RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2012 RANCANGAN by zarudin76

VIEWS: 144 PAGES: 4

									                  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                  MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)
                     MEMBUAT PERABOT
                     TINGKATAN 4 (2012)

   BIDANG                                   PERUNTUKAN
             UNIT PEMBELAJARAN            NILAI                   CATATAN
  PEMBELAJARAN                                   MASA

Pengurusan Tempat                                  4 Minggu
Kerja

1.1 Organisasi Bengkel  1.  Peraturan dan langkah      Rasional dan     (Minggu 1)
               keselamatan           kerjasama      04 – 06 Jan
             2.  Rawatan kecemasan
             3.  Memadam kebakaran
             4.  Etika dan budaya kerja
             5.  Peraturan dan undang-
               undang kerja
             6.  Pemeliharaan alam sekitar
               dalam industri perabot

1.2 Penggunaan dan    1.  Alatan tangan         Nilai estatik dan   (Minggu 2)
  penyenggaraan    2.  Mesin mudah alih           yakin      09 – 13 Jan
  alatan        3.  Mesin Pegun


1.3 Penyediaan,     1.  Kayu             Tepat dan berhati-   (Minggu 3)        Modul 1
  penggunaan dan    2.  Papan komposit            hati       16 – 20 Jan
  penyimpanan bahan  3.  Barangan logam dan
  kerja           lekapan


                                Sistematik      (Minggu 4)    23 & 24 Feb Cuti Tahun
1.4 Kemasiapan      1.  Bahan                         23 – 27 Jan       Baru Cina
             2.  Proses kemasan                              25 Jan Cuti Peristiwa*
             3.  Teknik kemasan                              26 Jan Cuti Berganti*
                                                    27 Jan Cuti Berganti*


Kemahiran membuat dan
membaik pulih perabot
                                                       Modul 2
                                          6 Minggu
Penyangkut Baju     1.  Penyediaan kayu                             01 Feb Cuti Hari Wilayah
             2.  Lakaran projek                   (Minggu 5 – 10)   05 & 06 Feb Cuti Maulidur
                                Sistematik
             3.  Mentafsir lukisan projek              30 Jan – 09 Mac        Rasul
                                Hati – hati
             4.  Pembinaan tanggam                             Ujian Pencapaian 1*
                                 Kemas
               lubang dan puting biasa                            (05 – 09 Mac)
                              Tanggungjawab
               serta temu                               Sukan Tahunan Sekolah*
                              Kerjasama Berdikari
             5.  Membentuk                                   (21 – 24 Feb)
             6.  Kemasan awal

                         Cuti Pertengahan Penggal
                           (10 Mac – 18 Mac)

             1.  Penyediaan Kayu                    6 Minggu
             2.  Lakaran Projek
                                 Kemas
             3.  Mentafsir lukisan projek              (Minggu 11 – 16)
                               Tanggungjawab
             4.  Pembinaan tanggam                 19 Mac – 27 April
                                Kerjasama                   Modul 3
               lubang dan puting terhenti
  Meja Serbaguna                       Berdikari
               sebelah serta tanggam
                                Hati-hati
               temu
                                 Tepat
             5.  Pemasangan plat siku
             6.  Kemasan awal

                                                       Modul 4
             1.  Penyediaan Kayu         Sistematik      6 Minggu
             2.  Lakaran projek          Hati-hati               01 Mei Cuti Hari Buruh
             3.  Mentafsir lukisan projek      Kemas      (Minggu 17 – 22)   Sambutan Hari Guru*
   Meja Tulis
             4.  Pembinaan tanggam       Tanggungjawab    30 April – 22 Jun   Peringkat Sekolah
               lubang dan puting        Kerjasama                   (16 Mei)
               berkembar berbahu         Berdikari
               sebelah, puting berjanjang      Tepat            Peperiksaan Pertengahan
               dan temu                                  Tahun*
            5.   Melurah kotak meja                            (14 – 25 Mei)
            6.   Pemasangan kerangka                         17 Mei Cuti Hari Wesak
               meja
            7.   Pemasangan engsel dan
               skru meja
            8.   Kemasan awal
                         Cuti Pertengahan Tahun
                           (26 Mei – 10 Jun)

            1.   Penyediaan Kayu                  6 Minggu
            2.   Lakaran projek
            3.   Mentafsir lukisan projek     Hati-hati  (Minggu 23 – 28)
            4.   Pembinaan tanggam         Kemas    25 Jun – 03 Ogos
               bajang tembus         Tanggungjawab               Modul 5
  Rak Pamer     5.   Pemotongan lengkok pada     Kerjasama
               dinding              Berdikari
            6.   Memasang rak dan kayu       Tepat
               kumai
            7.   Kemasan awal


            1.   Penyediaan Kayu                  7 Minggu
            2.   Lakaran projek                              Modul 6
            3.   Mentafsir lukisan projek            (Minggu 29 – 35)
            4.   Melarik silinder projek      Kemas    06 Ogos – 21 Sept  16 Ogos Cuti Berganti
            5.   Melarik piring projek     Tanggungjawab             Hari Raya Puasa*
            6.   Melelas             Kerjasama             17 Ogos Cuti Peristiwa*
Tiang Lampu Berlarik
            7.   Memasang             Berdikari             31 Ogos Hari Merdeka
            8.   Kemasan awal            Tepat              16 Sept Hari Malaysia
                        Cuti Pertengahan Penggal
                         (18 Ogos – 26 Ogos)

                                         7 Minggu
                                 Kemas
                                                 Peperiksaan Akhir Tahun
                               Tanggungjawab
                                       (Minggu 36 - 42)     (15 – 26 Okt)*
  Gerak Gempur       Modul Kecemerlangan        Kerjasama
                                       24 Sept – 09 Nov   26 Okt Hari Raya Haji
                                Berdikari
                                 Tepat

                           Cuti Akhir Tahun
                          10 Nov – 1 Jan 2013
 Disediakan oleh:                                  Disahkan oleh:

 ……………………….                                     ……………………
 Zarudin Bin Mansor                                 Abdullah Bin Ali
 Penyelaras Panitia                                 Ketua Bidang
 MPV Membuat Perabot                                 Teknik dan Vokasional
                   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                   MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)
                      MEMBUAT PERABOT
                      TINGKATAN 5 (2011)

  BIDANG                                  PERUNTUKAN
              UNIT PEMBELAJARAN           NILAI                 CATATAN
 PEMBELAJARAN                                  MASA

Kemahiran membuat
dan membaik pulih
perabot

Kerusi        1.  Penyediaan kayu                    7 Minggu         Modul 7
           2.  Lakaran projek
           3.  Mentafsir lukisan projek       Sistematik   (Minggu 1 – 7)  23 & 24 Feb Cuti Tahun Baru
           4.  Pembinaan tanggam lubang dan     Hati – hati  04 Jan – 17 Feb        Cina
              puting berjanjang serta lubang     Kemas               25 Jan Cuti Peristiwa*
              dan puting berbahu sebelah     Tanggungjawab             26 Jan Cuti Berganti*
           5.  Membentuk dan mengumai        Kerjasama              27 Jan Cuti Berganti*
           6.  Kemasan awal             Berdikari
           7.  Memotong dan memasang span
              dan fabrik


Rak kasut       1.  Penyediaan Kayu           Sistematik    7 Minggu
           2.  Lakaran projek            Hati-hati                Modul 8
           3.  Mentafsir lukisan projek        Kemas    (Minggu 8 – 14)
           4.  Membina tanggam lubang dan     Tanggungjawab   20 Feb – 13    01 Feb Cuti Hari Wilayah
              puting terhenti dan tanggam     Kerjasama     April     05 & 06 Feb Cuti Maulidur
              temu                 Berdikari                  Rasul
           5.  Melurah dan mengumai          Tepat               Ujian Pencapaian 1*
           6.  Membina laci                                 (05 – 09 Mac)
           7.  Memasang bahagian rak kasut                      Sukan Tahunan Sekolah*
           8.  Kemasan awal                                 (21 – 24 Feb)

                         Cuti Pertengahan Penggal
                           (10 Mac – 18 Mac)

Almari Sisi      1.  Penyediaan Kayu           Sistematik    7 Minggu
           2.  Lakaran projek            Hati-hati                Modul 9
           3.  Mentafsir lukisan projek        Kemas    (Minggu 15 – 21)
           4.  Membina tanggam lubang dan     Tanggungjawab   16 April – 15   01 Mei Cuti Hari Buruh
              puting terhenti dan tanggam     Kerjasama      Jun       Sambutan Hari Guru*
              temu                 Berdikari              Peringkat Sekolah
           5.  Mengumai dan memotong         Tepat                  (16 Mei)
              lengkok                Rasional
           6.  Membina laci                              Peperiksaan Pertengahan
           7.  Memasang bahagian sisi almari,                         Tahun*
              engsel, tombol, penetap rel laci                       (14 – 25 Mei)
              dan pintu                                17 Mei Cuti Hari Wesak
           8.  Kemasan awal

                          Cuti Pertengahan Tahun
                           (26 Mei – 10 Jun)

Baik pulih perabot  1.  Jenis kerosakan            Berdikari    4 Minggu
           2.  Prosedur baik pulih perabot      Rasional                 Modul 10
                                       (Minggu 22 – 25)
                                        18 Jun – 13
                                          Julai


Reka bentuk dan    1.  Mereka bentuk dan melakar      Sistematik    6 Minggu
Penghasilan Perabot    projek                Berdikari                Modul 11
           2.  Penyediaan bahan dan         Rasional   (Minggu 26 – 31)
              anggaran kos              Tepat     16 Julai – 31  16 Ogos Cuti Berganti Hari
           3.  Memotong komponen                    Ogos        Raya Puasa*
           4.  Memasang komponen dan                         17 Ogos Cuti Peristiwa*
              barangan                                31 Ogos Hari Merdeka
           5.  Kemasan


                         Cuti Pertengahan Penggal
                          (18 Ogos – 26 Ogos)
Keusahawanan     1.  Kemahiran komunikasi       Sistematik   4 Minggu
           2.  Kemahiran membuat keputusan    Berdikari               Modul 12
           3.  Rancangan perniagaan        Rasional  (Minggu 32 – 35)
           4.  Agensi yang membantu        Tepat    03 Sept – 28    Percubaan SPM 1
             usahawan              Yakin      Sept      (3 Sept– 14 Sept)*
           5.  Pemasaran              Kreatif            16 Sept Hari Malaysia
           6.  Peluang kerjaya di industri
             membuat perabot                               Kemas     7 Minggu     Percubaan SPM 2
                             Tanggungjawab            (01 Okt – 12 Okt)*
                              Kerjasama   (Minggu 36 - 42)  26 Okt Hari Raya Haji
 Gerak Gempur      Modul Kecemerlangan
                              Berdikari  01 Okt – 09 Nov
                               Tepat


                         Cuti Akhir Tahun
                        10 Nov – 1 Jan 2013
 Disediakan oleh:                                Disahkan oleh:

 ……………………….                                   ……………………
 Zarudin Bin Mansor                               Abdullah Bin Ali
 Penyelaras Panitia                               Ketua Bidang
 MPV Membuat Perabot                               Teknik dan Vokasional

								
To top