Docstoc

Bimët mjekësore

Document Sample
Bimët mjekësore Powered By Docstoc
					Nëse në të ftohtë ndjeni dridhje të dhimbshme në gishtat e duarve dhe këmbëve,
shpëtimin mund ta kërkoni në bimë mjekësore që nxisin qarkullimin. Studimet mjekësore
kanë treguar se edhe disa ushqime të përditshme, siç janë specat e djegës ‘chilli’ e
përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe kështu e zvogëlojnë ndjenjën e të ftohtit dhe të
mërdhiturit. Qarkullimi i mirë i gjakut është i rëndësisë jetike jo vetëm për ngrohtësi, por
edhe për furnizim të indeve me oksigjen, glukozë dhe vitamina. Për fat të keq, në
temperaturat e ftohta enët e gjakut tkurren, kështu që edhe qarkullimi dobësohet, ndërsa
gishtat mund të bëhen të dhimbshëm dhe të shtangur”, sqaron dr. Sara Brever, autore e
librit për të ushqyerit e shëndetshëm. Posaçërisht sugjerohen specat ‘chilli’ që përmbajnë
kapsicinë, që zgjeron enët e gjakut dhe nxit nervat që të krijojnë ndjenjë të ngrohtësisë.
Përveç ‘chillit’, mund të shërbejë edhe ushqimi tjetër i djegës.

Rozmarinë
Rozmarinë

Rozmarina vepron njëjtë sikurse ginko – forcon qarkullimin e gjakut dhe pastaj çliron
materie mbrojtëse, që e ngadalësojnë plakjen. Rozmarina mund të shtohet në ushqim, të
pihet si çaj bimësh apo në përzierje çaji. Është i dobishëm nëse vendoset si krem nga
jashtë – kremi dhe vaji që përmban vaji eterik i rozmarinës nxisin qarkullimin e gjakut në
atë mënyrë që qetësojnë dhimbjet në muskuj.

Xhenxhefili

Rrënja djegëse me prejardhje nga India shpesh është përbërës i çajrave kundër ftohjes dhe
të vjellit. Materiet nga xhenxhefili i zgjerojnë arteriet dhe e përmirësojnë qarkullimin e
gjakut. Zieni 30 gr xhenxhefil dhjetë minuta në ujë dhe pastaj e pini.

Ginko

Ky preparat e forcon qarkullimin e gjakut në duar, shputa të këmbës dhe në tru. Po ashtu,
është i pasur me materie që mbrojnë enët e gjakut dhe e përmirësojnë kujtesën. Përdoret
edhe si preparat për forcimin e potencës.
Hudhra

Hudhra është aq i suksesshëm në nxitjen e qarkullimit të gjakut, sa mund të kurojë edhe
impotencën. Mjafton të hani katër flegra gjatë tre muajve. Hudhra hollon gjakun, ruan
elasticitetin e arterieve dhe kapilarëve dhe nxit mikro-qarkullimin për 47.6 për qind,
thonë studiuesit.

				
DOCUMENT INFO
Description: N�se n� t� ftoht� ndjeni dridhje t� dhimbshme n� gishtat e duarve dhe k�mb�ve, shp�timin mund ta k�rkoni n� bim� mjek�sore q� nxisin qarkullimin. Studimet mjek�sore kan� treguar se edhe disa ushqime t� p�rditshme, si� jan� specat e djeg�s ‘chilli’ e p�rmir�sojn� qarkullimin e gjakut dhe k�shtu e zvog�lojn� ndjenj�n e t� ftohtit dhe t� m�rdhiturit. Qarkullimi i mir� i gjakut �sht� i r�nd�sis� jetike jo vet�m p�r ngroht�si, por edhe p�r furnizim t� indeve me oksigjen, glukoz� dhe vitamina. P�r fat t� keq, n� temperaturat e ftohta en�t e gjakut tkurren, k�shtu q� edhe qarkullimi dob�sohet, nd�rsa gishtat mund t� b�hen t� dhimbsh�m dhe t� shtangur”, sqaron dr. Sara Brever, autore e librit p�r t� ushqyerit e sh�ndetsh�m. Posa��risht sugjerohen specat ‘chilli’ q� p�rmbajn� kapsicin�, q� zgjeron en�t e gjakut dhe nxit nervat q� t� krijojn� ndjenj� t� ngroht�sis�. P�rve� ‘chillit’, mund t� sh�rbej� edhe ushqimi tjet�r i djeg�s. Rozmarin� Rozmarin� Rozmarina vepron nj�jt� sikurse ginko – forcon qarkullimin e gjakut dhe pastaj �liron materie mbrojt�se, q� e ngadal�sojn� plakjen. Rozmarina mund t� shtohet n� ushqim, t� pihet si �aj bim�sh apo n� p�rzierje �aji. �sht� i dobish�m n�se vendoset si krem nga jasht� – kremi dhe vaji q� p�rmban vaji eterik i rozmarin�s nxisin qarkullimin e gjakut n� at� m�nyr� q� qet�sojn� dhimbjet n� muskuj. Xhenxhefili Rr�nja djeg�se me prejardhje nga India shpesh �sht� p�rb�r�s i �ajrave kund�r ftohjes dhe t� vjellit. Materiet nga xhenxhefili i zgjerojn� arteriet dhe e p�rmir�sojn� qarkullimin e gjakut. Zieni 30 gr xhenxhefil dhjet� minuta n� uj� dhe pastaj e pini. Ginko Ky preparat e forcon qarkullimin e gjakut n� duar, shputa t� k�mb�s dhe n� tru. Po ashtu, �sht� i pasur me materie q� mbrojn� en�t e gjakut dhe e p�rmir�sojn� kujtes�n. P�rdoret edhe si preparat p�r forcimin e potenc�s. Hudhra Hudhra �sht� aq i suksessh�m n� nxitjen e qarkullimit t� gjakut, sa mund t� kuroj� edhe impotenc�n. Mjafton t� hani kat�r flegra gjat� tre muajve. Hudhra