Docstoc

Praktiskmappe Galvanic Mars 2008

Document Sample
Praktiskmappe Galvanic Mars 2008 Powered By Docstoc
					                                     Mars 2008


  Praktisk info Galvanic Spa for ledere
NSE
  Utvikler og leverer innovative,
  konsumable produkter
                      
                      
                        Presentasjoner online og live
                        Forretningsutvikling
  Effektuerer ordrer             Trenings- og supportsystem
  Administrerer din organisasjon       Business-strategi
  Utbetaler provisjoner            Utviklet av toppledere
           Galvanic Spa II
        www.rynkestrykejernet.no
                   -1-
           Fakta om NSE
          www.nuskinenterprises.com
        www.maxcast.com/nuskinenterprises  23 års erfaring – etablert i 1984
  NSE er notert på New York børsen under NUS (http://www.nyse.com/about/listed/nus.html)
  5A1 rating hos kredittvurderingsselskapet Dun & Bradstreet.
  NSE kan vise til de høyeste gjennomsnittsinntektene innen vår industri.
  Ref.: FTC (Federal Trade Commission)
  Muligheter for distributører å generere inntekter fra 45 land
  Posisjonert seg for fremtidig vekst med 3 sterke divisjoner, NuSkin, Pharmanex og
  Bigplanet(Photomax/Maxcast). Photomax ble lansert i USA 1. april 2005, og i Europa for ledere 3.
  Desember 2005.
  Nuskin har EGET forskningssenter på Stanford University, og Pharmanex har egne institutter bl a
  på UCLA og Tufts universiteter, og samarbeid med forskningssentre over hele verden. Pharmanex
  har 130 egne forskere, flertallet av dem med doktorgrader innen sine fagfelt og samarbeid med
  ytterligere 150 forskere verden over. Fikk Stevie Award(oscar innen næringslivet) 2005 for ”The most
  innovative Company”for sin BioPhotonic scanner.
  Kan se litt mer info om Nuskin på: www.maxcast.com/nuskin
  En av hovedsponsorene av OL 2002, Salt Lake City.
  Samarbeidet med USAs Olympiske Komité fra 1996 til 2004 og den Franske Olympiske Komité
  siden år 2000.
  Verdens mest kjente etnobotaniker, Paul Alan Cox, utvikler produktlinjen Epoch for NuSkin - som er
  basert på gammel visdom kombinert med ny vitenskap. Endel inntekter fra denne produktlinjen går
  tilbake til ”Force for Good” http://www.forceforgood.org/ som støtter ulike hjelpeprosjekter bl a
  bevaring av regnskog.
  Våren 2002 etablerte NSE Nourish the Children http://www.nourishthechildren.com - et program
  hvor man har som ambisjon å redde de over 5 mill. barna som dør hvert år av sult og underernæring
  over hele verden. Distributører i NSE kan donere matpakker(vitameal) i stedet for penger. Egen
  fabrikk i Malawi i Afrika i 2004. Rådgivende styreformann er Lee Iacocca. Fikk igjen Stevie Award for
  ” Best Corporate Social Responsibility Program” i 2006 www.stevieawards.com
  1 April 2005 ble Photomax (www.maxcast.com/photomax ) lansert i USA, og dette er selskapets
  største økonomiske satsing noensinne. Mer enn 100 ansatte er nå involvert i Photomax.
  Selskapet NSE eier i dag verdier for 600 millioner dollar, bl a egne Photomax laboratorier og servere
  i Provo i Utah/USA.
  Photomax garanterer som første selskap i verden å lagre bildene dine for livet, uavhengig av hvor
  aktivt du bruker Photomax tjenestene. Det har nå også blitt verdens største skanning fasilitet for
  analoge bilder og videoer.
                        -2-
Fakta om GPN: (www.gpnworld.com)
Hvis du ikke er medlem i GPN enda, så anbefaler vi deg å melde deg inn så raskt som mulig. Medlemskap
koster ca kr 100,-($19.95) pr mnd. På GPN sidene finner du mange verktøy som vil hjelpe deg med å
bygge din business raskere. Trykk på ”sign up” og registrerer deg og du kan bruke sidene umiddelbart.
Start med å ta entreprenørtesten på førstesiden og etterpå sign up for ”entrepreneur email trainings” og lær
hvordan entreprenører tenker seg til suksess 

Global Partners Network er grunnlagt av John og Giselle Sexsmith. Som medlem i GPN vil du og din
organisasjon ha tilgang til det mest effektive supportsystemet som er skapt innen denne industrien. GPNs
hovedformål er å gi deg opplæring og support med blant annet et unikt presentasjonsverktøy som gir deg
mulighet til å utvikle din organisasjon verden over. Du vil også motta trenings e-poster og informasjon om
hvordan du best bygger ditt nettverk.
Her er noe av det du får tilgang på:

    Business møter verden over.
    Produktsystemer og ressurser for de ulike divisjonene som er testet ut i markedet med suksess.
    Europeisk kalender, slik at du kan sende dine kontakter på presentasjoner over hele verden.
    Opplæring på mange ulike språk, inklusive Norsk.
    Opplæring satt i system, slik at du kan jobbe globalt.
    Førstehånds oppdatering på lanseringer og nyheter
    Online presentasjoner ,på produkter og businesskonsept.
    ”Komme i gang” trenings e-poster
    Trenings e-post for viderekommende
    ”Leadership letters”
    Egen nyhets kolonne ”Recent news”
    Din egen ”pictureyourbusiness” ,”ironyourwrinkles” side mm, linket opp mot din GWP (nettbutikk)
    Opptak av treninger/presentasjoner av GPN suksess rike ledere i eget lydarkiv
    Business Arbeidshefte: se under training/workbook

  Med mer.. Følg med på kalenderen for aktiviteter:
  http://www.gpnworld.com/calendar/default.asp?region=2&USecGPN Grunnleggere:
John & Giselle Sexsmith
NSE $20 Million Dollar Earners,Team Elite

De er blant de mest suksessrike personene i nettverkjobbingens historie. John og Giselle Sexsmith er
tidligere eiere av en butikk-kjede, samt et internasjonalt produksjons selskap. De er stolte foreldre til fem
barn, og bor i Stuart, Florida.
                          -3-
Komme i gang med Galvanic Spa

Ditt NuSkin id-nummer gir deg tre rettigheter. Handle selv til innkjøpspris, selge videre til full pris og motta
provisjoner. Se retningslinjene/kompensasjonsplanen i permen du fikk fra NuSkin
Alle forbrukere og distributører har anledning til å gå inn på sitt eget område på nettet. Her kan du bestille
online til innkjøpspris og finne mye spennende informasjon om selskapet og produktene. Du kan logge deg
på nettet (manuelt, etter at din kontrakt er registrert hos ditt lokale Nuskin kontor)

Vi anbefaler alle å gjøre det praktiske sammen med sine nye distributører, og lære dem å gjøre det
samme.

Kjøp ditt NSE distributørnummer fra ditt lokale marked (163,-) kan også gjøres online. Gjøres enklest ved
å gå inn på den som har invitert deg sin GWP side : (www.uniktnavn.mynuskin.com). Velg ”registrer deg
nå”, og ”distributørkonto”. Når du registrerer en ADP(=fast bestilling/levering), f eks på Facial Treatment
Gels, vil distributørregistreringen være gratis. Få hjelp av din sponsor med dette.

(Direkte link til registrering)
http://www.nuskin.com/cgi-
bin/imweb/imerge/editorial.do?contentID=no.ns.homepage&mktId=2170&lang=no

klikk ”registrer” øverst
NB! Det samme ID og passord som du oppretter på Nuskin- nettsidene skal også brukes på nettsidene til
Pharmanex og Big Planet. Finn brukernavn og passord som er enkle å huske, dette skal benyttes hver
gang du logger på nettbutikken.

Du vil få ditt ID-nr tilsendt på e-post.

For å logge inn, gå på www.nuskin.com , Velg Europa, Norway. Deretter Logg inn med brukernavn og
passord. Hvis du ønsker å handle fra nettsiden, gå på Shop. Ta evt kontakt med sponsor for hjelp til dette.

Du kan sette opp din egen nettbutikk side GWP ( f eks www.uniktnavn.myphotomax.com). Dette kan gjøres
online hvis du har kjøpt et Galvanic spa kitt ol. På denne kvitteringen fra NuSkin finner du en SAC (Site
Activation Code) kode som du behøver når du setter opp siden din. Gå inn på: www.mygwp.com og start
her. På 3 side klikker du ” I accept ” fortsett så videre med oppsettet.
Når det er gjort er din side satt opp. Det er en månedlig avgift på ca 70,- pr mnd for leie av GWP-side.

Meld deg inn i GPN for å få tilgang til alt opplæringsmateriell derfra. Dette koster ca kr 100,- pr mnd.
$19.95 www.gpnworld.com klikk ” join GPN” du får da denne business siden som heter for eks.
www.tove.ironyourwrinkles.com og www.tove.rynkestrykejern.com og www.tove.gpnworld.com

Når du skal bestille nye Galvanic spa-kitt til å selge videre, gjøres dette over tlf direkte med butikken. Tlf nr
dit er 22 87 61 00. Bestillinger kan også gjøres direkte på butikken, om mulig. Alle øvrige produkter kan
bestilles via nettbutikken. Snakk med din sponsor om ADP på Galvanic spa kitt. (du får en spesialpris om
du abonerer på fler enn to kitt)

For å ligge på nettsiden www.rynkestrykejernet.no er kravene dette:
1.Være distributør og startet kvalifisering (min. 1000 pv)
2.Opplært i Galvanic spa,Nuskin filosofi og produkter. Kan ”stryke”.
3.Holde anbefalt utsalgspris 4500,- pr kitt
4.ADP på min. 2 kitt
(Executiver som har kitt og kan stryke, kan ligge der)

Fordeler med å være på siden
1.Kvalitetsikre vår felles business
2.Felles markedsføring
3.Samarbeid.Sende kunder til hverandre og hjelpe hverandre med oppsigning av Distributører
(vedk. Som selger kitt får utsalgspris fortjenesten, men signer en event distr. Opp på distr. Som sendte
kunden)                          -4-
NSE Skandinavia (Det norske kontoret)

På det norske kontoret registrerer du manuelt distributøravtaler og kjøper NuSkin og Pharmanex produkter
til innkjøps pris. Husk å ta med ditt NO/NOW nr.

Eller bestiller online på : www.nuskin.com , Velg Europa, Norway. husk da og logge deg inn på distributør
sidene for å få innkjøpspris.

Den norske Butikken;
Nuskin Butikk / Kontor / Undervisning lokale (etter kl. 18.00 inngang i Munkedams veien ved Statoil)
Dronning Maudsgt. 11
0250 Oslo

Tlf. 22 87 61 00 Gratis tlf.nr. 800 36 010 (telefon tid 08.30-16.30 fredag til 16.00)
Faks. 22 87 61 01 Gratis faks 800 36 011

Åpningstider i Butikken

Mandag:     10:00 - 18:00
Tirsdag:    10:00 - 18:00
Onsdag:     10:00 - 18:00
Torsdag:    10:00 - 19:30
Fredag:     10:00 - 17:00
Lørdag:     10:00 - 15:00


Husk at personalet på Norgeskontoret kun tar seg av bestillinger, produkt info, ditt volum ol.
Når det gjelder din egen markedsstrategi, bruk din Uplines/sponsor og GPN World.
Ønsker du / gruppen din en gjennomgang av Nu Skin og Pharmanex produktene med personalet i
butikken, ring gjerne og bestill tid for det.

Ønsker man skanning av immunforsvaret med Biophotonic scanner eller en analyse av ansikt huden med
ProDerm, bestill gjerne en tid for det (ikke nødvendig) ANBEFALES!
Det er også mulig å booke hele lokalet hvis man ønsker velvære dager med familie og venner, snakk med
butikken om hvordan det foregår. Her er det rift om tidspunker!
Følg med på GPN kalenderen hvor alle forretnings presentasjoner foregår. Det er Nuskin/Photomax
presentasjoner /treninger regelmessig i Nuskins / butikkens møtelokaler. Se GPN kalenderen.
(http://www.gpnworld.com/calendar/default.asp?region=2&USec= )
                         -5-
Forkortelser og begreper

NSE                 Nu Skin Enterprises
GPN                 Global Partners Network
BOM                 Business Opportunity Meeting / Forretningspresentasjon
BOP                 Business Opportunity Presentation / Forretningspresentasjon
LOI                 Letter Of Intent / intensjonserklæring, det skjemaet du fyller ut når du
                  starter din kvalifisering som Executive. Skjer automatisk ved 1000 GSV
                  (og100 PV)
PSV                 Personlig SalgsVolum
PV                 Product Value / Produktverdien oppgitt i poeng. Et poeng tilsvarer
                  omtrent én Euro.
GSV                 GruppeSalgsVolum
ADP                 Automatic Delivery Program, abonnement på produkter som
                  f eks Facial Gels og Lifepak, samt Maxcast Max 50/100 medlemskap gir
                  deg medlemsfordeler (kalles ADR i USA)
                  Fastlevering hver mnd. på de produktene du setter opp. Kan forandres,
                  ved å gi Nuskin beskjed.

GWP                 Global Web Page, din egen globale e-handelsbutikk, ligger i Photomax
                  kittet
GRP                 Gross Retail Profit Et nytt kitt system

Nu Skin har lansert nye produkt pakker merket GRP (Gross Retail Profit) Systemet. Det er 2 vesentlige
forandringer på dette kittet som du bør bli kjent med: Galvanic spa classic er et slikt GRP kitt.

Salgs bonus betalt til sponsor når et kit blir bestillt. Se mer info:
http://www.gpnworld.com/division/photomax/newsarticle.asp?a=271&USec

Fordelene med GRP Systemet:

1. Cash Bonus betalt til Sponsor (Galvanic spa classic kitt, går 50 Euro /418,-nok, til sponsor)

2. Høy verdi

3. Du behøver ikke “varelager” Lettere der det er geografiske avstander

Man får bonusen selv om man ikke har 100PV (du får da ikke telle poengene og 6% bonus)
                         -6-
Ditt supportapparat:
I tillegg til GPN support har du en av dine viktigste ressurser i dine ”Uplines”. Slik kompensasjonsplanen til NSE
fungerer, har disse menneskene alltid en stor interesse i at du lykkes.
Det er derfor veldig viktig at du og din sponsor går gjennom hvem som er dine Uplines i GPN World, og skriver
opp kontaktinformasjonen.

Felles uplines for alle i GPN (og for 99% av Distributører i Norge) og grunnleggere av GPN:


Giselle & John Sexsmith         webside : www.johnandgiselle.com

Florida, USA Team Elite
Dine 6 Uplines
6. Upline:         Navn     _____________________________________
              Telefon    _____________________________________
              e-post    _____________________________________


5. Upline:         Navn     _____________________________________
              Telefon    _____________________________________
              e-post    _____________________________________4. Upline:         Navn     _____________________________________
              Telefon    _____________________________________
              e-post    _____________________________________


3. Upline:         Navn     _____________________________________
              Telefon    _____________________________________
              e-post    _____________________________________2. Upline:         Navn     _____________________________________
              Telefon    _____________________________________
              e-post    _____________________________________1. Upline:         Navn     _____________________________________
              Telefon    _____________________________________
              e-post    _____________________________________


Denne siden skal fylles ut sammen med din Sponsor!                         -7-
SJEKKLISTE
Dette bør du komme igjennom i løpet av din Executive kvalifiserings periode. Kryss av etter hvert som
du arbeider deg gjennom listen.    Distributøravtalen - Originalen fakses og postlegges til Nu Skin Skandinavia, eller en registrerer
    seg online.
    Registrer deg inn på GPN, www.gpnworld.com
    Gjennomføre strategimøte med en av dine Upline Executiver
    Gått igjennom Galvanic Spa kitt, og Blå bag, med din sponsor
    Gjennomfør Galvanic Spa demo med sponsor, før man setter i gang.
    Registrere ADP 50 PV min.
   Gjennomgå ”Beginners” på din GPN side og sign up for entrepreneur e-post treninger og ta
   entreprenørtesten
   Blitt fortrolig med å invitere (bruk GPN arbeidsbok)
   Blitt fortrolig med å bruke GPN World online verktøy i å invitere og prospektere
   Lest og praktisert GPN- e-postene (over tid)
   Blitt kjent med GPN’s websider
   Blitt kjent med NSE’s websider
   Bruker “Step Tracker”
   Delta på GPN seminarer
Denne sjekklisten er et viktig verktøy for at du på best mulig måte skal oppnå dine mål!
                         Og husk:


         HA DET GØY når du jobber! :-)
                         -8-
Praktisk gjennomføring av Galvanic Spa demo
www.maxcast.com/gpngalvanic og www.maxcast.com/rynkestrykejernet       passord: rynkestrykejernet

NB! VIKTIG!! Forutsetning for å holde en Galvanic Spa demo, er at du selv har fått opplæring i bruk
av apparatet. Ta evt kontakt med din sponsor for hjelp med dette.

Produktene brukes i følgende rekkefølge:
        1. Rens av dine hender med Epoch Sanitizer. La kunden prøve den også.
        2. Rens av kundens hud med Creamy Cleansing Lotion. Skylles av etterpå, bruk
svamp/klut, og tørk ansiktet.
         3. Facial Gel Blank – Ta på blank ampull, ansikt evt. hals. Trykk frem 1 fontene og 5 minutt.
Vær våt/fuktig på hånden og jobb lett med apparatet over hele ansiktet, (dyp rens) 2 pip når behandlingen
er ferdig. Vask grundig av rester av gele, tørk.
        4. Facial Gel Blå – Ta på blå ampull, 2 fontener og 5 minutt. Jobb ganske fast med huden
med våt hånd, ut og oppover. Dette er den aktive delen av behandlingen, så tenk løft. Ikke dra huden
nedover. 2 pip når behandling er ferdig. Vask grundig av rester av gele, tørk.
        6. Gjenopprett hudens PH og lukk porene med: pH BalanceToner
        7. Beskytt huden med Celltrex Ultra Recovery Fluid
        8. Til slutt, dag krem med solfaktor, Moisture Restore Protective Day Lotion, SPF15:                         -9-
Priser og betalingsordninger
VIKTIG!
Ved salg av Galvanic Spa kitt, er prisen kr 4500,-. (kunde pris)
Fortjenesten du sitter igjen med , dekker dine utgifter, samt lønn for opplæring og oppfølging. Ønsker
kunden å bli Distributør, bestiller de foreksempel 3 GRP kitt 1050pv) De viser deg med dette at de vil
involvere mennesker, som jo er vår foretning, og rett til din hjelp. Alle som kjøper bare et kitt er i
førsteomgang en kunde.
 Hjelp den nye Distributøren med å selge 2 kitt slik at kittet deres blir ”gratis” Du selv har tjent
50 euro x3=150 euro. Fra GRP programmet. Spør vedk. om hvor mange kitt de tror de kommer til å selge,
sett opp en ADP på dette antallet.(kan forandres hver mnd) Fortjenesten blir da høyere,da hvert kitt koster
2440,-(minimum 2 kitt på ASP) Selger de 10 kitt pr mnd ,er fortjenesten ca. 20.600,- !!
 (Ved kjøp av et og et kitt blir fortjenesten på 10 kitt ca 12000,-)
Snakk med din sponsor om forskjellige produkt strategier i en eventuell Kvalifiseringsperiode til å bli Leder.

NB! Når du selger et Galvanic Spa apparat/kitt til en kunde, er opplæring til å bruke apparater inkludert i
prisen. Husk oppfølging/trening med kunden. Noter navn og adresse på alle kundene. Kjøp event. postkort
fra butikken, som sendes kundene dine før neste oppfølging. Til for eks. en hudanalyse med Proderm. 180
programmet

Innfør også foreksempel neste mnd. Blå Bag, en utlåns bag med ca 18 Nuskin produkter, med dine
yndlingsprodukter. Snakk med din sponsor om dette programmet.

Forslag til betalingsløsninger:
  -    Kontant betaling. (finnes minibank/butikk i nærheten for uttak?)
  -    Overføring via nettbank etter demo hos vertinne/vert.
  -    Bankgiro
  -    Dersom aktuelt, kan vertinne legge ut for solgte produkter, til demo holder.

Betalingsløsninger er veldig individuelt, og må vurderes fra person til person.

Veiledende kundepriser:

Galvanic Spa II                            Artikkel nr    Pris enkeltvis

Galvanic Spa System II                        97101222      2.855,-
Facial Treatment Gels (4 behandlinger)                97100403      389,-
Creamy Cleansing lotion                       97110310      185,-
PH Balance toner                           97110312      169,-
Moisture Restore Day Protective Lotion SPF15             97102728      363,-
Celltrex Ultra                            97102700      393,-
NaPCA Moisturise Mist                        97101226      137,-
Epoch hand sanitizer                         97110835      151,-
Moisture Restore int. Cream                     97111259      353,-
Nuskin katalog                            86106765      20,-
Body Shaping Gel                           97102725      411,-
Dermatic Effects Body Contouring Lotion               97110270      429,-
Nutriol Shampoo                           97101219      349,-
Nutriol Hair Fitness Treatment                    97101218      661,-
Nutricentials Skin Care, Normal to Dry                97136437      1.749,-
Nutricentials Skin Care, Combination to Oily             97136438      1.749,-
                         - 10 -
Hvordan fungerer Galvanic Spa på ansiktet?
På første del av behandlingen er både geleen og apparatet negativt ladet. Porene blir da åpnet, og de
negative partiklene i geleen blir da ført langt inn i hud cellene. De negative partiklene binder seg til
urenhetene, og gir dem negativ ladning.
                                                      Når
man da i andre del bruker positiv gele, og positivt ladet apparat skjer det to ting. De nå negativt ladede
urenhetene, blir trukket ut av huden, samtidig som den positive geleen blir ført dypt inn I huden. Man får
altså både en dyprens og en dyptgående fuktighet av behandlingen.
                         - 11 -
FAQ: 10 mest spurte spørsmål om Galvanic Spa
  Q: Hvor lenge varer effekten av en behandling?
  A: Den aktive delen varer i ca 24 timer.

  Q: Er det noen bivirkninger?
  A: Nei, det er ikke erfart noen bivirkninger.

  Q: Kan jeg bruke egne produkter med apparatet?
  A: Vi kan ikke garantere samme resultat med andre produkter enn Nu Skin.

  Q: Hva skjer med huden, hvis man slutter å bruke apparatet etter en stund?
  A: Huden vil gradvis gå tilbake til utgangspunktet før behandling.

  Q: Kan alle bruke apparatet?
  A: Ja, men personer med pacemaker skal ikke bruke det. Gravide anbefales ikke å bruke det over
  magen. Snakk med legen. (Samme strøm som man har i kroppen)

  Q: Hvor ofte må man bruke apparatet?
  A: Anbefaler 2 ganger i uka de første 3 mnd, deretter 1 gang pr uke.

  Q: Kan de som nylig har fått utført behandling med Restylane, Botox e.l. bruke apparatet?
  A: Det anbefales å vente til effekten av disse behandlingene har gitt seg.

  Q: Kan de som nylig har fått makeup tatovering bruke apparatet?
  A: Det anbefales å vente min. 3 uker etter behandling. Fargen kan trekkes ut med rensen hvis den ikke
  har satt seg.

  Q: Kan man bruke apparatet på uren og kvisete hud?
  A: Ja. Erfaringer viser veldig god effekt på uren hud. Man får tilført mye fuktighet, samt dyprenset
  huden.

  Q: Hvorfor må man være fuktig på hånden under behandling?
  A: Fordi fuktigheten er nødvendig for å lede strømmen fra apparatet.
Helt til slutt:
Huden er veldig individuell fra person til person. Det finnes derfor ikke noen fasit svar på hvordan man skal
behandle hver enkeltes hud. Her må man rett og slett prøve seg litt fram. Det viktigste er at du selv kjenner
at du er trygg på å bruke apparatet, og vet at du gjør det riktig. Skulle du være usikker på noe, ta kontakt
med din sponsor for info/hjelp.

Anbefaler deg å se igjennom disse kanalene på:
www.maxcast.com/gpngalvanic
www.maxcast.com/rynkestrykejernet passord: rynkestrykejernet
www.rynkestrykejernet.no/presentasjon

Lykke til !
                          - 12 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:9/28/2011
language:Norwegian
pages:12