EUROPA - Justice and Home Affairs - EJN - Download as PDF

Document Sample
EUROPA - Justice and Home Affairs - EJN - Download as PDF Powered By Docstoc
					          Οργάνωση της δικαιοσύνης - Βέλγιο

Οργανόγραµµα αριθ. 3Αίτηση αναίρεσης
(έκτακτο ένδικο      Ακυρωτικό δικαστήριο
µέσο)
2ος βαθµός δικαιοδοσίας
(έφεση)          ∆ευτεροβάθµιο εργατοδικείο
1ος βαθµός            Πρωτοβάθµιο
δικαιοδοσίας           εργατοδικείο
                            1