Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

DEFINITIEF VERSLAG

VIEWS: 3 PAGES: 14

									Project 7: Linux
          Henri Degens
          Jorge Schuit
             NW3D
                                26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit


Inhoudsopgave
Inleiding…………………………………………………………….……... 3

PvA…………………………………………………………………............ 4
- Introductie………………………………………………………………… 4
- Project opdracht….……………………………………………………...... 4
- Aanpak…………………………………………………............................. 5
- Project inrichting en voorwaarden……………………………………….. 5
- Planning…………………………………………………………………... 6
- Kwaliteitswaarborging……………………………………….……………7
- Kosten/baten overzicht……………………………………….………….. 7
- Overige plannen……………………………………………….………….. 7

Uitvoeringsfase………………………………………………...…………. 8
- hardware controleren…………………………………………………….. 8
- installatie…………………………………………………….…………… 8
- user aanmaken……..………..……………………………….………….... 9
- VI en floppy…………………………………..……………….…………. 10

Documentatie & commando’s…………………………..……………….. 11
- Afronden installatie en eerste login………………………………………. 11
- Users aanmaken……………………………………………………….….. 11
- Veranderen van homemap voor users……………………………...…….. 12
- VI bestand op floppy gesaved en weer laden…………………………..… 12
- Bureaublad instellingen…………………………………………….…….. 13
- Naamgeving bureaubladen……………………………………………..… 13
- Bestand rechten……………………………………………………………13

Conclusie……………………………………….………………………..... 14
                           Pagina 2 van 14
                                      26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

Inleiding
In het kader van de module Projecten Netwerkbeheer in het semester IT3 / NID3 worden
een aantal projecten uitgevoerd die enkele dagdelen in beslag nemen. Het onderwerp van
dit project betreft een netwerk operating system genaamd LINUX.
                                  Pagina 3 van 14
                                       26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

Plan van Aanpak (PvA)
1. Introductie

1.1   Aanleiding
    Voor het vak Project Netwerkbeheer 1 moet men wekelijks een project
afhandelen. Elke week komt er een andere project aan de orde. De bedoeling van de
cursus is dat wijzelf ervaring opdoen met verschillende systemen en programma’s.

1.2  Toelichten op de opbouw van het plan
    We proberen het plan van aanpak zo op te zetten, zodat wij of andere die later
problemen hebben met het project hier op terug kunnen kijken hoe we het project hebben
uitgevoerd


2. Projectopdracht

2.1   Projectomgeving
    Het project wordt uitgevoerd in het Projecten Laboratorium B3.223. Gebruik
wordt gemaakt van een computersysteem uit de groep Operating Systems Linux. Men
dient Linux als besturings-systeem te installeren conform de aanwijzingen.

2.2   Doelstelling project
    Na het afsluiten van dit project kunnen de cursisten een LINUX versie installeren
als een client/server operating systeem.Zij kunnen de werking verklaren van de hardware-
en softwarecomponenten welke nodig zijn bij het installeren en configureren van deze
client/server omgeving. Verschillende opties in de KDE desktop van een OpenLinux
systeem kunnen worden uitgelegd en gedemonstreerd.
De cursisten kunnen gebruik maken van de onder elke UNIX en LINLUX systeem
gehanteerde texteditor VI.

2.3.1 Opdrachtformulering

- LINUX versie installeren als client/server OS.
- Werking verklaren van de hardware en software componenten welke nodig zijn bij het
installeren en configureren.
- Verschillende opties in KDE desktop van een OpenLinux systeem kunnen worden
uitgelegd en gedemonstreerd.
- De cursisten kunnen gebruik maken van de onder elke UNIX en LINUX systeem
gehanteerde texteditor VI.


2.4  Op te leveren producten en diensten
    Eenmaal PC met OpenLinux OS.                                   Pagina 4 van 14
                                       26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

2.5  Eisen en beperkingen
    De eis is at de boel 100% moet werken. Er is beperking in hulpmiddelen. Er zijn
wel wat boeken en natuurlijk internet, maar het komt er gewoon op neer dat je het moet
hebben van zelfkennis en creativiteit.

2.6  Cruciale succesfactoren
    Het succes hangt af van het geluk en de juiste bronnen gebruiken. Ook de
hoeveelheid zelfkennis is een cruciale succesfactor.


3. Aanpak
Er is gekozen voor een straight-to-the-point aanpak. De linux variant word gekozen op de
beschikbare literatuur ervoor. Daarna zal wat verdieping plaats vinden in hoe de terminal
werkt (uitleg en vinden van commando’s). Vervolgens zullen de verschillende opdrachten
uitgevoerd worden doormiddels van de juiste commando’s in te vullen.


4. Projectinrichting en voorwaarden
4.1   Projectinrichting

Organisatie, de docent geeft aan welk project er de betreffende week moet worden
gemaakt. Er wordt ook een inlever/oordeel datum vastgesteld. Op die datum behoort
zovel de documentatie af te zijn en de systemen moeten 100% werken.
Personeel, geen personeel is nodig.
Administratieve procedures, Alle opdrachten zijn gepland.
Financiering, Geen financiering van toepassing.
Informatie, Alle informatie over de opdracht is vermeld in de modulehandleiding
“Projecten Netwerkbeheer 1” van het vak Netwerkbeheer.
Techniek, Alle benodigde technische apparaten staan op school opgesteld.

4.2  Voorwaarden aan het project

- Het systeem (in dit geval LINUX) zal volledig moeten werken
- Een verslag moet ingeleverd worden waarin alle gebeurtenissen vermeld staan

4.3   Kritische succesfactoren

- Het project moet in 1 week voltooid zijn.
- De software (tools die helpen met installeren/configureren) moet op school beschikbaar
zijn.
                                   Pagina 5 van 14
                                       26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

4.4  Voorwaarden aan opdrachtnemer
    In de opdrachtformulering staat precies vermeld wat er moet gebeuren en werken.
Deze opdrachten moet de opdrachtnemer allemaal nagaan en zien te voltooien.
Op het einde van de week moet hij alles presenteren en een verslag inleveren.

4.5  Voorwaarden aan opdrachtgever
    De opdrachtgever moet duidelijk kuenne melden wat en hoe gedaan moet worden
Duidelijke omschrijvingen en duidelijk weergeven wat het eindresultaat moet worden.

4.6  Voorwaarden aan derden
    Er zijn geen andere partijen die deelnemen aan dit project.


5. Planning

            Maandag  Dinsdag    Woensdag    Do
Dag / tijd      13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 15 16 21 22 13 14
Plan van aanpak

Installeren
                            *
Conf LINUX

SuperUser maken +
Configuratie
Texteditor + Floppy

Rechten

Verslag

Evaluatie


Geplande tijd (PvA)             Aan alles is gezamenlijk
Gemaakte uren                gewerkt.


* We hadden 3 foutmeldingen (sounddevice) en de persoonlijk map sloot uitzichzelf
meteen af na openen. Niet wetende waardoor dit kwam danwel hoe het op te lossen
hebben we alles opnieuw geïnstalleerd zodat we een werkende versie voor de toetsing
hebben.                                   Pagina 6 van 14
                                      26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

6. Kwaliteitswaarborging
6.1  Productkwaliteit
   Tedens de uitvoeringsfase is zo veel mogelijk gedocumenteerd.

6.2  Proceskwaliteit
   Er is een planning doormiddels van PvA, en aanwezigheidsplicht studenten.

6.3  Voorgestelde maatregelen
   Nvt.


7.  Kosten/baten overzicht
   Nvt.


8.  Overige plannen
   Nvt.
                                 Pagina 7 van 14
                                        26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

Uitvoeringsfase
Hardware controle

De computer die gebruikt is om dit project op uit te voeren voldoet aan alle eisen om dit
project tot een succesvol einde te kunnen brengen.

Installatie

In het begin kan er gekozen worden of Linux in een textmode of grafische mode
geinstalleerd word. Voor deze installatie is de grafische mode gekozen. Daarna is er een
mogelijkheid voor een media check, die controleert of alle bestanden aanwezig en
onbeschadigd zijn. Door de testen komen ze niet heen, installeren gaat echter wel.

We hebben voor een Nederlandse installatie gekozen omdat de boeken ook grotendeels in
het nederlands zijn. We hebben gekozen om een server te installeren omdat we in een
client/server omgeving moeten werken.

We hebben voor automatisch partitioneren gekozen -> alle partities op het systeem
verwijderen.

Red Hat Linux /dev/hda2

Bij het stukje netwerk configuren hebben we gekozen voor een handmatige
computernaam. Genaamd: Project7.

De firewall hebben we op gemiddeld gezet en we hebben de standaard firewall regels
gebruikt.

Als rootwachtoord hebben we: “abc123”

Voor deze pakketten hebben we gekozen voordat de installatie begon:

Werkomgeving

  X Window System
  KDE-werkomgeving

Toepassingen

  Editors
  Tekst-gebaseerd internet
  Office/productiviteit
                                    Pagina 8 van 14
                                        26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

Server

  Configuratiehulpmiddelen voor server
  Webserver
  Windows-bestandsserver

Systeem

  Administratieve hulpmiddelen
  Systeemgereedschappen
  Printerondersteuning

Nu begint de installatie! Hij geeft nog even weer waar hij de installatielog neerzet:
/root/install.log.
Een kickstart-bestand met de gekozen installatie opties heeft hij ook nog aangemaakt:
/root/anaconda-ks.cfg.

Eerst werd het bestandssysteem geformatteerd.
Daarna zijn alle pakketten geïnstalleerd
Opstartdiskette maken? Nee

Grafische omgeving (x) configureren: standaard (VESA driver (generic))
Beeldscherm instellingen: standaard (Beeldscherm onderzocht met DDC – HP L1940)

   Installatie voltooid

Gebruikersnaam: paddestoel
Volledige naam: p stoel
WW: 123abc

We hebben het systeem niet geregistreerd.
/etc/shadow hier staan de wachtwoorden gecodeerd opgeslagen.

We zijn via het Terminal ingelogd als root dmv: su –l. Dan vraag hij om het root
password in te typen. Nadat dit gedaan is ben je ingelogd als root.

User aanmaken

Toen hebben we een gebruiker als volgt aangemaakt:
useradd test1
Passwd wachtwoord1

Gebruiker1
W8: wachtwoord1                                   Pagina 9 van 14
                                  26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

VI en floppy

Van gebruiker1 root

Mount /dev/fd0  laad floppy
Cd /mnt/floppy  naar floppy
Vi schuit  bestand schuit aanmaken en openen Vi Editor
:wq  veranderingen opslaan en afsluiten
:q  alleen sluiten
Ls  weergave van de inhoud van de desbetreffende map
Rm schuit  bestand “schuit” verwijderen
Umount /dev/fd0  unload floppy
                             Pagina 10 van 14
                                          26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

Documentatie & commando’s
Na een aantal foutmeldingen op de 3e dag, van sound device en het uit zichzelf sluiten
van de persoonlijke map direct na het openen, is er besloten om nog snel een schone
install er op te zetten voor de beoordeling. bij de install zijn dezelfde opties gekozen als
de eerste keer. Er is zoveel mogelijk gedocumenteerd na de install om herhaling te
verkomen.

Wizard bij eerste startup:

Gebruikersaccount:
Gebruikersnaam: Willem
Volledige naam: willem een
Wachtwoord: wachtwoord

Datum en tijd:
Deze instellingen hebben we laten staan zoals ze stonden.

Red Hat Network:
Hier kun je je systeem laten registreren. Dit hebben we niet gedaan.

Extra cd’s:
Hier kun je eventueel extra software installeren, dit hebben we niet gedaan.

Setup voltooien:
Setup is hierbij voltooid!

Inloggen:
We zijn de eerste keer ingelogd als root.

Informatief – Artsmelding
We krijgen meteen een foutmelding over de sound driver. Deze melding negeren we
echter.

Users aanmaken:
We hebben users als volgt angemaakt via het Terminal:

 useradd poweruser
 passwd poweruser
 Paswoord wat we hebben ingesteld is: 123abc
                                    Pagina 11 van 14
                                       26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

De user genaamd “Poweruser” gaan we nu de rechten geven van de root.

 vi /etc/passwd

Dit geeft een tekst bestand weer met belangrijke systeem, persoon en groepgegevens.

“poweruser:x:501:501::/home/poweruser:/bin/bash”

De getallen “501” veranderen we beide in “0” zodat de poweruser root word.
 ESC “:wq” en “exit”.

Nu maken we nog 2 gewone users aan.

Nu loggen we in als “poweruser”.

In terminal typen we:
 useradd gebruiker1
 passwd gebruiker1
Als wachtwoord hebben we ingesteld: wachtwoord1

 useradd gebruiker2
 passwd gebruiker2
Als wachtwoord hebben we ingesteld: wachtwoord2

Veranderen van homemap voor users: “gebruiker1” en “gebruiker2”

Als volgt in terminal:
 usermod –d /users/gebruiker1 –m gebruiker1
 usermod –d /users/gebruiker2 –m gebruiker2

VI bestand op floppy gesaved en weer laden.

Voor een bestand te maken, te saven op floppy, moeten deze commando’s in het terminal
worden ingevuld.

mount /dev/fd0  load floppy
cd /mnt/floppy  naar floppy
vi schuit  bestand schuit aanmaken en openen vi Editor
:wq  veranderingen opslaan en afsluiten
:q  alleen sluiten
ls  weergave van de inhoud van de desbetreffende map
rm schuit  bestand “schuit” verwijderen
umount /dev/fd0  unload floppy
                                  Pagina 12 van 14
                                       26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

Bureaublad instellingen:

Achtergrond:
Rechtermuisknop  Bureaublad instellen  Achtergrond
Hier kun je de achtergrond naar wens instellen.


Naamgeving bureaubladen:

Rechtermuisknop  Bureaublad intsellen  Virtuele bureaubladen
Dan kun je bij bureaubladnamen, de namen naar wens instellen.

Bestand rechten

chmod [persoon/groep (letter)] [Rechten geven of wegnemen (- of +)] [rechten (letter)]
[bestand of map]

Letters persoon/groep;
U = eigenaar van het bestand (?)
G = groep (Group)
A = Allemaal (All)
O = Overigen (Other)

Letters rechten;
R = lezen (Read)
W = schrijven (Write)
X = uitvoeren (eXecute)

Voorbeeld
chmod u-x /users/user2/Test.mij

Resultaat: eigenaar van bestand verliest uitvoer rechten.
                                  Pagina 13 van 14
                                       26-9-2011
Linux – Redhat, project
Gemaakt door Henri Degens & Jorge schuit

Conclusie
Terug kijkend op project 7: Linux, hebben we een aantal leer momenten gehad. Beide
studenten hadden nog geen ervaring met het OS Linux. Internet was ons grootste hulp om
commando’s te vinden voor de terminal. Ondanks we nu bekend zijn met een aantal, zijn
we van mening dat de meeste winst is gehaald in het leren, dan wel verbeteren, van de
vaardigheid om zelfstandig informatie te vinden die nodig is om met nieuwe producten te
kunnen werken.
                                 Pagina 14 van 14

								
To top