Docstoc

verkooplastenboek

Document Sample
verkooplastenboek Powered By Docstoc
					   RESIDENTIE KRUIKENBURG
   Bouwen van een handelsruimte, twee woningen
        en vier appartementen  KORTE TECHNISCHE OMSCHRIJVINGLIGGING          Stationsstraat – 1740 Ternat
             Hoek met Van Cauwelaertstraat

ARCHITECT         Palladio, architecten-associatie cvba
             Marktplein 33 – 1740 Ternat

INGENIEUR STABILITEIT   Bureau Van Ransbeeck bvba
             A.Cleynhenslaan 148 – 3140 Keerbergen

EPB Verslaggever     Artex bvba
             Kerkstraat 65 – 9200 Dendermonde

VEILIGHEIDSCOORDINATOR  S-Safety bvba
             Dendermondestraat 67/2 – 1785 Merchtem

NOTARIS          Henri Van Eeckhoudt
             Schapenstraat 22 – 1750 Lennik

VERKOOP          Pajota Groep – Kantoor Dilbeek
             Sint-Alenastraat 2 – 1700 Dilbeek

     Voor info bel Pajota 02/466 05 75
             1 van 12
                     I. RUWBOUW

1.1. VOORBEREIDENDE WERKEN

De inplanting van de gebouwen, hun toegangen en de buitenaanleg geschiedt conform aan de
gegevens op de plannen en volgens de aanduidingen van het Gemeentebestuur.


1.2. FUNDERINGS –EN BETONWERKEN, STAALCONTRUCTIE

Het nieuwe gebouw is gefundeerd overeenkomstig de plannen en de studie stabiliteit. De staal-,
funderings- en betonwerken worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie.

Een aardingslus wordt voorzien onder de nieuwe fundering. Overal waar nodig wordt er een
vochtdichting aangebracht, teneinde een constructief hoogwaardig gebouw te realiseren.

De scheidingsvloeren tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping alsook deze tussen eerste en
tweede verdieping worden uitgevoerd in geprefabriceerde elementen van betonachtig materiaal,
volgens studie van de bevoegde ingenieur. Ze worden ter plaatse voorzien van de nodige
wapening en druklaag, indien nodig.


1.3. RIOLERINGEN

Het rioleringssysteem voorziet in een gescheiden afvoer van faecaliën en afvalwater enerzijds en
regenwater via een regenwaterput anderzijds. Het wordt aangesloten op het algemeen
rioleringsstelsel overeenkomstig   de   voorschriften  van het  gemeentebestuur.   De
aansluitingswerken aan het rioolnet voor het gebouw is mede voorzien in de aanneming. Plaatsing
volgens de plannen van het rioleringsstelsel in slagvaste gladde PVC, Benor-gekeurd.

Een regenwaterput is voorzien en wordt geplaatst volgens het rioleringsplan. Er wordt een
aanzuigleiding geplaatst van de regenwaterput tot in het tellerlokaal van de appartementen.
Aanpassingen zijn altijd mogelijk door de bevoegde architect.


1.4. OPGAAND METSELWERK

Dragende muren worden uitgevoerd in metselwerk van gebakken aarde en/of silicaatsteen en/of
beton.

Alle zichtbaar metselwerk in de gevels is in baksteen type handvorm met rode tint. Het voegwerk in
gelijklopende kleur zal gekozen worden door de architect.
abbonne
De niet-dragende binnenmuren worden uitgevoerd in metselwerk. Eventuele haarscheuren die zich
voordoen in deze wanden vallen niet onder de aansprakelijkheid van de bouwheer, noch van de
bouwmeester.


1.5. DORPELS

Alle dorpels voor vensters of deuren tot op de grond zijn voorzien in blauwe hardsteen met vlak
uitzicht, tenzij zij voorzien zijn in de raamconstructie in aluminium plooiwerk, identiek als de ramen.
Aan de dorpels van de deuren is er bovendien een opstand voorzien.


                        2 van 12
1.6. BALKONS, TERRASSEN, TRAPCONSTRUCTIES & LIFTEN

De terrassen worden gemaakt met een houten bevloering. De leuningen en balustrades zijn
overeenkomstig de detailplannen van de architect voorzien in metselwerk of verzinkt staal of
gelakt.

De toegangstrappen voor de appartementen zijn voorzien in gewapend beton. De treden zijn
afgewerkt met een tegel met neusprofiel. De leuningen en balustrades zijn overeenkomstig de
detailplannen van de architect voorzien in metselwerk of in gelakt of roestvrij staal.

In het voorste deel van het gebouw is een lift voorzien. Het type, grootte en uitzicht wordt bepaald
door de architect. De lift bedient de appartementen met nummer 4, 5 en 6.


1.7. BETON & STAAL

De funderingszolen en –balken, kolommen en balken, alsook de nieuwe vloerplaten worden
uitgevoerd in gewapend beton of staalconstructie. Gewapende betonbalken en metalen liggers
worden geplaatst volgens de studie van een bevoegd ingenieur.


1.8. ALLERLEI

De aansluiting van de nutsleidingen gebeurt volgens de voorschriften van de nutsmaatschappijen
en de plannen. Aanpassingen van welke aard ook zijn mogelijk onder toezicht van de architect.


1.9. NIET VOORZIEN

De aansluitingen voor gas, water, kabeldistributie, elektriciteit en telefoon zijn niet voorzien in
onderhavig bestek. De tellers worden geplaatst overeenkomstig punt 1.8. Vanaf de tellers worden
de voedingen en leidingen ondergronds aangebracht tot aan de verschillende verdeelborden,
aftak- en aansluitpunten.
De kosten voor het aanvragen en plaatsen van de verschillende tellers zijn ten laste van de kopers
– abonnees. De kosten van de tellers worden bepaald door de diverse nutsmaatschappijen. De
plaatsing van wachtbuizen en verbindingsleidingen zijn ten laste van de verkoper.

Er is een gemeenschappellijke regenwaterpomp voorzien. De aansluiting van het regenwater op
een dubbeldienstkraan is voor elk appartement inbegrepen.
                       3 van 12
             II. WIND- EN WATERDICHT MAKEN


2.1. DAKWERKEN

In de dakconstructie zijn alle afwerkingen als loodslabben, dakrandprofielen, klemprofielen,
tapbuizen en bolroosters inbegrepen.

HELLENDE DAKEN
De daken worden belegd met profielplaten in gelakt metaal type “staande naad”. De keuze van
materiaal en kleur gebeurt door de architect. De dakstructuur is samengesteld uit houten spanten
en voorzien van een isolatie van minimaal 12 cm. Een onderdak en dampscherm zijn voorzien.

PLATTE DAKEN
Op platte daken wordt een hellingschape en isolatielaag dikte 8 cm aangebracht. Om een optimale
waterdichting te bekomen wordt een waterdichtingsfolie in EPDM aangebracht.

ZINKWERKEN
Goten en zichtbare afleiders zijn volgens voorstel van de architect. De afwerking van het
dakgeheel aan de geveldoorgangen, slapers, dakkapel en dergelijke wordt op een degelijke
manier uitgevoerd met lood en/of zink zodat een perfecte afdichting van het dak wordt bekomen.
Indien afleiders worden ingewerkt in de gevel worden ze uitgevoerd in PVC.


2.2. BUITENSCHRIJNWERK

RAMEN
Alle ramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium-profielen met thermische onderbreking. De
profielen zijn gemoffeld in een RAL-kleur volgens keuze van de architect. De bedieningswijzen van
de ramen en deuren zijn op het plan aangeduid. Alle ramen worden bediend door krukken, zowel
draai- als kipramen.
Alle ramen zijn voorzien van een verbeterde superisolerende beglazing met maximum k-waarde
1,1.
De vaste beglazing op het gelijkvloers is van het type structurele beglazing zonder alu profielen.

VOORDEUR
De inkomdeuren zijn voorzien van een drie-puntsluiting met cilinderslot en van het nodige beslag.
                       4 van 12
                    III. AFWERKING

3.1. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De installatie beantwoordt aan het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties en aan de
voorschriften van de plaatselijke distributiemaatschappij. De volledige installatie vertrekt vanaf de
teller. Alle elektriciteitsleidingen worden in de muur verwerkt. De keuring gebeurt door een erkend
controleorganisme.

De schakelaars en stopcontacten zijn ivoor wit en van het merk Niko, type PR20 of een
gelijkwaardige variante. De aftakdozen voor de distributienetten zijn voorzien, de afdekplaten zijn
te leveren door de distributiemaatschappijen (TV & Telefoon).

Er is verder een algemene hoofdschakelaar, een differentieelschakelaar 300 mA, een
differentieelschakelaar 30 mA voor kringen badkamer en wasmachine, afzonderlijke kringen voor
de verlichting, meerdere kringen stopcontacten, en de nodige automatische smeltzekeringen.

De lichtpunten zijn overal voorzien in de plafonds tenzij anders vermeld. De elektrische installatie
is per lokaal, voorkomend op de plannen, als volgt samengesteld:

Type-appartement

        Plaats     Lichtpunt 1 richting   stopcontact

     Berging             1          1
     Keuken             2          5
     Terras             1
     Living             2          5
     Inkom              1          1
     Toilet gelijkvloers       1          -
     Toilet verdieping        1          -
     Slaapkamers (2)         1          3
     Nachthal            1          1
     Badkamer            2          2
     Bureau             1          2


Tevens zijn volgende algemene voorzieningen inbegrepen:

         Plaats                 Toestel            Aantal

    Inkom buiten       Bel- + videofooninstallatie               1
    Inkom buiten       Lichtpunt + armatuur volgens voorstel architect     1
    Terras          Lichtpunt terras buiten                 1
    Living          Wachtleiding TV                     1
    Living          Wachtleiding telefoon                  1
    Keuken          Voeding kookplaat, oven, vaatwas, dampkap,       6
                 koelkast, magnetron oven
    Wasplaats         Voeding wasmachine en droogkast             2
    Centrale verwarming    Voeding CV                       1
    Living          Leiding thermostaat                   1                       5 van 12
De plaats van de lichtpunten en stopcontacten wordt volgens plan, naar keuze van de koper in
overleg met de installateur, bepaald.


3.2. SANITAIRE LEIDINGEN

Alle aanvoerleidingen van water zijn in kunststof.  Afvoerleidingen worden uitgevoerd in
dikwandige PVC. Het warm water wordt geproduceerd op aardgas.

Buizennet :
-  Koud leidingwater naar keukenspoeltafel, vaatwas, wasmachine, handwasbakje, bad, douche
& lavabo's, alsook naar verwarmingsketel.
-  Warm water naar keukenspoeltafel, bad, douche en lavabo's.
-  Regenwater naar dubbeldienstkraan.

Toestellen:
Voor de aankoop van de sanitaire toestellen (incl. kranen en aansluitstukken) is bij onze
leverancier een handelswaarde voorzien van: 2.241,51 € (afhankelijk van de uitrusting kan dit
bedrag verschillen).

De plaatsing is reeds in het bestek inbegrepen ten belope van de voorziene toestellen. Indien
bijkomende werken worden besteld zal de plaatsing hiervan aan de klant worden verrekend.


3.3. VERWARMINGSINSTALLATIE

Er wordt een individuele centrale verwarming op aardgas met een hoogrendement gaswandketel
en plaatstalen radiatoren voorzien. De regeling is voorzien met een klokthermostaat met dag- &
nacht-programma, geplaatst in de living en bij middel van thermostatische kranen.
De capaciteit van de ketel en de radiatoren wordt deskundig berekend om in alle lokalen de
vooropgestelde binnentemperatuur te bereiken bij -10° Celsius.
Radiatoren zijn voorzien om de vermelde binnentemperaturen te bereiken zoals vermeld, in
volgende op plan voorkomende lokalen :
o    inkom (18°C)
o    nachthal (18°C)
o    living (22°C)
o    keuken (22°C)
o    slaapkamers (18°C)
o    bureau (22°C)
o    badkamer (24°C)
De plaats van de radiatoren wordt bepaald volgens de studie verwarming en in overleg met de
architect. Het verbruik van de installatie is ten laste van de koper en wordt bepaald door een
afzonderlijke gasteller per appartement.

3.4. PLEISTERWERKEN

Alle verticale vlakken in nieuw metselwerk zijn bepleisterd volgens de regels der kunst (1-lagig
systeem). Wanden met een andere afwerking zoals beplating of belatting worden niet gepleisterd.

De vrijstaande hoeken zijn over de volle lengte voorzien van een gegalvaniseerd hoekprofiel.
De raam- en deuropeningen worden uitgepleisterd (1-lagig systeem), de hoeken worden
verstevigd met een gegalvaniseerd hoekijzer.

Kleine barstjes en haarscheurtjes te wijten aan de zetting van het gebouw zijn normaal bij nieuw
gebouwde woningen en appartementen en worden niet aanzien als gebreken.


                       6 van 12
3.5. VLOERWERKEN

De tegelbevloering is voorzien op een gladde chape (dit volgens voorstel van de architect). De
handelswaarde voor de tegels en plinten wordt hieronder samengevat:

      Plaats    Handelswaarde    Formaat Plaatsing    Handelswaarde
            tegel/m2 (excl btw)              plint/lm (excl btw)
    Wc          30,45 €     50 x 50   recht      8,50 €
    Living-inkom     30,45 €     50 x 50   recht      8,50 €
    Keuken        30,45 €     50 x 50   recht      8,50 €
    Badkamer       30,45 €     50 x 50   recht      8,50 €
    Berging        30,45 €     50 x 50   recht      8,50 €
    Nachthal       30,45 €     50 x 50   recht      8,50 €

In de badkamers worden enkel plinten geplaatst waar geen wandtegels voorzien zijn.

In slaapkamers en bureau is een laminaatbevloering voorzien op een gladde chape (volgens
voorstel van de architect). De handelswaarde voor laminaat en bijpassende houten plinten wordt
hieronder samengevat.

      Plaats    Handelswaarde    Formaat Plaatsing    Handelswaarde
            laminaat/m2 (excl              plint/lm (excl btw)
               btw)
    Slaapkamers     12,57 €     50 x 50   recht      3,75 €

Voor alle andere plaatsingswijzen of andere formaten (groter of kleiner) zal een aparte prijsofferte
aan de klant opgemaakt worden.
Standaard is een grijze voeg voorzien. Een voeg meegaand met de kleur van de tegel kan een
meerprijs inhouden.


3.6. FAIENCE

Het bad (voorzijde bad, voet –en hoofdeinde) wordt tot op een hoogte van 1,20m met faience
voorzien. Douches worden volledig met wandtegels voorzien. De toiletten worden enkel op de
achterste muur voorzien van faience op een hoogte van 1,20m. Deel tussen werkvlak en
bovenkasten in de keukens, zoals voorzien op de plannen, is voorzien van muurtegels.

De handelswaarde van de tegel is 37,50 €/m2 exclusief BTW, afmetingen 20/50 cm. De plaatsing
is recht.

Voor alle andere plaatsingswijzen of andere formaten (groter of kleiner) zal een aparte prijsofferte
aan de klant opgemaakt worden.


3.7. TABLETTEN

Aan alle ramen die niet tot op de grond komen, is volgens keuze van de koper een venstertablet in
natuursteen voorzien, dikte 20mm.


3.8. BINNENSCHRIJNWERK                       7 van 12
De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren geplaatst in een houten bekleding. Ze zijn voorzien
van het nodige hang –en sluitwerk, slot en aluminiumkruk. De omlijsting, deklijsten en
binnenkasten zijn in RNG (rood noors grenen) of MDF of gelijkwaardig, te schilderen.

De inkomdeuren van de privatieve wooneenheden hebben een brandweerstand Rf 1/2u en zijn
voorzien van een cilinderslot en een bekleding mat kunststoflaminaat aan de buitenzijde. De kleur
van dit laminaat wordt bepaald door de architect.


3.9. TRAPPEN

De binnentrappen zijn uitgevoerd in beuk met open treden en voorzien van een rechte balustrade.
De trappen zijn afgewerkt met twee lagen kleurloze vernis.


3.10. KEUKENINSTALLATIE

De keukeninstallatie is voorzien met een waarde van: 4861,89€.

De keukens zijn standaard voorzien van boven- en onderkasten op sokkels. De
keukenkastonderdelen zijn vervaardigd uit hoogwaardig laminaat. De spoeltafelkast is voorzien
van een huisvuilbakje. Er is plaats voorzien voor een inbouwkoelkast en vaatwas.

De plaatsing is in het bestek inbegrepen met toestellen, volgens onderstaande lijst:
Whirlpool koelkast 102 cm, Whirlpool electr. Kookplaat inox, Whirlpool onderbouwdampkap inox,
Whirlpool conventionele oven inox.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

3.11. LUCHTVERVERSING

Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient deze van het type met ingebouwde
condensatie te zijn. Er is geen luchtafvoer voorzien voor droogkasten, wel een
condenswaterafvoer.

Alle lokalen met wateraansluiting en zonder raam zijn voorzien van een verluchting conform de
energieprestatieregelgeving, hetzij door de gevel hetzij door het dak. Dit geldt voor badkamers,
bergingen, wc‟s.
De lokalen waar de verwarmingsinstallatie staat zijn voorzien van de nodige luchtaanvoer en
afvoer, al dan niet gecombineerd met het rookkanaal door dak of gevel.

De leefruimtes zijn voorzien van verluchtingsmogelijkheden conform de ventilatievoorschriften van
de energieprestatieregelgeving en volgens de energieprestatieberekening uitgevoerd door het
bevoegde studiebureau.
                      8 van 12
                    IV. DIVERSEN


4.1. BUITENAANLEG

De overdekte parkeerplaatsen worden in hun geheel aangelegd met een tegelverharding. Voor de
privatieve tuinen is een terras voorzien in klinkers, volgens aanduidingen op plan en voorschriften
van de architect. Het resterende deel van de tuin is zaaiklaar afgewerkt.


4.2. VOORZIENING BRANDVEILIGHEID EN GELUIDSISOLATIE

Elk appartement is gescheiden van elk ander deel van het gebouw door een materiaal met een
brandweerstand Rf van minstens 1 uur voor de vaste delen en ½ uur voor de toegangen. Het
gebouw voldoet in zijn geheel aan de brandweervoorschriften zoals gevoegd bij de
bouwvergunning.

Elk appartement is van een onder gelegen gedeelte gescheiden door een akoestische folie op de
vloerplaat (niet op gelijkvloers of op vloeren binnen eenzelfde woning). De scheidingsmuren tussen
aanpalende woningen is dubbel opgebouwd en voorzien van een isolatie met minimum 2 cm dikte
als akoestische barrière.

4.3. BRIEVENBUSSEN

De brievenbussen worden geplaatst aan de straatinkom, hetzij individueel of gegroepeerd. Ze zijn
voorzien in gemoffeld aluminium of staal.


4.4. GEMEENSCHAPPELLIJKE DELEN

De gemeenschappelijke inkomdelen worden als volgt afgewerkt:
Wanden en plafonds:   gepleisterd
Vloeren:        worden afgewerkt met een tegel, type keramisch
Trappen:        - zijn voorzien in beton en worden afgewerkt met eenzelfde tegel
            voorzien van een geribde rand
            - De balustrade is uitgevoerd in inox of gelakt staal volgens voorschrift
            van de architect.
Verlichting:      plafondarmaturen volgens keuze architect.
Deuren:         alle binnendeuren zijn afgewerkt met een laminaat folie
            De aluminium inkomdeur is voorzien van een cilinderslot en een 3-
            puntsluiting
Brievenbusgehelen:   zijn voorzien van brievenbussen en videofoon; geplaatst in de inkomhal.

De harmonie van materiaal en kleuren wordt door de architect bepaald.

4.5. HANDELSRUIMTE

Voor de ruwbouw verwijzen we naar de beschrijving van de desbetreffende posten in dit
lastenboek. De afwerking is als volgt voorzien:

Muren:          gepleisterd
Plafonds:         niet gepleisterd
Vloeren:         geen vloerafwerking


                       9 van 12
Electriciteit, verwarming en sanitair: de plaatsing van de voedingskabels of leidingen tot aan de
              desbetreffende tellers is voorzien.
              De binneninstallatie is niet inbegrepen.
Brievenbus:        is voorzien aan de gevel met parlofoon.

De harmonie van materiaal en kleuren wordt door de architect bepaald.

4.5. NIET INBEGREPEN IN DE BASISPRIJS

Zijn niet inbegrepen in de basisprijs:

    btw op de constructiewaarde (21% / iedere aanpassing is ten voor of ten nadele van de
    koper) en op de in dit bestek vermelde handelswaarden.
    erelonen notaris, registratie -en aktekosten
    aansluiting op alle nutsvoorzieningen
    behang, schilder- en verniswerken, behalve indien vermeld in het lastenboek
    kosten basisakte en kosten opsplitsing
    eventuele meerkost fundering
    eventuele meerkost van persoonlijke keuzes afwijkend van de voorziene keuzes
                      10 van 12
                V. ALGEMENE OPMERKINGEN

- Op voorstel van de architect of de promotor kunnen er afwijkingen zijn op dit basislastenboek. Deze
afwijkingen zullen evenwel steeds evenwaardige varianten op de omschreven materialen zijn.
- Elke wijziging aangevraagd door de klant, alsmede meerwerken kunnen steeds een verlenging van de
bouwtermijn met zich meebrengen.
- Indien er door de klant werken worden aangevraagd met een speciale plaatsingswijze moet dit schriftelijk
aan de promotor worden meegedeeld en door hem en de architect voorafgaand goedgekeurd. Is dit niet het
geval dan wordt de plaatsingswijze bepaald door de bevoegde aannemer.
- Het appartement of de woning wordt bezemschoon (verwijderen van puin en afval) opgeleverd.
- Alle op de plannen en tekeningen of in de „‟Korte Technische Omschrijving‟‟ opgegeven maten en
maatcijfers, zijn plusminus maten. De kleine verschillen in minder of in meer die mochten vastgesteld worden
na afwerking en bij oplevering, worden beschouwd als gedoogzaamheden. In geen geval kunnen partijen
zich eventueel op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te
stellen of ontbinding van de koop te eisen.
- De wijzigingen die aan voorliggende „‟Korte Technische Omschrijving‟‟ op vraag en op kosten van de koper
zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen de afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw,
de hoofd-, gevel- en balkdragende muren. De bouwpromotor zijnerzijds behoudt zich het recht voor
detailwijzigingen aan te brengen aan voornoemde documenten, hetzij deze hem door de terzake bevoegde
overheid zouden worden opgelegd of door de architect of door de regels van de kunst zouden worden
ingegeven.
- Het is de koper verboden, voor de oplevering van het hele aangekochte goed, zelf (of door derden) werken
uit te voeren (of te laten uitvoeren).
- De bouwpromotor zorgt op zijn kosten voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting
moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De bezoeker, de koper of
toekomstige koper dient bij ieder werfbezoek de toestemming te hebben van de bouwdirectie en bovendien
vergezeld te zijn van een werfleider of gemachtigde vertegenwoordiger van het project. In ieder geval kan de
(toekomstige) koper of bezoeker nooit enig verhaal uitoefenen tegen de verkoper, de bouwheer, de architect,
de aannemer en de coördinator.
- Zijn niet in de huidige onderneming inbegrepen:
1/ De verlichtingstoestellen van de privatieve gedeelten, de telefooninstallaties en de zonneschermen.
2/ De kosten voor verwarming van de privé-lokalen van de koper voor de oplevering indien deze verwarming
als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen.
3/ Alle aansluitingskosten en uitbreidingskosten van water, gas, elektriciteit, telefoon, Tv-distributie,…
4/ Geen enkel meubel noch inbouwkast zal voorzien zijn.
5/ Alle zaken welke niet omschreven staan in deze beschrijving alsook diegene die uitdrukkelijk werden
opgesomd als zijnde niet voorzien.
- De huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen.
- De reeds uitgevoerde werken hebben steeds voorrang op zowel de plannen als de beschrijving.
- De vaste of losse meubels, alsook de installaties die gebeurlijk op zekere verkoopsplannen zouden
voorkomen, zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in
bovenstaande beschrijving.
- De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat een nieuwbouw constructie steeds een zettings-
en drogingstijd nodig heeft en dat zich bijgevolg lichte zettingen kunnen voordoen alsmede een eventuele
uitzetting, veroorzaakt door de temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen,
waardoor noch de bouwheer, noch de architect, noch de aannemer kunnen verantwoordelijk worden gesteld.
- De koper kan geen deel of het geheel van deze aanneming toebedelen aan een derde, welke niet werd
aangeduid door de promotor/aannemer.
- Indien de koper het plan wenst te wijzigen of aan te passen zal hiervoor door de architect de nodige
plannen en beschrijvingen worden opgemaakt , dit met een minimale vergoeding van 500,00 € excl. BTW of
meer. Een opdracht omvat één of meerdere wijzigingen die de koper gelijktijdig vraagt. Wijzigingen aan
materiaalkeuze, kunnen ook wijzigingen van de plaatsingskosten meebrengen.
 Indien de koper -na goedkeuring door hemzelf- van het aangepaste document nog één of meerdere
bijkomende wijzigingen wenst, wordt dit aanzien als een nieuwe opdracht en apart vergoed aan minimaal
500,00 € excl. BTW. De bouwheer en architect beslissen of een wijziging kan aanvaard worden.
                         11 van 12
                LIJST LEVERANCIERSOmschrijving   Naam                             Tel       Fax
Vloeren      INTERCARRO NV                      02/481 61 10   02/481 61 11
         Gossetlaan 19 – 1702 Groot-Bijgaarden
Sanitair     STERCK NV                        053/70 16 11   053/77 70 86
         Pierre Corneliskaai 40 – 9300 Aalst
Keuken      STERCK NV                        053/70 16 11   053/77 70 86
         Pierre Corneliskaai 40 – 9300 Aalst
Verwarming    STERCK NV                        053/70 16 11   053/77 70 86
         Pierre Corneliskaai 40 – 9300 Aalst

Wij behouden ons het recht   om  deze  lijst  aan  te  passen  met  andere,  gelijkwaardige
leveranciers/onderaannemers.
                       12 van 12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:8
posted:9/28/2011
language:Dutch
pages:12