Amprente temporale ~ volumul 1 ~ by JohnnyEm

VIEWS: 56 PAGES: 126

More Info
									Amprente temporale
 antologie de poezii cronopediene
      ~ volumul 1 ~
     Editura DOCUCENTER
        Bacãu, 2011
Amprente temporale
Coordonatori: Lenuş Lungu şi Ioan Muntean
Coperta: Ioan Muntean
Tehnoredactare şi corectură: Ioan Muntean
Grafică: Elena Cristina Dincă
        ISBN: 978-606-8246-57-4
       Tipărit la Docucenter scan.print.copy
           Tel./fax: 0234 570889
           www.docucenter.ro
                  2
                   antologie de poezii cronopediene
                      În loc de p refaţă

  Cartea de faţă, nu se naşte datorită alăturării
condeielor aparţinând unor poeţi sau scriitori de renume
şi nici nu doreşte să intre în analele istoriei literare prin
calitatea sa artistică, ci vrea să triască pentru valoarea
umană ce o naşte tipărirea ei.
  Există pe internet CRONOPEDIA, un site, care are ca
simbol Timpul, acest rege ce pune ordine în toate câte
există în Univers. În acest site s-a născut ideea creării
cărţi noastre, iar valoarea ei literară, pe care o dorim să
existe, nu este de fapt ţinta finală. Nu ve-ţi găsi în
rîndurile cărţii cuvinte mari, pompoase, cuvinte rare, al
căror înţeles trebuie să-l cauţi în dicţionar.
  Nu ve-ţi găsi aici nici poezie încifrată, a cărei
descifrare se lasă aşteptata şi nici urâtul ridicat la rang
de artă.
  Veţi găsi cuvinte simple, pornite din inimă, care chiar
dacă s-au mai spus, au pentru unii autori valoarea şi
emoţia începutului. Ele sunt spuse cu sinceritate şi cu
dorinţa de a împărtăşi cititorului, preaplinul inimii celor
ce au scris aici.
  Cartea adună la un loc oameni cu dragoste de poezie,
de frumos, chiar dacă aceştia nu reuşesc totdeauna să o
spună în forma cea mai înaltă a liricului. Dar faptul că în
acest timp atât de zbuciumat, în care realele valori pierd


                 3
Amprente temporale


din contur şi consistenţă există oameni care au nevoie de
poezie, fie pentru a crea sau a consuma, demonstrează că
nu e totul pierdut.
  Volumul în cauză, se vrea doar o amprentă în timp, o
dovadă că frumosul din om nu a murit, că el poate exista
chiar şi în condiţii vitrege. Şi unde altundeva se poate
naşte această amprentă temporală decât în
Cronopedia?...
  De remarcat totuşi că în prezenta antologie semnează
alături de iluştri anonimi şi nume importante, membri ai
Uniunii scriitorilor ori ai Ligii scriitorilor, fapt ce conferă
un surplus de greutate ineditei apariţii literare, inspirat
intitulată «Amprente temporale».
  Lăsăm prezumtivul cititor să se convingă personal de
veridicitatea celor afirmate mai sus.

                       Ion Iancu Vale
                  4
                    antologie de poezii cronopediene
                   Cuvinte către citito ri...
  Sub atenta îngrijire a administratorilor reţelei sociale
Cronopedia, Lenuş Lungu şi Ioan Muntean, asistăm la naşterea
unui experiment literar-poetic de excepţie. Lucrare
ambiţioasa şi curajoasă, volumul „Amprente temporale ~
antologie de poezii cronopediene” cuprinde un buchet de poeţi
care străbat o mare gamă a poeziei româneşti internistice.
  Deopotrivă artişti maturi, cu putere de creaţie, şi
recunoscuţi ca atare de diversele publicaţii care le-au găzduit
operele, sau debutanţi în ale versificaţiei, poeţii prezenţi în
nolumul de faţă duc mai departe o minunată tradiţie a poeziei
romaneşti.
  Putem savura, în aceste deosebite pagini, o extrem de
bogată diversitate de stiluri, trăiri, şi ritmuri sufleteşti. Ne
impresionează deosebită îngrijire grafică a Elenei Cristina
Dincă; prin simţul cromatic sigur şi deosebit, domnia-sa ne
oferă o ilustraţii grafice cu amprentă temporală
„conopediană”.
  Cei 25 de poeţi reuniţi în acest volum sunt artişti maturi, ce
şi-au primit o bine-meritată recunoaştere publică prin
publicaţiile sau site-urile care i-au găzduit.
  Mihai Leonte critică, într-un stil epigramist, falsele „Epoci
Moderniste” care ridică la rang de valori, falsurile diverse din
viaţa noastră cotidiană. Distinsa Delia Staniloiu mi-a desfătat
privirea cu frumoasele elogii aduse iubirilor împlinite,
descrise în poezia „Fluturi”.
  O descriere deosebit de poetică regăsim în „Valul Nopţii”, al
lui Marin Voicu. Nu lipsesc nici ritmurile tradiţional-populare,
regăsite în poeziile „Doină” şi „Hora”, ale Marianei Dobrin.
Discreţia şi duioşia versului de dragoste sunt reprezentate de
Valentin Boeru în „Te mai iubesc”.
                  5
Amprente temporale


  Floarea Cărbune evocă un stil mitologic, legendar, în
„Inorogul”. Luiza Adriana-Grama ne oferă un „Testament”
delicat, tragic şi-n egală măsură sumbru...
  Fireşte, Lenuş Lungu ne face o minunată descriere
filozofică a mării pe care-o cunoaşte atât de bine.
  Cugetările abisale ale lui Llelu Nicolae Vălăreanu, cel
care-şi pune „aripi la vise”, se completează perfect cu iubirile
stelare ale Rodicăi Ionescu.
  M-a impresionat în mod deosebit puternica tematică
filozofică abordată de Stănescu Aurel Avram în „Kantiene”,
iar Mircea Gordan, cu „Inima de gheaţă” evoca tragismul
iubirilor frânte. Misterioasă AGO.OTA creează ritmuri asiate,
karmice, în „De Veghe”, iar Lucian Gruia creează poezia
muzicii, în „Rezonanţe”.
  Misterul despărţirilor este frumos evocat de sensibilitatea
feminină a Marianei Ciurezu, iar poezia sublimă „Copilului
Meu”, de Ştefănescu Romeo-Nicolae nu mai are nevoie de nici
un elogiu...!
  Mihaela Sauciuc, în „Te iubesc, tată”, exprimă sublim
dragostea filială. Lucia Secoşeanu, cu „Minciună”, impune un
ritm nou, modern şi savuros, iar Sprancenatu Dan evocă
împlinirea iubirilor umane în „Doar Tu”.
  Într-o bună structură poetică, Viorel Croitoru constată
schimbările fundamentale ale epocii „2012”, în timp ce
Nedelcu Georgeta se-ntreabă „Care este rolul vieţii mele?”
într-o lume plină de crude realităţi. Burde Victor ne vorbeşte
despre înfrăţirea naturii cu sentimentele umane, iar Elisabeta
Brănoiu impresionează cu poemul „Înaintez în noapte”. O
nouă stea pe „Constelaţia iubirii” este Elena Lungu.
  Frumoasă încheiere de volum face Ioan Muntean
filozofand despre „Populaţie”, dar şi amprentând tema
cronopediană a reţelei ce reuneşte buchetul poeţilor din
antologie cu viziunea-simbol a coperţilor şi paginarea îngrijită
a întrgii lucrări.


                  6
                   antologie de poezii cronopediene
  Las cititorului plăcerea de a străbate această temporală
amprentă a poeziei româneşti contemporane internistice, şi
încă odată mulţumesc din inimă doamnei Lenuş Lungu
pentru bucuria pe care nu-o aduce prin publicarea lucrării
prezente.


   Cu deosebit respect, Mărgineanu Şerban, prozator
                 7
Amprente temporale
           8
                     antologie de poezii cronopediene
                         MIHAI LEONTE
  Publicist şi poet, născut la data de 19 ianuarie 1941, în comuna
Buneşti, judeţul Suceava, din părinţii Vasile şi Elena-Jăniţa LEONTE,
născută CONDURACHE.
  Membru al Ligii Scriitorilor din Romania, Filiala BANAT.
  1963-1965 a frecventat Cenaclul Literar „PAVEL DAN” Turda,
unde a debutat cu poezia „Artist în minerit” în ziarul „Turda Nouă”.
  A reuşit să-şi tipărească creaţiile începând cu anul 1999 astfel:
   1999: a apărut placheta ,,Alb negru’’ (volum de poezii);
   1999 – 2002: Colaborator la ziarele; Timpul din Reşiţa, şi
    Poştaşul din Bucureşti;
   2000: placheta ,,Nostalgii’’ (volum de poezii);
   2001: placheta ,,Valenţe medii’’ (volum de poezii);
   2001: placheta ,,Reverii adverse’’ (volum de poezii);
   2002: volumul ,,Meditaţii admise’’ – poezii;
   2004: volumul ,,Apogeul metaforic’’ – poezii şi alte scrieri;
   2006: volumul ,,Agate magice’’;
   2006: a iniţiat apariţia volumului antologic al poeţilor de pe
    NET, Spiralele vieţii;
   2007: a iniţiat apariţia volumului antologic al poeţilor de pe
    NET, Drumurile vieţii;
   2008: a fost selecţionat în volumul antologic „Freamăt de
    dor”de la Editura 3D;
   2008; volumul ,,Mirajele albastre’’ – poezii şi alte scrieri;
   2008; a iniţiat apariţia volumului antologic al poeţilor de pe
    NET, Mirajele vieţii, care a apărut la Suceava;
   Colaborator la ziarele; Săptămânalul Clisurii Drobeta Turnu
    Severin şi Vocea Clisurii Moldova Nouă;
   2009: a iniţiat apariţia volumului antologic al poeţilor de pe
    NET, Izvoarele vieţii, care a apărut la Suceava în luna mai
    2009
   2009: a fost selecţionat în volumul antologic Universul
    bucuriei – Suceava;
   2010: volumul ARMONII MAJORE 2010;
   2011: volumul MEMORII ACCESIBILE 2011.
                   9
Amprente temporale


         Bucata mea de pâine
 Privesc la pâinea rumenită,
 Ca o coajă de portocală,
 Mi-e greu să rup o bucăţică,
 Chiar dacă foamea mă răscoală.


 Învins totuşi de imensa foame,
 Întind mâna să rup, îndrăznesc,
 Îmi vin în minte ale lanului coame,
 Unduind peste câmpul strămoşesc.


 Gura rupe cu dinţii, hămesită,
 Macină, tocând ca o batoză,
 Bucata de pâine, de apărare lipsită,
 Cu o coajă neobişnuit de roză.


 Atunci îmi vine în minte,
 Cât de grei erau snopii cu spice,
 Şi cum ne grăbeam cu secerişul,
 Ca bobul bucălat să nu pice.
                 10
                   antologie de poezii cronopediene
          Epoci moderne


Vor dispare crânguri verzi,
Merii plini de prin livezi
Vor fi asfaltate alte străzi,
Labirinturi unde să te pierzi!


Vom avea alte false vitrine,
La geamuri prin magazine.
Vor fi plasate doar plasme,
Care vor transmite basme!


Vei apăsa pe nişte butoane,
Ca să cumperi trei batoane,
Din acelea de ciocolată,
Cu E-uri, nu adevărată!


Vei vrea ca să emigrezi,
Iar mai apoi să te pierzi,
Pe alte pustii planete,
Prin multe falsele sonete!


Muzica va fi un haos,
Cu foarte mult adaos,
De zgomote surde,
Să nu te poţi ascunde!
                 11
Amprente temporale


           Meditez în sarcofag
 Meditez în sarcofag,
 Îmi dresez gânduri rebele,
 De la Purgatoriu-n prag,
 Vă trimit mereu bezele.

 A venit un drăcuşor,
 Să facem un pokeraş!
 Plutind agale pe un nor,
 Ne păzea un Îngeraş!

 Tot e bine, îmi tot zic!
 N-au uitat chiar toţi de mine!
 Adevărul că e frig,
 Dar o ţinem în festine!

 Onomastică la sfinţi,
 Alte sărbători creştine,
 Cum Doamne să nu te simţi,
 Că şi mort îţi este bine!
                  12
                   antologie de poezii cronopediene
                     DELIA STĂ NILOIU
Născută la 15 mai în com. Moroieni, judeţul Dâmboviţa.
Apariţii literare:
   Antologie de poezie (55 de poeţi) editura Arhip Art,
     coordonator Valentina Becart, 2010
   Lira în patru puncte cardinale, editura      Rovimed
     Publishers, coordonator Cristina Ştefan, 2010
   Antologie de versuri Esenţa de primăvară, editura
     Panfilius, coordonator Stancu Nicolaie, 2010
   Însemne, poezii, editura Docucenter coordonator site-ul
     Cleopatra, 2010
   Volumul de autor Ama retro, editura Docucenter, 2011.
                13
Amprente temporale


            În iarba ta


 În iarba ta doar paşi te mai colindă
 Ai mei se risipesc doar pe asfalt
 Încercănată-n clarul de oglindă
 Cu ramă groasă, neagră de cobalt

 Îmi drămuieşti tăcerile cu ceasul
 Eu, doar în slove îţi mai pot vorbi
 Mă cheamă Teba, Roma şi Parnasul
 Şi le răspund, că nu mă pot opri

 La tine-ajung în clipe risipită
 Eu, stâncă te-am zidit definitiv
 Chemare, adorare sau ispită
 Sunt stări ce se conjugă convulsiv

 Când pasu-ţi sângeră pe talpa goală
 Pierdută iar printre singurătăţi
 O, de-aş putea în noaptea ca de smoală
 Să sparg tristeţea asta în bucăţi

 Iluminat de-un ochi de lună plină
 Privire-ndrepti spre cea care am fost
 Un bulgăr de speranţă şi lumină
 Şi-ţi cauţi în uitare adăpost.
                14
                    antologie de poezii cronopediene
             Aiurare
Uitarea e în piept ca o arsură
În atriu stă, ca-n leagăn rezemată
Un gând urcat la rang de sinecură
Pe-obrazul nopţii, lacrimă scăpată.

Un nor, ce-n ochiul nopţii stă să plângă
Şi-i agăţat la margine de vis
Oprind bătaia inimii nătângă
În amalgam trăiri ,de dor ucis.

Iluzii, de oprelişti dezlegate
Pe vrejul nopţii tainic, mă tot suie,
Şi-un dor nebun de-a săvârşi păcate
Aromizate-n frunza de gutuie.

Scrisoare-mi scri că au rodit toţi merii
Şi-azinoapte au umplut iar visul tău
Lăcaşul dinspre tainiţa durerii
e gol; şi-n în locul lui stă iar un curcubeu.

Tabloul nopţii, tuşă de-ntuneric.
În linişte contempl-al lunii mers
Nu mă mai simt cuprinsă în generic
Sunt un atom prezent în univers.

În alb gregar, genunea mi-e ursită
Pe fire de păianjen în balans
În tainiţă de noapte ne-mplinită
Vârtej haotic într-un grotesc dans.

Ciob de fiinţă plutind în derivă
Busolă mi-e un gând ce nu-i al meu
Tentată sunt să cad în recidivă
Să urc şi să-m-arunc din empireu.
                  15
Amprente temporale


             Fluturi
 Tu eşti un fluture iubire
 Eu, sunt un fluture pe lampă
 Tu purtător de fericire
 Şi eu, un biet zugrav de stampă

 Din zborul tău, tu faci tornade
 Eu pot ca să urnesc doar clipa
 Şi-n ale vieţii cavalcade
 Pot să-mi rănesc uşor aripa.

 Suntem doi fluturi împreună
 Dar diferiţi în consistenţă
 Tu fluturele care-adună
 Eu cel ce pierde din esenţă
                16
                     antologie de poezii cronopediene
                          M A R I N VOI C U  Stabilit în Roşiorii de Vede, Teleorman.
  Studii: Universitatea Spiru Haret, facultatea de sociologie-
psihologie, Institutul de studii Biblice, Craiova.
  Activitate literară: publicări pe site-uri literare ca: ESENŢE,
CLEOPATRA, REŢEAUA LITERARĂ, AGONIA, UNIVERSUL PRIETENIEI,
CRONOPEDIA.
                  17
Amprente temporale


            Lacul spart
 Lacul spart ţese undă după undă,
 Par chipuri ce se mai întorc o dată,
 Atunci când timpul orele-şi afundă,
 În tăcerea de nimeni aşteptată.

 Şi în răstimp departe printre spume,
 În zbor pierdut pe drumul de tăcere,
 Ciudate semne am găsit prin lume,
 Sunt paşi în timp pe care viaţa-i cere.

 Cu gânduri ce îmi stau mereu pe ducă,
 Mă regăsesc pierdut pe un mal etern,
 O umbră care lacrimi işi usucă,
 Când vise dulci pe ochi i se aştern.

 Se deschid ca umbra pleoapele lăsate,
 Pe când se pierde-n ore depărtarea,
 Purtând un glas de clopot care bate,
 Când din urmă mă ajunge deşteptarea.
                 18
                  antologie de poezii cronopediene
            Amurg
Când ziua încet trece la culcare,
Într-un amurg ce rugineşte cerul,
Ca o tăcere şi-n stranie mişcare,
Umbrind visarea mă-nvăluie misterul.

Dar soarele s-a mai oprit o clipă,
Şi-ntârzie pe-a cerului alee,
Vrând să strângă sub alba lui aripă,
Ultimile raze stinse-n heleştee.

Din luncă urcă luna printre ramuri,
Se lasă umbre de copaci lungite,
Sclipind bat stele în ale nopţii geamuri,
O clipă doar şi negura le-nghite.

Prin oarba noapte care-acum se lasă,
Am să rătăcesc şi eu pe drumu-i lung,
E beznă şi pustiu, pădurea-i deasă,
Merg şi rătăcesc şi tot nu mai ajung.
                19
Amprente temporale


           Valul nopţii
 Târzie, noaptea mi-a intrat în casă,
 Cu valuri moi purtând berbeci de mare,
 Senin surâde şi apoi se lasă,
 Încet rostogolită la picioare.

 Valul nopţii încet mă împresoară,
 Şi ţese pacea fără de cuvinte,
 Limbi de întuneric rotund măsoară,
 Un ceas tăcut de-aducere aminte.

 Bolţi de întuneric stau frământate,
 Arcuite-n noapte peste stânci de-amar,
 Pândesc pustiul formelor ciudate,
 Când o mică perlă cade-n noapte iar.

 Valul nopţii - o haină ce imbracă,
 O insulă cu ţărm tivit de fiere,
 Un înger alb imi face semn şi pleacă,
 Cu chip şi gând de muritor ce piere.
                20
                      antologie de poezii cronopediene
                        MARIANA DOBRI N


  Profesoară la Şcoala generală nr. 15, Piteşti, membru al Uniunii
Epigramiştilor din România, membru fondator al Filialei Piteşi a
Academiei Daco-române, membru al Ligii Scriitorilor din România,
membru al Fundaţiei Culturale „Liviu Rebreanu” –Piteşti, membru al
Asociaţiei Culturale „Gheorghe Ionescu Gion”, secretar al secţiunii de
umor al Asociaţiei Culturale „Gheorghe Ionescu Gion”, iniţiator şi
coordonator de proiecte culturale la nivel judeţean, interjudeţean şi
naţional, la toate obţinând premii.
  A participat cu lucrări ştiinţifice la numeroase simpozioane
judeţene, interjudeţene şi naţionale.
  A publicat 6 volume de autor şi a colaborat în 16 antologii de
poezii şi epigrame.
  A publcat în reviste de gen din ţară şi strainatate şi pe 14 site-uri
de gen pe internet.
  A primit 12 premii la concursuri nationale şi internaţionale de
poezie şi epigramă.
                    21
Amprente temporale


             Doină
 Tu doină – cântec lin, duios
 Pui aripă de vis la dor,
 Împaci iubitul mânios
 Pe înserat, lângă izvor.
 Ne cânţi în luncă ziua-întreagă
 Pe iarbă şi pe fân cosit,
 Prin codrii cu păstori, pribeagă,
 Ţi-e cântecul neobosit.
 Şi seara lângă foc erai,
 Curgeai din fluierul vrăjit
 Şi lacrimile le ştergeai
 De pe obrazul necăjit.
 Când inima era rănită
 De dor de casă, de părinţi,
 Tu, doină, alergai grăbită,
 Ştiai durerea să ne-alinţi.
 Şi când vreunul dintre noi
 În lumea celor drepţi se duce,
 Te schimbi în lacrimă-şuvoi,
 Boceşti căzută lângă cruce.
 Nu poate nimeni să te uite,
 Eşti moştenire sacră, veche,
 Avem cărările-mpletite,
 Noi suntem suflete – pereche.
                22
                    antologie de poezii cronopediene
             Hora


Rotundă ... ca o pâine caldă,
Ca o coroană boreală,
Pe toţi în bucurii îi scaldă
Ea, hora tradiţională.
Se joacă hora pe la noi
Cum se juca şi de moşneni,
Doi paşi în faţă şi-napoi,
Întocmai ca la Cucuteni.
O horă e cu drag jucată,
Că cercul ei e o magie,
Ca sorele se-nvârte roată,
De-acolo prinde energie.
Relicva de la vechii daci
Arată-n horă şase fete,
Trei cercuri, puse-n mod dibaci,
Păstrează-a sacrului pecete.
Un cerc de bază, ce uneşte
Piciorele, el însemnează
Pământul ce ne ocroteşte
Şi rodu-i binecuvântează.
Iar forţa care generează
Fecunditate, dor de viaţă,
E cercul ce îmbrăţişează,
De talie semeţ se-agaţă.
Şi forţa spiritului şade
Pe cap, în cerc superior,
Zeiţa-mamă şi naiade
Veghează-n horă protector.
Se ştie - cea mai sacră horă,
Ce-adună mitul zeilor
În incantaţia sonoră -
E hora căluşarilor.
                  23
Amprente temporale


         Un cântec fără de sfârşit
 Ce zboară-n veci în zări albastre,
 O flacără cu glas vrăjit -
 Măiastra cântecelor noastre.

 Oftatu-n doină când îl pune
 E un oftat al lumii-ntregi,
 Cu el a îmblânzit o lume,
 De la opincă pân’ la regi.

 C-o foaie verde frunzişoară,
 Când ea o face un descânt,
 O simţi c-o ia din inimioară
 Să stingă răul pe pământ.

 Şi una de-asta de la noi,
 Când zice-aşa cu foc şi dor,
 Se prind în horă câte doi
 Şi piatra saltă sub picior.

 Vom fi bogaţi c-un infinit
 De armonii ca apa vie,
 Dumnezeiescu-i glas vrăjit
 A strâns comori de veşnicie.

 A ars cu fiece cuvânt,
 Cu lăutari în nopţi cu stele,
 S-a dăruit, topită-n cânt,
 Măiastra cântecelor mele.
                  24
                      antologie de poezii cronopediene
                        VALENTI N BOER U


  Bucureştean prin naştere, român prin definiţie, umanist
universal prin formaţie.
  Îndrăgostit cu patimă de viaţă, sub toate aspectele, promovează
respectul pentru creaţie şi creatori, considerând că ei sunt atlanţii şi
cariatidale ce susţin cu fruntea cerul şi pământul.
  A colaborat cu presa în ţară şi străinătate, publicând atât
producţii grafice, cât şi încercări literare.
  Am încercat să armonizez în priectele sale lemnul, plantele,
piatra şi betonul cu sufletul oamenilor.
                    25
Amprente temporale


           Te mai iubesc!


 Te mai iubesc! O spun cuprins de teamă,
 Să nu mă critici că vorbesc prea tare.
 Să nu-mi arăţi că te-ndoieşti ,tu care,
 Consideri că poţi măsura ce-nseamnă.

 Ne mai iubim, dar diferit de clipa,
 Ce la-nceput ne-a ridicat aripa.
 Noi,călători prin raiul pământean,
 N-aveam oprelişti şi nici legi n-aveam…

 Gândeam o noapte fără de sfârşit;
 Doream o contopire siameză;
 Visam să fim, noi, singuri pe faleză;
 Fără de limite, şi eu, şi tu, ne-am fi iubit.

 Indiferenţi la ce simţea tribuna,
 Când încerca perfid, să spargă diamantul,
 Pe care-l admiram fără de teamă,
 Ne tot băgau pe gât o altă, sau un altul…

 Râdeam atunci şi ne priveam complici,
 Nici nu conta că ei turbau în furii,
 Nu ne păsa nici când primeam injurii.
 Nu însemnau atunci nimic acei „amici”.

 Ei au rămas pe rând, tăcuţi, în urmă,
 Noi, călători zâmbind mereu – nainte,
 N-am mai avut nevoie de cuvinte.
 Ne-am înţeles fără de trâmbiţă şi surlă.
                  26
                  antologie de poezii cronopediene
Şi-a trecut timpul, criptă de prezent.
Sub lespezi de rutină şi necaz
E îngropată dragostea nebună
Şi parcă, însăşi viaţa, nu mai are haz.

Te mai iubesc! Eşti tu, complicea mea.
Acea prietenă nebună în iubire,
Care iubeai iubirea în neştire
Şi-ai fi dorit ca timpu-n loc să stea.

Dar zboară, ia cu el elanul,
Ce te făcea să crezi în nemurire,
În adevăruri fără de prihană
Şi-n marea, fără limite, iubire.
                27
Amprente temporale


           Sunt doar un om


 Sunt doar un om obişnuit
 Visând s-apuc ziua de mâine.
 Ca incomodul jerpelit
 Pe care-l vezi în rând la pâine;

 De care te izbeşti grăbit,
 În goana ta spre altă parte.
 Sunt anonimul ponosit
 De care rostu-ţi te desparte.

 Sunt doar un om nefericit,
 Care trăieşte aşa cum poate.
 Plânge râzând, sau râde trist,
 Pe drumul lui târâş pe coate;

 Sub drobul uriaş de sare,
 Din care semne de-ntrebare,
 Îi cad pe fruntea-nfierbântată,
 Muncindu-i mintea zbuciumată,

 De lungul lui târât prin viaţă,
 Tot înnodând la rupta aţă,
 Ce subţiată se destramă,
 Punându-i poză, drama-n ramă…

 Sunt doar un om obişnuit,
 Care sughite-n pumn ades.
 Sunt cel ce tremură lovit
 Şi plânge-ncet, neînţeles.
                  28
                   antologie de poezii cronopediene
                   FLOAREA CĂR BUNE


Membră în Liga scriitorilor
   Coautoare în antologia „Izvoarele Vieţii”, Ed. Lidana,
   Suceava, 2009.
   Coautoare în antologia „Speranţele vieţii”, Editura
   Lidana, Suceava, 2010
   Premiul I la Festivalul Naţional de Literatură „Eusebiu
   Camilar & Magda Isanos”, Suceava-Udeşti, mai 2009,
   Secţia:Reportaj literar.
   Marele Premiu „Mircea Motrici” şi Premiul revistei
   Ateneu-Bacău la Festivalul Naţional de Literatură
   „Eusebiu Camilar & Magda Isanos”, Suceava-Udeşti, mai
   2010, Secţia:Reportaj literar.
   Coautoare în antologia „Universul Bucuriei”, Ed. Lidana,
   Suceava, 2009.
   Floarea Cărbune – „Rădăcini” (roman), Editura Lidana,
   Suceava, 2010
   Floarea Cărbune – „Ancestrale chemări” (poezii), Editura
   Lidana, Suceava, 2010.
   Coautoare în Speranţele vieţii (antologie de versuri),
   Editura Lidana, Suceava, 2010.
   Coautoare în antologia „Călători prin timp”, Editura
   Cacucci, Turnu-Severin, 2010.
   Coautoare în antologia „Culegere de poezii religioase”,
   vol. I., Editura Ecko, Turnu-Severin, 2010.
   Floarea Cărbune – „Călătoare în Ţara Soarelui Răsare
   (Jurnal de călătorie în Japonia)”, Suceava, 2010
   Coautoare în volumul colectiv „Universul poveştilor”,
   Editura Lidana, Suceava, 2011
                29
Amprente temporale


              Marea


 O, mare,
 Mare albastră şi misterioasă,
 Cu valuri sălbatice ce-nghit orizontul,
 Glasul tău plin de ispite
 Mă cheamă în depărtări.

 Râu al nemărginirii,
 Cine-ţi dăruieşte viaţă
 În inima uscată a pădurii îngheţate?
 Pământule-mamă, de câte milenii,
 Cântecele mele îţi scaldă întinderile?
 Pământule, Iubitule,
 De-atâta vreme îţi cutreier cărările!

 Iubesc această Lume
 Încă din zorile Creaţiei,
 Când în aurora sa
 Viaţa mea semăna cu o floare.

 O, mare, mare acoperită de văluri,
 Sufletul poetului dansează,
 Căci a străbătut Lumea
 Cu ochii şi cântecele sale,
 Cu bucuria l-a-nconjurat
 Din toate colţurile Universului.

 Poetul murmură:
 „Iubirea mea, priveşte!
 Am construit un templu
 În vârtejul şi-n zgomotul vieţii.
 Vino, Iubire!
 Să trăim în nemărginirea Lumii,
 Infinitului să ne dăruim!”
                   30
                   antologie de poezii cronopediene
           Inorogul
Superbă creatură,
Misterul tău magic
Mă tulbură...
Alergi prin poiene cu flori
Şi te joci prin sânziene,
Până-n zori.
Albul virginal
Străluceşte pe cerul sideral.
Doresc să te-nsoţesc
Până la ceruri şi mai sus.
Oh! Îmi place a ta libertate,
Venită din eternitate.
Ţi-i coama împletită
Cu fragede flori,
Stropite de rouă.
Cornul din argint făurit
Cu nestemate e împodobit
Iar copitele de diamant
Scânteiază printre stele,
Pe cerul îndepărtat,
Când zbori spre Calea Lactee.
Uşor îţi freamătă nările,
Când te privesc în ochii
În care văd lumi
De pe alte tărâmuri.
                31
Amprente temporale
 Tu-mi aduci fericirea,
 Prin fereastra sufletului,
 Deschisă pentru tine.

 Nu eşti o creatură legendară
 Adevărată eşti şi nu imaginară,
 Blândeţea şi inocenţa
 Tu mi le-ai dăruit.
 Frumuseţea mi-ai oferit
 Dincolo de vis...

 Adânc,
 În inima pădurilor lumii
 Ţi-i sălaşul,
 La care pot ajunge
 Doar pe aripi de vis.
 Splendorile mi-ai înfăţişat
 Şi mi-ai împărtăşit
 Vechile învăţături magice,
 Călătorind în trecut şi viitor,
 Alături de tine...
                  32
                      antologie de poezii cronopediene
                   LUIZA ADRIANA GRAMA


  S-a născută în Maciu, judeţul Tulcea la 15.11.1973.
  Debutează literar cu volumul de versuri Risipitor de Albastru,
Editura ANAMAROL, 2009.
  Activeză pe diferite reţele sociale - Netlog, Cronopedia, Reţeaua
literară, RoGrup etc.
  A învăţat să iubească cu toată inima şi din toată inima.
  Poate să dăruiască mult, chiar dacă nu primeşte înapoi decât pe
jumătate.Dăruieşte sentimentele, nu le vinde şi nici nu le dă doar la
schimb.
  A învăţat să spună IARTĂ-MĂ şi să creadă în fiecare literă a
acestui cuvânt.
                   33
Amprente temporale


            Testament


 Te voi lăsa, iubire într-o zi
 Şi mă voi duce căci aşa e vrerea,
 În urma mea furtuni de vor veni
 Să nu le laşi să-ţi fie mângâierea.

 De soare m-am rugat ca-n mersul lui
 Să-ţi lumineze colţuri de odaie
 Şi în lumina zilei cea dintâi
 Să nu te prindă cu a ei văpaie.

 De ploaie m-am rugat încetişor
 Să plângă ea adesea pentru tine,
 Căci lacrima din cer e mai uşor
 Să cadă chiar şi-n nopţile senine.

 Pe păsări le-am rugat ca-n zborul lor
 Să-ţi ducă dorul cât pot de departe
 E pătimaş şi ştiu că nu-i uşor
 Să stau cu el de vorbă-n miez de noapte.

 În nopţi senine stelelor le-am spus
 Poveşti de-argint să-ţi scrie la fereastră,
 Aşa vei şti că te privesc de sus
 Şi încă n-a murit iubirea noastră.

 Am şchiopătat prin vers de-atâtea ori
 Şi tot prin ele ţi-am croit cărare,
 Mi-au fost şi rug şi paradis cu flori
 Şi braţe să te chem din depărtare.
                 34
                  antologie de poezii cronopediene
Drept mărturie ţi le las acum
Că te-am iubit…tu nu ai nici o vină
Şi ochii mei te-au înălţat precum
Un înger cu proporţie divină.

Te voi lăsa, iubire într-o zi
Nu voluntar,ci fiind c-aşa vrea soarta
Ne naştem călători…aşa o fi
Şi ne petrecem când ne vine moartea.


        De-o vârstă cu viaţa


Sunt mai în vârstă decât universul,
Mi-s aştri osteniţi de la apus
Nici somnului, nici veghii nu-i văd sensul,
Cui pasă de mai stau ori de m-am dus?

Nu moare dimineaţa fără mine,
Nici seara nu va şti de dorul meu,
În lume va fi rău şi va fi bine,
Vremea în spaţiu n-o opreşte somnul meu.

Sunt mai în vârstă decât tot pământul,
De la un pol la altul simt că mor,
În jurul meu stă neclintit şi vântul
Şi toate anotimpurile dor.

Din vina mea s-au deviat şi zboruri
Şi mii de păsări zac în mine acum,
Zbaterea lor mă umple de fioruri
Şi toate mă conduc pe acelaşi drum


                35
Amprente temporale
           Ciob de cristal
 Mi-ai intrat în sistemul nervos
 Tu, boală incurabilă numită *Iubire*,
 Şi-ţi plimbi degetele pe fiecare nerv,
 Când mai uşor şi când mai tare,
 Cu pasiune şi cu nepăsare
 Făcându-l să vibreze
 Prelung şi grav
 Precum corzile unei harpe fermecate
 Atinse de adierea unui vis efemer.
 Şi cânţi o melodie neştiută de nimeni
 Artist virtuos al durerilor mele,
 Şi-mi urci cu iubire
 Durerea la stele,
 Şi-atingerea ta e veninul letal
 Ce-mi transformă iubirea în ciob de cristal.
                36
                      antologie de poezii cronopediene
                           LENUŞ LUNGU


  Născută 2 august 1968 în oraşul Constanţa, iubeşte poezia încă
din şcoala generală.
  Ocazia de a oferi câteva versuri celor ce chiar le doresc, o
consideră un mare dar, un semn că uneori se deschid şi porţile
inimilor la care nu a bătut niciodată, că mereu şi întotdeauna apare
o scânteie, o rază de soare fermecată care să-i umple, ca tuturor
pământenilor, sufletul de bucurie şi emoţie.
  „Sunt eu, aşa cum sunt. Cu calităţi şi cu defecte. Cu gânduri bune
şi cu inspiraţii noi. Şi sper ca sufletul să mi se deschidă spre tot ce
este frumos în jurul meu! O picătură din ploaia gândurilor mele, o
rază de soare din sufletul meu. Şi cu parfumul inspiraţiei mele, să-ţi
rămân în amintire....EU”.
                    37
Amprente temporale


           Sculptez în natură


 Sculptez în natură
 flori albe
 de măceş
 lângă izvor
 pete sub
 clar de lună
 prelinse-n
 zâmbete desenate
 în alb
 colorate.

 Sculptez
 în scoarţa de arţat
 mozaic
 de sentimente
 aripi de evantai
 amintiri
 ciorchini de vise
 mănunchi de gânduri
 labirint sculptat.

 O voce lină
 Duios îmi plânge
 ecou
 pe aripi de iubire
 foşnind
 lacrimi de curcubeu
 sculptate
 pe un amurg
 ca oricare altul.
                38
                 antologie de poezii cronopediene
         Gânduri de dor
Prinde-mi gândurile
în palma ta,
fâşii de amintiri
se pierd în valuri
purtate în cântec de vânt,
printre scoici sculptat
privirea ta de smarald.

Sărut marea ce-mi şopteşte
şi nisipul îmi vorbeşte,
cuvinte dulci....
amestecate cu miere
din albul de petale,
ce trec prin trupul meu.

Vibrând în litere de dor
valuri de sentimente,
în aburi de vise
mângâieri de iubire
în săruturi stinse.
               39
Amprente temporale


            Gânduri
 Aştern gânduri cristaline
 Pe o bucată de hârtie,
 Printre vise şi speranţe
 Sunt un trecător prin viaţă.
 Ca un susur de izvor
 Într-un dulce ameţitor,
 Pe acorduri line,
 De armonie şi culori…
 Litere diamantine
 Pe file se preling,
 Într-un dans feeric
 Desprins din vise efemere…
                 40
                       antologie de poezii cronopediene
                 LLELU NICOLAE VĂLĂREANU


  Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) s-a născut la 01.01.1948 în
Vălari, comuna Stăneşti jud. Gorj, este absolvent al Facultăţii de
Ştiinţe Economice în anul 1971 şi al Facultăţii de Filozofie în anul
1978 din cadrul Universitaţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
  Din anul 1971 s-a statornicit în Sibiu, căsătorit, şi a profesat ca
economist în diferite funcţii în societaţi şi instituţii. A avut încă din
anii de liceu pasiunea cititului şi a scrisului şi o menţine şi astăzi, cu
predilecţie spre poezie.
  Este autorul volumului de poezie ,,Ferestrele Nopţii’’ apărut la
editura Blumenthal Bucureşti în 2010 şi este prezent cu poezie în
antologiile:
     Florilegiu - Poezii - revista literară online ,,Visul”
     55 de poeţi contemporai (pagini alese) de Valentina Becart,
       Junimea Digitală
     ,,Captivi în sfera de minuni”, Amprente literare (poezie vol. 2
       şi vol. 3),
     revista Singur (poezie)
  şi în volumele colective de poezie ,,Petale lirice” şi ,,Simfonia
Cuvintelor” ale Asociaţiei Scriitorilor Pentru Promovarea
Realizărilor Artistice – ASPRA(Galaţi).
  Pasionat de literatură, filozofie şi în general de artă, citeşte şi
scrie despre tot ceea ce îi înalţă sufletul ori mângâie privirea.
  Are deja scrise un număr mare de poeme şi în afara volumului
publicat pregateşte un altul pentru anul 2011.
                    41
Amprente temporale


            Trecere
 Clipele trec şi se descompun în trup
 pătrund tot mai adânc,
 tot mai adânc…

 Aseară a murit o parte din celule
 n-am simţit, nu m-a durut
 nici ele n-au ştiut
 n-aveau putere,
 trăiau într-un spaţiu închis.

 Dacă s-ar împrospăta,
 atfel ar fi aerul
 m-ar sălta în zbor,
 aşa
 nu mai sunt eu cel de ieri,
 sunt altul
 tot mai şubred, tot mai străin
 cu câte o zi
                  42
                  antologie de poezii cronopediene
         La margine de râu
Ne vor lovi cu pietre, vom fi alungaţi
ca doi schismatici în deşert,
e prea multă linişte, hai să plecăm.
Ne biciuie frustrarea pe faţă şi pe ochi
pornim pînă nu se-nfundă drumurile, până norii
nu aruncă cu fulgere sticloase în noi.

Cu rasuflarea tăiată, prin ploaie
îţi voi deschide fereastra unui gând,
ce-mi mistuie inima şi o coace întreagă
la focul aprins dincolo de râu.

În odaia în care duhul apei doarme
ochiul cerului stă nemişcat şi priveşte
cum despovărată de veşminte, iubită
măsori întunericul cu braţele albe.

Cu ochii mari, îngheţaţi pe mine, spui
ne vor lovi cu nepăsare, vom fi uitaţi
aici la margine de râu
şi cred că-i atât de frumos
                43
Amprente temporale


        Îmi voi pune aripi la vise
 A venit regină-primăvara,
 cerul nopţii o cloşca cu puii de aur
 străluceşte de la o margine la alta,
 pământul este o livadă înflorită
 care umple cu miros aerul.
 Noaptea trece peste mările lumii
 în corăbii cu stele la catarg.
 O bucurie uimitoare aduce-n noi taina
 cu învierea luminii din lumină,
 bat clopotele cu sunet a veste
 şi am surprins vântul odihnind în frunze.
 Cuvintele mele se roagă învierii
 pătrunse-n înţeles de duhul sfinţeniei.
 Sufletul se înalţă pe spiralele iubirii
 prin duhul purităţii întru Domnul.

 Din rădăcina lumii m-am născut
 ca un colţ din inima seminţei.
 Mâna mamei mi-a mângâiat fruntea
 cu semnul crucii pentru timpul care va veni,
 pecetea ei o port şi azi ca pe un semn
 prin care sparg singurătatea din lume.
 Îmi voi pune aripi la vise
 pentru călătorii pe spirale de alb,
 până voi desluşi imaginarul
 cu tot ce cuprinde fiinţa şi nefiinţa prin timp.
                 44
                     antologie de poezii cronopediene
                       IONESCU RO DICA


  Născută la 26 august 1966 în Bucureşti, este de formaţie
profenională mai mult reală, tehnică (metrologie, electrotehnică),
dar a cochetat şi cu domeniul dreptului, promovând examenul de
stat la academia de Poliţie.
  În domeniul literar o pasionează creaţiile versificate pentru
copii, publicînd periodic pe internet.
                  45
Amprente temporale


            Cosmică
 Vreau să mă săruţi pe Lună, sau pe Marte bunăoară,
 Cu o patimă nebună , cu o patimă stelară.
 Să mă urci pe curcubeul cu culorile pătate
 De o rază de lumină şi-apoi pe nedrept uitate.

 Vreau să fii extraterestru, să mă mângâi cu antene,
 A ta răsuflare dulce să mă farmece la gene,
 Pentru a ta iubire pură plămădită din comete,
 Să m-adap din frumuseţe cu-nduioşătoare sete.

 Vreau să pui pe a mea gură mierea buzelor fierbinţi
 Ce-i mai pură şi mai castă ca nectarul unor sfinţi,
 Şi să iei drept calitate inocentă a mea lumină
 Ce apare şi dispare sub privirea ta senină.

 Vreau să locuim în sfera sentimentelor eterne
 Când pe ea a Lunii masă stropii de argint îşi cerne,
 Să vedem cu ochii minţii despărţirea descompusă,
 Iar conturul ei flegmatic îmbrăcat în albă husă.
                46
                  antologie de poezii cronopediene
           Melancolie
Din bolta iubirii o stea a căzut,
Lopata aruncă-n bulgari de lut,
Trecutul şi-ascunde sub ei catifeaua,
Se-aude cum scheaună hâd cucuveaua.

Prin albia timpului fragedă coală,
Trec ore nebune cu feţe de smoală.
Adâncă e groapa, se zbuciumă malul,
Iar noi observăm însetati ritualul.

O frunzăa uscată tristetea îşi sună,
E noapte şi este eclipsă de Lună,
Din nava Speranţă ramane epava,
Regretul îşi picură sadic otrava.
               47
Amprente temporale


       Pentru un zâmbet de copil
 Am rătăcit un zâmbet de copil,
 Şi-l caut trist, absurd şi inutil,
 Şi-mi e de el de-atunci un dor nebun
 Căci l-am primit în Seara de Crăciun.

 L-am căutat pe străzile pustii,
 Purtată de speranţele zglobii,
 Dar nu-l găsesc şi asta rău mă doare,
 Iar viaţa mi-e ca un apus de soare.

 O lacrimă îmi curge pe obraz,
 Mă macină şi dor dar şi necaz
 Şi nu-nţeleg de ce nu-l pot uita,
 Şi-aş vrea enorm măcar să-l pot visa.
                48
                      antologie de poezii cronopediene
                  STĂNESC U AUR EL AVRAM


  Născut şi locuitor în Constanţa.
  A debutat în ziarul Cuvântul nou din Târgul Mureş.
  A publicat în diverse reviste şi publicaţii electronice, on line, şi
scrise – Ecoul, Cetatea lui Bucur, Singur, Egophobia, Cărticica
românească de copii, revistele Faleze de piatră, Armonia, Confluenţe
româneşti, Vatra veche, Climate literare şi Răsunetul.
  A publicat romane în editurile Tânărul scriitor (Intermundus),
Saltmin, în alte biblioteci virtuale şi diverse site-uri de specialitate
de poezie şi proză.
  I-a apărut anul acesta cartea de povestiri Adevărul dintre noi,
editată de Universul prieteniei, editura PIM.
                    49
Amprente temporale


             Kantiene
 Eu pentru Kant nici nu exist
 dar nici el pentru mine
 Kant spune că mi s-a părut
 că eu nu sunt iar el există
 acolo sub pământ
 tot e iluzie susţine
 deşi bătrânii zic
 că tot e praf şi pulbere
 acolo… în mormânt
 îmi demonstrează că nu văd şi mi se pare
 deşi nu-s orb sau surd
 dar simt când mă atingi
 şi existenţa-mi pare
 sublimă pe pământ!
 O simfonie minunată de-ascult
 e tot părere iar spaţii, timpi încovrigaţi
 reiau presentimente şi coşmaruri

 în vise sub mormânt !
                50
                 antologie de poezii cronopediene
          Mi-e dor de
când iarna amintirilor va trece
în umbre de arţari întortocheate
noi doi împrăştiaţi pe firul gheţii
ne vom vedea de-a pururi într-o carte
nescrisă, cum triumfă-n calea vieţii
pluteşti mereu la umbra ierbii noastre
când ne-aspersam în unduiri febrile
pierdute în depărtări apropiate
şi-uitam cum delicatele begonii
dispar în neguri şi imensitate.
               51
Amprente temporale


         Claviatura (Keyboard)
 Iubita mea e o himeră
 cu chip învăluit în ceaţă,
 dar nu îmi pasă
 mă ştie şi mă vrea
 chiar dacă sunt bătrân şi hâd,
 chiar dacă îmi târăsc piciorul,
 iar mâna nu pot să o-întind,
 eu, îi vorbesc în şoaptă,
 ea mă ascultă surâde,
 reflectă şi acceptă
 chiar dac-o apăs cu nerozii,
 mă lasă-ntotdeauna
 să-i ating gândul tainic,
 îmi dă speranţă
 şi mă învăluie c-o muzică divină
 din veacuri viitoare
 ei nu-i trebuie frumuseţe, nici violenţă,
 ci numai clipe fericite,
 mă roagă-ntruna, fremătând,
 să n-o reped, să nu fiu crud,
 c-atâta îşi doreşte-n schimb,
 să-i mângâi clapele mai blând.
                 52
                        antologie de poezii cronopediene
                           MIRCEA GOR DAN


  Născut în oraşul Huedin, judeţul Cluj la 18 Februarie 1954.
  Studii:
     1961-1969 Şcoala Generala Bologa, judetul Cluj
     1969-1974 Liceul Industrial Energetic Cluj-Napoca-
       specialitatea centrale, staţtii şi reţele electrice
     1975-1980 Facultatea de Mecanică Timişoara-
       specialitatea material rulant de cale ferată.
  Ocupații:
  1980-1981 - inginer la IJTL Galati
  Din 1981, până în prezent este inginer la REMARUL «16
Februarie» Cluj-Napoca.
  Din anul 2007, enervat de lipsa de idei și soluții a politicienilor, a
început să scrie articole politico-sociale pe blog, pe un site politic. A
dat idei și soluții... „cu carul” –„I-am servit și cu ciolane, în 7 articole”.
  Tentat, pe la sfârșitul anului 2008, a început să scrie și în versuri.
Am publicat numai pe site-uri.
                      53
Amprente temporale


     Când primăvara-mi bătea-n geam
 Când primăvara-mi bătea-n geam
 Cu flori de cireș, pe ram,
 Înlăcrimate cu rouă-n zori,
 Cu unde-n suflet, de fiori,

 Se oglindea soarele, în zori,
 În lacrimi de înrourate flori,
 Când primăvara-mi bătea -n geam,
 – Era aevea, cum nici nu visam –

 Inima-mi tresălta, în zori,
 Cu unde-n suflet, de fiori.
 Era aevea, precum visam,
 Că o ploaie de petale cădeam
 Când primăvara-mi bătea -n geam.
               54
                    antologie de poezii cronopediene
          Frumoasa mea


Frumoasa mea, ca un vis,
Să-ţi cuceresc inima am decis.
La ţărmul speranţei am înălţat castele
- Regina mea,- să domneşti în ele.

In ochii tăi voi aduna stele
Şi-n braţe o grădină de lalele.
Frumoasa mea, ca un vis,
Iubirea pe inimă mi-ai scris

De-aş rămâne oglinda ochilor tăi albaştri,
Pulbere poate să mă-mprăştie printre aştri,
Să am cruda soarta a lui Itis...
Pe veci să fim împreună am promis,
Frumoasa mea, ca un vis.
         Inima de gheaţă


Când iubirea m-a frânt
Am dat cu inima de pământ.
Dragostea s-a fărâmat – pulbere –
Şi-am aruncat-o-n universul tulbure.

Inima ţi-e de jale un Everest,
Gheţurile veşnice o încrest.
Efemeră-i a ei escaladare;
Iluziile te–ntâmpină pe cărare.                 55
Amprente temporale
 Admiri din pisc un hău imens –
 Focul inimi-i de neaprins.
 Închisă-i în uitare iubirea,
 Îngheţată-i, la fel, şi fericirea.

 Mă rog fierbinte de soare
 Să incălzească razele mai tare;
 – Săgeţi de foc – să le abată,
 Vraja uitării s-o străbată;

 O mare de făclii arzând
 În adâncul întunericului din gând,
 Cutremurul din haosul amintirilor
 Să-ncingă vulcanii dorinţelor.

 Torente de lavă, ce țâșnesc din izvoare,
 O mare de regrete-s la picioare.
 Din ochi porneşte-o caldă ploaie,
 Ce-n vale prăvălește şuvoaie.

 Priveşte-n sus, cu rugă mare,
 Iubirea-i de-o mai păstrez, oare?
 Dorurile, ce le trimiţi din zare,
 Mă ning cu regrete amare.

 Dor cu dor se împreună.
 Întind spre zare o mână,
 Să cadă in braţele mele
 Cea mai aleasă dintre stele.
                 56
                      antologie de poezii cronopediene
                              AGO.OTA


  Pe numele de artist este Agota Tompos Opra prescurtat AGO.OTA
pentru blog-uri.
  S-a nascut în anul 1954 la Cluj-Napoca, urmând aici clasele
elementare şi gimnaziale/artistice, mai apoi a studiat la Academia
de Arta Plastica „Ion Andreescu”.
  De mic copil i-a plăcut literatura, a citit mult şi a luat parte la
olimpiade şcolare...
  Specială este legătura sa cu poezia în decursul anilor... câteodată
compoziţia de pictură îi este muză pentru un poem, altădată -
invers... şi astfel în ultimii ani incet-incet fenomenul devine
programul său de lucru: poezie & pictură!
  Deşi am scris poezii, pe lângă munca sa artistică ,nu a publicat pe
niciunde crezând că mai are nevoie să-şi cizelez stilul sau că nu a
venit încă timpul...
  Motto-ul urmat de o viata întreagă este-era: „arta şi familia” sau
„familia şi arta” într-un balans de destin ce nu era uşor de ţinut în
frâu ca să poată face faţă tuturor responsabilităţilor actuale, pe
lângă educaţia celor trei copii ai săi.De curând a devenit şi bunică.
                   57
Amprente temporale


             Prezenţe


 ne zdrenţuiesc prezenţe
 de triste promisiuni...
 legaţi suntem de sfori
 în licăriri de licurici...
 vibrăm ici-colo
 incapabili
 de un veritabil solo,
 în cinism de vagabond
 suntem copii amare...
 decazute în contrasens
 de trecutele timpuri
 foşti circari suntem...
 sau foşti prinţi?
 foşti păpuşari învinşi în lupta
 pentru un bilet de trecere!
 între cer şi pământ
 ne ucid jucăuşii şefi...
 intrarea la foste lumini
 ca nişte persoane non grata
 plânge discret sufletul stingher...
 nimeni nu are habar
 cine eram noi... poate nici noi nu ştim
 cine ne fură prezentul...
 se şi pierde în himere...
 În jocul meschin se naşte
 un viitor deja infirm...
 of! omenire de copii!
 ucişi cu propriile
 arme-jucării...
 of! omenire de păpuşi!
 manipulaţi şi cu sfori legaţi
 duşi de nas... de nas duşi...
 cu paşi confuzi...
                  58
                   antologie de poezii cronopediene
           Norocul
miresme aurii în iunie
îmi umple sufletul răsucit
în norocul cald-liniştitor
de vară... minunata vară!
sunt o mare pată de dor...
de iluzii... iarăşi parcă
abia îmi scoate
din gene o scamă
norocul de o magică visare...
ce val rapid îmi suflă-n ochi
şi sfinţeşte locul, Doamne
pe o rază de nimb!
zbor în file vechi
în acelaşi destin...
în absurde-imagini...
deşi nu-i nimic
întâmplător sub soare
clepsidra timpului îmi surâde
prin al meu noroc hazard
de lăcrămioare!
                59
Amprente temporale


            De veghe


 stau de veghe
 ca o inimă de plumb,
 să netezesc karma... rotund
 o şi desenez... desenez
 iluzii de fum...
 stau de veghe acum!
 într-o mie de clipe
 totuşi trec peste hotare
 dureri de-un veac...
 de-un frig neîntrecut...
 stele zglobii în mine
 se sting...
 stau totuşi înfiptă
 ca o cruce înflorită
 la căpătâi... de veghe
 peste o mare de lacrimi...
 veghea mă şi dresează
 pentru o înviere... pentru o nouă identitate
 într-un alt secol...
 într-o altă clipă de erori... totuşi
 se întâmplă o minune:
 sentimente de iubire
 se înfiripă...
 inima dragă,
 nu mai eşti de plumb...
 stai de veghe atunci
 peste un medalion-cruce...
 de o credinţă vie...
 amin! Doamne ajută!
                60
                       antologie de poezii cronopediene
                           LUCIAN GRUIA
  Născut la 1 iulie 1950 în municipiul Dej, judeţul Cluj. Absolvent al
Facultăţii de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic
„Traian Vuia” din Timişoara, în anul 1974. Este inginer
electromecanic, pensionar din 01 iulie 2008.
  Colaborator cu versuri, proză, eseuri, recenzii la o serie intreagă
de reviste.
  Membru al Uniunii Scriitorilor – secţia proză, din anul 2002.
  Redactor la revistele: Origini, Portal-Măiastra, Viaţa de
pretutindeni, Vama literară.
  Debut:
  A) în reviste:
     Constanţa Buzea - prezentare la rubrica PRIMELE (rev.
      „Amfiteatru” nr. 5/1975);
     Cezar Ivănescu - prezentare la rubrica NUMELE
      POETULUI (rev. „Luceafărul” din 18. XII.1982);
  B) în volum:
  Lucian Gruia - Culorile neliniştii (proză scurtă), Ed. Eminescu,
Bucureşti, 1997;
  Volume individuale:
     Viaţă de garsonieră (versuri), Ed. L'etoile d'argent,
      Namur, Belgia, 1993;
     Culorile neliniştii (proză scurtă), Ed. Eminescu, Bucureşti,
      1997;
     Universul formelor lui Brâncuşi, Ed. Fundaţiei C.
      Brâncuşi, Târgu Jiu, 2001;
     Brâncuşi – repere şi interferenţe, Ed. România Press,
      Bucureşti, 2001
     Ringul de box (versuri), Ed. Double P Press Production,
      Baia Mare, 2004;
     Momentul revelaţiei în Templul brâncuşian al eliberării
      (de ar fi fost să fie...), Ed. Double P Press Production, Baia
      Mare, 2004 (ediţie trilingvă română, franceză, engleză);
     Speranţa (versuri), Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 2008;
     Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuşi, Ed. Feed
      Back, Iaşi, 2008:
         Câine în rugăciune (proză scurtă), Ed. Deliana,
      Bucureşti, 2009.
                    61
Amprente temporale


              Uneori


 Uneori simt prezenţa
 copilului pe care nu l-am avut,
 uneori văd silueta iubitei
 pe care nu am cunoscut-o,
 uneori visez viaţa
 pe care nu am trăit-o.
             Rezonanţe


 Când cineva cântă la o vioară Stradivarius,
 toate viorile vibrează în cutiile lor.

 Când un poet scrie o poezie de dragoste,
 toate femeile freamătă în trupurile lor.

 Când cineva se naşte,
 toţi copiii ţipă în jocurile lor.

 Când cineva moare,
 toţi oamenii se chircesc în
 pântecul mamelor lor.
                   62
                 antologie de poezii cronopediene
         Maşina de spălat
Pompa aspiră intens
apa galbenă, clorurată.

Prin hublou privesc rotaţia centrifugii:
amintirea ta se destramă încet,
detergenţii transformă
surâsuri şi lacrimi în terci.
Stop! Hohotul de râs a îngheţat.
Acum totul se derulează invers
pentru spălarea copilăriei:
mingi de cârpă, păpuşi stricate
se rostogolesc pe toboganul anilor.
Destul! Programez maşina pentru albirea
şi stoarcerea ultimei picături
de memorie.
Gata! Întind pe balcon
rufăria diafană la uscat.

Priviţi gândurile mele
scrobite, imaculate, albe.
tot mai albe.
               63
Amprente temporale


           Cabina telefonică
 Sunt o cabină telefonică
 abandonată în vânt.

 Nimeni nu sună,
 am ruginit aşteptând;
 acum dacă sună,
 nu mai răspund.

 Sunt o cabină telefonică
 răsturnată de vânt. Lucian Gruia
                64
                      antologie de poezii cronopediene
                       MARIANA CIUREZU


  Născută la Iaşi, la 17 decembrie 1956, a absolvit cursurile
Liceului Dimitrie Cantemir din Iaşi şi apoi a urmat Institutul
Politehnic din Iaşi, Facultatea de Chimie şi Tehnologie a Produselor
Textile, pe care a absolvit-o în anul 1980, când a fost repartizată la
Tg-Jiu. Din anul 1987 locuieşte în Piteşti.
  A iubit litertura de când se ştie, iar odată cu dezvoltrea
internetului a avut curajul să publice poeziile sale, încurajata de
aprecierile celor care le citeau.
  Am debutat în volumul VARA editat de Asociaţia Universul
Prieteniei din Iaşi în anul 2009, şi a publicat şi în alte volume de
grup, ultima apariţie fiind în volumul ANTOLOGIA ESENŢELOR
intitulat VIS ŞI PASIUNE.
  În general publică poeziile sale pe site-uri de profil de pe
internet.
                   65
Amprente temporale


             Miraje Zările
 şi-au pus
 petale de flori
 la subţiori,
 iar cerul
 a luat tot misterul
 şi undeva
 în depărtare
 l-a cufundat
 în mare.
 Printre stânci,
 cu frunţile
 scăldate de soare
 şi mângâiate
 de depărtare,
 zăboveşte vântul.
 Obosit
 îşi odihneşte
 aripile
 fără culoare.
 Gânduri răsfirate
 printre clipe
 stau la soare
 aşteptând
 vise să se-nfiripe...
                66
                   antologie de poezii cronopediene
           Trecere...
Plecat prin timpul cel hoinar
sau risipit de vântul obosit,
am uitat că fără de-nceput
e trecea nostră spre infinit.

Nu ştim de unde vine gândul
şi unde se termină zarea,
de ce ne-am întreba anume
cum de se lasă înserarea?

Şi cine oare să răspundă
când inceputu-i doar sfârşit,
iar în secunda ce-am venit
timpul era deja trecut...

Ne căutăm un rost anume
iubim, urăm,şi spunem că trăim,
doar timpul ne mai aduc-aminte
c-am fost, când oglinda privim...

Şi din zbareatea de-a viaţă
constatăm c-am fost o clipă,
dintr-o imensitate infinită
ce -a zburat pe-a timpului aripă...
                67
Amprente temporale


        Declaraţie de dragoste


 Poţi tu oare,
 când auzi aceste două
 vrăjite cuvinte
 să -nţelegi,
 cum te port în minte
 şi cum gândurile
 se-nfioară
 acum, la fel ca prima oară
 când la tine mă gândesc?

 Simţi tu oare,
 fiorul acela minunat
 care sufletul cuprinde
 şi inima răspunde
 în ritm accelerat,
 când gândurile s-adună
 undeva, aprope de lună
 şi d-acolo vibrează
 pe aceleaşi unde, sacadat?

 Nu pot cu simple cuvinte
 să spun inima ce simte,
 când lângă mine te ştiu,
 cum mă simt împlinită
 când ştiu că sunt iubită
 şi eşti lângă mine mereu
 atunci când îmi este greu
 dar, vreau să-ţi spun doar
 că TE IUBESC!
                68
                      antologie de poezii cronopediene
        ȘTEFĂNESCU ROME O-NICO LAE [AsiIiVro ]


  Ofiţer de carieră în Forţele Aeriene Române.
  Scrie poezie de dragoste, filozofică şi religioasă.
  Din anul 2005 aem fost constant prezent în viaţa culturală a
oraşului Braşov, la diferite manifestări culturale unde aem oferit, de-
a lungul acestor ani, mici bucurii sufleteşti. Aem fost invitat în
ultimii ani la televiziuni naţionale şi locale.
  A publicat în Suplimentul cultural-religios Bună Ziua Braşov şi a
susţinut Recitaluri de poezie în cadrul unor cenacluri literare şi în
diverse spectacole în ţară.
  În anul 2010 i-a apărut primul volum de versuri „Speranţele
iubirii”, Editura Marc, Braşov.
  Publică constant pe reţele sociale cu tematică culturală sau
literară (Cuvinte Alese, RoGrup, Cronopedia).
                    69
Amprente temporale


           Copilului meu Atunci, când Dumnezeu, a vrut,
 Tu copilul meu, ai apărut,
 Și viața noastră ai schimbat,
 De numai flori, de atunci noi am adunat.
 Atunci, când Dumnezeu, ni te-a lăsat, în dar,
 Noi am știut că, tu, copilul nostru, vei fi...i...i,
 Ceea ce, nimeni, n-a mai fost, vreodată,
 În viața noastră de acum și din trecut, și de altă dată.
 Lumina noastră și a lumii,
 Tu copile, cel ce te-ai născut,
 Din dragostea noastră curată.
 Floare albă-n-miresmată,
 Ce ai răsărit deodată,
 În calde culori, violet - albăstrui,
 Flăcări moi și albe,
 Ce s-au cuibărit, în inimile noastre, sacre și curate.
 Tu Doamne, Iisuse Hristoase, un dar de viață
 ai aprins în noi,
 Făclia aceasta sacră, ce chip curat ai pus în ea,
 Lumina ta, Lumina noastră,
 Ce o vedem acum în viața noastră,
 Sub chip de îngeraș cuminte,
 Ce se bucură că a venit pe lume,
 Cu îngerii și cu inimi pline,
 Revărsate din tot cerul,
 Care acum se veselește,
 De,... chipul Tău Doamne ,
 Ce iar l-ai pus în lume,
 În copilul nostru,
 Cel de acum lăsat cu bucurie,


                 70
                  antologie de poezii cronopediene
În viața noastră trecătoare,
Dar frumoasă ca o floare,
Ca o adiere sacră și tăcută,
Ce vine, de la tine Doamne,
Din cer înalt și plin de raze,
Rouă sacră ai lăsat în urmă,
Cu Duhul tău, ai pus viață,
Sufletului tău Doamne,
Acestui prunc, al meu, și-al tău,
Doamne Iisuse Hristoase,
Omul tău, copilul meu,
Ce îl vedem acum în fața noastră,
Binecuvântat ești Tu Dumnezeu,
Că ne-ai lăsat în viața noastră,
Acest copil curat nevinovat, și cald,
Copil de aur, suflet alb,
Împodobit cu daruri sfinte,
Nepătrunse taine sacre, ai primit copile,
Tu cel nou creeat de mama și de mine,
Cu voia Domnului, ai venit în lume.Să-ți faci menirea rânduită,
De milostivul Dumnezeu, voită,
Acum am înțeles că tu copile,
Viața ne-ai umplut cu bucurii,
Cu zâmbete și plânsete și râsete...
Am înțeles acum, că tu copile,
Însemni, atât de mult pentru mama ta, copile,
Și pentru mine, scumpule,...iubitule,...iubire,
Minunatule,...iubitul meu baiat,
Ce Dumnezeu mi te-a lăsat,               71
Amprente temporale
 Copile...e...e.,
 Tu, cel ce lași în urma noastră,
 Doar lacrimi pure, argintii,
 Porfire albe-aurii,
 Lămurite lacrimi, în sfintele făclii,
 Ce s-au aprins cu dragostea,
 Ce a venit între răsărit și asfințit.
 Se nasc izvoare albe,
 Din care curg în sfinte șoapte,
 Toate lacrimile noastre adunate
 Între clipele udate și înmiresmate,
 De seva dragostei curate,
 Ce a lăsat în univers căi imaculate,
 Pagini de poem s-au strâns din șoapte,
 Calde lacrimi de iubire,
 Mare albastră ați lăsat,
 În curgerea voastră divină,
 Până ea a devenit lumină,
 Ce s-a înălțat de unde a plecat,
 La a Tatălui Lumină,
 Lumină din Lumină.
                72
                      antologie de poezii cronopediene
                       MIHAELA SAUCIUC  Născută la 2 octombrie 1976, în comună Tătăruşi, judeţul Iaşi.
  Iubeşte oamenii dar urăşte aglomeraţia tocmai de aceea îşi
dedică cel mai mult timpul citind sau compunând o poezie, încercă
să dăruiască... aşa cum şi alţii i-au dăruit clipe pline de fericire.
                   73
Amprente temporale


            Te iubesc tată


 Azi aș vrea să-ți fiu alături,
 Dar depărtarea ne desparte.
 Sunt aici, printre ghiauri ,
 Pierdută-n neagra stăinătate

 Îți urez „La multi ani!”
 Și multă sanatate,
 Ochii să-ți fie senini
 Și fericit…cât se poate!

 Tăicutul meu, cel drag,
 Însemni totul pentru mine
 Și, cu gândul la al casei prag,
 Mă rog la Dumnezeu să-ţi fie bine.

 Te îmbrățișez cu-n nor,
 Ce aduce-o caldă ploaie,
 Trimis de mine, călător
 Cu lacrimile mele, șiroaie.

 Pentru anii fericiți,
 Cu aleasă educație dată,
 Îți sărut ochii umbriți
 Și mâna ta, iubite tată.

  Dragii mei prieteni aceste rânduri sunt dedicate tatălui meu care
            astăzi a împlinit frumoasa vârstă de 72 de ani.
                   74
                  antologie de poezii cronopediene
       Dor de tine... dor de noi
Mi-e dor de serile cu lună,
Când tu în braţe mă ţineai
Şi cu vorbe dulci mă alintai...
De dor inima-ţi frânge-o strună.

Mi-e dor de mângâierea ochilor,
Iar dorul mă arde şi aş vrea
Să-l gonesc din inima mea.
De mângâierea ta îmi este dor
               75
Amprente temporale


           Ţara mea
 Ţară dulce ţară
 tare dor îmi e de tine,
 iarba verde de acasă
 cu miros de busuioc.
 departe sunt de casă
 rătăcesc în ţări străine,
 în inimă ce îmi dă fiori
 mi-e dor de codru verde,
 mi-e dor de cerdacul,
 casei mele..
 unde pe prispă eu stăteam
 şi visam la o viaţă bună,
 în ţărişoara mea.
               76
                      antologie de poezii cronopediene
                        LUCIA SECOŞ EANU


  Născută în Bucureşti, la 06 07 1950.
  Iubeşte poezia de când se ştiu. Viaţa, i-a înterzis răgazul de a
poposi pe o coală albă, căreia să-i incredinţeze secretul gândului
său... Dar, cum orice lucru oprit devine o ţintă „musai” de atins, a
furat clipe şi şi-am clădit castele!
  A lucrat în proiectare, acum este pensionară.
  Colaborări scurte pe site-urile literare, apariţie în VIS ŞI PASIUNE
(Antologia Esenţelor) volum apărut cu sprijinul Asociaţiei Poezia
Artelor.
                    77
Amprente temporale


              Roata


 Dezamăgiri peste dezamăgiri
 Ţi-adună sufletul în ghimpi de-arici.....
 Îţi llasă sufletul fără iubiri
 Iar gândul, temătorul licurici

 Ce-ar lumina, însă putere n-are,
 Ce s-ar ascunde, însă e văzut,
 Ce-ar vrea să poată să se scalde-n soare
 Dar n-are aripi pentru zborul vrut,

 Ajunge auzit ca să se facă
 Doar ca bondar, ce....uneori, înţeapă!
 Şi cine să-l iubească, cin' să-l placă
 Pe ţânţăraşul beat de noapte şi de apă....

 Şi, cu-aşteptare după aşteptare
 Te-nveţi să stai, fără să ştii de ce!
 Iar dacă uneori, în drum ți-apare
 Pierduta ta speranţă, crezi că e

 Fantoma unui vis, sau poate şansa
 Cuiva cu altă soartă..! Cu noroc!....
 O laşi să treacă şi rămâi în transa
 Obişnuită.....Pironit pe loc.....

 Nu-i ieşi în cale, fiindcă cum, nu ştii
 N-o strigi să îţi aştepte micul pas....
 Şi astfel, şansa piere-n zări pustii
 Şi astfel, stai prostit şi fără glas...
                  78
                   antologie de poezii cronopediene
Şi-aşa, îţi duci pierduta existenţă
Între-aşteptare şi dezamăgiri....
Şi, fără să opui vreo rezistenţă
Îţi trece viaţa fără de simţiri....

Şi, dacă judecata de apoi
O fi, cum zice biblia creştină,
Te duci la ea, cu ochii stinşi şi goi
Şi-aştepţi sentinţa! Crezi că nu ai vină,

Că viaţa a trecut pe lângă tine
Fără să te observe în vreun fel....
Şi crezi că aşteptând, ai făcut bine,
Că ai răbdat, că nu ai fost rebel...

Şi-atunci, o voce te întreabă din ''etern''....
''Cu viaţa ta, ce ai făcut pe lume???''
Şi înţelegi c-ai fost şi slab şi tern,
Şi...aştepţi pedepsa pentru slăbiciune!

Te-ntorci din nou în lume prunc născut,
Iei viaţa de la capăt din sâni supţi,
Dar drumul, iar ţi-e greu şi neştiut
Iar faci prostii, iar suferi şi nu lupţi...

Şi iar te-ntorci la dreapta judecată
Și iar nu știi răspunsul la-ntrebare....
Și-așa, te-nvârți mereu, precum o roată
La bâlci! Ce urcă, să coboare...
                 79
Amprente temporale


             Minciuna
 În haină gingaşă şi pas mătăsos
 Cu vorbă peltică de dulce copil
 Prin lume te vânturi în zbor graţios
 Uşor şi suav, ca vântul de-april...

 Şi eşti păpădia ce zboară hai-hui
 Purtată-n curenţii de aer fierbinte.
 Cu grijă-ţi alegi un naiv să-ţi depui
 Umbrela de nori, risipită-n cuvinte...

 Învălui uşoară al minţii-nţeles,
 Strecori şerpi de tainică şoaptă
 Şi-n zboru-ţi, faci lumea să meargă invers
 Şi strâmbă faci linia dreaptă...

 Şi-n straiu-ţi bogat, străluceşti rafinat!
 Şi-ntuneci dreptăţii lumina...
 Stăpână haină, cu gând necurat,
 Eşti ce-avem mai rău... Eşti, minciuna!
                 80
                      antologie de poezii cronopediene
                       SPRÎNCENATU DA N


  E născut în 07.05.1955 în Sibiu, judeţul Sibiu.
  A debutat literar postănd versuri pe internet ,pe site-uri sociale
cum ar fi: CRONOPEDIA, CLEOPATRA, SUFLET BUN, ROGRUP,
ESENŢE, REŢEAUA LITERARĂ, CITITOR DE PROZĂ, TĂRÂMUL
POEZIEI., NETLOG.
  A apărut cu selecţii în antologia Aspiraţii editată de RoGrup.net ,
într-o antologie editată de reţeaua Esenţe la sfârşitul anului 2010.
  În luna august 2011, 10 poeme îi apar în antologia festivalului
interjudeţean de poezie,, IOAN BUDAI DELEANU" - Geoagiu.
  Este pasionat şi de arta fotografică.
                    81
Amprente temporale


             Doar tu
 Doar tu mi-aduci iubire
 Și-n viață multă fericire
 Cînd sunt numai cu tine
 Parcă plutesc, mi-e bine

 Zilele sunt mai senine
 Nopțile par mai puține
 Zâmbetul tău nu-i amăgire
 E semn divin de împlinire

 Doar tu mereu mă însoțești
 Ca o steluță violetă strălucești
 Pe calea ce-am stabilit-o acum
 Spre Paradis, pornim la drum !

 Să ne iubim puțin și în Astal
 O să-ți ridic acolo un piedestal
 Te vreau să- mi fii mireasă
 Să nu mă mai întorc acasă.
                 82
                   antologie de poezii cronopediene
          Tristeţi de vară
Tristeţi de vară care te-nfioară
Mă copleşesc, acum ca-ntâia oară
La tine mă gîndesc neîncetat
Sărutul nostru dulce n-am uitat

Din ziua când, noi doi ne-am întâlnit
Am altă viaţa, mă simt împlinit
Şi gându-mi zboară-n fiecare seară
La tine-n braţe, cântec de vioară

Ştiu că iubirea ne va face să plutim
Şi nici de noi, nici eu, nici tu nu o să ştim
Pluti-vom pe deasupra de mirări
Ne vom îmbrăţişa-n atâtea gări

Un jurământ ce-am pregătit cu dor
Ne va conduce pe-amândoi lângă izvor
Doar luna ne va mângâia discret
Din cer când tu –mi vei zâmbi cochet

Momente aşteptate vor trece peste noi
De parcă nici n-am fost odată amândoi
Cu fericirea-n braţe şi cu tristeţi de vară
Gustând şi eu şi tu un vis din primăvară.
                 83
Amprente temporale


            O zi de vară
 O altă zi de vară liniștită a început
 Cu blândul soare ce se-ascunde după nori
 Cu lacrimi de iubire și adânci fiori
 Și flori de tei ce ne ating ca un sărut.

 Sufletul mi-e tare răvășit, îndurerat
 Tristețea ca o ploaie mă doboară
 Mă biciuie şi gându-mi înfioară
 Aș vrea să zbor spre un ținut îndepărtat.

 În paradis te iau iubito lângă mine
 Doar avatari ai unui sentiment curat
 Acolo orice ''egou''-a fost dezintegrat
 E locul ideal al împlinirii viselor divine.
                 84
                      antologie de poezii cronopediene
                       VIOREL CROITOR U


  Născut în 1955 la 8 septembrie, locuieşte şi activează în
municipiul Săcele, judeţul Brașov.
  Iubeşte poezia cu rimă, ritm și mesaj de suflet, în care se
păstrează sensul adevărat al cuvântului „poetic”.
  A publicat poezii doar pe internet, în mai multe site-uri literare
sau de socializare.
  Este moderator într-un grup de poezie de pe Netlog şi în site-ul
Esențe unde a și postat cele mai multe din poezii.
                   85
Amprente temporale


         Oamenii fără cuvinte
 Când oamenii n-aveau cuvinte,
 Și gândurile le simțeau,
 Vedeau curat ce ai în minte,
 Și ce ascunde... chiar n-aveau!
 Când radiau frumos iubire,
 Și cei din jur ca el simțeau,
 Iubea cu ei întreaga fire...
 O Doamne, ce frumoși erau!
 Și viata lor le era cântul,
 Cu îngerii se-amestecau,
 Iubeau și floarea, munții, vântul,
 Și dragoste-napoi primeau...
 Iar darul de-a vorbi cu gândul,
 Pe-un car de vorbe am schimbat,
 Rămâne scris și nu-l ia vântul,
 Dar totu e... atât de plat!
 Eu simt, ca cei ce n-au cuvinte,
 În suflet luminez cu dor,
 Nu știu cuvinte să te-alinte,
 Să te mângâie-așa ușor...
 Și doar frânturi din tot ce cuget,
 Îmi ies în vorbele ce scriu,
 Și-mi e așa frumos în suflet!
 Regret c-atâtea vorbe știu...
                 86
                   antologie de poezii cronopediene
         Iubire din privire


Privirea ni s-a întâlnit...
Mă umple de lumină!
Un zâmbet vag și a fugit
Și-o să mai vină!

Căldura-i din priviri simțeam,
Mi-era atât de dragă!
Veneam din zori și-o așteptam,
Și-o zi întreagă!

Ea a-nțeles și s-a oprit
În calea-mi zâmbitoare
M-a mângâiat și a fugit...
Ce sărbătoare!

O noapte-ntreagă am plănuit
Să-i spun: - Cât mi-ești de dragă!
Doar mă gândesc și-s fericit!
E greu... nu-i sagă!

Cu inima bătând aștept
Privirea-i să apară,
Simt că-i răcoare-n jur... și-n piept,
Deja e seară...

Cu ochi pierduți în zare-aștept,
De ani, să vină iară,
N-a mai rămas nimic în piept,
Să mă mai doară...
                87
Amprente temporale


             Anul 2012


 Omul e agitat,
 Tot mai nemulțumit,
 Timpul s-a micșorat,
 Clima a-nnebunit

 Ziua e tot mai scurtă,
 Toți odată vorbesc,
 Nimeni nu mai ascultă,
 Grijile se-nmulțesc

 Oamenii de stiință,
 De cataclisme vorbesc
 Toate spre neființă,
 Spre două mii doișpe gonesc...

 Preoții strigă cu groază:
 -Vremea spășirii-a venit!
 Moare-a speranțelor rază
 Și vine al lumii sfârșit!

 Doar eu liniștit stau la soare,
 (Plin de erupții și el...)
 Orice-nceput nu e oare,
 Sfârșit pentru ce-a fost altfel?

 Și-ascult de mayașul ce spune:
 -Timpul cel vechi s-a gătat,
 Timpul cel nou iata vine,
 Trăiască-acest nou împărat!
                   88
                      antologie de poezii cronopediene
                       GEOR GTA NEDELC U


  Scriitoare craioveancă, născută la data de 6 iulie 1947, în satul
Mârza, judeţul Dolj. Absolventă a Liceului „Fraţii Buzeşti” din
Craiova. După terminarea acestuia a urmat cursurile de
contabilitate.
  Este pasionată de lectură, scris şi limbi străine. Consideră poezia
o preocupare mai aparte, dar scrie cu multă dăruire şi proză.
  Georgeta Nedelcu a debutat cu romanul ,,Exmatriculat din viaţă”
în octombrie 2008 la Iaşi, roman publicat sub egida Asociaţiei
Universul Prieteniei , în cadrul unor festivităţi de lansare, la care au
participat numeroşi scriitori, poeţi şi prieteni.
  În 2008, la editura Sitech din Craiova, i-a aparut a doua carte, de
data aceasta un volum de versuri cu titlul ,,Cenuşa unui suflet”.
Lucrarea a avut un impact pozitiv deosebit la citiori, în special la cei
din spaţiul virtual.
                    89
Amprente temporale


           Mi-e dragă România!
   Guvernul are un braţ lung şi unul scurt: cel lung îi serveşte ca să
ia şi ajunge peste tot; braţul scurt îi serveşte ca să dea,dar nu ajunge
                    decât la cei apropiaţi lui (Silone)
 Cât va mai fi românul sclav
 În ţara noastră-n care,
 Întreg sistemul e bolnav,
 De-o cruntă nepăsare?

 În blocuri triste, cenuşii,
 Bătrâni mai mor de foame,
 Uitaţi de stat şi-ai lor copii...
 Dar, Tu, nu-i uita, Doamne!

 Ajută-ne ţara la greu,
 Slăvit fie al Tău nume!
 Alături să ne fii mereu,
 Să fie pace în lume.

 Nu ne lăsa, îţi spun mereu,
 Că-avem mulţi hoţi în ţară.
 De-aceea noi o ducem greu.
 Ce n-aş da ca să piară...

 Fii, Doamne, bun vindecător,
 Te rog, fă o minune
 Şi vindecă al meu popor,
 De tot ce-i rău în lume.

 Doar, Tu, eşti doctor priceput
 Să-i vindeci a sa rană,
 De care suferă de mult
 Şi e cuprins de teamă.                     90
                   antologie de poezii cronopediene
Suntem o ţară de creştini,
Nu o adunătură.
De Tine nu suntem străini,
Iubim Sfânta Scriptură.

Înlătură acest blestem,
Redă-ne bucuria
Şi lasă la români un semn,
Să le rodească glia.

Sunt fiică din popor creştin,
Cinstesc prietenia.
Dă ţării mele alt destin,
Mi-e dragă România!
                91
Amprente temporale


       Care este rolul vieţii mele?
         Sunt figurant! În comedia vieţii joc rolul unui om
                       (Valeriu Butulescu)

 Merg în centru cu copiii, unde sunt toţi adunaţi
 Şi cu mine vine Paul şi, cu încă vreo doi fraţi.
 Primarul vrea să ne dea de-ale gurii... cum zic unii...
 Şi se-ngrămădesc cu toţi, mai ceva decât fac hunii.
 Multă lume-i adunată şi-ndată apare-un zvon
 Că primarul vrea s-anunţe o ştire de la balcon:
 ,,Pachetele sunt puţine!” – spune primarul – mulţimii.
 Oamenii se-mping, se calcă, de parcă-i sfârşitul lumii.
 Mă uit cu compătimire, când la unul când la altul,
 Nu-mi explic, decât că-n spate, toţi îl au pe necuratul.
 Asta este viaţa noastră, ăştia sunt ai mei români,
 Hoţii ne furară pâinea, ne trateaza ca pe câini.
 Am ajuns azi, plini de ură şi suntem foarte săraci
 La timona ţării noastre, n-avem cel mai bun cârmaci.
 Cei ce ne conduc azi, ţara, sufletul ni l-au ucis,
 Ne-au furat identitatea, nu mai avem nici un vis.
 Nu ne-aude nimeni plânsul, suntem săraci şi bolnavi;
 Pentru cei ce ne conduc, noi suntem doar nişte sclavi.
 Românii mei, nu mai staţi! Hai să ne unim cu toţii,
 Să ne unim forţele şi să dăm afară hoţii!

 Să stârpim răufăcătorii - cei ce ne iau biruri grele,
 Vreau să ştiu cât mai degrabă, care-i rostul vieţii mele?
 Nu mai suport umilinţa, vreau să trăiesc şi eu bine,
 Vreau măcar un an de zile, să fie şi ei ca mine,
 Să vadă cât e de greu, să nu ai bani pentru pâine
 Şi, să te gândeşti cu groază, iar la ziua care vine...
                  92
                       antologie de poezii cronopediene
                           BUR DE VICTOR


  Poetul Victor Burde din Alba Iulia a ocupat locul patru la
Concursul internaţional de poezie pentru românii din întreaga lume
„Starpress 2010“, la care au participat 5.612 de concurenţi
răspândiţi pe cele şapte continete.
  Născut: 7 martie 1942, judeţul Sălaj. Studii: Colegiul Naţional
„Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia, specializare programare
statistică
  Victor Burde a scris poezie încă din şcoala primară, dar abia
după ce a ieşit la pensie şi-a dedicat timpul acestei arte.
  Debutul l-a avut în revista „Speranţa“, editată la Centrul pentru
pentru persoane vârsnice din Alba Iulia. Primul volum al poetului
«Se roagă pădurea» are 80 de poezii care tratează atât dragostea
dintre oameni cât şi dragostea dintre om şi natură.
  Publică    constant    pe    cenaclu.inforapart.ro    şi
cenaclu.intelepciune.ro dar şi pe alte site-uri sau reţele sociale. Face
parte din Ansamblul folcloric „60 Plus“ şi ia parte la spectacolele pe
care acest ansamblu le organizează.
                    93
Amprente temporale


             De ce?
 De ce murmură apele, când iubirile tac,
 Ori plâng iubirile când doru-ncremeneşte
 Şi frunza nenăscută visează la copac,
 Să poată atinge cerul, din ramul ce va creşte?

 De ce plânge sufletul, când dorurile mor?
 Şi ce minune-n cer se împlineşte,
 Când dorul iar renaşte - plutind ca un condor,
 In inima ce şi mai tare,clocoteşte?...
 Şi ce şopteşte mama, cu pruncul înfăşat,
 Ca să-l adoarmă, ce poveşti îi spune?
 De ce apune soarele, pe cer însângerat,
 Când el răsare altfel, la margine de lume?

 De ce freamătă codrul, când îl sărută vântul,
 Sau când l-atinge ploaia cu mantia uşor?
 Deşi uneşte cerul prin ramuri- cu pământul,
 E-aşa de blând cu frunza toamnelor…

 Cine-ar putea să dea răspunsurile toate,
 Înafară de El, Creatorul, ce-n toate-I prezent?
 Hotărând în clipele dintre viaţă şi moarte,
 Cât poţi să cunoşti, dintr-un tot - transcendent!
                 94
                     antologie de poezii cronopediene
         Noaptea de sânzâiene


Copilă, seara asta-i plină de mister ,
Căci poarta cerurilor se deschide,
In timp ce poarta iadului se - nchide
Şi toate relele pentru o clipă, pier.

Spre miezul nopţii mândre Sânziene,
S-or strânge în poiana din pădure,
Rugându-se ca Domnul să se-ndure
Şi roua s-o aştearnă pe poiene.

Vor dănţui în ritmuri de descântec,
Invocand puteri din alte lumi
Şi pe trup şi-or împleti cununi,
Prinse-n brâu de stele, peste pântec.

Iar cu roua de pe flori luată,
Vor stropi tot verdele din lan,
Ca să crească grâul peste an
Şi recolta câmpului bogată.

Femeile-n biserici – cununate,
Au să nască peste an fecior
Dacă-şi spală faţa la izvor,
Doar noaptea asta - fără de păcate.

Fecioarele care se vor mirese
De-şi îmbăiază trupurile-n rouă,
În prima noapte - când e lună nouă,
Îi vor visa pe cei de care-au fost alese.

Mai trebuie să prindem flori la cercevea,
Şi-n ochiul de fereastră ce dă înspre zăvoi,
Ca Sânzienele să nu se supere pe noi
Când fi-va vremea să-ţi ursească - fata mea!


                  95
Amprente temporale


            Mestecenii
 Mestecenii îmbâtrânesc în mine
 Mi-e trupu-n coaja lor albit,
 Ca nişte lumânări nearse pe coline,
 Ne spunem rugăciunea potolit.

 Au fost tineri, verzi precum câmpia
 Şi-au albit apoi crescând în timp,
 Ascunzând în crengi melancolia
 Despletirii frunzei peste anotimp.

 Vântul iernii spulberă omătul,
 Albăstrie-i neaua prin mesteceni suri,
 Herghelii de nori au pornit dezmăţul,
 Cuprinzând câmpie şi păduri.

 Să mai rabzi o iarnă cu ninsori năuce,
 Bunule mesteacăn pururea tăcut!
 Vreau din tine să-mi cioplească cruce,
 Când va fi să mă întorc în lut.
                 96
                      antologie de poezii cronopediene
                      ELISABETA BRĂ NOIU


  S-a născut la 12 martie 1944 în Lipăneşti, judeţul Prhova,
stabilindu-se cu timpul la Ploieşti.
  Este o fiinţă simplă, modestă, care doreşte ca sufletul său să
rămână pururi un spirit nobil, plin de morală şi demnitate.
Îndrăgeşte literatura, considerând că progresul material şi spiritual
al umanitaţii este urmarea unor valori pe care civilizaţia omenească
a ştiut să le transmită de-a lungul istoriei prin Evangheliile
Apostolilor lui Iisus.
  Pătrunsă de o puternică credinţă dreaptă ortodoxă, pe lângă
multiple apariţii poetice, comentaristice pe diferite pagini de
internet, cu binecuvântarea Părintelui †GALACTION, Episcopul
Alexandriei şi Teleormanului a tipărit şi publicat romanul de factură
religios-ortodoxă „Ieşiţi din ea, poporul meu!”, Editura PRINTEURO
din PLOIEŞTI, 2007.
                   97
Amprente temporale


        Purtător de semn al iubirii
 În apusul împovărat
 de amurgul ce aduce
 numai întuneric şi haos
 rugăciunea naşte Lumina
 unei dimineţi însorite.

 Pe marginea timpului
 se aude un scâncet de copil
 venit din sângele străbunilor,
 chemat pământul să sărute.

 Abandonată-n neputinţă
 femeia plânge la zidul tăcerii
 înlănţuită-n umbră
 sfredelindu-şi pântecele
 pregăteşte pruncul să-l nască
 prin lacrima durerii.

 În inima nopţii
 din adâncul nepământesc
 prin depărtări în zbor
 rotindu-se-n cercuri
 ielele se hârjoneau, dansau
 într-o horă de năluci
 scâncetul de copil aşteptând
 să-l înece la izvor.
                  98
                    antologie de poezii cronopediene
Dar, din Imperiul Nemuririi
pe temelii de veacuri
străjuind Cuvântul
un ochi de „Tată” veghează
ca ţipătul din pieptul de copil
în pumnul Lui să-l strângă.

Prin trecerea de ani,
pruncul încoronat
„purtător de semn al iubirii”
zămislit în apusul împovărat,
buzele lui picură Lumina
din Izvorul vieţii,
zâmbind... urmează Calea
ştiind că pentru totdeauna...
veacurile n-or să mai plângă.
                 99
Amprente temporale


           Înaintez în noapte


 Din pragul visurilor mele
 Văd ploi de singuratice stele
 Din când în când, văd timpul
 Topindu-se-n straturi, şi se ascunde
 În cărările pădurii anotimpurilor blânde.

 Cu paşi înceţi înaintez în noapte,
 Ramurile copacului meu
 Alunecă uşor foşnind în şoapte.
 În cascade de tăceri...
 Ghiaţa alunecă peste copacul singuratic
 Pe drumul ce nu mai duce azi – nicăieri !
 Tâmplele firii, amintiri răscolesc,
 Sufletu-mi gol, fire de lacrimi împletesc.

 Mă pierd în cuvinte
 Lumina se topeşte tot mai fierbinte
 Ca o lumânare se stinge
 Se adună din nou şi iar strânge.
 Îndoaie trunchiul copacului
 Până se frânge.

 În genuchi în faţa « Iubirii »
 Imbrăţişez clipele regăsirii
 La porţile seninului.
 Ferestrele se deschid
 Îngerul blând
 Cu zâmbete smulse din iubire şi candoare
 A înţeles , că, «teama şi iubirea»
 Doare cel mai tare.
                 100
                       antologie de poezii cronopediene
                            ELENA LUNGU


  S-a născut în căsuţa bunicilor din partea tatălui, într-un sat
numit Răchită de Sus, în judeţul Dolj, pe 13 octombrie 1956.
  În prezent locuieşte în Craiova. A fost angajată la Fabrica de
Avioane unde a acumulat multe cunoştinţe noi din domeniul
aeronauticii şi o experienţă complexă
  Fiind o persoană energică şi descurcăreaţa a lucrat în multe
domenii după desfiinţarea fabticii de avioane. A vizitat 16 ţări, a
văzut locuri pe care nici măcar nu le-a visat
  În aceşti ani a scris poezii şi proză pentru sine şi prieteni, a lucrat
croitorie, a croşetat, şi am citit foarte mult pentru a-mi îmbogăţi
cunostiintele.
  Creaţiile literare le-a postat pe diferite site-uri şi reţele de
socializare, implicându-se activ în activitatea acestora.
                    101
Amprente temporale


            O nouă stea
 Pe cer s-a mai ivit o stea
 E-a mea? E-a ta? E-a noastră?
 Sau poate e decât o stea
 Ce vrea să strălucească?

 O privesc puţin mirată
 Şi-mi pun o întrebare:
 Cum de o stea atât de mică
 Luceşte atât de tare?

 Şi tot uitându-mă la ea
 Ce rază dulce are,
 S-a strecurat în viaţa mea
 Cu-n semn de întrebare.

 Mi-a intrat întâi în suflet
 Spunându-mi vorbe bune.
 Apoi, în fiecare noapte
 Spunându-mi numai şoapte.

 Când zorii zilei se ivesc
 Stă tot acolo sus.
 Şi, iar rămân nedumerită
 E-a mea? E-a ta? E-a noastră?

 După o mică aşteptare
 Şi-a coborât privirea,
 Printr-o lungă sărutare
 Mi-a împărtăşit iubirea.

 În visul care ne-a cuprins,
 Cu farmecul şi vraja lui
 Ne-am înălţat deasupra lumii,
 Deasupra vieţii, amândoi.
                 102
                  antologie de poezii cronopediene
          Te-am căutat
Te-am căutat în murmurul apei,
Când valuri reci de gheaţă
Îmi aruncau haina speranţei
În pietrele lipsite de viaţă.

Te-am căutat pe boltă albastră
În raza suavă de soare,
Dar norii încep să apară
Şi umbra tăcerii revine.

Te-am căutat în albul zăpezii,
În minunate clipe de vis,
Când lacrimi acopereau obrajii,
Căci singurătatea a învins.

Te-am căutat în liniştea serii
În aerul dulce şi cald,
Când mirosul de fructe coapte
Îl simţeam pe crengi adormind.

Tot căutând la nesfârşit
Am apelat la astre.
M-au ajutat şi te-am găsit
În mici capitole albastre.
               103
Amprente temporale


           Spre primăvară
 Când primăvara iarăşi vine
 Mai mult simt dor de codrul verde
 Mai simt dragul de- a mă pierde
 În el spre a mă uita pe mine.

 Acolo-n codru-i lume sfântă
 Şi-i cântec de privighetoare,
 Şi nu-i nimic din tot ce doare
 Şi nu-i nimic ce nu te-ncântă.

 O, vin mai iute primăvară
 Cu parfumu-ţi dimineaţă.
 Cu tine dragostea de viaţă,
 Din nou în suflet să-mi răsară!...
                  104
                      antologie de poezii cronopediene
                        ELENA MITITELU

  S-a născut la 25.09.1950 în Oşeşti, judeţul Vaslui, făcându-şi
debutul literar în Revista Liceului Pedagogic „Al. Vlahuţă”, Bîrlad –
„Făclia” Nr. 6 – 1977.
  A publicat cu oarecare constanţă în: revistele „Făclia”,
„Meridianul”, „Învăţătorul vasluian”, „Românaşul” Iaşi, „Ecouri
literare” etc.
  Cărţi publicate:
     „Cuvinte spre cer” – Editura „Tiparul”, Bîrlad, 2006;
     „Ferestre deschise...” - Editura „Pim”, Iaşi, 2009;
     „Floare albastră” – Editura „Top Lux” Iaşi – Volum
       colectiv, omagiu lui Mihai Eminescu – Ediţia a II-a –
       2006 şi a III-a – 2007;
  Activităţi literare:
     Din 2007 şi în prezent este membră a Cenaclului Literar
       „Poesis Moldaviae” Vaslui.
     Coordonator al Cercului Literar „Luceafărul” – S.A.M.
       Oşeşti;
     Membră în Cenaclul Literar „Lucian Blaga” Sebeş;
     Membră în diferite reţele literare (sociale) pe internet.
  Premii:
     Premiul I la Concursul de creaţie literară organizat în
       cadrul Simpozionului Naţional „Pe urmele eroilor
       neamului”, Târgul-Jiu 2009;
     Premiul III la Concursul „Floare albastră” - Iaşi 2007;
     Menţiune – Concursul „Floare albastră” – Iaşi 2006.
                   105
Amprente temporale


       Sub salcâmul greu de floare...
            - rondel -
 Sub salcâmul greu de floare,
 Printre care luna curge,
 Aurind a lor splendoare,
 Din altare demiurge...

 Ochii tăi-s două izvoare,
 În zăgăzuiri liturge,
 Sub salcâmul greu de floare,
 Printre care luna curge.

 Şi... furat de-a ta candoare,
 Capu-mi las pe crudu-ţi sân,
 Când, privind surâzătoare,
 Mă îndemni să mai rămân,
 Sub salcâmul greu de floare.
                 106
                  antologie de poezii cronopediene
   Un dangăt trist străbate-n unde zarea...
            (sonet)
Un dangăt trist străbate-n unde zarea,
E semn că terminară-a vieţii artă;
Pleca-va cine spre o altă hartă,
Şi-a cui o fi fiind astăzi chemarea!?

Avem toţi pământenii-aceeaşi soartă,
Nu ştim când programată-i de-ntruparea,
Pe satu-ntreg se-aşterne întristarea,
Că fi-va zăvorâtă altă poartă...

Se va-nălţa spre ceruri lin cântarea,
Pe calea spre lumină-n dulci fiori,
Aici nu-i frate nimeni cu-ntronarea.

Când vom pleca , nu vom lua comori,
Valoarea vieţii va-nfrunta uitarea,
Fiind prin lume - simpli trecători!
               107
Amprente temporale


           Rădăcini de ţară
 Părinţii visează copii
 cu aripi de vise...
 Îi învaţă primul zbor,
 pentru a atinge,
 piscul gustului de lapte
 din ţâţa mamei...
 Visează copii
 cu ochii de mare...
 Îi învaţă cum se culege nisipul
 dragostei de ţară
 dintre pietrele mari,
 hotare strămoşeşti.
 Îşi visează copiii
 Rădăcini de Copaci...
 Coloane ale infinitului românesc:
 Rădăcini de Traian, Decebal, Burebista,
 Rădăcini de Ştefan, de Mihai,
 de Mircea, de Vlad, de Tudor, de... badea Roată...
 Îi visează cu Ramuri...
 de Eminescu, de Alecsandri, de Creangă, de Vieru,
 cu Frunze de Arghezi, de Coşbuc, de Stănescu,
 cu Muguri de Labiş, Sorescu, Blaga...
 Doamne, înmuguresc părinţii de gânduri...
 Şi copiii îşi visează părinţii
 cu chipuri aureolate,
 plecaţi de fiecare dată
 prea devreme...
 La fiecare clipocit
 al cerului,
 parcă îi văd
 cum visează
 Aripi, Ochi de mare,
 Muguri, Ramuri, Frunze,
 dar mai ales ... Rădăcini de Ţară
                 108
                      antologie de poezii cronopediene
                LUCRE ŢIA IONESC U BUICIUC


  Este din Iaşi. A absolvit facultatea de medicină veterinară şi are o
pregatire temeinică în domeniul jurnalistic.
  A publicat romanul „La porţile amintirii - Dragoste de ţigancă”,
mai multe volume de poezii, ultimul în mai 2011 – „Muguri iertaţi”,
povesti pentru copii -, piese de teatru, aforisme.
                   109
Amprente temporale


           Capătul începutului


 Amintire învechită pe bătrâna uitare
 între două nopţi ucigător de dureroase
 întoarce ceasornicul vieţii cu acele invers.
               ***
 La casa cu numărul cinci lacătul are rugină albastră.
 guri de beznă deshid ferestrele timpului
 dincolo de vreme, înfloresc lăcrămioare.
               ***
 În părul despletit, amintire, am să-ţi prind
 ca şi-n primăvara trecută, anemone
 pe jumătate-nflorite de vaietul stelelor.
               ***
 Apoi se stinge totul incet, încet, asfinţeşte vremea
 o lacrimă alunecă pe muchia vieţii
 iar pe fruntea albă, ca a unui leagăn de copil,
 scrie „s f â r ş i t!”
             Resemnare


 Ce uşor e să fi trist, spun unii,
 când privirea înlăcrimată devine dor
 şi iubirea – val de mare.
 ***
 Tremură lin speranţa amară pe-o floare necunoscută,
 departe se vede pescăruşul grăbit
 ce vopseşte cerul în culorile toamnei.
 ***                110
                    antologie de poezii cronopediene
 Eu am cunoscut cerul, marea şi pescăruşul
 când apusul stă la indoială în bătrânul turn
 alintând frunzele de martie în larg.
 ***
 Albi lilieci s-au cuibărit în suflet la miez de noapte,
 din ceas în ceas câte o boabă de viaţă oftează
 pe aripa dorului tulburat de stele.
           Lumina durerii


 Am încercat să înlocuiesc durerea cu lumina
 dar când s-a făcut ziuă, am strigat speriată:
 „Prea multă lumină, prea multă….”
 Mă zvârcoleam între pereţii albi ai singurătăţii
 lumina se reflecta în oglinda timpului
 şi eu mă uitam în oglinda sufletului,
 lumina de cristal a durerii devenise
 o uriaşă mare de lumini fosforescente
 care amestecau timpurile, fără să mai ştiu
 în care timp exist numai eu.
 ***
 „Mă doare, mă doare! - a început să strige străina din
mine -
 fără tine aş fi mers desculţ pe gheţarii timpului”,
 Străina nu-şi privea chipul în oglindă,
 deşi din ochi ieşeau flăcări de ură şi durere -
 lumina imensă devenise doar o pată de lumină.
 ***


                 111
Amprente temporale
 Plecăciune, străino!
 Hăluie vremea în lumini disperate,
 Curcubeul câte culori şi-a ales?
 Lumina din mine ţi-oi dărui-o-ntr-o noapte
 n-auzi cum se bat luceferi şi pier?
 Stelele răpuse, într-o clipă de veghe.
 Pe altarul lumii s-au făcut genuni
 s-adapă din mine lumini blestemate,
 întunericul l-am acoperit cu un ţol de cuvânt.
 nimic nu mai vreau din ce se cheamă d r e p t a t e
 întunericul ţine loc de cuvânt.
 ***
 Cobor în fântână, în apa adâncă,
 pură ca roua de-atâtea iubiri,
 apa îmi spală speranţa,
 dreptatea ţine loc de cuvânt
 Mă zbat în pământ, pe pământ, în lumină,
 Adevăru-I aievea o pată de cer,
 Cineva mă cheamă, fără să-mi spună
 „Atenţie! Stelele se nasc şi pier!”
 ***
 Se luptă un timp dreptatea cu lumina,
 eu cobor mai adânc în fântână, spre cer,
 grăbită pornesc spre o altă planetă,
 cumpăna fântânii s-apleacă, eu plec…..
                112
                       antologie de poezii cronopediene
                          IOAN MUNTEA N


  Născut la 7 ianuarie 1956, la Pâncota – Arad, crescut şi copilărit
la Tg-Jiu, până în 1971, după care după un răgaz de 4 ani pe plaiuri
prahovene s-a stabilit la Braşov.
  Anii de liceu şi apoi cei din şcoala militară l-au apropiat de viaţa
artistică, iniţial interpretativă, apoi creativă şi regizorală.
  A scris primele poezii pe vremea liceului, fiind încurajat de
profesoara dirigintă Giumancă Claudia, apoi a debutat în publicaţii
periodice militare şi revista şcolii. A fost şi perioada în care a
frecventat mai multe cenacluri literare braşovene.
  După pensionare, pasiunea şi preocuparea pentru calculatoare l-
au apropiat, prin intermediul internetului, de zona artistică (literară,
fotografică) fecventând sau chiar administrând mai multe site-uri şi
reţele sociale de profil cultural-artistic.
  Cronopedia (paternitatea denumirii îi aparţine în exclusivitate)
este reţeaua socială prin care a publicat primele poezii, după ce tot
aici, precum şi pe RoGrup, Altmarius, Weblog şi multe alte platforme
pentru blog-uri a mai publicat sporadic diferite texte cu iz literar.
  A editat şi tehnoredactat mai multe apariţii tipografice sau online
ale confraţilor săi cunoscuţi pe internet. În prezent pregăteşte
pentru publicare cel puţin electronică, un volum de versuri şi o
primă încercare de roman SF.
                    113
Amprente temporale


            Micro-filozofie
 ... Nu toţi electronii sunt la fel...
 Unii provin de la un măr
 sau dintr-un minereu
 de uraniu;
 Alţii provin
 din celula de amoebă
 sau din apa
 Oceanului Pacific!
 Acesta pe care îl am eu
 provine însă
 dintr-un atom de...
 Dar de fapt e
 un pozitron!
 Şi totuşi
 Cât de uşor se schimbă
 Între Ei!...
                   114
                    antologie de poezii cronopediene
             Unde
Unde...
Aici?... acolo?...
Am pierdut o idee.
Unde?
Buzunare goale,
Priviri rătăcite
Memorie risipită
Într-un lichid reticulat
de linii de înaltă tensiune...
Unde?...
Unde?... unde?... unde?...
Unde sunt cele formate din
Undine!
                 115
Amprente temporale


             Populaţie
 O axă pozitivă,
 O axă negativă...
 ... Trei, patru, cinci...
 Şi cu Ana,
 Şi cu Gheorghe,
 Zece... douăzeci...
 O mie opt sute cincizeci şi patru...
 Văd în cataractele vidului
 Milioane de puncte
 Întregi, periodice, complexe
 Ce curg alergând
 Pe fluxul liniştit al timpului
 În mormântul nisipos
 Al unei clepsidre ruginite...
 ... O axă râde,
 O axă plânge...
                 116
                       antologie de poezii cronopediene
                     NOTĂ AS UPRA E DIŢIEI


  Cronopedia s-a înfiripat în neantul internetului ca o mică reţea
socială în care amintirile temporale se îngemănează către faptul
serii pentru a se pârgui în noapte şi a rămâne peren în gândurile şi
sentimentele membrilor săi sau a vizitatorilor.
  Încetul cu încetul am căpătat experienţă, am deschis prima
noastră bibliotecă online, în care am republicat din lucrărilor co-
membrilor, am prins curaj.
  Acest prim volum antologic de poezii publicate în paginile
Cronipediei nu îşi revendică dreptul valoric al autorilor sau al
creaţiilor lor. Este un semnal că se poate.
  În ideea unei stimulări şi promovări a activităţii membrilor
reţelei, coordonatorii lucrării şi-au stabilit câteva repere de acţiune:
  - un număr cât mai mare şi mai reprezentativ de autori care au
publicat deja pe paginile Cronopediei;
  - un spaţiu egal alocat fiecărui autor (4 pagini, din care o pagină
special destinată unei scurte descrieri a autorului respectiv, şi 3
pagini pentru 1-2-3 poezii reprezentative.
  Şi dacă iniţial demersul nostru părea simplu, pe măsură ce
paginile viitoarei cărţi sporeau ne-am confruntat cu tot felul de
probleme orgabizatorice şi editoriale. Dar am învăţat din mers.
  Acum am împlinit o dorinţă şi o voinţă. Succesul demersului
nostru se va manifesta însă în următoarele volume ale antologiilor
Cronopediei.

                    Lenuş Lungu
                   Ioan Muntean


                    117
Amprente temporale
                                    CUPRINS    În loc de prefaţă..................................................3
    Cuvinte către cititori... ........................................5
    MIHAI LEONTE ....................................................9
      Bucata mea de pâine.............................................10
      Epoci moderne ......................................................11
      Meditez în sarcofag ...............................................12
    DELIA STĂNILOIU .............................................. 13
      În iarba ta..............................................................14
      Aiurare ..................................................................15
      Fluturi....................................................................16
    MARIN VOICU ................................................... 17
      Lacul spart .............................................................18
      Amurg ...................................................................19
      Valul nopţii............................................................20
    MARIANA DOBRIN ............................................ 21
      Doină.....................................................................22
      Hora ......................................................................23
      Un cântec fără de sfârşit .......................................24
                      118
                     antologie de poezii cronopediene
VALENTIN BOERU ............................................. 25
  Te mai iubesc! .......................................................26
  Sunt doar un om....................................................28
FLOAREA CĂRBUNE ........................................... 29
  Marea....................................................................30
  Inorogul.................................................................31
LUIZA ADRIANA GRAMA ................................... 33
  Testament .............................................................34
  De-o vârstă cu viaţa...............................................35
  Ciob de cristal........................................................36
LENUŞ LUNGU................................................... 37
  Sculptez în natură .................................................38
  Gânduri de dor ......................................................39
  Gânduri .................................................................40
LLELU NICOLAE VĂLĂREANU ............................. 41
  Trecere ..................................................................42
  La margine de râu..................................................43
  Îmi voi pune aripi la vise........................................44
IONESCU RODICA .............................................. 45
  Cosmică .................................................................46
  Melancolie ............................................................47
  Pentru un zâmbet de copil ....................................48
                  119
Amprente temporale


    STĂNESCU AUREL AVRAM ................................. 49
      Kantiene ................................................................50
      Mi-e dor de ...........................................................51
      Claviatura (Keyboard) ...........................................52
    MIRCEA GORDAN.............................................. 53
      Când primăvara-mi bătea-n geam .........................54
      Frumoasa mea.......................................................55
      Inima de gheaţă ....................................................55
    AGO.OTA .......................................................... 57
      Prezenţe ................................................................58
      Norocul .................................................................59
      De veghe ...............................................................60
    LUCIAN GRUIA .................................................. 61
      Uneori ...................................................................62
      Rezonanţe .............................................................62
      Maşina de spălat ...................................................63
      Cabina telefonică ..................................................64
    MARIANA CIUREZU ........................................... 65
      Miraje....................................................................66
      Trecere... ...............................................................67
      Declaraţie de dragoste ..........................................68
    ȘTEFĂNESCU ROMEO-NICOLAE [AsiIiVro] .......... 69
      Copilului meu ........................................................70
                      120
                     antologie de poezii cronopediene
MIHAELA SAUCIUC ............................................ 73
  Te iubesc tată ........................................................74
  Dor de tine... dor de noi ........................................75
  Ţara mea ...............................................................76
LUCIA SECOŞEANU ............................................ 77
  Roata.....................................................................78
  Minciuna ...............................................................80
SPRÎNCENATU DAN ........................................... 81
  Doar tu ..................................................................82
  Tristeţi de vară ......................................................83
  O zi de vară ...........................................................84
VIOREL CROITORU ............................................ 85
  Oamenii fără cuvinte .............................................86
  Iubire din privire ...................................................87
  Anul 2012 ..............................................................88
GEORGTA NEDELCU .......................................... 89
  Mi-e dragă România!.............................................90
  Care este rolul vieţii mele? ....................................92
BURDE VICTOR.................................................. 93
  De ce? ...................................................................94
  Noaptea de sânzâiene ...........................................95
  Mestecenii ............................................................96
                  121
Amprente temporale


    ELISABETA BRĂNOIU ......................................... 97
      Purtător de semn al iubirii ....................................98
      Înaintez în noapte ...............................................100
    ELENA LUNGU ................................................. 101
      O nouă stea .........................................................102
      Te-am căutat .......................................................103
      Spre primăvară....................................................104
    ELENA MITITELU ............................................. 105
      Sub salcâmul greu de floare... .............................106
      Un dangăt trist străbate-n unde zarea... .............107
      Rădăcini de ţară ..................................................108
    LUCREŢIA IONESCU BUICIUC............................ 109
      Capătul începutului .............................................110
      Resemnare ..........................................................110
      Lumina durerii .....................................................111
    IOAN MUNTEAN ............................................. 113
      Micro-filozofie.....................................................114
      Unde ...................................................................115
      Populaţie.............................................................116
    NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI .................................... 117
    CUPRINS ......................................................... 118
                      122

								
To top