Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατοικιών by abec.gr

VIEWS: 26 PAGES: 1

More Info
									 Athens Business Engineering Consulting       Λ.Ηρακλείου	
  350	
  Ν.Ιωνία	
  –	
  Εμπορικό	
  Κέντρο	
  «ΙΟΝΙΑ	
  2000»
 Σύμβουλοι Μηχανικοί                 www.abec.gr	
  	
  •	
  	
  info@abec.gr	
  •	
  2117705100	
  -­‐	
  6972712650           Ρύθµιση Αυθαιρέτων


“
      Συνολική χρονική διάρκεια της τακτοποίησης
      Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης,
      διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει  σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα
      μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο.
      Μετά τα 30 χρόνια αν δεν ενταχθεί σε σχέδιο πόλεως μπορεί να τακτοποιηθεί με άλλες
      ενέργειες.

      Διαδικασία και προθεσμίες της τακτοποίησης
                                                            ”
      Από 1ης Οκτωβρίου μηχανικός κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων για
      την υπαγωγή στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο». Υποβάλλει αίτηση
      (μέχρι 30 Νοεμβρίου) και εκδίδει τον «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο. Εκδίδεται
      εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), και
      καθορίζεται το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο
      ιδιοκτήτης.                        αδικά
 Αναλαµβάνουµε Τακτοπ  οίηση Αυθαιρέτων Πανελλ
                  info@abec.gr
Συνεργαστείτε µαζί µας :      2117705100
 • Μηχανικοί ΕΜΠ         6972712650
 • Εµπειρία σε σχετικές ρυθµίσεις
 • Άµεση αυτοψία & αξιολόγηση
                                  Επωφεληθείτε:
 • Ταχύτατη υποβολή σχετικών αιτήσεων                     • Άµεσος & Δωρεάν
                                         προσδιορισµός προστίµου
 • Οικονοµοτεχνική συµβουλευτική
                                        • Ανταγωνιστικές τιµές για
                                         οµαδική ρύθµιση
 abec

								
To top