Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

50 ÉV EURÓPA KÖRNYEZETÉNEK VÉDELMÉBEN by filipku

VIEWS: 106 PAGES: 1

50 ÉV EURÓPA KÖRNYEZETÉNEK VÉDELMÉBEN - Download, Online

More Info
									KH-77-07-098-HU-P

195

A tartós szmog ezreket öl meg Londonban, aminek nyomán megszületik az új Tiszta Levegő Törvény.

0-e s éve k

Rachel Carson „Néma tavasz” című könyve, amely arról szól, hogy miként károsítják a rovarirtó szerek a környezetet, Nyugaton a zöld mozgalom megszületéséhez vezet.

197
Egy baleset során endoszulfán növényvédő szer ömlik a Rajnába, ami több mint 600 km-en szennyezi a folyót és több mint 20 millió hal pusztulását okozza.

A veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló irányelv az első olyan európai jogszabály, amely hatással van a környezetre.

196 2

196

7

1

Színre lép a Greenpeace.

196

196 3

198

198

198

197

Az Amoco Cadiz tankhajóból mintegy 257 millió liter olaj kerül a tengerbe Franciaország partjainál.

197

8

Csernobili atomreaktor-robbanás Ukrajnában, amely sok ezer kilométeres körzetben szórja szét a radioaktív szennyeződést.

Életbe lép az Egyesült Nemzetek nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezménye, hogy mérsékelje a határokon átterjedő légszennyezést.

6

3

Az ivóvíz minimális minőségi és ellenőrzési szabványait meghatározó irányelv – aktualizálására 1998-ban kerül sor.

0

Az olaszországi Sevesoban történt baleset révén bekövetkezett dioxinszennyezés hatására megszületnek a Seveso I. (1982) és a Seveso II. (1996) irányelvek, amelyek célja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése. A fürdővizek minőségéről szóló irányelv: úttörő jogszabály, amely a fürdőzők egészségi kockázatokkal szembeni védelmét, valamint a környezet megóvását szolgálja – felülvizsgálatára 2006-ban kerül sor.

6

197

A világ népessége eléri a 4 milliárd főt.

4

N ÖV E

0

SSÁG TUDATO K VŐ

Jacques Cousteau és III. Rainier monacói herceg nyilvánosan ellenzik a francia javaslatot, hogy radioaktív hulladékot ürítsenek a Földközitengerbe, és a tervet elejtik.

196

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) határozatot fogad el a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmének korlátozásáról, amely 1975-ben a CITES Egyezmény elfogadásához vezet.

196

Életre hívják a Vadvédelmi Világalapot (World Wildlife Fund).

A Rajna védelméről szóló Berni Egyezmény aláírása a vízvédelemmel kapcsolatos határokon átnyúló együttműködés korai példája.

AZ ELSŐ VÁLA SZO K
Hét Balti-tenger menti állam aláírja a Helsinki Egyezményt, amely elsőként vonja egyetlen egyezmény joghatósága alá a teljes tenger körül található valamennyi szennyező forrást.

1

9

Két tudós, F. Sherwood Rowland és Mario Molina első ízben vetik fel, hogy a fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k) károsítják az ózonréteget.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az emberi környezettel foglalkozó első konferenciája Stockholmban létrehozza az ENSZ Környezetvédelmi Programját (UNEP). A párizsi csúcstalálkozó környezeti fellépésre szóló felhívása nyomán 1973-ban felállítják az Európai Bizottság Környezetvédelmi és Fogyasztóvédelmi Szolgálatát, és beindítják az első európai környezetvédelmi cselekvési programot.

198 2

198

198

A Brundtland-jelentés („Közös jövőnk”) meghatározza a fenntartható fejlődés fogalmát: „olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” A világ népessége eléri az 5 milliárd főt.

A vadon élő madarak védelméről szóló irányelv az első jelentős európai természetvédelmi törvény.

7

0

198

A Meteorológiai Világszervezet és az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) létrehozza az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületet (IPCC). A nagy égetőművekre vonatkozó irányelv célja a savasodás, a földfelszíni ózon és a nagy égetőművek részecske-kibocsátásának csökkentése egész Európában.

Az ENSZ felhívja a figyelmet annak a veszélyeire, ha 2025-ig a hőmérséklet globálisan 2 Co foknál többel emelkedik, és javasolja a CO2-kibocsátás világméretű csökkentését.

2

197

Két irányelv elfogadása, melyek korlátozzák a genetikailag módosított szervezetek (GMOk) felhasználását és szándékos kibocsátását – felülvizsgálatukra 2001-ben kerül sor.

Az ENSZ Környezeti és Fejlődési Konferenciája (a Riói Föld-Csúcs) elfogadja: - az Agenda 21-et, a fenntartható fejlődés átfogó cselekvési tervét, - az Éghajlatváltozási Keretegyezményt (UNFCCC), - a Biodiverzitási Egyezményt (CBD) és az erdőkről szóló alapelveket, valamint - a Riói Alapelveket: 20 / 25 iránymutatás a fenntarthatóság előmozdítására.

197

9

A Meteorológiai Világszervezet támogatásával megrendezik az első éghajlatváltozási világkonferenciát.

199 4

199

8

199

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelv: a Madárvédelmi Irányelvvel együtt a Natura 2000 hálózat alapja.

KÉZZELFOGHATÓ EREDMÉNYEK
198
A Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok képződésének csökkentésére és nemzetközi szállítására határoz meg szabályokat.

199 3

199

9

200 2

Az elektromos és elektronikus berendezésekben lévő veszélyes anyagokról szóló jogszabály célja az ezen forrásból származó növekvő mennyiségű hulladék kezelése és a gyártók felelősségteljesebb viselkedésre történő rászorítása. Az európai mobilitási hét és az autómentes nap elindítása.

A Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) létrehozása a Duna-védelmi Egyezmény végrehajtására és Európa leghosszabb folyójának védelmére. Az előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárásról szóló Rotterdami Konvenció.

Integrált szennyezés-megelőzéséről és csökkentésről szóló irányelv (IPPC) az ipari létesítményekből származó szennyezés csökkentésére.

Az Európai Bizottság kiadja a Biodiverzitási Cselekvési Tervet, amely a természeti erőforrások megőrzését célozza meg.

Az Amszterdami Szerződés a környezetpolitikát az EU kulcsfontosságú politikai célkitűzésévé teszi. Kettétörik az Erika tankhajó, és mérgező vegyi anyagok kerülnek a tengerbe a francia partoknál.

1

Az Európai Tanács göteborgi ülésének nyilatkozata: Fenntartható Európa egy jobb világért: Európai stratégia a fenntartható fejlődésért.

200

A világ népessége eléri a 6 milliárd főt.

3

7

200

Az európai hőhullám egészségügyi válsághelyzetet és a termés károsodását okozza. Az Európa déli részén pusztító erdőtüzek nyomán létrejön a Forest Focus program.

200

Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere (EU ETS) a világ első nemzetközi rendszere az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás-kereskedelmére. A világ legmelegebb éve a feljegyzések kezdete óta.

200

5

Szabályozás a GMO-k nyomon követhetőségéről és címkézéséről.

Románia és Bulgária csatlakozása tovább bővíti az EU környezetpolitikájának földrajzi hatókörét.

199

Irányelv foglalkozik a hulladéklerakó telepekről származó környezeti károkozással.

9

A „Tiszta Levegőt Európának” elnevezésű (CAFE) program beindítása, amely hozzájárul a légszennyezéssel kapcsolatos tematikus stratégia kidolgozásához.

Az Eurobarometer felmérése szerint tízből kilenc állampolgár úgy gondolja, hogy a gazdasággal és a foglalkoztatással kapcsolatos politikáknak figyelembe kell venniük a környezeti tényezőket.

A Bizottság új energiapolitikát javasol Európa számára az éghajlatváltozás elleni harc, valamint az energiabiztonság és a versenyképesség javítása érdekében, és globális célként tűzi ki, hogy 2020-ra a fejlett országok üvegházhatást okozó gázkibocsátása 30%-kal csökkenjen. Első lépésként e cél felé, az EU elkötelezi magát amellett, hogy ezen időszak alatt legalább 20%-kal csökkenti saját területén a kibocsátást, a többi ország döntésétől függetlenül.

Az EU elindítja a Környezettechnológiai Cselekvési Tervet (ETAP), amelynek célja a környezetbarát ipari innováció és fejlesztés bátorítása. A bővítés tíz új tagállammal bővíti az EU környezeti jogszabályainak hatókörét. Életbe lép a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról (POP-ok) szóló Stockholmi Egyezmény. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai Bizottság elindítja a díjnyertes európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartást (EPER). Az EU közösségi térinformatikai infrastruktúra (INSPIRE) hálózata a nemzeti adatok (műholdas képek, hőmérséklet és csapadék feljegyzések) minőségének javítását célozza. Hivatalosan elfogadják az ipari vegyi anyagok ellenőrzésével kapcsolatos REACH szabályozást.

200 6

Törvényalkotási javaslat a polgári repülésnek 2011-től az EU ETS-be történő integrálásáról, hogy csökkenteni lehessen a légi közlekedés éghajlatváltozásra gyakorolt hatását. Az EU „A biodiverzitás csökkenésének megállítása 2010-ig és azon túl” Cselekvési Tervének elfogadása.

200

4

50 ÉV EURÓPA KÖRNYEZETÉNEK VÉDELMÉBEN

199 7

A Kiotói Jegyzőkönyv elfogadása, amely a fejlett ipari országok jogilag kötelező érvényű vállalásait tartalmazza az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére 2012-ig – 2005-ben emelkedik jogerőre.

VŐ... KKAL TELI JÖ A KIHÍVÁSO

199

A Prestige tankhajóból mintegy 77.000 tonna olaj kerül a tengerbe a spanyolországi Galícia partjainál. A dupla-törzsű hajókról szóló jogszabály megjelenése.

EU-jogszabály a hulladékégetésről a levegő, a víz és a talaj szennyezésének, valamint az emberi egészségre gyakorolt kockázatoknak a csökkentésére, továbbá az élettartamuk végére érkezett járművekről szóló jogszabály, amely hangsúlyozza a gyártók felelősségét.

Az EU Erdészeti Stratégiája támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást.

6

A Víz Keretirányelv célja bevonni a polgárokat Európa vizeinek 2012-ig történő megtisztításába.

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény első ízben kapcsolja össze a környezeti és az emberi jogokat.

199

A dél-afrikai Johannesburgban tartott Fenntartható Fejlődés Világtalálkozó többek között a következő célokat határozza meg: az alapvető higiénia nélkül élő emberek számának felére csökkentése 2015-re, és a vegyi anyagok gyártásából származó veszély minimalizálása.

200

A biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv csatolása a Biodiverzitási Egyezményhez a modern biotechnológia által létrehozott módosított élő szervezetek által a biológiai sokféleségre gyakorolt kockázatok kivédésére.

8

A feljegyzések kezdete óta a legmelegebb esztendő: a globális átlagos felszíni hőmérséklet eléri a 14,52°C fokot.

0

199

5

Közösségi jogszabály az ivóvíz mezőgazdasági műtrágyák, városi szennyvízkezelés és veszélyes anyagok által okozott nitrátszennyezésének megelőzésére.

197

Az Egységes Európai Okmány a Római Szerződés részévé teszi a környezetvédelmet: fordulópont az EU környezetpolitikájában.

A Barcelonai Egyezmény célja a szennyezés csökkentése és a földközitengeri környezet védelme.

A hulladékokról szóló keretirányelv támogatja a hulladékképződés megelőzését, a hulladék újrafeldolgozását és újrahasználását.

7

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) megkezdi munkáját Koppenhágában és 1995-ben kiadja első pán-európai áttekintését a környezet állapotáról.

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv a begyűjtésre és a hasznosításra helyezi a hangsúlyt.

A Maastrichti Szerződés beemeli a környezetvédelmet a közösségi politikák közé.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága erdőkkel kapcsolatos kormányközi testületet (ma ENSZ Erdőfórum) hoz létre az erdőirtás kérdésének kezelésére.

1

A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és kezeléséről szóló irányelv célja a levegőminőség javítása Európában.

197 2

Joseph Farman brit tudós „ózonlyukat” fedez fel az Antarktisz felett, és az ennek nyomán létrejövő 1987. évi Montreali Jegyzőkönyv elrendeli a CFC-k gyártásának leállítását 2000-re.

Az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezménye környezeti szabványokat határoz meg a világ összes óceánjára és tengerére vonatkozóan.

5

5

A Three Mile Island (USA) atomerőmű részleges reaktorbalesete nyomán árnyék vetül az atomenergia jövőjére.


								
To top