pielikums by zhangyun

VIEWS: 4 PAGES: 31

									Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības pro
SATURS


Valstī kopā
Aizkraukles filiāle
Alūksnes filiāle
Balvu filiāle
Bauskas filiāle
Cēsu filiāle
Daugavpils filiāle
Dobeles filiāle
Gulbenes filiāle
Jēkabpils filiāle
Jelgavas filiāle
Jūrmalas filiāle
Krāslavas filiāle
Kuldīgas filiāle
Liepājas filiāle
Limbažu filiāle
Ludzas filiāle
Madonas filiāle
Ogres filiāle
Preiļu filiāle
Rēzeknes filiāle
Rīgas reģionālā filiāle
Saldus filiāle
Siguldas filiāle
Talsu filiāle
Tukuma filiāle
Valkas filiāle
Valmieras filiāle
Ventspils filiāle
ālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā
UZ SĀKUMUInformācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai profesionālās
       pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
           Izglītības programma                       pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   535       166           31
Aprūpētājs                          611       198          32.4
Apsardzes darbs*                       337       169          50.1
Atslēdznieks                         24        5          20.8
Autoatslēdznieks                       173       72          41.6
Autoelektriķis                        84       45          53.6
Autokrāvēja vadītājs                     126       46          36.5
Automatizēto siltumtīklu apkalpošana              6        3           50
Automehāniķis                         53       26          49.1
Bruģētājs                           66       18          27.3
Drēbnieks                           90       30          33.3
Ēku celtnieks                         11        4          36.4
Elektriķis                          228       137          60.1
Elektrokāra vadīšana                     41       18          43.9
Flīzētājs                           20        4           20
Florists                           348       157          45.1
Frizieris                          850       320          37.6
Galdnieks                          168       46          27.4
Gāzmetinātājs                         94       26          27.7
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             369       147          39.8
Grāmatvedis                         469       264          56.3
Guļbūves ēku celtnieks                    16        6          37.5
Informācijas ievadīšanas operators              481       176          36.6
Istabene                           24        7          29.2
Komercdarbības pamati                    616       207          33.6
Konditors                          416       140          33.7
Kuģubūves atslēdznieks                     6        5          83.3
Ķīmisko procesu tehniķis                   12       12          100
Lietvedis                          496       230          46.4
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       356       160          44.9
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)      317       126          39.7
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             228       120          52.6
Mēbeļu galdnieks                       38       10          26.3
Mūrnieks                           16        1           6.3
Nagu kopšanas speciālists                  714       266          37.3
Noliktavas pārzinis                     124       63          50.8
Pārdošanas darba organizācija                259       61          23.6
Pavārs                            845       285          33.7
Preču iesaiņošana                       24        6           25
Projektu vadīšana                      608       235          38.7
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs              202       72          35.6
Sekretārs                           95       43          45.3
Šuvējs                            52       15          28.8
Veikala kasieris                       43       26          60.5
Viesmīlis                           75       33           44
Virpotājs                           19       11          57.9
UZ SĀKUMU

                    AIZKRAUKLES filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā


                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   12        2         16.7
Aprūpētājs                          10        1          10
Elektriķis                           9        6         66.7
Florists                           12        4         33.3
Grāmatvedis                          22       12         54.5
Guļbūves ēku celtnieks                     1        1         100
Informācijas ievadīšanas operators              20        6          30
Lietvedis                           12        3          25
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       14        3         21.4
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             12        6          50
Nagu kopšanas speciālists                   12        7         58.3
Pavārs                            21        7         33.3
Projektu vadīšana                       22        9         40.9
UZ SĀKUMU

                    ALŪKSNES filiāle
  Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                        Iekārtojušos darbā
                         Pabeiguši    No tiem
                                         īpatsvars % no
                        profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                       pabeigušajiem
                         apmācību    darbā līdz
                                          profesionālo
                         2010.gadā   31.05.2011
                                          apmācību
Aprūpētājs                        10        3          30
Bruģētājs                         12        3          25
Elektriķis                         6        4         66.7
Galdnieks                         14        5         35.7
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana            5        1          20
Grāmatvedis                        5        4          80
Informācijas ievadīšanas operators             6        1         16.7
Komercdarbības pamati                   15        5         33.3
Konditors                         6        4         66.7
Lietvedis                         6        3          50
Nagu kopšanas speciālists                 6        2         33.3
Pārdošanas darba organizācija               10        0          0
Pavārs                           6        2         33.3
Projektu vadīšana                     7        2         28.6
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs             4        2          50
Šuvējs                           6        1         16.7
UZ SĀKUMU

                    BALVU filiāle
  Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
  profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                        Iekārtojušos
                         Pabeiguši    No tiem   darbā īpatsvars
                        profesionālo  iekārtojušies    % no
        Izglītības programma
                         apmācību    darbā līdz  pabeigušajiem
                         2010.gadā   31.05.2011   profesionālo
                                         apmācību
Apdares darbu strādnieks                 18        6       33.3
Aprūpētājs                        18        6       33.3
Florists                          6        0         0
Frizieris                         24        3       12.5
Galdnieks                         19        5       26.3
Gāzmetinātājs                       24        7       29.2
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana           12        4       33.3
Grāmatvedis                        16        4        25
Komercdarbības pamati                   24        8       33.3
Konditors                         30        8       26.7
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs           12        9        75
Pārdošanas darba organizācija               24        6        25
Pavārs                          34        8       23.5
UZ SĀKUMU

                    BAUSKAS filiāle
  Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
  profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos
                          Pabeiguši    No tiem   darbā īpatsvars
                         profesionālo  iekārtojušies    % no
        Izglītības programma
                          apmācību    darbā līdz  pabeigušajiem
                          2010.gadā   31.05.2011   profesionālo
                                          apmācību
Apdares darbu strādnieks                  14        4       28.6
Aprūpētājs                         53       13       24.5
Apsardzes darbs*                      12        7       58.3
Bruģētājs                          11        3       27.3
Frizieris                          45       19       42.2
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             8        3       37.5
Grāmatvedis                         20       10        50
Informācijas ievadīšanas operators              9        2       22.2
Konditors                          8        3       37.5
Lietvedis                          24       10       41.7
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       0        1
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs            22        9       40.9
Nagu kopšanas speciālists                  28        6       21.4
Noliktavas pārzinis                     5        2        40
Pavārs                           38       16       42.1
Projektu vadīšana                      31       11       35.5
UZ SĀKUMU

                       CĒSU filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   21       11         52.4
Bruģētājs                           12        4         33.3
Frizieris                           9        2         22.2
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             13        5         38.5
Grāmatvedis                          16       13         81.3
Konditors                           23       12         52.2
Lietvedis                           10        7          70
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       18       10         55.6
Nagu kopšanas speciālists                   1        1         100
Pārdošanas darba organizācija                 11        1         9.1
Pavārs                            22       12         54.5
Preču iesaiņošana                       12        3          25
Projektu vadīšana                       24        9         37.5
Viesmīlis                           6        2         33.3
UZ SĀKUMU

                    DAUGAVPILS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
         Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   52       15         28.8
Aprūpētājs                          55       16         29.1
Apsardzes darbs*                       10        2          20
Autoatslēdznieks                       31       10         32.3
Autoelektriķis                        17       12         70.6
Autokrāvēja vadītājs                     11        4         36.4
Automehāniķis                         6        4         66.7
Elektriķis                          11        8         72.7
Florists                           22       12         54.5
Frizieris                           72       31         43.1
Galdnieks                           29        9          31
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             10        2          20
Informācijas ievadīšanas operators              10        6          60
Komercdarbības pamati                     9        0          0
Konditors                           83       23         27.7
Lietvedis                           10        1          10
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)        26       10         38.5
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       16        6         37.5
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs              0        1
Mūrnieks                            7        1         14.3
Nagu kopšanas speciālists                   32        9         28.1
Noliktavas pārzinis                      30       21          70
Pārdošanas darba organizācija                 22        8         36.4
Pavārs                            20        4          20
Projektu vadīšana                       18        8         44.4
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs               29       11         37.9
Viesmīlis                           6        2         33.3
UZ SĀKUMU

                    DOBELES filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                        pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Aprūpētājs                          2        2         100
Apsardzes darbs*                       8        7         87.5
Autoatslēdznieks                       6        2         33.3
Frizieris                          17        7         41.2
Grāmatvedis                         17       12         70.6
Konditors                          6        2         33.3
Lietvedis                          29       13         44.8
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       28       11         39.3
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             8        6          75
Nagu kopšanas speciālists                  20        9          45
Pārdošanas darba organizācija                11        4         36.4
Pavārs                           18        6         33.3
Projektu vadīšana                      28        8         28.6
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs              1        0          0
Šuvējs                            7        4         57.1
UZ SĀKUMU

                    GULBENES filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                        pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Apdares darbu strādnieks                  20        2          10
Aprūpētājs                         12        4         33.3
Florists                           5        1          20
Frizieris                          11        4         36.4
Grāmatvedis                         12        6          50
Informācijas ievadīšanas operators             23       14         60.9
Komercdarbības pamati                    7        1         14.3
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       16        7         43.8
Nagu kopšanas speciālists                  12        5         41.7
Pārdošanas darba organizācija                12        5         41.7
Pavārs                           30       11         36.7
UZ SĀKUMU

                    JĒKABPILS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                        pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Apdares darbu strādnieks                   5        2          40
Aprūpētājs                         12        3          25
Autoatslēdznieks                      18        9          50
Automehāniķis                        8        5         62.5
Frizieris                          37       11         29.7
Gāzmetinātājs                        18        4         22.2
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             9        3         33.3
Grāmatvedis                         10        6          60
Informācijas ievadīšanas operators             10        2          20
Komercdarbības pamati                    18        5         27.8
Konditors                          22        9         40.9
Lietvedis                          19       12         63.2
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       8        5         62.5
Nagu kopšanas speciālists                  29        9          31
Pavārs                           22        6         27.3
Šuvējs                            6        1         16.7
Viesmīlis                          5        3          60
UZ SĀKUMU

                    JELGAVAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                        pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Aprūpētājs                         21        9         42.9
Apsardzes darbs*                      22       11          50
Atslēdznieks                        24        5         20.8
Autokrāvēja vadītājs                    32       12         37.5
Drēbnieks                          11        6         54.5
Elektriķis                         22       16         72.7
Florists                          12        9          75
Frizieris                          48        9         18.8
Galdnieks                          1        0          0
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana            12        8         66.7
Grāmatvedis                         12       10         83.3
Informācijas ievadīšanas operators             51       18         35.3
Komercdarbības pamati                    47       19         40.4
Konditors                          21        5         23.8
Lietvedis                          34       15         44.1
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       33       16         48.5
Nagu kopšanas speciālists                  34        5         14.7
Noliktavas pārzinis                     12        7         58.3
Pavārs                           32       15         46.9
Projektu vadīšana                      24       13         54.2
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs              21        8         38.1
Viesmīlis                          4        1          25
UZ SĀKUMU

                    JŪRMALAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                        Iekārtojušos darbā
                         Pabeiguši    No tiem
                                         īpatsvars % no
                        profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                       pabeigušajiem
                         apmācību    darbā līdz
                                          profesionālo
                         2010.gadā   31.05.2011
                                          apmācību
Aprūpētājs                         0        1
Apsardzes darbs*                     24        7         29.2
Automehāniķis                       3        1         33.3
Elektriķis                         8        3         37.5
Florists                         28       12         42.9
Frizieris                         29       12         41.4
Grāmatvedis                        35       23         65.7
Informācijas ievadīšanas operators            11        4         36.4
Komercdarbības pamati                   12        3          25
Lietvedis                         12        5         41.7
Nagu kopšanas speciālists                 21        5         23.8
Pavārs                          38       19          50
Projektu vadīšana                     24        8         33.3
UZ SĀKUMU

                    KRĀSLAVAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   53       11         20.8
Aprūpētājs                          17        2         11.8
Apsardzes darbs*                        8        2          25
Autoatslēdznieks                        4        1          25
Florists                           12        7         58.3
Frizieris                           24        9         37.5
Grāmatvedis                          9        4         44.4
Informācijas ievadīšanas operators              10        2          20
Komercdarbības pamati                     12        2         16.7
Lietvedis                           7        1         14.3
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       42       13          31
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             23       10         43.5
Nagu kopšanas speciālists                   21        6         28.6
Pārdošanas darba organizācija                 14        1         7.1
Pavārs                            35        9         25.7
UZ SĀKUMU

                     KULDĪGAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   20        6          30
Aprūpētājs                          24        9         37.5
Florists                           12        6          50
Frizieris                           24        8         33.3
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             10        3          30
Grāmatvedis                          11        6         54.5
Guļbūves ēku celtnieks                     1        1         100
Komercdarbības pamati                     24        8         33.3
Konditors                           12        4         33.3
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       23       12         52.2
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs              1        1         100
Nagu kopšanas speciālists                   12        4         33.3
Pavārs                            23        3          13
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs               23        5         21.7
UZ SĀKUMU

                    LIEPĀJAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
         Izglītības programma                        pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Apdares darbu strādnieks                  18        5         27.8
Aprūpētājs                         33       13         39.4
Apsardzes darbs*                      65       36         55.4
Autoatslēdznieks                      13        7         53.8
Autoelektriķis                        6        4         66.7
Autokrāvēja vadītājs                    11        4         36.4
Drēbnieks                          7        2         28.6
Elektriķis                         13       11         84.6
Florists                          24       11         45.8
Frizieris                          46       25         54.3
Galdnieks                          8        1         12.5
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana            23       11         47.8
Grāmatvedis                         23       14         60.9
Informācijas ievadīšanas operators             34       14         41.2
Istabene                           4        2          50
Komercdarbības pamati                    45       22         48.9
Konditors                          14        9         64.3
Kuģubūves atslēdznieks                    6        5         83.3
Lietvedis                          35       20         57.1
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       57       27         47.4
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs            22       12         54.5
Nagu kopšanas speciālists                  46       19         41.3
Noliktavas pārzinis                     22       10         45.5
Pārdošanas darba organizācija                22        7         31.8
Pavārs                           57       26         45.6
Projektu vadīšana                      33       16         48.5
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs              14        6         42.9
Sekretārs                          12        5         41.7
Šuvējs                            8        2          25
Viesmīlis                          5        2          40
UZ SĀKUMU

                     LIMBAŽU filiāle
  Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
          Izglītības programma                       pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Apsardzes darbs*                      19        7         36.8
Autoatslēdznieks                      13        4         30.8
Autoelektriķis                       10        3          30
Grāmatvedis                         12        7         58.3
Istabene                           9        1         11.1
Komercdarbības pamati                    21        7         33.3
Lietvedis                          21       10         47.6
Pārdošanas darba organizācija                11        2         18.2
Projektu vadīšana                      34       11         32.4
Sekretārs                          10        4          40
Veikala kasieris                      10        5          50
Viesmīlis                          9        4         44.4
UZ SĀKUMU

                    LUDZAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                       Iekārtojušos darbā
                        Pabeiguši    No tiem
                                        īpatsvars % no
                        profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                      pabeigušajiem
                        apmācību    darbā līdz
                                         profesionālo
                        2010.gadā   31.05.2011
                                          apmācību
Apdares darbu strādnieks                 31       12         38.7
Aprūpētājs                        52       15         28.8
Elektriķis                        13        7         53.8
Flīzētājs                         8        0          0
Frizieris                        24        7         29.2
Gāzmetinātājs                       7        0          0
Grāmatvedis                        8        3         37.5
Informācijas ievadīšanas operators            12        4         33.3
Komercdarbības pamati                   9        1         11.1
Konditors                        12        2         16.7
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs           5        3          60
Mēbeļu galdnieks                     23        5         21.7
Nagu kopšanas speciālists                24        7         29.2
Pārdošanas darba organizācija              36        7         19.4
Pavārs                          36        7         19.4
Projektu vadīšana                    12        2         16.7
Sekretārs                        12        4         33.3
Šuvējs                          6        1         16.7
UZ SĀKUMU

                    MADONAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                        pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Aprūpētājs                         32        5         15.6
Apsardzes darbs*                       9        5         55.6
Frizieris                          11        3         27.3
Gāzmetinātājs                        16        6         37.5
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana            12        4         33.3
Grāmatvedis                         6        3          50
Guļbūves ēku celtnieks                   11        3         27.3
Komercdarbības pamati                    36        9          25
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       12        8         66.7
Pavārs                           18        8         44.4
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs              11        1         9.1
UZ SĀKUMU

                      OGRES filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apsardzes darbs*                        3        2         66.7
Drēbnieks                           6        1         16.7
Elektriķis                           5        4          80
Florists                           35       15         42.9
Frizieris                           29       16         55.2
Galdnieks                           2        2         100
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana              8        5         62.5
Grāmatvedis                          11        8         72.7
Guļbūves ēku celtnieks                     3        0          0
Informācijas ievadīšanas operators              19        5         26.3
Komercdarbības pamati                     18        5         27.8
Konditors                           3        1         33.3
Lietvedis                           34       14         41.2
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       10        8          80
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             12        7         58.3
Nagu kopšanas speciālists                   14        8         57.1
Pavārs                            15        6          40
Projektu vadīšana                       8        3         37.5
UZ SĀKUMU

                      PREIĻU filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   24        5         20.8
Aprūpētājs                          29       10         34.5
Florists                            8        5         62.5
Galdnieks                           25        7          28
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana              8        3         37.5
Grāmatvedis                          16        9         56.3
Informācijas ievadīšanas operators              10        4          40
Komercdarbības pamati                     32        8          25
Konditors                           11        4         36.4
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       39       15         38.5
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             22        9         40.9
Nagu kopšanas speciālists                   20        8          40
Pārdošanas darba organizācija                 10        2          20
Pavārs                            40        6          15
Projektu vadīšana                       8        2          25
UZ SĀKUMU

                     RĒZEKNES filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
          Izglītības programma                       pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   92       26         28.3
Aprūpētājs                          43       15         34.9
Apsardzes darbs*                       36       17         47.2
Autoatslēdznieks                       18        6         33.3
Autokrāvēja vadītājs                     6        2         33.3
Bruģētājs                           4        0          0
Drēbnieks                          12        2         16.7
Ēku celtnieks                        11        4         36.4
Elektriķis                          22       11          50
Florists                           36        8         22.2
Frizieris                          85       23         27.1
Galdnieks                          29        4         13.8
Gāzmetinātājs                         7        0          0
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             11        3         27.3
Grāmatvedis                         45       21         46.7
Informācijas ievadīšanas operators              69       14         20.3
Komercdarbības pamati                    22        7         31.8
Konditors                          33        7         21.2
Lietvedis                          39        8         20.5
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       45       15         33.3
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             34       12         35.3
Mēbeļu galdnieks                       15        5         33.3
Mūrnieks                           9        0          0
Nagu kopšanas speciālists                  47       22         46.8
Noliktavas pārzinis                      6        2         33.3
Pavārs                            78       12         15.4
Projektu vadīšana                      11        7         63.6
Sekretārs                          23       10         43.5
Veikala kasieris                       12        7         58.3
Viesmīlis                           6        1         16.7
UZ SĀKUMU

                    RĪGAS reģionālā filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
          Izglītības programma                        pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   20        7          35
Aprūpētājs                          34       18         52.9
Apsardzes darbs*                       113       60         53.1
Autoatslēdznieks                       52       21         40.4
Autoelektriķis                        51       26          51
Autokrāvēja vadītājs                     66       24         36.4
Automatizēto siltumtīklu apkalpošana              6        3          50
Automehāniķis                         36       15         41.7
Drēbnieks                           46       19         41.3
Elektriķis                          90       51         56.7
Elektrokāra vadīšana                     35       14          40
Florists                           80       37         46.3
Frizieris                          146       66         45.2
Galdnieks                           30       10         33.3
Gāzmetinātājs                         8        1         12.5
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             183       72         39.3
Grāmatvedis                          96       52         54.2
Guļbūves ēku celtnieks                     0        1
Informācijas ievadīšanas operators              89       34         38.2
Istabene                           11        4         36.4
Komercdarbības pamati                    186       79         42.5
Konditors                           73       30         41.1
Ķīmisko procesu tehniķis                   12       12         100
Lietvedis                           95       57          60
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)        75       29         38.7
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       47       20         42.6
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             11        8         72.7
Nagu kopšanas speciālists                  186       80          43
Noliktavas pārzinis                      49       21         42.9
Pārdošanas darba organizācija                 22        7         31.8
Pavārs                            102       53          52
Preču iesaiņošana                       12        3          25
Projektu vadīšana                      205       84          41
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs               63       27         42.9
Sekretārs                           33       18         54.5
Šuvējs                            11        4         36.4
Veikala kasieris                       21       14         66.7
Viesmīlis                           10        4          40
UZ SĀKUMU

                    SALDUS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                       Iekārtojušos darbā
                        Pabeiguši    No tiem
                                        īpatsvars % no
                        profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                      pabeigušajiem
                        apmācību    darbā līdz
                                         profesionālo
                        2010.gadā   31.05.2011
                                          apmācību
Apdares darbu strādnieks                 22        8         36.4
Aprūpētājs                        47       18         38.3
Frizieris                        11        5         45.5
Gāzmetinātājs                      12        8         66.7
Informācijas ievadīšanas operators            53       25         47.2
Lietvedis                        34       16         47.1
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs           11        8         72.7
Nagu kopšanas speciālists                34       16         47.1
Projektu vadīšana                    29       11         37.9
Sekretārs                         5        2          40
UZ SĀKUMU

                    SIGULDAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                        Iekārtojušos darbā
                         Pabeiguši    No tiem
                                         īpatsvars % no
                        profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                       pabeigušajiem
                         apmācību    darbā līdz
                                          profesionālo
                         2010.gadā   31.05.2011
                                          apmācību
Apdares darbu strādnieks                 17        7         41.2
Aprūpētājs                        16        7         43.8
Apsardzes darbs*                      8        6          75
Autoatslēdznieks                      0        1
Drēbnieks                         8        0          0
Frizieris                         43       19         44.2
Gāzmetinātājs                       2        0          0
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana           20        9          45
Grāmatvedis                        12        9          75
Informācijas ievadīšanas operators            22       10         45.5
Komercdarbības pamati                   22        5         22.7
Lietvedis                         24       11         45.8
Nagu kopšanas speciālists                 27        8         29.6
Pārdošanas darba organizācija               31        6         19.4
Pavārs                          36       12         33.3
Projektu vadīšana                     20        9          45
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs             1        0          0
UZ SĀKUMU

                      TALSU filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   43        8         18.6
Aprūpētājs                          10        0          0
Bruģētājs                           23        6         26.1
Flīzētājs                           12        4         33.3
Florists                           12        7         58.3
Frizieris                           22        6         27.3
Grāmatvedis                          12        8         66.7
Komercdarbības pamati                     12        3          25
Konditors                           30        8         26.7
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       72       23         31.9
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             12        4         33.3
Nagu kopšanas speciālists                   24        5         20.8
Pavārs                            42        5         11.9
UZ SĀKUMU

                     TUKUMA filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Aprūpētājs                          34       12         35.3
Bruģētājs                           4        2          50
Elektriķis                          20       10          50
Florists                           24       14         58.3
Frizieris                           47       16          34
Grāmatvedis                          12        5         41.7
Komercdarbības pamati                     12        3          25
Lietvedis                           45       22         48.9
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       24        9         37.5
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             12       11         91.7
Nagu kopšanas speciālists                   22       11          50
Pārdošanas darba organizācija                 11        2         18.2
Pavārs                            29       10         34.5
Projektu vadīšana                       24        6          25
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs               7        1         14.3
Viesmīlis                           6        2         33.3
UZ SĀKUMU

                     VALKAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                          Iekārtojušos darbā
                           Pabeiguši    No tiem
                                           īpatsvars % no
                          profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                         pabeigušajiem
                           apmācību    darbā līdz
                                            profesionālo
                           2010.gadā   31.05.2011
                                            apmācību
Apdares darbu strādnieks                   23       10         43.5
Aprūpētājs                          23       10         43.5
Autoatslēdznieks                        6        4         66.7
Florists                           12        4         33.3
Frizieris                           24        9         37.5
Grāmatvedis                          10        6          60
Informācijas ievadīšanas operators              23       11         47.8
Komercdarbības pamati                     15        3          20
Konditors                           8        2          25
Lokmetinātājs ar mehan.iek.inert.gāzes vidē (MIG)       12        7         58.3
Nagu kopšanas speciālists                   20        7          35
Pārdošanas darba organizācija                 12        3          25
Pavārs                            17        8         47.1
Projektu vadīšana                       12        3          25
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs               9        2         22.2
Viesmīlis                           10        8          80
UZ SĀKUMU

                    VALMIERAS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                        pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Apdares darbu strādnieks                  30       19         63.3
Autoatslēdznieks                      12        7         58.3
Automehāniķis                        0        1
Elektriķis                          9        6         66.7
Galdnieks                          11        3         27.3
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana            18        9          50
Grāmatvedis                         9        6         66.7
Konditors                          6        1         16.7
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       10        6          60
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs             9        4         44.4
Pavārs                           30       12          40
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs              19        9         47.4
Virpotājs                          19       11         57.9
UZ SĀKUMU

                    VENTSPILS filiāle
   Informācija par darbā iekārtošanos pēc profesionālās tālākizglītības vai
   profesionālās pilnveides izglītības programmu pabeigšanas 2010.gadā

                                         Iekārtojušos darbā
                          Pabeiguši    No tiem
                                          īpatsvars % no
                         profesionālo  iekārtojušies
        Izglītības programma                        pabeigušajiem
                          apmācību    darbā līdz
                                           profesionālo
                          2010.gadā   31.05.2011
                                           apmācību
Aprūpētājs                         24        6          25
Elektrokāra vadīšana                     6        4         66.7
Florists                           8        5         62.5
Frizieris                          22       10         45.5
Grāmatvedība-kvalifik.paaugstināšana             7        2         28.6
Grāmatvedis                         12        3          25
Komercdarbības pamati                    18        4         22.2
Konditors                          15        6          40
Lietvedis                          6        2         33.3
Lokmetinātājs ar mehan.iek.akt.gāzes vidē (MAG)       46       25         54.3
Nagu kopšanas speciālists                  22        7         31.8
Pavārs                            6        2         33.3
Projektu vadīšana                      34       13         38.2
Šuvējs                            8        2          25
Viesmīlis                          8        4          50

								
To top