Hvem kan

					       ULIKE TESTER SOM FINNES I PP-TJENESTEN


 Hvem kan
 ta testene          SRÅKPRØVER
PPT      Reynells språktest
PPT      Illinois test of Psycholinguistic Abilities (ITPA)
bhg      Tee talescreening
bhg      Bo Eges språklig test 1
bhg      Bo Eges språklig test 2
PPT      Norsk logopedlags språklydsprøve
Skoler/bhg   Askeladden språkscreeningstest

                LESE-/SKRIVEPRØVER
Skoler     Kåre Johnsens diagnostiske lese-/skriveprøve 1
Skoler     Kåre Johnsens diagnostiske lese-/skriveprøve 2
PPT      Aston Index. Lese-/skriveprøve
PPT      KOAS-/KOAP-test
Skoler     Ordkjedetesten
Skoler     Rådgiveren: Kartlegging av leseferdighet
Skoler     Carlstens: Norsk lese og skriveprøve (b.u.v.g)
Skoler     Kartlegging av leseferdighet (læringssenteret)

                MATEMATIKKPRØVER
Skoler     Bjørn Myhres kartlegginsprøve i matematikk
Skoler     Snorre Ostads matematikkdiagnostikk
Skoler     Kartleggingsprøve i matematikk. PPT`s materiellservice
Skoler     Kartlegging og undervisning i lærevansker i matte (Olav Lunde)

                EVNEPRØVER
PPT      Wechsler adult intelligence scale (WAIS)
PPT      Wechsler intelligence scale for children (WISC-R)
PPT      Bender
          GENERELL KARTLEGGING
Skoler/bhg  Pedagogisk observasjonsmateriell (POM)
PPT     Connor – atferdskjema (utfylles av skole, bhg, foreldre)
PPT     Anamnese (Barkley)
PPT     CDI – depresjon, skjema som fylles ut
PPT     Skolefobi – skjema som fylles ut
PPT     Gerd Strand – fag/atferd – skjema som fylles ut
PPT     Atferdutredning, Torshovsskjema som fylles ut av skole, bhg,
       foreldre
PPT     Veiledende liste over spørsmål til elevsamtaler

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:10/1/2011
language:Norwegian
pages:2