Docstoc

FB - FBP FB - FBP

Document Sample
FB - FBP FB - FBP Powered By Docstoc
					FB - FBP
FB - FBP
Fastkammerpresse
2135 og BalePack-serie
        R U N D B A L L E P R E S S I N G PÅ S I T T B E S T E !
FB / FBP
KUHN RUNDBALLEPRESSER
Muligheten til å produsere baller av topp
kvalitet under alle avlingsforhold, setter
KUHN ballepresser foran alle andre.

Hvert trinn i presseprosessen må koordineres
og optimaliseres i henhold til avlingsforhold,
markforhold og værforhold i tillegg til
håndtering og lagring.

Perfekt formede baller, kombinert med
stor ytelse og suveren driftssikkerhet, sikrer
at en ballepresse fra KUHN vil bli en
lønnsom investering.

Ytelse på jordet, ballekvalitet og balletetthet
er fundamentalt for lønnsomheten ved alt
pressearbeid. Hvert minutt teller når
værforholdene er usikre. De unike nyhetene
på KUHN ballepresser gjør virkelig
forskjell i ytelsen ute på jordet.

KUHN tilbyr den mest effektive og
anvendelige serien av ballepresser i
markedet. KUHN ballepresser er ikke
bare konstruert for å produsere kvalitetsballer,
men er også bygget for uslåelig
driftssikkerhet.
                                              Reduserte    Gode
 KUHN tilbyr løsninger for fastkammerpresser mens dine krav imøtekommes når det gjelder:  kostnader  bruksegenskaper
                 www.kuhn.com
Komfort og   Nærhet til    God service –
livskvalitet  forhandler  Optimal driftssikkerhet
  FB    FASTKAMMERPRESSER

  Avgjørende presseteknologi
3
  •  Den kraftfulle, aggressive integrerte rotoren med store, kraftige medbringere leveres med eller uten kutteenhet.
    Dette integrerte rotorsystemet sikrer jevn innmating i pressa uavhengig av avlingsforholdene.
  v
  •  På grunn av den unike utformingen av valsene starter ballerotasjonen og komprimeringen i et tidlig stadium av
    balleformingen.
  •  Perfekt fylte baller holdes sammen av garn- og/eller nettbinding. Det avanserte bindesystemet er plassert foran på
    pressa så det skal være enkelt å følge med på bindeprosessen.
  •  Den enkle og holdbare konstruksjonen av KUHN FB/FBP presser gjør det mulig med færre bevegelige deler, uslåelig
    avlingsstrøm, og suveren ytelse og driftssikkerhet.
                                             www.kuhn.com
Hovedegenskaper

Enkel teknologi som produserer perfekt formede baller
  Integrert rotor - Den aggressive designen sikrer maksimal effektivitet, med høy ytelse under alle forhold.
  OptiCut - Den integrerte rotoren er kombinert med et knivsystem for maksimalt effektiv kutting.
  PowerTrack - Garantert, sikker ballerotasjon med optimal kompresjon.
  Drivlinje - En enkel, holdbar drivlinje med 1¼” kjeder sikrer lavt vedlikehold, god driftssikkerhet og lang levetid.
  Binding - Enten det benyttes nett- eller garnbinding, er ballene sikre til du trenger dem med KUHN.
  AutoPlus - Total kontroll over betjening med en hendig styreboks i førerhytta (kun FB-modell).
  BalePack - To operasjoner kombinert i en maskin sikrer et effektivt en-mannssystem for pressing og pakking.
  IntelliWrap™ - Denne intelligente pakketeknologien tilbyr enkel betjening med effektiv, jevn ytelse av høy kvalitet.
  (Kun FBP-modeller)
  ISOBUS - Standardutstyr på FBP 2135. Traktorens eksisterende ISOBUS-monitor kan benyttes hvis den finnes.
                                              FB 2135
                                                             4
  FBP 2135
  FB      INNMATING

  Fire forskjellige innmatingssystemer

    Integrert rotorteknologi
    Kraftige skrueskovler med stor diameter er montert direkte i endene
    av rotoren, noe som kalles integrert rotorteknologi (Integral Rotor
    Technology). Dette enkle, vedlikeholdsfrie, korte innmatingssystemet
    sikrer jevn innmating uavhengig av variasjoner i avlingen.
    Med dette systemet vil selv de tyngste avlinger mates gjennom den
    korte innmatingen og sikre høyere kjørehastighet og suveren
    produktivitet og mindre skade på avlingen.


    OptiFeed* (1)
    Når det ikke er nødvendig å kutta avlingen, benytter OptiFeed
    innmatingen KUHN’s integrerte rotorteknologi i FB 2135.   OptiCut 14 (2)
   Denne rotoren har også et 14 knivers OptiCut-system som er laget
   for å jevne ut rankene og mate avlingen inn i ballepressa for
   maksimal ytelse. Det 14 knivers OptiCut kuttesystemet gir en

               BALE TRACK
   teoretisk kuttelengde på 70mm. Hver enkelt kniv
   er fjærbeskyttet mot skader fra fremmedlegemer.
   Knivene (grå) og avskraperne (mørk blå)
5  overlapper i innføringskanalen for å sikre
   maksimal effektivitet.
  SuperSilage 23 (3)
  KUHN kombinerer fordelen med intensiv kutting
  og enkel mekanisk beskyttelse med SuperSilage
  23 integrert i rotor. Det 23 knivers SuperSilage-
  systemet gir en teoretisk kuttelengde på 45 mm. Hvert knivpar
  er fjærbelastet som beskyttelse mot skader fra fremmedlegemer.
  Den V-formede rotoren er konstruert for å mate inn sentertunge
  ranker for å fordele ujevnheter så det blir perfekte baller hver gang.
  OptiCut 23 HydroProtect (4)
  OptiCut 23 med HydroProtect sikrer optimal
  fleksibilitet! Hver enkelt kniv er hydraulisk beskyttet
  mot skader fra fremmedlegemer. Et fremmedlegeme
  trykker den aktuelle kniven til utkoblet stilling, og
  akkumulatoren sørger for at kniven trykkes tilbake
  til arbeidsstilling med en gang fremmedlegemet har passert.
  Når kutting av avlingen er nødvendig, kan de forskjellige knivsettene
  kobles inn ved hjelp av en enkel hydraulikkventil. Føreren kan stå
  ved siden av pressa og velge 0, 11, 12 eller 23 kniver for bruk.

  * Kun tilgjengelig på FB 2135
                                                       www.kuhn.com
 Ballekammer
 Får å lage mange silo-, høy- og halmballer hver sesong, kreves det en
 ekstremt kraftig og gjennomtenkt konstruksjon. I tillegg til å presse
 avlingen til jevnt store og harde baller, må pressingen være så effektiv
 som mulig mens den er skånsom mot avlingen. Med 14 PowerTrack-
 valser, utstyrt med en unik ribbeprofil for optimal trekkraft og
 komprimering. Sammen med PowerLock overgår KUHN FB/FBP
 ballepresser disse kravene på alle måter.
 PowerTrack
 De 14 stålvalsene med en asymmetrisk profil sikrer stabil ballerotasjon uten stopp.
 Valsene er produsert av kvalitetsstål og er konstruert av to overlappende seksjoner som er helsveiset for
 å sikre maksimal stivhet. Radiale støtteringer er plassert inne i hver valse* for å gi ekstra styrke, mens
 endeplatetene og valseakslene er smidd i et stykke.                                                               6


PowerPush
PowerPush betyr rask og enkel fjerning av blokkeringer.
Hvis det verste skulle skje og pressa tetter seg, har FB/FBP 2135
mulighet for rotorutkobling mens ballekammeret roterer uavhengig av
pick-up og rotor. Etter at ballen er lagt ut kan rotoren kobles inn igjen,
så all effekten kan gå til innmatingen for å fjerne blokkeringen.
I sjeldne tilfeller når dette ikke er nok, kan ekstrautstyret med
PowerPush trykke blokkeringen gjennom ved hjelp av hydraulikk.
Hvis et fremmedlegeme er plukket opp, er PowerPush også i stand til å
reversere rotoren og kaste ut hindringen.
 * Antallet radiale støtteringer avhenger av valsens plassering.
  FB     DRIVLINJE

  Høy ytelse og lite vedlikehold
                                          BALE TRACK
7
  Drivlinje                                 PowerLock
  Hver av de 14 valsene holdes av kraftige lager, montert i støpejernshus  Kraftige hydraulikksylindre for bakveggen arbeider i kombinasjon med
  og festet skikkelig med bolter på utsiden av ballekammeret. Rullelagrene  en hydraulisk låseventil for å produsere maksimal balletetthet.
  kan smøres fra fire lett tilgjengelige sentralsmørepunkter. Hver enkel   Akkumulatoren jevner ut toppbelastningene på bakveggen. For de som
  valse kan demonteres for reparasjon ved behov, uten å demontere noen    trenger forskjellig balletetthet, kan presset stilles inn manuelt til maksimalt
  andre hovedkomponenter. Den delte drivlinjen til ballekammeret og     170 bar.
  innmatingen sikre en jevn overføring av høy ytelse og høyt moment.
  Kraften overføres av to kraftige 1¼” drivkjeder i kombinasjon med
  tannhjul med stor diameter for å redusere slitasjen. Kjedene smøres
  kontinuerlig med olje.
                                                         www.kuhn.com
Komfortabel betjening
                                        AutoPlus sørger for innkobling av kuttesystem
                                                                 8

                                        AutoPlus sørger for innkobling av pick-up
                                        AutoPlus sørger for valg av nett eller garn
AutoPlus
Denne hyttemonterte styreboksen sikrer tydelig, lettlest informasjon
under pressingen. Velg mellom nett- og garnbinding, velg antall
vindinger, start kuttesystem, pick-up eller balleteller. Alle funksjoner kan
enkelt forvelges og overvåkes via styreboksen. Styreboksen kan stilles
om mellom manuell og automatisk funksjon ved et tastetrykk. Ved hjelp
av en innebygd magnet og en krok er AutoPlus styreboks rask å montere
i førerhytta uten bruk av verktøy. AutoPlus styreboks er ikke ISOBUS-
kompatibel.                                        AutoPlus har en daglig og en total balleteller
  FB       KONTINUERLIG PRESSING

  Optimal binding
                                            BALE TRACK
     Binding uten kompromiss
9
  v
     Bindesyklusen er avgjørende ved pressing. Mindre tid medgått til binding betyr større produksjon. For å optimalisere
     denne prosessen kan viktige justeringer foretas via AutoPlus styreboksen. Antall vindinger kan forhåndsinnstilles.
     På KUHN FB og FBP ballepresser er bindemekanismen plassert foran på maskinen, og resultatet er perfekt sikt til
     bindeproesessen fra traktorsetet.


     Skifting av nettrull er enkelt å utføre mens du står trygt på bakken ved siden av maskinen. Det er ikke nødvendig å spre
     utover nettet da det gjøres automatisk i løpet av sekunder ved oppstart av en ny bindesyklus.
    Garnbindesyklusen overvåkes via AutoPlus styreboks, i tillegg har du
    også suveren sikt til prosessen fra traktorsetet. Ved bruk av dobbel
    garnbinding vil tiden som bindesyklusen tar reduseres til et minimum.


    Ved oppstart av garnbindingen vil begge garnene starte ved senter av
    ballen og overlappe seg selv. Begge garnene går så utover mot
    kantene på ballen. Garnene går så
    gravis innover mot senter på ballen
    igjen. Garnene går om hverandre på
    slutten av bindeprosessen for å sikre at
    garnene festes; igjen ingen løse ender.


    For pressing i forskjellige avlinger,
    situasjoner og krav kan KUHN FB og
    FBP pressene utsyres med en
    kombinasjon av garn- og nettbinding.
    Skifting mellom nett- og garnbinding
    kan enkelt utføres via styreboksen mens
    du sitter i traktorsetet.
                                       www.kuhn.com
Det godt konstruerte nettbindesystemet fordeler nettet helt ut til kantene
på ballen. På den måten er ballen helt dekket til og sikret til du trenger
den. Ekstra holdbar i fasongen, pakket eller ikke, selv etter en lang
lagringsperiode.
                     BALE AND WRAP IN ONE GO
                                              10
   FBP          PRESSING OG PAKKING

   Enmannsarbeid

     To teknologier fra KUHN er kombinert i en maskin, FBP BalePack. Denne kombinasjonen av presse/pakker
   v
     begynner med en standard FB 2135 fastkammerpresse med integrert OptiCut-rotor sammen med et nytt
     pakkesystem. Denne spesialmaskinen er enkel i bruk og i stand til å arbeide selv i de bratteste bakker og under
     alle avlingsforhold.


     Rask og pålitelig balleoverføring kombinert med en to-armet, hurtiggående pakkeenhet som er standard utstyrt med
     IntelliWrap™, gir KUHN VBP BalePack kapasitet på opptil 55 baller i timen.
                                            BALE TRACK
11
     ISOBUS
     Alle KUHN FBP ballepresser er ISOBUS-kompatible. ISOBUS-kompatible traktorer vil derfor ikke kreve en separat styreboks for ballepressa.
     Focus eller Tellus monitorer kan eventuelt benyttes på traktorer som ikke er ISOBUS-kompatible. Førerinnstillinger slik som nett-/garnvindinger
     og antall folielag, gjøres via monitoren. Varslinger til føreren slik som foliebrudd, og førerinformasjon, inkludert balleoverføring og antall
     baller, angis også.


     KUHN tilbyr to monitorer sammen med FBP BalePack. Den ISOBUS-kompatible Tellus-monitoren har en stor fargeskjerm med suveren tydelighet.
     Ballejusteringer kan enkelt foretas med de intuitive, store tastene. Tellus-monitoren kan også benyttes for mange andre ISOBUS-kompatible
     maskiner. Focus-monitoren gir full kontroll på en stor, tydelig sort-/hvit-skjerm. Med store taster kan ballejustering enkelt utføres komfortabelt
     fra traktorens førerhytte. Focus-monitoren gir all nødvendig informasjon for betjening av ballepressa i tillegg til varsling i tilfelle feil.
                                                 www.kuhn.comBalleoverføring

 To lessegafler sikrer rask, pålitelig balleoverføring
 For å redusere dødtiden og sikre maksimal ytelse er rask balleoverføring nødvendig.
 KUHN vet at ikke alle baller presses under ideelle markforhold, og FBP BalePack er
 konstruert for å sikre rask balleoverføring selv under arbeid i bratt, hellende terreng.


 Den første lastegaffelen (rød) tar tak i ballen når den kommer ut av ballekammeret.
 Pakkebordet tiltes forover, klar til å ta imot ballen.
 Fordel: Det er ikke mulig at ballen ruller bakover av pakkebordet ved kjøring opp en bratt
 helling.


 Den andre lessegaffelen (blå) overfører ballen inn på pakkebordet.
 Bakluken lukkes automatisk mens den andre gaffelen fortsatt er i løftet stilling.
 Fordel: Dette sparer tid og hindrer samtidig muligheten for at ballen ruller fram og inn i
 bakluken ved kjøring nedover bakke.


 Pakkebordet returnerer til horisontal stilling og den andre lessegaffelen senkes ned.
 Ballen ligger lavt på pakkebordet, støttet av fire brede reimer og fire styreruller på siden.
 Fordel: Uavhengig av ballefasong gir pakkebordet god støtte og sikrer perfekt pakking.


 IntelliWrap™ pakkesystem med nært monterte forstrekkere pakker ballen raskt.
 Enten ved vanlig innpakking eller med 3D funksjon. (ekstrautstyr)
 Fordel: Vertikalt monterte forstrekkere sikrer at ikke noe gras stikker ut mellom lagene med          12
 folie under pakkingen, og tetter foliesjiktene effektivt for å sikre høyest mulig kvalitet på
 silofóret.


 Det lavt monterte pakkebordet gjør at den pakkede ballen kan legges av forsiktig i fart,
 enten automatisk eller manuelt når som helst mens den neste ballen presses.
 Fordel: Ved arbeid i hellende terreng kan den ferdigpakkede ballen legges av mens nettet
 legges på neste balle, sparer tid og øker ytelsen.
   FBP          PAKKING

   IntelliWrap™, den intelligente pakketeknologien
   KUHNs fabrikk for ballepresser har vært pioneren inne teknologien for pakking og pressing, og vist vei i over 25 år med
   innovative produkter slik som ballepakkere, kombinerte presser og pakkere og 3D-pakking. Det siste resultatet av denne
   kontinuerlige visjonen er den revolusjonerende nye pakketeknikken som kalles IntelliWrap™.


    1                                        2
   Valg av 5 folielag                               Ballen pakkes med 3 lag folie og 67% overlapping


    3                                        4
                                             BALE TRACK
13
   Økning i ballerotasjonens hastighet                       Siste 2 lag med 50% overlapping


   IntelliWrap™ er en unik, intelligent og avansert måte å pakke ballene
   på.


   En av hovedfaktorene i det nye IntelliWrap™-systemet er at du kan
   forhåndsvelge antall folielag uten beregning, og de vil bli lagt på uten
   kompromiss. Bare velg 4,5,6,7,8 eller flere lag og bekreft. Det er så
   enkelt som det. For eksempel, når 5 lag er forhåndsvalgt, legges minst 5
   lag på alle deler av ballen.
                                               “Saks”-kuttereren
                                              sikrer et rent, jevnt
                                                 kutt av folien.


   En annen egenskap for IntelliWrap™ er 3D-pakking. 3D-pakking er en intelligent og ny måte å legge strekkfolie på rundballer.
   Hovedsaken for 3D pakkeprosessen er muligheten til å fordele den totale foliemengden jevnere og mer effektivt over hele ballens overflate.
   Ved å pakke den sylindriske overflaten av ballen først trykkes luft ut og fasongen på ballen beholdes, selv etter en lang lagringsperiode.
   Med forstrekkeren i horisontal stilling, er det kun ballen som roterer på pakkebordet. Etter at den sylindriske flaten av ballen er pakket, går forstrekkerne
   tilbake til sin vertikale stilling for å legge på resten av lagene.
                                                            www.kuhn.comEgenskaper og alternativerIntelliWrap™ er en unik, intelligent og avansert måte å
pakke ballene på.*

                                   Nett- og/eller garnbinding gir fleksibilitet.    ISOBUS gir full kontroll
                                                             komfortabelt*.
                                                             Store sidedeksler åpnes helt opp
                                                                                 14
                                                             og gir suveren tilgang.
Den ekstra ballerampen øker total    Integrert rotorteknologi sikrer jevn,   En ekstra pressvalse sikrer jevnere  Et vendbart drag sikrer enkel,
kapasitet**.              sikker innmating.             avlingsstrøm.             fleksibel tilkobling høyt eller lavt.
Standard hydraulisk rotorkobling    Den enkle drivlinjen med kraftige     Det standard, automatiske       Det alternative systemet PowerPush
kan betjenes fra traktorens       1¼” kjeder er konstruert for       kjedesmøresystemet gjør det mulig   betyr rask og enkel fjerning av
førerhytte.               minimalt vedlikehold under de       med individuell justering av      blokkeringer. Også i motsatt
                    tøffeste forhold.             oljemengden til hvert kjede.      retning.

* Leveres kun på FBP BalePack   ** Ikke tilgjengelig på FBP BalePack
  SPESIFIK ASJONER                FB 2135 OptiFeed         FB/FBP 2135 OptiCut 14 FB/FBP 2135 SuperSilage FB/FBP 2135 HydroProtect 23
 Dimensjoner
 Lengde (m)                                                         4.60 / 6.44
 Total bredde (m) (16.0/70-20)                                               2.54 / 2.80
 Total bredde (m) (400/60-22.5)                                               2.70 / 2.99
 Total bredde (m) (500/45-22.5)                                               2.70 / 2.99
 Total bredde (m) (600/40-22.5)                                               2.95 /     -
 Total høyde (m)                                                      2.45 / 2.73
 Totalvekt (kg)                        2995               3075 / 5300                3200 / 5400                  3295 / 5400
 Pick-up
 Pick-upbredde (m)                       210                  210                    230                      230
 Antall tinderader                        4                   4                     5                       5
 Kortstråplate                          n                   n                     n                       n
 Luftfylte ledehjul                       n                   n                     n                       n
 Svingbare ledehjul                       m                   m                     m                       m
 Rulle for kortstråplate                     m                   m                     m                       m
 Rotor
 Integrert rotor                         n                   n                     n                       n
 Knivutløser                           -             Fjær på hver kniv            Fjær på par av kniver            Hydraulisk på hver kniv
 Gruppeinnkobling av kniver                    -                   -                     -                    0-11-12-23
 Rotorutkobling                         n                   n                     n                       n
 PowerPush                            m                   m                     m                       m
 Ballekammer
 Antall valser                          14                  14                     14                      14
 Diameter (m)                         1.25                  1.25                    1.25                     1.25
 Bredde (m)                          1.22                  1.22                    1.22                     1.22
 PowerLock                            n                   n                     n                       n
 Drivlinje
 1¼” drivkjeder                         n                   n                     n                       n
 Kraftoverføringsaksel med                    n                   n                     n                       n
 Smatrekobling                          n                   n                     n                       n
 Betjening
 Styreboks FB 2135                                                       AutoPlus
                                                                                                              For å beskytte miljøet er denne brosjyren trykket på klorfritt papir / Trykket i Nederland - ZPAF21N A 09-09 - Copyright KUHN 2009
 Styreterminal FBP 2135                                                  Focus / Tellus
 Binding
 Garnbinding                           n              n          -          n            -           n            -
 Nettbinding                           m              m          n          m           n           m           n
 Garn og nett                          m              m          m          m           m           m           m
 Pakkeenhet FBP 2135
 3D pakkesystem                          -                   m                     m                       m
 Sensor for foliebrudd                      -                   n                     n                       n
 Hjul
 16.0/70-20 AW                          n              n          -          n            -           n            -
 400/60-22.5 AW                         m              m          n          m           n           m           n
 500/45-22.5 AW                         m              m          m          m           m           m           m
 600/40-22.5 AS                         m              m           -          m            -           m            -
 n = standardutstyr  m = ekstrautstyr  - = leveres ikke


Vårt utstyr er produsert i henhold til det Europeiske maskindirektiv for medlemsstatene i EU/EØS. I land utenfor EU, samsvarer våre maskiner med sikkerhetsreglene for det aktuelle land. Noe sikkerhetsutstyr kan
være demontert på bildene på brosjyren for å være mer illustrative. Maskinen må ikke under noen omstendigheter brukes uten alt nødvendige sikkerhetsutstyr montert (som beskrevet i håndboken). Vi forbeholder
retten til å foreta endringer i konstruksjon, spesifikasjoner eller materialer som er oppgitt uten forvarsel. Våre modeller og varemerker er patentert i mer enn ett land. Maskiner og utstyr i denne brosjyren er dekket
av minst et patent og/eller registrert konstruksjon. Registrert varemerke(r).


DIN KUHN-FORHANDLER:                                             Importør:
                                                       Eikmaskin AS
                                                       Postboks 61, Grefsen
                                                       0409 OSLO
                                                       Telefon 23 00 74 00
                                                       Telefax 23 00 74 01

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:9/29/2011
language:Norwegian
pages:16