Docstoc

Cap6

Document Sample
Cap6 Powered By Docstoc
					FUNCIÓ TESTICULAR
ORGANITZACIÓ I UBICACIÓ DEL TESTICLE
R&DH j.mezquita
FUNCIÓ TESTICULAR
ORGANITZACIÓ DEL TESTICLE
           Dee Unglaug Silverthorn. Human Physiology:
           An Integrated Approach. 2n ed., 2001

R&DH j.mezquita
UBICACIÓ ESCROTAL DEL TESTICLE


 Diferents mecanismes
 mantenen el testicle a
 una temperatura (uns
 32ºC) inferior a la
 temperatura interna:
• Posició subcutània
• Plexe pampiniforme
• Muscle cremàster
              Gerard J. Tortora & Sandra Reynolds Grabowski.
              Principles of Anatomy and Physiology. 7th ed., 1993


 R&DH j.mezquita
TESTICLE
 R&DH j.mezquita
TESTICLE
     cM
R&DH j.mezquita
 CÈL·LULES DE SERTOLI
• barrera hematotesticular / interaccions amb les CG.
• Controlen la migració de les CG.
• Actuen com a fagòcits, digerint cossos residuals i cèl·lules
 apoptòtiques
• Sintetitzen Proteïnes i Estrogens
• Formen el fluït tubular que conté concentracions altes de fosfats i
 K+ (x 10 la concentració plasmàtica) i proteïnes.
  R&DH j.mezquita
CÈL·LULES DE LEYDIG

 •Especialitzades en la síntesi
 d’andrògens: Testosterona.    colesterol

 •La major part de Testosterona
 circulant prové de les CL.
                 pregnenolona     DHEA
•La concentració de
 Testosterona al testicle és
 100x la concentració al plasma.

 •LHR (hCG i LH).

                         Testosterona R&DH j.mezquita
 CÈL·LULES MIOIDES O PERITUBULARS

• Cèl·lules contràctils. Faciliten la propulsió dels espermatozoides
 pels túbuls seminífers.
• Disposen de receptors d’andrògens (RA) i responen a la
 testosterona posant en marxa mecanismes d’activació de les CS.
• Juntament amb les cèl·lules de Sertoli sintetitzen les
 macromolècules de la membrana basal que envolta els túbuls
 seminífers.
  R&DH j.mezquita
ESPERMATOGÈNESI

  Procés de diferenciació a través del qual els espermatogonis
 diploides donen lloc a espermatozoides haploides.


• Al voltant de 100 milions d’espermatozoides al dia.
 Uns 1.500 cada segon.
• MITOSI /meiosi. La coordinació un fet clau.
• Cada espermatogoni dóna lloc a 64 espermatozoides.
 72 dies. Profase MeI, 24 dies.
• Profase MeI: Recombinació i Imprinting. Reparació.
• Importància de la Tº. 32-35ºC.


 R&DH j.mezquita
ESPERMATOGÈNESI I OOGÈNESI
         Dee Unglaug Silverthorn. Human Physiology:
         An Integrated Approach. 2n ed., 2001
R&DH j.mezquita
ESPERMATOGÈNESI

Durant el procés
d’espermatogènesi   TEX14
les cèl·lules estan
unides per ponts
citoplasmàtics,
i comparteixen els
RNA i les
proteïnes.
 R&DH j.mezquita
ESPERMATOGÈNESI

Durant el procés   espermatogonis
d’espermatogènesi
les cèl·lules estan
            espermatòcits
unides per ponts
citoplasmàtics,
i comparteixen els
            espermàtides
RNA i les
proteïnes.

           cossos residuals


           espermatozoides


 R&DH j.mezquita
ESPERMIOGÈNESI

Part del procés d’espermatogènesi que transforma les espermàtides
rodones en espermatozoides.

Eliminació citoplasma/ compactació del nucli

Formació de la cua, peça intermèdia i acrosoma
R&DH j.mezquita
ESPERMATOZOIDE
         Dee Unglaug Silverthorn. Human Physiology:
         An Integrated Approach. 2n ed., 2001

R&DH j.mezquita
 ESPERMIOGÈNESI

• Reorganització de la cromatina: reemplaçament de les
 histones per la protamina.
• Paper de la Ubiqüitina. Conjugació de la ubiqüitina
 amb les histones com a mecanisme de reemplaçament
 de les histones per la protamina.
  R&DH j.mezquita
 EXPRESSIÓ GÈNICA DURANT
 L’ESPERMATOGÈNESI
• Important Transcripció gènica fins a les espermàtides
 rodones. Factors de transcripció generals i específics.
• FSH inductor clau de la transcripció.
• La transcripció s’atura al iniciar-se el procés de remodelació
 de la cromatina. Tots els RNA sintetitzats (Transcriptoma).
 Estabilització/Regulació.
• Espermiogènesi (setmanes). Important activitat
 traduccional/seqüencial.
• Importància dels RNAs petits germinals (gsRNA, 26-30nt)
  R&DH j.mezquita
EXPRESSIÓ GÈNICA DURANT
L’ESPERMATOGÈNESI

• El Transcriptoma està constituït per complexes d’mRNA i
 proteïna, que estabilitzen els missatgers i els transporten i
 activen de manera altament regulada.
• La traducció prematura dels mRNA és letal per a les CG.
 R&DH j.mezquita
EXPRESSIÓ GÈNICA DURANT
L’ESPERMATOGÈNESI

Característiques dels transcrits germinals
R&DH j.mezquita
TRANSCRITS DE LES CÈL·LULES
GERMINALS

         TATA
         TATA
          tata


R&DH j.mezquita
TRANSCRITS DE LES CÈL·LULES
GERMINALS
            AA
             A
             AAAAAAAAAAAA
 TRANSCRITS DE LES CÈL·LULES
 GERMINALS
anàlisi per “primer extension” de la GAPDH de pollastre


  R&DH j.mezquita
GENS I PROTEÏNES ESSENCIALS PER A
L’ESPERMATOGÈNESI

          BCLW   BAX / BCL2
  CREM


         ESPM    REC. vit A / D

   ER


           GENS de REPARACIÓ:
          HR6B, PMS2, MLH1, ATM

R&DH j.mezquita
REGULACIÓ ENDOCRINA DE LA FUNCIÓ
TESTICULAR

            hipotàlem
             GnRH
             hipòfisi

         FSH        LH  INHIBINA   CS   CG    CL  TESTOSTERONA

             Testicle


R&DH j.mezquita
MADURACIÓ DELS ESPERMATOZOIDES

• Els espermatozoides testiculars són immadurs.
• La maduració té lloc al epidídim:
  – Completar la compactació del DNA.
  – Incorporar i modificar pèptids de membrana.
R&DH j.mezquita
 MADURACIÓ DELS ESPERMATOZOIDES

• La quantitat d’E a la cua del epidídim depèn de
 l’activitat sexual.
• Durant l’ejaculació, els E són diluït per les secrecions
 de les glàndules accessòries. S’incorporen: fructosa,
 prostaglandines, ions monovalents (K+) i divalents
 Mg++, Zn++ i Ca++), poliamines, fosfatasa àcida i
 enzims coagulants entre d’altres. Formació del
 semen.
 R&DH j.mezquita
EL SEMEN

•  Suspensió d’espermatozoides en líquid seminal.
•  Un 10% cèl·lules.
•  V= 2,5 - 5 ml.
•  Nombre = 50 -150 milions /ml. >20 milions /ml.
•  Motilitat, Morfologia i Nombre.
•  Oligospèrmia / Azoospèrmia.
R&DH j.mezquita

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:10/1/2011
language:Catalan
pages:26