Promocion by zhangyun

VIEWS: 13 PAGES: 2

									                  PROGRAMA
              I RAID SOCIAL DE ARCOS
                           CETP
DENOMINACION DO CONCURSO
Concurso      V RAID HIPICO POL - LUGO CEN*
Localidade:    POL - LUGO                        Categoría PROMOCIÓN
Data de celebracion:          6 DE ABRIL DE 2007

COMITÉ ORGANIZADOR
CLUB HÍPICO ABALUME
Rúa:      VEIGA DE LEA                               nº: 1
C.Postal:    27279 Poboación       POL               Provincia: LUGO
Telefono:      982345037        Fax:        982225261  e-mail: clubhipicoabalume@hotmail.com

Presidente:          JOSE ANTONIO IGLESIAS GRANDÍO
Deseñador percorrido:     ABEL DIAZ DIAZ
Secretario:          MARIA JOSE DIAZ IRIMIA
Director Concurso:       MARIA PILAR CORTON MUINELO          Teléfono:      629179008

XURADO DE CAMPO
Presidente           MARIA ANGELES CORTON MUINELO
COMISIÓN VETERINARIA
Presidente e Delegado Veterinario da RFHE
          BEATRIZ APARICI FEAL

OUTROS SERVIZOS
Médico:            CENTRO DE SALUD DE MEIRA           Teléfono 982330240
                AMBULANCIA                  Teléfono 061
Veterinario:          BEATRIZ APARICI FEAL
Ferrador:           CANDIDO CABANA PAREDES            Teléfono 608835539
                     Non se dispón de box

TIPO DE TERREO
Na súa maioría, pistas de concentración de terra con bo firme.
No resto, camiños rurais nos que o seu estado dependerá das condicións climatolóxicas, e uns 2 Km. de
asfalto en total en todo o percorrido.


NORMAS XERAIS

De acordo aos Regulamentos Xeral, Disciplinario, Veterinario e de Raid da RFHE.

NORMAS PARTICULARES
Normas Copa Territorial da FHGallega (Liga Territorial de Raid)
Duas presentacións a control sen penalización entre as mesmas.
                        Página 1 de 2
                  PROGRAMA
               I RAID SOCIAL DE ARCOS
                              CETP
PROBAS OFICIAIS

FASES                                        DATA:             4/6/2008

I FASE       Saida de:  Arcos-Arcos         Tipo saida:     En grupo
Hora comezo: 12:00.00h                              Distancia:          25 Km.
Velocidade Mínima:      9 Km./h.     Velocidade máxima: 15 Km/h.    Tempo mínimo:         1:40:00 h.
Tempo máximo:        2:46:40 h.     Apertura control: 13:40:00 h.   Peche control:        14:46:40 h.
Tempo de presentación:    00:20:00 h.    Descanso obrigatorio: 00:30:00 h. Tipo de control:       Vet-Gate

II FASE       Saida de: Arcos-Arcos         Tipo saida:      Según vet-gate
Hora comenzo:    Hora superac.vet-gate + 00:30:00h               Distancia:          25 Km.
Velocidade Mínima:      9 Km./h.    Velocidade máxima: 15 Km/h.     Tempo mínimo:         1:40:00 h.
Tempo máximo:        2:46:40 h.    Apertura control: 15:50:00 h.    Peche control:        18:03:20 h.
Tempo de presentación:   00:20:00 h.                      Tipo de control:       Vet-Gate

INSCRICIÓNS
Realizaránse ante                                 COMITÉ ORGANIZADOR
Enderezo                                     Veiga de Lea, 1
                                         27279 POL - Lugo

Teléfono:                                            982 345 116
Fax:
e-mail:                                        clubhipicoabalume@hotmail.com
Data Apertura               3/31/2008     Data Peche:                4/4/2008

Importe da inscrición:                       10.00 €

CONDICIÓNS TÉCNICAS
Recoñecemento Veterinario previo:                10:00:00 h.
Reunión técnica previa:                     11:00:00 h.
Nº de días:       1   Nº de fases:      2

Tódolos xinetes e cabalos deberán estar en posesión das súas respectivas licenzas
deportivas en vigor, así como os L.I.C.debidamente cumprimentados e visados.
                          Página 2 de 2

								
To top