.000 đ  WIDE_VINA          VAT 10  2 Year
SSUNG P2250     3.725.000 đ  WIDE_VINA          VAT 10  2 Year
LG L177WSB      2.100.000 đ  WIDE             VAT 10  2 Year
LG L1742SE      2.280.000 đ  Vuông            VAT 10  2 Year
LG L1943       2.240.000 đ  wide             VAT 10  2 Year
LG L1953S      2.240.000Đ  WIDE             VAT 10  2 Year
                      MÁY IN
SAMSUNG ML1640 CH  1.450.000 đ                VAT 10  1Year
SAMSUNG ML1640    74$                         1Year
SAMSUNG 2850D    195 $     ĐẢO MẶT                1Year
SAMSUNG SF565PR   191 $     IN + SCAN + FAX + COPPIE       1Year
SAMSUNG SCX4521F   3.450.000Đ  IN + SCAN + FAX + COPPIE       1 Year
HP DJ D730      82 $     IN PHUN THẾ DÒNG 910 / 920      1 Year
HP 1005 cty     2.050.000 đ                             1 Year
HP 1005       118.5 $    CHÍNH HÃNG                  VAT 10  1 Year
HP 1006 cty     2.570.000 đ                             1 Year
HP 1006       148 $     CHÍNH HÃNG                  VAT 10  1 Year
HP 2055D cty     390 $                            VAT 10  1 Year
CANON IP1980     910.000 Đ   CHÍNH HÃNG (IN PHUN)                  1 Year
CANON PIXMA IP4680  2.290.000 Đ  CHÍNH HÃNG                       1 Year
CANON MP145     1.150.000 Đ  CHÍNH HÃNG (IN PHUN)_(in+Scan+Fax)           1 Year
CANON 2900      2.510.000 Đ  CHÍNH HÃNG                  VAT 10  1 Year
CANON 2900      127 $     cty                          1 Year
CANON 3050 cty    110 $                                1 Year
CANON 3300      3.630.000Đ  CHÍNH HÃNG                  VAT 10  1 Year
                        USB
TRANSEND       135.000 đ   2G V30                         1Y
TRANSEND       193.000 đ   4G JF 300                        1Y
TRANSEND       395.000 đ   8G                           1Y
KINGTON _2GB     135.000đ   2GB (DT101/ DTiG2)                   1Y
KINGTON _4GB     190.000đ   4GB (DT101/ DTiG2)                   1Y
KINGTON_16GB     745.000đ   16GB JF 600                       1Y
KINGTON_8GB     355.000 đ   8GB                           1Y
SUPER_TALENT     9 / 12.5 $  2GB / 4GB Chống Sốc + Chống Thấm ( Mẩu đẹp)       1Y
APACER 321_325    11.3 / 20.5  4GB / 8GB                        1Y
KINGMAX       8.9 / 9.8 $  2GB / 4GB (PD 07 / UD 01 / SUPER TISK)    VaT 10  1Y
KINGMAX       17.5 / 37   8GB / 16GB BJ-01 / PD-07/ UD-01 / U-Drive   VaT 10  1Y
KINGMAX       16.5 / 31.5  8GB / 16GB SUPER TISK 2009          VaT 10  1Y
                     Ổ QUANG
LG_ DVD       300.000Đ   ATA / SATA                  VAT 10
LG_ DVDRW      475 / 465   ATA / SATA                  VAT 10
SSUNG_ DVD      282.000 đ   SATA /ATA                   VAT 10
SSUNG_ DVDRW     455.000đ   SATA                     VaT 10
PIONER_DVD      17.5 $    ATA / SATA
PIONER_DVDRW     26.5 $    ATA / SATA
LITEON_DVD      17 / 18    ATA / SATA    Box             VAT 10
LITEON_DVDRW     24 $     ATA        TRAY_FPT
LITEON_DVDRW     26.5 $    ATA / SATA    Box             VAT 10
ASUS_DVD       19.5 / 21   ATA / SATA
ASUS_DVDRW      30 / 31.5   ATA / SATA
HP_DVD        17 / 18    ATA / SATA                  VAT 10
HP_DVDRW       29 / 30    ATA / SATA                  VAT 10
                        UPS
SANTAK 500VA     715.000đ                          VAT 10  3Y
SANTAK 600VA     59.5 $                                3Y
SANTAK 1000VA    1.805.000đ                         VAT 10  3Y
SANTAK 2000VA    187 $     Off Linre                        3Y
SANTAK 2000VA           On Linre                        3Y
                     WEBCAM
COLOVIS 2005     50.000 đ                               6T
COLOVIS 2005T    60.000 đ   TỰ NHẬN                         6T
                       KEYBOARD
MITSUMI         4$       LOAI 2                         1Y
MITSUMI         6$       CHÍNH HÃNG (MT + FPT)             VAT 10  1Y
SD 2006         3$                                   1Y
GIGABYTE         6$                                   1Y
LOGITECH         5.7$                                  1Y
GUNIES KB110       4.7 $                                 1Y
                         MOUSE
SONY/IBM/HP       1.8 $      QUANG                         1Y
TOSHBA/SONY/DELL/HP   50.000đ     QUANG (hộp nhựa)                    6T
MITSUMI         1.8 $      QUANG_HỘP ĐỎ                      1Y
MITSUMI SỨ        2$       QUANG _SỨ TRẮNG + ĐEN                 6T
MITSUMI         4.5 $      CHÍNH HÃNG (MT + FPT)             VAT 10  1Y
GIGABYTE GM 5100     3.5 $                                 1Y
GIGABYTE GM 6150     4.5 $                                 1Y
GIGABYTE GM 7100     5.5 $                                 1Y
LOGITECH         5.5 $                                 1Y
GUNIES NS120       3.6 $                                 1Y
                      CABLE MẠNG
CABLE AMP        18.5 $     Loại chuyền đƣợc từ 30m - 50m
CABLE AMP        22 $      loại chuyền đƣợc từ 50m - 60m
CABLE AMP GOLD      36 $      loại tốt
                     LINH KIỆN NOTE
             HDD_LAPTOP (HITACHI Tặng Áo Mưa thời trang)
HDD 40 ATA        33 $      WESTERN                        1Y
HDD 80 ATA        39.5 $     WESTERN                        1Y
HDD 120 ATA       40.5 $     WESTERN                        1Y
HDD 160 ATA       41.5 $     WESTERN                        1Y
HDD 250 SATA       39 $      WESTERN                        1Y
HDD 320 SATA       47 $      WESTERN                        1Y
HDD 250 ATA       52 $      WESTEN                         1Y
SSUNG 160GB       820.000 đ    SATA                          2Y
SSUNG 250GB       915.000 đ    SATA                          1Y
SSUNG 320GB       1.170.000 đ   SATA                          2Y
SSUNG 400GB       61.5 $     SATA                          1Y
SSUNG 500GB       1.645.000 đ   SATA                          1Y
HITACHI 160GB      835.000đ    SATA     (CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 )      3Y
HITACHI 250GB      885.000 đ    SATA     (CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 )      3Y
HITACHI 320GB      1.045.000 đ   SATA     (CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 )      3Y
HITACHI 250GB_X250 EXT  1.150.000 đ   2.5 Simple Drive SDM                  3Y
HITACHI 320GB_X320 EXT  1.255.000 Đ   2.5 Simple Tough ST                  3Y
HITACHI 500GB_X500 EXT  1.780.000 Đ   2.5 Simple Tough ST                  3Y
TRANSEND 160GB_EXT    55 $      2.5 Mobill                       3Y
TRANSEND 250GB_EXT    64 $ / 67 $   2.5 Mobill / Classis                  3Y
TRANSEND 320GB_EXT    75 $ / 79$   2.5 Mobill / Classis                  3Y
TRANSEND 500GB_EXT    130 $ / 135 $  2.5 Mobill / Classis                  3Y
                      RAM_LAPTOP
DD 512_333 / 400      25 $   DD1       1Y
DD1GB_333 / 400       45 $   DD1       1Y
512_667           5$    DD2       1Y
1GB_667 / 800        25 $   DD2       1Y
2GB_667 / 800        55 $   DD2       1Y
1GB_1066          24 $   DD3       1Y
2GB_1066          55 $   DD3       1Y
2GB_1066 KingMax      61.5 $  DD3       1Y
                   THIẾT BỊ MẠNG
TP_LINK CARD MẠNG      3.5 $  NET CARD 100   1Y
TP-LINK TL_WN 350G     12.5$  PCI_54G     1Y
TP-LINK TL_WN321G      12.5$  USB_54G     1Y
TP-LINK MODEM ADSL 8817   18 $   MODEM ADSL 2P  1Y
TP-LINK MODEM ADSL 8840       MODEM ADSL 4P  1Y
TP-LINK ROUTER TL-WR 340G  25 $   WL ROUTER    1Y

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:24
posted:10/2/2011
language:Vietnamese
pages:13