Prezentacija - PowerPoint by zhangyun

VIEWS: 7 PAGES: 50

									Ervins Krauklis, arhitekts
Ervins Krauklis, architect
ATTĪSTĪBAS TENDENCES KOKA BŪVNIECĪBĀ:
     ENERGOEFEKTIVITĀTES ASPEKTS
     Development tendencies in timber construction:
                energy efficiency aspect
             Ervins Krauklis, arhitekts
             Ervins Krauklis, architect
KUR RODAS INOVĀCIJA?
  Where the innovation comes from?
Dornbirn, Austia
Riga, Latvia
Dornbirn, Austria
Riga, Latvia
Dornbirn, Austria
Riga, Latvia
Dornbirn, Austria, or Riga, Latvia?
Dornbirn, Austria: a modern passive house with tradition
My countryhouse, Vecpiebalga, Latvia
A house in Dornbirn, Austria
A hedgehog on my table, Vecpiebalga, Latvia
INOVĀCIJAS SAKNES IR TRADĪCIJĀ*
    The roots of innovation are in tradition*
              *Paaudžu pieredze: inovāciju summa
      *An experience of generations: the sum of innovations
PIEMĒRI?
 Examples?
The first Passive House Ģipka, Latvia
The first Passive House Ģipka, Latvia
VIENS AMATNIEKS VAR PAVEIKT
    TIKPAT, CIK TRĪS
   A single cfraftsman can do a work of three
Foto: Ansis Starks
Foto: Ansis Starks
Foto: Ansis Starks
Foto: Ansis Starks
Foto: Ansis Starks
“KOPUS CŪKA NEBAROJAS”?*
 “A common (collective) pig doesn’t grow in weight?”*
                    *latviešu tautas sakāmvārds
                       * A Latvian folk saying
A Passive House craftsmen course, Ērgļi, Latvia
A Passive House craftsmen course, Ērgļi, Latvia
A Passive House craftsmen course, Ērgļi, Latvia
A Passive House craftsmen course, Ērgļi, Latvia
A Passive House craftsmen course, Ērgļi, Latvia
A Passive House craftsmen course, Ērgļi, Latvia
KAS IR “VEIKSMES STĀSTS”*?
   What does a “success story” mean*?
     *“veiksme” un panākumi – vai tas ir viens un tas pats?
    *is a “luck” (“veiksme” in Latvian) the same as success?
www.dendrolight.lv
www.dendrolight.lv
www.dendrolight.lv
www.dendrolight.lv
VEIKSME IR IDEJA UN DARBS
   Success is an idea plus a hard work
BAIL NO IDEJĀM?
  Are you afraid of ideas?
AIZIET!
 Go on!
 www.passiv.lv  ervins.krauklis@gmail.com
PALDIES!
 Thank You!
 www.passiv.lv  ervins.krauklis@gmail.com

								
To top