Docstoc

Lejet Minerare

Document Sample
Lejet Minerare Powered By Docstoc
					      Deri Tetor 2009

           Rrethi
Nr i lejes Emri i subjektit              Date
                 Emertimi i vendburimit                Lloi I lejes Siperfaqja
                                    Lloji i Mineralit
   200  GECI shpk Tropoje   Kam            28.07.1995 Krom       Shfrytezimi  0.002
   223        Puke
      Kuarci - Blace shpk  Vrrith          18.12.1995 Krom       Shfrytezimi  0.003
   231  LAHAZE shpk Tropoje              29.12.1995
                 Per minieren Maja e Gjate 1, Linza 2 Krom       Shfrytezimi  0.008
   232  LAHAZE shpk Tropoje              29.12.1995
                 Per minieren Maja e Gjate 1, Linza 2 Krom       Shfrytezimi   0.01
   233  LAHAZE shpk Tropoje Per minieren e Dushaj 3 29.12.1995 Krom        Shfrytezimi   0.01
   234  BLEDI shpkHas                  29.12.1995 Krom
                 Per minieren e Qafe Prushit, Nr.3           Shfrytezimi  0.013
   249  XHIRETONBulqize    Guri Mekes        26.02.1996 Krom       Shfrytezimi   0.08
   253         shpk
      XHIRETONBulqize    Mali Lopes        01.04.1996 Krom       Shfrytezimi  0.045
   266        Librazhd Per minieren e Kudenisht Lindor
      SHEBENIKU shpk                 23.04.1996 Krom       Shfrytezimi  0.004
   270  TADRI shpk  Bulqize Lugu Gjate        02.05.1996 Krom       Shfrytezimi  0.014
   276  OFMAN shpk  Kukes               15.05.1996 Krom
                 Per minieren e Bria e Minit              Shfrytezimi  0.0007
   278  MALI shpk Tropoje   Per minieren Leshbrave 24.06.1996 Krom         Shfrytezimi  0.002
   279  MALI shpk Tropoje   Per minieren Sopet-1 24.06.1996 Krom          Shfrytezimi  0.001
   280         shpk
      XHIRETONLibrazhd Qafa e Binarit,        24.06.1996 Krom       Shfrytezimi  0.004
   290        Has
      AG.CAHANI shpk    Per minieren e Gajrep 01.07.1996 Krom         Shfrytezimi  0.001
   291  NEZA shpkHas     Per minieren e Perrollajt 01.07.1996 Krom       Shfrytezimi  0.001
   297  MALI shpk Tropoje   Per minieren e Ragam 202.07.1996 Krom         Shfrytezimi  0.008
   301  ALBA shpk Tropoje                09.07.1996 Krom
                 Per minieren e Maja e Brajkut             Shfrytezimi  0.008
   308  DIANI shpkBulqize                19.07.1996 Krom
                 Per minieren e Theken Lindore             Shfrytezimi  0.002
   331        T
      ELIONI shpk ropoje  Per minieren e Ballishte 14.10.1996 Krom        Shfrytezimi   0.01
   344        shpk
      Dajti Boksit Tirane  Karriera e Boksideve, Dajt26.12.1996 Bokside      Shfrytezimi   0.04
   349  ALBA shpk Tropoje   Per minieren e Kallmishtes11.02.1997 Krom       Shfrytezimi   0.12
   355        BITUMI
      SELENICE Vlore shpk  Selenice                        Shfrytezimi
                              17.06.1997 Bitum, Zhavor Bituminoz       1.7
   358  YLBERI shpk Bulqize              24.06.1997 Krom       Shfrytezimi  0.001
   387        shpk
      ALBADITA Bulqize   Lugu I Gjate, Dalja Nr.7 08.01.1998 Krom        Shfrytezimi  0.0075
   390        V
      ROMSI shpk lore    Vidhat e Haxhiut     22.01.1998 Zhavor Bitum Shfrytezimi     0.099
   400        Devoll
      A & F NIKEL shpk   Ni-Si, Bitincke      17.04.1998 Ni_Si       Shfrytezimi   1.05
   411        Puke
      Fab. Pas. Kr. Bulqize Kotece          21.05.1998 Krom       Shfrytezimi  0.003
   413  FLORIDA shpk Has   Qafe Prush        27.05.1998 Krom       Shfrytezimi  0.015
   416  Kuki shpk Tirane   Zall Dajt         06.06.1998 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.08
   435  LOSHI shpk  Librazhd Qukes           12.01.1999 Gur gelqeror   Shfrytezimi  0.067
   439  MERGA shpk  Mat   Thekna Veriore      19.02.1999 Krom       Shfrytezimi  0.005
   442  FLORIDA shpk Tropoje Maja e Lajthizes     19.02.1999 Krom       Shfrytezimi  0.072
   443         shpk
      XHIRETONLibrazhd Pishkash 4           19.02.1999 Krom       Shfrytezimi  0.025
   444        P
      MROZI shpk uke    Korthpule         19.02.1999 Kaoline      Shfrytezimi   0.03
   446        Tropoje
      BOSHNJAKU shpk    Mejdan 4, dalja 2     19.02.1999 Krom       Shfrytezimi  0.007
   447  BESJANA shpk Mat   Qafe e Burrelit      19.02.1999 Krom       Shfrytezimi  0.076
   450  KURTI shpk  Mat   Vanas           24.02.1999 Krom       Shfrytezimi   0.02
   452  PAJA shpk Vlore    Guri I Cifutit      19.03.1999 Gips       Shfrytezimi   0.06
   458  ATEANI shpk Bulqize Liqeni I Sopeve      19.03.1999 Krom       Shfrytezimi  0.289
   459        shpk
      LESHNICA Kukes    Leshnice         26.03.1999 Krom       Shfrytezimi  0.015
   463  SHKALLA shpk Mat   Shkalle, Klos       04.08.1999 Krom       Shfrytezimi  0.233
   464  CERUJA shpk Mat   Maja e Drenit       04.05.1999 Krom       Shfrytezimi   0.05
   469  TADRI shpk  Bulqize              15.07.1999
                 Lugu I Gjate, 10 Korriku Galeria 6-2 Krom       Shfrytezimi  0.041
   473        B
      BEBJA shpk ulqize                02.08.1999 Krom       Shfrytezimi
                 Lugu I Gjate + Thellesia e 10 Korrikut + 1600 deri + 1648      0.0217
   475        Bulqize
      Albanisa Krypi shpk Galeria 2, 3, 5, 6,8, Theken02.08.1999 Krom       Shfrytezimi  0.031
   476  KOKA shpkBulqize   Galeria 16, Theken    02.08.1999 Krom       Shfrytezimi  0.019
   477  BESA shpkBulqize   Galeria 1 dhe 7 Theken 02.08.1999 Krom         Shfrytezimi  0.003
478  BLEDI shpkBulqize                02.08.1999
              Galeria 18, 19, 20, 21 Theken Veriore Krom     Shfrytezimi  0.074
479        shpk
   XHIRETONBulqize                 02.08.1999
              Zona e Re Bater, Horizonti 1240-1280 Krom      Shfrytezimi  0.076
480       Bulqize
   DERVISHI shpk     Galeria 12, Theken    02.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.023
481       Mat
   ALB -CANAJ shpk                 Bater
              Horizonti 1360-1400 v.b. 02.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.037
483       B
   ZGURI shpk ulqize   Thekna, Galeria 13    02.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.032
484  YLBERI shpkBulqize  Trupi Nr.1, Fushe Lope 02.08.1999 Krom       Shfrytezimi  0.137
485  GJONI shpk Bulqize  Theken Galeria 15     02.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.019
486  RAL shpk Bulqize   Theken          02.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.132
487       Bulqize
   KOXHERI shpk                  02.08.1999 Krom
              10 Korriku Lugu I Gjate, mbi Galerine 2, Theken   Shfrytezimi  0.015
488  KLOSI shpk Bulqize  Bater           02.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.099
489  ERVINI shpkBulqize  Theken          02.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.024
492  HERBI shpk Mat    Zona e re Bater      04.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.085
493  DIALBA shpkBulqize  Theken          04.08.1999 Krom      Shfrytezimi   0.1
494       Bulqize
   GERI-TREVI shpk                 04.08.1999
              Theken, Martanesh, Galerite 24, 25, Krom      Shfrytezimi  0.04
495       Kavaje
   ALBLABASTER shpk Mengaj             04.08.1999 Gips_Alab   Shfrytezimi  0.18
496       shpk
   ALBADITA Bulqize   Mbi Galerine Nr.4, Kraste 04.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.18
499       Librazhd Perroi I Govates
   SO.RI.GE shpk                  04.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.007
500       Librazhd Ahu I vetem
   SO.RI.GE shpk                  04.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.02
504  ILIRI shpk Tropoje  Prapshtica e Gomurit   04.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.015
505  ATEANI shpkMat    Horizonti 1496-1520, Bater04.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.018
506  DIANI shpkBulqize   Theken Galeria 11, 23 04.08.1999 Krom        Shfrytezimi  0.024
507  YLBERI shpkMat    Galeria Nr.9, Theken   04.08.1999 Krom      Shfrytezimi  0.018
513  BUJANI shpkTropoje  Ragam-9          08.09.1999 Krom      Shfrytezimi  0.01
515       Tropoje
   LAMNICA shpk                  08.09.1999
              Maja e Lajthizes, dalja nr.4 Tr.1 dhe 2 Krom    Shfrytezimi  0.01
516  KRASTA shpkBulqize  Kopeshti I Kalit     08.09.1999 Krom      Shfrytezimi  0.01
517       T
   ELIONI shpk ropoje  Lugu I Madh 2       08.09.1999 Krom      Shfrytezimi  0.009
518  ADMIRI shpkTropoje  Lajthize Perrua      08.09.1999 Krom      Shfrytezimi  0.026
523  MIN-EX shpkBulqize  Sheshi I Çukes      05.10.1999 Krom      Shfrytezimi  0.043
524  SONAI shpk lore
         V     Guri I Çifutit, Narte   15.10.1999 Gips      Shfrytezimi  0.05
530  MATRAKU Korçe
         shpk    Lozhan          21.12.1999 Qymyr Guri   Shfrytezimi  0.062
531       Mat
   RA - KROM shpk    Galeria 28, Theken    21.12.1999 Krom      Shfrytezimi  0.095
532  ILIRI shpk Tropoje               19.02.1999 Krom
              Prapshtia e Gomurit, Dalja Nr.2           Shfrytezimi  0.003
533       Tirane
   MIQESIA shpk     Lanabregas        05.01.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
534       Vlore   shpk
   Skela Konstruksion +2 Rradhime (Katori)     05.01.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.04
536  KURTI shpk Bulqize  Zona e re         05.01.2000 Krom      Shfrytezimi  0.072
537  HOXHA shpk Diber   Shgtrunges, Selishte   05.01.2000 Krom      Shfrytezimi  0.005
539       Bulqize
   TEODORI shpk     Ternove          17.02.2000 Krom      Shfrytezimi  0.023
540  XHULJO shpkKruje   Kraste          17.02.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.013
541  TADRI shpk Bulqize  Fushe Kalth        17.02.2000 Krom      Shfrytezimi  0.019
542  YLBERI shpkBulqize  Luçane          17.02.2000 Krom      Shfrytezimi  0.028
543  VOLALBA shpk
         Lushnje  Virovë          28.02.2000 Argjile    Shfrytezimi  0.11
545  KURTI shpk Bulqize  Batra Jugore       03.04.2000 Krom      Shfrytezimi  0.079
546  LNK shpk Tirane    Mali I Peshkasheshit   03.04.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.24
547  KLASEN shpkVlore   Qafa e Zopit       06.04.2000 Argjile    Shfrytezimi  0.213
548       shpk
   ALBA - CO Bulqize   Fushe Lope, Trupi Nr.3 06.04.2000 Krom       Shfrytezimi  0.054
549       Tirane
   M.I.D - AL shpk    Qaf Priske        27.04.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.022
551  BRAHAJ shpkMallakasterRrenja e Kalenjes Aranitas05.05.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.04
552  SEVAST shpkVlore   Kava e Azines       05.05.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.025
553       V
   ROMSI shpk lore    Romes, Selenice      05.05.2000 Zhavor Bitum  Shfrytezimi  0.61
555       Lezhe
   BESJONA IMPEKX shpk  Sake, Shengjin      24.05.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.04
556       Kavaje
   GIPS ALABASTER shpk  Mengaj          24.05.2000 Gips      Shfrytezimi  0.04
558       Kruje
   KASTRIOTI shpk    Kraste          24.05.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
561        shpk
   SHUSHICAVlore      Sheshi I Azinese     19.06.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.057
563  ARTI shpk Sarande Sorone_Pllake         19.06.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.625
566  ÇEKA shpkKavaje     Mengaj          21.07.2000 Gips_Alab    Shfrytezimi  0.045
568  AGA shpk Tirane     Vishaj          25.07.2000 Brekçie shpati Shfrytezimi   0.015
570  JAHO shpkMat                   04.08.2000 Krom
               Pika Studenti,Cerruje Klos             Shfrytezimi    0.1
572       Devoll
   A & F NIKEL shpk                 01.09.2000
               Tren, Ni-Si Bitincke, Zona veriore TrenNi_Si    Shfrytezimi   0.65
573       Tirane
   SINA 98 shpk      Qafe-Priske       05.09.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.052
574  ILIRIA shpkElbasan Mengel            05.09.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.21
575        shpk
   ROER - HLTirane     Qafe-Priske       05.09.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.05
577       K
   VASILI shpk orçe    Shkembi I Mjaltit    08.09.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
579       Bulqize
   Eternal Security shpk Nen Galeria Nr.1, Ternove 01.11.2000 Krom      Shfrytezimi  0.054
580  ROIRMAR Tirane     Mali I Peshkasheshit   13.11.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.31
581  MILENIUM Korçe
         shpk     Burimas         13.11.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.02
582  ALFA shpk Vlore     Perroi I Iliasit     13.11.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.081
583  L.B.M - LLC shpk
         Bulqize   “Galerite 5 dhe 11”, Batër 4.11.2000 Krom
                            1             Shfrytezimi  0.0264
584       Bulqize
   KOXHERI shpk                   07.12.2000 Krom
               Maja e Lugut, Kraste-Theken             Shfrytezimi  0.0576
586        shpk
   XHIRETONLibrazhd Fund Fushe, Hotolisht 15.12.2000 Krom           Shfrytezimi  0.021
587       Tirane
   ISMAILI shpk      Grece-Karaj, Peze    26.12.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.105
588  NASI shpk Korçe     Rezervuari I Gjançit   26.12.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
589       Bulqize
   SHKEMBI shpk      Lugu I Thelle, Kraste  26.12.2000 Krom      Shfrytezimi  0.0355
590  2D shpk Korçe                  26.12.2000 Qymyr Guri
               Miniera e Qymyrgurit, Qencke            Shfrytezimi  0.178
592       Tirane
   MC INERTE shpk     Faqja e Tremexhes    28.12.2000 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.236
594        shpk
   NACIONALVlore      Drashovice        25.01.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.16
595       Korçe
   MORAVA M shpk                  25.01.2001 Qymyr Guri
               Miniera e qymyrgurit Mborje-Drenove, Fusha e dyte  Shfrytezimi  0.055
596       Tirane
   BESA UNIVERSAL shpk   Brar           25.01.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.032
597        shpk
   SALILLARI Kruje     Fushe-Kruje       01.02.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.098
598       Tirane
   PASHKASHESH shpk Pashkashesh, Berzhite 02.02.2001 Gur gelqeror       Shfrytezimi  0.245
606       Korçe
   DEMOLLI shpk      Symiz          28.02.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.01
607       Bulqize
   CANI - 1 shpk      Lugu I Qershise     15.03.2001 Krom      Shfrytezimi  0.105
608       Berat
   GURI I BARDHE shpk Veterik, Ura Vajgurore 16.03.2001 Gur gelqeror      Shfrytezimi  0.015
609       Pogradec Hija e zeze
   BENAKS - 94 shpk                 16.03.2007 Krom      Shfrytezimi  0.001
610        Shpk
   XHIRETONPogradec Bregu I Pishes         16.03.2001 Krom      Shfrytezimi  0.001
611        Shpk
   IVNO 1100 Bulqize    Krasta Qendrore     16.03.2001 Krom      Shfrytezimi  0.0455
612  SHALA Shpk Kruje    Kraste          26.03.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
613  LAHAZE ShpkTropoje   Ragam-3         26.03.2001 Krom      Shfrytezimi  0.0065
614  SHEHU Shpk Kruje    Kraste          26.03.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
615  YLBERI shpkMat     Qafa e Burrelit     26.03.2001 Krom      Shfrytezimi  0.034
616  NADI shpk Kruje     Zidoll          02.04.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
617       Librazhd Lunik
   SHEBENIKU shpk                  02.04.2001 Kuarc      Shfrytezimi   0.03
619  KROMOLLARI shpk "Guri I Toçkes" Qafe Thane
         Librazhd               11.05.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.045
620  AFDA shpkSkrapar    Novaj          11.05.2001 Gelqeror PllakorShfrytezimi   0.15
622       Kruje
   Babasi-2 shpk      Kraste (Makaresh)    28.05.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.01
623  TOTILA shpkBerat    Konizbalte        13.06.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.0125
624       Elbasan Shushice
   ALB - DONI shpk                 13.06.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.058
627       Kurbin
   MET HASANI shpk     Shperdhet        28.06.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.0055
628       Librazhd shpk
   Miniera e Kromit Katjel Katjel          28.06.2001 Krom      Shfrytezimi  0.128
629        shpk
   ARANITAS MallakasterAranitas           03.07.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.058
630       Korçe
   DANI - 2001 shpk    Melçan, Bulgarec     07.07.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.003
631  VOGLI shpk Kruje    Kraste          10.07.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.009
633  NORDIN shpkShkoder Spathar            11.07.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.034
636  ADI sha  Tirane    Priske, Selbe      30.07.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.084
637       T
   Dealka shpk irane    Qafe Priske       01.08.2001 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.086
638         SPARTAKU shpk Priske
   LIVELAD & Tirane   Shkalle,         08.08.2001  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.079
639  AL - AN shpk Pogradec Gurras          08.08.2001  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.062
641  Albitoil shpkVlore  Treblove,        16.08.2001          Shfrytezimi
                                 Bitum, Rere Bituminoze     1.42
642  BERALBA shpk Puke   Lak Roshi        27.08.2001  Baker      Shfrytezimi  0.09
643  BERALBA shpk Puke   Munelle         27.08.2001  Baker      Shfrytezimi  0.68
645        Has
   VELLAZERIA shpk    Qafa e Perrollajt    27.08.2001  Krom      Shfrytezimi  0.168
647  DONAJ shpk  Lezhe  Balldre-Gocaj      07.09.2001  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.054
648        K
   BABAJ shpk ruje    Makaresh         25.09.2001  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
651  MUSTAFAJ shpkBerat  Konizbalte        22.10.2001  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.06
652        Elbasan Letan
   IN - EL - 2001 shpk              25.10.2001  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.033
653  FAVINA shpk Korçe  Burimas         15.11.2001  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.038
655        Pogradec Miniera e kromit Pojske 09.04.2002
   Kuarci Bllace shpk                     Krom      Shfrytezimi  0.067
656  GOREZI shpk Skrapar Novaj          23.04.2002  Gelqeror PllakorShfrytezimi  0.12
657  RIMI 1 shpk Tirane  Peze           13.05.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.323
658  EKOBETON shpkElbasan Tudani          15.05.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.032
660  A & S - ALBANIA shpk Serpentinite, Kaçinar
          Mirdite              24.06.2002  Pllagjiogranit Shfrytezimi  0.085
661  PRELLA shpk Sarande Volloderi I Siperm    03.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.1
662  ARTI shpk Sarande Hamalloi           03.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.05
663        Pogradec Çerrave
   EDEN KONSTRUKSION shpk             04.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.003
664         shpk
   ALFA 2057Devoll    Proger          05.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.003
666  MAKARESH shpkKruje  Makaresh         05.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.028
667  GEGA - G shpkLibrazhd Mirake          16.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.072
668        V
   HYTAL shpk lore    Kanine          18.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.065
669  XHULJO shpk Kruje  Kraste, Makaresh     18.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
670  PALMA shpk  Mirdite Paraspuer-Arisht     25.07.2002  Bazalte     Shfrytezimi  0.024
671  INERT 2000 shpk
          Kruje  Kraste-Hasmuçaj     25.07.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
676        T
   LUVAL shpk epelene Vasjar           09.09.2002  Argjile     Shfrytezimi  0.116
677        Bulqize
   DARFO ALBANIA shpk  Bulqize         16.09.2002  Krom      Shfrytezimi  0.92
678        shpk
   TARE FHK Skrapar   Novaj          10.10.2002  Gelqeror PllakorShfrytezimi  0.03
679        Lezhe   shpk
   FBA KONSTRUKSIONKakarriq            15.10.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.079
680  KALAJ shpk  Shkoder Mali I Kolaj, Velipoje  22.11.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.046
681  DOKU shpk  Kruje  Hasmuçaj         26.11.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.004
682        Kruje
   SELIMI 2001 shpk   Kraste_Hasmucaj     26.11.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.005
683        FH shpk Koder_Vishe
   FLORIDA - Vlore                26.11.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.052
684        Elbasan
   KAROLI BLOC shpk Mreshta e Madhe        09.12.2002  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.056
685        shpk
   SALILLARI Berat                23.12.2002
              Konizbalte-Dinaku, Ura Vajgurore   Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.15
686  MEHILLAJ shpkVlore  Dukat I Ri-Orikum    06.01.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.01
687        Kukes
   VELLAZERIA shpk    Krume          06.01.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.025
689  ADI sha   Kukes  Mamez          06.01.2003  Ni_Si      Shfrytezimi  1.132
690  ADI sha   Kukes  Trull Surroj       06.01.2003  Ni_Si      Shfrytezimi  0.945
691        Delvine
   DAUTI - S shpk    Qafa e Bresherit     06.01.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.033
692  ALDO shpkPogradec Luadhi I Celos Guras     28.01.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.068
693         shpk
   REHOVICASkrapar                05.02.2003
              Novaj (pllaka guri gelqeror)     Gelqeror PllakorShfrytezimi  0.11
695        Kruje
   ART NDERTIM shpk Kraste            26.02.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.07
696        M    Podgore
   HAPJA shpk alsia e Madhe            25.03.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.031
697        Berat               30.04.2003
   GURI I BARDHE shpk Guri I Bardhe, Veterik, Ura Vajgurore  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.098
698  IKERAL shpk Sarande Volloderi I Siperm    09.05.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.06
699  BETA shpkBerat    Gorice, Ura Vajgurore 12.05.2003   Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.045
701        shpk
   DRENOVA Kavaje    Lis Patros, Mengaj    29.05.2003  Rere argjilore Shfrytezimi  0.029
702        Kruje
   KURTI - HY shpk    Kraste          29.05.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.023
703  SKILJA shpk Kavaje              02.06.2003
              Gryka e Shkembit, Zembisht      Konglomerat   Shfrytezimi  0.026
704        Berat
   GANT CONSTRUCTION   Kodra e Gjelber     02.06.2003  Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.011
705        Skrapar
   KLERAJDI shpk                   06.06.2003 Gelqeror PllakorShfrytezimi
               Mali I Tomorrit, Rrasa e Novajt                      0.1
706        Gjirokaster Perroi I Varikoit, Gjerkat 06.06.2003 Brekçie shpati Shfrytezimi
   NDERTUESI BOCI shpk                                       0.04
707        Kavaje   Kodra
   TAFA & GJYLSHENI shpk e Zabelit          10.06.2003 Gips_Alab    Shfrytezimi   0.062
708        K
   KARAJ shpk ruje     Pengile          08.07.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.005
709        Lezhe
   BEST CONSTRUK ALB shpk Kallmet          08.07.2003 Bazalte     Shfrytezimi    0.45
710  JANIMAR shpkLeskovik Cercke            08.07.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.047
711        Librazhd Miniera
   PRODHIME KARBONIKE sha e Nikel Silikatit, Katjel  10.07.2003 Ni_Si      Shfrytezimi  0.0154
712  MOLVA shpk Gjirokaster Vodhino          18.07.2003 Gelqeror PllakorShfrytezimi   0.018
713  ALITA shpkBerat     Pashalli          23.07.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.059
714        shpk
   DINAMIKA Sarande Mali I Lekuresit         24.07.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.03
716        shpk
   LACE KOLIGjirokaster Perroi I Nikos        28.07.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.015
717        shpk
   KALIVJOTI Sarande Rreza e Milese, Mali I Sopikut  28.07.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.048
718        F
   RAKIPI shpkier     Patos-Fshat        20.08.2003 Rere BituminozeShfrytezimi    0.038
719  N.P.RUÇI shpk
         Berat    Zhitom           20.08.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.03
720        Tirane
   EL - TE - IN shpk    Vrap_Veskqia        01.09.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.028
721        Pogradec Saselisht
   SHPETIMI shpk                   01.09.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.048
722        Elbasan
   SHQIPONJA - G shpk Shushice            05.09.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.051
723        Fier
   L.FELEQI shpk      Peshtan (karriere rere) 05.09.2003 Konglomerat    Shfrytezimi    0.02
724        Kruje
   EL-DRAGAN shpk     Verjon           08.09.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.02
726        Fier
   L.FELEQI shpk      Kashisht (Peshtan)     18.09.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.11
727  CARA shpkTirane     Ranore Konglomeratike 18.09.2003 Gur gelqeror     Shfrytezimi   0.028
728  SHPIRAGUBeratshpk    Ura Vajgurore       22.09.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.03
729  TANUSHA shpkKorçe    Bellovode         30.09.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.012
730        Sarande Qafa e Sorones
   ALIE - B shpk                   16.10.2003 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.03
731        Sarande Mali I Mallaunes
   ZOTAJ - Z shpk                   16.10.2003 Gelqeror PllakorShfrytezimi   0.135
732  KALCIDI shpkPogradec Lumi Peshkepi         16.10.2003 Kuarc      Shfrytezimi   0.025
735        Mirdite
   EUROGERS shpk      Lagjia Pergjokaj      26.11.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.073
736        Kruje
   FAT - I - ER shpk    Koder Vallez        26.11.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.004
739  2P06 shpk Berat     Poshnje          05.12.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.056
740        Kavaje   shpk
   VELLEZERIT KACANI Fliballija            05.12.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.04
741  KAPTINA shpkBulqize   Karriere          05.12.2003 Krom      Shfrytezimi   0.004
742        Berat    Kodra e          Konizbalt, Ura Vajgurore
   AGBES KONSTRUKSION shpkgjelbert Pashalli 05.12.2003 Gur gelqeror       Shfrytezimi   0.125
744        Pogradec Perroi I Grinjes
   Kombi & Co shpk                  05.12.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.02
745  BASURA shpk Mat     Qafa e Burrelit      05.12.2003 Krom      Shfrytezimi  0.00064
746        Delvine
   SHPETIM BOCI shpk Qafa e Bresherit         29.12.2003 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.05
747        S shpk
   Vjosa . V & Tepelene Vagalat, Memaliaj       19.01.2004 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.012
748        shpk
   ZOTO - ZZ Vlore     Mali I Kolezes, Himare 19.01.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.29
749        Tirane   Zall-Herr
   F. BETON & CONSTRUKSION shpk            03.02.2004 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.078
751        Fier
   INERTO & CO shpk Ada Fushe, Frakull        04.02.2004 Konglomerat   Shfrytezimi   0.083
752        Fier
   INERTO & CO shpk Pllaja e Selites, Frakull 04.02.2004 Konglomerat       Shfrytezimi    0.08
753        Kukes
   KEPI I DRAGOJVE shpk  Breg Lume         26.02.2004 Gur gelqeror  Shfrytezimi     0.1
754  KORÇA shpk Korçe    Maja e Çingasit, Vithkuq 08.03.2004 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.054
755        Bater shpkBater
   11 HeronjteBulqize                 16.03.2004 Krom      Shfrytezimi    0.17
756  Ylberi shpk Kruje    Kodra e Fezes, Borizane16.03.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi   0.253
757        Sarande Shkalle
   ZOTAJ - Z shpk                   31.03.2004 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.11
761  2 E & GROUP shpk Ziçishte
         Devoll                 05.04.2004 Rere kuarcore Shfrytezimi    0.245
762        G
   PIRALI shpk jirokaster Frashtan          06.04.2004 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.01
763  AGE shpk Pogradec Memelisht            16.04.2004 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.01
764        Kruje
   ALFA - 7 shpk      Derven           21.05.2004 Argjile     Shfrytezimi   0.014
765  LESI shpk Mirdite    Rasfik           15.06.2004 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.028
766  ALION shpk Skrapar   Novaj, Mali I Tomorrit 16.06.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.15
767        Berat
   OSMEN ZEZE shpk Guri Bardhe, Veterik        16.06.2004 Gur gelqeror  Shfrytezimi  0.0085
768  NAVIA shpk Pogradec Çerrave          16.06.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.02
769        Has
   NEZA - 2004 shpk                28.06.2004 Krom        Shfrytezimi       +700dhe +730
               Miniera Vllahen, Zona e dyte, profili XXV-XXV deri XLII-XLII, Horizonti +650,0.1
770  ALION shpk                   28.06.2004
         Gramsh Dardha e shkembit, komuna Roshnik Gur gelqeror       Shfrytezimi     0.29
771        Librazhd
   KROMOLLARI shpk Qafe Thane           28.06.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.003
772        Gjirokaster Derviçan
   NACOPULLO shpk                 28.06.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.01
773                          28.06.2004 Gur gelqeror
   S A T shpk Elbasan Perroi I Kazanit, Dragot, Sulove              Shfrytezimi     0.12
775  KOKA shpkBulqize    Kaptine, Theken     21.07.2004 Krom        Shfrytezimi     0.015
776        Permet
   ALIE - B shpk      Mertinje        21.07.2004 Ranor        Shfrytezimi     0.071
777  KEJSI shpkBulqize    Horizonti +1200 Bater 21.07.2004 Krom         Shfrytezimi     0.037
778        shpk
   RENALDO Berat                  26.07.2004 Gur gelqeror
               Konizbalte, Ura Vajgurore (Pusi I Amerikanit)     Shfrytezimi     0.04
779  ZHOPI shpk Berat    Veterik, Ura Vajgurore 26.07.2004 Gur gelqeror     Shfrytezimi     0.05
780  ANONIME shpkBerat    Poshnje         26.07.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.03
781  IGLI shpk Kruje     Kurcaj         26.07.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.012
782  BABASI CO shpk
         Kruje    Kodra Kraste, Hasmuçaj29.07.2004 Gur gelqeror     Shfrytezimi     0.058
784  IKERAL shpk Sarande Kodrat e Volloderit     03.08.2004 Argjile       Shfrytezimi    0.0507
787  RAL shpk Bulqize    Maja e Theknes     06.08.2004 Krom        Shfrytezimi     0.012
788        NE shpk Mulliri I Babit
   FLU - TO - Permet                06.08.2004 Ranor        Shfrytezimi     0.032
790        Lezhe
   Rosho - Albania shpk Tresh           18.08.2004 Gelq_ Mermer Shfrytezimi         0.01
793  Aks shpk Berat                 18.08.2004 Gur gelqeror
               Guri I Bardhe, Ura vajgurore              Shfrytezimi    0.0195
794        Kruje
   DELIA GROUP shpk Borizane            20.08.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.185
795        Kruje    Zalle
   F.Kruja CEMENT FACTORY shpk           08.09.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     1.195
796        Kruje    Zalle
   F.Kruja CEMENT FACTORY shpk           08.09.2004 Argjile       Shfrytezimi     0.216
798        K
   SHIMA shpk ruje     Borizane        22.09.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.068
799        Tepelene Gryka e Gones Toç
   BOKA - AXH shpk                 22.09.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi      0.1
800        Sarande
   JODY KOMPANY shpkFteri, Sopik          22.09.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.12
801        Skrapar
   GERI - 01 shpk     Novaj          22.09.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.168
803        Tirane
   HAMIT DYLI shpk     Mali I Cirmes      24.09.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.0307
804  MILIS shpkLezhe     Gryka Zeze       24.09.2004 Argjile       Shfrytezimi     0.48
807        Librazhd Fushe-Studen, Strebleve30.09.2004 Shiste argjilore Shfrytezimi
   Rr. Ura Asfaltim Elbasan sha           Librazhd                      0.13
808        shpk
   ALBAXENI Tropoje    Prozhme         30.09.2004 Bokside       Shfrytezimi    0.0218
809  TEODORI shpkBulqize               04.10.2004 I-XIV"
               Ternove, "Gal.1.4, Zona mes profileve Krom       Shfrytezimi   0.01743
810        B
   DUSHI shpk ulqize    Liqeni I Sopeve     04.10.2004 Krom        Shfrytezimi     0.04
811  REI shpk Pogradec Guri I Bajames        04.10.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.026
818        Korçe
   MORAVA.M shpk                  05.10.2004   Sektori Travebanku & fusha e pare
               Miniera e Qymyrgurit Mborje-Drenove,Qymyr Guri     Shfrytezimi    0.1716
820        Sarande
   Vellezerit Kurti shpk Mali Aravuna       10.10.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.317
822  GRESI Shpk ogradec Çervenake
         P                  27.10.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.03
823  BITRI shpk Berat    Stradom         27.10.2004 Brekçie shpati Shfrytezimi       0.038
824        Bulqize
   GJU.BA.MAR shpk     Gjuras         16.11.2004 Gelq_ Mermer Shfrytezimi          0.1
825        Bulqize
   GJU.BA.MAR shpk     Kovashice        16.11.2004 Gelq_ Mermer Shfrytezimi        0.036
827        Puke    Perroi
   A & S - ALBANIA - 04 shpk I Shutenes, Gjegjan  01.12.2004 Serpentine     Shfrytezimi     0.035
828        Durres
   TEGOLA EDIL CENTRO shpk Rubjeke         08.12.2004 Argjile       Shfrytezimi    0.0294
830  XBP shpk Devoll     Vranisht        18.12.2004 Argjile       Shfrytezimi    0.0918
831        Pogradec Mademi, Peshkepi
   BENAKS - 94 shpk                18.12.2004 Kuarc        Shfrytezimi     0.01
832  COBIAL shpk Tepelene Rrypa e Kuqe, Bençe 30.12.2004 Gur gelqeror        Shfrytezimi    0.0332
835  TABAKU shpk Kavaje   Mengaj         30.12.2004 Gips        Shfrytezimi     0.038
836  I.B.E shpk Berat    Poshnje         30.12.2004 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.071
837        shpk
   ALB INERTShkoder Mali Kolaj, Velipoje      11.01.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.024
838  XBP shpk Korçe                 11.01.2005 Argjile
               Prane Fabrikes se Tullave               Shfrytezimi     0.22
839        Librazhd Bushtrice
   LOSHI BL shpk                  21.01.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.22
840        TULLAVE Bubq Fushe
   FABRIKA EKruje     PEZE shpk        26.01.2005 Argjile       Shfrytezimi      0.1
841        shpk
   GEZIMI XXKruje     Kraste         26.01.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.0056
842  SHKEMBA Korçe
         shpk    Floq          07.02.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.03
843  B.E.F shpk Devoll   Tren           15.02.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi   0.0086
844  XHULJO shpkKavaje   Zikular, Helmes      01.03.2005 Gips_Alab     Shfrytezimi    0.063
845       Devoll
   ALFA NIKEL shpk    Ni-Si, Kapshtice     07.03.2005 Ni_Si       Shfrytezimi    0.497
846       E
   GJYLA shpk lbasan Tregan             10.03.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.025
847  2D shpk Korçe     Shkozë, Floq       18.03.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.08
848  GEGA shpk Tirane   Priske e Vogel, Zall-Herr18.03.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.075
849       Bulqize
   DRINI BULQIZE shpk Galeria 1050 zona e pare   21.03.2005 Krom        Shfrytezimi   0.0184
850       Elbasan Shkembi I Zekthit, Belsh 28.03.2005 Gips
   ALB - DONI shpk                                Shfrytezimi    0.032
851       Kruje
   Shkodra Inert shpk   Makaresh, Kraste     07.04.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.005
853       Elbasan Sheshi            20.04.2005
   PRODHIME KARBONIKE sha I depozitimit te skorjeve Fe-Cr Skorje Fe - Cr     Shfrytezimi    0.033
855       Sarande Mali Llapaj
   SHAMETI shpk                   29.04.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.193
857       Sarande Blerimas
   STAVRO - INERT shpk               12.05.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.035
858  KRASTA shpkBulqize   Faqja e Kaltit, Kraste  12.05.2005 Krom        Shfrytezimi     0.15
859       RESOURCES shpk
   ALBANIAN Pogradec Fe-Ni, Guri I Kuq       16.05.2005 Fe_Ni       Shfrytezimi    1.188
860       Librazhd Shkembi
   RR. URA ASFALTIM NR.2 sha I Isakut,       20.05.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi  0.041775
861       Korçe
   SHENGJERGJI shpk Ujebardhe            25.05.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.006
862       Skrapar
   STONE PRODUCTION shpk Melove          26.05.2005 Gelq_ Mermer    Shfrytezimi    1.206
863  HOAL shpkMat      Kodra e Valmarit, Shkopet 02.06.2005 Bazalte      Shfrytezimi    0.232
864       Librazhd Varri I Plakes-Perroi I Qukut
   LOSHI BL shpk                  02.06.2005 Krom        Shfrytezimi    0.023
865       Durres
   K.I.D -ALB shpk    Metallaj         17.06.2005 Argjile      Shfrytezimi    0.324
866  SIMAKU shpkKorçe    Symiz           17.05.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi   0.0124
869  MERGA shpk Bulqize   Thekna Veriore      17.06.2005 Krom        Shfrytezimi     0.03
870  IKERAL shpkSarande Krekez-Gjashta        17.06.2005 Argjile      Shfrytezimi     0.15
871  RENXA shpk Korçe    Talob-Shtylle       17.06.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.013
872  Santara shpk
         Kruje    Kodra Kraste, Hasmuçaj22.06.2005 Gur gelqeror      Shfrytezimi   0.0685
873  G.D.E shpkTirane    Zall-Herr         23.06.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.06
874  PRISKA shpkKruje    (Kraste) Hasmuçaj, Kruje 23.06.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.047
875       Berat
   VELLEZERIT LLUPO shpk Konezbalte        23.06.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.043
877       Kruje
   MILIS BRICK shpk    Derven          23.06.2005 Argjile      Shfrytezimi   0.0357
879       Gjirokaster Jergucat
   MARGARITI shpk                  24.06.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi   0.0072
880       Bulqize   Livadhi
   Fab. Pas. Kromit Bulqize shpk I Dashit      24.06.2005 Krom        Shfrytezimi    0.025
882  INGEL shpk Shkoder Mes              24.06.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.012
883       Durres
   DYRRAKIUM shpk     Currila          24.06.2005 Argjile      Shfrytezimi     0.07
885       Bulqize   Qafe Lame
   Fab. Pas. Kromit Bulqize shpk          07.07.2005 Krom        Shfrytezimi   0.0458
886       Bulqize   Pylli I Zi
   Fab. Pas. Kromit Bulqize shpk          07.07.2005 Krom        Shfrytezimi     0.04
887       Permet
   ALBANERA shpk     Derrasa-Xhanaj, Mertinje07.07.2005 Ranor        Shfrytezimi     0.12
889       Berat
   RUBIN PETROL sha Guri I Bardhe, Ura Vajgurore  11.07.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.054
890       Permet
   MU - LEU shpk     Perroi I Farkuar     11.07.2005 Ranor       Shfrytezimi    0.022
891  BESOR shpk Mat     Qafe Dardhe        11.07.2005 Krom        Shfrytezimi   0.0063
892       Bulqize   Damba           27.07.2005 Krom
   Fab. Pas. Kromit Bulqize shpk e Sterileve te Fabrikes se Pasurimit te Kromit  Shfrytezimi    0.093
893  NELI shpk Bulqize   Galeria 7, 3/2, Bater   27.07.2005 Krom        Shfrytezimi    0.031
894  LOTI shpk Kruje    Makaresh, Kraste     03.08.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.01
895       Permet
   ALBANERA shpk     Pelerice Perroi I Shtikes 03.08.2005 Ranor       Shfrytezimi   0.0449
896       Mat     Sheshi          04.08.2005
   PRODHIME KARBONIKE sha I depozitimit te skorjeve Fe-Cr Skorje Fe - Cr     Shfrytezimi    0.087
897       Shkoder Karme
   AURELJA shpk                   08.08.2005 Shiste argjilore  Shfrytezimi    0.045
898       - Ko shpk Guri I Bardhe, Ura vajgurore
   KOLOSEU Berat                  08.08.2006 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.102
899        shpk
   BABASI - 2 Kruje    Kraste          08.08.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.023
900       Kruje
   ALBO - 2004 shpk    Kraste          08.08.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.005
901       Korçe
   BARDHI DHIMA shpk Zvezde             18.08.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi     0.16
904  KOTICA shpkKurbin   Shuls           26.08.2005 Gur gelqeror    Shfrytezimi   0.0651
905  ARJAN shpk ogradec Bregu-Bodrumet, Çervenake
         P                   26.08.2005 Ranor       Shfrytezimi    0.012
907       Pogradec Çervenake
   KRASTA - C shpk                 30.08.2005 Ranor       Shfrytezimi   0.0253
908        Tirane
   AGIBES HALILI shpk Shtish-Tufine         01.09.2005 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.015
909  GEROLD shpk Librazhd Skroske           01.09.2005 Fe_Ni        Shfrytezimi    0.17
911        shpk
   SALILLARI Berat                  02.09.2005 Gur gelqeror
                Guri I Bardhe, Ura vajgurore               Shfrytezimi   0.0911
912        Mirdite
   F.B.A CONSTRUKSION shpk Kroi I Ftohte      02.09.2005 Bazalte       Shfrytezimi    0.082
913  KATANA shpk Tropoje   Shullani I Kamates    05.09.2005 Krom         Shfrytezimi   0.0067
914        Pogradec Blace Kuarci Pogradec 05.09.2005 Kuarc
   POJSKA - 2 shpk                                  Shfrytezimi    0.02
915  REKORD shpk Tirane   Qafe Priske       07.09.2005 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.023
916        shpk
   I - K - 2005 Kruje    Kraste          09.09.2005 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.005
917        Kruje
   XHEMI & JONA shpk Kraste             09.09.2005 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.005
918  LAMA shpkKurbin     Skorje Bakri       09.09.2005 Skorje Bakri     Shfrytezimi   0.0122
919  FRALI shpkSarande Faqja e Gjere, Konispol 09.09.2005 Gur gelqeror         Shfrytezimi    0.245
922        Elbasan Letan
   UNITED QUARRIES shpk               21.12.2005 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.437
923        Elbasan Bradashesh 2
   Elbasan Cement Factory shpk            21.12.2005 Argjile       Shfrytezimi   0.0466
925  PALUSHI shpk Sarande Faqja e Gjere, Konispol 19.01.2006 Gur gelqeror       Shfrytezimi    0.291
926        Kruje
   LATOMIA TIRANA shpk   Kraste e Ziltes     19.01.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.09
928  LAMNICA shpk Tropoje   T'pla          15.02.2006 Krom         Shfrytezimi   0.0237
929        Berat
   RUBIN PETROL sha Guri I Bardhe, Ura vajgurore   15.02.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.047
934  CANI shpk Bulqize                 13.04.2006 Krom         Shfrytezimi
                Miniera Bulqize, Horizonti +970, galeria 38, deri ne siperfaqe, kuota +11500.055
935        Vlore
   ABDURAMANI shpk Drashovice            17.04.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.168
936        Kruje
   KASTRIOTI shpk      Kraste, Makaresh     17.04.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.02
937        Tirane
   XHAJS TIRANA shpk Herraj Zall-Herr        18.04.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.26
938        Skrapar
   GURI I BARDHE shpk Novaj             18.04.2006 Gelq_ Mermer Shfrytezimi        0.112
939        Pogradec Perroi I Gllaves, Çerrave18.04.2006 Gur gelqeror
   BENAKS - 94 shpk                                 Shfrytezimi    0.005
943  J&PAVAX sha Gjirokaster Picar          19.06.2006 Brekçie shpati Shfrytezimi       0.021
944  DRAÇ shpkGjirokaster Perroi I Gjorkanes      17.07.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.021
946        B
   DUSHI shpk ulqize                 17.07.2006 Krom         Shfrytezimi   I Sopeve" deri ne sip
                "Maja e Gjeprave" nga kuota +1682, Galeria Nr.3, e vendburimit "Liqeni 0.1194
949  LENA-1 shpk Bulqize               18.07.2006
                "Drita e Madhe" , Kaptine, Martanesh Krom        Shfrytezimi   0.0375
950  LOSHI BL shpk                   18.07.2006 Krom
          Librazhd "Ish Miniera e Kromit, Guri I Pishkashit" Librazhd     Shfrytezimi    0.047
951        Puke
   Alb Granit shpk     Lak Roshi        18.07.2006 Pllagjiogranit    Shfrytezimi    0.03
952        shpk
   EUROVINI Tirane     Pellumbas        18.07.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.052
953  PETRAX shpk Gjirokaster JERGUCAT         18.07.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.019
955  KOÇI shpk Tepelene "ARA" Luzat          07.08.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi   0.0083
956  GLEJDIS shpk Kurbin   Skorje, Pirit      08.08.2006 Skorje Piriti    Shfrytezimi   0.0073
957  BENI -06 shpkBulqize   ALMARINE         28.08.2006 Krom         Shfrytezimi   0.0632
961  GMS INERTE shpk
          Gjirokaster Gerhot          04.09.2006 Brekçie shpati Shfrytezimi       0.06
962  MEZURAJ shpk Puke    Levrushk,Puke      04.09.2006 Granit        Shfrytezimi    0.42
963  MEZURAJ shpk Puke    Dedaj,Puke        04.09.2006 Kaoline       Shfrytezimi     0.2
964        Vlore
   KLP Dolomite shpk    Dukat,Vlore       04.09.2006 Dolomit       Shfrytezimi    0.43
965  ZOTO-ZZ shpk Vlore    Qafa e Pellumbit,Vranisht05.09.2006 Ranor        Shfrytezimi    0.088
966  JANIMAR shpk Gjirokaster Jergucat         05.09.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.045
968  D&A shpk Kurbin     Perroi I Karabashit   05.09.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.16
969  BETA shpkBerat      KODRA GORICES      05.09.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi     0.1
970  FLORI shpk  Skrapar   Milove          06.09.2006 Gelq_ Mermer Shfrytezimi       0.0874
971        INERT
   SHKODRA Kruje shpk    MAKARESH         05.09.2006 Gur gelqeror     Shfrytezimi    0.035
975  ERIM shpk Bulqize    Galeria Nr. 3,4 dhe 7  21.9.2006   Krom       Shfrytezimi   0.0075
976        Mirdite   Cekaj-Mirdite
   Gruppo Minerario Albaneze shpk          04.12.2006 Bazalte       Shfrytezimi    0.85
978        Elbasan Sheshi I depozitimeve te 04.12.2006 Skorje Fe_Ni Shfrytezimi
   Prodhime Karbonike sha                                      0.0515
                            mbetjeve teknollogjike te Fe-Ni dhe skorjeve metalurgjike
980        P
   Joal-06 shpk ogradec Debrove           04.12.2006 Fe_Ni        Shfrytezimi    0.53
981        Pogradec Damba Hudenisht, Pogradec
   Dollar Oil shpk                  12.12.2006 Fe_Ni        Shfrytezimi    0.099
982  Algej Shpk Bulqize                20.12.2006 Krom
                Vb. Theken, Galeria 21, Kuota +1485 deri +1520      Shfrytezimi    0.127
984        Devoll
   Aren 2003 shpk                  08.01.2007 Fe_Ni
                Shkoze, Devoll (Fe_Ni, Ni_Si)              Shfrytezimi  0.55825
985  Shehu shpkVlore                  08.01.2007
                Sheshi i Azinese, Drashovice, Vlore Gur gelqeror     Shfrytezimi   0.1375
 987        Kruje
    Antea Cement sh.a                 02.02.2007
               Borizane, Droje , Kruje (Flish - Argjile) Argjile   Shfrytezimi  0.589
 988        Kruje
    Antea Cement sh.a   Borizane, Picrrage, Kruje02.02.2007 Gur gelqeror    Shfrytezimi  1.069
 993        Peqin
    Elite Albania Construction shpk          13.02.2007 Zhavorr     Shfrytezimi  0.138
 999  Damaso shpk Kruje   Picrage          16.03.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.19
1000  ILDI sha Permet    Kosove           16.03.2007 Ranor      Shfrytezimi   0.12
1002        Tirane
    Pashkashesh shpk    Pashkashesh        21.03.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.2
1003  Hasmuça shpk Tirane  Pashkashesh        21.03.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  0.162
1004        S
    Otto-Al shpk hkoder Bushat            06.04.2007 Argjile     Shfrytezimi  0.589
1005        L
    Otto-Al shpk ezhe   "Balldre"         06.04.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi    1.7
1011        Sarande Lispodhe
    Kaltersia shpk                  19.04.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.04
1015  Bledi - S shpk
          Kruje   Hasmuçaj          11.05.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  0.005
1016  Echot shpk Kukes    Gjegjan          11.05.2007 Sterile Bakri  Shfrytezimi   0.26
1017  Qato-01 shpk Skrapar  Novaj           11.05.2007 Gelqeror PllakorShfrytezimi   0.069
1019        Skrapar
    STONE PRODUCTION shpk Melove           04.06.2007 Gelq_ Mermer Shfrytezimi    2.067
1020  Bytyçi shpkTropoje   Pac 4           04.06.2007 Krom       Shfrytezimi  0.0095
1021                           13.06.2007
    K-12 shpk Librazhd Xhumage-Liqeni Kuq (Fe_Ni, Ni_Si) Fe_Ni          Shfrytezimi  0.5195
1022  K-12 shpk Pogradec Çervenake (Fe_Ni, Ni_Si)    10.06.2007 Fe_Ni      Shfrytezimi  0.1748
1023  DKS GroupVloreshpk   Terbaç (Ranor Silicor pllakor)
                             10.06.2007 Ranor      Shfrytezimi   0.34
1025        shpk
    Baba 2007 Shkoder Karme              27.06.2007 Shiste argjilore Shfrytezimi  0.047
1026  Korabi-K shpkLezhe   Tresh           27.06.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.04
1028        Mirdite
    Prendi 02 shpk     Fierze (Ultrabazike)    03.07.2007 Bazalte     Shfrytezimi  0.0045
1029        Permet
    Alb-Stone shpk                  03.07.2007 Ranor
               Prroi i Craftit, Bual (Ranor Pllakor)         Shfrytezimi  0.019
1030  Algri shpk Bulqize   Thekna Verilindore     03.07.2007 Krom       Shfrytezimi    0.1
1031  Emiliano ShpkBerat   Balibardhe (Ranor Pllakor) 03.07.2007 Ranor      Shfrytezimi   0.28
1032  Kunxhiu shpk Bulqize  Ish Miniera Batra Jugore03.07.2007 Krom        Shfrytezimi  0.072
1035        Skrapar
    Zotaj - Z shpk     Novaj (gelqeror pllakor) 04.07.2007 Gur gelqeror    Shfrytezimi  0.036
1036  Zhopi shpk Berat    Veterik          04.07.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.03
1039        K
    Favina Shpk orçe    Zvezde           04.07.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.24
1040        Shkoder Stakaj
    Alb Tifbau shpk                  16.07.2007 Zhavorr     Shfrytezimi   0.24
1041        Vlore
    Lek Bezhani shpk    Mali i Sherishtes     16.07.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.23
1043        Devoll
    Prodhime Karbonike sha Bitincke          20.07.2007 Ni_Si      Shfrytezimi   0.42
1045  Gener 2 shpk Kruje   Perroi i Dallxhiut     30.07.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  1.395
1047  Mexhi shpkTirane    Brrar           31.07.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  0.0125
1048  Cementos Aguila shpk Drojë
          Kurbin                31.07.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  1.135
1049        Kukes
    Interneshen Resurs shpkKodra e Nocit       31.07.2007 Kuarc      Shfrytezimi   0.25
1050  2001 shpk Mirdite                 03.08.2007 Brekçie shpati Shfrytezimi
               Guri Gret- Rrasa e Bargjanes                     1.2041
1051        Kukes
    Kolosian Kristal shpk Perroi i thate       03.08.2007 Gelq_ Mermer Shfrytezimi    0.154
1052  Pietra shpkSkrapar   Novaj (gelqeror Pllakor) 03.08.2007 Gur gelqeror    Shfrytezimi  0.0326
1054  Xhindi shpkDiber    Hurdha e Tolles      03.08.2007 Krom       Shfrytezimi  0.0625
1055  Bledi shpk Kruje    Gurdemel - Bura      03.08.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.05
1056        Lezhe
    Qushku &Co shpk    Gjocaj           03.08.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.01
1058  Alb-Doni shpk                   03.08.2007 Ranor
          Elbasan Guri i Zi (pllaka ranore kuarcore)            Shfrytezimi  0.002
1059  Malendi shpk Skrapar  Novaj (gelqeror pllakor) 03.08.2007 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.1
1060        Tirane
    Besa-Albania shpk   Zall Herr         03.08.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  0.134
1061        Elbasan Letan
    Rruga Ura Asfaltim Nr.2 Elbasan sha        03.08.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  0.133
1062  Frali shpk Skrapar   Novaj (Gelqeror Pllakor) 03.08.2007 Gur gelqeror    Shfrytezimi  0.175
1063         shpk
    Italba AsfaltTirane  Perroi i Fjollit      20.08.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  0.684
1064        L
    Malvini shpk ezhe   Mali Frashnjetit      20.08.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi  0.096
1065        K
    Arginert Sha avaje   Perroi i Xikulares     20.08.2007 Gips       Shfrytezimi   0.14
1066  Co.Be.In shpkVlore   Rradhime          20.08.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.2
1068        Mirdite  Spaç
    Tete Albania Tunel&Mining shpk          20.08.2007 Baker      Shfrytezimi   0.39
1069  Bimi shpk Bulqize   Perroi i Vervnjakut    28.08.2007 Krom       Shfrytezimi
1070        Skrapar
    Mermer Kalantzis shpkKorite_Melove       10.09.2007 Gelq_ Mermer Shfrytezimi     0.642
1071        Devoll
    Konstruksion 93 shpk Proger          10.09.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.064
1072  Gener 2 shpkKruje   Bacung         21.09.2007 Argjile     Shfrytezimi 0.715861
1073  Gener 2 shpkKryje   Kodra e zeze (Kunjes) 21.09.2007 Ranor       Shfrytezimi  0.23229
1074        Kavaje
    Haveriku 97 shpk    Rrogozhine       28.09.2007 Konglomerat   Shfrytezimi    0.139
1075        Devoll   Verniku
    Adriatic Nickel Resourses shpk Lindor     28.09.2007 Fe_Ni, Ni_Si  Shfrytezimi     0.2
1076  Zira shpk Bulqize   Martanesh, Bulqize   02.11.2007 Krom      Zbulimi      0.26
1077  Meçja shpkBulqize   Shekembi i Meces    02.11.2007 Krom      Zbulimi
1078  Oskeola shpkPuke    Lebvoshe, Iballë, Puke 02.11.2007 Krom       Zbulimi      0.44
1079        Asfaltim Letan
    Rruga U ra Elbasan Nr.2 Elbasan sha      02.11.2007 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi
1080         shpk
    KirchbergerTirane   Pashkashesh       02.11.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.06
1081        Mirdite  Guri
    Bechtel Enka - joint venture i Pellumbave   05.11.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.48
1082  Runja shpkBulqize               06.11.2007 Krom      Shfrytezimi
               Zona Qendrore Miniera Bulqize, Nga H+874 (gal104)deri ne H+925 (gal52)0.04
1083        K
    Kronos shpk ruje    Krasta e Ziltes     06.11.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.112
1084        Berat
    Taullau - X6 shpk   Kodra e Skrevanit    09.11.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.08
1085        Korce
    Mineralb shpk     Pashe Tepe       19.11.2007 Krom      Shfrytezimi   0.0207
1086        Shkoder Zadej
    Deja - Z shpk                 19.11.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi
1087  F.C.D.G shpkMirdite  Bukmire, Kaçinar    19.11.2007 Polimetale   Zbulimi      20.2
1088  Egi-K shpk Bulqize               19.11.2007 Krom
               Galeria 29, Zona D, H +1194 deri H +1270      Shfrytezimi   0.0082
1089        RESOURCES shpk
    ALBANIAN Kukes     Nome          19.11.2007 Fe_Ni      Shfrytezimi     3.8
1090        Korçe   Dushar,
    STONE PRODUCTION shpk Korce          26.11.2007 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi 3.105
1091        Skrapar
    STONE PRODUCTION shpk Korite         26.11.2007 Gelq_ Mermer Kerkim-Zbulimi 0.344
1092        Mirdite
    Jab Resources shpk Lumth                         Zbulimi
                           26.11.2007 Minerale te Grupit te pare    4.077
1093        Mirdite
    Jab Resources shpk Kulme            26.11.2007 Baker      Zbulimi      0.71
1094        Durres
    Edilcentro shpk    Karpen         03.12.2007 Argjile     Shfrytezimi    0.126
1095        Kolonje
    D&G Konstruksion shpk Borove         03.12.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.049
1096        Bulqize
    Gesti 07 shpk     Kraste         04.12.2007 Krom      Zbulimi      0.217
1097  Meçja shpkKavaje    Perroi i Gregorit                 Shfrytezimi
                           04.12.2007 Zhavorre Konglomeratike      0.034
1098        T
    Xheker shpk irane                Tirane
               Vrap, Komuna Baldushk,04.12.2007 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.104
1099  Çlirimi SD shpk
          Kukes   Pobreg         04.12.2007 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi 0.0161
1100        Tirane
    Allkurti shpk     Pellumbas        06.12.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.098
1101        Berat
    Topi EKI shpk     Roshnik         06.12.2007 Ranor Pllakor Shfrytezimi
1102  Semani shpk Fier    Gryke Topoje      06.12.2007 Argjile     Shfrytezimi    0.05
1103        Tropoje
    Mineral - Invest shpk Kodra e Kalit      06.12.2007 Krom      Shfrytezimi    0.023
1104        Tropoje
    Mineral - Invest shpk Maja e Tahirit      06.12.2007 Krom      Shfrytezimi    0.018
1105        Tropoje
    Mineral - Invest shpk Maja e Brajkut      06.12.2007 Krom      Shfrytezimi    0.02
1106  Ergen shpkKavaje    Rrogozhine       06.12.2007 Konglomerat   Shfrytezimi    0.141
1107  Feba shpk Tepelene Krahes           06.12.2007 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.26
1108         Jugut
    Qeramika ePermetshpkKelcyre          06.12.2007 Argjile     Shfrytezimi    0.057
1109        Tropoje
    Mineral - Invest shpk Perroi i Pirres     06.12.2007 Krom      Shfrytezimi    0.02
1110        Tropoje
    Mineral - Invest shpk Qafa e Milise      06.12.2007 Krom      Shfrytezimi    0.019
1111        Tropoje
    Mineral - Invest shpk Qaf Prushi1       06.12.2007 Krom      Shfrytezimi    0.034
1113        Tropoje
    Mineral - Invest shpk Shpati i Vishise     12.12.2007 Krom      Shfrytezimi   0.0175
1114  Joal-06 shpk ogradec Çervenaka Juglindore 12.12.2007 Fe_Ni
          P                               Shfrytezimi    0.65
1115  Vjosa shpk Vlore    Resulaj, Selenice    12.12.2007 Zhavor Bitum Shfrytezimi      1.09
1116        Puke                13.12.2007 Krom
    Vllaznimi Deda shpk Fusha e Madhe - Mali i Terbunit            Shfrytezimi   0.0065
1117        Bulqize
    Skenderi shpk     Takimi i pare, Shytaj  13.12.2007 Krom      Zbulimi        1
1118  Bala 07 shpkBulqize  Lindja e Theknes    13.12.2007 Krom      Zbulimi      0.058
1119        Durres   shpk
    Edil Construction 2000 Bisht Palle                    S
                           13.12.2007 Material Mbushes hfrytezimi    0.21
1120  S.E.A shpk Kruje    Kodra e Ziltes     13.12.2007 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.198
1121  Lena 1 shpk Bulqize  Drita e Madhe      13.12.2007 Krom      Zbulimi      1.009
1122  Dova shpk Pogradec Pojske, Memelisht      13.12.2007 Krom      Zbulimi      3.05
1123        Mirdite
    Jab Resources shpk Qaf Kingjel           04.01.2008 Baker      Zbulimi
1124        Mirdite, Lezhe
    Jab Resources shpk Livadhez- shtuf         04.01.2008 Baker      Zbulimi      17.4
1125        Kukes
    Jab Resources shpk Kalimash            04.01.2008 Krom      Zbulimi        30
1126  Tollja Shpk Bulqize   Bulqiza Jug-Perendimore  04.01.2008 Krom      Zbulimi     0.1966
1127  CFF shpk Permet     Lipe, Piskove       08.01.2008 Ranor Pllakor Shfrytezimi     0.215
1128  Tirana Inerte & Konstruksion shpk
          Tirane   Priske e Vogel      08.01.2008 Brekçie shpati Shfrytezimi    0.382
1129  Fusha shpkTirane     Qafa e Fangut, Pashkashesh08.01.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi     0.1
1130  Kotaj shpk Bulqize    Lugu i Gjate, Fush Lope 08.01.2008 Krom       Zbulimi      1.331
1131  Koxherri shpkBulqize   Ternove          08.01.2008 Krom      Zbulimi   0.047128
1132        Vlore
    Amantia Antica shpk Panaja             08.01.2008 Argjile     Shfrytezimi    0.025
1133  Adi sha
1134        Mirdite
    Ballkan Resources shpk               Bakrit, Fabrika Rreshen
                Dampa nr1 e sterileve te 09.01.2008 Sterile Bakri  Zbulimi      0.025
1135        Mirdite
    Ballkan Resources shpk               Bakrit, Fabrika Kurbnesh
                Dampa nr1 e sterileve te 09.01.2008 Sterile Bakri  Zbulimi       0.1
1136        Mirdite
    Ballkan Resources shpk               09.01.2008 Sterile Bakri
                Dampat nr1&2 te sterileve te Bakrit, Fabrika Reps  Zbulimi      0.088
1137        Mirdite
    Ballkan Resources shpk               09.01.2008 Sterile Bakri
                Dampa nr3 te sterileve te Bakrit, Fabrika Reps    Zbulimi       0.1
1138        Kukes    Kalimash, Ultrabazik
    Bechtel Enka - joint venture            21.01.2008 Dunite     Shfrytezimi   0.0505
1139  Oskeola shpk Shkoder Talle             28.01.2008 Krom      Shfrytezimi   0.0098
1140  Ylberi shpk Bulqize   Bater           28.01.2008 Krom      Shfrytezimi  0.04465
1141        Diber
    Heidorn & Binjaku shpk  Vrenjt - Radomire     28.01.2008 Gips_Alab    Kerkim-Zbulimi   27.5
1142  Falki shpk Skrapar    Gostencke         28.01.2008 Gelq_ Mermer Kerkim-Zbulimi 2.178
1143  Duriçi-07 shpk
          Bulqize   Stoqet e Pusit nr.2    28.01.2008 Sterile Kromi  Shfrytezimi    0.06
1144  Kanina1 shpk Vlore    Perroi i Panjes      28.01.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.08
1145        Berat
    Djemte e Malit shpk Terpan             28.01.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.02
1146        shpk
    Orion Mine Elbasan Kosove             28.01.2008 Travertina   Kerkim-Zbulimi   0.57
1147        L
    Otto-Al shpk ezhe    Balldre          04.02.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    1.28
1148        Kavaje
    Haveriku 97 shpk     Sinaballe         04.02.2008 Zhavorr     Shfrytezimi     0.1
1149        Permet
    Derrasa G shpk      Kosove          04.02.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi   0.1469
1150  Habili shpk Kavaje    Rrogozhine        04.02.2008 Zhavorr     Shfrytezimi   0.0115
1151        Vlore
    Kaolin Albania Shpk Dukat             04.02.2008 Dolomit     Kerkim-Zbulimi   1.29
1152        Lezhe
    Seasif Group shpk    Kakarriq         21.02.2008 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi   2.45
1153        Shkoder Melgushe
    Seasif Group shpk                 21.02.2008 Argjile     Kerkim-Zbulimi   0.85
1154  Albitoil shpkVlore    Selenice- Treblove    21.02.2008 Rere BituminozeZbulimi        8.1
1155  Egi-K shpk Bulqize    Galeria Nr. A1      03.03.2008 Krom      Shfrytezimi    0.035
1156        shpk
    Petra Casa Librazhd Kokreve            03.03.2008 Ranor Pllakor Shfrytezimi     0.06
1157  Herkules shpkTepelene Kalivaç           03.03.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.18
1158  Toni shpk Mirdite    Fang           04.03.2008 Krom      Zbulimi      0.16
1159  Niku shpk Skrapar    Novaj           04.03.2007 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.14
1160  Pujka shpk Mat      Macukull- Dazjane     04.03.2008 Krom      Zbulimi     0.2394
1161        Puke
    Alb Granit shpk     Lak Roshi         04.03.2008 Pllagjiogranit Shfrytezimi    0.17
1162        shpk
    Union Idea Lushje    Kasharaj         04.03.2008 Ranor      Shfrytezimi    0.045
1163        Bulqize
    Klevi Bris shpk                  04.03.2008 Krom
                Gal 65 deri ne Sip., Zo. D, Miniera Bulqize     Zbulimi     0.0116
1164  2R Group sha Kukes    Ujmisht          04.03.2008 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi    15
1165  Baos shpk Bulqize    Fusha e Gjate, Bater   10.03.2008 Krom      Zbulimi      0.456
1166  Babasi-2 shpkKruje    Kraste, Makaresh     19.03.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.047
1167        M
    Dealka shpk irdite    Prelle          19.03.2008 Krom      Zbulimi        16
1168  Buci shpk Gjirokaster Lazarat           19.03.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.035
1169        Kukes
    Acelerated MagneziumKolsh Corporatoin shpk     19.03.2008 Magnezite    Zbulimi      3.69
1170  2D shpk Korçe      Lumalas          02.04.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.045
1171        Korçe
    Stone Group Albania shpk Plovisht         02.04.2008 Ranor Pllakor Shfrytezimi    0.0119
1172  Vinjolli shpkMat     Manazdre         02.04.2008 Krom      Zbulimi       2.5
1173  Ehad shpk Bulqize    Lugu i shtylles, Dhoks 02.04.2008 Krom        Zbulimi      2.104
1175        Kurbin
    Antea Cement sh.a    Koljike          02.04.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.234
1176        Vlore
    Heavy Industries shpk Kocule, Treblove      15.04.2008 Rere BituminozeZbulimi        0.9
1177        Korçe
    Vashtemia shpk    Maja e shullarit      15.04.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.025
1178  Paolo 07 shpk
          Bulqize  Zalli i Luçianes      18.04.2008 Krom      Zbulimi    0.04375
1179  Alosla shpkDiber   Qaf Murre, Vinjolle     18.04.2008 Krom      Zbulimi       1.7
1180  A-91 shpk Sarande Sorrone             18.04.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.021
1181        shpk
    Geri's 2002Bulqize                15.04.2008 Sterile Kromi
               Stoku i sterileve "Pusi Nr.2"             Shfrytezimi    0.043
1182        Vlore
    Alba-Service shpk   Kanine           15.05.2008 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi 6.325
1184  AJ-FD shpkTirane   Mali i Pashkasheshit    15.04.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.035
1185  Verina shpkMat    Qafe Uku          15.05.2008 Krom      Zbulimi       1.5
1186        Librazhd Gur-Shpati-
    Ballkan Resources shpk              16.05.2008 Fe_Ni      Zbulimi    199.976
1188        Berat
    B & B Stone shpk   Rabjak           10.06.2008 Ranor Pllakor Shfrytezimi     0.048
1189        Librazhd Gropa e Palit - Shurak 10.06.2008 Krom
    Alb - Xhoi shpk                               Zbulimi       0.5
1190  Vortex shpk Kruje   Guri i Lekes        10.06.2008 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi   0.37
1191  Bekimi shpk Puke   Fushe e Madhe        12.06.2008 Sterile Kromi  Shfrytezimi    0.026
1192        Kruje   shpk
    Prespa Import Eksport Kodra e Krastes se Pengilese20.06.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.056
1193        D
    M-Gazi shpk iber   Liqenet e Kacnise      23.06.2008 Krom      Zbulimi       1.5
1194        B
    Besa 3 shpk ulqize                26.06.2008
               Stoku i sterileve ne traverbankun 1050Sterile Kromi  Shfrytezimi  0.04945
1195        Mat
    Dema-Platin shpk   Shkalle Micek        01.07.2008 Krom      Zbulimi      1.19
1196  Damaso shpk Skrapar  afer fshatit Melove, Skrapar01.07.2008 Gelq_ Mermer Shfrytezimi      0.95
1197  Duriçi shpk Bulqize  Pika 142, Almarine     01.07.2008 Krom      Shfrytezimi    0.03
1198  Çota shpk Librazhd Frare, Hotolisht        01.07.2008 Krom      Zbulimi       1.1
1199        Librazhd
    ZJM Ceramica shpk Fushe e Madhe-Gjorduke     01.07.2008 Krom      Zbulimi      0.24
1200  Krafri shpk Kavaje  Lekaj                         Shfrytezimi
                             01.07.2008 Ranor Konglomeratik        0.125
1201  IL-FA shpk Berat   Mbreshtan          01.07.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.094
1202        M
    Basura shpk at                  01.07.2008 Krom
               Maja e Burrelit, kuota +1455 deri ne siperfaqe     Shfrytezimi   0.0506
1203  Elbesa shpk Elbasan Gropa e Bores         01.07.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.015
1204        Librazhd Hotolisht
    Alb-Kaca shpk                                Shfrytezimi
                             02.07.2008 Gur Dekorativ Gabro Traktolite  0.217
1205  Bledi shpk Berat   Sinec            02.07.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.05
1206  Ballo shpk Tirane   Skuterre          02.07.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi     0.1
1207        Bulqize
    Skenderi shpk     Maja e Gretes        02.07.2008 Krom      Zbulimi      0.75
1208        Librazhd
    Djemte e Malit shpk Kokreve            02.07.2008 Ranor Pllakor Shfrytezimi     0.04
1209  Lena 1 shpk Bulqize  Perroi i Thate       02.07.2008 Krom      Zbulimi      2.73
1210  Beni-06 shpkMat    Shenas           02.07.2008 Krom      Zbulimi      0.139
1211        Mat
    Blerim - Platin shpk Maja e Lajthizes      02.07.2008 Krom      Zbulimi      0.94
1212        Pogradec Kollovoza, Udenisht
    Alb - Xhoi shpk                  07.07.2008 Fe_Ni      Shfrytezimi    0.32
1213  Tabaku shpk Delvine  Bistrice          07.07.2008 Gips_Alab    Shfrytezimi   0.2968
1214  Isaku shpk Bulqize  Gal. 11 dhe Gal.12.Biz 21.07.2008 Krom         Shfrytezimi    0.15
1215        Korce
    Coal Energy shpk   Fusha e Maliqit       21.07.2008 Torfe      Zbulimi      26.8
1216  Ehad shpk Bolqize   Maja e Shinit        21.07.2008 Krom      Zbulimi      0.86
1217  Isufaj shpk Shkoder Bregu i Lekajt        21.07.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.045
1218        Skrapar
    STONE PRODUCTION shpk Zgerbonje          21.07.2008 Ranor Pllakor Kerkim-Zbulimi     2.2
1219        Skrapar
    STONE PRODUCTION shpk Therepeli          21.07.2008 Ranor Pllakor Kerkim-Zbulimi     1.2
1220        Shkoder Kodra e
    General Cement Albania shpk Munise        29.07.2008 Argjile     Shfrytezimi   0.9375
1221        Lezhe   Maja e
    General Cement Albania shpk Marcipajt       29.07.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    1.087
1222  Rier shpk Bulqize   Stoqet e sterilit Pusi nr.2 30.07.2007 Sterile Kromi  Shfrytezimi   0.0107
1223  Ernisi shpk Tropoje  Lugu i Madh 2        30.07.2008 Krom      Shfrytezimi    0.021
1224        shpk
    Shpresa Al Lezhe   Hallshuk Bunge       30.07.2008 Krom      Shfrytezimi    0.23
1225        shpk
    Elvis-S-R-DMat    Kishe - Dazjan       30.07.2008 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi 1.207
1226  Alita shpk Berat   Prapadishte         30.07.2008 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.13
1227  Bruçi-06 shpk
          Diber   Batace-Kacni        04.08.2008 Krom      Zbulimi        1
1228        Bulqize
    Rroshi-RR shpk    Maja e Kreshtes       04.08.2008 Krom      Zbulimi        1
1229        Pogradec Kalishte, Mivrec
    Alb - Xhoi shpk                  15.08.2008 Krom      Shfrytezimi     0.5
1230  Besor shpkMirdite    Hudhra e tolles     15.08.2008 Krom        Zbulimi       627
1231  Bledi shpk Bulqize    Gurra e Markut, Bater 15.08.2008 Krom         Shfrytezimi    0.075
1232  Dushi shpk Bulqize    Verviak, Theken     28.08.2008 Krom        Zbulimi      0.247
1233  Asmida shpk Skrapar   Kapinove         16.09.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi     0.098
1234        F
    IEG-AL shpkier      Shtylle (fshati)     16.09.2008 Konglomerat    Kerkim-Zbulimi    3.9
1235  Marei shpk Kukes     Kodra e Gjelzit     16.09.2008 Krom        Shfrytezimi    0.12
1236  Vllaznimi Deda shpk Vrith-Kalivaç
          Puke                 16.09.2008 Krom        Zbulimi      3.357
1237         shpk
    Danieli - 06 Mat                 16.09.2008 Krom
                Manazdreni Lindor-Sheshi i Vogel            Zbulimi      1.702
1238  Gerold shpk Librashd Stroske           16.09.2008 Fe_Ni       Shfrytezimi    1.66
1239  Bala shpk Bulqize    Qaf Lame         16.09.2008 Krom        Zbulimi      0.06
1240  Fortis 2 shpkFier    Metalli         16.09.2008 Argjile      Shfrytezimi    0.06
1241  Aldo shpk Pogradec Kroi i Zi           16.09.2008 Krom        Zbulimi       0.6
1242  Rej shpk Pogradec Cervenaka Jug Lindore 24.09.2008 Fe_Ni            Shfrytezimi    0.55
1243  Frali shpk Tepelene Kalivaç            29.09.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.23871
1244  Alb-Kaca shpkLibrazhd Gizavesh          13.10.2008 Gabro       Shfrytezimi    0.15
1245  Ndile shpk Kolonje    Radove          13.10.2008 Ranor Pllakor Shfrytezimi        0.1
1246        Mat
    Selita B3 shpk      Vinjoll         13.10.2008 Krom        Zbulimi     0.5725
1247        Shkoder Melgushe
    Seasif Group shpk                 13.10.2008 Argjile      Shfrytezimi    0.515
1248        Shkoder Fshti i Ri
    Seasif Group shpk                 13.10.2008 Gur gelqeror    Shfrytezimi    2.29
1249  Ilirija shpk Skrapar   Melove          13.10.2008 Gelq_ Mermer Kerkim-Zbulimi       3.9
1250  Ilirija shpk Lezhe    Ungrej          13.10.2008 Traktolite     Kerkim-Zbulimi   2.32
1251  Ilirija shpk Librazhd Dragostunje         13.10.2008 Ranor Pllakor Kerkim-Zbulimi     7.78
1252  Albadita shpkBulqize   Krasta Veri-Perendimore13.10.2008 Krom         Zbulimi     0.0875
1253        Sarande Nivice-Bubar
    STONE PRODUCTION shpk               14.10.2008 Gur gelqeror    Kerkim-Zbulimi   7.68
1254        Durres
    Kaolin Albania shpk Kodra e Domes         14.10.2008 Argjile      Kerkim-Zbulimi   2.01
1255        Bulqize
    Happy Tours shpk     Kaptina Martanesh    15.10.2008 Krom        Zbulimi      0.15
1256         - Construcsion Shpk
    Edile VeseliKruje    Borizane         15.10.2008 Gur gelqeror    Shfrytezimi   0.0596
1257        Bulqize
    Laci & Kotaj shpk                 1
                Kodra e Ushtarit, Ternove 6.10.2008 Krom        Zbulimi     0.0828
1258        Librazhd Varri i Plakes
    Loshi -BL shpk                  16.10.2008 Krom        Zbulimi      2.85
1259        B
    Albsoni shpk ulqize   Kraste-Koxherraj     16.10.2008 Sulfur Nikel    Zbulimi        2
1260  Bledi shpk Mat      Lure           17.10.2008 Krom        Zbulimi      10.5
1261        Bulqize   shpk
    Albtani-08-KonstuksionBatra Qendrore       17.10.2008 Krom        Zbulimi      0.062
1262  Alpa shpk Kurbin     Faqja e Sharres se Madhe 17.10.2008 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.12
1263  Ateani shpkMat      Ulez           17.10.2008 Krom        Zbulimi        1
1264  Ylberi shpk Bulqize   Fusha e Kaptines     17.10.2008 Krom        Zbulimi      4.82
1265  Zeneli shpkBulqize    Ternove         23.10.2008 Krom        Zbulimi       5.6
1266  KadurTex shpkBulqize               24.10.2008 Krom
                Galeria C +1440 deri ne siperfaqe           Zbulimi      0.04
1267        Mirdite-Kukes
    Cougur Mining shpk                24.10.2008 Baker       Kerkimi      173.8
1268        International - Albania LTD
    China Fine Puke     Porav-Geraj-Iballe    30.10.2008 Baker       Zbulimi     18.187
1269        Bulqize
    Kurti - A shpk                  30.10.2008
                Galeria 1205 - gal36, zon.Qendrore Krom        Shfrytezimi    0.015
1270        B
    Besa 3 shpk ulqize    Stoku i sterileve gl.16 30.10.2008 Sterile Kromi    Shfrytezimi 0.009229
1271        Bulqize
    Kadur Tex shpk      Gl. 1360, Prof I-II   30.10.2008 Krom        Zbulimi      0.02
1272  Sofimpex shpkPogradec Guri i Pergjegjur, Cervenake30.10.2008 Fe_Ni       Shfrytezimi    0.085
1273        Korce
    Ballkan Resourses shpk  Zemblak         11.11.2008 Fe_Ni       Zbulimi      23.3
1274        Diber    Radomire-Sllove-Peshkopi-Maqellare Ar
    Librazhd Mineral Resourses shpk          11.11.2008          Kerkimi       333
1275  Doar shpk Berat     Karkanjoz        11.11.2008 Ranor Pllakor Shfrytezimi       0.15
1276        Lezhe
    Colacem Albania shpk Mali i Kakarriqit      02.12.2008 Gur gelqeror    Shfrytezimi    0.95
1277        Durres
    Antea Cement sh.a    Manskuri         16.12.2008 Gips        Kerkim-Zbulimi   2.64
1278  Ali Leti shpkBulqize               17.12.2008 Krom
                Gal 60 dhe 62, min. Bulqize              Zbulimi      0.072
1279  Gerda 07 shpkBulqize               17.17.2008 Krom        Shfrytezimi
                Gal.48 dhe gal.48/2, H+1360 deri siperfaqe, min. Bulqize         0.156
1280  El-It-Al shpkBerat    Bogdan I Siperm     17.12.2008 Ranor Pllakor Kerkim-Zbulimi     13.9
1281        B
    Gentari shpk ulqize                17.12.2008 Krom
                Gal.47 nga H 1362 deri ne siperfaqe, Zona D Bulqize Shfrytezimi    0.0115
1282        Bulqize
    Drini Bulqiza shpk               18.12.2008 Krom
               Gal 45-47 deri gal 29 zona D Miniera Bulqize     Shfrytezimi   0.0097
1283        Bulqize
    Klervibris shpk                 18.12.2008 Sterile Kromi
               Stoku i sterileve Gal.11 dhe gal.12, miniera Bulqize Shfrytezimi    0.016
1284  Nalan shpkLibrashd Perroi i Qershizes      18.12.2008 Krom       Shfrytezimi    0.032
1285  Qato-01 shpkBerat   Zhitom i madh      18.12.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.082
1286  Koka shpk Mat     Qershiat e Hotit     18.12.2008 Krom       Zbulimi       0.1
1287        Elbasan Deshiran
    Mjeshtri shpk                  18.12.2008 Gips       Shfrytezimi     0.06
1288        Tirane
    AlbaEnergiaPlus shpk Miniera e Qymyrgurit Priske18.12.2008 Qymyr Guri    Zbulimi       0.11
1289        Puke    shpk
    Company Riviera 2008Dardhe           19.12.2008 Krom       Zbulimi       0.45
1290        Shkoder Hamel
    Alba Service shpk                19.12.2008 Gur gelqeror   Kerkim-Zbulimi    5.4
1291  Biba-X shpk Berat   Mali i Skrevanit     19.12.2008 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.158
1292        Kruje    shpk
    Company Riviera 2008Mukje            19.12.2008 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.093
1293        Skrapar
    Emiliano shpk     Pylli i Races-Novaj   19.12.2008 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.213
1294  Tollja shpk Bulqize               19.12.2008 Krom
               Gal.64/1, kuota +1294-1330, Miniera Bulqize     Shfrytezimi     0.1
1295        Bulqize
    Korabi-K shpk                  26.12.2008 Krom
               Gal.24,gal.33 deri gal.18, Miniera Bulqize      Shfrytezimi   0.0083
1296  Ardas shpkBulqize                30.12.2008 Sterile Kromi
               Stoku i Sterileve Zona e Re, Bater          Shfrytezimi   0.3365
1297        Tropoje
    Aki-Leo 08 shpk    Pac 1-6         30.12.2008 Krom       Shfrytezimi    0.069
1298        Kukes   Kroji
    Bechtel Enka - joint venture i Dardhes     30.12.2008 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.092
1299  Ineva shpk Elbasan Mali i Gradishtes      07.01.2009 Gips       Kerkim-Zbulimi   0.75
1300  Adel shpk Korçe    Maja e Mrizit      07.01.2009 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.0254
1301        Tirane
    M.I.D - AL shpk    Pellumbas        26.01.2009 Gur gelqeror   Kerkim-Zbulimi    0.4
1302        Kurbin
    M.I.D - AL shpk    Burizane         26.01.2009 Gur gelqeror   Kerkim-Zbulimi   0.26
1303        Diber
    Knauf Tirana shpk                26.01.2009 Gips
               Greve_Perroi i Veleshices(Gipse dhe Anhidrite)    Kerkim-Zbulimi   29.9
1304        shpk
    Shpresa 04Elbasan Rrezlik Shelcan        26.01.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi     0.02
1305        Tirane
    Ag- Invest shpk    Dorez          27.01.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.746
1306  ANK shpk Kukes     Pobreg i Siperm     27.01.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi     0.05
1307        Librazhd Prrenjas (ish Miniera e Fe_Ni Prrenjas)
    Kurum International sha             28.01.2009 Fe_Ni      Shfrytezimi     1.96
1308        Mat    Maja e
    Empire Mining (Albania) shpk Burrelit      29.01.2009 Krom       Zbulimi       6.06
1309        Bulqize  Bulqize,
    Empire Mining (Albania) shpk Bater, Theken 29.01.2009 Krom         Zbulimi     38.779
1310        Diber   Liqeni
    Empire Mining (Albania) shpk i Dhive      29.01.2009 Krom       Zbulimi     12.699
1311        Bulqize  Bulqiza
    Empire Mining (Albania) shpk Veriore A, Zona 3 29.01.2009 Krom       Zbulimi      6.855
1312  Oskeola shpkPuke    Shtraze1 dhe Shtraze2 02.02.2009 Krom        Shfrytezimi    0.088
1313        Diber
    Ro-Na-La shpk                  02.02.2009 Krom
               Balgja Perendimor, Selishte             Zbulimi       1.81
1314        Permet
    Skraparliu shpk    Pagri          02.02.2009 Ranor Pllakor Shfrytezimi      0.03
1315  Haslika shpkBulqize  Mali i Qorres      02.02.2009 Krom       Zbulimi      0.708
1316        Korçe
    Terolli 08 shpk    Zvezde          02.02.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.016
1317  Le-Ko shpkPermet    Mbrezhan         03.02.2009 Gelqeror PllakorShfrytezimi     0.02
1318  Volalba shpkLushje   Kasharaj         03.02.2009 Argjile     Shfrytezimi    0.093
1319  Zasha shpkMirdite   Laku i Rrepes      03.02.2009 Krom       Zbulimi      1.875
1320  Pacani shpk Lezhe   Lugu i Zi Kakarriq    03.02.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi     0.08
1321        Mat
    Koleci-Kre shpk                 03.02.2009 Krom
               Fusha e Kuqe, Qafa e Tolles             Zbulimi      0.822
1322        L
    Stones shpk ibrazhd Klize            03.02.2009 Piroksenite   Kerkim-Zbulimi   3.45
1323  Amadeo shpk Kurbin   Shperdhet        03.02.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi   0.0125
1324        Diber
    Valteri Grand shpk   Maja e Lepthit      05.02.2009 Krom       Zbulimi        1
1325        Skrapar
    STONE PRODUCTION shpk Milove          09.02.2008 Gelq_ Mermer Shfrytezimi       0.13
1326  Gjoni Shpk Bulqize   Paneli Gal.27 - Gal.16 21.02.2009 Krom        Shfrytezimi   0.1792
1327        Korce   Rehove
    Dedeman Albania Mining shpk           17.03.2009 Baker      Zbulimi       24.5
1328        Mat
    Buna Mat shpk     Kodra e Batrave     17.03.2009 Kuarc      Shfrytezimi     0.24
1329        shpk
    Paluca -Sa Lezhe    Mali i Korbit, Torrovice 17.03.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi     0.71
1330  Arvo shpk Kruje    Kraste Makaresh     17.03.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi     0.01
1331        Diber
    Heidorn & Binjaku shpk Vrenjt - Radomire    20.03.2009 Gips_Alab    Shfrytezimi    1.759
1332        Mirdite
    Adriatico Blu shpk   Vau i shkezes      14.04.2009 Bazalte     Shfrytezimi     0.95
1333         shpk
    Pojani 2000Elbasan Bradashesh          14.04.2008 Argjile     Shfrytezimi    0.055
1334        Durres
    Antea Cement sh.a    Manskuri         14.04.2009 Gips      Shfrytezimi 0.531435
1335        Librazhd shpk
    Miniera e Kromit Katjel Katjeli Jugor       15.04.2009 Krom      Shfrytezimi    0.23
1336        Skrapar
    STONE PRODUCTION shpk  Melove          15.04.2009 Gelq_ Mermer Shfrytezimi     0.238
1337  Ceruja shpk Mat                  16.04.2009 Krom
                Thellesia e v.b Shkalle, Trvb.7, Klosi, Mat     Shfrytezimi   0.3875
1338  YZO shpk Librazhd Berzeshte            27.04.2009 Fe_Ni      Shfrytezimi    0.675
1339        Mirdite   Suka
    Bechtel Enka - joint venture e Madhe       27.04.2009 Bazalte     Shfrytezimi   0.0885
1340        Has     Bregu i Skatines - dalja111.05.2009 Krom
    Info Metal Plast -Al shpk                          Shfrytezimi    0.137
1341  Xhuljo shpkKruje    Kodrat e Kraste Pengile 11.05.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.078
1342  Vortek shpk Kruje    Guri i Lekes       11.05.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.0935
1343  Santara shpkKruje    Koder Krasta       11.05.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.284
1344              Gjorm
    Genti shpk Malesia e Madhe            18.05.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.105
1345  Bytyçi shpkTropoje   Zogaj, 1,2,3,9      20.05.2009 Krom      Shfrytezimi    0.435
1346        Has
    Elidon 06 shpk     Vllahna Lindore      20.05.2009 Krom      Shfrytezimi    0.24
1347  Afrimi shpk Has     Gajrep          20.05.2009 Krom      Shfrytezimi    0.066
1348        Malesia e Gjorm
    Bekteshi Inerte shpk Madhe            22.05.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.0981
1349        Bulqize
    Krypi-Aba shpk     Qafa e Lugut       26.05.2009 Krom      Zbulimi      0.814
1350        Kurbin
    Ndertimi Kristian shpk Milot           26.05.2009 Gelq_ Mermer Shfrytezimi      0.06
1351        Vlore
    Besa Kerkove shpk    Vranisht         26.05.2009 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.05
1352        Berat
    Fani 2008 shpk     Bogdani i Siperm     26.05.2009 Ranor Pllakor Shfrytezimi     0.049
1353  Ernisi shpk Has     Gjelaj 4         26.05.2009 Krom      Shfrytezimi    0.053
1354        Konstruksion shpk Gjate
    A & Xh - 08Bulqize   Fusha e          01.06.2009 Krom      Zbulimi    3.65625
1355  Lamnica shpkTropoje   Prapshtina e Gomurit 01.06.2009 Krom         Zbulimi      1.433
1356        Fier
    Comercir shpk      Kasnice          04.06.2009 Rere BituminozeShfrytezimi     0.39
1357        Pogradec Cervenaka Lindore
    Joni 2008 shpk                  04.06.2009 Fe_Ni      Shfrytezimi   0.0175
1358        Puke-MirditeQ
    Tirex Explorations shpk afe Mali-Domgjon, Bozhiq 04.06.2009 Baker      Kerkimi     145.65
1359        Berat    Karkanjoz
    Peglio Ricerca e Svilupo-Berat shpk        08.06.2009 Ranor Pllakor Shfrytezimi     0.115
1360        Bulqize
    Samuel Kraste shpk Verilindja e Liqenit te Sopeve 08.06.2008 Krom      Zbulimi      0.43
1361  Gaçaj 5 shpkVlore    Rauliçio         08.06.2009 Ranor Pllakor Shfrytezimi    0.1499
1362        Bulqize
    Kaprolla shpk                   08.06.2009 Krom
                Gal 10-15, H+1400 deri +1440             Shfrytezimi    0.016
1363        Kurbin
    Ramizi Lis 08 shpk   Kodra e Krifshes     09.06.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.146
1364  Salica shpkHas     Myçhas          10.06.2009 Fe_Ni      Shfrytezimi    0.21
1365        Kruje
    Albico - 06 shpk    Ballaj          10.06.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi   0.0365
1366        Devoll
    Devolli Resourses shpk Vernik Kokogllave     10.06.2008 Fe_Ni      Zbulimi        27
1367        Skrapar
    Xhuljano 08 shpk    Novaj           18.06.2009 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.037
1368  Bedini shpkBerat    Mali i Pashnikut     18.06.2009 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.07
1369        Sarande Velahove-Livine
    Dinamika shpk                   22.06.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi     0.1
1370  Ikeral ShpkSarande Krekez             22.06.2009 Argjile     Shfrytezimi    0.07
1371        Vlore
    Mineral Bitumen shpk Kume-Murriz                       Shfrytezimi
                             22.06.2009 Bitum NatyralZhavor Bituminoz   0.324
1372  AU-PET shpk Has     Krume, Rethi Has     23.06.2009 Baker      Zbulimi        26
1373  Gega G shpk                    23.06.2009 Gur gelqeror
          Librazhd Mirake-Librazhd, Rrethi Librazhd            Kerkim-Zbulimi   0.15
1374  Kromex shpk Kukes    Masivi i Ultrabazikeve 23.06.2009 Krom        Kerkimi      27.71
1375        Tropoje
    Jab Resources shpk Zogaj, Tropoje         24.06.2009 Krom      Zbulimi        76
1376        Tropoje
    Jab Resources shpk Bregu i Bibes Lajthise, Tropoje24.06.2009 Krom dhe Platin Zbulimi       4.7
1377  Flager shpkBulqize   Fushe Kishe        24.06.2009 Krom      Zbulimi      1.03
1378        Berat
    Mustafaj shpk      Kodra e Gurit te Bardhe 24.06.2009 Gur gelqeror   Shfrytezimi    0.18
1379  B & B Stone shpk
          Berat    Vodicë Bogdani - Roshnik3.07.2009 Ranor Pllakor Shfrytezimi
                             0                      0.167
1380        Kukes
    Aren 2003 shpk     Arren           08.07.2009 Ni_Si      Zbulimi       6.2
1381        Mirditë
    Tirex Explorations shpk Qafe Mali-Gjergjan    14.07.2009 Baker      Kerkimi       192
1382  Nika BL shpkKukes    Kodrate Trullit      21.07.2009 Ni_Si      Shfrytezimi    1.34
1383        Pogradec
    Iemr Resourses shpk Prane qytetit Pogradec 23.07.2009 Fe_Ni         Kerkimi        44
1384        Tropoje
    Iemr Resourses shpk Has-Tropoje          23.07.2009 Krom      Kerkimi       144
1385  Aperto shpk Kukes                 22.07.2009 Krom      Shfrytezimi   0.0042
1386  Lim - EM shpkTiane    Pisike e Vogël, Tiranel 22.07.2009 Brekçie shpati Shfrytezimi      0.01
1387        Librazhd Prrenjas-Rajce-Skroske 22.07.2009 Krom
    C&S Construction Minerals Shpk                         Kerkimi     36.139
1388        Librazhd Qarishte-
    C&S Construction Minerals ShpkShebenik       22.07.2009 Krom      Kerkimi     27.022
1389        Mat     Mali
    Grifi-Xhiglent Albania shpk i Shenmerise      23.07.2009 Gelq_ Mermer Shfrytezimi      0.07
1390  Kromex shpk       Kalimash-Shemri-ThireLajthize
          Kukes-Mirdite             29.07.2009 Baker      Kerkimi     231.42
1391  Krasta shpk Bulqize                29.07.2009
                Veriu i Majes se Lugut-Perroi i Burgut Krom      Zbulimi      0.12
1392        Kukes
    Binjaket Shahini shpk Mali i Runjes se vogel 04.08.2009 Krom          Shfrytezimi   0.0005
1393        Pogradec Barbatesh
    Auto Star shpk                   04.08.2009 Fe_Ni      Shfrytezimi    0.193
1394  Gener 2 shpk Fushe-Kruje              13.08.2009 Gur gelqeror
                Perroi Dallxhikut, Fushe-Kruje            Shfrytezimi 0.323723
1395        shpk                  Qukes, Librazhd
    Belba B&B Librazhd Fshati Skroske, Komuna17.08.2009 Krom            Shfrytezimi     0.3
1396                            Sarande
    K&M shpk Sarande Sopik, Komuna Livadhja,20.08.2009 Gur gelqeror        Shfrytezimi    0.073
1397  ISFAT shpkKukes                   20.08.2009 Krom
                Fushe Dukagjin, Kolsh, Kukes             Shfrytezimi    0.05
1398        Lezhe
    SHPRESA AL shpk                   20.08.2009
                Qaf Vorreze, Fregen, Ungrej, Lezhe Krom        Shfrytezimi    0.11
1399  Platinium ALB shpk Vulçan, Librazhd
          Librazhd                20.08.2009 Fe_Ni      Shfrytezimi   0.0416
1400         shpk
    Ajdini InerteKavaje   Rrogozhine         24.08.2009 Konglomerat   Shfrytezimi  0.09554
1401        K
    SHIMA shpk ruje     Borizane, Kruje      24.08.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.214
1402  VORTEK shpk Mirditë                 Mirdite
                Nderfushazi Qafe-Mollaj,24.08.2009 Bazalte      Shfrytezimi    0.683
1403  Markaj shpk Kukes                 28.08.2009 Baker
                Gjergjan-Bardhoce-Morine,Rrethi Kukes         Zbulimi      1.236
1404        Mirdite   Shtrungaj,Fan,rrethi Mirdite
    Bechtel Enka - joint venture            31.08.2009 Pllagjiogranit Shfrytezimi    0.026
1405        Has
    Info Metal Plast -Al shpkVllahna Veriore, rrethi Has31.08.2009 Krom      Shfrytezimi    0.146
1406        Tirane                 01.09.2009 Qymyr Guri,Vanadium,Germanium,Toka te rralla
    AlbaEnergiaPlus shpk ''Shpoze'',Qafe Priske,rrethi Tirane           Shfrytezimi    0.98
1407        Tirane                 01.09.2009         Shfrytezimi  0.80727
    AlbaEnergiaPlus shpk Mali i Molles, Qafe Priske,rrethi Tirane Qymyr Guri,Vandium,Galium,Germanium,Toka te rral
1408        shpk
    NickelMine Kukes                  01.09.2009 Fe_Ni, Ni_Si
                Mamez, komuna Kolsh dhe Surroj, Kukes         Shfrytezimi    2.02
1409        Bulqize                01.09.2009 Krom      Shfrytezimi
    Naim & Mealdi shpk ''Theken kuota +1100 deri 1260,profilet XVII-III'',Martanesh, Bulqize     0.098
1410  FLORIDA shpk Tropoje                01.09.2009 Krom
                Lajthise Perrua,Kepenek,komuna Bytyc, Tropoje     Shfrytezimi    0.026
1411  Koliqi Shpk Bulqize                 04.09.2009 Krom
                Bulqize, sip prane Gal 43,kuota H +1240-H 1280,BulqizeZbulimi     0.0698
1412  Grrica shpkDiber                  08.09.2009
                Krasta e Kaptines, Martanesh, Diber Krom       Zbulimi      0.64
1413  YLBERI shpk Bulqize                08.09.2009 Krom
                Traverbanku Lugu I Gjate , Bater, Kuota H+1588-1620 Zbulimi       0.156
1414        Kruje
    M.I.D - AL shpk                   08.09.2009 Gur gelqeror
                ''Mali i Madh'', Borizane, Kruje           Shfrytezimi    0.26
1415        Bulqize
    Kater Gryket shpk                  H+1279-H+1334,
                Bulqize, sip prane Gal 4408.09.2009 KromBulqize    Zbulimi        1
1416        Kurbin
    Inert Expres shpk                  08.09.2009 Gur gelqeror
                Kodra e Shulcit, Mamurras, Kurbin           Shfrytezimi    0.54
1417        Bulqize
    Hoti Krom shpk                   09.09.2009 Krom      Zbulimi
                Bulqize, Sip prane Gal 59, Kuota H +1210-H+1245, Bulqize       0.1336
1418        Gjirokaster Peshkepi, rrethi Gjirokaster
    Margariti shpk                   10.09.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.08
1419        Bulqize   Gal.34 nga H +1313 - +1360, zona qendrore Bulqize Shfrytezimi
    Albleaa International shpk             11.09.2009 Krom               0.318
1420  Graniti shpk Puke    Fushe Laje         11.09.2009 Traktolite   Shfrytezimi    0.12
1421  Gener 2 shpk Kruje    Verjon - Zgerdhesh     11.09.2009 Gur gelqeror  Kerkim-Zbulimi   3.08
1422        Tirane   Heraj, Zall-Herr
    Tirana inerte &Konstruksion shpk          11.09.2009 Gur gelqeror  Shfrytezimi    0.122
1423  Ervin shpk Bulqize                 11.09.2009 Krom      Shfrytezimi
                Fusha e rrymit gal Nr.2, H+1350-H+1520, Martanesh, Bulqize        0.25
1424        Kukes
    Alb-Buillding shpk                 11.09.2009 Krom
                Fushe Dukagjin, Kolsh, Kukes             Shfrytezimi    0.47
1425        M
    Region shpk irdite    ''Vau i Shkjezes'', Mirdite11.09.2009 Bazalte     Shfrytezimi    0.898
1426  Ballenja shpkBulqize                11.09.2009 Krom
                Faqja e Kulmurrizes, Martanesh, Bulqize        Zbulimi      0.13
1427  Ballenja shpkBulqize                11.09.2009
                Gurra e Markut, Martanesh, Bulqize Krom        Zbulimi      0.098
1428  Igli 07 shpkSkrapar   Novaj, Skrapar       11.09.2009 Gelqeror PllakorShfrytezimi    0.118
1429        B
    H Kotaj shpk ulqize   Kotaj           11,09,2009 Krom      Zbulimi      0.35
1430  BFINAL shpk Mirdite   Vau i Shkjezes       11.09.2009 Bazalte     Kerkim-Zbulimi     5
1431  BFINAL shpk Mirdite                11.09.2009 Bazalte
                Vau i Shkjezes,Rubik, Mirdite             Shfrytezimi    0.618
1432        Tirane
    Valteri Grand shpk                 11.09.2009 Argjile
                Marqinet,Vore, rrethi Tirane             Shfrytezimi    0.29
1433        Kavaje
    Alb Alabaster shpk    Zona Veriore, Mengaj 11,09,2009 Gips Alabaster Shfrytezimi        0.18
1434        Kukes
    Titi Euro 2008 shpk   Surroj           16,09,2009 Krom      Zbulimi       3.8
1435        Korc
    Coal Energy shpk                  16.09.2009
                Fusha e Korces, Maliq, rrethi i Korces Torfe     Zbulimi        20
1436        Devoll
    Devolli Resources shpk  Kokogllave         13,09,2009 Fe_Ni      Zbulimi      0.972
1437        Skrapar
    D.K.S Group shpk     Vala (Ustia), Polican   16,09,2009 Ranor Pllakor Shfrytezimi     0.338
1438  Koliqi Shpk Diber           16,09,2009  Krom       Zbulimi
1439  Doku-P shpk Kruje  Mukje       01.10.2009  Brekçie shpati  Shfrytezimi  0.063
1440  C.A.E. shpkFier   Kafaraj      15,10,2009  Zhure      Shfrytezimi  0.066
1441        Diber
    Elite Mine shpk   Mamez-Trull-Lure  15,10,2009  Fe_Ni, Ni_Si   Kerkimi     137
Administratori    Nr Tel ose Cel: Adresa e Selise:
Ram Ismailgeci             Kam Tropoje.
Arefi Jakupllari   0682089767    Pojske, Pogradec
Latif Zeneli              Bajram Curri.
Latif Zeneli              Bajram Curri.
Latif Zeneli              Bajram Curri.
           0682775993;   Krume Has
Skender Hoxha, Bishim Boshnjaku tel_fax 05264537
Asim Zajmi      0682060393    Rr Ferit Xhajko, N.56 Tirane
Asim Zajmi      0682060393    Rr Ferit Xhajko, N.56 Tirane
           0682555002
Muhamet CuraDashamir Gega       Stacioni I Trenit Librazhd
Tahir Gjoka      O692071176    Lagjia Drita Burrel
Haxhi Dogjani     0682161501    Bicaj Kukes
Xhem Neza               Lagjia Laolana B. Curri
           0682072600; tel 02132021
Xhem Neza               Lagjia Laolana B. Curri
           0682072600; tel 02132021
Asim Zajmi               Rr. Ferit Xhajko, nr.56/1 Ap.3, Tirane
           03554231013, Fax 35542350
Viktor Cakani             Rr.Ali Demi, Lagjia Nr.1, Shkoze, Uzina Traktori, Tirane.
Hasan Neza      068 27 77 846  Lagjia " Fruti - Kulture ", Kamez
Adem Lamnica              Ish ndermarja gjeologjike, B. Curri
           0682072600; tel 02132021
Alush Buçpapa     Cel 0682063143, Lagja 15, (Spitall ), Durres.
Bujar Çuka      0682351655    Kraste, Bulqize
Adem Matoshi     0682812750    Lagjia Partizani, B. Curri
Arian Duka      0692525788    Rruga Kavajes prane ndermarjes Gjeologjike
Alush Buçpapa     Cel 0682063143, Lagja 15, (Spitall ), Durres.
Patric Pascal     03922057     Selenice, Vlore
Ylber Doda      0692066707    Kraste, Bulqize.
Gafur Plloçi     0682395918    Kraste - Bulqize
Naim Beqaj      0682183503    Selenice Vlore
Angjelov ToneJoanis Mistrakis
           08254330     Rr.Rico Greko, pll. City Center, Korçe
Bukurosh Koçi             Fabrika e pasurimit kromit, Bulqize.
Zeqir Bushgjokaj            02132701
           O692077025, FaxLagjia 28 Gushti, B. Curri
Dritan Avllaj     0692061435    Rr. Qemal Stafa, Pall Gelaiks
Bajram Loshi     0692093162    Qukes Librazhd
Ali Merkuri      0682063546    Kraste Bulqize
Zeqir Bushgjokaj            02132701
           O692077025, FaxLagjia 28 Gushti, B. Curri
Asim Zajmi               35542350
           3554231012, Fax Rr. Ferit Xhajko, nr.56/1 Ap.3, Tirane
Dede Lleshi              Shengjin Lezhe (afer Portit)
           O692181187, tel O2812321
Avni Boshnjaku    0682622155    B. Curri
Shefki Doma              Klos Burrel.
Sulejman Kurti    0682064947    Lagjia Nr.1 Burrel.
Sihat Paja      0692086935    Lagjia 10 Korriku, Vlore
Agim Hysa       O682080004    L. Partizani, Burrel
Ahmet Vata      0683145927    Surroj Kukes
Bajram Kola      O682051215    Klos,
Afrim Selita, Jaho Morsela       Fshati Cerruje, Mat.
Tahir Gjoka      O692071176    Lagjia Drita Burrel
Qemal Bebja, Pellumb Isaku       Kraste, Bulqize.
            Perkola     Kraste Bulqize
Flamur Krypi, Pellumb0682080890; 0682063552
Rakip Koka      O682063555    Martanesh Bulqize
Besim Plloçi     0692136760    Kraste Bulqize
Behar Kenga      0682077683   Kraste Bulqize
Asim Zajmi       0682060393   Rr Ferit Xhajko, N.56 Tirane
Selman Dervishi            Kraste, Bulqize.
Urim Canaj       0692065170   Lagjia Drita Burrel
Rexhep Zguri      0682063547   Kraste Bulqize
Ylber Doda       0692066707   Kraste, Bulqize.
Jashar Gjoni      0682051793   Kraste Bulqize
Ramazan Rrushi     0682081794   Kraste Bulqize
Klodian Koxheri    0682077685   Kraste Bulqize
Nazif Klosi      0692065174   Lagjia Drita Burrel
            0683175420
Sulejman Kurti, Hamdi Leti       Kraste Bulqize
            Nuzaj
Bajram Lleshi, HamzaO692147537     Lagjia Drita Burrel
            0682612502; 0682365954
Shaban Zhabali, Sadik Cani       Kraste Bulqize
Agim Cuka, Rustem Zguri, Bilal Çuka Kraste Bulqize
            0682731285
Enea Leoncini             Rr.Ali Demi ( prane Nd. Nder.Qymyreve ) Tirane.
Gafurr Plloçi, Mersin Isaku
            0682395918   Kraste, Bulqize
Romano Costoncelli 04231012      Rr. Ferit Xhajko, nr.56/1 Ap.3, Tirane
Romano Costoncelli 04231012      Rr. Ferit Xhajko, nr.56/1 Ap.3, Tirane
Uke Korteci              Lagjia 28 Gushti, Bajram Curri
Agim Hysa               Burrel.
Bujar Çuka       0682351655   Kraste, Bulqize
Ylber Çupi       0692080860   Lagjia Partizani, Burrel.
Sherif Hasandoçi            Bajram Curri, Rragam 9.
Adem Lamnica              Lagjia Partizani, B. Curri
            0683272844; fax 02133055
Abdyl Demiri      0682058606   Kraste Bulqize
Adem Matoshi      0682812750   Lagjia Partizani, B. Curri
Uke Neza                Kam , Tropoje.
Veli Meçaj               Rruga Kongresi I Lushnjes, Pall 2, shk.4, ap 49, Tirane.
Helson Gjerazi     0682191880   Lagjia 1 Maj, rr. Tasi Dema, Fier
Engjellushe Mataraku 0692858161    Lozhan Korçe
Viktor Vulferti    0694071631   Burrel, Mat
Uke Korteci              Lagjia 28 Gushti, Bajram Curri, , Doblik2
            0682026778
Myzafer Memushi, Veliko Qerimi     Linez, Komuna Dajt
Dashamir Tahiri    0682021645   Lagjia Pavarsia,rr. Kosova, Vlore
Gezim Porja      O683161259   Kraste Bulqize
Ismail Hoxha      0682746677   Lagjia e re Gjok Doçi, Peshkopi
Faik Teodori      0692077176   Rr. Niko Adhrami P.15 Sh5 Ap 58
Adrian Gjura      0682033455   Lagjia " Partizani " , Nr.127, Fushe Kruje.
Tahir Gjoka      0692071176   Lagjia Drita Burrel
Ylber Doda       0692066707   Kraste, Bulqize.
Canio Scianatico            Qenda
            O65-22390; 065-22676 Legale Administartive, Lushnje
Gezim Porja      O683161259   Kraste Bulqize
Naimir Kurti              Rruga Naim Frasheri, pll.60/3, shk.5, ap.1, Tirane
Zenel Alimuçi             Fabrika e Tullave, Vlore.
Shemsi Ballabani            Lagjia " Drita " , Burrel.
Dimitar Angelov    +359899905929 Qaf Priske
Robert Brahaj     0692372405   Lagjia Afrim I Ri Ballsh
Gramoz Haxhiaj     0682029913   Lagjia 4 Herojte, Vlore
Naim Beqaj       0682183503   Selenice Vlore
Luke Rroku               Lagjia " Beselidhja ", Nr.132, Lezhe.
Xhelal Popa              Mengaj Kavaje.
Vesel Kulla      0682042708   Fush Kruje
Gezim Hoxha      0692032580    Hotel Delfini, Uji I ftohte Vlore
Arqile Papuçiu    0692080737    Lagjia nr.2 rr. Vangjel Pandi, ap.31 Sarande
Idriz Çeka      0692379469    Lagjia Nr.5, Rr Kajo Karafili, Kavaje.
Njazi Aga               rr. Petraq Leka, pll. 94/3, Tirane
Jaho Marsela     0682371127    Klos
Angjelov ToneJoanis Mistrakis
           08254330     Rr.Rico Greko, pll. City Center, Korçe
Shaban Sina              359514
           0682024774, Fax Shkoze (Uzina Traktori), Tirane
Ilir Liçe               Lagjia " Brigada e 17 Sulmuese, Rr . Petraq Popa, Elbasan
Haki Balla      0682772796    Qesarak, Tirane
Llambro Pituli    Tel O8245704   Fshati Boboshtice , Korçe
Lahim Gjika      0692085495    L."Frutikulture", ndert. priv. afer pall. Fizmuka, Tirane
Robert Pasko     0692022863    Rruga Vaso Pasho, Pll.nr16, shk.3, Ap/17, Tirane
Rustem Bylykbashi O682054998      Lagjia Nr.4 Korçe
Koço Balaj      0692050051    Vuno Himare
                    Lagjia
Sabri Koxheri, Idriz Mzhika, & z. Gazment Lika " Drita ", Burrel.
Kloadian Koxheri   0682077685    Kraste Bulqize
Asim Zajmi               35542350
           3554231013, Fax Rr. Ferit Xhajko, nr.56/1 Ap.3, Tirane
Qamil Ismaili     0682023639    Peze e Madhe, Tirane
Leonidha Thanasi   O692294845    Drenove , Korçe
Haxhi Zotaj      0692294845    Kraste, Bulqize.
Ilirjan Dinellari   0682073550    Lumalas Korçe
Mark Luli               Rr. Durresit, nr15, Tirane
Gani Alushaj     0683305062    Drashovice, Vlore.
Pandi Miçani              Miniera Mborje Drenove, Korçë.
           O682058539
Besim KukaRuhan Gjinollari       Rruga Myslym Keta , Tufine
Pellumb Salillari           Rr." fax 255056
           0682040371; 253690, B.Biba "Pll 71/1, Ap3, Tirane.
Agron Jaupllari    0682054011    Bul. Zogui I, pall. I ri prane Fak. Shkencave, Tirane
Irfan Demolli             Symiz Korçe
           0682677065
Sokol Lika, Bashkim Leti        Kraste Bulqize
Luan Syri       0692098450    Lagjia Guri I Bardhe Ura Vajgurore
Besnik Ibi      069 20 98 388  Lagja Nr.5, pall 136, Pogradec.
Asim Zajmi               35542350
           3554231013, Fax Rr.Ferid Xhajko, Nr.56. Tirane
Ilir Zhaboli     0682340427    Kraste Bulqize
Haki Shala      0682035082    Fush Kruje
Latif Zeneli              Bajram Curri.
Halil Shehi              Kraste,
           0683061283; O5823693 Kruje
Ylber çupi      0682131667    L. Pjeter Budi, bll. I Vilave , Burrel
Dylaver Selimi    0682449459    Fshati Halil Fush Kruje
Dashamir Gega             Lagjia
           0682555002; 05143641 Stacioni I trenit Librazhd
Salltem Kromollari  O692251075    Lagjia nr.1 rr. Verdoves
Ajet Muço       0692091456    Uznove Berat
Besnik Babasi     0682056647    Fush Kruje
Haki Toto       0692027072    Lagjia Barakodone, Komb. Ushqimor
Saliko Jupa      0692081879    Lagjia Vullnetari, pll,646, Elbasan
Misir Met Hasani   0682213003    Lagjia 16, rr. Koço Kazanxhi, pll.866
Gezim Balla      0692072723    Miniera e Kromit Prrenjas Librazhd
Jetnor Çaushaj    0682522317    Lagjia 1 Maj Fier (Armo)
Ramadan Dinellari, Nikollaq Meraja   Lumalas, Korçe.
Agron Vogli              Kruje
Beqir Zeneli     0692065896    Spathar Vau I Dejes
Adriatik Pasha             Rruga Pjeter
           0682031464; tel_fax 04249663 Bogdani, pll.20/4 Ap.2B, Tirane
Pirro Qorri      0682037501    Rruga Nikolla Lena, Nr 53
           Resuli     Qaf
Vehap Lamaj, BardhylO682026552(262892) Priske Komuna Dajt
Enver çollaku    0682093423    lgj. Nr.i zona indus. Pogradec
Patrick Pascal    0692099743    Hotel "Martini" Officce B, Vlore
Bertan Berkpinar           Rr. Kavajes Tirana
           0692062304; tel.270202,fax 870410 Tawer, nr.59, kati 7, Tirane
Bertan Berkpinar           Rr. Kavajes Tirana
           0692062304; tel.270202,fax 870410 Tawer, nr.59, kati 7, Tirane
Rexhep Ukperaj    04223437     Kompleksi "Karl Topia", kulla 1, kati 2, Tirane
Martin Marku     0682288734    Gocaj, Balldre, Lezhe
Zenel Babaj              Kruje.
Gjylisha Shkurti   0692085232    Lagjia Deshmoret e Kombit (prane Prakut) Berat
Shkelzen Madani            Lagjia 11 Janari, Peqin.
Viktor Qylafi             Rr. "Ismail Qemali", L7, nr.13,Korçe
           0692093738, 08245705
Arefi Jakupllari           Pojske Pogradec
           003554259846, Fax OO3554230489
Xhaferr Gorezi            Poliçan,
           0682325620; 03684770 Skrapar
Shyqyri Cara     O682077728    Peze e Vogel, Tirane
Pellumb Koçiasi            Lagjia Aqif
           0692053066; fax 05452350 Pasha pall.31/3 L, Elbasan
Simon Lala      0692082200    Rruga e Kavajes, pll.96/2/9
Altin Premti     0682082874    Lagjia 3, Sarande
Arqile Papuçiu    0692080737    Lagjia nr.2 rr. Vangjel Pandi, ap.31 Sarande
Namik Aliçkolli   0682060823    Lagjia1, rr. Kajo Karafili, nr.10, Pogradec
                   Zvezde,
           0682254253; O682241782Korçe
Tefik DokoVladimir Doko
Qamil Babasi     0682056649    Zall, Fush Kruje
Ismet Gega      0682145863    Mirake Librazhd (rruga drejtim Elbasanit)
Altin Hyseni             Rr. J.Godar, Nr.47, Vlore.
Adrian Gjura             Lagja Partizani, Nr.27, Fushe - Kruje
Arben Perlala    O693024637    Lagjia e vjeter Rubik
Ylli Lofca      O682026824    Fushe Kruje
Albert Musteqja            Fabrika e Tullave, Vasjar, Tepelene.
Petrit Duva              Rr."Deshmoret e 4 ShkurtitSky Tow. Bis.Cen, suit.6/4, Tirane
           0692091499; Tel.259846, Fax. 230489
Ferdinand Tare    0692076470    Poliçan, Skrapar
Flamur Luzi     O682045470    Lagjia.13, Plazh Durres
Mirash Kalaj     06823147760   Velipoje Shkoder
Pellumb Doku             Kruje
Qani Selimi     0682388692    Fshati Halil Kruje
Ferat Hasaj     0692059560    Lagjia Pavarsia, rr. S. Zotaj, Vlore
Romeo Karoli     0692045772    Elbasan
Pellumb Salillari           Ura fax 255056
           0682040371; 253690, Vajgurore
Tanush Mehillaj            Vlore
Rexhep Ukperaj    04223437     Kompleksi "Karl Topia", kulla 1, kati 2, Tirane
Adriatik Pasha            Rruga Pjeter
           0682031464; tel_fax 04249663 Bogdani, pll.20/4 Ap.2B, Tirane
Adriatik Pasha            Rruga Pjeter
           0682031464; tel_fax 04249663 Bogdani, pll.20/4 Ap.2B, Tirane
Timoleo Dauti    0692071345    Lagjia Bajkaj, Sarande.
Mersin Tollozhina  0692062140    Bucimas Pogradec
Erion Rehovica            Lagjia 22
           0692098666; 0692336551 Tetori (turizmi) Berat
Arqile Papuçiu            Lagjia Nr.4, Sarande
Afrim Pjeshka             L. Naim Gjylbegu, Rr. Fahri Ramadani, Nr.125, Shkoder
Luan Syri      0692098450    Lagjia Guri I bardhe Ura Vajgurore
Jorgo Sapunas             08524543
           O692071390, fax:Lagjia nr.4, pll.50, Sarande
Bardhyl Fesko    O692085116    Ura Vajgurore, Fshati Poshnje
Shefqet Skilja    OO3555239885 Plazh, Durres
Ylli Kurti      O682457026    Fush Kruje
Shefqet Skilja            Rr. Ibrahim Buzhiqi, L. Nr.6, Nr.1053, Durres
Selim Bregu     069 20 844 58  L. “11 Janari ”, Rr.“ Jani Bakalli , Pll.oficerav,Kt4, Fier
Selim Qama       O682360545    Poliçan Skrapar
Shpetim Boçi               Zona
            0692035663; 08466624Industriale, Gjirokaster
Hidajet Tafa, Vath Gjylsheni
            0682188320    Lagjia Nr.1, Kavajë.
Halil Karaj       0682070653    Mafsheq, Krujë
Robert Pasko               Rruga Gjik Kuqali, Nr.46, Tiranë.
Jani Guxo        0692052239    Derviçjan, Gjirokaster
Bashkim Progri     0682043753    Zona Industriale Elbasan
Vangjel Vaso      0692092697    Sofratike, Gjirokaster
Alma Spathara              Lagjia
            O3234813; O3234074 " 30 Vjetori ", Berat
Alqi Papajani              Lagjia nr.2 Sarande
            0692071352; tel:O932435762
Laçe Koli        O692286173    Kordhoce, Lazarat
Vangjel Kalivjoti    0692288828    Livadhja Sarande
Besim Beqiraj      0682344333    Patos Fshat, Komuna Portez
Namik Ruçi                Lagjia" 28 Nentori ", Rr. Petrit Lulo, Nr.10, Berat.
Fatbardha Sefa              Rruga Ali Visha, Nr 8, Tirane
Shpetim Kuqo      O692083571    Remrnje, Pogradec
Gentian Xhelili             Shushice
            058523506; 0692571738 Elbasan
Leonard Feleqi     0682032596    Enti I banesave Fier
Elton Mesi       0683304777    Nikël, Krujë.
Leonard Feleqi     0682032596    Enti I Banesave Fier
Shyqyri Cara               Fshati Arbane, Tiranë.
Mirilla Kondakçiu    0692233558    Lagjia 18 Tetori Ura Vajgurore
Leonidha Tanusha 0692074167       Bellovode, Komuna Mollaj
Andrea Boçi       O62090513    Metoq, Sarande
Zyhdi Zotaj       O692087140    Lagjia nr.4 Sarande
Lefter Ibi       O692517205    Cerrave, Pogradec
Fran Kaçorri      O692023980    Rreshen
            0422273799, 0692030903Naim Frasheri, Pall 91/2, Ap 9, Tirane.
Bujar Hoxha, Nefir Petritaj       L.9, Rr.
Petrit Baho & Pertef Azivolli      Lagjia " Deshmoret e Kombit, Pll.35, Shk.3, ", Berat
Bujar Kacani      0692056661    Lagjia nr.2 Rrogozhine
Asllan Zguri      0682063554    Kraste Bulqize
Arben Goga       0692094492    Sheq I madh, Fier
Erzen Qeva       0692085757    Verdove Pogradec
Sulejman Sina      O682413812    Lagjia " Drita " , Burrel
Shpetim Boçi      0692035663    Zona Industriale Gjirokaster
            0692788203: 00306944693402
Vasil Vasili, Spiro Harizaj       Memaliaj
Leonard Zoto      0683050361    Spile, Himare.
Ilir Shtufi               Vore, Tirane.
Kujtim Hajdari     O682278121    Lagjia " 1 Maji ", Fier
Kujtim Hajdari     O682278121    Lagjia " 1 Maji ", Fier
Asllan Petku               Ruga Shemsi Haka, Nr.25, Tirane.
Myfit Lulo       O692071735    Rruga Irfan Tomini, Tirane
Agim Cevani       O682022355    Burrel
Ylber Doda                Prane Teqese, Kamez, Tirane
Zyhdi Zotaj       O692087140    Lagjia nr.4 Sarande
Berri Lame       O692092251    Rr : " Abdyl Frasheri, Nr.13, Devoll
Thoma Pirali      O682811535    Frashtan, Sofratike, Gjirokaster
Pandeli Llukani             Lagjia Nr.2, Bul " Reshit Çollaku ",, nr.149/1, Pogradec.
Lefter Babaj      0682044905    Fush Kruje
Bardhyl Lesi      O682694251    Rasfik Rubik
Haxhi Kreku       O692091458    Uznove Berat
Abil Tahiraj      0683162452    Ura Vajgurore
Nefail Ibi      0692256333    Cerrave Pogradec
Hasan Neza      O682777846    Lagjia " Fruti - Kulture ", Kamez
Haxhi Kreku      O692091458    Lagjia " 30 Vjetori ", Berat
Sallten Kromollari  O692251075    Lagji nr.1 rr. Verdoves, Pogradec
Thoma Naçopullo             Derviçan, Gjirokaster
Jani Sulko               Lagjia " Xhile Liçi", Gramsh.
Rakip Koka      O682063555    Martanesh Bulqize
Andrea Boçi      O682381892    Metoq, sarande
Shefki Beta      0682416870    Bulqize
Tomor Gorani              Ura Vajgurore
           0692256606; 0692791969
Fatmir Zhopi     O692519407    Veterik, Berat
Jorgo Zhako      0682200112    Lagjia " Çlirimi ", Berat, tel : 33 222.
Shkelqim Rraja             Nikel, Krujë.
Pellumb Babasi    0682026656    Arameras Fush Kruje
Jorgos Sapunas              08524543
           O692071390, fax:Lagjia nr.4, pll.50, Sarande
Ramazan Rrushi    0682081794    Kraste Bulqize
Tomorr Muçollari   0682381892    Kelcyre
           O692075181    Lezhe
Kol Gjetja, Enea Furrare, Dhimitraq Stefa
Sejdin Zere               Ura vajgurore,
           0692098665; 32119, fax 34410 Berat
Viktor Delia              Rr. " Irfan Tomini ", Vila Nr.7, Tiranë.
Mark Bouri, Sadi Dahade         Fabrika e Çimentos Fushe - Krujë.
Mark Bouri, Sadi Dahade, Charls Bouri Fabrika e Çimentos Fushe - Krujë.
Nazmi Shima      O682165969    Borizanë, Krujë,
Bekim Kafazi              L.4, Rr. Skenderbej, Kll.I afersheshit te trageteve, Durres
           068 20 99 721, O692049473
Simon Çipa      O692094007    Lagjia nr.2 Sarande
Çaush Çato      O692076473    Poliçan, Skrapar
Çlirim Basha              L. " Shenkoll ", Rr. Thoma Kalefi, Atelia e vjeter, Elbasan
Zef Shtjefni     0682021266    Gryke Zeze Lezhe
Zyber Hasa      0692090318    Lagjia Beqir Dardha, Librazhd
Muhamet Dunisha             Rr. " Konstandin Kristoforidhi", Nr.31, Tirane
           Tel 236580, Cel 0692725904
Faik Teodori     0692077176    Rr. Niko Adhrami P.15 Sh5 Ap 58
Admir Koka      0683306635    Kraste Bulqize
Luan Kapri      O682052610    Lagji 3, Pogradec
Pandi Miçani              Drenove,
           0692073022; 0692273022 Korçe
Vasil Kurti               Fshati Shëndre, Sarandë.
Pandeli Braçe     O692770210    Lagjia2, rr. Rinia, pll.26, Pogradec
Aurel Bitri      O682228920    Lagjia " Donika Kastrioti ", Berat
Esat Manjani     O682312946    Lagjia N Rushiti, Peshkopi
Esat Manjani     O682312946    Lagjia N Rushiti, Peshkopi
Simon Lala      O692082200    Rruga Kavajes, Tirane
Vahid Ruli      355937, 357728 Rr: Vangjel Noti, Laprake, Tirane
Vasillaq Dhembi    O8242345     Fabrika e Tullave Korçe
Besnik Ibi      O692098388    Lagjia Nr.5, Pll 136, Pogradec
           O682033468; O682033902
Alfred Paza, Flamur Paza, Qemal Paza Majkosh Tepelene
Shpetim Tabaku             Mengaj, Kavaje.
Fotis Shorri              Poshnje, Berat.
Leonard Marku     O682191804    Qender Velipoje, Shkoder
Vasillaq Dhembi    Tel O8242345   Fabrika e Tullave Korçe
Bajram Loshi     O692093162    Qukes, Librazhd
Shpetim Lamçe     0682025513    Rr. Hamit Shijaku, pll.6, ap.11, Tirane
Alfred Meraj     068 2065030    Kraste Kruje
Jorgaq Zhidro     0692605862    Mborje Korce
Albert Mullai     O692436860    Bilisht
Adrian Gjura      0682033455    Kameras F. Kruje
Ali Agolli       0692025001    Rr. Nacionale Kapshtice_Devoll, km 211
Xhevit Gjyla      0682071946    Tregan, Elbasan
Ilirjan Dinellari   0682073550    Lumalas Korçe
Xhemal Gega      0682251654    Kamez, prane Bashkise
Ilir Cami       O682366844    Bulqize
Saliko Jupa      0692081879    Lagjia Vullnetari, pll.464, Belsh
Aleksander Gavoçi 0692024999      Lidhja e Prizrenit, Pall Nr.7, Kat 7, Tirane
Bashkim Progri     O682043753    Prane Kombinatit Metalurgjik Elbasan
Flamur Shameti     0692079213    Çuke, Sarande
Llambro Stavro     00306974646339 Blerimas, Sarande
            O682058606
Abdul Demiri, Agim Deliu, Roland Demiri Kraste Bulqize
Isuf Berberi      375193      RR. ELBASANIT, POSHTE FK. GJ-m
Zyber Hasa       O692090318    Lagjia Beqir Dardha Librazhd, M. rruga Elbasan
Nikollaq Ligor Meraja          Orman çiflik, Korçe
            0692085725    Rruga"Sytki çiço", P.2, shk.3,ap.69, Tirane
Pavlidis Kyriakos, Achilleas Chatzopoulos
Faik Koçja, Nikolin Lleshi
            00355532485   Ish parku i Mallrave Laç
Bajram Loshi      O692093162    Qukes Librazhd
Asllan Baraj      O692099716    Rr: Abdi Kazani, Universitetit P.Luarasi, Tirane
Thoma Simaku              Rr. Midhi Kostani, Korçe
            0692091672; 08243379
            O682063546
Ali Merkuri, Xhafer Goci        Kraste Bulqize
Jogos Sapunas              08524543
            O692071390, fax:Lagjia nr.4, pll.50, Sarande
Thanas Renza              Vithkuq, Korçe
Asllan Sula               Bulevardi
            0682026753; fax.O4221415Zogu i I, pll.32, Ap.3 Tirane
Gani Alushi      O682444383    Zall- Herr, Tirane
Sabri Priska              Hasmuçaj,
            068 21 35 796, O682077048 Kruje
Federik Llupo     0682064313    Ura Vajgurore, Berat
Gjovalin Shtjefni   O682021266    Fushe - Kruje, Kruje
Thanas Margariti    0692099527    Jorgucat, Gjirokaster
Bukurosh Koçi     O682060521    Rruga . 5 Maji, Vila e Re, Tirane
Engjell Radohina    O682043741    Mes Shkoder
Lulzim Xhymerti, Qemal Kertusha     Fabrika e Tullave, Lagjia. Nr.3, Rr.Hajdar Demiri, Durres.
Bukurosh Koçi     O682060521    Rruga . 5 Maji, Vila e Re, Tirane
Bukurosh Koçi     O682060521    Rruga . 5 Maji, Vila e Re, Tirane
Krenar Fezga      O692065633    Kelcyre, Permet
Besnik Bushi      O682021577    Qendra Industriale, Patos Fier
Krenar Mullai     O692266656    Bloja e vjeter Fush Kruje
Sali Bushi       0692132717    Lagjia Drita Burrel
Bukurosh Koçi     O682060521    Rruga . 5 Maji, Vila e Re, Tirane
Isuf Neli       O692163399    Kraste, Bulqize
Ibrahim Lami      O692034724    Nikel - Fushe Krujë
Krenar Fezga      O692065633    Kelcyre, Permet
Bashkim Progri     O682043753    Prane Kombinatit Metalurgjik Elbasan
Leko Koti       O682033455    Fushe - Kruje, Kruje.
Jani Qose       O692071508    Ura Vajgurore
Besnik Babasi     0682056647    Fushe - Kruje.
Agron Skurra      O692305055    Lagjia Nr.3, Kruje
                    Fabrika
Spiro Bardhi, Vasillaq 08242345; O692074263 e Tullave Korçe
            Dhembi
Frrok Kotica      Cel 0682234273 Mamurras Laç,
Arjan Demçe               Lagjia Nr.7, Rr: Ndre Mjeda, Pll.1/7, Korçë.
Demir Çorbaxhiu    O692811024    Çerravë, Pogradec
Gani Halili       0692032508     Rruga Jordan Misja, Tirane
Rrapush Tola      0692049472     Prrenjas, Librazhd.
Pellumb Salillari             Rr: fax 255056
            0682040371; 253690,Ymer Kurti, Pll.5, Shk1, Ap 1, Tirane
Flamur Luzi       O682045470     Lagjia Nr.3, Plazh, Durres
Abedin Katana               Lagjia " Dardania ", Tropoje.
Arefi Jakupllari    0692094871     Pojske, Pogradec.
Pellumb Korfuzi     0682064231--32 Qaf Priske, Komuna Dajt
Ilir Kau                  Rr: Lek Zaharia, Nr.7, Kruje.
Flamur Shullazi              Lagjia Nr.4, Kruje
Ramazan Lama                Ish Kombinatin Kimiko-Metalurgjik, Laç
            Anagnosti
Bilbil Hysenaj, Qirjako 0692090581     Sheq I Madh, Fier
             Abi Khalil,    Fabrika
Pierre Seman, Joseph05452809 Serj Hreiche e cimentos Elbasan (E.C.F)
             Abi Khalil, Serj Hreiche
                      Fabrika
Pierre Seman, Joseph05452809; fax.05452809 e cimentos Elbasan (E. C.Factory)
Meriman Palushi              Rr: " Xhorxhi Martini ", Nr.8, Tirane
Lokas Çogas                Zhidoll, Halil, Kruje.
Adem Lamnica      0683272844     Lagjia Partizani B. Curri
Besnik Bushi      0682021577     Qendra Industriale, Patos Fier
Bardhyl Cani      0682066115     Lagjia Minatori Bulqize
            0682351082; 0682202067
Mehmet Leskaj, Eridon Leskaj        Drashovice Vlore
Vesel Kulla       0682042708     Fush Kruje
Refik Allushi               Rr: Mine Peza, Nr.71/1, Tirane.
Luan Syri        0692098450     Guri I Bardhe Ura Vajgurore
Besnik Ibi       O692098388     Lagjia Nr.5, Pll 136, Pogradec
            Tel:00355 88220 150, Fax: Shtepezit,Gjirokaster,Tepelene
                      Kthesa e 00355 88220 151
Konstandinos Mixalis,Andreas Stefanidhis, Gjerasimos Papapfilipi Andreas Stefanidhis, Gjerasimos Papafilipi
Gazmend Mahmuti 069 21 88 547       Lazarat, Gjirokaster
Admir KOKA       068 27 85 609   Kraste, Bulqize
Qazim Lena       068 21 67 365   Kraste, Bulqize
Bajram LOSHI      069 20 93 162   Qukes, Shkumbin, Librazhd
Fatos GURRA       068 20 44 314   Rr.Deshmoret e 4 Shkurtit, Kmpl. Grin Park, Tirane (Ku.2kt11
Bujar HASAJ       0682031031     Rr.Unaza Re,Kombinatm,Tirane
Jani LLESHI       0682565632     JERGUCAT,GJIROKASTER
Perparim KOÇI      0682306893     Luzat,Tepelene
Edmond KULI       0692052904     Karburanti Kurbin Laç
Artur BRUCI       0682986186     Bulqize
Feruzan GERVESHI 0682344789        Gerhot,Gjirokaster
Eduart MAZURAJ               Rr.Kavajes, prane
            0682029914-267196 Fax-267199 Raiffasen Bank,Tirane
Eduart MAZURAJ               Rr.Kavajes, prane
            0682029914-267196 Fax-267199 Raiffasen Bank,Tirane
Michel PAVOINE     0692099225     Hotel "Martini" VLORE
Grigor ZOTO       0692037474     Himare, VLORE
Jani GUXO        0692052239     Dervicjan, Gjirokaster
Dritan KOKOMANI 0692083183         Romanat, Durres
Bardhyl FESKO      0692085117     Lagjia 18 Tetori, Ura Vajgurore, Berat
Hasan QAMO                 Fshati Novaj,komuna Bogove, Skrapar
Aleksander GAVOCI Cel 0692024999 Lidhja e Prizrenit, Pall Nr.7, Kat 7, Tirane
Ismail Shyti      0682366835     Kraste, Bulqize
            0682020595-355937Vangjel Noti-Prane Edil Centro, Laprake,Tirane
Graciano Luci, Augusto Nidoli       R. & 357728
Bashkim Progri               05455562
            0682043753-FAX Prane Kombinatit Metalurgjik Elbasan
Altin Hsenbegasi    0692030701     Lagjia Nr. 1, R. Deshmoret e Pojskes, Pogradec
Albert Xhuveli     0684017986     Godina NFP, Verdove, Pogradec
Shyqyri Kenga      0682723200     Kraste, Martanesh
Ali Agolli       0692025001     Lgj. Kushtrimi, rr. Transballkanike, Vlore
Perlat Shehu      0682068192     Drashovice, Vlore
Eleftherios Grakis  042230402    Rr.Durresit, (ish Uz.Tirana)Pll.Lim-En,shk.4D, Zyra1, Tirane
Eleftherios Grakis  042230402    Rr.Durresit, (ish Uz.Tirana)Pll.Lim-En,shk.4D, Zyra1, Tirane
Perparim Agolli    04221453     Deshm. 4 shkurti/Sky Tower/nr.5
Bujar Gazheli     0682061688    Autostrada'Tirane Durres,Km 5,Tirane
Gezim Ibrahimi    0682094646    Lagja Pertizani, Permet
Agron Jaupllari    0682030578    Blvd. Zog I,Pall. Prane fak shkencave, kati II,Ti
Maliq Hasmuça     0682065170    Rr. Dede Gjoluli Pall. 1/shk. 2/app. 21/Tirane
Isuf Berberi              Rr.
           0682032576, 375193 Elbasanit. Pall. Poshte fak gj-miniera,Tirane
Isuf Berberi              Rr. Elbasanit. Pall. Poshte fak gj-miniera,Tirane
           0682032576/375193-3
Arjan Hisi      0692543023    Fshati Borsh, Sarande
Gezim Selimi     0682251407    Fshati Halil, Kruje
Taulant Pustina    00355 4 225174 RR. "Kavajes", pll.3, sh7/71, Tirane
Nikolin Qato     0692045955    Poliçan, Skrapar
           0692085725    Rruga"Sytki çiço", P.2, shk.3,ap.69, Tirane
Kyriakos Pavlidis, Achileas Chatzopoulos
Elez Muja       0683108086    Vlad, Pac,Komuna Bytyç, Tropojë
Artan Kuqo      0682044966    Rr/ Perlat Rexhepi, pll. 11, Ap. 71, Tirane
Artan Kuqo      0682044966    Rr/ Perlat Rexhepi, pll. 11, Ap. 71, Tirane
Dhimiter Kapaj    0682060721    Lagjia "Kushtrimi", tek sera nr.2, Vlore
Ilir Baba       0682059604    Mjede, Shkoder
Kol Gjetja      0692075181    Tresh, Lezhe
Preng Prendi     0682077745    Fierze Rubik
Mustafa Dedej     0692080605    Fshati Bual, Komuna Piskove, Permet
Kujtim Alstafa             Lagjia nr.6,
           0682575566, 0682133369 Kombinat, Tirane
Gramoz Veliaj     0682534702    Lagjia Uznove, Berat
Veli Kunxhiu     0682533613    Kraste, Bulqize
Zyhdi Zotaj      0692087140    Lagjia nr.4 Sarande
Fatmir Zhopi     0692519407    Berat
Viktor Qylafi             Rr. "Ismail Qemali", L7, nr.13,Korçe
           0692093738; 08245705
           0692093823
Isen Dervishi, Flamur Hoxha      Lagjia "Vojo Kushi", Shkoder
Erand Bezhani     0692026568    L. "Hajro Çakerri", Rr." M. Xhindi, nr.629,Vlore
Bashkim Progri    0682043753    Prane Kombinatit Metalurgjik, Elbasan
Kujtim Dinaj     0682065330    Rr."M. Matohiti", pll.7, shk.1, Tirane
           0692020790
Bashkim Kuka, Bajram Kuka       Shtish Tufine
Emilio Izquierdo Merlo0692395510    Bul. Deshmoret e Kombit,Kompl.Twin Towers
Raif Pasho      003554249663 Rr."P. Bogdani", pll.20/4, ap.2b,shk.2,Tirane
Gjergj Ndreca     0682021770    L. 3, pll.8, ap.4, Laç
Jemin Bulica     0682135027    Rr."Mustafa Lleshi",pll.18, shk.1, ap.4, Tirane
Xhilda Sulejmani   0692096186    Prane shtepise se oficerave Berat
Engjell Xhindi    003554378589 Rr."Frosina Plaku", pll.38, sh.3. ap.25, Tirane
Bledar Azemi     0682522850    Tirane
Alfred Qushku     0692557745    Ishull, Lezhe
Saliko Jupa      0692081879    L. "5 Maji", pll.465/1, Elbasan
Artur Zotka      0682080992    Poliçan Skrapar
Sami Qarri, Besnik Vila        Autostrada, Kthesa e Kamzes Tirane
Kujtim Hasa      0692090318    L."Beqir Dardha", rr,"Tomorr Sinani",nr.77/4 Elbas
Bilbil Hysenaj             Sheq (Lagjia 8 Shkurti), Fier
Lando Labricciosa   0692077610    Fshati Romanat, Durres
Pashk Paloka              L. Xhenjos, Rr. E Shengjinit, Lezhe
Baftjar Dobi              Rr. "B.Curri", bll."V. Shanto", pll.6, ap.19, Tirane
           0692099311, 0692027497
Petrit Shehu              L. "Lef Sallata", Vlore
Shahin Çalik     0692377889    Rr.Sami Frasheri, pll. Av.Vjeter, shk.3, shts.1,kt.3, Tirane
Ibrahim Bami     0682403421    Rr. "Ali Baushi", nr.7, Tirane
Andrea Kalantzis            Rr.
           003069744031495 "Kavajes", pll.96, shk.2, ap.9, Tirane
Lida Qeraxhi              Rr. "1 Maji" , Korce
Kujtim Dinaj     0682065330    Rr."M. Matohiti", pll.7, shk.1, Tirane
Kujtim Dinaj     0682065330    Rr."M. Matohiti", pll.7, shk.1, Tirane
Nexhmi Haveriku    0682022227    Rr Kajo Karafili, nr.2, Kavaje
           0682054232, fax-04268133Pasho, pll.13/1, ap.6, Tirane
Simon Anthony, Rogor Purkiss      Rr. Vaso
Nezir Koxherri    0682617453    Kraste Bulqize
Myslym Zguri     0682091248    Kraste, Bulqize
Adrian Halili              Sauk, Tirane
Kujtim Hasa      0692090318    L."Beqir Dardha", rr,"Tomorr Sinani",nr.77/4 Elbas
Refik Korbeci              Bul. "Zogu i I" Pall. Prane Cirkut Tirane
Michael Lee Swindford          Bul. "Deshmoret e Kombit", kull. binjake, kt.11,Ap.3, Tirane
           0684069228, 280383,280377
Remzi Pupli               L. Gjeologu, Bulqize
           0692085495, 02192424
Vasil Jovani     0684000912    Berxull, Autostrada Tirane-Durres
Fatmir Taullau    0684033144    Rr. "Kongresi i Lushjes", Lushje
Bajram Hoxhollari   0692032805    Fshati Lekas, Komuna Lekas, Korce
Zef Deja                Mjede, Shkoder
           0693017058, 0682225862
Fitimtar Filip Lala  0682090721    Sheshi "Willson", pll.
Eduart Keta      0692075148    Lagjia e re, Bulqize
Isuf Berberi     +355 4 375193 Rr. Elbasanit, P. nen Fak. Gjeologji -Miniera
           0692085725    Rruga"Sytki çiço", P.2, shk.3,ap.69, Tirane
Pavlidis Kyriakos, Achilleas Chatzopoulos
           0692085725    Rruga"Sytki çiço", P.2, shk.3,ap.69, Tirane
Pavlidis Kyriakos, Achilleas Chatzopoulos
Resmi Kamberaj    0692198177    Rr."Fran Bardhi" Nr.167 ish.Qyteti Nxenesve,Tirane
Resmi Kamberaj    0692198177    Rr."Fran Bardhi" Nr.167 ish.Qyteti Nxenesve,Tirane
Vahid Ruli      0682058139    Rr. "Vangjel Noti", Laprake, Tirane
Arben Malo      0682093129    Erseke
Xhevahir Gjoni    0682391289    Kraste, Bulqize
Ismail Meçja     0683102460    Fshati Golem, Kavaje
Fatmir Allmuça    0682058394    Rruga"Qemal Stafa", Vila 3/1,Tirane
Sali Dakaj               Fshati Pobreg, Komuna Terthore, Kukes
Luan Allkurti     0682191343    Sauk, Tirane
Anesti Topi      0682032359    L. "Sheq i Madh", Fier
Pandeli Lena     0692078503    Fshati Seman, Fier
Sulejman Beqa     0682383117    Rr. "Ismail Qemali", Ap.8-B, Tirane
Sulejman Beqa     0682383117    Rr. "Ismail Qemali", Ap.8-B, Tirane
Sulejman Beqa     0682383117    Rr. "Ismail Qemali", Ap.8-B, Tirane
Çerçiz Juba      0684000912    Peqin
Agron Koçi, Çlirim Bakia        Luzat, Tepelene
Perparim Skenderi 0692092754      Permet
Sulejman Beqa     0682383117    Rr. "Ismail Qemali", Ap.8-B, Tirane
Sulejman Beqa     0682383117    Rr. "Ismail Qemali", Ap.8-B, Tirane
Sulejman Beqa     0682383117    Rr. "Ismail Qemali", Ap.8-B, Tirane
Sulejman Beqa     0682383117    Rr. "Ismail Qemali", Ap.8-B, Tirane
Altin Hsenbegasi   0692030701    Lagjia Nr. 1, R. Deshmoret e Pojskes, Pogradec
Diftir Imamaj     0692065231    L. 11 Janari, prane Fabrikes se Tullave, Vlore
Preng Deda      0692037829    Fshati Shkoze, rrethi Puke (Filiali Vore)
Kapllan Skenderi   0682395815    Klos, Mat
Ilirjan Bala     Kraste Bulqize  Kraste, Bulqize
Gazmend Resuli             Lagjia nr.1,
           0692099445, 0692080637 Rr. Taulantia, prane marketit Univers, Durres
Sami Sharka      0694098507    L. Beslidhja, Lezhe
Qazim Lena      0682167365    Kraste, Bulqize
Bujar Dova               Blloku Vasil Shanto, Pll.12, Tirane
Resmi Kamberaj            Rr. "Durresit",Pll. 124, Shk.1, Ap.1, Tirane
           04239484, 0692198177
Resmi Kamberaj            Rr. "Durresit",Pll. 124, Shk.1, Ap.1, Tirane
           04239484, 0692198177
Resmi Kamberaj            Rr. "Durresit",Pll. 124, Shk.1, Ap.1, Tirane
           04239484, 0692198177
Ardit Tollja     0684046628   Lagjia Gjeologu, Bulqize
Alessando Filiberti  0682026101   Rr. "Selim Brahja" Sauk, Tirane
Ilir Haçkaj      0692027074   Rr. M. Kelliçi, nr.3/1, Tirane
Shkelqim Fusha    0692070172   rr.Elbasanit, Sauk Tirane
Roland Kotaj             Kraste Komuna Martanesh
Klodian Koxherri   0682525812   Kraste Komuna Martanesh, Bulqize
Mahil Telharaj    0692022188   Rr. Nacionale Vlore-Fier, km 13, Novosele, Vlore

Richard T.Groome 250736/250735 Dervish Hima, kulla Nr.2/ap.21/Tirane
Richard T.Groome 250736/250735 Dervish Hima, kulla Nr.2/ap.21/Tirane
Richard T.Groome 250736/250735 Dervish Hima, kulla Nr.2/ap.21/Tirane
Richard T.Groome 250736/250735 Dervish Hima, kulla Nr.2/ap.21/Tirane
          0684069228, 280383,280377
Michael Lee Swindford       Bul. "Deshmoret e Kombit", kull. binjake, kt.11,Ap.3, Tirane
Adrian Halili           Sauk, Tirane
Ylber Doda     0692066707   Kamez, Tirane
Aleksander Binjaku 0692033521   L. "Kongresi i Elbasanit", P. 92/1, Elbasan
Majlinda Gurra   0682049314   Rr. "Kavajes", km9, fshati Vaqarr, Tirane
Dehar Duriçi    0682269904   L. Gjeologu, Bulqize
Mentor Lamaj, Beniamin Toro    Kanine, Vlore
          Ziraj
Dashnor Zaça, Agron 0682370074, 04258610
                  Ish parku i mallrave, Ura vjagurore, Berat( Rr. Don Bosko. P
Besnik Manushi           Rr."Idriz Dollaku", Tirane
Isuf Berberi    +355 4 375193 Rr. Elbasanit, P. nen Fak. Gjeologji -Miniera
Nexhmi Haveriku   0682022227   Rr Kajo Karafili, nr.2, Kavaje
Ilia Guda             Fshati Kosove, Permet
Fatmir Habili    0682021538   L. nr.4, rr. Kajo Karafili, Kavaje
Dimitar Angelov   0692047370   Rr. Stavri Themeli, nr.3, Tirane
Sokol Kikino            Rr."Brigada e VIII, Shk.1, Ap.5, kt.3, Tirane
Sokol Kikino            Rr."Brigada e VIII, Shk.1, Ap.5, kt.3, Tirane
Patrick Pascal   0692099743   Hotel "Martini" Officce B, Vlore
Eduard Keta            Lagja e Re, Bulqize
Gerti Molla            Fshati Verdove, Rrethi Pogradec
Altin Gedaj            Rr. Komuna e Parisit, Pll.ABC,kt.2, Tirane
Gjon Ndreca            Laç, Kurbin
Besnik Ahmetbeja          Bul."Zogu i Pare", Tirane
Fadi Koxha     0682269301   L. "Pjeter Budi", pll.17.Burrel
Fatos GURRA     068 20 44 314 Rr.Deshmoret e 4 Shkurtit, Kmpl. Grin Park, Tirane (Ku.2kt11
Tefta Jaupllari          L."Skender Libohova",Rr."Misto Mame", Lushje
Ardian Hida            Qyteti Bulqize
Izet Mal Bajo           L. nr.17, Rr."Prokop Myzeqari", Durres
Banush Osmanaj   0682396289   Kraste, Martanesh, Rrethi Bulqize
Besnik Babasi    0682056647   Fushe - Kruje
Pirro Qorri     0682037501   Rr. "Nikolla Lena", nr. 53, Tirane
Drini Buci     0692769174   Lazarat, Gjirokaster
Amir Nafso             Rr."Prokop Myzeqari", pll.7, ap.20, Tirane
Ilirian Danellari  0682073550   Fshati Lumalas, Rrethi Korçe
Arian Qyra     0692074335   Lagjia e Re, ish fusha e druve Korce
Shpresa Selita           Lagjia Drita Burrel
Petrit Qoli     0692076183   L. 11, Rr"Dalip Dollaku", pll. 11 katesh, Durres
Eleftherios Gkaris 042230402   Rr.Durresit, (ish Uz.Tirana)Pll.Lim-En,shk.4D, Zyra1, Tirane
Adrian Kelmendi             Rr."Kavajes", pll. Speed, shk2/4, Tirane
Gezim Avdolli     0684026394    Korçe
Flamur Lika      0682086033    Kraste, Martanesh rrethi Bulqize
Altin Lala      0683559606    Lagjia "Gjeologu", pll.100, Bulqize
Dashnor Laze              Lagj. 4, pll.36, Sarande
Shqipe Qosja     0693097773    Bulqize
Artan Paplekaj    221199      Rr.Ismail Qemali, pll.34/1,kt.III,perball piceri ERA, Tirane
Agostin Jakaj     0682077770    Rr.Kavajes, Lana Park, Kulla2, Tirane
Vehbi Mellani     0682079210    Klos, rrethi Mat
Richard T.Groome 250736/250735 Rr.Dervish Hima, Tre Kullat, kulla.2, ap21, Tirane
Vasillaq Bojaxhi            L. "30 vjetori" Shtepia e Ushtarakeve, Berat
Kasem Galla      0692081791    L.n.r5, Rr. "Islam Dani", Pogradec
Dasha Frasheri    0692024832    Rr."Sami Frasheri",P.Vortex,Tirane, Perball Drejt. Policise
Astrit Kuçi               Godina e Nenprefektures, Puke
Dragush Prespa    0692020264    Fabrika tek "Ura Kamez", Tirane
Muharrem Manuka 0682450277       Fshati Xhafzotaj, Komuna Rrashbull, Durres
Ramiz Cenaj      0685012779    Rr."Georde W Bush", Pll.mbi ish Kinema Partizani, Tirane
Imerr Dema               Fshati Cerruje, Klos, Rrethi Mat
Bujar Gazheli     0682061688    "Autostrada Tirane-Durres, Km5", Tirane
Hysen Duriçi     0682269904    Lagjia "Gjeologu", Bulqize
Daut Çota       0692060203    Lagjia nr.1, qyeti Librazhd
Reshat Zajmi     0684040355    Fshati Peze Helmes, Tirane
Gjergj Krali     0692033733    Stodher, Kavaje
Fatos Veleshja    0692079040    L.14, Rr."Unazes", Km i pare, Shkozet-Plepa, Durres
Sulejman Sina     0682413812    Lagjia "Drita", Burrel
Besnik Pisha              Fshati Bene, Komuna Labinot, Mal, Elbasan
           0684056552, 0682244575
Ilir Kaca       0682214551    Lagjia 2, Librazhd
Ilirian Hasanaj    0692027022    Berat
Festim Ballo     0692099334    Rr. "Pandi Dardha", pll.32, Tirane
Kapllan Skenderi   0682395815    Lagjia Drita, Burrel
           Ziraj
Dashnor Zaça, Agron 0692037020, 0692037019 i Mallrave, Ura Vajgurore, Berat
                    Ish parku
Qazim Lena      0682167365    Kraste, rrethi Bulqize
Artur Bruçi      0682092933    Qyteti i Ri, Bulqize
Hajredin Kaja     0682151271    Rr."Hamdi Cinoimeri", pll.86, Tirane
Kasem Galla      0692081791    L.n.r5, Rr. "Islam Dani", Pogradec
           0684056842, 0693064704
Davide Nini, Mirjan Beneja       Rr."Elbasan", pll. Fratari, Tershana1, Tirane
Edmond Isaku              Qyteti Bulqize
Athanasios Parisis           Kompleksi,
           0692105236, 0692047370 "Garden City", Nr.6, Tirane
Petrit Qoli      0692076183    L.11, Rr."Dalip Tabaku",pll.11katesh, Durres
Jonuz Isufaj     0682151581    L."Ndoc Mazi", nr.134, Shkoder
           0692085725    Rruga"Sytki çiço", P.2, shk.3,ap.69, Tirane
Pavlidis Kyriakos, Achilleas Chatzopoulos
           0692085725    Rruga"Sytki çiço", P.2, shk.3,ap.69, Tirane
Pavlidis Kyriakos, Achilleas Chatzopoulos
           0684080500    Rr."Deshmoret e 4 Shkurtit", Pll. 26/1, Tirane
Mana Mauro, Gianfranco Tonon, Leonardo Acri, Michele Valente
           0684080500    Rr."Deshmoret e 4 Shkurtit", Pll. 26/1, Tirane
Mana Mauro, Gianfranco Tonon, Leonardo Acri, Michele Valente
Ilir Çupi       0692050281    Qyteti Bulqize
Zamir Hajdarmataj 0685007316      L. 28 Gushti, pll. Prane shkoll.Asim Vokshi, Bajram Curri
Lush Osmani      0682030167    Rr."Urani Pano", pll.prane qendres VEVE, kt.11, Tirane
Sabri Disha      0682787558    Koder Kamez, Tirane
Alma Spathara     0692092154    L."10 Korriku", Berat
Bajram Bruci     0682943874    Lagja e Re Pall.B-6/shk 2, Bulqize
Rrahman Llorja, Lefter Rroshi
           0693243837    Benjë, Klos, Bulqize
Kasem Galla      0692081791    L.n.r5, Rr. "Islam Dani", Pogradec
Sali Bushi       0684047359    Burrel
Behar Kenga      0682077683    Kraste, Martanesh Rrethi Bulqize
Admir Koka       0682085101    Kraste, Martanesh Rrethi Bulqize
Asllan Dashi      0682030701    Fshati Bogove, Komuna Bogove, Skrapar
            0672055750
Gentian Bardho, Romualdo Rozzini    Rr. "Gjin Bue Shpata", Tirane
Mynyr Hastoçi, Artan Hoti
            0692092271    L. "Klinika e Syrit", Kashar Tirane
Preng Deda       0692037829    Fshati Shkoze. Puke
Kujtim Xhakola     0692668663    Qyteti Klos, Mat
Aldo Mazzarela     0692028034    Rr. "Barikadave", pll. I Ri nr.159, ap.7/B, Tirane
Agron Bala       0682343366    Klos, Bulqize
Artur Dafa       0682081204    Lagjia "1Maji", Fier
Aleks Mancellari    0692081791    L. 5, Rr."Islam Dani", Pogradec
Luan Kapri       0684035774    Lagjia 4, Pogradec
Bilbil Hysenaj     0692090581    Sheq i Madh, Fier
Ilir Kaca       0682214551    Lagjia 2, Librazhd
Arben Ndile               Qyteti i Leskovikut, Rrethi Kolonje
Besnik Selita     0682980624    "Pjeter Budi", Burrel
Sokol Kikino      0682034917    Rr"Brig.8",P.Tekno Projekt, Shk.1, kt.8, Tirane
Sokol Kikino      0682034917    Rr"Brig.8",P.Tekno Projekt, Shk.1, kt.8, Tirane
Ilir Hoxha       0682021785    Yrshek, Komuna Kashar, Tirane
Ilir Hoxha       0682021785    Yrshek, Komuna Kashar, Tirane
Ilir Hoxha       0682021785    Yrshek, Komuna Kashar, Tirane
Gafur Plloçi      0682395918    Kraste, Komuna Martanesh, Rrethi Bulqize
            0694040444    Rruga"Sytki çiço", P.2, shk.3,ap.69, Tirane
Pavlidis Kyriakos, Achilleas Chatzopoulos
Dimitar Angelov    0692047370    Rr."Stavri Themeli", nr.3, Tirane
            Kasa
Rrahman Kasa & Ilda 0683860490, 2223577 Ish Kinema "17 Nentori", Tirane
Flamur Veseli     0682058613    Borizane, Kruje
Rahim Laci       0683473496    L."Gjeologu",pll.13,shk.1,ap.3,kt.1, Bulqize
Bajram Loshi      0692093162    Fhsati Qukes, Librazhd
            0683050020
Tahir Osmani, Bashkim Lleshi      Rr."Jordan Misja", Tirane
Bledar Azemi      0682775993    Qyteti Krume, Has
Adrian Haslika     068327126    Fshati Kraste Martanesh, Rrethi Bulqize
Paulin Lleshi     0682071598    Fshati Shullaz, Rrethi Kurbin
Agim Hysa       0682280004    Rr."Kuvendi i Dukagjinit", Burrel, Mat
Ylber Doda       0692066707    Lagjia"Drita", Pll.10, Burrel
Bardhyl Zeneli     0692024954    Lagjia 3, ish magazinat e Tregtise, Laç
Myfit Duriçi      0684051508    Lagjia Minatori, Bulqize
Devid Neils Briggs, Donalg Graham Moore Rr."Donika Kastrioti", pll.14, sh.1, ap13E, Tirane
Petrit Biberaj     042225252    Rr.Donika Kastrioti,pll.14,suite5,Tirane
Ilir Kurti       0682648363    Lagjia Minatori, Bulqize
Ramiz Cenaj               Rr.G.W.Bush, Pll.tek Kinema Partizani, Tirane
Myfit Duriçi      0684051508    Lagjia Minatori, Bulqize
Viktor Andoni     0682020515    Rr.Naim Frasheri, nr.9, Tirane
Rrichard T. Groom            Rr.Deshmoret e 4 shkurtir, Sky Tower, suit8/4,Tirane
            042250736,
Richard T Groome, Eliot Kramer 042250735Rr.Dervish Hima, kull.2, Ap.21, Tirane
Gani Cela       0682051288    Ish Galeria, Berat
            Sulejman Shehu, Rr.Abdi Toptani, Torre Drini, kt.13.Ap.134, Tirane
Pasquale Colaiacova, 042235225      Mauricio Fedele
Eleftherios Gkaris   042230402    Rr.Durresit, (ish Uz.Tirana)Pll.Lim-En,shk.4D, Zyra1, Tirane
Hamdi Leti, Artur Alia 0684079188    Lagjia e Ri, Bulqize
Lulzim Vicishta    0682039137    L. e Re, Bll.4, shk.3, ap.8, Bulqize
Vasil Muca       0692023646    Rr."Siri Kodra", blloku I Magazinave, Tirane
Aziz Keta       0682021843    Qyteti Bulqize
Ilir Cami       0692023471   Lagjia e Re Bulqize
Ardian Hida              Qyteti Bulqize
Agron Nregjoni     0672086426   Lagjia nr.1, Prrejas, Librazhd
Nikolin Qato      0692057886   Poliçan, rrethi Skrapar
Rakip Koka       0682063551   Kraste, Martanesh, rrethi Bulqize
Isa Mjeshtri      0684000517   Rr."Dibres", prane Medresese
Arian Tartari     0692051159   Rr."Abdi Toptani", Torre Drini Tirane
Agim Kola       0682125532   Rr."Kamez-Fush Kruje", Kthesa Valiasit, nr.1, Tirane
                    Rr."Ismail Qemali", Pall.34/1, kat.3, ap.3/4, Tirane
Artan Papleka, Gulio Francesko Rova, Giusepe Maccagnola
Barush Biba              Fshati Vilhashtove, Gose, Kavaje
Agim Kola       0682125532   Rr."Kamez-Fush Kruje", Kthesa Valiasit, nr.1, Tirane
Gramoz Veliaj             Lagjia Uznove, Berat
Ardit Tollja      0682048589   Lagjia Gjeologu, Bulqize
Kol Gjetja       0692075181   Qyteti Lezhe
Xhaferr Ndreu     0682072106   Kraste, Martanesh, rrethi Bulqize
            0682000328
Spartak Shahinaj, Ilir Hoxha      Banese private prane Bashkise Kamez
Michael Lee Swindford         Bul. "Deshmoret e Kombit", kull. binjake, kt.11,Ap.3, Tirane
            0684069228, 280383,280377
Xhezmi Kadi      0682006023   Rr."Komuna e Parisit", kulla1, Hawai, Tirane
Adnant Halili     0692074060   Rruga nacionale Bulgarec Korçe
Dimitar Angelov            Rr."Stavri Themeli",Nr.3, Tirane
            +355692047370, +359899905929
Dimitar Angelov            Rr."Stavri Themeli",Nr.3, Tirane
            +355692047370, +359899905929
            +35542248714 Rr"Jeronim Derada", Kull.2, kt.2, Tirane
Di Beatrix-Knauf, Todor Delovski
Ilirian Mjeshtri    0692081365   Fshati Katund i ri, Elbasan
Shpetim Aga      0682749846   Fshati Vaqarr, Tirane
Ndue Kola       0692032353   Rr. Nac. Tir-El, vila nr2, karburanti i vjeter Sauk, Tirane
Zeki Kaya       0692064910   Kombinati Metalurgjik, Bradashesh, Elbasan
Lirim Hoxha              Rruga
            0693087739, 22 52 501 " Perlat Rexhepi, Pll.UNIKON, Ap.28, Kati 6, Tirane
Lirim Hoxha              Rruga
            0693087739, 22 52 501 " Perlat Rexhepi, Pll.UNIKON, Ap.28, Kati 6, Tirane
Lirim Hoxha              Rruga
            0693087739, 22 52 501 " Perlat Rexhepi, Pll.UNIKON, Ap.28, Kati 6, Tirane
Lirim Hoxha              Rruga
            0693087739, 22 52 501 " Perlat Rexhepi, Pll.UNIKON, Ap.28, Kati 6, Tirane
Adrian Halili             Sauk, Tirane
Shkelqim Lala     0683853024   Fshati Selishte, Qaf Murre, Diber
Astrit Skraparliu   0682064353   Permet
Shaban Haslika     0683853024   Fshati Kraste, Komuna Martanesh, Bulqize
Shpetim Terolli    0693408123   Fshati Zvezde, Komuna Pojan, Korçe
Gjergji Puleri             Fshati Lekel, Tepelene
Gaetano Rag Marrone          Rr."Virove", Golem, Lushje
            O65-22390; 065-22676
Shkelqim Cevani    0682060581   Rr."Bajram Curri", pll. 8/1, ap.10, Tirane
Pjeter Pacani             Rr."Murat
            042258362, 0682021072 Toptani", Gjergji Center, Tirane
Rifat Koleci              Rr."ALiDemi", perballe merkates se vjeter, Tirane
Artur Bejzade     0692070774   Rr."Komuna e Parisit", kll.4, Tirane
Mehill Fufi      0683074444   Mamurras, Kurbin
Besim Valteri     0682669310   Rr."Vllazen Huta", pll. Bruqi, nr.107/1, Tirane
Kyriakos Pavlidis   0684040444   Rr."Abdyl Frasheri", pll.31(helka), Tirane
Jashar Gjoni      0672051793   Kraste, Komuna Martanesh, rrethi Bulqize
Suha Nizamoglu     003558247663 Rr."Donika Kastrioti", Pall. I Ri, Tirane
Mexhit Buna      0682355745   Lagjia e Re. nr.113, Burrel , Mat
            Paluca, Luigj Kamez, Frutikulture,
Paulin Nikolla, Sander0684000453 Frangaj, Petrit Marku Tirane (kryq.Kamez rruga per ne Laknas)
Arta Metashi      0692082582   Rr."Asim Vokshi", nr.90/1, ap.21, Tirane
Aleksander Binjaku 0692033521     L. "Kongresi i Elbasanit", P. 92/1, Elbasan
Ermenegildo Furlanetto         Rr."Deshmoret e 4 shkurtit", pall.26, Tirane
Demir Pojani              L. "Shkumbini", Elbasan
Eleftherios Gkaris  042230402     Rr.Durresit, (ish Uz.Tirana)Pll.Lim-En,shk.4D, Zyra1, Tirane
Gezim Balla      0692072723    Fshati Katjel, Prrenjas Katjel
           0694040444    Rruga"Sytki çiço", P.2, shk.3,ap.69, Tirane
Pavlidis Kyriakos, Achilleas Chatzopoulos
Afrim Selita     0684022592    Banese private
Agim Yzo       0682000151    Rr."Ali Demi", pll. i ri perballe Uz. Gjeologjike, Tirane
Michael Lee Swindford          Bul. "Deshmoret e Kombit", kull. binjake, kt.11,Ap.3, Tirane
           0684069228, 280383,280377
Besnik Istrefi    0682035047    Nish tulla, Durres
Ardian Gjura     0682033455    lgj. Partizani, nr.127, Fush Kruje
Dasha Frasheri    0692024832    Rr"Sami Frasheri", pll.Vortex, kt2, Tirane (Perball Dr. Pol)
Asllan Sula      0682026753    Lagjia 2, Qyteti Kruje
Vehbi Gjuhca     0692091723    Rr."Oso Kuka", Nr.15, Shkoder
Elez Muja       0683108086    Vlad, Pac,Komuna Bytyç, Tropojë
Rexhep Dauti              Lgj.7, Banese Private, Bathore, Kamez, Tirane
Astrit Dobrushi    0692091180    Fshati Shemri, rrethi Kukes
Xhevdet Bekteshi   0692050826    Fshati Gruemire, Shkoder
Astrit Krypi              Kraste , Komuna Martanesh, Bulqize
Dod Malçi       0682022529    Lezhe, Laç
Behar Cenaj      0682295096    Fshati Kerkove, Komuna Qender, Vlore
Konstandin Fani    0693268999    Lgj."Sinan Bllaci", rr."Nimet Abazi", Nr.15, Vlore
Zamir Hajdarmataj            Lgj."28 Gushti" prane shkolles "A Vokshi",kt.3, Bajram Curri
Saimir Deliu              Fshati Kraste, Martanesh, Bulqize
Adem Lamnica              Lagj."Partizani", Bajram Curri, Tropoje
           0683272844; fax 02133055
Apostol Qirko     0684045749    Rr."Enver Jaho", nr.1336, Vlore
           0683264297, 0682895246 E Korces, nr.154, Pogradec
Mustafa Dervishaj, Bilal Hasaj     Lagj.1, Rr.
Donald Moore, David Briggs       Rr."Deshmoret e 4 Shkurtit", Sh.b, ap.4, Tirane
Alfred Shehi     0682033991    Rr."Deshmoret e 4 Shkurtit",Green Park,Kull.2, nr.25, Tirane
Ramazan Cukali    0682319475    Fshati Kraste, Komuna Martanesh, Bulqize
Hiqmet Gaçaj     0684024200    Lagjia "Kushtrimi", Vlore
Qamil Hidri               Fshati Kraste, Komuna Martanesh, Bulqize
Beqir Valteri              Lgj."Drita", prane shkolles "Ilia Qiqi", Burrel
Beqir Nuredini    0692062303    Rr."Irfan Tomini,pall prane godin. Mesojtorja ,Tirane
Hasan Kaziu      0682002737    Rr."Dibres" nr.446/1
Claude Schimper, Simon Purkis      Rr.Deshmoret e 4 shkurtir, Sky Tower, suit6/3,Tirane
Fluturim Laze              Fshati Vodice, Komuna Vertop, Berat
Islam Bedini     0682949714    Fshati Paftali, Komuna Sinje, Berat
Alqi Papajani     0692071352    Lagja 3, Qyteti Sarand
Jordos Sapunas    0692071390    Lagja nr 4, Sarande
Michel Pavoine    0692099473    Selenice, Vlore
Petrit Biberaj             Rr. Dervish Hima, pall Edil-Al-it, nr 7, Tirane
Ismet Gega               Elbasan
Xhuljeta Fuga              Rr. Siri Kodra, nr.64, Tirane
Resmi Kamberaj    04239484     Rr."Durresit",Pall 124, Shk 1, Ap.1, Tirane
Resmi Kamberaj    048202797     Autostrada Tirane-Durres, km2, Fushe Mëzes, Kashar, Tirane
Alfred Duka      0692098113    Rr. Saraceve, Shk.1, Apt.2, Tirane
Gjylisha Shkurti            Ura Vajgurore, Rrethi Berat
Vasillaq Bojaxhi   0684047997    Lagja "30 Vjetori" Shtepia e Ushtarakeve, Berat
Ali Agolli      0682065620    Blvd."Zogu i Pare", Pall.13 Kat,pas Tirana Bank, Kt 6,Tirane
Donald G.Moore & D. Neil Briggs     Dëshmoret e 4 Shkurtit, P.30,Shk.2, Ap.2, Tirane
Sokol Bushgjoka    0692021361    Rr. Besa, nr. 141, Tirane
Hongxue Fu      0694065908    Blvd. At Gjergj Fishta,Pall.E88,Nr.12,K-1,Tirane
Hongxue Fu      0694065908    Blvd. At Gjergj Fishta,Pall.E 88,Nr.12,K-1,Tirane
Tonin Gjoni               Superstrada Lezhe-Tirane, km 5, Lezhe
Shkelqim Beshiri          Rr. Budi, Nr 85/7, Tirane
Ferid Sukaj, Arjan Cukaj      Rr. Zenel Baboci, Pall. "Ferrar", Tirane
Ferid Sukaj, Arjan Cukaj      Rr. Zenel Baboci, Pall. "Ferrar", Tirane
Hasan Grifi     0692102506  Komuna Lis, Mat, Qarku Diber
Xhuljeta Fuga           Rr. Siri Kodra, Nr. 64, Tirane
Abdyl Demiri     0682058605  Kraste, Bulqize
Spartak Shahinaj   0682060003  Banese private, prane Bashkise Kamez, Tirane
Zamir Balliu     0684099210  L. Sporti, Qyteti Gramsh
Bashkim Ulaj     0682065330  Rruga Mustafa Matohiti, Pll. 7,Shk.1, Tirane
Gezim Belba     0684056464  Fshati Qukes, Shkumbini, Librazhd
Kristaq Babi            Livadhja, Sarande
Fatmir Kurpali    0682445727  Kamez-Frutikulture, God 3 kat.prane shkolles se mesme,Tirane
Lush Osmani            Rr. Urani Pano, prapa qendres VEVE, Tirane
Renato Beqiraj    0682088032  Rruga Ali Visha, Pll.3, shk.2, Ap.9, Tirane
Albert Ajdini           Lagja nr.2, Rrogozhine Kavaje
Ramadan Shima    0672046121  Borizane, Kruje
Dasha Frasheri    042236539   Rr.Sami Frasheri,P.Vortek,Kt.2,Perba Drejt se Policis,Tirane
Fran Markaj     0682040601  Fshati Tufine , Tirane
Michael LEE Swinford04280381    Kullat Binjake,Bul. Dehmoret e Kombit, Tirane
Besnik Estrefi    0682035047  Nish Tulla, Durres
Bardhyl Cano            Rr. ''Kavajes'',karburanti te lidhja e shkrimtareve,Tirane
Bardhyl Cano            Rr. ''Kavajes'',karburanti te lidhja e shkrimtareve, Tirane
Kostandin Leka    0682018042  Rr.Irfan Tomini,Pall.''Korca'',shk.Nr.2,Ap21,Tirane
Naim Kenga      0682006902  Fshati Kraste, banese private, Martanesh, Bulqize
Zeqir Bushgjokaj   0692077025  Lagja ''28 Gushti'', B.Curri, Tropoje
Murat Koliqi            Lagja Partizani, Rr. Kuvendi i Dukagjinit,Nr.15, Burrel,Mat
Alban Grrica     0672284390  Prane shkolles 9 vjecare te fshatit Peshk,Martanesh, Diber
Ylber Doda             Pall. Nr 10, Burel, qarku Diber
Dimitar Angelov   0692047370  Qafe Priske, komuna Dajt, Tirane
Sulejman Lala           Rr. Don Bosko,
Pellumb Cela     042247478   Fushe Mezes, Tirane
Saimir Gjeta            Bul ''Deshmoret e Kombit'', kullat binjake, Kati I 3, Tirane
Tana Margariti    088490847   Fshati Jorgucat, Gjirokaster
Lefter Alla     0682002976  Qyteti Bulqize
Fran Laska      0682197385  Qyteti Puke
Bashkim Ulaj     0682065330  Rr."Mustafa Matohiti", pll.7. sh.1, Tirane
Ilir Hackaj            Rr. Myrteza Kellici, Tirane
Sulejman Kurti    0682091265  Kraste, rrethi Bulqize
Odise Breshio           Rr.Reshit Petrela,Pall.Prane arkivit te shtetit,sek 2,K1,Tir
Elton Beqi             Rr. Ali Spahia, Nr.6,Shk.2,Zyra nr.3, Tirane
Xhaferr Kunxhiu          Kraste, rrethi Bulqize
Xhaferr Kunxhiu          Kraste rrethi Bulqize
Avdurraman Hasanaj 0692062337   Lagja ''Poligon'',Polican,rrethi Skrapar
Ali Kotaj             Kraste Martanesh
Giuliano Noe     35542278162  Bul. Deshmoret e Kombit,kulla 2 kati 5/2,Tirane
Giuliano Noe     35542278162  Bul. Deshmoret e Kombit,kulla 2, kati 5/2,Tirane
Besim Valteri    0682669310  Rr. Vllazen Huta, nr. 103/1, Tirane
Enea Leoncini    0682082876  P.O BOX, 2430, Posta Qendrore, Tirane
Tonin Gjoni     0692059247  Banese Private, L. Koder Marlekaj, Lezhe
Athanasios Parisis  0692105236  Kompleksi Garden City, nr.6, Tirane
Claude Schmper, Z. Simon Purkis  Rr."Deshmoret e 4 Shkurtit", Sky Tower, Suit 6/3, Tirane
Dhimiter Kapaj    0682091625  Rrajoni 5, L. Kushtrimi, Vlore
Pellumb Doku   0682020054  Kruje
Ardi Kollaçaku  0684034996  Rr. Qemal Stafa, pll.31, shk.B, kt.2, Tirane
Dritan Kuçi   35542234752  Rr. Qemal Stafa, pll.31, shk.B, kt.2, Tirane
mesme,Tirane

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1063
posted:10/1/2011
language:Albanian
pages:50