Internet Intranet Extranet (PowerPoint) by fjzhangxiaoquan

VIEWS: 30 PAGES: 17

									  Internet, Intranet, Extranet
• Internet
 kisebb-nagyobb különböző hálózatokból álló, világméretű
 rendszer
• Intranet
 internet technológiát használó helyi hálózat
• Extranet
 olyan „magán” hálózat, amely földrajzilag távol lévő
 hálózatait (pl. egy vállalat telephelyeit), az Internet ill.
 internet technológia segítségével köti össze.
Helyi hálózatok védelme
• tűzfal (Firewall): ezen keresztül ellenőrzötten, naplózva
 történik az adatforgalom
• proxy szerver: tűzfal és/vagy a gyakran látogatott oldalak
 gyorsabb elérése
               Internet
          Az egész világot lefedő hálózatrendszer.

• heterogén, kliens-szerver
  – kliens operációs rendszerek és programok (Win, Linux, Mac; Explorer, Netscape)
  – adatátviteli vonalak és sebességek
  – kiszolgálók (Unix, Linux, Windows, NetWare …)
• Nyílt (TCP/IP alapú)
  – nagyszámú, gyártó független HW, SW

Az Internet és internet technológia előnyei
  – elterjedt, jól ismert, alaposan tesztelt, könnyen kezelhető, egységes, platform
   független felhasználói felületek
• Internet, Intranet és Extranet felhasználása
  –  publikáció (szervezeti tájékoztatók, cégújság …)
  –  adatbázisok (termékkatalógus, árjegyzék, telefonkönyv …)
  –  csoportmunka
  –  üzletvitel, elektronikus kereskedelem, ügyfélszolgálat …
    Adattovábbítás az Interneten
            TCP/IP protokoll rendszer

Protokoll (adatátvitelre vonatkozó megállapodás)
• Adattovábbítás
  – az adatok gépről-gépre csomagokra bontva továbbítódnak a célállomás
   felé (az IP cím alapján)
    • az átvitel idejére nem jön létre fizikai kapcsolat a két végpont között
    • az adatcsomagok eltérő úton és sorrendben érkez(het)nek meg a célállomásra

• TCP/IP megbízható, kapcsolat nélküli (ún. csomagkapcsolt)
 adatátvitelt biztosít a végpontok között
  – TCP (Transmission Control Protokol – szállítási réteg protokoll)
   csomagokra bontás és összeépítés
  – IP (Internet Protokol – hálózati réteg protokoll)
   célba juttatás az IP számok alapján
                         TCP(UDP)/IP protokoll rétegek
Az Internet felépítése

             A

           D
               D
   A, B, C, D          A


                 B
               C
         C              C
           B
                       D
                   A

                     B
      Internet kiszolgálói
• Internet alkalmazói szolgáltatást biztosító
 szerverek
                    Web, mail, ftp stb.
• Router-ek
 útvonal választók
                    adatok továbbítása
• Domain Name Server-ek
 (tartomány)név szerverek
     => név feloldás: IP cím kikeresése a Domain névből
                            ping
        IP cím (IP address)

Internet szerverek (jelenleg) 32 bites egyedi azonosítója, melyet
   8 bitenként decimálisan ponttal elválasztva adnak meg.   IP címek felépítése:
    Hálózat azonosító       Gép azonosító                    IP címek felépítése, alkalmazása »
  IP címosztályok
„A” osztályú cím
hálózat azonosító              gép azonosító
   (8 bit)                  (24 bit)
„B” osztályú cím

     hálózat azonosító              gép azonosító
        (16 bit)                  (16 bit)
„C” osztályú cím (a „D” és „E” címosztállyal)
           hálózat azonosító              gép azonosító
             (24 bit)                  (8 bit)

foglalt IP címek
 – üzenet szórásra (állomásazonosító rész csupa „1”)
 – forgalomirányításra, hálózat hivatkozásra (állomásazonosító rész csupa „0”)
 – egyéb célokra
     Domain név hierarchia
  Domain név – gép név, amely megmutatja, hogy a gép
    hova/milyen, ill. melyik hálózat(ok)hoz tartozik.

• fenntartó szervezet jellege szerinti hierarchia (USA)
 .com - kereskedelmi (commercial)
 .gov - kormányzati (governmental)
 .edu - oktatási (educational)
 .net - nagyobb hálózat
 .org - non profit szervezet
• területi hierarchia
 .hu - magyar
 .uk - angol
 .de - német stb.     www.szechenyi-szfvar. sulinet.hu
              mail.szechenyi-szfvar. sulinet.hu
 Fontosabb Internet szolgáltatások
                   és protokolljaik
         Szolgáltatás                          protokollja(i)
         World Wide Web                    hypertext transfer protocol
       Elektronikus levelezés                 Simple Mail Transfer Protocol
           e-mail                       Post Office Protocol
         állomány átvitel                     file transfer protocol
         csevegés (chat)                      Internet relay chat
  bejelentkezés, távoli gép használata                       telnet
 menü rendszerű szöveges szolgáltatás                       gopher

Uniform Resource Locator (forrás mutató):
    hogyan?         honnan?             mit?
            szeretnénk elérni, vagyis pl.
      http://      schlau.fw.hu      /segedletek/tartalom.htm
 ftp://helka.iif.hu/, gopher://gopher.mek.iif.hu, ftp://sch-szil@mail.gr-szechenyi.hu, mailto:valaki@mail.hu
        World Wide Web
• Osztott, kliens-szerver alapú
• Multimédiás
 szöveg, kép, hang, animáció, videó …
 beépülő alkalmazások (plug-in)

• Hypertext rendszerű
  – kereszthivatkozások (hyperLink-ek)
    • web oldalak-ra, állományokra
    • más Internet szolgáltatásra => URL-el
• Interaktív
 űrlapok (regisztrációk vagy pl. MÁV „intelligens” menetrend)

• „Dinamikus”
 ugyanazon Web oldalak más-más tartalommal
                     szerver oldali script-ek, adatbázisok
          Keresés az Web-en
                                 bejegyzés keresőkbe, katalógusba
                                       link gyűjteményekbe

• Szabadszavas (tartalom szerinti) keresők (indexelők)
 a megadott szót, szavakat, kifejezéseket keresi Web oldalakon, függetlenül azok
 témakörétől:
  – magyar nyelvű keresők:
   www.heureka.hu

   www.Google.co.hu, http://www.google.hu/, www.google.com
   www.altavizsla.hu az www.origo.hu (Origó honlapba beépülve)
   egyéb internetes „újság”-ok keresői
  – angol nyelvű (kereshető magyar oldalak is): www.altavista.com

• Témakör szerinti (tematikus)
 kiválaszthatjuk , hogy a megadott szót, szavakat, kifejezéseket milyen témakörbe
 tartózó a Web lapokon keresse:
  – magyar: www.hudir.hu
  – angol nyelvű: www.yahoo.com
                      Böngésző használata; fontosabb beállítások; kedvencek
                                    keresés a Web-en; web lapon
                    weblap (csak a forrás, forrás és elemei) letöltése; kép letöltése;
 Elektronikus levelezés (e-mail)
E-mail cím:
             valaki_azonositoja@incoming_mail_szerver_nev
                          pl. sch.szil@freemail.hu
Levelezés módjai:
  – Web felületről (pl. freemail.hu)
  – online módon:
   folyamatos kapcsolatban, a mail szerveren futtatott levelezővel, pl. Unix: Pine
  – offline módon:
   • levelek írásához, olvasásához nem kell kapcsolat, csak az elküldéshez és az
    érkezett levelek letöltéséhez
   • munkaállomáson futtatott levelzővel: Outlook Express, Netscape Messenger
      – levél fogadása, postaláda kezelés
       (incoming mail szerveren pl. POP3 vagy IMAP protokollal)
      – levél küldés (outgoing mail szerverrel, SMTP protokollal)
• Címzettek - To:                          e-mail
   másolatot kap(nak)
      • további címzett(ek) – Carbon Copy
      • titkos címzett(ek) – Bind Carbon Copy
                         e-mail cím (címjegyzékből vagy beírva)
•  levél küldője – From: feladó e-mail címe (és neve)
• Tárgy – Subject:
   – válasz (Re: …), továbbküldött (Fwd: …) levél
    ékezetes írásmód?!
     • ekezet nelkuli irasmod
     • repu:lo” e’kzetes ira’s
• levél szövege
   – ékezetes írásmód ();
   – kódolás (MIME, UUEncode/UUDecode);
   – hangulatjelek :-) (: :) : D : O :( ;) 8-)
• csatolt állomány – attachment
   – postafiókok korlátai!?             Ha a levél nem volt kézbesíthető, mert
• opciók                        • rossz a címzés
   – visszaigazolás kérés              • címzett mail-szervere nem működik
                            • címzett postafiókja megtelt ...
   – sürgősség                     eMail (from): Mailer-Deamon@...
            Levelezési etikett
•  Igyekezz tömören fogalmazni!
•  Kerüld a hosszú sorokat!
                   Tördeld a szöveget max. 70karakter hosszú sorokra!
• Ne használj különleges/különböző betűtípusokat!
• Kerüld a szövegben tabulátor karaktert!
• Balra tömörítve írj, neved (aláírásod) is hagyd bal oldalon!
• nagybetűs írásmód „KIABÁLÁS”
• szöveg _kiemelés_ a környezetéből
 kis HTML szerkesztő
• Csak akkor használj ékezetes betűket, ha biztosan tudod, hogy a címzett azt képes
 fogadni!
• Ne hagyd üresen a tárgy mezőt!
• Válasz leveled
   – Re: vagy Válasz: kezdetű tárgymezővel írd,
   – arra válaszolj amiről az eredeti levél szól,
   – idézetnél csak a lényeget hagyd meg!
vége-üres
Szállítási/hálózati réteg
 Hálózati - IP réteg
                                    forgalomirányítás
IP szám
  11000000 10101000 00000011 00001001
 27 26 25 24 23 22 21 20 . 27 26 25 24 23 22 21 20 . 27 26 25 24 23 22 21 20 . 27 26 25 24 23 22 21 20
 1 1 0 0 0 0 0 0 .1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 1 .0 0 0 0 1 0 0 1
     192   .    168   .    3     .   9

 forgalomirányítás
         IP szám
        ÉS (AND)
      (al)hálózati maszk

								
To top