NORMALE WAARDEN.xls - RVCO by qingyunliuliu

VIEWS: 75 PAGES: 7

									      Normale waarde van het lichaam
Naam:                              vrouw           1
geb. :
                                 man
                              29

                      Geef uw waarde in        2 mg/dl

                  De standaardondergrens is      1.87 mg/dl
                  De standaardbovengrens is      2.51 mg/dl
                    Uw waarde is derhalve:      OK.
 Nr.               Waarde                M-    M+  W-
    1  Albumine                               20
    2  Alkalische Phosphotase (AP)                70    175  55
    3  Antistreptolysintiter                        200
    4  Bilirubine direkt                          0.3
 5  Bilirubine totaal                  1.1
 6  Bloedsuiker                70    100   70
 7  BDS - Bloedlichaampjes-dalingssnelheid   4    10   10
 8  Calcium                  2.2    2.7  2.2
 9  Cholesterol                150    240   150
10  CK-MB                        10
11  Creatinkinase               10     80   10
12  Ijzer                   40    170   37
13  Eiwit (totaal) Serum           66     83   66
14  Eiwit (totaal) Urine                150
15  Erythrocyten aantal            4.5    6.5  3.9
16  Ferritine                 35    217   23
17  GLDH                         4
18  Glucose                  70    100   70
19  Hematokritwaarde              40    54   36
20  Hemoglobine                13.3   17.7  11.7
21  Harnzuur (Serum)                   7
22  Immuunglobuline IgA            0.9    4.5  0.9
23  Immuunglobuline IgG            8     18   8
24  Immuunglobuline IgM            6     2.8   6
25  Kalium                  3.5    4.7  3.5
26  Kratinine (Serum)             0.7    1.4  0.6
27  Kreatinine (Urine) daguitscheiding    8.7    24.6  7.3
28  Leukocyten aantal            4000   10000  4000
29  Magnesium                1.78    2.56  1.87
30  Natrium (Serum)              135    144   135
31  oGTT (na 1 uur)                   160
32  oGTT (na 2 uur)                   120
33  Phosphaat                 2.6    4.5   2.6
34  Quick-Test                 70    120   70
35  Retikulocyten aantal            5    12    5
36  Thrombocyten aantal           140000  400000  140000
37  Thyroxine (T4) vrij            0.8    2   0.8
38 Thyroxine (T4) totaal            5    12    5
39 Triglyceride                50    170   50
40 Trijodthyronine (T3) vrij          2.5    6   2.5
41 Trijodthyronine (T3) totaal         0.7   1.8   0.7
W+  Eenheid
 20  mg/24h
170  U/l
200  U/ml
0.3  mg/dl
  1.1  mg/dl
 100  mg/dl
  20  mm/h
  2.7  mmol/l
 240  mg/dl
  10  U/l
  70  U/l
 150  mg/dl
  83  g/l
 150  mg/24h
  5.6  *106/ml
 110  mg/l
  3  U/l
 100  mg/dl
  47  %
 15.7  g/dl
  5.7  mg/dl
  4.5  g/l
  18  g/l
  2.8  g/l
  4.7  mmol/l
  1.2  mg/dl
 21.4  mg/kg lichaamsgewicht
 10000  ml
 2.51  mg/dl
 144  mmol/l
 160  mg/dl
 120  mg/dl
  4.5  mg/dl
 120  %
  12  %o van de Erythrocyten
400000  ml
  2  ng/dl
 12   mg/dl
 170   mg/dl
  6   pg/ml
 1.8   ng/ml

								
To top