Docstoc

Register UW-AK _Gabungan_.xls - Asuransi Ekspor Impor _ASEI_

Document Sample
Register UW-AK _Gabungan_.xls - Asuransi Ekspor Impor _ASEI_ Powered By Docstoc
					                             REGISTER
NO     NO ND     TGL       KEPADA
1  21/001/ND/I/UWAK       DIREKSI
2  21/002/ND/I/UWAK       DIREKSI
             3-Jan
3  21/003/ND/UWAK        KACAB MAKASAR
4  21/004/ND/I/UWAK       KADIV PEMASARAN
5  21/005/ND/I/UWAK   4-Jan  DIREKSI
6  21/006/ND/I/UWAK  23-Jan  DIREKSI
7  21/007/ND/I/UWAK   4-Jan  KACAB JAKARTA
8  21/008/ND/I/UWAK       DIRUT
             5-Jan
9  21/009/ND/I/UWAK       KACAB JAKARTA
10  21/010/ND/I/UWAK       KACAB JAKARTA
11  21/011/ND/I/UWAK  6-Jan  DIREKSI
12  21/012/ND/I/UWAK       BAG. REAS
13  21/013/ND/I/UWAK       DIROP & KADIV
14  21/014/ND/I/UWAK       KACAB JAKARTA
15  21/015/ND/I/UWAK       DIREKSI
             12-Jan
16  21/016/ND/I/UWAK       BAG. REAS
17  21/017/ND/I/UWAK       KADIV
18  21/018/ND/I/UWAK       DIROP
19  21/019/ND/I/UWAK       KACAB MAKASAR
20  21/020/ND/I/UWAK       DIREKSI
             13-Jan
21  21/021/ND/I/UWAK       KABAG
22  21/022/ND/I/UWAK       KACAB MEDAN
23  21/023/ND/I/UWAK       KADIV
24  21/024/ND/I/UWAK       BAG. SDM
             16-Jan
25  21/025/ND/I/UWAK       DIROP
26  21/026/ND/I/UWAK       KACAB JAKARTA
27  21/027/ND/I/UWAK  13-Jan  BAG. SDM
28  21/028/ND/I/UWAK       BAG. SDM
29  21/029/ND/I/UWAK       BAG. REAS
             17-Jan
30  21/030/ND/I/UWAK       BAG. REAS
31  21/031/ND/I/UWAK       KACAB JAKARTA
32  21/032/ND/I/UWAK  18-Jan  KADIV PEMASARAN
33  21/033/ND/I/UWAK       DIROP & KADIV
             19-Jan
34  21/034/ND/I/UWAK       KACAB JAKARTA
35  21/035/ND/I/UWAK       DIREKSI
36  21/036/ND/I/UWAK  23-Jan  BAG. UMUM
37  21/037/ND/I/UWAK       KACAB JAKARTA
38  21/038/ND/I/UWAK  24-Jan  DIROP
39  21/039/ND/I/UWAK  25-Jan  KADIV
40  21/040/ND/I/UWAK       DIREKSI
             26-Jan
41  21/041/ND/I/UWAK       DIROP & KADIV
42  21/042/ND/I/UWAK       KACAB SURABAYA
43  21/043/ND/I/UWAK  27-Jan  KACAB SURABAYA
44  21/044/ND/I/UWAK       DIRUT, DIROP, & KADIV
45  21/045/ND/I/UWAK  30-Jan  DIROP & KADIV
46  21/046/ND/I/UWAK  27-Jan  KACAB JAKARTA
47  21/047/ND/II/UWAK  1-Feb  DIROP
48  21/048/ND/II/UWAK      DIREKSI
49  21/049/ND/II/UWAK      KADIV
             6-Feb
50  21/050/ND/II/UWAK      KACAB JAKARTA
51  21/051/ND/II/UWAK      DIROP
52  21/052/ND/II/UWAK      KADIV
             7-Feb
53  21/053/ND/II/UWAK      KACAB MAKASAR
54  21/054/ND/II/UWAK      BAG. SDM
55  21/055/ND/II/UWAK  8-Feb  KACAB PEKANBARU
56  21/056/ND/II/UWAK      DIREKSI
57  21/057/ND/II/UWAK      KADIV

             13-Feb
 58  21/058/ND/II/UWAK       KACAB TANGERANG
 59  21/059/ND/II/UWAK  13-Feb  BAG. REAS
 60  21/060/ND/II/UWAK       BAG. SDM
 61  21/061/ND/II/UWAK       DIROP
 62  21/062/ND/II/UWAK  14-Feb  DIROP
 63  21/063/ND/II/UWAK  13-Feb  BAG. SDM
 64  21/064/ND/II/UWAK       KACAB MAKASAR
 65  21/065/ND/II/UWAK  15-Feb  BAG. SDM
 66  21/066/ND/II/UWAK       DIROP
 67  21/067/ND/II/UWAK  20-Feb  KACAB MEDAN
68a  21/068a/ND/II/UWAK  16-Feb  KADIV PEMASARAN
68b  21/068b/ND/II/UWAK      BAG. SDM & UMUM
 69  21/069/ND/II/UWAK  17-Feb  BAG. PEMASARAN
 70  21/070/ND/II/UWAK       DIREKSI
 71  21/071/ND/II/UWAK       DIREKSI
 72  21/072/ND/II/UWAK  20-Feb  DIROP
 73  21/073/ND/II/UWAK       DIREKSI
 74  21/074/ND/II/UWAK  21-Feb  DIREKSI
 75  21/075/ND/II/UWAK       DIREKSI
              22-Feb
 76  21/076/ND/II/UWAK       KACAB SEMARANG
 77  21/077/ND/II/UWAK       KACAB BANDUNG
 78  21/078/ND/II/UWAK  23-Feb  BAG. SDM
 79  21/079/ND/II/UWAK       DIREKSI
 80  21/080/ND/II/UWAK       DIREKSI
              24-Feb
 81  21/081/ND/II/UWAK       DIREKSI
 82  21/082/ND/II/UWAK       DIREKSI
 83  21/083/ND/II/UWAK       DIREKSI
              27-Feb
 84  21/084/ND/II/UWAK       DIREKSI
 85  21/085/ND/II/UWAK       KACAB SURABAYA
 86  21/086/ND/II/UWAK  23-Feb  DIREKSI
 87  21/087/ND/II/UWAK  28-Feb  DIREKSI
 88  21/088/ND/II/UWAK       DIREKSI
              3-Mar
 89  21/089/ND/II/UWAK       BAG. REAS
 90  21/090/ND/II/UWAK  3-Feb  DIROP
 91  21/091/ND/II/UWAK  3-Mar  DIRUT & DIROP
 92  21/092/ND/II/UWAK  3-Feb  KADIV
 93  21/093/ND/II/UWAK       KADIV
              7-Mar
 94  21/094/ND/II/UWAK       DIREKSI
 95  21/095/ND/II/UWAK  8-Mar  KACAB JAKARTA
 96  21/096/ND/II/UWAK  3-Mar  BAG. SDM
 97  21/097/ND/II/UWAK  8-Mar  DIREKSI
 98  21/098/ND/II/UWAK  9-Mar  BAG. SDM
 99  21/099/ND/II/UWAK  14-Mar  KADIV
100  21/100/ND/III/UWAK  9-Mar  PWKL. DENPASAR
101  21/101/ND/III/UWAK  8-Mar  KACAB JAKARTA
102  21/102/ND/III/UWAK      KADIV
              10-Mar
103  21/103/ND/III/UWAK      BAG. SDM
104  21/104/ND/III/UWAK  14-Mar  KACAB BALIKPAPAN
105  21/105/ND/III/UWAK  16-Mar  DIREKSI
106  21/106/ND/III/UWAK  14-Mar  KACAB JAKARTA
107  21/107ND//III/UWAK  16-Mar  DIROP & KADIV
108  21/108/ND/IIIUWAK       KACAB JAKARTA
109  21/109/ND/III/UWAK      DIREKSI
              17-Mar
110  21/110/ND/III/UWAK      KADIV
111  21/111/ND/III/UWAK      KACAB JAKARTA
112  21/112/ND/III/UWAK      KACAB JAKARTA
113  21/113/ND/III/UWAK      DIREKSI
114  21/114/ND/III/UWAK      BAG. SDM
              20-Mar
115  21/115/ND/III/UWAK      DIREKSI
116  21/116/ND/III/UWAK      KACAB JAKARTA
117  21/117/ND/III/UWAK      DIREKSI
118  21/118/ND/III/UWAK      DIRUT, DIROP, & KADIV
119  21/119/ND/III/UWAK      DIREKSI
              22-Mar
120  21/120/ND/III/UWAK      PWKL. DENPASAR
               22-Mar
121  21/121/ND/III/UWAK       DIREKSI
122  21/122/ND/III/UWAK       DIREKSI
123  21/123/ND/III/UWAK       BAG. REAS
124a  21/124a/ND/III/UWAK      KACAB BANDUNG
               23-Mar
124b  21/124b/ND/III/UWAK      KACAB MAKASAR
125  21/125/ND/III/UWAK       BAG. REAS
126  21/126/ND/III/UWAK       KADIV
127  21/127/ND/III/UWAK       BAG. REAS
128  21/128/ND/III/UWAK  27-Mar  DIREKSI
129  21/129/ND/III/UWAK       BAG. SDM
130  21/130/ND/IV/UWAK       KADIV
               3-Apr
131  21/131/ND/IV/UWAK       DIROP
132  21/132/ND/IV/UWAK       DIREKSI
               4-Apr
133  21/133/ND/IV/UWAK       DIREKSI
134  21/134/ND/IV/UWAK   5-Apr  KACAB MAKASAR
135  21/135/ND/IV/UWAK       BAG. SDM
               7-Apr
136  21/136/ND/IV/UWAK       KACAB SURABAYA
137  21/137/ND/IV/UWAK       PWKL. DENPASAR
               11-Apr
138  21/138/ND/IV/UWAK       DIREKSI
139  21/139/ND/IV/UWAK       DIRUT, DIROP, & KADIV
140  21/140/ND/IV/UWAK       DIRUT, DIROP, & KADIV
141  21/141/ND/IV/UWAK   12-Apr  BAG. REAS
142  21/142/ND/IV/UWAK       DIREKSI
143  21/143/ND/IV/UWAK       BAG. HUKUM
144  21/144/ND/IV/UWAK       BAG. TI
145  21/145/ND/IV/UWAK       DIROP & KADIV
146  21/146/ND/IV/UWAK   13-Apr  DIREKSI
147  21/147/ND/IV/UWAK       KACAB & PERWAKILAN
148  21/148/ND/IV/UWAK       KACAB JAKARTA
149  21/149/ND/IV/UWAK       KACAB BANDUNG
150  21/150/ND/IV/UWAK       BAG. SDM
151  21/151/ND/IV/UWAK   17-Apr  KACAB JAKARTA
152  21/152/ND/IV/UWAK       BAG. REAS
153  21/153/ND/IV/UWAK       BAG. REAS
154  21/154/ND/IV/UWAK       KACAB SURABAYA
155  21/155/ND/IV/UWAK   20-Apr  DIREKSI
156  21/156/ND/IV/UWAK       DIREKSI
157  21/157/ND/IV/UWAK       KABAG
158  21/158/ND/IV/UWAK   21-Apr  KADIV
159  21/159/ND/IV/UWAK       DIREKSI
               24-Apr
160  21/160/ND/IV/UWAK       KACAB MEDAN
161  21/161/ND/IV/UWAK   25-Apr  BAG. REAS
162  21/162/ND/IV/UWAK       BAG. SDM
163  21/163/ND/IV/UWAK   27-Apr  DIROP
164  21/164/ND/IV/UWAK       DIREKSI
165  21/165/ND/V/UWAK   7-May  KABAG
166  21/166/ND/V/UWAK        DIROP
               2-May
167  21/167/ND/V/UWAK        KACAB MAKASAR
168  21/168/ND/V/UWAK   5-May  DIROP
169  21/169/ND/V/UWAK        KACAB MEDAN
               2-May
170  21/170/ND/V/UWAK        DIREKSI
171  21/171/ND/V/UWAK        BAG. REAS
172  21/172/ND/V/UWAK   5-May
173  21/173/ND/V/UWAK        BAG. HUKUM
174  21/174/ND/V/UWAK    8-May  BAG. SDM & UMUM
175  21/175/ND/V/UWAK    9-May  DIREKSI
176  21/176/ND/V/UWAK   10-May  DIROP & KADIV
177  21/177/ND/V/UWAK        KACAB TGR & JKT
178  21/178/ND/V/UWAK   11-May  DIREKSI
179  21/179/ND/V/UWAK        DIREKSI
180  21/180/ND/V/UWAK   12-May  PWKL. DENPASAR
181  21/181/ND/V/UWAK   11-May
182  21/182/ND/V/UWAK       KACAB BANDUNG
              12-May
183  21/183/ND/V/UWAK       KABAG
184  21/184/ND/V/UWAK   15-May  DIREKSI
185  21/185/ND/V/UWAK       BAG. SDM
              16-May
186  21/186/NDIV/UWAK       KADIV RKS
187  21/187/ND/V/UWAK       KACAB JAKARTA
188  21/188/ND/V/UWAK       DIREKSI
189  21/189/ND/V/UWAK   17-May  BAG. SDM
190  21/190/ND/V/UWAK       KACAB JAKARTA
191  21/191/ND/V/UWAK       DIRUT
192  21/192/ND/V/UWAK       KACAB JAKARTA
193  21/193/ND/V/UWAK   19-May  KACAB JAKARTA
194  21/194/ND/V/UWAK       DIROP
195  21/195/ND/V/UWAK       BAG. SDM
              22-May
196  21/196/ND/V/UWAK       KACAB JAKARTA
197  21/197/ND/V/UWAK   24-May  DIREKSI
198  21/198/ND/V/UWAK       DIROP
199  21/199/ND/V/UWAK   22-May  DIROP
200  21/200/ND/V/UWAK       BAG. SDM
201  21/201/ND/V/UWAK   23-May  BAG. SDM
202  21/202/ND/V/UWAK       BAG. SDM
203  21/203/ND/V/UWAK   24-May  DIREKSI
204  21/204/ND/V/UWAK       DIREKSI
205  21/205/ND/V/UWAK   29-May  DIREKSI
206  21/206/ND/V/UWAK       KACAB SURABAYA
              30-May
207  21/207/ND/V/UWAK       DIROP
208  21/208/ND/VI/UWAK       BAG. SDM
209  21/209/ND/VI/UWAK  2-Jun  DIREKSI
210  21/210/ND/VI/UWAK       BAG. SDM
211  21/211/ND/VI/UWAK
212  21/212/ND/VI/UWAK  5-Jun  -
213  21/213/ND/VI/UWAK       BAG. SDM
214  21/214/ND/VI/UWAK       DIROP
215  21/215/ND/VI/UWAK  6-Jun  KACAB SURABAYA
216  21/216/ND/VI/UWAK       KACAB SURABAYA
217  21/217/ND/VI/UWAK       KACAB MAKASAR
218  21/218/ND/VI/UWAK  7-Jun  DIROP
 ,0  21/219/ND/VI/UWAK       BAG. REAS
220a  21/220a/ND/VI/UWAK  6-Jun  DIROP
220b  21/220b/ND/VI/UWAK  8-Jun  KACAB PEKANBARU
221  21/221/ND/VI/UWAK  12-Jun  SDM
222  21/222/ND/VI/UWAK  13-Jun  DIREKSI
223  21/223/ND/VI/UWAK       KABAG
              14-Jun
224  21/224/ND/VI/UWAK       KACAB JAKARTA
225  21/225/ND/VI/UWAK  15-Jun  BAG. REAS
226  21/226/ND/VI/UWAK  16-Jun  PWKL. PALEMBANG
227  21/227/ND/VI/UWAK       BAG. REAS
              19-Jun
228  21/228/ND/VI/UWAK       KACAB BALIKPAPAN
229  21/229/ND/VI/UWAK       KABAG
230  21/230/ND/VI/UWAK  20-Jun  DIREKSI
231  21/230/ND/VI/UWAK       KACAB BANDUNG
232  21/232/ND/VI/UWAK       KACAB & PERWAKILAN
              21-Jun
233  21/233/ND/VI/UWAK       BAG. SDM
234  21/234/ND/VI/UWAK       KACAB JAKARTA
235  21/235/ND/VI/UWAK       BAG. SUBROGASI
              22-Jun
236  21/236/ND/VI/UWAK       KACAB SURABAYA
237  21/237/ND/VI/UWAK       DIREKSI
238  21/238/ND/VI/UWAK       BAG. TI
239  21/239/ND/VI/UWAK  23-Jun  DIREKSI
240  21/240/ND/VI/UWAK       SURABAYA, KADIV, & SPI
241  21/241/ND/VI/UWAK       KACAB TANGERANG
242  21/242/ND/VI/UWAK       KACAB JAKARTA
              26-Jun
243  21/243/ND/VI/UWAK   26-Jun  DIREKSI
244  21/244/ND/VI/UWAK       DIRUT, DIROP, & KADIV
245  21/245/ND/VI/UWAK   27-Jun  PWKL. PALEMBANG
246  21/246/ND/VI/UWAK       KACAB JAKARTA
247  21/247/ND/VI/UWAK   29-Jun  KACAB JAKARTA
248  21/248/ND/VI/UWAK       KACAB RIAU
249  21/249/ND/VI/UWAK       KACAB TANGERANG
250  21/250/ND/VI/UWAK   30-Jun  KADIV
251  21/251/ND/VII/UWAK       DIREKSI
              3-Jul
252  21/252/ND/VII/UWAK       KACAB PEKANBARU
253  21/253/ND/VII/UWAK  4-Jul  BAG. REAS
254  21/254/ND/VII/UWAK       DIREKSI
              5-Jul
255  21/255/ND/VII/UWAK       DIREKSI
256  21/256/ND/VII/UWAK
257  21/257/ND/VII/UWAK       BAG. REAS
258  21/258/ND/VII/UWAK       BAG. REAS
259  21/259/ND/VII/UWAK  6-Jul  KACAB PEKANBARU
260  21/260/ND/VII/UWAK       BAG. REAS
261  21/261/ND/VII/UWAK       BAG. SDM
262  21/262/ND/VII/UWAK       KACAB TANGERANG
263  21/263/ND/VII/UWAK       KACAB JAKARTA
              7-Jul
264  21/264/ND/VII/UWAK       KACAB TANGERANG
265  21/265/ND/VII/UWAK  10-Jul  KACAB JAKARTA
266  21/266/ND/VII/UWAK       DIREKSI
267  21/267/ND/VII/UWAK       KACAB PEKANBARU
              12-Jul
268  21/268/ND/VII/UWAK       KACAB BANDUNG
269  21/269/ND/VII/UWAK       KACAB BANDUNG
270  21/270/ND/VII/UWAK  14-Jul  BAG. SDM
271  21/271/ND/VII/UWAK       BAG. SDM & UMUM
272  21/272/ND/VII/UWAK       KACAB TANGERANG
273  21/273/ND/VII/UWAK  17-Jul  DIREKSI & KADIV
274  21/274/ND/VII/UWAK       DIREKSI
275  21/275/ND/VII/UWAK       KACAB BANDUNG
276  21/276/ND/VII/UWAK  19-Jul  DIROP
277  21/277/ND/VII/UWAK       KACAB TANGERANG
278  21/278/ND/VII/UWAK  20-Jul  BAG. SDM
279  21/279/ND/VII/UWAK       KACAB SURABAYA
280  21/280/ND/VII/UWAK  24-Jul  KACAB JAKARTA
281  21/281/ND/VII/UWAK       KADIV
282  21/276/ND/VII/UWAK       KADIV
              25-Jul
283  21/276/ND/VII/UWAK       KACAB PEKANBARU
284  21/284/ND/VII/UWAK
285  21/285/ND/VII/UWAK       BAG. SDM
286  21/286/ND/VII/UWAK  27-Jul  DIREKSI
287  21/287/ND/VII/UWAK       KACAB JAKARTA
288  21/288/ND/VII/UWAK       KACAB MAKASAR
289  21/289/ND/VII/UWAK
290  21/290/ND/VII/UWAK       PWKL. DENPASAR
              28-Jul
291  21/291/ND/VII/UWAK       KABAG PEMASARAN
292  21/292/ND/VII/UWAK
293  21/293/ND/VII/UWAK       KACAB TANGERANG
294  21/294/ND/VII/UWAK       DIREKSI
295  21/295/ND/VII/UWAK       KACAB MAKASAR
              31-Jul
296  21/291/ND/VII/UWAK       DIREKSI
297  21/297/ND/VII/UWAK       DIREKSI
298  21/298/ND/VIII/UWAK      KACAB BANDUNG
299  21/299/ND/VIII/UWAK  1-Aug  DIREKSI
300  21/300/ND/VIII/UWAK
301  21/301/ND/VIII/UWAK  2-Aug  KADIV
302  21/302/ND/VIII/UWAK  3-Aug  DIROP
303  21/303/ND/VIII/UWAK      KADIV
              4-Aug
304  21/304/ND/VIII/UWAK      BAG. REAS
305  21/305/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
306  21/306/ND/VIII/UWAK  4-Aug  PWKL. DENPASAR
307  21/307/ND/VIII/UWAK  7-Aug  DIREKSI
308  21/308/ND/VIII/UWAK  4-Aug  KADIV SEKRETARI
309  21/309/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
              7-Aug
310  21/310/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
311  21/311/ND/VIII/UWAK      BAG. SHK
312  21/312/ND/VIII/UWAK      KACAB BANDUNG
313  21/313/ND/VIII/UWAK      PWKL. DENPASAR
314  21/314/ND/VIII/UWAK      KACAB MAKASAR
315  21/315/ND/VIII/UWAK  8-Aug  KADIV SEKRETARI
316  21/316/ND/VIII/UWAK      BAG. REAS
317  21/316/ND/VIII/UWAK      KADIV
318  21/318/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
319  21/319/ND/VIII/UWAK      KADIV
320  21/320/ND/VIII/UWAK
321  21/321/ND/VIII/UWAK  9-Aug  KADIV
322  21/322/ND/VIII/UWAK      KACAB JAKARTA
323  21/323/ND/VIII/UWAK  11-Aug  DIREKSI
324  21/324/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
325  21/325/ND/VIII/UWAK  14-Aug  KADIV
326  21/326/ND/VIII/UWAK      KACAB JAKARTA
              15-Aug
327  21/327/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
328  21/328/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
              16-Aug
329  21/329/ND/VIII/UWAK      KACAB JAKARTA
330  21/330/ND/VIII/UWAK      KACAB JAKARTA
331  21/331/ND/VIII/UWAK      KACAB MEDAN
332  21/332/ND/VIII/UWAK  22-Aug  BAG. SDM
333  21/333/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
334  21/334/ND/VIII/UWAK      BAG. REAS
335  21/335/ND/VIII/UWAK      KACAB MEDAN
336  21/336/ND/VIII/UWAK  23-Aug  KADIV
337  21/337/ND/VIII/UWAK      BAG. TI
338  21/338/ND/VIII/UWAK  25-Aug  KADIV
339  21/339/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
340  21/340/ND/VIII/UWAK  28-Aug  DIREKSI
341  21/340/ND/VIII/UWAK      DIREKSI
342  21/342/ND/VIII/UWAK  29-Aug  KACAB JAKARTA
343  21/343/ND/VIII/UWAK  28-Aug  BAG. REAS
344  21/344/ND/VIII/UWAK
345  21/345/ND/VIII/UWAK  30-Aug  KADIV SEKRETARI
346  21/346/ND/VIII/UWAK      DIROP
              31-Aug
347  21/347/ND/VIII/UWAK
348  21/348/ND/VIII/UWAK
349  21/349/ND/IX/UWAK   1-Sep  DIROP
350  21/350/ND/IX/UWAK       DIREKSI
351  21/351/ND/IX/UWAK       KADIV PEMASARAN
352  21/352/ND/IX/UWAK   4-Sep  BAG. REAS
353  21/353/ND/XI/UWAK       DIVISI
354  21/354/ND/IX/UWAK       DIREKSI
355  21/355/ND/IX/UWAK       KACAB TANGERANG
356  21/356/ND/IX/UWAK   5-Sep  BAG. SDM
357  21/357/ND/IX/UWAK       KACAB JAKARTA
358  21/358/ND/IX/UWAK       DIREKSI
359  21/359/ND/IX/UWAK   6-Sep  KACAB PEKANBARU
360  21/340/ND/VIII/UWAK
361  21/361/ND/IX/UWAK   6-Sep  BAG. REAS
362  21/361/ND/IX/UWAK
363  21/363/ND/IX/UWAK   8-Sep  KADIV
364  21/364/ND/IX/UWAK   11-Sep  BAG. SDM
365  21/361/ND/IX/UWAK
366  21/366/ND/IX/UWAK   11-Sep  BAG. SDM
367  21/367/ND/IX/UWAK
368  21/368/ND/IX/UWAK  11-Sep  KACAB TANGERANG
369  21/369/ND/IX/UWAK
370  21/370/ND/IX/UWAK  11-Sep  DIREKSI
371  21/371/ND/IX/UWAK  12-Sep  KABAG
372  21/372/ND/IX/UWAK  13-Sep  KADIV
373  21/373/ND/IX/UWAK
374  21/374/ND/IX/UWAK  13-Sep  DIROP
375  21/361/ND/IX/UWAK       DIREKSI
              14-Sep
376  21/376/ND/IX/UWAK       DIREKSI
377  21/361/ND/IX/UWAK       DIREKSI
378  21/378/ND/IX/UWAK       BAG. SDM
379  21/379/ND/IX/UWAK  18-Sep  BAG. SDM
380  21/380/ND/IX/UWAK       DIROP
381  21/381/ND/IX/UWAK       DIROP, DIRUT
382  21/382/ND/IX/UWAK
383  21/383/ND/IX/UWAK       BAG. SDM
384  21/384/ND/IX/UWAK  19-Sep  KADIV
385  21/385/ND/IX/UWAK       BAG. SDM
386  21/386/ND/IX/UWAK       DIROP
387  21/387/ND/IX/UWAK       KACAB MAKASAR
              20-Sep
388  21/388/ND/IX/UWAK       DIREKSI
389  21/361/ND/IX/UWAK  2-Sep  BAG. SDM
390  21/390/ND/IX/UWAK  20-Sep  KACAB PEKANBARU
391  21/391/ND/IX/UWAK       DIREKSI
392  21/392/ND/IX/UWAK  21-Sep  DIREKSI
393  21/393/ND/IX/UWAK
394  21/394/ND/IX/UWAK       KADIV SEKRETARI
395  21/395/ND/IX/UWAK       BAG. REAS
396  21/396/ND/IX/UWAK       BAG. REAS
              22-Sep
397  21/397/ND/IX/UWAK       KACAB MEDAN
398  21/398/ND/IX/UWAK       KACAB TANGERANG
399  21/399/ND/IX/UWAK       DIREKSI
400  21/400/ND/IX/UWAK       KACAB JAKARTA
              25-Sep
401  21/401/ND/IX/UWAK       KACAB SEMARANG
402  21/402/ND/IX/UWAK  26-Sep  KACAB TANGERANG
403  21/403/ND/IX/UWAK       KACAB JAKARTA
404  21/404/ND/IX/UWAK       KACAB MEDAN
405  21/405/ND/IX/UWAK  27-Sep  KADIV
406  21/406/ND/IX/UWAK       KACAB JAKARTA
407  21/407/ND/IX/UWAK       DIREKSI
408  21/408/ND/IX/UWAK       PWKL. DENPASAR
409  21/4090/ND/IX/UWAK  28-Sep  DIREKSI
410  21/410/ND/IX/UWAK       KACAB MEDAN
411  21/411/ND/IX/UWAK       BAG. HUKUM
412  21/412/ND/IX/UWAK
413  21/413/ND/IX/UWAK       KACAB BANDUNG
414  21/414/ND/IX/UWAK  29-Sep  KACAB JAKARTA
415  21/4150/ND/IX/UWAK      DIREKSI
416  21/416/ND/X/UWAK       KABAG
              2-Oct
417  21/417/ND/X/UWAK       KACAB JAKARTA
418  21/418/ND/X/UWAK       BAG. REAS
419  21/419/ND/X/UWAK       KACAB JAKARTA
              3-Oct
420  21/420/ND/X/UWAK       KACAB MAKASAR
421  21/421/ND/X/UWAK       KADIV
422  21/422/ND/X/UWAK   4-Oct  DIREKSI
423  21/423/ND/X/UWAK       KACAB JAKARTA
              5-Oct
424  21/424/ND/X/UWAK       KACAB PEKANBARU
425  21/416/ND/X/UWAK       KACAB JAKARTA
426  21/426/ND/X/UWAK   6-Oct  BAG. REAS
427  21/427/ND/X/UWAK       KACAB TANGERANG
428  21/428/ND/X/UWAK   9-Oct  KADIV SEKRETARI
429  21/429/ND/X/UWAK   6-Oct  BAG. REAS
430  21/430/ND/X/UWAK       KACAB MEDAN
431  21/431/ND/X/UWAK       KACAB JAKARTA
              10-Oct
432  21/432/ND/X/UWAK       KACAB JAKARTA
433  21/433/ND/X/UWAK       KACAB BANDUNG
434  21/434/ND/X/UWAK       KACAB SURABAYA
435  21/435/ND/X/UWAK   11-Oct  BAG. REAS
436  21/436/ND/X/UWAK       DIREKSI
437  21/437/ND/X/UWAK       DIREKSI
              12-Oct
438  21/438/ND/X/UWAK       BAG. SDM
439  21/439/ND/X/UWAK   13-Oct  KADIV
440  21/440/ND/X/UWAK   16-Oct  KACAB SURABAYA
441  21/441/ND/X/UWAK   13-Oct  KACAB TANGERANG
442  21/442/ND/X/UWAK       BAG. SDM
              16-Oct
443  21/443/ND/X/UWAK       KACAB SURABAYA
444  21/444/ND/X/UWAK   17-Oct  BAG. REAS
445  21/445/ND/X/UWAK   18-Oct  DIREKSI
446  21/446/ND/X/UWAK       DIREKSI
447  21/477/ND/X/UWAK   19-Oct  KACAB MAKASAR
448  21/448/ND/X/UWAK       KACAB MAKASAR
449  21/449/ND/X/UWAK   20-Oct  KACAB JAKARTA
450  21/450/ND/X/UWAK   19-Oct  KACAB SURABAYA
451  21/450/ND/X/UWAK       KABAG
452  21/452/ND/X/UWAK   31-Oct  KACAB MEDAN
453  21/453/ND/X/UWAK       DIREKSI
454  21/454/ND/XI/UWAK  1-Nov  KACAB JAKARTA
455  21/455/ND/XI/UWAK  6-Nov  KACAB JAKARTA
456  21/456/ND/XI/UWAK       DIREKSI
457  21/457/ND/XI/UWAK  7-Nov  BAG. REAS
458  21/458/ND/XI/UWAK       KACAB MAKASAR
459  21/459/ND/XI/UWAK  6-Nov  KACAB JAKARTA
460  21/460/ND/XI/UWAK      KACAB JAKARTA
              8-Nov
461  21/461/ND/XI/UWAK      KACAB JAKARTA
462  21/462/ND/XI/UWAK  9-Nov  KACAB JAKARTA
463  21/463/ND/XI/UWAK  8-Nov  KACAB BANDUNG
464  21/464/ND/XI/UWAK      DIVISI PMR
465  21/465/ND/XI/UWAK  9-Nov  DIVISI PMR
466  21/466/ND/XI/UWAK      KACAB TANGERANG
467  21/467/ND/XI/UWAK      DIREKSI
468  21/468/ND/XI/UWAK  10-Nov  KACAB SURABAYA
469  21/469/ND/XI/UWAK      BAG. REAS
470  21/470/ND/XI/UWAK      BAG. SDM
471  21/471/ND/XI/UWAK      KACAB JAKARTA
472  21/472/ND/XI/UWAK      KADIV AE-AK HARIAN
              13-Nov
473  21/473/ND/XI/UWAK      DIREKSI
474  21/474/ND/XI/UWAK      KADIV
475  21/475/ND/XI/UWAK      BAG.UMUM
476  21/476/ND/XI/UWAK      DIRUT
              14-Nov
477  21/477/ND/XI/UWAK      DIREKSI
478  21/478/ND/XI/UWAK  15-Nov  KADIV AE-AK HARIAN
479  21/479/ND/XI/UWAK  16-Nov  BAG. REAS
480  21/480/ND/XI/UWAK  17-Nov  DIROP
481  21/481/ND/XI/UWAK      DIREKSI
482  21/482/ND/XI/UWAK  20-Nov  DIREKSI
483  21/483/ND/XI/UWAK      DIREKSI
484  21/484/ND/XI/UWAK      KADIV
              21-Nov
485  21/485/ND/XI/UWAK      DIREKSI
486  21/486/ND/XI/UWAK  22-Nov  KACAB
487  21/487/ND/XI/UWAK  21-Nov  BAG. SDM
488  21/488/ND/XI/UWAK      BAG. PEMASARAN
489  21/489/ND/XI/UWAK      DIROP
490  21/490/ND/XI/UWAK  23-Nov  DIREKSI
491  21/491/ND/XI/UWAK      DIREKSI
492  21/492/ND/XI/UWAK      KACAB JAKARTA
493  21/493/ND/XI/UWAK  24-Nov  KADIV
494  21/494/ND/XI/UWAK       KADIV
495  21/495/ND/XI/UWAK  27-Nov  KADIV
496  21/496/ND/XI/UWAK       DIREKSI
497  21/497/ND/XI/UWAK       DIREKSI
498  21/498/ND/XI/UWAK       DIREKSI
499  21/499/ND/XI/UWAK       DIREKSI
              29-Nov
500  21/500/ND/XI/UWAK       KACAB SURABAYA
501  21/501/ND/XI/UWAK       DIROP
502  21/502/ND/XI/UWAK       BAG. SDM
503  21/503/ND/XI/UWAK       DIREKSI
              30-Nov
504  21/504/ND/XI/UWAK       BAG. SDM
505  21/505/ND/XII/UWAK  1-Dec  KACAB SEMARANG
506  21/506/ND/XII/UWAK  4-Dec  DIREKSI
507  21/507/ND/XII/UWAK      KACAB TANGERANG
508  21/508/ND/XII/UWAK  5-Dec  DIREKSI
509  21/509/ND/XII/UWAK      DIREKSI
510  21/510/ND/XII/UWAK  6-Dec  BAG. REAS
511  21/511/ND/XII/UWAK      DIREKSI
512  21/512/ND/XII/UWAK  7-Dec  DIREKSI
513  21/513/ND/XII/UWAK      DIREKSI
514  21/514/ND/XII/UWAK      PWKL. DENPASAR
              8-Dec
515  21/510/ND/XII/UWAK      KACAB MAKASAR
516  21/510/ND/XII/UWAK      DIREKSI
517  21/517/ND/XII/UWAK  11-Dec  BAG. SDM
518  21/518/ND/XII/UWAK      DIREKSI
519  21/519/ND/XII/UWAK      KACAB PEKANBARU
520  21/520/ND/XII/UWAK  12-Dec  BAG. SDM
521  21/521/ND/XII/UWAK      KACAB BANDUNG
522  21/522/ND/XII/UWAK  11-Dec  DIREKSI
523  21/523/ND/XII/UWAK  13-Dec  BAG. SDM
524  21/524/ND/XII/UWAK      DIREKSI
525  21/525/ND/XII/UWAK  14-Dec  DIREKSI
526  21/526/ND/XII/UWAK      BAG. SDM
527  21/527/ND/XII/UWAK  15-Dec  KACAB BANDUNG
528  21/528/ND/XII/UWAK  18-Dec  KACAB MAKASAR
529  21/529/ND/XII/UWAK  14-Dec  DIREKSI
530  21/530/ND/XII/UWAK  20-Dec  DIREKSI
531  21/531/ND/XII/UWAK  21-Dec  KACAB PEKANBARU
532  21/532/ND/XII/UWAK  22-Dec  KACAB SURABAYA
533  21/533/ND/XII/UWAK  20-Dec  KACAB JAKARTA
534  21/534/ND/XII/UWAK      DIREKSI
535  21/535/ND/XII/UWAK  21-Dec  KACAB JAKARTA
536  21/536/ND/XII/UWAK      DIREKSI
537  21/537/ND/XII/UWAK      KACAB MAKASAR
538  21/510/ND/XII/UWAK      DIREKSI
539  21/510/ND/XII/UWAK  22-Dec  KACAB JAKARTA
540  21/540/ND/XII/UWAK      DIROP & DIRUT
541  21/541/ND/XII/UWAK      KACAB JAKARTA
542  21/542/ND/XII/UWAK      KACAB SURABAYA
543  21/543/ND/XII/UWAK  26-Dec  DIREKSI
544  21/544/ND/XII/UWAK      DIREKSI
545  21/545/ND/XII/UWAK      BAG. SDM
546  21/546/ND/XII/UWAK      DIREKSI
              27-Dec
547  21/547/ND/XII/UWAK      DIREKSI
548  21/548/ND/XII/UWAK  26-Dec  KACAB BANDUNG
549  21/549/ND/XII/UWAK  27-Dec  KACAB JAKARTA
550  21/550/ND/XII/UWAK      DIREKSI
551  21/551/ND/XII/UWAK  28-Dec  DIREKSI
552  21/552/ND/XII/UWAK      BAG. SDM
553  21/553/ND/XII/UWAK  29-Dec  DIREKSI
                            REGISTER NOTA DINAS UWAK 2006
                           PERIHAL
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan penjaminan LC Impor & BG sebesar USD 600,000
Permintaan data laporan keuangan terakhir (thn 2004) untuk jaminan pelaksanaan (SB) obligee PT Jasindo
Tanggapan penawaran penutupan asuransi kredit multiguna
Permohonan perubahan fasilitas SKBDN
Analisa penjaminan SKBDN sebesar Rp 20M
Laporan & dokumentasi deklarasi bulan Desember 2005
Pengajuan facultative reinsurance
Permohonan jaminan penawaran berupa bank garansi fasilitas commercial line
Persetujuan direksi atas penutupan pertanggungan KMK
Perubahan syarat & ketentuan asuransi KMK-T (Pre Export Financing)
Fakultative reinsurance
Penyampaian laporan survey dalam rangka permohonan peningkatan limit & perpanjangan LC Impor
Permohonan jaminan penawaran berupa fasilitas commercial line
Permohonan penurunan cash collateral JUBG
Permohonan RAK
Perubahan jangka waktu & werding untuk jaminan penawaran
Perubahan syarat & ketentuan asuransi KMK-T
Permohonan jaminan pembayaran
Perubahan syarat & ketentuan penjaminan LC Impor
Pemberitahuan & permohonan perpanjangan jangka waktu penjaminan JUBG-PB
Pertanggungan KMK (PTR/PRK)
Proposal penutupan pertanggungan PEF sebesar USD 3,000,000
Laporan pertanggungjawaban SPD NO. 021/007/SPD.PEG/I/SDM/06
Persetujuan pemakaian uang penginapan & uang harian melebihi anggaran
Tindak lanjut peningkatan limit LC Impor
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Perjalanan dinas ke Balikpapan & Samarinda, Kalimantan Timur
Tanggapan atas permohonan fakultative reinsurance
Data produksi SB TW IV Tahun 2005 konstruksi
Permohonan perubahan collateral
Penawaran penutupan KMK-T
Laporan pendahuluan untuk rencana penutupan Kredit Talangan Pembayaran Pertamina (KTPP)
Perubahan jangka waktu JUBG-Jaminan Penawaran
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Permintaan penyediaan kartu nama
Pembatalan dokumen terhadap permohonan penghapusan beberapa syarat & ketentuan asuransi KMK
Perubahan kondisi penjaminan LC Impor
Permohonan pemindahbukuan dana dari Escrow Account ke Rekening Operasional
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Laporan hasil survey lokasi untuk penjaminan
Permintaan limit penjaminan SKBDN
Dokumen & informasi tambahan
Perubahan terms & condition untuk facultative reasuransi
Persetujuan penggantian Fixed Asset berupa Rig untuk penjaminan
Quick underwriting sheet BB
Perubahan syarat & ketentuan asuransi KMK
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan penjaminan LC Impor sebesar USD 1,500,000
Perubahan syarat & ketentuan asuransi KMK
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Perubahan syarat & ketentuan asuransi KMK-T (Pre Export Financing)
Permohonan penurunan rate premi
Perubahan syarat & ketentuan asuransi KMK
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Perubahan syarat & ketentuan asuransi KMK
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan pertanggungan asuransi KMK sebesar Rp 10M
Biaya hotel semasa perjalanan dinas
Tanggapan atas permohonan JUBG untuk jangka waktu 28 bulan
Tanggapan atas permohonan fakultative reinsurance
Laporan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Biaya hotel semasa perjalanan dinas
T&C penerbitan jaminan pembayaran Distributor PT Semen Tonasa
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Permohonan jaminan pembayaran
Biaya rawat Inap
Kebijakan terhadap syarat & ketentuan
Permohonan Cabang Medan untuk penurunan cash collateral
Tanggapan penawaran penutupan asuransi kredit multiguna
Kerja lembur
Review pedoman penjaminan LC atau SKBDN dan bank garansi
U/Writer sheet penjaminan LC/SKBDN
Permohonan perubahan atas SK limit penjaminan
Personal guarantee
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Permohonan penurunan cash collateral JUBG
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Permintaan JUBG
Permohonan jaminan perpanjangan SB-PB
Pertanggungjawaban SPD No. 21/038/SPD. PEG/II/SDM/06
Perpanjangan masa berlaku nota penutupan pertanggungan
Perpanjangan masa berlaku KLP
Permohonan kelonggaran terms & condition berupa penyimpangan agunan atas penerbitan LC Impor
Laporan survey OTS
Permohonan pencabutan jaminan fixed asset atas SB yang telah berakhir masa penjaminannya
Tanggapan atas peningkatan limit penjaminan LC Impor sebesar dari USD 1,400,000 menjadi USD 1,500,000
Permintaan tambahan data pendukung analisa perpanjangan KLP
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan penjaminan LC/SKBDN sebesar USD 250,000
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Perpanjangan jangka waktu fakultative reinsurance
Permohonan survey untuk Proyek Krampung Commercial Centre (KKCC)
Permohonan refund premi untuk pembatalan sertifikat jaminan pelaksanaan
Perubahan masa berlaku penjaminan
Permohonan perpanjangan KLP LC Impor limit Rp 4,.5M
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan penjaminan LC Impor sebesar USD 1,500,000
Perubahan jangka waktu JUBG-Jaminan Penawaran
Perjalanan dinas ke Surabaya
Perubahan syarat & ketentuan asuransi KMK limit Rp 45M
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Perubahan persyaratan pertanggungan KMK-R sebesar Rp 4M
Permohonan penutupan JUBG-PB
Refund premi untuk pembatalan sertifikat jaminan pelaksanaan
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Permohonan jaminan PyB-SB
Perpanjangan masa berlaku KLP
PyB Asuransi PT. Semen Tonasa
Permohonan penururanan rate jasa jaminan (premi)
Permohonan penutupan JUBG-APB
Evaluasi penutupan AE
Penukaran jaminan untuk Asuransi KMK
PyB Asuransi
Outstanding
Persetujuan
Kunjungan ke Makasar dalam rangka pertemuan Tim Monitoring Pembayaran Distributor Semen PT. Tonasa
Pengembalian jaminan
Permohonan penutupan JUBG-APB
Penyimpangan dokumen penjaminan L/C Impor
Penurunan Rate Jasa Jaminan
Perubahan persyaratan dan kondisi penutupan penjaminan L/C Impor sebesar USD 1,500,000
Perpanjangan jangka waktu pertanggungan AK Multiguna
Perubahan persyaratan dan kondisi penutupan penjaminan L/C Impor sebesar Rp. 3.350.000.000
Penyimpangan dokumen penjaminan L/C Impor
Fakultative Reinsurance (PT Asuransi Jasindo)
Kelengkapan dokumen data
Tambahan data permohonan untuk permohonan jaminan pembayaran
Penawaran fakultatif untuk proyek The Bellezza
T&C penerbitan jaminan pembayaran distributor PT. Semen Tonasa
Laporan rekapitulasi penjaminan LC Import/ SKBDN ke Asuransi Sinar Mas bulan Nov, Des 2005, Jan 2006
Perpanjangan masa berlaku Nota Penutupan Pertanggungan
Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri
Penghapusan persyaratan Fixed Asset Collateral untuk penjaminan L/C Import
Penambahan buyer dan perubahan personal guarantee pada
Penyimpangan dokumen penjaminan L/C Impor
Perpanjangan MB, NPP, dan Penggantian Kontrak
Permintaan data atas PyB
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Laporan penggunaan fasilitas Commercial Line
Permohonan peningkatan pertanggungan PRK
Pengajuan perubahan syarat dan ketentuan personal guarantee
Fakultatif jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka
Permohonan penurunan rate jasa jaminan untuk fakultatif jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka
Fakultatif Reinsurance SB-APB
Pengajuan penghapusan syarat dan ketentuan personal guarantee
Permohonan pendapat atas Draft BB
Penambahan line internet pada komputer UWAK KP
Rencana penutupan kredit Talangan Pembayaran Pertamina
Perubahan persyaratan pertanggungan KMK-T sebesar USD 6,000,000,
Outstanding penjaminan di BCA
Permohonan penutupan SB - PyB
Tambahan data & informasi penutupan pertanggungan kredit Multiguna Bank Niaga
Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Cirebon 6-7 April 2006
Nota analisis KMK Transaksional No. 21/014/P&T AE-AK/IV/2006/JKT
Konfirmasi rate jasa jaminan atas fak. Reinsurance (PT. Asuransi Jasindo)
Fakultative Re-insurance (PT. Asuransi Jasindo)
ND 21/224/VI/ND/SBY
Penambahan obligee untuk JUBG non comercial line bank mandiri-comercial banking center bekasi
Perpanjangan masa berlaku nota penutupan pertanggungan & penggantian kontrak
Pertanggungan KMK-T limit Rp 1M
Back date deklarasi
Penambahan bouwheer
Permintaan data & penjadwalan OTS
Penawaran broker Asuransi Dekai Indonesia atas Co-Insurance PT. Askrindo
Perjalanan dinas ke Makasar-Sulawesi Selatan
Penolakan penutupan KMK-K
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan penjaminan LC Impor & BG sebesar USD 600,000
Perpanjangan jaminan pembayaran LC Impor
Permohonan penutupan jaminan pembayaran distributor PT. Semen Tonasa
Permohonan JUBG-PyB senilai Rp 15M
Penolakan penutupan KMK-K
Permintaan data dan penjadwalan OTS
NPP
Data produksi SB TW I Tahun 2006 konstruksi

Permohonan pendapat penutupan penjaminan
Kerja lembur
Permohonan perubahan KLP LC limit USD 1,000,000
Kekurangan biaya
Permohonan jaminan SB-PyB
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan penjaminan LC Impor sebesar USD 600,000
Penutupan pertanggungan KMK yang tidak sesuai polis pertanggungan KMK-T
Permohonan penutupan SB-APB
Informasi tambahan
Pertanggungan KMK-T sebesar Rp 1M
Perubahan syarat & ketentuan penjaminan LC Impor
Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Bandar Lampung 11-12 Mei 2006
Dukungan Re-asuransi/Ko-asuransi terhadap penutupan pertanggungan kredit multiguna asset buy
Permohonan penutupan SB-PB
Perubahan syarat & ketentuan BB & PB
Perjalanan dinas ke Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur
Perubahan persyaratan & ketentuan
Pendapat atas penyimpangan terhadap collateral
Permohonan penutupan SB-Angkut Lanjut/TPS
Permohonan penutupan SB-PB
Penutupan AK & B. Garansi
Pertanggungan SPD No. 21/083/SPD. PEG/V/SDM/06
Informasi tambahan
Perpanjangan masa berlaku KLP untuk jk. waktu 13 Mei 2006 - 13 Mei 2007
Laporan hasil kunjungan (OTS) proyek pembangunan GOR Serba Guna di Samarinda-KalTim
Permohonan persetujuan atas penyimpangan dok/discrepancies atas SKBDN
Pertanggungjawaban biaya dinas
Pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Balikpapan-Samarinda, KalTim
Survey OTS ke Bajubang-Jambi, Bukit Selasih-Pekan Baru & Pangkalan 50 Koto-Padang utk melakukan monitor stock
Permohonan perubahan KLP penutupan As. KMK-T sebesar USD 700.000
Perubahan persyaratan/ketentuan SKLP No. 21/06/KLP-JAM/SMG/06
Permohonan penutupan SB-BB
Permohonan penggunaan fasilitas plafond penjaminan
Persetujuan pemakaian uang penginapan melebihi anggaran
Survey OTS
Perubahan persyaratan dan kondisi penutupan penjaminan LC Import sebesar USD 600.000
Survey OTS

Pemberitahuan proses B. Garansi
Pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Jambi & Riau
Penjelasan penurunan ekuitas pada lap.keu
Permintaan data berupa rek. Koran
Hasil rapat
AK
Penjaminan
Konfirmasi fakultative Reinsurance (PT. As. Jasindo)
Penunjukan PLH Divisi u/writer AE-AK
Informasi tambahan
Laporan pertanggungjawaban biaya perjalan dinas (Bpk. Gunawan)
Permohonan perubahan KLP penutupan As. KMK-T sebesar USD 1.200.000
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan KMK sebesar Rp. 1,7M
Permohonan penurunan collateral atas perpanjangan JUBG-PB
Konfirmasi mengenai perpanjangan Fak. Reinsurance (Ceding Company PT. As. Jasindo)
Surat permohonan
Konfirmasi fakultative Reinsurance PyB (Ceding Company PT. Asuransi Jasindo)
Data/informasi buyer Regalindo Resource PTE UTD
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan KMK sebesar Rp 2M
Analisa pertanggungan As. KMK standby Loan R/K penarikan bersyarat-Bank Jatim, Surabaya
Penutupan AK
Laporan outstanding penjaminan
Kerja lembur
Peminjaman NPP, KLP, & Deklarasi produksi KMK
Permintaan data recovery
Pengajuan akseptasi limit penjaminan LC Impor sebesar USD 500,000
Penambahan buyer KMK-T (PEF)
Permintaan password AS400 & share di bag. UWAK
Perubahan struktur fas kredit (KMK-T) & syarat ketentuan
Kronologis penutupan SB
Permohonan Jaminan CB - SPKPBM
Laporan rekapitulasi penjaminan LC Impor/ SKBDN bulan Februari s/d Mei 2006
Permohonan peningkatan KLP penutupan asuransi KMK sebesar USD 1,200,000
Penyempurnaan Master Facultative Reinsurance Agreement
Peningkatan limit

Penghapusan Collateral
Permintaan data calon nasabah pertanggungan KMK
Permohonan Jaminan CB - SPKPBM
Penambahan struktur fasilitas kredit & syarat ketentuan
Perubahan struktur fasilitas kredit & syarat ketentuan
Permintaan data calon nasabah pertanggungan KMK
Permohonan reasuransi keluar untuk fak. Reinsurance perpanjangan sertifikat jaminan pembayaran
Perubahan struktur fasilitas kredit & syarat ketentuan
Penambahan bouwheer

Draft Master Facultative Reinsurance Agreement
Laporan rekapitulasi penjaminan LC Impor/ SKBDN bulan Februari s/d Juni 2006
Permintaan data untuk perpanjangan LC Impor
Permohonan RAK
Silabus/materi In House Training AK
Permohonan jaminan SB-BB
Perubahan syarat & ketentuan

Persetujuan penurunan cash collateral
Permohonan penerbitan SKBDN sebesar Rp 2M oleh KACAB Surabaya
Permintaan data calon nasabah pertanggungan KMK
Penutupan pertanggungan kredit multiguna
Perpanjangan pertanggungan KMK-R
Pertanggungan biaya perjalanan dinas
Kerja lembur
Pengembalian dokumen permohonan LC an. Ajuan akseptasi limit penjaminan LC Impor
Laporan survey monitoring risiko
Perubahan struktur fasilitas kredit & syarat ketentuan
Penutupan penjaminan kontra Bank Garansi
Penutupan pertanggungan
Permohonan SB-BB/konstruksi
Pertanggungjawaban SPD No. 21/164/SPD. PEG/VII/SDM/06
Permohonan tambahan data untuk jaminan JUBG-BB & PB
Konfirmasi Reasuransi keluar
Permohonan perubahan term & conditions SKBDN
Overview sehubungan dengan terjadinya klaim atas SKBDN/LC Impor
Permintaan data

Perjalanan dinas ke Bandung-Jawa Barat
Perubahan persyaratan dalam pertanggungan SKBDN
Informasi tambahan
Penutupan AK

Permohonan jaminan PB ICAC-JUBG
Perjanjian kerjasama ASEI-PNM (Persero)
Notulen rapat
Permohonan penurunan kolateral
Perubahan persyaratan dalam pertanggungan
Data pendukung
Permohonan penurunan rate premi
Perubahan syarat & ketentuan
Perpanjangan KMK
Penjelasan terhadap syarat & ketentuan
Notulen meeting tentang penutupan pertanggungan
Perubahan jangka waktu penutupan JUBG-BB
Perpanjangan SKLP sight usance LC/SKBDN sub limit T/R
Rencana penutupan KMK-R
Permohonan RAK
Penutupan JUBG-AP&APB
Limit pertanggungan KMK Multiguna
Penjelasan tambahan atas rekomendasi UWAK KP No. 21/197/limit pertanggungan/VII/2006/UWAK
Tambahan nama perusahaan untuk menggunakan fasilitas commercial line
Perubahan persyaratan dalam pertanggungan
Permohonan perpanjangan SKLP-Sight Usance LC/SKBDN sub limit T/R
Draft pembatalan endorsemen polis & KLP
Deklarasi
Perpanjangan pertanggungan KMK Multiguna
Persetujuan prinsip
Tambahan nama perusahaan untuk menggunakan fasilitas commercial line
Penyempurnaan kembali draft master facultative reinsurance agreement
Penyempurnaan survey collateral tanah
Permohonan persetujuan penerbitan LC dengan menggunakan (API) pihak ketiga terhadap fas. Penjaminan LC Impor
Data pendukung

Data pendukung
Permohonan perpanjangan jaminan JUBG-PB
Perpanjangan NPP asuransi kredit ekspor transaksional
Perubahan syarat & ketentuan
Konfirmasi terhadap syarat & ketentuan
Pertanggungan Co-Asuransi KMK-T Standby Loan
Penjelasan tambahan atas disposisi DIROP pada UWAK No. 21/193/limit pertanggungan/VII/2006/UWAK
Penyimpangan dok. penjaminan LC Impor
Permohonan jaminan JUBG-PB (analisa dikembalikan ke Cabang Jakarta)
Rencana kunjungan ke depo perusahaan group
Survey lokasi (OTS)
Survey lokasi (OTS)
Perubahan struktur fasilitas sebesar USD 1,500,000
Konfirmasi revisi master facultative reinsurance agreement
Penerbitan SP II piutang premi
Pemenuhan syarat & ketentuan
Tindak lanjut program AS 400 untuk program AK
Perpanjangan pertanggungan AK-Transaksional (Receivable Financing) yang disertai "penambahan Bouwheer baru"
Perubahan persyaratan & ketentuan restrukturisasi
Discrepancies L/C
Penghapusan syarat & ketentuan atas penutupan penjaminan LC Impor
Permohonan jaminan SB-PyB-ICAC
Data produksi SB TW II Tahun 2006 Konstruksi

Penerbitan bank garansi
Perpanjangan penjaminan L/C SKBDN


Permohonan penutupan penjaminan CB KITE
Perpanjangan NPP asuransi kredit ekspor transaksional
Kredit multiguna Pola Joint Financing
Permohonan jaminan CB OB. 23
Laporan survey monitoring risiko
Permohonan perubahan ketentuan SKLP LC Impor
JUBG-Performance untuk proyek pengadaan Rudal Yakhont & Fire Control System (FCS)
Perjalanan dinas ke Jawa Tengah
Rencana kunjungan ke Jawa Tengah dalam rangka monitoring
Perubahan limit penjaminan
Laporan keuangan

Konfirmasi mengenai perpanjangan Fak. Reinsurance (Ceding Company PT. As. Jasindo)

Permohonan penggunaan kembali penutupan pertanggungan KMK-T (PEF) sebesar USD 300,000
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Bandung

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Semarang
Permohonan penutupan pertanggungan fasilitas KMK (take over) sebesar USD 1,100,000

Biaya jasa jaminan
Pengajuan deklarasi KMK-R
Perubahan fixed asset collateral

Permohonan perpanjangan KLP KMK-TF dengan limit sebesar USD 850,000
Usulan perubahan syarat dan ketentuan
Usulan perubahan syarat dan ketentuan
Permohonan perubahan KLP penutupan asuransi KMK-T sebesar USD 700,000
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Surabaya
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Semarang
Perpanjangan waktu kunjungan dinas ke Surabaya
Permohonan Fakultatif Jaminan Uang Muka

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Jawa Tengah
Permohonan endorsemen KLP
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Persetujuan perpanjangan perjalanan dinas & pemakaian uang penginapan melebihi anggaran
Permintaan data untuk keperluan analisa sehubungan dengan permohonan perluasan wilayah pemasaran
Perpanjangan masa berlaku NPP
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Permohonan penerbitan JUBG
Pembebanan premi untuk jasa jaminan LC Isght plus limit TR
Usulan perubahan rate premi

Tambahan nama perusahaan untuk menggunakan fasilitas commercial line
Konfirmasi fakultative reinsurance Jaminan Uang Muka
RAK fakultative PB & APB
Progress report
Progress report
Perubahan kondisi & persyaratan pada perpanjangan KMK
Persetujuan discrepencies atas penjaminan LC Impor
Penambahan terjamin JUBG
Tanggapan cabang Tangerang atas rekomendasi No. 21/240/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK
Permohonan peningkatan jaminan SB-PyB-Cargo
Pembebanan premi untuk jasa jaminan LC sight plus T/R
Laporan survey OTS
Permohonan penerbitan SB-BB
Permohonan perpanjangan JUBG-PB
Permohonan penjaminan jaminan pembayaran
Usulan endorsemen sertifikat penjaminan LC Impor
Laporan kegagalan pelaksanaan kontrak
Permohonan pendapat polis SB-Jaminan Pembayaran

Polis SB-Jaminan Penawaran dengan Wording khusus
Kelengkapan dokumen R/L
Perpanjangan pertanggungan As. KMK-Pinjaman tetap/SKBDN dengan plafond pinjaman maks. Rp 30M
Banding atas penolakan deklarasi KMK
Usulan penambahan
Konfirmasi mengenai perpaanjangan fakultatif reinsurance (Ceding company PT. As. Jasindo)
Permohonan jaminan JUBG-BB senilai Rp 300.000.000
Tanggapan terhadap penutupan pertanggungan
Permohonan penerbitan JUBG-PB (Fasilitas Com-Line Bank Mandiri)
Usulan kembali perubahan rate premi
Permohonan jaminan JUBG-PB senilai USD 22,750
Permohonan penutupan Asuransi KMK PNM (Persero)
Persetujuan penyimpangan dokumen L/C
Konfirmasi pengembalian facultative reinsurance SB
Usulan kembali perubahan rate premi
Penerbitan bank garansi
Konfirmasi facultative reinsurance SB-BB (Ceding Company PT. Asuransi Takaful Indonesia)
Laporan kegagalan pelaksanaan kontrak
Daftar nama-nama principal untuk obligee Sinar Mas Pulp & Paper Product
Permohonan penutupan KMK
Informasi tambahan
Deklarasi penjaminan SKBDN
Konfirmasi facultative reinsurance SB-BB (Ceding Company PT. Asuransi Takaful Indonesia)
Usulan keterlambatan deklarasi
Pembebanan premi untuk jasa jaminan LC Sight Plus Limit T/R
Pertanggungjawaban SPD No. 21/240/SPD. PEG/X/SDM/06
Usulan perubahan principal (distributor) Asuransi KMK & Bank Garansi
Deklarasi penjaminan LC/SKBDN dengan Com. Line
Pembatalan penjaminan L/C Impor karena L/C tidak dapat direalisir
Pertanggungjawaban SPD No. 21/239/SPD. PEG/IX/SDM/06
Penggunaan fasilitas com. line
Konfirmasi kenaikan share atas fakultaltive reinsurance SB-BB
Pengajuan perubahan syarat dan ketentuan
Perubahan persyaratan dalam pertanggungan SKBDN
Perpanjangan KMK-R
Permohonan penutupan pertanggungan KMK-T
Permohonan penerbitan NPP Asuransi KMK
Permohonan penerbitan penjaminan SKBDN melalui ND No. 21/716/X/ND/SBY
Permohonan penerbitan jaminan LC Impor
Permohonan perpanjangan fasilitas pertanggungan & perubahan kondisi KLP
Perpanjangan masa berlaku NPP
Permohonan jaminan SB-PB
Permintaan informasi mengenai perkembangan KMK-T
Penambahan Buyer terhadap KMK-T PEF
Data produksi SB TW III Tahun 2006 Konstruksi
Klarifikasi atas jaminan tambahan terhadap KMK-Revolving
Persetujuan penghapusan collateral
Persetujuan kungjungan ke depo-depo metrix group & cirebon, tasikmalaya dan bandung
Persetujuan penyimpangan dokumen L/C Impor
Persetujuan perubahan persyaratan & ketentuan
Risk monitoring AK kpd tertanggung cab. Bandung
Hotline weekly report untuk minggu ke tiga bulan oktober 2006
Hotline weekly report untuk minggu ke empat bulan oktober 2006
Penarikan dokumen permohonan pertanggungan fasilitas KMK
Penambahan jadwal angsuran pokok
pengajuan permohonan perubahan ketentuan term & condition butir 5 KLP
Perpanjangan treaty SB ASEI thn 2007
Perjalanan dinas ke cirebon, tasikmalaya dan bandung
Peyimpangan dokumen atas L/C impor
Penambahan masa berlaku penjaminan
Perpanjagan masa berlaku NPP
Penerbitan NPP AK-KMK-R
Permintaan penyediaan mobil berserta pengemudinya
Laporan keuangan Un-Audited per Agustus 2006
Perubahan syarat dan ketentuan
Perubahan masa berlakunya penjaminan
Perubahan masa berlakunya penjaminan
Discrepancies L/C Import
Pengajuan deklarasi terhadap penjaminan Com-Line dengan perubahan syarat dan ketentuan
Discrepancies L/C Import
Discrepancies L/C Import
Permohonan jaminan SB-PB
Discrepancies L/C Import
Permohonan jaminan SB-PB
Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas ke jawa barat
Hotline weekly report untuk minggu ke tiga bulan november 2006
Hasil OTS
Penyimpangan dokumen penjaminan L/C Impor
Permohonan pencairan faslitas KMK-T
Persetujuan penyimpangan dokumen L/C (discrepancies)
Perubahan persyaratan pertanggungan KMK-T sebesar Rp. 5m
Permohonan perpanjangan PB (JUBG/persetujuan prinsip No. 1400.18.2005.00034)
Penambahan bouwheer & perubahan syarat&ketentuan
Discrepancies L/C Import
Permohonan perubahan line facility berupa negosiasi wesel export
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas com. line
Discrepancies L/C Import
Pengajuan Co Insurance AK
Permohonan peninjauan kembali atas penambahan limit SB
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Semarang
Ketentuan penutupan KMK-Multiguna
Pertanggungjawaban SPD No. 21/284/SPD. PEG/XI/SDM/06
Tambahan data hasil survey
Pengajuan permohonan overlimit penjaminan LC SKBDN
Permohonan jaminan SB-PyB senilai Rp 6.5M & 2.5M
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. line
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. line
Permohonan RAK
Penyimpangan dokumen penjaminan L/C Impor
Penyimpangan dokumen penjaminan L/C Impor
Perpanjangan masa berlaku NPP
T/D
Perubahan syarat & ketentuan
Permohonan pembayaran komisi atas penerimaan pembayaran premi asuransi KMK
Permohonana penggantian tenaga administrasi AK
Pemberitahuan discrepancies dokumen L/C Impor No. 011001262406
Permintaan kelengkapan data
SPD
Permohonan perubahan struktur fasilitas pinjaman dari penjaminan L/C Impor menjadi pertanggungan KMK-R & PRK
Permohonan pemberian apresiasi/kontraprestasi jasa perantara
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Permohonan peninjauan kembali atas penambahan limit SB
Discrepancies L/C Import
Pertanggungjawaban SPD NO. 21/301/SPD. PEG/XII/SDM/06
Tambahan data
KLP
Pemberitahuan discrepancies dokumen L/C Impor No. 011001262406
Penerbitan NPP Deklarasi
Tambahan data
Pengajuan kembali JUBG
Permohonan perubahan pertanggungjawaban Asuransi KMK
Perubahan nilai L/C Impor
Permohonan BG jaminan pelaksanaan & jaminan bonus tanda tangan senilai USD 1,000,000 & USD 1,600,000
Discrepancies L/C Import
Perpanjangan AK
Usulan perpanjangan pertanggungan KMK-R & JUBG-PyB
Permohonan jaminan pelaksanaan-JUBG
Hasil pelaksanaan survey ke Sumatera Selatan
Permohonan BG jaminan pelaksanaan & jaminan bonus tanda tangan
Informasi tambahan
Perubahan pembayaran premi
Perubahan rate premi penjaminan SKBDN
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Penyimpangan dokumen penjaminan L/C Impor
Perubahan T&C dokumen L/C Impor
Penjelasan atas premi minimum
Tindak lanjut atas hasil survey
Discrepancies L/C Import
Perubahan syarat & ketentuan penjaminan LC Impor
Kunjungan OTS
Permohonan pembayaran komisi atas penerimaan pembayaran premi asuransi KMK
NAS UWAK 2006
                ATAS NAMA                   BANK
   BINA ARTA, PT                      BCA
   TRAFOINDO PRIMA PERKASA, PT               DANAMON
   JAYA MULIA MANDIRI, CV & INTERNUSA ASRI DAYA, PT    -
   -                            NIAGA SYARIAH
   MAHA JAYA BERDIKARI, PT                 MANDIRI
   DIAMON GRAHA FURNINDO, PT                MANDIRI
   ELNUSA PATRA TRADING, PT                AGRONIAGA
   TRUBA JURONG ENGINEERING, PT              -
   SWASTI BAHARI UTAMA, PT                 -
   LUMBUNG ENERGI BUMI, PT                 AGRONIAGA
   BARA JAYA UTAMA, PT                   DANAMON
   TRUBA JURONG ENGINEERING, PT              -
   ZIDON INDONESIA, PT                   BCA
   DHARMA MUDA PRATAMA, PT                 -
   TIGA PILAR SEJAHTERA, PT                -
   DUTA SEMESTA MAS, PT                  -
   NINDYA KARYA (PERSERO), PT               -
   BARA JAYA UTAMA, PT                   DANAMON
   DIRGA GERAK SEMESTA, PT                 -
   MATSUKA MAKMUR ABADI, PT                BCA
   MULTI KHARISMA PERKASA, PT               -
   SHANGHAI GEMILANG MEDAN, PT               AGRONIAGA
   YINCHENINDO MINING INDUSTRY, PT             DANAMON
   -                            -
   -                            -
   ZIDON INDONESIA, PT                   -
   GUNAWAN, BPK                      -
   WIWIK, IBU                       -
   DAYA CITRA MAS, PT                   -
   -                            -
   NARWASTU PRATAMA, PT                  -
   YINCHENINDO MINING INDUSTRY, PT             DANAMON
   -                            -
   NINDYA KARYA (PERSERO), PT               -
   OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, PT       BCA
   -                            -
   LUMBUNG ENERGI BUMI, PT & ADIMAS SINAR MUKTI, PT    AGRONIAGA
   J-TECH MANUFACTURING OF INDONESIA, PT          BCA
   MAHA JAYA BERDIKARI, PT                 MANDIRI
   OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, PT       BCA
   REKAPASTIKA ASRI, PT                  -
   EMDEKI UTAMA, PT                    -
   SENG FONG MOULDING PERKASA, PT             -
   DUTA SEMESTA MAS, PT                  -
   EKSINDO TELADA SAID DARAT, PT              -
   BIANGLALA METROPOLITAN, PT               -
   ADIMAS SINAR MUKTI, PT & LUMBUNG ENERGI BUMI, PT    AGRONIAGA
   ERABAJA PRIMA SUKSES, PT                DANAMON
   SURYA DUTA POSTELINDO, PT                MANDIRI
   ASIA PLAST INDUSTRIES, TBK, PT             BCA
   BARA JAYA UTAMA, PT                   DANAMON
   -                            -
   PNM KSP BHAKTI CHURIA, BPR AKARUMI, BPRS NIAGA MADANI  -
   -                            -
   RIFANSI DWI PUTERA, PT                 MANDIRI
   KASIH ABADI, UD                     MANDIRI
   -                            -
-                            -
TRUBA JURONG ENGINEERING, PT              -
-                            -
-                            -
SURYA JAYA, CV                     -
WIWIK, IBU                       -
DIRGA GERAK SEMESTA, PT                 -
WIWIK, IBU                       -
PNM KSP BHAKTI CHURIA, BPR AKARUMI, BPRS NIAGA MADANI  -
WINATEK WIDITA, PT                   -
-                            NIAGA SYARIAH
-                            -
ASEI, PT - BANK NIAGA, PT                -
RAMAGLORIA SAKTI TEXTILE INDUSTRI, PT          -
WARJANTINO, PT                     DANAMON
MATSUKA MAKMUR ABADI, PT                -
OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, PT       BCA
TIGA PILAR SEJAHTERA, PT                -
MEGSALES ASIA, PT                    BCA
CITRA KENCANA NIAGA, PT                 NIAGA
COMPACT MICROWAVE INDONESIA, PT             -
-                            -
KARYA BINA BERSAMA, PT                 MANDIRI & AGRONIAGA
KARYA BINA BERSAMA, PT                 AGRONIAGA
EMDEKI UTAMA, PT                    -
-                            -
KARYA BINA BERSAMA, PT                 AGRONIAGA
SUPERHELINDO JAYA, PT                  DANAMON
MANUNGGAL SUKO JAYA, PT                 BUMIPUTERA
HADILA WIRA PERKASA, PT                 BCA
OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, PT       BCA
OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, PT       BCA
KALI DWI BANGUN INTI KONSORSIUM, PT           -
-                            -
REKAPASTIKA ASRI, PT                  -
BIMA INTAN KENCANA, PT                 -
SINAR OBOR, PT                     BCA
ERABAJA PRIMA SUKSES, PT                DANAMON
BIMA INTAN KENCANA, PT                 -
WIWIK, IBU                       -
ARDI LUKITA BDN ALPA, CV                MANDIRI
GUNAWAN, BPK                      -
MADYA PRATAMA, CV                    NIAGA
PANSA KARYA, CV                     -
REKAPASTIKA ASRI, PT                  -
MEGSALES ASIA, PT                    BCA
WIWIK, IBU                       -
SUMA SARANA, PT                     -
KARYA BINA BERSAMA, PT                 MANDIRI
CEMARA BAKTI ABADI, PT                 -
BIMA INTAN KENCANA, PT                 -
BAYU MEGA SEJAHTERA, PT                 -
KARYA BINA BERSAMA, PT                 AGRONIAGA
SURYA DUTA POSTELINDO, PT                MANDIRI
CEMARA BAKTI ABADI, PT                 -
ZIDON INDONESIA, PT                   -
ABBERGUMMI MEDICAL, PT                 -
SURYA JAYA, CV                     -
HARTCO UTAMA, PT                    MANDIRI
BAYU MEGA SEJAHTERA, PT                 -
OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, PT       BCA
DRESSER RAND SERVICES INDONESIA, PT           -
PANTJATUNGGAL KNITTING MILL, PT             NIAGA
BPR DEWATA CANDRADANA                  NIAGA
ANUGERAH SAMAPRO PRATAMA, PT         DANAMON
ELANG PERKASA LESTARI, PT          -
TRUBA JURONG ENGINEERING, PT         -
CITRA PANJI MANUNGGAL, PT          -
HADJI KALLA, PT               -
PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), PT     -
CEMARA BAKTI ABADI, PT            -
-                      -
KARYA BINA BERSAMA, PT            MANDIRI
NURCAHYO, BPK                -
BALCKE DURR INDONESIA, PT          -
BINTANG BAJA SINAR CEMERLANG, PT       NIAGA
OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, PT  BCA
KARYA BINA BERSAMA, PT            AGRONIAGA
GAJACO UTAMA, CV               -
GUNAWAN, BPK                 -
-                      MANDIRI
BPR CAHAYA BINAWERDI             NIAGA
SEJAHTERA INTI MANDIRI, PT          MANDIRI
ALCATEL INDONESIA, PT            -
TRUBA JURONG ENGINEERING, PT         -
INTI ALASINDO, PT              -
PATRA LOGISTIK, PT              NIAGA
-                      -
-                      -
-                      -
LEKOM MARAS, PT               NIAGA
-                      -
BAJIKA CARGO, PT               -
KOPKAR INDO LAMPUNG PERKASA         NIAGA
-                      -
BHAKTI JAYA TRANSECURINDO, PT        MANDIRI
TRUBA JURONG ENGINEERING, PT         -
ALCATEL INDONESIA, PT            -
KKPTR & KKP TERNAK SAPI PERAH        JATIM
WIJAYAKUSUMA CONTRACTORS, PT         -
KARYA BINA BERSAMA, PT            AGRONIAGA
DHARMA CIPTA ELOKTARUNA, PT         MANDIRI
BPR CAHAYA BINAWERDI             NIAGA
ALTASIA UTAMA, PT              NIAGA
KARYA BINA BERSAMA, PT            AGRONIAGA
SEKAWAN MAKMUR BERSAMA, PT          MANDIRI
-                      -
VITA SAMUDERA, PT              BPD PAPUA
TRAFOINDO PRIMA PERKASA, PT         DANAMON
JHON JERRY-BAJA LAUTAN ABADI, UD       DANAMON
GAJACO UTAMA, CV               -
BUMI SARANA UTAMA, PT            -
VITA SAMUDERA, PT              BPD PAPUA
KARYA BINA BERSAMA, PT            AGRONIAGA
KARYA BINA BERSAMA, PT            AGRONIAGA
-                      -

-                      -
HESTU & LENY                 -
LIBERTY JAYA MANDIRI, PT           NIAGA
-                      -
APAC INTI CORPORA, PT            -
JIMMY WIDJAJA                DANAMON
PRABOWO SAKTI UTAMA, PT           MANDIRI
DIPA PUSAKA, PT               -
DHARMA CIPTA ELOKTARUNA, PT      MANDIRI
DHARMA CIPTA ELOKTARUNA, PT      MANDIRI
TRISNO WIDJAJA            DANAMON
-                   -
BPR EKA BUMI ARTHA          NIAGA
ANTARNIAGA NUSANTARA, PT       -
INDOTRUCK UTAMA, PT          NIAGA
-                   -
ADEHA METALINDO, PT          DANAMON
BEKEART ADVANCE FILTRATION, PT    -
IMS LOGISTIK INDONESIA, PT      -
INTRACOTAMA DAYA PERDANA, PT     -
ATANG, BPK              BUMIPUTERA
-                   -
SARICHEM POLYWARNA, PT        -
KARYA BINA BERSAMA, PT        AGRONIAGA
-                   -
SARANA CENTRAL BAJATAMA, PT      -
-                   -
-                   -
KARYA BINA BERSAMA, PT        AGRONIAGA
BINTANG GASING PERSADA, PT      NIAGA
FAVALIA MARIJA/CAKRA NUSANTARA, CV  DANAMON
ANTARNIAGA NUSANTARA, PT       -
KERAMIK DIAMOND INDONESIA, PT     MANDIRI
-                   -
PATRAINDO, PT             -
JIMMY WIDJAJA             DANAMON
PATRAINDO, PT             -

BARAGAGA TATA NUSA, PT        -
-                   -
KOPEGTEL-SMG, PT           -
KAKA RUBBERINDO, PT          MANDIRI & BUMIPUTERA
BUKIT HIJAU GITA CITA, PT       -
MIKRO B. MANDIRI           -
DIRGANTARA INDONESIA, PT       -
GITANUSA SARANA NIAGA, PT       -
-                   -
                   -
-                   -
BINTANG GASING PERSADA, PT      NIAGA
CITRA CIPTA CEMERLANG, PT       BUMIPUTERA
RAKINTAM ELEKTRIKAL CONTRACTOR, PT  -
KALI DWI BANGUN INTI KONSORSIUM, PT  -
BINTANG GASING PERSADA, PT      NIAGA
ISTAKA KARYA, PT           -
BARA JAYA UTAMA, PT          DANAMON
TRI INDONUSA SURYA, PT        MANDIRI
CITRA GADING ASRITAMA, PT
ALTCOMINDO TEKNIK NUSANTARA, PT    MANDIRI
-                   -
HESTU & LENY             -
-                   -
-                   -
MAJU BERSAMA, UD           DANAMON
BARA JAYA UTAMA, PT          DANAMON
-                   -
TRIMUSTIKA PERKASA, PT        NIAGA
BANGUN ARTA, CV            -
YUDISTIRA HAKA PERKASA, PT      -
PINDO DELI, PT & INDAH KIAT, PT    -
BINTANG GASING PERSADA, PT     NIAGA
-                 -
BINTANG GASING PERSADA, PT     NIAGA
RINTIS SEJAHTERA, PT        -
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT  -
CENTRAL GLOBALINDO, PT       NIAGA
YUDISTIRA HAKA PERKASA, PT     -
INTER-STEEL INDONESIA, PT     NIAGA
GRAFINDO MEDIA PRATAMA, PT     NIAGA
CENTRAL GLOBALINDO, PT       NIAGA
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT  -
OLAGAFOOD IMM, PT         NIAGA
ESA MANDIRI TEKNOLOGI, PT     NIAGA

-                 -
ASURANSI SINAR MAS, PT       -
ULTRA CIPTA KARYA, PT       DANAMON
DUTA SEMESTA MAS, PT        -
-                 -
WAN KONSORSIUM           -
TRI INDONUSA SURYA, PT       MANDIRI

RINTIS SEJAHTERA, PT        -
SENG FONG MOULDING PERKASA, PT   MANDIRI
CENTRAL GLOBALINDO, PT       NIAGA
KOPERASI KREDIT BORROMEUS     NIAGA
SAMBU, PD/BUDIONO GO        MANDIRI
GUNAWAN, BPK            -
HESTU & LENY            -
AIRKON JAYA PRATAMA, PT      MANDIRI
ARDI LUKITA BDN ALPA, CV      -
PARAMA DHARMA, PT         NIAGA
DIRGANTARA INDONESIA, PT      -
KOPKAR KOPERTIS WILAYAH IV     NIAGA
CATUR ELANG PERKASA, PT      -
-                 -
JUANDA AERO MAINTENANCE      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT  -
SAYUNG ADI MUKTI, PT        NIAGA
RIAU POWER, PT           MANDIRI
RIAU POWER, PT           -

GUNAWAN, BPK            -
ABBERGUMMI MEDICAL, PT       -
SARICHEM POLYWARNA, PT       BCA
KOPERASI PURNAMA ABADI       -

NUSA TRANS BALI, PT        -
-                 -
ARDI LUKITA BDN ALPA, CV      -
GEMILANG SURYA PRATAMA, PT     -
ARDI LUKITA BDN ALPA, CV      DANAMON
MADYA PRATAMA, CV         NIAGA
TIGA PILAR SEJAHTERA, PT      BUKOPIN
MAJU BERSAMA, UD          DANAMON
SAMBU, PD/BUDIONO GO        MANDIRI
PADI HIJAU BUANA, PT        DANAMON
ARDI LUKITA BDN ALPA, CV      -
PRAMBANAN DWIPAKA, PT       -
MEYER, PT             DANAMON
PHANIE LESTARI, CV         MANDIRI
WIJAYA PRATAMA RAYA, PT      -
KEBUN BUANA ABADI, PT       -
BPR SATYA ADHI PERDANA             NIAGA
SAMBU, PD/BUDIONO GO              MANDIRI
-                       MANDIRI
ALPA, CV                    DANAMON
DELCOPRIMA PASIFIC, PT             -
-                       -
CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT        -
BPR SUKAWATI PANCAKANTI            NIAGA
PNM-KSP PURNAMAN ABADI, PT           PNM
-                       MANDIRI
-                       -
ZIDON INDONESIA, PT              -
JIMMY WIDJAJA                 DANAMON
MADYA PRATAMA, CV               NIAGA

MADYA PRATAMA, CV               NIAGA
RAKINTAM ELEKTRIKAL CONTRACTOR, PT       -
SUMBER CAHAYA MULIA, PT            DANAMON
ERAKOMP INFONUSA, PT              NIAGA
MAJU BERSAMA, UD                DANAMON
CAHAYA ANUGERAH TAMA, PT            -
SARICHEM POLYWARNA, PT             BCA
SARICHEM POLYWARNA, PT             BCA
DANATEK INDERA INDONESIA, PT          -
METRIX INDONESIA, PT & PABRIK APAC       -
WINATEK WIDITA, PT               -
WINATEK WIDITA, PT               -
ERABAJA PRIMA SUKSES, PT            DANAMON
ASEI, PT & ASURANSI SINAR MAS, PT       -
OLAGAFOOD IMM, PT               NIAGA
PADI HIJAU BUANA, PT              -
-                       -
BUDI GUNAWAN MAS, PT              NIAGA
ALPA, CV                    DANAMON
BALCKE DURR INDONESIA, PT           MANDIRI
MAJU BERSAMA, UD                DANAMON
BAX GLOBAL LOGISTIC, PT            -
-                       -

FLOTECH ENGINEERING, PT            -
MEYER, PT                   DANAMON


POLYSINDO EKA PERKASA, PT           -
SUMBER CAHAYA MULIA, PT            DANAMON
-                       NIAGA
MUTIARA VIRGO, CV               -
H.S. SUDARMANTO                -
BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT          DANAMON
RAJAWALI NUSA CEMERLANG, PT          -
-                       -
METRIX INDONESIA, PT & APAC INTI CORPORA, PT  -
GENDAI GRATAMA SENTOSA, PT           DANAMON
FLAROSURYA SEPAKAT, PT             NIAGA

KALI DWI BANGUN INTI KONSORSIUM, PT      -

TRIDAYA ERAMINA BAHARI, PT           DANAMON
GUNAWAN, BPK                  -

GUNAWAN, BPK                  -
ANDRAWINA PRAJA SARANA, PT           NIAGA

ERABAJA PRIMA SUKSES, PT            DANAMON
TRI INDONUSA SURYA, PT             -
PERSADA TELCO, PT               MANDIRI SYARIAH

PELINDA SARANA SUKSES, PT           DANAMON
PINDO DELI, PT & INDAH KIAT, PT        -
SPORT GLOVE INDONESIA, PT           NIAGA
BINTANG GASING PERSADA, PT           NIAGA
GUNAWAN, BPK                  -
CAHYO, BPK                   -
GUNAWAN, BPK                  -
ADHI KARYA, PT                 -

WIWIK, IBU                   -
SUMBER CAHAYA MULIA, PT            DANAMON
MUSA, BPK                   -
MUSA, BPK                   -
SURYA JAYA, CV                 -
KARYA BINA BERSAMA, PT             AGRONIAGA
ANNA, IBU                   -
TAMAKO RAYA, PT                -
OLAGAFOOD IMM, PT               -
TJONG HON PIAW GROUP              NIAGA

PANCA BHAKTI UTAMA, PT             MANDIRI SYARIAH
ADHI KARYA, PT                 -
WINATEK WIDITA, PT & KELSRI YASA PROMITS JO  -
WINATEK WIDITA, PT               -
KELSRI YASA PROMITS JO             -
SAMBU, PD/BUDIONO GO              MANDIRI
ZIDON INDONESIA, PT              -
CAKRA NUSANTARA, CV & CAHAYA GUMILAR, CV    -
SPARINDO ALFA PERSADA, PT           -
DART AIR EXPRESSINDO              -
OLAGAFOOD IMM, PT               -
MANUNGGAL SUKO JAYA, PT            -
EMMA MARITIME SERVICES, PT           -
PETRO AERO KHARISMA UTAMA, PT         -
HUTAMA KARYA CBG V-B JATIM           -
INDOPRIMA BHARATAKRIDA, PT           NIAGA
SUMBER CAHAYA MULIA, PT            DANAMON
-                       -

-                       -
-                       -
PATRA TRADING, PT (ELNUSA PATRA TRADING, PT)  AGRO
TRI INDONUSA SURYA, PT             MANDIRI
HK-NK-PP-JO                  -
KALI DWI BANGUN INTI KONSORSIUM, PT      -
SARANA ADHIRAYA SENTOSA, PT          -
SUMBER HARAPAN, UD-FERRY            MANDIRI SYARIAH
DIMENSI BARUMAS, PT              -
TJONG HON PIAW GROUP              NIAGA
INTERNATIONAL LOGGING INDONESIA, PT      -
PNM, PT                    -
ZIDON INDONESIA, PT              -
TRAVIRA UTAMA, PT               -
TJONG HON PIAW GROUP              NIAGA
PINIA KARYA, PT                MANDIRI
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT     -
SUMBER CAHAYA MULIA, PT               DANAMON
-                          -
ADEHA METALINDO, PT                 DANAMON
INTISEL PRODAKTIFAKOM, PT              NIAGA
SINAR BAJA MANDIRI, PT               -
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT        -
SARANDI KARYA NUGRAHA, PT              -
OLAGAFOOD IMM, PT                  NIAGA
MUSA, BPK                      -
H.S. SUDARMANTO                   BUMIPUTERA
ABBERGUMMI MEDICAL, PT               -
SPARINDO ALFA PERSADA, PT              -
ANNA, IBU                      -
INFOGLOBAL TEKNOLOGI SEMESTA, PT          -
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT        -
BPR SURYAJAYA UBUD                 NIAGA
ABBERGUMMI MEDICAL, PT               -
INTRAGAS CIPTA MULIA, CV              MANDIRI
SPECIAL ALLOY INTERNATIONAL, CV           NIAGA
ANDRAWINA PRAJA SARANA, PT             AGRONIAGA
MANUNGGAL SUKO JAYA, PT               -
JHON JERRY-BAJA LAUTAN ABADI, UD          DANAMON
PUTRA AGRO, PT; AIRLANGGA, CV; INDAH GLORYMAS, PT  -
KARYA BINA BERSAMA, PT               AGRONIAGA
INTERNATIONAL LOGGING INDONESIA, PT         -
PATRA TRADING, PT (ELNUSA PATRA TRADING, PT)    AGRONIAGA
BARA JAYA UTAMA, PT                 DANAMON
-                          -
INTRAGAS CIPTA MULIA, CV              MANDIRI
HELU TRANS, PT
-                          -
ZIDON INDONESIA, PT                 MANDIRI
ZIDON INDONESIA, PT                 -
-                          -
-                          -
-                          -
ANDRAWINA PRAJA SARANA, PT             NIAGA
PNM KSP MULTI NIAGA, PT               NIAGA
ABBERGUMMI MEDICAL, PT               MANDIRI
-                          -
-                          -
ZIDON INDONESIA, PT                 MANDIRI
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT        -
KARYA BINA BERSAMA, PT               AGRONIAGA
ANDRAWINA PRAJA SARANA, PT             AGRONIAGA
-                          -
NUSANTARA COMPNET INTEGRATOR, PT          NIAGA
BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT             DANAMON
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT        -
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT        -
ADEHA METALINDO, PT                 DANAMON
KERAMIK DIAMOND INDONESIA, PT            -
MAJU BERSAMA, UD-JONNY JUWONO            DANAMON
GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA, PT          DANAMON
INTERNATIONAL LOGGING INDONESIA, PT         -
MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT        DANAMON
INTERNATIONAL LOGGING INDONESIA, PT         -
WIWIK, IBU                     -
BANK DANAMON INDONESIA, PT             DANAMON
INDAH GLORYMAS INDONESIA, PT            NIAGA
SUPERHELINDO JAYA, PT                DANAMON
KARYA BINA BERSAMA, PT               MANDIRI
ZIDON INDONESIA, PT                 MANDIRI
INTISEL PRODAKTIFAKOM, PT              NIAGA
PETRO AERO KHARISMA UTAMA, PT                   -
WIDYA KARYA UTAMA, PT                       MANDIRI SYARIAH
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT                 MANDIRI
KARYA BINA BERSAMA, PT                      AGRONIAGA
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT                 MANDIRI
APLUS PACIFIC, PT                         DANAMON
VARINDO LOMBOK INTI, PT - ASKRINDO, PT              -
SURYA JAYA, CV                          -
GUNAWAN, BPK                           -
BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN                    NIAGA SYARIAH
MUSA, BPK                             -
BERKAT MANUNGGAL JAYA, PT & CITRA KENCANA NIAGA, PT        -
INNOVATIVE PLASTIC, PT                      -
GIGA INTRAX, PT                          -
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT                 MANDIRI
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT                 MANDIRI
WIJAYA PRATAMA RAYA, PT                      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT                 MANDIRI
SARICHEM POLYWARNA, PT                      DANAMON
KARYA BINA BERSAMA, PT                      AGRONIAGA
BPR PITIH GUMARANG                        NIAGA
INTRAGAS CIPTA MULIA, CV                     MANDIRI
ELNUSA PATRA TRADING, PT                     AGRONIAGA
-                                 -
ULTRA CIPTA KARYA, PT                       DANAMON
NUSA CIPTA INDONESIA, PT                     DANAMON
WIWIK, IBU                            -
SANEX TELEKOMUNIKASI, PT                     -
CIPTA JAMINAN, PT                         -
ANNA, IBU                             -
SURYA JAYA, CV                          -
MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT               DANAMON
MUSA, BPK                             -
LEKOM MARAS, PT                          NIAGA
WAHYU PRADANA, PT                         -
ULTRA CIPTA KARYA, PT                       DANAMON
OLAGAFOOD IMM, PT                         NIAGA
RIFANSI DAEKYUNG CONSORTIUM, PT                  -
SARASWATI ANUGERAH MAKMUR, PT                   JATIM
POLYMINDO PERMATA, PT                       NIAGA
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT & INDAH KIAT PULP & PAPER, PT  MANDIRI
ODIRA ENERGY PERSADA, PT                     -
APLUS PACIFIC, PT                         DANAMON
MADYA PRATAMA, CV                         -
BANGBANG ERAWAN                          BUMIPUTERA
ALITA PRAYA MITRA, PT                       -
WINATEK WIDITA, PT                        -
ODIRA ENERGY PERSADA, PT                     -
VARINDO LOMBOK INTI, PT                      -
CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT                  NIAGA
ALAM MAKMUR, CV                          NIAGA
ANNA, IBU                             -
ABBERGUMMI MEDICAL, PT                      MANDIRI
SUPERHELINDO JAYA, PT                       DANAMON
-                                 -
APAC INTI CORPORA, PT                       -
INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT                 MANDIRI
MAJU BERSAMA, UD-JONNY JUWONO                   DANAMON
SURYA JAYA, CV                          -
ELNUSA PATRA TRADING, PT                     AGRONIAGA
  UNDER
       KET
 WRITER
MUSA    KE CBG
MUSA    OK
RIO     FAXED
?      KE PMR
MUSA    KE CBG
MUSA    FAXED
CAHYO    KE CBG
WIWIK    OK
HERRY    KE CBG
CAHYO    KE CBG
RIO     FAXED
WIWIK    KE REAS
WIWIK    KE CBG
HERRY    KE CBG
CAHYO    FAXED
WIWIK    KE REAS
WIWIK    KE CBG
RIO     FAXED
HERRY    FAXED
RIO     KE CBG
HERRY    FAXED
ANNA    FAXED
MUSA    OK
MUSA    KE SDM
MUSA    OK
WIWIK    KE CBG
-      KE SDM
WIWIK    KE SDM
WIWIK    KE REAS
MUSA    KE REAS
ANTI    KE CBG
MUSA    KE PMR
-      OK
WIWIK    KE CBG
MUSA    KE CBG
-      KE UMUM
RIO     KE CBG
RIO     KE CBG
MUSA    KE CBG
MUSA    KE CBG
WIWIK    OK
CAHYO    FAXED
MUSA    FAXED
WIWIK    OK
-      OK
CAHYO    KE CBG
RIO     KE CBG
MUSA    KE CBG
RIO     FAXED
ANNA    KE CBG
RIO     FAXED
ATI     FAXED
-      FAXED
-      KE SDM
RIO     FAXED
MUSA    KE CBG
WIWIK    OK
WIWIK  FAXED
WIWIK  KE REAS
-    KE SDM
-    OK
CAHYO  FAXED
WIWIK  KE SDM
HERRY  FAXED
WIWIK  KE SDM
RIO   FAXED
WIWIK  FAXED
RIO   KE PMR
-    OK
ANTI  KE PMR
CAHYO  KE CBG
CAHYO  KE CBG
RIO   KE CBG
MUSA  KE CBG
CAHYO  FAXED
MUSA  KE CBG
MUSA  FAXED
HERRY  FAXED
-    KE SDM
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
-    OK
CAHYO  FAXED
MUSA  KE CBG
CAHYO  FAXED
MUSA  KE CBG
MUSA  KE CBG
MUSA  KE CBG
WIWIK  KE REAS
-    OK
-    OK
WIWIK  KE CBG
MUSA  FAXED
MUSA  KE CBG
WIWIK  KE CBG
WIWIK  KE SDM
MUSA  FAXED
-    KE SDM
MUSA  FAXED
ANTI  FAXED
WIWIK  KE CBG
MUSA  KE CBG
WIWIK  KE SDM
?    FAXED
CAHYO  FAXED
ANTI  KE CBG
-    KE CBG
ANTI  KE CBG
CAHYO  FAXED
RIO   FAXED
CAHYO  KE CBG
WIWIK  KE CBG
MUSA  FAXED
CAHYO  KE SDM
MUSA  FAXED
ANTI  KE CBG
MUSA  KE CBG
WIWIK  FAXED
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
MUSA  KE CBG
MUSA  KE CBG
WIWIK  KE REAS
ANTI  FAXED
WIWIK  FAXED
WIWIK  KE REAS
CAHYO  KE CBG
MUSA  KE REAS
CAHYO  FAXED
-    KE SDM
WIWIK  KE CBG
RIO   KE CBG
-    OK
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
-    KE SDM
WIWIK  FAXED
RIO   FAXED
RIO   FAXED
WIWIK  OK
WIWIK  OK
WIWIK  KE REAS
RIO   FAXED
WIWIK  KE HKM
ANNA  KE TI
WIWIK  OK
MUSA  FAXED
WIWIK  FAXED
ANTI  KE CBG
RIO   FAXED
RIO   KE SDM
MUSA  KE CBG
-    KE REAS
WIWIK  KE REAS
MUSA  FAXED
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
RIO   FAXED
CAHYO  FAXED
CAHYO  KE REAS
WIWIK  KE SDM
CAHYO  FAXED
    KE CBG
MUSA  FAXED
CAHYO  FAXED
HERY  FAXED
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
MUSA  KE REAS

-    KE HKM
-    OK
RIO   FAXED

HERY  FAXED
MUSA  KE CBG
CAHYO  FAXED
HERY  FAXED
WIWIK
MUSA  FAXED
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
RIO   KE SDM
RIO   KE RKS
ANTI  KE CBG
RIO   FAXED
WIWIK  KE SDM
ANNA  KE CBG
WIWIK  KE CBG
ANTI  KE CBG
ANTI  KE CBG
CAHYO  FAXED
MUSA  KE SDM
MUSA  KE CBG
CAHYO  FAXED
WIWIK  OK
CAHYO  KE CBG
ANNA  KE SDM
WIWIK  KE SDM
CAHYO  FAXED
MUSA  FAXED
CAHYO  FAXED
ANTI  KE CBG
ANNA  FAXED
-    OK
MUSA  KE SDM
MUSA  KE CBG
MUSA  KE SDM

MUSA  OK
CAHYO  KE SDM
ATI   OK
CAHYO  FAXED
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
WIWIK  FAXED
WIWIK  KE REAS
-    OK
MUSA  FAXED
-    KE SDM
MUSA  FAXED
MUSA  KE CBG
HERY  KE CBG
WIWIK  KE REAS
MUSA  FAXED
WIWIK  KE REAS
RIO   FAXED
MUSA  KE CBG
ANNA  FAXED
CAHYO  FAXED
MUSA  OK
-    OK
ATI   KE CBG
-    OK
RIO   FAXED
RIO   FAXED
-    OK
RIO   FAXED
WIWIK  FAXED
HERRY  FAXED
MUSA  KE CBG
MUSA  FAXED
WIWIK  OK
MUSA  FAXED
WIWIK  KE CBG
WIWIK  KE CBG
CAHYO  FAXED
HERRY  FAXED
RIO   FAXED
MUSA  FAXED
CAHYO  FAXED
WIWIK  KE REAS
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
WIWIK
WIWIK  KE REAS
MUSA  KE REAS
CAHYO  FAXED
WIWIK  KE REAS
-    KE SDM
HERRY  FAXED
RIO   KE CBG

WIWIK  KE CBG
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
RIO   FAXED
RIO   FAXED
-    OK
-    OK
ANNA  FAXED
MUSA  OK
RIO   FAXED
WIWIK  FAXED
RIO   FAXED
HERRY  FAXED
MUSA  KE SDM
HERRY  FAXED
WIWIK  KE CBG
MUSA  FAXED
CAHYO  FAXED
CAHYO  BATAL

-    KE SDM
MUSA  FAXED
MUSA  KE CBG
ANNA  FAXED

HERRY  FAXED
ANNA  KE PMR
MUSA  OK
HERRY  FAXED
MUSA
MUSA  FAXED
CAHYO  FAXED
RIO   FAXED
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
MUSA  OK
ANTI  FAXED
CAHYO  KE CBG
RIO   FAXED
WIWIK  KE REAS
ATI   FAXED
RIO   FAXED
MUSA  FAXED
ANTI  KE SEK
MUSA  FAXED
CAHYO  KE CBG
MUSA  KE SHK
RIO   FAXED
RIO   FAXED
ANNA  FAXED
ANTI  KE SEK
WIWIK  KE REAS
WIWIK  OK
MUSA  KE CBG
MUSA  FAXED

MUSA
HERRY
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
RIO   FAXED
ANNA  KE CBG
MUSA  KE CBG
MUSA  OK
HERRY  KE CBG
WIWIK  KE CBG
WIWIK  FAXED
WIWIK  KE SDM
MUSA  KE CBG
WIWIK  KE REAS
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
ATI   KE TI
CAHYO  FAXED
MUSA  FAXED
RIO   KE CBG
RIO   FAXED
HERRY  KE CBG
MUSA  KE REAS
WIWIK
WIWIK  KE SEK
CAHYO  KE CBG
WIWIK

CAHYO  KE CBG
MUSA  FAXED
RIO
HERRY  KE REAS
MUSA  FAXED
ANNA  FAXED
HERRY  FAXED
WIWIK  KE SDM
WIWIK  KE CBG
ANNA  KE CBG
RIO   FAXED

WIWIK  KE REAS

MUSA  KE CBG
-    KE SDM

-    KE SDM
ANNA  FAXED

MUSA  KE CBG
MUSA  KE CBG
RIO   FAXED

CAHYO  KE CBG
RIO
RIO   FAXED
MUSA  FAXED
-    KE SDM
CAHYO  KE SDM
-    OK
WIWIK

WIWIK  KE SDM
MUSA  FAXED
MUSA  KE SDM
MUSA  OK
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
ANNA
WIWIK
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
WIWIK
ANTI  KE SEK
WIWIK  KE REAS
WIWIK  KE REAS
WIWIK  FAXED
WIWIK  FAXED
MUSA  FAXED
WIWIK
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
HERRY  KE CBG
MUSA
MUSA  OK
WIWIK  KE CBG
CAHYO  KE CBG
WIWIK  FAXED
RIO   FAXED
MUSA  FAXED
WIWIK  KE HKM

WIWIK  FAXED
WIWIK  KE CBG
CAHYO  KE CBG
MUSA  KE CBG
WIWIK  KE CBG
WIWIK  KE REAS
HERRY  KE CBG
RIO   FAXED
ATI   FAXED
RIO   OK
HERRY
ANNA  FAXED
WIWIK  KE CBG
WIWIK  KE REAS
RIO   FAXED
WIWIK  KE SEK
WIWIK  KE REAS
MUSA   FAXED
WIWIK  KE CBG
ANNA   KE CBG
MUSA   FAXED
MUSA   FAXED
WIWIK  KE REAS
RIO   FAXED
MUSA   FAXED
MUSA   KE SDM
MUSA   FAXED
MUSA   FAXED
CAHYO  FAXED
ANNA   KE SDM
WIWIK  FAXED
WIWIK  KE REAS
RIO   FAXED
MUSA   FAXED
RIO   FAXED
RIO   FAXED
ANNA   KE CBG
CAHYO  FAXED
MUSA   FAXED
ANNA   FAXED
CAHYO  FAXED
HERRY  KE CBG
CAHYO  KE CBG
RIO   FAXED
MUSA   KE REAS
RIO   FAXED
WIWIK  KE CBG
WIWIK  KE CBG
WIWIK  KE CBG
WIWIK  KE CBG
BU YUS  FAXED
LENY   KE PMR
LENY   KE PMR
ANNA   FAXED
RIO
MUSA   FAXED
MUSA   KE REAS
WIWIK  KE SDM
WIWIK  KE CBG
WIWIK  OK
CAHYO  FAXED
RIO   KE CBG
WIWIK  KE UMUM
RIO   KE CBG
RIO   FAXED
WIWIK  OK
WIWIK  KE REAS
RIO   KE CBG
RIO   FAXED
RIO   FAXED
RIO   FAXED
HERRY  KE CBG
RIO   KE CBG
HERRY  KE CBG
WIWIK  KE SDM
LENY   KE PMR
RIO   FAXED
MUSA   KE CBG
CAHYO  FAXED
WIWIK  KE CBG
MUSA   FAXED
CAHYO  KE CBG
RIO   FAXED
RIO   KE CBG
CAHYO  FAXED
MUSA  KE CBG
RIO   KE CBG
MUSA  FAXED
CAHYO  FAXED
LENY  KE SDM
CAHYO  FAXED
MUSA  KE SDM
MUSA  FAXED
MUSA  FAXED
HERRY  FAXED
MUSA  KE CBG
MUSA  KE CBG
WIWIK  KE REAS
MUSA  KE CBG
MUSA  KE CBG
CAHYO  FAXED
RIO   FAXED
RIO   FAXED
CAHYO
LENY  KE SDM
CAHYO  FAXED
CAHYO  FAXED
WIWIK  KE SDM
CAHYO
ANTI
ANNA  KE SDM
CAHYO  ND
RIO   KE CBG
MUSA  KE SDM
MUSA  FAXED
ANNA  FAXED
CAHYO  FAXED
MUSA  FAXED
WIWIK  FAXED
MUSA  FAXED
ANNA  KE CBG
MUSA  KE CBG
HERRY  KE CBG
RIO   KE CBG
MUSA  FAXED
RIO   OK
HERRY  KE CBG
WIWIK  OK
HERRY  KE CBG
MUSA  FAXED
RIO   FAXED
RIO   FAXED
ANNA  KE SDM
MUSA  FAXED
MUSA  KE CBG
WIWIK  FAXED
WIWIK  KE CBG
RIO   KE CBG
RIO   FAXED
CAHYO  KE SDM
CAHYO  KE CBG
                            REGISTE
NO     NO. ND    TGL       KEPADA
1  22/001/ND/I/UWAK       KACAB PEKANBARU
             2-Jan
2  22/002/ND/I/UWAK       BAG. SDM
3  22/003/ND/I/UWAK       BAG. SDM
             3-Jan
4  22/004/ND/I/UWAK       BAG. SDM
5  22/005/ND/I/UWAK       KADIV, DIROP, DIRUT
             4-Jan
6  22/006/ND/I/UWAK       DIREKSI
7  22/007/ND/I/UWAK  5-Jan  KACAB SURABAYA
8  22/008/ND/I/UWAK  9-Jan  DIREKSI
9  22/009/ND/I/UWAK       KADIV
             10-Jan
10  22/010/ND/I/UWAK       DIREKSI
11  22/011/ND/I/UWAK       DIREKSI
12  22/012/ND/I/UWAK       BAG. SDM
             15-Jan
13  22/013/ND/I/UWAK       DIREKSI
14  22/014/ND/I/UWAK       DIREKSI
15  22/015/ND/I/UWAK       BAG. SDM
             16-Jan
16  22/016/ND/I/UWAK       DIREKSI
17  22/017/ND/I/UWAK       KACAB SURABAYA
             17-Jan
18  22/018/ND/I/UWAK       DIREKSI
19  22/019/ND/I/UWAK       DIREKSI
             18-Jan
20  22/020/ND/I/UWAK       DIREKSI
21  22/021/ND/I/UWAK  19-Jan  KACAB SURABAYA
22  22/022/ND/I/UWAK       BAG. RM
23  22/023/ND/I/UWAK  22-Jan  KACAB SURABAYA
24  22/024/ND/I/UWAK       BAG. REAS
25  22/025/ND/I/UWAK       DIROP
             23-Jan
26  22/026/ND/I/UWAK       DIREKSI
27  22/027/ND/I/UWAK       DIREKSI
28  22/028/ND/I/UWAK  24-Jan  BAG. SDM
29  22/029/ND/I/UWAK       KACAB MAKASAR
30  22/030/ND/I/UWAK       BAG. SDM
31  22/031/ND/I/UWAK       KACAB JAKARTA
             29-Jan
32  22/032/ND/I/UWAK       BAG. SDM
33  22/033/ND/I/UWAK       DIREKSI
34  22/034/ND/I/UWAK       KACAB PEKANBARU
             30-Jan
35  22/035/ND/I/UWAK       DIREKSI
36  22/036/ND/I/UWAK  31-Jan  DIROP
37  22/037/ND/I/UWAK  31-Jan  BAG. SDM
38  22/038/ND/I/UWAK  31-Jan  DIROP
39  22/039/ND/II/UWAK  7-Feb  DIREKSI
40  22/040/ND/II/UWAK  7-Feb  KADIV
41  22/041/ND/II/UWAK  9-Feb  KACAB SURABAYA
42  22/042/ND/II/UWAK  9-Feb  KACAB MEDAN
43  22/043/ND/II/UWAK  8-Feb  KACAB JAKARTA
44  22/044/ND/II/UWAK  9-Feb  DIREKSI
45  22/045/ND/II/UWAK  12-Feb  BAG. SDM
46  22/046/ND/II/UWAK  12-Feb  DIREKSI
47  22/047/ND/II/UWAK  13-Feb  KACAB PEKANBARU
48  22/048/ND/II/UWAK  14-Feb  KACAB JAKARTA
49  22/049/ND/II/UWAK  14-Feb  DIREKSI
50  22/050/ND/II/UWAK  22-Feb  DIREKSI
51  22/051/ND/II/UWAK  15-Feb  DIREKSI
52  22/052/ND/II/UWAK  15-Feb  KACAB SEMARANG
53  22/053/ND/II/UWAK  15-Feb  BAG. SDM
54  22/054/ND/II/UWAK  15-Feb  KACAB JAKARTA
55  22/055/ND/II/UWAK  15-Feb  KACAB JAKARTA
56  22/056/ND/II/UWAK  19-Feb  KADIV SP
57  22/057/ND/II/UWAK  20-Feb  KACAB SURABAYA
58  22/058/ND/II/UWAK  20-Feb  DIREKSI
59  22/059/ND/II/UWAK  21-Feb  DIREKSI
60  22/060/ND/II/UWAK  21-Feb  KACAB JAKARTA
61  22/061/ND/II/UWAK  22-Feb  DIREKSI
62  22/062/ND/II/UWAK  22-Feb  DIREKSI
 63  22/063/ND/II/UWAK  26-Feb  BAG. SDM
 64  22/064/ND/II/UWAK  26-Feb  DIREKSI
 65  22/065/ND/II/UWAK  26-Feb  KACAB JAKARTA
 66  22/066/ND/II/UWAK  26-Feb  KACAB JAKARTA
 67  22/067/ND/II/UWAK  26-Feb  DIREKSI
 68  22/068/ND/II/UWAK  26-Feb  KACAB TANGERANG
 69  22/069/ND/II/UWAK  26-Feb  KACAB PEKANBARU
 70  22/070/ND/II/UWAK  27-Feb  BAG. SDM
 71  22/071/ND/II/UWAK  27-Feb  BAG. SDM
 72  22/072/ND/II/UWAK  27-Feb  DIREKSI
 73  22/073/ND/II/UWAK  23-Feb  DIREKSI
 74  22/074/ND/II/UWAK  22-Feb  DIROP
 75  22/072/ND/II/UWAK  22-Feb  DIREKSI
 76  22/076/ND/III/UWAK  1-Mar  DIREKSI
 77  22/077/ND/III/UWAK  1-Mar  BAG. SDM
 78  22/078/ND/III/UWAK  2-Mar  DIROP
 79  22/079/ND/III/UWAK  2-Mar  KACAB JAKARTA
 80  22/080/ND/III/UWAK  2-Mar  DIREKSI
 81  22/081/ND/III/UWAK  5-Mar  BAG. SDM
 82  22/082/ND/III/UWAK  6-Mar  DIREKSI
 83  22/083/ND/III/UWAK  6-Mar  KACAB BANDUNG
 84  22/084/ND/III/UWAK  6-Mar  DIREKSI
 85  22/085/ND/III/UWAK  6-Mar  KADIV AE-AK
 86  22/086/ND/III/UWAK  6-Mar  KACAB JAKARTA
 87  22/087/ND/III/UWAK  7-Mar  KACAB JAKARTA
 88  22/088/ND/III/UWAK  7-Mar  KACAB SEMARANG
 89  22/089/ND/III/UWAK  7-Mar  BAG. SDM
 90  22/090/ND/III/UWAK  7-Mar  BAG. SDM
 91  22/091/ND/III/UWAK  7-Mar  KACAB PEKANBARU
 92  22/092/ND/III/UWAK  7-Mar  KACAB MAKASAR
 93  22/093/ND/III/UWAK  7-Mar  DIREKSI
 94  22/094/ND/III/UWAK  7-Mar  KACAB BANDUNG
 95  22/095/ND/III/UWAK  7-Mar  KACAB JAKARTA
 96  22/096/ND/III/UWAK  8-Mar  DIREKSI
 97  22/097/ND/III/UWAK  8-Mar  KACAB SURABAYA
 98  22/098/ND/III/UWAK  8-Mar  KACAB JAKARTA
 99  22/099/ND/III/UWAK  8-Mar  DIREKSI
100  22/100/ND/III/UWAK  8-Mar  KACAB JAKARTA
101  22/101/ND/III/UWAK  8-Mar  KACAB PEKANBARU
102  22/102/ND/III/UWAK  9-Mar  BAG. SHK
103  22/103/ND/III/UWAK  9-Mar  KADIV AE-AK
104  22/104/ND/III/UWAK  9-Mar  DIREKSI
105  22/105/ND/III/UWAK  12-Mar  KACAB JAKARTA
106  22/106/ND/III/UWAK  12-Mar  DIROP
107  22/107/ND/III/UWAK  12-Mar  BAG. SDM
108  22/108/ND/III/UWAK  12-Mar  KACAB MAKASAR
109  22/109/ND/III/UWAK  12-Mar  KACAB BANDUNG
110  22/110/ND/III/UWAK  12-Mar  KACAB JAKARTA
111  22/111/ND/III/UWAK  12-Mar  KACAB MAKASAR
112  22/112/ND/III/UWAK  14-Mar  KACAB JAKARTA
113  22/113/ND/III/UWAK  14-Mar  KACAB SURABAYA
114  22/114/ND/III/UWAK  14-Mar  KACAB SURABAYA
115  22/115/ND/III/UWAK  14-Mar  DIREKSI
116  22/116/ND/III/UWAK  14-Mar  DIROP
117  22/117/ND/III/UWAK  14-Mar  DIREKSI
118  22/118/ND/III/UWAK  15-Mar  DIREKSI
119  22/119/ND/III/UWAK  15-Mar  DIREKSI
120  22/120/ND/III/UWAK  15-Mar  BAG. SDM
121  22/121/ND/III/UWAK  15-Mar  BAG. KEUANGAN
122  22/122/ND/III/UWAK  16-Mar  DIREKSI
123  22/123/ND/III/UWAK  16-Mar  DIREKSI
124  22/124/ND/III/UWAK  20-Mar  BAG. SDM
125  22/125/ND/III/UWAK  20-Mar  BAG. SDM
126  22/126/ND/III/UWAK  20-Mar  KACAB JAKARTA
127  22/127/ND/III/UWAK  20-Mar  DIREKSI
128  22/128/ND/III/UWAK  21-Mar  DIREKSI
129  22/129/ND/III/UWAK  21-Mar  DIREKSI
130  22/130/ND/III/UWAK  21-Mar  KACAB BANDUNG
131  22/131/ND/III/UWAK  22-Mar  KACAB JAKARTA
132  22/132/ND/III/UWAK  23-Mar  DIREKSI
133  22/133/ND/III/UWAK  23-Mar  DIREKSI
134  22/134/ND/III/UWAK  10-Apr  KACAB TANGERANG
135  22/135/ND/III/UWAK  26-Mar  BAG. KLAIM
136  22/136/ND/III/UWAK  26-Mar  DIROP
137  22/137/ND/III/UWAK  26-Mar  DIREKSI
138  22/138/ND/III/UWAK  26-Mar  KACAB JAKARTA
139  22/139/ND/III/UWAK  27-Mar  KACAB JAKARTA
140  22/140/ND/III/UWAK  27-Mar  KACAB PEKANBARU
141  22/141/ND/III/UWAK  27-Mar  DIREKSI
142  22/142/ND/III/UWAK  28-Mar  DIREKSI
143  22/143/ND/III/UWAK  28-Mar  DIREKSI
144  22/144/ND/IV/UWAK   2-Apr  DIREKSI
145  22/145/ND/IV/UWAK   2-Apr  DIREKSI
146  22/146/ND/IV/UWAK   2-Apr  BAG. SPI
147  22/147/ND/IV/UWAK   3-Apr  KACAB BANDUNG
148  22/148/ND/IV/UWAK   3-Apr  DIREKSI
149  22/149/ND/IV/UWAK   3-Apr  BAG. REAS
150  22/150/ND/IV/UWAK   3-Apr  DIROP
151  22/151/ND/IV/UWAK   3-Apr  KACAB PEKANBARU
152  22/152/ND/IV/UWAK   3-Apr  DIREKSI
153  22/153/ND/IV/UWAK   4-Apr  BAG. SDM
154  22/154/ND/IV/UWAK   4-Apr  BAG. SDM
155  22/155/ND/IV/UWAK   4-Apr  DIREKSI
156  22/156/ND/IV/UWAK   4-Apr  KACAB TANGERANG
157  22/157/ND/IV/UWAK   5-Apr  DIREKSI
158  22/158/ND/IV/UWAK   5-Apr  DIREKSI
159  22/159/ND/IV/UWAK   5-Apr  BAG. HUKUM
160  22/160/ND/IV/UWAK   9-Apr  DIREKSI
161  22/161/ND/IV/UWAK   9-Apr  DIREKSI
162  22/162/ND/IV/UWAK   9-Apr
163  22/163/ND/IV/UWAK  10-Apr  KACAB JAKARTA
164  22/164/ND/IV/UWAK  10-Apr  DIROP
165  22/165/ND/IV/UWAK  10-Apr  KACAB PEKANBARU
166  22/166/ND/IV/UWAK  10-Apr  DIREKSI
167  22/167/ND/IV/UWAK  11-Apr  DIREKSI
168  22/168/ND/IV/UWAK  11-Apr  KACAB MEDAN
169  22/169/ND/IV/UWAK  11-Apr  KACAB PEKANBARU
170  22/170/ND/IV/UWAK  11-Apr  KACAB TANGERANG
171  22/171/ND/IV/UWAK  11-Apr  KACAB SEMARANG
172  22/172/ND/IV/UWAK  12-Apr  KACAB TANGERANG
173  22/173/ND/IV/UWAK  13-Apr  DIREKSI
174  22/174/ND/IV/UWAK  13-Apr  DIREKSI
175  22/175/ND/IV/UWAK  11-Apr  DIREKSI
176  22/176/ND/IV/UWAK  13-Apr  KACAB TGR & KACAB JKT
177  22/177/ND/IV/UWAK  16-Apr  KADIV AE-AK
178  22/178/ND/IV/UWAK  16-Apr  BAG. SHK
179  22/179/ND/IV/UWAK  16-Apr  KACAB PEKANBARU
180  22/180/ND/IV/UWAK  16-Apr  BAG. SDM
181  22/181/ND/IV/UWAK  16-Apr  KACAB BANDUNG
182  22/182/ND/IV/UWAK  17-Apr  KACAB JAKARTA
183  22/183/ND/IV/UWAK  17-Apr  DIREKSI
184  22/184/ND/IV/UWAK  17-Apr  DIREKSI
185  22/185/ND/IV/UWAK  20-Apr  DIREKSI
186  22/186/ND/IV/UWAK  20-Apr  DIREKSI
187  22/187/ND/IV/UWAK  20-Apr  DIRUT
188  22/188/ND/IV/UWAK  20-Apr  DIREKSI
189  22/155/ND/IV/UWAK  24-Apr  DIREKSI
190  22/190/ND/IV/UWAK  23-Apr  KACAB JAKARTA
191  22/191/ND/IV/UWAK  24-Apr  DIREKSI
192  22/192/ND/IV/UWAK  24-Apr  DIREKSI
193  22/193/ND/IV/UWAK  24-Apr  BAG. SDM
194  22/194/ND/IV/UWAK  24-Apr  BAG. SDM
195  22/195/ND/IV/UWAK  24-Apr  KACAB BANDUNG
196  22/196/ND/IV/UWAK  24-Apr  DIREKSI
197  22/197/ND/IV/UWAK  25-Apr  DIREKSI
198  22/198/ND/IV/UWAK  25-Apr  DIREKSI
199  22/199/ND/IV/UWAK  25-Apr  DIREKSI
200  22/200/ND/IV/UWAK  25-Apr  KACAB JAKARTA
201  22/201/ND/IV/UWAK  25-Apr  KACAB TANGERANG
202  22/202/ND/IV/UWAK  26-Apr  BAG. SHK
203  22/203/ND/IV/UWAK  30-Apr  DIREKSI
204  22/204/ND/IV/UWAK  30-Apr  KACAB SEMARANG
205  22/205/ND/IV/UWAK  30-Apr  KACAB JAKARTA
206  22/206/ND/IV/UWAK  30-Apr  DIREKSI
207  22/207/ND/IV/UWAK  30-Apr  DIREKSI
208  22/208/ND/IV/UWAK  30-Apr  DIREKSI
209  22/209/ND/IV/UWAK  30-Apr  DIREKSI
210  22/210/ND/V/UWAK  1-May  DIREKSI
211  22/211/ND/V/UWAK  1-May  DIREKSI
212  22/212/ND/V/UWAK  1-May  KACAB PEKANBARU
213  22/213/ND/V/UWAK  2-May  DIREKSI
214  22/214/ND/V/UWAK  2-May  DIREKSI
215  22/215/ND/V/UWAK  2-May  DIREKSI
216  22/216/ND/V/UWAK  2-May  KACAB JAKARTA
217  22/217/ND/V/UWAK  3-May  KACAB SURABAYA
218  22/218/ND/V/UWAK  4-May  DIREKSI
219  22/219/ND/V/UWAK  4-May  DIREKSI
220  22/220/ND/V/UWAK  7-May  KACAB JAKARTA
221  22/221/ND/V/UWAK  4-May  DIREKSI
222  22/222/ND/V/UWAK  7-May  BAG. SDM
223  22/223/ND/V/UWAK  7-May  DIREKSI
224  22/224/ND/V/UWAK  7-May  KACAB PEKANBARU
225  22/225/ND/V/UWAK  7-May  BAG. KEUANGAN
226  22/226/ND/V/UWAK  7-May  KACAB MAKASAR
227  22/227/ND/V/UWAK  8-May  KACAB JAKARTA
228  22/228/ND/V/UWAK  8-May  KACAB JAKARTA
229  22/229/ND/V/UWAK  9-May  DIREKSI
230  22/230/ND/V/UWAK  8-May  KACAB JAKARTA
231  22/231/ND/V/UWAK  10-May  KACAB SURABAYA
232  22/232/ND/V/UWAK  10-May  KADIV AE-AK
233  22/233/ND/V/UWAK  10-May  DIREKSI
234  22/234/ND/V/UWAK  10-May  KACAB JAKARTA
235  22/235/ND/V/UWAK  9-May  BAG. SDM
236  22/236/ND/V/UWAK  9-May  DIREKSI
237  22/237/ND/V/UWAK  11-May  DIREKSI
238  22/238/ND/V/UWAK  14-May  BAG. SDM
239  22/239/ND/V/UWAK  15-May  DIREKSI
240  22/240/ND/V/UWAK  14-May  DIRUT
241  22/241/ND/V/UWAK  16-May  DIREKSI
242  22/242/ND/V/UWAK  16-May  DIREKSI
243  22/243/ND/V/UWAK  16-May  KACAB SURABAYA
244  22/244/ND/V/UWAK  16-May  KACAB BANDUNG
245  22/245/ND/V/UWAK  16-May  WAMAN ISO
246  22/246/ND/V/UWAK  16-May  DIREKSI
247  22/247/ND/V/UWAK  16-May  DIREKSI
248  22/248/ND/V/UWAK  16-May  DIREKSI
249  22/249/ND/V/UWAK  21-May  DIREKSI
250  22/250/ND/V/UWAK  21-May  BAG. SDM
251  22/251/ND/V/UWAK  21-May  KACAB JAKARTA
252  22/252/ND/V/UWAK  21-May  KACAB MAKASAR
253  22/253/ND/V/UWAK  21-May  DIREKSI
254  22/254/ND/V/UWAK  22-May  BAG. KEUANGAN
255  22/255/ND/V/UWAK  22-May  DIREKSI
256  22/256/ND/V/UWAK  23-May  DIREKSI
257  22/257/ND/V/UWAK  24-May  BAG. SDM
258  22/258/ND/V/UWAK  23-May  DIREKSI
259  22/259/ND/V/UWAK  24-May  KACAB JAKARTA
260  22/260/ND/V/UWAK  24-May  KACAB BANDUNG
261  22/261/ND/V/UWAK  25-May  DIREKSI
262  22/262/ND/V/UWAK  28-May  KABAG AK
263  22/263/ND/V/UWAK  25-May  DIREKSI
264  22/264/ND/V/UWAK  29-May  BAG. SDM
265  22/265/ND/V/UWAK  29-May  KACAB BANDUNG
266  22/266/ND/V/UWAK  29-May  DIREKSI
267  22/267/ND/V/UWAK  30-May  KABAG AK
268  22/268/ND/V/UWAK  30-May  DIROP
269  22/269/ND/VI/UWAK  5-Jun  DIREKSI
270  22/270/ND/VI/UWAK  5-Jun  DIREKSI
271  22/271/ND/VI/UWAK  5-Jun  DIROP
272  22/272/ND/VI/UWAK  5-Jun  KACAB/PERWAKILAN
273  22/273/ND/VI/UWAK  7-Jun  KABAG AK
274  22/274/ND/VI/UWAK  6-Jun  BAG. SDM
275  22/275/ND/VI/UWAK  11-Jun  DIREKSI
276  22/276/ND/VI/UWAK  7-Jun  KABAG AK
277  22/277/ND/VI/UWAK  8-Jun  DIREKSI
278  22/278/ND/VI/UWAK  5-Jun  DIREKSI
279  22/279/ND/VI/UWAK  11-Jun  DIREKSI
280  22/280/ND/VI/UWAK  11-Jun  KACAB TANGERANG
281  22/281/ND/VI/UWAK  11-Jun  KACAB PEKANBARU
282  22/282/ND/VI/UWAK  12-Jun  BAG. SDM
283  22/283/ND/VI/UWAK  12-Jun  KACAB JAKARTA
284  22/284/ND/VI/UWAK  12-Jun  DIREKSI
285  22/285/ND/VI/UWAK  13-Jun  KACAB SEMARANG
286  22/286/ND/VI/UWAK  14-Jun  DIREKSI
287  22/287/ND/VI/UWAK  15-Jun  DIROP
288  22/288/ND/VI/UWAK  15-Jun  DIRUT
289  22/289/ND/VI/UWAK  15-Jun  BAG. SDM
290  22/290/ND/VI/UWAK  14-Jun  DIREKSI
291  22/291/ND/VI/UWAK  14-Jun  DIREKSI
292  22/292/ND/VI/UWAK  18-Jun  KACAB JAKARTA
293  22/293/ND/VI/UWAK  19-Jun  BAG. SDM
294  22/294/ND/VI/UWAK  22-Jun  DIREKSI
295  22/295/ND/VI/UWAK  19-Jun  KACAB PEKANBARU
296  22/296/ND/VI/UWAK  19-Jun  DIREKSI
297  22/297/ND/VI/UWAK  19-Jun  DIREKSI
298  22/298/ND/VI/UWAK  19-Jun  DIREKSI
299  22/299/ND/VI/UWAK  20-Jun  KACAB JAKARTA
300  22/300/ND/VI/UWAK  20-Jun  KACAB PEKANBARU
301  22/301/ND/VI/UWAK  20-Jun  DIREKSI
302  22/302/ND/VI/UWAK  21-Jun  DIROP
303  22/303/ND/VI/UWAK  22-Jun  DIRUT
304  22/304/ND/VI/UWAK  25-Jun  DIREKSI
305  22/305/ND/VI/UWAK  26-Jun  KACAB/PERWAKILAN
306  22/306/ND/VI/UWAK  25-Jun  DIREKSI
307  22/307/ND/VI/UWAK  27-Jun  KACAB JAKARTA
308  22/308/ND/VI/UWAK  27-Jun  BAG. RM
309  22/309/ND/VI/UWAK  27-Jun  KACAB SURABAYA
310  22/310/ND/VI/UWAK  29-Jun  DIREKSI
311  22/311/ND/VI/UWAK  28-Jun  KACAB TANGERANG
312  22/312/ND/VI/UWAK  29-Jun  DIREKSI
313  22/313/ND/VI/UWAK  28-Jun  DIREKSI
314  22/314/ND/VI/UWAK  29-Jun  BAG. SDM
315  22/315/ND/VII/UWAK  2-Jul  KACAB SURABAYA
316  22/316/ND/VII/UWAK  3-Jul  KACAB PEKANBARU
317  22/317/ND/VII/UWAK  4-Jul  KACAB JAKARTA
318  22/318/ND/VII/UWAK  3-Jul  DIREKSI
319  22/319/ND/VII/UWAK  5-Jul  KACAB BANDUNG
320  22/320/ND/VII/UWAK  6-Jul  KACAB JAKARTA
321  22/321/ND/VII/UWAK  9-Jul  BAG. SDM
322  22/322/ND/VII/UWAK  5-Jul  DIREKSI
323  22/323/ND/VII/UWAK  9-Jul  BAG. SDM
324  22/324/ND/VII/UWAK  9-Jul  KACAB BANDUNG
325  22/325/ND/VII/UWAK  11-Jul  DIREKSI
326  22/326/ND/VII/UWAK  12-Jul  DIREKSI
327  22/327/ND/VII/UWAK  13-Jul  KACAB BANDUNG
328  22/328/ND/VII/UWAK  12-Jul  KADIV AE-AK
329  22/329/ND/VII/UWAK  13-Jul  DIREKSI
330  22/330/ND/VII/UWAK  17-Jul  DIREKSI
331  22/331/ND/VII/UWAK  17-Jul  KACAB BANDUNG
332  22/332/ND/VII/UWAK  17-Jul  -
333  22/333/ND/VII/UWAK  17-Jul  PWKL. DENPASAR
334  22/334/ND/VII/UWAK  17-Jul  BAG. AKUNTANSI
335  22/335/ND/VII/UWAK  18-Jul  BAG. SPI
336  22/336/ND/VII/UWAK  18-Jul  DIREKSI
337  22/337/ND/VII/UWAK  18-Jul  BAG. SUBROGASI
338  22/338/ND/VII/UWAK  19-Jul  KACAB JAKARTA
339  22/339/ND/VII/UWAK  19-Jul  KACAB MAKASAR
340  22/340/ND/VII/UWAK  18-Jul  KACAB JAKARTA
341  22/341/ND/VII/UWAK  20-Jul  BAG. SDM
342  22/342/ND/VII/UWAK  23-Jul  BAG. SDM
343  22/343/ND/VII/UWAK  23-Jul  KACAB JAKARTA
344  22/344/ND/VII/UWAK  23-Jul  DIREKSI
345  22/345/ND/VII/UWAK  24-Jul  DIREKSI
346  22/346/ND/VII/UWAK  24-Jul  DIREKSI
347  22/347/ND/VII/UWAK  24-Jul  DIREKSI
348  22/348/ND/VII/UWAK  24-Jul  DIREKSI
349  22/349/ND/VII/UWAK  27-Jul  KACAB
350  22/350/ND/VII/UWAK  30-Jul  KACAB SURABAYA
351  22/351/ND/VII/UWAK  30-Jul  DIREKSI
352  22/352/ND/VII/UWAK  31-Jul  DIREKSI
353  22/353/ND/VII/UWAK  31-Jul  DIREKSI
354  22/354/ND/VIII/UWAK  1-Aug  KACAB JAKARTA
355  22/355/ND/VIII/UWAK  2-Aug  KACAB JAKARTA
356  22/356/ND/VIII/UWAK  1-Aug  DIROP
357  22/357/ND/VIII/UWAK  1-Aug  KACAB TANGERANG
358  22/359/ND/VIII/UWAK  2-Aug  BAG. UMUM
359  22/359/ND/VIII/UWAK  3-Aug  DIROP
360  22/360/ND/VIII/UWAK  1-Aug  BAG. SDM
361  22/361/ND/VIII/UWAK  2-Aug  BAG. SDM
362  22/362/ND/VIII/UWAK  6-Aug  BAG. TI
363  22/363/ND/VIII/UWAK  6-Aug  KACAB JAKARTA
364  22/364/ND/VIII/UWAK  10-Aug  JAKARTA
365  22/365/ND/VII/UWAK  9-Aug  DIREKSI
366  22/366/ND/VIII/UWAK  10-Aug  DIREKSI
367  22/367/ND/VIII/UWAK  10-Aug  DIREKSI
368  22/368/ND/VIII/UWAK  10-Aug  DIREKSI
369  22/369/ND/VIII/UWAK  14-Aug  BAG. KEUANGAN
370  22/370/ND/VIII/UWAK  14-Aug  BAG. SDM
371  22/371/ND/VIII/UWAK  16-Aug  BAG. SDM
372  22/372/ND/VIII/UWAK  20-Aug  KACAB TANGERANG
373  22/373/ND/VIII/UWAK  20-Aug  KACAB/PERWAKILAN
374  22/374/ND/VIII/UWAK  20-Aug  DIREKSI
375  22/375/ND/VIII/UWAK  20-Aug  DIREKSI
376  22/376/ND/VIII/UWAK  22-Aug  WAKADIV AE/AK
377  22/377/ND/VIII/UWAK  22-Aug  BAG. KEUANGAN
378  22/378/ND/VIII/UWAK  22-Aug  DIREKSI
379  22/379/ND/VIII/UWAK  23-Aug  DIREKSI
380  22/380/ND/VIII/UWAK  28-Aug  DIREKSI
381  22/381/ND/VIII/UWAK  29-Aug  KACAB MAKASAR
382  22/382/ND/VIII/UWAK  29-Aug  DIREKSI
383  22/383/ND/VIII/UWAK  30-Aug  BAG. SDM
384  22/384/ND/VIII/UWAK  30-Aug  DIREKSI
385  22/385/ND/IX/UWAK   3-Sep  DIREKSI
386  22/386/ND/IX/UWAK   3-Sep  BAG. SDM
387  22/387/ND/IX/UWAK   3-Sep  BAG. KEUANGAN
388  22/388/ND/IX/UWAK   4-Sep  DIREKSI
389  22/389/ND/IX/UWAK   3-Sep  KACAB MEDAN
390  22/390/ND/IX/UWAK   10-Sep  DIREKSI
391  22/391/ND/IX/UWAK   10-Sep  KACAB/PERWAKILAN
392  22/392/ND/IX/UWAK   10-Sep  KACAB JKT, BDG, TGR
393  22/393/ND/IX/UWAK   11-Sep  KACAB JAKARTA
394  22/394/ND/IX/UWAK   11-Sep  KACAB TANGERANG
395  22/395/ND/IX/UWAK   10-Sep  DIREKSI
396  22/396/ND/IX/UWAK   14-Sep  DIREKSI
397  22/397/ND/IX/UWAK   17-Sep  BAG. SDM
398  22/398/ND/IX/UWAK   18-Sep  BAG. KEUANGAN
399  22/399/ND/IX/UWAK   18-Sep  PWKL. DENPASAR
400  22/400/ND/IX/UWAK   18-Sep  KADIV AKU
401  22/401/ND/IX/UWAK   19-Sep  DIREKSI
402  22/402/ND/IX/UWAK   19-Sep  DIREKSI
403  22/403/ND/IX/UWAK   21-Sep  BAG. SDM
404  22/404/ND/IX/UWAK   21-Sep  DIREKSI
405  22/405/ND/IX/UWAK   21-Sep  KACAB BANDUNG
406  22/406/ND/IX/UWAK   24-Sep  BAG. SDM
407  22/407/ND/IX/UWAK   24-Sep  DIREKSI
408  22/408/ND/IX/UWAK  25-Sep  DIREKSI
409  22/409/ND/IX/UWAK  27-Sep  BAG. SDM
410  22/410/ND/IX/UWAK  28-Sep  KACAB SBY, JKT
411  22/411/ND/X/UWAK   2-Oct  BAG. SDM
412  22/412/ND/X/UWAK   2-Oct  DIREKSI
413  22/413/ND/X/UWAK   3-Oct  BAG. KEUANGAN
414  22/414/ND/X/UWAK   3-Oct  DIROP
415  22/415/ND/X/UWAK   5-Oct  KACAB JAKARTA
416  22/416/ND/X/UWAK   4-Oct  DIREKSI
417  22/417/ND/X/UWAK   8-Oct  BAG. SDM
418  22/418/ND/X/UWAK   9-Oct  DIROP
419  22/419/ND/X/UWAK   9-Oct  BAG. KEUANGAN
420  22/420/ND/X/UWAK   11-Oct  KACAB BANDUNG
421  22/421/ND/X/UWAK   23-Oct  BAG. KEUANGAN
422  22/422/ND/X/UWAK   24-Oct  BAG. KEUANGAN
423  22/423/ND/X/UWAK   25-Oct  BAG. KEUANGAN
424  22/424/ND/X/UWAK   30-Oct  KACAB MAKASAR
425  22/425/ND/X/UWAK   30-Oct  DIREKSI
426  22/426/ND/X/UWAK   31-Oct  BAG. AKUNTANSI
427  22/427/ND/XI/UWAK   1-Nov  BAG. KEUANGAN
428  22/428/ND/X/UWAK   30-Oct  DIREKSI
429  22/429/ND/X/UWAK   29-Oct  KACAB MEDAN
430  22/430/ND/XI/UWAK   2-Nov  BAG. UMUM
431  22/431/ND/XI/UWAK   1-Nov  DIREKSI
432  22/432/ND/XI/UWAK   2-Nov  KACAB JAKARTA
433  22/433/ND/XI/UWAK   5-Nov  WAKADIV AE/AK
434  22/434/ND/XI/UWAK   7-Nov  DIROP
435  22/435/ND/XI/UWAK   7-Nov  DIREKSI
436  22/436/ND/XI/UWAK   9-Nov  KACAB JAKARTA
437  22/437/ND/XI/UWAK   9-Nov  KACAB MAKASAR
438  22/438/ND/XI/UWAK   9-Nov  BAG. KEUANGAN
439  22/439/ND/XI/UWAK   9-Nov  DIREKSI
440  22/440/ND/XI/UWAK  12-Nov  BAG. SDM
441  22/441/ND/XI/UWAK  12-Nov  Seluruh Kabag KP
442  22/442/ND/XI/UWAK  12-Nov  DIREKSI
443  22/443/ND/XI/UWAK  14-Nov  DIREKSI
444  22/444/ND/XI/UWAK  14-Nov  KACAB TANGERANG
445  22/445/ND/XI/UWAK  14-Nov  KADIV SP
446  22/446/ND/XI/UWAK  15-Nov  KACAB TANGERANG
447  22/447/ND/XI/UWAK  16-Nov  DIREKSI
448  22/448/ND/XI/UWAK  19-Nov  DIREKSI
449  22/449/ND/XI/UWAK  20-Nov  KACAB JAKARTA
450  22/450/ND/XI/UWAK  20-Nov  BAG. TI
451  22/451/ND/XI/UWAK  21-Nov  BAG. KEUANGAN
452  22/452/ND/XI/UWAK  22-Nov  BAG. KEUANGAN
453  22/453/ND/XI/UWAK  22-Nov  BAG. SUBROGASI
454  22/454/ND/XI/UWAK  22-Nov  BAG. KLAIM
455  22/455/ND/XI/UWAK  27-Nov  BAG. KEUANGAN
456  22/456/ND/XI/UWAK  28-Nov  BAG. SHK
457  22/457/ND/XI/UWAK  28-Nov  KACAB JAKARTA
458  22/458/ND/XI/UWAK  29-Nov  DIREKSI
459  22/459/ND/XII/UWAK  13-Dec  BAG. KEUANGAN
460  22/460/ND/XII/UWAK  13-Dec  BAG. SDM
461  22/461/ND/XII/UWAK  13-Dec  BAG. SDM
462  22/462/ND/XII/UWAK  17-Dec  BAG. SDM
463  22/463/ND/XII/UWAK  27-Dec  KACAB MAKASAR
                               REGISTER NOTA DINAS UWAK 2007
                               PERIHAL
Persetujuan perpanjangan kontra BG
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Perubahan waktu izin cuti tahunan
SPD ke Balikpapan
Permohonan penurunan rate premi biaya jasa minmum untuk produk SB Cabang Bandung
Penyimpangan dokumen LC/SKBDN
Permohonan limit pertanggungan KMK-T
Penyimpangan dokumen LC
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan penjaminan LC Impor & PSF sebesar USD 400,000
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Perubahan tarif premi & deklarsi ke-2 Co. Guarantee dengan PT Askrindo sebesar Rp 115 M
Laporan pertanggngjawaban perjalanan dinas ke Balikpapan tanggal 4-6 Januari 2007
Discrepancies LC Impor
Pertanggungan Asuransi KMK-R untuk Industri Asphalt Mixing Plants Readymix dengan plafond pinjaman maks Rp 13.150.000.000
Pertanggungjawaban SPD No. 22/001/SPD. PEG/I/SDM/07 Tanggal 02 Januari 2007
Permohonan perubahan syarat & ketentuan
Peninjauan kembali hasil underwriting UWAK SKBDN
Permohonan peninjauan kembali atas limit SB
Analisa pertanggungan Asuransi KMK Stanby Loan R/K penarikan bersyarat
Persyaratan penutupan penjaminan SKBDN
Permohonan perpanjangan KLP & Peningkatan limit pertanggungan Asuransi KMK-T Standby Loan penarikan bersyarat
Endorsemen SKLP penjaminan LC
Permohonan fasilitas penjaminan JUBG
Data produksi SB TW IV tahun 2006 Konstruksi
Tanggapan cabang Tangerang atas rekomendasi UW-KP No. 22/007/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK tanggal 10.01.07
Amendemen LC Impor
Perubahan T&C dokumen L/C Impor
Kujungan OTS ke lokasi PT Ampuh Sejahtera & PT Ramagloria Tekstil Industri di Surabaya
Disposisi Bpk. DIRUT atas ND bag. UWAK No. 22/18/ND/IUWAK tanggal 17.01.07
Kerja lembur
Penyampaian persetujuan U/Writing Sheet KP No. 22/003/JUBG/APB/I/UWAK/2007
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Surabaya
Perubahan persyaratan pertanggungan KMK-T sebesar USD 5 Jt
Permohonan persetujuan Woding BG
Perubahan T&C Personal Guarantee atas pembukaan jaminan SKBDN
Permohonan peninjauan T&C sebagai tanggapan atas rekomendasi UW-KP No. 22/06/Lmt. Pertanggungan/I/2007/UWAK
Pertanggungjawaban SPD No. 22/028/SPD. PEG/I/SDM/07 Tanggal 24 Januari 2007
Penambahan hari dan penyesuaian tariff hotel
Usulan perubahan syarat & ketentuan
Penambahan fasilitas
Deklarasi pembukaan LC Impor
Restrukturisasi kredit
Tambahan data
Keterlambatan penerbitan NPP oleh cabang Pekanbaru
SPD ke Bandung
Info tambahan kolektibilitas 4
Penyampaian persetujuan U/Writing Sheet KP No. 22/022/SB/APB/II/UWAK/2007
Tambahan data
Usulan perubahan cara pembayaran premi AK Multiguna
Permohonan perubahan SKLP
Discrepancies LC Impor
Penyampaian persetujuan KP atas penutupan pertanggungan KMK Hawalah al Musyarakah (wa'ad)
SPD ke Makasar
Perubahan T&C pertanggungan KMK-TF
Penyampaian persetujuan KP atas penutupan pertanggungan KMK Hawalah al Musyarakah (wa'ad)
Penerbitan Co-Asuransi APB
Info tambahan pertanggungan
Perubahan kondisi & persyaratan dalam penjaminan LC/SKBDN dengan fasilitas Com. Line
Tindak lanjut hasil ND No. 22/048/ND/II/UWAK
Informasi tambahan perubahan realisasi SKBDN
Perubahan T&C dokumen L/C Impor
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Makasar
Permohonan penurunan cash collateral JUBG-PyB Non Konstruksi
Penyampaian persetujuan u/w sheet KP No. 22/026/SB/PyB/II/UWAK/2007
Penyampaian persetujuan u/w sheet KP No. 22/029/SB/PyB/II/UWAK/2007
Perubahan syarat & ketentuan
Permohonan penjaminan SB-PB
Penerbitan penjaminan SB-PB
Laporan pertanggngjawaban perjalanan dinas ke Makasar tanggal 22-23 Februari 2007
Surat perjalanan dinas ke Surabaya
Penambahan rekening penampungan (Escrow Account)
Tindak lanjut atas rekomendasi direksi mengenai keterlambatan penerbitan NPP
Permohonan atas perubahan T&C untuk penjaminan KMK A/R Financing Sub Limit CC Lines
Perpanjangan MB KLP
Perubahan struktur fasilitas & perpanjangan MB SKLP terhadap penjaminan L/C Impor
Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
Gadai time deposit
Penyampaian persetujuan u/writing sheet
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Surat perjalanan dinas ke Bandung
Penyimpangan dokumen L/C
Perpanjangan AK KMK-T
Pengajuan pembayaran premi berangsur
Penambahan obligee JUBG
Perubahan T&C dokumen L/C Impor
Penyampaian persetujuan u/w sheet KP
Pembelian info
Penggantian biaya rumah sakit
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Surabaya
Peningkatan limit penjaminan kontra BG
Tambahan data proses administrasi AK
Perpanjangan & penambahan limit SB
Proposal limit asuransi KMK-T
Perubahan T&C dokumen L/C Impor
Deklarasi fasilitas kredit
Tambahan informasi data
Tambahan informasi data pembiayaan modal kerja executing
Usulan penghapusan salah satu syarat & ketentuan
Penyampaian persetujuan direksi ND No. 22/141/III/ND/DIV. ASEK
Discrepancies LC Impor
Tindak lanjut kasus klaim
Penawaran fakultative reinsurance
Pemberitahuan discrepancies dokumen L/C Impor
Proses penutupan penjaminan L/C Impor
Penambahan biaya hotel/penginapan
Perjalanan dinas pertemuan dengan Bank Niaga & PT Adira Semesta Industry
Ko-Asuransi penutupan penjaminan pembayaran
Penutupan deklarasi pertanggungan AK-T (Receivable Financing)
Proses penutupan penjaminan L/C Impor Sight/Usance/UPAS Sub Limit KMK-T
Permintaan data sehubungan dengan perpanjangan limit penjaminan SB
Penyampaian persetujuan u/writing sheet
Outstanding fasilitas SKBDN Com. Line
Laporan rekapitulasi penjaminan LC Impor/SKBDN bulan Okt'06 s/d Feb'07
Perubahan syarat & ketentuan SKBDN
Permohonan cabang Tangerang untuk peningkatan limit pertanggungan nasabah L/C Impor
Laporan survey OTS Cabang Pekanbaru
Perpanjangan limit SB (PyB distributor semen)
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Bandung
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Klarifikasi atas deklarasi fasilitas kredit
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Bandung tanggal 13.02.07
Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Bandung tanggal 13.03.07
Penetapan persetujuan serta syarat & ketentuan dari cabang
Perpanjangan SKLP KMK-T
Permohonan penerbitan NPP
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Permohonan data cash flow
Penyampaian persetujuan Wakadiv atas jaminan penawaran SB
Perpanjangan MB NPP
Permohonan perubahan limit penjaminan L/C Impor & syarat ketentuan
Rate atas penjaminan SB Konstruksi yang melalui broker SJU untuk proyek "Glodok Square"
STGR (Surat Tuntutan Ganti Rugi)
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan penjaminan L/C Impor sebesar USD 670,260
Penjelasan terhadap rekomendasi u/writer KP No. 22/046/Lmt. Penjaminan/III/2007/UWAK
Penyampaian persetujuan direksi atas jaminan pembayaran - SB ICAC
Persetujuan penerbitan jaminan pelaksanaan & jaminan uang muka
Penyampaian keputusan direksi atas keterlambatan penyampaian deklarasi
Perubahan persyaratan & kondisi penutupan PTK II
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Perubahan T&C dokumen L/C Impor penyimpangan T&C L/C Impor
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Tanggapan atas notisi audit
T&C penutupan pertanggungan
Penyimpangan dokumen L/C Impor atas fasilitas Com. Line
Lpaoran rekaitulasi penjaminan L/C Impor/SKBDN bulan Oktober 2006 s/d Februari 2007
Permohonan cabang Tangerang untuk peningkatan limit pertanggungan nasabah L/C Impor
Permintaan data
Permohonan perubahan SKLP Asuransi KMK
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Semarang-Jawa Tengah
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Semarang-Jawa Tengah
Penyimpangan dokumen L/C
Penyampaian tambahan data
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Laporan hasil survey penjaminan SB-PB&APB
Notulen rapat pembahasan draft PKS penjaminan AK
Perubahan syarat & ketentuan SKBDN
Perpanjangan JUBG

Permintaan copy dokumen
Re-Tanggapan atas ND No. 22/150/ND/IV/UWAK
Tindak lanjut permohonan penerbitan PB
Perubahan T&C dokumen L/C Impor
Penjelasan terhadap permohonan SKLP Asuransi KMK
Tindak lanjut penyelesaian klaim
Tindak lanjut permohonan perpanjangan JUBG
Penyampaian persetujuan u/writing sheet KP
Permohonan peninjauan kembali penolakan penutupan L/C Impor
Penyampaian persetujuan u/writing sheet KP
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Permohonan penurunan rate premi penjaminan L/C Impor
Perubahan/koreksi nilai jaminan untuk perpanjangan jaminan pelaksanaan-JUBG
Permohonan permintaan outstanding penjaminan
Copy dokumen hak tanggungan dan copy akta indemnity agreement
Informasi hasil stock opname souvenir & brousure
Pemberitahuan mengenai collateral
Penggantian staff bagian UWAK
Reasuransi pertanggungan Asuransi KMK-T
Penjelasan atas kinerja
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Penjelasan terhadap kondisi keuangan
Perubahan T&C / Amendmen L/C Impor atas fasilitas com. Line
Penyimpangan dokumen L/C
Persetujuan penerbitan jaminan pelaksanaan
Perubahan T&C / Amendmen L/C Impor atas fasilitas com. Line
Perubahan T&C / Amendmen L/C Impor atas fasilitas com. Line
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Mataram
Pertanggungjawaban SPD ke Mataram
Tindak lanjut permohonan penjaminan SB
Perubahan T&C L/C Impor
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
CB KITE
Penyampaian persetujuan direksi atas JUBG-PB
Pembahasan draft PKS Penjaminan AK
Pembayaran biaya administrasi pertanggungan Asuransi KMK-T
Penyampaian persetujuan direksi
Penyampaian persetujuan direksi atas jaminan pembayaran - SB ICAC
Amendemen syarat & ketentuan SKBDN
Discrepancies LC Impor
Pengalihan tugas
Penambahan bouwheer
Penyimpangan dokumen L/C
Limit penjaminan SB
Permohonan perpanjangan & peningkatan limit JUBG
Penyimpangan dokumen penjaminan LC Impor atas fasilitas com. Line
Re-Tanggapan atas ND No. 22/155/ND/IV/TGR
Perubahan T&C / Amendmen L/C Impor atas fasilitas com. Line
Perubahan syarat & ketentuan
Penawaran ke ASKRINDO Re-Asuransi AK
Permohonan penerbitan SB-PB
Discrepancies L/C Impor-Penjaminan L/C
Permohonan penutupan SB-PB&APB
Discrepancies L/C Impor-Penjaminan L/C
Kerja lembur
Usulan perubahan syarat & ketentuan
Permohonan perpanjangan & peningkatan limit JUBG
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Permintaan data
Perubahan realisasi L/C Impor/SKBDN
Persetujuan penerbitan jaminan penawaran (BB)
Perubahan (penghapusan) T&C pertanggungan
Penyampaian persetujuan direksi atas jaminan pembayaran - SB ICAC
Pengajuan perubahan L/C Impor
Permohonan perubahan T&C SKBDN
Pertanggungan asuransi KMK-T
Underwriting sheet
Pertanggungjawaban SPD
Perubahan T&C / Amendmen L/C Impor atas fasilitas com. Line
Pengajuan perubahan L/C Impor
Kerja lembur
Penyimpangan dokumen penjaminan L/C Impor atas fasilitas com. Line
Penjelasan II (kedua) terhadap kondisi keuangan
Discepancies L/C Impor/SKBDN-Penjaminan L/C
Tindak lanjut permohonan Cabang Bandung mengenai rencna penutupan penjaminan
Polis AK Multiguna
Rencana penutupan AK
Laporan pencapaian sasaran mutu
Discepancies L/C Impor-Penjaminan L/C
Permohonan penerbitan jaminan pelaksanaan & JUBG
Permohonan perubahan syarat & ketentuan
Discrepancies dokumen L/C Impor
Kerja lembur
Pengembalian berkas underwriting sheet
Tambahan data untuk permohonan perpanjangan jaminan pelaksanaan
Discrepancies L/C Impor-Penjaminan L/C
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Perpanjangan perjanjian kerjasama manajemen kolektip pool asuransi kredit ketahanan pangan (PAKKP)
Penjelasan atas penurunan rate jasa jaminan untuk jaminan pelaksanaan
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Bandung
Pengajuan perubahan L/C Impor/SKBDN
Penjelasan mengenai permohonan penerbitan jaminan pelaksanaan
Persetujuan lanjut permohonan penjaminan SB
Discrepancies L/C Impor-Penjaminan L/C
Perubahan syarat & ketentuan
Penerbitan NPP AK
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Usulan pembayaran premi penutupan kredit multiguna
Discrepancies dokumen L/C Impor
Perubahan syarat dalam pertanggungan
Peningkatan limit AK
Permohonan penambahan limt wewenang utk cab JKT atas penerbitan sertifikat surety & JUBG
Perpanjangan NPP
Permohonan penjamnan backdate
Penginputan data AK di AS 400
Perubahan persyaratan dan kondisi penutupan KMK Multiguna sebesar Rp. 10 Jt
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Permohonan Cabang Bandnung mengenai rencana penutupan penjaminan dana talangan KMK Bank
Perubahan TC pada perpanjangan KMK
Pertimbangan persetujuan kredit tanggal 25.04.2007 np. 22/097/lmt.pertanggungan/IV/2007/UWAK
Perpanjangan jangka waktu JUBG serta permohonan penurunan cash collateral dr 30% menjadi 20%
Perpanjangan masa berlaku nota penutupan prtggn
Permohonan penutupan SB-BB
Tambahan data atas permohonan perpanjangan JUBG - Jaminan pembayaran
Kunjungan OTS
Penyampaian kembali QUW sheet no. 1400.2007.00811 tanggal 8-6-2007
Perubahan jangka waktu fasilitas bank garansi
Koreksi atas terms & conditions KMK transaksional
Perubahan kondisi atas pembiayaan BSM cab Bandung
Persetujuan pemakaian uang penginapan melebihi anggaran
Penjelasan terhadap perpanjangan jangka waktu fasilitas bank garansi dan perubahan dan penyimpanan bank garansi
Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
Perubahan persyaratan dalam pertanggungan
Keterlambatan penerbitan NPP oleh cabang Pekanbaru
Penyampaian kembali QUW sheet no. 1400.2007.00814 tanggal 13-6-2007
Prtggn jawaban biaya perjalanan dinas ke balik papan dan samarinda, kalimantan timur
Permohonan cabang jakarta untuk penambahan limit plafond penjaminan
Permintaan data sehubungan keterlambatan penerbitan NPP oleh cabang Pekanbaru
Perubahan TC pada perpanjangan KMK
Penghapusan cash collateral surety bond konstruksi-jaminan pelaksanaan
Permohonan pencabutan jaminan/collateral berupa fixed asset atas surety bond yang telah berakhir masa penjaminannya
Permohonan penutupan surety bond - APB
Permohonan penjelasan atas penghapusan collateral
Penambahan bouwheer JUBG
Permohonan persetujuan peningkatan biaya hotel
Penjelasan terhadap penutupan penjaminan JUBG
Perubahan TC pada perpanjangan KMK
Kendala program AS 400 asuransi kredit
Keterlambatan penerbitan NPP oleh cabang Pekanbaru
Penambahan limit plafond dan akseptasi performance bond
Tanggapan penjelasan cab sby mengenai ketidaksesuaian TC rekomendasi KP dg TC yg tercantum pada KLP
ND no. 22/379/VI/ND/SBY tanggal 25 Juni 2007
Laporan suvey keproyek pembangunan GOR serba guna di Samarinda (Kalimantan Timur)
Tindak lanjut atas permohonan penerbitan performance bond
Penyempurnaan kebijakan surety bond
Perubahan persyaratan dan kondisi penutupan KMK Multiguna sebesar Rp. 1 M
Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
Persetujuan penjaminan JUBG - Jaminan Pemeliharaan
Penjelasan atas jaminan penawaran
Penjelasan peningkatan limt
Perubahan persyaratan dan kondisi penutupan KMK Multiguna sebesar Rp. 1 M
Penutupan penjaminan L/C Impor
Persyaratan penutupan bonding
Kerja lembur
Tanggapan B. Niaga melalui cab TGR atas T&C ASEI atas penjaminan L/C Impor
Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
Penutupan deklarasi pertanggungan AK-T
Persyaratan penutupan penjaminan JUBG
Permohonan penggunaan kurs beli oleh BSM dalam pembayaran biaya jasa jaminan kontra bank garansi
Permohonan pertanggungan KMK-T
Permohonan persetujuan penerbitan polis penjaminan kontra BG
Tanggapan cabang atas penolakan KP atas penerbitan NPP sehubungan dengan keterlambatan deklerasi penutupan L/C Import
Tindak lanjut permohonan Cabang Bandung mengenai rencana penutupan penjaminan
Permohonan pertanggungan asuransi KMK-T
Undangan rapat
Permohonan peningkatan limit PRK
Penyampaian laporan realisasi RKAP TW II tahun 2007 bagian AK
Pengisian kuisioner biro perasuransian DepKeu
Perubahan persyaratan dalam pertanggungan
Data/list recoveries produk Jaminan Kredit Ekspor (JKE) periode tahun 2005 & 2006
Permohonan perpanjangan jaminan pembayaran
Penjelasan persyaratan & ketentuan penutupan pertanggungan BPR yang diajukan PT. PNM
Penyampaian kembali underwriting sheet tanggal 16 Juni 2007
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Kunjungan OTS
Data tambahan atas permohonan asuransi KMK-T
Perubahan persyaratan dan ketentuan pada SKLP penjaminan L/C Import
Estimasi premi
Pengantar underwriting sheet penjaminan L/C Import/SKBDN
Perpanjangan MB NPP
Perubahan struktur kredit dari semula KMK-T menjadi KMK-R
Program AS 400 AK
Informasi tambahan penutupan pertanggungan receivable financing
Pengajuan perubahan L/C Import (Amendmen)
Persyaratan penutupan penjaminan L/C Import
Pengenaan T/D
Informasi tambahan penutupan pertanggungan
Rekomendasi akseptasi
Persetujuan pemakaian uang penginapan melebihi anggaran
Underwriting sheet pertanggungan KMK-Recv. Financing
Permintaan penyediaan kartu nama
Persetujuan pemakaian uang penginapan melebihi anggaran
Pertanggungjawaban SPD
Pertanggungjawaban SPD
Kendala program AS 400 asuransi kredit
Draft surat ASEI Cabang Jakarta perihal AK modal kerja
Draft surat keputusan penolakan atas permohonan perubahan struktur pinjaman
Pengenaan T/D
Perubahan kondisi dan persyaratan
Penyimpangan dokumen L/C
Permohonan penerbitan sertifikat jaminan atas surat pemberitahuan realisasi L/C No. 0110013215B07
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas ke Balikpapan & Penajam Kalimantan Timur
Penunjukkan pengajar untuk pendidikan broker/pialang asuransi tingkat ajun broker/pialang asuransi
Permohonan performance bond
Kendala program AS 400 asuransi kredit
Permohonan back date tanggal penjaminan
Perubahan TC atas SKBDN
Permohonan perubahan
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Permohonan penerbitan sertifikat jaminan dan NPP atas surat pemberitahuan realisasi
Perpanjangan masa berlaku nota penutupan prtggn
Perubahan T&C atas SKBDN
Permohonan jaminan pelaksanaan
Perubahan persyaratan dalam pertanggungan LC / SKBDN
Permohonan diikutkan seminar
Permohonan peningkatan penjaminan LC / SKBDN
Perubahan persyaratan dan ketentuan pada SKLP penjaminan L/C Import
Prtggn jawaban biaya perjalanan dinas ke jember, jawa timur
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Perubahan jangka waktu penutupan SB - PyB
Perubahan ketentuan SKLP
Perjanjian kerjasama Asuransi Kredit antara ASEI dengan Bank Jabar
Perjanjian kerjasama Asuransi Kredit antara ASEI dengan Bank Jabar
Perjanjian kerjasama Asuransi Kredit antara ASEI dengan Bank Jabar
Rekomendasi akseptasi
Penyampaian utk penerbitan Bid Bond
Perubahan T&C dokumen L/C impor
Perubahan sisa plafond kredit ke program linkage
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Permohonan pertanggungan
Permintaan form polis Custom Bond
Perubahan kondisi dan persyaratan
Perpanjangan masa berlaku nota penutupan prtggn
Kunjungan OTS ke Makassar
Perubahan T&C atas pembukaan jaminan SKBDN
Informasi tambahan penutupan pertannggungan
Kerja lembur
Perubahan sisa plafond kredit ke program linkage
Penerbitan SJP dan NPP
Laporan seminar "Resi gudang sebagai alternative"
Pembuatan nota debet ke KBRU
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Perubahan T&C dkumen L/C Impor
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Perubahan T&C penutupan pertanggungan
Penyampaian persetujuan
Permohonan perubahan T&C pertanggungan KMK-T
Pembatalan waktu izin cuti tahunan
Pembayaran premi reas keluar
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Penyampaian persetujuan Direksi
RAM untuk fac. Reas SKBDN
Pembayaran secara installment RAM
Pembayaran premi reas keluar
Tambahan data
Penerbitan SB
Rekonsiliasi produk premi cabang
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Peningkatan limit pertanggungan asuransi KMK stanby loan
CB-PPJK
Permohonan persedian formulir SB
Perubahan persyaratan penjaminan L/C Import
Rekomendasi akseptasi PB
Permohonan penerbitan Surety Bond
Penambahan obligee
Perpanjangan masa berlaku nota penutupan prtggn
Data tambahan
Perubahan alamat Bank BUMIPUTERA
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Permohonan pengembalian premi dan penurunan lmt penjaminan kredit
Kerja lembur
Undangan rapat koordinasi lintas sektoral
Usulan penambahan lmt penjaminan
Penjelasan atas ND UWAK No. 22/442/ND/XI/UWAK
Penyampaian retention bond
Permintaan pendapat atas wording polis jaminan penawaran surety bond
Legal opini permohonan penerbitan bid bond
Permohonan omnibus fasilitas penjaminan LC/SKBDN
Perubahan kondisi dan persyaratan
Refund premi custom bond - PPJK
Permohonan space field pd program komputer AS 400 penjaminan SB utk peng-kode-an jenis penutupan
Pembayaran premi reas keluar
Pembayaran premi reas keluar
Permintaan data subrogasi produk Asuransi Kredit
Permintaan data Klaim produk Asuransi Kredit
Premi Reasuransi Masuk (RAM)
Revisi dok. Akseptasi (polis dan formulir) penutupan prtggn AK pembiayaan
Persetujuan perpanjangan payment bond
Penerbitan NPP deklarasi Bank Niaga
Pembayaran premi reas keluar
Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas
Informasi tambahan penutupan pertannggungan
NAS UWAK 2007
                                            REKOMENDASI
            ATAS NAMA         BANK    U/WRITER
                                     KABAG    KADIV   DIROP
    RIFANSI DAEKYUNG CONSORTIUM, PT        -    WIWIK       -      -     -
    ANNA, IBU                   -    ANNA       -      -     -
    GUNAWAN, BPK                 -     LENY       -      -     -
    RIO, BPK                   -     RIO       -      -     -
    HALMAHERA, CV                 -    WIWIK   4/Jan/07  5/Jan/07 5/Jan/07
    DHARMESTA SWASTI MANDIRI, PT       DANAMON    MUSA    4/Jan/07  5/Jan/07 5/Jan/07
    ACHMAD SYAIFUDIN NAIM           NIAGA    MUSA       -      -     -
    DHARMESTA SWASTI MANDIRI, PT       DANAMON    MUSA      CUTI  9/Jan/07 9/Jan/07
    BUANA LAUTAN NAGA, PT          DANAMON    MUSA      CUTI  10/Jan/07     -
    PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT     MANDIRI   MUSA      CUTI  11/Jan/07 11/Jan/07
    VARINDO LOMBOK INTI, PT          JATIM    MUSA   15/Jan/07  16/Jan/07 17/Jan/07
    RIO, BPK                   -     RIO       -      -     -
    MAJU BERSAMA, UD - JONNY JUWONO     DANAMON     RIO   15/Jan/07  15/Jan/07 15/Jan/07
    MULTI STRUCTURE, PT            MANDIRI   CAHYO   16/Jan/07  16/Jan/07 17/Jan/07
    CAHYONO, BPK                 -    CAHYO       -      -     -
    BUMI NIAGA PRATAMA, PT           NIAGA     RIO   17/Jan/07  18/Jan/07 18/Jan/07
    SINAR BAJA MANDIRI, CV          MANDIRI   MUSA       -      -     -
    SURYA JAYA, CV                -    CAHYO   17/Jan/07  18/Jan/07 18/Jan/07
    CITRA GADING ASRITAMA, PT         JATIM    ANNA   19/Jan/07  19/Jan/07 25/Jan/07
    RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, PT  BUMIPUTERA   CAHYO   19/Jan/07  22/Jan/07 25/Jan/07
    INDOBERG, PT                JATIM    ANNA       -      -     -
    AKRILINDO MITRA BAHARI, PT         NIAGA     RIO       -      -     -
    BAITA SARI, PT               JATIM    ANNA       -      -     -
    -                       -    MUSA       -      -     -
    PERSADA BINA NIAGATAMA, PT          -    CAHYO   24/Jan/07  25/Jan/07 29/Jan/07
    MAJU BERSAMA, UD - JONNY JUWONO     DANAMON     RIO   23/Jan/07  24/Jan/07 25/Jan/07
    SUPERHELINDO JAYA, PT          DANAMON    MUSA   24/Jan/07  25/Jan/07 25/Jan/07
    NURCAHYONO, BPK & GUNAWAN, BPK        -    CAHYO       -      -     -
    SURYA JAYA, CV                -    CAHYO       -      -     -
    LENY & RULLY                 -     LENY       -      -     -
    DHARMA SUBUR SATYA, PT            -     ATI       -      -     -
    GUNAWAN, BPK                 -     LENY       -      -     -
    LEKOM MARAS, PT              NIAGA    MUSA   30/Jan/07  31/Jan/07 31/Jan/07
    SWADAYA ABDI MANUNGGAL, PT         NIAGA    WIWIK       -      -     -
    RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, PT  BUMIPUTERA   CAHYO   30/Jan/07  30/Jan/07 31/Jan/07
    PERSADA BINA NIAGATAMA, PT          -    CAHYO
    NURCAHYONO, BPK                -    CAHYO       -      -      -
    NURCAHYONO, BPK & GUNAWAN, BPK        -    CAHYO   31/Jan/07  31/Jan/07  1/Jan/07
    BUMI NIAGA PRATAMA, PT           NIAGA     RIO   7/Feb/07  8/Feb/07    DLK
    BUANA LAUTAN NAGA, PT          DANAMON    MUSA    8/Feb/07  12/Feb/07      -
    PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT       MANDIRI   MUSA       -      -      -
                          AGRO    ANNA       -      -      -
    MILLENIA CHEMINDO PRATAMA, PT       NIAGA     RIO       -      -      -
    ULTRA CIPTA KARYA, PT          DANAMON    CAHYO   9/Feb/07  9/Feb/07  12/Feb/07
    RIO, BPK                   -     RIO       -      -      -
    SINAR BAJA MANDIRI, CV           NIAGA    MUSA   12/Feb/07  12/Feb/07  14/Feb/07
    BINA RIAU JAYA, PT              -     HERY       -      -      -
    PRIMABUANA MEGA PERKASA, PT        NIAGA     RIO       -      -      -
    KOPKAR JAYA BAHARI             NIAGA     RIO
    PELINDA SARANA SUKSES, PT        DANAMON    CAHYO   26/Feb/07  26/Feb/07  28/Feb/07
    MAJU BERSAMA, UD - JONNY JUWONO     DANAMON     RIO   15/Feb/07  15/Feb/07  15/Feb/07
    STARINDO INTI PRATAMA, PT        MANDIRI. S  CAHYO       -      -      -
    RIO, BPK & GUNAWAN, BPK            -     RIO       -      -      -
    PELINDA SARANA SUKSES, PT        DANAMON    CAHYO       -      -      -
    NIAGA MITRA TRITAMA, PT         MANDIRI. S  CAHYO       -      -      -
    ASURANSI ASIA, PT               -     HERY       -      -      -
    KKPTR                   JATIM    MUSA       -      -      -
    PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT       MANDIRI   MUSA   21/Feb/07  21/Feb/07   22-Feb
    SINAR BAJA MANDIRI, CV           NIAGA    MUSA   21/Feb/07  21/Feb/07  22/Feb/07
    APLUS PACIFIC, PT            DANAMON    MUSA       -      -      -
    APLUS PACIFIC, PT            DANAMON    MUSA      DLK  22/Feb/07  22/Feb/07
    KERAMIK DIAMOND INDONESIA, PT       MANDIRI   MUSA      DLK  22/Feb/07  22/Feb/07
GUNAWAN, BPK                 -   LENY      -      -      -
SIANTAN TANI, PT & KAWULO ALIT, PT      -   CAHYO  27/Feb/07  28/Feb/07  28/Feb/07
UNIPARA EXPRESS, PT             -   HERY      -      -      -
DART AIR EXPRESSINDO, PT           -   HERY      -      -      -
BARA JAYA UTAMA, PT           DANAMON   RIO  27/Feb/07  27/Feb/07  28/Feb/07
BOSOWA ENERGI, PT              -   WIWIK      -      -      -
RIAU POWER, PT                -   HERY      -      -      -
RIO, BPK                   -    RIO      -      -      -
GUNAWAN, BPK                 -   LENY      -      -      -
BUMI NIAGA PRATAMA, PT          NIAGA   RIO  27/Feb/07  28/Feb/07  28/Feb/07
ULTRA CIPTA KARYA, PT          DANAMON  CAHYO  27/Feb/07  27/Feb/07  28/Feb/07
PERSADA BINA NIAGATAMA, PT          -   CAHYO  27/Feb/07  27/Feb/07  28/Feb/07
KARYA BINA BERSAMA, PT         AGRONIAGA  CAHYO  27/Feb/07  27/Feb/07  28/Feb/07
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT        NIAGA   RIO  1/Mar/07    DLK   2/Mar/07
ANNA, IBU                  -   ANNA      -      -      -
BPR CAHAYA BINAWERDI, PT         NIAGA   RIO  5/Mar/07  5/Mar/07  5/Mar/07
NARWASTU PRATAMA, PT             -   ANTI      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT       MANDIRI  MUSA     DLK     DLK   2/Mar/07
GUNAWAN, BPK                 -   LENY      -      -      -
BS POLYMER, PT             DANAMON  MUSA   6/Mar/07  6/Mar/07  6/Mar/07
INDISI, PT                NIAGA  ANNA      -      -      -
BPR                     -    RIO  6/Mar/07  6/Mar/07  7/Mar/07
CAKRA NUSANTARA, CV           DANAMON  MUSA   6/Mar/07  7/Mar/07      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT       MANDIRI  MUSA      -      -      -
MULTI STRUCTURE, PT           MANDIRI   HERY      -      -      -
HEINZ ABC INDONESIA, PT           -   ANNA      -      -      -
NURCAHYONO, BPK               -   CAHYO      -      -      -
GUNAWAN, BPK                 -   LENY      -      -      -
HANSEL DUTA NIAGA PRATAMA,PT         -   HERY      -      -      -
BUMI NIAGA PRATAMA, PT          NIAGA   RIO      -      -      -
SURYA JAYA, CV                -   CAHYO  9/Mar/07  9/Mar/07
PRABOWO SAKTI UTAMA, PT         MANDIRI  MUSA      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT       MANDIRI  MUSA      -      -      -
BUDI GUNAWAN MAS, PT           NIAGA  CAHYO  8/Mar/07  9/Mar/07  9/Mar/07
KKPTR                   JATIM  MUSA      -      -      -
BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN   NIAGA.S  MUSA      -      -      -
MILLENIA CHEMINDO PRATAMA, PT       NIAGA   RIO  8/Mar/07  8/Mar/07  9/Mar/07
UNIPARA EXPRESS, PT             -   HERY      -      -      -
ULTRA CIPTA KARYA, PT          DANAMON  CAHYO      -      -      -
OLAGAFOOD IMM, PT             NIAGA  MUSA      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT         -   MUSA      -      -      -
ULTRA CIPTA KARYA, PT          DANAMON  CAHYO  12/Mar/07  12/Mar/07  12/Mar/07
ANDALAN KARYA TEKNIK MANDIRI, PT     NIAGA   RIO      -      -      -
GUNAWAN, BPK                 -   LENY      -      -      -
RIO, BPK & GUNAWAN, BPK           -    RIO      -      -      -
SURYA JAYA, CV                -   CAHYO      -      -      -
BUDI GUNAWAN MAS, PT           NIAGA  CAHYO      -      -      -
PRIMABUANA MEGA PERKASA, PT        NIAGA   RIO      -      -      -
SURYA JAYA, CV                -   CAHYO      -      -      -
NUANSAGRAHA INTI PRATAMA, PT         -    ATI      -      -      -
SINAR BAJA MANDIRI, CV         MANDIRI  MUSA      -      -      -
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT        -   MUSA      -      -      -
APLUS PACIFIC, PT            DANAMON   RIO  15/Mar/07  15/Mar/07  15/Mar/07
PERSADA BINA NIAGATAMA, PT        NIAGA  CAHYO  16/Mar/07  20/Mar/07  21/Mar/07
ULTRA CIPTA KARYA, PT          DANAMON  CAHYO  15/Mar/07  16/Mar/07  16/Mar/07
SURYA JAYA, CV                -   CAHYO  15/Mar/07  15/Mar/07  16/Mar/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT       MANDIRI  MUSA  15/Mar/07  15/Mar/07  15/Mar/07
GUNAWAN, BPK                 -   LENY      -      -      -
ADHIMIX PRECAST INDONESIA, PT        -   WIWIK      -      -      -
BUDI GUNAWAN MAS, PT           NIAGA  CAHYO  16/Mar/07  20/Mar/07  21/Mar/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT       MANDIRI  MUSA  16/Mar/07  16/Mar/07  20/Mar/07
RIO, BPK                   -    RIO      -      -      -
RIO, BPK                   -    RIO      -      -      -
ANDALAN KARYA TEKNIK MANDIRI, PT     NIAGA   RIO      -      -      -
BINTANG BAJA SINAR CEMERLANG, PT     NIAGA   RIO  20/Mar/07  21/Mar/07  21/Mar/07
ULTRA CIPTA KARYA, PT          DANAMON  CAHYO  21/Mar/07  22/Mar/07  26/Mar/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT       MANDIRI  MUSA  21/Mar/07  21/Mar/07  21/Mar/07
ADIRA SEMESTA INDUSTRY, PT        NIAGA   RIO      -      -      -
ASURANSI JASA INDONESIA, PT         -   HERY      -      -      -
KARYA BINA BERSAMA, PT       AGRONIAGA  CAHYO  23/Mar/07  23/Mar/07  23/Mar/07
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT      NIAGA    RIO  23/Mar/07  23/Mar/07  23/Mar/07
DEXTAM CONTRACTOR, PT          -    HERY      -      -      -
SUMBER CAHAYA MULIA, PT       DANAMON   MUSA      -      -      -
ANDALAN KARYA TEKNIK MANDIRI, PT   NIAGA   MUSA  26/Mar/07  26/Mar/07  26/Mar/07
ADIRA SEMESTA INDUSTRY, PT      NIAGA   MUSA  26/Mar/07  26/Mar/07  27/Mar/07
TABITHA EXPRESS, PT           -    HERY      -      -      -
PRIMA MITRA SUKSES, PT         -    WIWIK      -      -      -
ULTRA CIPTA KARYA, PT        DANAMON  CAHYO      -      -      -
BPR DHARMAWARGA UTAMA, PT       NIAGA   MUSA  27/Mar/07  27/Mar/07  27/Mar/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  28/Mar/07  28/Mar/07  28/Mar/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  28/Mar/07  28/Mar/07  28/Mar/07
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT    MANDIRI   MUSA   2/Apr/07  2/Apr/07  2/Apr/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA   2/Apr/07  2/Apr/07  2/Apr/07
-                    -     ATI      -      -      -
GRANIKA NUSA SELARAS, PT       NIAGA   CAHYO      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA   3/Apr/07  3/Apr/07  3/Apr/07
ASURANSI SINAR MAS, PT         -    MUSA      -      -      -
PERSADA BINA NIAGATAMA, PT      NIAGA   CAHYO   4/Apr/07  4/Apr/07  5/Apr/07
HANSEL DUTA NIAGA PRATAMA,PT     NIAGA   CAHYO      -      -      -
SWAKARYA SARI, PT           NIAGA   CAHYO   5/Apr/07  9/Apr/07  9/Apr/07
HERY, BPK                -    HERY      -      -      -
WIWIK, IBU               -    WIWIK      -      -      -
DHARMESTA SWASTI MANDIRI, PT     DANAMON   MUSA   4/Apr/07  4/Apr/07  4/Apr/07
GANDAERAH HENDANA, PT          -    ANTI      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA   5/Apr/07  5/Apr/07  5/Apr/07
KURNIA ADIJAYA MANDIRI, PT       -    HERY      -      -      -
ASEI, PT VS BANK JABAR, PT       -    BU YUS      -      -      -
APLUS PACIFIC, PT          DANAMON   RIO   9/Apr/07  9/Apr/07  9/Apr/07
CAKRA NUSANTARA, CV         DANAMON  CAHYO      -      -      -
                        WIWIK
ZIDON INDONESIA, PT          -    WIWIK      -      -      -
PERSADA BINA NIAGATAMA, PT      NIAGA   CAHYO  10/Apr/07  10/Apr/07  11/Apr/07
SURVEYOR INDONESIA, PT         -    WIWIK      -      -      -
SUPERHELINDO JAYA, PT        DANAMON   MUSA  10/Apr/07  11/Apr/07  11/Apr/07
SWAKARYA SARI, PT          NIAGA   CAHYO      -      -      -
OLAGAFOOD IMM, PT          NIAGA    MUSA      -      -      -
MANARI AGRADIS KARYA, PT        -    WIWIK      -      -      -
MULTI MEGAH INTERNUSA, PT       -     ATI      -      -      -
DANWOOD NUSANTARA, PT        NIAGA   CAHYO      -      -      -
MULTI MEGAH INTERNUSA, PT       -     ATI      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  13/Apr/07  13/Apr/07  13/Apr/07
MILLENIA CHEMINDO PRATAMA, PT    NIAGA    RIO  13/Apr/07  13/Apr/07  13/Apr/07
NARWASTU PRATAMA, PT          -     ANTI  13/Apr/07  13/Apr/07   DINAS
YASA INDUSTRI NUSANTARA, PT      -    WIWIK      -      -      -
ZIDON INDONESIA, PT          -    WIWIK      -      -      -
-                   -     ATI      -      -      -
RIAU POWER, PT             -    CAHYO      -      -      -
-                   -     RIO      -      -      -
CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT   NIAGA    RIO      -      -      -
RINTIS SEJAHTERA, PT          -    WIWIK      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  17/Apr/07  17/Apr/07   DINAS
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  17/Apr/07  17/Apr/07   DINAS
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  20/Apr/07  20/Apr/07  20/Apr/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  20/Apr/07  20/Apr/07  20/Apr/07
MULTI STRUCTURE, PT         MANDIRI   CAHYO      -      -      -
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT  MANDIRI   MUSA  20/Apr/07  20/Apr/07  20/Apr/07
DHARMESTA SWASTI MANDIRI, PT    DANAMON   MUSA  23/Apr/07  23/Apr/07  23/Apr/07
TIMAS SUPLINDO, PT           -    WIWIK      -      -      -
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT    MANDIRI   MUSA  24/Apr/07  24/Apr/07  24/Apr/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  24/Apr/07  24/Apr/07  24/Apr/07
GUNAWAN, BPK              -     LENY      -      -      -
MUSA, BPK               -     MUSA      -      -      -
DHARMA BUDHI LESTARI, PT        -    WIWIK      -      -      -
SUPERHELINDO JAYA, PT        DANAMON   MUSA  24/Apr/07  24/Apr/07  25/Apr/07
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT    MANDIRI   MUSA  25/Apr/07  25/Apr/07  25/Apr/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  25/Apr/07  25/Apr/07  25/Apr/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT     MANDIRI   MUSA  25/Apr/07  25/Apr/07  25/Apr/07
BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI, PT     -     HERY      -      -      -
SPARINDO ALFA PERSADA, PT           -    HERY      -      -      -
ASEI, PT VS BANK JABAR, PT          -    BU YUS      -      -      -
BUMI NIAGA PRATAMA, PT           NIAGA    RIO  30/Apr/07  30/Apr/07  2/May/07
KURNIA ADIJAYA MANDIRI, PT          -    HERY      -      -      -
UNIPARA EXPRESS, PT              -    HERY      -      -      -
MILLENIA CHEMINDO PRATAMA, PT       NIAGA    RIO  30/Apr/07  30/Apr/07  1/May/07
APLUS PACIFIC, PT            DANAMON    RIO  30/Apr/07  30/Apr/07  1/May/07
LENY SIMON                  -    LENY  30/Apr/07  30/Apr/07  1/May/07
LIMAS KARYA UTAMA, PT          MANDIRI. S   RIO  30/Apr/07  1/May/07  2/May/07
DHARMESTA SWASTI MANDIRI, PT       DANAMON    MUSA   1/May/07  1/May/07  2/May/07
LIMAS KARYA UTAMA, PT          MANDIRI. S   RIO   1/May/07  1/May/07  2/May/07
HANSEL DUTA NIAGA PRATAMA,PT         -    CAHYO      -      -      -
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT     MANDIRI   MUSA   2/May/07  2/May/07  2/May/07
PERSADA BINA NIAGATAMA, PT         NIAGA   CAHYO   2/May/07  2/May/07  3/May/07
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT       MANDIRI   MUSA   2/May/07  2/May/07  2/May/07
SURYA DELTA MAJU, PT            NIAGA    LENY      -      -      -
CITRA GADING ASRITAMA, PT         JATIM    ANNA      -      -      -
KOPKAR NUSA TIGA               -    ANTI   4/May/07  4/May/07  7/May/07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT        MANDIRI   CAHYO   4/May/07  4/May/07  4/May/07
ARTHA CIPTA UNIVERSAL, PT           -    HERY      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT        MANDIRI   CAHYO   4/May/07  4/May/07  7/May/07
LENY & RULLY                 -    LENY      -      -      -
CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT      NIAGA    LENY   7/May/07  7/May/07  8/May/07
HANSEL DUTA NIAGA PRATAMA,PT         -    CAHYO      -      -      -
INTI ALASINDO, PT               -    HERY      -      -      -
EVINDO JAYA, CV             BUMIPUTERA  CAHYO      -      -      -
MAKRO SENTRAL PERDANA, PT        DANAMON    ANNA      -      -      -
TIMAS SUPLINDO, PT              -    WIWIK      -      -      -
SURYA DELTA MAJU, PT            NIAGA   CAHYO   9/May/07  9/May/07  10/May/07
PRIMA INTERNATIONAL CARGO, PT         -    HERY      -      -      -
MAJU BERSAMA, UD - JONNY JUWONO     DANAMON    LENY      -      -      -
SAYUNG ADHIMUKTI, PT            NIAGA    MUSA  10/May/07  10/May/07      -
CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT      NIAGA    LENY  10/May/07  10/May/07  14/May/07
PRIMABUANA MEGA PERKASA, PT        NIAGA   CAHYO      -      -      -
MUSA, BPK                   -    MUSA      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT        MANDIRI   MUSA   9/May/07  10/May/07  14/May/07
MAJU BERSAMA, UD - JONNY JUWONO     DANAMON    LENY  11/May/07  11/May/07  11/May/07
LENY, SDRI                  -    LENY      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT        MANDIRI   MUSA  15/May/07  16/May/07  16/May/07
MULTI STRUCTURE, PT            NIAGA   CAHYO      -      -      -
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT       MANDIRI   MUSA  16/May/07  16/May/07  16/May/07
-                       -    WIWIK      -      -      -
-                     NIAGA    MUSA      -      -      -
UKM BANDUNG KEPADA BPR           NIAGA    MUSA      -      -      -
-                       -    CAHYO      -      -      -
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT     MANDIRI   MUSA  16/May/07  16/May/07  16/May/07
NARWASTU PRATAMA, PT             -    ANTI  16/May/07  21/May/07  24/May/07
DHARMA BUDHI LESTARI, PT           -    WIWIK  16/May/07  16/May/07  21/May/07
SUPERHELINDO JAYA, PT          DANAMON    MUSA  21/May/07  21/May/07  21/May/07
RULLY, SDR                  -    RULLY      -      -      -
PRIMABUANA MEGA PERKASA, PT          -    CAHYO      -      -      -
ADHI KARYA, PT                -    WIWIK      -      -      -
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT       MANDIRI   MUSA  21/May/07  21/May/07  21/May/07
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT     -    WIWIK      -      -      -
-                       -    MUSA  22/May/07  23/May/07  23/May/07
DHARMA BUDHI LESTARI, PT           -    WIWIK  23/May/07  23/May/07  24/May/07
GUNAWAN, BPK                 -    LENY      -      -      -
MAJU BERSAMA, UD - JONNY JUWONO     DANAMON   CAHYO    DINAS  23/May/07  24/May/07
SURABAYA GREAT LAND, PT            -    WIWIK      -      -      -
DHARMA BUDHI LESTARI, PT           -    WIWIK      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT        MANDIRI   CAHYO  25/May/07  25/May/07  28/May/07
TEGUH ANDALAN KONSTRUKSINDO        MANDIRI   CAHYO  28/May/07      -      -
BPR                    NIAGA   CAHYO  25/May/07  25/May/07  28/May/07
MUSA, BPK                   -    MUSA      -      -      -
-                     NIAGA    MUSA      -      -      -
SUPERHELINDO JAYA, PT          DANAMON    MUSA  29/May/07  29/May/07  30/May/07
KOPERASI GURU BERDIKARI BEKASI       NIAGA    MUSA  30/May/07      -      -
BPR CAHAYA BINAWERDI, PT          NIAGA    MUSA  30/May/07  30/May/07  4/Jun/07
TIMAS SUPLINDO, PT              -    WIWIK   6/Jun/07  6/Jun/07  7/Jun/07
BUANA LAUTAN NAGA, PT           DANAMON   MUSA   5/Jun/07   5/Jun/07   6/Jun/07
BPR SATYA ADHI PERDANA, PT          NIAGA   MUSA   5/Jun/07   5/Jun/07   6/Jun/07
-                        -    LENY      -      -      -
BPR WAHANA SENTRA ARTHA, PT         NIAGA   MUSA   7/Jun/07       -      -
ANNA, IBU                    -    ANNA      -      -      -
-                     BUKOPIN   ANTI  14/Jun/07  18/Jun/07  19/Jun/07
SARANDI KARYA NUGRAHA, PT         MANDIRI   MUSA   7/Jun/07   7/Jun/07       -
KOPKAR BAKRIE SUMATERA PLANTATION      NIAGA.S  MUSA   8/Jun/07   8/Jun/07  11/Jun/07
CAKRA NUSANTARA, CV            DANAMON   CAHYO  7/Jun/07     CUTI  14/Jun/07
KARYA BINA BERSAMA, PT          AGRONIAGA  CAHYO  11/Jun/07  11/Jun/07  14/Jun/07
ABHITAMA CITRA ABADI, PT            -    HERY      -      -      -
TAZAR GUNA MANDIRI, PT             -   WIWIK      -      -      -
KERTAS LECES, PT               JATIM   ANNA      -      -      -
NINDYA KARYA, PT                -   WIWIK      -      -      -
MULTI STRUCTURE, PT             NIAGA   CAHYO  13/Jun/07  13/Jun/07  14/Jun/07
SAPROTAN UTAMA, CV              NIAGA   ANNA      -      -      -
WIDYA KARYA UTAMA, PT           MANDIRI. S  MUSA  14/Jun/07     CUTI  15/Jun/07
MUSA, BPK                    -   MUSA       -      -      -
MULTI STRUCTURE, PT             NIAGA   CAHYO      -      -      -
MUSA, BPK                    -   MUSA       -      -      -
BPR PARAMAARTA DINA, PT           NIAGA   MUSA  15/Jun/07  18/Jun/07  18/Jun/07
ULTRA CIPTA KARYA, PT           DANAMON   CAHYO  14/Jun/07  18/Jun/07  19/Jun/07
ASURANSI JASA INDONESIA, PT           -   WIWIK      -      -      -
WIWIK, IBU                   -   WIWIK      -      -      -
TIMAS SUPLINDO, PT               -   WIWIK  22/Jun/07  25/Jun/07  26/Jun/07
ULTRA CIPTA KARYA, PT           DANAMON   CAHYO      -      -      -
SARANDI KARYA NUGRAHA, PT         MANDIRI   MUSA  19/Jun/07  19/Jun/07  20/Jun/07
HARMA PRESIS MEKA INDONESIA, PT         -   MUSA  19/Jun/07  19/Jun/07  19/Jun/07
KARYA BINA BERSAMA, PT          AGRONIAGA  CAHYO  19/Jun/07  19/Jun/07  20/Jun/07
RELACOM INDONESIA, PT              -    HERY      -      -      -
-                        -   WIWIK      -      -      -
CAKRA NUSANTARA, CV            DANAMON   CAHYO  20/Jun/07  20/Jun/07  21/Jun/07
-                        -   WIWIK      -      -      -
PANJI ADI SAMUDERA, PT          MANDIRI. S  CAHYO      -      -      -
SARANDI KARYA NUGRAHA, PT         MANDIRI   MUSA  25/Jun/07  26/Jun/07  26/Jun/07
-                        -   MUSA       -      -      -
ULTRA CIPTA KARYA, PT           DANAMON   CAHYO  26/Jun/07  26/Jun/07  27/Jun/07
TIMAS SUPLINDO, PT               -   WIWIK      -      -      -
-                        -    ATI      -      -      -
-                        -   MUSA       -      -      -
ADHI KARYA, PT                 -   WIWIK  29/Jun/07  29/Jun/07  29/Jun/07
GLOBAL MANAGEMENT TERPADU, PT          -   WIWIK      -      -      -
-                        -   WIWIK      -      -      -
BPR WAHANA SENTRA ARTHA, PT         NIAGA   MUSA  28/Jun/07  29/Jun/07  29/Jun/07
ANNA, IBU                    -    ANNA      -      -      -
DUA DAYA SAKTI, PT              NIAGA   WIWIK      -      -      -
CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO           -   WIWIK      -      -      -
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT          NIAGA   MUSA       -      -      -
BPR NUSAMBA KUMBUTAMBAHAN, PT        NIAGA   MUSA   4/Jul/07   4/Jul/07   5/Jul/07
ARTERIA DAYA MULIA, PT            NIAGA   CAHYO      -      -      -
PRABA INDOMIX PERSADA, PT          NIAGA   CAHYO      -      -      -
RULLY, SDR                   -   RULLY      -      -      -
PERSADA BINA NIAGATAMA, PT          NIAGA   CAHYO   9/Jul/07   9/Jul/07  10/Jul/07
ANNA, IBU                    -    ANNA      -      -      -
KOPERASI PT. INTI              NIAGA   CAHYO      -      -      -
PRABA INDOMIX PERSADA, PT          NIAGA   CAHYO  12/Jul/07  12/Jul/07  12/Jul/07
PANJI ADI SAMUDERA, PT          MANDIRI. S  CAHYO  12/Jul/07  12/Jul/07  13/Jul/07
SMARTINDO KREASI BHAKTI UTAMA, PT     MANDIRI. S  CAHYO      -      -      -
PANJI ADI SAMUDERA, PT          MANDIRI. S  CAHYO  16/Jul/07  16/Jul/07      -
ULTRA CIPTA KARYA, PT              -   CAHYO  16/Jul/07  16/Jul/07  18/Jul/07
BANK BUKOPIN & DIRGANTARA INDONESIA, PT     -    ANTI      -      -      -
DESCONA YASA, PT             MANDIRI. S  LENY      -      -      -
-                        -   WIWIK      -      -      -
BPR PRISMA BALI, PT             NIAGA   MUSA       -      -      -
-                        -   MUSA       -      -      -
-                        -   MUSA       -      -      -
BPR PARAMAARTA DINA, PT           NIAGA   MUSA    DINAS   18/Jul/07  20/Jul/07
-                        -   KERMA      -      -      -
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT           -   WIWIK      -      -      -
-                       -     ANNA       -      -      -
ASURANSI JASA INDONESIA, PT          -    WIWIK       -      -      -
ANNA, IBU                   -     ANNA       -      -      -
RAMAGLORIA TEKSTIL, PT & ABBERGUMI, PT    -    CAHYO       -      -      -
KANCRA FORTUNE PERDANA, PT         NIAGA    ANNA       -      -      -
DATACOMM DIANGRAHA, PT           NIAGA    MUSA   23/Jul/07  23/Jul/07  24/Jul/07
-                     BUKOPIN   ANTI       -      -      -
RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, PT  BUMIPUTERA  CAHYO   24/Jul/07  24/Jul/07  30/Jul/07
KARYA BINA BERSAMA, PT          AGRONIAGA   CAHYO   24/Jul/07  24/Jul/07  27/Jul/07
SURYA DELTA MAJU, PT            NIAGA   CAHYO   25/Jul/07  27/Jul/07  27/Jul/07
-                       -     MUSA       -      -      -
INNOVATIVE PLASTIC, PT           NIAGA    MUSA       -      -      -
MAJU BERSAMA, UD - JONNY JUWONO      DANAMON   CAHYO   30/Jul/07  31/Jul/07  31/Jul/07
MAJU BERSAMA, UD - JONNY JUWONO     BUMIPUTERA  CAHYO   31/Jul/07  1/Aug/07   1/Aug/07
BPR                     NIAGA    MUSA   31/Jul/07  1/Aug/07   1/Aug/07
SAPUTRA JAYA UTAMA, CV          MANDIRI. S  MUSA       -      -      -
MANDIRA ERAJASA WAHANA, PT         NIAGA   WIWIK       -      -      -
-                       -     MUSA       -      -      -
FLUIDCON JAYA, PT              NIAGA   CAHYO   2/Aug/07   2/Aug/07   2/Aug/07
-                       -      -       -      -      -
-                       -    CAHYO       -      -      -
MUSA, BPK                   -     MUSA
CAHYONO, BPK                 -    CAHYO      -      -      -
-                       -     MUSA      -      -      -
KANCRA FORTUNE PERDANA, PT         NIAGA    ANNA      -      -      -
SURYA DELTA MAJU, PT            NIAGA   CAHYO      -      -      -
BPR                     NIAGA    MUSA   9/Aug/07  10/Aug/07  14/Aug/07
MILLENIA CHEMINDO PRATAMA, PT        NIAGA    MUSA   9/Aug/07  10/Aug/07  14/Aug/07
DHARMESTA SWASTI MANDIRI, PT       DANAMON    MUSA  10/Aug/07  10/Aug/07  14/Aug/07
SARICHEM POLYWARNA, PT          DANAMON    MUSA  10/Aug/07  13/Aug/07  14/Aug/07
JASA MARGA, PT                -    WIWIK      -      -      -
WIWIK, IBU                  -    WIWIK      -      -      -
-                       -     LENY      -      -      -
GLOBAL MANAGEMENT TERPADU, PT         -    WIWIK      -      -      -
-                       -     MUSA      -      -      -
BPR SURYAJAYA UBUD             NIAGA    MUSA  20/Aug/07  20/Aug/07  21/Aug/07
RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, PT  BUMIPUTERA  CAHYO  21/Aug/07  22/Aug/07  22/Aug/07
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT          -     HERY      -      -      -
HUTAMA KARYA, PT               -    WIWIK      -      -      -
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT         NIAGA    MUSA  22/Aug/07  22/Aug/07  22/Aug/07
KARYA BINA BERSAMA, PT          AGRONIAGA   CAHYO  24/Aug/07  24/Aug/07  27/Aug/07
RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, PT  BUMIPUTERA  CAHYO  28/Aug/07  28/Aug/07  29/Aug/07
NUANSACIPTA RETALINDO, PT           -     HERY      -      -      -
ABBERGUMMI MEDICAL, PT            -     MUSA  30/Aug/07  30/Aug/07  30/Aug/07
-                       -    CAHYO      -      -      -
SC ENTERPRISE, PT               -     LENY  31/Aug/07  31/Aug/07   3/Sep/07
DATACOMM DIANGRAHA, PT           NIAGA    MUSA   3/Sep/07   3/Sep/07   3/Sep/07
MUSA, BPK                   -     MUSA      -      -      -
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT          -     HERY      -      -      -
INDO SERVICE UTAMA, CV            -     ANTI   4/Sep/07   4/Sep/07   5/Sep/07
BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT          -     ANNA      -      -      -
-                      JABAR   BU YUS      -      -      -
-                      JABAR   BU YUS      -      -      -
-                      JABAR   BU YUS      -      -      -
ASURANSI JASA INDONESIA, PT          -    WIWIK      -      -      -
GLOBAL MANAGEMENT TERPADU, PT         -    WIWIK      -      -      -
DATACOMM DIANGRAHA, PT           NIAGA    MUSA  10/Sep/07  11/Sep/07  12/Sep/07
BPR CAHAYA BINAWERDI, PT & BPR S A P    NIAGA    MUSA  14/Sep/07  14/Sep/07  17/Sep/07
ANNA, IBU                   -     ANNA      -      -      -
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT          -     HERY      -      -      -
KOPERASI SERBA USAHA            NIAGA    LENY      -      -      -
-                       -     LENY      -      -      -
MILLENIA CHEMINDO PRATAMA, PT        NIAGA    MUSA  19/Sep/07  19/Sep/07  19/Sep/07
KARYA BINA BERSAMA, PT          AGRONIAGA   CAHYO  19/Sep/07  20/Sep/07  21/Sep/07
-                       -     HERY      -      -      -
RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, PT  BUMIPUTERA  CAHYO  21/Sep/07  21/Sep/07  24/Sep/07
PANCA DUTA PRAKARSA, PT           NIAGA    MUSA      -      -      -
RULLY, SDR                  -    RULLY      -      -      -
BPR BALAGUNA PERASTA, PT          NIAGA    MUSA  24/Sep/07  24/Sep/07  26/Sep/07
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT        NIAGA   MUSA  25/Sep/07  25/Sep/07  26/Sep/07
-                      -    CAHYO      -      -      -
TJIWI KIMIA, PT               -    KERMA      -      -      -
-                      -    HERY      -      -      -
DATACOMM DIANGRAHA, PT          NIAGA   MUSA   2/Oct/07  2/Oct/07  3/Oct/07
JASA MARGA, PT                -    WIWIK      -      -      -
GRANIKA NUSA SELARAS, PT         NIAGA   CAHYO  3/Oct/07  3/Oct/07  4/Oct/07
UNIAIR, PT                  -    HERY      -      -      -
PANCA DUTA PRAKARSA, PT          NIAGA   MUSA   4/Oct/07  5/Oct/07  8/Oct/07
-                      -    LENY      -      -      -
-                      -    KERMA      -      -      -
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT         -    HERY      -      -      -
PANCA DUTA PRAKARSA, PT          NIAGA    LENY      -      -      -
HUTAMA KARYA, PT               -    WIWIK      -      -      -
HUTAMA KARYA, PT               -    WIWIK      -      -      -
ASURANSI SINAR MAS, PT            -    KERMA      -      -      -
BPR CAPTA MULIA ABADI           NIAGA    LENY      -      -      -
NUGRAHA ADI TARUNA, PT            -    WIWIK  30/Oct/07  31/Oct/07      -
-                      -     ATI      -      -      -
CIDAS SUPRA METALINDO, PT          -    ANTI      -      -      -
CITRA GADING ASRITAMA, PT          -    ANNA  31/Oct/07  1/Nov/07  1/Nov/07
PANCARAN JATINUSA, PT            -    HERY      -      -      -
-                      -    LENY      -      -      -
MULTI SERVINDO PRIMA, PT           -    MUSA   2/Nov/07  2/Nov/07  2/Nov/07
MARGA HANURATA INTRINSIC, PT         -    WIWIK      -      -      -
BANGUN MITRA GRAHA PERSADA, PT        -    ANTI  5/Nov/07  5/Nov/07      -
CERAH SEMPURNA, PT              -    WIWIK  7/Nov/07  7/Nov/07  9/Nov/07
KARYA BINA BERSAMA, PT         AGRONIAGA  CAHYO  7/Nov/07  8/Nov/07  9/Nov/07
BPR KUNINGAN, PD               -    MUSA      -      -      -
-                    BUMIPUTERA  MUSA      -      -      -
CONSORTIUM ZELAN, PT             -    HERY      -      -      -
EVINDO JAYA, CV                   CAHYO  12/Nov/07  13/Nov/07  13/Nov/07
RULLY, SDR                 -    RULLY      -      -      -
-                      -     ATI      -      -      -
TIMAS SUPLINDO, PT             -    WIWIK  12/Nov/07  13/Nov/07  13/Nov/07
TIMAS SUPLINDO, PT             -    WIWIK  14/Nov/07  14/Nov/07  15/Nov/07
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT    -     HERY      -      -      -
CITRA SARI MAKMUR, PT            -     ANTI      -      -      -
CITRA SARI MAKMUR, PT            -     ANTI      -      -      -
SC ENTERPRISE, PT             NIAGA    LENY  16/Nov/07  16/Nov/07  20/Nov/07
GRAFINDO MEDIA PRATAMA, PT       MANDIRI. S  MUSA  19/Nov/07  19/Nov/07  20/Nov/07
DFDS TRANSPORT INDONESIA, PT        -     HERY      -      -      -
-                      -     HERY      -      -      -
-                      -    KERMA      -      -      -
ASURANSI SINAR MAS, PT           -    KERMA      -      -      -
-                      -     LENY      -      -      -
-                      -     LENY      -      -      -
INDONUSA HARAPAN MASA, PT          -     ANTI      -      -      -
PNM, PT                   -     ANNA      -      -      -
CATUR SENTOSA ADIPRANA, PT         -    WIWIK      -      -      -
CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT      NIAGA   MUSA  29/Nov/07  30/Nov/07  3/Dec/07
-                      -    KERMA      -      -      -
ANNA, IBU                  -     ANNA      -      -      -
ANNA, IBU                  -     ANNA      -      -      -
MUSA, BPK                  -    MUSA      -      -      -
MADYA PRATAMA, CV             NIAGA   MUSA      -      -      -
REKOMENDASI
               KET
       DIRUT
           -  FAXED
           -  KE SDM
           -  KE SDM
           -  KE SDM
        8/Jan/07  FAXED
        8/Jan/07  KE CBG
           -  FAXED
       10/Jan/07  KE CBG
           -  KE CBG
       11/Jan/07  KE CBG
       17/Jan/07  FAXED
           -  KE SDM
       16/Jan/07  FAXED
       17/Jan/07  KE CBG
           -  KE SDM
       19/Jan/07  FAXED
           -  FAXED
       19/Jan/07  FAXED
       25/Jan/07  FAXED
       25/Jan/07  FAXED
           -  FAXED
           -  KE RM
           -  FAXED
           -  KE REAS
           -  FAXED
       25/Jan/07  FAXED
       25/Jan/07  KE CBG
           -  KE SDM
           -  FAXED
           -  KE SDM
           -  KE CBG
           -  KE SDM
          DLK  FAXED
           -  FAXED
          DLK  FAXED
             GANTI ND
           -  KE SDM
           -  OK
        8/Feb/07  FAXED
           -  KE CBG
           -  FAXED
           -  FAXED
           -  KE CBG
       12/Feb/07  FAXED
           -  KE SDM
           -  FAXED
           -  FAXED
           -  KE CBG

        1/Mar/07  KE CBG
       16/Feb/07  FAXED
           -  FAXED
           -  KE SDM
           -  KE CBG
           -  KE CBG
           -  KE SP
           -  FAXED
         23-Feb  FAXED
           -  FAXED
           -  KE CBG
       22/Feb/07  KE CBG
       23/Feb/07  FAXED
    -  KE SDM
 1/Mar/07  FAXED
    -  KE CBG
    -  KE CBG
28/Feb/07  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  KE SDM
    -  KE SDM
 1/Mar/07  FAXED
28/Feb/07  FAXED
    -  FAXED
 1/Mar/07  FAXED
 2/Mar/07  KE CBG
    -  KE SDM
    -  FAXED
    -  KE CBG
 2/Mar/07  KE CBG
    -  KE SDM
 6/Mar/07  KE CBG
    -  FAXED
 7/Mar/07  FAXED
    -  FAXED
    -  KE CBG
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  KE SDM
    -  KE SDM
    -  FAXED
    -  FAXED
      DI U/W
    -  FAXED
    -  KE CBG
 9/Mar/07  FAXED
    -  FAXED
    -  KE CBG
 9/Mar/07  KE CBG
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  KE SHK
    -  OK
13/Mar/07  FAXED
    -  KE CBG
    -  KE SDM
    -  KE SDM
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  FAXED
16/Mar/07  KE CBG
    -  FAXED
20/Mar/07  FAXED
16/Mar/07  FAXED
16/Mar/07  KE CBG
    -  KE SDM
    -  KE KEU
21/Mar/07  FAXED
20/Mar/07  KE CBG
    -  KE SDM
    -  KE SDM
    -  KE CBG
22/Mar/07  KE CBG
26/Mar/07  FAXED
22/Mar/07  KE CBG
    -  FAXED
    -  KE CBG
26/Mar/07  FAXED
23/Mar/07  KE CBG
    -  FAXED
    -  KE KLAIM
    -  KE CBG
27/Mar/07  FAXED
    -  KE CBG
    -  KE CBG
    -  FAXED
27/Mar/07  FAXED
29/Mar/07  KE CBG
29/Mar/07  KE CBG
 2/Apr/07  FAXED
 3/Apr/07  KE CBG
    -  KE SPI
    -  FAXED
 3/Apr/07  KE CBG
    -  KE REAS
    -  FAXED
    -  FAXED
 9/Apr/07  ND UWAK
    -  KE SDM
    -  KE SDM
 4/Apr/07  KE CBG
    -  FAXED
 5/Apr/07  KE CBG
    -  OK
    -  KE HKM
 9/Apr/07  KE CBG
    -  FAXED
      BATAL
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  FAXED
12/Apr/07  KE CBG
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
16/Apr/07  KE CBG
16/Apr/07  KE CBG
16/Apr/07  KE CBG
    -  KE CBG
    -  KE KADIV
    -  KE SHK
    -  FAXED
    -  KE SDM
    -  FAXED
    -  KE CBG
17/Apr/07  KE CBG
17/Apr/07  KE CBG
23/Apr/07  KE CBG
23/Apr/07  KE CBG
24/Apr/07  ND UWAK
23/Apr/07  KE CBG
24/Apr/07  KE CBG
    -  KE CBG
24/Apr/07  FAXED
24/Apr/07  KE CBG
    -  KE SDM
    -  KE SDM
    -  FAXED
25/Apr/07  KE CBG
25/Apr/07  FAXED
25/Apr/07  KE CBG
25/Apr/07  KE CBG
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  KE SHK
 3/May/07  FAXED
    -  FAXED
    -  KE CBG
 1/May/07  KE CBG
 1/May/07  KE CBG
 2/May/07  OK
 3/May/07  FAXED
 2/May/07  KE CBG
 2/May/07  FAXED
    -  FAXED
 3/May/07  KE CBG
 3/May/07  FAXED
 3/May/07  FAXED
    -  KE CBG
    -  FAXED
 8/May/07  FAXED
 7/May/07  KE CBG
    -  KE CBG
 7/May/07  KE CBG
    -  KE SDM
 8/May/07  ND UWAK
    -  FAXED
    -  KE KEU
    -  FAXED
    -  KE CBG
    -  KE CBG
10/May/07  KE CBG
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  FAXED
14/May/07  FAXED
    -  KE CBG
    -  KE SDM
14/May/07  KE CBG
14/May/07  FAXED
    -  KE SDM
16/May/07  KE CBG
16/May/07  KE CBG
16/May/07  FAXED
    -  OK
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  KE WAMAN
21/May/07  KE CBG
24/May/07  KE CBG
22/May/07  FAXED
22/May/07  KE CBG
    -  KE SDM
    -  KE CBG
    -  FAXED
21/May/07  FAXED
    -  KE KEU
24/May/07  FAXED
24/May/07  FAXED
    -  KE SDM
24/May/07  FAXED
    -  KE CBG
    -  FAXED
28/May/07  KE CBG
    -  FAXED
29/May/07  FAXED
    -  KE SDM
    -  FAXED
30/May/07  KE CBG
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  KE CBG
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  KE SDM
    -  ND UWAK
    -  FAXED
12/Jun/07  KE CBG
14/Jun/07  FAXED
14/Jun/07  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  KE SDM
    -  KE CBG
14/Jun/07  KE CBG
    -  FAXED
18/Jun/07  FAXED
    -  KE SDM
    -  KE CBG
    -  KE SDM
19/Jun/07  KE CBG

     -  KE CBG
     -  KE SDM
26/Jun/07  KE CBG
     -  FAXED
21/Jun/07  FAXED
     -  FAXED
21/Jun/07  FAXED
     -  KE CBG
     -  FAXED
22/Jun/07  FAXED
     -  KE SDM
     -  FAXED
26/Jun/07  FAXED
     -  FAXED
28/Jun/07  FAXED
     -  KE CBG
     -  KE RM
     -  FAXED
 2/Jul/07  FAXED
     -  FAXED
     -  KE DIR
 2/Jul/07  FAXED
     -  KE SDM
     -  FAXED
     -  BATAL
     -  KE CBG
 6/Jul/07  FAXED
     -  FAXED
     -  KE CBG
     -  KE SDM
 11/Jul/07  FAXED
     -  KE SDM
     -  FAXED
 13/Jul/07  KE CBG
 13/Jul/07  KE CBG
     -  FAXED
     -  KE CBG
 18/Jul/07  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
     -  OK
     -  FAXED
     -  KE AKT
     -  KE SPI
 20/Jul/07  KE CBG
     -  OK
     -  KE CBG
     -  FAXED
     -  KE CBG
     -  KE SDM
     -  KE SDM
     -  KE CBG
 25/Jul/07  KE CBG
     -  KE DIR
 31/Jul/07  FAXED
 30/Jul/07  FAXED
 30/Jul/07  KE CBG
     -  OK
     -  FAXED
 31/Jul/07  FAXED
 1/Aug/07  FAXED
 1/Aug/07  FAXED
     -  KE CBG
     -  KE CBG
     -  OK
 3/Aug/07  FAXED
     -  KE UMUM
     -  OK
       KE SDM
    -  KE SDM
    -  KE TI
    -  KE CBG
    -  KE CBG
15/Aug/07  FAXED
15/Aug/07  KE CBG
14/Aug/07  KE CBG
15/Aug/07  KE CBG
    -  KE KEU
    -  KE SDM
    -  KE SDM
    -  FAXED
    -  FAXED
22/Aug/07  FAXED
22/Aug/07  FAXED
    -  KEWAKADIV
    -  KE KEU
23/Aug/07  KE CBG
27/Aug/07  FAXED
29/Aug/07  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  KE SDM
 3/Sep/07  FAXED
 4/Sep/07  KE CBG
    -  KE SDM
    -  KE KEU
 5/Sep/07  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
    -  KE CBG
    -  FAXED
13/Sep/07  KE CBG
18/Sep/07  FAXED
    -  KE SDM
    -  KE KEU
    -  FAXED
    -  KE AKU
20/Sep/07  KE DIR
21/Sep/07  FAXED
    -  KE SDM
24/Sep/07  FAXED
    -  FAXED
    -  KE SDM
26/Sep/07  KE DIR
26/Sep/07  KE CBG
    -  KE SDM
    -  FAXED
    -  KE SDM
 3/Oct/07  KE CBG
    -  KE KEU
    -  KE DIR
    -  KE CBG
23/Oct/07  FAXED
    -  KE SDM
    -  KE DIR
    -  KE KEU
    -  FAXED
    -  KE KEU
    -  KE KEU
    -  KE KEU
    -  FAXED
    -  KE DIR
    -  KE AKT
    -  KE KEU
 1/Nov/07  FAXED
    -  FAXED
    -  KE UMUM
 5/Nov/07  KE CBG
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  FAXED
 9/Nov/07  FAXED
    -  KE CBG
    -  FAXED
    -  KE KEU
13/Nov/07  FAXED
    -  KE SDM
    -  KE SLR BAG
13/Nov/07  KE DIR
22/Nov/07  KE DIR
    -  FAXED
    -  KE SP
    -  FAXED
    -  FAXED
   CUTI  FAXED
    -  KE CBG
    -  KE TI
    -  KE KEU
    -  KE KEU
    -  KE SBR
    -  KE KLM
    -  KE KEU
    -  KE SHK
    -  KE CBG
 3/Dec/07  FAXED
    -  KE KEU
    -  KE SDM
    -  KE SDM
    -  KE SDM
    -  FAXED
                                         REGISTER NOTA DINAS U
NO     NO. ND     TGL     KEPADA                   PERIHAL

 1  23/001/ND/I/UWAK   9-Jan  WAKADIV AE & AK  Perubahan (Revisi) tanggal terbit Jaminan Pelaksanaan
 2  23/002/ND/I/UWAK   9-Jan  KACAB MAKASAR   Persetujuan perubahan (Revisi) tanggal terbit Jaminan Pelaksanaan
 3  23/003/ND/I/UWAK   14-Jan  DIREKSI      Pengajuan akseptasi overlimit deklarasi
 4  23/004/ND/I/UWAK   16-Jan  KACAB JAKARTA   Informasi tambahan penutupan pertanggungan
 5  23/005/ND/I/UWAK   16-Jan  BAG. SDM     Pergeseran waktu izin cuti tahunan
 6  23/006/ND/I/UWAK   18-Jan  DIREKSI      Permohonan persetujuan penerbitan Custom Bond - KITE
 7  23/007/ND/I/UWAK   21-Jan  BAG UMUM     Pembuatan cap nama Direksi
 8  23/008/ND/I/UWAK   21-Jan  KACAB JAKARTA   Jaminan pembayaran
 9  23/009/ND/I/UWAK   22-Jan  DIREKSI      Permohonan penerbitan surety bond - performance bond
10  23/010/ND/I/UWAK   23-Jan  WAKADIV AE & AK  Permohonan akseptasi perpanjangan JUBG ke-2 PB non konstruksi
11  23/011/ND/I/UWAK   25-Jan  KACAB JAKARTA   Konfirmasi / penjelasan penutupan pertanggungan
12  23/012/ND/I/UWAK   28-Jan  SELURUH CBG    Program AS 400 Asuransi Kredit
13  23/013/ND/I/UWAK   28-Jan  BAG. SDM     Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
14  23/014/ND/I/UWAK   29-Jan  KACAB MAKASAR   Letters of intens atas jaminan pelaksanaan
15  23/015/ND/I/UWAK   30-Jan  BAG TI      Kendala program AS 400 Asuransi Kredit
16  23/016/ND/I/UWAK   29-Jan  DIREKSI      Perpanjangan prtggn As. KMK-R Rp. 13,15 M
17  23/017/ND/II/UWAK   6-Feb  DIREKSI      Pengajuan deklarasi overlimit
18  23/018/ND/II/UWAK   6-Feb  DIREKSI      Perubahan T&C dokumen L/C impor
19  23/019/ND/II/UWAK  11-Feb  BAG KEU      Pembayaran Premi Reasuransi Masuk (RAM)
20  23/020/ND/II/UWAK  11-Feb  KACAB JAKARTA   Penyampaian persetujuan U/W sheet Kantor Pusat
21  23/021/ND/II/UWAK  11-Feb  KACAB MAKASAR   Penutupan
22  23/022/ND/II/UWAK  12-Feb  BAG. SDM     Kunjungan OTS ke lokasi pembangunan Bandara Udara Samarinda Baru
23  23/023/ND/II/UWAK  14-Feb  DIROP       Perpanjangan I jk wkt penjaminan SB-PyB
24  23/024/ND/II/UWAK  18-Feb  DIREKSI      Perubahan persyaratan pertanggungan KMK
25  23/025/ND/II/UWAK  18-Feb  DIREKSI      Perubahan persyaratan pertanggungan KMK multiguna
26  23/026/ND/II/UWAK  18-Feb  KACAB TANGERANG  Kelengkapan dokumen pendukung analisa
27  23/027/ND/II/UWAK  19-Feb  BAG KEU      Pertanggungjawaban biaya pemasaran utk meningkatkan hub. Bisnis
28  23/028/ND/II/UWAK  20-Feb  BAG SHK-HKM    Permohonan wording
29  23/029/ND/II/UWAK  21-Feb  BAG TI      Permohonan install e-mail internal
30  23/030/ND/II/UWAK  29-Feb  BAG KEU      Pembayaran Premi Reasuransi Masuk (RAM)
31  23/031/ND/II/UWAK  3-Mar  DIREKSI      Permohonan peningkatan limit AK KMK Stanby Loan
32  23/032/ND/III/UWAK  4-Mar  BAG. SDM     Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
33  23/033/ND/III/UWAK  5-Mar  KACAB BANDUNG   Deklarasi penutupan prtggn Asuransi Kredit
34  23/034/ND/III/UWAK  6-Mar  BAG RM      Permohonan monitoring agunan
35  23/035/ND/III/UWAK  12-Mar  DIROP       Informasi mengenai prtggn Asuransi Kredit
36  23/036/ND/III/UWAK  17-Mar  KADIV AE & AK   Persetujuan penurunan rate facultative Surety Bond
37  23/037/ND/III/UWAK  15-Mar  DIREKSI      Permohonan perubahan SKLP As. KMK
38  23/038/ND/IV/UWAK   3-Apr  BAG. SDM     Kerja lembur
39  23/039/ND/IV/UWAK   3-Apr  KADIV AI     Pembuatan aplikasi berbasis TI
40  23/040/ND/IV/UWAK   3-Apr  BAG. SDM     Pertanggunjawaban SPD No. 23/034/SPD.PEG/III/SDM/08
41  23/041/ND/IV/UWAK   3-Apr  DIROP       Persetujuan pemakaian uang penginapan melebihi anggaran
42  23/042/ND/IV/UWAK  15-Apr  BAG. HKM     Legalisasi kebijakan underwriting
43  23/043/ND/IV/UWAK  15-Apr  BAG. CRM     Permintaan copy PKS & MOU, NAK/Remarks Bank
44  23/044/ND/IV/UWAK  16-Apr  BAG. TI      Permohonan install internet
45  23/041/ND/IV/UWAK
46  23/041/ND/IV/UWAK
47  23/041/ND/IV/UWAK
48  23/041/ND/IV/UWAK
49  23/041/ND/IV/UWAK
50  23/041/ND/IV/UWAK
NOTA DINAS UWAK 2008
                                        REKOMENDASI
         ATAS NAMA         BANK    U/WRITER                        KET
                                  KABAG   KADIV  DIROP   DIRUT
   ADHI KARYA, PT              -     WIWIK     CUTI  09/01/08    -     -  FAXED
   ADHI KARYA, PT              -     WIWIK      -     -    -     -  FAXED
   ABBERGUMMI MEDICAL, PT        BUMIPUTERA   MUSA     CUTI  14/01/08 14/01/08  14/01/08  FAXED
   GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT  MANDIRI S.  MUSA       -     -    -     -  KE CBG
   ATI ISFIATI, IBU             -      ATI      -     -    -     -  KE SDM
   KORINDO HEAVY INDUSTRY, PT        -     ANTI     CUTI  18/01/08 21/01/08  21/01/08  FAXED
   -                     -     KERMA      -     -    -     -  KE UMUM
   BINTANG BUNUT, PT             -     HERRY      -     -    -     -  KE CBG
   MASPION ENERGY MITRATAMA, PT       -     ANTI   22/01/08  22/01/08 22/01/08  22/01/08  FAXED
   KAWULO ALIT, PT             JATIM    CAHYO   24/01/08  24/01/08    -     -  FAXED
   BUKAKA TEKNIK UTAMA, PT         JATIM    MUSA       -     -    -     -  KE CBG
   -                     -     MUSA       -     -    -     -  FAXED
   MUSA, BPK                 -     MUSA       -     -    -     -  KE SDM
   NUANSA CIPTA REALTINDO, PT        -     HERRY      -     -    -     -  FAXED
   -                     -     MUSA       -     -    -     -  KE TI
   MULTI STRUCTURE, PT          MANDIRI   CAHYO   30/01/08  31/01/08 05/02/08  05/02/08  KE CBG
   ABBERGUMMI MEDICAL, PT        BUMIPUTERA   MUSA   06/02/08  06/02/08 08/02/08  11/02/08  FAXED
   DATACOMM DIANGRAHA, PT         NIAGA    MUSA   06/02/08  06/02/08 08/02/08  11/02/08  KE CBG
   MARINDA UTAMA KARYA SUBUR, PT       -     ANTI      -     -    -     -  KE KEU
   BINTANG BUNUT, PT             -     HERRY      -     -    -     -  KE CBG
   KSP BAKTI HURIA             PNM    MUSA       -     -    -     -  FAXED
   NUANSA CIPTA REALTINDO, PT        -     HERRY      -     -    -     -  KE SDM
   SURYA JAYA, CV              -     CAHYO   14/02/08  14/02/08 15/02/08     -  FAXED
   JM MUTU UTAMA, PT           MANDIRI S.  MUSA   18/02/08  20/02/08 21/02/08  25/02/08  KE CBG
   KSP BAKTI HURIA             PNM    MUSA   18/02/08  19/02/08 19/02/08  26/02/08  FAXED
   ASIAKOMNET MULTIMEDIA, PT         -     WIWIK      -     -    -     -  FAXED
   PERTAMINA                 -     HERRY      -     -    -     -  KE KEU
   -                     -     HERRY      -     -    -     -  KE SHK
   -                     -     LENNY      -     -    -     -  KE TI
   AGREGATE CITRA PERSADA, PT        -     ANTI      -     -    -     -  KE KEU
   CITRA GADING ASRITAMA, PT        JATIM    ANNA   04/03/08  05/03/08 06/03/08  10/03/08  FAXED
   HERRY, BPK                -     HERRY      -     -    -     -  KE SDM
   COLLEGA INTI PRATAMA, PT        FAMA    CAHYO      -     -    -     -  FAXED
   RIFANSI DWI PUTRA, PT           -     WIWIK      -     -    -     -  KE RM
   COLLEGA INTI PRATAMA, PT        FAMA    CAHYO   12/03/08  12/03/08 13/03/08     -  FAXED
   PRAMBANAN DWIPAKA, PT           -     WIWIK      -     -    -     -  KE KADIV
   MULTI STRUCTURE, PT          MANDIRI   CAHYO   17/03/08  17/03/08 18/03/08     -  FAXED
   LENY                   -     LENNY      -     -    -     -  KE SDM
   MUSA, BPK                 -     MUSA       -     -    -     -  KE TI
   MUSA, BPK                 -     MUSA       -     -    -     -  KE SDM
   MUSA, BPK                 -     MUSA       -     -    -     -  OK
   -                     -     MUSA       -     -    -     -  KE HKM
   -                     -      YUS      -     -    -     -  KE CRM
   ANI, IBU                 -     LENNY      -     -    -     -  KE TI
                                                RE
NO           NO REG                    DEBITUR
 1  21/001/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    PNM-KSP BAKTI CHURIA
 2  21/002/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    PNM-KSP BAKTI MANDIRI
 3  21/003/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    PNM-BPRS NIAGA MADANI
 4  21/004/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    EMDEKI UTAMA, PT
 5  21/005/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    MIHIEL ILLA-KASIH ABADI, UD
 6  21/006/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    ERABAJA PRIMA SUKSES, PT
 7  21/007/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    PNM-BPR AKARUMI
 8  21/008/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    TEGUH ANDALAN KONSTRUKSINDO
 9  21/009/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    PRABOWO SAKTI UTAMA, PT
10  21/010/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    FOSTA UNGGUL PERDANA, PT
11  21/011/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    MEDIA CIPTA PERKASA, PT
12  21/012/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    HARSARI, CV
13  21/013/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    MULIA PERKASA, CV
14  21/014/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    SURYAJAYA ABADI PERKASA, PT
15  21/015/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
16  21/016/Peningkatan Lmt. Ptggn/I/2006/UWAK  SHANGHAI GEMILANG MEDAN, PT
17  21/017/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    JOHN JERRY-BAJA LAUTAN API, UD
18  21/018/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    TONG YANG INDONESIA, PT
19  21/019/lmt.pertanggungan/I/2006/UWAK     BUKIT HIJAU GITA CITA, PT
20  21/020/lmt.pertanggungan/I/2006/UWAK     SHANGHAI GEMILANG MEDAN, PT
21  21/021/lmt.pertanggungan/I/2006/UWAK     SURYA DUTA POSTELINDO, PT
22  21/022/Lmt. Pertanggungan/I/2006/UWAK    KERTAS LECES, PT
23  21/023/Prpnjgn Lmt. Ptggn/I/2006/UWAK    HAKATEX, PT
24  21/024/Lmt. Penjaminan/I/2006/UWAK      WARJANTINO, PT
25  21/025/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    SUPERHELINDO JAYA, PT
26  21/026/Perubahan T&C/II/2006/UWAK      GUNAWAN HALIM
27  21/027/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    TRIDAYA ERAMINA BAHARI, PT
28  21/028/Lmt. Penjaminan/II/2006/UWAK     MULTI MAS CHEMINDO, PT
29  21/029/Perubahan Jaminan/II/2006/UWAK    INDAH GLORYMAS, PT
30  21/030/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA
31  21/031/Lmt. Penjaminan/II/2006/UWAK     ASIAPLAST INDUSTRIES, PT
32  21/032/Perubahan T&C/II/2006/UWAK      FOSTA UNGGUL PERDANA, PT
33  21/033/Lmt. Penjaminan/II/2006/UWAK     LOMBOK MANDIRI INVESTAMA, PT
34  21/034/Lmt. Penjaminan/II/2006/UWAK     EMDEKI UTAMA, PT
35  21/035/Peningkatan Lmt. Ptggn/II/2006/UWAK  MEDISAFE TECHNOLOGIES, PT
36  21/036/Perubahan T&C/II/2006/UWAK      GUNAWAN HALIM
37  21/037/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    SEJAHTERA INTI MANDIRI, PT
38  21/038/Peningkatan Lmt. Ptggn/II/2006/UWAK  ASEAN DELIGHT, CV
39  21/039/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    PNM-TUT WURI HANDAYANI
40  21/040/Lmt. Penjaminan/II/2006/uwak     TRISNO WIDJAYA (TECKINDO JAYA PERKASA, CV)
41  21/041/Lmt. Penjaminan/II/2006/UWAK     MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
42  21/042/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    PERSADA TELCO, PT
43  21/043/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    SINAR OBOR, PT
44  21/044/Perpanjangan NPP/II/2006/UWAK     STARINDO PERKASA SEMESTA, PT
45  21/045/Perubahan T&C/II/2006/UWAK      FOSTA UNGGUL PERDANA, PT
46  21/046/Perubahan Jaminan/II/2006/UWAK    INDAH GLORYMAS, PT
47  21/047/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    MILIK BERSAMA, UD/H. DEDI AHMADI
48  21/048/Prpnjgn Lmt. Ptggn/II/2006/UWAK    SAMA SIDE, CV
49  21/049/Perubahan Jaminan/II/2006/UWAK    PANTJATUNGGAL KNITTING MILL, PT
50  21/050/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    LIMAS KARYA UTAMA, PT
51  21/051/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    MADYA PRATAMA, CV
52  21/052/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    BPR SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN
53  21/053/Perubahan T & C/II/2006/UWAK     LOMBOK MANDIRI INVESTAMA, PT
54  21/054/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    H.S. SUDARMANTO
55  21/055/Lmt. Penjaminan/II/2006/UWAK     AKRILINDO MITRA BAHARI, PT
56  21/056/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    ZIDON INDONESIA, PT
57  21/057/Prpnjgn Lmt. Ptggn/II/2006/UWAK    AGRO RAJAWALI PERKASA, PT
58  21/058/Lmt. Pertanggungan/II/2006/UWAK    OLAGAFOOD IMM, PT
59  21/059/Peningkatan Lmt. Penj/III/2006/UWAK  INDOCALLI PLAST, PT
59  21/059/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   HAIR STAR INDONESIA, PT
60  21/060/Lmt. Penjaminan/III/2006/UWAK     MICRONICS INTERNUSA, PT
61  21/061/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   ABBERGUMMI MEDICAL, PT
 62  21/062/Lmt. Penjaminan/III/2006/UWAK     TAZAR GUNA MANDIRI, PT
 63  21/063/Perubahan Lmt. Ptggn/III/2006/UWAK  WAHYU PRADANA BINAMULIA, PT
 64  21/064/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   PNM-BPRS NIAGA MADANI
 65  21/065/Perubahan T&C/III/2006/UWAK      IMAS JUARIYAH-CINDY MOTOR
 66  21/066/Lmt. Penjaminan/III/2006/UWAK     BALCKE DURR INDONESIA, PT
 67  21/067/Peningkatan Lmt. Penj/III/2006/UWAK  INDOCALLI PLAST, PT
 68  21/068/Lmt. Penjaminan/III/2006/UWAK     MANUNGGAL SUKOJAYA, PT
 69  21/069/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   KASMAJI PRATAMA SUPPLYTAMA, PT
 70  21/070/Lmt. Penjaminan/III/2006/UWAK     ULTRA CIPTA KARYA, PT
 71  21/071/Prpnjgn Lmt. Ptggn/III/2006/UWAK   NEW SENTOSA, CV
72  21/072/Perubahan T&C/III/2006/UWAK      GUNAWAN HALIM
 73  21/073/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   SEGURA UTAMA, CV
 74  21/074/Prpnjgn Lmt. Penj/III/2006/UWAK    ANUGRAH SAMAPRO UTAMA, PT
 75  21/075/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   MULTI STRUCTURE, PT
 76  21/076/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   WIDYA KARYA UTAMA, PT
 77  21/077/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   WILLY BERSAUDARA, CV
 78  21/078/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   PNM-KSP MULTI NIAGA
 79  21/079/Lmt. Penjaminan/III/2006/UWAK     AKRILINDO MITRA BAHARI, PT
 80  21/080/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   BINTANG BAJA SINAR CEMERLANG, PT
 81  21/081/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   SEJAHTERA INTI MANDIRI, PT
 82  21/082/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   PATRA LOGISTIK, PT (ELNUSA KAW.KOM)
 83  21/083/Lmt. Pertanggungan/III/2006/UWAK   LEKOM MARAS, PT
 84  21/084/Perubahan T&C/III/2006/UWAK      HAKATEX, PT
 85  21/085/Perubahan T&C/III/2006/UWAK      FOSTA UNGGUL PERDANA, PT
 86  21/086/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    SUGIONO SUHENDANG BDN UD. GOBER
 87  21/087/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    BPR CAHAYA BINAWERDI
 88  21/088/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    BINTANG GASING PERSADA, PT
 89  21/089/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    SUPRACO INDONESIA, PT
 90  21/090/Perubahan T&C/IV/2006/UWAK      MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
 91  21/091/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    GRAFINDO MEDIA PRATAMA, PT
 92  21/092/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    CITRA CIPTA CEMERLANG, PT
 93  21/093/Lmt. Penjaminan/IV/2006/UWAK     PANTJATUNGGAL KNITTING MILL, PT
 94  21/094/Perubahan T&C /IV/2006/UWAK      INDAH GLORYMAS, PT
 95  21/095/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    INDOTRUCK UTAMA, PT
 96  21/096/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    TRIMUSTIKA PERKASA, PT
 97  21/097/Perubahan T&C/IV/2006/UWAK      SUPRACO INDONESIA, PT
 98  21/098/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    PADMA SARI PANGAN, PT
 99  21/099/Perubahan T&C/IV/2006/UWAK      MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
100  21/100/Prpnjgn Lmt. Ptggn/IV/2006/UWAK    SINAROZORA LESTARI, PT
101  21/101/Lmt. Penjaminan/IV/2006/UWAK     LIBERTY JAYA MANDIRI, PT
102  21/102/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    BPR EKA BUMI ARTHA
103  21/103/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    BPR CAHAYA ARTHABALI
104  21/104/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, PT
105  21/105/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    PNM-BPRS NIAGA MADANI
106  21/106/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    JIMMY WIDJAJA
107  21/107/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    SAPROTAN UTAMA, CV
108  21/108/Prpnjgn Lmt. Ptggn/IV/2006/UWAK    HARAPAN UTAMA, CV
109  21/109/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    KKPTR
110  21/110/Lmt. Penjaminan/IV/2006/UWAK     KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES, PT
111  21/111/Perpanjangan NPP/IV/2006/UWAK     STARINDO PERKASA SEMESTA, PT
112  21/112/Lmt. Pertanggungan/IV/2006/UWAK    KOPKAR JAYA BAHARI
113  21/113/Lmt. Penjaminan/IV/2006/UWAK     ELANG PERKASA LESTARI, PT
114  21/114/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    KOPKAR BERSAMA
115  21/115/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    SUPERHELINDO JAYA, PT
116  21/116/Peningkatan Lmt. Ptggn/V/2006/UWAK  ASEAN DELIGHT, CV
117  21/117/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    PNM-KSP BERKAT
118  21/118/Peningkatan Lmt. Ptggn/V/2006/UWAK  PNM-KSP BALOTORAJA
119  21/119/Lmt.Penjaminan/V/2006/UWAK      ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, PT
120  21/120/Lmt. Pertanggungan/V/2006       BPR PRISMA BALI
121  21/121/Lmt. Penjaminan/V/2006/UWAK      ADEHA METALINDO, PT
122  21/122/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, PT
123  21/123/Lmt. Penjaminan/V/2006/UWAK      ATANG, BPK
124  21/124/Lmt. Penjaminan/V/2006/UWAK      GRAMITRAMA BATTERY IND, PT
125  21/125/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    MATSUKA MAKMUR ABADI, PT
126  21/126/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    INDOTRUCK UTAMA, PT
127  21/127/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    EVINDO JAYA, CV
128  21/128/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    KARYA MITRA USAHA, CV
129  21/129/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    JESSLYN K CAKES INDONESIA, PT
130  21/130/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK    ERAKOMP INFONUSA, PT
131  21/131/Perubahan T&C/V/2006/UWAK     MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
132  21/132/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   RONNY KURNIAWAN
133  21/133/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   DIAN GRAHA ELEKTRIKA, PT
134  21/134/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   PARAMA DHARMA, PT
135  21/135/Lmt. Penjaminan/V/2006/UWAK    CAHAYA MORINDA NONI PLASTIC, PT
136  21/136/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   PADI HIJAU BUANA, PT
137  21/137/Lmt. Penjaminan/V/2006/UWAK    ANUGRAH SAMAPRO UTAMA, PT
138  21/138/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   TRI INDONUSA SURYA, PT
139  21/139/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   KOPKAR SWEET INDOLAMPUNG
140  21/140/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   KOPKAR INDO LAMPUNG PERKASA
141  21/141/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   PATRAINDO NUSA PERTIWI, PT
142  21/142/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   SARANDI KARYA NUGRAHA, PT
143  21/143/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   BS POLYMER, PT
144  21/144/Prpnjgn Lmt. Ptggn/V/2006/UWAK   SAMA SIDE, CV
145  21/145/Lmt. Pertanggungan/V/2006/UWAK   BPR BAYUDHANA
146  21/146/Perubahan T&C/V/2006/UWAK     CAHAYA MORINDA NONI PLASTIC, PT
147  21/147/Prpnjgn Lmt. Ptggn/VI/2006/UWAK  PANTJATUNGGAL KNITTING MILL, PT
148  21/148/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  SARICHEM POLYWARNA, PT
149  21/149/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  BINTANG BAJA SINAR CEMERLANG, PT
150  21/150/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT
151  21/151/Prpnjgn Lmt. Ptggn/VI/2006/UWAK  KAWAN LAMA TIMBERINDO, PT
152  21/152/Perpanjangan NPP/VI/2006/UWAK   STARINDO PERKASA SEMESTA, PT
153  21/153/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  SINAR BAJA MANDIRI, CV
154  21/154/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  DHARMA CIPTA ELOKTARUNA, PT
155  21/155/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, PT
156  21/156/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    KARYA MINA PUTRA, CV
157  21/157/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    SAPROTAN UTAMA, CV
158  21/158/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  XERINDO TEKNOLOGI, PT
159  21/159/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  BANGBANG ERAWAN, BPK
160  21/160/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    ELANG PERKASA LESTARI, PT
161  21/161/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  INTER-STEEL INDONESIA, PT
162  21/162/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  CATUDAYA DATA PRAKASA, PT
163  21/163/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    SC. ENTERPRISES, PT
164  21/164/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  INTISEL PRODAKTIFAKOM, PT
165  21/165/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  SINTA PRIMA FEEDMILL, PT
166  21/166/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    ANEKA ISOLASI, PT
167  21/167/Perubahan T&C/VI/2006/UWAK     CAHAYA MORINDA NONI PLASTIC, PT
168  21/168/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    SC. ENTERPRISES, PT
169  21/169/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  INNOVATIVE PLASTIC, PT
170  21/170/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  ESA MANDIRI TEKNOLOGI, PT
171  21/171/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  ALTCOMINDO TEKNIK NUSANTARA, PT
172  21/172/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  WIJAYA KARYA IN TRADE, PT
173  21/173/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    TRI SINAR PURNAMA, PT
174  21/174/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  GRAFINDO MEDIA PRATAMA, PT
175  21/175/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  SUPRACO INDONESIA, PT
176  21/176/Prpnjgn Lmt. Ptggn/VI/2006/UWAK  SARANA SEINDO UTAMA, CV
177  21/177/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  CAHAYA ANUGRAH TAMA, PT
178  21/178/Lmt. Pertanggungan/VI/2006/UWAK  SINJARAGA SANTIKA SPORT, PT
179  21/179/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    MAJU BERSAMA, UD-JONNY JUWONO
180  21/180/Prpnjgn Lmt. Ptggn/VI/2006/UWAK  BIDUK JAYA MOBIL, CV
181  21/181/Lmt. Penjaminan/VI/2006/UWAK    TIGA PILAR SEJAHTERA, PT
182  21/182/Perubahan T&C/VI/2006/UWAK     ADEHA METALINDO, PT
183  21/183/Lmt. Penjaminan/VII/2006/UWAK   DATACOM DIAN GRAHA, PT
184  21/184/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, PT
185  21/185/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  BINTANG TIARA SEJAHTERA, PT
186  21/186/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  SARI TANI SUMATERA, PT
187  21/187/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  SAMBU, PD/BUDIONO GO
188  21/188/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  DHARMESTA SWASTI MANDIRI, PT
189  21/189/Prpnjgn Lmt. Ptggn/VII/2006/UWAK  INDISI, PT
190  21/190/Lmt. Penjaminan/VII/2006/UWAK   ULTRA CIPTA KARYA, PT
191  21/191/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  CAHAYA ARIF ABADI, PT
192  21/192/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  ANDRAWINA PRAJASARANA, PT
193  21/193/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  SARICHEM POLYWARNA, PT
194  21/194/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  PNM-KSP PURNAMA ABADI
195  21/195/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  ALPA, CV
196  21/196/Lmt. Penjaminan/VII/2006/UWAK   ELANG PERKASA LESTARI, PT
197  21/197/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  SAMBU, PD/BUDIONO GO
198  21/198/Lmt. Penjaminan/VII/2006/UWAK   BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT
199  21/199/Prpnjgn Lmt. Ptggn/VII/2006/UWAK  GENDAI GRATAMA SENTOSA, PT
200  21/200/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  KOPERASI PASAR SRINADI KLUNGKUNG
201  21/201/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  ALTCOMINDO TEKNIK NUSANTARA, PT
202  21/202/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT, TBK
203  21/203/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT
204  21/204/Lmt. Pertanggungan/VII/2006/UWAK  INDAH KIAT PULP & PAPER, PT
205  21/205/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK   TRI SINAR PURNAMA, PT
206  21/206/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  SUMBER CAHAYA MULIA, PT
207  21/207/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  TJONG HON PIAW GROUP
208  21/208/Perubahan T&C/VIII/2006/UWAK    MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
209  21/209/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  TRI PERKASA AMININDAH, PT
210  21/210/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  BERKAT MANUNGGAL JAYA, PT
211  21/211/Perubahan T&C/VIII/2006/UWAK    HAKATEX, PT
212  21/212/Perubahan T&C/VIII/2006/UWAK    CAHAYA MORINDA NONI PLASTIC, PT
213  21/213/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK   APLUS PACIFIC, PT
214  21/214/Perpanjangan KLP/VII/2006/UWAK   GUNAWAN HALIM
215  21/215/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  KOPERASI JASAMANGGALAKARYA KONSTRUKSI
216  21/216/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, PT, TBK
217  21/217/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT
218  21/218/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  INDAH KIAT PULP & PAPER, PT
219  21/219/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  BPR SATYA ADHI PERDANA
220  21/220/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  DOK & PERKAPALAN, PT
221  21/221/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  ANEKA KONSTRINDO PRATAMA, PT
222  21/222/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK   SPARINDO ALFA PERSADA, PT
223  21/223/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  ABBERGUMMI MEDICAL, PT
224  21/224/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  BPR SUKAWATI PANCAKANTI
225  21/225/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK   ELANG PERKASA LESTARI, PT
226  21/226/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK   LOMBOK MANDIRI INVESTAMA, PT
227  21/227/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  BPR MINI DARMA ADIPALA
228  21/228/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  H.S. SUDARMANTO
229  21/229/Perubahan T&C/VIII/2006/UWAK    CAHAYA MORINDA NONI PLASTIC, PT
230  21/230/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK   MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
231  21/231/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK   SPORT GLOVE INDONESIA, PT
232  21/232/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  BPR CAHAYA BINAWERDI
233  21/233/Lmt. Pertanggungan/VIII/2006/UWAK  MEGSALES ASIA, PT
234  21/234/Lmt. Penjaminan/VIII/2006/UWAK   AGROTAMA TUNAS SARANA, PT
235  21/235/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   SUPRACO INDONESIA, PT
236  21/236/Lmt. Penjaminan/IX/2006/UWAK    MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
237  21/237/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   BPR RAGA JAYATAMA
238  21/238/Lmt. Penjaminan/IX/2006/UWAK    KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES, PT
239  21/239/Lmt. Penjaminan/IX/2006/UWAK    KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES, PT
240  21/240/Lmt. Penjaminan/IX/2006/UWAK    SPARINDO ALFA PERSADA, PT
241  21/241/Lmt. Penjaminan/IX/2006/UWAK    LOMBOK MANDIRI INVESTAMA, PT
242  21/242/Perubahan T&C/IX/2006/UWAK     ADEHA METALINDO, PT
243  21/243/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   SUPRACO INDONESIA, PT
244
245  21/245/Perubahan T&C/IX/2006/UWAK     GUNAWAN HALIM
246  21/246/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   PERSAHABATAN, CV-TUKIMIN WIJAYA
247  21/247/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   IDEAL, CV
248  21/248/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   MULTI JASA SARANA, PT
249  21/249/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   KASMAJI PRATAMA SUPPLYTAMA, PT
250  21/250/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   ARTA NIAGA NUSANTARA, PT
251  21/251/Lmt. Penjaminan/IX/2006/UWAK    BENTENG MAS ABADI, PT
252  21/252/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   SATWIGA MUSTIKA NAGA, PT
253  21/253/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   GRAMULIA, PT
254  21/254/Lmt. Penjaminan/X/2006/UWAK     GRAMITRAMA BATTERY IND, PT
255  21/255/Lmt. Pertanggungan/IX/2006/UWAK   BPR SURYAJAYA UBUD
256  21/256/Lmt. Penjaminan/X/2006/UWAK     KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES, PT
257  21/257/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   PUTRA MADU MANDIRI MAKMUR, PT
258  21/258/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   BPR SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN
259  21/259/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   BUANA LAUTAN NAGA, PT
260  21/260/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   POLYMINDO PRATAMA, PT
261  21/261/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   KOPKAR JAYA BAHARI
262  21/262/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   SAPROTAN UTAMA, CV
263  21/263/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   INTISEL PRODAKTIFAKOM, PT
264  21/264/Prpnjgn Lmt. Ptggn/X/2006/UWAK   BUMI TRAFACON UTAMA, PT
265  21/265/Prpnjgn Lmt. Ptggn/X/2006/UWAK   KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES, PT
266  21/266/Perubahan T&C/X/2006/UWAK      HAKATEX, PT
267  21/267/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT
268  21/268/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   IMAS JUARIYAH-CINDY MOTOR
269  21/269/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   KARY INDOMAS ELOK, PT
270  21/270/Lmt. Penjaminan/X/2006/UWAK    KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES, PT
271  21/271/Lmt. Pertanggungan/X/2006/UWAK   TELINDO MITRA KARYA UTAMA, PT
272  21/272/Lmt. Pertanggungan/XI/2006/UWAK  AIRLANGGA, CV
273  21/273/Prpnjgn Lmt. Ptggn/XI/2006/UWAK  PUTRA AGRO SEJATI, PT
274  21/274/Lmt. Pertanggungan/XI/2006/UWAK  NUSANTARA COMPNET INTEGRATOR, PT
275  21/275/Perubahan T&C/XI/2006/UWAK     INDAH GLORYMAS, PT
276  21/276/Discrepencies. Doc/XI/2006/UWAK  MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
277  21/277/Lmt. Penjaminan/XI/2006/UWAK    MANUNGGAL SUKOJAYA, PT
278  21/278/Lmt. Pertanggungan/XI/2006/UWAK  BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN
279  21/279/Lmt. Pertanggungan/XI/2006/UWAK  INTRAGAS CIPTA MULIA, CV
280  21/280/Lmt. Pertanggungan/XI/2006/UWAK  EVINDO JAYA, CV
281  21/281/Lmt. Pertanggungan/XI/2006/UWAK  BUMI NIAGA PRATAMA, PT
282  21/282/Perubahan T&C/XI/2006/UWAK     ADEHA METALINDO, PT
283  21/283/Discrepencies. Doc/XI/2006/UWAK  MAKRO SENTRAL PERDANA, PT
284  21/284/Lmt. Pertanggungan/XI/2006/UWAK  ASEAN DELIGHT, CV
285  21/285/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  KOPKAR JAYA BAHARI
286  21/286/Perpanjangan KLP/XII/2006/UWAK   SHANGHAI GEMILANG MEDAN, PT
287  21/287/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  BPR PITIH GUMARANG, PT
288  21/288/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  BANGBANG ERAWAN, BPK
289  21/289/Lmt. Penjaminan/XII/2006/UWAK   ALAM MAKMUR, CV
290  21/290/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  CITRA KENCANA NIAGA, PT
291  21/291/Perubahan T&C/XII/2006/UWAK    HAKATEX, PT
292  21/292/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  KOPERASI KARYAWAN WARGA SEMEN GRESIK
293  21/293/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  BERKAT MANUNGGAL JAYA, PT
294  21/294/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  SIMA SURYA PERKASA, PT
295  21/295/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  BPR DHARMAWARGA UTAMA, PT
296  21/296/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  SARANA SEINDO UTAMA, CV
297  21/297/Perubahan T&C/XII/2006/UWAK    ADEHA METALINDO, PT
298  21/298/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  BARA JAYA UTAMA, PT
299  21/299/Prpnjgn Lmt. Ptggn/XII/2006/UWAK  SAMA SIDE, CV
300  21/300/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  MADYA PRATAMA, CV
301  21/301/Lmt. Penjaminan/XII/2006/UWAK   LOMBOK MANDIRI INVESTAMA, PT
302  21/302/Lmt. Pertanggungan/XII/2006/UWAK  SANEX TELEKOMUNIKASI, PT
        REGISTER ASURANSI KREDIT 2006
                 TANGGAL                 JAMINAN
PWKL/CBG    BANK
              MASUK    SELESAI          JENIS
 MAKASAR     PNM    27-Dec-05   3-Jan-06  KREDIT MULTIGUNA
 MAKASAR     PNM    27-Dec-05   4-Jan-06  KREDIT MULTIGUNA
 MAKASAR     PNM        -   4-Jan-06  KREDIT MULTIGUNA
SURABAYA    NIAGA    19-Dec-05   4-Jan-06  KMK
 MAKASAR    MANDIRI   27-Dec-05   5-Jan-06  KMK-R
 JAKARTA   DANAMON    30-Dec-05   5-Jan-06  L/C IMPOR/SKBDN
 MAKASAR     PNM        -   6-Jan-06  KREDIT MULTIGUNA
 BANDUNG    MANDIRI    3-Jan-06   9-Jan-06  KMK-R
 BANDUNG    MANDIRI   27-Dec-06  11-Jan-06  KMK-T
 JAKARTA   DANAMON    21-Dec-05  12-Jan-06  KMK-T
 SURABAYA    JATIM    3-Jan-06  13-Jan-06  KMK
SURABAYA     JATIM    9-Jan-06  13-Jan-06  KMK-T
PEKANBARU   AGRONIAGA       -  13-Jan-06  KMK
 SURABAYA   BUMIPUTERA   3-Jan-06  12-Jan-06  SKBDN
 JAKARTA    DANAMON   12-Jan-06  16-Jan-06  L/C IMPOR
 MEDAN   AGRONIAGA   16-Jan-06  17-Jan-06  KMK-PTR&PRK
 MEDAN    DANAMON   16-Jan-06  18-Jan-06  L/C IMPOR
 JAKARTA   DANAMON    16-Jan-06  18-Jan-06  L/C IMPOR/SKBDN
SURABAYA   BUMIPUTERA   16-Jan-06  19-Jan-06  SKBDN
 MEDAN   AGRONIAGA   23-Jan-06  23-Jan-06  KMK
 BANDUNG    MANDIRI       -  23-Jan-06  KMK-T
 SURABAYA    MANDIRI   17-Jan-06  24-Jan-06  L/C IMPOR/SKBDN
BANDUNG    MANDIRI   25-Jan-06  26-Jan-06  PEF
 JAKARTA   DANAMON    19/112/05  30-Jan-06
 JAKARTA    DANAMON   26-Jan-06   1-Feb-06  L/C IMPOR
 MEDAN    DANAMON        -  1-Feb-06  L/C IMPOR
 JAKARTA   DANAMON    26-Jan-06   1-Feb-06  KMK-T
  MEDAN     NIAGA    3-Jan-06   6-Feb-06  L/C IMPOR
 MEDAN     NIAGA        -  6-Feb-06  KMK-T
 SURABAYA    JATIM    1-Feb-06   7-Feb-06  KMK
 JAKARTA     BCA     3-Feb-06   7-Feb-06  L/C IMPOR
 JAKARTA   DANAMON    12-Jan-06   8-Feb-06  KMK-T
SURABAYA    MANDIRI    8-Feb-06   8-Feb-06  SKBDN
SURABAYA    MANDIRI    7-Feb-06   9-Feb-06  L/C IMPOR
  MEDAN      BII    14-Feb-06  15-Feb-06  L/C IMPOR
 MEDAN    DANAMON    7-Feb-06  15-Feb-06  L/C IMPOR
  MEDAN    MANDIRI    9-Feb-06  15-Feb-06  KMK-T
 MEDAN   AGRONIAGA    9-Feb-06  15-Feb-06  KMK-PRK
BALIKPAPAN    PNM    13-Feb-06  17-Feb-06  KMK
  MEDAN    DANAMON    8-Feb-06  17-Feb-06  L/C IMPOR
 JAKARTA    DANAMON    9-Feb-06  16-Feb-06  L/C IMPOR
TANGERANG   MANDIRI. S  13-Feb-06  17-Feb-06  KMK-T
 SEMARANG     BCA     2-Feb-06  20-Feb-06  L/C IMPOR/SKBDN
  MEDAN    MANDIRI   20-Feb-06  20-Feb-06  KMK-T
 JAKARTA   DANAMON    17-Feb-06  21-Feb-06  KMK-T
  MEDAN     NIAGA    20-Feb-06  21-Feb-06  KMK-T
 BANDUNG    MANDIRI       -  22-Feb-06  KMK-R
  MEDAN   AGRONIAGA   20-Feb-06  22-Feb-06  KMK-PRK&PTR
 SEMARANG    NIAGA    21-Feb-06  23-Feb-06  L/C IMPOR
 BANDUNG    MANDIRI   17-Feb-06  23-Feb-06  KMK-T
 MAKASAR    NIAGA    16-Feb-06  24-Feb-06  KMK-R
 DENPASAR    NIAGA    20-Feb-06  24-Feb-06  KREDIT MULTIGUNA
 SURABAYA    MANDIRI    6-Jan-06  27-Feb-06  SKBDN
 BANDUNG   BUMIPUTERA   24-Feb-06  27-Feb-06  KMK&JUBG
 JAKARTA   DANAMON    23-Feb-06  28-Feb-06  L/C IMPOR
 JAKARTA     BCA        -      -  -
 JAKARTA   AGRONIAGA   28-Feb-06  28-Feb-06  KMK-PTR/R
  MEDAN     NIAGA    27-Feb-06  28-Feb-06  L/C IMPOR
 SEMARANG     BCA    13-Feb-06   3-Mar-06  L/C IMPOR/SKBDN
 SURABAYA    JATIM    20-Feb-06   2-Mar-06  KMK
 JAKARTA   DANAMON    23-Feb-06   2-Mar-06  L/C IMPOR
 SURABAYA   BUMIPUTERA   22-Feb-06   6-Mar-06  L/C IMPOR/SKBDN
  MEDAN   DANAMON   27-Feb-06   7-Mar-06  SKBDN
 MAKASAR   DANAMON   13-Feb-06   7-Mar-06  PEF
 MAKASAR     PNM    27-Feb-06   7-Mar-06  KREDIT MULTIGUNA
 BANDUNG    MANDIRI   24-Feb-06   8-Mar-06  KMK-R
  JAKARTA   MANDIRI   28-Feb-06   8-Mar-06  L/C IMPOR
 SEMARANG     BCA    1-Mar-06   3-Mar-06  L/C IMPOR/SKBDN
 SURABAYA  BUMIPUTERA      -   9-Mar-06  SKBDN
 SEMARANG    NIAGA   27-Feb-06   9-Mar-06  L/C IMPOR
 PEKANBARU   DANAMON   20-Feb-06  10-Mar-06  L/C IMPOR
 SEMARANG    NIAGA    3-Mar-06  10-Mar-06  KMK-T
  MEDAN   DANAMON    9-Mar-06  10-Mar-06  L/C IMPOR
 BANDUNG    MANDIRI       -  10-Mar-06  KMK-R
  JAKARTA   DANAMON    7-Mar-06  10-Mar-06  L/C IMPOR
  JAKARTA   MANDIRI   10-Mar-06  14-Mar-06  KMK-R
 BANDUNG    MANDIRI       -  15-Mar-06  KMK-T
  MEDAN    MANDIRI   8-Mar-06  15-Mar-06  KMK-T
 MAKASAR     PNM          15-Mar-06  KREDIT MULTIGUNA
  JAKARTA    NIAGA    9-Mar-06  16-Mar-06  L/C IMPOR
  JAKARTA    NIAGA   23-Feb-06  21-Mar-06  KMK-T
  MEDAN    MANDIRI       -  22-Mar-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA       -  24-Mar-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA       -  24-Mar-06  KMK-T & BG/LC
 BANDUNG    MANDIRI   8-Mar-06  27-Mar-06  PEF
  JAKARTA   DANAMON   28-Mar-06  29-Mar-06  KMK-T
 BANDUNG    MANDIRI   27-Mar-06   3-Apr-06  BANK GARANSI
 DENPASAR    NIAGA   27-Mar-06   4-Apr-06  KMK-PTK&PRK
 PALEMBANG    NIAGA    3-Apr-06   4-Apr-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA   28-Mar-06   4-Apr-06  KMK-T
  JAKARTA   DANAMON    3-Apr-06   5-Apr-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG    MANDIRI       -   5-Apr-06  KMK-MURABAHAH
  JAKARTA  BUMIPUTERA   6-Apr-06   11-Apr-06  KMK
 SEMARANG    NIAGA    4-Apr-06   11-Apr-06  L/C IMPOR
  MEDAN    NIAGA    5-Apr-06   12-Apr-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA   17-Apr-06   17-Apr-06  JUBG
 BANDUNG    NIAGA   24-Mar-06   18-Apr-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA   12-Apr-06   17-Apr-06  KMK-PTK&PTK1
 BANDUNG    NIAGA   13-Apr-06   19-Apr-06  BANK GARANSI
  JAKARTA   DANAMON   17-Apr-06   19-Apr-06  L/C IMPOR/SKBDN
 SURABAYA    JATIM   12-Apr-06   19-Apr-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA       -   19-Apr-06  L/C IMPOR
 DENPASAR    NIAGA   21-Apr-06   21-Apr-06  KREDIT MULTIGUNA
 DENPASAR    NIAGA   19-Apr-06   24-Apr-06  KREDIT MULTIGUNA
 BANDUNG    NIAGA   13-Apr-06   24-Apr-06  KMK-R
 MAKASAR    NIAGA. S      -   24-Apr-06  KREDIT MULTIGUNA
  JAKARTA   DANAMON   20-Apr-06   25-Apr-06  L/C IMPOR
 SEMARANG    NIAGA   13-Apr-06   25-Apr-06  KMK-T
 MAKASAR   DANAMON   17-Apr-06   25-Apr-06  KMK-T
 SURABAYA    JATIM       -   26-Apr-06  AK POLA KKPTR
 SURABAYA   MANDIRI   18-Apr-06   26-Apr-06  L/C IMPOR/SKBDN
  MEDAN    MANDIRI   21-Apr-06   27-Apr-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA       -   24-Apr-06  KREDIT MULTIGUNA
  JAKARTA    BCA    27-Apr-06   28-Apr-06  L/C IMPOR
 MAKASAR    NIAGA   21-Apr-06   1-May-06  KMK-T
 JAKARTA   DANAMON   27-Apr-06   2-May-06   L/C IMPOR
  MEDAN   AGRONIAGA   21-Apr-06   3-May-06  KMK-PRK
 MAKASAR     PNM    3-May-06   3-May-06  KREDIT MULTIGUNA
 MAKASAR     PNM    26-Apr-06   3-May-06  KMK
  JAKARTA   DANAMON       -   4-May-06  L/C IMPOR
 DENPASAR   DANAMON    1-May-07   4-May-06  KMK-PTK&PRK
  JAKARTA   DANAMON    4-May-06   5-May-06  KMK
 BANDUNG    NIAGA    4-May-06   5-May-06  KMK-R
 BANDUNG   BUMIPUTERA  27-Apr-06   5-May-06  KMK
 SURABAYA   DANAMON   27-Apr-06   9-May-06  L/C IMPOR
  JAKARTA   DANAMON   28-Apr-06  10-May-06  L/C IMPOR
 BANDUNG    NIAGA   15-May-06  15-May-06  JUBG
BALIKPAPAN  BUMIPUTERA  26-Apr-06  15-May-06   KMK
 BANDUNG   BUMIPUTERA  11-May-06  17-May-06  KMK
 BANDUNG    NIAGA   11-May-06  17-May-06  KMK
 BANDUNG    NIAGA   17-May-06  17-May-06  KMK-T
 JAKARTA  DANAMON   11-May-06  18-May-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG  BUMIPUTERA  10-May-06  19-May-06  KMK
 BANDUNG    NIAGA       -  19-May-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA   19-May-06  19-May-06  JUBG
 JAKARTA  DANAMON   8-May-06   9-May-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG   DANAMON   22-May-06  22-May-06  JUBG-PyB
 JAKARTA  DANAMON   19-May-06  23-May-06  L/C IMPOR
 JAKARTA   MANDIRI  19-May-06  23-May-06  KMK-R
 BANDUNG    NIAGA         23-May-06  KREDIT MULTIGUNA
 BANDUNG    NIAGA         23-May-06
PEKANBARU   MANDIRI  19-May-06  24-May-06  KMK-R
 BANDUNG   MANDIRI  17-May-06  24-May-06  KMK-R
 JAKARTA  DANAMON   16-May-06  24-May-06  L/C IMPOR
  MEDAN  AGRONIAGA  18-May-06  24-May-06  KMK-PRK&PTR
 DENPASAR   NIAGA   29-May-06  29-May-06  KMK-PTK-III
 JAKARTA  DANAMON   30-May-06  31-May-06  SKBDN
SEMARANG    NIAGA   30-May-06   1-Jun-06  L/C UPAS
 JAKARTA  DANAMON   1-Jun-06   5-Jun-06  L/C IMPOR
 JAKARTA   NIAGA       -  5-Jun-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA       -  5-Jun-06  KMK-T
  MEDAN  AGRONIAGA       -  7-Jun-06  KMK
  MEDAN   MANDIRI   2-Jun-06   7-Jun-06  KMK-T
 SURABAYA   MANDIRI   1-Jun-06   8-Jun-06  SKBDN
 BANDUNG   MANDIRI   1-Jun-06   8-Jun-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA       -  8-Jun-06  KMK-T
SEMARANG    NIAGA   24-May-06  29-Jun-06  SKBDN
SEMARANG    NIAGA   2-Jun-06  12-Jun-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG    NIAGA   23-May-06  12-Jun-06  KMK-T
 BANDUNG  BUMIPUTERA  1-Jun-06  12-Jun-06  KMK&BG
 JAKARTA    BCA        -  12-Jun-06  L/C IMPOR
 BANDUNG    NIAGA   1-Jun-06  12-Jun-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA   2-Jun-06  13-Jun-06  KMK-T
SEMARANG    NIAGA       -  13-Jun-06  SKBDN
 BANDUNG    NIAGA   6-Jun-06  13-Jun-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA   6-Jun-06  14-Jun-06  KMK-T
 SURABAYA   NIAGA   9-Jun-06  14-Jun-06  L/C IMPOR
 JAKARTA  DANAMON   9-Jun-06  14-Jun-06  SKBDN
SEMARANG    NIAGA   8-Jun-06  15-Jun-06  SKBDN
 SURABAYA  DANAMON   12-Jun-06  15-Jun-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG    NIAGA   9-Jun-06  19-Jun-06  KMK-T
 BANDUNG   MANDIRI  14-Jun-06  19-Jun-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA   16-Jun-06  21-Jun-06  KMK-PTK R
SEMARANG    NIAGA   23-Jun-06  26-Jun-06  L/C IMPOR
 BANDUNG    NIAGA   21-Jun-06  22-Jun-06  KMK-T
 BANDUNG    NIAGA   22-Jun-06  23-Jun-06  KMK-T
 JAKARTA  AGRONIAGA  22-Jun-06  23-Jun-06  KMK-PTR
 JAKARTA    NISP       -  27-Jun-06  KMK-STANBY LOAN
 BANDUNG    NIAGA   16-Jun-06  27-Jun-06  KMK-T
 SURABAYA  DANAMON   26-Jun-06  27-Jun-06  L/C IMPOR
  MEDAN  AGRONIAGA  23-Jun-06  27-Jun-06  KMK-PRK&PTR
SEMARANG   BUKOPIN  16-Jun-06  28-Jun-06  L/C IMPOR/SKBDN
 JAKARTA  DANAMON   23-Jun-06  28-Jun-06  SKBDN
 BANDUNG    NIAGA   15-Jun-06   3-Jul-06  SKBDN
 BANDUNG    NIAGA   28-Jun-06   3-Jul-06  KMK-R
 BANDUNG    NIAGA   26-Jun-06   5-Jul-06  KMK
  MEDAN  AGRONIAGA   5-Jul-06   7-Jul-06  KMK
 BANDUNG   MANDIRI   3-Jul-06  10-Jul-06  KMK
 JAKARTA  DANAMON    7-Jul-06  11-Jul-06  L/C IMPOR
 BANDUNG    NIAGA    7-Jul-06  11-Jul-06  KMK-T
PEKANBARU  DANAMON   10-Jul-06  14-Jul-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG    NIAGA    4-Jul-06  14-Jul-06  KMK-T
 JAKARTA  AGRONIAGA   10-Jul-06  17-Jul-06  KMK
 JAKARTA    BCA    7-Jul-06  18-Jul-06  L/C IMPOR
 MAKASAR    PNM    18-Jul-06  19-Jul-06  KMK
 BANDUNG   DANAMON   27-Jun-06   19-Jul-06  KMK-R
 JAKARTA    BCA    21-Jul-06  24-Jul-06  L/C IMPOR
 BANDUNG   MANDIRI   18-Jul-06  24-Jul-06  KMK-R
  MEDAN   DANAMON   21-Jul-06  25-Jul-06  L/C IMPOR
 JAKARTA  DANAMON   18-Jul-06  25-Jul-06  L/C IMPOR/SKBDN
 DENPASAR   NIAGA          27-Jul-06  KMK-PTK
 BANDUNG   MANDIRI   27-Jul-06  28-Jul-06  KMK-T
 JAKARTA   MANDIRI         28-Jul-06  L/C IMPOR/SKBDN
 JAKARTA   MANDIRI         28-Jul-06  L/C IMPOR/SKBDN
 JAKARTA   MANDIRI       -  28-Jul-06  L/C IMPOR/SKBDN
 SEMARANG   NIAGA          1-Aug-06  L/C IMPOR
  MEDAN   DANAMON       -  1-Aug-06  AK EKSPOR-T
TANGERANG   NIAGA   28-Jul-06  2-Aug-06  KMK-R
 JAKARTA  DANAMON   1-Aug-06   3-Aug-06  L/C IMPOR/SKBDN
 SURABAYA   JATIM   18-Jul-06  3-Aug-06  KMK
 SEMARANG   NIAGA   1-Aug-06   4-Aug-06  L/C IMPOR
 BANDUNG   MANDIRI   3-Aug-06   4-Aug-06  PEF
 JAKARTA  DANAMON   8-Aug-06   9-Aug-06  L/C IMPOR/SKBDN
 JAKARTA  DANAMON   3-Aug-06  10-Aug-06  L/C IMPOR/SKBDN
  MEDAN   DANAMON   9-Aug-06  10-Aug-06  L/C IMPOR
 SURABAYA   JATIM   2-Aug-06  11-Aug-06  KMK-STANBY LOAN
 JAKARTA   MANDIRI  10-Aug-06  14-Aug-06  L/C IMPOR/SKBDN
 JAKARTA   MANDIRI  10-Aug-06  14-Aug-06  L/C IMPOR/SKBDN
 JAKARTA   MANDIRI  10-Aug-06  14-Aug-06  L/C IMPOR/SKBDN
 DENPASAR   NIAGA   7-Aug-06  14-Aug-06  KREDIT MULTIGUNA
 SURABAYA   JATIM   2-Aug-06  14-Aug-06  KMK-STANBY LOAN
 SURABAYA   JATIM   14-Aug-06  22-Aug-06  KMK-STANBY LOAN
TANGERANG   NIAGA   7-Aug-06  22-Aug-06  L/C IMPOR
 SURABAYA  BUMIPUTERA  15-Aug-06  22-Aug-06  L/C IMPOR/SKBDN
 DENPASAR   NIAGA   14-Aug-06  22-Aug-06  KREDIT MULTIGUNA&PRK
 JAKARTA    BCA   23-Aug-06  24-Aug-06  L/C IMPOR
 SURABAYA   MANDIRI  22-Aug-06  24-Aug-06  SKBDN
 DENPASAR   NIAGA   22-Aug-06  25-Aug-06  KMK-PTK&PRK
 BANDUNG  BUMIPUTERA  22-Aug-06  25-Aug-06  KMK-PRK&BG
 JAKARTA  DANAMON   23-Aug-06  28-Aug-06  SKBDN
 JAKARTA  DANAMON   24-Aug-06  28-Aug-06  L/C IMPOR/SKBDN
 SEMARANG   NIAGA   18-Aug-06  29-Aug-06  SKBDN
 DENPASAR   NIAGA   28-Aug-06  30-Aug-06  KMK-PTK&PRK
 JAKARTA   NIAGA   23-Aug-06  30-Aug-06  L/C IMPOR
  MEDAN   DANAMON   4-Aug-06  31-Aug-06  L/C IMPOR
 BANDUNG    NIAGA   23-Aug-06   1-Sep-06  KMK-STANBY LOAN-T
 JAKARTA  DANAMON   24-Aug-06   7-Sep-06  L/C IMPOR
 DENPASAR   NIAGA   29-Aug-06   8-Sep-06  KREDIT MULTIGUNA
 SURABAYA   MANDIRI       -  8-Sep-06  L/C IMPOR
 SURABAYA   MANDIRI       -  8-Sep-06  L/C IMPOR/SKBDN
TANGERANG   NIAGA       -  11-Sep-06  L/C IMPOR
 SURABAYA   MANDIRI  11-Sep-06  13-Sep-06  SKBDN
 JAKARTA  DANAMON   6-Sep-06  13-Sep-06  L/C IMPOR
 BANDUNG    NIAGA   12-Sep-06  13-Sep-06  KMK-T

  MEDAN   DANAMON   6-Sep-06  15-Sep-06  L/C IMPOR
  MEDAN   NIAGA   11-Sep-06  18-Sep-06  KMK-T
 SURABAYA   JATIM       -  19-Sep-06  KMK-STANDBY LOAN
  MEDAN   NIAGA   11-Sep-06  20-Sep-06  KMK-T
 SEMARANG   NIAGA   18-Sep-06  20-Sep-06  L/C IMPOR
 SURABAYA   JATIM    8-Sep-06  20-Sep-06  KMK-STANDBY LOAN
 SURABAYA  DANAMON   14-Sep-06  27-Sep-06  L/C IMPOR/SKBDN
 SURABAYA   JATIM   28-Sep-06  29-Sep-06  KMK-STANBY LOAN
 SURABAYA   JATIM   28-Sep-06   2-Oct-06  KMK
 SURABAYA  DANAMON   29-Sep-06   2-Oct-06  L/C IMPOR
 DENPASAR   NIAGA   27-Sep-06  29-Sep-06  KREDIT MULTIGUNA
 SURABAYA  MANDIRI   28-Sep-06   4-Oct-06  L/C IMPOR/SKBDN
TANGERANG   NIAGA    2-Oct-06   5-Oct-06  KMK-R
 DENPASAR   NIAGA    2-Oct-06   5-Oct-06  KREDIT MULTIGUNA
 JAKARTA  DANAMON   5-Oct-06   6-Oct-06  L/C IMPOR
 JAKARTA   NIAGA    3-Oct-06   6-Oct-06  KMK-T
 BANDUNG   NIAGA    4-Oct-06   9-Oct-06  KREDIT MULTIGUNA
 SEMARANG   NIAGA    4-Oct-06  10-Oct-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG   NIAGA    5-Oct-06  10-Oct-06  KMK-T
 BANDUNG   NIAGA    3-Oct-06  11-Oct-06  KMK-T
 SURABAYA  MANDIRI   11-Oct-06  16-Oct-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG   MANDIRI   13-Oct-06  16-Oct-06  PEF
  MEDAN   DANAMON   10-Oct-06  18-Oct-06  L/C IMPOR/SKBDN
 BANDUNG   MANDIRI   10-Oct-06  18-Oct-06  KMK-R
 JAKARTA    BII    12-Oct-06   19-Oct-06  KMK-T
 SURABAYA   MANDIRI   19-Oct-06   30-Oct-06  L/C IMPOR/SKBDN
 JAKARTA    NIAGA    19-Oct-06   31-Oct-06  KMK-T
  MEDAN   AGRONIAGA   17-Oct-06   2-Nov-06  KMK
  MEDAN   AGRONIAGA   18-Oct-06   3-Nov-06  KMK-PRK&PTR
 JAKARTA    NIAGA    2-Nov-06   8-Nov-06  KMK-T
  MEDAN    NIAGA    2-Nov-06   8-Nov-06  KLP
 JAKARTA   DANAMON    3-Nov-06   9-Nov-06  L/C IMPOR
 SURABAYA   MANDIRI    3-Nov-06  13-Nov-06  SKBDN
 BANDUNG    NIAGA    8-Nov-06  16-Nov-06  KMK-MULTIGUNA MUDRABHAH
 MAKASAR   MANDIRI   20-Nov-06   21-Nov-06  KMK-R
 MAKASAR  BUMIPUTERA  13-Nov-06   24-Nov-06   KMK
 MAKASAR    NIAGA   20-Nov-06   23-Nov-06  KMK-T
 JAKARTA   DANAMON    6-Nov-06  28-Nov-06  L/C IMPOR
 JAKARTA   DANAMON   23-Nov-06   28-Nov-06  L/C IMPOR
  MEDAN   AGRONIAGA   29-Nov-06   30-Nov-06  PENJUALAN ASSET
 BANDUNG    NIAGA        -   1-Dec-06  KREDIT MULTIGUNA
  MEDAN   AGRONIAGA   21-Nov-06    4-Dec-06  KMK
 DENPASAR    NIAGA   28-Nov-06    4-Dec-06  KREDIT MULTIGUNA
 BANDUNG   BUMIPUTERA  24-Nov-06    4-Dec-06  KMK (REK. KORAN)
 SEMARANG    NIAGA    5-Dec-06   5-Dec-06  SKBDN
 SEMARANG    NIAGA    1-Dec-06   8-Dec-06  BANK GARANSI
 BANDUNG    MANDIRI    8-Dec-06  11-Dec-06  PEF
 SURABAYA    NIAGA        -  14-Dec-06  KREDIT MULTIGUNA
 SEMARANG    NIAGA    8-Dec-06  14-Dec-06  L/C IMPOR
TANGERANG    NIAGA    8-Dec-06  15-Dec-06  KMK-T
 DENPASAR    NIAGA   15-Dec-06   20-Dec-06  LIMIT KLP
 JAKARTA  AGRONIAGA   13-Dec-06   20-Dec-06  NPP
 JAKARTA   DANAMON   14-Dec-06   20-Dec-06  L/C IMPOR
 MAKASAR   DANAMON    5-Dec-06  21-Dec-06  KMK-T
  MEDAN   AGRONIAGA    8-Dec-06  26-Dec-06  KMK
 MAKASAR    NIAGA   26-Dec-06   26-Dec-06  KMK-T
 SURABAYA   MANDIRI   22-Dec-06   27-Dec-06  SKBDN
 BANDUNG    NIAGA    8-Dec-06  28-Dec-06  L/C IMPOR
DIT 2006
      JAMINAN               JANGKA                REKOMENDASI
                             U/WRITER
           NILAI           WAKTU        KABAG     KADIV    DIROP
                  Rp 500 Jt   3 THN  RIO    5/Jan/06       -      -
                   Rp 1 M    3 THN  RIO    5/Jan/06       -      -
                   Rp 1 M    3 THN  RIO    5/Jan/06       -      -
                 Rp 10.5 M    2 THN  CAHYO   5/Jan/06        -      -
                  Rp 10 M    1 THN  MUSA   5/Jan/06   5/Jan/06  6/Jan/06
                USD 1,500,000   120 HR  MUSA    11/Jan/06   17/Jan/06  18/Jan/06
                  Rp 500 Jt   3 THN  RIO    9/Jan/06       -      -
                   Rp 2 M    1 THN  RIO    12/Jan/06       -      -
                   Rp 3 M    1 THN  CAHYO   12/Jan/06   13/Jan/06      -
                   Rp 9 M    1 THN  ANNA    12/Jan/06   17/Jan/06  18/Jan/06
                   Rp 2 M   180 HR  CAHYO   13/Jan/06       -      -
                   Rp 4 M    1 THN  ANNA   13/Jan/06   16/Jan/06       -
                  Rp 2.5 M    1 THN  CAHYO   13/Jan/06   17/Jan/06      -
                  Rp 2.5 M   180 HR  MUSA    13/Jan/06   16/Jan/06      -
                  Rp 20 M    90 HR  ANNA   17/Jan/06
                 Rp 16.5 M    1 THN  ANNA   17/Jan/06   17/Jan/06   18/Jan/06
                USD 150,000    90 HR  MUSA   18/Jan/06        -       -
                USD 1,500,000   180 HR  RIO    18/Jan/06   23/Jan/06   26/Jan/06
                  Rp 11 M   180 HR  MUSA   23/Jan/06   25/Jan/06   25/Jan/06
                   Rp 9 M    1 THN  ANNA   23/Jan/06   23/Jan/06   23/Jan/06
                   Rp 5 M    1 THN  RIO    24/Jan/06   26/Jan/06       -
                USD 5,000,000   180 HR  MUSA    25/Jan/06   21/Feb/06   22/Feb/06
                USD 250,000    1 THN  ANNA   26/Jan/06   27/Jan/06        -
                 USD 150,000    90 HR  CAHYO   30/Jan/06       -       -
               USD 1,500,000    90 HR  MUSA   7/Feb/06   8/Feb/06   8/Feb/06
                  Rp 8.8 M      -  ANNA   1/Feb/06   1/Feb/06        -
                 USD 300,000    1 THN  MUSA     DINAS    1/Feb/06       -
                USD 1,500,000   120 HR  CAHYO    8/Feb/06   20/Feb/06   22/Feb/06
               USD 3,000,000    1 THN  ANNA   7/Feb/06   8/Feb/06   8/Feb/06
                  Rp 3.5 M    8 BLN  MUSA    8/Feb/06   8/Feb/06       -
                 USD 53,425      -  ANNA    7/Feb/06   8/Feb/06   8/Feb/06
                   Rp 9 M    1 THN  ANNA    8/Feb/06   9/Feb/06   13/Feb/06
                  Rp 30 M   180 HR  ANNA   8/Feb/06   10/Feb/06   13/Feb/06
                USD 500,000    120 HR  CAHYO   14/Feb/06   20/Feb/06        -
                USD 4,000,000      -  ANNA    15/Feb/06   17/Feb/06   20/Feb/06
                  Rp 8.8 M      -  ANNA   15/Feb/06   20/Feb/06        -
                  Rp 4.4 M      -  RIO
                  Rp 1.7 M    1 THN  ANNA   15/Feb/06        -       -
                   Rp 1 M    3 THN  ANNA    17/Feb/06       -       -
                 EUR 140,000   180 HR  RIO    17/Feb/06   22/Feb/06   22/Feb/06
                  Rp 20 M      -  ANNA   16/Feb/06   21/Feb/06   22/Feb/06
                  Rp 2.5 M    1 THN  RIO    17/Feb/06   20/Feb/06       -
                   Rp 6 M    1 THN  MUSA    20/Feb/06
                  Rp 7.5 M      -  ANNA    21/Feb/06  24/Feb/06   24/Feb/06
                   Rp 9 M    1 THN  ANNA    21/Feb/06  24/Feb/06   24/Feb/06
                USD 3,000,000    1 THN  ANNA    23/Feb/06  27/Feb/06   28/Feb/06
                   Rp 15 M    3 BLN  RIO    23/Feb/06  27/Feb/06   2/Mar/06
               Rp 2 M & Rp 8 M    1 THN  ANNA    22/Feb/06  27/Feb/06   3/Mar/06
                      -     -  ANNA    23/Feb/06  27/Feb/06   28/Feb/06
                   Rp 8 M    1 THN  RIO    24/Feb/06  28/Feb/06   2/Mar/06
                   Rp 4 M    1 THN  MUSA    24/Feb/06  28/Feb/06       -
                   Rp 1 M    3 THN  RIO    28/Feb/06    DINAS    1/Mar/06
                      -     -  ANNA    28/Feb/06  28/Feb/06   1/Mar/06
                  Rp 3.1 M      -  MUSA    28/Feb/06    DINAS    1/Mar/06
                 USD 300,000    90 HR  RIO    28/Feb/06    DINAS    1/Mar/06
                      -     -  WIWIK       -      -       -
                  Rp 2.5 M    1 THN  ANNA    28/Feb/06  28/Feb/06       -
                      -     -  MUSA    28/Feb/06    DINAS    1/Mar/06
                USD 2,000,000    1 THN  ANNA        -      -       -
                   Rp 20 M    1 THN  MUSA    3/Mar/06   8/Mar/06   10/Mar/06
                USD 1,500,000    1 THN  CAHYO    2/Mar/06   8/Mar/06   10/Mar/06
                 USD 600,000    1 THN  MUSA     DINAS   7/Mar/06   8/Mar/06
        Rp 3 M  180 HR   RIO    DINAS   8/Mar/06  13/Mar/06
    USD 2,000,000   1 THN  ANNA    DINAS   7/Mar/06   8/Mar/06
        Rp 4 M   3 THN   RIO    DINAS   8/Mar/06  13/Mar/06
        Rp 2 M   1 THN  ANNA   8/Mar/06  14/Mar/06      -
   USD 272,927.05   90 HR   RIO   9/Mar/06  14/Mar/06  15/Mar/06
    USD 2,000,000   1 THN  ANNA   3/Mar/06   7/Mar/06  10/Mar/06
       Rp 15 M   90 HR  CAHYO   9/Mar/06  13/Mar/06  14/Mar/06
     USD 350,000     -  MUSA   9/Mar/06  10/Mar/06      -
     SGD 600,000     -  CAHYO   10/Mar/06  14/Mar/06      -
       Rp 5.7 M     -  ANNA   14/Mar/06      -      -
       Rp 8.8 M     -  ANNA   10/Mar/06  10/Mar/06      -
       Rp 15 M   1 THN   RIO   14/Mar/06  16/Mar/06  17/Mar/06
  Rp3,350,000,000    90 HR  ANNA   10/Mar/06  14/Mar/06      -
  Rp13,150,000,000    1 THN  CAHYO   17/Mar/06  20/Mar/06  20/Mar/06
        Rp 2 M   1 THN   RIO   16/Mar/06      -      -
  Rp7,946,000,000    1 THN  MUSA   16/Mar/06  17/Mar/06  17/Mar/06
      Rp 12.5 M   3 THN   RIO   15/Mar/06  21/Mar/06  22/Mar/06
     USD 300,000   180 HR   RIO   20/Mar/06  21/Mar/06  22/Mar/06
    USD 1,000,000   1 THN   RIO   23/Mar/06  24/Mar/06  24/Mar/06
       Rp 4.4 M   1 THN   RIO   22/Mar/06   28MAT06   29/Mar/06
        Rp 2 M   1 THN   RIO   27/Mar/06  27/Mar/06  27/Mar/06
 USD 5 Jt & USD 1 Jt   1 THN  MUSA   28/Mar/06  29/Mar/06  29/Mar/06
     USD 250,000   1 THN  ANNA   28/Mar/06   6/Apr/06      -
           -    -  ANNA   12/Apr/06  17/Apr/06  19/Apr/06
        Rp 5 M   1 THN   RIO     CUTI   3/Apr/06   4/Apr/06
  Rp 3 M & Rp 500 Jt 3 & 1 THN   RIO   5/Apr/06   6/Apr/06      -
     USD 700,000   1 THN  MUSA   4/Apr/06   5/Apr/06   5/Apr/06
       Rp 9.6 M   1 THN  ANNA   4/Apr/06   6/Apr/06   6/Apr/06
       Rp 20 M     -  ANNA
       Rp 5.2 M   1 THN  MUSA    DINAS   6/Apr/06   6/Apr/06
       Rp 1.7 M   1 THN  MUSA   12/Apr/06  17/Apr/06  17/Apr/06
    USD 1,500,000     -  ANNA   12/Apr/06  18/Apr/06  19/Apr/06
           -    -  ANNA   17/Apr/06  17/Apr/06  17/Apr/06
     USD 250,000   1 THN   RIO       -      -      -
       Rp 10 M   1 THN   RIO   19/Apr/06  20/Apr/06  21/Apr/06
USD 500,000 & Rp 5 M   1 THN  ANNA   19/Apr/06  20/Apr/06  21/Apr/06
        Rp 2 M   1 THN  MUSA   19/Apr/06  20/Apr/06  20/Apr/06
       Rp 20 M     -  ANNA   20/Apr/06  21/Apr/06  24/Apr/06
        Rp 3 M   1 THN  ANNA   19/Apr/06  21/Apr/06      -
    USD 1,000,000   90 HR   RIO   19/Apr/06  21/Apr/06  25/Apr/06
       Rp 50 Jt  5 THN   RIO   21/Apr/06  26/Apr/06  27/Apr/06
        Rp 1 M   3 THN   RIO   24/Apr/06      -      -
       Rp 70 M   1 THN  ANNA   26/Apr/06  27/Apr/06  27/Apr/06
       Rp 3.5 M   3 THN   RIO   26/Apr/06  27/Apr/06  28/Apr/06
     USD 600,000     -  MUSA   27/Apr/06  28/Apr/06  28/Apr/06
        Rp 8M   1 THN  ANNA   27/Apr/06   1/May/06   2/May/06
     USD 150,000   1 THN  ANNA   26/Apr/06  27/Apr/06      -
  Rp9,849,750,000      -  Musa   27/Apr/06  27/Apr/06  28/Apr/06
       Rp 25 M   180 HR  ANNA   26/Apr/06   2/May/06   3/May/06
       Rp 3.3 M     -  ANNA   27/Apr/06  27/Apr/06  28/Apr/06
       Rp 6.5 M   3 THN   RIO   28/Apr/06   3/May/06   3/May/06
     USD 40,000     -  ANNA   28/Apr/06  28/Apr/06   1/May/06
        Rp 5M   1 THN   RIO   2/May/06   3/May/06   3/May/06
   USD 1,500,000    1 THN  MUSA   2/May/06   3/May/06   3/May/06
       Rp 1.7 M   1 THN  ANNA   4/May/06   8/May/06  10/May/06
       Rp 7,5 M   3 THN   RIO   5/May/06   8/May/06  10/May/06
        Rp 8 M   3 THN  ANNA   4/May/06   8/May/06  10/May/06
     USD 400,000   90 HR   RIO   5/May/06   8/May/06  10/May/06
  Rp 2 M & Rp 250 Jt 3 & 1 THN   RIO   5/May/06   5/May/06      -
             16 HR  ANNA       -      -      -
           -    -  ANNA   5/May/06   8/May/06  10/May/06
        Rp 2 M     -  CAHYO   11/May/06    DINAS   12/May/06
     USD 500,000   150 HR  ANNA   11/May/06    DINAS   12/May/06
    USD 1,500,000   180 HR  MUSA   11/May/06    DINAS   16/May/06
     USD 250,000   1 THN   RIO   15/May/06  17/May/06  17/May/06
      Rp 1.5 M   1 THN  CAHYO  17/May/06       -      -
        Rp 3 M   1 THN  CAHYO   23/May/06  24/May/06      -
       Rp 5.5 M   1 THN  ANNA   23/May/06  24/May/06  24/May/06
  Rp3,050,000,000    1 THN   RIO   23/May/06  24/May/06  29/May/06
       Rp 20 M     -  ANNA  19/May/06  19/May/06  23/May/06
             1 THN  MUSA  29/May/06       -      -
       Rp 5 M   1 THN  RIO  23/May/06  24/May/06  24/May/06
      Rp 10 M   1 THN  RIO  23/May/06    DINAS   30/May/06
       Rp 3 M   120 HR  ANNA  22/May/06  23/May/06       -
   USD 1,000,000   1 THN  RIO  24/May/06    DINAS   29/May/06
          -     -  ANNA  23/May/06  24/May/06  30/May/06
       Rp 2 M   1 THN  MUSA  29/May/06       -      -
       Rp 2 M   3 THN  RIO  24/May/06  31/May/06       -
                 RIO  23/May/06  24/May/06       -
       Rp 4 M  1 THN  MUSA  24/May/06  24/May/06  30/May/06
      Rp 1.5 M  1 THN   RIO  29/May/06    DINAS   31/May/06
     USD 500,000       MUSA  29/May/06  31/May/06       -
  Rp 2 M & Rp 13 M   1 THN  ANNA  29/May/06    DINAS   30/May/06
       Rp 1 M   3 THN  RIO  29/May/06    DINAS   29/May/06
       Rp 4 M     -  ANNA  31/May/06   1/Jun/06       -
    USD 1,500,000   1 THN  ANNA   2/Jun/06   5/Jun/06   6/Jun/06
     USD 630,000     -  MUSA   5/Jun/06   5/Jun/06   5/Jun/06
    USD 1,000,000   1 THN  RIO   5/Jun/06   6/Jun/06   6/Jun/06
      Rp 19.5 M   1 THN  RIO   5/Jun/06   5/Jun/06   5/Jun/06
  Rp3,750,000,000   1 THN  ANNA   8/Jun/06  12/Jun/06  23/Jun/06
      Rp 2.8 M     -  ANNA   7/Jun/06   9/Jun/06  13/Jun/06
       Rp 10 M     -  MUSA   8/Jun/06   9/Jun/06  13/Jun/06
       Rp 4 M     -  MUSA  13/Jun/06  13/Jun/06       -
          -  1 THN  ANNA    DINAS   9/Jun/06  12/Jun/06
       Rp 7 M   90 HR  CAHYO  13/Jun/06  14/Jun/06  16/Jun/06
          -    -  ANNA  13/Jun/06  15/Jun/06  15/Jun/06
       Rp 2 M   1 THN  RIO  13/Jun/06  14/Jun/06  16/Jun/06
Rp 35O Jt & Rp 700 Jt  1 THN  RIO  14/Jun/06  16/Jun/06  20/Jun/06
          -    -  ANNA  12/Jun/06  12/Jun/06       -
      Rp 1.5 M   1 THN  RIO  14/Jun/06  15/Jun/06       -
       Rp 2 M     -  ANNA  13/Jun/06  13/Jun/06       -
     USD 375,000  120 HR  RIO  15/Jun/06       -      -
      Rp 7.5 M   1 THN  MUSA  14/Jun/06  15/Jun/06  15/Jun/06
     USD 500,000     -  RIO  14/Jun/06  15/Jun/06       -
     USD 150,000   1 THN  CAHYO  15/Jun/06  15/Jun/06  16/Jun/06
       Rp 4 M     -  ANNA  15/Jun/06  15/Jun/06       -
     USD 375,000  120 HR  RIO  15/Jun/06  16/Jun/06  16/Jun/06
    USD 3,000,000  180 HR  MUSA  16/Jun/06  16/Jun/06  20/Jun/06
       Rp 10 M   1 THN  RIO  20/Jun/06  20/Jun/06  21/Jun/06
       Rp 1 M   1 THN  CAHYO      -      -      -
    USD 2.500.000       ANNA  21/Jun/06  21/Jun/06  22/Jun/06
     USD 200,000   1 THN  CAHYO  26/Jun/06  27/Jun/06  28/Jun/06
       Rp 7 M   7 BLN  MUSA  23/Jun/06  23/Jun/06  27/Jun/06
      Rp 9.6 M     -  ANNA  26/Jun/06  27/Jun/06  28/Jun/06
       Rp 1 M   1 THN  ANNA  26/Jun/06       -      -
    USD 1,000,000     -  ANNA  27/Jun/06  29/Jun/06  29/Jun/06
       Rp 2 M   1 THN  RIO  28/Jun/06  28/Jun/06  29/Jun/06
     USD 500,000   90 HR  RIO  27/Jun/06  28/Jun/06  29/Jun/06
   Rp 5 M & Rp 1 M   1 THN  ANNA  28/Jun/06  30/Jun/06   3/Jul/06
    USD 2,000,000   1 THN  CAHYO  28/Jun/06  29/Jun/06   3/Jul/06
     USD 600,000     -  ANNA  28/Jun/06  29/Jun/06   3/Jul/06
    USD 1,800,000  180 HR  RIO   5/Jul/06   5/Jul/06   6/Jul/06
          -    -  ANNA   3/Jul/06   4/Jul/06   6/Jul/06
       Rp 5 M   1 THN  RIO   6/Jul/06   7/Jul/06   7/Jul/06
      Rp 6.5 M   1 THN  ANNA   12/Jul/06  17/Jul/06  20/Jul/06
       Rp 1 M   1 THN  RIO    BATAL    BATAL    BATAL
     USD 500,000  120 HR  MUSA   17/Jul/06  18/Jul/06  18/Jul/06
       Rp 15 M   1 THN  ANNA    SAKIT   11/Jul/06  12/Jul/06
     SGD 600,000  180 HR  CAHYO  17/Jul/06  19/Jul/06      -
     USD 100,000   1 THN  RIO   17/Jul/06     DLK   20/Jul/06
  Rp4,643,750,000     -  ANNA   18/Jul/06  19/Jul/06      -
    USD 1,000,000   90 HR  MUSA   19/Jul/06  24/Jul/06  25/Jul/06
       Rp 2 M   3 THN  ANNA   19/Jul/06   DINAS       -
  Rp2,539,000,000   1 THN  MUSA   19/Jul/06  21/Jul/06  24/Jul/06
     USD 100,000     -  ANNA   24/Jul/06  25/Jul/06  26/Jul/06
       Rp 1 M   1 THN  MUSA   24/Jul/06  26/Jul/06  27/Jul/06
    USD 1,500,000     -  ANNA   25/Jul/06  27/Jul/06   DINAS
     USD 800,000   1 THN  ANNA   27/Jul/06  28/Jul/06  31/Jul/06
      Rp 5 M   3 THN  RIO   27/Jul/06  31/Jul/06  2/Aug/06
      Rp 1 M   1 THN  CAHYO  31/Jul/06  1/Aug/06   1/Aug/06
  USD 3,000,000   180 HR  MUSA    BATAL    BATAL    BATAL
  USD 3,000,000   180 HR  MUSA    BATAL    BATAL    BATAL
  USD 3,000,000   180 HR  MUSA       -      -      -
   USD 400,000   1 THN  CAHYO  3/Aug/06   4/Aug/06      -
   USD 320,000   1 THN  MUSA   2/Aug/06   3/Aug/06   4/Aug/06
      Rp 6 M   1 THN  RIO   4/Aug/06   7/Aug/06   8/Aug/06
      Rp 5 M     -  ANNA   4/Aug/06   8/Aug/06      -
     Rp 15 M   1 THN  MUSA   4/Aug/06   7/Aug/06   8/Aug/06
  USD 2,000,000   180 HR  MUSA   4/Aug/06   8/Aug/06   8/Aug/06
   USD 250,000   1 THN  ANNA   7/Aug/06   8/Aug/06      -
      Rp 3 M     -  ANNA  10/Aug/06  10/Aug/06      -
      Rp 5 M   180 HR  RIO  11/Aug/06  14/Aug/06  16/Aug/06
  EURO 450,000    90 HR  ANNA  11/Aug/06  14/Aug/06  16/Aug/06
     Rp 10 M     -  MUSA  11/Aug/06  14/Aug/06  15/Aug/06
  USD 6,000,000   180 HR  MUSA  15/Aug/06  16/Aug/06  16/Aug/06
  USD 6,000,000   180 HR  MUSA  15/Aug/06  16/Aug/06  16/Aug/06
  USD 6,000,000   180 HR  MUSA  15/Aug/06  16/Aug/06  23/Aug/06
      Rp 5 M   3 THN  RIO  14/Aug/06  15/Aug/06      -
     Rp 25 M     -  MUSA  15/Aug/06  15/Aug/06  16/Aug/06
      Rp 4 M     -  MUSA  22/Aug/06  22/Aug/06      -
   USD 455,240   90 HR  CAHYO  22/Aug/06  25/Aug/06      -
   USD 600,000   180 HR  MUSA  23/Aug/06  23/Aug/06  23/Aug/06
     Rp 750 Jt   1 THN  RIO  23/Aug/06  25/Aug/06      -
         -     -  ANNA  24/Aug/06  24/Aug/06  25/Aug/06
     Rp 500 Jt     -  ANNA  24/Aug/06  24/Aug/06  25/Aug/06
Rp 2 M & Rp 250 Jt 3 & 1THN   RIO  28/Aug/06  28/Aug/06      -
Rp 1 M & Rp 2.1 M   1 THN  MUSA  28/Aug/06  28/Aug/06  29/Aug/06
         -     -  ANNA  28/Aug/06  28/Aug/06      -
         -     -  ANNA  28/Aug/06  28/Aug/06      -
   USD 500,000   150 HR  RIO  29/Aug/06   1/Sep/06   1/Sep/06
Rp 5 M & Rp 500 Jt 3 & 1 THN  RIO  31/Aug/06   4/Sep/06   5/Sep/06
   USD 500,000   180 HR  MUSA  30/Aug/06   4/Sep/06      -
   USD 250,000 90-120 HR   RIO  31/Aug/06   4/Sep/06   6/Sep/06
         -   1THN  ANNA   4/Sep/06   5/Sep/06   7/Sep/06
         -     -  ANNA    DINAS   8/Sep/06   8/Sep/06
      Rp 2 M   3 THN  RIO    DINAS   8/Sep/06      -
         -     -  ANNA    DINAS   8/Sep/06   8/Sep/06
         -     -  ANNA    DINAS   8/Sep/06   8/Sep/06
    USD 40,680   90 HR  CAHYO   DINAS   14/Sep/06  15/Sep/06
      Rp 5 M     -  ANNA    DINAS   13/Sep/06  14/Sep/06
   USD 600,000     -  ANNA    DINAS   13/Sep/06  14/Sep/06
     Rp 4.3 M     -  ANNA    DINAS   13/Sep/06  14/Sep/06

     Rp 8.8 M     -  ANNA    DINAS   15/Sep/06  19/Sep/06
     Rp 3 M   1 THN   RIO  18/Sep/06  19/Sep/06  20/Sep/06
     Rp 2 M   1 THN  CAHYO  19/Sep/06  20/Sep/06      -
   USD 550,000   1 THN   RIO  21/Sep/06  25/Sep/06  25/Sep/06
   USD 350,000     -  MUSA  21/Sep/06  25/Sep/06  25/Sep/06
     Rp 25 M     -  ANNA  20/Sep/06  25/Sep/06  26/Sep/06
   USD 200,000   90 HR  ANNA  27/Sep/06  28/Sep/06      -
     Rp 5 M   1 THN  MUSA   2/Oct/06   2/Oct/06      -
     Rp 4 M   1 THN   RIO   4/Oct/06   4/Oct/06   5/Oct/06
   USD 500,000     -  ANNA   3/Oct/06   4/Oct/06      -
     Rp 2 M   3 THN   RIO   2/Oct/06   3/Oct/06   3/Oct/06
         -    -  ANNA   4/Oct/06   4/Oct/06   5/Oct/06
 Rp6,250,000,000   1 THN  ANNA   5/Oct/06   5/Oct/06   6/Oct/06
     Rp 2 M   3 THN   RIO   5/Oct/06   5/Oct/06      -
   USD 400,000   2 THN  MUSA   6/Oct/06   9/Oct/06      -
  USD 1,025,000   1 THN  ANNA   9/Oct/06  10/Oct/06  11/Oct/06
 Rp5,409,701,817   3 THN   RIO
  USD 1,250,000   1 THN  ANNA  10/Oct/06  10/Oct/06  11/Oct/06
     Rp 7.5 M   1 THN  MUSA  12/Oct/06  13/Oct/06  16/Oct/06
     Rp 7.6 M   1 THN  ANNA  12/Oct/06  13/Oct/06  16/Oct/06
     Rp 7.5 M  180 HR  ANNA  16/Oct/06  16/Oct/06  18/Oct/06
   USD 250,000   1 THN  ANNA  17/Oct/06  17/Oct/06      -
  USD 1,500,000   180 HR  ANNA  18/Oct/06  18/Oct/06  19/Oct/06
     Rp 2 M   1 THN  ANNA  19/Oct/06      -      -
   USD 200,000     1 THN  ANNA   20/Oct/06   20/Oct/06  31/Oct/06
         -      -  ANNA   30/Oct/06   30/Oct/06  31/Oct/06
     Rp 7.5 M    1 THN   RIO    01-Nov    01-Nov    1-Nov
     Rp 950 Jt    1 THN  ANNA    02-Nov       -      -
  Rp 5 M&Rp 5 M     1 THN  ANNA   3/Nov/06   6/Nov/06  6/Nov/06
   USD 250,000     1 THN   RIO   9/Nov/06   10/Nov/06  10/Nov/06
  USD 3,500,000     1THN  ANNA   8/Nov/06   9/Nov/06  9/Nov/06
         -      -  ANNA   9/Nov/06   9/Nov/06  9/Nov/06
Rp10,490,000,000     1 THN  CAHYO   16/Nov/06   16/Nov/06  17/Nov/06
      Rp 5 M    5 THN  CAHYO   5/Apr/06   16/Nov/06  17/Nov/06
     Rp 500 Jt    1 THN   RIO   21/Nov/06       -      -
    Rp 2.5 M    1 THN  CAHYO  24/Nov/06   28/Nov/06       -
   USD 500,000     1 THN   RIO   24/Nov/06   27/Nov/06  27/Nov/06
   USD 600,000       -  ANNA    DINAS   28/Nov/06  30/Nov/06
         -      -  ANNA    DINAS   28/Nov/06  29/Nov/06
         -      -  ANNA   30/Nov/06   1/Dec/06  1/Dec/06
 Rp5,409,701,817     3 THN   RIO   6/Dec/06   7/Dec/06  7/Dec/06
         -      -  ANNA   4/Dec/06   5/Dec/06  6/Dec/06
      Rp 3 M    3 THN   RIO   6/Dec/06   6/Dec/06      -
     Rp 1.1 M    1 THN   RIO   6/Dec/06   7/Dec/06  8/Dec/06
     Rp 500 Jt    90 HR   RIO   7/Dec/06   8/Dec/06  8/Dec/06
     Rp 1,5 M    1 THN  MUSA   11/Dec/06   12/Dec/06  12/Dec/06
   USD 250,000     1 THN  ANNA   12/Dec/06   12/Dec/06      -
     Rp 15 M    3 THN   RIO   13/Dec/06   13/Dec/06  14/Dec/06
  USD 2,000,000    180 HR  MUSA   18/Dec/06   18/Dec/06  19/Dec/06
      Rp 4 M    1 THN   RIO   18/Dec/06   19/Dec/06  21/Dec/06
         -  3,1,3 THN  MUSA   21/Dec/06   26/Dec/06      -
         -      -  ANNA   21/Dec/06   22/Dec/06  22/Dec/06
   USD 600,000       -  ANNA   21/Dec/06   22/Dec/06  26/Dec/06
   USD 900,000     1 THN   RIO   22/Dec/06   26/Dec/06  27/Dec/06
         -      -  ANNA   27/Dec/06   28/Dec/06  28/Dec/06
      Rp 4 M    1 THN  MUSA   27/Dec/06   27/Dec/06  27/Dec/06
      Rp 5 M      -  ANNA   28/Dec/06   28/Dec/06  29/Dec/06
     Rp 50 M    6 BLN  CAHYO   29/Dec/06   4/Jan/07  5/Jan/07
REKOMENDASI
               KET
        DIRUT
            -  FAXED
            -  FAXED
            -  FAXED
            -  FAXED
        6/Jan/06   FAXED
         1/Jan/06  KE CBG
            -  FAXED
            -  FAXED
            -  FAXED
            -  KE CBG
            -  FAXED
            -  FAXED
            -  FAXED
            -  FAXED
              KE CBG
       19/Jan/06   FAXED
            -  FAXED
        26/Jan/06  KE CBG
       26/Jan/06   FAXED
       25/Jan/06   FAXED
            -  FAXED
        23/Feb/06  FAXED
            -  FAXED
            -  KE CBG
        9/Feb/06   KE CBG
            -  FAXED
            -  KE CBG
        15/Mar/06   FAXED
        9/Feb/06   FAXED
            -  FAXED
         9/Feb/06  KE CBG
            -  KE CBG
       14/Feb/06   FAXED
            -  FAXED
        20/Feb/06  FAXED
            -  FAXED

            -  FAXED
            -  FAXED
        23/Feb/06  FAXED
       23/Feb/06   KE CBG
            -  FAXED

        27/Feb/06  FAXED
            -  KE CBG
        28/Feb/06  FAXED
        2/Mar/06  FAXED
            -  FAXED
        28/Feb/06  FAXED
            -  FAXED
            -  FAXED
        2/Mar/06  FAXED
        2/Mar/06  FAXED
            -  FAXED
        1/Mar/06  KE CBG
            -
            -  KE CBG
        1/Mar/06  FAXED
            -  BATAL
        13/Mar/06  FAXED
        13/Mar/06  KE CBG
            -  FAXED
 13/Mar/06  FAXED
 9/Mar/06  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
 15/Mar/06  KE CBG
 13/Mar/06  FAXED
 14/Mar/06  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
     -  KE CBG
 20/Mar/06  KE CBG
     -  FAXED
     -  FAXED
 22/Mar/06  FAXED
 22/Mar/06  KE CBG
 27/Mar/06  KE CBG
 3/Apr/06  FAXED
 28/Mar/06  FAXED
 29/Mar/06  FAXED
     -  FAXED
     -  KE CBG
 4/Apr/06  FAXED
     -  FAXED
 6/Apr/06  FAXED
 6/Apr/06  FAXED

     -  FAXED
 17/Apr/06  KE CBG
 20/Apr/06  FAXED
     -  FAXED
     -  BATAL
 21/Apr/06  FAXED
 21/Apr/06  FAXED
 20/Apr/06  FAXED
 25/Apr/06  KE CBG
     -  FAXED
 25/Apr/06  FAXED
 27/Apr/06  FAXED
     -  FAXED
 28/Apr/06  FAXED
     -  FAXED
     -  KE CBG
 2/May/06  FAXED
     -  FAXED
 1/May/06  FAXED
 3/May/06  FAXED
 1/May/06  FAXED
 4/May/06  FAXED
 2/May/06  KE CBG
 4/May/06  FAXED
3/May/06   KE CBG
 11/May/06  FAXED
 11/May/06  FAXED
     -  FAXED
     -  KE CBG
     -  FAXED
     -
 10/May/06  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
 16/May/06  KE CBG
 18/May/06  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
 29/May/06  FAXED
 29/May/06  FAXED
31/May/06  KE CBG
     -  FAXED
29/May/06   FAXED
30/May/06   FAXED
     -  KE CBG
29/May/06   FAXED
31/May/06  KE CBG
     -  KE CBG
     -  FAXED
     -  FAXED
31/May/06   FAXED
31/May/06   FAXED
     -  KE CBG
31/May/06   FAXED
30/May/06   FAXED
     -  KE CBG
 7/Jun/06   FAXED
 6/Jun/06  KE CBG
 6/Jun/06  KE CBG
 7/Jun/06   FAXED
26/Jun/06   FAXED
13/Jun/06   FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
12/Jun/06   FAXED
     -  FAXED
16/Jun/06   FAXED
19/Jun/06   FAXED
20/Jun/06   FAXED
     -  KE CBG
     -  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
     -  FAXED
16/Jun/06   FAXED
     -  KE CBG
16/Jun/06   FAXED
20/Jun/06   FAXED
22/Jun/06   FAXED
     -   ND
22/Jun/06   FAXED
29/Jun/06   FAXED
28/Jun/06   FAXED
29/Jun/06   FAXED
     -  KE CBG
30/Jun/06  KE CBG
29/Jun/06   FAXED
29/Jun/06   FAXED
     -  FAXED
 3/Jul/06  FAXED
     -  KE CBG
 6/Jul/06  FAXED
 6/Jul/06  FAXED
 10/Jul/06  FAXED
     -  FAXED
  BATAL   BATAL
 19/Jul/06  KE CBG
 13/Jul/06  FAXED
     -  FAXED
 20/Jul/06  FAXED
     -  KE CBG
        ND
     -  FAXED
 24/Jul/06  FAXED
 26/Jul/06  KE CBG
     -   ND
 28/Jul/06  FAXED
 1/Aug/06  KE CBG
 3/Aug/06 FAXED
 2/Aug/06 FAXED
  BATAL BATAL
  BATAL BATAL
    - BATAL
    - FAXED
 7/Aug/06 FAXED
 9/Aug/06 FAXED
    - KE CBG
 8/Aug/06 FAXED
 9/Aug/06 FAXED
    - FAXED
    - KE CBG
    - KE CBG
    - FAXED
16/Aug/06 FAXED
22/Aug/06 KE CBG
22/Aug/06 KE CBG
23/Aug/06 KE CBG
    - FAXED
16/Aug/06 FAXED
    - FAXED
    - DIGANTI
    - FAXED
    - FAXED
28/Aug/06 KE CBG
28/Aug/06 FAXED
    - FAXED
30/Aug/06 FAXED
    - KE CBG
    - DIGANTI
 4/Sep/06 FAXED
    - FAXED
    - KE CBG
 7/Sep/06 FAXED
 7/Sep/06 FAXED
 8/Sep/06 KE CBG
    - FAXED
11/Sep/06 FAXED
11/Sep/06 FAXED
18/Sep/06 FAXED
15/Sep/06 FAXED
    - KE CBG
14/Sep/06 FAXED

    -  FAXED
21/Sep/06  FAXED
    -  FAXED
25/Sep/06  FAXED
25/Sep/06  FAXED
27/Sep/06  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
 5/Oct/06  FAXED
    -  FAXED
 4/Oct/06  FAXED
 5/Oct/06  FAXED
 6/Oct/06  FAXED
    -  FAXED
    -  KE CBG
12/Oct/06  KE CBG

12/Oct/06  FAXED
19/Oct/06  FAXED
16/Oct/06  FAXED
18/Oct/06  FAXED
    -  FAXED
19/Oct/06  FAXED
    -  FAXED
 1/Nov/06  KE CBG
 1/Nov/06  FAXED
 1/Nov/06  KE CBG
    -  FAXED
 7/Nov/06  FAXED
10/Nov/06  KE CBG
10/Nov/06  FAXED
 9/Nov/06  KE CBG
17/Nov/06  FAXED
17/Nov/06  FAXED
    -  FAXED
    -  FAXED
28/Nov/06  FAXED
    -  KE CBG
29/Nov/06  KE CBG
 4/Dec/06  FAXED
 7/Dec/06  FAXED
 7/Dec/06  FAXED
    -  FAXED
    -   ND
11/Dec/06  FAXED
13/Dec/06  FAXED
    -  FAXED
15/Dec/06  FAXED
20/Dec/06  FAXED
21/Dec/06  FAXED
    -  FAXED
26/Dec/06  KE CBG
    -  KE CBG
27/Dec/06  FAXED
28/Dec/06  FAXED
27/Dec/06  FAXED
 2/Jan/07  FAXED
 8/Jan/07  FAXED
                                                  REG
NO           NO. REG                PRINCIPAL        PWKL/CBG
 1  22/001/Lmt. Penjaminan/I/UWAK       MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT   JAKARTA
 2  22/002/Lmt. Penjaminan/I/UWAK       GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA, PT     SURABAYA
 3  22/003/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      AKRILINDO MITRA BAHARI, PT        JAKARTA
 4  22/004/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      SINAR BAJA MANDIRI, CV         SURABAYA
 5  22/005/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      SINGA ERSKINDO, PT            JAKARTA
 6  22/006/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      PANCA DUTA PERKASA, PT          BANDUNG
 7  22/007/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      PERSADA BINA NIAGATAMA, PT       TANGERANG
 8  22/008/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      SARI BUMI MAS, UD - POA SENG GOENG   SEMARANG
 9  22/009/Discrepancies Doc/I/UWAK      ELANG PERKASA LESTARI JAYA, PT      JAKARTA
10  22/010/Discrepancies Doc/I/UWAK      GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA, PT     SURABAYA
11  22/011/Discrepancies Doc/I/UWAK      MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT   JAKARTA
12  22/012/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      MAXIMA CIPTA INTEGRASI, PT        TAKAFUL
13  22/013/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      TEGUH ANDALAN KONSTRUKSINDO, PT     BANDUNG
14  22/014/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      SARI BUMI MAS, UD - POA SENG GOENG   SEMARANG
15  22/015/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      INDOTRUCK UTAMA, PT           BANDUNG
16  22/016/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      MILLENIA CHEMINDO PRATAMA, PT       JAKARTA
17  22/017/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      CH, CV                   MEDAN
18  22/018/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK      SAPROTAN UTAMA, PT           SEMARANG
19  22/019/Perubahan T&C/I/UWAK        INDAH GLORYMAS INDONESIA, PT       MEDAN
20  22/020/Penambahan Fasilitas/II/UWAK    INDAH GLORYMAS INDONESIA, PT       MEDAN
21  22/021/Lmt. Penjaminan/II/UWAK       GUNAWAN HALIM               MEDAN
22  22/022/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     STARINDO INTI PRATAMA, PT        SEMARANG
23  22/023/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     NIAGA MITRA TRITAMA, PT          JAKARTA
24  22/024/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     CAHAYA ANUGRAH TAMA, PT         JAKARTA
25  22/025/Lmt. Penjaminan/II/UWAK       BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT        MEDAN
26  22/026/Perpjgn Lmt Pertggn/II/UWAK     INDOBERG, PT              SURABAYA
27  22/027/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     AMPUH SEJAHTERA, PT           SURABAYA
28  22/028/Perubahan T&C/II/UWAK        INDAH GLORYMAS INDONESIA, PT       MEDAN
29  22/029/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     BUMI KHARISMA LININUSA, PT        JAKARTA
30  22/030/Discrepancies Doc/II/UWAK      GUNAWAN HALIM               MEDAN
31  22/031/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     SEGURA UTAMA, CV            BANDUNG
32  22/032/Perpjgn Lmt Pertggn/II/UWAK     HAKATEX, PT               BANDUNG
33  22/033/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     KPTR LAMONG JAYA             SURABAYA
34  22/034/Lmt. Penjaminan/II/UWAK       CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT     BANDUNG
35  22/035/Perub Persyaratan & Keten/II/UWAK  GUNAWAN HALIM               MEDAN
36  22/036/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     BPR SADHU ARTHA, PT           DENPASAR
37  22/037/Perubahan Realisasi/II/UWAK     ADEHA METALINDO, PT            JAKARTA
38  22/038/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     SAPROTAN UTAMA, PT           SEMARANG
39  22/039/Perpjgn Lmt Pertggn/II/UWAK     AGRO RAJAWALI PERKASA, PT         JAKARTA
40  22/040/Lmt. Pertanggungan/II/UWAK     KKPTR                  SURABAYA
41  22/041/Perubahan T&C/III/UWAK       SARI BUMI MAS, UD - POA SENG GOENG   SEMARANG
42  22/042/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     JAYA TEKNIK, PT             BANDUNG
43  22/043/Discrepancies Doc/III/UWAK     GUNAWAN HALIM               MEDAN
44  22/044/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     PRABOWO SAKTI UTAMA, PT         BANDUNG
45  22/045/Discrepancies Doc/III/UWAK     MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT   JAKARTA
46  22/046/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     ADIRA SEMESTA INDUSTRY, PT        BANDUNG
47  22/047/Perubahan Realisasi/III/UWAK    BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT        MEDAN
48  22/048/Perubahan Realisasi/III/UWAK    BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT        MEDAN
49  22/049/Discrepancies Doc/III/UWAK     GUNAWAN HALIM               MEDAN
50  22/050/Discrepancies Doc/III/UWAK     KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES, PT     SURABAYA
51  22/051/Discrepancies Doc/III/UWAK     MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT   JAKARTA
52  22/052/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     INDAH GLORYMAS INDONESIA, PT       MEDAN
53  22/053/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     CAHAYA ANUGRAH TAMA, PT          JASINDO
54  22/054/Lmt. Penjaminan/III/UWAK      AKRILINDO MITRA BAHARI, PT        JAKARTA
55  22/055/Discrepancies Doc/III/UWAK     GUNAWAN HALIM               MEDAN
56  22/056/JUBG/BANK JATIM/III/UWAK      BAITA SARI, PT              SURABAYA
57  22/057/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     SAYUNG ADHIMUKTI, PT          SEMARANG
58  22/058/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     BPR ADIARTHA UDIANA           DENPASAR
59  22/059/Lmt. Penjaminan/III/UWAK      ANDALAN KARYA TEKNIK MANDIRI, PT     JAKARTA
60  22/060/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     RIO KURNIA PRATAMA, PT         PEKANBARU
61  22/061/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     BPR CAHAYA BINAWERDI, PT         DENPASAR
62  22/062/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK     INDOBERG, PT              SURABAYA
 63  22/063/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  SWAKARYA SARI, PT               JAKARTA
 64  22/064/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  CAHAYA ANUGRAH TAMA, PT            JASINDO
65  22/065/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  INDISI, PT                 BANDUNG
66  22/066/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  BUDI GUNAWAN MAS, PT            BANDUNG
 67  22/067/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  HAIR STAR INDONESIA, PT           SURABAYA
68  22/068/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  HARSARI, CV                 SURABAYA
69  22/069/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  CITRA GADING ASRITAMA, PT          SURABAYA
 70  22/070/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN, PT   JAKARTA
71  22/071/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  NOBI PUTRA ANGKASA, PT           BANDUNG
 72  22/072/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  GRANIKA NUSA SELARAS, PT           BANDUNG
73  22/073/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  HAKATEX, PT                 BANDUNG
 74  22/074/Lmt. Pertanggungan/III/UWAK  BPR BALAGUNA PERASTA, PT           DENPASAR
75  22/075/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  LIMAS KARYA UTAMA, PT            BANDUNG
 76  22/076/Lmt. Penjaminan/IV/UWAK    DANWOOD NUSANTARA, PT            SEMARANG
 77  22/077/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  PANCA DUTA PERKASA, PT            BANDUNG
78  22/078/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  NOBI PUTRA ANGKASA, PT           BANDUNG
 79  22/079/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  SARANA SEISINDO UTAMA, PT           JAKARTA
 80  22/080/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  SURYA DELTA MAJU, PT             JAKARTA
81  22/081/Perubahan Realisasi/IV/UWAK  BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT          MEDAN
82  22/082/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  CAHAYA ANUGRAH TAMA, PT           JASINDO
83  22/083/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI, PT       BANDUNG
 84  22/084/Perpjgn Lmt Pertggn/IV/UWAK  HARAPAN UTAMA, CV               MAKASAR
 85  22/085/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  SARANA SEISINDO UTAMA, PT           JAKARTA
 86  22/086/Lmt. Penjaminan/IV/UWAK    MULTI STRUCTURE, PT              JAKARTA
 87  22/087/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  KARYA MITRA USAHA, CV            BANDUNG
 88  22/088/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  WIDYA KARYA UTAMA, PT            BANDUNG
 89  22/089/Perubahan Realisasi/IV/UWAK  ADEHA METALINDO, PT              JAKARTA
90  22/090/Discrepancies Doc/IV/UWAK   MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT     JAKARTA
 91  22/091/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  SINAR KASIH HUDMAIN, PT            JAKARTA
92  22/092/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  NOBI PUTRA ANGKASA, PT           BANDUNG
 93  22/093/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  KOPERASI GURU BERDIKARI BEKASI        BANDUNG
94  22/094/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  HAKATEX, PT                 BANDUNG
95  22/095/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  HARSARI, CV                 SURABAYA
 96  22/096/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  MEDIA CIPTA PERKASA, PT           SURABAYA
 97  22/097/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  KOPKAR BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS JKT    JAKARTA
 98  22/098/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  RIFANSI DWI PUTRA, PT            PEKANBARU
 99  22/099/Lmt. Pertanggungan/IV/UWAK  KOPERASI HANDAYANI              BANDUNG
100  22/100/Lmt. Penjaminan/V/UWAK    SPARINDO ALFA PERSADA, PT          TANGERANG
101  22/101/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   TRI INDONUSA SURYA, PT            JAKARTA
102  22/102/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   ERAKOMP INFONUSA, PT             BANDUNG
103  22/103/Lmt. Penjaminan/V/UWAK    LOMBOK MANDIRI INVESTAMA, PT        SURABAYA
104  22/104/Perubahan Realisasi/V/UWAK  MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT     JAKARTA
105  22/105/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   ELODA MITRA GROUP, PT            SURABAYA
106  22/106/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   BPR NGUTER SURAKARTA, PT           DENPASAR
107  22/107/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   XERINDO TEKNOLOGI, PT            BANDUNG
108  22/108/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   KPRI KALIBUNDER               BANDUNG
109  22/109/Perubahan Realisasi/V/UWAK  MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT     JAKARTA
110  22/110/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   BPR SATYA ADHI PERDANA            DENPASAR
111  22/111/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   KOPERASI USAHA BERSAMA RSUD         BANDUNG
112  22/112/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   KOPERASI GUNUNG MADU             BANDUNG
113  22/113/Penangguhan P'byrn/V/UWAK   BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT          MEDAN
114  22/114/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   SARANDI KARYA NUGRAHA, PT          BANDUNG
115  22/115/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   BPR WAHANA SENTRA ARTHA, PT         BANDUNG
116  22/116/Lmt. Penjaminan/V/UWAK    INDOPRIMA BHARATA KRIDA, PT         BANDUNG
117  22/117/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   CITRA PRATAMA TECHNOCOM, PT         SEMARANG
118  22/118/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   BPR DANAMASA CIMAHI, PT           BANDUNG
119  22/119/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   EDROSS MULIA ABADI, PT            JAKARTA
120  22/120/Lmt. Pertanggungan/V/UWAK   EVINDO JAYA, CV               MAKASAR
121  22/121/Discrepancies Doc/V/UWAK   MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT     JAKARTA
122  22/122/Perpjgn Lmt Pertggn/V/UWAK  PANTJATUNGGAL KNITTING MILLS, PT      SEMARANG
123  22/123/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK  SAPROTAN UTAMA, PT             SEMARANG
124  22/124/Lmt. Penjaminan/VI/UWAK    DANWOOD NUSANTARA, PT            SEMARANG
125  22/125/lmt.pertanggungan/VI/UWAK   BPR CAHAYA BINAWERDI, PT          DENPASAR
126  22/126/lmt.pertanggungan/VI/UWAK   KOPERASI GUNUNG MADU             BANDUNG
127  22/127/lmt.pertanggungan/VI/UWAK   SUGIARTO GUNAWAN LESMONO          TANGERANG
128  22/128/lmt.pertanggungan/VI/UWAK   BPR PRISMA BALI, PT             DENPASAR
129  22/129/Lmt. Penjaminan/VI/UWAK    PERSADA BINA NIAGATAMA, PT         TANGERANG
130  22/130/lmt.pertanggungan/VI/UWAK   PNM-BPRS NIAGA MADANI            MAKASAR
131  22/131/Discrepancies doc./VI/UWAK  MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT     JAKARTA
132  22/132/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   GRAFINDO MEDIA PRATAMA, PT        BANDUNG
133  22/133/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   SUGIARTO GUNAWAN LESMONO         TANGERANG
134  22/134/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   INDAH GLORYMAS INDONESIA, PT        MEDAN
135  22/135/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   SINAR KASIH HUDMAIN, PT          JAKARTA
136  22/136/Lmt. Penjaminan/VI/UWAK    DATACOMM DIANGRAHA, PT           JAKARTA
137  22/137/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   TELEKOMINDO PRIMAKARYA, PT        BANDUNG
138  22/138/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   AKRILINDO MITRA BAHARI, PT         JAKARTA
139  22/139/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   SUGIARTO GUNAWAN LESMONO         TANGERANG
140  22/140/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   INTI PISMA INTERNATIONAL, PT       BANDUNG
141  22/141/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   BPR BALI ARTHA MANDIRI          DENPASAR
142  22/142/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   WAHANA PRESTASI INTERNUSA, PT       BANDUNG
143  22/143/Lmt. Pertanggungan/VI/UWAK   PRIMA MITRA ELEKTRINDO, PT        BANDUNG
144  22/144/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  PRAKARSA DIRGA ANEKA, PT          JAKARTA
145  22/145/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  KASMAJI PRATAMA SUPPLYTAMA        SEMARANG
146  22/146/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  SINAROZORA LESTARI, PT          SURABAYA
147  22/147/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  BPR BALI MUKTIJAYA MANDIRI        SURABAYA
148  22/148/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  TRIPERKASA AMININDAH, PT         SURABAYA
149  22/149/Lmt. Penjaminan/VII/UWAK    SC ENTERPRISES, PT            SEMARANG
150  22/150/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  MARGUSTA BANGUN PERKASA, PT        BANDUNG
151  22/151/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  SURYA CITRA SEJATI, PD - TIO TJAI HUA   JAKARTA
152  22/152/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  KOPERASI PASAR SRINADI KLUNGKUNG     DENPASAR
153  22/153/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  BPR SURYAJAYA UBUD, PT          DENPASAR
154  22/154/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  INTISEL PRODAKTIFAKOM, PT         JAKARTA
155  22/155/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  SINJARAGA SANTIKA SPORT, PT        BANDUNG
156  22/156/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  BUMI GRESIK, CV              SURABAYA
157  22/157/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  EDROSS MULIA ABADI, PT           JAKARTA
158  22/158/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  KANCRA FORTUNE PERDANA, PT         JAKARTA
159  22/159/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  BPR SUKOWONO ARTHAJAYA, PT        SURABAYA
160  22/160/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  HAKATEX, PT               BANDUNG
161  22/161/Lmt. Pertanggungan/VII/UWAK  ABBERGUMMI MEDICAL, PT          SURABAYA
162  22/162/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  SINAR KASIH HUDMAIN, PT          JAKARTA
163  22/163/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  KOPKAR WARGA SEMEN GRESIK         SURABAYA
164  22/164/Discrepancies doc./VIII/UWAK  MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT   JAKARTA
165  22/165/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  INNOVATIVE PLASTIC PACKAGING, PT     SURABAYA
166  22/166/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  SAPUTRA JAYA UTAMA, CV           JAKARTA
167  22/167/Lmt. Penjaminan/VIII/UWAK   KBPR ARTA KENCANA             SURABAYA
168  22/168/Lmt. Penjaminan/VIII/UWAK   KOPERASI INTI, PT             BANDUNG
169  22/169/Lmt. Penjaminan/VIII/UWAK   KARYA MINA PUTRA, CV           SEMARANG
170  22/170/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  KBPR MULYO RAHARDJO            SURABAYA
171  22/171/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  KOPERASI JASAMANGGALAKARYA KONSTRUKSI   SURABAYA
172  22/172/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  RIDLATAMA BANGUN USAHA, PT        SURABAYA
173  22/173/Lmt. Penjaminan/VIII/UWAK   TIGA PILAR SEJAHTERA, PT         SEMARANG
174  22/174/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT  TANGERANG
175  22/175/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  IDEAL, CV                 SURABAYA
176  22/176/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  ADHIMIX PRECAST INDONESIA, PT       JAKARTA
177  22/177/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  BERKAT MANUNGGAL JAYA, PT        SEMARANG
178  22/178/Lmt. Penjaminan/VIII/UWAK   ARTERIA DAYA MULIA, PT          BANDUNG
179  22/179/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  ADITYA SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT  TANGERANG
180  22/180/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  SUFIA TECHNOLOGIES, PT          TANGERANG
181  22/181/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  HUTAMA KARYA, PT             JASINDO
182  22/182/Lmt. Pertanggungan/VIII/UWAK  ADHIMIX PRECAST INDONESIA, PT       JAKARTA
183  22/183/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   KPTR MITRA USAHA             SURABAYA
184  22/184/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   SAPROTAN UTAMA, PT           SEMARANG
185  22/185/Lmt. Penjaminan/IX/UWAK    PANTJATUNGGAL KNITTING MILLS, PT    SEMARANG
186  22/186/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   ADHIMIX PRECAST INDONESIA, PT       JAKARTA
187  22/187/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   GRAMULIA UTAMA, PT            SURABAYA
188  22/188/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   DUTA SEMBILAN KARTIKA, PT         BANDUNG
189  22/189/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   NANGGALA SECURITY INDONESIA, PT      JAKARTA
190  22/190/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   TJONG HON PIAUW GROUP          TANGERANG
191  22/191/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   KOPERASI SERBA USAHA DESA PEMOGAN     DENPASAR
192  22/192/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   KOPERASI KREDIT TRITUNGGAL TUKA      DENPASAR
193  22/193/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   WIRA EKA BHAKTI, PT            JAKARTA
194  22/194/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   PNM-BPR AKARUMI,PT             MAKASAR
195  22/195/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   PANCA DUTA PERKASA, PT          BANDUNG
196  22/196/Lmt. Pertanggungan/IX/UWAK   KUMALA WANDIRA, PT            SURABAYA
197  22/197/Perubahan.Realisasi/IX/UWAK  BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT        MEDAN
198  22/198/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK   BPR ARTHA NIRWANA, PT           DENPASAR
199  22/199/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK   BPR RESTUDHANA CITRASEJAHTERA, PT     DENPASAR
200  22/200/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK   MULTI JASA SARANA, PT            MEDAN
201  22/201/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK       ALFA TEKNIK, CV             BANDUNG
202  22/202/Penagguhan Pembayaran/X/UWAK      BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT        MEDAN
203  22/203/Perub T&C/X/UWAK            MAKRO SENTRAL PERDANA ENTERPRISE, PT  TANGERANG
204  22/204/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK       MULTI SERVINDO PRIMA, PT         JAKARTA
205  22/205/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK       TRIO PUTERA UTAMA, PT          BANDUNG
206  22/206/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK       NOBI PUTRA ANGKASA, PT         BANDUNG
207  22/207/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK       HAKATEX, PT               BANDUNG
208  22/208/Lmt. Pertanggungan/X/UWAK       APRILIAN DWIPA INTERNUSA, PT       SURABAYA
209  22/209/Penagguhan Pembyrn/XI/UWAK       BAJA UTAMA WIRASTA INTI, PT        MEDAN
210  22/210/Lmt. Penjaminan/XI/UWAK        GARUDA MAINTENANCE FACILITY, PT      JAKARTA
211  22/211/Lmt. Pertanggungan/XI/UWAK       HAKATEX, PT               BANDUNG
212  22/212/Lmt. Pertanggungan/XI/UWAK       NOBI PUTRA ANGKASA, PT         BANDUNG
213  22/213/Lmt. Pertanggungan/XI/UWAK       BPR KUNINGAN, PD             JAKARTA
214  22/214/Lmt. Pertanggungan/XI/UWAK       BPR CAPTA MULIA ABADI          MAKASAR
215  22/215/Lmt. Pertanggungan/XII/UWAK      AMPUH SEJAHTERA, PT           SURABAYA
216  22/216/Lmt. Pertanggungan/XII/UWAK      LINTAS REKA CIPTA, CV          SEMARANG
217  22/217/Lmt. Pertanggungan/XII/UWAK      ARTA NIAGA NUSANTARA, PT        SURABAYA
218  22/218/Lmt. Penjaminan/XII/UWAK        INDOSPRING, PT              SURABAYA
219  22/219/Lmt. Penjaminan/Fac.JASINDO/XII/UWAK  PUTRINDO ADIYASA PERKASA, PT       JASINDO
       REGISTER AK 2007
          TANGGAL            JAMINAN / PERTANGGUNGAN
 BANK                                          JW    U/WRITER
       MASUK    SELESAI         JENIS        NILAI
DANAMON   19-Dec-06   2-Jan-07   L/C IMPOR             Rp 10 M   90 HR   ANNA
 DANAMON   27-Dec-06    2-Jan-07  L/C IMPOR           USD 84,996.50     -   ANNA
 NIAGA    21-Dec-06    3-Jan-07  L/C IMPOR            USD 500,000   90 HR   RIO
 MANDIRI   2-Jan-07   3-Jan-07   SKBDN               Rp 12 M      -  MUSA
 NIAGA    26-Dec-06    3-Jan-07  KMK-T              USD 270,000   1 THN    RIO
 NIAGA    28-Dec-06   10-Jan-07  KMK-T                 Rp 1 M  1 THN    RIO
 NIAGA   26-Dec-06   10-Jan-07   L/C IMPOR           USD 300,000    1 THN   CAHYO
 NIAGA    28-Dec-06   11-Jan-07  KMK-T                 Rp 5 M  1 THN   ANNA
  BCA   12-Jan-07   16-Jan-07   L/C IMPOR            USD 50,000      -  ANNA
 DANAMON    17-Jan-07   19-Jan-07  L/C IMPOR           USD 30,608.50     -   ANNA
DANAMON   19-Jan-07   22-Jan-07   L/C IMPOR            USD 16,800      -  ANNA
MUAMALAT        -  22-Jan-07   KMK-T               Rp 10 M   1 THN   RIO
 MANDIRI   11-Jan-07   22-Jan-07   KMK-R                Rp 2 M   1 THN   RIO
 NIAGA    24-Jan-07   26-Jan-07  KMK-T                 Rp 5 M     -   ANNA
 NIAGA   26-Jan-07   29-Jan-07   BB & PB            USD 145,600    1 THN   RIO
 NIAGA    29-Jan-07   30-Jan-07  KMK-T             USD 1,450,000   1 THN    RIO
 NIAGA    26-Jan-07   30-Jan-07  KMK-T & KMK-R           Rp 11.5 M   1 THN   MUSA
 NIAGA   25-Jan-07   30-Jan-07   KMK-T               Rp 15 M   1 THN   ANNA
 NIAGA   25-Jan-07   31-Jan-07   KLP                    -     -  ANNA
 NIAGA   26-Jan-07   1-Feb-07   -                     -     -  ANNA
DANAMON   31-Jan-07   2-Feb-07   L/C IMPOR          EUR 57,285.52      -  ANNA
MANDIRI. S   22-Jan-07   8-Feb-07  KMK-T                 Rp 4 M  1 THN   CAHYO
MANDIRI. S   29-Jan-07   9-Feb-07  KMK-T                 Rp 5 M  1 THN   CAHYO
  NISP    1-Feb-07   7-Feb-07   KMK-T            USD 1,000,000   1 THN   ANNA
DANAMON   12-Feb-07   12-Feb-07   L/C IMPOR         Rp1,749,000,000      -  ANNA
 JATIM        -  16-Feb-07   KMK-STANDBY LOAN          Rp 35 M   1 THN   ANNA
  JATIM   16-Feb-07   16-Feb-07  KMK-T                Rp 25 M   2 THN   CAHYO
 NIAGA   14-Feb-07   16-Feb-07   KMK-PTK         Rp35,939,675,000      -  ANNA
 NIAGA        -  19-Feb-07  KMK-T               Rp 12.5 M   1 THN    RIO
DANAMON   15-Feb-07   19-Feb-07   L/C IMPOR            USD 30,700      -  ANNA
 MANDIRI   13-Feb-07   26-Feb-07   KMK-R                Rp 7 M   1 THN   RIO
 MANDIRI   12-Feb-07   21-Feb-07   KREDIT PEF          USD 250,000    1 THN   ANNA
  JATIM    9-Feb-07  26-Feb-07  KMK-KKP TR         Rp3,150,250,000   1 THN   CAHYO
 NIAGA   20-Feb-07   26-Feb-07   L/C IMPOR         EUR 591,257.29    90 HR   RIO
 DANAMON   16-Feb-07   27-Feb-07  L/C IMPOR              Rp 8.8 M     -   ANNA
 NIAGA    14-Feb-07   27-Feb-07  KREDIT (MULTIGUNA)         Rp 825 Jt  3 THN    RIO
 DANAMON   27-Feb-07   27-Feb-07  L/C IMPOR/SKBDN          Rp 352 Jt     -   ANNA
 NIAGA   26-Mar-07   28-Feb-07   KMK-T               Rp 15 M      -  ANNA
AGRONIAGA   21-Feb-07   28-Feb-07  PTR/REVOLVING            Rp 2.5 M  1 THN   ANNA
 JATIM   16-Feb-07   28-Feb-07   KKP-TR                   -     -  MUSA
 NIAGA     1-Mar-07   1-Mar-07  KLP                     -    -   ANNA
 NIAGA    26-Feb-07    1-Mar-07  KMK-R                Rp 1.5 M  1 THN    RIO
DANAMON   28-Feb-07   2-Mar-07   L/C IMPOR          USD 25,319.75      -  ANNA
 MANDIRI   21-Feb-07   5-Mar-07   KMK-T                Rp 6 M   1 THN   MUSA
DANAMON    6-Mar-07   7-Mar-07   L/C IMPOR                 -     -  ANNA
 NIAGA        -   7-Mar-07  L/C IMPOR            USD 500,000   90 HR   RIO
DANAMON    6-Mar-07   7-Mar-07   L/C IMPOR/SKBDN              -       ANNA
DANAMON    8-Mar-07   9-Mar-07   L/C IMPOR/SKBDN              -     -  ANNA
DANAMON   12-Mar-07   12-Mar-07   L/C IMPOR          USD 51,868.40      -  ANNA
 MANDIRI   14-Mar-07   14-Mar-07   L/C IMPOR/SKBDN              -     -  ANNA
DANAMON   13-Mar-07   14-Mar-07   L/C IMPOR                 -     -  ANNA
 NIAGA   12-Mar-07   14-Mar-07   AK-EKSPOR-T                -     -  ANNA
  BNI        -  15-Mar-07  KMK-R&KMK-T          USD 2,700,000   1 THN   ANNA
 NIAGA        -  16-Mar-07  L/C IMPOR            USD 500,000   90 HR   RIO
DANAMON   15-Mar-07   16-Mar-07   L/C IMPOR                 -     -  ANNA
  JATIM   16-Mar-07   20-Mar-07  JUBG            Rp2,360,261,500     -   ANNA
 NIAGA    16-Mar-07   20-Mar-07  SKBDN                Rp 1.5 M   1 THN   MUSA
 NIAGA    15-Mar-07   21-Mar-07  KREDIT (MULTIGUNA)          Rp 2 M   3 THN   RIO
 NIAGA        -  22-Mar-07  L/C IMPOR            USD 750,000   90 HR   RIO
 NIAGA    20-Mar-07   22-Mar-07  KMK-T                 Rp 1 M   1 THN   RIO
 NIAGA    22-Mar-07   23-Mar-07  KREDIT (MULTIGUNA)-PRK       Rp 500 Jt   1 THN   RIO
 JATIM   22-Mar-07   23-Mar-07   KMK-STANDBY LOAN              -     -  ANNA
  NIAGA    16-Mar-07   23-Mar-07  KMK-T                Rp 4.5 M   1 THN  CAHYO
                26-Mar-07  KMK-T & KMK-R                -     -  ANNA
  NIAGA        -  26-Mar-07   KMK-T                Rp 10 M    1 THN  ANNA
  NIAGA   15-Mar-07   27-Mar-07   KMK-T                Rp 8.3 M   1 THN  CAHYO
  JATIM    20-Mar-07   27-Mar-07  KMK-R            Rp33,350,000,000      -  ANNA
  JATIM   24-Jan-07   27-Mar-07   KMK STANDBY LOAN           Rp 8 M   1 THN  ANNA
  JATIM   27-Mar-07   28-Mar-07   KMK STANDBY LOAN              -     -  ANNA
  NIAGA. S   26-Mar-07   29-Mar-07  KREDIT (MULTIGUNA)          Rp 3.5 M     -  MUSA
  NIAGA   26-Mar-07   29-Mar-07   KMK-T             USD 1,000,000    1 THN  ANNA
  NIAGA    23-Mar-07   30-Mar-07  KMK-T & BG              Rp 5.5 M   1 THN  CAHYO
 MANDIRI   29-Mar-07   30-Mar-07   PEF                     -     -  ANNA
  NIAGA    26-Mar-07   30-Mar-07  KLP                     -     -  MUSA
 MANDIRI. S  29-Mar-07    2-Apr-07  KMK-T                 Rp 8 M   1 THN   RIO
  NIAGA    26-Mar-07   2-Apr-07  L/C IMPOR            USD 100,000      -  CAHYO
  NIAGA    30-Mar-07   3-Apr-07  KMK-T                 Rp 1 M   1 THN   RIO
  NIAGA    3-Apr-07   4-Apr-07  KMK-T             USD 1,000,000      -  ANNA
  NIAGA     3-Apr-07   5-Apr-07  KMK-T & KMK-R              1.5 M   1 THN  ANNA
  NIAGA     5-Apr-07   9-Apr-07  KMK-T            Rp1,750,000,000    1 THN   RIO
 DANAMON    4-Apr-07   9-Apr-07  L/C IMPOR/SKBDN        USD 1,500,000      -  ANNA
   BNI         -  11-Apr-07  KMK              USD 5,400,000      -  ANNA
  NIAGA        -  12-Apr-07  KMK-T                Rp 52 M    1 THN   RIO
 DANAMON    13-Apr-07   16-Apr-07  AK TRANSAKSIONAL         USD 150,000    1 THN  ANNA
  NIAGA    16-Apr-07   16-Apr-07  KMK                     -     -  ANNA
  NIAGA        -   17-Apr-07  JUBG                 Rp 7.5 M   1 THN  CAHYO
 BUMIPUTERA   11-Apr-07   18-Apr-07  KMK-PRK               Rp 3.6 M   1 THN  CAHYO
 MANDIRI. S   12-Apr-07   19-Apr-07  KMK-T                Rp 7.5 M   1 THN   RIO
 DANAMON    19-Apr-07   20-Apr-07  L/C IMPOR/SKBDN               -     -  ANNA
 DANAMON    19-Apr-07   20-Apr-07  L/C IMPOR                  -     -  ANNA
  NIAGA    16-Apr-07   20-Apr-07  KMK PINJAMAN TETAP         Rp 16.5 M    1 THN  ANNA
  NIAGA    19-Apr-07   23-Apr-07  KMK-T                Rp 1.1 M      -  ANNA
  NIAGA    16-Apr-07   23-Apr-07  KREDIT (MULTIGUNA)           Rp 2 M   3 THN   RIO
 MANDIRI    20-Apr-07   23-Apr-07  AS PEF                   -     -  ANNA
  JATIM    17-Apr-07   24-Apr-07  KMK-T                    -     -  ANNA
  JATIM    18-Apr-07   25-Apr-07  KMK-STANDBY LOAN            Rp 2 M   1 THN  CAHYO
  NIAGA        -   25-Apr-07  KMK-T                Rp 7.5 M   1 THN   RIO
  MANDIRI    19-Apr-07   27-Apr-07  KMK-R                 Rp 1 M   1 THN  CAHYO
  NIAGA. S   23-Apr-07   1-May-07  KREDIT (MULTIGUNA)           Rp 1 M   5 THN  MUSA
  NIAGA    24-Apr-07   1-May-07  L/C IMPOR            USD 500,000    1 THN  CAHYO
  MANDIRI    4-May-07   7-May-07  KMK                  Rp 2 M   1 THN  MUSA
  NIAGA    26-Apr-07   9-May-07  KMK-T            Rp3,050,000,000    1 THN  CAHYO
  NIAGA    3-May-07   8-May-07   SKBDN                 Rp 3 M   120 HR  ANNA
 DANAMON    9-May-07   10-May-07   L/C IMPOR/SKBDN               -     -  ANNA
  NIAGA     7-May-07   11-May-07  KMK             Rp9,250,000,000    1 THN  MUSA
  NIAGA     7-May-07   14-May-07  PTK EXECUTING             Rp 5 M   5 THN  ANNA
  NIAGA     7-May-07   11-May-07  KMK-T                 Rp 5 M   1 THN  MUSA
  NIAGA    10-May-07   14-May-07  KREDIT MULTIGUNA          Rp 500 Jt   5 THN  MUSA
 DANAMON   14-May-07   15-May-07   L/C IMPOR/SKBDN               -     -  ANNA
  NIAGA    11-May-07   15-May-07  KREDIT MULTIGUNA            Rp 8 M   3 THN  MUSA
  NIAGA     4-May-07   16-May-07  KREDIT MULTIGUNA            Rp 1 M   5 THN  CAHYO
  NIAGA    10-May-07   21-May-07  PTK KKP-TEBU RAKYAT     Rp7,380,000,000   30 BLN  ANNA
 DANAMON   21-May-07   21-May-07   SKBDN                    -     -  ANNA
 MANDIRI   10-May-07   22-May-07   KMK-R                Rp 1,5 M   1 THN  MUSA
  NIAGA    15-May-07   22-May-07  KREDIT MULTIGUNA            Rp 1 M   3 THN  MUSA
  NIAGA     7-May-07   21-May-07  L/C IMPOR               Rp 1 M   1 THN  CAHYO
 MANDIRI. S   8-May-07   23-May-07  KMK-T               Rp 2,85 M    1 THN  CAHYO
  NIAGA    22-May-07   25-May-07  KMK MULTIGUNA            Rp 1.5 M   3 THN  CAHYO
  NIAGA    10-May-07   28-May-07  PTK-On Liquidation Basis     USD 200,000    3 THN  ANNA
BUMIPUTERA   24-May-07   29-May-07   KMK            Rp2,130,000,000    1 THN  CAHYO
 DANAMON   28-May-07   29-May-07   L/C IMPOR                  -     -  ANNA
  NIAGA   25-May-07   31-May-07   L/C UPAS           USD 1,500,000    1 THN  ANNA
  NIAGA   29-May-07    4-Jun-07  KMK-T                Rp 15 M    1 THN  ANNA
  NIAGA    25-May-07   5-Jun-07  L/C IMPOR            USD 100,000    90 HR  CAHYO
  NIAGA    7-Jun-07   8-Jun-07  PTK-V                Rp 8,5 M   3 THN  MUSA
  NIAGA     6-Jun-07   8-Jun-07  PTK KKP-TEBU RAKYAT     Rp7,380,000,000   30 BLN  ANNA
  NIAGA    31-May-07   11-Jun-07  KMK-T-R              Rp 2,75 M    1 THN  ANNA
  NIAGA     7-Jun-07   12-Jun-07  PTK-III               Rp 3,5 M   3 THN  ANNA
  NIAGA    7-Jun-07  14-Jun-07   L/C IMPOR           USD 950.000    1 THN  CAHYO
 NIAGA. S   29-May-07   14-Jun-07   PTK-Mudharabah III         Rp 8,5 M   3 THN  CAHYO
 DANAMON   15-Jun-07   18-Jun-07   L/C IMPOR                  -     -  ANNA
MANDIRI. S  14-Jun-07   20-Jun-07   KMK MUSYARAKAH         Rp 5,2 M    1 THN  MUSA
  NIAGA    14-Jun-07   20-Jun-07  KMK-T             Rp 2,75 M    1 THN  ANNA
  NIAGA   15-Jun-07   21-Jun-07   KLP              USD 3 Jt    1 THN  ANNA
  NIAGA    15-Jun-07   22-Jun-07  KMK PINJAMAN TETAP       Rp 16.5 M    1 THN  ANNA
  NIAGA    19-Jun-07   25-Jun-07  L/C IMPOR         USD 1,800,000    180 HR  MUSA
 MANDIRI. S   11-Jun-07   25-Jun-07  KMK-T              Rp 7,5 M    1 THN  ANNA
  NIAGA    18-Jun-07   26-Jun-07  L/C IMPOR         USD 1.000.000    180 HR  MUSA
  NIAGA    26-Jun-07   27-Jun-07  KMK-T             Rp 2,75 M    1 THN  ANNA
  NIAGA    19-Jun-07   26-Jun-07  KMK-T & L/C IMPOR    Rp8.629.200.000    1 THN  MUSA
  NIAGA    22-Jun-07   28-Jun-07  PTK-II & PRK          Rp 2,5 M    3 THN  MUSA
  NIAGA    12-Jun-07   28-Jun-07  KMK-T              Rp 2,5 M    1 THN  CAHYO
  NIAGA    13-Jun-07   29-Jun-07  KMK-T               Rp 5 M    1 THN  CAHYO
  NIAGA    26-Jun-07    3-Jul-07  L/C IMPOR/SKBDN         Rp 10 M    1 THN  ANNA
  NIAGA    29-Jun-07    3-Jul-07  KLP L/C IMPOR        USD 650,000     1 THN  MUSA
  JATIM    22-Jun-07    9-Jul-07  KMK-T               Rp 3 M    1 THN  ANNA
  NIAGA     6-Jul-07    9-Jul-07  PTK-I               Rp 1 M    3 THN  ANNA
  JATIM     6-Jul-07   12-Jul-07   KMK-STANDBY LOAN        Rp 50 M    1 THN  ANNA
  NIAGA     13-Jul-07   16-Jul-07  SKBDN            USD 300,000     1 THN  CAHYO
 MANDIRI. S   10-Jul-07   17-Jul-07  KMK-T              Rp 24 M    1 THN  ANNA
  NIAGA     17-Jul-07   19-Jul-07  KMK-R             Rp 12,5 M    1 THN  ANNA
  NIAGA     20-Jul-07   20-Jul-07  KREDIT MULTIGUNA         Rp 8 M    3 THN  MUSA
  NIAGA     20-Jul-07   24-Jul-07  KREDIT MULTIGUNA         Rp 4 M    3 THN  MUSA
  NIAGA    24-Jul-07   24-Jul-07   KMK-T                  -   1 THN  MUSA
  NIAGA     26-Jul-07   26-Jul-07  KMK-T          Rp1,210,000,000     1 THN  ANNA
  NIAGA     24-Jul-07   27-Jul-07  KMK-T              Rp 1,5 M    1 THN  ANNA
  NIAGA     24-Jul-07   27-Jul-07  KMK-PTK           USD 200,000     1 THN  ANNA
  NIAGA     27-Jul-07   30-Jul-07  KMK-T              Rp 4,5 M      -  ANNA
  NIAGA     27-Jul-07   30-Jul-07  KMK               Rp 500 Jt    3 THN  MUSA
 MANDIRI    30-Jul-07   31-Jul-07   Asuransi PEF              -      -  ANNA
 MANDIRI    25-Jul-07   30-Jul-07   L/C IMPORT/SKBDN     USD 600,000     1 THN  MUSA
  NIAGA     24-Jul-07   1-Aug-07  A/R FINANCING              -      -  ANNA
BUMIPUTERA    27-Jul-07   2-Aug-07  JUBG              Rp 900 Jt    1 THN  MUSA
 DANAMON    31-Jul-07   2-Aug-07   L/C IMPORT               -      -  ANNA
  NIAGA    26-Jul-07   3-Aug-07   KMK               Rp 5 M    1 THN  MUSA
 MANDIRI. S   2-Aug-07    3-Aug-07  KMK-R          Rp1,450,000,000     1 THN  MUSA
  NIAGA     30-Jul-07   3-Aug-07  KREDIT MULTIGUNA        Rp 3,5 M  3 & 1 THN  MUSA
  NIAGA     17-Jul-07   6-Aug-07  KMK-T               Rp 1 M    1 THN  CAHYO
  NIAGA     13-Jul-07   7-Aug-07  SKBDN               Rp 5 M    1 THN  CAHYO
  NIAGA     6-Aug-07    7-Aug-07  KREDIT MULTIGUNA         Rp 2 M    3 THN  MUSA
  JATIM     6-Aug-07    7-Aug-07  KMK-T               Rp 8 M    1 THN  MUSA
  JATIM     30-Jul-07   6-Aug-07  KMK-T              Rp 20 M    1 THN  ANNA
 BUKOPIN    20-Jul-07   9-Aug-07  L/C IMPORT/SKBDN      USD 3,000,000    1 THN  CAHYO
  NIAGA   14-Aug-07   15-Aug-07   KMK-T             Rp 1,4 M       -  ANNA
  JATIM    15-Aug-07   15-Aug-07   KMK-STANDBY LOAN         Rp 2 M    1 THN  CAHYO
  NIAGA    10-Aug-07   15-Aug-07   KMK-T              Rp 15 M   4,5 THN  CAHYO
  NIAGA    9-Aug-07   15-Aug-07   L/C IMPORT           USD 2 Jt    1 THN  MUSA
  BNI     5-Jul-07  22-Aug-07   L/C IMPOR           USD 5 Jt    1 THN  CAHYO
  NIAGA   10-Aug-07   21-Aug-07   KMK-T             Rp 3,5 M       -  ANNA
 MUAMALAT   14-Aug-07   22-Aug-07   KMK-T              Rp 16 M      -  ANNA
  BNI    24-Aug-07   24-Aug-07   SKBDN        Rp41,683,099,007        -  WIWIK
  NIAGA    10-Aug-07   15-Aug-07   KMK-T              Rp 15 M   4,5 THN  CAHYO
  JATIM    30-Aug-07    3-Sep-07  KKP-TR              Rp 8 M      -  MUSA
  NIAGA   29-Aug-07    3-Sep-07   L/C IMPORT/SKBDN        USD 2 Jt    1 THN  ANNA
  NIAGA   10-Sep-07   10-Sep-07   CB - BINTEK           Rp 10 M    6 BLN  ANNA
  NIAGA    10-Aug-07   15-Aug-07   KMK-T              Rp 15 M   4,5 THN  CAHYO
  JATIM    11-Sep-07   11-Sep-07  KMK-T               Rp 8 M    1 THN  ANNA
  MEGA.S   31-Aug-07    11-Sep-07  KMK               Rp 39 M    1 THN  MUSA
  NIAGA    10-Sep-07   17-Sep-07  KMK-T               Rp 2 M    1 THN  MUSA
  NIAGA   31-Aug-07   17-Sep-07   KMK               Rp 6 M    1 THN  CAHYO
  NIAGA     5-Sep-07   17-Sep-07  KREDIT MULTIGUNA        Rp 2,5 M    3 THN  CAHYO
  NIAGA     5-Sep-07   17-Sep-07  KREDIT MULTIGUNA         Rp 1 M    3 THN  CAHYO
  NIAGA     6-Sep-07   17-Sep-07  KMK-T              Rp 7.5 M    1 THN  ANNA
  PNM     18-Sep-07   21-Sep-07  KREDIT MULTIGUNA    Rp 1.250.000.000    3 THN  ANNA
  NIAGA    18-Sep-07   26-Sep-07  KMK-T               Rp 4 M      -  MUSA
  JATIM    24-Sep-07   27-Sep-07  KMK-T              Rp 2.5 M    1 THN  CAHYO
 DANAMON   25-Sep-07   26-Sep-07   L/C IMPORT/SKBDN   Rp 5.010.291.000       -  ANNA
  NIAGA    28-Sep-07    2-Oct-07  KREDIT MULTIGUNA         Rp 1 M    3 THN  MUSA
  NIAGA    28-Sep-07    2-Oct-07  KREDIT MULTIGUNA         Rp 1 M    3 THN  MUSA
  NIAGA    28-Sep-07    1-Oct-07  KMK-T            USD 550,000     1 THN  MUSA
 NIAGA     4-Oct-07   10-Oct-07  KMK-T              Rp 5 M  1 THN  CAHYO
DANAMON   22-Oct-07   23-Oct-07   SKBDN        Rp 3.670.218.200    -  ANNA
 NIAGA    2-Oct-07   23-Oct-07   -                  -    -  ANNA
MANDIRI. S   24-Oct-07   25-Oct-07  L/C IMPORT          Rp 7.2 M    -  MUSA
 NIAGA     8-Oct-07   25-Oct-07  KMK           USD 1,300,000    -  ANNA
 NIAGA    24-Oct-07   25-Oct-07   KMK-T           USD 1,25 Jt  1 THN  ANNA
MANDIRI   26-Oct-07   26-Oct-07   -                  -    -  ANNA
 JATIM    26-Oct-07   30-Oct-07  KMK-T             Rp 2.7 M  1 THN  CAHYO
DANAMON    6-Nov-07   7-Nov-07   -                  -    -  ANNA
MANDIRI. S   24-Oct-07   7-Nov-07  KMK-T           USD 500,000  1 THN  CAHYO
MANDIRI   13-Nov-07   14-Nov-07   -                  -    -  ANNA
 NIAGA    21-Nov-07   23-Nov-07   -                  -    -  ANNA
 JABAR    22-Nov-07   23-Nov-07  KMKU R/C           Rp 4,5 M  1 THN  MUSA
 NIAGA    24-Oct-07   29-Oct-07  PTK               Rp 1 M  3 THN  CAHYO
 JATIM    29-Nov-07    6-Dec-07  KMK-T             Rp 30 M  2 THN  CAHYO
MANDIRI. S   5-Nov-07  12-Dec-07  KMK MUSYARAKAH        Rp 4,9 M  1 THN  CAHYO
 JATIM    5-Dec-07   12-Dec-07   KMK STANDBY LOAN       Rp 40 M    -  ANNA
 JATIM    12-Dec-07   17-Dec-07  CB-KITE            Rp 30 M  1 THN  ANNA
  BNI    19-Dec-07   27-Dec-07  L/C IMPORT,SB,JUBG   USD 12.645.000    -  ANNA
         REKOMENDASI
                             KET    NO. ORD
KABAG     KADIV    DIROP     DIRUT
 4-Jan-07   5-Jan-07  5-Jan-07   5-Jan-07   KE CBG     MSPE
  2-Jan-07   2-Jan-07  4-Jan-07   4-Jan-07  FAXED      G-1
  4-Jan-07   5-Jan-07  5-Jan-07   5-Jan-07  KE CBG      A-3
 4-Jan-07   5-Jan-07  5-Jan-07   8-Jan-07   FAXED      SBM
  4-Jan-07   4-Jan-07  5-Jan-07       -  KE CBG      S-4
    CUTI   10-Jan-07  10-Jan-07   11-Jan-07  FAXED       P-3
   CUTI  11-Jan-07  11-Jan-07        -  FAXED      PBN
    CUTI   11-Jan-07      -       -  FAXED       S-4
17-Jan-07   17-Jan-07  17-Jan-07   17-Jan-07   KE CBG      EPL
 19-Jan-07   19-Jan-07  24-Jan-07   24-Jan-07  FAXED      G-1
22-Jan-07   22-Jan-07  22-Jan-07   22-Jan-07   KE CBG     MSPE
23-Jan-07   23-Jan-07  25-Jan-07   25-Jan-07   FAXED      MCI
23-Jan-07        -      -       -  FAXED      T-2
    DLK   26-Jan-07      -       -  FAXED       S-4
30-Jan-07   30-Jan-07  30-Jan-07      DLK  FAXED       IU
  1-Feb-07   2-Feb-07  5-Feb-07       -  ND DIV. ASEK   M-2
 31-Jan-07   31-Jan-07  31-Jan-07     DLK  FAXED       C-1
 2-Feb-07   5-Feb-07  6-Feb-07   7-Feb-07   DI KIRIM     SU
 1-Feb-07   2-Feb-07  5-Feb-07   6-Feb-07   FAXED      IGI
 2-Feb-07   2-Feb-07  5-Feb-07   6-Feb-07   FAXED      IGI
 6-Feb-07   7-Feb-07     DLK   8-Feb-07   FAXED       GH
 12-Feb-07   14-Feb-07      -       -  FAXED       S-3
 14-Feb-07   15-Feb-07      -       -  KE CBG      N-1
 9-Feb-07   12-Feb-07  12-Feb-07   13-Feb-07   KE CBG      CAT
12-Feb-07   12-Feb-07  12-Feb-07   13-Feb-07   FAXED      BUWI
14-Feb-07   15-Feb-07  16-Feb-07   19-Feb-07   FAXED       I
 16-Feb-07   19-Feb-07  20-Feb-07   21-Feb-07  FAXED       A-2
19-Feb-07   20-Feb-07  20-Feb-07   21-Feb-07   FAXED      IGI
 21-Feb-07   26-Feb-07  28-Feb-07   28-Feb-07  KE CBG      B-2
19-Feb-07   19-Feb-07  20-Feb-07   21-Feb-07   FAXED       GH
26-Feb-07   27-Feb-07  28-Feb-07   1-Mar-07   FAXED       SU
21-Feb-07   26-Feb-07  28-Feb-07   1-Mar-07   FAXED     HAKATEX
 27-Feb-07    1-Mar-07      -       -  FAXED      KKPTR
    DLK  28-Feb-07  28-Feb-07   28-Feb-07   FAXED      CTM
 27-Feb-07   28-Feb-07  28-Feb-07       -  FAXED       GH
 27-Feb-07       -      -       -  FAXED      BPR-S
 27-Feb-07    1-Mar-07  1-Mar-07   1-Mar-07  KE CBG      A-3
    DLK   1-Mar-07  2-Mar-07   2-Mar-07   FAXED       SU
    DLK   1-Mar-07  2-Mar-07   2-Mar-07  KE CBG      A-1
 1-Mar-07      DLK               MEMO      KKPTR
  1-Mar-07   5-Mar-07      -      -  FAXED       S-4
  1-Mar-07     DLK   2-Mar-07   2-Mar-07  FAXED       J-1
 5-Mar-07   5-Mar-07  5-Mar-07   6-Mar-07   FAXED       GH
 6-Mar-07   7-Mar-07  7-Mar-07       -  FAXED      PSU
 7-Mar-07   7-Mar-07  7-Mar-07   7-Mar-07   KE CBG     MSPE
  8-Mar-07   9-Mar-07  9-Mar-07      -  ND UWAK      A-2
 7-Mar-07   8-Mar-07  8-Mar-07   9-Mar-07   FAXED      BUWI
 9-Mar-07   12-Mar-07  12-Mar-07   13-Mar-07   FAXED      BUWI
12-Mar-07   12-Mar-07  12-Mar-07   13-Mar-07   FAXED       GH
14-Mar-07   14-Mar-07  14-Mar-07   15-Mar-07   FAXED      KDI
14-Mar-07   15-Mar-07  15-Mar-07   15-Mar-07   KE CBG     MSPE
15-Mar-07   16-Mar-07  16-Mar-07   20-Mar-07   FAXED      IGI
 20-Mar-07   20-Mar-07  21-Mar-07   22-Mar-07  PROSES ULG    CAT
 20-Mar-07   20-Mar-07  20-Mar-07   21-Mar-07  KE CBG      A-3
16-Mar-07   20-Mar-07  20-Mar-07   21-Mar-07   FAXED       GH
 21-Mar-07   21-Mar-07      -      -  FAXED       B-2
 21-Mar-07   22-Mar-07  23-Mar-07   23-Mar-07  FAXED       S-1
 21-Mar-07   21-Mar-07      -      -  FAXED      BPR-A
 22-Mar-07   22-Mar-07  23-Mar-07   23-Mar-07  KE CBG      A-2
 26-Mar-07   27-Mar-07  27-Mar-07   27-Mar-07  FAXED       R-1
 26-Mar-07   26-Mar-07  27-Mar-07       -  FAXED      BPR-C
26-Mar-07   27-Mar-07  27-Mar-07   27-Mar-07   FAXED       I
 27-Mar-07  27-Mar-07       -       - KE CBG       S-4
 26-Mar-07
26-Mar-07   26-Mar-07   26-Mar-07   26-Mar-07   FAXED      INDISI
27-Mar-07   28-Mar-07   29-Mar-07        -  FAXED      BGM
 27-Mar-07   27-Mar-07   27-Mar-07   27-Mar-07  FAXED       H-1
30-Mar-07   30-Mar-07   30-Mar-07        -  FAXED       HAR
28-Mar-07   29-Mar-07   30-Mar-07    2-Apr-07  FAXED       CGA
 30-Mar-07   30-Mar-07       -       -  KE CBG       B-2
30-Mar-07   30-Mar-07   30-Mar-07    2-Apr-07  FAXED       NPA
  2-Apr-07   2-Apr-07   2-Apr-07       -  FAXED       G-1
30-Mar-07   30-Mar-07    4-Apr-07       -  FAXED     HAKATEX
 30-Apr-07   2-Apr-07   2-Apr-07   2-Apr-07  FAXED      BPR-B
 2-Apr-07   3-Apr-07   3-Apr-07   3-Apr-07  FAXED       LKU
  3-Apr-07   4-Apr-07       -       -  FAXED       D-2
  4-Apr-07   4-Apr-07   4-Apr-07   4-Apr-07  FAXED       P-3
 4-Apr-07   5-Apr-07   9-Apr-07   9-Apr-07  FAXED       NPA
  9-Apr-07   11-Apr-07       -       -  KE CBG       S-1
 11-Apr-07   12-Apr-07     13A[R   16-Apr-07  KE CBG       S-4
 9-Apr-07   10-Apr-07   10-Apr-07   11-Apr-07  FAXED      BUWI
 17-Apr-07   18-Apr-07     DINAS   19-Apr-07  ND DIV. ASEK   CAT
 13-Apr-07   13-Apr-07     DINAS   16-Apr-07  FAXED       CTM
 17-Apr-07   17-Apr-07       -       -  FAXED       H-1
 17-Apr-07   17-Apr-07       -       -  KE CBG       S-1
 17-Apr-07   18-Apr-07     DINAS   18-Apr-07  KE CBG
 24-Apr-07   25-Apr-07       -       -  FAXED        K-2
 25-Apr-07   26-Apr-07   30-Apr-07   1-May-07  FAXED       W-1
 20-Apr-07   20-Apr-07   20-Apr-07   23-Apr-07  KE CBG       A-3
 20-Apr-07   23-Apr-07   23-Apr-07   24-Apr-07  KE CBG      MSPE
 26-Apr-07   26-Apr-07   27-Apr-07   30-Apr-07  KE CBG       S-1
 23-Apr-07   23-Apr-07   23-Apr-07   24-Apr-07  FAXED       NPA
 24-Apr-07   25-Apr-07   27-Apr-07   30-Apr-07  FAXED     KOPERASI-1
 24-Apr-07   25-Apr-07   25-Apr-07       -  FAXED      HAKATEX
 24-Apr-07   25-Apr-07   25-Apr-07       -  FAXED       HAR
 26-Apr-07   27-Apr-07   27-Apr-07   30-Apr-07  FAXED       M-2
 26-Apr-07   27-Apr-07   27-Apr-07   30-Apr-07  KE CBG      KOPKAR
 27-Apr-07       -       -       -  FAXED        R-1
  2-May-07   3-May-07   3-May-07   3-May-07  FAXED     KOPERASI-2
  2-May-07   2-May-07       -       -  FAXED        S-4
  7-May-07       -       -       -  KE CBG       T-2
  8-May-07   9-May-07   14-May-07   14-May-07  FAXED        E-2
 9-May-07   11-May-07   11-May-07   14-May-07   FAXED       LMI
10-May-07   10-May-07   11-May-07   11-May-07   KE CBG      MSPE
 14-May-07   14-May-07   15-May-07   10-May-07  FAXED        E-2
 15-May-07   16-May-07   21-May-07   22-May-07  FAXED       BPR-N
 11-May-07   11-May-07   14-May-07   14-May-07  FAXED        X-1
 16-May-07   16-May-07   21-May-07   22-May-07  FAXED     KOPERASI-2
16-May-07   16-May-07   16-May-07   21-May-07   KE CBG      MSPE
 16-May-07   16-May-07   21-May-07       -  FAXED       BPR-S
 22-May-07   23-May-07   24-May-07   24-May-07  FAXED     KOPERASI-2
   DINAS   23-May-07   24-May-07       -  FAXED     KOPERASI-1
22-May-07   22-May-07   24-May-07   25-May-07   FAXED       BUWI
22-May-07   23-May-07   24-May-07   24-May-07   FAXED       SKN
   DINAS   23-May-07   24-May-07   24-May-07  FAXED       BPR-W
 22-May-07   23-May-07   24-May-07   24-May-07  FAXED        I-1
 24-May-07   24-May-07       -       -  FAXED        C-1
 25-May-07   25-May-07   28-May-07   28-May-07  FAXED       BPR-D
 30-May-07   30-May-07   31-May-07   31-May-07  KE CBG       E-1
30-May-07    4-Jun-07       -       -  FAXED        EJ
29-May-07   29-May-07   30-May-07   30-May-07   KE CBG      MSPE
31-May-07   31-May-07    4-Jun-07   4-Jun-07  FAXED       PKM
 4-Jun-07   4-Jun-07   6-Jun-07   6-Jun-07  FAXED        SU
  5-Jun-07   6-Jun-07   6-Jun-07   7-Jun-07  FAXED       D-2
11-Jun-07   11-Jun-07   12-Jun-07        -  FAXED        CB
   DINAS    9-Jun-07   11-Jun-07   12-Jun-07  FAXED     KOPERASI-1
 12-Jun-07   13-Jun-07       -       -  FAXED        S-4
 12-Jun-07   13-Jun-07       -       -  FAXED       BPR-P
19-Jun-07   19-Jun-07   20-Jun-07   21-Jun-07   FAXED       PBN
14-Jun-07      CUTI  14-Jun-07        -  FAXED      BPRS-NM
19-Jun-07   19-Jun-07   19-Jun-07   20-Jun-07   KE CBG      MSPE
21-Jun-07   21-Jun-07   25-Jun-07   26-Jun-07   FAXED    GMP
 20-Jun-07   20-Jun-07        -       -  FAXED     S-4
21-Jun-07   21-Jun-07   22-Jun-07   22-Jun-07   FAXED     IGI
 22-Jun-07   22-Jun-07   25-Jun-07   25-Jun-07  KE CBG    S-1
 25-Jun-07   26-Jun-07   27-Jun-07   28-Jun-07  KE CBG    D-2
 26-Jun-07   26-Jun-07   27-Jun-07   28-Jun-07  FAXED     T-2
 27-Jun-07   27-Jun-07   27-Jun-07        -  KE CBG    A-3
 27-Jun-07   27-Jun-07        -       -  FAXED     S-4
 27-Jun-07   28-Jun-07   28-Jun-07        -  FAXED     I-2
 28-Jun-07   29-Jun-07        -       -  FAXED    BPR-B
 28-Jun-07   29-Jun-07        -       -  FAXED     W-2
  2-Jul-07    2-Jul-07       -       -  FAXED     P-3
  4-Jul-07    4-Jul-07    6-Jul-07    9-Jul-07  KE CBG    P-3
  4-Jul-07    4-Jul-07    6-Jul-07    6-Jul-07  FAXED     K-2
  9-Jul-07   10-Jul-07       -       -  FAXED     S-3
  9-Jul-07   10-Jul-07   11-Jul-07   11-Jul-07  FAXED    BPR-B
 16-Jul-07   16-Jul-07   18-Jul-07   18-Jul-07   FAXED     TA
  19-Jul-07   20-Jul-07   24-Jul-07   24-Jul-07  FAXED     S-2
  19-Jul-07   20-Jul-07   24-Jul-07   25-Jul-07  FAXED     M-3
  19-Jul-07   20-Jul-07   23-Jul-07   23-Jul-07  KE CBG    S-3
  20-Jul-07   23-Jul-07   24-Jul-07   25-Jul-07  FAXED   KOPERASI-2
  25-Jul-07   25-Jul-07   30-Jul-07   30-Jul-07  FAXED    BPR-S
 25-Jul-07   26-Jul-07   27-Jul-07   30-Jul-07   KE CBG     IP
  25-Jul-07   27-Jul-07   27-Jul-07   30-Jul-07  FAXED     S-3
  27-Jul-07   30-Jul-07   30-Jul-07   31-Jul-07  FAXED     B-2
  27-Jul-07   30-Jul-07   30-Jul-07   31-Jul-07  KE CBG    E-1
  30-Jul-07   31-Jul-07   1-Aug-07    1-Aug-07  KE CBG    K-2
  30-Jul-07   31-Jul-07   1-Aug-07    1-Aug-07  FAXED    BPR-S
 31-Jul-07   31-Jul-07   1-Aug-07         -  FAXED   HAKATEX
 30-Jul-07   1-Aug-07    2-Aug-07    3-Aug-07   FAXED     AM
  1-Aug-07    2-Aug-07    3-Aug-07    3-Aug-07  KE CBG    S-1
  2-Aug-07    2-Aug-07    2-Aug-07    3-Aug-07  FAXED    KOPKAR
 2-Aug-07    3-Aug-07    3-Aug-07    6-Aug-07   KE CBG    MSPE
 3-Aug-07    3-Aug-07   10-Aug-07   15-Aug-07   FAXED     IP
  3-Aug-07    6-Aug-07    9-Aug-07    9-Aug-07  KE CBG    S-5
  3-Aug-07    6-Aug-07    9-Aug-07    9-Aug-07  FAXED     K-2
  7-Aug-07    7-Aug-07    9-Aug-07   15-Aug-07   FAXED   KOPERASI-2
  7-Aug-07    9-Aug-07        -       -  FAXED     K-2
  7-Aug-07    9-Aug-07    9-Aug-07   10-Aug-07   FAXED     K-2
  7-Aug-07    9-Aug-07    9-Aug-07   10-Aug-07   FAXED   KOPERASI-1
  7-Aug-07    9-Aug-07   14-Aug-07   15-Aug-07   FAXED     R-1
  9-Aug-07   10-Aug-07   14-Aug-07   15-Aug-07   FAXED
15-Aug-07   16-Aug-07   16-Aug-07   20-Aug-07   FAXED    MSPE
 16-Aug-07   16-Aug-07        -       -  FAXED     I-1
 16-Aug-07   16-Aug-07   21-Aug-07   21-Aug-07   KE CBG    A-3
16-Aug-07   20-Aug-07   21-Aug-07   21-Aug-07   FAXED    BMJ
22-Aug-07   23-Aug-07   27-Aug-07   28-Aug-07   FAXED    ADM
22-Aug-07   24-Aug-07   27-Aug-07   27-Aug-07   FAXED    MSPE
 23-Aug-07   24-Aug-07   27-Aug-07   27-Aug-07   FAXED     S-4
28-Aug-07   28-Aug-07   29-Aug-07   29-Aug-07   SRT KLR    HK
 31-Aug-07        -       -       -  KE CBG    A-3
  3-Sep-07    3-Sep-07    4-Sep-07    4-Sep-07  FAXED    KKPTR
 3-Sep-07    3-Sep-07    4-Sep-07    5-Sep-07   FAXED     SU
11-Sep-07   12-Sep-07   13-Sep-07   13-Sep-07   FAXED    PKM
 11-Sep-07   12-Sep-07   13-Sep-07   13-Sep-07  KE CBG    A-3
 12-Sep-07   13-Sep-07   13-Sep-07   13-Sep-07  FAXED     G-1
 14-Sep-07   17-Sep-07   18-Sep-07   21-Sep-07  FAXED     D-1
 17-Sep-07   18-Sep-07        -       -  KE CBG    N-1
17-Sep-07   18-Sep-07   18-Sep-07         -  FAXED    THPG
 17-Sep-07   18-Sep-07        -       -  FAXED   KOPERASI-3
 18-Sep-07   19-Sep-07   19-Sep-07                     ada penjelasan
 19-Sep-07   20-Sep-07   21-Sep-07   21-Sep-07   KE CBG    W-1
 21-Sep-07   24-Sep-07   24-Sep-07   24-Sep-07   FAXED   PNM-BPR 1
 27-Sep-07   27-Sep-07   28-Sep-07   28-Sep-07   FAXED    P-3
 27-Sep-07   27-Sep-07        -      -   FAXED    K-1
27-Sep-07   28-Sep-07   28-Sep-07   28-Sep-07   FAXED    BUWI
  3-Oct-07    3-Oct-07    5-Oct-07   5-Oct-07   FAXED    BPR-A
  3-Oct-07    3-Oct-07    5-Oct-07   5-Oct-07   FAXED    BPR-R
  2-Oct-07    4-Oct-07    4-Oct-07   5-Oct-07   FAXED    M-3
 10-Oct-07   11-Oct-07       -       -  FAXED    A-2
23-Oct-07   24-Oct-07   24-Oct-07   24-Oct-07   FAXED   BUWI
24-Oct-07   24-Oct-07   24-Oct-07   25-Oct-07   FAXED   MSPE
 25-Oct-07   25-Oct-07   25-Oct-07   26-Oct-07  KE CBG   M-3
 25-Oct-07   25-Oct-07   29-Oct-07   29-Oct-07  FAXED    T-1
25-Oct-07   29-Oct-07   29-Oct-07   31-Oct-07   FAXED    NPA
29-Oct-07   30-Oct-07   30-Oct-07        -  FAXED   HAKATEX
 31-Oct-07   1-Nov-07       -       -  FAXED    A-1
 7-Nov-07   7-Nov-07   7-Nov-07   8-Nov-07   FAXED   BUWI
  8-Nov-07   9-Nov-07   9-Nov-07  12-Nov-07  KE CBG   G-1
14-Nov-07   15-Nov-07   15-Nov-07        -  FAXED   HAKATEX
23-Nov-07   26-Nov-07   26-Nov-07   26-Nov-07   FAXED    NPA
 26-Nov-07   26-Nov-07       -       -  KE CBG   BPR-K
 29-Nov-07   30-Nov-07    3-Dec-07   3-Dec-07  FAXED   BPR-C
   CUTI    6-Dec-07   7-Dec-07  10-Dec-07  FAXED    A-2
   CUTI   12-Dec-07       -       -  FAXED    L-1
   CUTI  13-Dec-07   13-Dec-07   17-Dec-07   FAXED    ANN
 17-Dec-07   18-Dec-07   18-Dec-07   18-Dec-07  FAXED    I-2
 28-Dec-07    2-Jan-08   2-Jan-08   3-Jan-08  SRT KLR   P-3
                                                       REGISTER AK 2008
NO          NO. REG                PRINCIPAL       PWKL/CBG    BANK

 1  23/001/Lmt. Pertanggungan/I/UWAK    HARSARI, CV             SURABAYA    JATIM
 2  23/002/Lmt.Pertanggungan/I/UWAK     GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT  JAKARTA   S. MANDIRI
 3
 4  23/004/Penjaminan/Fac.JASINDO/I/UWAK  PUTRINDO ADIYASA PERKASA, PT      JASINDO     BNI
 5  23/005/Lmt.Pertanggungan/I/UWAK     BUMI TRAFACON UTAMA, PT        BANDUNG    NIAGA
 6  23/006/Lmt.Pertanggungan/I/UWAK     JM MUTU UTAMA, PT           JAKARTA   S. MANDIRI
 7  23/007/Lmt.Pertanggungan/I/UWAK     HAKATEX, PT             BANDUNG    MANDIRI
 8  23/008/Lmt.Pertanggungan/I/UWAK     HARAPAN UTAMA, CV           MAKASAR   DANAMON
 9  23/009/Penjaminan/Fac.JASINDO/II/UWAK  PUTRINDO ADIYASA PERKASA, PT      JASINDO     BNI
10  23/010/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    PNM-KSP BAKTI HURIA          MAKASAR     PNM
11  23/011/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    INDISI, PT              BANDUNG     NIAGA
12  23/012/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    HAKATEX, PT             BANDUNG    MANDIRI
13  23/013/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    NOBI PUTRA ANGKASA, PT        BANDUNG     NIAGA
14  23/014/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    SEGURA UTAMA, CV            BANDUNG   MANDIRI
15  23/015/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    STARION BERLIAN INDONESIA, PT    BANDUNG      -
16  23/016/Lmt.Penjaminan/II/UWAK      INDOSPRING, PT            SURABAYA    JATIM
17  23/017/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    HAKATEX, PT             BANDUNG    MANDIRI
18  23/018/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    MEDIA CIPTA PERKASA, PT        SURABAYA    JATIM
19  23/019/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    COLLEGA INTI PRATAMA, PT       BANDUNG     FAMA
20  23/020/Lmt.Pertanggungan/II/UWAK    ADITYA DEWATA GILANG SEMESTA, PT   SEMARANG   S. MANDIRI
21  23/021/Lmt.Pertanggungan/III/UWAK    ATRYA REKAYASA, PT           BANDUNG    NIAGA
22  23/022/Lmt.Pertanggungan/III/UWAK    ABBERGUMMI MEDICAL, PT        SURABAYA  BUMIPUTERA
23  23/023/Lmt.Penjaminan/III/UWAK     PANTJATUNGGAL KNITTING MILLS, PT   SEMARANG    NIAGA
24  23/024/Lmt.Pertanggungan/III/UWAK    PUTRA MADU MANDIRI MAKMUR, PT    TANGERANG    NIAGA
25  23/025/Lmt.Pertanggungan/III/UWAK    SLIPI RAYA UTAMA, PT          JAKARTA   S. MANDIRI
26  23/026/Lmt.Pertanggungan/III/UWAK    LAUTAN KARYA GEMILANG, PT       JAKARTA   S. MANDIRI
27  23/027/Lmt.Pertanggungan/III/UWAK    DUTAGRIYA SARANA, PT          JAKARTA   S. MANDIRI
28  23/028/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    GRIA UTAMA MANDIRI, PT        SEMARANG   S. MANDIRI
29  23/029/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    SENTRA TATACAHAYA PERSADA, PT     JAKARTA   S. MANDIRI
30  23/030/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    WAHANA SARANA JATI, PT         JAKARTA   S. MANDIRI
31  23/031/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    KOPEGTEL JAYA             JAKARTA   S. MANDIRI
32  23/032/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    PRIMA MULTI SELULAR, PT        JAKARTA   S. MANDIRI
33  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    MERCU GRAMARON, PT          SURABAYA  BUMIPUTERA
34  23/034/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    ARTO METAL INTERNASIONAL, PT     SURABAYA   S. MANDIRI
35  23/035/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    SIMA SURYA PERKASA, PT        TANGERANG    NIAGA
36  23/036/JUBG/BB/IV/UWAK         FAJAR VISIKALAM, PT          JAKARTA   S. MANDIRI
37  23/037/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    LIMAS KARYA UTAMA, PT        BANDUNG   S. MANDIRI
38  23/038/JUBG/BB/IV/UWAK         LIMARDI TRADING NUSANTARA, PT     JAKARTA   S. MANDIRI
39  23/039/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    AGRIMAS CITRA MANDIRI,PT       SURABAYA    JATIM
40  23/040/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK    PERSADA SOKKA TAMA, PT         JAKARTA   S. MANDIRI
41  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
42  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
43  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
44  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
45  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
46  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
47  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
48  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
49  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
50  23/033/Lmt.Pertanggungan/IV/UWAK
  REGISTER AK 2008
   TANGGAL        JAMINAN / PERTANGGUNGAN                                             REKOMENDASI
                                 NILAI JAMINAN (IDR)   JW   U/WRITER                         KET
MASUK   SELESAI       JENIS       NILAI                           KABAG    KADIV    DIROP   DIRUT
15/01/08 15/01/08 KMK-STANDBY LOAN          Rp 15 M    15,000,000,000.00   1 THN  ANNA     CUTI  15/01/08   18/01/08 18/01/08 FAXED
 18/01/08 22/01/08 KMK-AL MURABAHAH        Rp 10,3 M     10,300,000,000.00  6 THN  MUSA    23/01/08   24/01/08  29/01/08  30/01/08 KE CBG

 17/01/08  22/01/08  L/C IMPOR        USD 12.645.000    119,103,255,000.00   -    ANNA   24/01/08  24/01/08   24/01/08  24/01/08  SRT KLR
 25/01/08  28/01/08  KMK-T PTK-11        Rp 7,927 M     7,927,000,000.00  1 THN   ANNA   30/01/08  31/01/08   05/02/08  05/02/08  FAXED
 28/01/08  29/01/08  KMK-AL MURABAHAH       Rp 1,25 M     1,250,000,000.00  3 THN   MUSA   31/01/08  31/01/08   05/02/08  05/02/08  KE CBG
24/01/08  29/01/08  KMK-T PEF           USD 1 Jt    9,419,000,000.00   1 THN   ANNA   05/02/08  06/02/08   13/02/08  15/02/08  FAXED
 29/01/08  31/01/08  KMK            USD 150.000     1,412,850,000.00  1 THN   ANNA   31/01/08  31/01/08   05/02/08  05/02/08  FAXED
 01/02/08  05/02/08  L/C IMPOR           USD 5 Jt    47,095,000,000.00   -    ANNA   05/02/08  06/02/08   08/02/08  11/02/08  SRT KLR
 05/02/08  06/02/08  KMK MULTIGUNA          Rp 5 M     5,000,000,000.00  3 THN   MUSA   08/02/08  08/02/08   11/02/08      -  FAXED
04/02/08  06/02/08  KMK-T             Rp 10 M    10,000,000,000.00   1 THN   ANNA   11/02/08  12/02/08   13/02/08  20/02/08  FAXED
05/02/08  11/02/08  L/C SKBDN         USD 250 Rb     2,354,750,000.00    -   ANNA   11/02/08  11/02/08   11/02/08  12/02/08  FAXED
24/01/08  12/02/08  KMK A/R FINANCING     USD 1,25 Jt    11,773,750,000.00    -   ANNA   19/02/08  19/02/08   21/02/08  25/02/08  FAXED
 11/02/08  13/02/08  KMK               Rp 7 M     7,000,000,000.00  1 THN   MUSA   18/02/08  20/02/08      -      -  BATAL
24/01/08  11/02/08  RECEIVABLE FINANCING     USD 8 Jt   75,352,000,000.00   1 THN  CAHYO   15/02/08  15/02/08   19/02/08  21/02/08  FAXED
 15/02/08  22/02/08  CB-KITE            Rp 20 M    20,000,000,000.00  1 THN   ANNA   22/02/08  26/02/08   29/02/08  03/03/08  FAXED
20/02/08  25/02/08  KMK-T PEF           USD 1 Jt    9,419,000,000.00   1 THN   ANNA   26/02/08  27/02/08   27/02/08  03/03/08  FAXED
 22/02/08  28/02/08  KMK-STANDBY LOAN        Rp 2 M     2,000,000,000.00  1 THN   CAHYO   29/02/08      -      -      -  FAXED
25/02/08  28/02/08  KRK & KI           Rp 7,5 M    7,500,000,000.00   4 THN  CAHYO   29/02/08  29/02/08   04/03/08      -  FAXED
 21/02/08  29/02/08  KMK MUSYARAKAH       Rp 1,435 M     1,435,000,000.00  1 THN   CAHYO   03/03/08      -      -      -  FAXED
 03/03/08  04/03/08  KMK-T             Rp 3,5 M     3,500,000,000.00  1 THN   MUSA   04/03/08  05/03/08   05/03/08  06/03/08  FAXED
29/02/08  10/03/08  L/C IMPOR / SKBDN       USD 1 Jt    9,419,000,000.00   1 THN   MUSA   10/03/08  10/03/08   10/03/08      -  FAXED
25/02/08  10/03/08  CB-KITE            Rp 10 M    10,000,000,000.00   6 BLN   ANNA   10/03/08  10/03/08   11/03/08  11/03/08  FAXED
 05/03/08  12/03/08  KMK-T           Rp. 6,250 M     6,250,000,000.00  1 THN   ANNA   14/03/08  25/03/08   26/03/08  27/03/08  FAXED
 25/03/08  26/03/08  KMK-T             RP. 15 M    15,000,000,000.00  1 THN   MUSA   26/03/08  26/03/08   27/03/08  27/03/08  KE CBG
 13/03/08  26/03/08  KMK-T             Rp. 3,7 M    3,700,000,000.00  1 THN   MUSA   26/03/08  27/03/08   27/03/08  27/03/08  KE CBG
 27/03/08  31/03/08  KMK-R             Rp. 6,5 M    6,500,000,000.00  1 THN   MUSA   31/03/08  01/04/08   01/04/08      -  KE CBG
 31/03/08  01/04/08  KMK-T             Rp. 5,2 M    5,200,000,000.00  1 THN   ANIS   01/04/08  02/04/08   03/04/08      -  FAXED
 26/03/08  03/04/08  KMK-T & BG           Rp. 3 M    3,000,000,000.00  1 THN   LENY   03/04/08  03/04/08   03/04/08  04/04/08  KE CBG
 01/04/08  08/04/08  BG            USD 438,300               1 THN  ARYANI   08/04/08  08/04/08   09/04/08  09/04/08  KE CBG
 04/04/08  08/04/08  KMK-T            Rp. 16,5 M    16,500,000,000.00  1 THN  TAUFIK   08/04/08  08/04/08   09/04/08  10/04/08  KE CBG
 08/04/08  09/04/08  KMK-T              Rp. 3 M    3,000,000,000.00  1 THN   LENY   09/04/08  09/04/08   10/04/08      -  KE CBG
 26/03/08  10/04/08  SKBDN             Rp. 50 M    50,000,000,000.00   -    ANIS   10/03/08  11/03/08   11/04/08      -  FAXED
 03/04/08  14/04/08  KMK-T              Rp. 5 M    5,000,000,000.00  1 THN  TAUFIK   14/04/08  14/04/08   16/04/08      -  FAXED
 03/04/08  14/04/08  KMK-T              Rp. 4 M    4,000,000,000.00  1 THN   ANIS   14/04/08  14/04/08   16/04/08  16/04/08  FAXED
 14/04/08  14/04/08  JUBG-BB         Rp. 255,120 Jt     255,120,000.00  90 HR  TAUFIK   14/04/08  15/04/08   16/04/08  16/04/08  KE CBG
14/04/08  15/04/08  KMK-T             Rp. 8 M    8,000,000,000.00   1 THN  ARYANI  15/04/08  15/04/08   16/04/08  16/04/08  FAXED
 14/04/08  15/04/08  JUBG-BB         Rp. 255,120 Jt     255,120,000.00  90 HR  TAUFIK   15/04/08  15/04/08   16/04/08  16/04/08  KE CBG
 14/04/08  15/04/08  KMK-T             Rp. 1,5 M    1,500,000,000.00  1 THN  ARYANI   15/04/08  15/04/08   16/04/08  17/04/08  FAXED
 14/04/08  16/04/08  KMK-T              Rp. 4 M    4,000,000,000.00  1 THN   ANIS   16/04/08  16/04/08      -      -  KE CBG
NO. ORD

 HAR
 1

   1
   1
   1
HAKATEX
   1
   1
   1
 INDISI
HAKATEX
  NPA
 BATAL
  SBI
   1
HAKATEX
   1
  CIP
   1
   2
  AM
  PKM
   2  DITERIMA
   2  DITERIMA
   2  DITERIMA
   2  DITOLAK
   2  DITERIMA
   2  DITERIMA
   2  DITERIMA
   2  DITERIMA
   2  DITOLAK
   2  DITOLAK
   2  DITOLAK
   3  DITERIMA
   3  DITERIMA
  LKU  DITERIMA
   3  DITERIMA
   3  DITERIMA
   3  DITERIMA
NO          NO REGISTER               PRINCIPAL
1  21/001/JUBG/PB/I/UWAK/2006      ANABATIC TECHNOLOGI, PT
2  21/002/JUBG/BB/I/UWAK/2006      EXLOG SARANA INDONESIA, PT
3  21/003/JUBG/PB/I/UWAK/2006      PETRO AERO KHARISMA, PT
4  21/004/JUBG/PB/I/UWAK/2006      PETRO AERO KHARISMA, PT
5  21/005/JUBG/MB/I/UWAK/2006      HILMI JAYA, CV
6  21/006/JUBG/MB/I/UWAK/2006      ATJI DJAJA, PT
7  21/007/JUBG/PB/I/UWAK/2006      TIGA PILAR SEJAHTERA, PT
8  21/008/JUBG/PB/I/UWAK/2006      ARTA MITRA SELARAS, PT
9  21/009/JUBG/PB/I/UWAK/2006      MULTI WIRA MANDIRI, PT
10  21/010/JUBG/PB/I/UWAK/2006      KHARISMA SERUNTING SAKTI, PT
11  21/011/JUBG/PB/I/UWAK/2006      SAPTAKENCANA KHARISMAJAYA, PT
12  21/012/JUBG/PB&APB/UWAK/2006     WAHANA MEGA, PT
13  21/013/JUBG/PB/I/UWAK/2006      TIGA PILAR SEJAHTERA, PT
14  21/014/JUBG/BB/I/UWAK/2006      NINDYA KARYA, PT
15  21/015/JUBG/PB&MB/I/UWAK/2006     DAYA MANDIRI SAKTI, PT
16  21/016/JUBG/BB/I/UWAK/2006      SWASTI BAHARI UTAMA, PT
17  21/017/JUBG/PB-APB/I/UWAK/2006    NARWASTU PRATAMA, PT
18  21/018/JUBG/MB/I/UWAK/2006      TRICIPATA PERSADA NUSANTARA, PT
19  21/019/JUBG/PyB/I//UWAK/2006     BIMA INTAN KENCANA, PT
20  21/020/JUBG/BB&PB/I/UWAK/2006     MEKAR ARMADA JAYA MEKAR, PT
21  21/021/JUBG/PB/I/UWAK/2006      SUMBER CIPTA KARYA BAKTI, PT
22  21/022/JUBG/PB/I/UWAK/2006      RAJAWALI NUSA CEMERLANG, PT
23  21/023/JUBG
24  21/024/JUBG/PB&APB/I/UWAK/2006    NINDYA KARYA, PT - PULAU INTAN, PT
25  21/025/JUBG/BB/I/UWAK/2006      MULTI WIRA MANDIRI, PT
26  21/026/JUBG/PB/I/UWAK/2006      EKSINDO TELADA SAID,PT
27  21/027/JUBG/PB/I/UWAK/2006      INSTANSI PENGGUNA PNBP
28  21/028/JUBG/PB/I/UWAK/2006      BALCKE DURR INDONESIA, PT
29  21/029/JUBG/PB/I/UWAK/2006      ANTING CITRA PERSADA, PT
30  21/030/JUBG/PB/I/UWAK/2006      DAYA MULIA TURANGGA, PT
31  21/031/JUBG/BB/I/UWAK/2006      MULTIKOM PERSADA INTERNASIONAL, PT
32  21/032/JUBG/PB/I/UWAK/2006      NINDYA KARYA, PT
33  21/033/JUBG/APB/I/UWAK/2006      MEGACIPA SENTRA PERSADA, PT
34  21/034/JUBG/APB/I/UWAK/2006      MEGACIPA SENTRA PERSADA, PT
35  21/035/JUBG/MB/I/UWAK/2006      ANABATIC TECHNOLOGI, PT
36  21/036/JUBG/PyB/I/UWAK/2006      MORRISON EXPRESSINDO, PT
37  21/037/JUBG              SATYA BHAKTI MAHARDIKA, PT
38  21/038/JUBG/PyB/I/UWAK/2006      MITRA JAYA PERSADA, CV
39  21/039/JUBG/PyB-IATA/I/UWAK/2006   MARFA WISATA, PT
40  21/040/JUBG/APB/I/UWAK/2006      MULTI MEGAH INTERNUSA, PT
41  21/041/JUBG/PB/I/UWAK/2006      BOSOWA MARGA NUSANTARA, PT
42  21/042/JUBG/PB/I/UWAK/2006      CAHAYA BUDI PERKASA, CV
43  21/043/JUBG/BB/II/2006/UWAK      EXLOG SARANA INDONESIA, PT
44  21/044/JUBG/MB/II/UWAK/2006      GULDO MARTHA RISMA, PT
45  21/045/JUBG/APB/II/UWAK/2006     KARYA BANGUN GUNATAMA, PT
46  21/046/JUBG/MB/II/UWAK/2006      TRICIPATA PERSADA NUSANTARA, PT
47  21/047/JUBG/BB/II/UWAK/2006      MUDAMITRA INDONUSA, PT
48  21/048/JUBG/PB/II/UWAK/2006      AIRKON PRATAMA, PT
49  21/049/JUBG/APB/II/UWAK/2006     RAKINTAM ELECTRICAL CONTRACTORS, PT
50  21/050/JUBG/PB-APB/II/UWAK/2006    CONBLOC INFRATECHNO, PT
51  21/051/JUBG/PB/II/UWAK/2006      CATUR KHITA PERSADA, PT
52  21/052/JUBG/MB/II/UWAK/2006      DEWI KASIH, CV
53  21/053/JUBG/PB-PAYMENT/II/UWAK/2006  JAYA MAS, PB / Tn. Hary Tjahjono
54  21/054/JUBG/PB/II/UWAK/2006      GEMILANG SURYA PRATAMA, PT
55  21/055/JUBG/PB/II/UWAK/2006      WINATEK WIDITA, PT
56  21/056/JUBG/BB/II/UWAK        RAKINTAM ELECTRICAL CONTRACTORS, PT
 57  21/057/JUBG/PyB/II/UWAK/2006      HELU TRANS, PT
 58  21/058/JUBG/APB/II/UWAK/2006      AGRA TATA KONSTRUKSINDO, PT
 59  21/059/JUBG/APB/III/UWAK/2006     CATUR INSAN PERTIWI, PT
 60  21/060/JUBG/PB/III/UWAK/2006      TIGA PILAR SEJAHTERA, PT
 61  21/061/JUBG/BB/III/UWAK/2006      INTI JATAM PURA, PT
 62  21/062/JUBG/PB/III/UWAK/2006      PANSA KARYA, CV
 63  21/063/JUBG/BB/III/UWAK/2006      MICRONICS INTERNUSA, PT
 64  21/064/JUBG/APB/III/UWAK/2006     WINATEK WIDITA, PT
 65  21/065/JUBG/APB/III/UWAK/2006     DHARMA SUBUR SATYA, PT
 66  21/066/JUBG/APB/III/UWAK/2006     MEGACIPTA SENTRAPERSADA, PT
 67  21/067/JUBG/PB-APB/III/UWAK/2006    GUCI LESTARI PUTRI, PT
 68  21/068/JUBG/BB/III/UWAK/2006      RAKINTAM ELECTRICAL CONTRACTORS, PT
 69  21/069/JUBG/APB/III/UWAK/2006     BAYU MEGA SEJAHTERA, PT
 70  21/070/JUBG/PB/III/UWAK/2006      PAN MARITIME WIRA PAWITRA, PT
 71  21/071/JUBG/PB/III/UWAK/2006      BALCKE DURR INDONESIA, PT
 72  21/072/JUBG/PB/III/UWAK/2006      AMARTA TECHNICAL REPAIR, PT
 73  21/073/JUBG/BB/III/UWAK/2006      CITATAH, TBK, PT
 74  21/074/JUBG/APB/III/UWAK/2006     ANEKA SENTRATAMA CAHAYA OPTIMA, PT
 75  21/075/JUBG/BB/IV/UWAK/2006      NINDYA KARYA, PT
 76  21/076/JUBG/PB/IV/UWAK/2006      NINDYA KARYA, PT-MODERN WIDYA TECH, JO, PT
 77  21/077/JUBG/APB/V/UWAK/2006      NINDYA KARYA, PT-PP-MURNI JO
 78  21/078/JUBG/PB/V/UWAK/2006       SUMBERSARI CIPTAMARGA, PT
 79  21/079/JUBG/PB/V/UWAK/2006       BAYU AJI MANDIRI, PT
 80  21/080/JUBG/PyB/V/UWAK/2006      FAVALIA MARIJA (CAKRA NUSANTARA, CV)
 81  21/081/JUBG/PB/V/UWAK/2006       TIGA PILAR SEJAHTERA, PT
 82  21/082/JUBG/PB&APB/VI/UWAK/2006    KELSRI YASA PROMITS JOINT
 83  21/083/JUBG/PB/VI/UWAK/2006      RAKINTAM ELECTRICAL CONTRACTORS, PT
 84  21/084/JUBG/PyB/VI/UWAK/2006      MEGANTARA KARGO, PT
 85  21/085/JUBG/PyB/VI/UWAK/2006      SWISS, UD/EKA WAHYUNA SUTANTO
 86  21/086/JUBG/PyB-CARGO/VII/UWAK/2006  BALI INTERCONT CARGO, PT
 87  21/087/JUBG/PyB-CARGO/VII/UWAK/2006  NAULI EXPRESS DEWATA, PT
 88  21/088/JUBG/APB/VII/UWAK/2006     KEBUN BUANA ABADI, PT
 89  21/089/JUBG/PB/VII/UWAK/2006      SWASTI BAHARI UTAMA, PT
 90  21/090/JUBG/PB/VII/UWAK/2006      CATUR BINTANG RIKIE PRATAMA, PT
 91  21/091/JUBG/MB/VII/UWAK/2006      BIMA INTAN KENCANA, PT
 92  21/092/JUBG/PB/VII/UWAK/2006      HUTAMA KARYA, PT
 93  21/093/JUBG/APB/VII/UWAK/2006     GINI PUTRA KHARISMA, PT
 94  21/094/JUBG/PB/VII/UWAK/2006      RIFANSI DWI PUTRA, PT
 95  21/095/JUBG/BB/VII/UWAK/2006      PRAMBANAN DWIPAKA, PT
96a  21/096a/JUBG/PB/VII/UWAK/2006     FRANSA RITIRTA, PT
96b  21/096b/JUBG/PB/VII/UWAK/2006     JASON MARINTAMA SERVINDO
 97  21/097/JUBG/BB/VII/UWAK/2006      NINDYA-TAKENAKA J. O
 98  21/098/JUBG/BB/VII/UWAK/2006      NINDYA-TAKENAKA J. O
 99  21/099/JUBG/BB/VII/UWAK/2006      NINDYA-TAKENAKA J. O
100  21/100/JUBG/APB/VII/UWAK/2006     FRANSA RITIRTA, PT
101  21/101/JUBG/PB/VII/UWAK/2006      GEMILANG SURYA PRATAMA, PT
102  21/102/JUBG/PB/VII/UWAK/2006      MISIKA MULTI SAKTI, PT
103  21/103/JUBG/PyB/VII/UWAK/2006     BIMA INTAN KENCANA, PT
104  21/104/JUBG/PB-APB/VII/UWAK/2006    KEBUN BUANA ABADI, PT
105  21/105/JUBG/BB/VII/UWAK/2006      RAKINTAM ELECTRICAL CONTRACTORS, PT
106  21/106/JUBG/PB/VII/UWAK/2006      SUPRACO INDONESIA, PT
107
108  21/108/JUBG/PB/VIII/UWAK/2006     NINDYA KARYA, PT-MODERN WIDYA TECH, JO, PT
109  21/109/JUBG/PB/VIII/UWAK/2006     KEBUN BUANA ABADI, PT
110  21/110/JUBG/PB-APB/VIII/UWAK/2006   NINDYA KARYA, PT - PULAU INTAN, PT
111  21/111/JUBG/PB-APB/VIII/UWAK/2006   GINI PUTRA KHARISMA, PT
112  21/112/JUBG/PB/VIII/UWAK/2006     PRAMBANAN DWIPAKA, PT
113  21/113/JUBG/PyB-CARGO/VIII/UWAK/2006  NUSA TRANS BALI, PT
114  21/114/JUBG/PB/VIII/UWAK/2006     DANATEK INDERA INDONESIA, PT
115  21/115/JUBG/BB/IX/UWAK/2006      BANGUN BEJANA BAJA, PT
116  21/116/JUBG/PB/IX/UWAK/2006      RAKINTAM ELECTRICAL CONTRACTORS, PT
117  21/117/JUBG/APB//XUWAK/2006      ARTA MITRA SELARAS, PT
118  21/118/JUBG/PB/IX/UWAK/2006      NARWASTU PRATAMA, PT
119  21/119/JUBG/MB//XUWAK/2006       TATA WIRAUTAMA, PT
120  21/120/JUBG/PB/IX/UWAK/2006    DIMENSI BARUMAS, PT
121  21/121/JUBG/PB/IX/UWAK/2006    DARMAWAN JAYA MANUNGGAL, PT
122  21/122/JUBG/PB/IX/UWAK/2006    PANCA BHAKTI UTAMA, PT
123  21/123/JUBG/PB-APB/IX/UWAK/2006  RAKINTAM ELECTRICAL CONTRACTORS, PT
124  21/124/JUBG/BB/IX/UWAK/2006    HK-NK-PP,JO
125  21/125/JUBG/PB/IX/UWAK/2006    KEBUN BUANA ABADI, PT
126  21/126/JUBG/BB/X/UWAK/2006     SARANA ADHIRAYA SENTOSA, PT
127  21/127/JUBG/PB/X/UWAK/2006     PERMATA BETON INDONESIA, PT
128  21/128/JUBG/PB/X/UWAK/2006     PINIA KARYA, PT
129  21/129/JUBG/PB/X/UWAK/2006     HELU TRANS, PT
130  21/130/JUBG/APB/X/UWAK/2006    PERMATA BETON INDONESIA, PT
131  21/131/JUBG/APB/X/UWAK/2006    CARITA BOAT INDONESIA, PT
132  21/132/JUBG/BB/X/UWAK/2006     BANGUN BEJANA BAJA, PT
133  21/133/JUBG/BB/X/UWAK/2006     SINAR KOKOH PERSADA, PT
134  21/134/JUBG/APB-PB/X/UWAK/2006   CITRA CATUR ENERGY, PT
135  21/135/JUBG/APB/XI/UWAK/2006    LEBEUM HAMUR ARTHA, PT
136  21/136/JUBG/PyB/XI/UWAK/2006    LIMAWIRA WISESA, PT
137  21/137/JUBG/PB-APB/XI/UWAK/2006  NARWASTU PRATAMA, PT
138  21/138/JUBG/BB/XI/UWAK/2006    HAMAN ROKKO ENTERPRISE, PT
139  21/139/JUBG/APB/XI/UWAK/2006    NINDYA KARYA, PT
140  21/140/JUBG/PyB/XI/UWAK/2006    LIMAWIRA WISESA, PT
141  21/141/JUBG/PB/XI/UWAK/2006    ALITA PRAYA MITRA, PT
142  21/142/JUBG/PB/XI/UWAK/2006    NINDYA KARYA, PT
143  21/143/JUBG/PB-APB/XII/UWAK/2006  INDOTRUCK UTAMA, PT
144  21/144/JUBG/PB/XII/UWAK/2006    RIFANSI DAEKYUNG CONSORTIUM, PT
145  21/145/JUBG/PyB/XII/UWAK/2006   SARASWATI ANUGERAH MAKMUR, PT
146  21/146/JUBG/PyB/XII/UWAK/2006   LIMAWIRA WISESA, PT
147  21/147/JUBG/PB/XII/UWAK/2006    NUSA CIPTA INDONESIA, PT
148  21/148/JUBG/APB/XII/UWAK/2006   TOTALINDO EKA PERSADA, PT
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
                        REGISTER JUBG 2006
                     OBLIGEE                    PWKL/CBG
INDOSAT, TBK, PT                                   JAKARTA
PERTAMINA, PT EP DOH NAD SUMBAGUT                           TANGERANG
KEPALA STAF TNI AU                                  JAKARTA
KEPALA STAF TNI AU                                  JAKARTA
PANGLIMA KOHANUDNAS                                  TANGERANG
KOMANDAN WING PENDIDIKAN TEKNIK DAN PEMBEKALAN                    BANDUNG
WORLD FOOD PROGRAMME INDONESIA                            SEMARANG
WIJAYA KARYA I, PT                                  TANGERANG
MABES KEPOLISIAN NEGARA RI DIREKTORAT LALIN                      TANGERANG
ANGKASA PURA II, PT                                  JAKARTA
MAKMUR JAYA SERASI, PT                                JAKARTA
BENUA HARAPAN LUAS, PT                                TANGERANG
WORLD FOOD PROGRAMME INDONESIA                            SEMARANG
PGN (PERSERO), PT                                   JAKARTA
KEUANGAN PERTAMINA EP, JAWA BARAT                           JAKARTA
TOTAL E&P INDONESIE, PT                                JAKARTA
MAKMUR JAYA SERASI, PT                                JAKARTA
INDOSAT, TBK, PT                                   TANGERANG
SEMEN PADANG, PT                                   JAKARTA
KEPALA DISFANAL                                    TANGERANG
DIVISI KEUANGAN HILIR PERTAMINA (PERSERO)                       JAKARTA
MABES TNI AL CILANGKAP JAKTIM                             TANGERANG

TIARA METROPOLITAN JAYA, PT                              JAKARTA
KEPALA BADAN INTELEJEN KEAMANAN                            TANGERANG
PT.PERTAMINA (PERSERO) DIREKTORAT HULU                        TANGERANG
JASA MARGA (PERSERO), PT                               BANDUNG
PERTAMINA (PERSERO), PT UP V BALIKPAPAN                        JAKARTA
DINAS CITAKARYA KABUPATEN CIANJUR                           TANGERANG
PEMIMPIN BAG. PELAKS KEGIATAN PEMBANGUNAN JLN & JMBTN WIL. UTARA I          BANDUNG
SPMU - TPSDP UNIVERSITAS MATARAM                           TANGERANG
JASA MARGA (PERSERO), PT (DIREKSI)                          JAKARTA
WASKITA KARYA (PERSERO), PT                              JAKARTA
WASKITA KARYA (PERSERO), PT                              JAKARTA
INDOSAT, TBK, PT                                   JAKARTA
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION                        JAKARTA
DEPHAN TNI MABES TNI                                 JAKARTA
PERDANA ANDALAN AIR SERVICE, PT                            TANGERANG
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)                    JAKARTA
MABES TNI / BADAN PEMBEKALAN TNI BABEK TNI                      JAKARTA
BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT), DPU RI                        TANGERANG
TOTAL E&P INDONESIE                                  TANGERANG
PERTAMINA, PT EP DOH NAD SUMBAGUT                           TANGERANG
KAZIDAM JAYA                                     TANGERANG
DIREKTUR PENDIDIKAN LANJUTAN PERTAMA                         TANGERANG
INDOSAT, TBK, PT                                   TANGERANG
SINAR GELIGA BESTARI, PT                               TANGERANG
GRAND INDONESIA, PT                                  TANGERANG
TOTAL BANGUN PERSADA, PT                               JAKARTA
-                                           TANGERANG
CNOOC SES LTD                                     TANGERANG
PUSLABFOR BARESKRIM POLRI                               TANGERANG
PROYEK BISNIS INDUSTRI BERAS, PERUM BULOG                       SEMARANG
PERTAMINA (PERSERO), PT (BAGIAN KEUANGAN JASA PEMELIHARAAN KILANG UP. V BALIKPAPAN)  TANGERANG
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), TBK, PT                       MEDAN
JAKARTA REALTY, PT                                  JAKARTA
PERDANA ANDALAN AIR SERVICE, PT                       JAKARTA
KRAKATAU ENGINEERING, PT                           TANGERANG
PEC TECH INDONESIAN, PT                           JAKARTA
WORLD FOOD PROGRAMME INDONESIA                        SEMARANG
CHEVRON INDONESIA COMPANY                          JAKARTA
UE SENTOSA, PT                                DENPASAR
INDOSAT, TBK, PT (VICE PRESIDENT OPERATION SUPPORT & TI PROCUREMENT)     TANGERANG
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), TBK, PT                   MEDAN
PEC TECH INDONESIA, PT                            JAKARTA
WASKITA KARYA (PERSERO), PT                         JAKARTA
TRI SOETOMO, CV                               JAKARTA
SARANA MULTILAND MANDIRI, PT                         JAKARTA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIRJEN IMIGRASI                   JAKARTA
CNOOC SES LTD BID COMMITTEE                         TANGERANG
PERTAMINA (PERSERO), PT (BAGIAN KEUANGAN)                  JAKARTA
diganti dengan no 21/040/SB/Payment Bond/IV/UWAK/2006            JAKARTA
DUTA MITRA JAYA LAKSANA, PT                         JAKARTA
SINAR SOSRO, PT                               TANGERANG
PLN (PERSERO), PT                              JAKARTA
JASA MARGA (PERSERO), PT (DIREKSI)                      JAKARTA
SIB-PROJECT MANAGER BENGKULU                         JAKARTA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN TGL-PKLGN             JAKARTA
TOTAL E&P INDONESIE, PT                           BALIKPAPAN
DISTRIBUTOR CONSUMER GOODS                          SEMARANG
WORLD FOOD PROGRAMME INDONESIA                        SEMARANG

JAKARTA REALTY, PT                              JAKARTA

SARI AGROTAMA PERSADA, PT; NIRAMAS UTAMA, PT; CUSSON, PT,….         BANDUNG
LUFTHANSA CARGO & CHINA AIRLINE                       DENPASAR
CHINA AIRLINE                                DENPASAR
PANGDAM XVII/TRIKORA, CQ, KAZIDAM XVII/TRIKORAJI, DOK VII          TANGERANG
TOTAL E&P INDONESIE                             JAKARTA
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI BALAI LABORATORIUM FORENSIK           JAKARTA
SPMU - TPSDP UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR                   JAKARTA
PENGGUNA ANGGARAN DAERAH DINAS PU KOMPRASWIL KABUPATEN SIAK         PEKANBARU
BANK CENTRAL ASIA, PT                            TANGERANG
TRIPATRA ENGINEERING & CONSTRUCTORS, PT                   PEKANBARU
KAZIDAM IX/UDAYANA                              DENPASAR
METRO PERDANA TRADE CENTRE, PT                        DENPASAR
NOOC SES LTD, PT                               TANGERANG
KA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU/SEMENTARA PEMBANGUNAN JLN & JEMBATAN  JAKARTA
KA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU/SEMENTARA PEMBANGUNAN JLN & JEMBATAN  JAKARTA
KA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU/SEMENTARA PEMBANGUNAN JLN & JEMBATAN  JAKARTA
CARREFOUR INDONESIA                             DENPASAR
PERTAMINA, PT                                TANGERANG
BADAN PEMBEKALAN TNI                             TANGERANG
SEMEN PADANG, PT                               JAKARTA
KAPOLTABES DIY. YOGYAKARTA                          TANGERANG
PACIFIC VARIA BERSAMA, PT                          JAKARTA
SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA, PT                    TANGERANG

JASA MARGA, (PERSERO), PT                          JAKARTA
KODAM I BUKIT BARISAN                            TANGERANG
MAKMUR JAYA SERASI, PT                            JAKARTA
BANK CENTRAL ASIA, PT                            TANGERANG
KAZIDAM IX/UDAYANA                              DENPASAR
KLM ROYAL DUTSCH AIRLINE                           DENPASAR
DIRJEND KEKUATAN PERTAHANAN DEPARTEMEN PERTAHANAN RI             JAKARTA
PERTAMINA, (PERSERO), PT                           TANGERANG
JAKARTA REALTY, PT                              JAKARTA
WIJAYA KARYA I, PT                              JAKARTA
MAKMUR JAYA SERASI, PT                            JAKARTA
PANGLIMA KOHANUDNAS                             JAKARTA
TOTAL E & P INDONESIE                     PEKANBARU
BADAN PELAKSANA PENGADAAN DIREKTORAT ZENI AD          TANGERANG
PLN (PERSERO), PT                       JAKARTA
TOTAL BANGUN PERSADA, PT                    JAKARTA
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU IRIGASI           JAKARTA
KODAM I BUKIT BARISAN                     TANGERANG
DPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA                JAKARTA
JAKARTA REALTY, PT                       TANGERANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  DENPASAR
KLM ROYAL DUTSCH AIRLINE                    JAKARTA
JAKARTA REALTY, PT                       TANGERANG
JASA REKA, PT                         TANGERANG
TRIPATRA ENGINEERING & CONSTRUCTORS, PT            TANGERANG
DINAS FASILITAS PANGKALAN ANGKATAN LAUT            JAKARTA
MANGGALA GLORA SENAYAN, PT                   TANGERANG
ADHI KARYA, PT                         TANGERANG
WAHYU TEKNIK, PT                        TANGERANG
MANGGALA GLORA SENAYAN, PT                   JAKARTA
ADHIBALADIKA AGUNG & UNITED ENGINEERS PTE. LTD. JO, PT     JAKARTA
TIARA METROPOLITAN JAYA, PT                  JAKARTA
WAHYU TEKNIK, PT                        TANGERANG
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  JAKARTA
JASA MARGA, (PERSERO), PT                   JAKARTA
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA, PT                TANGERANG
TRIPATRA ENGINEERING & CONSTRUCTORS, PT            PEKANBARU
SASCO INDONESIA, PT                      SURABAYA
HARTEKPRIMA LISTRINDO, PT                   TANGERANG
TURI BEACH RESORT                       PEKANBARU
CANADIAN RED CROSS SOCIETY SHELTER PROGRAMME, PT        TANGERANG
       JAMINAN                 TANGGAL                 REKOMENDASI
                                    U/WRITER
 JENIS       NILAI            MASUK   SELESAI        KABAG   KADIV  DIROP
PB                 USD 7,492  29-Dec-05   2-Jan-06  ANTI    2-Jan     -    -
BB         Rp 47.893.125 & USD 8,125  29-Dec-05   2-Jan-06  RIO    2-Jan     -    -
PB             Rp30,162,038.50   23-Dec-05   2-Jan-06  CAHYO    2-Jan   4-Jan  5-Jan
PB                       23-Dec-05   2-Jan-06  CAHYO    2-Jan   4-Jan  5-Jan
MB               Rp 42.087.500  29-Dec-05   2-Jan-06  RIO    3-Jan     -    -
MB               Rp 46.830.000  30-Dec-05   2-Jan-06  ANTI    2-Jan     -    -
PB               Rp 815.342.000  29-Dec-05   3-Jan-06  CAHYO    5-Jan   5-Jan  6-Jan
PB               Rp 104.55.000   3-Jan-06  3-Jan-06  HERRY    3-Jan     -    -
PB                  Rp 750Jt   2-Jan-06  4-Jan-06  ANTI    5-Jan     -    -
PB               Rp 130.240.000  30-Dec-05   4-Jan-06   ATI    4-Jan     -    -
PB      Rp 211.427.200 + USD 19,282.20   3-Jan-06  4-Jan-06  HERRY    4-Jan     -    -
PB&APB     Rp 63.215.000 & Rp 253.000.000   3-Jan-06  4-Jan-06   ATI    4-Jan     -    -
PB               Rp 555.940.250   3-Jan-06  4-Jan-06  CAHYO    5-Jan   5-Jan  6-Jan
BB              Rp 1.350.000.000   3-Jan-06  4-Jan-06  WIWIK    4-Jan   5-Jan  5-Jan
PB&MB     Rp 14.080.000.000 & USD 13,200   2-Jan-06  4-Jan-06   ATI    4-Jan     -    -
BB                 USD 60,880   4-Jan-06  5-Jan-06  HERRY    5-Jan     -    -
PB&APB  Rp 2.255.000.000 & Rp 4.510.000.000   9-Jan-06  6-Jan-06  ANTI    6-Jan   6-Jan  16-Jan
MB                USD 6,293.58   3-Jan-06  5-Jan-06   ATI    5-Jan     -    -
PyB                  Rp 2.5M   5-Jan-06  6-Jan-06  WIWIK    6-Jan   9-Jan  13-Jan
BB-PB                       5-Jan-06  6-Jan-06   ATI    6-Jan     -    -
PB              Rp 799.461.000   5-Jan-06 11-Jan-06  HERRY   11-Jan     -    -
PB               USD 1,803,725   11-Jan-06 12-Jan-06  HERRY   12-Jan
                                     HERRY
PB&APB  Rp 3.568.492.500 & Rp 7.136.985.000   5-Jan-06 12-Jan-06  WIWIK   12-Jan   12-Jan  13-Jan
BB              Rp 756.000.000   11-Jan-06 12-Jan-06  HERRY   12-Jan     -     -
PB                              4-Jan-06  WIWIK   16-Jan   16-Jan  18-Jan
PB               Rp 18.700.000  13-Jan-06 16-Jan-06   ANTI   16-Jan   17-Jan  17-Jan
PB               Rp 146.700.000  12-Jan-06 13-Jan-06  WIWIK   13-Jan   30-Jan     -
PB               Rp 28.350.000  16-Jan-06 17-Jan-06  HERRY   18-Jan   18-Jan  18-Jan
PB              Rp 1.329.760.000  16-Jan-06 18-Jan-06   ANTI   18-Jan   24-Jan     -
BB                 USD 4,100  18-Jan-06 19-Jan-06   ATI   19-Jan   24-Jan     -
PB              Rp 1.057.352.804  18-Jan-06 19-Jan-06  WIWIK   23-Jan     -     -
APB              Rp 828.510.804  20-Jan-06 23-Jan-06   ANTI   24-Jan     -     -
APB              Rp 821.489.196  18-Jan-06 23-Jan-06   ANTI   24-Jan   26-Jan     -
MB                USD 7,491.95  23-Jan-06 23-Jan-06   ANTI   25-Jan   26-Jan     -
PyB                USD 30,000  23-Jan-06 23-Jan-06   ANTI   26-Jan   27-Jan     -
APB                USD 450,000  20-Jan-06 24-Jan-06  HERRY    NAIK    BLM     -
PyB                USD 30,000  19-Jan-06 24-Jan-06   ATI   29-Jan     -     -
PyB                USD 15,000  23-Jan-06 26-Jan-06  HERRY   26-Jan   26-Jan     -
APB              USD 269,320.99  24-Jan-06 27-Jan-06   ATI   30-Jan   30-Jan     -
PB                  Rp 11M   26-Jan-06 30-Jan-06  WIWIK   30-Jan   17-Feb  20-Feb
PB               Rp 218.400.000  27-Jan-06 30-Jan-06   ANTI    DLK   1-Feb     -
BB         Rp 47.893.125 & USD 8,125  27-Jan-06  2-Feb-06  RIO     DLK   1-Feb     -
MB               Rp 142.500.000   1-Feb-06  2-Feb-06   ATI    DLK   1-Feb     -
APB             Rp 1.354.381.920   1-Feb-06  3-Feb-06  ANTI   7-Feb     -     -
MB                USD 4,952.79   1-Feb-06  7-Feb-06   ATI   7-Feb     -     -
BB                  Rp 100Jt   9-Feb-06  9-Feb-06  ANTI    DLK   9-Feb     -
PB    Rp 2.191.204.513,30 & USD 30,884.84  13-Feb-06  13-Feb-06   ANTI   14-Feb   16-Feb     -
APB             Rp 1.795.000.000   8-Feb-06 14-Feb-06  HERRY   14/Feb   14/Feb  14/Feb
PB-APB   Rp 919.500.000 & Rp 3.678.000.000   2-Feb-06 14-Feb-06  HERRY   14-Feb   16-Feb  17-Feb
PB                 USD 65,941  15-Feb-06  17-Feb-06  HERRY   17-Feb   17-Feb  17-Feb
MB               Rp 855.324.000   7-Feb-06 16-Feb-06  WIWIK   17-Feb   21-Feb  22-Feb
PB-PyB                Rp 15M   1-Feb-06 20-Feb-06  MUSA   20-Feb   22-Feb  23-Feb
PB               Rp 176.543.885  20-Feb-06  21-Feb-06  HERRY   28-Feb   28-Feb   1-Mar
PB       USD 635,410 & 5.628.232.876,32  21-Feb-06  22-Feb-06  WIWIK   23-Feb   27-Feb   3-Mar
BB                  Rp 900Jt  23-Feb-06  27-Feb-06  HERRY   28/Feb   28/Feb   1/Mar
PyB               USD 10,000  22-Feb-06  27-Feb-06  WIWIK  28-Feb  28-Feb  28-Feb
APB      Rp 813.750.000 & USD 27,450   28-Feb-06  28-Feb-06   ANTI  28-Feb     -     -
APB            Rp 1.870.000.000  28-Feb-06   3-Mar-06  HERRY  3-Mar   7-Mar     -
PB             Rp 383.250.000   1-Mar-06   6-Mar-06  CAHYO   DLK   7-Mar   8-Mar
BB              USD 150.000   2-Mar-06   7-Mar-06  HERRY   DLK   7-Mar     -
PB            Rp 1.100.000.000   7-Mar-06   8-Mar-06   ANTI  8-Mar  15-Mar  15-Mar
BB                 Rp 450Jt  7-Mar-06   8-Mar-06  CAHYO  8-Mar     -     -
APB     USD 635,410 & 5.628.238.276,32  10-Mar-06  13-Mar-06  WIWIK  15-Mar  17-Mar  20-Mar
APB            Rp 1.264.808.500  10-Mar-06  15-Mar-06   ATI  16-Mar     -     -
APB          Rp 1.155.285.668,57  15-Mar-06  15-Mar-06   ANTI  16-Mar  17-Mar  17-Mar
PB-APB         Rp 32.5Jt & Rp 130Jt  9-Mar-06  17-Mar-06   ANTI  17-Mar  17-Mar  17-Mar
BB             Rp 375.000.000  17-Mar-06  20-Mar-06  HERRY  20/Mar  20/Mar  22/Mar
APB            Rp 1.123.000.000  16-Mar-06  20-Mar-06   ANTI  21-Mar  21-Mar  22-Mar
PB                USD 4,000  16-Mar-06  21-Mar-06   ATI  21-Mar  21-Mar  22-Mar
PB              Rp 48.750.000  22-Mar-06  23-Mar-06  WIWIK  23-Mar  27-Mar  27-Mar
                                     ANTI
BB                USD 50,000  24-Mar-06  28-Mar-06   ATI   4-Apr     -     -
APB            Rp 1.133.000.000  28-Mar-06  29-Mar-06   ANTI   CUTI   3-Apr   4-Apr
BB               USD 150,000  28-Feb-06   11-Apr-06  WIWIK  12-Apr  13-Apr  13-Apr
JUBG            Rp 1.057.352.804  12-Apr-06  19-Apr-06  WIWIK  19-Apr  20-Apr  20-Apr
APB            Rp 2.725.108.181   6-Apr-06  17-May-06  WIWIK  19-May  22-May  22-May
PB             Rp 3.095.000.000  28-Apr-06  1-May-06  WIWIK  1-May   2-May   3-May
PB             Rp 674.566.271   1-May-06   4-May-06   ANTI  5-May   5-May   9-May
PyB                 Rp 2.5M  3-May-06   9-May-06  CAHYO  9-May   9-May     -
PB             Rp 187.909.406  22-May-06  22-May-06  CAHYO  29-May    DLK  31-May
                                    WIWIK
PB             Rp 3.062.500.000  6-Jun-06   7-Jun-06  HERRY  7/Jun   CUTI   8/Jun

PyB                 Rp 3M  15-Jun-06  22-Jun-06  WIWIK  22-Jun     -     -
PyB        USD 15,000 & USD 10,000  30-Jun-06   5-Jul-06  HERRY   6-Jul   7-Jul   7-Jul
PyB               USD 40,000  28-Jun-06   6-Jul-06  HERRY   6-Jul   7-Jul   7-Jul
APB            Rp 2.391.210.000  29-Jun-06   6-Jul-06  HERRY   6-Jul  10-Jul  10-Jul
PB               USD 258.916   4-Jul-06   7-Jul-06  HERRY  12-Jul  18-Jul  18-Jul
PB                 Rp 4.2M   7-Jul-06  10-Jul-06  WIWIK  12-Jul  12-Jul  13-Jul
MB                USD 8,713   4-Jul-06  11-Jul-06  WIWIK  12-Jul  17-Jul  17-Jul
PB              Rp 847.954.800  10-Jul-06  12-Jul-06  WIWIK  12-Jul  17-Jul  18-Jul
APB             Rp 820.090.810  12-Jul-06  13-Jul-06  HERRY  14-Jul  18-Jul     -
PB               USD 9,274.10  12-Jul-06  14-Jul-06  WIWIK  17-Jul  18-Jul  18-Jul
BB              Rp 53.662.200  18-Jul-06  19-Jul-06  ANTI  19-Jul     -     -
PB              Rp 19.250.000  18-Jul-06  19-Jul-06  ANTI  20-Jul  24-Jul  25-Jul
PB                USD 94,600  12-Jul-06  20-Jul-06  WIWIK  20-Jul     -     -
BB                 Rp 1.5M  20-Jul-06  25-Jul-06  WIWIK  25-Jul  25-Jul  26-Jul
BB                 Rp 1.5M  21-Jul-06  26-Jul-06  WIWIK  25-Jul  26-Jul  26-Jul
BB                 Rp 1.5M  22-Jul-06  27-Jul-06  WIWIK  25-Jul  26-Jul  26-Jul
APB             Rp 115.830.000  18-Jul-06  19-Jul-06  ANTI  24-Jul  25-Jul  26-Jul
PB               JPY 682,910  14-Jul-06  24-Jul-06  HERRY  24-Jul  25-Jul  26-Jul
PB              Rp 14.937.500  20-Jul-06  24-Jul-06  ANTI  25-Jul  25-Jul  26-Jul
PyB            Rp 2.500.000.000  26-Jul-06  27-Jul-06  WIWIK   2-Jul
PB-APB   Rp 123.748.250 & Rp 494.993.000  27-Jul-06  28-Jul-06   ATI  2-Aug   2-Aug   2-Aug
BB                       28-Jul-06  28-Jul-06  HERRY  2/Aug   8/Aug   8/Aug
PB            Rp 18.737.132.000   25-Jul-06  31-Jul-06  WIWIK  31-Jul    -     -

PB             Rp 1.057.352.804  4-Aug-06   4-Aug-06  WIWIK  4-Aug   8-Aug   8-Aug
PB             Rp 115.870.000   7-Aug-06   8-Aug-06  HERRY  11-Aug  11-Aug  15-Aug
PB-APB                    11-Aug-06  11-Aug-06  WIWIK
PB-APB   Rp 161.812.145 & Rp 323.624.290  9-Aug-06  11-Aug-06  HERRY  14-Aug  15-Aug     -
PB              Rp 268.311.000  11-Aug-06  14-Aug-06   ANTI  15-Aug  28-Aug  28-Aug
PyB-CARGO            USD 50,000  24-Aug-06  29-Aug-06  HERRY  30-Aug    DLK   1-Sep
PB     Rp 111.000.000 & Rp 123.000.000  24-Aug-06  28-Aug-06  HERRY  28-Aug  28-Aug  29-Aug
BB                 Rp 200Jt  5-Sep-06   6-Sep-06   ANTI   DLK   7-Sep   7-Sep
PB             Rp3,062,500,000      -   8-Sep-06  HERRY
APB             Rp330,869,000   8-Sep-06   8-Sep-06  HERRY   DLK  15-Sep  21-Sep
PB             Rp2,255,000,000   6-Sep-06  11-Sep-06   ANTI  11-Sep  12-Sep  12-Sep
MB              Rp121,340,000   7-Sep-06  11-Sep-06  HERRY  11-Sep  11-Sep  11-Sep
PB              Rp1,319,247,000   6-Sep-06  11-Sep-06   ATI  12-Sep  13-Sep  14-Sep
PB                Rp69,125,000  11-Sep-06  13-Sep-06  HERRY   DLK  13-Sep  14-Sep
PB                Rp47,213,155  15-Sep-06  22-Sep-06  ANTI  25-Sep  26-Sep  26-Sep
PB & APB  Rp 1.795.000.000 & Rp 684.846.350         20-Sep-06  HERRY  20/Sep  21/Sep  25/Sep
BB                 USD 75,900  19-Sep-06  25-Sep-06  WIWIK  25-Sep  26-Sep  26-Sep
PB               Rp115,870,000   29-Sep-06  29-Sep-06  HERRY  2-Oct  3-Oct  3-Oct
BB                   Rp300Jt  3-Oct-06  3-Oct-06  HERRY    -    -    -
PB                Rp72,600,000   4-Oct-06  5-Oct-06  ANTI  5-Oct  6-Oct  6-Oct
PB               Rp210,000,000   4-Oct-06  4-Oct-06  WIWIK  5-Oct  5-Oct  5-Oct
PB                 USD 15,000  28-Sep-06  5-Oct-06  WIWIK  6-Oct  9-Oct  10-Oct
APB              Rp145,200,000   10-Oct-06  11-Oct-06  ANTI  11-Oct  12-Oct  12-Oct
APB                  Rp 775Jt  12-Oct-06  13-Oct-06  CAHYO  13-Oct  17-Oct  17-Oct
BB                 USD 30,000  18-Oct-06  18-Oct-06  ANTI  18-Oct  19-Oct  19-Oct
BB                Rp54,653,600  18-Oct-06  19-Oct-06  ANTI  19-Oct  19-Oct  19-Oct
APB-PB   Rp. 1,360,000,000 - Rp. 340,000,000  20-Oct-06  30-Oct-06  ANTI  30-Oct  31-Oct  1-Nov
APB              Rp. 75,200,000   3-Nov-06  10-Nov-06  ANTI  13-Nov  14-Nov  16-Nov
PyB                USD. 94,500  13-Nov-06  11-Nov-06  HERRY  17-Nov  21-Nov    -
PB-APB         Rp. 302,5jt-Rp. 1,815m  21-Nov-06  21-Nov-06  ANTI  21-Nov  22-Nov  22-Nov
BB                  Rp 200Jt  23-Nov-06  27-Nov-06  ANTI   DLK  28-Nov  29-Nov
APB             Rp2,438,208,185   23-Nov-06  24-Nov-06  WIWIK  24-Nov  28-Nov  29-Nov
PyB               JPY 16,200,000  22-Nov-06  24-Nov-06  HERRY  24-Nov  27-Nov  28-Nov
PB                  Rp 957Jt  24-Nov-06  28-Nov-06  HERRY   DLK  28-Nov  29-Nov
PB              Rp1,057,352,804               WIWIK
PB-APB         USD 33,297 & 199,782   1-Dec-06  6-Dec-06  ANTI  6-Dec  7-Dec  8-Dec
PB                USD 4,872,882  22-Nov-06  4-Dec-06  WIWIK  4-Dec  5-Dec  6-Dec
PyB                   Rp 1M  4-Dec-06  4-Dec-06  MUSA   4-Dec    -    -
PyB                 USD 54,900  5-Dec-06  5-Dec-06  HERRY  5-Dec  5-Dec  6-Dec
PB                SGD 8,588,000  11-Dec-06  13-Dec-06  CAHYO  19-Dec  19-Dec  21-Dec
APB                 Rp79,825  22-Dec-07  4-Jan-07  WIWIK  4-Jan  4-Jan    -
OMENDASI
            KET
      DIRUT
         -  KE CBG
         -  FAXED
       5-Jan  KE CBG
       5-Jan  KE CBG
         -  FAXED
         -  FAXED
       6-Jan  FAXED
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  KE CBG
         -  KE CBG
         -  FAXED
       6-Jan  FAXED
       5-Jan  KE CBG
         -  KE CBG
         -  KE CBG
      17-Jan  KE CBG
         -  FAXED
         -  KE CBG
         -  FAXED
         -  KE CBG
           FAXED

      16-Jan  KE CBG
         -  FAXED
      20-Jan  FAXED
      18-Jan  FAXED
         -  KE CBG
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  KE CBG
         -  KE CBG
         -  KE CBG
         -  KE CBG
         -  KE CBG
         -
         -  FAXED
         -  KE CBG
         -  KE CBG
      20-Feb  FAXED
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  FAXED
         -  KE CBG
         -  FAXED
      20-Feb  FAXED
      23-Feb  FAXED
      24-Feb  FAXED
       2-Mar  FAXED
       3-Mar  FAXED
         -  KE CBG
 1-Mar  KE CBG
   -  FAXED
   -  KE CBG
 9-Mar  FAXED
   -  KE CBG
16-Mar  FAXED
   -  FAXED
20-Mar  FAXED
   -  KE CBG
20-Mar  KE CBG
20-Mar  KE CBG
   -  KE CBG
22-Mar  KE CBG
22-Mar  FAXED
28-Mar  KE CBG

   -  KE CBG
 4-Apr  FAXED
 17-Apr  KE CBG
 20-Apr  KE CBG
22-May  KE CBG
 3-May  KE CBG
10-May  FAXED
   -  FAXED
31-May  FAXED

 8/Jun KE CBG

   -FAXED
 10-JulFAXED
 10-JulFAXED
 10-JulFAXED
 19-JulKE CBG
 13-JulKE CBG
 18-JulKE CBG
 18-JulFAXED
   -FAXED
 19-JulFAXED
   -FAXED
   -FAXED
   -FAXED
 26-JulKE CBG
 26-JulKE CBG
 26-JulKE CBG
 26-JulFAXED
 27-JulFAXED
 27-JulFAXED
    ND
 8-Aug FAXED
 9/Aug KE CBG
   - FAXED

 8-Aug KE CBG
16-Aug FAXED
    KE CBG
   - FAXED
28-Aug FAXED
 4-Sep FAXED
30-Aug KE CBG
 8-Sep FAXED

21-Sep KE CBG
13-Sep KE CBG
12-Sep KE CBG
14-Sep  FAXED
14-Sep  FAXED
26-Sep  KE CBG
25/Sep  KE CBG
27-Sep  KE CBG
 4-Oct  FAXED
   -  BATAL
 6-Oct  FAXED
 6-Oct  FAXED
10-Oct  KE CBG
13-Oct  FAXED
18-Oct  FAXED
20-Oct  FAXED
20-Oct  KE CBG
 2-Nov  FAXED
16-Nov  FAXED
   -  BATAL
23-Nov  KE CBG
29-Nov  KE CBG
29-Nov  KE CBG
28-Nov  FAXED
29-Nov  KE CBG
     KE CBG
 8-Dec  FAXED
 6-Dec  FAXED
   -  FAXED
 7-Dec  FAXED
   -  FAXED
   -  CLOSE
                                      REGISTE
NO         NO REG             PRINCIPAL

 1  22/001/JUBG/BB/I/UWAK       NARWASTU PRATAMA, PT
 2  22/002/JUBG/BB/I/UWAK       GRAHA ELEKTROTAMA, PT
 3  22/003/JUBG/APB/I/UWAK       DHARMA SUBUR SATYA, PT
 4  22/004/JUBG/BB/II/UWAK       PRABA INDOPERSADA, PT
 5  22/005/JUBG/BB/II/UWAK       ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, PT
 6  22/006/JUBG/BB/II/UWAK       TUGU PRATAMA INDONESIA, PT
 7  22/007/JUBG/PB&APB/II/UWAK     NARWASTU PRATAMA, PT
 8  22/008/JUBG/PB&APB/II/UWAK     NARWASTU PRATAMA, PT
 9  22/009/JUBG/APB/III/UWAK      JOF METAL WORKS, PT
10  22/010/JUBG/APB/III/UWAK      CITRA CATUR ENERGI, PT
11  22/011/JUBG/BB/III/UWAK      NUASAGRAHA INTI PRATAMA, PT
12  22/012/JUBG/PB&APB/III/UWAK    NARWASTU PRATAMA, PT
13  22/013/JUBG/BB/III/UWAK      BANGUN BEJANA BAJA, PT
14  22/014/JUBG/BB/IV/UWAK       NARWASTU PRATAMA, PT
15  22/015/JUBG/APB/IV/UWAK      MULTI MEGAH INTERNUSA, PT
16  22/016/JUBG/APB/IV/UWAK      MULTI MEGAH INTERNUSA, PT
17  22/017/JUBG/APB/IV/UWAK      MULTI MEGAH INTERNUSA, PT
18  22/018/JUBG/PB/IV/UWAK       TUAHSEKATA GEMASEJAHTERA, PT
19  22/019/JUBG/APB/IV/UWAK      HAMAN ROKKO ENTERPRISE, PT
20  22/020/JUBG/PB/IV/UWAK       SPARINDO ALFA PERSADA, PT
21  22/021/JUBG/APB/V/UWAK       SURYA KIRANA DUTAMAS, PT
22  22/022/JUBG/PB&APB/V/UWAK     NARWASTU PRATAMA, PT
23  22/023/JUBG/PB&APB/V/UWAK     NARWASTU PRATAMA, PT
24  22/024/JUBG/PB/VII/UWAK      TUAHSEKATA GEMASEJAHTERA, PT
25  22/025/JUBG/PYB/VI/UWAK      PANJI ADI SAMUDRA, PT
26  22/026/JUBG/MB/VI/UWAK       DUA DAYA SAKTI, PT
27  22/027/JUBG/PB&APB/VII/UWAK    PRABA INDOMIX PERSADA, PT
28  22/028/JUBG/PyB/VII/UWAK      HANSEL DUTA NIAGA PRATAMA, PT
29  22/029/JUBG/PyB/VII/UWAK      PANJI ADI SAMUDRA, PT
30  22/030/JUBG/Lmt. Penj/VII/UWAK   MANDIRA ERAJASA WAHANA, PT
31  22/031/JUBG/PyB/VIII/UWAK     PANJI ADI SAMUDRA, PT
32  22/032/JUBG/PyB/VIII/UWAK     PANJI ADI SAMUDRA, PT
33  22/033/JUBG/PyB/VIII/UWAK     PANJI ADI SAMUDRA, PT
34  22/034/FAC. REAS/JUBG/PB/IX/UWAK  RANGGI SUGIRON P, PT
35  22/035/FAC. REAS/JUBG/BB/IX/UWAK  CIDAS SUPRA METALINDO, PT
36  22/036/FAC. REAS/JUBG/BB/IX/UWAK  DINAMIKARAYA CIPTA, PT
37  22/037/FAC. REAS/JUBG/BB/IX/UWAK  MEGA POWER MANDIRI, PT
38  22/038/FAC. REAS/JUBG/BB/IX/UWAK  MEGA POWER MANDIRI, PT
39  22/039/FAC. REAS/JUBG/BB/IX/UWAK  MELU BANGUN WIWEKA, PT
40  22/040/FAC. REAS/JUBG/BB/IX/UWAK  INDONUSA HARAPAN MASA, PT
41  22/041/FAC. REAS/JUBG/BB/IX/UWAK  BUANA TEKSININDO GRAHA BUANA, PT
42  22/042/FAC. REAS/JUBG/X/UWAK    DOK & PERKAPALAN, PT
43  22/043/FAC.REAS/JUBG/BB/XI/UWAK  INDONUSA HARAPAN MASA, PT
44  22/044/JUBG/BB/XII/UWAK      PANJI ADI SAMUDRA, PT
45  22/045/JUBG & KMK-T/X/UWAK     REKABIO, CV
                  REGISTER JUBG 2007
                             TANGGAL              JAMINAN
       OBLIGEE        PWKL/CBG
                         MASUK    SELESAI       JENIS
CAKRAWIRA BUMIMANDALA, PT       JAKARTA   26/Dec/06    5/Jan/07  BB
SPMU-TPSDP MUHAMMADIYAH SURAKARTA   JAKARTA   16/Jan/07   17/Jan/07   BB
SARI DUMAI SEJATI, PT         JAKARTA   24/Jan/07   24/Jan/07   APB
BANK INDONESIA            JAKARTA   8/Feb/07    8/Feb/07   BB
JASA MARGA, PT            BANDUNG    8/Feb/07    9/Feb/07   BB
JASA MARGA, PT            BANDUNG    9/Feb/07   12/Feb/07   BB
MANGGALA GELORA PERKASA, PT      JAKARTA   26/Feb/07   28/Feb/07   PB & APB
MANGGALA GELORA PERKASA, PT      JAKARTA   26/Feb/07   28/Feb/07   PB & APB
MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT    JAKARTA   5/Mar/07    6/Mar/07   APB
MANGGALA GELORA PERKASA, PT     TANGERANG   7/Mar/07    8/Mar/07   APB
DEPARTEMEN SOSIAL RI         JAKARTA   12/Mar/07   13/Mar/07   BB
MANGGALA GELORA PERKASA, PT      JAKARTA   16/Mar/07   20/Mar/07   PB & APB
PERTAMINA, PT            TANGERANG   21/Mar/07   22/Mar/07   BB
MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT    JAKARTA   4/Apr/07    5/Apr/07   PB
KABABEK TNI             TANGERANG   2/Apr/07    5/Apr/07   APB
KABABEK TNI             TANGERANG   5/Apr/07   10/Apr/07   APB
KABABEK TNI             TANGERANG   5/Apr/07   10/Apr/07   APB
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS   PEKANBARU   30/Mar/07   10/Apr/07   PB
WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL, PT   JAKARTA   11/Apr/07   13/Apr/07   APB
KABALAKADA DIREKTORANT ZENI AD   TANGERANG   19/Apr/07   20/Apr/07   PB
KETUA PANITIA LELANG        TANGERANG   24/Apr/07    1/May/07   APB
MANGGALA GELORA PERKASA, PT      JAKARTA   3/May/07    8/May/07   PB&APB
MANGGALA GELORA PERKASA, PT      JAKARTA   3/May/07    8/May/07   PB&APB
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS   PEKANBARU   27/Jul/07   27/Jul/07  PB
MEDCO E & P INDONESIA, PT      JAKARTA  18/Jun/07   20/Jun/07    PyB
PLN, PT               SURABAYA   21/Jun/07   27/Jun/07   MB
BINTANG POLINDO PERKASA, PT      JAKARTA    3/Jul/07    4/Jul/07  PB&APB
-                  PEKANBARU   12/Jul/07   19/Jul/07  PyB
MEDCO E & P INDONESIA, PT      JAKARTA   10/Jul/07   19/Jul/07   PyB
-                   JAKARTA   23/Jul/07   31/Jul/07  LMT. PENJ
MEDCO E & P INDONESIA, PT      JAKARTA   31/Jul/07   6/Aug/07    PyB
JOB PERTAMINA            JAKARTA   26/Jul/07   6/Aug/07    PyB
MEDCO E & P INDONESIA, PT      JAKARTA   27/Jul/07   7/Aug/07    PyB
PERTAMINA, PT             BUMIDA    6/Sep/07    7/Sep/07   PB
PLN, PT                BUMIDA   12/Sep/07   13/Sep/07   BB
PLN, PT                BUMIDA   12/Sep/07   13/Sep/07   BB
PLN, PT                BUMIDA   12/Sep/07   13/Sep/07   BB
PLN, PT                BUMIDA   12/Sep/07   13/Sep/07   BB
PLN, PT                BUMIDA   12/Sep/07   13/Sep/07   BB
PLN, PT                BUMIDA   12/Sep/07   13/Sep/07   BB
PLN, PT                BUMIDA   12/Sep/07   13/Sep/07   BB
PRESTIGE MARINE SERVICE        JASINDO    2/Oct/07    5/Oct/07  -
PLN, PT                BUMIDA    7/Nov/07    8/Nov/07   BB
MEDCO E & P INDONESIA, PT      JAKARTA  18/Dec/07   19/Dec/07    BB
-                  BANDUNG    8/Oct/07    9/Oct/07  JUBG&KMK-T
G 2007
     JAMINAN                              REKOMENDASI
                       U/WRITER                                 KET
        NILAI                   KABAG      KADIV    DIROP      DIRUT
                 Rp 650 Jt   ANTI     5/Jan/07    5/Jan/07   5/Jan/07    8/Jan/07  KE CBG
        USD 13,092 & Rp 20.686.500    ATI    17/Jan/07    17/Jan/07  17/Jan/07    17/Jan/07  KE CBG
              Rp4,830,000,000    ATI       DLK   26/Jan/07  26/Jan/07    26/Jan/07  KE CBG
                 Rp 700 Jt  WIWIK    9/Feb/07         -      -        -  KE CBG
                Rp7,050,000   WIWIK    9/Feb/07    9/Feb/07  12/Feb/07    12/Feb/07   FAXED
                Rp7,050,000   WIWIK    12/Feb/07    12/Feb/07  12/Feb/07    12/Feb/07   FAXED
     Rp 240.900.000 & Rp 1.445.400.000   ANTI    1/Mar/07       DLK  2/Mar/07     2/Mar/07  KE CBG
      Rp 104.500.000 & Rp 627.000.000   ANTI       DLK    1/Mar/07   1/Mar/07     1/Mar/07  KE CBG
              Rp695,476,760    ANTI    7/Mar/07    8/Mar/07   8/Mar/07     9/Mar/07  KE CBG
              Rp1,360,000,000   ANTI    8/Mar/07    9/Mar/07   9/Mar/07    12/Mar/07   FAXED
                 Rp 177 Jt   ATI    12/Mar/07    13/Mar/07  13/Mar/07    13/Mar/07   KE CBG
     Rp 302.500.000 & Rp 1.140.373.575   ANTI    20/Mar/07    20/Mar/07  21/Mar/07    21/Mar/07   KE CBG
                USD 300,000   ANTI    23/Mar/07    23/Mar/07  26/Mar/07    26/Mar/07   FAXED
              Rp2,250,000,000   ANTI    5/Apr/07    9/Apr/07   9/Apr/07     9/Apr/07  KE CBG
              USD 216,268.56    ATI    9/Apr/07    10/Apr/07  11/Apr/07    11/Apr/07   FAXED
      USD 39,847.50 & USD 162,098.40    ATI    10/Apr/07    11/Apr/07  11/Apr/07    12/Apr/07   FAXED
      USD 39,847.50 & USD 162,098.40    ATI    10/Apr/07    11/Apr/07  11/Apr/07    12/Apr/07   FAXED
              Rp921,000,000   WIWIK    10/Apr/07    11/Apr/07  11/Apr/07    12/Apr/07   FAXED
        USD 27,000 & Rp 42.000.000   ANTI    13/Apr/07    16/Apr/07    DINAS    16/Apr/07   KE CBG
              Rp123,825,000    HERY    23/Apr/07    24/Apr/07  24/Apr/07    24/Apr/07   FAXED
              Rp3,218,600,000   HERY    2/May/07    3/May/07   3/May/07    4/May/07   FAXED
      Rp 104.500.000 & Rp 462.520.344   ANTI    8/May/07    9/May/07   9/May/07    9/May/07   KE CBG
     Rp 240.900.000 & Rp 1.199.054.696   ANTI    8/May/07    9/May/07   9/May/07    9/May/07   KE CBG
                 Rp 921 Jt  WIWIK    27/Jul/07    30/Jul/07  30/Jul/07    31/Jul/07  FAXED
                USD 99.000   CAHYO   20/Jun/07    20/Jun/07 20/Jun/07     25/Jun/07    KE CBG
                   Rp 3 M  WIWIK    27/Jun/07    28/Jun/07  29/Jun/07     2/Jul/07  FAXED
                 Rp 1,771 M  CAHYO     4/Jul/07    4/Jul/07   6/Jul/07    6/Jul/07  KE CBG
                  Rp 1,4 M  CAHYO    20/Jul/07        -      -        -  FAXED
                USD 82.425   CAHYO   20/Jul/07    23/Jul/07  24/Jul/07    25/Jul/07   KE CBG
                  Rp 2,5 M  WIWIK    31/Jul/07    31/Jul/07       -        -  KE CBG
                USD 7,665   CAHYO   6/Aug/07    7/Aug/07 10/Aug/07     13/Aug/07    KE CBG
               USD 201,530    CAHYO   7/Aug/07    7/Aug/07 10/Aug/07     10/Aug/07    KE CBG
             USD 606,700.75    CAHYO   7/Aug/07    7/Aug/07 10/Aug/07     10/Aug/07    KE CBG
              Rp 4.004.000.000   ANTI    7/Sep/07    7/Sep/07  10/Sep/07    10/Sep/07   FAXED
                USD 336,000   ANTI    13/Sep/07    14/Sep/07  21/Sep/07    21/Sep/07   FAXED
                USD 336,000   ANTI    13/Sep/07    14/Sep/07  21/Sep/07    21/Sep/07   FAXED
               USD 6,400,000   ANTI    13/Sep/07    17/Sep/07  21/Sep/07    21/Sep/07   FAXED
                USD 480,000   ANTI    13/Sep/07    17/Sep/07  21/Sep/07    21/Sep/07   FAXED
                USD 809,000   ANTI    13/Sep/07    17/Sep/07  21/Sep/07    21/Sep/07   FAXED
               USD 1,100,000   ANTI    13/Sep/07    17/Sep/07  21/Sep/07    21/Sep/07   FAXED
                USD 480,000   ANTI    13/Sep/07    17/Sep/07  21/Sep/07    21/Sep/07   FAXED
             USD 6,548,306.67   ANNA     9/Oct/07    9/Oct/07  10/Oct/07    10/Oct/07  SRT KLR
                USD 809,000   ANTI    8/Nov/07    8/Nov/07   9/Nov/07     9/Nov/07  FAXED
                USD 62,800   CAHYO      CUTI   19/Dec/07 19/Dec/07     19/Dec/07    KE CBG
            Rp 150 Jt & Rp 1.5 M  WIWIK     9/Oct/07        -      -        -  FAXED
NO. ORD

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 2
 2
 2
 PAS
 2
 2
 2
 PAS
 2
 PAS
 PAS
 PAS
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 PAS
 3
                                             REGI
NO         NO REG                  PRINCIPAL

 1  23/001/JUBG/BB/I/UWAK       TRIPERKASA AMININDAH, PT
 2  23/002/JUBG/BB/II/UWAK       TRI CITRA PERDANA, PT-SUMBERSARI CIPTAMARGA, PT
 3  23/003/JUBG/FAC.REAS/BB/II/UWAK  BUANA TEKNISINDO GRAHA BUANA, PT
 4  23/004/JUBG/FAC.REAS/APB/II/UWAK  INTERMAS PACIFIC LTD, PT
 5  23/005/JUBG/FAC.REAS/APB/II/UWAK  AGREGATE CITRA PERSADA, PT
 6  23/006/JUBG/BB/III/UWAK      PERKASA ADIGUNA SEMBADA, PT
 7
 8
 9
10
            REGISTER JUBG 2008
                        TANGGAL         JAMINAN
      OBLIGEE       PWKL/CBG
                     MASUK   SELESAI     JENIS   NILAI
PENIDA             SURABAYA  24/Jan/08 25/Jan/08  BB     Rp 1,533 M
KEPALA SNVT           JAKARTA  11/Feb/08 13/Feb/08  BB     Rp 7,345 M
PLN, PT             BUMIDA  14/Feb/08 15/Feb/08  BB      USD 48 Rb
GLOBAL MEDAN TOWN SQUARE, PT  BUMIDA  18/Feb/08 19/Feb/08  APB       Rp 5 M
INDUSTRI KAKAO UTAMA, PT    BUMIDA  20/Feb/08 20/Feb/08  APB       Rp 2 M
JASA MARGA           JAKARTA  27/Feb/08  5/Mar/08  BB       Rp 5 M
                          REKOMENDASI
NILAI JAMINAN (IDR)   U/WRITER                            KET    NO. ORD
                  KABAG     KADIV    DIROP      DIRUT
   1,533,000,000.00  MUSA   28/Jan/08 -       -       -      FAXED      1
   7,345,000,000.00  WIWIK   13/Feb/08   13/Feb/08  14/Feb/08  -      KE CBG     1
    452,112,000.00  ANTI   15/Feb/08   15/Feb/08 -       -      FAXED      1
   5,000,000,000.00  ANTI   19/Feb/08 -       -       -      CLOSE FILE   1
   2,000,000,000.00  ANTI   21/Feb/08 -       -       -      FAXED      1
   5,000,000,000.00  WIWIK   5/Mar/08   6/Mar/08 -       -      KE CBG     1
NO          NO REG              PRINCIPAL

1  24/0001/JUBG/APB/VII/UW.SURETYSHIP/09  MODACO ENERSYS, PT
2  24/0002/JUBG/PB/XI/UW.SUREYSHIP/09   JAYA PERADANA, PT
3  24/0003/JUBG/PB/XI/UW.SURETYSHIP/09   CEMARA INDONESIA, PT
4  24/0004/JUBG/APB/XII/UW.SURETYSHIP/09  NUANSAGRAHA INTIPRATAMA, PT
5
                  REGISTER JUBG 2009
                      TANGGAL           JAMINAN
     OBLIGEE      PWKL/CBG
                    MASUK  SELESAI    JENIS     NILAI
PLN, PT          JAKARTA II  7/6/2009 7/14/2009  JUBG/APB
PEMBANGKIT JAWA BALI, PT  MAKASSAR        11/6/2009  JUBG/PB
BARATA INDONESIA, PT    JAKARTA II 11/26/2009 11/26/2009  JUBG/PB
CITRA GRAHA NUGRAHA, PT  BANDUNG 12/23/2009 12/28/2009   JUBG/APB
                               REKOMENDASI
NILAI JAMINAN (IDR)   U/WRITER  TANGGAL
                        KABAG   KADIV   DIROP    DIRUT
USD     988,751  WIWIK    7/9/2009  7/9/2009  7/9/2009  7/14/2009  7/14/2009
Rp   3,400,000,000  HANNY    11/4/2009 11/4/2009
Rp   4,950,000,000   APE    11/26/2009 11/26/2009
   Rp2,790,000,000  HANNY   12/23/2009 12/28/2009
TANGGAL FAX  KET    LAMANYA HARI

 7/14/2009  COMPLY     8
      TDK COMPLY
 11/26/2009  COMPLY     1
 12/28/2009  COMPLY     5
NO          NO REGISTER                  PRINCIPAL

 1  21/001/SB/PB-Perpanj/I/UWAK/2006      COMPACT MICROWAVE INDONESIA, PT
 2  21/002/SB/PB/I/UWAK/2006          SURYA DUTA POSTELINDO, PT
 3  21/003/SB/PB/I/UWAK/2006          INTERNUSA ASRIDAYA SAKTI, PT
 4  21/004/SB/PyB/I/UWAK/2006          BINTANG MAS JAYA PRIMA, CV
 5  21/005/SB/PyB/I/UWAK/2006          SURYA JAYA, CV
 6  21/006/SB/PyB/I/UWAK/2006          KARYA KREASI PRIMA, PT
 7  21/007/SB/APB/I/UWAK/2006          NARWASTU PRATAMA, PT
 8  21/008/FAC.REAS/SB/PB/I/UWAK/2006      ASTINA PUTERA EKA PERKASA, PT
 9  21/009/SB/PyB/I/UWAK/2006          CITRA AGUNG TIRTA JATIM, PT
 10  21/010/SB/MB/I/UWAK/2006          OLEX CABLES INDONESIA, PT
 11  21/011/SB/BB/I/UWAK/2006          ADHI KARYA, PT
 12  21/012/SB/PB/I/UWAK/2006          HADICO PERSADA, PT
 13  21/013/SB/BB/I/UWAK/2006          GEMA BAJA SAKTI, PT
 14  21/014/SB/PyB/I/UWAK/2006          RINTIS SEJAHTERA, PT
 15  21/015/SB/PyB/I/UWAK/2006          RINTIS SEJAHTERA, PT
 16  21/016/APB-SURETY/I/UWAK/2006        MANDIRI MULTIBINA PERKASA, PT
 17  21/017/SB/MB/I/UWAK/2006          OLEX CABLES INDONESIA, PT
 18  21/018/SB/PB/I/UWAK/2006          KAP HASNIL, M.YASIN & REKAN
 19  21/019/SB/CB-ANGK-LANJUT/I/UWAK/2006    PUTERA LINTAS KEMAS, PT
 20  21/020/SB/BB/I/UWAK/2006          BINTANG LABEL, CV
 21  21/021/SB/PB/II/UWAK/2006          ARJUNA MAS ABADI, CV
 22  21/022/SURETY BOND/PYB/II/UWAK/2006     PUPUK ISKANDAR MUDA, PT
 23  21/023/SB/MB/II/UWAK/2006          SANTERA, PT - OLEX
 24  21/024/SB/PyB/II/UWAK/2006         ARSADE INTI ALASINDO, PT
 25  21/025/SB/APB/II/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
 26  21/026/SB/PB/II/UWAK/2006          DUTA SEMESTA MAS, PT
 27  21/027/FAC.RE/SB/PB/II/UWAK/2006      KALI DWI BANGUN INTI KONSORSIUM, PT
 28  21/028/SB/MB/III/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
 29  21/029/SB/MB/III/UWAK/2006         BALCKE DURR INDONESIA, PT
 30  21/030/SB/MB/III/UWAK/2006         BALCKE DURR INDONESIA, PT
 31  21/031
 32  21/032/FAC.REAS/SB/APB/III/UWAK/2006    INTI ALASINDO, PT
 33  21/033/FAC.REAS/JUBG/PB&APB/III/UWAK/2006  TRUBA JURONG ENGINEERING, PT
 34  21/034/SB/MB/III/UWAK/2006         ARJUNA MAS ABADI, CV
 35  21/035/FAC.RE/SB/PB&APB/III/UWAK/2006    ALCATEL INDONESIA, PT
 36  21/036/FAC.RE/SB/PB&APB/III/UWAK/2006    ADHI KARYA, PT
 37  21/037/SB/APB/IV/UWAK/2006         BINTANG RAYA LOKALESTARI, PT
 38  21/038/SB/PB/IV/UWAK/2006          GRAHA SARANA DUTA, PT
 39  21/039/SB/APB/IV/UWAK/2006         MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA, PT
 40  21/040/SB/PyB/IV/UWAK/2006         BAJIKA CARGO, PT
 41  21/041/SB/PB/IV/UWAK/2006          ASTRAGRAPHIA, PT
 42  21/042/SB/BB/V/UWAK/2006          ASURANSI JASA INDONESIA, PT
 43  21/043/SB/PyB/V/UWAK/2006          RINTIS SEJAHTERA, PT
 44  21/044/SB/PyB/V/UWAK/2006          RINTIS SEJAHTERA, PT
 45  21/045/SB/PB/V/UWAK/2006          KAP SIDDHARTA SIDDHARTA & WIDJAJA
 46
 47  21/047/SB/PB PERPANJANGAN/V/UWAK/2006    HADICO PERSADA, PT
 48  21/048/SB/PB/V/UWAK/2006          BEKEART ADVANCE FILTRATION, PT
 49  21/049/SB/BB/V/UWAK/2006          OLEX CABLES INDONESIA, PT
 50  21/050/SB/PB/V/UWAK/2006          YUNASZ ASTABRATA, PT
 51  21/051/SB/BB/V/UWAK/2006          OLEX CABLES INDONESIA, PT
52a  21/052a/SB/PyB/V/UWAK/2006         TABITHA EXPRESS, PT
52b  21/052b/SB/PyB/V/UWAK/2006         UNIPARA EXPRESS, PT
 53  21/053/FAC. REAS/PyB/V/UWAK/2006      ISTAKA KARYA, PT
 54  21/054/SB/PB/V/UWAK/2006          ANTARNIAGA NUSANTARA, PT
 55  21/055/SB/Angkut Lanjut/V/UWAK/2006     IMS LOGISTIK INDONESIA, PT
 56  21/056/SB/APB/V/UWAK/2006        ELNUSA MULTI INDUSTRI KOMPUTER, PT
 57  21/057/SB/APB/V/UWAK/2006        DIPA PUSAKA, PT
 58  058
 59  21/059/SB/BB/V/UWAK/2006        SUCOFINDO, PT
 60  21/060/SB/PB/V/UWAK/2006        USAHA BERSAUDARA, CV
 61  21/061/SB/PB/V/UWAK/2006        HARMA PRESIS MEKA INDONESIA, PT
 62  21/062/SB/PB&APB/V/UWAK/2006      ADHI KARYA, PT
 63  21/063/SB/BB/V/UWAK/2006        SAMTRA TRIDAYA, PT
 64  21/064/SB/PyB/V/UWAK/2006        TIGARAKSA SATRIA, PT
 65  21/065/SB/PyB/V/UWAK/2006        KOPEGTEL-CEPU
 66  21/066/SB/PyB/V/UWAK/2006        KOPEGTEL-TEGAL
 67  21/067/SB/PyB/V/UWAK/2006        KOPEGTEL-CILACAP
 68  21/068/SB/PyB/V/UWAK/2006        KOPEGTEL-PURWOKERTO
 69  21/069/SB/PyB/V/UWAK/2006        KOPEGTEL-PATI
 70  21/070/SB/PyB/V/UWAK/2006        KOPEGTEL-SALATIGA
 71  21/071/SB/PyB/VI/UWAK/2006       KOPEGTEL-PEKALONGAN
 72  21/072/SB/PyB/VI/UWAK/2006       KOPEGTEL-SEMARANG
 73  21/073/SB/PyB/VI/UWAK/2006       KOPEGTEL-YOGYAKARTA
 74  21/074/SB/PB/V/UWAK/2006        TUNAS JAYA SANUR, PT
 75  21/075/SB/APB/V/UWAK/2006        NARWASTU PRATAMA, PT
 76  21/076/SB/APB/VI/UWAK/2006       TUNAS JAYA SANUR, PT
 77  21/077/FAC. REAS/PyB/VI/UWAK/2006    GITANUSA SARANA NIAGA, PT
 78  21/078/SB/BB/VI/UWAK/2006        ASURANSI JASA INDONESIA, PT
 79  21/079/SB/BB/VI/UWAK/2006        ASURANSI RAMAYANA, PT
 80  21/080/SB/BB/VI/UWAK/2006        ASURANSI SINAR MAS, PT
 81  21/081/SB/BB/VI/UWAK/2006        ASURANSI JASA INDONESIA, PT
 82  21/082/SB/BB/VI/UWAK/2006        ASURANSI WAHANA TATA, PT
 83  21/083/SB/BB/VI/UWAK/2006        NUSATI SINERGI PERDANA, PT
 84  21/084/SB/APB/VI/UWAK/2006       ADHI KARYA, PT
 85  21/085/FAC. REAS/PB/VI/UWAK/2006    KALI DWI BANGUN INTI KONSORSIUM, PT
 86  21/086/SB/BB/VI/UWAK/2006        ELEKTRO MEDIKA INT IND, PT
 87  21/087/SB/BB&MB/VI/UWAK/2006      OLEX CABLES INDONESIA, PT
 88  21/088/SB/PB/VI/UWAK/2006        GRAHA SARANA DUTA, PT
 89  21/089/SB/PB/VI/UWAK/2006        KOPEGTEL-PALEMBANG
 90  21/090/SB/BB/VI/UWAK/2006        INDO SERVICE UTAMA, CV
 91
 92  21/092/SB/BB/VI/UWAK/2006        ASURANSI WAHANA TATA, PT
 93  21/093/SB/PyB-Cargo/VI/UWAK/2006    BALI INTERCONT CARGO, PT
 94  21/094/SB/PyB/VI/UWAK/2006       INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK, PT
 95  21/095/SB/PyB-Cargo/VI/UWAK/2006    TABITHA EXPRESS, PT
 96  21/096/SB/MB/VI/UWAK/2006        OLEX CABLES INDONESIA, PT
 97  21/097/SB/PB/VI/UWAK/2006        CITRA PANJI MANUNGGAL, PT
 98  21/098/SB/MB/VII/UWAK/2006       USAHA BERSAUDARA, CV
 99  21/099/SB/PB/VII/UWAK/2006       DUTA SEMESTA MAS, PT
100  21/100/CB-SPKPBM/VII/UWAK/2006     YUDISTIRA HAKA PERKASA, PT
101  21/101/SB/APB/VI/UWAK/2006       ADHI KARYA, PT
102
103  21/103/SB/BB/VII/UWAK/2006       DIRGANTARA INDONESIA, PT
104  21/104/SB/PB/VII/UWAK/2006       DIRGANTARA INDONESIA, PT
105  21/105/SB/BB/V/UWAK/2006        OLEX CABLES INDONESIA, PT
106  21/106/SB/BB/VII/UWAK/2006       WAN KONSORSIUM
107  21/107/SB/BB/VII/UWAK/2006       WIDYA KARYA UTAMA, PT
108  21/108/SB/APB/VII/UWAK/2006       ADHI KARYA, PT
109  21/109/SB/PB-APB/VIII/UWAK/2006     NARWASTU PRATAMA, PT
110  21/110/SB/PB-APB/VIII/UWAK/2006     NARWASTU PRATAMA, PT
111  21/111/SB/PB/VIII/UWAK/2006       WIJAYA PRATAMA RAYA, PT
112  21/112/SB/APB/VIII/UWAK/2006      WARINGIN MEGAH, PT
113  21/113/SB/PyB-ICAC/VIII/UWAK/2006    BAX GLOBAL LOGISTIC, PT
114  21/114/SB/PB/VIII/UWAK/2006       INTI PISMA INTERNATIONAL, PT
115
116  21/116/SB/APB/VIII/UWAK/2006      KARYA MITRA NUGRAHA, PT
117  21/117/SB/PB&APB/VIII/UWAK/2006     HUTAMA KARYA (PERSERO), PT
118  21/118/SB/PyB-CARGO/VIII/UWAK/2006   TABITHA EXPRESS, PT
119  21/119/SB/FAC. REAS/PB/VIII/UWAK/2006  KALI DWI BANGUN INTI KONSORSIUM, PT
120  21/120/SB/PyB/IX/UWAK/2006        HUTAMA KARYA (PERSERO), PT
121  21/121/SB/PyB/IX/UWAK/2006        HUTAMA KARYA (PERSERO), PT
122  21/122/FAC. REAS/SB/PyB/IX/UWAK/2006   BRANTAS ABIPRAYA, PT
123  21/123/SB/PB-APB/IX/UWAK/2006       NARWASTU PRATAMA, PT
124  21/124/SB/PB-APB/IX/UWAK/2006       NARWASTU PRATAMA, PT
125  21/125/SB/PyB-CARGO/IX/UWAK/2006     TABITHA EXPRESS, PT
126
127  21/127/SB/PyB-CARGO/IX/UWAK/2006     DART AIR EXPRESINDO, PT
128  21/128/SB/APB/IX/UWAK/2006        NARWASTU PRATAMA, PT
129  21/129/SB/BB/IX/UWAK/2006         QUADRA SOLUTION, PT
130  21/130/SB/PyB-CARGO/IX/UWAK/2006     UNIAIR INDOTAMA CARGO, PT
131  21/131/SB/BB/IX/UWAK/2006         SAPTA PUSAKA NUSANTARA, PT
132  21/132/SB/MB/IX/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
133  21/133/SB/BB/IX/UWAK/2006         TIMAS SUPLINDO, PT
134  21/134/SB/PyB/IX/UWAK/2006        KOPEGTEL-CILACAP
135  21/135/SB/PyB/IX/UWAK/2006        KOPEGTEL-YOGYAKARTA
136  21/136/SB/PyB/IX/UWAK/2006        KOPEGTEL-CEPU
137  21/137/SB/BB/IX/UWAK/2006         TIMAS SUPLINDO, PT
138  21/138/FAC. REAS/SB/PB&APB/IX/UWAK/2006  PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT
139  21/139/SB/PyB/IX/UWAK/2006        HUTAMA KARYA (PERSERO), PT
140  21/140/SB/PyB-CARGO/IX/UWAK/2006     UNIAIR INDOTAMA CARGO, PT
141  21/141/SB/BB/X/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
142  21/142/SB/BB/X/UWAK/2006         TIMAS SUPLINDO, PT
143
144  21/144/SB/BB/X/UWAK/2006         MITRINDO DUTA PERKASA, PT
145  21/145/SB/PB/X/UWAK/2006         INTERNATIONAL LOGGING IND, PT
146  21/146/FAC. RE/SB/BB/X/UWAK/2006     TRIPATRA ENG & CONSTRUCTORS, PT
147  21/147/FAC. RE/SB/BB/X/UWAK/2006     TRIPATRA ENG & CONSTRUCTORS, PT
148  21/148/SB/PB/X/UWAK/2006         GRAHA BARA LESTARI, PT
149  21/149/SB/PB/X/UWAK/2006         TABITHA EXPRESS, PT
150  21/150/SB/BB/X/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
151  21/151/SB/BB/XI/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
152  21/152/SB/PB/XI/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
153  21/153/SB/PyB/XI/UWAK/2006        NUSA CAKRAWALA SEJATI, PT
154  21/154/SB/PyB/XI/UWAK/2006        KOPEGTEL - SALATIGA, PT
155  21/155/SB/PB/XI/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
156  21/156/SB/BB/XI/UWAK/2006         TIMAS SUPLINDO, PT
157  21/157/SB-PB/XI/UWAK/2006         SURYA JAYA, CV
158  21/158/SB-BB/XI/UWAK/2006         MITRINDO DUTA PERKASA, PT
159  21/159/SB/PB/XI/UWAK/2006         TELEKOMINDO PRIMAKARYA, PT
160  21/160/SB/PB/XI/UWAK/2006         TRAVIRA AIR, PT
161  21/161/SB/PB/XI/UWAK/2006         OLEX CABLES INDONESIA, PT
162  21/162/SB/PB/XII/UWAK/2006        WIJAYA PRATAMA RAYA, PT
163  21/163/SB/PyB-CARGO/XII/UWAK/2006     DART AIR EXPRESINDO, PT
164  21/164/SB/PyB/XII/UWAK/2006        MULTI CAHAYA GLASSINDO, CV
165  21/165/SB/PyB/XII/UWAK/2006        GIGA INTRAX, PT
166  21/163/SB/PB/XII/UWAK/2006        WINATEK SINERGI MITRA BERSAMA, PT
167  21/167/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-PATI
168  21/168/SB/PyB/XII/UWAK/2006        REDLAND MERCHANT CAPITAL CORPORATION, PT
169  21/169/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-PURWOKERTO
170  21/170/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-TEGAL
171  21/171/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-PEKALONGAN
172  21/172/SB/PB/XII/UWAK/2006        BHAKTI TELEMATIKA PERSADA, PT
173  21/173/SB/PyB/XII/UWAK/2006        CATUR SENTOSA ADIPRANA, PT
174  21/174/SB/MB/XII/UWAK/2006        OLEX CABLES INDONESIA, PT
175  21/175/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-CEPU
176  21/176/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-PEKALONGAN
177  21/177/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-CILACAP
178  21/178/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-YOGYAKARTA
179  21/179/SB/PyB/XII/UWAK/2006        KOPEGTEL-SEMARANG
180  21/180/SB/APB/XII/UWAK/2006        HUTAMA KARYA (PERSERO), PT
3
                      REGISTER SURETY BOND 2006
                                            JAMINAN
                OBLIGEE            PWKL/CBG
                                        JENIS
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                 BANDUNG   PB
ASURANSI JASA INDONESIA, PT                  BANDUNG   PB
ASURANSI JASA INDONESIA, PT                  MAKASAR   PB
SEMEN TONASA, PT                       BALIKPAPAN  PyB
SEMEN TONASA, PT                       MAKASAR   PyB
SEMEN TONASA, PT                       BALIKPAPAN  PyB
MAKMUR JAYA SERASI, PT                    JAKARTA   APB
TOTAL ELF E & P INDONESIE                    REAS   PB
CARREFOUR INDONESIA, PT                    JAKARTA   PB
ANDEROF TELEKOMUNIKASI, PT                  TANGERANG  MB
PANITIA PENGADAAN JASA PEMBORONGAN KEGIATAN         BALIKPAPAN  BB
PLN (PERSERO), PT DISTRIBUSAI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG   TANGERANG  PB
PERTAMINA, PT EP DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL        PALEMBANG  BB
BPD JAWA TENGAH                        JAKARTA   PyB
BPD SUMATERA SELATAN                     JAKARTA   PyB
RIGUNAS AGRI UTAMA, PT (ASIAN AGRI GROUP/RGM GROUP)      MEDAN   APB
INDOSAT MEGA MEDIA, PT                    TANGERANG  MB
INDUSTRI KERETA API (PERSERO), PT               JAKARTA   PB
BEA&CUKAI KANTOR PABEAN TYPE A BANDARA NGURAH RAI DENPASAR  JAKARTA   CB
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT               JAKARTA   BB
TELKOM, PT-SUMBAGSEL                     PALEMBANG  PB
TOYO ENGINEERING CORPORATION JAPAN               MEDAN   PB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                 TANGERANG  MB
PERTAMINA UNIT PEMASARAN II, PT                JAKARTA   PyB
INDOSAT MEGA MEDIA, PT                    TANGERANG  APB
CARREFOUR INDONESIA, PT                    JAKARTA   PB
PERTAMINA (PERSERO), PT                     REAS   PB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                 TANGERANG  MB
FUJI ELECTRIC SYSTEM CO., LTD                 JAKARTA   MB
MARUBENI CORPORATION                     JAKARTA   MB

LEMBAGA SANDI NEGARA                      REAS    APB

TELKOM, PT-SUMBAGSEL                     PALEMBANG  PB
INDOSAT, PT                           REAS   PB&APB
ASURANSI JASA INDONESIA, PT                  JASINDO   PB&APB
PLAZA NUSANTARA REALTY, PT                  JAKARTA   APB
TELKOM, PT-SUMBAGSEL                     PALEMBANG  PB
ASIA SANPRIMA JAYA, PT                    BANDUNG   APB
GARUDA INDONESIA CARGO, PT                  JAKARTA   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                 TANGERANG  PB
TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO), TBK, PT       PALEMBANG  BB
BPD JAWA BARAT                        JAKARTA   PyB
BPD KALIMANTAN TIMUR                     JAKARTA   PyB
VICO INDONESIA, PT                      JAKARTA   PB

PLN (PERSERO), PT                      TANGERANG  PB
BP WEST JAVA, LTD                       JAKARTA   PB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                 TANGERANG  BB
BANK SYARIAH MANDIRI                     JAKARTA   PB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                 TANGERANG  BB
UNIQUE KARGONIZE, PT & AYUBERGA MENARA IMPERIUM, PT      JAKARTA   PyB
KOREAN AIRLINE                        JAKARTA   PyB
JASINDO, PT                           REAS   PyB
PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT                 JAKARTA   PB
KANTOR PELAYANAN BEA & CUKAI TYPE A BANDARA SOEKARNO-HATTA  JAKARTA   SB
JAMSOSTEK (PERSERO), PT                     JAKARTA   APB
SHIMIZU - SBCK JO                       DENPASAR   APB

MEDCO E & P IND, PT                      PALEMBANG  BB
TELKOM, PT-SUMBAGSEL                      PALEMBANG  PB
MANDIRI INTI PERKASA, PT                    SURABAYA  PB
PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOMP. STADION UTAMA   BALIKPAPAN  PB&APB
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT                JAKARTA  BB
URC INDONESIA, PT                        JAKARTA  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  SEMARANG   PyB
SHIMIZU - SBCK JO                        DENPASAR  PB
MAKMUR JAYA SERASI, PT                      JAKARTA  APB
SHIMIZU - SBCK JO                        DENPASAR  APB
PNM INVESTMENT MANAGEMENT, PT                        PyB
PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT                    JAKARTA  BB
ARIAWEST INTERNATIONAL, PT                    JAKARTA  BB
ARIAWEST INTERNATIONAL, PT                    JAKARTA  BB
ARIAWEST INTERNATIONAL, PT                    JAKARTA  BB
ARIAWEST INTERNATIONAL, PT                    JAKARTA  BB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  PALEMBANG  BB
PEMERINTAH RI                         BALIKPAPAN  APB
PERTAMINA (PERSERO), PT                     BAG. REAS  PB
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DIPA 2000 RS HARAPAN KITA     JAKARTA  BB
TELKOM INDONESIA, PT & INDOSAT, PT               TANGERANG  BB&MB
TELKOM, PT-SUMBAGSEL                      PALEMBANG  PB
TELKOM, PT-SUMBAGSEL                      PALEMBANG  PB
SEKJEND DEPHUM & HAM RI                     JAKARTA  BB

PANITIA PENGADAAN JASA PENUTUPAN AS. CASH IN BOX (CIB) ATM    JAKARTA  BB
GIA, PT & ORIENT AIR SERVICE, PT                DENPASAR  PyB-CARGO
PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT                    JAKARTA  PyB
GARUDA INDONESIA AIRWAYS, PT                   JAKARTA  PyB-CARGO
INDOSAT MEGA MEDIA, PT                     TANGERANG  MB
PERTAMINA, PT EP REGION JAWA                  TANGERANG  PB
TELKOM, PT-SUMBAGSEL                      PALEMBANG  MB
CARREFOUR INDONESIA, PT                     JAKARTA  PB
KP BEA CUKAI                          TANGERANG  CB
BAGIAN PELAKSANA KEGIATAN IRIGASI & RAWA BALANGAN & TABALONG  BALIKPAPAN  APB

PANITIA PENGADAAN                        BANDUNG   BB
SEKNEG RI                            BANDUNG   PB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  TANGERANG  BB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  TANGERANG  BB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  BANDUNG   BB
BAGIAN PELAKSANA KEGIATAN IRIGASI & RAWA BALANGAN & TABALONG  BALIKPAPAN  APB
PELITA PROPERTINDO SEJAHTERA, PT                JAKARTA   PB&APB
PELITA PROPERTINDO SEJAHTERA, PT                JAKARTA   PB&APB
CARREFOUR INDONESIA, PT                     JAKARTA   PB
YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI                    JAKARTA   APB
PESONA WIBAWA WISATA, PT & UNIQUE KARGONIZE GSA, PT       JAKARTA   PyB-ICAC
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                  JAKARTA   PB

                                JAKARTA   APB
KEPALA DINAS PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA           JAKARTA   PB&APB
LOGISTA CAHAYA MULTITRANS                    JAKARTA   PyB-CARGO
                                JASINDO   PB
JAYA TRADE INDONESIA, PT               DENPASAR  PyB
JAYA TRADE INDONESIA, PT               DENPASAR  PyB
BIKASOGA, PT                     JASINDO  PyB
PELITA PROPERTINDO SEJAHTERA, PT           JAKARTA  PB&APB
PELITA PROPERTINDO SEJAHTERA, PT           JAKARTA  PB&APB
IASA                         JAKARTA  PyB-CARGO

GARUDA INDONESIA AIRWAYS, PT              JAKARTA  PyB-CARGO
MAKMUR JAYA SERASI, PT                 JAKARTA  APB
KABAG PERLENGKAPAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  TANGERANG  BB
KOREAN AIRLINE                     JAKARTA  PyB-CARGO
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT             TANGERANG  BB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG  MB
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT              JAKARTA  BB
TELKOM DIVISI REGIONAL IV JATENG           SEMARANG  PyB
TELKOM DIVISI REGIONAL IV JATENG           SEMARANG  PyB
TELKOM DIVISI REGIONAL IV JATENG           SEMARANG  PyB
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT              JAKARTA  BB
TRISEI-RINKAI-PP JO                  JASINDO  PB&APB
HANIL JAYA STEEL, PT                 DENPASAR  PyB
UNIQUE KARGONIZE, PT                  JAKARTA  PyB-CARGO
INDONESIA COMNETS PLUS, PT              TANGERANG  BB
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT        JAKARTA  BB

LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT        JAKARTA  BB
NATION PEROLEUM, PT                  JAKARTA  PB
HESS (INDONESIA-PANGKAH) LTD               REAS  BB
EMP KANGEAN LIMITED                   REAS  BB
PLN, PT                       TANGERANG  PB
KOREAN AIRLINE                     JAKARTA  PB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG  BB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG  BB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG  PB
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  SB-PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG  SB-PB
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT        JAKARTA  SB-BB
SEMEN TONASA, PT                    MAKASAR  SB-PB
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT        JAKARTA  SB-BB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG  SB-PB
BP BERAU LTD                      JAKARTA  SB-PB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG  SB-PB
CARREFOUR INDONESIA, PT                JAKARTA  SB-PB
GULF AIR/PESONA WIBAWA WISATA, PT           JAKARTA  PyB-CARGO
MULIA INDUSTRINDO, PT                 JAKARTA  PyB
PERTAMINA                      TANGERANG  PyB
PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT                MEDAN  PB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
TBA (PEMDA/ PP/SWASTA NASIONAL)           TANGERANG  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT              JAKARTA  PB
MULIA INDUSTRINDO, PT                 JAKARTA  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG  MB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG  PyB
PENGGUNA ANGGARAN DAERAH DINAS PU          PEKANBARU  APB
BOND 2006
                 JAMINAN                       TANGGAL                 REKOMENDASI
                                                    U/WRITER
                    NILAI                  MASUK   SELESAI        KABAG
                                  695750000   27-Dec-05   2-Jan-06  HERRY   2/Jan/06
                                 1025868456   21-Dec-05   3-Jan-06  RIO    3/Jan/06
                                                3-Jan-06  RIO      NAIK
                                    Rp 5M  12-Dec-05   2-Jan-06  WIWIK   13/Jan/06
                                         20-Dec-05   5-Jan-06  CAHYO   9/Jan/06
                                    Rp 5M    2-Jan-06  2-Jan-06  WIWIK   12/Jan/06
                                 2255000000    6-Jan-06  6-Jan-06  ANTI   6/Jan/06
                                         21-Dec-05   6-Jan-06  HERRY   6/Jan/06
                                 5520000000   11-Jan-06 12-Jan-06  WIWIK   12/Jan/06
                                   48769625   12-Jan-06 13-Jan-06  HERRY   16/Jan/06
                                 14059000000   13-Jan-06 16-Jan-06  WIWIK   16/Jan/06
                                    Rp 60Jt  17-Jan-06 19-Jan-06  HERRY   20/Jan/06
                                   13488239   23-Jan-06 23-Jan-06   ATI   23/Jan/06
                                    Rp 2M   20-Jan-06 23-Jan-06  WIWIK   24/Jan/06
                                    Rp 2M   20-Jan-06 23-Jan-06  WIWIK   24/Jan/06
                                   Rp 7.5M   20-Jan-06 24-Jan-06  CAHYO   24/Jan/06
                          USD 3,981 & Rp 13.404.185   24-Jan-06 24-Jan-06  HERRY   24/Jan/06
                                   3822500   25-Jan-06 25-Jan-06   ANTI   26/Jan/06
                                    Rp 1M   23-Jan-06 25-Jan-06  HERRY   25/Jan/06
                                    Rp 75Jt  23-Jan-06 25-Jan-06   ATI   25/Jan/06
                                    Rp 26Jt   7-Feb-06  9-Feb-06   ATI      DLK
,593.34 & GBP.22,007.75 (Rp. 10.596.238.042,10) KURS TENGAH BI TGL 07/02/06)    7-Feb-06 10-Feb-06  HERRY    DINAS
                                 3369820000   13-Feb-06  20-Feb-06  HERRY  21/Feb/06
                                    Rp 2M  10-Feb-06  20-Feb-06  WIWIK  21/Feb/06
                         Rp 3.968.910 & USD 4,417.38  21-Feb-06  23-Feb-06  HERRY  23/Feb/06
                                    Rp 40M  14-Feb-06  28-Feb-06  WIWIK  28/Feb/06
                                 9593316939   20-Jan-06 27-Feb-06  WIWIK  28/Feb/06
                         Rp 103.369.475 & USD 202,313   3-Mar-06  7-Mar-06  HERRY      DLK
                                  EURO 9,500   1-Mar-06 10-Mar-06  WIWIK  10/Mar/06
                                  USD 16,400   1-Mar-06 10-Mar-06  WIWIK  10/Mar/06
                                                     HERRY
                                 53368000000    9-Feb-06 17-Mar-06  WIWIK  17/Mar/06

                                   Rp 26Jt   21-Mar-06   9-Mar-06   ATI  9/Mar/06
                     USD 1,926,388.55 & USD 7,585,116.40   21-Mar-06  22-Mar-06  WIWIK  24/Mar/06
                    USD 33,630,553.80 & USD 33,630,553.80   3-Mar-06   5-Apr-06  WIWIK      -
                                USD 382,500   28-Mar-06   5-Apr-06  HERRY  13/Apr/06
                                  9175000   11-Apr-06  11-Apr-06   ANTI  12/Apr/06
                                 2462727273   17-Apr-06  19-Apr-06  HERRY  19/Apr/06
                                USD 183,000   17-Apr-06  18-Apr-06   ANTI  18/Apr/06
                                  8520000    7-Apr-06  20-Apr-06  HERRY  20/Apr/06
                                 324340000   28-Mar-06  28-Mar-06   ATI  20/Apr/06
                                   Rp 2M   26-Apr-06   5-May-06  WIWIK   5/Apr/06
                                   Rp 2M   26-Apr-06   5-May-06  WIWIK   5/Apr/06
                                  USD 4,000   5-May-06   9-May-06   ATI  9/May/06

                                   Rp 60Jt   5-May-06   8-May-06  HERRY  9/May/06
                                 EURO 4,500   8-May-06   9-May-06  WIWIK  9/May/06
                                   Rp 600Jt   8-May-06   9-May-06  HERRY  10/May/06
                                  28425000   10-May-06  12-May-06   ANTI  15/May/06
                                   Rp 100Jt  10-May-06  12-May-06  HERRY  12/May/06
                           USD 20,000 & USD 50,000   12-May-06  12-May-06  HERRY  12/May/06
                                 USD 30,000   17-May-06  22-May-06  HERRY  24/May/06
                                27675000000          24-May-06  WIWIK
                                Rp. 55.200.000  16-May-06  17-May-06   ANTI  22/May/06
                                  Rp. 300Jt  17-May-06  23-May-06   ANTI  29/May/06
             1318964790   15-May-06  17-May-06   ATI  18/May/06
             1200100000   16-May-06  17-May-06  HERRY  18/May/06

                                  ATI
     Rp 5.739.950 & Rp 9.900.000  10-May-06  10-May-06   ATI  10/May/06
              Rp 27.5M  18-May-06  18-May-06  MUSA  22/May/06
Rp 7.136.750.000 & Rp 28.547.000.000  19-May-06  22-May-06  WIWIK  22/May/06
               Rp 640Jt  22-May-06  23-May-06  WIWIK  23/May/06
                Rp 2M   8-May-06  23-May-06  HERRY  23/May/06
               Rp 50Jt  23-May-06  24-May-06   ATI  24/May/06
               Rp 50Jt  23-May-06  24-May-06   ATI  29/May/06
               Rp 25Jt  23-May-06  24-May-06   ATI  29/May/06
               Rp 25Jt  23-May-06  24-May-06   ATI  29/May/06
               Rp 25Jt  23-May-06  30-May-06   ATI  31/May/06
               Rp 75Jt  23-May-06  30-May-06   ATI  30/May/06
               Rp 100Jt  23-May-06   2-Jun-06   ATI  2/Jun/06
               Rp 250Jt  23-May-06   2-Jun-06   ATI  2/Jun/06
               Rp 100Jt  23-May-06   2-Jun-06   ATI  2/Jun/06
              748612700  24-May-06  24-May-06   ANTI  29/May/06
             2475000000  29-May-06  29-May-06   ANTI  29/May/06
             2994450800   2-Jun-06   5-Jun-06  ANTI  5/Jun/06
               Rp 70M          5-Jun-06  WIWIK
             320880447.7  31-May-06  31-May-06  WIWIK  31/May/06
               Rp 50Jt   7-Jun-06   8-Jun-06  WIWIK   8/Jun/06
               Rp 50Jt   7-Jun-06   8-Jun-06  WIWIK   8/Jun/06
               Rp 50Jt   8-Jun-06   8-Jun-06  WIWIK   8/Jun/06
               Rp 50Jt   8-Jun-06   8-Jun-06  WIWIK   8/Jun/06
               Rp 10Jt   5-Jun-06   5-Jun-06   ATI   5/Jun/06
             1858026000   17-Apr-06  17-Apr-06  WIWIK  17/Apr/06
 Rp 9593.316.939 & USD 5,099,688.70   12-Jun-06  12-Jun-06  WIWIK  13/Jun/06
               Rp 50Jt  12-Jun-06  13-Jun-06   ATI  13/Jun/06
    BB (Rp 4 M); MB (USD 37,750)   9-Jun-06  14-Jun-06  HERRY  14/Jun/06
               9175000  14-Jun-06   1-Jun-06  ANTI   1/Jun/06
               7350000  14-Jun-06  12-Jun-06   ATI  12/Jun/06
               8369685  16-Jun-06  19-Jun-06   ANTI  19/Jun/06

               Rp 5Jt  19-Jun-06  20-Jun-06  WIWIK  20/Jun/06
      USD 10,000 & USD 7,000   19-Jun-06  20-Jun-06  HERRY  20/Jun/06
           USD 2,556,000    6-Jun-06   7-Jun-06  WIWIK  21/Jun/06
            USD 35,000   22-Jun-06  23-Jun-06  HERRY
    USD 2,208.89 + Rp 1.984.455   27-Jun-06  27-Jun-06  HERRY  28/Jun/06
             803300000   27-Jun-06  29-Jun-06   ANTI  30/Jun/06
              5739950   30-Jun-06   3-Jul-06  HERRY   3/Jul/06
              Rp 40M    3-Jul-06   3-Jul-06  WIWIK   4/Jul/06
            2648289941   27-Jun-06   4-Jul-06  HERRY  12/Jul/06
            4073680000   15-Jun-06  15-Jun-06  WIWIK  15/Jun/06

             205848480    11-Jul-06  11-Jul-06  WIWIK  12/Jul/06
             477400550    11-Jul-06  11-Jul-06  WIWIK  12/Jul/06
              Rp 100Jt   13-Jul-06  14-Jul-06  HERRY  18/Jul/06
           Rp 1M & Rp 1M    18-Jul-06  20-Jul-06  HERRY  20/Jul/06
              Rp 800Jt   19-Jul-06  19-Jul-06  WIWIK  19/Jul/06
            2864319600    18-Jul-06  18-Jul-06  WIWIK  18/Jul/06
 Rp 632.379.000 & Rp 1.580.947.500   31-Jul-06  1-Aug-06   ANTI  2/Aug/06
 Rp 407.621.000 & Rp 1.019.052.500   31-Jul-06  1-Aug-06   ANTI  2/Aug/06
              Rp 10M    25-Jul-06  3-Aug-06  WIWIK  4/Aug/06
            5781000000   11-Aug-06  14-Aug-06  WIWIK  14/Aug/06
      USD 15,000 & USD 20,000   23-Aug-06  24-Aug-06  HERRY  24/Aug/06
            1644500000   25-Aug-06  28-Aug-06   ANTI  28/Aug/06

            24818181818   23-Aug-06  30-Aug-06   ANTI
 Rp 2.038.007.439 & Rp 8.152.029.756  25-Aug-06  28-Aug-06  WIWIK  28/Aug/06
             USD 20,000  29-Aug-06  30-Aug-06  HERRY  30/Aug/06
 Rp 593.316.939 & USD 5,099,688.70                WIWIK
                 520560000    31-Aug-06  1-Sep-06  WIWIK     DLK
                 216900000    31-Aug-06  1-Sep-06  WIWIK     DLK
                21333000000    29-Aug-06  5-Sep-06  WIWIK  5/Sep/06
   Rp 819.706.167,60 & Rp 1.442.323.823,67    6-Sep-06  7-Sep-06  ANTI     DLK
   Rp 330.293.832,40 & Rp 1.208.212.196,57    6-Sep-06  7-Sep-06  ANTI  11/Sep/06
                 USD 50,000     8-Sep-06  8-Sep-06  HERRY     DLK
                                      WIWIK
                 USD 55,000    8-Sep-06  11-Sep-06  HERRY  12/Sep/06
                 2108866980          14-Sep-06  ANTI
                   Rp 270Jt         11-Sep-06  ANTI  11/Sep/06
                 USD 30,000    15-Sep-06  18-Sep-06  HERRY  21/Sep/06
                   Rp 1.5M         20-Sep-06  WIWIK  21/Sep/06
                  348480000    20-Sep-06  22-Sep-06  HERRY  22/Sep/06
       Rp 900Jt; Rp 1.250.000; Rp 1.6M         20-Sep-06  WIWIK  21/Sep/06
                    Rp 25Jt         20-Sep-06   ATI  25/Sep/06
                   Rp 100Jt         25-Sep-06   ATI  25/Sep/06
                    Rp 50Jt         25-Sep-06   ATI  25/Sep/06
               Rp2,250,000,000    25-Sep-06  25-Sep-06  WIWIK  26/Sep/06
                       -       -  26-Sep-06  WIWIK      -
               Rp1,240,500,752    26-Sep-06  6-Oct-06  WIWIK  6/Oct/06
                 USD 10,000    28-Sep-06  29-Sep-06  HERRY  29/Sep/06
                   Rp 300Jt    4-Oct-06  5-Oct-06  HERRY  5/Oct/06
                   Rp 1.5M    4-Oct-06  5-Oct-06  WIWIK  5/Oct/06

                    Rp 400Jt   5-Oct-06  6-Oct-06  ANTI  6/Oct/06
                   USD 22,750   5-Oct-06  6-Oct-06  HERRY  9/Oct/06
                 USD 1,500,000   6-Oct-06  6-Oct-06  WIWIK  6/Oct/06
                 USD 1,500,000   6-Oct-06  6-Oct-06  WIWIK  9/Oct/06
                    Rp 540Jt   5-Oct-06  9-Oct-06  HERRY  9/Oct/06
                   USD 50,000   9-Oct-06  11-Oct-06  HERRY  12/Oct/06
      Rp 580Jt; 465Jt; 577Jt; 613Jt; 295Jt  11-Oct-06  12-Oct-06  HERRY  12/Oct/06
Rp 438Jt; 668Jt; 385Jt; 626Jt; 697; 739Jt; 903Jt  31-Oct-06  01-Nov-06  HERRY  1/Nov/06
                 Rp 32.200.000  31-Oct-06  01-Nov-06  HERRY  1/Nov/06
                   USD 10,000   8-Nov-06  10-Nov-06  HERRY  13/Nov/06
                 Rp. 75,000,000  14-Nov-06  15-Nov-06   ATI  15/Nov/06
         Rp. 1,419 M - Rp. 1,204,500M   15-Nov-06  16-Nov-06  HERRY  17/Nov/06
               Rp. 1,500,000,000  18-Nov-06  20-Nov-06  WIWIK  21/Nov/06
               Rp. 6,638,000,000   8-Nov-06  21-Nov-06  CAHYO  21/Nov/06
               Rp. 1,125,000,000  21-Nov-06  21-Nov-06  ANTI  21/Nov/06
               Rp. 2,925,450,000  21-Nov-06  23-Nov-06   ATI  23/Nov/06
                 USD 1,180,315   22-Nov-06  28-Nov-06  WIWIK  29/Nov/06
                Rp272,250,000   29-Nov-06  29-Nov-06  HERRY  29/Nov/06
                    Rp 10M   27-Nov-06  1-Dec-06  WIWIK  4/Dec/06
                   USD 15,000   4-Dec-06  5-Dec-06  HERRY  6/Dec/06
                    Rp 300Jt  28-Nov-06  5-Dec-06  WIWIK  6/Dec/06
                    Rp 2,5M      -  6-Dec-06  HERRY
                Rp946,750,250   30-Nov-06  6-Dec-06  WIWIK  6/Dec/06
                     Rp 25Jt  6-Dec-06  7-Dec-06   ATI  7/Dec/06
                   USD 50,000   5-Dec-06  15-Dec-06  ANTI  22/Dec/06
                    Rp 300Jt   7-Dec-06  8-Dec-06   ATI  8/Dec/06
                     Rp 50Jt  15-Dec-06  18-Dec-06   ATI  18/Dec/06
                    Rp 100Jt   8-Dec-06  11-Dec-06   ATI  11/Dec/06
                 Rp90,915,000   11-Dec-06  13-Dec-06   ATI  14/Dec/06
                     Rp 3M   7-Dec-06  15-Dec-06  WIWIK  20/Dec/06
                 Rp35,200,000   26-Dec-06  27-Dec-06  HERRY  27/Dec/06
                     Rp 50Jt  27-Dec-06  27-Dec-07   ATI  28/Dec/06
                    Rp 100Jt  27-Dec-06  27-Dec-07   ATI  28/Dec/06
                     Rp 25Jt  27-Dec-06  28-Dec-07   ATI  28/Dec/06
                    Rp 100Jt  27-Dec-06  28-Dec-06   ATI  28/Dec/06
                    Rp 250Jt  28-Dec-07  28-Dec-07   ATI  28/Dec/06
                Rp6,676,240,000   20-Dec-07  20-Dec-07  WIWIK  20/Dec/07
 REKOMENDASI
                     KET
KADIV   DIROP      DIRUT
 2/Jan/06 4/Jan/06         - FAXED
 3/Jan/06     -        - FAXED
   BLM
16/Jan/06     -       - FAXED
12/Jan/06    NAIK      BLM
 12 JAN`     -       - FAXED
11/Jan/06 12/Jan/06   12/Jan/06 KE CBG

12/Jan/06  13/Jan/06  16/Jan/06  KE CBG
16/Jan/06      -      -  FAXED
17/Jan/06  17/Jan/06  18/Jan/06  FAXED
    -      -      -  FAXED
    -      -      -  FAXED
26/Jan/06  26/Jan/06      -  KE CBG
27/Jan/06   1/Mar/06      -  KE CBG
 8/Mar/06  13/Mar/06      -  FAXED
25/Jan/06      -      -  FAXED
    -      -      -  KE CBG
25/Jan/06      -      -  KE CBG
26/Jan/06  26/Jan/06      -  KE CBG
 9/Feb/06      -      -  FAXED
10/Feb/06  10/Feb/06  10/Feb/06  FAXED
27/Feb/06   1/Mar/06   2/Mar/06  FAXED
    -      -      -  KE CBG
24/Feb/06  24/Feb/06  27/Feb/06  FAXED
28/Feb/06   1/Mar/06   1/Mar/06  KE CBG
   DLK   1/Mar/06   1/Mar/06  KE REAS
 8/Mar/06  10/Mar/06  13/Mar/06  FAXED
15/Mar/06  15/Mar/06      -  KE CBG
15/Mar/06  17/Mar/06      -  KE CBG

21/Mar/06       -      - ND

     -      -      -  FAXED
27/Mar/06       -      -  ND
     -      -      -  BATAL
13/Apr/06   17/Apr/06  17/Apr/06  KE CBG
     -      -      -  FAXED
     -      -      -  FAXED
19/Apr/06   20/Apr/06  20/Apr/06  KE CBG
24/Apr/06       -      -  FAXED
24/Apr/06   24/Apr/06  24/Apr/06  FAXED
 9/Apr/06  10/Apr/06      -  KE CBG
 9/Apr/06  10/Apr/06      -  KE CBG
 9/May/06  10/May/06  11/May/06  KE CBG

 9/May/06  10/May/06  11/May/06  FAXED
   DLK   12/May/06  15/May/06  KE CBG
   DLK   12/May/06  15/May/06  FAXED
15/May/06  16/May/06  16/May/06  KE CBG
   DLK   12/May/06  15/May/06  FAXED
   DLK   12/May/06  15/May/06  KE CBG
24/May/06  30/May/06  30/May/06  KE CBG

23/May/06      -      - ND
   DLK   30/May/06  31/May/06 KE CBG
22/May/06  22/May/06  22/May/06 KE CBG
19/May/06  22/May/06  22/May/06 FAXED


    -      -      -  FAXED
23/May/06  23/May/06  24/May/06  FAXED
22/May/06  22/May/06  22/May/06  FAXED
    -      -      -  KE CBG
24/May/06  24/May/06  29/May/06  KE CBG
   DLK  30/May/06  31/May/06  FAXED
   DLK  30/May/06  31/May/06  FAXED
   DLK  30/May/06  31/May/06  FAXED
   DLK  30/May/06  31/May/06  FAXED
 1/Jun/06   1/Jun/06   2/Jun/06  FAXED
 1/Jun/06   1/Jun/06   2/Jun/06  FAXED
 5/Jun/06   5/Jun/06   5/Jun/06  FAXED
 5/Jun/06   6/Jun/06   6/Jun/06  FAXED
 5/Jun/06   5/Jun/06   5/Jun/06  FAXED
    -      -      -  FAXED
31/May/06      -      -  KE CBG
 5/Jun/06      -      -  FAXED

   DLK  31/May/06  31/May/06  KE CBG
 9/Jun/06  13/Jun/06  13/Jun/06  KE CBG
 9/Jun/06  12/Jun/06  13/Jun/06  KE CBG
 9/Jun/06  11/Jun/06  13/Jun/06  KE CBG
 9/Jun/06  12/Jun/06  13/Jun/06  KE CBG
    -      -      -  FAXED
15/Jun/06  15/Jun/06  15/Jun/06  FAXED
13/Jun/06  14/Jun/06  14/Jun/06  KE REAS
13/Jun/06  14/Jun/06  14/Jun/06  KE CBG
15/Jun/06  15/Jun/06  15/Jun/06  FAXED
    -      -      -  FAXED
19/Jun/06  20/Jun/06  20/Jun/06  FAXED
19/Jun/06  20/Jun/06  20/Jun/06  KE CBG

21/Jun/06  21/Jun/06  21/Jun/06 KE CBG
21/Jun/06  22/Jun/06  23/Jun/06 FAXED
22/Jun/06  22/Jun/06  22/Jun/06 KE CBG

28/Jun/06  29/Jun/06  29/Jun/06 FAXED
 6/Jul/06   6/Jul/06       ND
     -      -      - FAXED
 5/Jul/06   6/Jul/06   6/Jul/06 KE CBG
 18/Jul/06  18/Jul/06  19/Jul/06 FAXED
15/Jun/06  15/Jun/06  15/Jun/06 FAXED

 12/Jul/06  13/Jul/06      -  FAXED
 12/Jul/06  13/Jul/06  13/Jul/06  FAXED
 18/Jul/06  20/Jul/06  20/Jul/06  FAXED
   DLK   20/Jul/06  21/Jul/06  FAXED
 24/Jul/06      -      -  FAXED
 18/Jul/06  18/Jul/06  18/Jul/06  FAXED
 4/Aug/06   4/Aug/06       -  KE CBG
 4/Aug/06   4/Aug/06       -  KE CBG
 8/Aug/06   8/Aug/06   9/Aug/06  KE CBG
14/Aug/06       -      -  KE CBG
28/Aug/06  28/Aug/06  28/Aug/06  KE CBG
     -      -      -  KE CBG

                  ND
28/Aug/06  28/Aug/06  29/Aug/06 KE CBG
   DLK   1/Sep/06   4/Sep/06 KE CBG
 1/Sep/06  4/Sep/06  4/Sep/06  FAXED
 1/Sep/06  4/Sep/06  4/Sep/06  FEXED
 5/Sep/06  6/Sep/06  7/Sep/06  KE REAS
 8/Sep/06  8/Sep/06  8/Sep/06  KE CBG
12/Sep/06  12/Sep/06  13/Sep/06  KE CBG
12/Sep/06  15/Sep/06  18/Sep/06  KE CBG

13/Sep/06  14/Sep/06  14/Sep/06 KE CBG

20/Sep/06  21/Sep/06  25/Sep/06  FAXED
25/Sep/06  25/Sep/06  25/Sep/06  KE CBG
22/Sep/06  22/Sep/06  22/Sep/06  FAXED
22/Sep/06  22/Sep/06  22/Sep/06  FAXED
22/Sep/06  22/Sep/06      -  KE CBG
26/Sep/06  26/Sep/06  26/Sep/06  FAXED
26/Sep/06  26/Sep/06  26/Sep/06  FAXED
26/Sep/06  26/Sep/06  27/Sep/06  FAXED
26/Sep/06  27/Sep/06      -  KE CBG
    -      -      -  BATAL
 9/Oct/06  10/Oct/06  10/Oct/06  FAXED
29/Sep/06  29/Sep/06  2/Oct/06  KE CBG
 5/Oct/06  5/Oct/06  6/Oct/06  FAXED
 5/Oct/06  5/Oct/06      -  KE CBG

 9/Oct/06  10/Oct/06  10/Oct/06  KE CBG
10/Oct/06  10/Oct/06  12/Oct/06  KE CBG
   DLK   6/Oct/06  6/Oct/06  KE REAS
 9/Oct/06  10/Oct/06  10/Oct/06  KE REAS
10/Oct/06  10/Oct/06  12/Oct/06  FAXED
13/Oct/06  16/Oct/06  17/Oct/06  KE CBG
13/Oct/06  16/Oct/06  17/Oct/06  FAXED
 1/Nov/06  1/Nov/06  2/Nov/06  FAXED
 1/Nov/06  1/Nov/06  2/Nov/06  FAXED
14/Nov/06      -      -  KE CBG
16/Nov/06  16/Nov/06  17/Nov/06  FAXED
20/Nov/06  22/Nov/06  22/Nov/06  LGSG
22/Nov/06  22/Nov/06      -  KE CBG
22/Nov/06  22/Nov/06      -  FAXED
22/Nov/06  22/Nov/06  23/Nov/06  KE CBG
    -      -      -  LGSG
30/Nov/06  30/Nov/06  1/Dec/06  KE CBG
30/Nov/06  30/Nov/06  1/Dec/06  FAXED
 4/Dec/06  5/Dec/06  5/Dec/06  KE CBG
 6/Dec/06  6/Dec/06  7/Dec/06  KE CBG
 7/Dec/06  8/Dec/06  11/Dec/06  KE CBG
                  BATAL
 6/Dec/06  6/Dec/06  7/Dec/06  FAXED
 8/Dec/06  8/Dec/06  11/Dec/06  FAXED
26/Dec/06      -      -  FAXED
 8/Dec/06  11/Dec/06  11/Dec/06  FAXED
19/Dec/06  19/Dec/06  20/Dec/06  FAXED
11/Dec/06  12/Dec/06  3/Jan/00  FAXED
12/Dec/06  14/Dec/06  14/Dec/06  KE CBG
22/Dec/06  22/Dec/06  22/Dec/06  KE CBG
28/Dec/06  28/Dec/06  28/Dec/06  FAXED
28/Dec/06  28/Dec/06  29/Dec/06  FAXED
28/Dec/06  28/Dec/06  28/Dec/06  FAXED
28/Dec/06  28/Dec/06  29/Dec/06  FAXED
28/Dec/06  28/Dec/06  28/Dec/06  FAXED
28/Dec/06  28/Dec/06  29/Dec/06  FAXED
20/Dec/07  20/Dec/07      -  FAXED
NO          NO REG
 1  22/001/SB/PB/I/UWAK
 2  22/002/SB/PyB/I/UWAK
3  22/003/SB/BB/I/UWAK
4  22/004/SB/PyB/I/UWAK
5  22/005/SB/BB/I/UWAK
6  22/006/SB/BB/I/UWAK
7  22/007/SB/PyB/I/UWAK
 8  22/008/SB/PyB-CARGO/I/UWAK
 9  22/009/SB/PyB/I/UWAK
10  22/010/SB/BB/I/UWAK
11  22/011/SB/PyB/I/UWAK
12  22/012/SB/PyB/I/UWAK
13  22/013/SB/PyB/I/UWAK
14  22/014/SB/PB&APB/I/UWAK
15  22/015/FAC. RE/SB/BB/I/UWAK
16  22/016/SB/PB/I/UWAK
17  22/017/SB/PyB/I/UWAK
18  22/018/SB/PyB-CARGO/I/UWAK
19  22/019/SB/PyB/I/UWAK
20  22/020/SB/PyB/I/UWAK
21  22/021/SB/BB/II/UWAK
22  22/022/SB/APB/II/UWAK
23  22/023/SB/PB&APB/II/UWAK
24  22/024/SB/LMT. PENJAMINAN/II/UWAK
25  22/025/SB/PB/II/UWAK
26  22/026/SB/PyB/II/UWAK
27  22/027/SB/PB&APB/II/UWAK
28  22/028/SB/PB/II/UWAK
29  22/029/SB/PyB/II/UWAK
30  22/030/SB/PB/II/UWAK
31  22/031/SB/PB&APB/III/UWAK
32  22/032/SB/BB/III/UWAK
33  22/033/SB/BB/III/UWAK
34  22/034/SB/BB/III/UWAK
35  22/035/SB/APB/III/UWAK
36  22/036/SB/PB/III/UWAK
37  22/037/SB/BB/III/UWAK
38  22/038/SB/PyB-CARGO/III/UWAK
39  22/039/SB/PB&APB/III/UWAK
40  22/040/SB/PB&APB&Lmt.Penj/III/UWAK
41  22/041/SB/BB/III/UWAK
42  22/042/SB/BB/IV/UWAK
43  22/043/SB/PyB/IV/UWAK
44  22/044/SB/PyB/IV/UWAK
45  22/045/SB/BB/IV/UWAK
46  22/046/SB/PB&APB/IV/UWAK
47  22/047/SB/PyB-CARGO/IV/UWAK
48  22/048/SB/PB&APB&Lmt.Penj/IV/UWAK
49  22/049/SB/BB/IV/UWAK
50  22/050/SB/PyB/IV/UWAK
51  22/051/SB/APB/IV/UWAK
52  22/052/FAC. RE/SB/APB/IV/UWAK
53  22/053/SB/APB/IV/UWAK
54  22/054/SB/PyB/IV/UWAK
55  22/055/SB/APB/IV/UWAK
56  22/056/SB/APB/IV/UWAK
57
58  22/058/SB/APB/IV/UWAK
59  22/059/SB/PyB/IV/UWAK
60  22/060/SB/APB/IV/UWAK
61  22/061/SB/BB/IV/UWAK
62  22/062/SB/PB/IV/UWAK
 63  22/063/SB/BB/V/UWAK
 64  22/064/SB/PB/V/UWAK
 65  22/065/SB/PyB/V/UWAK
 66  22/066/SB/LMT. PENJAMINAN&BB/V/UWAK
 67  22/067/SB/PB/V/UWAK
 68  22/068/SB/PyB/V/UWAK
 69  22/069/SB/PyB/V/UWAK
 70  22/070/SB/APB/V/UWAK
 71  22/071/SB/BB/V/UWAK
 72  22/072/SB/PB/V/UWAK
 73  22/073/SB/BB/V/UWAK
 74  22/074/SB/BB/V/UWAK
 75  22/075/SB/BB/V/UWAK
 76  22/076/SB/BB/V/UWAK
 77  22/077/SB/PB/V/UWAK
 78  22/078/SB/BB/V/UWAK
 79  22/079/SB/BB/VI/UWAK
 80  22/080/SB/PB/VI/UWAK
 81  22/081/SB/APB/VI/UWAK
 82  22/082/SB/BB/VI/UWAK
 83  22/083/SB/PB/VI/UWAK
 84  22/084/SB/PB&APB/VI/UWAK
 85  22/085/SB/BB/VI/UWAK
 86  22/086/SB/PyB-Cargo/VI/UWAK
 87  22/087/FAC.REAS/SB/PyB/VI/UWAK
 88  22/088/SB/PyB/VI/UWAK
 89  22/089/SB/PyB-Cargo/VII/UWAK
 90  22/090/SB/CB-KITE/VII/UWAK
 91  22/091/SB/PB&LMT.PENJAMINAN/VII/UWAK
 92  22/092/FAC.RE/SB/BB/VII/UWAK
 93  22/093/SB/BB/VII/UWAK
 94  22/094/SB/BB/VII/UWAK
 95  22/095/SB/BB/VII/UWAK
 96  22/096/SB/PB&APB/VII/UWAK
 97  22/097/SB/PB&APB/VII/UWAK
 98  22/098/CB-KITE/VIII/UWAK
 99  22/099/SB/PB/VII/UWAK
100  22/100/SB/APB/VII/UWAK
101  22/101/SB/BB/VII/UWAK
102  22/102/SB/PyB/VII/UWAK
103  22/103/SB/BB/VII/UWAK
104  22/104/SB/BB/VII/UWAK
105  22/105/SB/BB/VIII/UWAK
106  22/106/SB/BB/VIII/UWAK
107  22/107/SB/LMT.PENJAMINAN/VIII/UWAK
108  22/108/SB/PB/VIII/UWAK
109  22/109/SB/BB/VIII/UWAK
110  22/110/SB/PyB-Cargo/VIII/UWAK
111  22/111/SB/Fac.Reas-PB/VIII/UWAK
112  22/112/SB/PB/VIII/UWAK
113  22/113/FAC.RE/SB/BB/VIII/UWAK
114  22/114/SB/PB&APB/VIII/UWAK
115  22/115/SB/BB/VIII/UWAK
116  22/116/SB/PyB/VIII/UWAK
117  22/117/Co-Ins/SB/BB/VIII/UWAK
118  22/118/Fac-Reas/SB/BB/VIII/UWAK
119  22/119/SB/PyB/VIII/UWAK
120  22/120/SB/BB/VIII/UWAK
121  22/121/FAC-REAS/SB/BB/VIII/UWAK
122  22/122/SB/BB/IX/UWAK
123  22/123/SB/BB/IX/UWAK
124  22/124/SB/BB/IX/UWAK
125  22/125/SB/BB/IX/UWAK
126  22/126/SB/PyB-Cargo/IX/UWAK
127  22/127/SB/BB/IX/UWAK
128  22/128/SB/BB/IX/UWAK
129  22/129/SB/BB/VIII/UWAK
130  22/130/SB/PB/IX/UWAK
131  22/131/SB/PB/VI/UWAK
132  22/132/SB/BB/IX/UWAK
133  22/133/SB/BB/IX/UWAK
134  22/134/SB/BB/IX/UWAK
 135  22/135/SB/PyB-CARGO/IX/UWAK
 136  22/136/SB/BB/IX/UWAK
137  22/137/SB/PyB/IX/UWAK
138  22/138/FAC.REAS/SB/PyB/IX/UWAK
 139  22/139/SB/PyB/IX/UWAK
 140  22/140/FAC.REAS/SB/PB/IX/UWAK
141  22/141/SB/PyB/IX/UWAK
 142  22/142/SB/BB/IX/UWAK
142A  22/142A/SB/BB/IX/UWAK
143  22/143/SB/BB/IX/UWAK
144  22/144/SB/BB/IX/UWAK
 145  22/145/SB/PyB/IX/UWAK
 146  22/146/SB/PyB-CARGO/IX/UWAK
147  22/147/SB/BB/X/UWAK
 148  22/148/SB/PyB/X/UWAK
 149  22/149/SB/PyB-CARGO/X/UWAK
 150  22/150/SB/PyB/X/UWAK
 151  22/151/SB/BB/X/UWAK
 152  22/152/SB/CB-KITE/X/UWAK
 153  22/153/SB/APB/X/UWAK
 154  22/154/SB/PB/X/UWAK
155  22/155/SB/Ret.Bond/XI/UWAK
156  22/156/SB/BB/XI/UWAK
 157  22/157/SB/PB/XI/UWAK
 158  22/158/SB/BB/XI/UWAK
 159  22/159/SB/PB/X/UWAK
 160  22/160/SB/PyB/XI/UWAK
161  22/161/SB/BB/XI/UWAK
 162  22/162/FAC.REAS/SB/BB/XI/UWAK
 163  22/163/SB/PyB/XI/UWAK
 164  22/164/SB/PyB/XI/UWAK
 165  22/165/SB/PB/XII/UWAK
 166  22/166/FAC.REAS/SB/PB/XI/UWAK
 167  22/167/SB/PyB/XI/UWAK
 168  22/168/FAC.REAS/SB/APB/XII/UWAK
 169  22/169/SB/PyB/XII/UWAK
 170  22/170/FAC.REAS/SB/APB/XII/UWAK
 171  22/171/SB/PB/XII/UWAK
 172  22/172/SB/PB/XII/UWAK
 173  22/173/SB/PB/XII/UWAK
 174  22/174/FAC.REAS/SB/BB/XII/UWAK
175  22/175/SB/BB/XII/UWAK
176  22/176/SB/PB/XII/UWAK
                            REGISTER SUR
            PRINCIPAL
DIMENSI BARUMAS, PT
PURI NIKKI, PT
TIMAS SUPLINDO, PT
SYSTEM & PLANT ENGINEERING Co. Ltd
TIMAS SUPLINDO, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
HUTAMA KARYA, PT
UNIAIR INDOTAMA CARGO, PT
ADHIMIX PRECAST, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
KOPEGTEL-PATI
KOPEGTEL-SALATIGA
KOPEGTEL-TEGAL
WARINGIN MEGAH, PT
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT
WIJAYA PRATAMA RAYA, PT
BINTANG SAPUTRA, PT
TABITHA EXPRESS, PT
RINTIS SEJAHTERA, PT
RINTIS SEJAHTERA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
BINA RIAU JAYA, PT
KRISTEF MEGA SEJAHTERA, PT
ELNUSA GEOSAINS, PT
YASA INDUSTRI NUSANTARA, PT
UNIPARA EXPRESS, PT
KURNIA ADIJAYA MANDIRI, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
DART AIR EXPRESSINDO, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
RIFANSI DWI PUTRA, PT
SUPRACO INDONESIA, PT-KONSORSIUM CENTRA TEKNOINDO, PT
JEBSEN & JESSEN COMMUNICATIONS INDONESIA, PT
NARWASTU PRATAMA, PT
ARDHINUSA MITRATEL, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
TABITHA EXPRESS, PT
PRIMA MITRA SUKSES, PT
CERAH SEMPURNA, PT
MASDAR MEGA MAS, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
NARWASTU PRATAMA, PT
BAJIKA CARGO, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
KURNIA ADIJAYA MANDIRI, PT
TABITHA EXPRESS, PT
CERAH SEMPURNA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
RINTIS SEJAHTERA, PT
BUMI KHARISMA LININUSA, PT
INTI ALASINDO, PT
BUMI KHARISMA LININUSA, PT
MULTI HARAPAN UTAMA, PT
TIMAS SUPLINDO, PT
TIMAS SUPLINDO, PT

DARCO INDONESIA, PT
UNIPARA EXPRESS, PT
YASA INDUSTRI NUSANTARA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
RIFANSI DWI PUTRA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
MULTI HARAPAN UTAMA, PT
PRIMA INTERNATIONAL CARGO, PT
TIMAS SUPLINDO, PT
DHARMA BUDHI LESTARI, PT
RINTIS SEJAHTERA, PT
RINTIS SEJAHTERA, PT
SAMTRA TRIDAYA, PT
UNIRENTAL DAYA PRATAMA, PT
SURABAYA GREAT LAND, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
SAMTRA TRIDAYA, PT
ADHI KARYA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
SAMTRA TRIDAYA, PT
HARMA PRESIS MEKA INDONESIA, PT
RELACOM INDONESIA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
TIMAS SUPLINDO, PT
KURNIA ADIJAYA MANDIRI, PT
FUJITSU INDONESIA, PT
TABITHA EXPRESS, PT
JASA MARGA, PT
GLOBAL MANAGEMENT TERPADU, PT
TABITHA EXPRESS, PT
KORINDO HEAVY INDUSTRI, PT
CERAH SEMPURNA, PT
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
PANJI ADI SAMUDERA, PT
SAMTRA TRIDAYA, PT
SAMTRA TRIDAYA, PT
KORINDO HEAVY INDUSTRY, PT
NANGGALA SECURITY INDONESIA, PT
YUNASZ ASTABRATA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
CITRA PANJI MANUNGGAL, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
SAMTRA TRIDAYA, PT
KARYA MITRA NUGRAHA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
ASTRA GRAPHIA, PT
TABITHA EXPRESS, PT
HUTAMA KARYA, PT
UNIRENTAL DAYA PRATAMA, PT
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
SAMTRA TRIDAYA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
INDO SERVICE UTAMA, CV
CONSORTIUM ZELAN - PRIAMANAYA - TRONOH
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
UNIAIR INDOTAMA CARGO, PT
TRANSTEL UNIVERSAL, PT
WARTSILA INDONESIA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
UNIAIR INDOTAMA CARGO, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
TABITHA EXPRESS, PT
UNIRENTAL DAYA PRATAMA, PT
PUTRA RAJAWALI BANJARAN, PT
JASA MARGA, PT
METRO BATAVIA, PT
KALIMANTAN MAKMUR POWERINDO, PT
ISTAKA KARYA, PT
MULTI CAHAYA GLASSINDO, CV
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
MUSTIKA JAYA PRIMA, PT
UNIAIR INDOTAMA CARGO, PT
MITRINDO DUTA PRAKARSA, PT
ALUMCO KASIH UTAMA, PT
TABITHA EXPRESS, PT
CITRA SARI MAKMUR, PT
MEKAR INDAH ABADI, PT
IDOLA SAKTI JAYA, PT
KOKOH SEMESTA, PT
MARGA HANURATA INSTRINSIC, PT
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT
TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS, PT
LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA, PT
CITRA SARI MAKMUR, PT
LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA, PT
NUSA CAKRAWALA SEJATI, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
FAJAR INSAN NUSANTARA, PT
CATUR SENTOSA ADIPRANA, PT
NUANSA CIPTA REALTINDO, PT
SINDO SYNERGY CORP. PTE. LTD
UNIPARA EXPRESS, PT
SENECA INDONESIA, PT
HELU TRANS, PT
BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, PT
TRANSTEL UNIVERSAL, PT
KONSORSIUM CPO
MASPION ENERGY MITRATAMA, PT
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
ASURANSI JASA INDONESIA, PT
ADHI KARYA, PT
                   REGISTER SURETY BOND 2007
                                       TANGGAL
              OBLIGEE           PWKL/CBG
                                   MASUK    SELESAI
CHEVRON INDONESIA COMPANY               PEKANBARU     3-Jan-07    4-Jan-07
PUTRA INTI LUMAYAN, PT                  DENPASAR           4-Jan-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                JAKARTA    5-Jan-07   5-Jan-07
MEDIA KARYA SENTOSA, PT                  JAKARTA    3-Jan-07   9-Jan-07
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT         JAKARTA   10-Jan-07   10-Jan-07
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT         JAKARTA   11-Jan-07   11-Jan-07
JUTAM READYMIX CONCRATE, PT               PEKANBARU   10-Jan-07   11-Jan-07
GARUDA INDONESIA, PT                    JAKARTA   11-Jan-07   15-Jan-07
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, PT              JASINDO    8-Jan-07   15-Jan-07
TELKOM                          JAKARTA   15-Jan-07   16-Jan-07
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT               SEMARANG    12-Jan-07   16-Jan-07
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT               SEMARANG    12-Jan-07   16-Jan-07
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT               SEMARANG    12-Jan-07   16-Jan-07
YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI                 JAKARTA   16-Jan-07   17-Jan-07
JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG              TAKAFUL   17-Jan-07   18-Jan-07
CARREFOUR INDONESIA, PT                  JAKARTA   18-Jan-07   19-Jan-07
MULIA INDUSTRINDO,PT                    JAKARTA   22-Jan-07   24-Jan-07
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES                 JAKARTA   23-Jan-07   25-Jan-07
BPD JATENG                        JAKARTA   25-Jan-07   26-Jan-07
BPD SUM-SEL                        JAKARTA   25-Jan-07   26-Jan-07
PANITIA PENGADAAN JASA ASURANSI PT. PLN          JAKARTA           6-Feb-07
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN   PEKANBARU    6-Feb-07    8-Feb-07
BEHN MEYER INDONESIA, PT                  JAKARTA    2-Feb-07   15-Feb-07
-                            TANGERANG    29-Jan-07    8-Feb-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT             JAKARTA   15-Feb-07   19-Feb-07
GARUDA INDONESIA, PT                    JAKARTA   20-Feb-07   21-Feb-07
DIAN SWASTIKA SENTOSA, PT                SEMARANG   14-Feb-07   22-Feb-07
TELKOM                          JAKARTA   23-Feb-07   23-Feb-07
GARUDA INDONESIA, PT                    JAKARTA   21-Feb-07   23-Feb-07
TELKOM                          JAKARTA   23-Feb-07   23-Feb-07
PLN, PT                          JAKARTA   26-Feb-07    5-Mar-07
CHEVRON PACIFIC INDONESIA, PT              PEKANBARU   12-Mar-07   13-Mar-07
TELKOM INDONESIA, PT                  TANGERANG    13-Mar-07   13-Mar-07
TELKOM DIVISI MULTIMEDIA, PT                JAKARTA   14-Feb-07   14-Feb-07
MAKMUR JAYA SERASI, PT                   JAKARTA   15-Mar-07   15-Mar-07
DINAS PRASARANA WILAYAH PROVINSI NAD           PEKANBARU   15-Mar-07   16-Mar-07
PELABUHAN INDONESIA II, PT                JAKARTA   21-Mar-07   22-Mar-07
AYUBERGA, PT                        JAKARTA   22-Mar-07   23-Mar-07
REKAYASA INDUSTRY ENGINEERING & CONSTRUCTION, PT      JAKARTA   21-Mar-07   23-Mar-07
DIAN SWASTIKA SENTOSA, PT & INDOPRIMA MIKROSELINDO,PT  SEMARANG   18-Mar-07   23-Mar-07
TELKOM INDONESIA, PT                  TANGERANG    14-Mar-07   14-Mar-07
PELABUHAN INDONESIA II, PT                JAKARTA    2-Apr-07   2-Apr-07
MAKMUR JAYA SERASI, PT                   JAKARTA    4-Apr-07    5-Apr-07
SBU CARGO GARUDA                      JAKARTA    5-Apr-07    9-Apr-07
PELABUHAN INDONESIA II, PT                JAKARTA    9-Apr-07   9-Apr-07
DIAN SWASTIKA SENTOSA, PT                SEMARANG   16-Mar-07   11-Apr-07
UNIQUE KARGONIZE GSA, PT                  JAKARTA   12-Apr-07   12-Apr-07
DIAN SWASTIKA SENTOSA, PT & INDOPRIMA MIKROSELINDO,PT  SEMARANG    12-Apr-07   13-Apr-07
CITIC SERAM ENERGY LIMITED                JAKARTA   13-Apr-07   13-Apr-07
BPD KALTIM                         JAKARTA   25-Apr-07   26-Apr-07
ALCATEL INDONESIA, PT                   JAKARTA   12-Apr-07   17-Apr-07
LEMBAGA SANDI NEGARA                  AS. RAMAYANA   16-Apr-07   17-Apr-07
ALCATEL INDONESIA, PT                   JAKARTA   12-Apr-07   17-Apr-07
DEPARTEMEN ESDM                     TANGERANG    2-Apr-07    3-Apr-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                JAKARTA   20-Apr-07   20-Apr-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                JAKARTA   20-Apr-07   20-Apr-07

DIAN SWASTIKA SENTOSA, PT                 JAKARTA   17-Apr-07    24-Apr-07
KOREAN AIR                         JAKARTA   25-Apr-07    26-Apr-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT             JAKARTA   9-Apr-07    26-Apr-07
PROCUREMENT COMMITTEE                   JAKARTA   27-Apr-07    27-Apr-07
CHEVRON PACIFIC INDONESIA, PT              PEKANBARU   26-Apr-07    30-Apr-07
PELABUHAN INDONESIA II, PT                  JAKARTA   2-May-07    3-May-07
DEPARTEMEN ESDM                      TANGERANG    2-Apr-07    3-Apr-07
GARUDA INDONESIA, PT                     JAKARTA    4-May-07    7-May-07
PINDO DELI PULP&PAPER MILLS, PT & INDAH KIAT PULP&PAPER, PT JAKARTA    8-May-07    8-May-07
TELKOM, PT                         BANDUNG         -  11-May-07
BPD PAPUA                          JAKARTA   11-May-07   14-May-07
BPD JABAR                          JAKARTA   11-May-07   14-May-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT               JAKARTA        -  22-May-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                  JAKARTA   22-May-07   23-May-07
CARREFOUR INDONESIA, PT                    JAKARTA   14-May-07   24-May-07
PELABUHAN INDONESIA II, PT                  JAKARTA   25-May-07   25-May-07
PELABUHAN INDONESIA II, PT                  JAKARTA   25-May-07   25-May-07
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT           JAKARTA   29-May-07   29-May-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT               JAKARTA   29-May-07   30-May-07
PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOMP. STADION MAKASAR            -  31-May-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                 JAKARTA        -  31-May-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT               JAKARTA    4-Jun-07    4-Jun-07
MANDIRI INTI PERKASA, PT                   SURABAYA    6-Jun-07    7-Jun-07
DIAN SWASTATIKA SENTOSA, PT                  JAKARTA   14-Jun-07   19-Jun-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                 JAKARTA   18-Jun-07   19-Jun-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                 JAKARTA   15-Jun-07   22-Jun-07
DIAN SWASTATIKA SENTOSA, PT                 SEMARANG   19-Jun-07   21-Jun-07
TELKOM INDONESIA, PT                     BANDUNG    25-Jun-07   25-Jun-07
GARUDA INDONESIA, PT                     JAKARTA   25-Jun-07   26-Jun-07
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM                  JASINDO   26-Jun-07    3-Jul-07
MATAHARI PUTRA PRIMA, PT                  TANGERANG   26-Jun-07   29-Jun-07
PERDANA ANDALAN AIR SERVICE, PT                JAKARTA    2-Jul-07    3-Jul-07
DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI                JAKARTA   25-Jun-07    2-Jul-07
DIAN SWASTATIKA SENTOSA, PT                 SEMARANG    2-Jul-07    6-Jul-07
PERTAMINA, PT                        TAKAFUL    3-Jul-07    9-Jul-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT              JAKARTA    9-Jul-07    9-Jul-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT              JAKARTA    9-Jul-07    9-Jul-07
CNOOC SES LTD                         JAKARTA    9-Jul-07   10-Jul-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT               JAKARTA    10-Jul-07   11-Jul-07
DIAN SWASTATIKA SENTOSA, PT                  JAKARTA    10-Jul-07   11-Jul-07
DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI                JAKARTA   10-Aug-07   10-Aug-07
CHEVRON GEOTHERMAL SALAK, PT                TANGERANG    19-Jul-07   20-Jul-07
YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PT. BPD SUMSEL         JAKARTA    17-Jul-07   18-Jul-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                 JAKARTA   18-Jul-07   18-Jul-07
PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT                  JAKARTA   16-Jul-07   25-Jul-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                 JAKARTA   19-Jul-07   19-Jul-07
PERTAGAS, PT                        TANGERANG    24-Jul-07   24-Jul-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                 JAKARTA   1-Aug-07    2-Aug-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                  JAKARTA    3-Aug-07    7-Aug-07
TBA                             SEMARANG    7-Aug-07    7-Aug-07
PETROCHINE INTERNATIONAL JABUNG, LTD             JAKARTA   1-Aug-07    1-Aug-07
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                  TANGERANG    6-Aug-07    9-Aug-07
AVS INDONESIA, PT as GSA OF QATAR AIRWAYS           JAKARTA   13-Aug-07   13-Aug-07
USAID INDONESIA                       JASINDO   24-Jul-07   2-Aug-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                  JAKARTA   14-Aug-07   14-Aug-07
PLN, PT                          MEGA PRATAMA  13-Aug-07   14-Aug-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                  JAKARTA   13-Aug-07   14-Aug-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                 JAKARTA   21-Aug-07   21-Aug-07
TATA SOLUSI PRATAMA, PT                   TANGERANG   16-Aug-07   22-Aug-07
PLN, PT                          TUGU KRESNA  20-Aug-07   27-Aug-07
PLN, PT                          MEGA PRATAMA  27-Aug-07   28-Aug-07
AVS INDONESIA, PT                       JAKARTA   27-Aug-07   28-Aug-07
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT                 BANDUNG   24-Aug-07   24-Aug-07
PEMBANGKIT SUMBAGUT, PT                  TUGU KRESNA  16-Aug-07   31-Aug-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT                 JAKARTA   31-Aug-07    3-Sep-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT              JAKARTA   31-Aug-07    3-Sep-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT              JAKARTA   3-Sep-07    3-Sep-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT              JAKARTA   3-Sep-07    3-Sep-07
KOREAN AIR                          JAKARTA   31-Aug-07    4-Sep-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT              JAKARTA   4-Sep-07    4-Sep-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT              JAKARTA   4-Sep-07    4-Sep-07
DIRGANTARA INDONESIA, PT                   JAKARTA   24-Aug-07   24-Aug-07
DIRGANTARA INDONESIA, PT                   JAKARTA   6-Sep-07    6-Sep-07
INDOSAT TBK, PT                       TANGERANG   20-Jun-07   22-Jun-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT              JAKARTA   7-Sep-07   7-Sep-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT              JAKARTA   7-Sep-07   7-Sep-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT              JAKARTA   7-Sep-07   7-Sep-07
INTERNATIONAL AIR SHIPPING (UK)             JAKARTA   13-Sep-07   14-Sep-07
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT        JAKARTA   17-Sep-07   18-Sep-07
WAHANA AGRO SEMBADA, PT               RNI GROUP   19-Sep-07   19-Sep-07
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM               JASINDO   10-Sep-07   19-Sep-07
LUFTHANSA TECHNIK AG                 TANGERANG   18-Sep-07   20-Sep-07
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEKRETARIAT DAERAH       STACO   19-Sep-07   24-Sep-07
BIKASOGA, PT                        -    20-Sep-07   24-Sep-07
MULIA INDUSTRINDO,PT                  JAKARTA   25-Sep-07   27-Sep-07
PLN, PT                       MEGA PRATAMA  21-Sep-07   24-Sep-07
LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT        JAKARTA   26-Sep-07   27-Sep-07
PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA            JAKARTA   26-Sep-07   26-Sep-07
SEMEN TONASA                     TANGERANG   24-Sep-07   28-Sep-07
UNIQUE KARGONIZE GSA, PT                JAKARTA   28-Sep-07   28-Sep-07
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT           JAKARTA   2-Oct-07   2-Oct-07
YKK AP INDONESIA, PT                 TANGERANG   21-Sep-07   2-Oct-07
KOREAN AIR                       JAKARTA   9-Oct-07   9-Oct-07
KURONGKOR UTAMA COMPANY, PT              TANGERANG   4-Oct-07   10-Oct-07
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT               JAKARTA   10-Oct-07   10-Oct-07
DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI             JAKARTA
BALI TOWERINDO SENTRA, PT               TANGERANG    5-Oct-07   24-Oct-07
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM                JAKARTA   23-Oct-07   29-Oct-07
JOB PERTAMINA HESS JAMBI MERANG           TANGERANG   2-Nov-07   5-Nov-07
BP BERAU LTD                     TANGERANG   7-Nov-07   7-Nov-07
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG    7-Nov-07   7-Nov-07
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI          TANGERANG    8-Nov-07   9-Nov-07
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG    9-Oct-07   9-Oct-07
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA    9-Nov-07  13-Nov-07
CNOOC SES LTD                     JAKARTA   15-Nov-07   15-Nov-07
PLN, PT                       MEGA PRATAMA  20-Nov-07   21-Nov-07
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA   22-Nov-07   22-Nov-07
PROPAN RAYA I.C.C, PT                  JAKARTA   20-Nov-07   22-Nov-07
PEMKOT SAMARINDA                    MAKASAR    24-Oct-07  13-Dec-07
KRAKATAU STEEL, PT                 WAHANA TATA   26-Nov-07   27-Nov-07
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA   27-Nov-07   28-Nov-07
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA NON VERTIKAL  INTRA ASIA  28-Nov-07    5-Dec-07
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA   29-Nov-07    6-Dec-07
PLN, PT                        ANDIKA R P   4-Dec-07   6-Dec-07
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT              BANDUNG   13-Dec-07   13-Dec-07
PERTAMINA, PT                     TANGERANG   10-Dec-07   14-Dec-07
PERTAMINA, PT                     TANGERANG   13-Dec-07   17-Dec-07
PLN, PT                       MEGA PRATAMA  17-Dec-07   18-Dec-07
ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT               JAKARTA   18-Dec-07   19-Dec-07
PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOMP. STADION MAKASAR    17-Dec-07   19-Dec-07
OND 2007
                 JAMINAN                                  REKOMENDASI
                                          U/WRITER
         JENIS             NILAI                     KABAG
      PB                            USD 10,860    ATI    4-Jan-07
      PyB                              Rp 3 M   WIWIK    5-Jan-07
      BB                            Rp 125 Jt   WIWIK   5-Jan-07
      PyB                         USD 3,500,000    WIWIK      CUTI
      BB                             Rp 1 M    WIWIK      CUTI
      BB                        Rp1,007,500,000     ANTI      CUTI
      PyB                          SGD 439,000    WIWIK      CUTI
      PyB-CARGO                        USD 25,000    HERY    15-Jan-07
      PyB                             Rp 10 M   WIWIK    17-Jan-07
      BB                 Rp (2M,40Jt,500Jt,25Jt,150Jt)    WIWIK   16-Jan-07
      PyB                             Rp 25 Jt   ATI    16-Jan-07
      PyB                             Rp 75 Jt   ATI    16-Jan-07
      PyB                             Rp 50 Jt   ATI    16-Jan-07
      PB&APB              Rp 423.748.555 & Rp 1.694.994.200   WIWIK    17-Jan-07
      BB                          USD 2,000,000    WIWIK   18-Jan-07
      PB                             Rp 10 M    WIWIK   19-Jan-07
      PyB                             Rp 1 M    HERY    24-Jan-07
      PyB-CARGO                        USD 50,000    HERY      DLK
      PyB                             Rp 2 M   WIWIK      DLK
      PyB                             Rp 2 M   WIWIK      DLK
      BB                           USD 45,000    WIWIK   6-Feb-07
      APB                         Rp6,071,905,640    HERY    8-Feb-07
      PB&APB               Rp 692.846644 & Rp 2.771.386.575   WIWIK   16-Feb-07
      LMT. PENJAMINAN                       Rp 50 M   WIWIK   16-Feb-07
      PB             Rp 6.007.425.277,37 & Rp 7.956.187.832,01   WIWIK   19-Feb-07
      PyB                           USD 40,000    HERY   21-Feb-07
      PB&APB            Rp 353.765.681 & Rp 2.122.594.084      HERY       DLK
      PB                            USD 5,450    WIWIK      DLK
      PyB                           USD 18,000    HERY      DLK
      PB        USD 78,429.27; Rp 26.150.000; Rp 263.250.000      WIWIK      DLK
      PB&APB                               -   HERY    6-Mar-07
      BB                   Rp 700 Jt & Rp 1.850.000.000   WIWIK      DLK
      BB                              Rp 2 M   WIWIK      DLK
      BB                              Rp 50 Jt   ANTI   15-Mar-07
      APB                         Rp1,419,744,150    ANTI   15-Mar-07
      PB                         Rp2,714,400,000   WIWIK   16-Mar-07
      BB                       USD 2,850 & Rp 8 Jt    HERY   22-Mar-07
      PyB-CARGO                        USD 50,000    HERY   23-Mar-07
      PB&APB       USD 7,140 & 14,280 ; Rp 3.686.000 & Rp 7.372.000   WIWIK   26-Mar-07
      PB&APB            Rp 140.400.000 & Rp 1.404.000.000      WIWIK   28-Mar-07
      BB                              Rp 2 M   WIWIK   14-Mar-07
      BB                            USD 1,480    WIWIK   2-Apr-07
      PyB                          Rp450,174,670    ANTI    5-Apr-07
      PyB                           USD 124,000    ANTI   10-Apr-07
      BB                         Rp19,640,000     WIWIK   9-Apr-07
      PB&APB          Rp 2.143.844.697 & Rp 21.415.613.972      HERY   24-Apr-07
      PyB-CARGO                        USD 20,000    HERY   13-Apr-07
      PB&APB            Rp 140.400.000 & Rp 1.404.000.000      WIWIK   13-Apr-07
      BB                            USD 1,350    WIWIK   13-Apr-07
      PyB                              Rp 2 M   WIWIK   26-Apr-07
      APB                         Rp2,521,541,283    ANTI   17-Apr-07
      APB                        Rp58,684,600,000    HERY   23-Apr-07
      APB                         Rp4,015,631,186    ANTI   17-Apr-07
      PB                          USD 172,311.39   WIWIK        -
      APB                        Rp154,789,360     WIWIK   23-Apr-07
      APB                       Rp4,168,210,640     WIWIK   23-Apr-07

      APB                           USD 16,900    ANTI   24-Apr-07
      PyB                           USD 30,000    HERY   26-Apr-07
      APB             Rp 12.014.850.555,20 & Rp 15.912.375.664   WIWIK   27-Feb-07
      BB                           USD 66,750    WIWIK   27-Apr-07
      PB                          USD 218,127.50   WIWIK   30-Apr-07
BB                            USD 66,750   WIWIK  3-May-07
PB                          USD 172,311.39   WIWIK  3-May-07
PyB                            USD 25,000   HERY   8-May-07
LMT. PENJ & BB                       Rp 100 Jt   WIWIK  8-May-07
PB                        Rp1,881,250,000    WIWIK  11-May-07
PyB                              Rp 1 M   WIWIK  14-May-07
PyB                              Rp 2 M   WIWIK  15-May-07
APB                         Rp1,781,023,860   WIWIK  22-May-07
BB                               Rp 2 M   ANTI  24-May-07
PB                         Rp11,250,000,000   WIWIK       -
BB                            USD 3,252   WIWIK  25-May-07
BB                             Rp. 5.6 Jt  WIWIK  25-May-07
BB         Rp 2.292.525.000; Rp 70.422.750; Rp 512.419.500    ANTI  29-May-07
BB                              Rp 55 Jt  WIWIK  30-May-07
PB                        Rp7,136,750,000    WIWIK  30-May-07
BB                             Rp 100 Jt   ANTI  31-May-07
BB                              Rp 35 Jt  WIWIK   4-Jun-07
CB Angkut Lanjut                       Rp 7,5 M   MUSA   8-Jun-07
APB                          Rp 148.500.000   HERY   19-Jun-07
BB                              Rp 1 M   ANTI  19-Jun-07
PB                            Rp 7,909 M   WIWIK  25-Jun-07
PB&APB                      Rp2,180,640,000    HERY  21-Jun-07
BB                               Rp 3 M  WIWIK   25-Jun-07
PyB-CARGO                         USD 39.000   ANTI   27-Jun-07
PyB                            Rp 92,1 M   WIWIK   4-Jul-07
PyB                             Rp 32,6 M  WIWIK   29-Jun-07
PyB-CARGO                         USD 20.000   HERY    3-Jul-07
CB-KITE                     Rp 19.667.615.775,00   ANTI    3-Jul-07
PB&LMT.PENJAMINAN                     Rp 252 Jt   WIWIK   6-Jul-07
BB                          USD 3,500,000   WIWIK   9-Jul-07
BB                          Rp 437.500.000    ANTI   9-Jul-07
BB                          Rp 811.718.000    ANTI   9-Jul-07
BB                             USD 1,7 Jt  CAHYO   10-Jul-07
PB&APB                         Rp 135.600.000  WIWIK   12-Jul-07
PB&APB                         Rp 54.400.000  WIWIK   12-Jul-07
CB-KITE                     Rp19,667,615,775.00   ANTI   13-Jul-07
PB                        Rp 1.274.389.096,55   HERY   20-Jul-07
APB                          Rp943,782,000   ANTI   19-Jul-07
BB                          Rp18,750,000    ANTI  18-Jul-07
PyB                          USD 2,556,000   WIWIK  25-Jul-07
BB                             Rp 37,5 Jt   ANTI  20-Jul-07
BB                            USD 140,000   ANTI   24-Jul-07
BB                              Rp 1 M   ANTI  2-Aug-07
BB                              Rp 100 Jt  WIWIK   7-Aug-07
LMT. PENJ                           Rp 10 M   ANTI   7-Aug-07
PB                           USD 2,766.49   WIWIK  1-Aug-07
BB                          Rp4,866,459,000   HERY   9-Aug-07
PyB-CARGO                         USD 10,000   HERY  13-Aug-07
PB                         USD 108.247.253    WIWIK  2-Aug-07
PB                              Rp 10 M   ANTI  15-Aug-07
BB                          Rp7,942,000,000   HERY  14-Aug-07
PB&APB                            Rp 449 Jt  WIWIK  15-Aug-07
BB                             Rp 100 Jt    ATI  21-Aug-07
PyB                           USD 40,706.82   ANTI  23-Aug-07
BB               Rp 74.210.400.000 + US$ 10.164.000    HERY  27-Aug-07
BB                             Rp 2,983 M   HERY  28-Aug-07
PyB-CARGO                         USD 10.000   HERY  28-Aug-07
BB                           Rp 345.922.500   HERY  24-Aug-07
BB                             Rp 13,75 M   HERY  31-Aug-07
BB                             Rp 375 Jt   ANTI  3-Sep-07
BB                             Rp 375 Jt   ANTI  3-Sep-07
BB                             Rp 200 Jt   ANTI  3-Sep-07
BB                             Rp 100 Jt   ANTI  3-Sep-07
PyB-CARGO                         USD 30,000   HERY   4-Sep-07
BB                             Rp 37,5 Jt   ANTI  4-Sep-07
BB                             Rp 100 Jt   ANTI  4-Sep-07
BB                             Rp 148 Jt   WIWIK  24-Aug-07
PB                          USD 22.040,15   WIWIK  6-Sep-07
PB                           USD 10,000,000   HERY   22-Jun-07
BB          Rp 375 Jt   ANTI  7-Sep-07
BB          Rp 100 Jt   ANTI  7-Sep-07
BB          Rp 100 Jt   ANTI  7-Sep-07
PyB-CARGO      USD 50,000   HERY  14-Sep-07
BB            Rp 4 M  ANTI  18-Sep-07
PyB      Rp 8.808.750.000    ATI  19-Sep-07
PyB          Rp. 32 M  WIWIK  21-Sep-07
PyB        USD 1,500,000  HERY  21-Sep-07
PB        Rp 303.285.000  ANTI  24-Sep-07
PyB          Rp. 10 M  WIWIK  24-Sep-07
PyB          Rp 300 Jt  WIWIK  27-Sep-07
PyB          Rp. 2,5 M   ATI  24-Sep-07
BB      Rp 2.350.000.000   ANTI  27-Sep-07
BB          USD 6,750   WIWIK  26-Sep-07
PyB          Rp 924 Jt   ATI  28-Sep-07
PyB-CARGO      USD 10,000   HERY   1-Oct-07
BB          Rp 100 Jt   ANTI  3-Oct-07
PyB            Rp 3 M  ANTI   3-Oct-07
PyB-CARGO      USD 50,000   HERY  10-Oct-07
PyB       USD 597,240.75   ANTI  10-Oct-07
BB            Rp 1 M   ATI  10-Oct-07
CB-KITE    Rp 26.620.800.000  ANTI
APB       Rp 5.973.375.627  WIWIK   25-Oct-07
PB       Rp 20.204.160.000  WIWIK   31-Oct-07
RET-BOND        USD 4 Jt  HERY   6-Nov-07
BB         USD 500.000   WIWIK  7-Nov-07
PB       Rp 3.737.310.269  ANTI   8-Nov-07
BB       Rp 98.567.797.046  ANTI   9-Nov-07
PB       Rp 3.898.840.000  ANTI   9-Oct-07
PyB         USD 10.000   HERY  13-Nov-07
BB          USD 8,750   WIWIK  15-Nov-07
FacReas-BB   Rp 2.926.840.000  HERY  26-Nov-07
PyB          Rp 160 Jt  HERY  22-Nov-07
PyB            Rp 5 M  WIWIK  26-Nov-07
PB       Rp 49.789.050.000  HERY     CUTI
FacReas-PB     USD 525,000  WIWIK  28-Nov-07
PyB         USD 40,000   HERY  28-Nov-07
FacReas-APB  Rp 11.413.239.000  ANTI     CUTI
PyB          USD 7.500   HERY     CUTI
APB      Rp 46.300.000.120  WIWIK     CUTI
PB        Rp 345.922.500  HERY     CUTI
PB         USD 1,412,775  ANTI     CUTI
PB         USD 1,338,750  ANTI     CUTI
FacReas-BB       Rp 6,5 M  WIWIK     CUTI
BB         USD 40,000   WIWIK     CUTI
PB      Rp 7.535.584.450   WIWIK     CUTI
  REKOMENDASI
                        KET   NO. ORD
WA-KADIV    DIROP     DIRUT
   5-Jan-07  5-Jan-07    8-Jan-07  FAXED      1
   8-Jan-07  9-Jan-07    9-Jan-07  FAXED      1
      -      -       -  KE CBG     TS
 10-Jan-07       -       -  ND       SP
 10-Jan-07       -       -  KE CBG     TS
 11-Jan-07       -       -  KE CBG     MDP
 11-Jan-07       -       -  FAXED      HK
  15-Jan-07  15-Jan-07   16-Jan-07  KE CBG      1
  18-Jan-07  24-Jan-07   24-Jan-07  FAXED      1
 16-Jan-07       -       -  KE CBG     AJI
  17-Jan-07  16-Jan-07   17-Jan-07  FAXED      1
  16-Jan-07  16-Jan-07   17-Jan-07  FAXED      1
  17-Jan-07  17-Jan-07   17-Jan-07  FAXED      1
  17-Jan-07      -       -  KE CBG      1
 18-Jan-07  22-Jan-07   22-Jan-07   FAXED     TEC
 19-Jan-07  24-Jan-07   24-Jan-00   KE CBG     WPR
  24-Jan-07  25-Jan-07   25-Jan-07  KE CBG      1
  25-Jan-07  25-Jan-07   25-Jan-07  KE CBG      1
 26-Jan-07  29-Jan-07        -  KE CBG     RS
 26-Jan-07  29-Jan-07        -  KE CBG     RS
  6-Feb-07      -       -  KE CBG     AJI
   8-Feb-07 12-Feb-07   13-Feb-07  FAXED      1
      -      -       -  KE CBG      1
  19-Feb-07 19-Feb-07   19-Feb-07  FAXED      1
  20-Feb-07 20-Feb-07   21-Feb-07  KE CBG      1
  23-Feb-07 23-Feb-07   23-Feb-07  KE CBG      1
 22-Feb-07       -       -  FAXED     KAM
 23-Feb-07       -       -  KE CBG     AJI
  23-Feb-07 23-Feb-07   26-Feb-07  KE CBG      1
 23-Feb-07       -       -  KE CBG     AJI
   6-Mar-07  6-Mar-07    6-Mar-07  KE CBG      2
  13-Mar-07 13-Mar-07   14-Mar-07  FAXED      2
  13-Mar-07      -       -  FAXED      2
  15-Mar-07 15-Mar-07   15-Mar-07  KE CBG      2
  15-Mar-07 16-Mar-07   20-Mar-07  KE CBG      2
  16-Mar-07      -       -  FAXED      2
 22-Mar-07       -       -  KE CBG     AJI
  23-Mar-07 23-Mar-07   26-Mar-07  KE CBG      2
  26-Mar-07 26-Mar-07   26-Mar-07  KE CBG      2
      -      -       -  FAXED      CS
      -      -       -  FAXED      2
  2-Apr-07      -       -  KE CBG     AJI
   5-Apr-07  9-Apr-07    9-Apr-07  KE CBG      2
  10-Apr-07      -       -  KE CBG      2
 10-Apr-07       -       -  KE CBG     AJI
 25-Apr-07  27-Apr-07   30-Apr-07   FAXED     KAM
  13-Apr-07  13-Apr-07   16-Apr-07  KE CBG      2
      -      -       -  FAXED      CS
 13-Apr-07       -       -  KE CBG     AJI
  26-Apr-07  26-Apr-07   30-Apr-07  KE CBG     RS
  18-Apr-07      -       -  KE CBG      2
     23PR  24-Apr-07   24-Apr-07  FAXED      2
  18-Apr-07      -       -  KE CBG      2
      -      -       -  SB N0. 64   MHU
      -      -       -  KE CBG     TS
      -      -       -  KE CBG     TS

  24-Apr-07  25-Apr-07  26-Apr-07  KE CBG      3
  26-Apr-07  27-Apr-07  30-Apr-07  KE CBG      3
  27-Feb-07  30-Apr-07  30-Apr-07  KE ASKRINDO   3
      -      -      -  KE CBG     AJI
  30-Apr-07   1-May-07   1-May-07  FAXED      3
      -       -       -  KE CBG    AJI
      -       -       -  FAXED    MHU
  8-May-07    8-May-07    8-May-07  KE CBG     3
      -       -       -  KE CBG    TS
11-May-07   11-May-07   14-May-07   FAXED    DBL
14-May-07   15-May-07   15-May-07   KE CBG    RS
16-May-07   16-May-07   21-May-07   KE CBG    RS
      -       -       -  KE CBG     3
 24-May-07   24-May-07   24-May-07   KE CBG     3
      -       -       -  BATAL
      -       -       -  KE CBG    AJI
      -       -       -  KE CBG    AJI
30-May-07         -       -  KE CBG    MDP
      -       -       -  KE CBG     3
 4-Jun-07         -       -  FAXED     AK
 4-Jun-07         -       -  KE CBG    MDP
      -       -       -  KE CBG     3
  8-Jun-07    8-Jun-07        -  FAXED     3
 19-Jun-07   19-Jun-07   20-Jun-07  KE CBG     3
19-Jun-07         -       -  KE CBG    MDP
25-Jun-07         -       -  KE CBG    TS
21-Jun-07   22-Jun-07   22-Jun-07   FAXED    KAM
 25-Jun-07   26-Jun-07   26-Jun-07  FAXED     3
 27-Jun-07        -       -  KE CBG     3
 4-Jul-07    6-Jul-07    6-Jul-07   KE JASINDO  JM
  3-Jul-07    3-Jul-07    4-Jul-07  FAXED     3
  4-Jul-07       -       -  KE CBG     3
  4-Jul-07    4-Jul-07    5-Jul-07  KE CBG     3
 6-Jul-07    6-Jul-07        -  FAXED     CS
      -       -       -  FAXED    TEC
 9-Jul-07        -       -  KE CBG    MDP
 9-Jul-07        -       -  KE CBG    MDP
  10-Jul-07   10-Jul-07   11-Jul-07  KE CBG     3
      -       -       -  KE CBG     3
      -       -       -  KE CBG     3
  13-Jul-07  15-Aug-07   16-Aug-07   KE CBG     3
  20-Jul-07   24-Jul-07   24-Jul-07  FAXED     3
  20-Jul-07       -       -  KE CBG     4
 18-Jul-07        -       -  KE CBG    MDP
 25-Jul-07   27-Jul-07   30-Jul-07   KE CBG    IKP
 20-Jul-07        -       -  KE CBG    MDP
  24-Jul-07   24-Jul-07   24-Jul-07  FAXED     4
 2-Aug-07    2-Aug-07         -  KE CBG    MDP
      -       -       -  KE CBG     4
  7-Aug-07    9-Aug-07   10-Aug-07   FAXED     4
 1-Aug-07    1-Aug-07    1-Aug-07   KE CBG    AJI
  9-Aug-07        -       -  FAXED     4
 13-Aug-07   14-Aug-07   15-Aug-07   KE CBG     4
 2-Aug-07    2-Aug-07    2-Aug-07   FAXED     HK
 15-Aug-07   15-Aug-07   15-Aug-07   KE CBG     4
 14-Aug-07        -       -  FAXED     4
      -       -       -  KE CBG     4
21-Aug-07   22-Aug-07         -  KE CBG    MDP
 23-Aug-07   24-Aug-07   24-Aug-07   FAXED     4
27-Aug-07   28-Aug-07   29-Aug-07   FAXED     CZ
 28-Aug-07        -       -  FAXED     4
 28-Aug-07   29-Aug-07   29-Aug-07   KE CBG     4
 24-Aug-07   24-Aug-07   24-Aug-07   FAXED     4
 31-Aug-07        -       -  FAXED     4
 3-Sep-07    4-Sep-07         -  KE CBG    MDP
 3-Sep-07    4-Sep-07         -  KE CBG    MDP
 3-Sep-07    3-Sep-07         -  KE CBG    MDP
 3-Sep-07    4-Sep-07         -  KE CBG    MDP
  4-Sep-07    4-Sep-07    5-Sep-07  KE CBG     4
 4-Sep-07    5-Sep-07         -  KE CBG    MDP
 4-Sep-07    5-Sep-07         -  KE CBG    MDP
24-Aug-07         -       -  KE CBG    AJI
 6-Sep-07    6-Sep-07    7-Sep-07   KE CBG    AJI
 22-Jun-07   22-Jun-07   22-Jun-07  FAXED     4
 7-Sep-07   10-Sep-07       -  KE CBG    MDP
 7-Sep-07   10-Sep-07       -  KE CBG    MDP
 7-Sep-07   10-Sep-07       -  KE CBG    MDP
 14-Sep-07   17-Sep-07  18-Sep-07  KE CBG     4
 18-Sep-07   19-Sep-07  20-Sep-07  KE CBG     4
19-Sep-07   19-Sep-07  19-Sep-07  SRT KLR    PRB
21-Sep-07   24-Sep-07  24-Sep-07  KE JASINDO   JM
 21-Sep-07   24-Sep-07  25-Sep-07  FAXED      4
 24-Sep-07   26-Sep-07  26-Sep-07  BATAL    BATAL
25-Sep-07   26-Sep-07       -  SRT KLR    IK
 27-Sep-07   28-Sep-07  28-Sep-07  KE CBG     4
 24-Sep-07       -      -  FAXED      4
27-Sep-07   28-Sep-07  28-Sep-07  KE CBG    MDP
26-Sep-07       -      -  KE CBG    AJI
 28-Sep-07   2-Oct-07   2-Oct-07  FAXED      4
 1-Oct-07   2-Oct-07   2-Oct-07  KE CBG     5
 3-Oct-07   3-Oct-07   3-Oct-07  KE CBG    MDP
 4-Oct-07   5-Oct-07   5-Oct-07  FAXED      5
 10-Oct-07   10-Oct-07  10-Oct-07  KE CBG     5
 11-Oct-07   21-Oct-07   2-Nov-07  FAXED      5
 10-Oct-07       -      -  KE CBG     5
                    BATAL
     -      -      -  FAXED     5
 31-Oct-07  1-Nov-07   1-Nov-07  KE CBG    5
 7-Nov-07   7-Nov-07   8-Nov-07   FAXED    TEC
     -      -      -  FAXED    TEC
  8-Nov-07  9-Nov-07   9-Nov-07  FAXED     5
  9-Nov-07  9-Nov-07  13-Nov-07  FAXED     5
  9-Oct-07   9-Oct-07   9-Oct-07  FAXED     5
 15-Nov-07  16-Nov-07     CUTI  KE CBG    5
15-Nov-07       -      -  KE CBG    AJI
 26-Nov-07  26-Nov-07  26-Nov-07  FAXED     5
 23-Nov-07  23-Nov-07  23-Nov-07  KE CBG    5
 26-Nov-07  27-Nov-07  27-Nov-07  KE CBG    5
 13-Dec-07  14-Dec-07  14-Dec-07  FAXED     5
 28-Nov-07       -      -  CLOSE FILE  5
 28-Nov-07  29-Nov-07  29-Nov-07  KE CBG    5
  6-Dec-07      -      -  FAXED     5
  6-Dec-07  6-Dec-07   6-Dec-07  KE CBG    5
  6-Dec-07  7-Dec-07       -  FAXED     5
 13-Dec-07  13-Dec-07  13-Dec-07  FAXED     5
 14-Dec-07  17-Dec-07  17-Dec-07  FAXED     5
 18-Dec-07  18-Dec-07  18-Dec-07  FAXED     5
 18-Dec-07       -      -  FAXED     5
19-Dec-07       -      -  KE CBG    AJI
19-Dec-07       -      -  FAXED    AK
                                            R
NO            NO REG                PRINCIPAL
 1  23/001/SB/PB/I/UWAK            DARMA PUTRA WAHANA PRATAMA, PT
2  23/002/SB/BB/I/UWAK            ASURANSI JASA INDONESIA, PT
 3  23/003/SB/APB/I/UWAK           SWARA ABADI JAYA, PT
4  23/004/SB/PyB/I/UWAK           RINTIS SEJAHTERA, PT
5  23/005/SB/PyB/I/UWAK           RINTIS SEJAHTERA, PT
 6  23/006/SB/BB/I/UWAK            BRINGIN LIFE, PT
 7  23/007/SB/PyB/I/UWAK           TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR, PT
 8
 9
10  23/010/SB/PB/I/UWAK            CIPTAKOMUNINDO PRADIPTA, PT
11  23/011/SB/BB/I/UWAK            ASURANSI JASA INDONESIA, PT
12  23/012/SB/FAC.RE/APB/I/UWAK        MURINDA IRON STEEL, PT
13  23/013/SB/FAC.REAS/APB/I/UWAK       MARINDA UTAMA KARYA SUBUR, PT
14
15
16
17  23/017/SB/PB&APB/I/UWAK          BERKAT JAYA NIAGATAMA, PT
18  23/018/FAC.REAS/PB&APB/I/UWAK       TRUBA JAYA ENGINEERING, PT
19  23/019/FAC.REAS/PB&APB/I/UWAK       MAXIMA INFRASTRUKTUR, PT
20  23/020/SB/APB/I/UWAK           TEHATE PUTRA TUNGGAL, PT
21  23/021/SB/PyB/I/UWAK           BINTANG BUNUT, PT
22
23  23/023/SB/BB/II/UWAK           ASURANSI JASA INDONESIA, PT
24  23/024/SB/PyB/II/UWAK           WINGS GLOBAL LOGISTIC, PT
25  23/025/SB/BB/II/UWAK           ASURANSI JASA INDONESIA, PT
26  23/026/SB/PB/II/UWAK           ASURANSI JASA INDONESIA, PT
27
28  23/028/CB/OB-23/II/UWAK          HAIR STAR, PT
29  23/029/SB/CB/II/UWAK           DIRGANTARA INDONESIA, PT
30  23/030/SB/BB/II/UWAK           MITRA INTEGRASI INFORMATIKA, PT
31  23/031/FAC.REAS/SB/APB/II/UWAK      GRAVIDECO JAYAMAS, CV
32  23/032/SB/PyB/II/UWAK           BAJIKA CARGO, PT
33  23/033/SB/APB/III/UWAK          GUNUNG RAJAPAKSI, PT
34  23/034/SB/BB/III/UWAK           GADGET TELECOMUNICATION INDONESIA, PT
35
36  23/036/FAC.REAS/SB/APB/III/UWAK      PRAMBANAN DWIPAKA, PT
37  23/037/SB/PYB/II/UWAK/08         METROTECH JAYA, K ,PT
38  23/038/SB/APB/FAC.REAS/III/UWAK      JAKARTA CAKRATUNGGAL, PT
39  23/039/FAC.REAS/SB/APB/III/UWAK      ACSET INDONUSA JKT, PT
40  23/040/SB/PB/III/UWAK/08         PURA BARUTAMA, PT
41  23/041/SB/PYB/III/UW.SURETYSHIP/08    METROTECH JAYA, K ,PT
42  23/042/CB/III/UW.SURETY/08        DIRGANTARA INDONESIA, PT
43  23/043/FAC.REAS/PB/III/UW.SURETY/08    ATOZ NUSANTARA M, PT
44  23/044/SB/PYB/III/UW.SURETY/08      TABHITA EXPRESS, PT
45  23/045/BB/IV/UW.SURETY/08         JASINDO ( JASA INDONESIA ), PT
46  23/046/ICAC/III/UW.SURETY/08       PRIMA INTERNATIONAL, PT
47  23/047/PYB/IV/UW.SURETY/08        TABHITA EXPRESS, PT
48  23/048/PB/IV/UW.SURETY/08         YASA INDUSTRI N, PT
49  23/049/LIMIT PENJAMINAN/IV/SURETY/08   TELEKOMINDO PRIMA, PT
50  23/050/LIMIT PENJAMINAN/IV/UW.SURETY/08  FAJAR INSAN N, PT
51  23/051/PB/IV/UW.SURETY/08         INFONET TELEKOMINDO, PT
52  23/052/PB/IV/UW/SURETY/08         GANESA TRADIKA, P. PT
53  23/053/PYB/IV/UW.SURETY/08        RINTIS SEJAHTERA, PT
54  23/054/PYB/IV/UW.SURETY/08        RINTIS SEJAHTERA, PT
55  23/055/LIMIT PENJAMINAN/IV/UW.SURETY/08  RIKAN ASAHI, PT
56  23/056/PB/V/UW.SURETY/08         ISTECH RESOURCES, PT
57  23/057/PB&APB/V/UW.SURETY/08       BERKAT JAYA NIAGATAMA, PT
 58  23/058/PYB/V/UW.SURETY/08          SURYA JAYA, CV
 59  23/059/PB/V/UW.SURETY/08          DATACOMM DIANGRAHA, PT
 60  23/060/PB/UW.SURETY/08           DIRGANTARA INDONESIA, PT
 61  23/061/APB/V/UW.SURETY/08          PELOPOR LESTARI JAYA, PT
 62  23/062/PB&APB/V/UW.SURETY/08        BERKAT JAYA NIAGATAMA, PT
 63  23/063/SB/PB/V/UW.SURETY/08
 64  23/064/SB/BLANKETBOND/V/UW.SURETY/08    TRI BARATA ABADI, PT
 65  23/065/SB/APB/V/UW.SURETY/08        MEDIA CIPTA PERKASA, PT
 66  23/066/CB/UW.SURETY/08           NOKIA SIEMENS , PT
 67  23/067/SB/PB/VI/UW.SURETY/08        MARI BERSAMA, PT
 68  23/068/PYB-ICAC/VI/UW.SURETY/08       BAJIKA CARGO, PT
 69  23/069/PB/VI/UW.SURETY/08          METROKOMINDO LINTAS,PT
 70  23/070/PYB/VI/UW.SURETY/08         CANDI RAMA LEXINDO, PT
 71  23/071/PYB/VI/UW.SURETY/08         RINTIS SEJAHTERA, PT
 72  23/072/
 73  23/073/CB-KITE/VI/UW.SURETY/08       POLYSINDO E.P, PT
 74  23/074/SB/APB/VI/UW.SURETY/08        BRIMBUN RI, PT
 75  23/075/BP-PB/VI/UW.SURETY/08        MAHERTISA UTAMA, PT
 76  23/076/SB/CB/VI/UW.SURETY/08        DIRGANTARA INDONESIA, PT
 77  23/077/FAC.REAS/SB/PB/VI/UW.SURETY/08    TRUBA JAYA ENGINEERING, PT
 78  23/078/SB/PYB/VI.UW.SURETY/08        UNIAIR INDOTAMA CARGO, PT
 79  23/079/SB/PYB/VI/UW.SURETY/08        FIRSTINDO EXPRESS, PT
 80  23/080/PPYB/VI/UW.SURETY/08         HUTAMA KARYA, PT
 81  23/081/SB/PB/VI/UW.SURETY/08        RCS.LOGISTIC INDONESIA, PT
 82  23/082/SB/PB/VI/UW.SURETY/08        METROTECH JAYA, K ,PT
 83  23/083/FAC.REAS/PB/I/UW.SURETY/08      JASA MARGA, PT
 84  23/084/FAC.REAS/SB/APB/VII/UW.SURETY/08   BS INDONESIA, PT
 85  23/085/SB/PB/VII/UW.SURETY/08        UNIRENTAL DAYA PRATAMA, PT
 86  23/086/SB/PYB/VII/UW.SURETY/08       TABHITA EXPRESS, PT
 87  23/087/SB/PB/VII/UW.SURETY/08        TRUBA ALAM MANUNGGA ENGINEERING, PT
 88  23/088/SB/PYB/VII/UW.SURETY/08       INDAH KIAT, PT
 89  23/089/FAC.REAS/SB/VII/UW.SURETY/08     KSO JASA PATRIA, PT
 90  23/090/FAC.REAS/SB/APB&PB/VII/UW.SURETY   KONSORSIUM RATU POLA PERFECT
 91  23/091/FAC.REAS/SB/PB&APB/VII/UW.SURETY   LEKTRIKA KARYATAMA, PT
 92  23/092/SB/PB/VII/UW.SURETY/08        SWIBER BERJAYA, PT
 93  23/093/
 94  23/094/SB/LEASING/VIII/UW.SURETY/08     ELITE PRIMA HUTAMA, PT
 95  23/095/                   WARINGIN MEGAH, PT
 96  23/096/SB/PYB/VII/UW.SURETY         TABHITA EXPRESS, PT
 97  23/097/SB/PYB/IX/UW.SURETY/08        KELSRI, PT - PARAMA MATRA WIDYA, PT
 98  23/098/SB/PYB/IX/UW.SURETY/08        ADHI KARYA, PT
 99  23/099/SB/APB/IX/UW.SURETY/08        MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA, PT
100  23/100/SB/PB/IX/UW.SURETY/08        IWANDA LESTARI, PT
101  23/101/SB/MB/IX/UW.SURETY/08        YASA INDUSTRI N, PT
102  23/102/SB/BB/IX/UW.SURETY/08        SEJATI ANUGERAH LINES, PT
103  23/103/SB/IMIT PENJAMINAN/IX/UW.SURETY/08  KURNIA ADIJAYA MANDIRI, PT
104  23/104/SB/IX/UW.SURETY/08          GUNUNG RAJAPAKSI, PT
105  23/105/SB/SB/IX/SURETY/08          GUNUNG RAJAPAKSI, PT
106  23/106/SB/PB&APB/XI/UW.SURETY/08      SANSAINE EXINDO, PT
107  23/107/SB/PB/UW.SURETY/08          SPARINDO ALFA PERSADA, PT
108  23/108/SB/PYB/X/UW.SURETY/08        JASA TELEKOMUNIKASI UTAMA, PT
109  23/109/SB/PB/X/UW.SURETY/08         MEKAELTRI ENGINEERING, PT
110  23/110/FAC.REAS/SB/PB/XI/UW.SURETY/08    GEO LINK NUSANTARA, PT
111  23/111/SB/PB&APB/XI/UW.SURETY/08      BERKAT JAYA NIAGATAMA, PT
112  23/112/CB-SKPBM/XI/UW.SURETY/08       DAYA MANUNGGAL, PT
113  23/113/SB/X/UW.SURETY/08          KARYA MITRA NUGRAHA, PT
114  23/114/CB/XI/UW.SURETY/08          POLYSINDO E.P, PT
115  23/115/CB-SKPBM/XI/UW.SURETY/08       DAYA MANUNGGAL, PT
116  23/116/SB/PYB/XI/UW.SURETY/08        TABHITA EXPRESS, PT
117  23/117/SB/PB/XI/UW.SURETY/08        MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
118  23/118/CB/XI/UW.SURETY/08          DAYA MANUNGGAL, PT
119  23/119/CB/XI/UW.SURETY/08          DATACRAFT INDONESIA, PT
120  23/120/CB/XI/UW.SURETY/08          DATACRAFT INDONESIA, PT
121  23/121/FAC.REAS/SB/APB&PB/XI/UW.SURETY/08  TRUBA ALAM MANUNGGA ENGINEERING, PT
122 23/122/APB/XI/UW.SURETY/08          BINA SERVICE, PT
123 23/123/LIMIT PENJAMINAN/CB/XII/UW.SURETY/08  APAC INTI CORPORA, PT
124 23/124/CB/XII/UW.SURETY/08          DAYA MANUNGGAL, PT
125
126
                 REGISTER SURETY BOND 2008
                                     TANGGAL              JAMINAN
            OBLIGEE            PWKL/CBG
                                   MASUK   SELESAI       JENIS
MITRA BATUBARA SAKTI, PT                ASWATA    28-Dec-07  3-Jan-08   PB
CITIC SERAM ENERGY LIMITED              JAKARTA    8-Jan-08  8-Jan-08   BB
ADHI KARYA, PT                    BANDUNG     8-Jan-08  9-Jan-08   APB
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG            JAKARTA    14-Jan-08 14-Jan-08    PyB
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL            JAKARTA    14-Jan-08 14-Jan-08    PyB
ASURANSI PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI PERUM BULOG   TANGERANG    15-Jan-08 15-Jan-08   BB
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA    14-Jan-08 16-Jan-08   PyB


TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT              BANDUNG     17-Jan-08  18-Jan-08  PB
CITIC SERAM ENERGY LIMITED              JAKARTA    18-Jan-08  18-Jan-08  BB
DUTA ANGGADA REALTY, PT               WAHANA TATA   17-Jan-08  21-Jan-08  APB
PELAKSANA KEGIATAN PENGERUKAN SUNGAI MAHAKAM     BOSOWA     21-Jan-08  23-Jan-08  APB
ADHI KARYA, PT                    BANDUNG    22-Jan-08  23-Jan-08  PB & APB
CHINA NATIONAL ELECTRIC EQUIPMENT CORPORATION     JASINDO    22-Jan-08  24-Jan-08  PB & APB
SHANGHAI ELECTRIC CO. LTD.              JASINDO    22-Jan-08  25-Jan-08  PB & APB
PLN, PT                       TUGU KRESNA   24-Jan-08  24-Jan-08  APB
ENERGIZER INDONESIA (ENINDO), PT           JAKARTA    31-Jan-08  31-Jan-08  PyB

PLN, PT                        JAKARTA    24-Jan-08   4-Feb-08  BB
KOREAN AIR                       JAKARTA    13-Feb-08  14-Feb-08  PyB
CNOOC SES LTD                     JAKARTA    11-Feb-08  11-Feb-08  BB
CITIC SERAM ENERGY LIMITED              JAKARTA    13-Feb-08  13-Feb-08  PB

KANTOR PABEAN B&C TYPE A TANJUNG PERAK SURABAYA    SURABAYA    21-Feb-08  22-Feb-08  OB-23
DIRJEN BEA DAN CUKAI                 BANDUNG    21-Feb-08  22-Feb-08  VOORUILLAG
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI       TANGERANG    22-Feb-08  22-Feb-08  BB
LABERSA HUTAHAEAN, PT               MEGA INSURANCE  25-Feb-08  26-Feb-08  APB
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA    26-Feb-08  27-Feb-08  PyB
MANUNGGAL ENGINEERING, PT               JAKARTA    29-Feb-08   3-Mar-08  APB
SEKRETARIAT BADAN DAN PUSAT BINA OPERASI SAR      JAKARTA    3-Mar-08   4-Mar-08  BB

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN         BUMIDA    15-Feb-08  10-Mar-08 APB
I TOUCH IMITED                    TANGERANG
PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT                ADHIRE
ARTISAN WAHYU, PT                   AS.MEGA
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             SEMARANG
I TOUCH IMITED                    TANGERANG
DIRJEN BEA DAN CUKAI                 BANDUNG
HWASENG NETWORK, CO. LTD              MEGA INSURANCE
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA
BID COMMITTEE                     JAKARTA
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA
UNIQUE KARGONIZE, PT                  JAKARTA
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT           JAKARTA
TBA                          BANDUNG
GARUDA INDONESIA, PT                  JAKARTA
TELEKOMINDO INDONESIA, PT               BANDUNG
TELEKOMINDO INDONESIA, PT               BANDUNG
BPD JABAR                       JAKARTA
BPD KALTIM                       JAKARTA
DIRJEN BEA DAN CUKAI                  JAKARTA
CONOCO PHILIPS                     JAKARTA
ADHI KARYA, PT                    BANDUNG
SEMEN TONASA, PT                   MAKASSAR
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT             TANGERANG
DIRJEN BEA DAN CUKAI                 BANDUNG
BPK. MACHFUD                     TANGERANG
ADHI KARYA, PT                    BANDUNG

NOKIA SIEMENS NETWORK,PT              MEGA INSURANCE
JAYA MANDARIN, PT                   BANDUNG
DIRJEN BEA DAN CUKAI                 BANDUNG
BUKIT ASAM PRIMA, PT                 JAKARTA
GARUDA INDONESIA, PT                 JAKARTA
BADAN METEOROLOGI & GEOFISIKA             JAKARTA
GARUDA INDONESIA, PT                 JAKARTA
BEO FARMA                       JAKARTA

DIRJEN BEA DAN CUKAI                 JAKARTA
TELKOM, PT                      TANGERANG
NSN                         TANGERANG
DIRJEN BEA DAN CUKAI                 BANDUNG
EQUATOR MANUNGGAL POWER
PERDANA ANDALAN AIR SERVICES, PT           JAKARTA
KOREAN AIR                      JAKARTA
BINTANG DJAJA                    TANGERANG
KOREAN AIR                      JAKARTA
PRAMINDO LKAT NUSANTARA                BATAL
BADAN PELAYANAN UMUM                  BATAL
PINDAD, PT                      BANDUNG
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT              JAKARTA
PERDANA ANDALAN AIR SERVICES, PT           JAKARTA
BII, PT                        JAKARTA
PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT               JAKARTA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA HASANUDIN
PLN, PT
BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, PT
TIMAS SUPLINDO, PT

CAREFOUR INDONESIA, PT

INTERNATIONAL AIR SHIPPING ASSOCIATION OF LONDON
PELABUHAN PENAJAM BANA TAKA, PT
PEMDA DAN SWASTE
WASKITA KARYA, PT
PINDAD, PT
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS, PT
KANGEAN ENERGY INDONESIA, PT
INDOSAT, PT                     SEMARANG
ZELAN PRIAMANAYA, JO
MANUNGGAL ENGINEERING, PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT
TATA SOLUSI PRATAMA, PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT
TATA SOLUSI PRATAMA, PT

ADHI KARYA, PT
DIRJEN BEA DAN CUKAI


DIRJEN BEA DAN CUKAI
AVS INDONESIA, PT
PLN, PT
DIRJEN BEA DAN CUKAI
PERDAGANGAN IMPOR, PT                 BANDUNG
TEKOM, PT
PLN, PT
BEA & CUKAI
DEPKEU RI
8
  JAMINAN                                  REKOMENDASI
               NILAI JAMINAN (IDR)   U/WRITER                                KET
      NILAI                         KABAG  WA-KADIV   DIROP    DIRUT
         USD 5 Jt    47,095,000,000.00   WIWIK     CUTI  3-Jan-08 -      -             CLOSE FILE
         USD 600       5,651,400.00    WIWIK    CUTI  9-Jan-08 -      -             KE CBG
         Rp 198 Jt      198,000,000.00   WIWIK     CUTI  9-Jan-08  9-Jan-08  9-Jan-08        FAXED
          RP 2 M    2,000,000,000.00    WIWIK    CUTI 14-Jan-08 15-Jan-08 15-Jan-08           KE CBG
          RP 2 M    2,000,000,000.00    WIWIK    CUTI 14-Jan-08 15-Jan-08 15-Jan-08           KE CBG
         Rp 1,1 M     1,100,000,000.00   ANTI     CUTI 15-Jan-08 -      -             FAXED
         Rp 600 Jt      600,000,000.00   HERRY     CUTI 16-Jan-08  18-Jan-08  18-Jan-08        KE CBG


     Rp 2.463.080.000      2,463,080,000.00  WIWIK      CUTI   18-Jan-08   24-Jan-08    29-Jan-08 FAXED
        USD 900        8,477,100.00   WIWIK     CUTI   18-Jan-08 -       -        KE CBG
        Rp 124,5 M     124,500,000,000.00  WIWIK   22-Jan-08   22-Jan-08   22-Jan-08 -        CLOSE FILE
      Rp 17, 2484 M     17,248,400,000.00   ANTI   24-Jan-08   24-Jan-08 -       -        FAXED
   Rp 10.965.446.331,84     10,965,446,331.84  WIWIK   28-Jan-08   28-Jan-08   8-Feb-08    11-Feb-08  FAXED
      USD 14.918.250     140,514,996,750.00  WIWIK   24-Jan-08   28-Jan-08   30-Jan-08    30-Jan-08  SRT KLR
       USD 52,65 Jt    495,910,350,000.00  WIWIK   25-Jan-08   28-Jan-08   29-Jan-08    30-Jan-08  SRT KLR
     Rp 43.384.764.000     43,384,764,000.00  HERRY   24-Jan-08   28-Jan-08   4-Feb-08    5-Feb-08  FAXED
         Rp 150 Jt      150,000,000.00  HERRY   31-Jan-08   31-Jan-08   5-Feb-08    8-Feb-08  KE CBG

       USD 43.425      409,020,075.00    WIWIK   4-Feb-08  4-Feb-08 -      -            KE CBG
       USD 30.000       282,570,000.00   HERRY   14-Feb-08 14-Feb-08  15-Feb-08  15-Feb-08       KE CBG
       USD 1.000       9,419,000.00    WIWIK   11-Feb-08 -      -      -            KE CBG
       USD 2.075       19,544,425.00    WIWIK   13-Feb-08 13-Feb-08 14-Feb-08 14-Feb-08          KE CBG

      Rp 263.864.609      263,864,609.00  MUSA    22-Feb-08   22-Feb-08   25-Feb-08    25-Feb-08 FAXED
   Rp 17.855.156.877,54     17,855,156,877.54  HERRY   22-Feb-08   22-Feb-08   25-Feb-08    26-Feb-08 FAXED
        Rp 3,235 M     3,235,000,000.00   ANTI   22-Feb-08   22-Feb-08 -        -       FAXED
     Rp 12.457.500.000     12,457,500,000.00   ANTI   26-Feb-08 -       -        -       CLOSE FILE
       USD 124.000      1,167,956,000.00   ANTI   27-Feb-08   27-Feb-08   27-Feb-08    28-Feb-08 KE CBG
     Rp 27.921.514.068     27,921,514,068.00   ANTI    4-Mar-08    4-Mar-08   4-Mar-08 -        CLOSE FILE
         Rp 1,5 M     1,500,000,000.00   ANTI    5-Mar-08 -       -       -        CLOSE FILE

          Rp 2,5 M     2,500,000,000.00  WIWIK   12-Mar-08   12-Mar-08 -        -        FAXED
NO. ORD
  1
 AJI
  1
 RS
 RS
  1
  1


  1
 AJI
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

 AJI
  1
 AJI
 AJI

  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2

  2
NO                NO REG

1  24/001/PB/DISTRIBUTOR/I/UW.SURETYSHIP/09
2  24/002/SB/PB/I/UW.SURETYSHIP/09
3  24/003/PB/I/UW.SURETYSHIP/09
4  24/004/LIMIT PENJAMINAN/PB/I/UW.SURETYSHIP/09
5  24/005/SB/APB/I/UW.SURETYSHIP/09
6  24/006/FAC.REAS/PB-APB/I/UW.SURETYSHIP/09
7  24/007/LIMIT PENJAMINAN/PB/I/UW.SURETYSHIP/09
8  24/008/SB/APB/I/UW.SUREYSHIP/09
9  24/009/SB/PB/I/UW.SURETYSHIP/09
10  24/010/SB/APB/I/UW.SURETYSHIP/09
11  24/011/PB/I/UW.SUREYSHIP/09
12  24/012/PB&APB/I/UW.SURETYSHIP/09
13  24/013/LIMIT PENJAMINAN/UW.SURETYSHIP/09
14  24/014/PB/II/UW.SURETYSHIP/09
15  24/015/APB/II/UW.SUREYSHIP/09
16  24/016/LIMIT PENJAMINAN/II/UW.SUREYSHIP/09
17  24/017/LIMIT PENJAMINAN/II/UW.SURETYSHIP/09
18  24/018/LIMIT PENJAMINAN/II/UW.SUREYSHIP/09
19  24/019/SB/BID BOND/II/UW.SURETYSHIP/09
20  24/020/SB/BID BOND/II/UW.SURETYSHIP/09
21  24/021/CUSTOMS BOND/II/UW.SUREYSHIP/09
22  24/022/SB/APB/II/UW.SUREYSHIP/09
23  24/023/SB/PB-DITRIBUTOR/II/UW.SURETYSHIP/09
24  24/024/SB/PB-DISTRIBUTOR/II/UW.SURETYSHIP/09
25  24/025/SB/APB/III/UW.SURETYSHIP/09
25  24/025/SB/PB/II/UW.SUREYSHIP/09
26  24/026/SB/PB/III/UW.SUREYSHIP/09
27  24/027/FAC.REAS/APB/IV/UW.SUREYSHIP/09
28  24/028/SB/APB/IV/UW.SURETYSHIP/09
29  24/029/FAC.REAS/SB/BID BOND/IV/UW.SURETYSHIP/09
30  24/030/FAC.REAS/SB/PB&APB/IV/UW.SURETYSHIP/09
31  24/031/LIMIT PENJAMINAN CB/IV/UW.SURETYSHIP/09
32  24/032/LIMIT PENJAMINAN/I/UW.SURETYSHIP/09
33  24/033/FAC.REAS/SB/PB&APB/IV/UW.SURETYSHIP/09
34  24/034/SB/PB/IV/UW.SURETYSHIP/09
35  24/035/FAC.REAS/PB&APB/IV/UW.SURETYSHIP/09
36  24/036/SB/PB/V/UW.SURETYSHIP/09
37  24/037/LIMIT PENJAMINAN/SB/V/UW.SURETYSHIP/09
38  24/038/SB/PB/V/UWSURETYSHIP/09
39  24/039/SB/BID BOND/V/UW.SURETYSHIP/09
40  24/040/SB/PB/V/UW.SURETYSHIP/09
41  24/041/SB/APB/VI/UW.SURETYSHIP/09
42  24/042/SB/PB/VII/UW.SURETYSHIP/09
43  24/043/SB/LIMIT PENJAMINAN/VII/UW.SURETYSHIP/09
44  24/044/SB/LIMIT PENJAMINAN/VII/UW.SURETYSHIP/09
45  24/045/FAC.RE/SB/PB/VII/UW.SURETYSHIP/09
46  24/046/SB
47  24/047/SB/APB/VII/UW.SURETYSHIP/09
48  24/048/LIMIT PENJAMINAN/SB/VIII/UW.SURETYSHIP/09
49  24/049/LIMIT PENJAMINAN/SB/VIII/UW.SURETYSHIP/09
50  24/050/CUSTOMS BOND/VIII/UW.SURETYSHIP/09
51  24/051/LIMIT PENJAMINAN/SB/VIII/UW.SURETYSHIP/09
52  24/052/PAYMENT BOND/VIII/UW.SUREYSHIP/09
53  24/053/SB/BID BOND/IX/UW.SURETYSHIP/09
54  24/054/SB/PB/IX/UW.SUREYSHIP/09
55  24/055/EXCISE BOND/IX/UW.SURETSHIP/09
56  24/056/EXCISE BOND/IX/UW.SUREYSHIP/09
57  24/057/SB/LIMIT PENJAMINAN/BB/UW.SUREYSHIP/09
58  24/058/FAC.RE/SB/APB/IX/UW.SURETYSHIP/09
59  24/059/SB/PB&APB/IX/UW.SURETYSHIP/09
60  24/060/
61  24/061/SB/PB/UW.SURETYSHIP/09
62  24/062/EXCISE BOND/X/UW.SURETYSHIP/09
63  24/063/EXCISE BOND/X/UW.SURETSHIP/09
64  24/064/LIMIT PENJAMINAN/CUSTOMS BOND/X/UW.SUREYTSHIP/09
65  24/065/SB/PERFORMANCE BOND/X/UW.SURETYSHIP/09
66  24/066/LIMIT PENJAMINAN/SB/X/UW.SURETYSHIP/09
67  24/067/EXCISE BOND/X/UW.SUREYSHIP/09
68  24/068/CUSTOMS BOND/X/UW.SURETYSHIP/09
69  24/069/EXCISE BOND/X/UW.SURETYSHIP/09
70  24/070/SB/BID BOND/X/UW.SUREYSHIP/09
71  24/071/FAC.REAS/SB/PB/X/UW.SUREYSHIP/09
72  24/072/SB/APB/X/UW.SURETYSHIP/09
73  24/073/LIMIT PENJAMINAN/SB/X/UW.SURETYSHIP/09
74  24/074/LIMIT PENJAMINAN/SB/XI/UW.SURETYSHIP/09
75  24/075/EXCISE BOND/XI/UW.SURETYSHIP/09
76  24/076/LIMIT PENJAMINAN/SB/XI/UW.SURETYSHIP/09
77  24/077/LIMIT PENJAMINAN/EXCISE BOND/XI/UW.SURETYSHIP/09
78  24/078/CUSTOMS BOND/XI/UW.SURETYSHIP/09
79  24/079/EXCISE BOND/XI/UW.SURETYSHIP/09
80  24/080/LIMIT PENJAMINAN/SB/XI/UW.SURETYSHIP/09
81  24/081/LIMIT PENJAMINAN/SB/XI/UW.SURETYSHIP/09
82  24/082/SB/PB/XI/UW.SURETYSHIP/09
83  24/083/LIMIT PENJAMINAN/SB/XI/UW.SUREYSHIP/09
84  24/084/SB/PB/XI/UW.SURETYSHIP/09
85  24/085/EXCISE BOND/XII/UW.SURETYSHIP/09
86  24/086/EXCISE BOND/XII/UW.SURETYSHIP/09
87  24/087/SB/XII/UW.SURETYSHIP/09
88  24/088/SB/XII/UW.SURETYSHIP/09
89  24/089/LIMIT PENJAMINAN/SB/XII/09
90  24/090/SB/XII/UW.SURETYSHIP/09
91  24/091/EXCISE BOND/XII/UW.SURETYSHIP/09
92  24/092/EXCISE BOND/XII/UW.SURETYSHIP/09
93  24/093/EXCISE BOND/XII/UW.SURETYSHIP/09
94  24/094/EXCISE BOND/XII/UW.SURETYSHIP/09
95
                         RE
          PRINCIPAL

BERKAT UNGGULTAMA INDONESIA, PT
GRAHA SARANA DUTA, PT
DATACOMM DIANGRAHA, PT
SINAR GALUH PRATAMA, PT
DIRGANTARA INDONESIA, PT
WASAMITRA ENGINEERING, PT
AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, PT
RAYA KONSULT,PT
TOKYU CONSTRUCTION,CO - DUTA GRAHA JO
LIMAWIRA WISESA, PT
RINTIS SEJAHTERA, PT
HORISON KOMUNIKASI,PT
GRAHA SARANA DUTA, PT
PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA, PT
ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA, PT
HUTAMA KARYA, PT
DATACOMM DIANGRAHA, PT
TRUBA ALAM MANUNGGAL, PT
ARMADA BUMI PRATIWI, PT
SUKSES OSEAN KHATUISTIWA LINE, PT
TRIMANUNGGAL TRI PERKASA, PT
GEASINDO TEKHNIK PRIMA, PT
BERKAT UNGGULTAMA INDONESIA, PT
SURYA JAYA, CV
KONSORSIUM PT.PURA BARUTAMA
PELAYARAN SUMATRA PUTRA, PT
WIRANA JAYATAMA ABADI, PT
TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, PT
PULOGADUNG STEEL,PT
GEOCEAN INDONESIA, PT
CIPTA ARTA HADIVARA, PT
SANDANG INDO PRATAMA, PT
PURA BARUTAMA, PT
TEKNIKO INDONESIA, PT & DHARMA SUBUR SATYA, PT
BORNEO INDOBARA, PT
BARATA INDONESIA, PT
SURYA JAYA, CV
BRIMBUN RAYA INDAH, PT
TELEKOMINDO PRIMAKARYA, PT
TELEKOMINDO PRIMAKARYA, PT
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA
PULOGADUNG STEEL,PT
MULTI STRUCTURE, PT
SANSAINE EXINDO, PT
SANSAINE EXINDO, PT
MULTI STRUCTURE, PT
BOSOWA ENERGI, PT
PULOGADUNG STEEL,PT
CIPTAKOMINDO PRADIPTA, PT
JASA TELEKOMUNIKASI UTAMA, PT
SIDO BANGUN, PT
LINTAS TEKNOOGI INDONESIA, PT
TOBA PULP LESTARI, PT
CMI TEKNOOGI, PT
ABHIMATA CITRA, PT
KARYA PUTRA PRIMA, PT
BINTANG SAYAP INSAN, PT
VAYATOR, PT
MODULE INTRACT YASATAMA, PT
KOPERASI PEGAWAI BRI

KONSORSIUM METAEPSI - BRN
BERKAH TOBACCO INDONESIA, PT
PUTRA GEMILANG, PR
ARASHOES INDONESIA, PT
ARTISAN WAHYU, PT
CAKRA NUSA DARMA, PT
SEJAHTERA BINTANG ABADI TOBACCO, PT
ALUCO, PT
GUDANG GARAM, PR
INDO SURYA PERSADA, PT & KONSORSIUM
GENERAL ENERGY BALI, PT
ARDES PERDANA, PT
MEGA ELTRA, PT
CAKRA NUSA DARMA, PT
DOLAR PRIMA UTAMA, PR
HUABEI PETROEUM SERVICE, PT
KARYA PUTRA PRIMA, PT
ALUCO, PT
KOLANG CITRA ABADI, PT
MEGA ELTRA, PT
KOPERASI PEGAWAI BRI
SANSAINE EXINDO, PT
DATACOMM DIANGRAHA, PT
KALTIM PRIMA COAL
GANGSAR, PR
AA, PR
TUNAS MULTI ANUGRAH, PT
MARINE SERVICES INDONESIA, PT
DELTA METRO GUARD, PT
PROMITS ENGINEERING, PT
SUMBER TUKEL SUBUR MAKMUR, CV
ADI BUNGSU, PR
HADI RAMA JAYA, PR
PIALA MAS, PR
                        REGISTER SURETY BOND 2009
                   OBLIGEE

RAJAWALI NUSINDO, PT
TEKOM INDONESIA,PT
TEKOM INDONESIA,PT
PERKEBUNAN NUSANTARA, PT
MERPATI NUSANTARA AIRLINES, PT
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, PT
KONDUR PETROLEUM, SA
LOCAL GOVERNMENT OF CIREBON CITY
US.AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT INDONESIA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA
BPD SUMSEL & BPD JATENG
TEKOM INDONESIA,PT
TEKOM INDONESIA,PT
CNNOC SES LTD
SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI SENGAI DANAU & PENYEBRANGAN
ANGAKASA PURA, PT
TEKOM INDONESIA,PT

PLN, PT
PLN, PT
DIRJEN BEA DAN CUKAI
MULTIGRAHA ALUMINDO, PT
RAJAWALI NUSINDO, PT
SEMEN TONASA,PT
KPU
KODECO ENERGY CO
CHEVRON GEOTHERMA SALAK, LTD
PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT BAGIAN ANGARAN 999-KPU
ADHI KARYA, PT
COONC INDONESIA
DEPARTEMEN PERTAHANAN RI
DIRJEN BEA DAN CUKAI
TEKOM INDONESIA,PT
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES, PT
DEPARTEMEN ESDM RI
PLN, PT
SEMEN TONASA,PT
TEKOM INDONESIA,PT
ZTE INDONESIA, PT
TBA , PT
MADYA PURBALINGGA, PT
ADHI KARYA, PT
CHEVRON PASIFIC INDONESIA, PT
TELKOM INDONESIA, PT
TELKOM INDONESIA, PT
CHEVRON, PT

ADHI KARYA, PT

TELKOM INDONESIA, PT
BEA CUKAI
TELKOM INDONESIA, PT
ANECCA KIMIA CONPORINDO, PT
INDONESIA COMNET PLUS, PT
INDONESIA COMNET PLUS, PT
BEA CUKAI
BEA CUKAI
TOTAL E & P INDONESIA

BRI

GUNA ELEKTRO & JAPAN AE, PT
KPPBC MALANG
KPPBC MALANG
DIRJEN BEA DAN CUKAI
LOTTE SHOPING INDONESIA, PT
PETROCHINA INTERNATIONAL
KPPBC MALANG
BEA CUKAI
KPPBC MALANG
PLN, PT

LOCAL GOVERNMENT OF KOTA KEDIRI
SATKER INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMUT,ACEH DAN RIAU
PETROCHINA INTERNATIONAL
KPPBC MALANG
PETROCHINA INTERNATIONAL
BEA CUKAI
KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK
DIRJEN BEA DAN CUKAI
PLN, PT
BRI

TELKOM INDONESIA, PT
PLN, PT
KEPALA KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG
KEPALA KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG
PLN, PT
PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT
CHEVRON PASIFIC INDONESIA, PT
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD
KPPBC TIPE C PASURUAN
KPPBC MALANG
KPPBC PASURUAN
KPPBC TULUNGAGUNG
RETY BOND 2009
              TANGGAL            JAMINAN
      PWKL/CBG
            MASUK  SELESAI        JENIS     NILAI
     KCU.JAKARTA 12/17/2008   1/5/2009   SB/PB-DISTRIBUTOR
      BANDUNG  12/31/2008  1/7/2009      SB/PB
     TANGERANG   1/8/2009  1/9/2009      SB/PB
       MEDAN   1/9/2009  1/9/2009   LIMIT PENJAMINAN
      BANDUNG  1/12/2009  1/14/2009      SB/APB
       AS.TKP              FAC.REAS/SB & PB-APB
      BANDUNG  1/12/2009  1/19/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
      BANDUNG  1/15/2009  1/19/2009      SB/APB
     KCU.JAKARTA 1/19/2009   1/29/2009      SB/PB
     KCU.JAKARTA 1/19/2009   1/21/2009      SB/MB
     KCU.JAKARTA 1/27/2009   2/3/2009      SB/PB
     KCU.JAKARTA 1/30/2009   2/4/2009     SB/PB & APB
      BANDUNG  1/23/2009  2/4/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
     TANGERANG   2/2/2009  2/4/2009      SB/PB
      SURABAYA   2/4/2009  2/11/2009      SB/APB
      BANDUNG   2/9/2009  2/13/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
     TANGERANG  2/17/2009  2/19/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
     KCU.JAKARTA 2/16/2009   2/19/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
     KCU.JAKARTA 2/18/2009   2/19/2009     SB/BID BOND
     KCU.JAKARTA 2/17/2009   2/18/2009     SB/BID BOND
     KCU.JAKARTA 2/18/2009   2/19/2009    CUSTOMS BOND
     KCU.JAKARTA 2/18/2009   2/23/2009      SB/APB
     KCU.JAKARTA 2/23/2009   2/24/2009   SB/PB-DISTRIBUTOR
      MAKASSAR
      SEMARANG  BATAL
     TANGERANG
      SURABAYA   4/2/2009  4/3/2009      SB/APB
     AS.JASATANIA                FAC.REAS/APB
      BANDUNG   4/3/2009  4/7/2009      SB/APB
      AS.MEGA              FAC.REAS.SB/BID BOND
     AS.JASINDO              FAC.REAS.SB/PB&APB
     TANGERANG  3/25/2009  4/24/2009  LIMIT PENJAMINAN/CB
      SEMARANG  4/16/2009  4/22/2009  LIMIT PENJAMINAN/PB
      AS.BUMIDA                FAC.REAS/SB/PB
      JAKARTA II 4/27/2009  4/29/2009      SB/PB
      PT.DEKAI
      MAKASSAR         5/1/2009      SB/PB
     TANGERANG  5/12/2009  5/14/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
      BANDUNG  5/13/2009  5/15/2009  SB/PERFORMANCE BOND
      BANDUNG  5/20/2009  5/25/2009    SB/BID BOND
      SEMARANG  6/11/2009  6/26/2009   SB/PAYMENT BOND
      BANDUNG  6/25/2009  7/1/2009      SB/APB
     TANGERANG
       MEDAN   7/3/2009  7/10/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
     TANGERANG  7/17/2009  7/23/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
       MEGARE  7/27/2009  7/30/2009     FAC.RE/PB

     BANDUNG   7/28/2009  8/4/2009      SB/APB
     BANDUNG   7/31/2009  8/6/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
     TANGERANG   8/14/2009  8/18/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
     SURABAYA         8/27/2009    CUSTOMS BOND
 JAKARTA II  8/12/2009  8/31/2009   LIMIT PENJAMINAN/SB
  MEDAN
 BANDUNG    BATAL
TANGERANG   9/3/2009   9/30/2009    SB/BID BOND
 SURABAYA   9/2/2009   9/29/2009    EXCISE BOND
 SURABAYA   9/2/2009   9/17/2009    EXCISE BOND
 JAKARTA II  BATAL

 JAKARTA II  10/15/2009 10/17/2009      SB/PB&APB
  BATAL
 JAKARTA II  10/8/2009  10/14/2009   SB/PAYMENT BOND
 SURABAYA   10/9/2009  10/14/2009    EXCISE BOND
 SURABAYA   10/13/2009  10/16/2009    EXCISE BOND
 SEMARANG   10/12/2009  10/19/2009  LIMIT PENJAMINAN/CB
 JAKARTA II  10/15/2009  10/22/2009  SB/PERFORMANCE BOND
 JAKARTA II  10/20/2009  10/22/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
 SURABAYA   10/21/2009  10/26/2009    EXCISE BOND
TANGERANG   10/22/2009  10/26/2009    CUSTOMS BOND
 SURABAYA   10/21/2009  10/28/2009    EXCISE BOND
 SURABAYA   10/27/2009  10/28/2009     SB/BID BOND

 BANDUNG   10/28/2009  10/29/2009       SB/APB
 JAKARTA II  10/30/2009  11/2/2009    LIMIT PENJAMINAN/SB
 JAKARTA II  11/2/2009  11/4/2009    LIMIT PENJAMINAN/SB
 SURABAYA   11/3/2009  12/17/2009      EXCISE BOND
 JAKARTA II  11/2/2009  11/6/2009    LIMIT PENJAMINAN/SB
 SURABAYA   11/5/2009  11/11/2009 LIMIT PENJAMINAN/EXCISE BOND
TANGERANG   11/5/2009  11/9/2009     CUSTOMS BOND
 SURABAYA   11/10/2009  11/13/2009      EXCISE BOND
 JAKARTA II  11/17/2009  11/20/2009    LIMIT PENJAMINAN/SB
 JAKARTA II  11/17/2009  11/23/2009    LIMIT PENJAMINAN/SB
TANGERANG
 JAKARTA II  11/25/2009  11/30/2009  LIMIT PENJAMINAN/SB
 SURABAYA   11/26/2009  11/30/2009      SB/PB
 SURABAYA   12/15/2009  12/17/2009    EXCISE BOND
 SURABAYA   12/9/2009  12/17/2009    EXCISE BOND
 SURABAYA                  SB/BID BOND
  MEDAN                   SB/BID BOND
 JAKARTA II  12/23/2009 12/29/2009   SB/PERFORMANCE BOND
 BANDUNG                     SB
 SURABAYA   12/29/2009 12/31/2009     EXCISE BOND
 SURABAYA   12/29/2009 12/4/2009      EXCISE BOND
 SURABAYA   12/29/2009 12/31/2009     EXCISE BOND
 SURABAYA   12/29/2009  1/5/2010     EXCISE BOND
                               REKOMENDASI
NILAI JAMINAN (IDR)  U/WRITER  TANGGAL
                       KABAG    KADIV   DIROP     DIRUT
Rp  2,000,000,000  WIWIK    1/5/2009  1/5/2009  1/5/2009
Rp   139,739,512  WIWIK    1/5/2009  1/5/2009  1/6/2009  1/7/2009  1/7/2009
Rp  1,579,684,210  WIWIK    1/8/2009  1/8/2009  1/8/2009  1/9/2009  1/9/2009
Rp  2,969,456,050  WIWIK    1/9/2009  1/9/2009  1/9/2009  1/9/2009  1/9/2009
    USD 780,000   WIWIK   1/12/2009  1/12/2009  1/12/2009  1/13/2009  1/13/2009
            ANI    1/12/2009  1/14/2009  1/14/2009  1/14/2009  1/15/2009
    USD 41,370   ANI    1/12/2009  1/12/2009  1/16/2009  1/19/2009  1/19/2009
Rp  1,786,388,180  WIWIK   1/16/2009  1/16/2009  1/16/2009  1/19/2009  1/19/2009
Rp  62,491,515,960  WIWIK   1/27/2009  1/27/2009  1/27/2009  1/28/2009  1/29/2009
Rp    54,078,750  WIWIK   1/19/2009  1/19/2009  1/19/2009  1/20/2009  1/21/2009
Rp  2,000,000,000  WIWIK   1/29/2009  1/29/2009  1/29/2009  2/2/2009  2/3/2009
Rp  1,540,654,456  WIWIK   1/30/2009  1/30/2009  1/30/2009  2/3/2009  2/4/2009
Rp  10,000,000,000  WIWIK    2/2/2009  2/2/2009  2/2/2009  2/3/2009  2/4/2009
    USD 400,000   ANI    2/2/2009  2/2/2009  2/2/2009
Rp  4,902,070,282   ANI    2/9/2009  2/9/2009  2/9/2009  2/10/2009  2/10/2009
Rp  50,000,000,000  WIWIK    2/9/2009  2/9/2009  2/11/2009  2/13/2009  2/13/2009
Rp  50,000,000,000  WIWIK   2/16/2009  2/16/2009  2/17/2009  2/19/2009  2/19/2009
Rp  50,000,000,000  WIWIK   2/19/2009  2/19/2009  2/19/2009  2/19/2009
Rp  2,725,000,000  WIWIK   2/18/2009  2/18/2009  2/19/2009  2/19/2009
Rp  1,630,000,000  WIWIK   2/18/2009
Rp  11,050,660,145  DANI    2/19/2009  2/19/2009  2/19/2009  2/19/2009
   USD 61,026,64   WIWIK   2/19/2009  2/20/2009  2/20/2009  2/20/2009  2/23/2009
Rp  2,000,000,000  WIWIK   2/23/2009  2/23/2009  2/23/2009  2/24/2009  2/24/2009Rp   234,983,246  WIWIK   4/2/2009   4/2/2009  4/2/2009  4/2/2009  4/3/2009
Rp  1,802,834,626   ANI    4/3/2009   4/2/2009  4/3/2009  4/3/2009  4/6/2009
Rp  1,296,776,000  WIWIK   4/6/2009   4/6/2009  4/6/2009 07/04/009   4/7/2009
    USD 150,000   WIWIK   4/14/2009  4/14/2009
            WIWIK   4/27/2009  4/27/2009  4/27/2009  4/28/2009  4/29/2009
Rp  10,000,000,000  WIWIK   4/21/2009  4/21/2009  4/23/2009
Rp  3,000,000,000   ANI   4/21/2009  4/21/2009  4/21/2009
   USD 3,225,000   WIWIK   4/22/2009  4/23/2009
Rp   629,322,340  WIWIK   4/28/2009  4/29/2009

Rp  50,000,000,000  WIWIK   5/1/2009
Rp  40,000,000,000   ANI   5/12/2009  5/12/2009  5/12/2009  5/13/2009  5/14/2009
Rp  16,175,482,400   ANI   5/14/2009  5/14/2009  5/14/2009  5/15/2009  5/15/2009
Rp  1,000,000,000  WIWIK   5/20/2009  5/20/2009  5/20/2009  5/22/2009  5/22/2009
Rp  5,440,000,000   ANI   6/24/2009  6/24/2009  6/26/2009
Rp  1,200,000,000  WIWIK   6/25/2009  6/25/2009  6/26/2009  7/1/2009  7/1/2009

Rp  30,000,000,000  WIWIK   7/7/2009   7/7/2009  7/7/2009  7/9/2009  7/10/2009
Rp  55,000,000,000  WIWIK   7/21/2009  7/21/2009  7/22/2009  7/22/2009
Rp  30,000,000,000  AGUS   7/27/2009  7/27/2009  7/27/2009  7/29/2009  7/29/2009

Rp   954,476,721  AGUS    7/30/2009  7/30/2009  7/30/2009  8/3/2009  8/3/2009
Rp  20,000,000,000  AGUS    8/4/2009   8/4/2009  8/4/2009  8/5/2009  8/6/2009
Rp  15,000,000,000  AGUS    8/4/2009   OTS    8/14/2009
Rp  12,562,325,446  HANNY   8/14/2009  8/18/2009  8/18/2009  8/25/2009  8/26/2009
Rp  30,000,000,000  AGUS   8/26/2009  8/26/2009  8/27/2009  8/28/2009  8/28/2009


Rp  22,080,000,000  WIWIK   9/3/2009   9/3/2009   9/3/2009   9/3/2009   9/3/2009
Rp  1,350,360,000  HANNY   9/4/2009   9/4/2009  9/11/2009  9/17/2009  9/17/2009
Rp  10,286,320,000  AGUS    9/4/2009  9/11/2009  9/11/2009  9/17/2009  9/17/2009


           HANNY   9/16/2009
USD 1,029,108&872,700&2,236,537,5      9/16/2009  9/16/2009  9/17/2009  9/17/2009

Rp  31,837,800,000  HANNY   10/8/2009  10/8/2009  10/8/2009
Rp  24,000,000,000  HANNY  10/12/2009  10/12/2009  10/12/2009  10/14/2009 10/14/2009
Rp   292,800,000  HANNY  10/14/2009  10/13/2009  10/14/2009  10/16/2009 10/16/2009
Rp  15,000,000,000  AGUS   10/16/2009  10/16/2009  10/16/2009
Rp  15,863,100,000  WIWIK  10/19/2009  10/19/2009  10/22/2009
Rp  15,000,000,000  AGUS   10/21/2009  10/21/2009  10/21/2009
Rp  6,635,083,520  HANNY  10/22/2009  10/22/2009  10/22/2009  10/26/2009  10/26/2009
Rp  3,013,844,000  HANNY  10/22/2009  10/22/2009  10/22/2009  10/23/2009  10/23/2009
Rp  3,513,600,000  AGUS   10/22/2009  10/23/2009  10/23/2009  10/27/2009  DINAS LUAR
Rp  47,000,000,000  AGUS   10/27/2009  10/27/2009  10/27/2009  10/27/2009  DINAS LUAR

Rp  1,462,681,000  AGUS   10/28/2009  10/28/2009  10/28/2009
Rp  15,000,000,000  AGUS   10/30/2009  10/30/2009  10/30/2009
Rp  20,000,000,000  AGUS   11/2/2009  11/2/2009  11/2/2009  11/2/2009  DINAS LUAR
Rp  2,970,000,000  HANNY   11/3/2009  11/3/2009  11/3/2009  12/15/2009  12/15/2009
Rp  20,000,000,000  AGUS   11/3/2009  11/3/2009  11/4/2009  11/5/2009  11/5/2009
Rp  1,100,000,000  HANNY   11/5/2009  11/5/2009  11/5/2009  11/11/2009  11/11/2009
Rp  3,013,844,000  HANNY   11/5/2009  11/5/2009  11/5/2009  11/6/2009  11/6/2009
Rp   500,000,000  AGUS   11/10/2009  11/11/2009  11/11/2009  11/12/2009  11/12/2009
Rp  15,000,000,000  WIWIK  11/18/2009  11/18/2009  11/18/2009  11/19/2009  11/19/2009
Rp  50,000,000,000  HANNY  11/18/2009  11/18/2009  11/18/2009  11/20/2009  11/20/2009

Rp  60,000,000,000  AGUS   11/25/2009 11/25/2009 11/25/2009 11/26/2009 11/26/2009
Rp  16,526,800,000  WIWIK  11/26/2009 11/26/2009 11/26/2009 11/26/2009 11/26/2009
Rp   837,132,000  AGUS   12/15/2009 12/16/2009 12/16/2009 12/16/2009 12/16/2009
Rp  2,702,472,000  HANNY   12/9/2009 12/9/2009 12/10/2009 12/16/2009 12/16/2009
           AGUS
           AGUS
Rp  7,235,359,842  AGUS   12/23/2009 12/28/2009
           AGUS
Rp  1,036,800,000  HANNY  12/29/2009  12/29/2009  12/29/2009 12/31/2009 12/31/2009
Rp  5,862,363,600  HANNY  12/29/2009  12/29/2009  12/29/2009 12/31/2009 12/31/2009
Rp   288,480,000  HANNY  12/29/2009  12/29/2009  12/29/2009 12/30/2009 12/30/2009
Rp  10,465,796,000  HANNY  12/30/2009  12/30/2009  12/30/2009
TANGGAL FAX   KET    LAMANYA HARI

        COMPLY
  1/7/2009   COMPLY     7
  1/9/2009   COMPLY     1
  1/9/2009   COMPLY     1
 1/14/2009   COMPLY     2
        COMPLY
 1/19/2009   COMPLY     7
 1/19/2009   COMPLY     4
 1/29/2009   COMPLY
 1/21/2009   COMPLY     2
  2/3/2009   COMPLY     7
  2/4/2009   COMPLY     4
  2/4/2009   COMPLY
  2/4/2009   COMPLY     2
 2/11/2009   COMPLY     7
 2/13/2009   COMPLY     4
 2/19/2009   COMPLY     2
 2/19/2009   COMPLY     3
 2/19/2009   COMPLY     1
        COMPLY     1
 2/19/2009  TDK COMPLY    1
 2/23/2009   COMPLY     5
 2/24/2009   COMPLY     1

        BATAL

  4/3/2009  COMPLY      1
        COMPLY
  4/7/2009  COMPLY      4
        COMPLY
        COMPLY
 4/24/2009  COMPLY
 4/22/2009  COMPLY      7
        COMPLY
        COMPLY      2
        COMPLY
        COMPLY
 5/18/2009  COMPLY      2
 5/15/2009  COMPLY      2
 5/25/2009  COMPLY      5

  7/1/2009  COMPLY      6

 7/10/2009  COMPLY      7
 7/23/2009  COMPLY      6
 7/30/2009  COMPLY      3

  8/4/2009  COMPLY      7
  8/6/2009  COMPLY      6
 8/18/2009  COMPLY      4
 8/27/2009  COMPLY
 8/31/2009  COMPLY       19

        BATAL
 9/30/2009  COMPLY    LIBUR HARI RAYA
 9/29/2009  COMPLY    LIBUR HARI RAYA
 9/17/2009  COMPLY       15
        BATAL

 9/17/2009  COMPLY       2

10/14/2009  COMPLY        6
10/14/2009 FILE KE EKO      4
10/16/2009  COMPLY        3
10/19/2009  COMPLY        7
10/22/2009  COMPLY        7
10/22/2009  COMPLY        2
10/26/2009  COMPLY        5
10/26/2009  COMPLY        4
10/28/2009  COMPLY        7
10/28/2009  COMPLY        1

10/29/2009   COMPLY       1
 11/2/2009   COMPLY       3
 11/4/2009   COMPLY       2
12/17/2009   COMPLY
 11/6/2009   COMPLY       4
11/11/2009   COMPLY       6
 11/9/2009   COMPLY       4
11/13/2009   COMPLY       3
11/20/2009   COMPLY       3
11/23/2009   COMPLY       6
       FILE KE EKO
11/30/2009   COMPLY       5
11/30/2009   COMPLY       4
12/17/2009   COMPLY       2
12/17/2009   COMPLY       8
        COMPLY
        COMPLY
12/29/2009   COMPLY       6

12/31/2009  COMPLY       2
 1/4/2010  COMPLY       3
12/31/2009  COMPLY       2
 1/5/2010  COMPLY       4
                               REGISTER NOTA
NO.       NO. ND       TGL        KEPADA

1   23/001/ND/III/DIV.SURETY  3/18/2008  DIVISI SP
2   23/002/ND/III/DIV.SURETY  3/25/2008  DIROP
3   23/003/ND/III/DIV.SURETY  3/25/2008  BG.SDM
4   23/004/ND/III/DIV.SURETY  3/26/2008  CAB.JKT, TGR
5   23/005/ND/III/DIV.SURETY  3/26/2008  MEDAN
6   23/006/ND/III/DIV.SURETY  3/26/2008  DIROP
7   23/007/ND/III/DIV.SURETY  3/26/2008  DIROP
8   23/008/ND/III/DIV.SURETY  3/26/2008  DIROP
9   23/009/ND/III/DIV.SURETY  3/27/2008  DIROP
10  23/010/ND/III/DIV.SURETY  3/31/2008  BG.UMUM
11  23/011/ND/III/DIV.SURETY  3/31/2008  BG. TI
12  23/012/ND/III/DIV.SURETY  3/31/2008  DIREKSI
13  23/013/ND/III/DIV.SURETY  3/31/2008  DIROP
14  23/014/ND/III/DIV.SURETY  4/1/2008  MAKASSAR
15  23/015/ND/III/DIV.SURETY  4/1/2008  SURABAYA
16  23/016/ND/III/DIV.SURETY  4/1/2008  TANGERANG
17  23/017/ND/III/DIV.SURETY  4/2/2008  TANGERANG
18  23/018/ND/III/DIV.SURETY  4/2/2008  BG.HUKUM
19  23/019/ND/III/DIV.SURETY  4/2/2008  DIROP
20  23/020/ND/III/DIV.SURETY  4/3/2008  DIROP
21  23/021/ND/III/DIV.SURETY  4/3/2008  DIVISI AE & AK
22  23/022/ND/III/DIV.SURETY  4/4/2008  BG.HUKUM
23  23/023/ND/III/DIV.SURETY  4/4/2008  BG.UMUM
24  23/024/ND/III/DIV.SURETY  4/4/2008  DIROP
25  23/025/ND/III/DIV.SURETY  4/4/2008  CAB JKT
26  23/026/ND/III/DIV.SURETY  4/7/2008  BG.SDM
27  23/027/ND/III/DIV.SURETY  4/7/2008  DIVISI SP
28  23/028/ND/III/DIV.SURETY  4/7/2008  BP.NICO LUKUM
29  23/029/ND/III/DIV.SURETY  4/8/2008  DIVISI AI
30  23/030/ND/III/DIV.SURETY  4/9/2008  DIROP
31  23/031/ND/III/DIV.SURETY  4/9/2008  TANGERANG
32  23/032/ND/III/DIV.SURETY  4/9/2008  MEDAN
33  23/033/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
34  23/034/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
35  23/035/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
36  23/036/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
37  23/037/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
38  23/038/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
39  23/039/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
40  23/040/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
41  23/041/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
42  23/042/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
43  23/043/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
44  23/044/ND/III/DIV.SURETY  4/10/2008  BG.KEUANGAN
45  23/045/ND/III/DIV.SURETY  4/11/2008  DIVISI ASEK
46  23/046/ND/III/DIV.SURETY  4/11/2008  TANGERANG
47  23/047/ND/III/DIV.SURETY  4/11/2008  DIVISI SP
48  23/048/ND/III/DIV.SURETY  4/11/2008  CAB JKT & TGR
49  23/049/ND/III/DIV.SURETY  4/11/2008  BG.SPI
50  23/050/ND/III/DIV.SURETY  4/16/2008  BG.KEUANGAN
51  23/051/ND/III/DIV.SURETY  4/16/2008  DIREKSI
52  23/052/ND/III/DIV.SURETY  4/16/2008  CAB.JKT
53  23/053/ND/III/DIV.SURETY  4/16/2008  DIROP
54  23/054/ND/III/DIV.SURETY  4/17/2008  DIROP
55  23/055/ND/III/DIV.SURETY  4/17/2008  BG.SDM
56  23/056/ND/III/DIV.SURETY  4/18/2008  DIROP
57  23/057/ND/III/DIV.SURETY  4/21/2008  BG.KEUANGAN
58  23/058/ND/III/DIV.SURETY  4/21/2008  TANGERANG
59  23/059/ND/III/DIV.SURETY  4/21/2008  DIROP
60  23/060/ND/III/DIV.SURETY  4/22/2008  SELURUH CABANG/PWKL
61  23/061/ND/III/DIV.SURETY  4/22/2008  BG.SDM
62  23/062/ND/III/DIV.SURETY  4/22/2008  CAB.JKT
63  23/063/ND/III/DIV.SURETY  4/22/2008  DIREKSI
64  23/064/ND/III/DIV.SURETY  4/23/2008  DIVISI SP
65  23/065/ND/III/DIV.SURETY  4/28/2008  SURABAYA
66  23/066/ND/III/DIV.SURETY  4/28/2008  DIVISI SP
67  23/067/ND/III/DIV.SURETY  4/30/2008  DIREKSI
68  23/068/ND/III/DIV.SURETY  4/30/2008  DIVISI AI
69  23/069/ND/III/DIV.SURETY  4/30/2008  SELURUH CABANG
70  23/070/ND/III/DIV.SURETY  1/30/2008  BG.KEUANGAN
71  23/071/ND/III/DIV.SURETY  5/5/2008
72  23/072/ND/III/DIV.SURETY  5/5/2008  DIROP
73  23/073/ND/III/DIV.SURETY  5/5/2008  CAB.JAKARTA
74  23/074/ND/III/DIV.SURETY  5/5/2008  DIREKSI
75  23/075/ND/III/DIV.SURETY  5/6/2008  DIROP
76  23/076/ND/III/DIV.SURETY  5/6/2008  SELURUH CABANG
77  23/077/ND/III/DIV.SURETY  5/7/2008  TANGERANG
78  23/078/ND/III/DIV.SURETY  5/8/2008  DIREKSI
79  23/079/ND/III/DIV.SURETY  5/8/2008  DIVISI SP
80  23/080/ND/III/DIV.SURETY  5/12/2008  DIVISI AI
81  23/081/ND/III/DIV.SURETY  5/13/2008  DIREKSI
82  23/082/ND/III/DIV.SURETY  5/14/2008  DIREKSI
83  23/083/ND/III/DIV.SURETY  5/15/2008  TANGERANG
84  23/084/ND/III/DIV.SURETY  5/15/2008  CAB.JAKARTA
85  23/085/ND/III/DIV.SURETY  5/15/2008  DIROP
86  23/086/ND/III/DIV.SURETY  5/15/2008  DIVISI SP
87  23/087/ND/III/DIV.SURETY  5/16/2008  SPI & DIVISI AI
88  23/088/ND/III/DIV.SURETY  5/16/2008  TANGERANG
89  23/089/ND/III/DIV.SURETY  5/21/2008  DIREKSI
90  23/090/ND/III/DIV.SURETY  5/22/2008  CRM
91  23/091/ND/III/DIV.SURETY  5/22/2008  BG.SDM
92  23/092/ND/III/DIV.SURETY  5/22/2008  SELURUH CABANG
93  23/093/ND/III/DIV.SURETY  5/23/2008  TANGERANG
94  23/094/ND/III/DIV.SURETY  5/23/2008  TANGERANG
95  23/095/ND/III/DIV.SURETY  5/23/2008  DIROP
96  23/096ND/III/DIV.SURETY  5/26/2008  DIVISI SP
97  23/097/ND/III/DIV.SURETY  5/26/2009  MAKASSAR
98  23/098/ND/III/DIV.SURETY  5/26/2008  DIROP
99  23/099/ND/III/DIV.SURETY  5/27/2008  DIROP
100  23/100/ND/III/DIV.SURETY  5/27/2008  BG.UMUM
101  23/101/ND/III/DIV.SURETY  5/27/2008  BG.KEUANGAN
102  23/102/ND/III/DIV.SURETY  5/28/2008  BG.KEUANGAN
103  23/103/ND/III/DIV.SURETY  5/28/2008  SELURUH CABANG
104  23/104/ND/III/DIV.SURETY  5/28/2008  CAB.JAKARTA
105  23/105/ND/III/DIV.SURETY  5/29/2008  DIREKSI
106  23/106/ND/III/DIV.SURETY  5/29/2008  DIROP
107  23/107/ND/III/DIV.SURETY  5/29/2008  DIREKSI
108  23/108/ND/III/DIV.SURETY  5/30/2008  DIVISI SP
109  23/109/ND/III/DIV.SURETY  5/30/2008  SURABAYA
110  23/110/ND/III/DIV.SURETY  5/30/2008  DIROP
111  23/111/ND/III/DIV.SURETY  5/30/2008  BG.KEUANGAN
112  23/112/ND/III/DIV.SURETY   6/2/2008  BG.CRM
113  23/113/ND/III/DIV.SURETY   6/2/2008  TANGERANG
114  23/114/ND/III/DIV.SURETY   6/2/2008  DIREKSI
115  23/115/ND/III/DIV.SURETY   6/2/2008  DIROP
116  23/116/ND/III/DIV.SURETY   6/2/2008  JAKARTA
117  23/117/ND/III/DIV.SURETY   6/2/2008  BG.CRM
118  23/118/ND/III/DIV.SURETY   6/2/2008  BG.HUKUM
119  23/119/ND/III/DIV.SURETY   6/3/2008  DIVIS SP
120  23/120/ND/III/DIV.SURETY   6/3/2008  TANGERANG
121  23/121/ND/III/DIV.SURETY   6/3/2008  BG. CRM
122  23/122/ND/III/DIV.SURETY   6/3/2008  BG.KEUANGAN
123  23/123/ND/III/DIV.SURETY   6/3/2008  BG.KEUANGAN
124  23/124/ND/III/DIV.SURETY   6/3/2008  SURABAYA
125  23/125/ND/III/DIV.SURETY   6/4/2008  CRM
126  23/126/ND/III/DIV.SURETY   6/4/2008  BG.KEUANGAN
127  23/127/ND/III/DIV.SURETY   6/4/2008  BG.KEUANGAN
128  23/128/ND/III/DIV.SURETY   5/5/2008  BG.CRM
129  23/129/ND/III/DIV.SURETY   6/5/2008  BG.CRM
130  23/130/ND/III/DIV.SURETY   6/5/2008  BG.CRM
131  23/131/ND/III/DIV.SURETY   6/5/2008  BG.CRM
132  23/132/ND/III/DIV.SURETY   6/5/2008  DIVISI SP
133  23/133/ND/III/DIV.SURETY   6/5/2008  SPI
134  23/134/ND/III/DIV.SURETY   6/5/2008  BG.CRM
135  23/135/ND/III/DIV.SURETY   6/5/2008  BG.CRM
136  23/136/ND/III/DIV.SURETY   6/6/2008  DIVISI SP
137  23/137/ND/III/DIV.SURETY   6/6/2008  BG.CRM
138  23/138/ND/III/DIV.SURETY   6/6/2008  BG.CRM
139  23/139/ND/III/DIV.SURETY   6/6/2008  BG.KEUANGAN
140  23/140/ND/III/DIV.SURETY   6/9/2008  BAGIAN P2
141  23/141/ND/III/DIV.SURETY  6/10/2008  CAB.JAKARTA
142  23/142/ND/III/DIV.SURETY  6/10/2008  BG.CRM
143  23/143/ND/III/DIV.SURETY  6/10/2008  CAB. JAKARTA
144  23/144/ND/III/DIV.SURETY  6/10/2008  DIROP
145  23/145/ND/III/DIV.SURETY  6/11/2008  BG. CRM
146  23/146/ND/III/DIV.SURETY  6/11/2008  CAB.JAKARTA
147  23/147/ND/III/DIV.SURETY  6/11/2008  SURABAYA
148  23/148/ND/III/DIV.SURETY  6/11/2008  BG.KEUANGAN
149  23/149/ND/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.CRM
150  23/150/ND/III/DIV.SURETY   6/9/2008  DIROP
151  23/151/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
152  23/152/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
153  23/153/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
154  23/154/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
155  23/155/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
156  23/156/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
157  23/157/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
158  23/158/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
159  23/159/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
160  23/160/PPR/III/DIV.SURETY  6/12/2008  BG.KEUANGAN
161  23/161/VI/ND/DIV.SURETY   6/12/2008  BG.KEUANGAN
162  23/162/VI/ND/DIV.SURETY   6/12/2008  BG.CRM
163  23/163/VI/ND/DIV.SURETY  6/13/2008  DIRUT & DIROP
164  23/164/VI/ND/DIV.SURETY  6/13/2008  CAB.BANDUNG
165  23/165/VI/ND/DIV.SURETY  6/13/2008  CAB.TANGERANG
166  23/166/VI/ND/DIV.SURETY  6/13/2008  CAB.JAKARTA
167  23/167/VI/PPR/DIV.SURETY  6/13/2008  BG.KEUANGAN
168  23/168/VI/PPR/DIV.SURETY  6/13/2008  BG.KEUANGAN
169  23/169/VI/PPR/DIV.SURETY  6/13/2008  BG.KEUANGAN
170  23/170/VI/PPR/DIV.SURETY  6/13/2008  BG.KEUANGAN
171  23/171/VI/PPR/DIV.SURETY  6/13/2008  BG.KEUANGAN
172  23/172/VI/PPR/DIV.SURETY  6/13/2008  BG.KEUANGAN
173  23/173/VI/ND/DIV.SURETY  6/13/2008  DIROP
174  23/174/VI/ND/DIV.SURETY  6/13/2008  DIVISI KEUANGAN
175  23/175/VI/ND/DIV.SURETY  6/16/2008  BG.CRM
176  23/176/VI/ND/DIV.SURETY  6/16/2008  DIVISI SP
177  23/177/VI/ND/DIV.SURETY  6/16/2008  REAS NON AKU
178  23/178/VI/ND/DIV.SURETY  6/16/2008  DIVISI SP
179  23/179/VI/ND/DIV.SURETY  6/16/2008  BG.CRM
180  23/180/VI/ND/DIV.SURETY  6/17/2008  DIREKSI
181  23/181/VI/ND/DIV.SURETY  6/17/2008  DIVISI AKUNTANSI
182  23/182/VI/ND/DIV.SURETY  6/18/2008  KC.SURABAYA
183  23/183/VI/ND/DIV.SURETY  6/18/2008  DIROP
184  23/184/VI/ND/DIV.SURETY  6/18/2008  BG.CRM
185  23/185/VI/ND/DIV.SURETY  6/19/2008  DIROP
186  23/186/VI/ND/DIV.SURETY  6/19/2008  DIRKEU & INVESTASI
187  23/187/VI/ND/DIV.SURETY  6/20/2008  KCU JAKARTA
188  23/188/VI/ND/DIV.SURETY  6/20/2008  BG.CRM
189  23/189/VI/ND/DIV.SURETY  6/20/2008  SPI
190  23/190/VI/ND/DIV.SURETY  6/20/2008  BG.CRM
191  23/191/VI/ND/DIV.SURETY  6/20/2008  CABANG SURABAYA
192  23/192/VI/ND/DIV.SURETY  6/23/2008  CABANG MEDAN
193  23/193/VI/ND/DIV.SURETY  6/23/2008  CABANG BANDUNG
194  23/194/VI/ND/DIV.SURETY  6/23/2008  SELURUH CABANG
195  23/195/VI/ND/DIV.SURETY  6/23/2008  CAB.TANGERANG
196  23/196/VI/ND/DIV.SURETY  6/23/2008  BG.KEUANGAN
197  23/197/VI/ND/DIV.SURETY  6/23/2008  CAB.BANDUNG
198  23/198/VI/ND/DIV.SURETY  6/24/2008  BAGIAN UMUM
199  23/199/VI/ND/DIV.SURETY  6/24/2008  SPI
200  23/200/VI/ND/DIV.SURETY  6/24/2008  BG.KEUANGAN
201  23/201/VI/ND/DIV.SURETY  6/24/2008  DIVISI KEUANGAN
202  23/202/VI/ND/DIV.SURETY  6/25/2008  DIVISI SP
203  23/203/VI/ND/DIV.SURETY  6/25/2008  DIROP
204  23/204/VI/ND/DIV.SURETY  6/25/2008  SPI
205  23/205/VI/ND/DIV.SURETY  6/25/2008  CABANG TANGERANG
206  23/206/VI/ND/DIV.SURETY  6/26/2008  BG.CRM
207  23/207/VI/ND/DIV.SURETY  6/26/2008  BG.CRM
208  23/208/VI/ND/DIV.SURETY  6/26/2008  BG.CRM
209  23/209/VI/ND/DIV.SURETY  6/26/2008  BG.CRM
210  23/210/VI/ND/DIV.SURETY  6/27/2008  BG.CRM
211  23/211/VI/ND/DIV.SURETY  6/27/2008  BG.KEUANGAN
212  23/212/VI/ND/DIV.SURETY  6/27/2008  BG.KEUANGAN
213  23/213/VI/ND/DIV.SURETY  6/27/2008  BG.KEUANGAN
214  23/214/VI/ND/DIV.SURETY  6/30/2008  BG.KEUANGAN
215  23/215/VI/ND/DIV.SURETY   7/1/2008  BG.KEUANGAN
216  23/216/VI/ND/DIV.SURETY   7/1/2008  BG.KEUANGAN
217  23/217/VI/ND/DIV.SURETY   7/1/2008  BG.KEUANGAN
218  23/218/VI/ND/DIV.SURETY   7/1/2008  BG.KEUANGAN
219  23/219VI/ND/DIV.SURETY   7/1/2008  BG.KEUANGAN
220  23/220/VI/ND/DIV.SURETY  7/1/2008  BG.KEUANGAN
221  23/221/VI/ND/DIV.SURETY  7/1/2008  BG.KEUANGAN
222  23/222/VI/ND/DIV.SURETY  7/1/2008  BG.KEUANGAN
223  23/223/VI/ND/DIV.SURETY  7/1/2008  CAB.BANDUNG
224  23/224/VI/ND/DIV.SURETY  7/2/2008  SELURUH CABANG
225  23/225/VI/ND/DIV.SURETY  7/2/2008  DIVISI SP
226  23/226/VI/ND/DIV.SURETY  7/2/2008  BG.CRM
227  23/227/VI/ND/DIV.SURETY  7/2/2008  BG.CRM
228  23/228/VI/ND/DIV.SURETY  7/2/2008  DIVISI AE & AK
229  23/229/VI/ND/DIV.SURETY  7/3/2008  DIROP
230  23/230/VI/ND/DIV.SURETY  7/3/2008  DIRUT & DIROP
231  23/231/VI/ND/DIV.SURETY  7/4/2008  BG.CRM
232  23/232/VI/ND/DIV.SURETY  7/4/2008  DIREKSI
233  23/233/VI/ND/DIV.SURETY  7/4/2008  DIROP
234  23/234/VI/ND/DIV.SURETY  7/4/2008  CAB.TANGERANG
235  23/235/VI/ND/DIV.SURETY  7/7/2008  DIVISI AE & AK
236  23/236/VI/ND/DIV.SURETY  7/7/2008  BG.CRM
237  23/237/VI/ND/DIV.SURETY  7/8/2008
238  23/238/VI/ND/DIV.SURETY  7/8/2008  DIRUT & DIROP
239  23/239/VI/ND/DIV.SURETY  7/8/2008  SELURUH CABANG
240  23/240/VI/ND/DIV.SURETY  7/8/2008  CAB.TANGERANG
241  23/241/VI/ND/DIV.SURETY  7/8/2008  DIVISI SP
242  23/242/VI/ND/DIV.SURETY  7/9/2008  DIVISI API
243  23/243/VI/ND/DIV.SURETY  7/9/2008  DIRUT & DIROP
244  23/244/VI/ND/DIV.SURETY  7/9/2008  DIVISI SP
245  23/245/VI/ND/DIV.SURETY  7/9/2008  BG.UMUM
246  23/246/VI/ND/DIV.SURETY  7/9/2008  BG.CRM
247  23/247/VI/ND/DIV.SURETY  7/10/2008  SELURUH CABANG
248  23/248/VI/ND/DIV.SURETY  7/10/2008  DIVISI SP
249  23/249/VI/ND/DIV.SURETY  7/11/2008  SPI
250  23/250/VI/ND/DIV.SURETY  7/11/2008  DIREKSI
251  23/251/VI/ND/DIV.SURETY  7/11/2008  BG.CRM
252  23/252/VI/ND/DIV.SURETY  7/11/2008  CAB.JAKARTA
253  23/253/VI/ND/DIV.SURETY  7/14/2008  SPI
254  23/254/VI/ND/DIV.SURETY  7/14/2008  DIVISI SP
255  23/255/VI/ND/DIV.SURETY  7/15/2008  DIREKSI
256  23/256/VI/ND/DIV.SURETY  7/15/2008  DIREKSI
257  23/257/VI/ND/DIV.SURETY  7/16/2008  DIRUT & DIROP
258  23/258/VI/ND/DIV.SURETY  7/16/2008  DIREKSI
259  23/259/VI/ND/DIV.SURETY  7/16/2008  BG.CRM
260  23/260/VI/ND/DIV.SURETY  7/17/2008  DIROP & DIRUT
261  23/261/VI/ND/DIV.SURETY  7/17/2008  DIVISI SP
262  23/262/VI/ND/DIV.SURETY  7/18/2008  DIROP
263  23/263/VI/ND/DIV.SURETY  7/18/2008  BG.KEUANGAN
264  23/264/VI/ND/DIV.SURETY  7/18/2008  DIRUT & DIROP
265  23/265/VI/ND/DIV.SURETY  7/21/2008  SELURUH CABANG
266  23/266/VI/ND/DIV.SURETY  7/21/2008  DIROP
267  23/267/VI/ND/DIV.SURETY  7/22/2008  BG.KEUANGAN
268  23/268/VI/ND/DIV.SURETY  7/22/2008  SHK/SP
269  23/269/VI/ND/DIV.SURETY  7/22/2008  DIROP & DIRUT
270  23/270/VI/ND/DIV.SURETY  7/22/2008  DIROP
271  23/271/VI/ND/DIV.SURETY  7/22/2008  DIVISI SP
272  23/272/VI/ND/DIV.SURETY  7/24/2008  CAB.JAKARTA
273  23/273/VI/ND/DIV.SURETY  7/24/2008  BG.CRM
274  23/274/VI/ND/DIV.SURETY  7/24/2008  DIRUT & DIROP
275  23/275/VI/ND/DIV.SURETY  7/24/2008  SP/BG.HUKUM
276  23/276/VI/ND/DIV.SURETY  7/25/2008  BG.KEUANGAN
277  23/277/VI/ND/DIV.SURETY  7/25/2008  DIVISI KLAIM & SUBROGASI
278  23/278/VI/ND/DIV.SURETY  7/25/2008  BAGIAN HUKUM
279  23/279/VI/ND/DIV.SURETY  7/28/2008  DIRUT & DIROP
280  23/280/VI/ND/DIV.SURETY  7/28/2008  DIROP
281  23/281/VI/ND/DIV.SURETY  7/28/2008  BG.KEUANGAN
282  23/282/VI/ND/DIV.SURETY  7/28/2008  CAB.TANGERANG
283  23/283/VI/ND/DIV.SURETY  7/28/2008  BG.KEUANGAN
284  23/284/VI/ND/DIV.SURETY  7/28/2008  BG.SDM
285  23/285/VI/ND/DIV.SURETY  7/29/2008  PMR,REAS,UW.SURETY
286  23/286/VI/ND/DIV.SURETY  7/29/2008  BAGIAN HUKUM
287  23/287/VI/ND/DIV.SURETY  7/29/2008  DIVISI SP
288  23/288/VI/ND/DIV.SURETY  7/28/2008  CAB.TANGERANG
289  23/289/VI/ND/DIV.SURETY  7/29/2008  DIVISI SP
290  23/290/VI/ND/DIV.SURETY  7/29/2008  BG.UW.SURETY
291  23/291/VI/ND/DIV.SURETY  7/31/2008  DIVISI API
292  23/292/VI/ND/DIV.SURETY  7/31/2008  DIRUT & DIROP
293  23/293/VI/ND/DIV.SURETY  7/31/2008  DIRUT & DIROP
294  23/294/VI/ND/DIV.SURETY  8/1/2008  CAB.JAKARTA
295  23/295/VI/ND/DIV.SURETY  8/1/2008  DIRUT
296  23/296/VI/ND/DIV.SURETY  8/4/2008  BG.CRM
297  23/297/VI/ND/DIV.SURETY  8/4/2008  DIROP
298  23/298/VI/ND/DIV.SURETY  8/5/2008  CAB.TANGERANG
299  23/299/VI/ND/DIV.SURETY  8/6/2008  DIREKSI
300  23/300/VI/ND/DIV.SURETY  8/6/2008  DIVISI SP
301  23/301/VI/ND/DIV.SURETY  8/6/2008  SPI
302  23/302/VI/ND/DIV.SURETY  8/6/2008  DIROP
303  23/303/VI/ND/DIV.SURETY  8/6/2008  BG.CRM
304  23/304/VI/ND/DIV.SURETY  8/6/2008  CAB.JAKARTA
305  23/305/VI/ND/DIV.SURETY  8/7/2008  DIRUT & DIROP
306  23/306/VI/ND/DIV.SURETY  8/7/2008  DIVIS SP
307  23/307/VI/ND/DIV.SURETY  8/7/2008  DIREKSI,SELURUH KADIV
308  23/308/VI/ND/DIV.SURETY  8/7/2008  DIVISI SP
309  23/309/VI/ND/DIV.SURETY  8/7/2008  DIREKSI,KC JKT
310  23/310/VI/ND/DIV.SURETY  8/8/2008  DIVISI AE & AK
311  23/311/VI/ND/DIV.SURETY  8/8/2008  DIROP
312  23/312/VI/ND/DIV.SURETY  8/8/2008  DIRUT & DIROP
313  23/313/VI/ND/DIV.SURETY  8/8/2008  DIVISI AE & AK
314  23/314/VI/ND/DIV.SURETY  8/11/2008  DIVISI KEUANGAN
315  23/315/VI/ND/DIV.SURETY  8/11/2008  DIRUT & DIROP
316  23/316/VI/ND/DIV.SURETY  8/11/2008  DIVISI SP
317  23/317/VI/ND/DIV.SURETY  8/11/2008  DIVISI SP
318  23/318/VI/ND/DIV.SURETY  8/11/2008  CAB.JAKARTA
319  23/319/VI/ND/DIV.SURETY  8/11/2008  DIVISI SP, SPI
320  23/320/VI/ND/DIV.SURETY  8/12/2008  DIROP
321  23/321/VI/ND/DIV.SURETY  8/12/2008  DIVISI SP, SPI, K & S
322  23/322/VI/ND/DIV.SURETY  8/12/2008  CABANG TANGERANG
323  23/323/VI/ND/DIV.SURETY  8/14/2008  DIRKEU & DIRUT
324  23/324/VI/ND/DIV.SURETY  8/15/2008  DIVISI SP
325  23/325/VI/ND/DIV.SURETY  8/15/2008  DIROP
326  23/326/VI/ND/DIV.SURETY  8/15/2008  DIROP
327  23/327/VI/ND/DIV.SURETY  8/15/2008  DIVISI SP
328  23/328/VI/ND/DIV.SURETY  8/15/2008
329  23/329/VI/ND/DIV.SURETY  8/8/2008  DIVISI SP
330  23/330/VI/ND/DIV.SURETY  8/20/2008  DIROP
331  23/331/VI/ND/DIV.SURETY  8/20/2008  BG.CRM
332  23/332/VI/ND/DIV.SURETY  8/20/2008  CAB.JAKARTA
333  23/333/VI/ND/DIV.SURETY  8/20/2008  DIVISI SP
334  23/334/VI/ND/DIV.SURETY  8/20/2008  DIRUT & DIRKEU
335  23/335/VI/ND/DIV.SURETY  8/20/2008  DIVISI SP
336  23/336/VI/ND/DIV.SURETY  8/20/2008  BG.PMR SURETY
337  23/337/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  DIROP
338  23/338/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  DIROP
339  23/339/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  DIVISI SP
340  23/340/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  KLAIM & SUBROGASI
341  23/341/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  CAB.JAKARTA
342  23/342/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  CAB.TANGERANG
343  23/343/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  SPI/CRM
344  23/344/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  DIROP
345  23/345/VI/ND/DIV.SURETY  8/21/2008  CABANG JAKARTA
346  23/346/VI/ND/DIV.SURETY  8/25/2008  DIVISI SP
347  23/347/VI/ND/DIV.SURETY  8/25/2008  BG.SDM
348  23/348/VI/ND/DIV.SURETY  8/25/2008  U/W,PMR,REAS NON AKU
349  23/349/VI/ND/DIV.SURETY  8/25/2008  DIVISI SP
350  23/350/VI/ND/DIV.SURETY  8/25/2008  BG.CRM
351  23/351/VI/ND/DIV.SURETY  8/25/2008  BG.KEUANGAN
352  23/352/VI/ND/DIV.SURETY  8/25/2008  DIREKSI
353  23/353/VI/ND/DIV.SURETY  8/25/2008  DIVISI SP
354  23/354/VI/ND/DIV.SURETY  8/26/2008  DIRUT & DIROP
355  23/355/VI/ND/DIV.SURETY  8/28/2008  BG.CRM
356  23/356/VI/ND/DIV.SURETY  8/28/2008  DIREKSI
357  23/357/VI/ND/DIV.SURETY  8/28/2008  CAB.JAKARTA
358  23/358/VI/ND/DIV.SURETY  8/29/2008  BG.SDM
359  23/359/VI/ND/DIV.SURETY  9/1/2008  DIVISI SP
360  23/360/VI/ND/DIV.SURETY  9/1/2008  SELURUH CABANG
361  23/361/VI/ND/DIV.SURETY  9/1/2008  BG.CRM
362  23/362/VI/ND/DIV.SURETY  9/1/2008  DIROP
363  23/363/VI/ND/DIV.SURETY  9/1/2008  DIROP
364  23/364/VI/ND/DIV.SURETY  9/3/2008  DIREKSI
365  23/365/VI/ND/DIV.SURETY  9/4/2008  DIREKSI
366  23/366/VI/ND/DIV.SURETY  9/2/2008  DIREKSI
367  23/367/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  BG.CRM
368  23/368/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
369  23/369/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
370  23/370/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
371  23/371/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
372  23/372/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
373  23/373/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
374  23/374/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
375  23/375/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
376  23/376/VI/ND/DIV.SURETY  9/5/2008  DIREKSI
377  23/377/VI/ND/DIV.SURETY  9/8/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
378  23/378/VI/ND/DIV.SURETY  9/8/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
379  23/379/VI/ND/DIV.SURETY  9/8/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
380  23/380/VI/ND/DIV.SURETY  9/8/2008  DIREKSI
381  23/381/VI/ND/DIV.SURETY  9/8/2008  BG.CRM
382  23/382/VI/ND/DIV.SURETY  9/8/2008  CAB.JAKARTA
383  23/383/VI/ND/DIV.SURETY  9/8/2008  DIREKSI
384  23/384/VI/ND/DIV.SURETY  9/8/2008  DIVISI SP
385  23/385/VI/ND/DIV.SURETY  9/9/2008  DIVISI SP
386  23/386/VI/ND/DIV.SURETY  9/9/2008  SPI
387  23/387/VI/ND/DIV.SURETY  9/10/2008  DIREKSI
388  23/388/VI/ND/DIV.SURETY  9/10/2008  DIVISI AE & AK
389  23/389/VI/ND/DIV.SURETY  9/10/2008  DIVISI SP
390  23/390/VI/ND/DIV.SURETY  9/11/2008  DIVISI SP
391  23/391/VI/ND/DIV.SURETY  9/11/2008  DIROP
392  23/392/VI/ND/DIV.SURETY  9/12/2008  CAB.SURABAYA
393  23/393/VI/ND/DIV.SURETY  9/15/2008  DIROP
394  23/394/VI/ND/DIV.SURETY  9/16/2008
395  23/395/VI/ND/DIV.SURETY  9/16/2008  BG.SDM
396  23/396/VI/ND/DIV.SURETY  9/16/2008  DIRUT & DIROP
397  23/397/VI/ND/DIV.SURETY  9/17/2008  DIROP
398  23/398/VI/ND/DIV.SURETY  9/17/2008  SPI
399  23/399/VI/ND/DIV.SURETY  9/17/2008  CAB.JAKARTA
400  23/400/VI/ND/DIV.SURETY  9/18/2008  DIVISI AE & AK
401  23/401/VI/ND/DIV.SURETY  9/18/2008  DIVISI AE & AK
402  23/402/VI/ND/DIV.SURETY  9/19/2008  DIVISI SP
403  23/403/VI/ND/DIV.SURETY  9/22/2008  DIROP
404  23/404/VI/ND/DIV.SURETY  9/23/2008  DIRUT & DIROP
405  23/405/VI/ND/DIV.SURETY  9/24/2008  BAGIAN TI
406  23/406/VI/ND/DIV.SURETY  9/24/2008  DIVISI AE & AK
407  23/407/VI/ND/DIV.SURETY  9/24/2008  DIVISI KEUANGAN
408  23/408/VI/ND/DIV.SURETY  9/24/2008  DIVISI KEUANGAN
409  23/409/VI/ND/DIV.SURETY  9/24/2008  DIVISI SP
410  23/410/VI/ND/DIV.SURETY  9/25/2008  SP/BG.HUKUM
411  23/411/VI/ND/DIV.SURETY  9/25/2008  DIVISI SP
412  23/412/VI/ND/DIV.SURETY  9/25/2008  DIVISI KEUANGAN
413  23/413/VI/ND/DIV.SURETY  9/25/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
414  23/414/VI/ND/DIV.SURETY  9/26/2008  DIROP
415  23/415/VI/ND/DIV.SURETY  10/6/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
416  23/416/VI/ND/DIV.SURETY  10/6/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
417  23/417/VI/ND/DIV.SURETY  10/6/2008  BAGIAN HUKUM
418  23/418/VI/ND/DIV.SURETY  10/6/2008  CAB.JAKARTA
419  23/419/VI/ND/DIV.SURETY  10/7/2008  BG.KEUANGAN
420  23/420/VI/ND/DIV.SURETY  10/8/2008  DIRUT & DIROP
421  23/421/VI/ND/DIV.SURETY  10/8/2008  SELURUH CABANG
422  23/422/VI/ND/DIV.SURETY  10/8/2008  SPI
423  23/423/VI/ND/DIV.SURETY  10/8/2008  CAB.JAKARTA
424  23/424/VI/ND/DIV.SURETY  10/9/2008  DIVISI API
425  23/425/VI/ND/DIV.SURETY  10/10/2008  DIRUT & DIROP
426  23/426/VI/ND/DIV.SURETY  10/10/2008  SELURUH CABANG
427  23/427/VI/ND/DIV.SURETY  10/10/2008  DIVISI API
428  23/428/VI/ND/DIV.SURETY  10/13/2008  DIRUT & DIROP
429  23/429/VI/ND/DIV.SURETY  10/14/2008  DIVISI AE & AK
430  23/430/VI/ND/DIV.SURETY  10/15/2008  DIVISI AK
431  23/431/VI/ND/DIV.SURETY  10/15/2008  DIRUT & DIROP
432  23/432/VI/ND/DIV.SURETY  10/15/2008  BAGIAN TI
433  23/433/VI/ND/DIV.SURETY  10/16/2008  SELURUH CABANG
434  23/434/VI/ND/DIV.SURETY  10/16/2008  DIROP
435  23/435/VI/ND/DIV.SURETY  10/17/2008  CAB.JAKARTA
436  23/436/VI/ND/DIV.SURETY  10/17/2008  CAB.TANGERANG
437  23/437/VI/ND/DIV.SURETY  10/17/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
438  23/438/VI/ND/DIV.SURETY  10/17/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
439  23/439/VI/ND/DIV.SURETY  10/17/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
440  23/440/VI/ND/DIV.SURETY  10/17/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
441  23/441/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
442  23/442/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
443  23/443/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
444  23/444/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
445  23/445/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
446  23/446/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
447  23/447/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
448  23/448/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
449  23/449/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
450  23/450/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
451  23/451/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
452  23/452/VI/ND/DIV.SURETY  10/20/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
453  23/453/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
454  23/454/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
455  23/455/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
456  23/456/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
457  23/457/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
458  23/458/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
459  23/459/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
460  23/460/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
461  23/461/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
462  23/462/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
463  23/463/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  SELURH KADIV
464  23/464/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIREKSI
465  23/465/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  CRS
466  23/466/VI/ND/DIV.SURETY  10/15/2008  DIRUT & DIROP
467  23/467/VI/ND/DIV.SURETY  10/21/2008  DIVISI CRS
468  23/468/VI/ND/DIV.SURETY  10/22/2008  DIROP
469  23/469/VI/ND/DIV.SURETY  10/22/2008  DIVISI API
470  23/470/VI/ND/DIV.SURETY  10/23/2008  DIVISI SP-SDM
471  23/471/VI/ND/DIV.SURETY  10/23/2008  DIVISI KEUANGAN
472  23/472/VI/ND/DIV.SURETY  10/23/2008  CAB.JAKARTA
473  23/473/VI/ND/DIV.SURETY  10/23/2008  BG.CRM
474  23/474/VI/ND/DIV.SURETY  10/27/2008  DIREKSI
475  23/475/VI/ND/DIV.SURETY  10/27/2008  DIREKSI
476  23/476/VI/ND/DIV.SURETY  10/27/2008  DIVISI CRS
477  23/477/VI/ND/DIV.SURETY  10/28/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
478  23/478/VI/ND/DIV.SURETY  10/29/2008  DIVISI CRS
479  23/479/VI/ND/DIV.SURETY  10/29/2008  BG.CRM
480  23/480/VI/ND/DIV.SURETY  10/30/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
481  23/481/VI/ND/DIV.SURETY  10/30/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
482  23/482/VI/ND/DIV.SURETY  10/30/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
483  23/483/VI/ND/DIV.SURETY  10/30/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
484  23/484/VI/ND/DIV.SURETY  10/30/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
485  23/485/VI/ND/DIV.SURETY  10/15/2008  DIVISI SP-BG.HUKUM
486  23/486/VI/ND/DIV.SURETY  10/30/2008  DIVISI SP-BG.HUKUM
487  23/487/VI/ND/DIV.SURETY  10/31/2008  DIVISI CRS
488  23/488/VI/ND/DIV.SURETY  10/31/2008  DIVISI AE & AK
489  23/489/VI/ND/DIV.SURETY  10/31/2008  BG.SDM cc.BG.UMUM
490  23/490/VI/ND/DIV.SURETY  10/31/2008  DIVISI AE & AK
491  23/491/VI/ND/DIV.SURETY  11/3/2008  DIVISI CRS,AEAK,KS,KEU
492  23/492/VI/ND/DIV.SURETY  11/3/2008  DIREKSI
493  23/493/VI/ND/DIV.SURETY  11/3/2008  SELURH KADIV
494  23/494/VI/ND/DIV.SURETY  11/3/2008  DIREKSI
495  23/495/VI/ND/DIV.SURETY  11/3/2008  BAGIAN UMUM
496  23/496/VI/ND/DIV.SURETY  11/3/2008  DIREKSI
497  23/497/VI/ND/DIV.SURETY  11/4/2008  CAB.BANDUNG
498  23/498/VI/ND/DIV.SURETY  11/4/2008  DIVISI AU
499  23/499/VI/ND/DIV.SURETY  11/4/2008  BG.KEUANGAN cc.AKT
500  23/500/VI/ND/DIV.SURETY  11/5/2008  DIROP
501  23/501/XI/ND/DIV/SUB    11/7/2008  DIRUT & DIROP
502  23/502/XI/ND/DIV/SUB    11/7/2008  DIVISI KS
503  23/503/XI/ND/DIV/SUB    11/7/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
504  23/504/XI/ND/DIV/SUB    11/7/2008  DIROP
505  23/505/XI/ND/DIV/SUB   11/10/2008  CAB.TANGERANG
506  23/506/XI/ND/DIV/SUB   11/10/2008
507  23/507/XI/ND/DIV/SUB   11/10/2008  DIREKSII
508  23/508/XI/ND/DIV/SUB   11/10/2008  SELURUH CABANG
509  23/509/XI/ND/DIV/SUB   11/11/2008  CAB.MEDAN
510  23/510/XI/ND/DIV/SUB   11/11/2008  CAB.JAKARTA
511  23/511/XI/ND/DIV/SUB   11/10/2008  DIROP cc.CRS
512  23/512/XI/ND/DIV/SUB   11/11/2008  SPI
513  23/513/XI/ND/DIV/SUB   11/12/2008  BG.SDM
514  23/514/XI/ND/DIV/SUB   11/14/2008  DIREKSI
515  23/515/XI/ND/DIV/SUB   11/19/2008  DIVISI KS
516  23/516/XI/ND/DIV/SUB   11/19/2008  DIRUT & DIROP
517  23/517/XI/ND/DIV/SUB   11/19/2008  DIROP
518  23/518/XI/ND/DIV/SUB   11/19/2008  SELURUH DIVISI
519  23/519/XI/ND/DIV/SUB   11/19/2008  DIVISI SP
520  23/520/XI/ND/DIV/SUB   11/19/2008  CABANG TANGERANG
521  23/521/XI/ND/DIV/SUB   11/20/2008  BAGIAN KEUANGAN
522  23/522/XI/ND/DIV/SUB   11/20/2008  DIROP
523  23/523/XI/ND/DIV/SUB   11/21/2008  DIROP
524  23/524/XI/ND/DIV/SUB   11/21/2008  DIROP
525  23/525/XI/ND/DIV/SUB   11/21/2008  BG.SDM
526  23/526/XI/ND/DIV/SUB   11/24/2008  BG.SDM
527  23/527/XI/ND/DIV/SUB   11/24/2008  CAB.BANDUNG cc.DIREKSI
528  23/528/XI/ND/DIV/SUB   11/24/2008  DIROP
529  23/529/XI/ND/DIV/SUB   11/24/2008  DIROP
530  23/530/XI/ND/DIV/SUB   11/24/2008  SELURUH CABANG cc.DIREKSI,SPI,DIV.KS
531  23/531/XI/ND/DIV/SUB   11/26/2008  SELURUH CABANG
532  23/532/XI/ND/DIV/SUB   11/26/2008  DIROP
533  23/533/XI/ND/DIV/SUB   11/27/2008  BAGIAN HUKUM
534  23/534/XI/ND/DIV/SUB   11/28/2008  SPI
535  23/535/XI/ND/DIV/SUB   11/28/2008  DIROP
536  23/536/XI/ND/DIV/SUB    12/2/2008  DIROP
537  23/537/XI/ND/DIV/SUB    12/1/2008  SELURUH CABANG cc.DIREKSI,SPI,DIV.KS
538  23/538/XI/ND/DIV/SUB    12/2/2008  SELURUH CABANG cc.DIRUT & DIROP
539  23/539/XI/ND/DIV/SUB    12/2/2008  DIRUT & DIROP
540  23/540/XI/ND/DIV/SUB    12/2/2008  DIRUT & DIROP
541  23/541/XI/ND/DIV/SUB    12/2/2008  DIROP cc.CRS
542  23/542/XI/ND/DIV/SUB    12/2/2008  CABANG BANDUNG
543  23/543/XI/ND/DIV/SUB    12/3/2008  DIRUT & DIROP
544  23/544/XI/ND/DIV/SUB    12/3/2008  DIVISI AE & AK
545  23/545/XI/ND/DIV/SUB    12/4/2008  DIVISI CRS
546  23/546/XI/ND/DIV/SUB    12/4/2008  CABANG TANGERANG
547  23/547/XI/ND/DIV/SUB    12/5/2008  DIRUT & DIROP
548  23/548/XI/ND/DIV/SUB    12/5/2008  DIROP
549  23/549/XI/ND/DIV/SUB    12/5/2008  DIVISI AE & AK
550  23/550/XI/ND/DIV/SUB    12/9/2008  DIRUT & DIROP
551  23/551/XI/ND/DIV/SUB    12/9/2008  DIROP
552  23/552/XI/ND/DIV/SUB    12/9/2008  DIRUT & DIROP
553  23/553/XI/ND/DIV/SUB   12/10/2008  DIROP
554  23/554/XI/ND/DIV/SUB   12/10/2008  DIROP
555  23/555/XI/ND/DIV/SUB  12/10/2008  DIROP
556  23/556/XI/ND/DIV/SUB  12/10/2008  SELURUH CABANG
557  23/557/XI/ND/DIV/SUB  12/10/2008  DIRUT & DIROP
558  23/558/XI/ND/DIV/SUB  12/10/2008  DIRUT & DIROP
559  23/559/XI/ND/DIV/SUB  12/10/2008  CABANG SURABAYA
560  23/560/XI/ND/DIV/SUB  12/11/2008  BG.SDM
561  23/561/XI/ND/DIV/SUB  12/11/2008  BG.KEUANGAN
562  23/562/XI/ND/DIV/SUB  12/11/2008  DIROP
563  23/563/XI/ND/DIV/SUB  12/11/2008  DIROP
564  23/564/XI/ND/DIV/SUB  12/12/2008  CRS
565  23/565/XI/ND/DIV/SUB  12/12/2008  DIVISI SP
566  23/566/XI/ND/DIV/SUB  12/12/2008  DIROP
567  23/567/XI/ND/DIV/SUB  12/12/2008  CABANG SEMARANG
568  23/568/XI/ND/DIV/SUB  12/12/2008  CRS
569  23/569/XI/ND/DIV/SUB  12/15/2008  DIRUT & DIROP
570  23/570/XI/ND/DIV/SUB  12/15/2008  BG.SDM
571  23/571/XI/ND/DIV/SUB  12/15/2008  BG.UMUM
572  23/572/XI/ND/DIV/SUB  12/15/2008  BG.SDM
573  23/573/XI/ND/DIV/SUB  12/15/2008  DIROP/BG.KEU cc.AKT
574  23/574/XI/ND/DIV/SUB  12/16/2008  CRS
575  23/575/XI/ND/DIV/SUB  12/16/2008  DIRUT & DIROP
576  23/576/XI/ND/DIV/SUB  12/16/2008  DIRUT & DIROP
577  23/577/XI/ND/DIV/SUB  12/16/2008  BG.KEUANGAN
578  23/578/XI/ND/DIV/SUB  12/16/2008  DIRUT & DIROP
579  23/579/XI/ND/DIV/SUB  12/17/2008  DIRUT & DIROP
580  23/580/XI/ND/DIV/SUB  12/17/2008  DIRUT & DIROP
581  23/581/XI/ND/DIV/SUB  12/17/2008  SELURUH KADIV
582  23/582/XI/ND/DIV/SUB  12/17/2008  DIREKSI
583  23/583/XI/ND/DIV/SUB  12/17/2008  DIVISI SP
584  23/584/XI/ND/DIV/SUB  12/18/2008  DIVISI AK
585  23/585/XI/ND/DIV/SUB  12/18/2008  CAB.JAKARTA
586  23/586/XI/ND/DIV/SUB  12/18/2008  BG.SDM
587  23/587/XI/ND/DIV/SUB  12/18/2008  DIROP
588  23/588/XI/ND/DIV/SUB  12/18/2008  DIROP
589  23/589/XI/ND/DIV/SUB  12/18/2008  DIROP
590  23/590/XI/ND/DIV/SUB  12/18/2008  CAB.SURABAYA cc.AKT
591  23/591/XI/ND/DIV/SUB  12/19/2008  DIRUT & DIROP
592  23/592/XI/ND/DIV/SUB  12/19/2008  BG.SDM
593  23/593/XI/ND/DIV/SUB  12/19/2008  DIROP
594  23/594/XI/ND/DIV/SUB  12/19/2008  DIVISI SP
595  23/595/XI/ND/DIV/SUB  12/22/2008  CRS
596  23/596/XI/ND/DIV/SUB  12/22/2008  DIVISI AK cc.DIROP
597  23/597/XI/ND/DIV/SUB  12/22/2008  DIVISI AE
598  23/598/XI/ND/DIV/SUB  12/19/2008  BG.SDM
599  23/599/XI/ND/DIV/SUB  12/23/2008  DIRUT & DIROP
600  23/600/XI/ND/DIV/SUB  12/23/2008  DIROP
601  23/601/XI/ND/DIV/SUB  12/24/2008  BG.SDM
602  23/602/XI/ND/DIV/SUB  12/30/2008  DIROP
603  23/603/XI/ND/DIV/SUB  12/30/2008  DIROP
604  23/604/XI/ND/DIV/SUB  12/31/2008  DIVISI SPI
605  23/605/XI/ND/DIV/SUB  12/31/2008  DIRUT & DIROP
606  23/606/XI/ND/DIV/SUB  12/31/2008  DIRUT & DIROP
607
608
    REGISTER NOTA DINAS DIVISI SURETYSHIP 2008
                 PERIHAL

PERMOHONAN SURAT KUASA PENANDATANGANAN PKS ANTARA ASEI DENGAN BROKER
HASIL SURVEY / OTS
PERMOHONANAN PENAMBAHAN TENAGA ADMINISTRASI
UNDANGAN RAPAT
PENGIKATAN JAMINAN
KOMISI JASA PERANTARA
PERMOHONAN MENGIKUTI SEMINAR NASIONAL SEHARI KEPABEANAN
USULAN PEMBERIAN KOMISI UNTUK PENERBITAN JUBG KEPADA KBRU
PERMOHONAN KOMISI BROKERAGE UNTUK PRODUK PYB a/n CV.SURYA JAYA
PERMINTAAN PENGADAAN PERAATAN KANTOR
PERMINTAAN PENGADAAN AKSES INTERNET
DRAFT PERUBAHAN PKS ANTARA ASEI DENGAN FORJASI UNTUK MENJADI AGEN PEMASARAN ASEI
PERMOHONAN PERUBAHAN KOMISI UNTUK PRODUK SB-PYB a/n PT.METROTECH JAYA KOMUNIKASI
PENYAMPAIAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN BROKERAGE FEE U/ PYB a/n CV.SURYA JAYA
TINDAK LANJUT ENDORSMENT SB '' IRREVOCABLE DAN UNCONDITIONAL''
PENOLAKAN SURVEY RESIKO a/n PT.TERANG KITA
PERMOHONAN PERUBAHAN KOMISI
LEGAL OPINION ATAS PKS ANTARA ASEI DENGAN FORJASI UNTUK MENJADI AGEN PEMASARAN ASEI
PEMBERIAN KOMISI UNTUK PENERBITAN JUBG DAN RENCANA PKS ASEI DENGAN KBRU
PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER
PENAWARAN TREATY AE FINANCE ASEI 2008
PERMOHONAN SURAT KUASA PKS ANTARA ASEI DENGAN AGEN DAN BROKER U/ CAB.SURABAYA & MEDAN
PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER U/ BG.REAS NON AKU
PERMOHONAN PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR
PEMBERIAN KOMISI UNTUK PENERBITAN JUBG KEPADA KBRU
KERJA LEMBUR
PEMBELIAN BUKU-BUKU
PERMOHONAN OPINI
ALOKASI ANGGARAN DIVISI SURETYBOND
PERMOHONAN PEMBAYARAN PROFIT COMMISION TAHUN 2006 a/n PT.JPU
TINDAK LANJUT WORDING USULAN OBLIGEE a/n PT.DECORIENT
WORDING SUREYBOND ''DALUARSA KLAIM''
PPR a/n PT.ASURANSI RAMAYANA
PPR a/n PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA
PPR a/n PT.ASURANSI ASOKA MAS
PPR a/n PT.ASURANSI ASKRIDA
PPR a/n PT.ASURANSI SINARMAS
PPR a/n PT.ASURANSI BUMIDA
PPR a/n PT.ASURANSI STACO JASAPRTAMA
PPR a/n PT.ASURANSI REINDO
PPR a/n PT.ASURANSI NASRE
PPR a/n PT.ASURANSI JASINDO
PPR a/n PT.ASURANSI ASKRINDO
PPR a/n PT.ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA
PENAWARAN TREATY AE FINANCE KE MEMBER TREATY AE PROTEKSI
TINDAK LANJUT PENERBITAN RETENTION BOND a/n JGC /PT.KBO JOINT OPERATION
PKS FINAL ANTARA PT.GARUDA INDONESIA DAN ASEI
UNDANGAN PERTEMUAN
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA BULAN APRIL 08
PPR a/n PT.ASURANSI HANJIN KORINDO
KLARIFIKASI DATA a/n PT.TABHITA EXPRESS
PENJELASAN PERIHAL KOMISI KEPADA PT.SARANA JANESIA UTAMA (SJU)
PENGAJUAN SURVEY OTS DALAM RANGKA PERMOHONAN PENINGKATAN a/n CV.SURYA JAYA
PERMOHONAN PREMI CB - KITE
PERJALANAN DINAS KEBALIKPAPAN & SAMARINDA (KALTIM)
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PREMI a/n PT.OKKAN BUDAYA
PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PREMI a/n PT.OKKAN BUANA DIGDAYA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN APB SURETY a/n PT.BERKAT JAYA NIAGATAMA
PERMOHONAN BIAYA ENTERTAINMENT & IJIN PERJALANAN DINAS KE SURABAYA
PENGKODEAN JENIS PEKERJAAN UNTUK PENJAMINAN SB & JUBG PADA PROGRAM AS 400
PERMOHONAN IJIN PERJALANAN DINAS
PERMOHONAN PENJELASAN a/n PT.RINTIS SEJAHTERA
PENANDATANGANAN SCHEDULE TREATY INWARD
ANGGARAN DAN PROGRAM DAN BIAYA BG.PMR SURETY TAHUN 2008
PERMINTAAN DRAFT SERTFIKAT SURETYBOND
PERMOHONAN OPINI HUKUM a/n PT.ISTECH RESOURCES ASIA
KLARIFIKASI DATA a/n PT.TABHITA EXPRESS
PERUBAHAN FORMAT PENOMORAN SERTIFIKAT SURETY
PENGELOMPOKAN PRODUK SURETYBOND
PEMBAYARAN PREMI REASURANSI KELUAR a/n ATRADIUS REINSURANCE IMITED
PERSETUJUAN WORDING SERTIFIKAT a/n PT.DELTA BAJA MASA
PERMOHONAN PENYESUAIAN BIAYA JASA AGEN a/n CV.JAMINAN PRIMA USAHA
PERPANJANGAN PENUTUPAN JAMINAN ICAC a/n PT.TABHITA EXPRESS
PERMOHONAN LIMIT PENJAMINAN SB-KONSTRUKSI a/n PT.TELEKOMINDO PRIMAKARYA
PENANDATANGANAN SCHEDULE INWARD TREATY a/n PT/ASKRIDA
ALOKASI BIAYA PEMASARAN UNTUK SBU SURETYBOND TAHUN 2008
PERMOHONAN PENUTUPAN JAMINAN OB-23 a/n PT.PEAYARAN TAMARIN SAMUDRA
PERMOHONAN LIMIT PENJAMINAN SB-KONTRUKSI a/n PT.TELEKOMINDO PRIMAKARYA
PERMOHONAN OPINI HUKUM a/n PRO SANGYONG
ENTRY PENOMORAN SERTIFIKAT SURETY PADA AS - 400
PENGAJUAN PENAMBAHAN LIMIT UNTUK a/n CV.SURYA JAYA
SOA TRIWULAN I AE 2008 ( 1 JAN - 31 MARET 08 )
PENYAMPAIAN PENDAPAT HUKUM ATAS WORDING NON STANDARD ASEI a/n PRO SSANGYONG
PERSETUJUAN WORDING PENERBITAN BB DENGAN PERUBAHAN WORDING
PENANDATANGANAN SCHEDULE INWARD TREATY a/n PT.PAROLAMAS
PENYAMPAIAN DAFTAR PKS
TREATY UNTUK PRODUK AK TAHUN 2008
PENYAMPAIAN PENDAPAT HUKUM ATAS WORDING NON STANDARD ASEI a/n CONOCO PHILIPS
USULAN PERUBAHAN SISTEM COMPLIANCE SBU SURETY
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
PERMOHONAN PENAMBAHAN PEGAWAI TAHUN 2008
PEMBATAL NOTA DINAS NO.23/069/ND/VI/DIVISI SURETY
PERSETUJUAN WORDING SB PRO a/n PT.KONDUR PETROLEUM SA
COMPANY PROFILE a/n PT.DUTA ENERGI SEMESTA
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PREMI ATAS PEMBATALAN PENUTUPAN PYB a/n PT.METROTECH
PERMOHONAN SURAT KUASA PENANDATANGANAN PKS ANTARA ASEI DENGAN BROKER
PENGIKATAN AGUNAN a/n CV.SURYA JAYA
PERMOHONAN PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER
PEMBAYARAN PREMI REASURANSI KELUAR a/n TRADE & INVESMENT RISK CONSULTANSY
PERMOHONAN PENGADAAN KOMPUTER
PENGEMBALIAN PREMI ATAS PEMBATALAN PENUTUPAN PYB a/n PT.METROTECH
PEMBAYARAN PREMI REASURANSI KELUAR a/n PT.ASURANSI HANJIN KORINDO
DAMPAK KENAIKAN BBM & EKSEKUSI HARGA BORONGAN
TANGGAPAN ATAS DRAFT OFFERING LETTER (INDICATIVE TERM SHEET)
PENGAJUAN KOMISI UNTUK JUBG
ADDENDUM TREATY AE ASEI TAHUN 2008
SURAT KETERANGAN BCA ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN PENJAMINAN a/n PT.TABHITA EXPRESS
PERMOHONAN OPINI HUKUM a/n PT.SUWICO
PERSETUJUAN WORDING SERTIFIKAT
PERMOHONAN KEMBALI PENYESUAIAN RATE BIAYA JASA AGEN a/n CV.JPU
REVISI PERHITUNGAN PENGEMBALIAN PREMI ATAS PEMBATALAN PYB a/n PT.METROTECH JAYA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.NOKIA SIEMENS NETWORKS
PERSETUJUAN WORDING SERTIFIKAT BB a/n PT.SUMICO
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PB NK a/n PT.CONSULTING SERVICE INDONESIA
PENYAMPAIAN MANUAL OPERASIONAL SURETYSHIP
PERMOHONAN PENGGUNAAN MATERAI GILLING UNTUK ADDENDUM TREATY AE ASEI 2008
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.MEDIACIPTA PERKASA MANDIRI
PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT KUASA
PENGAJUAN KOMISI UNTUK JUBG
PERSETUJUAN WORDING SB a/n PT.MAHENSA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.MARI BERSAMA MAJU
PREMI FAC.REAS a/n PT.PLN & KONSORSIUM ZELAN PRIAMANAYA - TRONOH
PEMBAYARAN PREMI REASURANSI KELUAR a/n PT.REINDO
PENGGANTIAN PENANGANAN DOKUMEN FORJASI
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE PT.METROTECH LINTAS MEDIA
PPR-SOA AE, TWL I 08 a/n ASOKA MAS
PPR-SOA AE, TWL I 08 a/n FADENT MAHKOTA SAHID
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.BAJIKA CARGO
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.CANDI RAMA LEXINDO
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.RINTIS SEJAHTERA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.BERKAT JAYA NIAGATAMA
PERUBAHAN KEBIJAKAN SURETY a/n PT.MARI BERSAMA MAJU
PENYAMPAIAN PERSETUJUAN PENJAMINAN a/n PT.MARI BERSAMA MAJU
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.BRIMBUN RAYA INDAH
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPIANCE a/n PT.POLYSINDO EKA PERKASA
PARTISIPASI PENERBITAN BUKU K 3 OLEH PT.HUTAMA KARYA DAAM RANGKA IKLAN
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.TRI BARATA ABADI
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.SURYA ABADI KONSULTAN
PPR-SOA TRADE CREDIT INSURANCE TW I 08 a/n PT.ASKRINDO
RJPP 2009 - 2013 DIVISI SURETY
PERMINTAAN BID BOND a/n PT.JHW JATINEGARA PRATAMA
PB a/n PT.ASIA KOMNET
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERPANJANGAN PYB a/n PT.RINTIS SEJAHTERA
PENJELASAN ATAS BLANKET PB a/n TRI BRATA ABADI
PERMOHOANAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.BRIMBUN RAYA INDAH
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PYB a/n NAVIGAT ORGANIC ENERGY
BIAYA PERMOHONAN SPONSORSHIP INFA
PPR-SOA AE TWL I 2008 a/n PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
PERMOHONAN PERSETUJUAN a/n POLYSINDO
PENGGANTIAN PENANGANAN DOKUMEN (HANDLING DOCUMENT) KEPADA FORJASI MELALUI REKENING PASIF
PPR ( PEMBAYARAN FAKULTATIF PENJAMINAN L/C IMPOR SKBDN, PT.INDAH KIAT, PT.PINDO DELI
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n AS.SINAR MAS)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n AS.BINAGRIYA)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n ASKRINDO)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n ASOKA MAS)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n REINDO)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n AS.JASA RP)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n AS.FADENT MS)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n AS.JASINDO)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n AS.BUMIDA)
PPR (SOA AE TW IV/06, TWL II/07 a/n ASKRIDA)
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
SOA TWL I 08 ( 1 JANUARI 08 - 31 MARET 08 )
KONFIRMASI PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.METROKOMINDO LINTAS ARTA
KONFIRMASI PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.ASIAKOMNET & PT.BERKAT
KONFIRMASI PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.CANDI RAMA LEXINDO
PEMBAYARAN SOA ASEI TWL I 08 a/n AS.SINARMAS
PEMBAYARAN SOA ASEI TWL I 08 a/n AS.BUMIDA
PEMBAYARAN SOA ASEI TWL I 08 a/n AS.ASKRIDA
PEMBAYARAN SOA ASEI TWL I 08 a/n AS.ASKRINDO
PEMBAYARAN SOA ASEI TWL I 08 a/n AS.JR.PUTERA
PEMBAYARAN SOA ASEI TWL I 08 a/n AS.JASINDO
PERMOHOANAN PENUNJUKAN REAS NON AKU
PENGGANTIAN PENANGANAN DOKUMEN (HANDLING DOCUMENT) KEPADA FORJASI MELALUI REKENING PASIF
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERPANJANGAN PYB a/n PT.RINTIS SEJAHTERA
SURAT PENUNJUKAN PLH BAGIAN REASURANSI NON AKU
PENUNJUKAN KOORDINATOR BAGIAN REASURANSI NON AKU
PENYAMPAIAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENYEMPURNAAN KOMISI UNTUK JUBG
PT.DIRGANTARA
PENJELASAN ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN PENJAMINAN a/n PT.RINTIS SEJAHTERA
TANGGAPAN LAPORAN KINERJA SBU SURETY
PT.JAWA PAKET EXPRESS
PERMOHONAN PENAMBAHAN PEGAWAI
PERMOHONAN PT.DIRGANTARA INDONESIA
USULAN REVISI SK TENTANG PENYEMPURNAAN KOMISI UNTUK JUBG
SKEMA PRODUKSI SURETY
KONFIRMASI PERMOHONAN PERPANJANGAN PENJAMINAN a/n PT.RINTIS SEJAHTERA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
PENJELASAN ATAS DOKUMEN LEGALITAS USAHA DALAM COMPLIANCE SHEET
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
SURETY BOND CV.PO.MENGGALA
TINDAK LANJUT DARI BANK GARANSI a/n RIFANSI DAEKYUNG CONSORTIUM
DATA PENDUKUNG a/n PT.DERMA INTERNATIONAL
REALISASI & PROGNOSA PRODUKSI SURETY TAHUN 2008
WORDING KHUSUS a/n PT.PAN MARITIME WIRA PAWITRA
FORMULIR PERMOHONAN PEMBAYARAN PREMI KELUAR a/n ASKRINDO
DATA PENDUKUNG a/n PT.DIRGANTARA INDONESIA
PERMINTAAN ALAT-ALAT KANTOR
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIVISI SURETY TAHUN 2008
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 a/n JASINDO
PEMBAYARAN KOMISI a/n CV.SURYA JAYA
PENGATURAN DISTRIBUSI KORAN DAN MAJALAH
KAPASITAS WAKTU PROSES PENERBITAN BOND & PENGAJUAN LIMIT PENJAMINAN SB-KONSTRUKSI UNTUK PT.PEMB
PENJELASAN DOKUMEN LEGAITAS USAHA

KLARIFIKASI DATA PT.CANDI RAMA LEXINDO ( CRL)
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
KLARIFIKASI DATA PT.UNAIR INDOTAMA CARGO
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.CRS LOGISTIC INDONESIA
PPR CUSTOMS BOND PERIODE MEI 2008 UNTUK AS.HANJIN KORINDO
PPR SOA AE ASEI 1/08 UNTUK NATIONAL BORG-MAATSCHAPPIJ
PPR SOA AE ASEI 1/08 UNTUK ASURANSI SINAR MAS
PPR SOA SB ASEI TWL 1/08 UNTUK AS.BINAGRIYA UPAKARA
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 UNTUK REINDO
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 UNTUK ASOKA MAS
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 UNTUK ASKRIDA
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 UNTUK AS.RAMAYANA
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 UNTUK NASRE
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 UNTUK STACO
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 UNTUK
PEMBAYARAN SOA SB ASEI-TWL I 08 UNTUK ASPAN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PREMI APB & PB a/n PT.MITRA SOLUSINDO
PERMOHONAN REVISI DATA REALISASI & PROGNOSA PRODUKSI SURETY TAHUN 2008
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE ZELAN PRIAMANAYA JO
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPIANCE a/n PT.METROTECH JAYA KOMUNIKA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.JASA MARGA
DATA - DATA UNTUK PERSIAPAN TREATY AK TAHUN 2008
TINDAK LANJUT PERTEMUAN ASEI DENGAN PT.WIJAYA KARYA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN UNTUK MITCO PETRONAS
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.BS.INDONESIA
USULAN PERUBAHAN SISTEM COMPLIANCE SBU SURETY
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI USULAN REVISI LAMPIRAN PADA DRAFT KEPDIR TENTANG PENYEMPURNAAN T
KONFIRMASI PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.METROTECH JAYA KOMUNIKA
TINDAK LANJUT PENJAMINAN BANK GARANSI a/n RIFANSI DAEKYUNG CONSORTIUM
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
KONFIRMASI PERMOHONAN PENJAMINAN a/n JASA MARGA
UNDANGAN RAPAT UNTUK PT.MITCO PETRONAS
FORM PERMOHONAN SURETYBOND
CLOSING INSTRUCTION NO.680/APB-CI/VII-08
PENYAMPAIAN PERSETUJUAN DIREKSI TENTANG USULAN REVISI LAMPIRAN PADA DRAFT KEPDIR TENTANG PENYEM
KONFIRMASI DATA PROYEKSI HASIL U/W DIVISI SURETYBOND TAHUN 2008
PEMENUHAN PEDOMAN TRANSPARASI PREMI
PENGISIAN DATA SURVEY TIM PENYUSUN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEMENTRIAN NE
PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n TABHITA EXPRESS
PERUBAHAN KEBIJAKAN PRODUK CUSTOMS BOND
DISPOSISI DIREKTUR OPERASIONAL
PENJELASAN ATAS PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.JASA MARGA (TIDAK COMPLY)
PEMBAYARAN BIAYA PENANGANAN DOKUMEN OLEH FORJASI
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
PENGEMBALIAN PERMOHONAN a/n PT.RCS, FIRSTINDO DAN ANUGRAH TANGKAS
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA & ANGGARAN DIVISI SURETY TAHUN 2008
PENYAMPAIAN DRAFT PEDOMAN TRANSPARANSI PREMI
PERMOHONAN PERSETUJUAN KEBIJAKAN SURETYBOND, JUBG DAN CUSTOMS BOND
PERUBAHAN COLLATERA UNTUK PRODUK JAMINAN PEMBAYARAN ICAC a/n PT.PANDU SIWI SENTOSA
PERMOHONAN PERSETUJUAN KEBIJAKAN SURETYBOND, JUBG DAN CUSTOMS BOND
TRANSAKSI DENGAN MITCO
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE
INWARD FACULTATIVE -PB a/n PT.EQUATOR MANUNGGAL POWER&BANGKA MANUNGGAL POWER
PERMINTAAN PEMBUATAN SK DIR TENTANG PENGGANTIAN PEMBAYARAN PENANGANAN DOCUMENT
INWARD FACULTATIVE -APB a/n PT.YASA PUTRA PERKASA, TUJU WALI2 & BUMI KARSA
PEMBAYARAN FACULTAIVE UNTUK JAMINAN PEMBAYARAN PT.INDAH KIAT & PERUSAHAAN GAS NEGARA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERPANJANGAN JAMINAN PEMBAYARAN ICAC a/n PT.TABHITA EXPRESS
PENERAPAN PEDOMAN TRANSPARANSI PREMI
INWARD FACULTATIVE-APB a/n PT.YASA PATRIA PERKASA, TUJU WALI2 & BUMI KARSA
PEMBAYARAN PREMIUM FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE JUNI 2008 KPD HANJIN KORINDO
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PT.KOTA MINYAK INTERNUSA
PERMOHONAN PERPANJANGAN JAMINAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN ICAC a/n PT.TABHITA EXPRESS
TREATY SB ASEI 2008 (MELALUI BROKER REAS PLUS)
PENDAPAT HUKUM
KONFIRMASI PERPANJANGAN JAMINAN PEMBAYARAN ICAC a/n PT.TABHITA EXPRESS
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPIANCE a/n LEKTRIKA KAYATAMA
RAPAT MITCO - PETRONAS
LEGAL OPINI SERTIFIKAT SURETY BOND & CUSTOMS BOND
PEMBAYARAN RECOVERY JAMINAN KREDIT EKSPOR (JKE) U/Y 1997 UNTUK TAHUN RECOVERY 2004 KEPADA PT.ANDIK
PENDAPAT & PANDANGAN DARI SISI KLAIM & SUBROGASI ATAS DRAFT POLIS
LEGAL OPINI PKS PT.WIJAYA KARYA DENGAN ASEI
PERSETUJUAN PENGAMBILLAN DEPOSITO BERJANGKA DI CBC MANDIRI PEKAN BARU
PENJELASAN FACULTATIVE REINSURANCE a/n KONSORSIUM RATU POLA PERFECT ELEKTRO
PEMBAYARAN RECOVERY JAMINAN KREDIT EKSPOR (JKE) U/Y 1997 UNTUK TAHUN RECOVERY 2004 KEPADA PT.ANDIK
WORDING NON STANDARD a/n PRINCIPAL PT.KOKOH SEMESTA
PEMBAYARAN RECOVERY JAMINAN KREDIT EKSPOR (JKE) U/Y 1997 UNTUK TAHUN RECOVERY 2004 KEPADA PT.ANDIK
PERMOHONAN PERJALANAN DINAS
JADWAL RAPAT KERJA TERBATAS
PERMINTAAN PENDAPAT HUKUM
PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT KUASA DARI DIREKSI
OPINI BAGIAN HUKUM ATAS PERMOHONAN PENERBITAN REFUND BOND UNTUK OBLIGEE PT.KOTA MINYAK INTERNUS
PENYAMPAIAN MONITORING TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 20
PB & APB - PT.LEKTRIKA KARYA UTAMA
PERMINTAAN PENAMBAHAN & PENYEMPURNAAN PRODUK SURETY DLM PROGRAM AS 400
PENYAMPAIAN MONITORING TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 20
PENYAMPAIAN NOTULEN RAPAT TANGGAL 24 JUI 2008
PERSETUJUAN PERPANJANGAN JAMINAN PEMBAYARAN a/n PT.RINTIS SEJAHTERA
PERMOHONAN PEMEBRLAKUAN RATE PREMI & KOMISI SURETYBOND UNTUK PRINCIPAL PT.ADHI KARYA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.SWIBER BERJAYA
TREATY SURETYBOND ASEI 2008 (MELALUI BROKER REAS PWS)
TINDAK LANJUT PERMOHONAN SURETYBOND -JAMINAN PEMELIHARAAN a/n PRINCIPAL PT.MASSADA KOMUNIKASI
UNDANGAN PENANDATANGANAN PKS ASEI-ICAC
PERSIAPAN PENANDATANGANAN PKS DENGAN ICAC
LAPORAN REAISASI KERJA & ANGGARAN DIVISI SURETY TAHUN 2008
NASKAH TREATY SURETYBOND AS.INTRA ASIA TAHUN 2008
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n INDONUSA HARAPAN MASA, JIANGSHU HUANENG BUILDING AND ENG
COLLATERAL UNTUK PENERBITAN JAMINAN PELAKSANAAN a/n PT.UNIRENTAL DAYA PRATAMA
STOA SB TWL II 2008 (01 APRIL 2008 - 30 JUNI 2008)
PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PEKERJAAN TECHNICAL ADVISOR a/n BPK.ABDULLAH S
UNDANGAN PENANDATANGANAN KERJASAMA ASEI DENGAN WIKA
PERSIAPAN PENANDATANGANAN PKS DENGAN WIKA
UNDANGAN PRESENTASI
TREATY AE ASEI
REVISI PASAL 6 PKS ASEI - WIKA
SOA TWL II AE 2008 ( 01 APRIL 08 - 30 JUNI 08 )
PENYESUAIAN KELAS NEGARA DI TREATY AE ASEI 2008
PERMOHONAN DATA REKENING GIRO
PERUBAHAN JADWAL RAPAT KERJA TERBATAS DIVISI
OPINI ATAS URAIAN TUGAS DIVISI SURETY
KEBIJAKAN SURETY BOND, JUBG,PAYMENT BOND DAN CUSTOMS BOND
PENYAMPAIAN PERSETUJUAN PENERBITAN PT.SWIBER BERJAYA
MASUKAN ATAS DRAFT POLIS ASEI - MITCO
PERMOHONAN PENGADAAN NOTE BOOK
UNDANGAN PEMBAHASAN POLIS JAMINAN KREDIT PERDAGANGAN
RATE PREMI & KOMISI SURETYBOND UNTUK PRINCIPAL PT.ADHI KARYA
NOTULEN RAPAT ASEI DENGAN MITCO
PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGADAAN NOTE BOOK
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMESANAN FORMULIR NOTA DEBIT
NASKAH TREATY SURETYBOND AS.ANDIKA RAHARJA PUTERA 2008
PENERAPAN SKD & KETENTUAN EKSTERNAL TERKAIT PRINSIP MENGENA NASABAH

LEGAL REVIEW REVISI PASAL 6 PKS ASEI - WIKA DAN INDEMNITY AGREEMENT
PEMBERIAN APRESIASI KEPADA BROKER SJU
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.ELITE PRIMA HUTAMA
TAMBAHAN DATA a/n PT.MIWON INDONESIA
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMESANAN FORMULIR NOTA DEBIT
NOTULEN RAPAT ASEI DENGAN MITCO
PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI SURETY
PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI SURETY
PERMOHONAN PENURUNAN RATE JAMINAN
KERJASAMA ASEI - TKP
PERUBAHAN JADWAL WAKTU RAPAT TERBATAS
PENYAMPAIAN DRAFT TRADE CREDIT INSURANCE POLICY
NOTULEN RAPAT ASEI DENGAN MITCO
PEMBERIAN APRESIASI KEPADA BROKER SJU
PENJELASAN ATAS DISPOSISI ASEI
PENYAMPAIAN COMPLIANCE SHEET a/n PRINCIPAL PT.ELITE PRIMA HUTAMA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENERBITAN PERFORMANCE BOND a/n PRINCIPAL PT.ELITE PRIMA HUTAMA
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PT.GUNUNG RAJA PAKSI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE MAKASSAR
PENGADAAN RAPAT REGULAR INTERNAL MINGGUAN DIVISI SURETY
LEGAL REVIEW REVISI INDEMNITY AGREEMENT
PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.WARINGIN MEGAH
PEMBAYARAN BIAYA CONSULTAN SOA AE TWL II/08 KEPADA TRADE AND INVESMENT RISK CONSULTANCY

NAMA DAN BERITA PENGANGKATAN DIREKSI BARU ASEI
KEANGGOTAAN ASEI PADA KSCBI
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PT.TABHITA EXPRESS
PENURUNAN RATE UNTUK PRINCIPAL PT.ELITE PRIMA HUTAMA
PENURUNAN RATE UNTUK PRINCIPAL PT.ELITE PRIMA HUTAMA
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE BANDUNG
PENYAMPAIAN WORIDNG KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PT.MANUNGGAL ENGINEERING
PENYESUAIAN TARGET PRODUKSI PREMI SURETYBOND
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PRINCIPAL PT.KELSRI-PT.PARAMA MATRA WIDYA KONSORSIUM
USULAN PREMI DAN KOMISI DALAM TRANSAKSI DENGAN MITCO PETRONAS
INFORMASI PENUTUPAN JUBG DARI PT.TUGU KRESNA PRATAMA
PERMOHONAN KONDISI KHUSUS U/ JAMINAN PEMBAYARAN DAN JAMINAN UANG MUKA a/n KONSORSIUM PT.KELSRI-P
PERMOHONAN PEMBERLAKUAN KHUSUS UNTUK PRINCIPAL PT.ADHI KARYA
PERMOHONAN PEMBERLAKUAN KHUSUS UNTUK PRINCIPAL PT.ADHI KARYA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE SHEET a/n PRINCIPAL PT.MEGAH BANGUN
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL II/08 (RAMAYANA)
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL II/08 (BINAGRIYA UPAKARA)
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL II/08 (ASPAN)
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL II/08 (NASRE)
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL II/08 (ASKRINDO)
PEMBAYARAN SOA AE ASEI - TWL II/08 (BINAGRIYA UPAKARA)
PEMBAYARAN SOA AE ASEI - TWL II/08 (FADENT MAHKOTA SAHID)
PEMBAYARAN SOA AE ASEI - TWL II/08 (ASKRINDO)
PRODUK JUBG YANG TERMASUK DALAM COB SURETY
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL II/08 (STACO JASAPRATAMA)
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL II/08 (ASOKA MAS)
PEMBAYARAN SOA AE ASEI - TWL II/08 (ASOKA MAS)
INWARD FACULTAIVE - APB a/n PT.KONSORSIUM RATU POLA PERFECT ELEKTRO
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.MEGAH BANGUN BAJA
RATE PREMI
TREATY SURETYBOND ASEI 2008 (MELALUI BROKER REAS PWS)
PENYAMPAIAN WORIDNG KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PT.CARREFOUR INDONESIA
NOTULEN RAKERTAS DIVISI SURETY
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA & ANGGARAN DIVISI SURETY TAHUN 2008
PERMOHONAN PENINGKATAN LIMIT NON COLLATERAL UNTUK PRODUK JUBG BANK JATIM
PERMOHONAN DOKUMEN a/n PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA DI BANK BUMIPUTERA INDONESIA
PERMOHONAN LEGAL OPINION
PENGHAPUSAN BUNYI BUTIR 4 IA UNTUK PT.WIKA
PERMOHONAN PENAMBAHAN WAKTU JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK PRINCIPAL PT.ADHI KARYA
PENJELASAN KEMBALI PEMBATALAN ND.NO.23/069/ND/IV/DIV.SURETY
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.MEGAH BANGUN BAJA

KONTRAK MANAJEMEN (SELURUH DIVISI SURETY)
FACULTATIVE PENJAMINAN ATAS NAMA PT.JASA MARGA
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.MEGAH BANGUN BAJA
LAPORAN HASIL RAPAT KERJA TERBATAS
PENEMPATAN REAS PB - PT.ELITE PRIMA HUTAMA
ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN
PERMOHONAN PENEMPATAN REAS FAX - PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
PENYAMPAIAN TANGGAPAN SURAT WIKA
BIAYA PEMASARAN BERUPA BINGKISAN HARI RAYA
NASKAH ADDENDUM TREATY MANAJEMEN KOLEKTIF POOL ASURANSI KETAHANAN PANGAN (PAKKP)
USER REP DIVISI SURETY
PERMOHONAN PENEMPATAN REAS FAX - PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA
PERMOHONAN DATA REKENING GIRO
PERMINTAAN PENGELUARAN BIAYA PEMASARAN
PERMOHONAN SPONSOR ASPERINDO
PENYAMPAIAN DRAFT FINAL MANUAL BOOK SURETYSHIP
PEMBELIAN BUKU HIMPUNANAN PERATURAN PERASURANSIAN INDONESIA
PEMBAYARAN SOA AE ASEI - 2 QUARTER 2008 ( N.V. NATIONALE BORG-MAATSHAPPIJ)
PPR SOA AE ASEI QUARTER 2 2008 (ATRADIUS RE)
PENERBITAN JAMINAN PEMBAYARAN a/n PT.BIROTIKA SEMESTA
PPR SOA SB ASEI TWL 11/08 UNTUK AS.JASINDO
PPR SOA AE ASEI TWL 11/08 UNTUK AS.JASINDO
PENYAMPAIAN REVISI AKTA PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN KEMBALI GANTI RUGI KEPADA PENJAMIN
PENERBITAN JAMINAN a/n PT.BIROTIKA SEMESTA
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN BIAYA PEMASARAN
INWARD FACULTAIVE - APB a/n PT.KONSORSIUM RATU POLA PERFECT ELEKTRO
TARGET PRODUKSI PREMI SURETYSHIP TAHUN 2009
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIVISI SURETY TAHUN 2008
TANGGAPAN MENGENAI AKTA PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN KEMBALI GANTI RUGI KEPADA PENJAMIN A
PENYAMPAIAN RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2009
STOA SB TWL III 2008 (01 AGUSTUS 2008 - 30 SETEMBER 2008)
DAMPAK RESESI AMERIKA SERIKAT PADA PRODUK ASEI
LAPORAN REALISASI PRODUKSI SURETY TRIWULAN III
SOA TWL III AE 2008 ( 01 JULI 08 - 30 SEPTEMBER 08 )
PERPANJANGAN TREATY Q/S AE ASEI 2008
PERPANJANGAN TREATY Q/S ASEI 2008
TREATY SURETYBOND ASEI
PERMOHONAN PEMBUATAN PASSWORD AS 400
RENCANA KERJA BIDANG SURETYSHIP TWL III/08 DAN TAHUN 2009
PERSETUJUAN ADDENDUNM PKS DALAM RANGKA PERPANJANGAN PKS PENJAMINAN CUSTOMS BOND ANTARA GAFE
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN SURETYBOND a/n PT.GUNUNG RAJA PAKSI(GRP)

PPR SOA SB TWL II (BUMIDA)
PPR SOA SB TWL II (REINDO)
PPR SOA SB TWL II (BANGUN ASKRIDA)
PPR SOA SB TWL II (SINAR MAS)
PPR SOA SB TWL III (RAMAYANA)
PPR SOA SB TWL III (BINAGRIYA)
PPR SOA SB TWL III (NASRE)
PPR SOA SB TWL III (ASPAN)
PPR SOA SB TWL III (ASKRINDO)
PPR SOA SB TWL III (STACO)
PPR SOA SB TWL III (ASOKA MAS)
PPR SOA SB TWL III (JASINDO)
PPR SOA SB TWL III (REINDO)
PPR SOA SB TWL III (SINAR MAS)
PPR SOA SB TWL III (BUMIDA)
PPR SOA SB TWL III (BANGUN ASKRIDA)
PPR SOA AE TWL III (BUMIDA)
PPR SOA AE TWL III (SINAR MAS)
PPR SOA AE TWL III (REINDO)
PPR SOA AE TWL III (JASARAHARJA PUTERA)
PPR SOA AE TWL III (BANGUN ASKRIDA)
PPR SOA AE TWL III (JASINDO)
PPR SOA AE TWL III (ASOKA MAS)
PPR SOA AE TWL III (ASKRINDO)
PPR SOA AE TWL III (FADENT MAHKOTA SAHID)
PPR SOA AE TWL III (BINAGRIYA UPAKARA)
UNDANGAN PENANDATANGANAN PKS ANATARA ASEI DAN GAPENSI
UNDANGAN PENANDATANGANAN MOU ANTARA ASEI DENGAN GAPENSI
UJI MATERI PERUBAHAN PKS
PERMOHOAN KUASA PENANDATANGANAN SERTIFIKAT PENJAMINAN UNTUK PRINCIPAL PT.SANSAINE EXINDO
PERMOHONAN PENCETAKAN BROSUR SURETYSHIP
SPONSORSHIP UNTUK ICAC
PENYESUAIAN URAIAN PADA DRAFT RJPP
PERMOHONAN MENGIKUTI WORKSHOP NASIONAL KEPABEANAN & PERDAGANGAN INTERNASIONAL
BANTUAN SPONSORSHIP ICAC
BANTUAN SPONSORSHIP ICAC
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PRINCIPAL PT.JASA TELEKOMUNIKASI UTAMA
PERMOHONAN WEWENANG/KUASA PENANDATANGAN SERTIFKAT PENJAMINAN
INWARD FACULTAIVE - APB a/n PT.KONSORSIUM RATU POLA PERFECT ELEKTRO
PERLENGKAPAN PROMOSI DIVISI SURETYSHIP
PPR FACULTATVE CUSTOMS BOND BUAN SEPTEMBER PT.AS.HANJIN KORINDO
RISIKO & MITIGASI TERHADAP KRISIS FINANCIAL GOBAL
PERMOHOAN COMPLIANCE a/n PRINCIPAL PT.MEKAELTRI ENGINEERING
PPR TWL II AE 2008 (REINDO)
PPR TWL II AE 2008 (SINAR MAS)
PPR TWL II AE 2008 (BUMIDA)
PPR TWL II AE 2008 (JASARAHARJA PUTERA)
PPR TWL II AE 2008 (BANGUN ASKRIDA)
PERMOHONAN PEMBULATAN KUASA PENANDATANGANAN SERTIFIKAT PENJAMINAN
PERMOHONAN PEMBUATAN KUASA PENANDATANGANAN SERTIFIKAT PENJAMINAN UNTUK KANTOR CABANG
PERMOHONAN PEMBELIAN BUKU ''LAPORAN TENTANG PERATURAN PERUNDANG2AN DISEKTOR INFRASTRUKTUR JAL
DATA - DATA UNTUK PERPANJANGAN Q/S AE ASEI 2008
PERJALANAN DINAS KEBALIKPAPAN & SAMARINDA (KALTIM)
KESEPAKATAN ATAS HASIL RAKER KHUSUSNYA UNTUK TRANSAKSI JUBG
HASIL PEMBAHASAN TENTANG RISIKO & MITIGASI TERHADAP KRISIS FINANCIAL GOBAL
PKS ANTARA ASEI DENGAN ASPERINDO
UNDANGAN PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA ASEI DENGAN ASPERINDO
UNDANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ASEI DENGAN ASPERINDO
PENGADAAN PERLENGKAPAN SURVEY
TREATY SURETYSHIP ASEI 2009
PENJELASAN ATAS PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.BERKAT JAYA NIAGATAMA
PERMOHONAN DATA ASURANSI UMUM
PEMBAYARAN BIAYA KONSULATAN SOA AE QUARTER III/08
PERMOHONAN PERMINTAAN RATE KHUSUS UNTUK AGEN PERORANGAN BP.BENNY
RISIKO & MITIGASI TERHADAP KRISIS FINANCIAL GOBAL
USULAN PENCADANGAN KLAIM
PEMBATALAN SERTIFIKAT PENGEMBALIAN BIAYA JASA SURETYSHIP
SWOT DIVISI SURETYSHIP
PERMINTAAN RATE KHUSUS UNTUK AGEN PERORANGAN BP.BENNY

COMMERCIAL LINE JUBG BANK MEGA
DAFTAR AGEN CARGO INDONESIA
PERMOHONAN PERSETUJUAN WORDING PERFORMANCE BOND
SURAT KESANGGUPAN UNTUK TENDER TOKYU CONSTRUCTION & PT.DUTA GRAHA INDAH JO
KEGIATAN PEMASARAN DI ACARA MUNAS XII GAPENSI
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA & ANGGARAN DIVISI SURETY TAHUN 2008
KEGIATAN PEMASARAN DI ACARA MUNAS XII GAPENSI
LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM AS 400 UNTUK PRODUK SURETYBOND
LAPORAN PENERIMAAN RECOVERY AE ASEI
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09
PERMOHONAN PENGAJUAN BANDING ATAS RATE KHUSUS UNTUK AGEN PERORANGAN BP.BENNY
PERMINTAAN DATA
PERMOHONAN SPONSORSHIP KEGIATAN GREAT SEMINAR CLOSING 2008 YANG DISELENGGARAKAN OLEH GAFEKSI J
WORDING NON STANDARD a/n PT.ANGKASA PURA II
PPR KEPADA AS.HANJIN KORINDO
PERSETUJUAN PEMAKAIAN UANG PENGINAPAN MELEBIHI ANGGARAN
PERSETUJUAN PEMAKAIAN UANG PENGINAPAN MELEBIHI ANGGARAN
PPR REAS KELUAR KEPADA PT.AS.JASARAHARJA PUTERA
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KEGIATAN PEMASARAN PRODUK ASEI DI ACRA MUNAS XII GAPE
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE BANDUNG
PENYAMPAIAN TEGURAN
PERMOHONAN PENGAJUAN BANDING ATAS RATE KHUSUS UNTUK AGEN PERORANGAN BP.BENNY
PERMOHONAN PENURUNAN BESARNYA PREMI CUSTOMS BOND
MONITORING SURETY/CUSTOMS BOND
PELAKSANAAN PEDOMAN TRANPARANSI PREMI
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENURUNAN BIAYA JASA & COLLATERAL UNTUK PENERBITAN JUBG-BANK JATIM a/n P
PEMBUATAN ADDENDUM PKS ASEI DENGAN ICAC
PENJELASAN ATAS REKOMENDASI AKSEPTASI
PENJELASAN ATAS PERMOHONAN PENURUNAN BIAYA JASA & PERUBAHAN COLLATERAL a/n JUBG-BANK JATIM PT.MU
PENJELASAN ATAS PERMOHONAN PENURUNAN BIAYA JASA & PERUBAHAN COLLATERAL a/n JUBG-BANK JATIM PT.MU
REVISI TARGET PRODUKSI PREMI SURETYSHIP
MONITORING UNTUK PRODUK PPJK
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09
PERMOHONAN PENYEENGGARAAN WORK SHOP PELATIHAN AGEN ASURANSI CABANG SURABYA
TINDAK LANJUT PENURUNAN BIAYA JASA DAN COLLATERAL UNTUK PENERBITAN JUBG BANK JATIM a/n PT.MULTI FAB
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09 (BOSOWA PERIOSKOP)
RENCANA BACKUP TREATY AK ASEI 2009
RENCANA PENYEENGGARAAN WORK SHOP DAN UJIAN SERTIFIKASI AGEN ASEI CABANG SURABAYA
TINDAK LANJUT PENJAMINAN a/n PT.KALTIM PRIMA COAL
PERUBAHAN NILAI JAMINAN DAN JANGKA WAKTU PENJAMINAN FAKULTATIF a/n PT.MAXIMA INFRASTRUKSTUR
TREATY AE & AE FINANCE ASEI TAHUN 2009
TREATY LIMIT PERCOUNTRY DI TREATY Q/S AE ASEI 2009
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2009
PENYAMPAIAN HASIL SURVEY DALAM RANGKA MONITORING PENJAMINAN
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2009
PROFIT COMMISION TREATY SURETYSHIP PT.AHAP U/W YEAR TAHUN 2003/2005
PERMOHONAN PENYELENGGARAAN WORKSHOP PELATIHAN AGEN ASURANSI ASEI CABANG SEMARANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP & UJIAN SERTIFIKASI KEAGENAN DI SURABYAA
PENYAMPAIAN FORMAT MONITORING PRODUK CUSTOMS BOND
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2009
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2009
JADWAL ACARA WORKSHOP SERTIFIKASI AGEN ASURANSI UMUM PT.ASEI
PERMOHONAN PERJALANAN DINAS
BERITA ACARA PENITIPAN
PERMOHONAN PENYELENGGARAAN WORKSHOP PELATIHAN AGEN ASURANSI ASEI CABANG SEMARANG
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMESANAN CETAKAN FORMULIR
RENCANA PENYELENGGARAAN WOKSHOP DAN UJIAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI UMUM PT.ASEI KOTA SEMA
LAPORAN REALISASI KERJA TECHNICAL ADVISOR ATAS NAMA BPK.DIPTA
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS WORKSHOP KE SEMARANG
PERSIAPAN WORKSHOP SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI UMUM PT.ASEI
PENYAMPAIAN MANUAL OPERASIONAL SURETYSHIP
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09 (MEGA PRATAMA)
PERMOHONAN SURAT PERJALANAN DINAS KE SEMARANG
PERMOHONAN PENGADAAN CETAKAN FORMULIR
PERMOHONAN SPD KOTA SEMARANG
PEMBAYARAN PROFIT COMMISION SURETYBOND AHAP UNTUK U/W YEAR 2003-2005
PENUNJUKAN KOORDINATOR SURETYSHIP
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09
KENAIKAN SHARE PT.BUMIDA
PPR PT.AHAP
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2009
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2009 (BINAGRIAY UPAKARA)
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2009 (STACO JASAPRATAMA)
UNDANGAN PENANDATANGAN TREATY SURETYSHIP 09
UNDANGAN PENANDATANGAN TREATY SURETYSHIP 09
PENANDATANGANAN TREATY SURETYSHIP 09
RENCANA BACKUP TREATY AK ASEI 2009
PERMOHONAN PENGGUNAAN MATERAI GILLING UNTUK SCHEDULE DAN WORDING TREATY SURETY BOND ASEI 2009
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE SEMARANG
PERSETUJUAN PEMAKAIAN UANG PENGINAPAN MELEBIHI ANGGARAN
PERMOHONAN TUTORIAL UJIAN AAMAI
PERSETUJUAN PENGELUARAN BIAYA JAMUAN
PENCATATAN PENUTUPAN JUBG BANK
PERMINTAAN KEMBALI KENAIKAN SHARE PT.BUMIDA
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KOTA SURABAYA DAN SEMARANG
PENUNJUKAN PLH DIVISI SURETYSHIP
PESERTA UJIAN AAMAI
PENUNJUKAN PLH DIVISI SURETYSHIP
RENCANA BACKUP TREATY AK ASEI 2009
TAMBAHAN INFORMASI UNTUK PANEL BARU TREATYAE ASEI 2009 ASIA RE
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS WORKSHOP DAN UJIAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI UMU
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMAKAIAN UANG PENGINAPAN MELEBIHI ANGGARAN
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE SURABYA
TREATY AE & AE FINANCE ASEI TAHUN 2009
PENANDATANGANAN TREATY SURETYSHIP 09
PERMOHONAN PENERBITAN CUSTOMS BOND a/n PT.APAC INTI CORPORA
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 09
RETYSHIP 2008
     UNDERWRITER  KET

      ATI
      HERRY
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      HERRY
      ATI
      WIWIK
      RULLY
      RULLY
      ATI
      ATI
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      ATI
      ATI
      ATI
      TOMO
      KERMA
      ATI
      TOMO
      WIWIK
      ATI
      RULLY
      WIWIK
      WIWIK
      SESKO
      ATI
      WIWIK
      WIWIK
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      KERMA
      ATI
      WIWIK
      ATI
      TOMO
 DANI
WIWIK
WIWIK
 ATI
WIWIK
 ATI
 ATI
WIWIK
 ATI
 ATI
 ATI
WIWIK
KERMA
 ATI
WIWIK
WIWIK
 DANI
SESKO
SESKO
KERMA
WIWIK
 ATI
 DANI
 ANTI
KERMA
 ATI
 DANI
 ANTI
WIWIK
SESKO
WIWIK
KERMA
WIWIK
WIWIK
KERMA
 ATI
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
TAUFIK
 ATI
 ATI
WIWIK
WIWIK
KERMA
TAUFIK
 ATI
KERMA
WIWIK
WIWIK
WIWIK
KERMA
 DANI
WIWIK
WIWIK
 ATI
TAUFIK
 DANI
WIWIK
 ANTI
WIWIK
KERMA
WIWIK
TAUFIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
KERMA
TAUFIK
WIWIK
TOMO
TOMO
 ANTI
 DANI
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
 ATI
 DANI
 ATI
WIWIK
WIWIK
TOMO
TAUFIK
TAUFIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
 ANTI
 ANTI
 ATI
TOMO

TAUFIK
KERMA
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
 ANTI
          KERMA
          WIWIK
          WIWIK
          DANI
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          KERMA
FORJASI MELALUI REKENING PASIF
          WIWIK
          TOMO
          TOMO
          TOMO

          WIWIK
          ATI

          WIWIK
          ANTI
          WIWIK
          TAUFIK
          WIWIK
          NILA
          NILA
          NILA
          WIWIK
          WIWIK
          DANI
          TAUFIK
          WIWIK
          TOMO
          DANI
          TAUFIK
           ATI
          TOMO
          TAUFIK
           ATI
          TAUFIK
          ANTI
          WIWIK
          DANI
          WIWIK
          DANI
          DANI
          DANI
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          TOMO
          TOMO
 TOMO
 TOMO
 TOMO
 TOMO
  ATI
 TAUFIK
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 KERMA
 TAUFIK
 WIWIK
 WIWIK
 DANI
 TAUFIK
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 TAUFIK
 TAUFIK
 TAUFIK
 WAHYU
 WIWIK
GUNAWAN
 KERMA
 DANI
 DANI
 WAHYU
 WIWIK
 WAHYU
 DANI
 DANI
  ATI
 WIWIK
 WIWIK
 DANI
 WIWIK
 WAHYU
 WIWIK
 KERMA
 TAUFIK
 KERMA
 KERMA
 WIWIK
 WIWIK
 KERMA
 KERMA
 WIWIK
 WIWIK
 KERMA
 WAHYU
 WIWIK
 WIWIK
 WAHYU
 ATI
KERMA
WAHYU
 ATI
WIWIK
WIWIK
KERMA
WIWIK
KERMA
WIWIK
 DESY
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
KERMA
 ATI
WIWIK
WIWIK
WIWIK
TAUFIK
WIWIK
KERMA
 ATI
 ATI
WAHYU
 ATI
KERMA
KERMA
WIWIK
KERMA
WIWIK
TAUFIK
TAUFIK
WIWIK
KERMA

KERMA
KERMA
WAHYU
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WAHYU
WIWIK
TAUFIK
TAUFIK
WIWIK
WIWIK
 ATI
KERMA
WAHYU

TAUFIK
WAHYU
WIWIK
 DANI
WIWIK
WIWIK
TAUFIK
 ATI
WIWIK
KERMA
WIWIK
WAHYU
WIWIK
 ATI
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
 DESY
WIWIK
TAUFIK
 ANI
KERMA
WAHYU
KERMA
KERMA
 DANI
WIWIK
WIWIK
 DESY
WIWIK
TAUFIK
WIWIK
TAUFIK
 ANI
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WIWIK
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
WAHYU
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
 ANI
WAHYU
KERMA
WIWIK
 DESY
 ATI
WIWIK
KERMA
KERMA
TAUFIK
WIWIK
 ATI
 ANI


WIWIK
 ANI
 DESY
KERMA
WAHYU
KERMA
TAUFIK
WAHYU
KERMA
 ATI
KERMA
TAUFIK
WAHYU
 ATI
WIWIK

KERMA
KERMA
WIWIK
KERMA
KERMA
WIWIK
WIWIK
WAHYU
KERMA
TAUFIK
 ATI
WIWIK
WIWIK
KERMA
WIWIK
 ATI
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
WIWIK
WAHYU
WAHYU
 ANI
WIWIK
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
 ATI
 ATI
WAHYU
WIWIK
TAUFIK
WAHYU
WAHYU
WIWIK
WAHYU
WAHYU
WIWIK
WIWIK
KERMA
TAUFIK
KERMA
TAUFIK
 DESY
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
WIWIK
WIWIK
 ATI
KERMA
WIWIK
WAHYU
WAHYU
TAUFIK
 DESY
 DESY
 DESY
KERMA
WIWIK
 DESY
KERMA
 ATI
TAUFIK
WAHYU
WAHYU
TAUFIK
 ATI

TAUFIK
TAUFIK
 ANI
WIWIK
WAHYU
 ATI
 DESY
 ATI
KERMA
KERMA
TAUFIK
TAUFIK
 ATI
WIWIK
KERMA
 DESY
 DESY
KERMA
 DESY
 DESY
WIWIK
 ATI
 ATI
WAHYU
WIWIK
WIWIK
 DESY
WIWIK
WIWIK
WIWIK
WAHYU
WIWIK
 DESY
 DESY
 ATI
WIWIK
KERMA
KERMA
 ATI
WIWIK
WIWIK
KERMA
KERMA
KERMA
WIWIK
KERMA
KERMA
 ATI
WAHYU
 ANI
KERMA
KERMA
 DESY
 DESY
WIWIK
WAHYU
 DESY
 ATI
KERMA
TAUFIK
TAUFIK
WIWIK
KERMA
 DESY
 DESY
 DESY
KERMA
WIWIK
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
 DESY
 DESY
KERMA
KERMA
KERMA
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
WAHYU
KERMA
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
KERMA
KERMA
 DESY
KERMA
 DESY
 DESY
KERMA
KERMA
WIWIK
KERMA
KERMA
                                      REGISTE
NO.       NO. ND       TGL         KEPADA

 1  23/001/IV/DIV.SURETY/ASEI  4/3/2008  PT.GARUDA INDONESIA
 2  23/002/IV/DIV.SURETY/ASEI  4/11/2008  PT.HANJIN KORINDO
 3  23/003/IV/DIV.SURETY/ASEI  4/11/2008  10 SURAT
 4  23/004/IV/DIV.SURETY/ASEI  4/18/2008  PT.TABHITA EXPRESS
 5  23/005/IV/DIV.SURETY/ASEI  4/18/2008  10 SURAT
 6  23/006/IV/DIV.SURETY/ASEI  4/18/2008  PT.GARUDA INDONESIA
 7  23/007/IV/DIV.SURETY/ASEI  4/29/2008  ATRADIUS RE LTD
 8  23/008/IV/DIV.SURETY/ASEI  4/30/2008  5 SURAT
 9  23/009/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/9/2008  2 SURAT
10  23/010/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.AS.BUMIDA 1967
11  23/011/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
12  23/012/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.AS.FADENT MAHKOTA SAHID
13  23/013/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.AS.BANGUN ASKRIDA
14  23/014/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.AS.ASOKA MAS
15  23/015/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.AS.JASA INDONESIA
16  23/016/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.AS.SINARMAS
17  23/017/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.AS.JASARAHARJA PUTERA
18  23/018/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.REASURANSI INTERNASIONAL
19  23/019/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/14/2008  PT.ASKRINDO
20  23/020/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/15/2008  PT.AS.PAROLAMAS
21  23/021/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/15/2008  PT.ASKRINDO
22  23/022/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/21/2008  PT.BRINGIN SEJAHTERA MAKMUR
23  23/023/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/22/2008  PT.GAFEKSI/INFA
24  23/024/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/26/2008  MR.CHRIST GEARY
25  23/025/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/26/2008  NV.NATONAL BORG
26  23/026/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/26/2008  ATRADIUS RE LTD
27  23/027/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/28/2008  PT.HANJIN KORINDO
28  23/028/IV/DIV.SURETY/ASEI  5/30/2008  PT.ANDIKA RAHARJA PUTERA
29  23/029/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/2/2008  PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN
30  23/030/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
31  23/031/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.REINDO
32  23/032/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.FADENT MAHKOTA SAHID
33  23/033/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.AS.BUMIDA 1967
34  23/034/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.ASOKA MAS
35  23/035/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.ASKRINDO
36  23/036/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.AS.BANGUN ASKRIDA
37  23/037/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.AS.SINARMAS
38  23/038/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/3/2008  PT.AS.JASINDO
39  23/039/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/6/2008  ATRADIUS RE LTD
40  23/040/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/6/2008  NV.NATONAL BORG
41  23/041/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/6/2008  MR.CHRIST GEARY
42  23/042/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.AS.BUMIDA 1967
43  23/043/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.ASPAN
44  23/044/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.AS.STACO JASAPRATAMA
45  23/045/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.NARE
46  23/046/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.AS.RAMAYANA
47  23/047/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
48  23/048/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.ASKRIDA
49  23/049/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.ASOKA MAS
50  23/050/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.JASINDO
51  23/051/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.SINAR MAS
52  23/052/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.REINDO
53  23/053/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/16/2008  PT.ASKRINDO
54  23/054/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/18/2008  PT.AS.HANJIN KORINDO
55  23/055/IV/DIV.SURETY/ASEI  6/27/2008  PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN
56  23/056/IV/DIV.SURETY/ASEI  7/9/2008  ADHI RE
57  23/057/IV/DIV.SURETY/ASEI  7/14/2008  AS.HANJIN KORINDO
58  23/058/IV/DIV.SURETY/ASEI  7/17/2008  BANK MEGA
59  23/059/IV/DIV.SURETY/ASEI  7/18/2008  PT.PINDAD
60  23/060/IV/DIV.SURETY/ASEI  7/18/2008  PT.WARSITA KARYA
61  23/061/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/6/2008  ICAC
62  23/062/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/6/2008  NV.NATONAL BORG
63  23/063/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/6/2008  ATRADIUS RE LTD
64  23/064/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/6/2008  PT.WIJAYA KARYA
65  23/065/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.ASRINDA
66  23/066/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.HANJIN KORINDO
67  23/067/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  BANK MEGA
68  23/068/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.BUMIDA 1967
69  23/069/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.JASARAHARJA PUTERA
70  23/070/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.SINARMAS
71  23/071/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.JASINDO
72  23/072/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.ASOKA MAS
73  23/073/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.BANGUN ASKRIDA
74  23/074/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
75  23/075/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.ASKRINDO
76  23/076/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.FADENT MAHKOTA SAHID
77  23/077/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.NARE
78  23/078/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.REINDO
79  23/079/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.SINAR MAS
80  23/080/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.JASINDO
81  23/081/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.ASOKA MAS
82  23/082/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.BANGUN ASKRIDA
83  23/083/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
84  23/084/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.STACO JASAPRATAMA
85  23/085/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.ASPAN
86  23/086/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.ASKRINDO
87  23/087/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.BUMIDA 1967
88  23/088/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.AS.RAMAYANA
89  23/089/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.REINDO
90  23/090/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/11/2008  PT.BNI
91  23/091/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/20/2008  FIRSTCITY PARNERSHIP
92  23/092/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/20/2008  NV.NATONAL BORG
93  23/093/IV/DIV.SURETY/ASEI  8/20/2008  ATRADIUS RE LTD
94  23/094/IV/DIV.SURETY/ASEI  9/2/2008  PT.WIJAYA KARYA
95  23/095/IV/DIV.SURETY/ASEI  9/2/2008  PT.KELMEDIA ENERGI INDONESIA
96  23/096/IV/DIV.SURETY/ASEI  9/9/2008  PT.AS.HANJIN KORINDO
97  23/097/IV/DIV.SURETY/ASEI  9/17/2008  PT.WARSITA KARYA
98  23/098/IV/DIV.SURETY/ASEI  9/17/2008  PT.WARSITA KARYA
 99  23/099/IV/DIV.SURETY/ASEI   9/17/2008  PT.BINA KARYA
100  23/0100/IV/DIV.SURETY/ASEI  9/25/2008  PT.ASKRINDO
101  23/0101/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/6/2008  PT.WIJAYA KARYA
102  23/0102/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
103  23/0103/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.ASOKA MAS
104  23/0104/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.BUMIDA 1967
105  23/0105/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.ASKRINDO
106  23/0106/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.ASKRIDA
107  23/0107/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.SINAR MAS
108  23/0108/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.REINDO
109  23/0109/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.RAMAYANA
110  23/0110/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.ASPAN
111  23/0111/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.STACO JP
112  23/0112/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.AS.JASA RAHARJA PUTERA
113  23/0113/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.JASINDO
114  23/0114/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  PT.FADENT MAHKOTA SAHID
115  23/0115/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/10/2008  GAFEKSI
116  23/0116/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.REINDO
117  23/0117/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.SINAR MAS
118  23/0118/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.JASINDO
119  23/0119/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.ASKRINDO
120  23/0120/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.ASOKA MAS
121  23/0121/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.BANGUN ASKRIDA
122  23/0122/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
123  23/0123/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.AS.RAMAYANA
124  23/0124/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.NASRE
125  23/0125/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.STACO JP
126  23/0126/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.ASPAN
127  23/0127/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/14/2008  PT.BUMIDA 1967
128  23/0128/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.BUMIDA 1967
129  23/0129/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.REINDO
130  23/0130/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.JASARAHARJA PUTERA
131  23/0131/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.ASKRINDO
132  23/0132/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.FADENT MAHKOTA SAHID
133  23/0133/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.BINAGRIYA UPAKARA
134  23/0134/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.AS.BANGUN ASKRIDA
135  23/0135/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.ASOKA MAS
136  23/0136/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.JASINDO
137  23/0137/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.SINAR MAS
138  23/0138/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/15/2008  PT.HANJIN KORINDO
139  23/0139/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/17/2008  PT.BUMIDA 1967
140  23/0140/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/27/2008  NV.NATONAL BORG
141  23/0141/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/27/2008  ATRADIUS RE LTD
142  23/0142/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/27/2008  MR.CHRIST GEARY
143  23/0143/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/27/2008  ATRADIUS RE LTD
144  23/0144/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/29/2008  PT.AS.PAROLAMAS
145  23/0145/IV/DIV.SURETY/ASEI  10/29/2008  PT.NASRE
146  23/0146/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/7/2008  PT.NASRE
147  23/0147/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/10/2008  PT.TELKOM
148  23/0148/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/10/2008  PT.HANJIN KORINDO
149  23/0149/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/19/2008  BEA & CUKAI
150  23/0150/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/19/2008  BEA & CUKAI
151  23/0151/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/25/2008  PT.AS.PAROLAMAS
152  23/0152/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  ASIA CAPITAL RE
153  23/0153/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.AS.JASARAHARJA PUTERA
154  23/0154/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.TUGU RE
155  23/0155/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.MAREIN
156  23/0156/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.REINDO
157  23/0157/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.ASKRIDA
158  23/0158/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.RAMAYANA
159  23/0159/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.ASKRINDO
160  23/0160/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.JASINDO
161  23/0161/IV/DIV.SURETY/ASEI  11/26/2008  PT.ASRINDA
162  23/0162/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/1/2008  PT.UJS
163  23/0163/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.AS.BUMIDA 1967
164  23/0164/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.AHAP
165  23/0165/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.AS.BOSOWA
166  23/0166/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.REINDO
167  23/0167/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.BUMIDA 1967
168  23/0168/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.AS.SINARMAS
169  23/0169/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.ASOKA MAS
170  23/0170/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.ASKRINDO
171  23/0171/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.AS.BANGUN ASKRIDA
172  23/0172/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.JASINDO
173  23/0173/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
174  23/0174/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.AS.JASARAHARJA PUTERA
175  23/0175/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/5/2008  PT.AS.FADENT MAHKOTA SAHID
176  23/0176/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/9/2008  PT.ASRINDA
177  23/0177/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/9/2008  ASIA CAPITAL RE
178  23/0178/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/9/2008  PT.AS.HANJIN KORINDO
179  23/0179/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/10/2008  STIMRA
180  23/0180/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/11/2008  PT.AS.BANGUN ASKRIDA
181  23/0181/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/11/2008  PT.ADI PRATAMA
182  23/0182/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/12/2008  PT.RAMAYANA
183  23/0183/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/12/2008  PT.ASOKA MAS
184  23/0184/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/16/2008  PT.HANJIN KORINDO
185  23/0185/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/16/2008  PT.MEGA PRATAMA
186  23/0186/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/17/2008  PT.BUMIDA 1967
187  23/0187/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/17/2008  PT.BHAKTI BAYANGKARA
188  23/0188/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/19/2008  PT.BINAGRIYA UPAKARA
189  23/0189/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/19/2008  PT.TKP
190  23/0190/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/19/2008  PT.AS.STACO JASAPRATAMA
191  23/0191/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/23/2008  PT.AS.BUMIDA 1967
192  23/0192/IV/DIV.SURETY/ASEI  12/24/2008  PT.DEKAI
193
194
195
      REGISTER NOTA DINAS KELUAR 2008
                PERIHAL                UNDERWRITER

PENAMBAHAN PASAL PADA PKS ANTARA PT.GARUDA INDONESIA DENGAN ASEI       ATI
CB- KORINDO GROUP AGUSTUS - DESEMBER 07 & JANUARI - FEBRUARI 08       KERMA
UNDANGAN PERTEMUAN                             KERMA
KLARIFIKASI LAPORAN KEUANGAN                         DANI
KONFIRMASI KEIKUTSERTAAN DALAM TREATY AE ( EBI )              KERMA
PKS ANTARA GARUDA DAN ASEI                          ATI
                                      07
COMMERCIAL AND POLITICAL RISK q/s TREATY QUARTERY ACCOUNT AS AT THE 30 SEPT KERMA
PENANDATANGANAN PROGRAM TREATY Q/S AK ASEI 2008               KERMA
PENAWARAN PROGRAM TREATY Q/S AK ASEI 08                   KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
SOA RAK AE TWL I 2008                            KERMA
TREATY SURETYBOND PAROLAMAS 2008                      KERMA
Q/S TREATY AGREEMENT SURETYBOND ,KUK, DAN ASKREDAG DOMESTIM 2008      KERMA
KONFIRMASI PENJAMINAN PYB a/n PT.MARGA HANARATA INSTRINSIC         WIWIK
LAPORAN PENUTUPAN CB-PPJK DI BERBAGAI WILAYAH DPW GAFEKSI/INFA        ATI
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISK q/s TREATY QUARTERY ACCOUNT AS AT THE 31 MARCH 07
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISK q/s TREATY QUARTERY ACCOUNT AS AT THE 31 MARCH 07
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISK q/s TREATY QUARTERY ACCOUNT AS AT THE 31 MARCH 07
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP MARC - APRIL 08                KERMA
KONFIRMASI SHARE PROPORTIONAL TREATY SURETYBOND 08 -09           KERMA
KERJASAMA BIDANG ASURANSI                           ATI
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
ADDENDUM TREATY - EXPORT INSURANCE ASEI 2008                KERMA
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNTS AS AT THE 31 MARCH 08
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNTS AS AT THE 31 MARCH 08
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNTS AS AT THE 31 MARCH 08
SOA RAK SB TWL 1 2008                            KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                            KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                            KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                            KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                            KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL 1 2008                           KERMA
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP MAY 08                    TOMO
PERUBAHAN PASAL PERJANJIAN KERJASAMA ASEI - PP               TAUFIK
ASURANSI KREDIT (ASKRINDO) IMPORT TRADE CREDIT Q/S TREATY 2008       KERMA
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP JUNI 2008                   KERMA
FASILITAS COMMERCIA LINE                          WAHYU
KERJASAMA BIDANG ASURANSI                         TAUFIK
KERJASAMA BIDANG ASURANSI                         TAUFIK
UNDANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ASEI DENGAN ICAC       TAUFIK
ASEI COUNTRY GRADE                             KERMA
ASEI COUNTRY GRADE                             KERMA
FINAL DRAFT PKS ASEI - WIKA                        TAUFIK
NASKAH TREATY SURETYBOND TAHUN 2008 PT.AS.INTRA ASIE            KERMA
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIOD - JULI 2008              KERMA
PENYAMPAIAN DOKUMENT                            TAUFIK
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK SB TWL II 2008                           KERMA
SOA RAK AE TWL II 2008                           KERMA
PENYAMPAIAN DOKUMENT                            TAUFIK
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNTS AS AT THE 31 JUNI 08
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNTS AS AT THE 31 JUNI 08
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNTS AS AT THE 31 JUNI 08
INDEMNITY AGREEMENT TO SURETY                       TAUFIK
PERSYARATAN PENERBITAN BID BOND                      TAUFIK
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIODE AUGUST 2008              KERMA
KERJASAMA BIDANG ASURANSI                         TAUFIK
KERJASAMA BIDANG ASURANSI                         TAUFIK
KERJASAMA BIDANG ASURANSI                         TAUFIK
                                      KERMA
NASKAH ADDENDUM III PERJANJIAN KERJASAMA MANAJEMEN KOLEKTIF POO ASURANSI KREDIT KETAHANAN PAN
INDEMNITY AGREEMENT TO SURETY                       TAUFIK
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
PROVISIONAL NOTICE OF CANCELATION OF OUR REINSURANCE TREATY 2008      KERMA
KERJASAMA BIDANG ASURANSI                        GUNAWAN
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK SB TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIOD AUGUST 2008              KERMA
SOA RAK AE TWL III 2008                          KERMA
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNT AS AT THE 30 SEPT 2008
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNT AS AT THE 30 SEPT 2008
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNT AS AT THE 30 SEPT 2008
                                      KERMA
COMMERCIAL AND POLITICAL RISKS Q/S TREATY QUARTERLY ACCOUNT AS AT THE 30 SEPT 2008
TREATY SURETYBOND PAROLAMAS 2008                      KERMA
ADDENDUM TREATY - SURETYBOND ASEI 2008                   KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009              KERMA
KONFIRMASI PENERBITAN SERTIFIKAT PENJAMINAN                WIWIK
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PEROD OKTOBER 2008              KERMA
PERMOHONAN PEMBUKAAN BLOKIR FASILITAS CUSTOMS BOND PT.ASEI         TAUFIK
PERMOHONAN PEMBUKAAN BLOKIR FASILITAS CUSTOMS BOND PT.ASEI         TAUFIK
TREATY Q/S & SPL SURETYBOND 2009 PT.AS.PAROLAMAS     KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
RENEWAL TREATY QUOTA SHARE SURETYSHIP ASEI 2009      KERMA
KONFIRMASI PENUTUPAN PENJAMINAN              WIWIK
TREATY SPL SB 2009                    KERMA
TREATY Q/S SB 2009                    KERMA
TREATY Q/S & SPL SURETYBOND 2009 PT.AS.PAROLAMAS     KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
RENEWAL TREATY EXPORT CREDIT INS & EXPORT BILL INS 2009  KERMA
APPOINMENT LETTER                     KERMA
RENEWAL Q/S REINSURANCE TREATY SURETYSHIP ASEI 2009    KERMA
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIOD NOVEMBER 2008     KERMA
JADUAL WORKSHOP SERTIFIKAT KEAGENAN ASURANSI UMUM ASEI   DESY
TREATY Q/S SURETYBOND 2009 PT.BANGUN ASKRIDA       KERMA
TREATY Q/S SURETYBOND 2009 PT.ASURANSI RAYA        KERMA
TREATY Q/S SURETYBOND 2009 PT.RAMAYANA          KERMA
TREATY Q/S SURETYBOND 2009 PT.ASOKA MAS          KERMA
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIOD NOVEMBER 2008     KERMA
TREATY Q/S SPL SURETYBOND 2009              KERMA
TREATY SPL SURETYBOND 2009 PT.BUMIDA           KERMA
TREATY SPL SURETYBOND 2009 PT.BHAKTI BAYANGKARA      KERMA
TREATY SPL SURETYBOND 2009 PT.BINAGRIYA UPAKARA      KERMA
TREATY Q/S SURETYBOND 2009                KERMA
TREATY Q/S SURETYBOND 2009                KERMA
TREATY SPL SURETYBOND 2009                KERMA
TREATY Q/S SURETYBOND PT.SARLINA             KERMA
KET
                                 REGISTER NOTA
NO.      NO. ND       TGL       KEPADA

 1  23/001/IV/ND/UW.SURETY  4/10/2008  BG.REAS AKU
 2  23/002/IV/ND/UW.SURETY  4/11/2008  CABANG JAKARTA
 3  23/003/IV/ND/UW.SURETY  4/17/2008  CABANG BANDUNG
 4  23/004/IV/ND/UW.SURETY  4/30/2008  BAGIAN SDM
 5  23/005/IV/ND/UW.SURETY   5/6/2008  BAGIAN REAS NON AKU
 6  23/006/IV/ND/UW.SURETY   5/9/2008  BAGIAN REAS NON AKU
 7  23/007/IV/ND/UW.SURETY  7/28/2008  CABANG JAKARTA
 8  23/008/IV/ND/UW.SURETY  7/29/2008  BAGIAN REAS NON AKU
 9  23/009/IV/ND/UW.SURETY   8/7/2008  CABANG JAKARTA
10  23/010/IV/ND/UW.SURETY  8/11/2008  BAGIAN REAS NON AKU
11  23/011/IV/ND/UW.SURETY  8/13/2008  BAGIAN SDM
12  23/012/IV/ND/UW.SURETY  8/19/2008  BAGIAN TI
13  23/013/IV/ND/UW.SURETY  8/28/2008  CABANG JAKARTA
14  23/014/IV/ND/UW.SURETY   9/3/2008  BAGIAN REASURANSI
15  23/015/IV/ND/UW.SURETY   9/5/2008  CABANG JAKARTA
16  23/016/IV/ND/UW.SURETY   9/9/2008  CABANG JAKARTA
17  23/017/IV/ND/UW.SURETY   9/9/2008  CABANG JAKARTA
18  23/018/IV/ND/UW.SURETY  9/10/2008  CABANG JAKARTA
19  23/019/IV/ND/UW.SURETY  9/11/2008  BAGIAN CRM
20  23/020/IV/ND/UW.SURETY  9/12/2008  BAGIAN CRM
21  23/021/IV/ND/UW.SURETY
22  23/022/IV/ND/UW.SURETY  9/16/2008  CABANG TANGERANG
23  23/023/IV/ND/UW.SURETY  9/16/2008  BG.REAS NON AKU
24  23/024/IV/ND/UW.SURETY  9/18/2008  CABANG JAKARTA
25  23/025/IV/ND/UW.SURETY  9/19/2008  BG.CRM
26  23/026/IV/ND/UW.SURETY  9/19/2008  BG.CRM
27  23/027/IV/ND/UW.SURETY  9/23/2008  BG.CRM
28  23/028/IV/ND/UW.SURETY  9/23/2008  BG.SDM
29  23/029/IV/ND/UW.SURETY  9/24/2008  CABANG JAKARTA
30  23/030/IV/ND/UW.SURETY  10/7/2008  BG.CRM
31  23/031/IV/ND/UW.SURETY  10/8/2008  CABANG JAKARTA
32  23/032/IV/ND/UW.SURETY  10/10/2008  BAGIAN SUBROGASI
33  23/033/IV/ND/UW.SURETY  10/21/2008  BAGIAN CRM
34  23/034/IV/ND/UW.SURETY  10/22/2008  CABANG BANDUNG
35  23/035/IV/ND/UW.SURETY  10/30/2008  CABANG JAKARTA
36  23/036/IV/ND/UW.SURETY  10/30/2008  BAGIAN HUKUM
37  23/037/IV/ND/UW.SURETY  11/3/2008  CABANG JAKARTA
38  23/038/IV/ND/UW.SURETY  11/4/2008  BG.CRM
39  23/039/IV/ND/UW.SURETY  11/4/2008  CABANG TANGERANG
40  23/040/IV/ND/UW.SURETY  11/5/2008  BG.CRM
41  23/041/IV/ND/UW.SURETY  11/6/2008  CABANG JAKARTA
42  23/042/IV/ND/UW.SURETY  11/10/2008  CABANG JAKARTA
43  23/043/IV/ND/UW.SURETY  11/10/2008  BAGIAN HUKUM
44  23/044/IV/ND/UW.SURETY  11/11/2008  BAGIAN SDM
45  23/045/IV/ND/UW.SURETY  11/11/2008  CABANG JAKARTA
46  23/046/IV/ND/UW.SURETY  11/11/2008  CABANG TANGERANG
47  23/047/IV/ND/UW.SURETY  11/18/2008  BAGIAN UMUM
48  23/048/IV/ND/UW.SURETY  11/20/2008  CABANG JAKARTA
49  23/049/IV/ND/UW.SURETY  11/25/2008  BG.CRM
50  23/050/IV/ND/UW.SURETY  11/26/2008  BG.HUKUM
51  23/051/IV/ND/UW.SURETY  11/26/2008  BG.HUKUM
52  23/052/IV/ND/UW.SURETY  11/27/2008  CABANG JAKARTA
53  23/053/IV/ND/UW.SURETY  11/27/2008  CABANG TANGERANG
54  23/054/IV/ND/UW.SURETY  11/28/2008  CABANG JAKARTA
55  23/055/IV/ND/UW.SURETY  11/28/2008  CABANG JAKARTA
56  23/056/IV/ND/UW.SURETY  11/28/2008  CABANG JAKARTA
57  23/057/IV/ND/UW.SURETY  11/4/2008  BG.CRM
58  23/058/IV/ND/UW.SURETY  12/10/2008  BG.CRM
59  23/059/IV/ND/UW.SURETY
60  23/060/IV/ND/UW.SURETY
61  23/061/IV/ND/UW.SURETY  12/12/2008  BG.REAS NON AKU
62  23/062/IV/ND/UW.SURETY  12/19/2008  CABANG JAKARTA
63  23/063/IV/ND/UW.SURETY  12/23/2008  CABANG JAKARTA
64  23/064/IV/ND/UW.SURETY  12/23/2008  BG.SDM
65  23/065/IV/ND/UW.SURETY  12/24/2008  BG.SDM
66
67
      REGISTER NOTA DINAS UW.SURETY 2008
               PERIHAL               UNDERWRITER

PERMOHONAN RAK a/n KELSRI YASA PROMITS                WIWIK
KLARIFIKASI DATA a/n PT.TABHITA EXPRESS               DANI
PERMOHONAN DATA TAMBAHAN a/n PT.TELEKOMUNIKASI            ANTI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS              WIWIK
PERMOHONAN RAK a/n PT.ISTECH RESOURCES                WIWIK
PERMOHONAN RAK a/n PT.BERKAT JAYA NIAGATAMA             WIWIK
PENGEMBALIAN DOKUMEN a/n PT.WIJAYA KARYA               WIWIK
PERSETUJUAN PERUBAHAN NILAI KONTRAK & NILAI JAMINAN PT.LEKTIRKA   WIWIK
PERSETUJUAN FORMAT PERPANJANGAN CUSTOMS BOND PPJK          WIWIK
PERMOHONAN RAK a/n PRINCIPAL PT.SWIBER BERJAYA            WIWIK
PERMOHONAN PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN               WIWIK
SETTING KOMPUTER DI SURETYBOND                    WIWIK
PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAS WORDING SERTIFIKAT PENJAMINAN       WIWIK
PENYAMPAIAN RAK a/n PRINCIPAL KONSORSIUM PT.KELSRI - PT.PARAMA    WIWIK
PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAS WORDING SERTIFIKAT PENJAMINAN       WIWIK
PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAS WORDING SERTIFIKAT PENJAMINAN       WIWIK
PERMOHONAN PENERBITAN APB a/n PT.MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA      ANIE
PENYAMPAIAN DOKUMEN BAGIAN HUKUM                   WIWIK
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE SHEET a/n PT.YASA INDUSTRI     WIWIK
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE SHEET               WIWIK

PERMOHONAN TAMBAHAN DATAUNTUK FAKULTATIF REASURANSI           WIWIK
PERMOHONAN RAK a/n PRINCIPAL PT.ELITE PRIMA HUTAMA           WIWIK
PERMOHONAN PENERBITAN APB a/n PT.MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA       ANIE
                                    WIWIK
                                    WIWIK
PERMOHONAN PENERBITAN APB a/n PT.PENGERUKAN INDONESIA          WIWIK
PERMOHONAN PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN                 WIWIK
                                    WIWIK
KONFIRMASI PENEMPATAN FAKULTATIF REASURANSI a/n PRINCIPAL PT.ELITE PRIMA HUTAMA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPIANCE a/n PRINCIPAL PT.GUNUNG RAJA PAKSI DESY
PENYAMPAIAN DOKUMEN a/n PT.POLYSINDO EKA PERKASA            WIWIK
PERMOHONAN DATA KLAIM DAN SUBROGASI                   WIWIK
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPIANCE a/n PT.SPARINDO ALFA PERSADA      WIWIK
KELENGKAPAN DATA a/n PRINCIPAL CV.TRI SACITA              WIWIK
PERMOHONAN DOKUMEN a/n PRINCIPAL PT.GUNUNG RAJA PAKSI          WIWIK
                                    WIWIK
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PT.ZELAN PRIAMANAYA OPERATION
                                    WIWIK
WORDING KHUSUS a/n PRINCIPAL PT.ARIANTEC INDONESIA DENGAN OBLIGEE PT.ZELAN PRIAMANAYA JO
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PRINCIPAL DAYA MANUNGGAL     WIWIK
PERMOHONAN CB a/n PT.DAYA MANUNGGAL                   DANI
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPIANCE a/n PRINCIPAL PT.GEO LINK NUSANTARAWIWIK
PERMOHONAN CB a/n PT.POLYSINDO EKA PERKASA               DANI
PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SERTA HASIL SURVEY           WIWIK
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PT.DUA CAHAYA ANUGRAH   WIWIK
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE BALIKPAPAN         WIWIK
                                    WIWIK
PERMOHONAN PENJELASAN/KLARIFIKASI DATA ATAS PENGAJUAN PENJAMINAN CB a/n PT.POLYSINDO EKA PERKA
                                    WIWIK
WORDING NON STANDARD a/n PRINCIPAL PT.3D NETWORK INDONESIA-OBLIGEE PT.DUA CAHAYA ANUGRAH
PERMOHONAN PENGGANTIAN MONITOR KOMPUTER                RAKHMAT
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.DATACRAFT         ANIE
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE SHEET a/n PRINCIPAL PT.DATACRAFT    ANIE
                                    WIWIK
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PROCUREMENT COMMITTEE KANGEAN ENERGY
                                    WIWIK
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PT.CONOCO PHILIPS INDONESIA
TINDAK LANJUT PENERBITAN PB a/n PT.LIMARDI TRADING DAN PT.FAJAR VISIKOM WIWIK
                                    WIWIK
TINDAK LANJUT JANGKA WAKTU SERTIFIKAT PENJAMINAN a/n PT.JASA TELEKOMUNIKASI
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS UNTUK PENERBITAN BID BOND          WIWIK
                                    WIWIK
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS UNTUK PENERBITAN BID BOND UNTUK OBLIGEE PT.CONOCO PHILIPS & PT.BHU
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.DATACRAFT         ANIE
PERMOHONAN PEMERIKSAAAN a/n PRINCIPAL PT.APAC INTI CORPORA       WIWIK
PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRINCIPAL PT.LIMAWIRA WISESA           WIWIK
                                    WIWIK
                                    WIWIK
PERMOHONAN RAK a/n PRINCIPAL PT.SUNINDO GARUDA PRIMA          WIWIK
PENARIKAN NOTA DINAS PENGAJUAN PENINGKATAN PT.DUNIA TEKNIK        ANIE
PENGEMBALIAN DOKUMEN PENJAMINAN a/n MUARA GROUP DAN PT.MIWON INDONESIA  ANIE
PENUNDAAN TUTORIAL UJIAN AAMAI                     WIWIK
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPLIANCE a/n PRINCIPAL DAYA MANUNGGAL     WIWIK
2008
    KET
                                     REGISTER NO
NO.     NO. ND      TGL          KEPADA

 1  24/0001/I/ND/DIV/SUR  1/6/2009  BAGIAN SDM
 2  24/0002/I/ND/DIV/SUR  1/6/2009  DIVISI SPI
 3  24/0003/I/ND/DIV/SUR  1/6/2009  DIVISI SPI
 4  24/0004/I/ND/DIV/SUR  1/6/2009  CABANG JAKARTA
 5  24/0005/I/ND/DIV/SUR  1/8/2009  CAB.JAKARTA & CAB. BALIKPAPAN
 6  24/0006/I/ND/DIV/SUR  1/9/2009  DIREKSI ASEI
 7  24/0007/I/ND/DIV/SUR  1/12/2009  CABANG JAKARTA II
 8  24/0008/I/ND/DIV/SUR  1/12/2009  DIRUT & DIRIOP
 9  24/0009/I/ND/DIV/SUR  1/12/2009  DIRUT & DIRIOP
10  24/0010/I/ND/DIV/SUR  1/12/2009  DIVISI API
11  24/0011/I/ND/DIV/SUR  1/14/2009  BPK.AA.DIPTA
12  24/0012/I/ND/DIV/SUR  1/15/2009  DIROP
13  24/0013/I/ND/DIV/SUR  1/16/2009  DIVISI SP
14  24/0014/I/ND/DIV/SUR  1/16/2009  PLH DIROP
15  24/0015/I/ND/DIV/SUR  1/16/2009  DIVISI SP
16  24/0016/I/ND/DIV/SUR  1/16/2009  DIVISI SP
17  24/0017/I/ND/DIV/SUR  1/19/2009  SELURUH CABANG
18  24/0018/I/ND/DIV/SUR  1/19/2009  SELURUH CABANG
19  24/0019/I/ND/DIV/SUR  1/19/2009  DIROP
20  24/0020/I/ND/DIV/SUR  1/19/2009  WAMEN ISO
21  24/0021/I/ND/DIV/SUR  1/19/2009  CABANG JAKARTA II
22  24/0022/I/ND/DIV/SUR  1/19/2009  DIROP
23  24/0023/I/ND/DIV/SUR  1/19/2009  DIREKSI ASEI
24  24/0024/I/ND/DIV/SUR  1/19/2009  CABANG JAKARTA
25  24/0025/I/ND/DIV/SUR  1/20/2009  DIRKEU
26  24/0026/I/ND/DIV/SUR  1/21/2009  DIVISI CRS
27  24/0027/I/ND/DIV/SUR  1/21/2009  BAGIAN KEUANGAN
28  24/0028/I/ND/DIV/SUR  1/22/2009  SELURUH CABANG
29  24/0029/I/ND/DIV/SUR  1/22/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
30  24/0030/I/ND/DIV/SUR  1/22/2009  DIVISI SP
31  24/0031/I/ND/DIV/SUR  1/22/2009  CABANG JAKARTA II
32  24/0032/I/ND/DIV/SUR  1/22/2009  SELURUH CABANG
33  24/0033/I/ND/DIV/SUR  1/23/2009  DIROP
34  24/0034/I/ND/DIV/SUR  1/23/2009  BAGIAN SDM
35  24/0035/I/ND/DIV/SUR  1/23/2009  DIROP
36  24/0036/I/ND/DIV/SUR  1/23/2009  SELURUH CABANG
37  24/0037/I/ND/DIV/SUR  1/23/2009  SPI
38  24/0038/I/ND/DIV/SUR  1/27/2009  SELURUH CABANG
39  24/0039/I/ND/DIV/SUR  1/27/2009  DIRUT & DIRIOP
40  24/0040/I/ND/DIV/SUR  1/28/2009  CABANG BANDUNG
41  24/0041/I/ND/DIV/SUR  1/28/2009  DIREKSI ASEI
42  24/0042/I/ND/DIV/SUR  1/28/2009  DIVISI SP
43  24/0043/I/ND/DIV/SUR  1/28/2009  CRS
44  24/0044/I/ND/DIV/SUR  1/29/2009  DIRUT & DIRIOP
45  24/0045/I/ND/DIV/SUR  1/30/2009  CABANG SEMARANG
46  24/0046/I/ND/DIV/SUR  1/30/2009  DIVISI KEUANGAN & INVESTASI
47  24/0047/I/ND/DIV/SUR  2/2/2009  DIRUT & DIRIOP
48  24/0048/I/ND/DIV/SUR  2/2/2009  CABANG TANGERANG
49  24/0049/I/ND/DIV/SUR  2/2/2009  DIREKSI ASEI
50  24/0050/I/ND/DIV/SUR  2/2/2009  CABANG TANGERANG
 51  24/0051/I/ND/DIV/SUR  2/3/2009  DIRUT & DIRIOP
 52  24/0052/I/ND/DIV/SUR  2/3/2009  DIROP
 53  24/0053/I/ND/DIV/SUR  2/3/2009  DIROP
 54  24/0054/I/ND/DIV/SUR  2/3/2009  CABANG SURABAYA
 55  24/0055/I/ND/DIV/SUR  2/4/2009  SELURUH CABANG
 56  24/0056/I/ND/DIV/SUR  2/4/2009  CABANG BANDUNG
 57  24/0057/I/ND/DIV/SUR  2/4/2009  DIROP
 58  24/0058/I/ND/DIV/SUR  2/5/2009  DIRUT & DIRIOP
 59  24/0059/I/ND/DIV/SUR  2/5/2009  DIROP
 60  24/0060/I/ND/DIV/SUR  2/5/2009  DIVISI KEUUANGAN
 61  24/0061/I/ND/DIV/SUR  2/6/2009  DIRUT & DIRIOP
 62  24/0062/I/ND/DIV/SUR
 63  24/0063/I/ND/DIV/SUR  2/6/2009  DIROP, DIV.AU & DIV.SP
 64  24/0064/I/ND/DIV/SUR  2/6/2009  DIROP
 65  24/0065/I/ND/DIV/SUR  2/6/2009  DIVISI KEUANGAN & INVESTASI
 66  24/0066/I/ND/DIV/SUR  2/6/2009  KCU JAKARTA
 67  24/0067/I/ND/DIV/SUR  2/9/2009  DIROP cc. SP
 68  24/0068/I/ND/DIV/SUR  2/9/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 69  24/0069/I/ND/DIV/SUR  2/11/2009  DIVISI SP
 70  24/0070/I/ND/DIV/SUR  2/11/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 71  24/0071/I/ND/DIV/SUR  2/11/2009  DIROP
 72  24/0072/I/ND/DIV/SUR  2/11/2009  DIVISI SP
 73  24/0073/I/ND/DIV/SUR  2/12/2009  DIRUT & DIRIOP
 74  24/0074/I/ND/DIV/SUR  2/12/2009  DIROP
 75  24/0075/I/ND/DIV/SUR  2/12/2009  DIREKSI ASEI
 76  24/0076/I/ND/DIV/SUR  2/13/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 77  24/0077/I/ND/DIV/SUR  2/16/2009  DIVISI API
 78  24/0078/I/ND/DIV/SUR  2/16/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 79  24/0079/I/ND/DIV/SUR  2/16/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 80  24/0080/I/ND/DIV/SUR  2/16/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 81  24/0081/I/ND/DIV/SUR  2/16/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 82  24/0082/I/ND/DIV/SUR  2/16/2009  DIROP,DIV.AU,DIV.SP cc.JKT II, KCU JKT
 83  24/0083/I/ND/DIV/SUR  2/17/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 84  24/0084/I/ND/DIV/SUR  2/17/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 85  24/0085/I/ND/DIV/SUR  2/17/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 86  24/0086/I/ND/DIV/SUR  2/18/2009  BAGIAN KEUANGAN
 87  24/0087/I/ND/DIV/SUR  2/18/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 88  24/0088/I/ND/DIV/SUR  2/18/2009  SELURUH CABANG
 89  24/0089/I/ND/DIV/SUR  2/18/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 90  24/0090/I/ND/DIV/SUR  2/19/2009  CABANG JAKARTA
 91  24/0091/I/ND/DIV/SUR  2/19/2009  DIVISI SP
 92  24/0092/I/ND/DIV/SUR  2/20/2009  BAGIAN KEUANGAN
 93  24/0093/I/ND/DIV/SUR  2/20/2009  DIVISI SP
 94  24/0094/I/ND/DIV/SUR  2/23/2009  KEPALA SPI
 95  24/0095/I/ND/DIV/SUR  2/23/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 96  24/0096/I/ND/DIV/SUR  2/23/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 97  24/0097/I/ND/DIV/SUR  2/23/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 98  24/0098/I/ND/DIV/SUR  2/23/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
 99  24/0099/I/ND/DIV/SUR  2/23/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
100  24/0100/I/ND/DIV/SUR  2/23/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
101  24/0101/I/ND/DIV/SUR  2/23/2009  DIVISI SP
102  24/0102/I/ND/DIV/SUR  2/24/2009  DIVISI SP
103  24/0103/I/ND/DIV/SUR  2/25/2009  DIREKSI, DIVISI SP, SPI
104  24/0104/I/ND/DIV/SUR  2/25/2009  DIROP
105  24/0105/I/ND/DIV/SUR  2/26/2006  DIROP
106  24/0106/I/ND/DIV/SUR  2/26/2006  BAGIAN UMUM
107  24/0107/I/ND/DIV/SUR  2/26/2006  CABANG SURABAYA
108  24/0108/I/ND/DIV/SUR  2/27/2009  DIVISI SP
109  24/0109/I/ND/DIV/SUR  2/27/2009  CABANG JAKARTA
110  24/0110/I/ND/DIV/SUR  3/2/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
111  24/0111/I/ND/DIV/SUR  3/2/2009  SELURUH CABANG
112  24/0112/I/ND/DIV/SUR  3/3/2009  CABANG BANDUNG
113  24/0113/I/ND/DIV/SUR  3/3/2009  DIREKSI cc. CAB.TGR
114  24/0114/I/ND/DIV/SUR  3/3/2009  KCU JAKARTA
115  24/0115/I/ND/DIV/SUR  3/4/2009  BAGIAN UMUM
116  24/0116/I/ND/DIV/SUR  3/5/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
117  24/0117/I/ND/DIV/SUR  3/5/2009  DIROP
118  24/0118/I/ND/DIV/SUR  3/6/2009  DIVISI SP
119  24/0119/I/ND/DIV/SUR  3/10/2009  DIROP
120  24/0120/I/ND/DIV/SUR  3/11/2009  DIREKSI cc. DIV.KEU
121  24/0121/I/ND/DIV/SUR  3/11/2009  DIREKSI
122  24/0122/I/ND/DIV/SUR  3/11/2009  SELURUH CABANG
123  24/0123/I/ND/DIV/SUR  3/12/2009  BAGIAN HUKUM
124  24/0124/I/ND/DIV/SUR  3/12/2009  SPI, CAB. TGR, BG.HKM, NICO LUKUM
125  24/0125/I/ND/DIV/SUR  3/16/2009  DIVISI API
126  24/0126/I/ND/DIV/SUR  3/16/2009  DIROP
127  24/0127/I/ND/DIV/SUR  3/16/2009  DIROP
128  24/0128/I/ND/DIV/SUR  3/16/2009  DIVISI API
129  24/0129/I/ND/DIV/SUR  3/16/2009  DIREKSI, SPI, SP, CAB.TGR
130  24/0130/I/ND/DIV/SUR  3/16/2009  DIROP
131  24/0131/I/ND/DIV/SUR  3/17/2009  DIREKSI, SPI, SP, CAB.TGR
132  24/0132/I/ND/DIV/SUR  3/17/2009  DIRUT & DIRIOP
133  24/0133/I/ND/DIV/SUR  3/17/2009  SELURUH CABANG
134  24/0134/I/ND/DIV/SUR  3/18/2009  SELURUH CABANG
135  24/0135/I/ND/DIV/SUR  3/19/2009  DIVISI KEUANGAN
136  24/0136/I/ND/DIV/SUR  3/19/2009  DIRUT & DIRIOP
137  24/0137/I/ND/DIV/SUR  3/19/2009  DIROP
138  24/0138/I/ND/DIV/SUR  3/19/2009  DIRKEU & DIROP
139  24/0139/I/ND/DIV/SUR  3/20/2009  DIREKSI
140  24/0140/I/ND/DIV/SUR  3/23/2009  DIROP cc. DIV.AU
141  24/0141/I/ND/DIV/SUR  3/23/2009  DIV.SP cc.SPI, DIV.API
142  24/0142/I/ND/DIV/SUR  3/24/2009  SELURUH CABANG
143  24/0143/I/ND/DIV/SUR  3/24/2009  CABANG TANGERANG
144  24/0144/I/ND/DIV/SUR  3/27/2009  DIROP cc. DIV.AU
145  24/0145/I/ND/DIV/SUR  3/30/2009  DIVISI API
146  24/0146/I/ND/DIV/SUR  3/31/2009  DIRKEU & DIROP
147  24/0147/I/ND/DIV/SUR  4/1/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
148  24/0148/I/ND/DIV/SUR  4/1/2009  SELURUH CABANG
149  24/0149/I/ND/DIV/SUR  4/2/2009  DIVISI API
150  24/0150/I/ND/DIV/SUR  4/3/2009  DIRKEU, DIROP, cc.SPI& SP
151  24/0151/I/ND/DIV/SUR  4/3/2009  CABANG MAKASSAR
152  24/0152/I/ND/DIV/SUR  4/3/2009  SELURUH CABANG
153  24/0153/I/ND/DIV/SUR  4/3/2009  DIROP/BGKEUANGAN cc.AKUNTANSI
154  24/0154/I/ND/DIV/SUR  4/6/2009  DIROP
155  24/0155/I/ND/DIV/SUR  4/6/2009  SELURUH CABANG
156  24/0156/I/ND/DIV/SUR  4/6/2009  DIRUT & DIRIOP
157  24/0157/I/ND/DIV/SUR  4/6/2009  DIRUT & DIRIOP
158  24/0158/I/ND/DIV/SUR  4/7/2009  DIROP
159  24/0159/I/ND/DIV/SUR  4/7/2009  DIVISI SP
160  24/0160/I/ND/DIV/SUR
161  24/0161/I/ND/DIV/SUR  4/8/2009 KEPALA SPI
162  24/0162/I/ND/DIV/SUR  4/8/2009 DIVISI API
163  24/0163/I/ND/DIV/SUR  4/14/2009  DIROP
164  24/0164/I/ND/DIV/SUR  4/15/2009  DIROP, DIRKEU, cc.SPI, SP, CBG.TGR
165  24/0165/I/ND/DIV/SUR  4/15/2009  CAB.JAKARTA & BG.HUKUM
166  24/0166/I/ND/DIV/SUR  4/15/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
167  24/0167/I/ND/DIV/SUR  4/15/2009  DIROP & DIRKEU
168  24/0168/I/ND/DIV/SUR  4/16/2009  DIRUT & DIROP
169  24/0169/I/ND/DIV/SUR  4/20/2009  CABANG MEDAN
170  24/0170/I/ND/DIV/SUR  4/20/2009  SELURUH CABANG
171  24/0171/I/ND/DIV/SUR  4/20/2009  SELURUH CABANG
172  24/0172/I/ND/DIV/SUR  4/20/2009  DIRKEU & DIROP
173  24/0173/I/ND/DIV/SUR  4/20/2009  DIVISI SP
174  24/0174/I/ND/DIV/SUR  4/21/2009  DIVISI API
175  24/0175/I/ND/DIV/SUR  4/22/2009  PLH DIROP
176  24/0176/I/ND/DIV/SUR  4/22/2009  PLH DIROP
177  24/0177/I/ND/DIV/SUR  4/22/2009  BAGIAN SDM
178  24/0178/I/ND/DIV/SUR  4/23/2009  BAGIAN SDM
179  24/0179/I/ND/DIV/SUR  4/23/2009  DIVISI SP
180  24/0180/I/ND/DIV/SUR  4/23/2009  DIVISI SP
181  24/0181/I/ND/DIV/SUR  4/23/2009  CABANG MEDAN
182  24/0182/I/ND/DIV/SUR  4/23/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
183  24/0183/I/ND/DIV/SUR  4/24/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
184  24/0184/I/ND/DIV/SUR  4/24/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
185  24/0185/I/ND/DIV/SUR  4/24/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
186  24/0186/I/ND/DIV/SUR  4/24/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
187  24/0187/I/ND/DIV/SUR  4/24/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
188  24/0188/I/ND/DIV/SUR  4/27/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
189  24/0189/I/ND/DIV/SUR  4/27/2009  CABANG SEMARANG
190  24/0190/I/ND/DIV/SUR  4/28/2009  CABANG JAKARTA
191  24/0191/I/ND/DIV/SUR  4/28/2009  BAGIAN SDM
192  24/0192/I/ND/DIV/SUR  4/28/2009  DIVISI API
193  24/0193/I/ND/DIV/SUR  4/29/2009  DIREKSI cc.SPI,CAB.MKS
194  24/0194/I/ND/DIV/SUR  4/29/2009  DIREKSI
195  24/0195/I/ND/DIV/SUR  4/29/2009  SP, CAB.JKT cc.DIREKSI
196  24/0196/I/ND/DIV/SUR  4/30/2009  DIROP
197  24/0197/I/ND/DIV/SUR  4/30/2009  DIVISI SP
198  24/0198/I/ND/DIV/SUR  5/4/2009  SELURUH CABANG
199  24/0199/I/ND/DIV/SUR  5/4/2009  CABANG BANDUNG cc.SPI
200  24/0200/I/ND/DIV/SUR  5/6/2009  CAB..JKT cc.DIREKSI
201  24/0201/I/ND/DIV/SUR  5/6/2009  DIROP
202  24/0202/I/ND/DIV/SUR  5/8/2009  DIROP
203  24/0203/I/ND/DIV/SUR  5/12/2009  DIREKSI cc. SP
204  24/0204/I/ND/DIV/SUR  5/12/2009  DIROP
205  24/0205/I/ND/DIV/SUR  5/13/2009  DIVISI SP
206  24/0206/I/ND/DIV/SUR  5/13/2009  CABANG MEDAN
207  24/0207/I/ND/DIV/SUR  5/13/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
208  24/0208/I/ND/DIV/SUR  5/18/2009  DIREKSI
209  24/0209/I/ND/DIV/SUR  5/19/2009  DIROP
210  24/0210/I/ND/DIV/SUR  5/19/2009  CAB.JKT cc.DIREKSI
211  24/0211/I/ND/DIV/SUR  5/20/2009  CABANG JAKARTA
212  24/0212/I/ND/DIV/SUR  5/22/2009  DIVISI SP
213  24/0213/I/ND/DIV/SUR  5/22/2009  DIVISI API
214  24/0214/I/ND/DIV/SUR  5/22/2009  DIVISI API
215  24/0215/I/ND/DIV/SUR  5/26/2009  CABANG SEMARANG
216  24/0216/I/ND/DIV/SUR  5/26/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
217  24/0217/I/ND/DIV/SUR  5/26/2009  DIROP
218  24/0218/I/ND/DIV/SUR  5/26/2009  DIREKSI, SP & API
219  24/0219/I/ND/DIV/SUR  5/27/2009  DIROP
220  24/0220/I/ND/DIV/SUR  5/29/2009  DIROP
221  24/0221/I/ND/DIV/SUR  5/29/2009  DIREKSI
222  24/0222/I/ND/DIV/SUR  6/1/2009  BAGIAN SDM cc.UMUM
223  24/0223/I/ND/DIV/SUR  6/2/2009  DIVISI SP cc.SPI
224  24/0224/I/ND/DIV/SUR  6/4/2009  DIRUT & DIROP
225  24/0225/I/ND/DIV/SUR  6/4/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
226  24/0226/I/ND/DIV/SUR  6/4/2009  DIREKSI
227  24/0227/I/ND/DIV/SUR  6/5/2009  DIROP
228  24/0228/I/ND/DIV/SUR  6/8/2009  DIVISI SP/BG.HUKUM
229  24/0229/I/ND/DIV/SUR  6/8/2009  BAGIAN AKUNTANSI
230  24/0230/I/ND/DIV/SUR  6/8/2009  BAGIAN SDM
231  24/0231/I/ND/DIV/SUR  6/9/2009  DIROP
232  24/0232/I/ND/DIV/SUR  6/9/2009  CABANG SURABAYA
233  24/0233/I/ND/DIV/SUR  5/12/2009  DIROP
234  24/0234/I/ND/DIV/SUR  5/12/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
235  24/0235/I/ND/DIV/SUR  6/12/2009  CAB.MKS cc.DIREKSI.DIV.KEU
236  24/0236/I/ND/DIV/SUR  6/12/2009  CABANG MAKASSAR
237  24/0237/I/ND/DIV/SUR  6/16/2009  DIRUT & DIROP
238  24/0238/I/ND/DIV/SUR  6/16/2009  DIVISI API
239  24/0239/I/ND/DIV/SUR  6/17/2009  DIROP
240  24/0240/I/ND/DIV/SUR  6/18/2009  DIREKSI,SPI,CB.TGR & BG.HKM
241  24/0241/I/ND/DIV/SUR  6/18/2009  CABANG MEDAN
242  24/0242/I/ND/DIV/SUR  6/19/2009  DIREKSI
243  24/0243/I/ND/DIV/SUR  6/22/2009  DIVISI SP, BG.HKM
244  24/0244/I/ND/DIV/SUR  6/22/2009
245  24/0245/I/ND/DIV/SUR  6/22/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
246  24/0246/I/ND/DIV/SUR  6/22/2009  DIVISI SP
246  24/0247/I/ND/DIV/SUR  6/22/2009  SELURUH CABANG cc. DIROP
247  24/0248/I/ND/DIV/SUR  6/23/2009  DIREKSI cc.KADIV.KEUANGAN
248  24/0248/I/ND/DIV/SUR  6/23/2009  CAB & KP cc.DIREKSI, SPI
249  24/0249/I/ND/DIV/SUR  6/22/2009  DIVISI SP
250  24/0250/I/ND/DIV/SUR  6/23/2009  SELURUH KADIV,JKT,JKT II,TGR,DIREKSI
251  24/0251/I/ND/DIV/SUR  6/23/2009  DIREKSI
252  24/0252/I/ND/DIV/SUR  6/22/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
253  24/0253/I/ND/DIV/SUR  6/23/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
254  24/0254I/ND/DIV/SUR  6/23/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
255  24/0255/I/ND/DIV/SUR  6/24/2009  CABANG SEMARANG cc.DIRUT & DIROP
256  24/0256/I/ND/DIV/SUR  6/29/2009  PLH DIROP
257  24/0257/I/ND/DIV/SUR  6/30/2009  BAGIAN SDM
258  24/0258/I/ND/DIV/SUR  6/30/2009  CAB.JAKARTA II & CAB.TGR
259  24/0259/I/ND/DIV/SUR  6/30/2009  DIROP
260  24/0260/I/ND/DIV/SUR  7/1/2009  BAGIAN UMUM
261  24/0261/I/ND/DIV/SUR  7/1/2009  DIROP
262  24/0262/I/ND/DIV/SUR  7/2/2009  SELURUH CABANG
263  24/0263/I/ND/DIV/SUR  7/2/2009  DIROP
264  24/0264/I/ND/DIV/SUR  7/2/2009  DIROP
265  24/0265/I/ND/DIV/SUR  7/2/2009  DIROP
266  24/0266/I/ND/DIV/SUR  7/3/2009  SELURUH CABANG
267  24/0267/I/ND/DIV/SUR  7/3/2009  DIROP
268  24/0268/I/ND/DIV/SUR  7/6/2009  DIVISI SP
269  24/0269/I/ND/DIV/SUR  7/6/2009  DIVISI SP
270  24/0270/I/ND/DIV/SUR  7/7/2009  DIREKSI
271  24/0271/I/ND/DIV/SUR  7/7/2009  DIROP
272  24/0272/I/ND/DIV/SUR  7/7/2009  DIVISI API
273  24/0273/I/ND/DIV/SUR  7/7/2009  DIROP
274  24/0274/I/ND/DIV/SUR  7/7/2009  BAGIAN HUKUM
275  24/0275/I/ND/DIV/SUR  7/7/2009  DIROP
276  24/0276/I/ND/DIV/SUR  7/7/2009  WAMEN ISO
277  24/0277/I/ND/DIV/SUR  7/9/2009  DIVISI SP
278  24/0278/I/ND/DIV/SUR  7/9/2009  DIREKSI
279  24/0279/I/ND/DIV/SUR  7/9/2009  DIROP
280  24/0280/I/ND/DIV/SUR  7/10/2009  DIROP
281  24/0281/I/ND/DIV/SUR  7/10/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
282  24/0282/I/ND/DIV/SUR  7/10/2009  DIRUT & DIROP
283  24/0283/I/ND/DIV/SUR  7/10/2009  DIROP
284  24/0284/I/ND/DIV/SUR  7/13/2009  DIROP
285  24/0285/I/ND/DIV/SUR  7/13/2009  DIVISI API
286  24/0286/I/ND/DIV/SUR  7/13/2009  DIROP
287  24/0287/I/ND/DIV/SUR  7/14/2009  DIVISI SP
288  24/0288/I/ND/DIV/SUR  7/14/2009  SELURUH CABANG
289  24/0289/I/ND/DIV/SUR  7/14/2009  SELURUH CABANG
290  24/0290/I/ND/DIV/SUR  7/14/2009  DIRUT & DIROP
291  24/0291/I/ND/DIV/SUR  7/15/2009  SELURUH CABANG
292  24/0292/I/ND/DIV/SUR  7/15/2009  CABANG MEDAN
293  24/0293/I/ND/DIV/SUR  7/15/2009  DIROP
294  24/0294/I/ND/DIV/SUR  7/15/2009  DIROP
295  24/0295/I/ND/DIV/SUR  7/15/2009  BAGIAN UMUM
296  24/0296/I/ND/DIV/SUR  7/15/2009  DIREKSI
297  24/0297/I/ND/DIV/SUR  7/15/2009  DIROP
298  24/0298/I/ND/DIV/SUR  7/16/2009  CABANG TANGERANG
299  24/0299/I/ND/DIV/SUR  7/17/2009  DIRUT & DIROP
300  24/0300/I/ND/DIV/SUR  7/17/2009  CABANG TANGERANG
301  24/0301/I/ND/DIV/SUR  7/17/2009  DIROP
302  24/0302/I/ND/DIV/SUR  7/17/2009  DIRUT & DIROP
303  24/0303/I/ND/DIV/SUR  7/17/2009  DIROP
304  24/0304/I/ND/DIV/SUR  7/21/2009  KCU JAKARTA
305  24/0305/I/ND/DIV/SUR  7/22/2009  CABANG TANGERANG
306  24/0306/I/ND/DIV/SUR  7/22/2009  DIROP
307  24/0307/I/ND/DIV/SUR  7/23/2009  CABANG MEDAN
308  24/0308/I/ND/DIV/SUR  7/23/2009  DIV.AU, DIV.AK & CAB.TGR
309  24/0309/I/ND/DIV/SUR  7/23/2009  DIREKSI
310  24/0310/I/ND/DIV/SUR  7/23/2009  CABANG TANGERANG
311  24/0311/I/ND/DIV/SUR  7/24/2009  DIROP
312  24/0312/I/ND/DIV/SUR  7/24/2009  KCU JAKARTA
313  24/0313/I/ND/DIV/SUR  7/24/2009  CABANG BANDUNG
314  24/0314/I/ND/DIV/SUR  7/28/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
315  24/0315/I/ND/DIV/SUR  7/28/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
316  24/0316/I/ND/DIV/SUR  7/28/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
317  24/0317/I/ND/DIV/SUR  7/28/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
318  24/0318/I/ND/DIV/SUR  7/28/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
319  24/0319/I/ND/DIV/SUR  7/28/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
320  24/0320/I/ND/DIV/SUR  7/30/2009  DIVISI KEUANGAN
321  24/0321/I/ND/DIV/SUR  7/30/2009  DIVISI SP
322  24/0322/I/ND/DIV/SUR  7/31/2009  DIREKSI
323  24/0323/I/ND/DIV/SUR  7/3/2009  SELURUH CABANG
324  24/0324/I/ND/DIV/SUR  8/4/2009  DIROP
325  24/0325/I/ND/DIV/SUR  8/4/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
326  24/0326/I/ND/DIV/SUR  8/5/2009  DIROP cc. SPI
327  24/0327/I/ND/DIV/SUR  8/6/2009  DIVISI SP
328  24/0328/I/ND/DIV/SUR  8/7/2009  BAGIAN HUKUM
329  24/0329/I/ND/DIV/SUR  8/7/2009  DIVISI SP
330  24/0330/I/ND/DIV/SUR  8/10/2009  CABANG MEDAN
331  24/0331/I/ND/DIV/SUR  8/10/2009  SELURUH CABANG
332  24/0332/I/ND/DIV/SUR  8/10/2009  DIROP
333  24/0333/I/ND/DIV/SUR  8/11/2009  CABANG SURABAYA
334  24/0334/I/ND/DIV/SUR  8/11/2009  BAGIAN SDM
335  24/0335/I/ND/DIV/SUR  8/12/2009  SELURUH CABANG
336  24/0336/I/ND/DIV/SUR  8/12/2009  DIROP
337  24/0337/I/ND/DIV/SUR  8/13/2009  KCU JAKARTA cc.DIROP
338  24/0338/I/ND/DIV/SUR  8/13/2009  DIVISI API
339  24/0339/I/ND/DIV/SUR  8/13/2009  CABANG SURABAYA
340  24/0340/I/ND/DIV/SUR  8/14/2009  DIVISI SP
341  24/0341/I/ND/DIV/SUR  8/14/2009  DIROP
342  24/0342/I/ND/DIV/SUR  8/18/2009  DIROP
343  24/0343/I/ND/DIV/SUR  8/18/2009  DIVISI API
344  24/0344/I/ND/DIV/SUR  8/19/2009  BAGIAN SDM
345  24/0345/I/ND/DIV/SUR  8/19/2009  DIROP
346  24/0346/I/ND/DIV/SUR  8/19/2009  DIVISI SP
347  24/0347/I/ND/DIV/SUR  8/19/2009  DIVISI SP
348  24/0348/I/ND/DIV/SUR  8/19/2009  DIROP
349  24/0349/I/ND/DIV/SUR  8/24/2009  SELURUH CABANG DAN KP
350  24/0350/I/ND/DIV/SUR  8/25/2009  DIROP
351  24/0351/I/ND/DIV/SUR  8/25/2009  KCU JKT, cc.DIROPS & KADIV API
352  24/0352/I/ND/DIV/SUR  8/25/2009  DIROP
353  24/0353/I/ND/DIV/SUR  8/25/2009  CAB.MEDAN, KP.ACEH,PEKAN BARU
354  24/0354/I/ND/DIV/SUR  8/25/2009  DIROP
355  24/0355/I/ND/DIV/SUR  8/25/2009  KP.BALIKPAPAN
356  24/0356/I/ND/DIV/SUR  8/26/2009  BAGIAN SDM
357  24/0357/I/ND/DIV/SUR  8/27/2009  CABANG SURABAYA
358  24/0358/I/ND/DIV/SUR  8/28/2009  DIROP
359  24/0359/I/ND/DIV/SUR  8/28/2009  DIROP
360  24/0360/I/ND/DIV/SUR  8/28/2009  BAGIAN SDM
361  24/0361/I/ND/DIV/SUR  8/28/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
362  24/0362/I/ND/DIV/SUR  8/28/2009  CABANG SURABAYA
363  24/0363/I/ND/DIV/SUR  8/31/2009  BAGIAN P2
364  24/0364/I/ND/DIV/SUR  8/31/2009  DIROP
365  24/0365/I/ND/DIV/SUR  8/31/2009  BAGIAN UMUM
366  24/0366/I/ND/DIV/SUR  BATAL
367  24/0367/I/ND/DIV/SUR  9/2/2009  KCU JKT cc. DIROP
368  24/0368/I/ND/DIV/SUR  9/3/2009  DIRUT
369  24/0369/I/ND/DIV/SUR  9/4/2009  DIVISI SP
370  24/0370/I/ND/DIV/SUR  9/4/2009  DIROP
371  24/0371/I/ND/DIV/SUR  9/4/2009  DIVISI SP
372  24/0372/I/ND/DIV/SUR  9/4/2009  SELURUH CAB & PMR
373  24/0373/I/ND/DIV/SUR  9/4/2009  BAGIAN KEUANGAN cc. DIVISI SP
374  24/0374/I/ND/DIV/SUR  9/4/2009  DIRUT & DIROP
375  24/0375/I/ND/DIV/SUR  9/4/2009  DIVISI SP
376  24/0376/I/ND/DIV/SUR  9/7/2009  DIROP
377  24/0377/I/ND/DIV/SUR  9/7/2009  DIREKSI
378  24/0378/I/ND/DIV/SUR  9/8/2009  DIVISI SP
379  24/0379/I/ND/DIV/SUR  9/9/2009  DIVISI SP
380  24/0380/I/ND/DIV/SUR  9/9/2009  DIVISI API
381  24/0381/I/ND/DIV/SUR  9/10/2009  BAGIAN P2
382  24/0382/I/ND/DIV/SUR  9/11/2009  DIROP
383  24/0383/I/ND/DIV/SUR  9/11/2009  DIVISI SP
384  24/0384/I/ND/DIV/SUR  9/11/2009  CABANG SURABAYA
385  24/0385/I/ND/DIV/SUR  9/11/2009  DIROP
386  24/0386/I/ND/DIV/SUR  9/11/2009  DIVISI API cc.DIVISI AK
387  24/0387/I/ND/DIV/SUR  9/11/2009  KCU JAKARTA
388  24/0388/I/ND/DIV/SUR  9/14/2009  DIROP
389  24/0389/I/ND/DIV/SUR  9/14/2009  CABANG TANGERANG
390  24/0390/I/ND/DIV/SUR  9/14/2009  DIREKSI
391  24/0391/I/ND/DIV/SUR  9/14/2009  CABANG MAKASSAR cc. SP
392  24/0392/I/ND/DIV/SUR  9/14/2009  BAGIAN HUKUM
393  24/0393/I/ND/DIV/SUR  9/14/2009  DIROP
394  24/0394/I/ND/DIV/SUR  9/14/2009  DIVISI SP
395  24/0395/I/ND/DIV/SUR  9/15/2009  CABANG MAKASSAR cc. DIREKSI
396  24/0396/I/ND/DIV/SUR  9/15/2009  DIREKSI
397  24/0397/I/ND/DIV/SUR  9/15/2009  SELURUH KADIV,BG.HUMAS,KCU JKT,JKT II, BANTEN
398  24/0398/I/ND/DIV/SUR  9/15/2009  CABANG TANGERANG
399  24/0399/I/ND/DIV/SUR  9/16/2009  DIVISI SP
400  24/0400/I/ND/DIV/SUR  9/16/2009  DIVISI SP (BG.HUKUM)
401  24/0401/I/ND/DIV/SUR  9/17/2009  DIRUT & DIROP
402  24/0402/I/ND/DIV/SUR  9/17/2009  DIROP
403  24/0403/I/ND/DIV/SUR  9/28/2009  KCU JAKARTA
404  24/0404/I/ND/DIV/SUR  9/28/2009  DIREKSI
405  24/0405/I/ND/DIV/SUR  9/29/2009  DIREKSI
406  24/0406/I/ND/DIV/SUR  9/29/2009  DIREKSI
407  24/0407/I/ND/DIV/SUR  9/29/2009  DIROP
408  24/0408/I/ND/DIV/SUR  9/29/2009  DIVISI SP
409  24/0409/I/ND/DIV/SUR  9/29/2009  DIRUT & DIROP
410  24/0410/I/ND/DIV/SUR  9/29/2009  DIRUT & DIROP cc.BAGIAN CRM
411  24/0411/I/ND/DIV/SUR  9/30/2009  DIRKEU cc.DIREKSI
412  24/0412/I/ND/DIV/SUR  9/30/2009  BAGIAN UMUM
413  24/0413/I/ND/DIV/SUR  9/30/2009  DIREKSI
414  24/0414/I/ND/DIV/SUR  9/30/2009  DIVISI SP
415  24/0415/I/ND/DIV/SUR  10/1/2009  SELURUH CABANG & KP cc.DIREKSI, SPI
416  24/0416/I/ND/DIV/SUR  10/1/2009  DIVISI SP (BG.HUKUM)
417  24/0417/I/ND/DIV/SUR  10/2/2009  SELURUH CABNG & KP
418  24/0418/I/ND/DIV/SUR  10/2/2009  KCU JKT,BDG, & KP.CIREBON, JKT II
419  24/0419/I/ND/DIV/SUR  10/2/2009  DIROP
420  24/0420/I/ND/DIV/SUR  10/1/2009  DIROP
421  24/0421/I/ND/DIV/SUR  10/5/2009  CABANG SURABAYA
422  24/0422/I/ND/DIV/SUR  10/8/2009  DIRUT & DIROP
423  24/0423/I/ND/DIV/SUR  10/5/2009  CABANG SURABAYA
424  24/0424/I/ND/DIV/SUR  10/5/2009  DIREKSI
425  24/0425/I/ND/DIV/SUR  10/5/2009  DIROP
426  24/0426/I/ND/DIV/SUR  10/5/2009  DIROP
427  24/0427/I/ND/DIV/SUR  10/5/2009  DIRUT & DIROP
428  24/0428/I/ND/DIV/SUR  10/6/2009  DIVISI SP (BG.HUKUM)
429  24/0429/I/ND/DIV/SUR  10/6/2009  DIVISI SP cc.DIVISI KEUANGAN
430  24/0430/I/ND/DIV/SUR  10/6/2009  DIVISI KEUANGAN
431  24/0431/I/ND/DIV/SUR  10/6/2009  KCU.JKT,JKT II,CAB,TGR
432  24/0432/I/ND/DIV/SUR  10/6/2009  BAGIAN HUKUM
433  24/0433/I/ND/DIV/SUR  10/8/2009  CABANG MAKASSAR cc.MANADO
434  24/0434/I/ND/DIV/SUR  10/9/2009  BAGIAN HUKUM
435  24/0435/I/ND/DIV/SUR  10/9/2009  DIVISI SP
436  24/0436/I/ND/DIV/SUR  10/9/2009  KEPALA SPI
437  24/0437/I/ND/DIV/SUR  10/9/2009  DIROPS
438  24/0438/I/ND/DIV/SUR  10/9/2009  CABANG MEDAN
439  24/0439/I/ND/DIV/SUR  10/9/2009  DIVISI SP
440  24/0440/I/ND/DIV/SUR  10/12/2009  DIREKSI
441  24/0441/I/ND/DIV/SUR  10/12/2009  PLH. DIRUT & DIROP
442  24/0442/I/ND/DIV/SUR  10/12/2009  DIVISI SP
443  24/0443/I/ND/DIV/SUR  10/12/2009  DIROP
444  24/0444/I/ND/DIV/SUR  10/12/2009  BAGIAN KEUANGAN
445  24/0445/I/ND/DIV/SUR  10/12/2009  DIVISI SP
446  24/0446/I/ND/DIV/SUR  10/12/2009  SELURUH CABANG & KP cc.SPI
447  24/0447/I/ND/DIV/SUR  10/12/2009  DIROP
448  24/0448/I/ND/DIV/SUR  10/13/2009  KEPALA SPI
449  24/0449/I/ND/DIV/SUR  10/13/2009  KCU JKT,JKT II & CAB.TGR
450  24/0450/I/ND/DIV/SUR  10/14/2009  CABANG JAKARTA II
451  24/0451/I/ND/DIV/SUR  10/14/2009  KCU JAKARTA
452  24/0452/I/ND/DIV/SUR  10/14/2009  KEPALA SPI
453  24/0453/I/ND/DIV/SUR  10/15/2009  DIVISI SP
454  24/0454/I/ND/DIV/SUR  10/15/2009  BAGIAN SDM
455  24/0455/I/ND/DIV/SUR  10/15/2009  DIROP
456  24/0456/I/ND/DIV/SUR  10/15/2009  KETUA TIM PENYUSUN 2010
457  24/0457/I/ND/DIV/SUR  10/15/2009  DIREKSI
458  24/0458/I/ND/DIV/SUR  10/15/2009  DIVISI API
459  24/0459/I/ND/DIV/SUR  10/15/2009  DIROP
460  24/0460/I/ND/DIV/SUR  10/15/2009  DIVISI KEUANGAN
461  24/0461/I/ND/DIV/SUR  10/16/2009  BAGIAN CRM
462  24/0462/I/ND/DIV/SUR  10/16/2009  DIRUT & DIROP
463  24/0463/I/ND/DIV/SUR  10/19/2009  DIREKSI
464  24/0464/I/ND/DIV/SUR  10/19/2009  DIRUT & DIROP
465  24/0465/I/ND/DIV/SUR  10/19/2009  DIVISI SP
466  24/0466/I/ND/DIV/SUR  10/20/2009  DIVISI SP
467  24/0467/I/ND/DIV/SUR  10/20/2009  CABANG SURABAYA
468  24/0468/I/ND/DIV/SUR  10/20/2009  DIREKSI
469  24/0469/I/ND/DIV/SUR  10/21/2009  DIRUT & DIROP
470  24/0470/I/ND/DIV/SUR  10/21/2009  DIRUT & DIROP
471  24/0471/I/ND/DIV/SUR  10/21/2009  DIVISI SP
472  24/0472/I/ND/DIV/SUR  10/21/2009  CABANG BANDUNG
473  24/0473/I/ND/DIV/SUR  10/22/2009  DIRUT & DIROP
474  24/0474/I/ND/DIV/SUR  10/22/2009  CABANG JAKARTA II
475  24/0475/I/ND/DIV/SUR  10/22/2009  DIRUT & DIROP
476  24/0476/I/ND/DIV/SUR  10/22/2009  DIREKSI
477  24/0477/I/ND/DIV/SUR  10/23/2009  BAGIAN HUKUM
478  24/0478/I/ND/DIV/SUR  10/23/2009  DIRUT & DIROP
479  24/0479/I/ND/DIV/SUR  10/23/2009  CABANG SURABAYA cc.BG.RKS SS
480  24/0480/I/ND/DIV/SUR  10/26/2009  DIREKSI
481  24/0481/I/ND/DIV/SUR  10/26/2009  CABANG SURABAYA cc.SP/BG.HKM
482  24/0482/I/ND/DIV/SUR  10/26/2009  BAGIAN HUKUM
483  24/0483/I/ND/DIV/SUR  10/26/2009  DIVISI SP
484  24/0484/I/ND/DIV/SUR  10/26/2009  DIROP
485  24/0485/I/ND/DIV/SUR  10/26/2009  DIVISI SP
486  24/0486/I/ND/DIV/SUR  10/27/2009  BAGIAN KEUANGAN
487  24/0487/I/ND/DIV/SUR  10/27/2009  DIVISI SP
488  24/0488/I/ND/DIV/SUR  10/27/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
489  24/0489/I/ND/DIV/SUR  10/27/2009  DIVISI SP (BG.HUKUM)
490  24/0490/I/ND/DIV/SUR  10/27/2009  DIREKSI
491  24/0491/I/ND/DIV/SUR  10/28/2009  DIVISI SP
492  24/0492/I/ND/DIV/SUR  10/28/2009  CABANG MAKASSAR
493  24/0493/I/ND/DIV/SUR  10/28/2009  DIVISI SP & CAB.TGR
494  24/0494/I/ND/DIV/SUR  10/28/2009  DIROP
495  24/0495/I/ND/DIV/SUR  10/29/2009  DIVISI SP (BG.HUKUM)
496  24/0496/I/ND/DIV/SUR  10/29/2009  DIRUT & DIROP
497  24/0497/I/ND/DIV/SUR  10/29/2009  CABANG SURABAYA & DIV.SP
498  24/0498/I/ND/DIV/SUR  10/29/2009  DIREKSI cc.DIVISI SP
499  24/0499/I/ND/DIV/SUR  10/29/2009  DIREKSI cc,BG.HKM
500  24/0500/I/ND/DIV/SUR  10/30/2009  CABANG JAKARTA II
501  24/0501/I/ND/DIV/SUR  10/30/2009  DIROP
502  24/0502/I/ND/DIV/SUR  11/2/2009  DIREKSI
503  24/0503/I/ND/DIV/SUR  11/2/2009  BAGIAN SDM
504  24/0504/I/ND/DIV/SUR  11/2/2009  DIROP
505  24/0505/I/ND/DIV/SUR  11/2/2009  CABANG MEDAN
506  24/0506/I/ND/DIV/SUR  11/2/2009  BAGIAN HUKUM
507  24/0507/I/ND/DIV/SUR  11/2/2009  CABANG MEDAN
508  24/0508/I/ND/DIV/SUR  11/3/2009  BAGIAN HUKUM
509  24/0509/I/ND/DIV/SUR  11/3/2009  DIREKSI
510  24/0510/I/ND/DIV/SUR  11/3/2009  KCU JAKARTA
511  24/0511/I/ND/DIV/SUR  11/3/2009  DIVISI SP cc.DIREKSI
512  24/0512/I/ND/DIV/SUR  11/3/2009  DIVISI SP
513  24/0513/I/ND/DIV/SUR  11/5/2009  DIROP
514  24/0514/I/ND/DIV/SUR  11/5/2009  DIREKSI & SP
515  24/0515/I/ND/DIV/SUR  11/6/2009  BAGIAN SDM
516  24/0516/I/ND/DIV/SUR  11/6/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
517  24/0517/I/ND/DIV/SUR  11/6/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
518  24/0518/I/ND/DIV/SUR  11/6/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
519  24/0519/I/ND/DIV/SUR  11/6/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
520  24/0520/I/ND/DIV/SUR  11/6/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
521  24/0521/I/ND/DIV/SUR  11/6/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
522  24/0522I/ND/DIV/SUR   11/6/2009  DIROP
523  24/0523/I/ND/DIV/SUR  11/9/2009  DIREKSI
524  24/0524/I/ND/DIV/SUR  11/6/2009
525  24/0525/I/ND/DIV/SUR  11/9/2009  KEPALA SPI
526  24/0526/I/ND/DIV/SUR  11/9/2009  DIROP
527  24/0527/I/ND/DIV/SUR  11/9/2009  DIRUT & DIROP
528  24/0528/I/ND/DIV/SUR  11/10/2009  DIVISI SP
529  24/0529/I/ND/DIV/SUR  11/10/2009  SPI / BAGIAN CRM
530  24/0530/I/ND/DIV/SUR  11/10/2009  DIRUT & DIROP
531  24/0531/I/ND/DIV/SUR  11/10/2009  SPI
532  24/0532/I/ND/DIV/SUR  11/10/2009  DIREKSI
533  24/0533/I/ND/DIV/SUR  11/12/2009  DIROP
534  24/0534/I/ND/DIV/SUR  11/12/2009  KCU JAKARTA
535  24/0535/I/ND/DIV/SUR  11/12/2009  DIVISI SP
536  24/0536/I/ND/DIV/SUR  11/13/2009  BAGIAN UMUM
537  24/0537/I/ND/DIV/SUR  11/13/2009  DIVISI SP
538  24/0538/I/ND/DIV/SUR  11/16/2009  DIREKSI
539  24/0539/I/ND/DIV/SUR  11/16/2009  DIVISI SP
540  24/0540/I/ND/DIV/SUR  11/16/2009  DIVISI KEUANGAN
541  24/0541/I/ND/DIV/SUR  11/16/2009  DIROP
542  24/0542/I/ND/DIV/SUR  11/17/2009  DIVISI SP
543  24/0543/I/ND/DIV/SUR  11/18/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTASI
544  24/0544/I/ND/DIV/SUR  11/18/2009  SPI / BAGIAN CRM
545  24/0545/I/ND/DIV/SUR  11/18/2009  DIRUT & DIROP
546  24/0546/I/ND/DIV/SUR  11/18/2009  DIVISI SP
547  24/0547/I/ND/DIV/SUR  11/18/2009  DIRUT & DIROP cc. API & SP
548  24/0548/I/ND/DIV/SUR  11/18/2009  DIRUT & DIROP
549  24/0549/I/ND/DIV/SUR  11/19/2009  DIRUT & DIROP
550  24/0550/I/ND/DIV/SUR  11/20/2009  SELURUH CABANG & KP cc.DIROP
551  24/0551/I/ND/DIV/SUR  11/23/2009  DIREKSI
552  24/0552/I/ND/DIV/SUR  11/23/2009  DIROP
553  24/0553/I/ND/DIV/SUR  11/23/2009  DIROP
554  24/0554/I/ND/DIV/SUR  11/23/2009  CABANG MEDAN
555  24/0555/I/ND/DIV/SUR  11/23/2009  KCU JAKARTA
556  24/0556/I/ND/DIV/SUR  11/23/2009  DIRUT & DIROP
557  24/0557/I/ND/DIV/SUR  11/24/2009  DIROP
558  24/0558/I/ND/DIV/SUR  11/24/2009  DIROP
559  24/0559/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  SPI - CRM
560  24/0560/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  DIVISI SP
561  24/0561/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  DIVISI SPI
562  24/0562/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  DIRUT & DIROP
563  24/0563/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  SELURUH CABANG
564  24/0564/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  DIVISI SP
565  24/0565/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  DIVISI API
566  24/0566/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  KCU JAKARTA cc.DIROP
567  24/0567/I/ND/DIV/SUR  11/26/2009  CRM
568  24/0568/I/ND/DIV/SUR  11/30/2009  DIREKSI
569  24/0569/I/ND/DIV/SUR  12/2/2009  DIVISI SP
570  24/0570/I/ND/DIV/SUR  12/2/2009  DIRUT & DIROP cc.SPI,SPI & TGR
571  24/0571/I/ND/DIV/SUR
572  24/0572/I/ND/DIV/SUR  12/3/2009  CABANG SURABAYA
573  24/0573/I/ND/DIV/SUR  12/3/2009  SELURUH KANTOR CABANG
574  24/0574/I/ND/DIV/SUR  12/4/2009  DIVISI SP cc.DIREKSI, BG.HKM
575  24/0575/I/ND/DIV/SUR  12/4/2009  DIRUT & DIROP
576  24/0576/I/ND/DIV/SUR  12/4/2009  CABANG TANGERANG
577  24/0577/I/ND/DIV/SUR  12/4/2009  DIRUT & DIROP
578  24/0578/I/ND/DIV/SUR  12/4/2009  BAGIAN HUKUM cc.DIROP & SP
579  24/0579/I/ND/DIV/SUR  12/7/2009  DIREKSI
580  24/0580/I/ND/DIV/SUR  12/7/2009  DIROP
581  24/0581/I/ND/DIV/SUR  12/7/2009  DIROP
582  24/0582I/ND/DIV/SUR   12/7/2009  DIREKSI
583  24/0583/I/ND/DIV/SUR  12/7/2009  DIROP
584  24/0584/I/ND/DIV/SUR  12/7/2009  DIVISI SP
585  24/0585/I/ND/DIV/SUR  12/7/2009  DIRUT & DIROP
586  24/0586/I/ND/DIV/SUR  12/7/2009  KCU JAKARTA
587  24/0587/I/ND/DIV/SUR  12/8/2009  DIRUT & DIROP
588  24/0588/I/ND/DIV/SUR  12/8/2009  DIRUT & DIROP
589  24/0589/I/ND/DIV/SUR  12/8/2009  DIVISI KEUANGAN
590  24/0590/I/ND/DIV/SUR  12/9/2009  KP.DENPASAR cc.CAB.SURABAYA
591  24/0591/I/ND/DIV/SUR  12/9/2009  DIRUT & DIROP
592  24/0592/I/ND/DIV/SUR  12/10/2009  DIROP
593  24/0593/I/ND/DIV/SUR  12/10/2009  DIRUT & DIROP
594  24/0594/I/ND/DIV/SUR  12/11/2009  DIRUT & DIROP
595  24/0595/I/ND/DIV/SUR  12/11/2009  DIRUT & DIROP
596  24/0596/I/ND/DIV/SUR  12/11/2009  DIRUT & DIROP
597  24/0597/I/ND/DIV/SUR  12/11/2009  DIRUT & DIROP
598  24/0598/I/ND/DIV/SUR  12/11/2009  BAGIAN CRM
599  24/0599/I/ND/DIV/SUR  12/11/2009  BAGIAN CRM
600  24/0600/I/ND/DIV/SUR  12/11/2009  DIREKSI
601  24/0601/I/ND/DIV/SUR  12/14/2009  DIREKSI
602  24/0602/I/ND/DIV/SUR  12/14/2009  DIVISI SP
603  24/0603/I/ND/DIV/SUR  12/14/2009  KCU JKT,JKT II & CAB.TGR
604  24/0604/I/ND/DIV/SUR  12/14/2009  DIVISI SPI
605  24/0605/I/ND/DIV/SUR  12/14/2009  DIRUT, DIROP & KCU
606  24/0606/I/ND/DIV/SUR  12/14/2009  DIROP & DIVISI SP
607  24/0607/I/ND/DIV/SUR  12/15/2009  DIRUT & DIROP
608  24/0608/I/ND/DIV/SUR  12/15/2009  BG.KEUANGAN
609  24/0609/I/ND/DIV/SUR  12/15/2009  DIRUT & DIROP
610  24/0610/I/ND/DIV/SUR  12/15/2009  DIVISI SP - BG.SDM
611  24/0611/I/ND/DIV/SUR  12/15/2009  DIVISI API - BG. TI & JAKARTA II
612  24/0612/I/ND/DIV/SUR  12/15/2009  BAGIAN TI
613  24/0613/I/ND/DIV/SUR  12/15/2009  DIRUT & DIROP
614  24/0614/I/ND/DIV/SUR  12/15/2009  DIVISI KEUANGAN
615  24/0615/I/ND/DIV/SUR  12/16/2009  BAGIAN HUKUM
616  24/0616/I/ND/DIV/SUR  12/16/2009  BAGIAN HUKUM
617  24/0617/I/ND/DIV/SUR  12/16/2009  DIRUT
618  24/0618/I/ND/DIV/SUR  12/16/2009  DIROP
619  24/0619/I/ND/DIV/SUR  12/16/2009  DIRUT & DIROP
620  24/0620/I/ND/DIV/SUR  12/16/2009  DIRUT
621  24/0621/I/ND/DIV/SUR  12/16/2009  DIRUT & DIROP
622  24/0622/I/ND/DIV/SUR  12/16/2009  CABANG SURABAYA
623  24/0623/I/ND/DIV/SUR  12/17/2009  CABANG SURABAYA
624  24/0624/I/ND/DIV/SUR  12/17/2009  DIVISI SP
625  24/0625/I/ND/DIV/SUR  12/17/2009  DIRUT & DIROP
626  24/0626/I/ND/DIV/SUR  12/17/2009  DIRUT & DIROP
627  24/0627/I/ND/DIV/SUR  12/17/2009  DIRUT & DIROP
628  24/0628/I/ND/DIV/SUR  12/17/2009  DIVISI SP
629  24/0629/I/ND/DIV/SUR  12/17/2009  DIVISI API
630  24/0630/I/ND/DIV/SUR  12/21/2009  DIREKSI
631  24/0631/I/ND/DIV/SUR  12/21/2009  DIREKSI cc.DIVISI API
632  24/0632/I/ND/DIV/SUR  12/21/2009  DIRUT & DIROP
633  24/0633/I/ND/DIV/SUR  12/22/2009  DIVISI SP
634  24/0634/I/ND/DIV/SUR  12/22/2009  DIRUT & DIROP
635  24/0635/I/ND/DIV/SUR  12/23/2009  DIRUT & DIROP
636  24/0636/I/ND/DIV/SUR  12/23/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
637  24/0637/I/ND/DIV/SUR  12/23/2009  DIROP
638  24/0638/I/ND/DIV/SUR  12/23/2009  DIRUT & DIROP
639  24/0639/I/ND/DIV/SUR  12/28/2009  DIRUT & DIROP
640  24/0640/I/ND/DIV/SUR  12/28/2009  DIREKSI
641  24/0641/I/ND/DIV/SUR  12/28/2009  CABANG JAKARTA II
642  24/0642/I/ND/DIV/SUR  12/28/2009  CABANG MEDAN
643  24/0643/I/ND/DIV/SUR  12/28/2009  DIVISI API
644  24/0644/I/ND/DIV/SUR  12/29/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
645  24/0645/I/ND/DIV/SUR  12/29/2009  DIROP/BG.KEUANGAN cc.AKUNTANSI
646  24/0646/I/ND/DIV/SUR  12/29/2009  DIRUT & DIROP
647  24/0647/I/ND/DIV/SUR  12/29/2009  SELURUH CABANG cc.DIREKSI, SPI, BG.KEUANGAN
648  24/0648/I/ND/DIV/SUR  12/29/2009  DIROP
649  24/0649/I/ND/DIV/SUR  12/30/2009  DIVISI KEUANGAN cc.KCU JAKARTA
650  24/0650/I/ND/DIV/SUR  12/30/2009  DIRUT & DIROP
651  24/0651/I/ND/DIV/SUR  12/31/2009  KCU, JAKARTA cc. DIROP
652  24/0652/I/ND/DIV/SUR  12/31/2009  KCU, JAKARTA cc. DIROP
653  24/0653/I/ND/DIV/SUR  12/31/2009  DIRUT & DIROP
654  24/0654/I/ND/DIV/SUR  12/31/2009  DIRUT & DIROP
655  24/0655/I/ND/DIV/SUR  12/31/2009  CABANG BANDUNG
656  24/0656/I/ND/DIV/SUR  12/31/2009  CABANG SURABAYA
657  24/0657/I/ND/DIV/SUR  12/31/2009  CABANG SURABAYA
658  24/0658/I/ND/DIV/SUR
659  24/0659/I/ND/DIV/SUR
660  24/0660/I/ND/DIV/SUR
661  24/0661/I/ND/DIV/SUR
662  24/0662/I/ND/DIV/SUR
663  24/0663/I/ND/DIV/SUR
664  24/0664/I/ND/DIV/SUR
665  24/0665/I/ND/DIV/SUR
666  24/0666/I/ND/DIV/SUR
667  24/0667/I/ND/DIV/SUR
668  24/0668/I/ND/DIV/SUR
669  24/0669/I/ND/DIV/SUR
670  24/0670/I/ND/DIV/SUR
671  24/0671/I/ND/DIV/SUR
672  24/0672/I/ND/DIV/SUR
673  24/0673/I/ND/DIV/SUR
674  24/0674/I/ND/DIV/SUR
675  24/0675/I/ND/DIV/SUR
676  24/0676/I/ND/DIV/SUR
677  24/0677/I/ND/DIV/SUR
678  24/0678/I/ND/DIV/SUR
679  24/0679/I/ND/DIV/SUR
680  24/0680/I/ND/DIV/SUR
     REGISTER NOTA DINAS DIVISI SURETYSHIP 2009
                    PERIHAL

PERMOHONAN MENINGGALKAN KANTOR LEBIH AWAL
PERMINTAAN TENAGA KLAIM
PENJELASAN ATAS REKOMENDASI AKSEPASI
PERMOHONAN PENGGUNAAN MATERAI GILLING U/ SCHEDULE DAN WORDING TREATY SUREYBOND ASEI 2009
PENYAMPAIAN PKS
FINALISASI BACKUP TREATY AK ASEI 2009
KONFIRMASI DRAFT WORDING KHUSUS UNTUK PENERBITAN BID BOND
PERUBAHAN JAMINAN DAN JANGKA WAKTU PENJAMINAN FACUTATIVE a/n PT.MAXIMA INFRASTRUKTUR
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2009
ALUR PROSES PENERBITAN SUREYSBOND
PERMOHONAN PENURUNAN RATE JASA JAMINAN
PENANDATANGANAN DOKUMEN TREATY AE DAN AK 2009
GOLF BERSAMA RELASI BISNIS
UNDANGAN RAPAT PEMBAHASAN KLAIM
SURAT PERJALANAN DINAS KE KUTAI - KAIMANTAN TIMUR
PENYAMPAIAN REVISI MANUAL DAN KEBIJAKAN OPERASONAL SURETYSHIP
ALOKASI TARGET DAN ANGGARAN PEMASARAN
TINDAK LANJUT PERTEMUAN DENGAN PT.ADHIKARYA TBK
PERSETUJUAN LAPORAN CADANGAN KLAIM SURETYHIP PER 31,12,2008
PERWAKILAN ISO
PERSETUJUAN WORDING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE KPU PROPINSI BANGKA BELITUNG
PERMOHONAN PENAMBAHAN PEGAWAI
KLAIM JAMINAN UANG MUKA a/n PT.PELOPOR LESTARI JAYA
PENCAIRAN CUSTOMS BOND a/n PT.ALCAN PACKAGING FLEXIPACK
PENGGANTIAN BIAYA DALAM RANGKA GOLF PERSAHABTAN DENGAN RELASI BISNIS
USULAN PERHITUNGAN PROYEKSI HASIL UNDERWRITING
PENGGANTIAN BIAYA HUBUNGAN RELASI DENGAN PT.WIJAYA KARYA
PENYAMPAIAN DISPOSISI DIREKTUR OPERASIONAL
PEMBAYARAN PREMIUM FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE DECEMBER 08
PERSETUJUAN PERMOHONAN PENAMBHAN PEGAWAI
PERSETUJUAN WORDIING KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE KPU PROPINSI KALSEL DAN KALBAR
IKHTISAR TRANSPARANSI PREMI
UNDANGAN SURVEY - KONSORSIUM RATU POLA DARI ASURANSI TKP
PERTANGGUNGJAWABAN SURAT PERJALANAN DINAS BALIKPAPAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN KELEBIHAN BIAYA PENGINAPAN HOTEL
PENYAMPAIAN AAMT KANTOR BPD GAPENSI
SPD KE SURABAYA
MONITORING PRODUK CUSTOMS BOND
STOA SB TRIWULAN IV 2008
TINDAK LANJUT PERMOHONAN JAMINAN PEASANAAN ATAS NAMA APT INVESTING
USULAN PENURUNAN RATE UNTUK PRINSIPAL PT.ADHI KARYA
PENYAMPAIAN DAFTAR NASABAH YANG DI UNDANG
TUTORIAL AAMAI SDR. TAUFIK DHARVIANDI
PENAWARAN FACULTATIVE MASUK DARI BUMIDA 1967 a/n PT.TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING
PENYAMPAIAN SERTIFIKAT KEAGENAN
PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KLAIM
PENAWARAN FACULTATIVE MASUK DARI BUMIDA 1967 a/n PT.TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING

ALOKASI PENGELOLAAN JUBG/BACK TO BACK GUARANTEE
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN PELAKSANAAN a/n PT.NAVIGAT ORGANICS ENERGY INDONESIA
PERUBAHAN SYARAT DAN KONDISI PADA PENERBITAN JAMINAN a/n TOKYU - DUTA GRAHA JO
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM SUREYSHI PER 31 JANUARI 2009
PENYAMPAIAN PENAWARAN BCI ASIA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN PELAKSANAAN a/n PT DUTA NURAHA PRATAMA
MONITORING PENCAPAIAN TARGET SURETYSHIP BULAN JANUARI 2009
PENYAMPAIAN DISPOSISI DIREKSI MENGENAI PENURUNAN RATE UNTUK PRINSIPAL PT.ADHI KARYA
PERMOHONAN SPONSORSHIP UNTUK GAFEKSI
PERMOHONAN PENERBITAN PERFORMANCE BOND TANPA COLLATERAL
PERMOHONAN PENYEENGGARAAN WORKSHOP DAN UJIAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI PT.ASEI KOTA MAKAS
BANTUAN SPONSORSHIP MUNAS GAFEKSI
INWARD FAKULTATIVE - APB PT.KONSORSIUM RATU POLA PERFECT ELEKTRO

UNDANGAN PRESENTASI BCI ASIA
PPR ( SOA SB ASEI - TWL IV/08 ) PT.ASURANSI RAMAYANA
PEMBATALAN PEMBAYARAN KLAIM
PERSETUJUAN PEMBAYARAN PROFIT KOMISI TAHUN 2007/2008 a/n PT.JAMINAN PRIMA USAHA
PERMOHONAN SKIM KEAGENAN CABANG SEMARANG
PPR SOA SB ASEI TWL IV 2008 ( PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA )
BANTUAN SPONSORSHIP MUNAS GAFEKSI
PPR SOA SB ASEI TWL IV 2008 ( PT.NASRE )
PERHITUNGAN PROFIT COMMISION AS.BOSOWA PERIOSKOP COB - SUREYBOND U/ YEAR TAHUN 2002-2006
PENYAMPAIAN HASIL UNDERWRITING SUREYSHIP
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET RAM 2009
PERMOHONAN PERSETUJUAN KELEBIHAN BIAYA PENGINAPAN HOTEL
DRAFT PERJANJIAN KERJASAMA KGB ANTARA ASEI DENGAN BEBERAPA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PPR TREATY RETROSESI SOA II TAHUN 2007( REINDO )
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA BULAN JANUARI 2009
PPR ( PEMBAYARAN FACULTATIVE a/n KELSRI PARAMA MATRA WIDYA )/ BUMIDA
PPR ( PEMBAYARAN FACULTATIVE a/n KELSRI PARAMA MATRA WIDYA )/ NASRE
PPR ( PEMBAYARAN FACULTATIVE a/n KELSRI PARAMA MATRA WIDYA )/ NASRE
PPR PEMBAYARAN SOA SB ASEI TWL IV 2008 REINDO
UNDANGAN PRESENTASI BCI ASIA
PPR PEMBAYARAN FAKULTATIVE a/n TOKYU CONSTRUCTION - DUTA GRAHA INDAH JO/ MAREIN
PPR PEMBAYARAN SOA SB ASEI TWL IV 2008 ( ASPAN )
PPR PEMBAYARAN FAKULTATIVE a/n PT.KELSRI -PT.PARAMA MATRA WIDYA ( KONSORSIUM)
HANDLING DOCUMENT
PPR PEMBAYARAN FAKUTATIVE REINSURANCE a/n TOKYU CONTRUSTION - DUTA GRHA INDAH
OUTSTANDING PIUTANG PREMI PER 31 JANUARI 2009
PEMBAYARAN PERHITUNGAN PROFIT COMMISION AS.BOSOWA - SB U/UW TAHUN 2002-2006
PENYAMPAIAN KEMBALI NOTA DINAS CABANG UTAMA JAKARTA
PENINGKATAN STATUS TENAGA ADMINNISTRASI KOPERASI MENJADI PEGAWAI ORGANIK
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TW IV 2008 (ASKRIDA )
PENANDATANGANAN PKS ANTARA ASEI - BANK SULUT
PENJELASAN ATAS REKOMENDASI AKSEPTASI a/n PRINSIPAL PT.GEASINDO TEKNIK
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL IV ( STACO )
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL IV ( SINAR MAS )
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL IV ( JASINDO )
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL IV ( ASOKA MAS )
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL IV ( ASKRINDO )
PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL IV ( BUMIDA 1967 )
PERMINTAAN BROSUR SUREYSHIP
PENYAMPAIAN PENDAPAT MENGENAI MEDIA PROMOSI DI BANDARA SOEKARNO HATTA JAKARTA
USULAN DRFAT SKD TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PENANNGANAN DOKUMEN/ IMBAL JASA KOORDINASI
PERMOHONAN INFORMASI PROYEK PEMERINTAH DAN SWASTA
PENJELASAN KETELAMBATAN PENGELUARAN KOMISIS KBRU
PERMOHONAN PENGADAAN SCANNER DAN STROEDER
TINDAK LANJUT PENERBITAN SERTIFIKAT SUREYSHIP UNTUK WILAYAH KANTOR PEMASARAN
PERMOHONAN ANGGARAN BERANGGALAN BCI ASIA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENUTUPAN CUSTOMS BOND SPKPBM a/n PT.TRIMANUNGGAL TRI PERKASA
PPR PEMBAYARAN PREMIUM FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE JANUARI 2009 (HANJIN KORINDO)
MONITORING PENCAPAIAN TARGET SURETYSHIP BULAN FEBRUARI 2009
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN JAMINAN PEMBAYARAN UNTUK DISTRIBUTOR PT.BIO FAR
PEMBAHASAN PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.PELOPOR LESTARI JAYA
PENYAMPAIAN PERMOHONAN KBG BANK a/n CV.HIKMAH CITRA MULIA ABADI
PERMINTAAN KARTU NAMA
PEMBAYARAN ATAS REVISI SOA TREATY TWL 1 & 2 THN 2008 ATAS KESALAHAN BROKERAGE PT.ADI PRATAMA
USULAN RATE DAN BESARNYA PROVISI BACK TO BACK GUARANTEE BANK
PENYAMPAIAN LAPORAN PERMASALAHAN DAAM PENGMBANGAN USAHA
PERSETUJUAN LAPORAN CADANGAN KLAIM SURETYHIP PER 20,02,2009
PERMOHONAN PERSETUJUAN DIREKSI ATAS TINDAK LANJUT PKS BPD SULUT
KETENTUAN PENGEMBALIIAN JASA JAMINAN
PENYAMPAIAN PKS ANTARA ASEI DENGAN BPD SULUT
PENYAMPAIAN PKS ASI ANTARA ASEI DENGAN BPD SULUT
PEMBAHASAN PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.PELOPOR JAYA LESTARI
PERMOHONAN PEMBUATAN APLIKASI DAN PENOMORAN CEDING UNTUK BPD SULUT
REVISI CADANGAN RAM SURETY
REFUND/PENGEMBAIAN SERVICE CHARGE a/n PT.ORIENT CARGO SERVICE
PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA BULAN FEBRUARI 2009
PEMBAHASAN PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.PELOPOR JAYA LESTARI
BIAYA LAWYER WARSITO SANYOTO DAN PARTNER
PEMBAHASAN PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.PELOPOR JAYA LESTARI
PERMOHONAN PEMBUATAN KETENTUAN PENGEMBALIAN BIAYA JASA JAMINAN ( SERVICE CHARGE )
PENGGUNAAN CODE UNTUK BACK TO BACK GUARANTEE ATAS NAMA BPD SULUT
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGEMBALIAN JASA JAMINAN KEPADA NASABAH
PROYEKSI PEROLEHAN SERVICE CHARGE DALAM KERANGKA PKS BANK BPD SULUT
INWARD FAKULTATIVE - APB PT.WASA MITRA ENGINEERING
DRAFT SURAT
KLAIM PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA - PT.PELOPOR ESTARI JAYA
RISALAH RAPAT
PERHITUNGAN PROFIT COMMISION AS.ASOKA MAS COB - SUREYBOND U/ YEAR TAHUN 2003-2006
PENYAMPAIAN KETENTUAN PENGEMBALIAN JASA JAMINAN KEPADA NASABAH
KETENTUAN PENGEMBALIAN BLANKO SERTIFIKAT BATA KE KANTOR PUSAT
TINDAK ANJUT PERMOHONAN PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA
PERHITUNGAN PROFIT COMMISION AS.ASOKA MAS COB - SUREYBOND U/ YEAR TAHUN 2003-2006
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP TRIWUAN I TAHUN 2009
KLAIM PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA - PT.PELOPOR ESTARI JAYA
PEMBAYARAN PERHITUNGAN PROFIT COMMISION AS.BOSOWA - SB U/UW TAHUN 2002-2006
PEROLEHAN PRODUKSI PREMI SURETYSHIP TRIWULAN I 2009
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP TRIWUAN I TAHUN 2009
KLAIM PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA - PT.PELOPOR ESTARI JAYA
PERMINTAAN DRAFT PERJANJIAN KERJASAMA
REVISI PEROLEHAN PREMI SUREYSHIP TRIWULAN I
PPR ( PEMBAYARAN PREMIUM FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE FEBRUARY 09 HANJIN KORINDO
CADANGAN KLAIM BISNIS INWARD SUREYBOND TAHUN 2005-2007
TARGET SUREYSHIP
STOA SB TRIWULAN I 2009
INWARD FAKUTAIVE -PB & APB ;PT.WASA MITRA ENGINEERING
CADANGAN KLAIM SUREY PER MARET 2009
TANGGAPAN ATAS DRAFT SK DIREKSI TENTANG OPERASIONAL KCU

PENJELASAN ATAS REKOMENDASI AKSEPTASI a/n PRINSIPAL PT.PULO GADUNG STEEL
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA TRIWULA I 2009
PERMOHONAN SPONSORSHIP UNTUK ASPERINDO
UNDANGAN RAPAT - KLAIM PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA PT.PELOPOR LESTARI JAYA
UNDANGAN RAPAT - RECOVERY KLAIM CB - PT.SWABUANA CIPTA
PEMBAYARAN FAKUTATIF CB KEPADA PT.AS.HANIJNKORINDO
UNDANGAN RAPAT - KLAIM PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA PT.PELOPOR LESTARI JAYA
PERMOHONAN KEBIJAKAN KHUSUS ATAS COLLATERAL UNTUK PRINCIPAL DENGAN OBIGEE PT.TELKOM INDONESIA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN CABANG MEDAN ATAS PERUBAHAN WORDING SURETYBOND ( JAMINAN PENAWARAN
INFORMASI LELANG
KETENTUAN PENIADAAN COLLATERAL UNTUK PRINCIPAL DENGAN OBLIGEE PT.TELKOM INDONESIA
PENUNJUKAN LOSS ADJUSTER SEBAGAI INVESTIGATOR KLAIM - PT.PELOPOR LESTARI
ND DRAFT PLUS BPD SULSEL
TEMUAN AUDIT KEUANGAN TAHUN 2008
PEMBAYARAN LEGAL FEE
PKD BPD SULSEL & PRESENTASI JUKLAK
PERMOHONAN SURAT DINAS
PENYELENGGARAAN GATHERING AGEN CABANG SURABAYA
PENYAMPAIAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGEMBANGAN USAHA DI KANTOR CABANG
PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PERUBAHAN KALIMAT PADA SERTIFIKAT PENJAMINAN
TANGGAPAN ATAS PENGGUNAAN PENALTY SYSTEM DAN INDEMNITY SYSTEM PADA SERTIFIKAT SURETYBOND
PPR (PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL I 2009 ) ASIA CAPITAL REINSURANCE
PPR (PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL I 2009 ) ASRINDA
PPR (PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL I 2009 ) REINDO
PPR (PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL I 2009 ) TUGU RE
PPR (PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL I 2009 ) MAREIN
PPR (PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL I 2009 ) NASRE
PPR (PEMBAYARAN SOA SB ASEI - TWL I 2009 ) ASIA CAPITAL REINSURANCE
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN PEMBAYARAN a/n YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA
BANTUAN SPONSORSHIP UNTUK ASPERINDO
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANA DINAS
PENJELASAN TEMUAN AUDIT TAHUN 2008
LAPORAN KUNJUNGAN KE MAKASSAR DAN MANADO
JAWABAN ATAS SURAT BIRO PERASURANSIAN
PEMBAHASAN PT.SWABUANA CIPTA
NASKAH TREATY ASKRINDO 2009
PENYAMPAIAN PSK ASLI ANTARA ASEI DENGAN BPD SULSEL
HIMBAUAN KEHATI-HATIAN UNTUK PENJAMINAN CUSTOMS BOND PPJK DAN SPKPBM
TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
TINDAK LANKUT PENAGIHAN KEPADA PT.SWABUANA CIPTA
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM SURETY PER 30 APRIL 2009
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN PEMBAYARAN a/n YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA
FINA DRAFT PKS DENGAN BANK DKI
NASKAH TREATY PAROLAMAS TAHUN 2009
SUSUNAN ACARA IN HOUSE TRAINING DIVISI SURETYSHIP
TINDAK LANJUT ATAS PENURUNAN RATE JAMINAN UNTUK JAMINAN UANG MUKA a/n PT.ARDHINUSA MITRATEL
PPR ( PEMBAYARAN RETROSESI QUOTASHARE REINDO UNTUK SOA 2 TAHUN 2008 )
PERKEMBANGAN PENAGIHAN KEPADA PT.SWABUANA CIPTA
PENUNJUKAN PLH KEPALA DIVISI SUREYSHIP
PERKEMBANGAN KLAIM PT.NARWASTU
TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN COLLATERAL UNTUK PROYEK-PROYEK APBN/APBD
PENUNJUKA PLH DIVISI SUREYSHIP
IT DIVISI SUREYSHIP
PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA BULAN APRIL 2009
TAMBAHAN DATA (PRINCIPAL YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA )
PPR (AS.HANJIN KORINDO)
PENANDATANGANAN DOKUMEN INWARD TREATY
PRESENTASI BAHAN SUREYSHIP KE BAPEPPAM LK
PEMBAYARAN DLA - CASH CALL RAM TREATY SB ANDIKA TAHUN 2007
PENGAJUAN SURVEY ON THE SPOT DALAM RANGKA PERMOHONAN PENINGKATAN LIMIT a/n CV.SURYA JAYA
PRODUK EXCISE BOND
PERJALANAN DINAS KE BALIK PAPAN DAN SAMARINDA ( KALTIM)
DRAFT PENOLAKAN
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP ( AS.ANDIKA RAHARJA PUTERA)
PPR ( PEMBAYARAN RAM DARI AS.TPI )
DRAFT SURAT PENOLAKAN PT.PELOPOR LESTARI JAYA
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM SURETY
WORDING NON STANDARD a/n PT.WIRANA JAYA TAMA ABADI
PERMOHONA DATA PENDUKUNG UNTUK PELAPORAN KE BAPEPAM LK
PERMOHONAN DATA-DATA PENDUKUNG PELAPORAN BAPEPAM LK
LAPORAN HASIL SURVEY ON THE SPOT DALAM RANGKA PERMOHONAN PENINGKATAN LIMIT a/n CV.SURYA JAYA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERPANJANGAN CUSTOMS BOND ANGKUT LANJUT
SURAT KETERANGAN
PPR ( PEMBAYARAN RAM TREATY I 2009/ASKRINDO )
PENEMPATAN DEPOSITO
PEMBERIAN LIMIT PENJAMINAN - PT.HUTAMA KARYA
PENYESUAIAN DAN PELAPORAN PRODUK KE BAPPEPAM LK - BIRO PERASURANSIAN
LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA MEI 2009
PERMOHONAN PAYMENT BOND a/n PT.TOBA PULB LESTARI
UNDANGAN RAPAT PEMBAHASAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.PELOPOR LESTARI JAYA
PERMOHONAN PAYMENT BOND a/n PT.TOBA PULB LESTARI
PERMOHONAN PERUBAHAN RATE BANK GARANSI
TANGGAPAN ATAS DRAFT SK DIREKSI TENTANG KETENTUAN ATAS PENYMPANGAN TERHADAP KEBIJAKAN AKSEPATS

PPR FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE MEI 2009
PENANDATANGANAN PKS ANTARA ASEI DENGAN BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906
PELAPORAN NASABAH DENGAN LIMIT PENJAMINAN
PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING GIRO DI BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906
LAPORAN PRODUKSI SUREYSHIP
PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU BPK.NICO LUKUM
UNDANGAN PENANDATANGAN PKS ANTARA ASEI DENGAN BANK HIMPUNAN 1906
PERMOHONAN RATE BANK GARANSI
PPR ( PEMBAYARAN FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE NOVEMBER 2008 ) AS.HANJIN KORINDO
PPR ( PEMBAYARAN FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE AGUSTUS 2008 ) AS.HANJIN KORINDO
PPR ( PEMBAYARAN FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE JULI 2008 ) AS.HANJIN KORINDO
KONFIRMASI PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN PEMBAYARAN PERGURUAN a/n YAYASAN PERGURUAN TINGGIN K
SPONSORSHIP UNTUK SEMINAR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DAN RAKERDA APNATEL
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN RENCANA PENDIDIKAN DAN PEATIHAN BAGI PEGAWAI PENGELOLA SURETYBON
TINDAK LANJUT PEMBERIAN LIMIT PENJAMINAN ATAS NAMA PRINCIPAL PT.DATACOMM DIANGRAHA
KLAIM PB & APB - PT.NUGRAHA ADI TARUNA
PENYEDIAAN STEMPEL TANDA TERIMA DOKUMEN
PEMBAYARAN DLA - CASH CALL RAM TREATY SB ANDIKA TAHUN 2007
MONITORING TERHADAP NASABAH BESERTA PENJAMINANNYA
KLAIM PB & APB - PT.NUGRAHA ADI TARUNA
PEMBATALAN JAMINAN UANG MUKA PT.MEGATIKA GARAHA LESTARI INTERNASIONAL
KLAIM PB & APB - PT.NUGRAHA ADI TARUNA
PERMOHONAN KEDUA ATAS PELAPORAN NASABAH DENGAN LIMIT PENJAMINAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGADAAN PC,NB, & PRINTER
DRAFT PKS ANTARA ASEI DENGAN BANK DKI
PERSETUJUAN PENGADAAN PC, ND, & PRINTER
RISALAH RAPAT KLAIM PB & APB PT.NUGRAHA ADI TARUNA
KLAIM MB - PT.ALVINTA YOGA PRATAMA
REVISI ATAS PROGRAM AS 400
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM SURETY
UNDANGAN PEMBAHASAN DRAFT PKS ANTARA ASEI DENGAN BANK DKI BESERTA DENGAN BTN
INFORMASI DUKUNGAN PROF RE UNTUK PRINCIPAL PT.MULTI STRUCTURE
USULAN PERUBAHAN SASARAN MUTU TAHUN 2009/2010
PARTISIPASI PENERBITAN BUKU PT.PERTAMINA ( PERSERO )
RISALAH RAPAT KLAIM PB & APB PT.NUGRAHA ADI TARUNA
CADANGAN KLAIM DIVISI SUREYSHIP
PEMBAYARAN DLA - CASH CALL RAM TREATY SB ANDIKA TAHUN 2007
PPR ( PEMBAYARN SOA SB ASEI - TW I 2008) AS REFUND
PERMOHONAN PENURUNAN RATE JASA JAMINAN UNTUK PERFORMANCE BOND a/n PT.MUTI STRUCTURE
CADANGAN KLAIM DIVISI SUREYSHIP
SEMINAR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DAN RAKERDA APNATEL
LAPORAN REALISASI DIVISI SURETYSHIP TRIWULAN II TAHUN 2009
CADANGAN KLAIM DIVISI SUREYSHIP
SEMINAR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DAN RAKERDA APNATEL
PROYEKSI PEROLEHAN BEA JASA SURETYSHIP TRIWULAN III DAN IV 2009
PERMOHONAN KEDUA ATAS MONITORING TERHADAP NASABAH BESERTA PENJAMINANNYA
STOA SUREYSHIP TRIWULAN II 2009
SPECIMENT TANDA TANGAN KONTRA BANK GARANSI
KONFIRMASI PENURUNAN RATE JASA JAMINAN UNTUK PERFORMANCE BOND a/n MULTI STRCTURE
PEMENUHAN DOKUMEN 'EXHIBIT A-2'' DALAM PENUTUPAN BISNIS FAKULTATIF INWARD PT.MULTI STRUCTURE
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMESANAN CETAKAN FORMULIR
PERMOHONAN PENGADAAN CETAKAN FORMULIR
PERMOHONAN PERUBAHAN RATE BANK GARANSI
PERUBAHAN CADANGAN KLAIM SURETY PER 30 JUNI 2009
SURAT KE PIHAK OBIGEE - DINAS PU PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA
KENAIKAN SHARE ASEI PADA FAKULTATIF INWARD PT.MULTI STRUCTURE
UNDANGAN GATHERING STFC DI JAKARTA
DRAFT SURAT KE OBLIGEE - PU PEMDA KUTAI KARTANEGARA PRINCIPA PT. NUGRA ADI TARUNA
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN RATE BACK TO BACK GUARANTEE
PERKEMBANGAN KLAIM - PT. NARWASTU YOGA PRATAMA
PROGRESS RECOERY
SURAT KE PIHAK OBIGEE - DINAS PU PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA
KENAIKAN SHARE ASEI PADA FAKULTATIF INWARD PT.MULTI STRUCTURE
KELENGKAPAN KLAIM JAMINAN PAYMENT BOND - PT.TOBA PUP ESTARI
SEMINAR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DAN RAKERDA APNATEL
RENCANA KUNJUNGAN KERJA KE KANTOR CABANG DAN PEMASARAN ASEI
SURAT PRESENTASI DI ACARA SEMINAR DAN PAMERAN INDUSTRI JASA TELEKOMUNIKASI INDUSTRI
KENAIKAN SHARE ASEI PADA FAKULTATIF INWARD PT.MULTI STRUCTURE
KONFIRMASI VALIDITAS DATA KORINDO BULAN JUNI 2009
TINDAK LANJUT PERSETUJUAN PENERBITAN SUREYBOND a/n PT.DIRGANTARA INDONESIA
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB - TWL II / 2009 ) TUGU RE
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB - TWL II / 2009 ) ASRINDA
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB - TWL II / 2009 ) ASIA CAPITAL RE
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB - TWL II / 2009 ) REINDO
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB - TWL II / 2009 ) NASRE
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB - TWL II / 2009 ) MAREIN
PENYAMPAIAN APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NASABAH
PENYAMPAIAN DAFTAR PKS DIVISI SUREYSHIP
PERMOHONAN PERSETUJUAN RATE KONTRA BANK GARANSI
DATA-DATA PEJABAT YANG BERWENANG
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM
PPR ( PEMBAYARAN PREMIUM FAKULTATIF CUSTOMS BOND PERIODE JUNI 2009 )
TINDAK LANJUT PERMOHONAN CABANG TANGERANG ATAS PENERBITAN SUREYSHIP PT.ADICIPTA MEDIAKOM
MENGIKUTI PAMERAN APNATEL DARI TANGGAL 28/07/09 S/D 31/07/09
PERUBAHAN WORDING KONTRA BANKGARANSI ( PT. BANK DKI )
TANGGAPAN ATAS WEWENANG PENANDATANGANAN KEPALA CABANG JAKARTA II
PERPANJANGAN PB & APB ATAS NAMA PT.CELINDO PUTRA SEJAHTERA UNTUK OBIGEE PT.SLIPI RAYA UTAMA
SPECIMENT TANDA TANGAN
PERMOHONAN SURVEY LOKASI KE BANDA ACEH DAN MEDAN
TINDAK LANJUT DOKUMEN PERMOHONAN CUSTOMS BOND a/n PT.SIDO BANGUN
PERJALAN DINAS KE BANDA ACEH, MEDAN DAN SUMATERA UTARA
SURAT DEPARTEMEN KEUANGAN BAPPEPAM LK
KLAIM PB & APB - PT.NUGRAHA ADI TARUNA
PENCAIRAN CB - PPJK ; PT.SCL INTERNATIONAL
LAPORAN REALISASI KERJA BULAN JUI 2009
PENJELASAN HASIL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN U PERMOHONA CB a/n PT.SIDO BANGUN
KONFIRMASI SOALPEST ULANG
PERMOHONAN PERJALANAN DINAS KE MALANG
HASI PEMBAHASAN RAPAT DENGAN PT.BANK HIMPUNAN SAUDARA
HASIL UJI COBA DALAM AS 400 VERSI 2
PERJALAN DINAS KE MALANG
PERMASALAHAN & KENDALA DI KANTOR CABANG/PEMASARAN ASEI
SURAT DEPARTEMEN KEUANGAN BAPPEPAM LK
PERMOHONAN PERCEPAT JADWAL POST TEST
PERMOHONAN PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI SS
LAPORAN MINGGUAN SUREYSHIP
HASIL SURVEY LOKASI ON THE SPOT KE BANDA ACEH
PERMOHONAN KETIGA UNTUK PENYAMPAIAN PELAPORAN NASABAH DENGAN LIMIT PENJAMINAN
PENCAIRAN CB - PPJK ; PT.SCL INTERNATIONAL
KUNJUNGAN KERJA ASEI KECABANG MEDAN /KANTOR PEMASARAN ACEH, PEKAN BARU
USULAN RATE BANK GARANSI
PENARIKAN KEMBAI SERTIFIKAT SURETYBOND
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS KE MALANG
PERSYARATAN MENGENAI PERMOHONAN PENUTUPAN CUSTOMS BOND a/n PT.SIDO BANGUN
PERSETUJUAN UNDERWRITING GUILDELINES UNTUK PRODUK EXCISE BOND
TINDAK LANJUT PERSETUJUAN PERMOHONAN MB JANGKA WAKTU 5 TAHUN
NARASUMBER SOSIALIASI EXCISE BOND
PPR FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE JULI 2009 (AS.HANJIN KORINDO )
KEBIJAKAN PENUTUPAN EXCISE BOND
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DIVISI SURETYSHIP TAHUN 2010
PERMOHONAN REVISI KEBIJAKAN ATAS SK DIR NO.24/040/KEP.DIR/HKM TANGGAL 27 APRIL 2009
TANGGAPAN ATAS USULAN BIAYA OPERASIOANAL DAN BELANJA MODAL RKAP TAHUN 2010

DOKUMEN LAPORAN KINERJA MINGGUAN KCU JAKARTA
PERMOHONAN PENGADAAN SOSIAIASI EXCISE BOND UNTUK KANTOR CABANG & PEMASARAN
PENUNJUKAN LAWYER UNTUK KLAIM - PB & APB ; PT.NUGRAH ADI TARUNA
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM SURETY PER 31 AGUSTUS 2009
MASUKAN UNTUK PENANGANAN KLAIM SURETY PER 31 AGUSTUS 2009
SOSIALISASI EXCISE BOND
HONOR PEMBICARA UNTUK SOSIALISASI EXCISE BOND
LAPORAN ATAS UNDANGAN PERTEMUAN ANGGOTA AAUI YANG MEMILIKI PROGRAM SURETY BOND KEPPRES 80
HONOR PEMBICARA UNTUK SOSIALISASI EXCISE BOND
KLAIM PB & APB - PT.NUGRAHA ADI TARUNA
LAPORAN PRODUKSI SUREYSHIP
MASUKAN UNTUK PENANGANAN KLAIM SUREYBOND PB & APB - PT.NUGRAHA ADI TARUNA
MASUKAN UNTUK PENANGANAN KLAIM INWARD TREATY ANDIKA RAHARJA PUTERA PB- TRANTEK ENGINEERING
PENYAMPAIAN LAPORAN REALIASI RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS 2009
ANGGARAN BIAYA PEMASARAN SUREYSHIP 2010
PENJELASAN ATAS NOTA DINAS NO.24/0364/VIII/ND/DIV.SUR TANGGAL 31/08/09
MASUKAN/USULAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA DIVISI SURETYSHIP
TANGGAPAN TENTANG PERSYARATAN PERMOHONAN PENUTUPAN CB SPKPBM PT.SIDO BANGUN
NASKAH TREATY SURETYBOND ASURANSI ANDIKA RAHARJA PUTERA 2009
PRODUKSI JUBG DARI BANK JATIM
PENINGKATAN PLAFOND LIMIT & PENIADAAN KOLATERAL
PENDAPAT ATAS PENERBITAN CB -PPJK BAGI ANGGOTA GAFEKSI DPW JAKARTA
TANGGAPAN MENGENAI PERMOHONAN MAINTENANCE BOND DENGAN JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN
PENYAMPAIAN LAPORAN PRODUKSI SUREYSHIP BUAN JANUARI - SEPTEMBER 2009
PENDAFTARAN AGEN ASURANSI SUREYSHIP a/n MICHAEL M.KAENG
ADDENDUM PKS ANTARA ASEI DENGAN BANK SAUDARA
PERSETUJUAN REVISI CADANGAN KLAIM SURETY
PENUNJUKAN LAWYER UNTUK KLAIM - PB & APB ; PT.NUGRAH ADI TARUNA
KETENTUAN MARGINAL DEPOSIT
UNDANGAN PENANDATANGAN PKS ANTARA ASEI DENGAN BANK DKI
UNDANGAN PENANDATANGAN KESEPAKATAN ASEI DENGAN BANK DKI
SURAT KE PIHAK OBIGEE - DINAS PU PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA
TANGGAPAN MENGENAI PENGISIAN KUESIONER
PERMOHONAN REVISI PERBAIKAN ATAS KEBIJAKAN SUREYSHIP
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP ( AS.BANGUN ASKRIDA )
PENERBITAN CB -PPJK BAGI ANGGOTA GAFEKSI DPW DKI JKT
TINDAK LANJUT PENERBITAN CB - PPJK BAGI ANGGOTA GAFEKSI DPW DKI JAKARTA
PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING GIRO DI BANK DKI
LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL RAPAT DIVISI SUREYSHIP
LAPORAN PRODUKSI SUREYSHIP JANUARI s/d 25 SEPTEMBER 2009
PEMBERLAKUAN PENERBITAN PERPANJANGAN CB -PPJK BAGI ANGGOTAGAFEKSI
TARGET SERVICE CHARGE SURETYSHIP TAHUN 2009
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SUREYSHIP 2009 ( AS.JRP )
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN NILAI JAMINAN JAMINAN PENAWARAN a/n PT.ABHIMATA CITRA ABADI
PEMBUKAAN REKENING GIRO DI BANK DKI
PERMOHONAN KARTU NAMA
KEBIJAKAN UNDERWRITING UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PREMI SURETYSHIP 2009
PEMBAHASAN PENCAIRAN JUM & JP a/n PT.NUGRAHA ADI TARUNA
TARGET PRODUKSI PREMI ( SERVICE CHARGE ) SUREYSHIP
PERMOHONAN REVISI PERBAIKAN ATAS KEBIJAKAN SUREYSHIP
PRODUK SUREYSHIP - EXCISE BOND
TARGET PRODUKSI PREMI ( SERVICE CHARGE ) SUREYSHIP
PERHITUNGAN PROFIT COMMISION ASURANSI JRP-COB-SURETYBOND
EXCISE BOND PR.BENTOEL GROUP
WORDING NON STANDARD a/n PT.SARANA DWI MAKMUR
PERMOHONAN PERSETUJUAN JUKLAK PRODUK JAMINAN PENAWARAN
EXCISE BOND PR.BENTOEL GROUP
PENYESUAIAN KEBIJAKAN UW U/ PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PREMI 2009
PEMBATALAN PENGAJUAN CB SPKPBM & SPPSA a/n SIDO BANGUN
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM SURETY ( PER 30 SEPTEMBER 2009)
PERMOHONAN PENYELENGGARAAN GOLF BERSAMA BANK DKI
TANGGAPAN SKD TENTANG KETENTUAN PENGIKATAN INDEMNITY AGREEMENT KHUSUS PENJAMINAN PENAWARAN P
PENYELENGGARAAN GOLF BERSAMA BANK DKI
PENYEENGGARAAN GOLF BERSAMA BANK DKI
UNDANGAN GOLF BERSAMA DAN SOSIALISASI KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA ASEI DENGAN BANK DKI
PENERBITAN SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK PADA KANTOR PEMASARAN
WORDING NON -STANDARD BID BOND a/n PT.SARANA GITA SENTOSA
ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ASEI DENGAN BANK SAUDARA
PERMOHONAN LEGALISIR SURAT DEPARTEMEN KEUANGAN BAPPEPAM LK
BANDING HASIL COMPLIANCE SHEET DARI CRM U/ PRINCIPAL PT.MAHKOTA NEGARA ( INWARD FAKULTATIF )
PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA a/n PT.TUNGGAL JAYA UTAMA
PERFOMANCE BOND a/n PT.RIFANSI DWI PUTRA OBIGEE PT.CHEVRON PASIFIC INDONESIAA
PEMBAHASAN PENCAIRAN JUM a/n PT.TUNGGA JAYA UTAMA
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP JANUARI s/d 09 OKTOBER 2009
BANDING HASIL COMPLIANCE SHEET DARI CRM U/ PRINCIPAL PT.MAHKOTA NEGARA ( INWARD FAKULTATIF )
DRAFT SURAT KE OBLIGEE - PU PEMDA KUTAI KARTANEGARA PRINCIPA PT. NUGRA ADI TARUNA
DRAFT SURAT KE OBIGEE ATAS KLAIM SUREYBOND a/n PT.NUGRAHA ADI TARUNA
FORMULIR PERMOHONAN PEMBAYARAN PREMI REASURANSI KE LUAR a/n PT.AS.HANJIN KORINDO
PENUNJUKAN LAWYER UNTUK PENANGANAN RECOVERY KLAIM SURETYBOND PB & APB - NUGRAHA ADI TARUNA
PENERBITAN PERPANJANGAN CB -PPJK BAGI ANGGOTA GAFEKSI
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENJAMINAN a/n KONSORSIUM METAEPSI - BRN
BANDING HASIL COMPLIANCE SHEET DARI CRM U/ PRINCIPAL PT.MAHKOTA NEGARA ( INWARD FAKULTATIF )
SPECIMEN TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG ASEI UNTUK BANK DKI
PERSYARATAN PERMOHONAN PENJAMINAN a/n KONSORSIUM META EPSI BRN (BUMI RAMA NUSANTARA)
PENINGKATAN PLAFOND LIMIT & PENIADAAN KOLATERAL
REVISI COMPIANCE SHEET EXCISE BOND
PERKEMBANGAN PROSES KLAIM INWARD TREATY ANDIKA RAHARJA PUTERA PB-TRANSTEK ENGINEERING
PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALAN DINAS
PERMOHONAN BANDING KEBERATAN ATAS SYARAT COLLATERAL
PENJELASAN ATAS TARGET PREMI RKAP 2010
ANALISA REKOMENDASI PEMBAYARAN APB & PB a/n PT.NUGRAHA ADI TARUNA CABANG TANGERANG
LAPORAN REALISASI KERJA TRIWULAN III DIVISI SUREYSHIP
PERMOHONAN PERUBAHAN BIAYA JASA CUSTOMS BOND PPJK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TOURNAMENT GOLF ASEI DENGAN BANK DKI
PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN KONSORSIUM META EPSI - BRN
PENJELASAN PERMOHONAN PENJAMINAN EXCISE BOND a/n PT.BERKAH TOBACCO INDONESIA
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP JANUARI s/d 16 OKTOBER 2009
STOA SURETYSHIP TW III 2009 ( 01 JULI 2009 - 30 SEPTEMBER 2009 )
DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA DIVISI SURETYSHIP
LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI ANTARA ASEI DENGAN BANK DKI
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.BERKAH TOBACCO INDONESIA
PENDAPAT BAGIAN SPI - CRM ATAS SYARAT COLLATERAL UNTUK KONSORSIUM META EPSI BRN
PERCEPTAN DAN PELAYANAN NASABAH DI KANTOR PEMASARAN UNTUK PRODUK SUREYSHIP
PERMOHONAN PENUTUPAN PRODUK JAMINAN PEMBAYARAN DAN ASKREDAG
MATRIKS PERJANJIAN DIVISI SURETYSHIP
PERMOHONAN CUSTOMS BOND a/n PT.LESTARI MAHAPUTERA BUANA
PERMOHONAN WORDING KHUSUS PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TINDAK LANJUT PENUTUPAN PENJAMINAN a/n KONSORSIUM METAEPSI - BRN
PROGRAM PENJAMINA IATA CASS ( CARGO ACCOUNT STTLEMNT SYSTEM )
PERMOHONAN PENUNJUKAN LAWYER
PERCEPATAN PELAYANAN NASABAH DIKANTOR PEMASARAN UNTK PROSUK SURETYSHIP
PENJELASAN ATAS PRODUK JAMINAN PEMBAYARAN
PERSETUJUAN PROSES AKSEPTASI UNTUK PT.VARIA USAHA
LAPORAN PRODUKSI SUREYSHIP s/D 23 OKTOBER 2009
PERSETUJUAN WORDING KHUSUS UNTUK OBLIGEE PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PENDAPAT BAGIAN HUKUM ATAS NON DISCOSURE AGREEMENT IATA
PARTISIPASI HALAL BIHALAL 1430 H
PERMOHONAN PERUBAHAN RATE KONTRA BANK GARANSI
LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA KONTRA BANK GARANSI ANTARA ASEI DENGAN BANK DKI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TOURNAMENT GOLF ASEI DENGAN BANK DKI
PENYAMPAIAN PERJANJIAN PENJAMINAN GARANSI BANK PT.ASEI DENGAN BANK DKI
PPR PEMBAYARAN FACULTATIF CUSTOMS BOND ( AS.HANJIN KORINDO)
TANGGAPAN ATAS DRAFT SKD ADDENDUM I TENTANG MANUAL UW.SURETYSHIP
PERMOHONAN PENYIMPANGAN COLLATERAL DAN RATE JASA JAMINAN
ADDENDUM PKS ANTARA ASEI DENGAN BANK SULSEL
PERUBAHAN RATE KONTRA BANK GARANSI BPD SULSEL
UNDANGAN RAPAT PEMBAHASAN KLAIM PT.PELOPOR JAYA LESTARI
PENCAIRAN CUSTOMS BOND KITE a/n PT.KREASI DASATAMA
PENJELASAN ATAS TANGGAPAN DRAFT SKD ADDENDUM I TENTANG MANUAL UW.SUREYSHIP
PERMOHONAN REVISI NILAI JAMINAN EXCISE BOND ATAS NAMA PR.PUTRA GEMILANG
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.SOPANUSA TISSUE & PACKAGING SARANA
PERMOHONAN WORDING INDEMNITY AGREEMENT a/n PT.TRIPATRA
PERMOHONAN PENUNJUKAN LAWYER
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENERBITAN JAMINANA KEAGENAN / DISTRIBUTOR
PERMOHONAN PERJALANAN DINAS KE BANDUNG
LAPORAN PRODUKSI s/d OKTOBER 2009
PERJALANAN DINAS KE BANDUNG
DRAFT SURAT UNTUK LAWYER U/ DIKIRIM PB & APB a/n NUGRAHA ADI TARUNA
PENGGUNAAN LEMBAR REKOMENDASI AKSEPTASI SURETYSHIP
PERMOHONAN WORDING INDEMNITY AGREEMENT a/n PT.TRIPATRA
PENGGUNAAN LEMBAR REKOMENDASI AKSEPTASI SURETYSHIP
HASI PERTEMUAN PT.ASEI DENGAN PT.SJU MENGENAI WORDING JAMINAN PENAWARAN
SURAT KEPADA LAWYER OBIGEE - BPK.MACHFUD UNTUK KLAIM APB a/n PT.PELOPOR LESTARI JAYA
PENCAIRAN CB KITE a/n PT.KREASI DASATAMA
TANGGAPAN HASIL NOTULEN PENERBITAN SERTFIKAT SUREYBOND/ JUBG KP DAN USULAN KEWENANGAN DIREKSI U
PERUBAHAN SUBSTANSI FORMULIR KONTRA BANK GARANSI BANK UNTUK BANK DKI
PENJELASAN PERMOHONAN EXCISE BOND a/n PR.DOLAR UTAMA
UNDANGAN (PRESENTASI HAL-HA MENJAWAB SURAT LAWYER OBIGEE - BPK.MAHFUD _
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS KE BANDUNG
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB ASEI TWL III 2009) MAREIN
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB ASEI TWL III 2009) ASRINDA ARTASHANGGA
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB ASEI TWL III 2009) ASIA RE
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB ASEI TWL III 2009) TUGU RE
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB ASEI TWL III 2009) NASRE
PPR ( PEMBAYARAN SOA SB ASEI TWL III 2009) REINDO
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM SURETY PER 31 OKTOBER 2009
LAPORAN PRODUKSI SUREYSHIP s/d 06 NOVEMBER 2009

PENJELASAN PERMOHONAN EXCISE BOND a/n PT.KARYA PUTRA PRIMA
PERSETUJUAN PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN BANK DKI MEMALUI COVER OTOMATIS
RAM BUMIDA ; KBG - GENERAL ENERGY BALI ( GEB )
ADDENDUM PKS ANTARA ASEI DENGAN BANK HIMPUAN SAUADARA
LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN EXCISE BOND a/n PT.KARYA PUTRA PRIMA
PERMOHONAN EXCISE BOND a/n PT.KARYA PUTRA PRIMA
PENJELASAN ATAS EXCISE BOND a/n PR.DOLAR PRIMA UTAMA
RAM BUMIDA ; KBG - GENERAL ENERGY BALI ( GEB )
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMESANAN CETAKAN FORMULIR
IMBALAN JASA PREMI
PENJELASAN MENGENAI REVISI PKS BANK DKI DENGAN BANK ASEI
PENGADAAN CETAKAN FORMULIR KWITANSI BIAYA JASA
MASUKAN MATERI PADA BROSUR PRODUK SURETYBOND
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP S/D 13 NOVEMBER 2009
TINDAK LANJUT DOKUEMN SURETYSHIP
PENDAPATAN PREMI SUREY DARI BPD SULUT
PERSETUJUAN PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN BANK DKI MEMALUI COVER OTOMATIS
PERMOHONA DATA
PEMBAYARAN PREMIUM FACULTATIF CUSTOMS BOND PERIODE OKTOBER 2009 ( HANJIN KORINDO )
PENJELASAN KEMBALI MENGENAI PERMOHONAN EXCISE BOND a/n PT.DOLAR PRIMA UTAMA
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SUREYSHIP 2009 ( AS.AHAP )
LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ASEI DENGAN BANK DKI
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGEMBALIAN JASA JAMINAN KEPADA NASABAH
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP ( TUGU-RE )
PENJELASAN MENGENAI PERMOHONAN KEMBALI CUSTOMS BOND NOTU PT.ALUCO
DAFTAR AGEN & KONTRIBUSI AGEN
LAPORAN PRODUKSI SUREYSHIP s/d 20 NOVEMBER 2009
PENERBITAN KONTRA BAK GARANSI BANK UNTUK HIMPUNAN SAUDARA
PERMOHONAN PERSETUJUAN KOORDINATOR DIVISI SUREYSHIP
PENERBITAN CB PPJK UNTUK KPP BEA CUKAI TYPE A2
PERSETUJUAN PENERBITAN KONTRA BANK GARANSI BANK UNTUK PT.HIMPUNAN SAUDARA
PENJELASAN LEBIH ANJUT MENGENAI PERMOHONAN CUSTOMS BOND NOTUL PT.ALUCO
LAPORAN PERKEMBANGAN KLAIM PB & APB PT.NUGRAHA ADI TARUNA
PERMOHONAN WORDING INDEMNITY AGREEMENT a/n PT.TRIPATRA
PENJELASAN MITIGASI MENGENAI PERMOHONAN EXCISE BOND a/n PT.DOLLAR PRIMA UTAMA
TANGGAPAN ATAS DRAFT SKD TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN IA SECARA NOTARIIL DI KAN
TINDAK LANJUT PERMOHONAN NILAI JAMINAN & PENINGKATAN LIMIT a/n CONSORTIUM HUAWEI-SAINSANE
PERMINTAAN KANTOR PEMASARAN PANCORAN UNTUK PELAKSANAAN PENERBITAN POLIS/SERTIFIKAT
SOSIALISASI SISTEM APLIKASI SUREYSHIP AS 400 VERSI 2
PENYAMPAIAN PERSETUJUAN PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN BANK DKI MELALUI COVER OTOMATIS
SOSIALISASI AS 400 VERSI 2 KEPADA USER SISTEM APLIKASI SUREYSHIP AS 400 VERSI 2 KANTOR CABANG ASEI
PENYAMPAIAN DOKUMEN CUSTOMS BOND FASILISTAS KITE a/n PT.KREASI DASATAMA
PENJELASAN MITIGASI MENGENAI PT.PRIMA DOLAR UTAMA
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP s/d 26 NOVEMBER 2009
USULAN PENGHAPUSAN PASAL 10 PKS DENGAN PKS DENGAN BPD SULUT DAN BPD SULSEL
PERMINTAAN KANTOR PEMASARAN PANCORAN UNTUK PELAKSANAAN PENERBITAN POLIS/SERTIFIKAT

TINDAK LANJUT PERMOHONAN JUBG (BACK TO BACK GUARANTEE) DAN SURETY PB a/n PT.HANSON ENERGY
KONFIRMASI UNTUK SOSIALISASI DAN PELATIHAN APLIKASI SURETYSHIP VERSI II
PERMOHONAN DITETAPKAN WEWENANG KANTOR PEMASARAN PANCORAN MENERBITKAN SURETYBOND
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 AS.BOSOWA PERIOSKOP MELALUI BROKER RE ASRINDA ARTAS
KENAIKAN LIMIT PLAFOND a/n PT.DATACOMM DIANGRAHA
PENINGKATAN KEIKUTSERTAAN ASEI DALAM TREATY SURETYBOND 2009 AHAP
PERMOHONAN LEGALISASI WORDING NON STANDARD AAUI
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP 02 JANUARI S/D 04 DESEMBER 2009
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM PER 30 NOVEMBER 2009
LAPORAN PERKEMBANGAN KLAIM PB & APB PT.NUGRAHA ADI TARUNA
SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN MENENTANG REVISI KEPPRES 80/03
PERMOHONAN PENGGANTIAN BIAYA-BIAYA LAWYER PARINSAN SIRINGORINGO
PERWAKILAN STAF DALAM TIM PENANGANAN ARSIP PERUSAHAAN
REALISASI KERJA UNDERWRITING SURETYSHIP
DRAFT SURAT PENYELESAIAN PENCAIRAN SB PPJK a/n PT.SCL INTERNATIONAL
NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN PRODUK EXCISE BOND DENGAN AGEN
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 (AS.PAROLAMAS)
SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN MENENTANG REVISI KEPPRES 80/03
WORDING KHUSUS BID BOND a/n PT.LIMAS KARYA UTAMA
PERMOHONAN PERSETUJUAN ADMINISTRASI BACK TO BACK GUARANTEE BANK BTN
PELAKSANAAN ANALISA UNTUK EXCISE BOND
PROGRESS REPORT PENJAMINAN a/n CONSORTIUM HUAWEI-SANSAINE DAN PT.SAINSAINE EXINDO
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 (ASKRINDO)
LEMBAR USULAN INWRD TREATY SURETYSHIP 2010 (AS.CENTRIS)
PERMOHONAN PENGGANTIAN COLLATERAL UNTUK PRODUK JAMINAN SISA PEKERJAAN
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PASAL 10 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ASEI DENGAN BPD SULSEL DAN BPD SUL
TINDAK LANJUT AKSEPTASI EXCISE BOND a/n PR.AA
TINDAK LANJUT AKSEPTASI EXCISE BOND a/n PR.DOLAR PRIMA UTAMA
USULAN REKOMENDASI TREATY
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP JANUARI s/d 11/12/09
TANGGAPAN ATAS RENCANA PEMBUKAAN KANTOR PEMASARAN SOLO
PENGGANTIAN COLLATERAL UNTK PRODUK JAMINAN SISA PEKERJAAN TERKAIT PKS DENGAN BANK DKI
PENGGANTIAN COLLATERAL UNTK PRODUK JAMINAN SISA PEKERJAAN TERKAIT PKS DENGAN BANK DKI
UNDANGAN PERTEMUAN DENGAN BROKER PT.ANTARA INTERMEDIARY INDONESIA
USULAN PERUBAHAN WORDING KONTRA GARANSI BANK PADA LAMPIRAN 3 DISESUAIKAN DENGAN PKS ANTARA ASE
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS.STACO JASAPRATAMA)
DATA NOMOR REKENING SELURUH CABANG ASEI
PERMOHONAN PERSETUJUAN UNTUK ADMINISTRASI BACK TO BACK GUARANTEE BANK BTN
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN TEKNIS BACK TO BACK GUARANTEE BANK BTN
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN TEKNIS BACK TO BACK GUARANTEE BANK BTN
PERMINTAAN REPORT MENU AS 400 APLIKASI SURETYSHIP VERSI 2
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS.BHAKTI BHAYANGKARA)
PERTANGGUNGJAWABAN KASBON SEMENTARA NO.250/XII/09 TANGGAL 11/12/09
USULAN PERUBAHAN WORDING KONTRA GARANSI BANK PADA LAMPIRAN 3 DISESUAIKAN DENGAN PKS ANTARA ASE
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PASAL 10 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ASEI DENGAN BPD SULSEL DAN BPD SUL
TINDAK LANJUT EXCISE BOND a/n PR.DOLAR PRIMA UTAMA
PPR ( PEMBAYARAN FAKULTATIF UNTUK PRINCIPAL HUAWEI-SAINSANE KE TUGU RE)
PERMOHONAN WORDING KHUSUS UNTUK OBIGEE PT.TELKOM INDONESIA DAN PT.ANGKASA PURA DAN OBLIGEE LAIN
TINDAK LANJUT EXCISE BOND a/n PR. AA
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS.BINAGRIYA UPAKARA)
HASIL TINDAK LANJUT AKSEPTASI EXCISEBOND a/n PR.DOLLAR PRIMA UTAMA
HASIL TINDAK LANJUT AKSEPTASI EXCISEBOND a/n PR.AA
KETIDAKHADIRAN IHT SOSIALISASI/PELATIHAN AS 400
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS.RAMAYANA)
PERTEMUAN DENGAN AGEN DAN BROKER SURETYSHIP
LEMBAR USULAN INWARD TREATY (AS.ASOKA MAS)
KONFIRMASI KOMPOSISI PEGAWAI UNIT KERJA DIVISI SURETYSHIP KANTOR PUSAT
LAPORAN PROYEKSI SURETYSHIP PER 31 DESEMBER 2009
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP 02 JANUARI S/D 17 DESEMBER 2009
PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN UANG MUKA a/n PRINSIPAL PT.NUGRAHA ADI TARUNA
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 (AS.SARLINA)
PERTEMUAN DENGAN AGEN DAN BROKER SURETYSHIP
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS. TRIPAKARTA )
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS. BANGUN ASKRIDA )
PPR ( PEMBAYARAN PREMIUM FACULTATIVE CUSTOMS BOND PERIODE NOVEMBER 09 HANJIN KORINDO
PERMOHONAN PERSETUJUAN KOORDINATOR DIVISI SURETYSHIP
PENUNDAAN JADWAL ACARA GATHERING AGEN DAN BROKER SURETYSHIP
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS.KARYAMAS SENTRALINDO )
LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP 02 JANUARI s/d 23 DESEMBER 2009
WORDING NON - STANDARD PERFORMANCE BOND a/n PT.DELTA METRO GUARD
PENITIPAN COLLATERAL a/n PT.LASINDO JAYABERSAMA
PERMOHONAN FORMAT PELAPORAN
PPR ( PEMBAYARAN FAKULTATIF UNTUK PRINCIPAL PT.BERKAH TOBACCO INDONESIA KE TUGU RE)
PPR ( PEMBAYARAN FAKULTATIF UNTUK PRINCIPAL PT.BERKAH TOBACCO INDONESIA KE REINDO)
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS.RAYA VIA BROKER ADI PRATAMA )
OUTSTANDING PIUTANG PREMI PER 30 NOPEMBER 2009
PEMBERIAN APRESIASI KEPADA GARUDA INDONESIA
KONFIRMASI PENGGANTIAN BIAYA HANDLING DOKUMENT KEPADA DPP GAFEKSI UNTUK PRODUKSI BULAN OKTOBER
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS.TUGU KRESNA PRATAMA/ TKP )
PELAKSANAAN OTOMATIS COVER ATAS BACK TO BACK GUARANTEE BANK DKI
PERMOHONAN KERINGANAN SERVICE CHARGE CUSTOMS BOND JASA TITIPAN a/n PT.BIROTIKA SEMESTA
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS. JASA RAHARJA PUTERA )
ANALISA KEUANGAN NASABAH CUSTOMS BOND CABANG TANGERANG
AKSEPTASI PENJAMINAN a/n PT.PROMITS
AKSEPTASI EXCISE BOND a/n CV.SUMBER TUKEL SUBUR MAKMUR
AKSEPTASI EXCISE BOND a/n PR. ADI BUNGSU
YSHIP 2009
     UNDERWRITER  KET

       DESY
       DESY
       WIWIK
       KERMA
       DESY
       KERMA
       WIWIK
       EKO
       KERMA
       DESY
       WIWIK
       KERMA
       WAHYU
       KERMA
       KERMA
       WIWIK
       WAHYU
       WAHYU
       ATIN
       WIWIK
       WIWIK
       WIWIK
       WIWIK
       WAHYU
       WAHYU
       WIWIK
       WAHYU
       WAHYU
       EKO
       WIWIK
       WIWIK
       WIWIK
       KERMA
       KERMA
       KERMA
       WAHYU
       KERMA
       WIWIK
       EKO
       WIWIK
       WAHYU
       DESY
       TAUFIK
       WIWIK
       DESY
       ATIN
       KERMA
       WIWIK
       WAHYU
       WIWIK
 WIWIK
 ATIN
 WIWIK
 WIWIK
 DESY
 DESY
 DESY
 WIWIK
 DESY
 DESY
KERMA
 WIWIK
 DESY
 EKO
KERMA
TAUFIK
 DESY
 EKO
 DESY
 EKO
 EKO
 DESY
KERMA
KERMA
 DESY
 EKO
 DESY
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 DESY
 EKO
 EKO
 EKO
TAUFIK
 EKO
 DESY
 EKO
 DESY
KERMA
KERMA
 DESY
 WIWIK
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 DESY
 DESY
TAUFIK
 DESY
 DESY
RAHMAT
 WIWIK
 DESY
 DANI
 EKO
 DESY
 WIWIK
 ATIN
TAUFIK
 DESY
 EKO
WAHYU
 WIWIK
 ATIN
 DESY
 WIWIK
 DESY
 DESY
 ATIN
 WIWIK
 ATIN
RAHMAT
RAHMAT
 ATIN
KERMA
 EKO
 WIWIK
RAHMAT
 WIWIK
 DESY
 ATIN
 ATIN
KERMA
KERMA
KERMA
 WIWIK
 WIWIK
KERMA
KERMA
 DESY
KERMA
KERMA
 DESY
 DESY
KERMA
 DESY
 DESY
KERMA
KERMA
WAHYU
 EKO
KERMA
 ATIN
 WIWIK

WIWIK
DESY
 DESY
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
WIWIK
WIWIK
 DESY
WIWIK
KERMA
WAHYU
KERMA
ISMED
 DESY
 DESY
 DESY
WIWIK
WIWIK
WIWIK
KERMA
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
WIWIK
 DESY
 DESY
WIWIK
WAHYU
WAHYU
ISMED
KERMA
 DESY
WIWIK
WAHYU
ISMED
 ATIN
WIWIK
WAHYU
 EKO
WIWIK
WIWIK
 EKO
ISMED
 DESY
 ATIN
WIWIK
 DESY
 DESY
WIWIK
WIWIK
 EKO
 EKO
WIWIK
ISMED
WIWIK
 DESY
WIWIK
 ATIN
KERMA
 EKO
 ATIN
 ATIN
 DESY
 EKO
 EKO
WIWIK
WIWIK
WIWIK
 EKO
 DESY
WIWIK
 EKO
 DESY
ISMED
KERMA
ISMED
ISMED
WIWIK
WIWIK
 EKO
 DESY
WIWIK
 DESY
 DESY
KERMA
 DESY
ISMED
 EKO
 EKO
 EKO
WIWIK
WIWIK
KERMA
WIWIK
KERMA
 DESY
KERMA
WIWIK
KERMA
HENNY
KERMA
WIWIK
WIWIK
 DESY
WIWIK
KERMA
KERMA
WIWIK
KERMA
 DESY
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
KERMA
 EKO
 WIWIK
KERMA
 ISMED
 DESY
KERMA
 ISMED
 DESY
 WIWIK
 EKO
 DESY
 WIWIK
 WIWIK
 DESY
 DESY
 DESY
 ATIN
KERMA
KERMA
 HENNY
KERMA
 WIWIK
KERMA
 ATIN
KERMA
KERMA
KERMA
DADANG
 ISMED
DADANG
KERMA
KERMA
 WIWIK
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
 ATIN
 EKO
 WIWIK
DADANG
 HENNY
 WIWIK
WIWIK
HENNY
WIWIK
HANNY
WIWIK
WIWIK
KERMA
 ATIN
 DESY
HANNY
 EKO
 DESY
 DESY
HANNY
 DESY
ISMED
 DESY
 DESY
WIWIK
 DESY
WIWIK
HANNY
 ATIN
ISMED
 DESY
WIWIK
 DESY
HANNY
 APE
HANNY
HANNY
 EKO
HANNY
HANNY
WIWIK
HANNY

 DESY
HANNY
KERMA
KERMA
KERMA
HANNY
HANNY
 EKO
WIWIK
KERMA
 DESY
KERMA
KERMA
WIWIK
 DESY
WIWIK
 DESY
HANNY
KERMA
 WIWIK
 KERMA
 WIWIK
 HANNY
 DESY
 DESY
 DESY
 ATIN
 KERMA
P'PUGUH
 DESY
 DESY
 KERMA
 WIWIK
 WIWIK
 EKO
 WIWIK
 WIWIK
 DESY
 HANNY
 DESY
 WIWIK
 DESY
 KERMA
 WIWIK
 DESY
 DESY
 HANNY
 ATIN
P'PUGUH
 WIWIK
 WIWIK
P'PUGUH
 KERMA
  APE
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 HANNY
 HANNY
 KERMA
 WIWIK
 WIWIK
 DESY
 DESY
 DESY
  APE
  APE
 DESY
 DESY
 KERMA
 ATIN
  APE
 ATIN
 DESY
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 DESY
 WIWIK
 KERMA
 DESY
 HANNY
 KERMA
 WIWIK
 KERMA
P'PUGUH
 HANNY
 WIWIK
 KERMA
 DESY
 DESY
 DESY
 HANNY
 HANNY
 DESY
 EKO
 DESY
 DESY
 HANNY
 HANNY
P'PUGUH
 WIWIK
 DESY
 HANNY
 HANNY
 HANNY
P'PUGUH
 ATIN
 ISMED
 WIWIK
 WIWIK
 DESY
 WIWIK
P'PUGUH
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
 EKO
 WIWIK
 WIWIK
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
 HANNY
 HANNY
 WIWIK
 DESY
 KERMA
 HANNY
 DESY
 DESY
 DESY
 KERMA
 WIWIK
 ISMED
 WIWIK
P'PUGUH
 ATIN
 ATIN
P'PUGUH
 WIWIK
 HANNY
 ATIN
 DESY
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 EKO
 ATIN
 DESY
 ATIN
 WIWIK
 DESY
 KERMA
 DESY
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 EKO
 DESY
 ISMED
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
 DESY
  APE
 DESY
 EKO
 HANNY
 EKO
RAHMAT
 HANNY
 EKO
 HANNY
 DESY
 DESY
 WIWIK
 DESY
 DESY
 DESY
HANNY
KERMA
 DESY
HANNY
WIWIK
WIWIK
WIWIK
HANNY
 DESY
HANNY
WIWIK
HANNY
 DESY
 DESY
 DESY
WIWIK
WIWIK
HANNY
 DESY
 EKO
WIWIK
 EKO
 DESY
 DESY
 ATIN
 ATIN
KERMA
KERMA
HANNY
WIWIK
KERMA
HANNY
KERMA
 ATIN
HANNY
WIWIK
WIWIK
WIWIK
KERMA
KERMA
WIWIK
 DESY
HANNY
HANNY
 EKO
 EKO
 ATIN


ISMED
PUGUH
KERMA
WIWIK
WIWIK
 HANNY
 HANNY
 HANNY
 EKO
 ATIN
 ISMED
 ISMED
 WIWIK
KERMA
 WIWIK
 HANNY
 EKO
 HANNY
 HANNY
 ATIN
 EKO
 ATIN
 EKO
 EKO
 ATIN
 DESY
 ATIN
 EKO
 DESY
 EKO
 EKO
 EKO
 DESY
 DESY
 EKO
 DESY
 APE
 HANNY
 WIWIK
 EKO
 EKO
 EKO
 DESY
 ISMED
 DESY
 EKO
 WIWIK
RAHMAT
 EKO
 HANNY
 HANNY
 HANNY
 HANNY
                                        REGIS
NO.      NO. ND       TGL           KEPADA

 1  24/0001/IDIV/SUB/ASEI   1/8/2009  AS.TRIPAKARTA
 2  24/0002/IDIV/SUB/ASEI   1/8/2009  ASIA RE
 3  24/0003/IDIV/SUB/ASEI   1/9/2009  NASRE
 4  24/0004/IDIV/SUB/ASEI   1/9/2009  TUGU RE
 5  24/0005/IDIV/SUB/ASEI   1/9/2009  MAREIN
 6  24/0006/IDIV/SUB/ASEI   1/9/2009  REINDO
 7  24/0007/IDIV/SUB/ASEI   1/9/2009  ASRINDA
 8  24/0008/IDIV/SUB/ASEI  1/12/2009  AS.TUGU KRESNA PRATAMA
 9  24/0009/IDIV/SUB/ASEI  1/12/2009  AS.RAMAYANA
10  24/0010/IDIV/SUB/ASEI  1/13/2009  ASKRINDO
11  24/0011/IDIV/SUB/ASEI  1/15/2009  AS.HANJIN KORINDO
12  24/0012/IDIV/SUB/ASEI  1/15/2009
13  24/0013/IDIV/SUB/ASEI  1/16/2009  ASKRINDO
14  24/0014/IDIV/SUB/ASEI  1/19/2009  Kabid.KANTOR TIPE A TANJUNG PRIOK
15  24/0015/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  REINDO
16  24/0016/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  SINARMAS
17  24/0017/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  JASINDO
18  24/0018/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  ASKRINDO
19  24/0019/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  ASOKA MAS
20  24/0020/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  ASKRIDA
21  24/0021/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  BINAGRIYA
22  24/0022/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  RAMAYANA
23  24/0023/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  NASRE
24  24/0024/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  STACO
25  24/0025/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  ASPAN
26  24/0026/IDIV/SUB/ASEI  1/28/2009  BUMIDA
27  24/0027/IDIV/SUB/ASEI   2/6/2009  AS.HANJIN KORINDO
28  24/0028/IDIV/SUB/ASEI   2/6/2009  AS.TKP
29  24/0029/IDIV/SUB/ASEI  2/16/2009  AS.RAMAYANA
30  24/0030/IDIV/SUB/ASEI  2/17/2009  UD.RULOS RIDHA ILAHI
31  24/0031/IDIV/SUB/ASEI  2/20/2009  AS.TRIPAKARTA
32  24/0032/IDIV/SUB/ASEI  2/23/2009  AS.RAMAYANA
33  24/0033/IDIV/SUB/ASEI  2/27/2009  BPD SULUT
34  24/0034/IDIV/SUB/ASEI   3/3/2009  AS.HANJIN KORINDO
35  24/0035/IDIV/SUB/ASEI   3/3/2009  AS.RAMAYANA
36  24/0036/IDIV/SUB/ASEI   3/6/2009  AS.ANDIKA RAHARJA PUTERA
37  24/0037/IDIV/SUB/ASEI  3/13/2009  BPD DKI
38  24/0038/IDIV/SUB/ASEI  3/17/2009  AS.ANDIKA RAHARJA PUTERA
39  24/0039/IDIV/SUB/ASEI  31-Mar-2009  PT.BNI
40  24/0040/IDIV/SUB/ASEI   4/3/2009  AS.HANJIN KORINDO
41  24/0041/IDIV/SUB/ASEI   4/7/2009  ASIA RE
42  24/0042/IDIV/SUB/ASEI   4/7/2009  NASRE
43  24/0043/IDIV/SUB/ASEI   4/7/2009  REINDO
44  24/0044/IDIV/SUB/ASEI   4/7/2009  TUGU RE
45  24/0045/IDIV/SUB/ASEI   4/7/2009  MAREIN
46  24/0046/IDIV/SUB/ASEI   4/7/2009  ASRINDA
47  24/0047/IDIV/SUB/ASEI  4/27/2009  ASIA RE
48  24/0048/IDIV/SUB/ASEI  5/4/2009  AS.HANJIN KORINDO
49  24/0049/IDIV/SUB/ASEI  5/7/2009  SELURUH CABANG
50  24/0050/IDIV/SUB/ASEI  5/13/2009  ASKRINDO
51  24/0051/IDIV/SUB/ASEI  5/13/2009  ASKRINDO
52  24/0052/IDIV/SUB/ASEI  5/13/2009  ASKRINDO
53  24/0053/IDIV/SUB/ASEI  5/13/2009  ASKRINDO
54  24/0054/IDIV/SUB/ASEI  5/13/2009  ASKRINDO
55  24/0055/IDIV/SUB/ASEI  5/13/2009  ASKRINDO
56  24/0056/IDIV/SUB/ASEI  5/13/2009  AS.RAMAYANA
57  24/0057/IDIV/SUB/ASEI  5/25/2009  PT.TELKOM
58  24/0058/IDIV/SUB/ASEI  6/8/2009  AS.ANDIKA RAHARJA PUTERA
59  24/0059/IDIV/SUB/ASEI  6/10/2009  PT.ALVINTA YOGA PRATAMA
60  24/0060/IDIV/SUB/ASEI  6/10/2009  PT.ZTE INDONESIA
61  24/0061/IDIV/SUB/ASEI  6/11/2009  PT.JASAMARGA
62  24/0062/IDIV/SUB/ASEI  6/11/2009  BANK BPD KALSEL
63  24/0063/IDIV/SUB/ASEI  6/12/2009
64  24/0064/IDIV/SUB/ASEI  6/12/2009  AS.HANJIN KORINDO
65  24/0065/IDIV/SUB/ASEI  6/15/2009  AS.TUGU KRESNA PRATAMA
66  24/0066/IDIV/SUB/ASEI  6/15/2009  AS.RAMAYANA
67  24/0067/IDIV/SUB/ASEI  6/15/2009  ASKRINDO
68  24/0068/IDIV/SUB/ASEI  6/15/2009  AS.BOSOWA
69  24/0069/IDIV/SUB/ASEI  6/15/2009  AS.BINAGRIYA UPAKARA
70  24/0070/IDIV/SUB/ASEI  6/18/2009  PT.PLN / BANDUNG
71  24/0071/IDIV/SUB/ASEI  6/22/2009  AS.BINAGRIYA UPAKARA
72  24/0072/IDIV/SUB/ASEI  6/23/2009  ASEI CABANG MEDAN
73  24/0073/IDIV/SUB/ASEI  6/23/2009  PT.ALVINTA YOGA PRATAMA
74  24/0074/IDIV/SUB/ASEI  7/1/2009  ASKRIDA
75  24/0075/IDIV/SUB/ASEI  7/3/2009  PT.ZTE INDONESIA
76  24/0076/IDIV/SUB/ASEI  7/3/2009  PT.ALVINTA YOGA PRATAMA
77  24/0077/IDIV/SUB/ASEI  7/7/2009  AS.RAMAYANA
78  24/0078/IDIV/SUB/ASEI  7/7/2009  AS.RAMAYANA
79  24/0079/IDIV/SUB/ASEI  7/10/2009  BAPPEPAM LK
80  24/0080/IDIV/SUB/ASEI  7/13/2009  KP.YOGYAKARTA ASEI
81  24/0081/IDIV/SUB/ASEI  7/14/2009  MEGA RE BROKER
82  24/0082/IDIV/SUB/ASEI  7/16/2009  MAREIN
83  24/0083/IDIV/SUB/ASEI  7/16/2009  NASRE
84  24/0084/IDIV/SUB/ASEI  7/16/2009  REINDO
85  24/0085/IDIV/SUB/ASEI  7/16/2009  TUGU RE
86  24/0086/IDIV/SUB/ASEI  7/16/2009  ASRINDA
87  24/0087/IDIV/SUB/ASEI  7/16/2009  ASIA RE
88  24/0088/IDIV/SUB/ASEI  7/17/2009  AS.BOSOWA
89  24/0089/IDIV/SUB/ASEI  7/17/2009  BANK DKI
90  24/0090/IDIV/SUB/ASEI  7/21/2009  AS.HANJIN KORINDO
91  24/0091/IDIV/SUB/ASEI  7/22/2009  PT.ZTE INDONESIA cc. ALVINTA
92  24/0092/IDIV/SUB/ASEI  7/24/2009  TUGU RE
93  24/0093/IDIV/SUB/ASEI  7/24/2009  REINDO
94  24/0094/IDIV/SUB/ASEI  24/072009  NASRE
95  24/0095/IDIV/SUB/ASEI  7/24/2009  MAREIN
96  24/0096/IDIV/SUB/ASEI  7/29/2009  AS.HANJIN KORINDO
97  24/0097/IDIV/SUB/ASEI  8/3/2009  ASKRIDA
98  24/0098/IDIV/SUB/ASEI  8/3/2009  REINDO
 99  24/0099/IDIV/SUB/ASEI   8/5/2009  AHAP
100  24/0100/IDIV/SUB/ASEI   8/6/2009  CABANG BANDUNG
101  24/0101/IDIV/SUB/ASEI  8/12/2009  AS.JASINDO
102  24/0102/IDIV/SUB/ASEI  8/18/2009  AS.BOSOWA
103  24/0103/IDIV/SUB/ASEI  8/18/2009  ASOKA MAS
104  24/0104/IDIV/SUB/ASEI  8/18/2009  ASKRINDO
105  24/0105/IDIV/SUB/ASEI  8/24/2009  CABANG SEMARANG
106  24/0106/IDIV/SUB/ASEI  8/24/2009  CABANG BANDUNG
107  24/0107/IDIV/SUB/ASEI  8/24/2009  CABANG SURABAYA
108  24/0108/IDIV/SUB/ASEI  8/24/2009  DEKAI REINSURANCE BROKER
109  24/0109/IDIV/SUB/ASEI  8/24/2009  AS.HANJIN KORINDO
110  24/0110/IDIV/SUB/ASEI   9/4/2009  ASRINDA
111  24/0111/IDIV/SUB/ASEI   9/8/2009  AS.HANJIN KORINDO
112  24/0112/IDIV/SUB/ASEI  9/11/2009  AHAP
113  24/0113/IDIV/SUB/ASEI  9/11/2009  NASRE
114  24/0114/IDIV/SUB/ASEI  9/14/2009  AS.TRIPAKARTA
115  24/0115/IDIV/SUB/ASEI  9/16/2009  AS.ANDIKA RAHARJA PUTERA
116  24/0116/IDIV/SUB/ASEI  9/16/2009  AS.HANJIN KORINDO
117  24/0117/IDIV/SUB/ASEI  9/29/2009  AS.RAMAYANA
118  24/0118/IDIV/SUB/ASEI  9/29/2009  ASKRIDA
119  24/0119/IDIV/SUB/ASEI  9/30/2009  NASRE
120  24/0120/IDIV/SUB/ASEI  9/30/2009  ASRINDA
121  24/0121/IDIV/SUB/ASEI  9/30/2009  TUGU RE
122  24/0122/IDIV/SUB/ASEI  9/30/2009  REINDO
123  24/0123/IDIV/SUB/ASEI  9/30/2009  MAREIN
124  24/0124/IDIV/SUB/ASEI  9/30/2009  ASIA RE
125  24/0125/IDIV/SUB/ASEI  9/30/2009  AS.JRP
126  24/0126/IDIV/SUB/ASEI  10/9/2009  ASKRINDO
127  24/0127/IDIV/SUB/ASEI  10/13/2009  BANK DKI
128  24/0128/IDIV/SUB/ASEI  10/13/2009  AHAP
129  24/0129/IDIV/SUB/ASEI  10/14/2009  KCU JKT,JKT II, & TGR
130  24/0130/IDIV/SUB/ASEI  10/16/2009  BANK HIMPUNAN SAUDARA
131  24/0131/IDIV/SUB/ASEI  10/19/2009  AS.HANJIN KORINDO
132  24/0132/IDIV/SUB/ASEI  10/19/2009  AS.BOSOWA
133  24/0133/IDIV/SUB/ASEI  10/20/2009  BANK DKI
134  24/0134/IDIV/SUB/ASEI  10/22/2009  NASRE
135  24/0135/IDIV/SUB/ASEI  10/22/2009  ASIA RE
136  24/0136/IDIV/SUB/ASEI  10/22/2009  TUGU RE
137  24/0137/IDIV/SUB/ASEI  10/22/2009  MAREIN
138  24/0138/IDIV/SUB/ASEI  10/22/2009  ASRINDA
139  24/0139/IDIV/SUB/ASEI  10/22/2009  REINDO
140  24/0140/IDIV/SUB/ASEI  10/22/2009  AS.BHAKTI BHAYANGKARA
141  24/0141/IDIV/SUB/ASEI  10/22/2009  AS.RAMAYANA
142  24/0142/IDIV/SUB/ASEI  10/27/2009  AS.BINAGRIYA UPAKARA
143  24/0143/IDIV/SUB/ASEI  10/27/2009  PT.BETA PRIMA UTAMA
144  24/0144/IDIV/SUB/ASEI  11/4/2009  PT.BINA SENTRA PURNA
145  24/0145/IDIV/SUB/ASEI  11/6/2009  AS.HANJIN KORINDO
146  24/0146/IDIV/SUB/ASEI  11/6/2009  REINDO
147  24/0147/IDIV/SUB/ASEI  11/9/2009  KANTOR IMIGRASI JAK-BAR
148  24/0148/IDIV/SUB/ASEI  11/9/2009  KANTOR IMIGRASI JAK-BAR
149  24/0149/IDIV/SUB/ASEI  11/9/2009  ASKRINDO
150  24/0150/IDIV/SUB/ASEI  11/12/2009  NASRE
151  24/0151/IDIV/SUB/ASEI  11/13/2009  ASKRINDO
152  24/0152/IDIV/SUB/ASEI  11/16/2009  BUMIDA
153  24/0153/IDIV/SUB/ASEI  11/18/2009  AS.TRIPAKARTA
154  24/0154/IDIV/SUB/ASEI  11/19/2009  ASKRINDO
155  24/0155/IDIV/SUB/ASEI  11/19/2009  ROYALINDO EXPODUTA cc.ATP
156  24/0156/IDIV/SUB/ASEI  11/19/2009  AS.AHAP
157  24/0157/IDIV/SUB/ASEI  11/19/2009  AS.BERDIKARI
158  24/0158/IDIV/SUB/ASEI  11/23/2009  ASRINDA
159  24/0159/IDIV/SUB/ASEI  11/24/2009  AS.VIDEI
160  24/0160/IDIV/SUB/ASEI  11/24/2009
161  24/0161/IDIV/SUB/ASEI  12/1/2009  REINDO
162  24/0162/IDIV/SUB/ASEI  12/1/2009  MAREIN
163  24/0163/IDIV/SUB/ASEI  12/1/2009  TUGU RE
164  24/0164/IDIV/SUB/ASEI  12/1/2009  ASIA RE
165  24/0165/IDIV/SUB/ASEI  12/1/2009  ASRINDA
166  24/0166/IDIV/SUB/ASEI  12/3/2009  KP.BALIKPAPAN
167  24/0167/IDIV/SUB/ASEI  12/4/2009  ANDIKA RAHARJA PUTERA
168  24/0168/IDIV/SUB/ASEI  12/7/2009  ASRINDA
169  24/0169/IDIV/SUB/ASEI  12/7/2009  AHAP
170  24/0170/IDIV/SUB/ASEI  12/9/2009  AS.MEGA PRATAMA
171  24/0171/IDIV/SUB/ASEI  12/10/2009  AS.PAROLAMAS
172  24/0172/IDIV/SUB/ASEI  12/11/2009  AS.TRIPAKARTA
173  24/0173/IDIV/SUB/ASEI  12/11/2009  AS.AHAP
174  24/0174/IDIV/SUB/ASEI  12/14/2009  ASKRINDO
175  24/0175/IDIV/SUB/ASEI  12/14/2009  AS.CENTIRIS
176  24/0176/IDIV/SUB/ASEI  12/14/2009  AS.BUMIDA
177  24/0177/IDIV/SUB/ASEI  12/16/2009  AS.HANJIN KORINDO
178  24/0178/IDIV/SUB/ASEI  12/16/2009  AS.STACO JASAPRATAMA
179  24/0179/IDIV/SUB/ASEI  12/16/2009  AS.ASRINDA ARTHASANGGA
180  24/0180/IDIV/SUB/ASEI  12/17/2009  PT.JASA CIPTA REMBAKA ( JCR )
181  24/0181/IDIV/SUB/ASEI  12/17/2009  PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
182  24/0182/IDIV/SUB/ASEI  12/21/2009  PT.JASA CIPTA REMBAKA ( JCR )
183  24/0183/IDIV/SUB/ASEI  12/22/2009  PT.AS.RAMAYANA
184  24/0184/IDIV/SUB/ASEI  12/29/2009  PT.AS.BANGUN ASKRIDA
185  24/0185/IDIV/SUB/ASEI  12/29/2009  PT.AS.TRIPAKARTA
186  24/0186/IDIV/SUB/ASEI  12/29/2009  PT.AS.KARYAMAS SENTRAINDO
187  24/0187/IDIV/SUB/ASEI  12/29/2009  PT.AS.CENTRIS
188  24/0188/IDIV/SUB/ASEI  12/29/2009  PT.DEKAI INDONESIA
189  24/0189/IDIV/SUB/ASEI  12/30/2009  PT.MEGA RE
190  24/0190/IDIV/SUB/ASEI  12/30/2009  PT.ADI PRATAMA
191  24/0191/IDIV/SUB/ASEI
192  24/0192/IDIV/SUB/ASEI
193  24/0193/IDIV/SUB/ASEI
194  24/0194/IDIV/SUB/ASEI
195  24/0195/IDIV/SUB/ASEI
196  24/0196/IDIV/SUB/ASEI
197  24/0197/IDIV/SUB/ASEI
198  24/0198/IDIV/SUB/ASEI
199  24/0199/IDIV/SUB/ASEI
200  24/0200/IDIV/SUB/ASEI
       REGISTER NOTA DINAS KELUAR 2009
                  PERIHAL

SURAT KETERANGAN ( PERJANJIAN ASEI DENGAN AS.TRIPAKARTA )
TREATY SCHEDULE OF SUREYSHIP Q/S 2009
TREATY SCHEDULE OF SUREYSHIP Q/S 2009
TREATY SCHEDULE OF SUREYSHIP Q/S 2009
TREATY SCHEDULE OF SUREYSHIP Q/S 2009
TREATY SCHEDULE OF SUREYSHIP Q/S 2009
TREATY SCHEDULE OF SUREYSHIP Q/S 2009
TREATY SCHEDULE OF SUREYSHIP Q/S 2009
RECOVERY PT.TUNNEL MINING INDONESIA
TREATY ASKRINDO TAHUN 2009
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP

TREATY ASURANSI KREDIT ASEI TAHUN 2009
PEMBERITAHUAN PELEPASAN PEMBLOKIRAN
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
SOA RAK SB TWL IV 2008
KELENGKAPAN DOKUMEN BATU BARA
RECOVERY PT.TUNNEL MINING INDONESIA
KLAIM SB - APB OBLIGEE BAPAK MACHFUD - PEOPOR LESTARI JAYA
SURAT KETERANGAN
PERKEMBANGAN STATUS KLAIM
PENYAMPAIAN REVISI LAMPIRAN I PKS ANTARA BPD SULUT DENGAN ASEI
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIODE FEBRUARY 2009
RECOVERY PT.TUNNEL MINING INDONESIA
PENUNJUKAN LAWYER/ LAWFIRM
TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA
PENUNJUKAN LAWYER WARSITO SANYOTO & PARTNER
TINDAK LANJUT SURAT PENAWARAN ASEI
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIODE MARET 2009
STOA QUARTER I 2009
STOA RAK SB TWL I 2009
STOA RAK SB TWL I 2009
STOA RAK SB TWL I 2009
STOA RAK SB TWL I 2009
STOA RAK SB TWL I 2009
STOA QUARTER I 2009
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIODE APRIL 2009
PERMOHONAN PENERBITAN JAMINAN PEMBAYARAN a/n YAYASAN PT.KARYA HUSADA
SURAT KETERANGAN ( KREDIT PERDAGANGAN )
SURAT KETERANGAN ( CUSTOMS BOND )
SURAT KETERANGAN ( PENJAMINAN KREDIT KECIL )
SURAT KETERANGAN ( PENJAMINAN KREDIT MENENGAH )
SURAT KETERANGAN ( SB & KBG / KONTRUKSI )
SURAT KETERANGAN ( SB & KBG / NON KONTRUKSI )
RECOVERY PT.TUNNEL MINING INDONESIA
HASIL KONFIRMASI JAMINAN PENAWARAN
TREATY SB ANDIKA TAHUN 2009
KLAIM - MB PT.ALVINTA YOGA PRATAMA
KLIAM - MB PT.ALVINTA YOGA PRATAMA
REKANAN ASURANSI/SURETYBOND
PENAWARAN KERJASAMA BIDANG PENJAMINAN ULANG BANK GARANSI
KLARIFIKASI PENJAMINAN a/n PT.TELKOM INDONESIA
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIODE MAY 2009
OUTWORD FACUTATIVE RE ( PB/APB ) / OUTWORD ENDORSEMENT ( APB )
STOA TWL I 2009
STOA TWL I 2009
BORDERO PREMI SB TREATY 2009 BULAN MEI 2009
STOA TW I 2009
HASIL KONFIRMASI JAMINAN PELAKSANAAN
TREATY SCHEDULE 2009 AS.BINAGRIYA UPAKARA
PENGIRIMAN SERTIFIKAT JAMINAN PENAWARAN a/n PT.TINDODI KARYA LESTARI
KLAIM - MB PT.ALVINTA YOGA PRATAMA
REINSURANCE PREMIUM NOTE SURETYBOND / COUNTER GUARANTEE
UNDANGAN PERTEMUAN
UNDANGAN PERTEMUAN
PERKEMBANGAN STATUS KLAIM
RECOVERY PT.TUNNEL MINING INDONESIA
SURAT PENUNJUKAN PETUGAS UNTUK PEMBERIAN INFORMASI VALIDASI SERTIFIKAT
PENGIRIMAN DOKUMEN AKSEPATSI a/n PRINCIPAL SOLO PARAGON
REINSURANCE CLOSING PB a/n PRINSIPAL PT.WAHANA SWANDIRI
SOA RAK SB TWL II 20009
SOA RAK SB TWL II 20009
SOA RAK SB TWL II 20009
SOA RAK SB TWL II 20009
SOA RAK SB TWL II 20009
SOA RAK SB TWL II 20009
BORDERO PREMI SB TREATY 2009 BULAN JUNI 2009
DRAFT PKS ASEI DENGAN BANK DKI
CUSTOM BOND - PERIODE JUNI 2009
PERMOHONAN KLARIFIKASI
PERMINTAAN SURAT DUKUNGAN
PERMINTAAN SURAT DUKUNGAN
PERMINTAAN SURAT DUKUNGAN
PERMINTAAN SURAT DUKUNGAN
CUSTOM BOND - PERIODE JUNI 2009 (REVISED)
REINSURANCE PREMIUM NOTE SURETYBOND / COUNTER GUARANTEE
TECHINAL ACCOUNT KE DUA QUARTER 2009
OUR SUREYBOND QUOTASHARE REINSURANCE TREATY ACCOUNTS QUARTER 2 2009
PENGIRIMAN SERTIFIKAT JAMINAN PENAWARAN a/n PT.LIMAS KARYA
PERMOHONAN KELENGKAPAN DOKUMEN PT.BOSOWA ENERGI
BORDERO PREMI SB TREATY BULAN JULI 2009
NOTA KREDIT APB a/n MEXO INOX PRIMA
STOA QUARTER II (SB,AKP,KKP,KUK & KBG)
SPECIMENT TANDA TANGAN
SPECIMENT TANDA TANGAN
SPECIMENT TANDA TANGAN
PERMOHONAN KELENGKAPAN DOKUMEN PT.NINCEC MULTI DIMENSI
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIOD JULY 2009
STOA KWARTAL 2 2009
PENINGKATAN LIMIT PLAFOND & PROSENTASE SHARE CB GROUP KORINDO
SURAT DUKUNGAN TREATY SURETYBOND
KONFIRMASI SALDO STOA SB TWL II 2009
STOA QUARTER II 2009
PENYAMPAIAN NASKAH TREATY ASEI - ANDIKA RAHARJA PUTERA
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIOD AGUSTUS 2009
STOA NO.A.92.99.20.158.2009.004
TREATY SB DAN KBG NON KONSTRUKSI 2009 ASKRIDA
PROVOSIONAL NOTICE OF CANCELLATION OF OUR SURETYSHIP R/I TREATY 2009
PROVOSIONAL NOTICE OF CANCELLATION OF OUR SURETYSHIP R/I TREATY 2009
PROVOSIONAL NOTICE OF CANCELLATION OF OUR SURETYSHIP R/I TREATY 2009
PROVOSIONAL NOTICE OF CANCELLATION OF OUR SURETYSHIP R/I TREATY 2009
PROVOSIONAL NOTICE OF CANCELLATION OF OUR SURETYSHIP R/I TREATY 2009
PROVOSIONAL NOTICE OF CANCELLATION OF OUR SURETYSHIP R/I TREATY 2009
TREATY AS.KREDIT PERDAGANGAN
PROVOSIONAL NOTICE OF CANCELLATION OF OUR SURETYSHIP R/I TREATY 2009
SPECIMENT TANDA TANGAN
OUR SUREYBOND QUOTASHARE REINSURANCE TREATY ACCOUNTS QUARTER 3 2009
SPECIMENT TANDA TANGAN BANK DKI
SPECIMENT TANDA TANGAN
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIODE SEPTEMBER 2009
BORDERO PREMI SB TREATY 2009 PRODUKSI BULAN SEPTEMBER 2009
SPECIMENT TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG PT.ASEI UNTUK BANK DKI
SOA RAK SB TWL III 2009
SOA RAK SB TWL III 2009
SOA RAK SB TWL III 2009
SOA RAK SB TWL III 2009
SOA RAK SB TWL III 2009
SOA RAK SB TWL III 2009
SOA TWL II 2009
RECOVERY PT.TUNNEL MINING INDONESIA
PEMBATALAN SEMENTARA PROGRAM REASURANSI TREATY 2009
PARTISIPASI HALAL BIHALAL 1430 H PERSATUAN WARGA KAUR (PWK)
DAFTRA TENAGA AHLI & ALAMAT KANTOR CABANG SERTA KANTOR PEMASARAN ASEI
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIODE OKTOBER 2009
TECHNICAL ACCOUNT TWL 3 2009
PERMOHONAN PEMBUATAN PASPOR a/n DESI ASTUTI
PERMOHONAN PEMBUATAN PASPOR a/n EKO
STOA KBG TW III 2009 & TRADE CREDIT INSURANCE, REASURANSI KUK TW III 2009
TAGIHAN SALDO STOA SB TWL III 2009
STOA TW III 2009
FACULTATIVE REINSURANCE SLIP ( PB & APB )
SURAT DUKUNGAN FACUTATIVE DAN TREATY KBG UNTUK AS.TRIPAKARTA
STOA TW III 2009 (KKP PORTOFOIO )
PENAWARAN PENJAMINAN
TREATY Q/S SB 2010 AS.AHAP
DUKUNGAN REASURANSI
STOA TW III 2009
SPECIAL SB TREATY 2009

RENEWAL Q/S REINSURANCE TREATY SUREYSHIP ASEI 2010
RENEWAL Q/S REINSURANCE TREATY SUREYSHIP ASEI 2010
RENEWAL Q/S REINSURANCE TREATY SUREYSHIP ASEI 2010
RENEWAL Q/S REINSURANCE TREATY SUREYSHIP ASEI 2010
RENEWAL Q/S REINSURANCE TREATY SUREYSHIP ASEI 2010
PENGIRIMAN COMPANY PROFILE TUNAS GROUP
STOA TWL III TAHUN 2009
SURETYBOND TREATY 2009 PT.AS.BOSOWA PERIOSKOP
TREATY Q/S SURETYBOND 2010 PT.AHAP
TECHINAL ACCOUNT STATEMENT SURETYBOND QUARTER 1,2,3,4 2009
SURETY BOND TREATY 2010 PT.AS.PAROLAMAS
STOA 3 QUARTER 2009
SCHEDULE TREATY QUOTASHARE REINSURANCE 2010
KERJASAMA TRETY 2010
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.CENTRIS
SURETYBOND DAN KBG TREATY 2010
CUSTOMS BOND - KORINDO GROUP PERIOD - NOVEMBER 2009
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.STACO JASAPRATAMA
TREATY SURETYBOND 2010 PT.AS.BOSOWA PERIOSKOP ( REV. 1)
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.BHAKTI BHAYANGKARA
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.BINAGRIYA UPAKARA
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.ASOKA MAS
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.RAMAYANA
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.BANGUN ASKRIDA
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.TRIPAKARTA
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.KARYAMAS SENTRAINDO
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.CENTRIS
SURETYBOND TREATY 2010 PT.DEKAI INDONESIA
REINSURANCE CLOSING a/n PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.RAYA
009
   UNDERWRITER  KET

    KERMA
    KERMA
    KERMA
    KERMA
    KERMA
    KERMA
    KERMA
    KERMA
     ATIN
    KERMA
     EKO
    TAUFIK
    KERMA
    WAHYU
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
    KERMA
     EKO
    ISMED
     DESY
    KERMA
    KERMA
    ISMED
     DESY
    ISMED
     DESY
    KERMA
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
     EKO
  EKO
  EKO
  DESY
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 ISMED
 WIWIK
 KERMA
  ATIN
  ATIN
  DESY
  DESY
 WIWIK
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
 WIWIK
 KERMA
 WIWIK
 KERMA
SENDBACK
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
  EKO
 WIWIK
SENDBACK
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
SENDBACK
  DESY
  EKO
 KERMA
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
 KERMA
  EKO
  EKO
  EKO
 HANNY
  EKO
SENDBACK
SENDBACK
SENDBACK
  DESY
  DESY
  DESY
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
SENDBACK
SENDBACK
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
 KERMA
  EKO
  EKO
  DESY
SENDBACK
  DESY
  DESY
  EKO
SENDBACK
  DESY
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
SENDBACK
  ATIN
SENDBACK
  DESY
  DESY
  EKO
SENDBACK
  DESY
  DESY
SENDBACK
SENDBACK
SENDBACK
SENDBACK
  EKO
SENDBACK
 DESY
  EKO
  EKO
SENDBACK
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
 DESY
SENDBACK
 KERMA
 KERMA
SENDBACK
  EKO
SENDBACK
SENDBACK
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
  EKO
SENDBACK
  EKO
                                REGISTE
NO.      NO. ND      TGL        KEPADA

 1  24/001/I/ND/SUB/UWS   1/7/2009 DIVISI SPI
 2  24/002/I/ND/SUB/UWS   1/8/2009 CAB.JAKARTA
 3  24/003/I/ND/SUB/UWS  1/14/2009 CAB.JAKARTA
 4  24/004/I/ND/SUB/UWS       CAB. TANGERANG
 5  24/005/I/ND/SUB/UWS   2/5/2009 CAB. JAKARTA
 6  24/006/I/ND/SUB/UWS   2/5/2009 BAGIAN TI
 7  24/007/I/ND/SUB/UWS   2/5/2009 CAB.JAKARTA
 8  24/008/I/ND/SUB/UWS   2/9/2009 CABANG JAKARTA II
 9  24/009/I/ND/SUB/UWS   2/9/2009 BAGIAN UMUM
 10  24/0010/I/ND/SUB/UWS       CAB. TANGERANG
 11  24/0011/I/ND/SUB/UWS  2/18/2009 BAGIAN SDM
 12  24/0012/I/ND/SUB/UWS
 13  24/0013/I/ND/SUB/UWS        CRM
 14  24/0014/I/ND/SUB/UWS        CRM
 15  24/0015/I/ND/SUB/UWS        CRM
 16  24/0016/I/ND/SUB/UWS        CRM
 17  24/0017/I/ND/SUB/UWS        BAGIAN TI
 18  24/0018/I/ND/SUB/UWS  2/20/2009  CAB.JAKARTA
 19  24/0019/I/ND/SUB/UWS  2/27/2009  BAGIAN RKS SUREYSHIP
 20  24/0020/I/ND/SUB/UWS  3/4/2009  BAGIAN HUKUM
 21  24/0021/I/ND/SUB/UWS  3/11/2009  CAB.JAKARTA
 22  24/0022/I/ND/SUB/UWS  3/12/2009  BAGIAN CRM
 23  24/0023/I/ND/SUB/UWS        CABANG MAKASSAR
 24  24/0024/I/ND/SUB/UWS        CABANG SURABAYA
 25  24/0025/I/ND/SUB/UWS        CABANG TANGERANG
 26  24/0026/I/ND/SUB/UWS        CABANG SURABAYA
 27  24/0027/I/ND/SUB/UWS  4/7/2009  BAGIAN HUKUM
 28  24/0028/I/ND/SUB/UWS  4/8/2009  CAB.JAKARTA
 29  24/0029/I/ND/SUB/UWS  4/8/2009  BAGIAN HUKUM
 30  24/0030/I/ND/SUB/UWS
 31  24/0031/I/ND/SUB/UWS  4/30/2009  BAGIAN HUKUM
 32  24/0032/I/ND/SUB/UWS  5/4/2009  CABANG JAKARTA II
 33  24/0033/I/ND/SUB/UWS  5/12/2009  BG.RKS SUREYSHIP
 34  24/0034/I/ND/SUB/UWS  5/13/2009  BAGIAN HUKUM
 35  24/0035/I/ND/SUB/UWS  5/17/2009  BAGIAN HUKUM
 36  24/0036/I/ND/SUB/UWS  5/18/2009  CABANG BANDUNG
 37  24/0037/I/ND/SUB/UWS  5/19/2009  CABANG MEDAN
 38  24/0038/I/ND/SUB/UWS        CABANG SURABAYA
 39  24/0039/I/ND/SUB/UWS        CABANG BANDUNG
 40  24/0040/I/ND/SUB/UWS        CABANG BANDUNG
 41  24/0041/I/ND/SUB/UWS  6/8/2009  BAGIAN SDM
 42  24/0042/I/ND/SUB/UWS  6/8/2009  BAGIAN HUKUM
 43  24/0043/I/ND/SUB/UWS        CABANG BANDUNG
 44  24/0044/I/ND/SUB/UWS        CABANG TANGERANG
 45  24/0045/I/ND/SUB/UWS  6/12/2009  BG.RKS SUREYSHIP
 46  24/0046/I/ND/SUB/UWS  6/15/2009  CABANG SURABAYA
47  24/0047/I/ND/SUB/UWS  6/23/2009 CABANG JAKARTA II
48  24/0048/I/ND/SUB/UWS  6/26/2009 BAGIAN HUKUM
49  24/0049/I/ND/SUB/UWS       CABANG BANDUNG
50  24/0050/I/ND/SUB/UWS   7/2/2009 BAGIAN HUKUM
51  24/0051/I/ND/SUB/UWS   7/2/2009 CABANG JAKARTA II
52  24/0052/I/ND/SUB/UWS       CABANG TANGERANG
53  24/0053/I/ND/SUB/UWS  7/17/2009 BAGIAN TI
54  24/0054/I/ND/SUB/UWS  7/23/2009 BAGIAN HUKUM
55  24/0055/I/ND/SUB/UWS       CABANG JAKARTA II
56  24/0056/I/ND/SUB/UWS  7/23/2009 BG.RKS SUREYSHIP
57  24/0057/I/ND/SUB/UWS       CABANG SURABAYA
58  24/0058/I/ND/SUB/UWS  7/29/2009 BAGIAN HUKUM
59  24/0059/I/ND/SUB/UWS       CABANG TANGERANG
60  24/0060/I/ND/SUB/UWS  7/31/2009 BAGIAN HUKUM
61  24/0061/I/ND/SUB/UWS       CABANG BANDUNG
62  24/0062/I/ND/SUB/UWS       CABANG TANGERANG
63  24/0063/I/ND/SUB/UWS       CABANG TANGERANG
64  24/0064/I/ND/SUB/UWS       CABANG TANGERANG
65  24/0065/I/ND/SUB/UWS       CABANG JAKARTA II
66  24/0066/I/ND/SUB/UWS   8/7/2009 BAGIAN HUKUM
67  24/0067/I/ND/SUB/UWS       CABANG MEDAN
68  24/0068/I/ND/SUB/UWS  8/13/2009 BAGIAN HUKUM
69  24/0069/I/ND/SUB/UWS       CABANG BANDUNG
70  24/0070/I/ND/SUB/UWS       CABANG JAKARTA II
71  24/0071/I/ND/SUB/UWS  8/13/2009 BAGIAN TI
72  24/0072/I/ND/SUB/UWS  8/19/2009 CABANG JAKARTA II
73  24/0073/I/ND/SUB/UWS  8/19/2009 BAGIAN TI
74  24/0074/I/ND/SUB/UWS  8/20/2009 BAGIAN SDM
75  24/0075/I/ND/SUB/UWS  8/20/2009 CABANG JAKARTA II
76  24/0076/I/ND/SUB/UWS  8/20/2009 DIVISI SP
77  24/0077/I/ND/SUB/UWS  8/24/2009 BAGIAN SDM
78  24/0078/I/ND/SUB/UWS  8/24/2009 BAGIAN RKS SUREYSHIP
79  24/0079/I/ND/SUB/UWS  8/26/2009 BAGIAN TI
80  24/0080/I/ND/SUB/UWS  8/27/2009 BG.RKS SUREYSHIP
81  24/0081/I/ND/SUB/UWS  8/28/2009 CABANG JAKARTA II
82  24/0082/I/ND/SUB/UWS   9/2/2009 BAGIAN SDM
83  24/0083/I/ND/SUB/UWS   9/3/2009 CABANG JAKARTA II
84  24/0084/I/ND/SUB/UWS   9/4/2009 BAGIAN HUKUM
85  24/0085/I/ND/SUB/UWS  9/10/2009 BAGIAN HUKUM
86  24/0086/I/ND/SUB/UWS  9/10/2009 CABANG TANGERANG
87  24/0087/I/ND/SUB/UWS  9/16/2009 BAGIAN UMUM
88  24/0088/I/ND/SUB/UWS  9/16/2009 BAGIAN HUKUM
89  24/0089/I/ND/SUB/UWS  9/17/2009 BAGIAN CRM
90  24/0090/I/ND/SUB/UWS  9/29/2009 BG.RKS SUREYSHIP
91  24/0091/I/ND/SUB/UWS  9/30/2009 BAGIAN TI
92  24/0092/I/ND/SUB/UWS  9/30/2009 CABANG TANGERANG
93  24/0093/I/ND/SUB/UWS  10/5/2009 CABANG SEMARANG
94  24/0094/I/ND/SUB/UWS  10/7/2009 CABANG MAKASSAR
95  24/0095/I/ND/SUB/UWS  10/8/2009 CABANG TANGERANG
96  24/0096/I/ND/SUB/UWS  10/8/2009 BAGIAN HUKUM
97  24/0097/I/ND/SUB/UWS  10/12/2009 BG.RKS SUREYSHIP
98  24/0098/I/ND/SUB/UWS  10/12/2009 BAGIAN TI cc.BG.AKUNTASI
 99  24/0099/I/ND/SUB/UWS  10/13/2009  BG.RKS SUREYSHIP
100  24/00100/I/ND/SUR/UWS  10/15/2009  CABANG JAKARTA II
101  24/00101/I/ND/SUR/UWS  10/16/2009  BAGIAN SDM
102  24/00102I/ND/SUR/UWS  10/19/2009  CABANG SURABAYA
103  24/00103/I/ND/SUR/UWS  10/27/2009  CABANG TANGERANG
104  24/00104/I/ND/SUR/UWS  10/27/2009  CABANG JAKARTA II
105  24/00105/I/ND/SUR/UWS  10/30/2009  CABANG SURABAYA
106  24/00106/I/ND/SUR/UWS  11/2/2009  BAGIAN SDM
107  24/00107/I/ND/SUR/UWS  11/2/2009  CABANG BANDUNG
108  24/00108/I/ND/SUR/UWS  11/2/2009  CABANG BANDUNG
109  24/00109/I/ND/SUR/UWS  11/3/2009  CABANG MAKASSAR
110  24/00110/I/ND/SUR/UWS  11/4/2009  CABANG SURABAYA
111  24/00111/I/ND/SUR/UWS  11/4/2009  BAGIAN UMUM
112  24/00112/I/ND/SUR/UWS  11/4/2009  CABANG JAKARTA II
113  24/00113/I/ND/SUR/UWS  11/4/2009  CABANG TANGERANG
114  24/00114/I/ND/SUR/UWS  11/6/2009  CABANG JAKARTA II
115  24/00115/I/ND/SUR/UWS  11/6/2009  CABANG JAKARTA II
116  24/00116/I/ND/SUR/UWS  11/13/2009  SPI/BG.CRM
117  24/00117/I/ND/SUR/UWS  11/13/2009  CABANG BANDUNG
118  24/00118/I/ND/SUR/UWS  11/13/2009  BAGIAN HUKUM
119  24/00119/I/ND/SUR/UWS  11/16/2009  BG.PMR SUREYSHIP
120  24/00120/I/ND/SUR/UWS  11/16/2009  BG.RKS SUREYSHIP
121  24/00121/I/ND/SUR/UWS  11/17/2009  CABANG MAKASSAR
122  24/00122/I/ND/SUR/UWS  11/19/2009  BAGIAN HUKUM
123  24/00123/I/ND/SUR/UWS  11/19/2009  CABANG JAKARTA II
124  24/00124/I/ND/SUR/UWS  11/23/2009  CABANG MAKASSAR
125  24/00125/I/ND/SUR/UWS  11/23/2009  SPI/BG.CRM
126  24/00126/I/ND/SUR/UWS  11/23/2009  CABANG JAKARTA II
127  24/00127/I/ND/SUR/UWS  11/23/2009  CABANG JAKARTA II
128  24/00128/I/ND/SUR/UWS  11/23/2009  CABANG SURABAYA
129  24/00129/I/ND/SUR/UWS  11/23/2009  BAGIAN HUKUM
130  24/00130/I/ND/SUR/UWS  11/26/2009  BG.RKS SUREYSHIP
131  24/00131/I/ND/SUR/UWS  12/1/2009  CABANG JAKARTA II
132  24/00132/I/ND/SUR/UWS  12/1/2009  BAGIAN HUKUM
133  24/00133/I/ND/SUR/UWS  12/1/2009  BAGIAN HUKUM
134  24/00134/I/ND/SUR/UWS  12/1/2009  CABANG BANDUNG
135  24/00135/I/ND/SUR/UWS  12/1/2009  KCU JAKARTA
136  24/00136/I/ND/SUR/UWS  12/3/2009  CABANG BANDUNG
137  24/00137/I/ND/SUR/UWS  12/3/2009  CABANG JAKARTA II
138  24/00138/I/ND/SUR/UWS  12/3/2009  BAGIAN HUKUM
139  24/00139/I/ND/SUR/UWS  12/4/2009  CABANG BANDUNG
140  24/00140/I/ND/SUR/UWS  12/4/2009  CABANG BANDUNG
141  24/00141/I/ND/SUR/UWS  12/10/2009  BG.AKUNTANSI
142  24/00142/I/ND/SUR/UWS  12/16/2009  BAGIAN HUKUM
143  24/00143/I/ND/SUR/UWS  12/21/2009  BAGIAN UMUM
144  24/00144/I/ND/SUR/UWS  12/23/2009  BAGIAN HUKUM
145  24/00145/I/ND/SUR/UWS  12/28/2009  BAGIAN HUKUM
146  24/00146/I/ND/SUR/UWS  12/29/2009  BAGIAN HUKUM
147  24/00147/I/ND/SUR/UWS  12/29/2009  CABANG JAKARTA II
148  24/00148/I/ND/SUR/UWS  12/31/2009  CABANG SURABAYA
149  24/00149/I/ND/SUR/UWS
150  24/00150/I/ND/SUR/UWS
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
            REGISTER NOTA DINAS UW.SURETY 2009
                    PERIHAL

PERMOHONAN PEMERIKSAAN a/n PRINCIPAL PT.GRAHA SARANA DUTA
PENYAMPAIAN WORDING KHUSUS UNTUK PENERBITAN BOND U/ OBLIGEE DEPKES RI
HASIL PERTEMUAN DENGAN TOKYU CONTRUCTION & PT.DUTA GRAHA INDAH
PERSETUJUAN PENURUNAN RATE JASA JAMINAN
PERHITUNGAN JASA JAMINAN a/n TOKYU CONSTRUCTION - PT.DUTA GRAHA JOINT OPERATION
PENOMORAN UNTUK APLIKASI SURETYSHIP
PENERBITAN JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK PT.ASURANSI TKP
PENOMORAN UNTUK KANTOR CABANG JAKARTA II
PERMOHONAN PENGADAAN KALKULATOR
PERMOHONAN TAMBAHAN DATA/DOKUMEN
TRAINING AS 400 PROGRAM SUREYSHIP

PT.TRUBA MANUNGGAL ENGINEERING
PT.ARMADA BUMI PRATIWI
PT.TRIMANUNGGAL TRI PERKASA
PERMOHONAN PEMERIKSAAN COMPIANCE a/n PRINCIPAL PT.GAESINDO TEKNIK PRIMA
SETTING PROGRAM AS 400
TINDAK LANJUT PENERAPAN STANDING INSTRUCTION UNTUK PRINCIPAL TOKYU DUTA GRAHA JOINT OPERATION
PENGGUNAAN WORDING NON STANDARD UNTUK PRINCIPAL PT.WASA MITRA ENGINEERING
WORDING KHUSUS UNTUK PRINCIPAL PT.SUBHAM INTERNATIONAL DENGAN OBLIGEE PT.DECORIENT INDONESIA
UNDERWRITING SHEET ATAS NAMA PT.TPI DAN SHEBA INDAH
PENOMORAN PEMERIKSAAN COMPIANCE a/n PRINCIPAL KONSORSIUM PT.PURA BARUTAMA
DUKUMEN PENDUKUNG UNTUK PENAMBAHAN LIMIT JAMINAN PEMBAYARAN a/n SURYA JAYA CV
JAMINAN PELAKSANAAN a/n CONSORSIUM OF INDONESIAN CONTRACTOR (CIC) SURAMADU BRIDGE PROJECT
PERMOHONAN TAMBAHAN DATA/DOKUMEN
JAMINAN PELAKSANAAN a/n CONSORSIUM OF INDONESIAN CONTRACTOR (CIC) SURAMADU BRIDGE PROJECT
PENYAMPAIAN WORDING KHUSU PERMINTAAN OBLIGEE : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERMOHONAN PERSETUJUAN WORDING KHUSUS OBLIGEE a/n BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENYAMPAIAN WORDING BANK GARANSI KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE PT.HUTEHISON TEECOMUNICATION

WORDING KHUSUS UNTUK PRINCIPAL PT.KELSRI YASA PROMITS JOINT OPERATION
TINDAK LANJUT PENERBITAN PERFORMANCE BOND a/n PT.BORNEO BATUBARA
PERUBAHAN JANGKA WAKTU DAN KOMISI FAKULTATIVE REINSURANCE a/n PT.TEKNIKO INDONESIA DAN PT.DHAR
PENYAMPAIAN WORIDNG PERFORMANCE BOND KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE : PT.NUSA GRAHA INTI PRATAMA
WORDING KHUSUS UNTUK OBLIGEE JO.ZELAN PRIAMANAYA JOINT OPERATION
TINDAKLANJUT PERMOHONAN PERSETUJUAN WORDING PERFORMANCE BOND U/ OBLIGEE CONOCO PHILIPS
TINDAK LANJUT ATAS WORDING KHUSUS UNTUK OBLIGEE TOTAL E & P INDONESIE
TINDAK LANJUT PERMOHONAN WORDING KHUSUS UNTUK OBLIGEE JO.ZELAN PRIAMANAYA
PERMOHONAN PENERBITAN WARANTY BOND ATAS NAMA IBC PROIDER DENGAN WORDING NON STANDARD
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERSETUJUAN WORDING BID BOND U/ OBIGEE TOTAL E & P INDONESIE
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE BALIKPAPAN DAN SAMARINDA ( KALTIM)
WORDING KHUSUS UNTUK OBIGEE PT.PASIFIK SATEIT INDONESIA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN WORDING JAMINAN PELAKSANAAN a/n PT.WAHANA JAYATAMA ABADI
TINDAK LANJUT PERMOHONAN WORDING BID BOND a/n PRINCIPAL PT.CATUR ELANG PERKASA
PERMOHONAN BACK UP REAS FAKULTATIF a/n YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA HUSADA
TINDAK LANJUT WORDING SERTIFIKAT PENJAMINAN
PENYERAHAN DOKUMEN NTUK DIPROSES
PENYAMPAIAN WORIDNG BID BOND KHUSUS PERMINTAAN OBLIGEE : PT.CHEVRON
TYINDAK LANJUT PERMOHONAN PERSETUJUAN WORDING KHUSUS BID BOND U/ OBIGEE CHEVRON INDONESIA
WORIDNG KHUSUS BID BOND UNTUK OBLIGEE KANGEAN ENERGY INDONESIE
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERSETUJUAN WORDING KHUSUS PERFORMANCE BOND UNTUK OBIGEE KANGEA
BID BOND a/n PT.ARSITA PRATAMA JAYA
PERMINTAAN SERVER '' I ''
WORDING KHUSUS BID BOND a/n PT.CHEVRON PASIFIC INDONESIE.PT.PASIFIK SATELIT NUSANTARA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERSETUJUAN WORDING KHUSUS JAMINAN PENAWARAN
PERMOHONAN RAK a/n PT.BOSOWA ENERGI
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN CUSTOMS BOND a/n PT.SIDO BANGUN
WORDING KHUSUS BID BOND a/n PT.KOKOH SEMESTA UNTUK OBLIGEE BOUSTEAD SALCON SOLUTION
APB a/n PT.KOKOH SEMESTA UNTUK OBIGEE BOUSTEAD SALCON WATER SOLUTIONS
WORDING KHUSUS BID BOND a/n PT.DATA CRAFT INDONESIA U/ OBIGEE ANADARKO INDONESIA COMPANY
BID BOND a/n PT.DATA CRAFTINDONESIA UNTUK OBLIGEE ANADARKO INDONESIA COMPANY
BID BONDa/n PT.BRADJAMUSTI CITRA NUSANTARA U/ OBLIGEE KALILA BENTUL LLIMITED
BID BOND a/n PT.CCSI UNTUK OBIGEE CNOOC SES LTD
TINDAK LANJUT PERMOHONAN CABANG TANGERANG ATAS PENERBITAN PT.ADICIPTA MEDIAKOM
BID BOND OBLIGEE GENTING OI KASURI
WORDING KHSUSUS PB a/n PT.CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO U/ OBIGEE PT.TEMELAN MANUNGGAL ENGINE
WORDING KHUSUS PB a/n PT.CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO U/ OBIGEE PT.TEMEAN MANUNGGAL ENGINEER
WORDING KHUSUS PENERBITAN BID BOND a/n PT.LIMAS KARYA UTAMA
WORDING KHUSUS PENERBITAN BID BOND a/n PT.LIMAS KARYA UTAMA
PERMOHONAN KENAIKAN LIMIT a/n PT.LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA
PERMOHONAN USER ID UNTUK AS 400
WORDING NON STANDARD PERFORMANCE BOND
PENAMBAHAN DAFTAR PRINTER BAGIAN SS UNTUK AS 400
PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS KEBANDA ACEH -MEDAN-SUMATERA UTARA
WORDING NON STANDARD BID BOND a/n PT.INTIMAS PRIMAPRATAMA
PERMOHONAN PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI SURETYSHIP
PERMOHONAN KOREKSI ABSENSI
USULAN MENGENAI PENAWARAN FAKUTATIF PT.NINCEC MULTI
PERMOHONAN ACCESS INTERNET
PERMOHONAN RAK PRINCIPAL PT.SUNINDO GAPURA PARMA
WORDING POLIS PENERBITAN BID BOND a/n PT.MEGA ELTRA
PERMOHONAN PERUBAHAN TANGGAL WORKSHOP SOSIALISASI EXCISE BOND
WORDING NON STANDARD JAMINAN PEMBELIAN ALAT a/n PT.INITMAS PRIMA PRATAMA
JUKLAK/UNDERWRITING GUIDERLINES UNTK PRODUK EXCISE BOND
REVISI JUKLAK/UNDERWRITING GUIDERLINES UNTUK PRODUK EXCISE BOND
PERMOHONAN PEMINDAHAN PENGURUSAN CUSTOMS BOND KE CABANG TANGERANG a/n PT.MITRA CITRA MAKM
PERMOHONAN PENGADAAN AAT TULIS KANTOR
WORDING KHUSUS APB a/n PT.MAXIMA CIPTA INTEGRASI UNTUK OBLIGEE PT.WIREKESS INDONESIA
EXCISE BOND a/n PR.BINTANG SAYAP INTAN
PERMOHONAN RAK PT.ABHIMATA
SISTEM INFORMASI SUREYSHIP
PERUBAHAN NILAI JAMINAN PENAWARAN a/n PT.ABHIMATA CITRA ABADI
WORDING NON STANDARD a/n PT.CERAH SEMPURNA
WORDING NON STANDARD BID BOND a/n PT.SARANA GITA
WORDING NON STANDARD a/n PT.CATUR ELANG PERKASA
PENYESUAIAN KEBIJAKAN UNDERWRITING SUREYSHIP 2009
PERMOHONAN BACKUP REASURANSI PENJAMINAN EXCISE BOND RP.24 MILYARD
DOUBLE INPUT DATA
PERMOHONAN BACK UP REASURANSI
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PELAKSANAAN a/n PT.ARTISAN WAHYU
PENYERAHAN IJASAH - TENAGA MAGANG
WORDING NON STANDARD PERFORMANCE BOND a/n PRIMAMAS BAKTITAMA
WORDING NON STANDARD PERFORMANCE BOND a/n PT.ARAH SEJAHTERA ABADI
WORDING NON STANDARD BID BOND OBLIGEE TRANS JAKARTA BUSWAY
TANGGAPAN BAGIAN HUKUM ATAS PERMOHONAN PENJAMINAN a/n PT.SOPANUSA TISSUE & PACKAGING SARANA
PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI PEGAWAI ORGANIK (PERCOBAAN) PT.ASEI
WORDING NON STANDARD BID BOND a/n KSO PT.INDISI-PT.WINA UNTUK OBLIGEE DEPARTEMEN ESDM
WORDING NON STANDARD BID BOND a/n PT.INTIKOM BERLIAN MUSTIKA DAN PT.TELKOM
TINDAK LANJUT PERMOHONAN JUBG JAMINAN PELAKSANAAN a/n PT.JAYA PERDANA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN LIMIT PLAFOND PENJAMINAN EXCISE BOND a/n PT.KARYA PUTRA PRIMA
PERMOHONAN PENGADAAN CONTINOUS FORM AS 400
KENAIKAN LIMIT PLAFOND a/n PT.CAKRA NUSA DARMA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN WORDING NON STANDARD BID BOND a/n PT.CATUR ELANG PERKASA
KENAIKAN LIMIT PALFOND a/n PT.HUABEI PETROLEUM SERVICE
WORDING NON STANDARD BID BOND a/n PT.HESS ( INDONESIA -PANGKAH) LIMITED
TINDAK LANJUT PERMOHONAN JAMINAN PELAKSANAAN a/n PT.JAYA PERDANA
WORDING NON STANDARD BID BOND a/n PT.INDISI U/ OBLIGEE PT.PLN
PERMOHONAN PENDAPAT ATAS PENJELASAN WORDING JAMINAN PENAWARAN STANDARD AAUI
PERMOHONAN PENYEDIAAN POLIS
PENEMPATAN FACULTATIVE REINSURANCE
HASIL TINDAK LANJUT PERMOHONAN JAMINAN PELAKSANAAN PT.JAYA PERDANA
PERMOHONAN PENDAPAT ATAS WORDING BID BOND a/n TOTAL E & P INDONESIE
OUTSTANDING PENJAMINAN ATAS NAMA PT.DATACOMM DIANGRAHA
PERMOHONAN BANDIING DAN PENINJAUAN KEMBALI MENGENAI JAMINAN PELAKSANAAN PT.JAYA PERDANA
PENDAPAT BAGIAN CRM MENGENAI PERMOHONAN CUSTOMS BOND NOTUL a/n PT.ALUCO
LIMIT PENJAMINAN UNTUK PRINCIPAL KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT BRI SWAKARYA

PENCARIAN BACK UP REASURADUR UNTUK PT.ADHI KARYA
PERMOHONAN PENDAPAT ATAS WORDING UNTUK PRINCIPAL PT.OPAC BARATA DAN OBLIGEE MARATHON ( BONE
PERMOHONAN RAK a/n PRINCIPAL CONSORTIUM HUAWEI-SANSAINE
TINDAK LANJUT FORMAT SERTIFIKAT JAMINAN PENAWARAN a/n PRINCIPAL PT.INDOKARYA ENERGI OBLIGEE TOTA
PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM ATAS WORDING SERTIFIKAT JAMINAN UNTUK OBLIGEE PT.ANGKASA PURA
WORDING NON STANDARD PB & APB UNTUK OBLIGEE DAEWOO ENGINEERING
TINDAK LANJUT PENERBITAN JAMINAN PENAWARAN UNTUK OBLIGEE PT.ANGKASA PURA
TINDAK LANJUT PERMOHONAN MENGGUNAKAN WORDING NON STANDARD a/n PT.OPAC BARATA DENGAN OBLIGE
WORDING NON STANDARD BID BOND a/n PT.BAKER HUGHES INDONESIA UNTUK OBLIGEE JOB PERTAMINA - TALIS
KENAIKAN LIMIT PLAFOND a/n PT.DATACOMM DIANGRAHA
PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM ATAS WORDING SERTIFIKAT JAMINAN a/n PRINCIPAL PT.BAKER HUGHES INDON
TINDAK LANJUT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT BID BOND PRINCIPAL PT.BAKER HUGHES INDONESIA U/ O
TINDAK LANJUT ATAS WORDING KHUSUS UNTUK OBLIGEE PT.TELKOM INDONESIA, Tbk
PERMOHONAN DATA PENDUKUNG UNTUK PELAPORAN KE BAPAPPAM LK PRODUK ASKREDAG DAN PAYMENT BON
INDEMNITY AGREEMENT DAN KANTOR PELAYANAN COVER OTOMATIS TERKAIT PKS DENGAN BANK DKI
PERMOHONAN PENGADAAN RAK LEMARI FILE
PEMBERLAKUAN WORDING KHUSUS UNTUK OBLIGEE PT.TELKOM INDONESIA DAN PT.ANGKASA PURA
WORDING NON-STANDARD PERFORMANCE BOND a/n PT.DELTA METRO GUARD
WORDING NON - STANDARD PB & APB a/n PT.PROMITS
WORDING NON - STANDARD PB a/n PT.DELTA METROGUARD
AKSEPTASI EXCISE BOND a/n PR.HADI RAMA JAYA
ETY 2009
    UNDERWRITER  KET

      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      ANI
      DESY
      DESY
      DESY
      DESY
      DESY
      ANI
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      ANI
      WIWIK
      WIWIK
      ANI
      WIWIK
      ANI
      ANI
      ANI
      ANI
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      ANI
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      WIWIK
      ANI
      WIWIK
 WIWIK
 ANI
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 APE
 APE
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 APE
 APE
 APE
 APE
 APE
 APE
 WIWIK
 APE
 APE
 HANNY
 HANNY
 HANNY
 APE
 HANNY
 APE
 HANNY
 WIWIK
 APE
RAHMAT
 WIWIK
 HANNY
 HANNY
 HANNY
 HANNY
 WIWIK
 APE
 WIWIK
 HANNY
RAHMAT
 HANNY
 HANNY
 APE
 WIWIK
 APE
 WIWIK
 APE
 APE
 APE
 APE
 HANNY
 APE
 HANNY
 HANNY
RAHMAT
 APE
 APE
 APE
 WIWIK
 WIWIK
 APE
 WIWIK
 HANNY
 HANNY
RAHMAT
 APE
 HANNY
 APE
 APE
 HANNY
 APE
 HANNY
 HANNY
 APE
 HANNY
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 HANNY
 HANNY

 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 APE
 WIWIK
 WIWIK
 APE
 APE
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 WIWIK
 APE
RAHMAT
 APE
 APE
 APE
 APE
 HANNY
                              REGISTER NOTA DINAS D
NO.     NO. ND      TGL      KEPADA

1   25/0001/I/ND/DIV/SUR  1/4/2010  DIREKSI
2   25/0002/I/ND/DIV/SUR  1/4/2010  DIROP
3   25/0003/I/ND/DIV/SUR  1/5/2010  DIREKSI
4   25/0004/I/ND/DIV/SUR  1/5/2010  DIVISI API & SPI
5   25/0005/I/ND/DIV/SUR
6   25/0006/I/ND/DIV/SUR
7   25/0007/I/ND/DIV/SUR
8   25/0008/I/ND/DIV/SUR
9   25/0009/I/ND/DIV/SUR
10  25/0010/I/ND/DIV/SUR
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
      REGISTER NOTA DINAS DIVISI SURETYSHIP 2010
               PERIHAL               UNDERWRITER

LAPORAN PRODUKSI SURETYSHIP 02 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2010      DESY
PERSETUJUAN CADANGAN KLAIM SURETY PER 31 DESEMBER 2009        ATIN
LEMBAR USULAN INWARD TREATY SURETYSHIP 2010 ( AS. MEGA PRATAMA )   EKO
LAPORAN SURETY                            ATIN
URETYSHIP 2010
     KET
                                   REGISTER NOTA
NO.      NO. ND      TGL        KEPADA

 1  25/0001/I/DIV/SUR/ASEI  1/5/2010  PT.BINA SENTRA
 2  25/0002/I/DIV/SUR/ASEI  1/5/2010  PT.TUGU KRESNA PRATAMA
 3  25/0003/I/DIV/SUR/ASEI  1/5/2010  PT.AS.JASARAHARJA PUTERA
 4  25/0004/I/DIV/SUR/ASEI  1/5/2010  PT.AS.RAMAYANA
 5  25/0005/I/DIV/SUR/ASEI
 6  25/0006/I/DIV/SUR/ASEI
 7  25/0007/I/DIV/SUR/ASEI
 8  25/0008/I/DIV/SUR/ASEI
 9  25/0009/I/DIV/SUR/ASEI
10  25/0010/I/DIV/SUR/ASEI
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
   REGISTER NOTA DINAS KELUAR 2010
            PERIHAL           UNDERWRITER  KET

UNDANGAN PERTEMUAN                   DESY
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS.TUGU KRESNA PRATAMA    EKO
ASKREDAG TREATY 2010 PT.AS.JASA RAHARJA PUTERA     EKO
SURETYBOND TREATY 2010 PT.AS. RAMAYANA ( REV. 1 )   EKO
                                 REGISTER NOTA DINA
NO.         NO. ND      TGL     KEPADA

    1  25/0001/I/ND/DIV.SUR/UWS  1/4/2010 CABANG SURABAYA
    2  25/0002/I/ND/DIV.SUR/UWS
    3  25/0003/I/ND/DIV.SUR/UWS
    4  25/0004/I/ND/DIV.SUR/UWS
    5  25/0005/I/ND/DIV.SUR/UWS
    6  25/0006/I/ND/DIV.SUR/UWS
    7  25/0007/I/ND/DIV.SUR/UWS
    8  25/0008/I/ND/DIV.SUR/UWS
    9  25/0009/I/ND/DIV.SUR/UWS
   10  25/0010/I/ND/DIV.SUR/UWS
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
 REGISTER NOTA DINAS UW.SURETY 2010
          PERIHAL          UNDERWRITER  KET

AKSEPTASI EXCISE BOND ATAS NAMA PR.PIALA MAS   HANNY

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:882
posted:10/2/2011
language:Indonesian
pages:343